Αλβανία : Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα ΕΕ ιεθνών Οργανισµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αλβανία : Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα ΕΕ ιεθνών Οργανισµών"

Transcript

1 Αλβανία : Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα ΕΕ ιεθνών Οργανισµών Επιµέλεια: Χρήστος Φαρµάκης-Σύµβουλος ΟΕΥ Α Συντάκτης:Μαρία Βασιλάκη-Γραµµατέας ΟΕΥ Β Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Τιράνων ηµεροµηνία έκδοσης: Μάιος , Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit Sky Tower Tel και Fax Χρηµατοδοτικό Μέσο Προ-Ενταξιακής Βοήθειας To χρονικό διάστηµα , η Αλβανία επωφελήθηκε χρηµατοδοτικής βοήθειας από την ΕΕ, µέσω του προγράµµατος CARDS ύψους 330 εκ.. Η παροχή βοήθειας µέσω του προγράµµατος CARDS, στόχευε στην πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων στην χώρα σε 4 τοµείς: δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις (περίπου 40% της χρηµατοδότησης), ενίσχυση διοικητικών θεσµών (20%), οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη (35%) και σταθεροποίηση της δηµοκρατίας (5%). Στο πλαίσιο του προγράµµατος CARDS, η διαχείριση των προγραµµάτων της ΕΕ µεταφέρθηκε από τις Βρυξέλλες, στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Τίρανα. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Τίρανα συνεργάζεται στενά µε το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Αλβανίας. Από τον Ιανουάριο του 2007, η προενταξιακή χρηµατοδοτική ενίσχυση στην Αλβανία, παρέχεται µέσω του νέου Χρηµατοδοτικού Μέσου Προ-Ενταξιακής Βοήθειας (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA). Το Εθνικό Πρόγραµµα IPA 2007, αφορούσε έργα προϋπολογισµού 49, 2 εκ. Ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδος- Αλβανίας για την περίοδο Το ιασυνοριακό Πρόγραµµα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία » συγχρηµατοδοτείται από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας ΙΡΑ. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει κοινοτική υποστήριξη για οκτώ ελληνικές και αλβανικές περιφέρειες κατά µήκος των κοινών συνόρων τους: τις ελληνικές περιφέρειες της Κέρκυρας, της Θεσπρωτίας, των Ιωαννίνων, της Καστοριάς και της Φλώρινας και τις αλβανικές περιοχές της Αυλώνας (Vlorë), του Αργυροκάστρου (Gjirokastër) και της Κορυτσάς (Korçë). Η ελληνική περιφέρεια των Γρεβενών µπορεί να συµµετάσχει στο έργο ως όµορη περιοχή, δηλαδή µπορεί να λάβει 20%, κατ ανώτατο όριο, της χρηµατοδότησης που διατίθεται στο πλαίσιο του προγράµµατος. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος για την περίοδο είναι περίπου 10,2 εκατ. ευρώ, ενώ η κοινοτική ενίσχυση ανέρχεται σε 8,2 εκατ. ευρώ περίπου. Στην κοινοτική ενίσχυση προστίθεται εθνική χρηµατοδότηση ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ από τις δύο συµµετέχουσες χώρες. 1

2 Επισηµαίνεται ότι στα περισσότερα έργα που χρηµατοδοτούνται µέσω προγραµµάτων, του Χρηµατοδοτικού Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας-IPA, εφαρµόζεται η αρχή της συγχρηµατοδότησης, οπότε και συνεισφέρουν χρηµατικά στην υλοποίηση των έργων και οι δικαιούχοι (Beneficiaries), π.χ. (Αλβανικό Υπουργείο Οικονοµίας, Εµπορίου και Ενέργειας, Αλβανικό Υπουργείο ηµοσίων Έργων κλπ). Σύµφωνα µε την αρχή της συγχρηµατοδότησης, µέρος των δαπανών ενός προγράµµατος, που υποστηρίζεται από την ΕΕ επιβαρύνει το δικαιούχο ή καλύπτεται µε άλλες συνεισφορές, εκτός της κοινοτικής επιχορηγήσεως. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε στις , το Εθνικό Πρόγραµµα για την Αλβανία στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (IPA), για το 2008, ύψους 60,9 εκ. Ευρώ. Το πρόγραµµα IPA 2008 για την Αλβανία επικεντρώθηκε στην εκπλήρωση των στόχων που είχε θεσπίσει το Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραµµα Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (MIPD) , µε την συµπερίληψη 24 έργων και την κατανοµή σε 4 τοµείς. Το πρόγραµµα IPA 2009 για την Αλβανία, ύψους 70,9 εκ. Ευρώ περιλαµβάνει 15 προγράµµατα τα οποία εντάσσονταν σε τρεις πυλώνες: ο πυλώνας των πολιτικών κριτηρίων (µε 8 προγράµµατα), ο πυλώνας των οικονοµικών κριτηρίων µε τρία προγράµµατα (κατασκευή οδικού δικτύου στην αλβανική περιφέρεια, προστασία περιβάλλοντος, προώθηση συµµετοχής αλβανών πολιτών σε κοινοτικά προγράµµατα ERASMUS, TEMPUS, MUNDUS). Τέλος ο πυλώνας που αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων υποψηφιότητας πλήρους µέλους περιλάµβανε την κατασκευή έργων υποδοµής (ύδρευσης, αποχέτευσης), την υποστήριξη δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και την προστασία προσωπικών δεδοµένων και ηλεκτρονική διακυβέρνησης. Τον Μάιο του 2009 εγκρίθηκε το Πολυετές Ενδεικτικό Πρόγραµµα Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας (MIPD) Το πρόγραµµα IPA 2010 για την Αλβανία αφορά 10 προγράµµατα, ύψους 82,7 εκ. Ευρώ και προετοιµάστηκε µε την βοήθεια αντιπροσωπείας της ΕΕ από τις Βρυξέλλες, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αλβανικές αρχές. Τα προγράµµατα εντάσσονται σε τρεις πυλώνες: πολιτικών κριτηρίων, ύψους 25,2εκ Ευρώ και αφορά 4 προγράµµατα (εκσυγχρονισµό του Υπουργείου ικαιοσύνης, Γενικής Εισαγγελίας, Ακαδηµίας Αστυνοµίας και ενίσχυσης του αλβανικού κοινοβουλίου, µέσω twinning προγραµµάτων), πυλώνας οικονοµικών κριτηρίων, ύψους 23,5 εκ Ευρώ, αφορά τρία προγράµµατα (κατασκευή περιφερειακών οδών, ενίσχυση Υπουργείου Εργασίας, προώθηση συµµετοχής Αλβανών πολιτών σε γνωστά κοινοτικά προγράµµατα) και τέλος ο πυλώνας που αφορά εκπλήρωση υποχρεώσεων πλήρους κ-µ, προϋπολογισµού 34 εκ. Ευρώ (ανάπτυξη δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης, ασφάλειας τροφίµων και ενίσχυση αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος). Το πρόγραµµα IPA 2011 προϋπολογισµού, 84,3 εκ. Ευρώ, µε 10 συνολικά προγράµµατα αφορά συνολικά τρεις πυλώνες και είναι ακόµα σε στάδιο σχεδιασµού. 2

3 Πρέπει να επισηµανθεί ότι για την διαµόρφωση του προγραµµατισµού των έργων που υπάγονται στο Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) κάθε έτους, πραγµατοποιούνται συναντήσεις µεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης και της εδώ Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της εκάστοτε ad hoc αποστολής από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και προκηρύξεις προµηθειών (υπό τη µορφή επιδότησης ή σύναψης συµβολαίου), δύναται να αναζητηθούν στις ακόλουθες ιστοσελίδες της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία: - Ο παραπάνω ιστότοπος αναφέρει έργα όπου η χρηµατοδοτική ενίσχυση παρέχεται µε τη µορφή επιδοτήσεων. Συγκεκριµένα, οι επιδοτήσεις (grants), µπορούν να δοθούν µε τη µορφή δωρεάς σε τρίτους που συµµετέχουν σε δραστηριότητες εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ. - Ο παραπάνω ιστότοπος, αφορά έργα όπου η χρηµατοδότηση γίνεται µε την σύναψη συµβάσεων (contracts) για την αγορά υπηρεσιών ή αγαθών. Σηµ: οι σηµαντικότερς Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες είναι οι εξής: 93/36/ΕΟΚ, 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ (Οδηγίες ενδίκων µέσων), 93/38/ΕΟΚ (Οδηγία για τις προµήθειες των οργανισµών κοινής ωφέλειας), 97/52/ΕΕ, 98/4/ΕΕ και 2001/78/ΕΕ (οδηγία για τη χρήση τυποποιηµένων εντύπων στη δηµοσίευση των προκηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων) 2. ιαδικασία χρηµατοδότησης έργων στο πλαίσιο UNDP στην Αλβανία 2.1) Όσον αφορά στην διαδικασία χρηµατοδότησης έργων που προκηρύσσει το UNDP (για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, διαχείριση έργων, προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών κλπ), επισηµαίνεται ότι εφαρµόζεται το Σύστηµα Προµηθειών του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών και η όλη διαδικασία διέπεται από την νοµοθεσία των Ηνωµένων Εθνών. Η διαδικασία προσδιορισµού των αναγκών πριν από την προκήρυξη ενός διαγωνισµού γίνεται από το αντίστοιχο Υπουργείο π.χ. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Οικονοµίας Εµπορίου και Ενέργειας, το οποίο προσδιορίζει συγκεκριµένες ανάγκες, προς υλοποίηση και εν συνεχεία ακολουθεί συνεργασία µεταξύ του διαχειριστή του έργου εκ µέρους του UNDP, µε το αντίστοιχο Αλβανικό Υπουργείο, οι οποίοι προβαίνουν από κοινού σε εκτίµηση του προϋπολογισµού του έργου. Ειδικότερα οι προµήθειες είναι 3 ειδών: 3

4 α) Προµήθεια αγαθών Η αίτηση Προσφοράς (Request for Quotation) βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες είναι γενικού χαρακτήρα και όλες οι ενδιαφερόµενες εταιρείες έχουν δικαίωµα συµµετοχής. Ο διαγωνισµός ανατίθεται, στην εταιρεία που έχει καταθέσει την χαµηλότερη οικονοµική προσφορά. Η αρχή που εφαρµόζεται για την ανάθεση του διαγωνισµού στον επιτυχόντα, είναι αυτή της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς (Lowest Price) β) Προµήθεια Υπηρεσιών-Η αίτηση Προσφοράς (Request for Proposal) γίνεται σύµφωνα µε τους όρους αναφοράς (Terms of Reference). Εδώ η εταιρεία προτείνει τον τρόπο σχεδιασµού του έργου και εφαρµόζεται διαδικασία δύο σταδίων στην αξιολόγηση του έργου: i) Στο πρώτο στάδιο, αξιολογείται, η πλήρωση των αντικειµενικών κριτηρίων της συγκεκριµένης προκήρυξης από τις εταιρείες που έχουν υποβάλλει προσφορές. ii) Στο δεύτερο στάδιο γίνεται το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Το δεύτερο στάδιο είναι ανοιχτό µόνο για υποψήφιες εταιρείες που έχουν περάσει επιτυχώς το ελάχιστο όριο του 70% του ανώτατου ορίου των 700 πόντων στην πλήρωση των αντικειµενικών κριτηρίων της προκήρυξης (δηλαδή πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 490 πόντους). Η ανώτατη βαθµολογία στο στάδιο της οικονοµικής προσφοράς είναι 300 πόντοι, το οποίο εξάγεται σύµφωνα µε τον παρακάτω εξίσωση: (Emin X 300) / Te = Βτ Emin = εταιρεία µε χαµηλότερη οικονοµική προσφορά 300= maximum πόντων Te = υποψήφια εταιρεία Βτ = τελική βαθµολογία οικονοµικής προσφοράς iii) Στο δεύτερο στάδιο συγκρίνονται οι οικονοµικές προσφορές, όλων των συµµετεχόντων που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 490 πόντους, στην πλήρωση των αντικειµενικών κριτηρίων της συγκεκριµένης προκήρυξης. Ο διαγωνισµός θα κατακυρωθεί στην εταιρεία που έχει την καλύτερη προσφορά, σύµφωνα µε την συνδυαστική ή σωρευτική µέθοδο (Combined or cumulative method). Συνεπώς στο πρώτο στάδιο (πλήρωση των αντικειµενικών κριτηρίων της προκήρυξης) η ανώτατη βαθµολογία, είναι 700 πόντοι και η βάση 490 πόντοι. Οι επιτυχούσες εταιρείες, καλούνται να λάβουν µέρος στο δεύτερο στάδιο, (άνοιγµα οικονοµικών προσφορών) όπου εξάγεται µε την ανωτέρω εξίσωση, η βαθµολογία του δευτέρου σταδίου. Το άθροισµα της βαθµολογίας του πρώτου και δευτέρου σταδίου, αναδεικνύει την επιτυχούσα εταιρεία στην οποία και κατακυρώνεται ο διαγωνισµός. γ) Προµήθεια ηµοσίων Έργων. Αφορά έργα κόστους Ευρώ και άνω και για την επιλογή του επιτυχόντα, χρησιµοποιείται η µέθοδος της χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς (Lowest Price) για την ανάθεση του έργου. 4

5 2.2 ηµοσίευση ιαγωνισµών Η δηµοσίευση των διαγωνισµών που προκηρύσσει το UNDP στην Αλβανία γίνεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Ανακοινώσεις ιαγωνισµών: Announcement No: UNDP/TA/ Title: Duty Station: RFP for the provision of Development of a web-based data base for the Albanian Consumer Complaints Management System UNDP Albania Deadline for Application: 19-May-2010 Announcement No: Title: Duty Station: UNDP/TA/ RFP on "Development of Communication Strategy and Action Plan to Increase the Awreness and Adaptive Capacity to Climate Change" Albania Deadline for Application: 24-May-2010 Announcement No: Title: Duty Station: UNDP/TA/ Announcemnt for the KRCBC grants aplications Kukes Deadline for Application: 27-May-2010 Επισηµαίνεται ότι όλοι οι διαγωνισµοί δηµοσιεύονται σε τρεις Αλβανικές εφηµερίδες (Gazheta, Shqip, Panorama) για τρεις συνεχόµενες ηµέρες. Επίσης σε περίπτωση που αφορούν έργα, προϋπολογισµού άνω των Ευρώ ή σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης επιτόπιου υποψηφίου για πραγµατοποίηση του έργου στην Αλβανία, γίνεται δηµοσίευση των διαγωνισµών στην ιστοσελίδα (United Nations Global Market Place) Έργα που έχουν κατακυρωθεί σε ελληνικές εταιρείες µετά από συµµετοχή σε διαγωνισµό του UNDP 1. Η εταιρεία Vodafone Αλβανίας ελληνικών συµφερόντων, έχει υπογράψει σύµβαση παροχής υπηρεσιών στην αντιπροσωπεία του UNDP στην Αλβανία για τρία έτη 2. H εταιρεία Polyeco S.A. έχει αναλάβει τον καθαρισµό χηµικών αποβλήτων από την περιοχή Balez του Elbasan. 5

6 Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, σχετικά µε τους διαγωνισµούς, υποψήφιες εταιρείες δύνανται να απευθύνουν ερωτήµατα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 3. ιαδικασία χρηµατοδότησης έργων στο πλαίσιο EBRD στην Αλβανία Η χρηµατοδότηση έργων στην Αλβανία από την EBRD αφορά: 1) µεγάλα έργα, 2) µικρά και µεσαία έργα και 3) επαγγελµατική βοήθεια µέσω προγραµµάτων στήριξης Η EBRD είναι ο µεγαλύτερος επενδυτής στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Οι άµεσες επενδύσεις της EBRD ποικίλουν από 5 εκ. Ευρώ µέχρι 230 εκ. Ευρώ. Μικρότερα έργα χρηµατοδοτούνται απευθείας από την EBRD και µέσω άλλων χρηµατοδοτικών φορέων. Η EBRD παρέχει δάνεια και χρηµατοδότηση µετοχικού κεφαλαίου, εγγυήσεις, διευκολύνσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης και χρηµατοδότηση εµπορικών συναλλαγών. Επίσης παρέχει βοήθεια σε επιχειρήσεις µέσω προγραµµάτων υποστήριξης (βλ. πρόγραµµα TAM/BAS). 3.1) Μεγάλα έργα Γίνεται χρηµατοδότηση προγραµµάτων για έργα από 5εκ. Ευρώ-250 εκ Ευρώ, αλλά και χρηµατοδότηση µικρότερων έργων µέσω ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Η EBRD δεν χρηµατοδοτει έργα σχετικά µε δραστηριότητες αµύνης, βιοµηχανίας καπνού, τυχερών παιχνιδιών. 3.2) Μικρά και µεσαία έργα Η EBRD χρηµατοδοτεί πολλά µικρά έργα, ιδιαίτερα σε χώρες πρόωρης µετάβασης, αλλά προκειµένου να δώσει στους επιχειρηµατίες και σε µικρότερες εταιρείες µεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, η EBRD παρέχει επίσης βοήθεια µέσω ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, όπως οι επιτόπιες εµπορικές τράπεζες. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων και προκηρύξεις προµηθειών δύνανται να αναζητηθούν στις ακόλουθες ιστοσελίδες της αντιπροσωπείας της EBRD στην Αλβανία: general / /index.htm 3.3) Επαγγελµατική βοήθεια µέσω προγραµµάτων στήριξης Τα προγράµµατα της EBRD, ΤΑΜ (Turn Around Management) και BAS (Business Advisory Services) είναι αµφότερα προγράµµατα της EBRD συµπληρωµατικά το ένα µε το άλλο µε στόχο την υποστήριξη επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονοµίας της αγοράς. 6

7 Ειδικότερα τα αλληλοσυµπληρούµενα αυτά προγράµµατα, βοηθούν στην ανάπτυξη των πολύ µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραµµα TAM / BAS είναι πλήρως ενσωµατωµένο στις δραστηριότητες της EBRD. Πρόγραµµα ΤΑΜ Από το 1996 που ξεκίνησε η εφαρµογή του ΤΑΜ στην Αλβανία, έχουν ολοκληρωθεί 14 δράσεις σε µία πληθώρα τοµέων, συνολικής χρηµατοδότησης περίπου 1,68εκ. Ευρώ. Το πρόγραµµα ΤΑΜ για την Αλβανία χρηµατοδοτείται επί του παρόντος από το πρόγραµµα της EE/IPA Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα ΤΑΜ αφορά στην παροχή βοήθειας για την πραγµατοποίηση διοικητικών και διαρθρωτικών αλλαγών σε επιχειρήσεις, παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες από ανώτερα διευθυντικά στελέχη, µε πολυετή εργασιακή εµπειρία στον χώρο της βιοµηχανίας, σε ανεπτυγµένες οικονοµικά χώρες και έχει µακροπρόθεσµη προοπτική στην υλοποίηση του. Επίσης στην περίπτωση του ΤΑΜ, ο πελάτης (η επωφελούµενη επιχείρηση) δεν επιβαρύνεται οικονοµικά. Για τον σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα της EBRD µπορεί κανείς να συµπληρώσει και να υποβάλλει αίτηση προκειµένου να περιληφθεί στην βάση δεδοµένων του ΤΑΜ και να είναι σε θέση να παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες. Η τελική αξιολόγηση και επιλογή του συµβούλου TAM (ΤΑΜ advisor), για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχείρηση που έχει περιληφθεί στο πρόγραµµα ΤΑΜ, γίνεται από την οµάδα του προγράµµατος TAM που εδρεύει στο Λονδίνο. Συγκεκριµένα, οι Οµάδες ΤΑΜ επιλέγονται από τον Συντονιστή της Οµάδας ΤΑΜ, βάσει της πλήρωσης αντικειµενικών κριτηρίων, όπως πολυετής εµπειρία, συστατικές επιστολές κλπ. Η Οµάδα ΤΑΜ για την υλοποίηση προγράµµατος µίας Επιχείρησης αποτελείται από: Τον Συντονιστή της Οµάδας ΤΑΜ - Team Coordinator (TC) Ανώτερο ιευθυντικό Στέλεχος στον τοµέα της Βιοµηχανίας -Senior Industrial Advisor (SIA) Έναν η περισσότερους ειδικούς (specialists) σε θέµατα παραγωγής, ανθρώπινου δυναµικού περιβαλλοντικής προστασίας κλπ Πρόγραµµα BAS Το πρόγραµµα BAS ξεκίνησε να εφαρµόζεται στην Αλβανία στα µέσα του 2006, µε στόχο την ανάπτυξη των επιτόπιων επιχειρήσεων, το οποίο και αποτελεί πρωταρχικό στόχο των δραστηριοτήτων της EBRD, καθώς έχει αποδειχθεί ότι πολλές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται οικονοµική στήριξη, αλλά παροχή είτε τεχνογνωσίας είτε συµβουλευτικών υπηρεσιών. Το πρόγραµµα BAS υποστηρίζει βραχυπρόθεσµα σχέδια σε αντίθεση µε το ΤΑΜ µε αυστηρά καθορισµένους στόχους και µεριµνά για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας από επιτόπιες (Αλβανικές), κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις συµβούλων επιχειρήσεων (consultant companies) ή αλλοδαπές, αλλά εγκατεστηµένες 7

8 στην χώρα παροχής των συγκεκριµένων υπηρεσιών. Η οικονοµική συνεισφορά της επιχείρησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους του έργου. Επιγραµµατικά η διαδικασία ανάληψης ενός έργου στο πλαίσιο του προγράµµατος BAS έχει ως εξής: Η εταιρεία κάνει αίτηση στο πρόγραµµα BAS Η οµάδα εκ µέρους της EBRD/BAS επισκέπτεται την εταιρεία και συζητάται η δυνατότητα παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών Η πρόταση του έργου και τα απαιτούµενα έγγραφα υποβάλλονται στο γραφείο BAS Αξιολογείται η επιλεξιµότητα της επιχείρησης Επιλέγεται σύµβουλος από κοινού µε την επιχείρηση και την οµάδα BAS Συµφωνείται η οικονοµική συνεισφορά της επιχείρησης και υπογράφεται συµφωνία (Grant Agreement) Η τελική έκθεση υποβάλλεται από τον σύµβουλο και εγκρίνεται από την επιχείρηση και από την BAS Μόλις η επιχείρηση παρέχει αποδεικτικά πληρωµής στον σύµβουλο, καταβάλλεται επιχορήγηση (grant) από την BAS στην επιχείρηση Ένα έτος µετά την ολοκλήρωση του έργου, η BAS επισκέπτεται εκ νέου την επιχείρηση και συντάσσει έκθεση αξιολόγησης. Από ελληνικής πλευράς δεν έχει επί του παρόντος επωφεληθεί κάποια επιχείρηση ελληνικών συµφερόντων, ενός εκ των ανωτέρω προγραµµάτων, (ΤΑΜ και BAS), αλλά ούτε και κάποια επιχείρηση παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών ελληνικών συµφερόντων δεν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της ως σύµβουλος (consultant) στο πλαίσιο των ως άνω προγραµµάτων. Στην βάση δεδοµένων του ΤΑΜ είναι εγγεγραµµένοι 45 Έλληνες εµπειρογνώµονες. Περισσότερες πληροφορίες είτε για εγγραφή στην βάση δεδοµένων του ΤΑΜ ως εµπειρογνώµονας: Πρόγραµµα ΤΑΜ: Πρόγραµµα BAS: ως εταιρεία : Πρόγραµµα ΤΑΜ Πρόγραµµα BAS: 8

9 4. WORLD BANK Με την είσοδο της Αλβανίας στην Παγκόσµια Τράπεζα το 1991, η Παγκόσµια Τράπεζα έγινε ένας από τους σηµαντικότερους παροχείς αναπτυξιακής βοήθειας στην Αλβανία. Τα περισσότερα χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα αφορούν δανεισµό για πραγµατοποίηση επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε έργο συστήνονται Μονάδες Υλοποίησης Έργου. Η Τράπεζα από την πλευρά της, δεσµεύεται από τα Άρθρα της Συµφωνίας, να διασφαλίσει ότι το ποσό κάθε δανείου θα χρησιµοποιείται µόνο για τους σκόπους για τους οποίους χορηγήθηκε το δάνειο. Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει αναπτύξει Κατευθυντήριες Γραµµές για τις δηµόσιες συµβάσεις που πρέπει αυστηρά να τηρούνται από τον οφειλέτη (δανειζόµενο), π.χ. κάποιο από τα Υπουργεία της Αλβανικής Κυβέρνησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές, µπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Εάν µετά την γνωστοποίηση της ανάθεσης της σύµβασης, µία υποψήφια εταιρεία, θέλει να επιβεβαιώσει τους λόγους για τους οποίους η δική της προσφορά δεν επιλέχθηκε, µπορεί να απευθύνει το αίτηµα του στον οφειλέτη (δανειζόµενο). Εάν η δοθείσα εξήγηση δεν ικανοποιήσει την εταιρεία, µπορεί να συναντηθεί µε εκπρόσωπο της Παγκόσµιας Τράπεζας, (Σύµβουλο ηµοσίων Συµβάσεων). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες δηµόσιων προµηθειών µπορεί κανείς να απευθυνθεί στην: Belita Manka / Procurement Analyst World Bank Office Tirana / Tel: // Fax: Πληροφορίες για διαγωνισµούς µπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: Επισηµαίνεται ότι η ιστοσελίδα του UN Development Business (UNDB) δηµοσιεύεται από το τµήµα ηµόσιων Πληροφοριών των Ηνωµένων Εθνών, το οποίο παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά µε διαγωνισµούς προµηθειών, έργων και υπηρεσιών που χρηµατοδοτούνται από τα Ηνωµένα Έθνη και τις σηµαντικότερες τράπεζες για την Ανάπτυξη στον κόσµο (Παγκόσµια Τράπεζα, ιεθνή Οργανισµό Χρηµατοδότησης IFC, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη κλπ). Σηµειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στην ιστοσελίδα επί πληρωµή. Πληροφορίες σχετικά µε την εγγραφή δύναται να αναζητηθούν στην ακόλουθη ιστοσελίδα: 9

10 Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών, υφίσταται η Ειδική Γραµµατεία Αξιοποίησης ιεθνών Προγραµµάτων, αποστολή της οποίας είναι, αφενός ο συντονισµός και η υλοποίησή των δράσεων του Υπουργείου Εξωτερικών σε ό,τι αφορά τα συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα σε τρίτες χώρες από Ευρωπαϊκούς και ιεθνείς Χρηµατοδοτικούς Μηχανισµούς και αφετέρου η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων που αφορούν το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ειδική Γραµµατεία διερευνά τις δυνατότητες που προσφέρουν διεθνείς και εθνικές χρηµατοοικονοµικές πηγές και χρησιµοποιεί την τεχνογνωσία της επ ωφελεία ελληνικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ. Στοιχεία Επικοινωνίας: Υπουργείο Εξωτερικών / Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα / Τ.Κ / Τηλ: Fax:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ

Ηµεροµηνία: 12/06/2014 Α.Π.: 616/ ΚΑΠΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ηµεροµηνία: 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy 1

makrides.g@ucy.ac.cy 1 makrides.g@ucy.ac.cy 1 Δομή Χρηματοδότησης 2N Μορφές Χρηματοδότησης Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης: Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους - περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Διεύθυνση: Φρυ Κάσος, ΤΚ 85899 Τηλέφωνο - Fax: 22450 41100 22450 41442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα