Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων"

Transcript

1 Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

2 Περιεχόμενα 31. Δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη των Ηλικιωμένος εργαζόμενος Ενεργός γήρανση Ικανότητα για εργασία 53. Εμπόδια στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζoμένους ή εμπόδια του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού 7 4. Διεθνείς και ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ενεργό γήρανση 85. Επίλογος 9 6. Βιβλιογραφία Συντάκτρια Θωμαή Ε. Δημητριάδου Σύμβουλος Απασχόλησης ΙΝΕ ΓΣΕΕ

3 1 Δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη των 28 Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτό το θέμα της δημογραφικής ανακατανομής του πληθυσμού. Οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας αποτελούν ένα σημαντικό και διαρκώς αυξανόμενο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας μας. Η Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, «γκριζάρει». Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο το θα οδηγηθεί στην ενεργό γήρανση και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ηλικιωμένο εργατικό δυναμικό; Το ευρωπαϊκό έτος 2012 για την ενεργό γήρανση αποτελεί έτος-σταθμό, καθώς φανερώνει τη δέσμευση της Ευρώπης για την προώθηση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Πριν προβούμε στην ανάλυση του θέματος κρίνεται αναγκαίο να μελετήσουμε κάποια δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, το 2017 τα άτομα ηλικίας έως 14 ετών αντιστοιχούσαν στο 15,6% του πληθυσμού της ΕΕ-28, ενώ το ενεργό εργασιακό δυναμικό ηλικίας από ετών αντιστοιχούσε στο 64,9% του πληθυσμού. Τα άτομα άνω των 65 ετών αποτελούσαν το 19,4% του πληθυσμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση αυτής της ηλικιακής ομάδας κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία. Τέλος, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των πρώτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το υψηλό ποσοστό ατόμων τρίτης ηλικίας (21,5% στον συνολικό πληθυσμό [Eurostat, 2018]). Γίνεται αντιληπτό στο παρακάτω σχήμα ότι η πληθυσμιακή πυραμίδα της ΕΕ-28 το έτος 2017 είναι στενή στη βάση και γίνεται ολοένα και πιο ρομβοειδής, λόγω της έκρηξης των γεννήσεων την περίοδο Συγκρίνοντας τις πυραμίδες μεταξύ των ετών 2017 και 2080 αποδεικνύεται ότι ο πληθυσμός της ΕΕ-28 προβλέπεται να συνεχίσει να γηράσκει. Το 2080 διαπιστώνεται ότι στενεύει αρκετά όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα ετών (Eurostat, 2018). Το 2060 τα στατιστικά αναφέρουν ότι σε κάθε άτομο που ξεπερνά τα 65 έτη θα αντιστοιχούν μόνο δύο εργαζόμενοι (15-64 ετών). Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η αναλογία είναι 4 προς 1. Γίνεται αντιληπτό ότι η αγορά εργασίας έχει αρχίσει ήδη να βιώνει τις συνέπειες της δημογραφικής αυτής βόμβας (Cedefop, 2013). Ας επικεντρωθούμε όμως στις τάσεις της ηλικιακής ομάδας που μελετάμε. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να αυξηθούν τις επόμενες δεκαετίες. Οι δημογραφικές τάσεις προβλέπουν ότι τα άτομα ηλικίας ετών θα αυξηθούν κατά 16,2% έως το 2030, δηλαδή κατά 24 εκατομμύρια. Η ηλικιακή ομάδα ετών παρουσιάζει μια πτωτική πορεία της τάξης του 5,4%, ενώ το ποσοστό αυτό υφίσταται ακόμη μεγαλύτερη κάμψη στην ηλικιακή ομάδα ετών (14,9%). Μέχρι το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια έλλειψη ατόμων σε ηλικία εργασίας. Η έλλειψη αυτή θα είναι περίπου 20,8 εκατομμύρια άνθρωποι. Γίνεται σαφές λοιπόν ότι το εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη γηράσκει και αυτό είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης του προσδόκιμου ζωής, της μείωσης του αριθμού των γεννήσεων, καθώς και της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού (Ilmarinen, 2012). Είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο πεδίο της μετανάστευσης, καθώς διογκώνεται στις ηλικίες ετών, όπου παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη αναπαραγωγική ικανότητα. Οι δημογραφικές τάσεις δείχνουν ότι σε πολλές χώρες οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας θα αποτελούν το 30% του ενεργού πληθυσμού ή και περισσότερο (Inovantage, 2018). 3

4 Γίνεται φανερό επομένως ότι το ποσοστό των ατόμων που είναι ικανοί να εργαστούν στην ΕΕ-28 συρρικνώνεται, σε αντίθεση με το ποσοστό των ατόμων που συνταξιοδοτείται, το οποίο διευρύνεται. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι ο αριθμός των συνταξιούχων θα αυξηθεί καθώς η γενιά της μεταπολεμικής έκρηξης των γεννήσεων, οι ονομαζόμενοι baby-boomers, ολοκληρώνει την πορεία του εργασιακού της βίου. Αυτό -όπως γίνεται κατανοητό- θα έχει άμεσο αντίκτυπο στους ανθρώπους που είναι εργασιακά ενεργοί, καθώς θα αναλάβουν όλες τις δαπάνες που προκύπτουν από τη γήρανση του πληθυσμού. Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γήρανση του εργατικού δυναμικού αποτελεί ζήτημα που χρήζει ιδιαίτερης σημασίας για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια δημογραφική βόμβα αλλά ως μια «ώριμη οικονομία» που είναι ικανή να δώσει νέα ώθηση στην οικονομία. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση της γήρανσης στον εργασιακό χώρο, που να αποθαρρύνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους να αποσυρθούν από την εργασία τους. Καθώς τα ποσοστά των νεότερων εργαζομένων μειώνονται, στόχος πρέπει να είναι οι Ευρωπαίοι εργοδότες να συγκρατήσουν και να προάγουν τη συμβολή των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων. 2 Ηλικιωμένος εργαζόμενος Ενεργός γήρανση Ικανότητα για εργασία Πριν προβούμε στον ορισμό της ενεργού γήρανσης, κρίνουμε αναγκαίο να ορίσουμε ποιος θεωρείται ώριμος εργαζόμενος. Πρώτα απ όλα πρέπει να αναζητήσουμε μια κοινή παραδοχή όσον αφορά τον ηλικιωμένο εργαζόμενο. Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός όρος. Εξαιτίας αυτού, η ηλικία του ώριμου εργαζομένου κυμαίνεται από τα έτη μέχρι τις ηλικιακές ομάδες των ετών. Ο ΟΟΣΑ, υπερβαίνοντας το κώλυμα της κατηγοριοποίησης με βάση την ηλικία, χαρακτηρίζει ώριμους τους εργαζομένους που βρίσκονται στο 2ο μισό της εργασιακής ζωής τους, δεν έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης και μπορούν δυνητικά να προσληφθούν. Σε πολλές μελέτες γίνεται αναφορά για τους 55+. Στο παρόν άρθρο θα υιοθετήσουμε τον ορισμό του ΟΟΣΑ. Ως προς την έννοια της ενεργού γήρανσης, αυτή πρωτοεμφανίζεται τη δεκαετία του 1980 σε μελέτες της γεροντολογίας, ωστόσο έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής από τους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς τη δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιείται πλέον συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η ενεργός γήρανση ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως η διαδικασία βελτιστοποίησης της υγείας, της συμμετοχής και της ασφάλειας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων καθώς μεγαλώνουν. Ο ορισμός περιλαμβάνει επομένως την έννοια της επέκτασης της δραστηριότητας των ηλικιωμένων, τόσο στην αγορά εργασίας καθυστερώντας την συνταξιοδότηση όσο και μέσα στην κοινωνία με τη συμμετοχή σε κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες (Eurostat, 2012). Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί και άλλοι ορισμοί για την ενεργό γήρανση. Ωστόσο, στο παρόν άρθρο θα υιοθετήσουμε τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίσημη πολιτική για τη Στρατηγική της για την ενεργό γήρανση δίνει έμφαση στην ανάπτυξη πολιτικών ενθάρρυνσης, ώστε οι ηλικιωμένοι να παραμείνουν ενεργοί επεκτείνοντας την επαγγελματική τους ζωή. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην παράταση του εργασιακού βίου, η οποία προϋποθέτει την ικανότητα για εργασία. Τι ορίζουμε όμως ως ικανότητα για εργασία; Ικανότητα για εργασία θεωρείται η ισορροπία μεταξύ εργασιακών και ατομικών παραγόντων. Οι παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη σχέση είναι (Cedefop, 2012): η υγεία και οι σωματικές, διανοητικές και κοινωνικές ικανότητες η εκπαίδευση και οι δεξιότητες οι αξίες, οι συμπεριφορές και τα κίνητρα το εργασιακό περιβάλλον, η μορφή ηγεσίας, οι απαιτήσεις και η οργάνωση της εργασίας. 4 Τα μέτρα που εφαρμόζονται στο χώρο εργασίας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα παραπάνω ώστε να προωθείται ο υγιής τρόπος ζωής και να προλαμβάνεται η εξασθένηση των εργαζομένων (Cedefop, 2013). Σε έρευνα που διεξήγαγε ο EU-OSHA το 2012 αποκαλύφθηκε ότι η εφαρμογή καλών πρακτικών σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας οδηγεί τους εργαζομένους στην παραμονή για περισσότερα χρόνια στην αγορά εργασίας (EU-OSHA et al., 2017).

5 3 Εμπόδια στους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζoμένους ή εμπόδια του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού Προκειμένου να ενισχύσουμε τις ευκαιρίες απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, είναι αναγκαίο αρχικά να κατανοήσουμε τα εμπόδια που οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν στους χώρους εργασίας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Taylor and Unwin, 2001 Brooke, 2003 O Connell, 2005), τα εμπόδια που εγείρονται για συνέχιση απασχόλησης μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: Διακρίσεις λόγω ηλικίας Έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων Θέματα υγείας που είναι απόρροια της γήρανσης Τα αντικίνητρα των ίδιων των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτά τα εμπόδια μπορεί να συνυπάρχουν, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων. Εν συνεχεία, οι αρνητικές επιπτώσεις θα αποτελέσουν τροχοπέδη για την επανένταξή τους στην εργασία. Διακρίσεις λόγω ηλικίας Οι διακρίσεις που εγείρονται λόγω ηλικίας βασίζονται αφενός στις παγιωμένες αντιλήψεις για τους εργαζoμένους μεγαλύτερης ηλικίας και αφετέρου στη μη ορθή διαχείριση των αλλαγών που σχετίζονται με την ηλικία. Επομένως κρίνεται αναγκαίο να εντοπίσουμε τους μύθους και να εστιάσουμε την προσοχή μας στα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν εγκαταλείψει την απασχόλησή τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες 2,5 φορές λιγότερο από ό,τι οι εργαζόμενοι μικρότερης ηλικίας. Επιπλέον, οι ερευνητές έχουν επισημάνει ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί να σπαταλούν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν μια εργασία, ωστόσο αυτό γίνεται με σχολαστικό τρόπο με αποτέλεσμα η εργασία να είναι πιο ποιοτική. Και τα δύο ευρήματα φανερώνουν την αξία των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στο χώρο εργασίας (National Seniors Australia, 2009). Σύμφωνα με έρευνα του Yale (2015) 1, τα στερεότυπα όσον αφορά την ηλικία όχι μόνο υπάρχουν αλλά επιδεινώθηκαν μάλιστα τα τελευταία χρόνια. Γενικότερα οι ετικέτες που αποδίδονται στους ηλικιωμένους φανερώνουν την αρνητική στάση των νεότερων ως προς την εν λόγω ηλικιακή ομάδα. Συχνά αναφέρεται ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι είναι λιγότερο παραγωγικοί. Ωστόσο, δεν υπάρχουν έρευνες που να αποδεικνύουν τον παραπάνω ισχυρισμό. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι λόγω της ηλικίας μειώνεται η ικανότητα των ατόμων να αφομοιώσουν τη νέα γνώση. Αυτό το γεγονός αποθαρρύνει τους εργοδότες να επενδύσουν εκπαιδευτικά στους παλαιότερους εργαζομένους (Τριανταφύλλου, 2010). Έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων διαθέτει λιγότερα τυπικά προσόντα και παρουσιάζει χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης σε σύγκριση με τους νεότερους εργαζομένους. Επιπλέον, οι εργοδότες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων παρά των ηλικιωμένων εργαζομένων. Επιπρόσθετα, οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως μη ικανοί για εργασία, αντιπαραγωγικοί, ως τεχνολογικά αναλφάβητοι και με απουσία νέων δεξιοτήτων (Abrams and Swift, 2012). Αυτό ενισχύεται ακόμη περισσότερο όταν οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι νιώθουν ανασφάλεια λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Η απόκτηση λοιπόν γνώσεων και δεξιοτήτων είναι αναγκαία εφόσον επιθυμούν να είναι ανταγωνιστικοί στο χώρο εργασίας. Θέματα υγείας που είναι απόρροια της γήρανσης Η εξασθένηση του οργανισμού λόγω ηλικίας επιδρά κυρίως στις σωματικές και στις αισθητηριακές 1 (προσπελάστηκε στις 15/06/2019) 5

6 ικανότητες του ατόμου, οι οποίες είναι άκρως απαραίτητες για την εκτέλεση σωματικών εργασιών. Ωστόσο, οι αλλαγές που προκύπτουν με την ηλικία δεν είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο ζωής, τη διατροφή, τη φυσική κατάσταση και το εργασιακό περιβάλλον του ατόμου. Η στροφή από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα παραγωγής στον τριτογενή και η παράλληλη τεχνολογική εξέλιξη έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των κοπιαστικών εργασιών, επομένως και την αναζήτηση σωματικών δεξιοτήτων από τους εργοδότες. Είναι γεγονός ότι αρκετές ικανότητες των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, όπως καλύτερες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία και ευαισθητοποίηση σε θέματα ποιότητας, εκτιμώνται ολοένα και περισσότερο (Benjamin and Wilson, 2005). Αντικίνητρα των συνταξιοδοτικών συστημάτων Οι πολιτικές της πρόωρης συνταξιοδότησης, οι οποίες εφαρμόστηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν απώτερο σκοπό να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ποσοστά της ανεργίας τόσο των ηλικιωμένων όσο και των υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων, καθώς με την αποχώρηση του ηλικιωμένου εργατικού δυναμικού θα απορροφώνταν οι νεότεροι εργαζόμενοι. Επιπρόσθετα, θα λυνόταν το πρόβλημα της επανένταξης των ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Είναι γεγονός όμως ότι τα προγράμματα αυτά δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Αφενός οδήγησαν σε έξοδο μεγάλου αριθμού έμπειρου εργατικού δυναμικού από την αγορά και αφετέρου υποτιμήθηκαν ακόμη παραπάνω οι εργασιακές δυνατότητες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Αυτό οδήγησε αναπόφευκτα στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην αύξηση των ηλικιακών στερεοτύπων (Τριανταφύλλου, 2010). Μια άλλη ομαδοποίηση των εμποδίων που συναντούν οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι σύμφωνα με έρευνες είναι η παρακάτω (Temple and Adair, 2012): Προσωπικά εμπόδια, τα οποία πλήττουν το κάθε άτομο ξεχωριστά. Διαρθρωτικά εμπόδια, τα οποία πλήττουν ολόκληρες ομάδες. Τα διαρθρωτικά και προσωπικά εμπόδια που συναντά το μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στα παρακάτω: Διακρίσεις λόγω ηλικίας. Ευθύνες φροντίδας τρίτων προσώπων, παιδιών ή ατόμων τρίτης ηλικίας. Απουσία ευέλικτων μορφών απασχόλησης. Έλλειψη βοήθειας στην αναζήτηση εργασίας. Τάση του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού για συνταξιοδότηση, ώστε να ασχοληθούν με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου: Η πρόωρη συνταξιοδότηση έχει επιζήμια αποτελέσματα τόσο για την οικονομία όσο και για τους εργοδότες, οι οποίοι χάνουν το έμπειρο εργατικό δυναμικό και τη συμβολή του στην παραγωγικότητα. Επιπλέον, φεύγουν οι ενδεχόμενοι μέντορες και -ακολουθώντας το δρόμο της συνταξιοδότησης- γίνονται απόλυτα εξαρτημένοι από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και το Δημόσιο. Ψυχικές ασθένειες ωθούν τον εργαζόμενο στην πρόωρη συνταξιοδότηση: Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αγχώδεις διαταραχές (κατάθλιψη, άγχος) είναι μία από τις αιτίες που ωθούν τον εργαζόμενο σε πρόωρη συνταξιοδότηση μετά τα μυοσκελετικά προβλήματα (Oortwijn et al., 2011). Αναντιστοιχία δεξιοτήτων και εμπειρίας με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας: Οι ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν δεξιότητες που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν προκειμένου να ανταποκριθούν στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία. Φυσικές ασθένειες, τραυματισμοί και αναπηρίες έχουν αντίκτυπο στην πρόωρη συνταξιοδότηση, στην απώλεια θέσεων εργασίας και μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες στην επανένταξη στην αγορά εργασίας. Διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία δημιουργούν φραγμούς στην επανένταξη στην αγορά εργασίας για άτομα της εν λόγω ηλικιακής ομάδας (άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που παραμένουν μακροχρόνια άνεργοι). 6 Επανεκπαίδευση και κατάρτιση: Η ικανότητα των ώριμων εργαζομένων που δεν διαθέτουν τα προσόντα για εύρεση εργασίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των ευκαιριών κατάρτισης καθώς και από τη διάθεση των ηλικιωμένων να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους.

7 Συνταξιοδότηση: Οι κυβερνητικές πολιτικές σε συνδυασμό με τις ατομικές επιλογές ωθούν εργαζομένους στη σύνταξη μέσω προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης ή πρόωρης συνταξιοδότησης. Φορολογικό σύστημα: Το φορολογικό σύστημα σε πολλές περιπτώσεις αποθαρρύνει τους εργαζομένους να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. Εμπόδια στο χώρο εργασίας: Βελτίωση των συνθηκών στους χώρους εργασίας όπου απαιτείται σωματική ρώμη μπορεί να οδηγήσει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας. Το θέμα που ανακύπτει είναι ποιες πολιτικές εφαρμόζονται και ποιες πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να αρθούν τα εμπόδια της παράτασης του εργασιακού βίου. 4 Διεθνείς και ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ενεργό γήρανση Την έναρξη των ενεργειών για την ενεργό γήρανση σήμανε το «Διεθνές Πρόγραμμα για την Ενεργό Γήρανση», το οποίο υιοθετήθηκε στην πρώτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη γήρανση στη Βιέννη το 1982, πριν από σχεδόν 40 χρόνια. Ακολούθησε το «Διεθνές Πρόγραμμα για την Ενεργό Γήρανση» το 2002 στη Μαδρίτη, το οποίο καθόρισε μια σειρά από στόχους και δεσμεύσεις, όπως: τη συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων ανθρώπων, την επίτευξη ασφαλών γηρατειών, τη συμμετοχή των γηραιότερων στην κοινωνικοοικονομική ζωή, την παροχή ευκαιριών για αυτοπραγμάτωση, τη διασφάλιση της εξάλειψης όλων των εις βάρος τους διακρίσεων, την παροχή υγειονομικής φροντίδας κ.ά. Το σημαντικότερο όλων όσων διατυπώθηκαν στη Μαδρίτη το 2002 ήταν η ρητή αναφορά στην παραμονή των ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας και στη σταθεροποίηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Στη δεύτερη παγκόσμια συνέλευση για τη γήρανση στις Βρυξέλλες το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε, μεταξύ άλλων, την αναγκαιότητα της διά βίου εκπαίδευσης, της παράτασης του χρόνου εργασίας, της όσο το δυνατόν καθυστερημένης και πιο σταδιακής συνταξιοδότησης, της γενικότερης δραστηριοποίησης των ηλικιωμένων σε ασχολίες που θα τονώνουν τη δημιουργικότητά τους και θα βελτιώνουν την υγεία τους (Equal, 2007). Οι ευρωπαϊκές πολιτικές, θέλοντας να ανταπεξέλθουν στις δημογραφικές αλλαγές, επικεντρώθηκαν σε παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων συνταξιοδοτικών συστημάτων -δίνοντας κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση- παρά στη βελτίωση και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό ωστόσο πρέπει να μετριαστεί και σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στην προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και στη δημιουργία μιας κουλτούρας διά βίου μάθησης, όπως συστήνεται και στη Στρατηγική της Λισαβόνας (Schoenmaeckers and Kotowska, 2005). Στην Ελλάδα διαπιστώνεται ότι τα μέτρα για την αύξηση της απασχολησιμότητας των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω περιορίζονται στο πλαίσιο της απόκτησης των υπολειπόμενων ενσήμων των ανέργων, ώστε να λάβουν τη νόμιμη σύνταξη, και δεν στοχεύουν στη συνέχιση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και έπειτα στη συνταξιοδότηση. Οι πολιτικές για την επίτευξη μιας ενεργούς γήρανσης χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις οποίες θα μπορούσε να υιοθετήσει η χώρα μας, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη δημογραφική βόμβα: στις πολιτικές ενίσχυσης της προσφοράς εργασίας της ηλικιακής ομάδας 55+ στις πολιτικές ενίσχυσης της ζήτησης εργασίας των ατόμων αυτών και στις πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω ηλικίας. Προτάσεις για αξιοποίηση του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, εστιασμένες κυρίως στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της συμβουλευτικής: Αναθεώρηση της νομοθεσίας ώστε να αρθούν τα εμπόδια και να παραταθεί ο επαγγελματικός βίος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ευέλικτων μορφών απασχόλησης (Τριανταφύλλου, 2010). Προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στην καταπολέμηση των ηλικιακών διακρίσεων 7

8 και ενημέρωση εργοδοτών. Στο πεδίο αυτό καθοριστικό ρόλο θα μπορούσε να παίξουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δημιουργία κινήτρων στους εργοδότες για πρόσληψη και διατήρηση του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Οι εργοδότες γνωρίζουν καλύτερα από όλους τα δυνατά σημεία των ηλικιωμένων εργαζομένων και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην ενίσχυση των νέων εργαζομένων. Διά βίου μάθηση και κατάρτιση παλαιότερων εργαζομένων. Ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, κυρίως σε θέματα νέας τεχνολογίας (Be-old, 2017). Συμβουλευτική γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και σύνδεσή του με την αγορά εργασίας. Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και συμβουλευτική καριέρας μέχρι το στάδιο της συνταξιοδότησης (Τrek Consulting, 2012). Προγράμματα επιβράβευσης επιχειρήσεων που απασχολούν μεγάλο ποσοστό ατόμων άνω των 55 χρονών (National Seniors Australia, 2012). Σχέδιο δράσης για την ανίχνευση των εν δυνάμει ψυχολογικών εμποδίων. Προγράμματα συμβουλευτικής εργαζομένων άνω των 55 ετών σε θεματικές όπως διαχείριση χρόνου, διαχείριση εργασιακού άγχους κ.ά. Συμβουλευτική εργοδοτών για τρόπους διαχείρισης του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού. Υποστήριξη εργαζομένων άνω των 55 ετών οι οποίοι εργάζονται σε επαγγέλματα που είναι απαιτητικά ως προς τις σωματικές ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση αυτών, ώστε να μετακινηθούν σε άλλη θέση εργασίας στην ίδια επιχείρηση που απαιτεί λιγότερη σωματική κόπωση. Συμβουλευτική υποστήριξη εργαζομένων 45+ που είναι μακροχρόνια άνεργοι, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Εκπαίδευση των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων ώστε να γίνουν μέντορες (να εποπτεύουν και να καθοδηγούν) για τους νεότερους εργαζομένους. Εκτιμήσεις κινδύνων στους χώρους εργασίας. Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών των ατόμων άνω των 45 ετών, με στόχο την περαιτέρω κατάρτισή τους για την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Συνεργασία των κοινωνικών εταίρων για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Εκπαίδευση συμβούλων απασχόλησης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας στην επαγγελματική τους μετάβαση (50+ Ελλάς, 2019). Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατα και επικεντρωμένα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η απασχόληση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα που αλληλοσυμπληρώνονται και εφαρμόζονται σχεδόν σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα: απασχόληση, ασφάλειες, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια, έρευνα κ.α. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, ορθές πρακτικές ενεργού γήρανσης έχουν εφαρμοστεί επιτυχώς σε κάποιες χώρες της ΕΕ (Φινλανδία, Τσεχία). 5 Επίλογος Λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρώπη, η έρευνα για τη γήρανση θα παραμείνει μια πολιτική και επιστημονική προτεραιότητα, ενώ και η συμμετοχή των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας έχει κερδίσει μεγάλο έδαφος τόσο στον τομέα της έρευνας όσο και της πολιτικής. Όλες αυτές οι προσπάθειες επιδιώκουν να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για να ανταποκριθούν στις διάφορες προκλήσεις που αυξάνονται με τη δημογραφική γήρανση (Age Platform Europe, 2013). 8 Οι δημογραφικές αλλαγές που πρόκειται να βιώσει η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ευκαιρία και όχι ως βάρος για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Βασική πτυχή του εν λόγω ζητήματος είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των ηλικιωμένων πολιτών και η ενίσχυση του θετικού τους ρόλου στην κοινωνία, παράλληλα με τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των γενεών. Επισημαίνεται ότι η προώθηση ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τους ηλικιωμένους είναι καίριας σημασίας ενόψει των επικείμενων

9 δημογραφικών αλλαγών. Τα εργαλεία στήριξης των πρεσβύτερων εργαζομένων και των αναζητούντων εργασία είναι αναγκαίο να αναπτύσσονται με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε να μπορούν προσφέρουν ίσες ευκαιρίες σε όλους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι άνω των 45 ετών είναι φορείς επαγγελματικών γνώσεων και εμπειριών. Πολλοί θεωρούν τη γήρανση του πληθυσμού λόγο ανησυχίας. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει και νέες δυνατότητες. Η αναγνώριση και υποστήριξη της συνεισφοράς των ηλικιωμένων στην οικονομία και στην κοινωνία θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού όσον αφορά τη βιωσιμότητα των συστημάτων μας για την κοινωνική ασφάλεια. Σε μια οικονομία η οποία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, σε μια αγορά εργασίας όπου η απασχόληση φαίνεται να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και η ανεργία σε ιλιγγιώδη άνοδο, οι μελλοντικές εξελίξεις στην απασχόληση θα εξαρτηθούν από τις στρατηγικά επιλεγμένες πολιτικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας. Οι χώρες και οι επιχειρήσεις εξετάζουν και αντιμετωπίζουν τη διαχείριση της ηλικίας με διαφορετικούς τρόπους, αναλόγως μάλιστα και με την ένταση με την οποία τις επηρεάζει η σε εξέλιξη οικονομική κρίση. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ιδιαίτερα δε κατά τη διάρκεια της ύφεσης, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι συχνά δεν αντιμετωπίζονται ως ομάδες προτεραιότητας, με δυσμενές για τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης αποτέλεσμα. Κατά τη διετία το θεσμικό πλαίσιο ως προς την αγορά εργασίας υπέστη ραγδαίες εξελίξεις. Σε λίγες περιπτώσεις οι πολιτικές και οι ρυθμίσεις ευνοούν τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης, ωστόσο στις βασικές τους κατευθύνσεις είτε δεν την ευνοούν είτε μάλιστα την αποθαρρύνουν. Αυτό αποτελεί και το παράδοξο της ελληνικής περίπτωσης, η οποία μάλιστα -υπό τις συστάσεις της ΕΕ- οδηγήθηκε ή οδηγείται σε πολιτικές και παρεμβάσεις που δεν προάγουν την ενεργό γήρανση των εργαζομένων και δημιουργούν συνθήκες απώλειας πολλών επιτευγμάτων σε αυτό το πεδίο έως σήμερα. 6 Βιβλιογραφία Abrams, D. and Swift, H.J. (2012). Experiences and Expressions of Ageism: Topline Results (UK) from Round 4 of the European Social Survey, ESS Country Specific Topline Results (2), London: Centre for Comparative Social Surveys. Age Platform Europe (2013). Ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας: Ένας οδηγός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέσιμο Benjamin, K. and Wilson, S. (2005). Facts and misconceptions about age, health status, and employment, HSL/2005/20, Health and Safety Laboratory, Buxton, UK. Be-old (2017). «Διεθνής αναφορά: Οι γενιές στην εργασία Εμπόδια και εφόδια των διαφορετικών γενεών στην εργασία», ΚΜΟP: Erasmus+. Brooke, L. (2003). Human resource costs and benefits of maintaining a mature-age workforce, International Journal of Manpower, 24 (3). Cedefop (2013). «Παλιοί εργαζόμενοι Νέες ευκαιρίες: Τα οφέλη της επένδυσης στο γηράσκον εργατικό δυναμικό», Ενημερωτικό σημείωμα, διαθέσιμο στο Files/9077_el.pdf Cedefop (2012). Working and ageing: The benefits of investing in an ageing workforce, Luxembourg: Publications Office of the European Union. Equal (2007). «Κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL - Αναπτυξιακή σύμπραξη Εμπειρία, Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών κοινωνικού διαλόγου: Η περίπτωση της διαχείρισης της ενεργού γήρανσης», ΕΕΔΕ: Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Eurostat (2018). Population structure and ageing, διαθέσιμο στο (προσπελάστηκε στις 07/06/2019). Eurostat (2012). Active ageing and solidarity between generations, statistical portrait of the European Union, διαθέσιμο στο EN.PDF/1f0b25f8-3c86-4f c737b54c5fcf. 9

10 EU-OSHA, Cedefop, Eurofound and EIGE (2017). Towards age-friendly work in Europe: A life course perspective on work and ageing from EU Agencies. Inovantage (2018). «Πληθυσμιακή γήρανση: Νέοι τρόποι ενίσχυσης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας», Adecco, διαθέσιμο στο Ilmarinen J. (2012). «Προώθηση της ενεργού γήρανσης στον χώρο εργασίας», διαθέσιμο στο (προσπελάστηκε στις 18/06/2019). National Seniors Australia (2012). Barriers to mature age employment: Final report of the consultative forum on mature age participation. National Seniors Australia (2009). Experience works: The mature age employment challenge. Oortwijn, W., Nelissen, E., Adamini, S., van den Heuvel, S., Geuskens, G. and Burdorf, L. (2011). Health of people of working age, European Union: Directorate-General for Health and Consumers. O Connell, M. (2005). The role of training in preventing the labour force exclusion of older workers, paper presented at the Transitions and Risk: New Directions in Social Policy Conference, February. Schoenmaeckers, R. and Kotowska, I. (2005). Population ageing and its challenges to social policy: Study prepared for the European Population Conference 2005, Population Studies, No 50, Strasbourg: Council of Europe Publishing Taylor, P. and Unwin, P. (2001). Age and participation in vocational education and training, Work, Employment & Society, 15 (4). Temple, J. and Adair, T. (2012). Barriers to mature age employment: Final report of the consultative forum on mature age participation, Productive Ageing Center, National Seniors Australia. Trek Consulting (2012). «Οδικός χάρτης της ενεργού γήρανσης στην Ελλάδα », Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), διαθέσιμο στο php?option=com_k2&view=item&id=745:odikos-charths-ths-energoy-ghranshs-sthn-ellada &Itemid=212&lang=el. Τριανταφύλλου, Μ. (2010). «Ενεργός γήρανση: Η δύναμη των 55+», Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 50+ Ελλάς (2019). «50και Ελλάς: Θέσεις και προτάσεις για την ενεργό και υγιή γήρανση στην Ελλάδα», διαθέσιμο στο 10

11 Εμ. Μπενάκη 71Α, Τ.Κ , Αθήνα, Τηλ: , Fax:

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών»

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ στην Ηµερίδα της ΟΚΕ µε θέµα: «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» 6 Μαρτίου 2008 Αθήνα, Παλαιά Βουλή 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Ευρώπη διέρχεται μια περίοδο αναπόφευκτης γήρανσης του πληθυσμού της. Από το 2010 ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 15-60 έχει αρχίσει να συρρικνώνεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

12766/15 ΑΓΚ/ριτ 1 DG B 3A

12766/15 ΑΓΚ/ριτ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Οκτωβρίου 2015 12766/15 SΟC 568 EMPL 377 PENS 12 ΕCOFIN 749 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις: αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12352/15

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 Αθήνα, 1.7.2016 «Η ενδυνάμωση των πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του κοινωνικού διαλόγου για την ενεργό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15613/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου JEUN 108 EDUC 327 SOC 791 JUR 854 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική(510055) Δημουλάς Κων/νος Επ. Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική(510055) Δημουλάς Κων/νος Επ. Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο Διεθνείς Οργανισμοί, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοινωνική Πολιτική(510055) Δημουλάς Κων/νος Επ. Καθηγητής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Πάντειο Πανεπιστήμιο Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης(ΟΟΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Σταύρου Μαλά 3/9/2012, 10.30 π.μ., Αίθουσα Δημοσιογραφικών Διασκέψεων Υπουργείου Υγείας «Υγιής Γήρανση: μια συνεχής διαδικασία καθ όλη τη διάρκεια της ζωής»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα PHWork Προαγωγή Υγιούς Εργασίας για τους Πάσχοντες από Χρόνια Ασθένεια. Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα PHWork Προαγωγή Υγιούς Εργασίας για τους Πάσχοντες από Χρόνια Ασθένεια. Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα PHWork Προαγωγή Υγιούς Εργασίας για τους Πάσχοντες από Χρόνια Ασθένεια Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Προαγωγή της Υγείας στην Εργασία Αθανάσιος Αθανασίου Σύµβουλος Ιατρός Εργασίας Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Νομοθεσία της ΕΕ για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Τιμ Τρεγκένζα Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Safety and health at work is everyone s concern. It s good for you.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2235(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 23.3.2015 2014/2235(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θέτουν οι δημογραφικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0000(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2012 2012/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την εκπαιδευτική και εργασιακή κινητικότητα των γυναικών στην

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων

Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ευάλωτων Ομάδων Νεαρών Ατόμων Προώθηση Πολίτικης για τη Βελτίωση της Λειτουργίας Υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενήλικων Διευθυντική Περίληψη Σεπτέμβριος 2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 URBACT II Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 2 ΕΝΑΣ ΓΗΡΑΣΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ACTIVE A.G.E URBACT II INFODAY: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ! Σε βάθος: Ένας πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ερευνητικές Προτεραιότητες

Οι Ερευνητικές Προτεραιότητες Οι Ερευνητικές Προτεραιότητες Με βάση τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις διαπιστώνεται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης των ερευνητικών προτεραιοτήτων για την περίοδο 2015-2020οι οποίες εξειδικεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης

ΡΑΣΗ: 2. ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΡΑΣΗ: 2 ράση 2: Συγκριτικές µελέτες ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ: αποτελεσµάτων συνδυασµένων πολιτικών στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα από κράτη µέλη της ΕΕ που ανέπτυξαν καλές πρακτικές ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2255(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2014/2255(INI) 5.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

7655/14 ΙA/ριτ 1 DG B 4A

7655/14 ΙA/ριτ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (14.03) (OR. en) 7655/14 SΟC 194 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου τις αντιπροσωπίες Η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

6570/18 ΚΒ/γπ/ΣΙΚ 1 DG B 1C

6570/18 ΚΒ/γπ/ΣΙΚ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2018 (OR. en) 6570/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 6427/18 Θέμα: SOC 100 EMPL 77 ECOFIN 180 EDUC 79 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α1 Υποερώτημα Α Εξηγήστε πώς συνδέεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης και δια βίου μάθησης με το επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας σε μία

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

17468/12 ΔΑ/μκρ 1 DG B 4A

17468/12 ΔΑ/μκρ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2012 (10.12) (OR. en) 17468/12 SOC 992 SAN 322 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» προς : τις αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Σάββα Γ. Ρομπόλη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Σάββα Γ. Ρομπόλη Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 114. 2004. 205-211 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΑΙΟΥ από τον Σάββα Γ. Ρομπόλη Χρήστος Μπάγκαβος, 2003, Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2277(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/2277(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2017/2277(INI) 5.2.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με οδούς επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2018 (OR. en) 8301/18 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: JEUN 48 MIGR 51 SOC 213 EDUC 134 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν.

Μιχαλίτσης Κων/νος 23/7/2015 Αναπληρωτής Γραμματέας Υγείας Πρόνοιας & Κοιν. Μέριμνας ΑΝΕΛ Υπεύθυνος Υπο-Γραμματείας Κοιν. Κοινωνική Ασφάλιση Μια προσέγγιση στρατηγικής για ουσιαστική μεταρρύθμιση Περιγραφή Το ασφαλιστικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς κρίσης τα τελευταία τριάντα χρόνια με κυρίαρχο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2088(INI) 26.6.2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2015/2088(INI) 26.6.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (2015/2088

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ

«Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ «Στρατηγική Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των Επιχειρήσεων» Χρήστος Α. Ιωάννου, Διευθυντής Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ Γιατί χρειαζόμαστε μία στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μάϊος

Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μάϊος Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μάϊος - 2018 Υπογεννητικότητα Υπογεννητικότητα υπάρχει σε μία χώρα, όταν ο αριθμός γεννήσεων ανά έτος είναι μικρότερος ή όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Χαιρετισμός του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Προσπάθεια για βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Προσπάθεια για βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρώπη Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Προσπάθεια για βελτίωση της απασχόλησης στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τι είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση; Όλοι χρειαζόμαστε μια δουλειά. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A

10406/14 ΜΧΡ/γομ/ΑΒ 1 DG B 4A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2014 (10.06) (OR. en) 10406/14 SOC 403 ECOFIN 525 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΣΕΞΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ Στόχος Η δηµιουργία του κατάλληλου ψυχολογικού υπόβαθρου έτσι ώστε τα παιδιά:! Να κατανοήσουν την αξία της διαφορετικότητας,! Να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» Προαγωγή μιας βιώσιμης επαγγελματικής ζωής

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» Προαγωγή μιας βιώσιμης επαγγελματικής ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΣΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 2016-2017 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες στην ΕΕ, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ιάκωβος Καρατράσογλου Federation of Greek Industries Greek General Confederation of Labour CONFERENCE LIFELONG DEVELOPMENT OF COMPETENCES AND QUALIFICATIONS OF THE WORKFORCE; ROLES AND RESPONSIBILITIES Athens 23-24 May 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας Αποδέκτης : Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( )

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) ή στο δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» Κατερίνα Θεμελή ΕΥΣΕΚΤ, Μονάδα Α Βασικά Σημεία Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C

9258/17 ΚΑΛ/μκ/ΠΜ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9258/17 SOC 365 EMPL 280 JAI 458 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας

Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Της Αθανασίας Κωνσταντίνου Συνέντευξη από την Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας Με δεδομένες τις αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/16. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B8-0184/16. Τροπολογία 12.3.2019 B8-0184/16 16 Παράγραφος 5 ε (νέα) 5ε. σημειώνει ότι οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών εξάλειψης του άνθρακα, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης και αποθήκευσης ή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Πολιτισµού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενηµέρωσης και Αθλητισµού 7 Απριλίου 2002 PE 312.519/1-32 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-32 Σχέδιο έκθεσης Kathleen Van Brempt Πραγµάτωση µιας

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδου 6 Τηλ.-Fax : Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Λεωνίδου 6 Τηλ.-Fax : Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Λεωνίδου 6 Τηλ.-Fax :22310-66192 Email:koinwnikisymmaxia@gmail.com Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Θέμα: Η ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΑΡΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Όλοι μας έχουμε ακούσει αρμόδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες Προαγωγή μιας βιώσιμης επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο

ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ιαχείριση της ιαφορετικότητας και Ίσων Ευκαιριών στον Εργασιακό Χώρο ΠρόκλησηγιατηνΑγοράΕργασίας Οικονοµική Ευκαιρία για τις Επιχειρήσεις Αθήνα, 16.12.2009 Ερευνητικό πρόγραµµα πουχρηµατοδοτήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στο παρόν παρατίθενται μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τον λαμβάνοντα την συνέντευξη, οι οποίες, όμως δεν είναι επαρκείς από μόνες τους! Αν ο λαμβάνων την συνέντευξη κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 267 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Μάλτας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.4.2017 SWD(2017) 200 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κοινωνικός πίνακας αποτελεσμάτων που συνοδεύει το έγγραφο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 1η Ιουλίου 2016

Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες 1η Ιουλίου 2016 1 «ηµιουργία φιλικών ως προς όλες τις ηλικίες εργασιακών χώρων: η διεθνής πρακτική και συµβολή των EAP προγραµµάτων στην ενίσχυση του µεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπινου δυναµικού και στη βελτίωση της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα