ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΚΑ Ε για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στη ηµόσια Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΚΑ Ε για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στη ηµόσια Εκπαίδευση"

Transcript

1 Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της ηµόσιας Εκπαίδευσης Χαριλάου Τρικούπη Αθήνα τηλ/φαξ Φεβρουαρίου 2005 ΠΡΟΣ ΥΠΕΠΘ Υπόψη Υπουργού, κ. Μαρ. Γιαννάκου Κοιν: ΥΠΕΠΘ -Υφυπουργούς κ.κ. Γ. Καλό κ Σπ. Ταλιαδούρο - Γεν. Γραµµατέα, κ. Ανδ. Καραµάνο - Ειδ. Γραµµατέα, κ. Κων. Ράµµο - /ντή Σπουδών Α/θµιας Εκπ/σης, κ. Θ. Γούπο - /ντή Σπουδών Β/θµιας Εκπ/σης, κ. Στ. Νταβαρίνο - Συµβούλους Εκπ/σης ΠΕ6 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πρόεδρο, κ. Μιχ. Παπαδόπουλο - Γραφείο Ξένων Γλωσσών ΟΛΜΕ ΚΕΜΕΤΕ ΟΕ Ενώσεις Ξένων Γλωσσών ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΚΑ Ε για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στη ηµόσια Εκπαίδευση Η Πανελλήνια Ένωση των Καθηγητών Αγγλικής της ηµόσιας Εκπαίδευσης, σας υποβάλλει τις προτάσεις που επεξεργάστηκε το.σ. σχετικά µε την καλύτερη δυνατή διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, στην Τεχνική Εκπαίδευση και στα ΙΕΚ. Οι προτάσεις µας διαµορφώθηκαν µετά τις επισηµάνσεις /διαµαρτυρίες των συνάδελφων, που υπηρετούν στις αντίστοιχες βαθµίδες της δηµόσιας εκπαίδευσης. Παράλληλα θεωρούµε απαραίτητο να σας εκθέσουµε τις απόψεις µας σχετικά µε το θεσµό του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας και τη σύνδεσή του µε τη σχολική εκπαίδευση, καθώς και να σας

2 γνωρίσουµε τις θέσεις µας όσον αφορά στο ρόλο και τις αρµοδιότητες των σχολικών συµβούλων ειδικότητας στην εκπαίδευση. Πιστεύοντας ότι η διδασκαλία της άλλης γλώσσας στο ηµόσιο Σχολείο χρειάζεται τη συνεχή στήριξη της ηγεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε µέτρα και ρυθµίσεις επί της ουσίας, προτείνουµε: Σε ό,τι αφορά στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Α. Σε σχέση µε τις εργασιακές σχέσεις και την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών ειδικότητας θα πρέπει: Να µειωθεί το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της Α/θµιας στις 21 ώρες λαµβανοµένου υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας διδάσκουν σε όλους τους µαθητές/µαθήτριες των Γ,, Ε και ΣΤ τάξεων, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται κατά πολύ το έργο τους σε σχέση µε το έργο του δασκάλου της µιας και µόνης τάξης και του αναλογούντος αριθµού µαθητών. Να αντιµετωπίζονται ισότιµα σε θέµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη σε όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας, όπως και σε θέµατα που αφορούν στο σύνολο των διδακτικών και µη ωρών που απασχολούνται στο σχολείο, στη συµπλήρωση ωραρίου, στην ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών, στη διάθεσή τους σε δεύτερο και τρίτο σχολείο µε εναλλασσόµενες βάρδιες κ.α. Σε περίπτωση που τα σχολεία, στα οποία διατίθενται, βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους να προβλέπεται η εξασφάλιση του µεταφορικού µέσου ή η κάλυψη του κόστους δεδοµένου ότι µετά την εφαρµογή του «Καποδίστρια» τα όρια των δήµων έχουν διευρυνθεί και το ισχύον καθεστώς των αποζηµιώσεων καλύπτει πλέον ελάχιστους συναδέλφους. Να έχουν τη δυνατότητα να συµπληρώνουν το ωράριό τους και να µοριοδοτούνται σε ότι αφορά στην εφαρµογή καινοτοµιών στην εκπαίδευση (Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκά, Αγωγής Υγείας κ.ά.), διότι είναι γνωστό και από τις σχετικές αξιολογήσεις στην εφαρµογή προγραµµάτων ότι οι συνάδελφοι ειδικότητας τόσο στην Α/θµια όσο και στην Β/θµια Εκπ/ση έχουν επωµισθεί όλο το βάρος εκπόνησης τέτοιων προγραµµάτων. Να εµπλουτισθεί το επιµορφωτικό έργο της Μαρασλείου και να συµπεριλάβει τη µόνιµη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής µε προγράµµατα διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µικρών µαθητών/τριών. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικότητας πρέπει να είναι προτεραιότητα, ειδικότερα µε την εισαγωγή αναλυτικών προγραµµάτων στα πλαίσια της διαθεµατικής προσέγγισης. Β. Σε σχέση µε την αποτελεσµατική διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Α/θµια Εκπ/ση θα πρέπει: Το µάθηµα να είναι ενσωµατωµένο στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου επί ίσοις όροις και να µην εξαιρείται από το πρώτο δίωρο/τρίωρο διδασκαλίας των γλωσσικών ή µη µαθηµάτων. Να υπάρξει δέσµευση αναµόρφωσης του Αναλυτικού Προγράµµατος έτσι ώστε να συνδέεται η µάθηση της ξένης γλώσσας στην Α/θµια Εκπ/ση µε την διδασκαλία της στη Β/θµια. Η αναµόρφωση αυτή, σε συνδυασµό µε την πρόσφατη εισαγωγή της διδασκαλίας της Αγγλικής στη Γ τάξη, θα αναβαθµίσει το θεσµό της διδασκαλίας της γλώσσας και θα µπορέσει να οδηγήσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο εκµάθησής της στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Να θεσµοθετηθεί η τοποθέτηση σχολικών συµβούλων Αγγλικής για την Α/θµια Εκπαίδευση, οι οποίοι θα µπορούν να ασχοληθούν εξειδικευµένα µε τα προβλήµατα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες

3 της διδασκαλίας της Αγγλικής σε αυτό το επίπεδο σπουδών και να συνδράµουν τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας στο έργο τους. Γ. Σε σχέση µε την εφαρµογή του θεσµού του ολοήµερου σχολείου θα πρέπει: Η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας στο ολοήµερο σχολείο να γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη και µετά τη σχετική εισήγηση του εκπαιδευτικού ειδικότητας σε σχέση µε την επιθυµητή χρονική ζώνη απασχόλησης, η οποία θα γίνεται σεβαστή από την Υπηρεσία στο µέτρο του δυνατού. Η ώρα εποπτείας των µαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του γεύµατος να προσµετράται ως διδακτική για τον εκπαιδευτικό ειδικότητας, όπως γίνεται για το δάσκαλο της τάξης και όχι ως κενή. Το µάθηµα να διδάσκεται σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της ενισχυτικής διδασκαλίας και να υπάρχει η δυνατότητα της εφαρµογής επιπέδων προκειµένου να παρέχεται ουσιαστική βοήθεια στους µαθητές/τριες για να µη µετατραπεί το ολοήµερο σχολείο από δηµιουργική απασχόληση και εποπτεία της µελέτης των µαθητών/τριών σε χώρο απλής παραµονής και επίβλεψης των παιδιών. Η αναµόρφωση και ο σχεδιασµός του αναλυτικού προγράµµατος και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθεί η διδασκαλία της γλώσσας στο πλαίσιο της διαθεµατικής προσέγγισης. Παράλληλα πρέπει ακόµα να προσφερθούν στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας προγράµµατα επιµόρφωσης τα οποία θα βοηθήσουν προς το σκοπό αυτό. Πιστεύουµε ότι οι παραπάνω προτάσεις θα στηρίξουν τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στο ηµοτικό και κατ επέκταση στο Ολοήµερο Σχολείο, η καλή λειτουργία του οποίου θα καθιερώσει το θεσµό στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας επιτρέποντάς του να εκπληρώσει τον κοινωνικό του ρόλο και έργο. Σε ό,τι αφορά στην εισαγωγή και δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α/θµια Εκπ/ση θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής: Κατ αρχήν χαιρετίζουµε την ενέργεια ως θετική και απόλυτα εντός του πνεύµατος της πολυγλωσσίας που πρέπει να διέπει το σχολικό σύστηµα. Ο ορισµός συγκεκριµένης ξένης γλώσσας όµως ως δεύτερης στην προκειµένη περίπτωση της Γαλλικής νοµίζουµε ότι καταστρατηγεί το αίτηµα της πολυγλωσσίας. Επίσης αν η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας κατατείνει στην περικοπή της τρίτης ώρας από τη διδασκαλία της Αγγλικής, την οποία θέλουµε να τονίσουµε ότι εµείς δεν τη θεωρούµε ως πρώτη αλλά ως αναγκαία για την επιβίωση των Ευρωπαίων πολιτών, το µόνο που θα επιτύχουµε είναι να ενισχυθεί ακόµη περισσότερο ο «θεσµός» των φροντιστηρίων.

4 ΙΙ. Σε ό,τι αφορά στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Αγγλικής από 2 σε 3 εβδοµαδιαίως (για όλο το Γυµνάσιο και Λύκειο), µέτρο που συνάδει µε τον ευρύτερο προσανατολισµό της Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της εκµάθησης των άλλων γλωσσών (µητρική + τουλάχιστον δυο άλλες γλώσσες). Το επιχείρηµα της διατήρησης του συγκεκριµένου αριθµού ωρών σε συνάρτηση µε το σύνολο των ωρών σε ηµοτικό και Γυµνάσιο καθώς και η σύγκριση µε τον αντίστοιχο αριθµό ωρών διδασκαλίας της Γαλλικής ή της Γερµανικής δεν ισχύει, διότι έχουν πλέον αλλάξει τα δεδοµένα και έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις στον τοµέα εκµάθησης των άλλων γλωσσών. Μείωση του αριθµού µαθητών κατά τµήµα µε µέγιστο αριθµό τους µαθητές. υνατότητα διδασκαλίας από πολλές και διαφορετικές πηγές (πολλαπλό βιβλίο, προσεκτικά επιλεγµένες ιστοσελίδες κ.τ.λ.) Στήριξη του µαθήµατος µε κατάλληλη υποδοµή (οπτικοακουστικό υλικό) και δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης του εργαστηρίου των Η/Υ από τον καθηγητή γλώσσας σε συνεργασία µε τον καθηγητή πληροφορικής. ηµιουργία αίθουσας Ξένης Γλώσσας µε το δικό της εξοπλισµό και ένα κέντρο πληροφόρησης και πηγών (resource centre) που είναι πλέον επιβεβληµένες ανάγκες. ιεύρυνση της επιπεδοποίησης και στη µετα-ϋποχρεωτική εκπαίδευση µε τη δηµιουργία ευέλικτων κύκλων µαθηµάτων για τη διδασκαλία της γλώσσας κατά τοµείς ειδικότερου ενδιαφέροντος σε συνεργασία µε τους άλλους διδάσκοντες. Σύνδεση του αναλυτικού προγράµµατος της διδασκαλίας της Αγγλικής µε τις αρχές του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη διδασκαλία και εκµάθηση των Γλωσσών, το οποίο έχει ήδη υιοθετηθεί από το Ενιαίο Πλαίσιο και τις προδιαγραφές του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας. Επίσης αναπροσαρµογή της διδακτέας ύλης για το Λύκειο, µε µέριµνα για την καλύτερη προετοιµασία των υποψηφίων για τις εξετάσεις του ειδικού µαθήµατος όπου απαιτείται, εκτός των άλλων, και µετάφραση/απόδοση κειµένου, αντικείµενο το οποίο µέχρι τώρα δεν διδάσκεται στο σχολείο, αλλά οι υποψήφιοι υποχρεούνται να εξετασθούν επ αυτού για την εισαγωγή τους στα Τµήµατα των Ξένων Φιλολογιών, στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων, Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης κ.τ.λ. υνατότητα των µαθητών και µαθητριών της Β και Γ Λυκείου να επιλέξουν την πρώτη γλώσσα προτίµησής τους και ως µάθηµα επιλογής καθώς και δυνατότητα παρακολούθησης κύκλου µαθηµάτων για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας στο πλαίσιο της Πρόσθετης ιδακτικής Στήριξης. Επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού και θεµατολογικά και κατά ηλικιακές ζώνες ( ιδασκαλία γλώσσας σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες, προετοιµασία για συµµετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης, διδασκαλία µετάφρασης/απόδοσης κειµένου για τις ανάγκες των εισαγωγικών εξετάσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ κ.τ.λ.). ιασφάλιση των εργασιακών κεκτηµένων των συναδέλφων που δε θα πρέπει (εάν δεν το επιθυµούν) και για λόγους συµπλήρωσης του ωραρίου τους να διδάσκουν σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθµίδες. Αντί γι αυτό, να τους δίνεται η δυνατότητα να συµπληρώνουν το ωράριό τους αναλαµβάνοντας την εκπόνηση και το συντονισµό Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, που συνεπικουρούν την εκπαιδευτική πολιτική και προωθούν το συνολικό εκπαιδευτικό έργο.

5 ΙΙΙ. Σε ό,τι αφορά στην Τεχνική Εκπαίδευση: Με δεδοµένο ότι η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται από την Γ ηµοτικού, καθώς και στις τρεις τάξεις του Γυµνασίου, οι µαθητές των ΤΕΕ ήδη κατέχουν τις γνώσεις και έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της διδασκαλίας της γλώσσας κατά τοµείς εξειδίκευσης. Γι αυτό προτείνουµε: Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας βασισµένη σε συγκεκριµένο Αναλυτικό Πρόγραµµα και στοχοθεσία κατά ειδικότητα να συµπεριληφθεί στο Πρόγραµµα Σπουδών του Α και Β κύκλου Σπουδών όλων των ειδικοτήτων της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, βάσει του ΦΕΚ 533/ που αφορά στον καθορισµό των Ωρολογίων Προγραµµάτων για τον Α και Β κύκλο των τοµέων και ειδικοτήτων των Ηµερησίων Τεχνικών Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων, καθώς και των Προγραµµάτων Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Με αυτόν τον τρόπο, θα δίνεται η ευκαιρία στους µαθητές να εξοικειωθούν µε την ειδική ορολογία της ειδικότητας που έχουν επιλέξει σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στα ΤΕΕ, προετοιµαζόµενοι να χρησιµοποιούν τη γλώσσα για να ικανοποιήσουν και γενικές επικοινωνιακές ανάγκες, αλλά και τις ειδικές εργασιακές ανάγκες του τοµέα που έχουν επιλέξει. ΙV. Σχετικά µε τη διδασκαλία της γλώσσας στα Ι.Ε.Κ. Προσυπογράφοντας τους προβληµατισµούς των συναδέλφων που διδάσκουν στα Ι.Ε.Κ., θεωρούµε ότι η κατάργηση της διδασκαλίας της Αγγλικής ως διακριτού µαθήµατος σε ορισµένες ειδικότητες αποβαίνει εις βάρος της επαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης των σπουδαστών. Παράλληλα θεωρούµε ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα µέτρα για την επιµόρφωση και εξειδίκευση των καθηγητών Αγγλικής, ώστε η διδασκαλία της Αγγλικής στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης να γίνει πιο αποτελεσµατική και πιο κοντά στις πραγµατικές ανάγκες των σπουδαστών. V. Σχετικά µε την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Π.Ε.Κ.Α..Ε θεωρεί επίσης επιτακτική την ανάγκη επιµόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες των µαθητών και να πληρούν τους βασικούς άξονες του εγγραµµατισµού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας, (όπως διαφαίνονται µέσα από το διαθεµατικό πλαίσιο διδασκαλίας και µάθησης ΦΕΚ 303 και 304/ ). Κατά συνέπεια προτείνουµε τη συνεχή, περιοδική επιµόρφωση όλων των συναδέλφων (και όχι µόνο των πρωτοδιόριστων) µέσω ποικίλλων σεµιναριακών κύκλων, των οποίων η διάρκεια θα καθορίζεται και από τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων και από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Για το σκοπό αυτό προτείνουµε την αναδιαµόρφωση του θεσµού των ΠΕΚ κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο του εκπαιδευτικού συστήµατος και των λειτουργών του αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. VΙ. Οσον αφορά στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας και τη σύνδεσή του µε το δηµόσιο σχολείο:

6 Θέλουµε να επαναλάβουµε για άλλη µια φορά ότι θεωρούµε το θεσµό πολύ σπουδαίο για την ανάπτυξη της πολυγλωσσίας στη χώρα µας και για την προσέγγιση των γλωσσών µε κριτήρια όχι εµπορικά ή κερδοσκοπικά, όπως κατά βάση είναι αυτά που διαµορφώνουν οι ξένοι και άλλοι ιδιωτικοί οργανισµοί µε τα πιστοποιητικά που εκδίδουν. Το ΚΠΓ θεωρούµε ότι θέτει όρους ισοτιµίας και ισονοµίας των γλωσσών, αφού το κράτος είναι βασικός φορέας πιστοποίησης της γλωσσοµάθειας. Εµείς, ως λειτουργοί της δηµόσιας εκπαίδευσης, ευελπιστούµε ότι η επίδραση του ΚΠΓ στη διδασκαλία και εκµάθηση των γλωσσών στο δηµόσιο σχολείο θα είναι άµεση αλλά και καθοριστική και θα συνδέεται µε τα ακόλουθα: Tην αναδιαµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων σύµφωνα µε τη φιλοσοφία, το πλαίσιο και τις προδιαγραφές του ΚΠΓ. Tην ποσοτική και ποιοτική αύξηση της διδασκαλίας των γλωσσών στο πλαίσιο του σχολικού προγράµµατος, έτσι ώστε στο τέλος της Γ Γυµνασίου οι µαθητές να λαµβάνουν πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας Β1, ενώ για τους µη προχωρηµένους θα πιστοποιούνται τα επίπεδα Α1 και Α2 ανάλογα µε τον τύπο του σχολείου και τις ώρες παρακολούθησης της γλώσσας στόχου. Παράλληλα στην Α Λυκείου οι µαθητές θα µπορούν να πιστοποιούν το επίπεδο Β2, εφόσον το επιθυµούν και έχουν παρακολουθήσει κανονικά και απρόσκοπτα το πρόγραµµα σπουδών κατά την φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σηµειωτέον ότι για πιστοποίηση των επιπέδων Β1 κ Β2 θεωρούµε εντελώς απαραίτητη την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις Β και Γ τάξεις του Γυµνασίου από 2 (δυο) σε (3) τρεις µε παράλληλη µείωση του αριθµού των µαθητών κατά τµήµα σε (20) είκοσι µαθητές ως ανώτατο όριο. Σε σχέση µε την εδραίωση και την αποτελεσµατική εφαρµογή του θεσµού πιστεύουµε επίσης ότι: Ο θεσµός του ΚΠΓ πρέπει να ενισχυθεί και να λειτουργεί αδιαλείπτως διαµορφώνοντας την εκπαιδευτική πολιτική στον τοµέα της διδασκαλίας των γλωσσών. Η υπηρεσία που έχει αναλάβει το έργο της διεξαγωγής των εξετάσεων για το ΚΠΓ πρέπει να επανδρωθεί επαρκώς και να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι οργανωτικές δυσλειτουργίες. Η επιµόρφωση τόσο των συναδέλφων ειδικότητας που θα κληθούν να στελεχώσουν τα εξεταστικά κέντρα όσο και των συναδέλφων που θα συµµετάσχουν στα βαθµολογικά κέντρα κρίνεται απολύτως απαραίτητη, ώστε ο θεσµός να ισχυροποιηθεί και ως αξιακό σύστηµα και ως κρατική λειτουργία µε διάρκεια και συνέπεια. VΙ. Σχετικά µε τους συµβούλους εκπαίδευσης ειδικότητας Πάγιο αίτηµα της Ένωσής µας ήταν και εξακολουθεί να είναι η αύξηση του αριθµού των σχολικών συµβούλων της ειδικότητάς µας και η αναβάθµιση του ρόλου τους. Γι αυτό συγκεκριµένα προτείνουµε: ιπλασιασµό των θέσεων των σχολικών συµβούλων στις περιοχές στις οποίες ο αριθµός των σχολείων και κατ επέκταση των συναδέλφων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης των συµβούλων αυτών είναι µεγάλος και όπως επισηµάναµε ήδη να θεσµοθετηθεί η τοποθέτηση σχολικών συµβούλων Αγγλικής για την Α/θµια Εκπαίδευση. Υπενθυµίζουµε ότι µέχρι πρότινος σε κάθε σχολικό σύµβουλο Αγγλικής αντιστοιχούσαν περίπου εκπαιδευτικοί και των δυο βαθµίδων. Σήµερα ο αριθµός

7 αυτός έχει κατά τι ελαττωθεί, επειδή υπήρξε κάποια µικρή αύξηση των σχολικών συµβούλων της ειδικότητάς µας, η οποία όµως δε θεωρείται και πάλι επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Εν όψει µάλιστα της αξιολόγησης η οποία πρόκειται να ισχύσει στο άµεσο µέλλον θεωρούµε ότι οι υπάρχοντες σχολικοί σύµβουλοι ΠΕ6 δεν επαρκούν για να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο και να αναλάβουν την κυριολεκτικά τεράστια ευθύνη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Τροποποίηση και βελτίωση του νόµου που ορίζει τα κριτήρια επιλογής των συµβούλων εκπαίδευσης. Σε σχέση µε την αναβάθµιση του θεσµού θεωρούµε ότι πρέπει: Nα αρθεί ο περιορισµός της µιας και µοναδικής περιοχής προτίµησης, γιατί κατ αυτόν τον τρόπο γίνονται σύµβουλοι άτοµα µε ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Πρέπει να δοθεί το δικαίωµα να δηλώνει ο υποψήφιος περισσότερες περιοχές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επιλογή των ποσοτικά και ποιοτικά επικρατέστερων να στελεχώσουν τις θέσεις των συµβούλων. Nα επανέλθει ο περιορισµός των 15 χρόνων πραγµατικής υπηρεσίας στο σχολείο (µέσα στην τάξη) για τους συµβούλους, γιατί θεωρούµε ότι οι σύµβουλοι πρέπει να έχουν την εµπειρία της διδασκαλίας στη σχολική αίθουσα και παράλληλα µε τα άλλα προσόντα τους να έχουν δοκιµαστεί ως µάχιµοι εκπαιδευτικοί. Nα αλλάξει η µοριοδότηση των διδακτορικών τίτλων, οι οποίοι θεωρούµε ότι πρέπει είναι συναφείς µε το αντικείµενο το οποίο ο µέλλων σχολικός σύµβουλος πρόκειται να υπηρετήσει. εν µπορεί π.χ. να µοριοδοτείται διδακτορικός τίτλος στη Θεολογία µε (8) µόρια για το σχολικό σύµβουλο Αγγλικής. Στην προκειµένη περίπτωση προτείνουµε ο διδακτορικός τίτλος να λαµβάνει 4 µόρια. Και µόνο διδακτορικοί τίτλοι που είναι απόλυτα συναφείς µε τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας να λαµβάνουν (8) µόρια. Κλείνοντας το «εφ όλης της ύλης» παρόν υπόµνηµα της Ένωσής µας, θα θέλαµε να τονίσουµε για µια ακόµη φορά ότι η βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας της «άλλης» γλώσσας στο πλαίσιο του δηµόσιου σχολείου είναι θέµα το οποίο πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, διότι αναβαθµίζει την εικόνα του δηµόσιου σχολείου, προωθεί την ευρωπαϊκή συνείδηση των πολιτών του µέλλοντος και συµβάλλει στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών της Ευρώπης. Κυρία Υπουργέ, Πιστεύουµε ότι οι προτάσεις µας ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αυριανού πολίτη, όπως διαµορφώνονται τόσο σε επίπεδο τοπικό/εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό/παγκόσµιο, και συµβάλλουν στην επίτευξη των συνολικών στόχων που θέτει η Πολιτεία για την Εκπαίδευση στον 21 ο αιώνα. Εµείς θεωρούµε ότι το Όραµά µας για µια ποιοτική Εκπαίδευση είναι κοινό. Η Πολιτεία όµως που έχει τα µέσα, πρέπει να έχει και τη βούληση να το κάνει πραγµατικότητα αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου και αξιοποιώντας τις κατάλληλα και εποικοδοµητικά για το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου. Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της ηµόσιας Εκπαίδευσης έχει ως όραµα τη συνολική αναβάθµιση της ηµόσιας Εκπαίδευσης και εστιάζει τις δραστηριότητες και τον επιστηµονικό της λόγο σε αυτό το στόχο. Εµείς, το.σ. της ΠΕΚΑ Ε, αλλά και όλος ο κλάδος µας, είµαστε στη διάθεση της πολιτείας για να προσφέρουµε από την πλευρά µας ό,τι µπορούµε για την επίτευξη του κοινού µας στόχου για τη βελτίωση της ποιότητας στη δηµόσια εκπαίδευση και την αναβάθµιση του δηµόσιου σχολείου. Για το.σ. της ΠΕΚΑ Ε

8 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της ηµόσιας Εκπαίδευσης Χαριλάου Τρικούπη Αθήνα τηλ/φαξ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ - ΥΠΕΠΘ - Υπουργό, κα Μαριέττα Γιαννάκου - Υφυπουργό, κ. Γ. Καλό - Γεν. Γραµµατέα, κ. Α. Καραµάνο - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πρόεδρο, κ. Μιχ. Παπαδόπουλο

9 - Γραφείο Ξένων Γλωσσών - Σχολικούς Συµβούλους Ξένων Γλωσσών - ΟΛΜΕ - Ενώσεις Καθηγητών Ξένων Γλωσσών ΘΕΜΑ: Θέσεις της ΠΕΚΑ Ε για τη βελτίωση της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στη ηµόσια Α θµια Εκπαίδευση Η Πανελλήνια Ένωση των Καθηγητών Αγγλικής της ηµόσιας Εκπαίδευσης, σας υποβάλλει τις προτάσεις που επεξεργάστηκε το.σ. σχετικά µε την καλύτερη δυνατή διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Οι θέσεις µας διαµορφώθηκαν µετά τις επισηµάνσεις/προτάσεις των συνάδελφων, που υπηρετούν στην αντίστοιχη βαθµίδα της δηµόσιας εκπαίδευσης. Πιστεύοντας ότι η διδασκαλία της άλλης γλώσσας στο ηµόσιο Σχολείο χρειάζεται τη συνεχή στήριξη της ηγεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε µέτρα και ρυθµίσεις επί της ουσίας, προτείνουµε: Α. Σε σχέση µε τις εργασιακές σχέσεις και την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών ειδικότητας: Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 απασχολούνται στην πλειοψηφία τους σε δύο ή και περισσότερα σχολεία που βρίσκονται ενδεχοµένως σε απόσταση µεταξύ τους και κάποιες φορές υποχρεώνονται να µετακινούνται από το ένα σχολείο στο άλλο µέσα στην ίδια µέρα. Μπορεί ακόµα να υποχρεωθούν να διδάξουν σε τµήµατα του ολοήµερου σχολείου ή να κάνουν ενισχυτική διδασκαλία. εδοµένων αυτών των προβληµάτων προτείνουµε: Να µειωθεί το ωράριο των εκπ/κών της Α/θµιας Εκπ/σης στις 21 και προοδευτικά στις 18 ώρες έτσι ώστε να υπάρξει εξοµοίωση µε τους συναδέλφους της Β/θµιας, δεδοµένης της ιδιαιτερότητας της κατάστασης (πολλά τµήµατα, διπλά και τριπλά σχολεία, µεγάλος αριθµός

10 µαθητών). Η µείωση θα βοηθήσει στο να ρυθµιστούν πολλά προβλήµατα που ανακύπτουν από το ωράριο των 24 ωρών, όπως α) πολλαπλές µετακινήσεις των εκπαιδευτικών ΠΕ06 σε 2 ή και σε 3 σχολεία β) δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι ιευθυντές των σχολείων στη σύνταξη του ωρολογίου προγράµµατος όταν εµπλέκονται σ αυτό 2 έως και 3 σχολεία. Παράλληλα θα διευκολύνει το διορισµό περισσότερων εκπαιδευτικών και θα µειώσει την ανεργία στον κλάδο µας δηµιουργώντας νέες οργανικές θέσεις. Επίσης θα ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 να αναζητήσουν διορισµό στην Α/θµια Εκπαίδευση. Να ρυθµιστεί το θέµα της συµπλήρωσης ωραρίου µε το να δοθεί η δυνατότητα επιλογής του πως θα θέλουν να συµπληρώνουν οι εκπ/κοί (Ολοήµερο, 2 ο σχολείο, ενισχυτική) Σε περίπτωση που τα σχολεία, στα οποία διατίθενται, βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους να προβλέπεται η εξασφάλιση του µεταφορικού µέσου ή η κάλυψη του κόστους δεδοµένου ότι µετά την εφαρµογή του «Καποδίστρια» τα όρια των δήµων έχουν διευρυνθεί και το ισχύον καθεστώς των αποζηµιώσεων καλύπτει πλέον ελάχιστους συναδέλφους. Να υπάρξουν κίνητρα µείωσης ωραρίου σε εκπ/κούς ΠΕ6 που εµπλέκονται σε καινοτόµα προγράµµατα (Ευρωπαϊκά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας) διότι είναι γνωστό και από τις σχετικές αξιολογήσεις στην εφαρµογή προγραµµάτων ότι οι συνάδελφοι ειδικότητας έχουν επωµισθεί µεγάλο βάρος εκπόνησης τέτοιων προγραµµάτων. Να εµπλουτισθεί το επιµορφωτικό έργο της Μαρασλείου και να συµπεριλάβει τη µόνιµη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Αγγλικής µε προγράµµατα διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας προσαρµοσµένα στις ανάγκες των µικρών µαθητών/τριών. Η επιµόρφωση αυτή παράλληλα να δίνει την αντίστοιχη µοριοδότηση στους εκπ/κούς ΠΕ6 για να µπορούν να αναδειχθούν ισότιµα σε στελέχη της εκπαίδευσης. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικότητας πρέπει να είναι προτεραιότητα, ειδικότερα µε την εισαγωγή αναλυτικών προγραµµάτων στα πλαίσια της διαθεµατικής προσέγγισης. Να δηµιουργηθούν προγράµµατα Περιοδικής Επιµόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ6 που ήδη υπηρετούν στη ηµόσια Α/θµια Εκπ/ση Να θεσπιστεί και να επανδρωθεί Γραφείο Ειδικοτήτων στη ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο ΥΠΕΠΘ µε σκοπό την επίλυση προβληµάτων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων καθώς και αντίστοιχη θέση Παρέδρου στο Τµήµα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

11 Β. Σε σχέση µε την αποτελεσµατική διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στην Α/θµια Εκπ/ση: Η επέκταση της διδασκαλίας της Αγγλικής στην Γ δηµοτικού και στο Ολοήµερο Σχολείο ήταν ενέργειες που βοήθησαν προς την κατεύθυνση της αποτελεσµατικότερης διδασκαλίας του µαθήµατος. Παράλληλα όµως προτείνουµε: Το µάθηµα να είναι ενσωµατωµένο στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου επί ίσοις όροις και να µη εξαιρείται από το πρώτο δίωρο/τρίωρο διδασκαλίας των γλωσσικών ή µη µαθηµάτων. Να ολοκληρωθεί η συγγραφή των νέων διδακτικών πακέτων του Π.Ι. που συνάδουν µε τα νέα ΑΠΣ- ΕΠΠΣ εντός των συµφωνηθέντων προθεσµιών ώστε η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας να γίνεται σύµφωνα µε τη διαθεµατική προσέγγιση, όπως ισχύει και για άλλα µαθήµατα της Πρωτοβάθµιας. Να αποτελέσει θέµα περαιτέρω έρευνας (ενδεχοµένως σε µερικά Ολοήµερα ηµοτικά όπου εφαρµόστηκε πιλοτικά) η εισαγωγή της Αγγλικής από πολύ µικρή ηλικία και να επεκταθεί η διδασκαλία και στις πρώτες τάξεις του ηµοτικού Σχολείου (όπως άλλωστε έχει προταθεί και από το Π.Ι.) αν υπάρξουν θετικά συµπεράσµατα από την έρευνα αυτή. Να θεσµοθετηθεί η τοποθέτηση σχολικών συµβούλων Αγγλικής για την Α/θµια Εκπαίδευση, οι οποίοι θα µπορούν να ασχοληθούν εξειδικευµένα µε τα προβλήµατα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας της Αγγλικής σε αυτό το επίπεδο σπουδών και να συνδράµουν τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας στο έργο τους.

12 Γ. Σε σχέση µε την εφαρµογή του θεσµού του ολοήµερου σχολείου: Η έλλειψη αναλυτικού προγράµµατος καθώς και συγκεκριµένων προτάσεων για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο Ολοήµερο Σχολείο οδηγεί στην υποβάθµιση της διδασκαλίας στο Ολοήµερο Σχολείο. Προτείνουµε: Η ανάθεση των ωρών διδασκαλίας στο ολοήµερο σχολείο να γίνεται µε τη σύµφωνη γνώµη και µετά τη σχετική εισήγηση του εκπαιδευτικού ειδικότητας σε σχέση µε την επιθυµητή χρονική ζώνη απασχόλησης, η οποία θα γίνεται σεβαστή από την Υπηρεσία στο µέτρο του δυνατού. Η ώρα εποπτείας των µαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του γεύµατος να προσµετράται ως διδακτική για τον εκπαιδευτικό ειδικότητας, όπως γίνεται για το δάσκαλο της τάξης και όχι ως κενή. Να µη συγχωνεύονται οι διαφορετικές τάξεις για τη διδασκαλία των Αγγλικών στο Ολοήµερο Σχολείο και οι µαθητές να διδάσκονται την ξένη γλώσσα ανά τάξη καθώς υποβαθµίζεται τόσο ο Θεσµός του Ολοήµερου όσο και το µάθηµα των Αγγλικών και οι µαθητές/τριες καταφεύγουν σε µαθήµατα έξω από το σχολείο για την εκµάθηση της ξένης γλώσσας. Να επεκταθεί η εφαρµογή της διαθεµατικής προσέγγισης στο Ολοήµερο και να αναβαθµιστεί ο θεσµός µε την εισαγωγή των νέων διαθεµατικών διδακτικών πακέτων, CD-Rom, κ.ά. Επίσης να δοθούν οδηγίες και δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς ΠΕ06 που διδάσκουν στο Ολοήµερο να εµπλακούν στην εκπόνηση σχεδίων εργασίας σχετικών µε τις θεµατικές ενότητες του µαθήµατος στις αντίστοιχες τάξεις ή εναλλακτικών µεθόδων διδασκαλίας (π.χ. portfolio) Η πολιτεία, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου, θα πρέπει να εξετάσει τα προβλήµατα και να αξιοποιήσει τις προτάσεις αντιµετωπίζοντας τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής Πρωτοβάθµιας επί ίσοις όροις µε τους συναδέλφους τους της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 των ηµοτικών Σχολείων θα βοηθηθούν ώστε να µετέχουν αποτελεσµατικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εκπαιδευτική κοινότητα, διευρύνοντας το ρόλο τους και την προσφορά τους. Για το.σ. της ΠΕΚΑ Ε

13 Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΙΒΙΤΣΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π. Ε. Τ.Θ ΤΚ Αθήνα Τηλ. Fax: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΜΕΤΕ ΤΗΣ ΟΛΜΕ Α. ηµοτικά - Αύξηση του αριθµού των ηµοτικών σχολείων που θα ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραµµα διδασκαλίας του µαθήµατος «2η Ξένη γλώσσα» ( Γαλλικά/ Γερµανικά) και πλήρης ικανοποίηση των επιλογών των µαθητών µε τη λειτουργία ολιγοµελών τµηµάτων για τη µία ή την άλλη Ξένη γλώσσα, κατά περίπτωση. - Ικανοποίηση του αιτήµατος καθηγητών Γαλλικών / Γερµανικών, για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους σε ηµοτικό σχολείο, ενταγµένο στο πιλοτικό πρόγραµµα, µε προσωρινή απόσπασή τους από Γυµνάσια / Λύκεια της περιοχής. B. Γυµνάσια - Η διδασκαλία του υποχρεωτικού µαθήµατος «2η Ξένη γλώσσα» (Γαλλικά/ Γερµανικά) να πραγµατοποιείται σε όλα τα Γυµνάσια της χώρας παράλληλα για κάθε Τµήµα των τάξεων Α, Β και Γ, µε την ταυτόχρονη παρουσία των καθηγητών των προαναφεροµένων Ξένων γλωσσών σε διαφορετικές αίθουσες (διχοτόµηση του κάθε τµήµατος) και µε ικανοποίηση των επιλογών των µαθητών (τµήµατα µε µειωµένο αριθµό µαθητών από 5 έως15). Τµήµα µε περισσότερους από 15 µαθητές να διχοτοµείται, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε υπεράριθµο της οµάδας σχολείων καθηγητή ΠΕ05 ή ΠΕ07 να συµπληρώνει το υποχρεωτικό του ωράριο. Η µέχρι τώρα, σε ορισµένα Γυµνάσια, δηµιουργία από τους ιευθυντές αµιγών Τµηµάτων µε τη µία ή την άλλη 2η Ξένη γλώσσα είναι παρερµηνεία της έννοιας «παράλληλη διδασκαλία», καταστρατήγηση της εφαρµογής της ισχύουσας εγκυκλίου και ενέργεια κατά το δοκούν και κατά περίπτωση. Το επιχείρηµα της έλλειψης χώρου µπορεί να διευθετείται µε την παραχώρηση της αίθουσας της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής, του Χηµείου ή οποιουδήποτε άλλου χώρου που µπορεί να διαρρυθµιστεί ή και να διατεθεί ακόµη και σε συστεγαζόµενη σχολική µονάδα και είναι θέµα προγραµµατισµού. - υνατότητα δηµιουργίας Τµήµατος ενισχυτικής διδασκαλίας ΚΑΙ ανά οµάδα Γυµνασίων, για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των καθηγητών του σχολείου ή της οµάδας σχολείων των προαναφεροµένων ειδικοτήτων. Γ. Ενιαία Λύκεια - Εφαρµογή της απόφασης Γ2/4636/ στα Ενιαία Λύκεια για τη δηµιουργία Τµήµατος Α Ξένης γλώσσας - µάθηµα Γενικής Παιδείας, κατ εξαίρεση για τα Γαλλικά ή τα Γερµανικά, και µε αριθµό µαθητών µικρότερο του προβλεπόµενου (π.χ. 5 µαθητές), αφενός για την ικανοποίηση των επιλογών των µαθητών και αφετέρου για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των καθηγητών του σχολείου ή της οµάδας σχολείων των προαναφεροµένων ειδικοτήτων, µε κατάλληλη προσαρµογή του προγράµµατος και «αποφυγή εξυπηρετήσεων συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων». - ηµιουργία δύο οµάδων µαθηµάτων Επιλογής, της µιας µε µαθήµατα Επιλογής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ξένες γλώσσες και της άλλης µε τα υπόλοιπα µαθήµατα. - Εφαρµογή της απόφασης Γ2/4636/ στα Ενιαία Λύκεια για τη δηµιουργία τµήµατος Β Ξένης γλώσσας µάθηµα Επιλογής, κατ εξαίρεση στα Γαλλικά ή τα Γερµανικά, και µε αριθµό µαθητών µικρότερο του προβλεπόµενου (π.χ. 5 µαθητές), αφενός για την ικανοποίηση των επιλογών των µαθητών και αφετέρου για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των καθηγητών του σχολείου ή της οµάδας σχολείων των προαναφεροµένων ειδικοτήτων. - υνατότητα δηµιουργίας Τµήµατος Πρόσθετης ιδακτικής Στήριξης ΚΑΙ ανά οµάδα Λυκείων για την προετοιµασία των µαθητών που επιθυµούν να εισαχθούν σε Τµήµατα των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (Τµήµατα Ξένων γλωσσών και Φιλολογιών, Μετάφρασης & ιερµηνείας, Τουριστικών Επιχειρήσεων, κτλ.). - Μέσα στο πλαίσιο του διαλόγου για τις αλλαγές στην Παιδεία, πιστεύουµε ότι θα ήταν απαραίτητη η λειτουργία στο ΥΠΕΠΘ µιας Επιτροπής για τη µελέτη των προβληµάτων της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών και για την προώθηση λύσεών τους, µε τη συµµετοχή του Πανεπιστηµίου, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των Σχολικών Συµβούλων και εκπροσώπων των Επιστηµονικών Συλλόγων των Καθηγητών Ξένων Γλωσσών

14 Κύριε Γενικέ, Πιστεύουµε ότι η οµαλή λειτουργία των σχολείων σε κάθε σχολική χρονιά είναι αδιαµφισβήτητη επιθυµία σας και ότι η εξεύρεση λύσης σε κάθε πρόβληµα που ανακύπτει είναι στη σφαίρα των προθέσεών σας. Όποιες άλλες λύσεις θα οδηγήσουν πρακτικά: *στην κατάργηση της δυνατότητας της εκµάθησης των βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά) στη διάρκεια της παρεχόµενης εκπαίδευσης µέσα στο σχολείο µε αποτέλεσµα την αδυναµία του έλληνα µαθητή αυριανού πολίτη να ανταποκριθεί σε ένα σύγχρονο και απαιτητικό Ευρωπαϊκό περιβάλλον υστερώντας σε σχέση µε τους υπόλοιπους εταίρους. * στην αδυναµία προσφοράς µε ανταποδοτικό και ανταγωνιστικό τρόπο στην ελληνική οικονοµία χιλιάδων καθηγητών γαλλικών και γερµανικών. Σχολική Σύµβουλος ΚΛ.ΠΕ6 Κατερίνα Τσοτσόλη Ιδιαίτερα προτείνουµε τα εξής: 1) Την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας από την 1η τάξη του ηµοτικού σχολείου ως πρόσθετη απασχόληση, όπως συµβαίνει άλλωστε και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία) και στα Ιδιωτικά σχολεία της χώρας µας, καθώς και την αύξηση ωρών διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις των δηµοτικών σχολείων. Η προσθήκη αυτή των ωρών µπορεί να γίνει είτε στο τέλος του ωρολογίου προγράµµατος είτε ως ενισχυτική διδασκαλία. Με τον τρόπο αυτό πιστεύουµε ότι στο τέλος της 6ης τάξης του ηµοτικού όλοι οι µαθητές θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο γλωσσοµάθειας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραπάνω πρόταση µας είναι η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας σε όλα τα δηµοτικά σχολεία της χώρας. 2 ) Προτείνουµε επίσης, ή την ακόµη και υποχρεωτική ενισχυτική διδασκαλία στα ηµοτικά, στα Γυµνάσια και στα Λύκεια κατόπιν διαγνωστικών τεστ ή την εφαρµογή του θεσµού των επιπέδων και στις δυο βαθµίδες της εκπαίδευσης. 3) Προτείνουµε η ενισχυτική διδασκαλία να είναι υποχρεωτική για εκείνους τους µαθητές που θα επιλέγονται από τον καθηγητή αγγλικής κατόπιν διαγνωστικών τεστ και µε βάση τη βαθµολογία. Έτσι πιστεύουµε ότι κάποτε και οι αδύνατοι µαθητές θα είναι ικανοί να ενταχθούν στο κανονικό τους τµήµα και θα µπορέσουν να πετύχουν και αυτοί στις εξετάσεις για το κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας. Όσον αφορά το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας πιστεύουµε ότι πρέπει να συνδεθεί και µε το δηµόσιο σχολείο δηλ να γίνεται η προετοιµασία του στο σχολείο και όχι στα φροντιστήρια καθώς γνωρίζουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό που απευθύνονται για αυτές τις εξετάσεις είναι µαθητές. Επίσης η βαθµολογία προτείνουµε να γίνεται από καθηγητές του ηµοσίου όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τις πανελλαδικές εξετάσεις. 4) Ακόµη προτείνουµε να υπάρχει σύνδεση της ύλης που διδάσκεται στην Α/θµια Εκπ/ση µε αυτή της ευτ/θµιας Εκπ/σης καθώς και συνοχή και συνέχεια της διδακτέας ύλης από όλους τους καθηγητές

15 αγγλικής κυρίως ως προς τη δοµή και τις λειτουργίες της γλώσσας ώστε στη Β. Λυκείου η ύλη να έχει οµοιογένεια στις πανελλαδικές εξετάσεις. 5) Γενική διαπίστωση και αίτηµα όλων των συναδέλφων είναι η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας στη Β.και Γ. Εν. Λυκείου και να συµπεριληφθεί το µάθηµα στις πανελλαδικές εξετάσεις αφ ενός για την αναβάθµιση της ξένης γλώσσας στη χώρα µας ως µέλος -κράτος της ΕΟΚ συγκριτικά µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η δεύτερη ξένη γλώσσα ( Αγγλική ) βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, και αφ`ετέρου για την αρτιότερη προετοιµασία των υποψηφίων των τµηµάτων της Αγγλικής φιλολογίας και τουριστικών επαγγελµάτων η ακόµη για την προώθηση της εκµάθησης Αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο γνώσης για όλους τους µαθητές. Άλλωστε γνωστό σε όλους είναι ότι το µάθηµα της ξένης γλώσσας συνεχίζεται να διδάσκεται και να εξετάζεται και σε όλες τις σχολές της Γ/θµιας εκπ/σης και από την άλλη να αποτελεί η αγγλική γλώσσα απαραίτητη προϋπόθεση στις εξετάσεις όλων των µεταπτυχιακών τµηµάτων 6. Οσον αφορά τον ορισµό της ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέραµε και παραπάνω, προτείνουµε να καθορίζεται ενιαία ύλη λαµβάνοντας υπόψη µόνο τη δοµή και λειτουργία της γλώσσας ενώ όσον αφορά το κείµενο να επιλέγεται ένα άγνωστο αυθεντικό κείµενο µε λεξιλόγιο περίπου προσαρµοσµένο στα κείµενα που διδάχθηκαν και περιέχονταν στα βιβλία τα προτεινόµενα από τη λίστα του ΥΠΕΠΘ. 7. Ακόµη υποστηρίζουµε και προτείνουµε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών µε projects ( συνθετικές εργασίες) και τη σύνδεση του µαθήµατος µε τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων. ιότι πιστεύουµε ότι ο µαθητής αποκτά τη γνώση µέσω της δράσης. Έτσι η µέθοδος µε project δηµιουργεί µάθηση µέσα από συνεργατικές µορφές εργασίας.οι εργασίες αυτές πρέπει να υποστηρίζονται από καθηγητές, γονείς, κηδεµόνες και συλλόγους. 8) Αναγνωρίζοντας τη µέγιστη ανάγκη της επιµόρφωσης των Καθηγητών της Αγγλικής γλώσσας επισηµαίνουµε τη θεωρητική και πρακτική τους ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις της επιστήµης τους, την ανανέωση και τον εκσυγχρονισµό των γνώσεων και µεθόδων διδασκαλίας και την πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσµατικότερη άσκηση του έργου τους καθώς και της άµεση ενηµέρωση τους σχετικά µε την τεχνολογία ( χρήση ΗΥ, Ιinternet, προγράµµατα διδασκαλίας µέσω ΗΥ ) που προσφέρονται µέσα από τα επιµορφωτικά προγράµµατα του ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., ΠΕΚ. 9. Πέραν του προγράµµατος LINGUA, Κινητικότητας κ.α. θεωρούµε απαραίτητο να προβλεφθούν Σεµινάρια στο εξωτερικό για όλους τους καθηγητές Αγγλικής µε σκοπό την επίσκεψη σχολείων, παρακολούθηση διδασκαλιών, ενηµέρωση σε αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, να παρατηρήσουν τη λειτουργία των σχολείων να ανταλλάξουν απόψεις µε τους ξένους συναδέλφους και γενικότερα να εκσυγχρονίσουν και τελειοποιήσουν την κατάρτιση τους.

16 10) Ακόµη προτείνουµε να χορηγηθούν εποπτικά µέσα διδασκαλίας, άρτιος τεχνικός εξοπλισµός, εργαστήρια γλώσσας, υπολογιστές, εκπαιδευτικές πηγές κ.α. Επί πλέον, να δηµιουργηθούν βιβλιοθήκες µε ξενόγλωσσα βιβλία και λεξικά καθώς και πρότυπες αίθουσες διδασκαλίας ειδικές για την διδασκαλία της ξένης γλώσσας. _11) Θεωρούµε αναγκαία την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων ανάµεσα στους σχολικούς συµβούλους των διαφόρων χωρών, ιδιαίτερα των χωρών που ανήκουν στην ΕΟΚ, προκειµένου να γνωρίσουµε περισσότερα γύρω από τη λειτουργία του θεσµού του Σχ. Συµβούλου και του εκπαιδευτικού συστήµατος στις άλλες χώρες, τις ιδιαιτερότητες των χωρών. Κοινή διαπίστωση όλων είναι η αναβάθµιση του ρόλου του σχολικού συµβούλου, δηλαδή ενός ρόλου διττού, αυτού του συµβούλου καθοδηγητή και του αξιολογητή, όπως συµβαίνει και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Για το σκοπό αυτό πρόταση µας είναι να συγκληθεί ιεθνές συνέδριο στη χώρα µας µε θέµα «Ο ρόλος του Σχ. Συµβούλου στη Α/θµια και Β/θµια Εκπαίδευση». 12. Ειδικότερα, όσον αφορά το ρόλο του Σχ. Συµβούλου Κλ.ΠΕ6 θα πρότεινα αφ ενός την αύξηση του αριθµού Σχ.Συµβούλων του ΚΛ ΠΕ6 κυρίως στο νοµό Θες/νίκης ο οποίος απαριθµεί 1000 καθηγητές Αγγλικής Α/θµιας και ευτ/θµιας Εκπ/σης για να επιτευχθεί σωστή και αντικειµενική αξιολόγηση. ( ύο Σχ.Συµβούλους Κλ.ΠΕ6 ένας στην Ανατολική Θεσ/νίκη και ένας στη υτική Θεσ/νίκη). Για το λόγο αυτό θεωρούµε επιτακτική ανάγκη όχι µόνο την αύξηση του αριθµού αυτών αλλά και την οµοιόµορφη κατανοµή των κατά νοµούς καθώς και τον διαχωρισµό τους στις δυο βαθµίδες της εκπ/σης. (άλλους για την Α/θµια και άλλους για την Β/θµια εκπ/ση). 13. Ακόµη θα πρότεινα µία ειδική επιµόρφωση των Σχ.Συµβούλων Κλ ΠΕ6 για την Α/θµια εκπ/ση καθόσον οι µαθητές µικρής ηλικίας έχουν διαφορετικά κριτήρια µάθησης και συµπεριφοράς. Ειδικότερα να καθοριστούν µε ακρίβεια και καθαρότητα οι αρµοδιότητες Σχ. Συµβούλων των ειδικοτήτων στην Α/θµια Εκπ/ση προς αποφυγή συγκρούσεων µε τους Σχ.Συµβούλους των δασκάλων. Τελειώνοντας, θα θέλαµε να τονίσουµε στο ΥΠΕΠΘ ότι θεωρούµε αναγκαία την µετεκπαίδευση ή την επιµόρφωση καθηγητών Αγγλικής στο Εξωτερικό µε την έστω µερική οικονοµική βοήθεια κάποιων κρατικών φορέων διότι πιστεύουµε ότι η σπουδή, εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας είναι η γνωριµία µε τον τρόπο ζωής και τον πολιτισµό της χώρας. Γενικότερα, διαπιστώνουµε την ανάγκη για οργάνωση επιµορφωτικών προγραµµάτων ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και µαθητών και ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής ή ακόµη και του κάθε σχολείου. Ακόµη προτείνουµε τη δηµιουργία ειδικών αιθουσών για το µάθηµα της ξένης γλώσσας µε τον κατάλληλο εξοπλισµό τους, τα λεγόµενα γλωσσικά εργαστήρια.

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσµικό πλαίσιο ένταξης όλων των καινοτόµων δράσεων και συνεπώς και της Αγωγής Υγείας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Ο τρόπος που µέχρι τώρα ισχύει (εκτό

Το θεσµικό πλαίσιο ένταξης όλων των καινοτόµων δράσεων και συνεπώς και της Αγωγής Υγείας στο αναλυτικό πρόγραµµα. Ο τρόπος που µέχρι τώρα ισχύει (εκτό Προς. Υπόµνηµα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας ΘΕΜΑ: Μέλλον και προοπτικές των καινοτόµων δράσεων της Αγωγής Υγείας Έχουν συµπληρωθεί 10 χρόνια από την έναρξη εφαρµογής του θεσµού

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.»

σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Κοινό Υπόµνηµα ΠΕΚΑΠ, +++? σχετικά µε τις «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» Αξιότιµε Κύριε Υφυπουργέ Σε συνέχεια των εγγράφων που σας έχουµε αποστείλει σε σχέση µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εκτός διαλόγου η ξενόγλωσση εκπαίδευση»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Εκτός διαλόγου η ξενόγλωσση εκπαίδευση» ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Τ.Θ. 51717 Τ.Κ. 14503 Αθήνα Fax: 210-2777648 www.deutsch.gr info@deutsch.gr Αθήνα, 20.05.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Εκτός διαλόγου η ξενόγλωσση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑ Ε) Χαρ. Τρικούπη 14, 10679 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210-3619500 E-mail: info@pekade.gr - website: www.pekade.gr 1 Αθήνα, 14 Απριλίου 2011 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σκοπός και περιεχόµενο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου Το ολοήµερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόµενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μάρνη 44, 104 38 Αθήνα, Τηλ./Fax : 210 524 56 44 e-mail : info@apf.gr web site: www.apf.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση (80%) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 24 Απριλίου 2005. Προς την. κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Κοινοποίηση. κ. Γεώργιο Καλό. κ. Π. Νταβαρίνο. κ. Θ. Γούπο

Αθήνα 24 Απριλίου 2005. Προς την. κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Κοινοποίηση. κ. Γεώργιο Καλό. κ. Π. Νταβαρίνο. κ. Θ. Γούπο ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μάρνη 44, 104 38 Αθήνα, Τηλ./Fax : 210 524 56 44 e-mail : info@apf.gr web site: www.apf.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

Την πραγµατοποίηση του Προγράµµατος Εισαγωγικής Επιµόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής: Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΜΗΜΑ A Αν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Ι. ιαµαντής Τηλέφωνο: 210-3442066 FAX: 210-3442069 Mαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους

ΘΕΜΑ: Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολ. Έτους Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Aν. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Αθήνα 31-7 - 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση

Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση Φ12/773/77094/Γ1/28-07-2006 Υπ. Απόφαση ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν. 1566/85, (ΦΕΚ 161,τ. Α ), «Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ.

ΘΕΜΑ : Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για μία νέα Β/θμια Εκπαίδευση Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Δομές Β/θμιας Εκπαίδευσης Συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 15-10-2016 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑ Α Α 1 Ταx. /νση : Ξενοφώντος 15 Α 105 57 Αθήνα e-mail : eye-ypepth@mou.gr Ιστοσελίδα: www.eye-ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Τον Γενικό Γραµµατέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Ι. Παντή 3. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. Τον Γενικό Γραµµατέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., κ. Ι. Παντή 3. Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πληρ.: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥ.Κ.Γ.Γ.Π.Ε. Ελλάδας, κα Αθηνά Καραθάνου Τηλ. : 6937318135 akarathanou@apf.gr Αθήνα, 25 Νοεµβρίου 2015 Αριθµ. πρωτ. : 136 ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων, κ. Γ. Δάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα

ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής ιοίκησης και Πολιτικής ΑΣΠΑΙΤΕ- ΕΛΛΑ Α Αρχική Κατάρτιση και Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα Εκπαιδευτικό Στέλεχος είναι ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 43. Προς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.  Λαμία, 18 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 43. Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Φύκας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (αναθεωρημένη) ΠΡΟΣ: Α.Π. :20 ΑΘΗΝΑ 12/02/2016 τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ Π.Π.Σ. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο

ΑΔΑ: ΒΙΕ49-Ο2Ρ. Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ταχ. /νση: Γ. Μούρα 10-81100 Μυτιλήνη Τηλέφωνο: 22510-41536/21234 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: 865. ΠΡΟΣ: Δ/ντές 2 ου, 10 ου Δ/σχ. Νεάπολης, 6 ου Μενεμένης, 3 ου Ν. Ευκαρπίας, 13 ου Σταυρούπολης.

Θεσσαλονίκη: Αριθμ. Πρωτ.: 865. ΠΡΟΣ: Δ/ντές 2 ου, 10 ου Δ/σχ. Νεάπολης, 6 ου Μενεμένης, 3 ου Ν. Ευκαρπίας, 13 ου Σταυρούπολης. Θεσσαλονίκη: 1-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 865 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)»

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ)» Βαθμός Ασφαλείας... Μαρούσι, -10-013 Αριθ. Πρωτ.: 155330/Γ7 Βαθ. Προτερ... ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Έχοντας υπόψη: Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr

http://www.gdimitrakopoulos.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &. Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ: Β ------ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο ολοήµερο σχολείο στην Ελλάδα «Τµήµατα δηµιουργικής απασχόλησης» µε πρωτοβουλία των γονέων (1985) Η πρώτη µορφή ολοήµερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα ξεκίνησε από τους γονείς Πρόβληµα φύλαξης των

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008)

Προτάσεις άμεσης εφαρμογής Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής (Μάιος 2008) Ευάγγελος Κανίδης, Γ Δ/νση ΔΕ Αθήνας Αναστάσιος Λαδιάς, Β Δ/νση ΔΕ Αθήνας Ιωάννης Λιγνός, Δ/νση ΔΕ Πειραιά Βασίλειος Σωτ. Μπελεσιώτης, Α Δ/νση ΔΕ Αθήνας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Σκοπός και περιεχόμενο του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Θεοδώρα Δρούλια

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ) ιεύθυνση: Αρκαδίου 8 Πόλη : Λαµία T.K : 35100 Πληροφορίες: κ..κοτρώτσου Τηλέφωνο: 22310

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμ. Προτερ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης»

«Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» Θεσσαλονίκη 20 1 2007 «Η μεταρρύθμιση στη Δημόσια Διοίκηση και ο ρόλος των Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Ι. ΣΥΝΤΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα