Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης tsolak@aegean.gr Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου"

Transcript

1 Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου (ΣΧ.Ε..Ι.Α.) Κ. Τσολακίδης & Μ. Φωκίδης Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Αιγαίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορική κατακτά ολοένα και περισσότερους τοµείς της κοινωνίας. Επεµβαίνει δυνα- µικά σε ένα συνεχώς διευρυνόµενο φάσµα δραστηριοτήτων. Αποτελεί δοµικό συστατικό κάθε σύγχρονου συστήµατος. Ανάγεται σε απαραίτητο συµπλήρωµα των υποδοµών. Αναπόφευκτα επηρεάζει τις δοµές και -ως ένα σηµείο- τις αξίες της σύγχρονης κοινωνίας. Η δυναµική και η σηµασία της έχουν τύχει αναγνώρισης σε τέτοιο βαθµό, ώστε η έκταση χρήσης της να είναι δείκτης προόδου ενός κράτους. Η εκπαίδευση, θεµελιώδης τοµέας που επηρεάζει την ποιότητα του µελλοντικού ανθρώπινου κεφαλαίου, δεν είναι δυνατόν να µην επηρεαστεί από την επαναστατική εισβολή της. Οι ειδικοί της εκπαίδευσης έχοντας απαντήσει θετικά στο δίληµµα της εισαγωγής της πληροφορικής, πεπεισµένοι για την παιδαγωγικής της αξία, έχουν ήδη καλύψει µε θεωρητικό υπόβαθρο τις µεθόδους και τακτικές που έχουν σχεδιάσει. Η ανάγκη για την εισαγωγή της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση έχει σχηµατοποιηθεί (1), (3). Μένει ανοικτό το σοβαρό πρόβληµα της στενότητας των µέσων για την ικανοποίηση της ανάγκης, το κόστος υποδοµής και η απόκτηση τεχνογνωσίας. Τα νησιά του Αιγαίου αποµονωµένα και µε µεγάλη διασπορά, µε τον πληθυσµό τους να φθίνει σε αριθµούς βρίσκονται απέναντι στην πρόκληση της νέας τεχνολογίας. Η πληροφορική όχι µόνο είναι δυνατόν να προσφέρει σηµαντική βοήθεια στο δάσκαλο και να πλουτίσει τους ορίζοντες των µαθητών των νησιών (6), αλλά και να δώσει ένα σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης (µέσω της τεχνογνωσίας) στην τοπική κοινωνία. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα που αφορά την εισαγωγή της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε µια ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου σε συνδυασµό µε µια προσπάθεια αναβάθµισης της ποιότητας ζωής και άρση της αποµόνωσης στα νησιά. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1 Εισαγωγή Το πρόγραµµα ΣΧΕ ΙΑ (Σχολικός Εκπαιδευτικός ικτυακός Ιστός Αιγαίου) αποτελεί µια προσπάθεια εισαγωγής της πληροφορικής στα δηµοτικά σχολεία αποµακρυσµένων νησιωτικών περιοχών του Αιγαίου. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού τα σχολεία θα συνδεθούν µε το Internet µε την δηµιουργία ενός δικτυακού ιστού ο οποίος θα επιτρέπει την επικοινωνία αφ ενός µεταξύ τους αφ ετέρου µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Προγραµµατικός φορέας είναι το Υπουργείο Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης είναι το Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε την υποστήριξη του προγράµµατος ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΤ και του προγράµµατος ΑΣΚΟΙ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ. Έµπνευση και αρχική ιδέα για το πρόγραµµα υπήρξαν τα πρώτα τα πρώτα µαθήµατα τηλεκπαίδευσης που έγιναν από τη Ρόδο στην Τήλο. 2.2 Στόχος Στόχος του προγράµµατος είναι, η εγκατάσταση υποδοµής και η απόκτηση τεχνογνωσίας σε εφαρµογές πληροφορικής προκειµένου: να αναβαθµισθεί η ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα νησιά αυτά να µειωθεί ο βαθµός αποµόνωσής τους

2 2 να αξιολογηθούν οι παράµετροι της εισαγωγής της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση και να αποκτηθεί σχετική εµπειρία για το θέµα 2.3 Μεγέθη - Φάσεις Το πρόγραµµα ΣΧΕ ΙΑ προβλέπει την εγκατάσταση 112 υπολογιστών σε 64 δηµοτικά σχολεία που λειτουργούν σε 36 νησιά. Με τον τρόπο αυτόν το πρόγραµµα καλύπτει όλα τα νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3000 κατοίκων, καθώς και ορισµένα µονοθέσια και διθέσια δηµοτικά σχολεία ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών σε µεγαλύτερα νησιά. Σε πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 82 υπολογιστών σε 45 ηµοτικά σχολεία του Αιγαίου. 2.4 Περιεχόµενο του προγράµµατος Ειδικότερα το πρόγραµµα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: εγκατάσταση του απαιτούµενου εξοπλισµού δηµιουργία πυρήνων από ειδικούς για την υποστήριξη της οργάνωσης των σχολείων. εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σύνδεση αυτών των σχολείων µε το διαδίκτυο. επικοινωνία µεταξύ τους τηλεκπαίδευση από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα της Ρόδου. συνεχή βοήθεια και τεχνική υποστήριξη των σχολείων 2.5 Εξοπλισµός Ο εξοπλισµός που προβλέπεται περιλαµβάνει κατά σχολείο ένα πλήρες σύστηµα µε υπολογιστή, εκτυπωτή, videocamera, εκπαιδευτικό λογισµικό και λογισµικό υποστήριξης. Ο αριθµός των υπολογιστών ανά σχολείο ποικίλλει, µε µέση αναλογία ένας υπολογιστής για κάθε 20 µαθητές. Με αυτόν τον τρόπο σε ορισµένα σχολεία µε µεγαλύτερο αριθµό µαθητών, δηµιουργήθηκαν µικρά τοπικά δίκτυα µε 2 έως και 5 υπολογιστές. 2.6 Λογισµικό Υπάρχουν τρεις κατηγορίες λογισµικού στους υπολογιστές των σχολείων: α. Λειτουργικό σύστηµα WINDOWS 98, Office β. Εκπαιδευτικό λογισµικό. Αυτό περιλαµβάνει πακέτο από 10 CDs για κάθε σχολείο που καλύπτει ένα µεγάλο εύρος από τα µαθήµατα του σχολείου (Γλώσσα, Μαθηµατικά, Ιστορία, Αγγλικά, Γεωγραφία, Εγκυκλοπαίδεια). Επίσης περιλαµβάνονται παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών άλλα και για να µην σχετισθεί η σχέση µε την πληροφορική µόνο µε µαθήµατα. Για το λογισµικό αυτό υπάρχει βοήθεια στις ιστοσελίδες του προγράµµατος. Επίσης βοήθεια προσφέρεται και µε επικοινωνία µε την οµάδα υποστήριξης. γ. Λογισµικό διαχείρισης µε προγράµµατα ελεύθερης χρήσης για διαχείριση του υπολογιστή κάθε σχολείου από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, προστασία από ιούς, συµπίεση αρχείων, σύνδεση πολλών υπολογιστών στο διαδίκτυο, διαχείριση αρχείων ήχου και Video, ειδικούς επεξεργαστές κειµένου, κτλ. 2.7 Σύνδεση Εκπαίδευση Στήριξη Η σύνδεση µε το διαδίκτυο και η επικοινωνία µεταξύ των σχολείων γίνεται µε απλή τηλεφωνική σύνδεση, µέσω της υποδοµής του δικτύου του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου Αιγαίο Νετ και του προγράµµατος Ασκοί του Αιόλου. Η δηµιουργία σελίδων του προγράµµατος στο διαδίκτυο διευκολύνει την καλύτερη επικοινωνία των σχολείων µεταξύ τους. Κάθε σχολείο παρουσιάζεται µε τις δικές του σελίδες στο Internet. Η εκπαίδευση που θα γίνει στα δύο εκπαιδευτικά κέντρα στη Ρόδο και στη Σύρο θα είναι διάρκειας 16 ωρών και θα περιλαµβάνει: γνωριµία µε το πρόγραµµα, στοιχεία Windows, επικοινωνιακές τεχνικές, εκπαιδευτικό λογισµικό. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα συνεχιστεί µε µετάδοση διαλέξεων και τεχνικών δια ζώσης και σε video. Θα πραγµατοποιηθούν τηλεδιασκέψεις µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και θα ενθαρρυνθούν τηλεδιασκέψεις των σχολείων µεταξύ τους (4). Επιπλέον θα υπάρχει συνεχής επικοινωνία µε το Πανεπιστήµιο και βοήθεια. Πρόσθετα γίνεται προσπάθεια να ενεργοποιηθούν οι ήµοι και άλλοι φορείς προσφέροντας εκπαίδευση στους

3 δασκάλους ή και στα παιδιά. 3 Λέσβος Χίος ΣΧΗΜΑ 1. ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣ Σάµος Ρόδος

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣ 4 Κ Υ Κ Λ Α Ε Σ Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Αγ. Νικολάου Κέας 2 Ιουλίδας Κέας 3 Κορησσίας Κέας 4 Κύθνου 5 ρυοπίδας Κύθνου 6 Σίφνου 7 Κιµώλου 8 Σερίφου 9 Κουφονησίων 10 Καταπόλων Αµοργού 11 Αρκεσίνης Αµοργού 12 Θολαρίων Αµοργού 13 Χώρας Αµοργού 14 Αιγιάλης Αµοργού 15 ονούσης 16 Σχοινούσης 17 Ανάφης 18 Ιου 19 Σίκινου 20 Ανω Μεράς Φολέγανδρου 21 Φολέγανδρου 22 Αντίπαρου Ω Ε Κ Α Ν Η Σ Α Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ 23 Αγ. Μαρίνας Κάσου 24 Φρυ 25 Χάλκης 26 1ο Σύµης 27 2ο Σύµης 28 Τήλου 29 Μεγίστης 30 Τελένδου 31 Ψερήµου 32 Αρκιών 33 Λειψών 34 1ο Αστυπάλαιας 35 Μανδράκι 36 Αγαθονησίου 37 Κάµπου Πάτµου 38 Σκάλας Πάτµου 39 Χώρας Πάτµου Β. Α Ι Γ Α Ι Ο Α/Α ΣΧ 40 Αγ. 41 Χρυ 42 Θύ 43 Φού 44 Ψα 45 Οιν 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. 1 ικτυακή σύνδεση-εγκατάσταση Τα σχολεία συνδέθηκαν µε το διαδίκτυο και το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου µε την χρήση των κόµβων του προγράµµατος Ασκοί του Αιόλου. Συγκεκριµένα τα σχολεία του νοµού ωδεκανήσου συνδέθηκαν µε τον κόµβο της Ρόδου, του νοµού Κυκλάδων µε τον κόµβο της Σύρου, του νοµού Σάµου µε τη Σάµο, του νοµού Λέσβου µε την Μυτιλήνη και του νοµού Χίου µε τη Χίο. Στις περιπτώσεις εκείνες που η σύνδεση µε τους Ασκούς του Αιόλου δεν ήταν δυνατή, χρησιµοποιήθηκαν οι κόµβοι του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Για την εγκατάσταση των υπολογιστών, επιλέχθηκαν άτοµα µε τις απαραίτητες γνώσεις αλλά ταυτόχρονα και µόνιµοι κάτοικοι του νησιού. Όπου αυτό δεν στάθηκε δυνατό, την εγκατάσταση πραγµατοποίησαν άτοµα από γειτονικά νησιά Λειτουργική επικοινωνία

5 5 ηµιουργήθηκαν προϋποθέσεις συνεχούς επικοινωνία µε τα σχολεία, (µε ταχυδροµείο, τηλέφωνο και fax) για την ενηµέρωση και οδηγίες σε διάφορα θέµατα. Με σκοπό τη διερεύνηση της υπάρχουσας εγκατεστηµένης ηλεκτρονικής υποδοµής, της ποιότητάς της και του είδους της χρήσης της, στάλθηκε ερωτηµατολόγιο στα σχολεία του προγράµµατος. ιαπιστώθηκε ότι τα σχολεία του Αιγαίου είναι φτωχά σε υπολογιστική δύναµη και ότι τα λίγα σχολεία που έ- χουν αξιόλογη υποδοµή, αυτή προέκυψε από την ιδιωτική πρωτοβουλία και από δωρεές. Από τα 34 σχολεία που απάντησαν, διαπιστώθηκε ότι 19 είχαν ήδη ηλεκτρονικούς υπολογιστές (συνολικά 56 µηχανήµατα, 30 από τα οποία µπορούν να θεωρηθούν τελευταίας γενιάς). Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι σε 9 από τα σχολεία υπήρχαν 43 από το σύνολο των 56 Η/Υ, πράγµα που δείχνει ότι η κατανοµή της υποδοµής δεν ήταν οµοιόµορφη. 3.3 ηµιουργία Βάσης εδοµένων Για τις ανάγκες διαχείρισης του προγράµµατος, δηµιουργήθηκε βάση δεδοµένων, που µπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραµµα σε όλες του τις φάσεις. Η βάση διαχειρίζεται δεδοµένα για το σύνολο των φυσικών προσώπων που έχουν σχέση µε το πρόγραµµα, στοιχεία για τα σχολεία, καθώς επίσης και για τη διακίνηση υλικού και λογισµικού. Τέλος, λόγω της µεγάλης γεωγραφικής διασποράς των σχολείων, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι οι προµηθεύτριες εταιρείες βρίσκονται στην Αθήνα, η αντιµετώπιση µιας βλάβης παρακολουθείται σε όλες τις φάσεις της (διαπίστωση βλάβης, αποστολή του εξαρτήµατος για επιδιόρθωση, επιστροφή του εξαρτήµατος). Σηµαντικό χαρακτηριστικό της βάσης αυτής είναι η δικτυακή της λειτουργία, αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν µέσω του ιαδικτύου. ίνεται έτσι η δυνατότητα στους εξουσιοδοτηµένους χρήστες της βάσης, να παρακολουθούν την πορεία του προγράµµατος από ο- ποιαδήποτε υπολογιστή διαθέτει πρόσβαση στο ιαδίκτυο. 3.4 ηµιουργία ιστοσελίδων Η δηµιουργία των ιστοσελίδων, αποτελεί κοµβικό σηµείο για όλο το πρόγραµµα. Σκοπός των ιστοσελίδων είναι να παρέχουν εκπαιδευτική, παιδαγωγική αλλά και τεχνική, τηλεπικοινωνιακή στήριξη στους εκπαιδευτικούς και στους µαθητές, τα σχολεία των οποίων συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Ο δικτυακός τόπος είναι Οι ιστοσελίδες περιλαµβάνουν παρουσίαση του προγράµµατος, παρουσίαση των σχολείων, ψυχαγωγία και συνδέσµους µε άλλους δικτυακούς τόπους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική απειρία των χρηστών, σηµαντικό µέρος αφιερώνεται σε οδηγίες για τη χρήση των προγραµµάτων, τεχνικές συµβουλές και βοήθεια. Είναι επίσης δυνατόν κάποιος χρήστης να περιγράψει το πρόβληµα που αντιµετωπίζει και αυτό να απαντηθεί από την οµάδα υποστήριξης, κάνοντας χρήση φόρµας. Από το παιδαγωγικό-εκπαιδευτικό µέρος των ιστοσελίδων, ο δάσκαλος µπορεί να αντλεί πληροφορίες που σχετίζονται µε παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέµατα (2), (5). Μπορεί επίσης να παρακολουθεί διαλέξεις ζωντανές ή αποθηκευµένες σε µορφή αρχείου, να συµµετέχει σε συζητήσεις και να ανταλλάσσει µε άλλους συναδέλφους τους προβληµατισµούς του. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο µεγάλος αριθµός των σχολείων δηµιουργεί δυσκολία στην οργάνωση και διαχείριση του προγράµµατος. Αυτό είναι ένα στοιχείο που αναµενόταν ως ένα βαθµό κατά τον σχεδιασµό, αλλά η εµπειρία κατά την υλοποίησή του υπερβαίνει τουλάχιστον τις συντηρητικές προβλέψεις. Οι παράµετροι της δυσκολίας αναλύονται παρακάτω και αντικατοπτρίζουν πάγια προβλήµατα, προβλήµατα νοοτροπίας αλλά και τεχνικά προβλήµατα. 4.1 Προβλήµατα στα σχολεία Το χρονοδιάγραµµα λειτουργίας των σχολείων δηµιουργεί καθυστερήσεις στη διαδικασία υ- λοποίησης του προγράµµατος. Το εκπαιδευτικό προσωπικό σε ένα µεγάλο ποσοστό δεν αποτελείται από µόνιµους κατοίκους του νησιού. Χαρακτηριστικά, από τους 45 διευθυντές οι 21 δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι. Οι

6 6 περισσότεροι από αυτούς (16) δηλώνουν ότι θα φύγουν από το νησιά, ενώ οι υπόλοιποι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο µετάθεσης. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε την εκπαίδευση περισσοτέρων από ένα δάσκαλο ανά σχολείο κατά το δυνατόν. Όλοι σχεδόν οι εµπλεκόµενοι έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα, όµως υπήρξε µεγάλη δυσκολία στην επιστροφή των ερωτηµατολογίων αλλά και στην απλή διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από 34 σχολεία. Οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση των µηχανηµάτων και επιµορφωτές, είναι κυρίως καθηγητές πληροφορικής από γυµνάσια. Επίσης βοήθησαν και άλλοι όπως στρατιωτικοί, αστυνοµικοί, κλπ που υπηρετούν στο νησί και τυχαίνει να έχουν γνώσεις πληροφορικής. Σε µικρά νησιά που δεν υπήρχε άτοµο µε σχετικές γνώσεις πήγαν τεχνικοί από άλλα νησιά. Στο θέµα της βασικής εκπαίδευσης των χρηστών δεν υπήρξαν δυσκολίες. Σε θέµατα εγκατάστασης που είναι περισσότερο πολύπλοκα υπήρξε συνεχής βοήθεια από το Πανεπιστήµιο µε το τηλέφωνο. Αυτό ήταν η αιτία γνωριµίας των ατόµων της οµάδας υποστήριξης του Πανεπιστηµίου και των ατόµων που εγκατέστησαν τα µηχανήµατα. 4.2 Προβλήµατα υποδοµών και τεχνικά Τα γνωστά προβλήµατα ελλείψεων των υποδοµών και υπηρεσιών του Αιγαίου αποτελούν ε- µπόδιο στην οµαλή υλοποίηση του προγράµµατος. Υπήρξαν τεράστιες καθυστερήσεις στην αποστολή και λήψη γραµµάτων, δεµάτων κλπ. Συχνές ήταν οι καθυστερήσεις στην αλληλογραφία, της τάξης των 3 εβδοµάδων. Η µεγαλύτερη καθυστέρηση παραλαβής της αλληλογραφίας εντοπίστηκε στην Χρυσοµηλιά Φούρνων (3 µήνες). Οι µεταβολές στη τάση του ρεύ- µατος προξενούν προβλήµατα λειτουργίας των υπολογιστών και βλάβες. Το φαινόµενο παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονο στα πολύ µικρά νησιά. Οι τηλεπικοινωνίες είναι σε καλύτερο επίπεδο. Επισκέψεις από την οµάδα υποστήριξης είναι αναπόφευκτες για την λύση προβλη- µάτων όταν η προσπάθεια µε άλλους τρόπους δεν ευδοκιµεί. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το πρόγραµµα ΣΧ.Ε..Ι.Α βρίσκεται σε εξέλιξη. Το πιο ενδιαφέρον τµήµα του η κανονική λειτουργία- θα πραγµατοποιηθεί στο άµεσο µέλλον. Η αξιολόγηση του προγράµµατος δεν είναι εύκολο να γίνει πριν την ολοκλήρωσή του. Όµως ήδη από το στάδιο αυτό υπάρχουν αρκετές διαπιστώσεις και αρκετά επί µέρους συµπεράσµατα για το ρόλο της πληροφορικής στις µικρές νησιώτικες κοινωνίες, τη συµµετοχή των δασκάλων, το ενδιαφέρον των µαθητών, την απόκριση των διαφόρων επικοινωνιακών τεχνικών, λογισµικού, συστηµάτων κλπ.. Με το δεδοµένο ότι τα περισσότερα σχολεία στα οποία εφαρµόζεται το πρόγραµµα είναι ολιγοθέσια, τα συµπεράσµατα αυτά είναι δυνατόν να γενικευθούν για όλα τα µικρού µεγέθους δηµοτικά της χώρας. Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις από τη µέχρι τώρα εφαρµογή δίδονται παρακάτω: (α) Το Αιγαίο αποτελεί µια γεωγραφικά ιδιόµορφη περιοχή. Η διασπορά των νησιών και ο µικρός αριθµός των κατοίκων δεν δηµιουργούν προϋποθέσεις κατάλληλες για παροχή υπηρεσιών ποιότητας. Τα προβλήµατα και οι ανάγκες που δηµιουργούνται απαιτούν εµπνευσµένες, ουσιαστικές και σύγχρονες λύσεις. Παρά τα πλεονεκτήµατα που κάνουν την πληροφορική θεωρητικά πιο ελκυστική για τις απο- µονωµένες περιοχές, ο κανόνας είναι ότι οι περιοχές αυτές δεν είναι από τις πρώτες που απολαµβάνουν τα αγαθά της τεχνολογίας. Η κύρια αιτία βρίσκεται στο ότι από τις περιοχές αυτές λείπει η τεχνογνωσία και το περιβάλλον (ανθρώπινο και µη) για την ανάπτυξη της πληροφορικής. Στην περίπτωση του Αιγαίου µε την εφαρµογή του προγράµµατος ΣΧΕ ΙΑ οι συγκυρίες ευνοούν τη δηµιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος. (β) Κοινές παράµετροι σε όλα τα σχολεία του προγράµµατος είναι το µικρό µέγεθος της κοινωνίας και η έλλειψη τεχνογνωσίας. Και οι δυο αυτές παράµετροι στην αρχή αποτελούν αρνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα. Μόλις όµως ξεπεραστεί η αδυναµία της τεχνογνωσίας

7 7 νητικά στοιχεία για το πρόγραµµα. Μόλις όµως ξεπεραστεί η αδυναµία της τεχνογνωσίας και αποκτηθούν οι στοιχειώδεις γνώσεις, το µικρό µέγεθος της κοινωνίας µετατρέπεται από µειονέκτηµα σε πλεονέκτηµα του προγράµµατος. Τότε η εφαρµογή της πληροφορικής είναι δυνατόν να συνειδητοποιηθεί σαν προσωπικό θέµα του δασκάλου αλλά και σαν προσιτή πρόκληση της τοπικής κοινωνίας. Τέτοιο φαινόµενο παρατηρήθηκε στην περίπτωση της Τήλου. (γ) Η µαζικότητα στην εισαγωγή της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση σε µικρά νησιά αποτελεί σηµαντική καινοτοµία για τα Ελληνικά δεδοµένα. Το πρόγραµµα ήδη στη φάση αυτή δίνει πολύτιµη εµπειρία σε µια σειρά πεδίων µεταξύ των οποίων είναι τα ακόλουθα : Οργανωτικό πεδίο: Το µέγεθος των νησιών, η διασπορά τους και η έλλειψη τακτικής συγκοινωνίας, δηµιουργούν την ανάγκη για ύπαρξη εναλλακτικών τεχνικών συντονισµού και οργάνωσης των δράσεων που πρέπει να πραγµατοποιούνται παράλληλα και συµπληρωµατικά Τεχνικό πεδίο: Η έλλειψη τεχνογνωσίας, η αδυναµία αντιµετώπισης των βλαβών σε τοπικό επίπεδο και τα προβλήµατα υποδοµών, οδηγούν στην ανάγκη παροχής συνεχούς αναλυτικής βοήθειας στον χρήση και υιοθέτησης συστήµατος άµεσης αντιµετώπισης βλαβών. Πεδίο ανθρώπινου δυναµικού: Το πρόγραµµα για την υλοποίησή του στηρίζεται στον δάσκαλο και στο ενδιαφέρον που αυτός επιδεικνύει σε θέµατα πληροφορικής. Παρά το ότι ο δάσκαλος δεν δεσµεύεται να χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή ως εργαλείο στο µάθηµά του, η εµπειρία δείχνει ότι κατά κανόνα ανταποκρίνεται θετικά και έχει διάθεση να ασχοληθεί µε το θέµα. Θεσµικό πεδίο: Στο θεσµικό επίπεδο το Υπουργείο Αιγαίου έχει ορισµένες αρµοδιότητες και παίρνει ορισµένες πρωτοβουλίες. Όµως η βούληση να βελτιωθεί η εκπαίδευση και η ζωή των κατοίκων των νησιών, περνάει µέσα από πολιτικές και άλλων φορέων όπως του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η προσπάθεια του Υπουργείου Αιγαίου είναι πολύ σηµαντική και η συνεργασία µε τους λοιπούς εµπλεκόµενους φορείς είναι επιβεβληµένη. Η πλήρης εφαρµογή του προγράµµατος αναµένεται ότι θα οδηγήσει σε µια σειρά συµπερασµάτων σε άλλα πεδία. Συγκεκριµένα τα αναµενόµενα συµπεράσµατα από την πλήρη εφαρ- µογή δίδονται παρακάτω: Ο ρόλος της πληροφορικής στο παιδαγωγικό πεδίο: Εδώ θα προκύψουν συµπεράσµατα από την εφαρµογή στην πράξη των παιδαγωγικών θεωριών που στηρίζουν την εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση, καθώς και συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά των παραµέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία του προγράµµατος. Σχέση κοινωνικής διάρθρωσης και πληροφορικής: Τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή του προγράµµατος θα δώσουν συµπεράσµατα που θα σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Αναµένεται η επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι σε ένα περιβάλλον αστικό (µε µεγαλύτερη διάχυση της τεχνογνωσίας της πληροφορικής σε δασκάλους, µαθητές, τεχνικούς και εκπαιδευτές) η εφαρµογή παρόµοιων προγραµµάτων είναι ευκολότερη απ ότι σε µια αγροτική κοινωνία. Βαθµός διάχυσης τεχνογνωσίας: Εάν ληφθεί υπόψη η µεγάλη κινητικότητα των δασκάλων του Αιγαίου (δηλαδή το γεγονός ότι σηµαντικός αριθµός δασκάλων δεν παραµένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην περιοχή του Αιγαίου) η εφαρµογή του προγράµµατος γρήγορα θα παρουσιάσει υψηλό βαθµό διάχυσης στην υπόλοιπη Ελλάδα δίνοντας στο πρόγραµµα χαρακτήρα προγράµµατος επιµόρφωσης/ κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην πληροφορική. Αυτός ο βαθµός διάχυσης της τεχνογνωσίας αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης. Έµµεσο όφελος ευρύτερων οµάδων του πληθυσµού: Μέσα από το πρόγραµµα αυτό έµµεσα ωφελείται όλος ο πληθυσµός των µικρών νησιών. Με τη δηµιουργία υποδοµής πληροφορικής αλλά και µε την απόκτηση τεχνογνωσίας, δηµιουργούνται προϋποθέσεις για ευκολότερη εξοικείωση του µόνιµου πληθυσµού µε την πληροφορική και την τεχνολογία. Το πρόγραµµα α- πευθύνεται και σε αυτούς.

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 8 1. Κόµης Β., (1998), Προς ένα πλαίσιο ένταξης της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στην ελληνική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Πρακτικά Συνεδρίου: Η Εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος 2. Παπαδόπουλος Γ., Καραµάνης Μ., Κασιµάτης Ν. (1999), Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας στο Ελληνικό δίκτυο Σχολείων, Πρακτικά συνεδρίου Νέες παράµετροι στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση από απόσταση και δια βίου εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος 3. Τσολακίδης Κ., Φώκιαλη Π., (1998), Η εισαγωγή της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, πρακτικά Συνεδρίου: Η Εισαγωγή της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος 4. Τσολακίδης Κ., Φωκίδης Μ., (1999), Η τηλεδιάσκεψη ως εργαλείο διδασκαλίας µαθηµάτων του δηµοτικού σχολείου, Πρακτικά Συνεδρίου Νέες παράµετροι στην εκπαίδευση: Εκπαίδευση από απόσταση και δια βίου εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ρόδος 5. Alexander, S. (1996) Teaching and learning on the World Wide Web,AusWeb95 The First Australian WorldWideWeb Conference. 6. Stevens K., (1997), The Development of a Pedagogy for Open Classrooms IN Geographically Isolated Communities, School Education in the Information Society, Open Classroom II Conference, Crete

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα