Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις"

Transcript

1 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν επιτελεί η κυκλοφορία του αίματος; Α) Θερμορρύθμιση Β) Μεταφορά αντισωμάτων Γ) Διάδοση διεγέρσεων Δ) Μεταφορά ορμονών Ε) Μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς 3. Ποια αγγεία μεταφέρουν αίμα προς την καρδιά; Α) Αρτηρίες μόνο Β) Αρτηρίες και φλέβες Γ) Φλέβες μόνο Δ) Καμιά από τις παραπάνω Ε) Στεφανιαίες αρτηρίες 4. Ποια αγγεία φέρουν αίμα «φτωχό» σε οξυγόνο; Α) Αρτηρίες μόνο Β) Αρτηρίες και φλέβες Γ) Φλέβες μόνο Δ) Καμία από τις παραπάνω Ε) Τα τριχοειδή 5. Ποια αγγεία παρεμβάλλονται ανάμεσα στα αρτηρίδια και τα φλεβίδια; Α) Δεν παρεμβάλλονται αγγεία Β) Τα τριχοειδή Γ) Οι Αρτηρίες Δ) Οι φλέβες Ε) Τα λεμφαγγεία 6. Με τι δεν τροφοδοτεί τον οργανισμό η κυκλοφορία του αίματος; Α) Πρωτεΐνες Β) Υδατάνθρακες Γ) CO 2 Δ) Ο 2 Ε) Ορμόνες 7. Ποια αγγεία επιτρέπουν την ανταλλαγή ουσιών και αερίων; Α) Τα αρτηρίδια Β) Τα λεμφαγγεία Γ) Τα φλεβίδια Δ) Τα τριχοειδή Ε) Οι στεφανιαίες αρτηρίες 8. Προς τα πού μεταφέρουν οι φλέβες το αίμα; Α) Στον δεξιό κόλπο Β) Στους κόλπους της καρδιάς Γ) Στην δεξιά κοιλία Δ) Στις κοιλίες της καρδιάς Ε) Στην αριστερή κοιλία 9. Ποια κοιλία της καρδιάς ωθεί το αίμα στους πνεύμονες; Σελίδα 1 από 10

2 Α) Καμία από τις δύο Β) Η δεξιά κοιλία Γ) Και οι δύο κοιλίες Δ) Η αριστερή κοιλία Ε) Η δεξιά κοιλία μέσω του δεξιού κόλπου 10. Η καρδιά ενός αθλητή: α) Δεν λειτουργεί σωστά β) Έχει υπερτροφία γ) Δεν είναι αποτέλεσμα άθλησης δ) Έχει υποθρεψία ε) Σε ηρεμία έχει φυσιολογικά ταχυκαρδία 11. Ποια αγγεία επιτρέπουν τη διήθηση; Α) Μόνο αρτηριακά αγγεία Β) Αρτηρίδια και φλεβίδια Γ) Μόνο φλεβικά αγγεία Δ) Τριχοειδή αγγεία Ε) Η αορτή 12. Το ενδοκάρδιο αποτελείται από: α) Κυλινδρικό επιθήλιο β) Πολύστοιβο πλακώδες επιθήλιο γ) Μεταβατικό επιθήλιο δ) Μονόστοιβο πλακώδες επιθήλιο ε) Ινώδη ιστό χωρίς επιθηλιακά κύτταρα 13. Οι κολποκοιλιακές και οι μηνοειδείς βαλβίδες της καρδιάς σχηματίζονται από: α) Το επικάρδιο β) Το ενδοκάρδιο γ) Το περικάρδιο δ) Το μυοκάρδιο ε) Ινώδη ιστό 14. Το ενδοκάρδιο είναι: α) Το περισπλάγχνιο πέταλο του ορογόνου περικαρδίου β) Το εξωτερικό κάλυμμα της καρδιάς γ) Το εσωτερικό κάλυμμα της καρδιάς δ) Το περίτονο πέταλο του ορογόνου περικαρδίου ε) Αποτελούμενο από δύο ξεχωριστά πέταλα 15. Τι χωρίζει το κοιλιακό μυοκάρδιο σε αριστερή και δεξιά κοιλία; Α) Αριστερός κόλπος Β) Ωοειδές τρήμα Γ) Δεξιός κόλπος Δ) Το μεσοκοιλιακό διάφραγμα Ε) Το μεσοκολπικό διάφραγμα 16. Η θρέψη του μυοκαρδίου γίνεται από: α) Το περικάρδιο β) Το επικάρδιο γ) Τα λεμφαγγεία δ) Τα στεφανιαία αγγεία ε) Την άνω και κάτω κοίλη φλέβα 17. Το μυοκάρδιο αντιδρά: α) Κατά τη διαστολή με χάλαση β) Κατά τη συστολή με χάλαση γ) Μόνο κατά τη φάση τάσεως Σελίδα 2 από 10

3 δ) Μόνο κατά τη φάση χάλασης ε) Κατά τη φάση της ισομετρικής συστολής 18. Η κορυφή της καρδιάς βρίσκεται στο ύψος: α) Της αριστερής κλείδας β) Του Α 7 σπονδύλου γ) Του Θ 1 σπονδύλου δ) Του 5 ου μεσοπλεύριου διαστήματος ε) Του Θ 12 σπονδύλου 19. Τι ωθεί το αίμα στη μεγάλη κυκλοφορία; Α) Ο δεξιός κόλπος Β) Η δεξιά κοιλία Γ) Ο αριστερός κόλπος Δ) Η αριστερή κοιλία 20. Που συλλέγεται το αίμα από τη μεγάλη κυκλοφορία; Α) Στην δεξιά κοιλία Β) Στον αριστερό κόλπο Γ) Στον δεξιό κόλπο Δ) Στην αριστερή κοιλία Ε) Στους πνεύμονες 21. Ποια βαλβίδα βρίσκεται ανάμεσα στην αριστερή κοιλία και την αορτή; Α) Η πνευμονική Β) Η μιτροειδής Γ) Η αορτική Δ) Η τριγλώγχινα Ε) Το ωοειδές τρήμα (Βοτάλειος πόρος) 22. Ποια βαλβίδα βρίσκεται ανάμεσα στον δεξιό κόλπο και την δεξιά κοιλία; Α) Η μιτροειδής Β) Η πνευμονική Γ) Η τριγλώγχινα Δ) Η αορτική Ε) Καμία 23. Ποια είναι η ιδιοσυχνότητα του φλεβόκομβου; Α) παλμοί/min Β) παλμοί/sec Γ) παλμοί/sec Δ) παλμοί/min Ε) παλμοί/sec 24. Ποιο αγγείο δεν εκβάλλει στην καρδιά; Α) Η αριστερή και η δεξιά πνευμονική φλέβα Β) Η άνω κοίλη φλέβα Γ) Η αριστερή και η δεξιά πνευμονική αρτηρία Δ) Η κάτω κοίλη φλέβα 25. Που βρίσκεται ο βηματοδότης της καρδιάς (φλεβόκομβος); Α) Δεξιός κόλπος Β) Στο κάτω μέρος του αριστερού κόλπου Γ) Δεξιά κοιλία Δ) Στο κάτω μέρος της αριστερής κοιλίας Ε) Στο μεσοκολπικό διάφραγμα 26. Παρασυμπαθητικά καρδιακά νεύρα δρουν: α) Αυξάνοντας τα ερεθίσματα Σελίδα 3 από 10

4 β) Αυξάνοντας την παραγωγή ερεθισμάτων γ) Ελαττώνοντας τη διεγερσιμότητα δ) Ελαττώνοντας τη συχνότητα ε) Αυξάνοντας το καρδιακό έργο 27. Τι σημαίνει θετική ινότροπη δράση; Α) Ελάττωση της συχνότητας Β) Αύξηση της συχνότητας Γ) Ελάττωση της έντασης συστολής Δ) Αύξηση της έντασης συστολής Ε) Αύξηση της ταχύτητας διέγερσης 28. Πως ονομάζουμε την πρώτη φάση της διαστολής; Α) Φάση τάσεως Β) Φάση εξωθήσεως Γ) Φάση πληρώσεως Δ) Φάση χαλάσεως Ε) Φάση ταχείας πληρώσεως 29. Τι σημαίνει θετική βαθμοτρόπος δράση; Α) Αύξηση της διεγερσιμότητας Β) Ελάττωση της καρδιακής συχνότητας Γ) Μείωση της διεγερσιμότητας Δ) Αύξηση της καρδιακής συχνότητας Ε) Αύξηση της έντασης της συστολής 30. Τι δεν επηρεάζει την αυτονομία της καρδιάς; Α) Συμπαθητικό Β) Φυτικά καρδιακά νεύρα Γ) Το τρίδυμο νεύρο Δ) Το πνευμονογαστρικό νεύρο Ε) Το Κ.Ν.Σ. 31. Ποια από τις παρακάτω περιγράφει μία αύξηση στην καρδιακή συχνότητα; Α) Θετική βαθμότροπη Β) Θετική δρομότροπη Γ) Θετική ινότροπη Δ) Θετική χρονότροπη Ε) Αρνητική χρονότροπη 32. Τι ονομάζουμε καρδιακή συχνότητα; Α) Μειωμένη καρδιακή λειτουργία Β) Τον αριθμό παλμών ανά συστολή Γ) Αυξημένη καρδιακή λειτουργία Δ) Τον αριθμό παλμών ανά λεπτό Ε) Αριθμός κολπικών συστολών ανά λεπτό 33. Η ποσότητα αίματος που εξωθείται στην αορτή σε μία συστολή είναι: α) Ο ΚΛΟΑ β) Περίπου 8 ml γ) Ο όγκος παλμού δ) Περίπου 0,8 l ε) Περίπου 500 ml 34. Τι τιμή έχει ο ΚΛΟΑ ενός ενήλικα σε κατάσταση ηρεμίας; Α) 5 L Β) 80 ml Γ) 0,8 l Δ) 8 ml Σελίδα 4 από 10

5 Ε) 10 L 35. Τι συμβαίνει στην πρώτη φάση της συστολής; Α) Μείωση καρδιακής συχνότητας Β) Ισομετρική συστολή των κοιλιών Γ) Αύξηση καρδιακής συχνότητας Δ) Ισοτονική συστολή των κοιλιών Ε) Αύξηση καρδιακής συχνότητας 36. Ποια κορυφή του ΗΚΓ αντιστοιχεί στη συστολή των κόλπων; Α) S Β) Q Γ) P Δ) R Ε) Τ 37. Πως ονομάζουμε την πρώτη φάση της συστολής; Φάση: α) Χαλάσεως β) Εξωθήσεως γ) Πληρώσεως δ) Τάσεως 38. Τι αντιστοιχεί στο διάστημα Q-R-S-T στο ΗΚΓ; Α) Συστολή κόλπων Β) Διάδοση ερεθίσματος στις κοιλίες Γ) Χρόνος συστολής Δ) Διάδοση ερεθίσματος στους κόλπους Ε) Μόνο η εκπόλωση των κοιλιών 39. Σε ποια φάση του καρδιακού κύκλου είναι ανοικτές οι κολποκοιλιακές βαλβίδες; Α) Τάσεως Β) Εξωθήσεως Γ) Χαλάσεως Δ) Πληρώσεως 40. Ο χρόνος διάδοσης του ερεθίσματος (στο ΗΚΓ) από τον φλεβόκομβο στον κολποκοιλιακό κόμβο, καταγράφεται ως: α) Έπαρμα Q β) Έπαρμα R γ) Διάστημα Q-R-S-T δ) Διάστημα P-Q ε) Διάστημα QT 41. Πως λέγεται η καταγραφή των ήχων της καρδιάς; Α) Φωνοκαρδιογράφημα Β) Εγκεφαλογράφημα Γ) ΗΚΓ Δ) Μυελόγραμμα Ε) Ανυσματοκαρδιογράφημα 42. Με τι επιθήλιο επενδύονται εσωτερικά τα αγγεία; Α) Μεταβατικό Β) Κυλινδρικό Γ) Πλακώδες Δ) Κροσσωτό Ε) Πολύστοιβο πλακώδες 43. Ποιες βαλβίδες επιτρέπουν την επαναφορά του αίματος στην καρδιά; Α) Η αορτική Σελίδα 5 από 10

6 Β) Μηνοειδείς Γ) Κολποκοιλιακές Δ) Όλες Ε) Καμία από τις παραπάνω 44. Ο βηματοδότης της καρδιάς είναι: α) Ο φλεβόκομβος β) Ο κολποκοιλιακός κόμβος γ) Το δεμάτιο του His δ) Το όριο κόλπων-κοιλιών ε) Οι ίνες Purkinje 45. Τι βρίσκεται στο οπίσθιο τοίχωμα του δεξιού κόλπου; Α) Ο φλεβόκομβος Β) Τα δύο σκέλη Tawara Γ) Οι ίνες του Purkinje Δ) Το δεμάτιο His Ε) Ο κόλπος Valsalva 46. Ποια συχνότητα έχει ο κολποκοιλιακός κόμβος σε βλάβη-μη λειτουργία του φλεβόκομβου; Α) δυναμικά / min Β) δυναμικά /min Γ) δυναμικά / min Δ) δυναμικά / min E) > 100 δυναμικά / min 47. Ποια βαλβίδα εμποδίζει την παλινδρόμηση αίματος στην αριστερή κοιλία; Α) Μιτροειδής Β) Αορτική Γ) Τριγλώγχινα Δ) Πνευμονική Ε) Καμία από τις παραπάνω 48. Τι βρίσκεται στο τοίχωμα μεταξύ κόλπων και κοιλιών; Α) Ίνες Purkinje Β) Φλεβόκομβος Γ) Τα σκέλη Tawara Δ) Κολποκοιλιακός κόμβος Ε) Το μεσοκολπικό διάφραγμα 49. Ποιο αγγείο δεν εκβάλλει στην πυλαία φλέβα; Α) Η παγκρεατική φλέβα Β) Η ηπατική Γ) Η άνω μεσεντερία Δ) Η γαστρική Ε) Η σπληνική 50. Η διαφορά μεταξύ συστολικής και διαστολικής πίεσης είναι: α) Πάντα παθολογική β) Η συχνότητα παλμών γ) Ποτέ παθολογική δ) Το εύρος σφυγμού 51. Σε ποιο τμήμα του ερεθισματογωγού συστήματος δεν μιλάμε για ιδιορρυθμό των κοιλιών; Α) Στον φλεβόκομβο Β) Στο αριστερό σκέλος Γ) Στις ίνες Purkinje Δ) Στο σκέλος Tawara Ε) Στα κύτταρα μυοκαρδίου κοιλιών Σελίδα 6 από 10

7 52. Η νεύρωση της καρδιάς γίνεται: α) Μόνο από το πνευμονογαστρικό β) Χωρίς ακετυλοχολίνη γ) Από το πνευμονογαστρικό και το συμπαθητικό δ) Χωρίς αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη ε) Από το Κ.Ν.Σ. 53. Πότε μειώνεται η καρδιακή συχνότητα; Α) Σε μυϊκή εργασία Β) Σε αυξημένη έκκριση αδρεναλίνης Γ) Σε shock (κυκλοφορική καταπληξία) Δ) Σε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση Ε) Σε διέγερση του συμπαθητικού 54. Τι δεν περνά από τα τριχοειδή στους ιστούς; Α) Ο 2 Β) Γλυκόζη Γ) CO 2 Δ) Νερό Ε) CO 55. Η αιμοδυναμική πίεση προκαλείται από: α) Τα αρτηριακά τριχοειδή β) Τις αρτηρίες γ) Τα τριχοειδή δ) Τις φλέβες ε) Τα λεμφαγγεία 56. Η αρτηριακή πίεση στα αρτηρίδια είναι: α) +45 mmhg β) 5 mmhg γ) +130 mmhg δ) 10 mmhg ε) Όση και η εκάστοτε πίεση στην κερκιδική αρτηρία 57. Τι περνά από τους ιστούς στα τριχοειδή; Α) Αμινοξέα Β) Ορμόνες Γ) Γλυκόζη Δ) Ύδωρ 58. Η πίεση που προκαλείται από πρωτεΐνες είναι η: α) Κολλοειδοσμωτική β) Υδροστατική γ) Πίεση διηθήσεως δ) Ιστική πίεση ε) Αρτηριακή 59. Πότε ρέει αίμα από την αορτή στις στεφανιαίες αρτηρίες; Α) Κατά τη διαστολή και τη συστολή Β) Μόνο κατά τη διαστολή Γ) Ποτέ Δ) Μόνο κατά τη συστολή Ε) Μόνο κατά τη διάρκεια της εκπνοής 60. Τι γίνεται στον κολποκοιλιακό καρδιακό αποκλεισμό; Α) Φυσιολογική λειτουργία Β) Έναρξη ερεθίσματος Σελίδα 7 από 10

8 Γ) Εμπόδια στη μετάδοση του ερεθίσματος από τους κόλπους στις κοιλίες Δ) Αποδρομή ερεθίσματος Ε) Εμφάνιση ταχυκαρδίας 61. Πότε είναι κλειστές οι κολποκοιλιακές βαλβίδες; Α) Κατά τη συστολή Β) Κατά τη διαστολή Γ) Πάντοτε Δ) Ποτέ 62. Η άμεση μέτρηση πίεσης: α) Είναι ατραυματική (αναίμακτη) β) Γίνεται στη βραχιόνια αρτηρία γ) Χρησιμοποιείται συχνά δ) Γίνεται μέσα στο αγγείο ε) Γίνεται ενδοκαρδιακά 63. Ποιος μηχανισμός δεν συντελεί στη φλεβική επαναφορά; Α) Μυϊκή αντλία Β) Βαρύτητα άνωθεν της καρδιάς Γ) Θωρακική αντλία Δ) Βαρύτητα κάτωθεν της καρδιάς Ε) Ερεθίσματα από τον Κ.Ν.Σ. 64. Τι ποσοστό του όγκου αίματος βρίσκεται στις φλέβες; Α) 90 % Β) 60 % Γ) 25 % Δ) 6 % Ε) 10 % 65. Πότε είναι ανοικτές οι κολποκοιλιακές βαλβίδες; Α) Πάντοτε Β) Ποτέ Γ) Κατά τη διαστολή Δ) Κατά τη συστολή 66. Ποια ουσία δρα ισχυρά αγγειοσυσταλτικά; Α) Αγγειοτενσίνη ΙΙ Β) Αδενοσίνη Γ) CO 2 Δ) Πυρουβικό οξύ Ε) ΝΟ 67. Η ρυθμική μετάδοση κύματος πίεσης στο μεγάλα ελαστικά αγγεία ονομάζεται: α) Πίεση β) Σφυγμός γ) Αρρυθμία δ) Μηχανισμός αεροθαλάμου ε) Ταχυκαρδία 68. Τι ανήκει στο σύστημα υψηλής πίεσης; Α) Αριστερός κόλπος Β) Αριστερή κοιλία Γ) Δεξιός κόλπος Δ) Δεξιά κοιλία Ε) Οι κοίλες φλέβες 69. Ποιο αγγείο φέρει αίμα πλούσιο σε οξυγόνο; Σελίδα 8 από 10

9 Α) Άνω κοίλη φλέβα Β) Πνευμονική αρτηρία Γ) Κάτω κοίλη φλέβα Δ) Πνευμονική φλέβα 70. Τι δεν μπορεί να διαγνώσει το ΗΚΓ; Α) Τη θέση εμφράγματος Β) Τη θέση της καρδιάς Γ) Το έργο εξώθησης της καρδιάς Δ) Την καρδιακή συχνότητα Ε) Αρρυθμίες 71. Τι ανήκει στο σύστημα χαμηλής πιέσεως; Α) Αριστερή κοιλία Β) Η συστηματική κυκλοφορία στο σώμα Γ) Αριστερός κόλπος Δ) Πνευμονική κυκλοφορία 72. Στροβιλώδης ροή εμφανίζεται κυρίως: α) Στην ανιούσα αορτή β) Στη μηριαία αρτηρία γ) Στα αρτηρίδια δ) Στις πνευμονικές φλέβες ε) Στα τριχοειδή 73. Τι ανήκει στον σκελετό της καρδιάς; Α) Ίνες του Purkinje Β) Ενδοκάρδιο Γ) Ο ινώδης σκελετός Δ) Το μυοκάρδιο Ε) Ο φλεβόκομβος 74. Σε ποιά φάση η πίεση της αριστερής κοιλίας ξεπερνά αυτή της αορτής; Α) Φάση τάσης Β) Φάση χάλασης Γ) Φάση πληρώσεως Δ) Φάση εξωθήσεως Ε) Ποτέ 75. Τι έχει ως αποτέλεσμα ο μηχανισμός αεροθαλάμου; Α) Συνεχή ροή αίματος Β) Διάλυση του αίματος Γ) Συνεχείς καρδιακούς παλμούς Δ) Βοηθά στη λειτουργία της καρδιάς Ε) Η κατά ώσεις ροή του αίματος 76. Τι επίδραση έχει το συμπαθητικό στην καρδιαγγειακή λειτουργία; Α) Αγγειοσύσπαση Β) Μείωση της καρδιακής συχνότητας Γ) Αγγειοδιαστολή Δ) Μείωση της αρτηριακής πίεσης 77. Η καρδιά αντιδρά σε σωματική επιβάρυνση με: α) Ταχυκαρδία β) Μείωση του έργου της καρδιάς γ) Βραδυκαρδία δ) Μείωση του όγκου παλμού ε) Μείωση του ΚΛΟΑ Σελίδα 9 από 10

10 78. Αν ο ηλεκτρικός καρδιακός άξονας είναι 45 ο το ύψος του επάρματος QRS είναι στην απαγωγή: α) ΙΙΙ > ΙΙ > Ι β) Ι > ΙΙ = ΙΙΙ γ) Ι = ΙΙΙ > ΙΙ δ) αvr θετικό ε) αvf θετικό 79. Όταν ο άξονας της καρδιάς είναι +55 ο, σε ποια απαγωγή το εύρος QRS είναι μικρότερο; Α) Ι Β) ΙΙ Γ) αvr Δ) αvl Ε) αvf 80. Αν στις απαγωγές των άκρων στο ΗΚΓ μετρηθεί το μεγαλύτερο θετικό στην απαγωγή ο αvf, ο ηλεκτρικός καρδιακός άξονας προσεγγίζει τις: Α) +0 ο Β) +30 ο Γ) +60 ο Δ) +90 ο Ε) +120 ο 81. Ποια από τις παρακάτω μεταβολές ακολουθεί απότομη μεταβολή της θέσης του καρδιακού άξονα; Α) Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1 ου βαθμού Β) Ιατρογενή υπερκαλιαιμία Γ) Πλήρη αποκλεισμό του αριστερού σκέλους Tawara Δ) Παύση της λειτουργίας του φλεβόκομβου Ε) Διέγερση του συμπαθητικού 82. Τι ισχύει για την επίδραση του αναπνευστικού στην καρδιακή λειτουργία; Κατά την εισπνοή: α) Μειώνεται η καρδιακή συχνότητα β) Αυξάνει το διάστημα Τ-Ρ στο ΗΚΓ γ) Ο ηλεκτρικός άξονας της καρδιάς έχει μεγάλη κλίση (μεταβάλλεται) δ) Αυξάνει το μέγιστο εύρος του συμπλέγματος QRS στην απαγωγή Ι 83. Τι τάση έχει το εύρος στον QRS στην απαγωγή ΙΙ: α) 1-2 mv β) 5-8 mv γ) mv δ) mv ε) mv Σελίδα 10 από 10

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ;

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ; ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) ΠΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ Η ΑΙΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ; 2) ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΓΕΙΟΥ; 3) ANAΦΕΡETE ΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΑΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς και απομάκρυνση των υποπροϊόντων του μεταβολισμού τους. Μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού

Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνευστική Φυσιολογία Κεφάλαιο 25 ο Οργάνωση του αναπνευστικού Αναπνοή: Εξωτερική: Ανταλλαγή Ο 2, CO 2 μεταξύ Ατμόσφαιρας Μιτοχονδρίων. Εσωτερική: Μιτοχονδριακή Η Αναπνευστική Φυσιολογία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Ανδρέας Μ. Μαμαντόπουλος, Αναστάσιος Γ. Γερασιμάτος Γεώργιος - Μάριος Ι. Καραγιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της ζωής 16

Η διάρκεια της ζωής 16 ΟΙ ΣΤΙΒΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 205 Η διάρκεια της ζωής 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Εμβρυική ανάπτυξη Τοκετός Γέννηση ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καρδιαγγειακό σύστημα Αναπνευστικό συστημα Γαστρεντερικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Για ποιο λόγο η από του στόµατος χορήγηση διαλύµατος πλούσιου σε NaCl και γλυκόζη είναι πιο αποτελεσµατική κατά της αφυδάτωσης λόγω διάρροιας, από ότι η χορήγηση διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κυκλοφορικό ή καρδιοαγγειακό σύστημα. Αποτελείται Καρδιά και αγγεία (αρτηρίες και φλέβες). Κύρια αποστολή του καρδιαγγειακού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και εφαρµογών για την ιατρική αποτελεί αδήριτη ανάγκη στη σύγχρονη εποχή που διάγουµε. Ένας σηµαντικός παράγοντας που περιορίζει σε ορισµένο βαθµό την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για το Σύστημα θεραπείας καρδιακής ανεπάρκειας

Χρήσιμες πληροφορίες για το Σύστημα θεραπείας καρδιακής ανεπάρκειας Θεραπεία του καρδιακού ρυθμού Φυλλάδιο ασθενούς Χρήσιμες πληροφορίες για το Σύστημα θεραπείας καρδιακής ανεπάρκειας Χρήσιμες πληροφορίες για το Σύστημα θεραπείας της καρδιακής σας ανεπάρκειας www.biotronik.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση

ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση ΜΕΡΟΣ Γ Κλινική Εξέταση Η κλινική εξέταση περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού και την αντικειμενική εξέταση ανά συστήματα, αλλιώς γνωστή και ως φυσική εξέταση. Παρά το γεγονός ότι με την κλινική εξέταση ελέγχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΑΡΙΤΗ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΦΡΙΞΟΣ ΤΑΧΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσιολογία του οργανισμού διατηρείται από μια σύνθετη ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα

Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα Το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα νευρώνει όργανα των οποίων οι λειτουργία δεν εξαρτάται από την θέλησή µας, όπως είναι η καρδιά, οι λείοι µύεςτωναγγείωνκαιτωνσπλάχνωνκαιοιαδένες. Xωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Οξεία χειρουργική κοιλία ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Φυσιολογία της εγκυμοσύνης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, MD,MSc,PhD,IFEPAG ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Ανατομικές και μορφολογικές μεταβολές Το πρώτο τρίμηνο: Η μήτρα το μέγεθος δεν αλλάζει αξιόλογα. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα