Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Daniel. Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε"

Transcript

1 Daniel Chapter 1 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ ιωακιµ βασιλεωσ ιουδα ηλθεν ναβουχοδονοσορ βασιλευσ βαβυλωνοσ ε ισ ιερουσαληµ και επολιορκει αυτην 2 και εδωκεν κυριοσ εν χειρι αυτου τον ιωακιµ βασιλεα ιουδα κα ι απο µερουσ των σκευων οικου του θεου και ηνεγκεν αυτα εισ γην σεννααρ οικον του θεου αυτου κα ι τα σκευη εισηνεγκεν εισ τον οικον θησαυρου του θεου αυτου 3 και ειπεν ο βασιλευσ τω ασφανεζ τω α ρχιευνουχω αυτου εισαγαγειν απο των υιων τησ αιχµαλωσιασ ισραηλ και απο του σπερµατοσ τησ β ασιλειασ και απο των φορθοµµιν 4 νεανισκουσ οισ ουκ εστιν εν αυτοισ µωµοσ και καλουσ τη οψει και συνιεντασ εν παση σοφια και γιγνωσκοντασ γνωσιν και διανοουµενουσ φρονησιν και οισ εστιν ισχυ σ εν αυτοισ εσταναι εν τω οικω του βασιλεωσ και διδαξαι αυτουσ γραµµατα και γλωσσαν χαλδαιων 5 και διεταξεν αυτοισ ο βασιλευσ το τησ ηµερασ καθ ηµεραν απο τησ τραπεζησ του βασιλεωσ και απ ο του οινου του ποτου αυτου και θρεψαι αυτουσ ετη τρια και µετα ταυτα στηναι ενωπιον του βασιλε ωσ 6 και εγενετο εν αυτοισ εκ των υιων ιουδα δανιηλ και ανανιασ και µισαηλ και αζαριασ 7 και επεθηκ εν αυτοισ ο αρχιευνουχοσ ονοµατα τω δανιηλ βαλτασαρ και τω ανανια σεδραχ και τω µισαηλ µισαχ και τω αζαρια αβδεναγω 8 και εθετο δανιηλ επι την καρδιαν αυτου ωσ ου µη αλισγηθη εν τη τραπεζη του βασιλεωσ και εν τω οινω του ποτου αυτου και ηξιωσε τον αρχιευνουχον ωσ ου µη αλισγηθη 9 και εδωκεν ο θεοσ τον δανιηλ εισ ελεον και εισ οικτιρµον ενωπιον του αρχιευνουχου 10 και ειπεν ο αρχιευ νουχοσ τω δανιηλ φοβουµαι εγω τον κυριον µου τον βασιλεα τον εκταξαντα την βρωσιν υµων και τη ν ποσιν υµων µηποτε ιδη τα προσωπα υµων σκυθρωπα παρα τα παιδαρια τα συνηλικα υµων και κατα δικασητε την κεφαλην µου τω βασιλει 11 και ειπεν δανιηλ προσ αµελσαδ ον κατεστησεν ο αρχιευνουχ οσ επι δανιηλ ανανιαν µισαηλ αζαριαν 12 πειρασον δη τουσ παιδασ σου ηµερασ δεκα και δοτωσαν ηµ ιν απο των σπερµατων και φαγοµεθα και υδωρ πιοµεθα 13 και οφθητωσαν ενωπιον σου αι ιδεαι ηµων κ αι αι ιδεαι των παιδαριων των εσθιοντων την τραπεζαν του βασιλεωσ και καθωσ αν ιδησ ποιησον µε τα των παιδων σου 14 και εισηκουσεν αυτων και επειρασεν αυτουσ ηµερασ δεκα 15 και µετα το τελοσ τω ν δεκα ηµερων ωραθησαν αι ιδεαι αυτων αγαθαι και ισχυραι ταισ σαρξιν υπερ τα παιδαρια τα εσθιο ντα την τραπεζαν του βασιλεωσ 16 και εγενετο αµελσαδ αναιρουµενοσ το δειπνον αυτων και τον οινον του ποµατοσ αυτων και εδιδου αυτοισ σπερµατα 17 και τα παιδαρια ταυτα οι τεσσαρεσ αυτοι εδωκεν αυτοισ ο θεοσ συνεσιν και φρονησιν εν παση γραµµατικη και σοφια και δανιηλ συνηκεν εν παση ορ ασει και ενυπνιοισ 18 και µετα το τελοσ των ηµερων ων ειπεν ο βασιλευσ εισαγαγειν αυτουσ και εισηγ αγεν αυτουσ ο αρχιευνουχοσ εναντιον ναβουχοδονοσορ 19 και ελαλησεν µετ αυτων ο βασιλευσ και ο υχ ευρεθησαν εκ παντων αυτων οµοιοι δανιηλ και ανανια και µισαηλ και αζαρια και εστησαν ενωπι ον του βασιλεωσ 20 και εν παντι ρηµατι σοφιασ και επιστηµησ ων εζητησεν παρ αυτων ο βασιλευσ ευ ρεν αυτουσ δεκαπλασιονασ παρα παντασ τουσ επαοιδουσ και τουσ µαγουσ τουσ οντασ εν παση τη β ασιλεια αυτου 21 και εγενετο δανιηλ εωσ ετουσ ενοσ κυρου του βασιλεωσ Chapter 2 1 εν τω ετει τω δευτερω τησ βασιλειασ ναβουχοδονοσορ ηνυπνιασθη ναβουχοδονοσορ ενυπνιον και ε ξεστη το πνευµα αυτου και ο υπνοσ αυτου εγενετο απ αυτου 2 και ειπεν ο βασιλευσ καλεσαι τουσ επα οιδουσ και τουσ µαγουσ και τουσ φαρµακουσ και τουσ χαλδαιουσ του αναγγειλαι τω βασιλει τα ενυ πνια αυτου και ηλθαν και εστησαν ενωπιον του βασιλεωσ 3 και ειπεν αυτοισ ο βασιλευσ ηνυπνιασθην και εξεστη το πνευµα µου του γνωναι το ενυπνιον 4 και ελαλησαν οι χαλδαιοι τω βασιλει συριστι βασ ιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι συ ειπον το ενυπνιον τοισ παισιν σου και την συγκρισιν αναγγελουµεν 5 απ εκριθη ο βασιλευσ και ειπεν τοισ χαλδαιοισ ο λογοσ απ εµου απεστη εαν µη γνωρισητε µοι το ενυπν ιον και την συγκρισιν αυτου εισ απωλειαν εσεσθε και οι οικοι υµων διαρπαγησονται 6 εαν δε το ενυπνι ον και την συγκρισιν αυτου γνωρισητε µοι δοµατα και δωρεασ και τιµην πολλην ληµψεσθε παρ εµο υ πλην το ενυπνιον και την συγκρισιν αυτου απαγγειλατε µοι 7 απεκριθησαν δευτερον και ειπαν ο βασ ιλευσ ειπατω το ενυπνιον τοισ παισιν αυτου και την συγκρισιν αυτου αναγγελουµεν 8 απεκριθη ο βασι λευσ και ειπεν επ αληθειασ οιδα εγω οτι καιρον υµεισ εξαγοραζετε καθοτι ειδετε οτι απεστη απ εµο υ το ρηµα 9 εαν ουν το ενυπνιον µη αναγγειλητε µοι οιδα οτι ρηµα ψευδεσ και διεφθαρµενον συνεθεσθ ε ειπειν ενωπιον µου εωσ ου ο καιροσ παρελθη το ενυπνιον µου ειπατε µοι και γνωσοµαι οτι την συγκ ρισιν αυτου αναγγελειτε µοι 10 απεκριθησαν οι χαλδαιοι ενωπιον του βασιλεωσ και λεγουσιν ουκ εστιν ανθρωποσ επι τησ ξηρασ οστισ το ρηµα του βασιλεωσ δυνησεται γνωρισαι καθοτι πασ βασιλευσ µεγ ασ και αρχων ρηµα τοιουτο ουκ επερωτα επαοιδον µαγον και χαλδαιον 11 οτι ο λογοσ ον ο βασιλευσ ε περωτα βαρυσ και ετεροσ ουκ εστιν οσ αναγγελει αυτον ενωπιον του βασιλεωσ αλλ η θεοι ων ουκ εσ

2 τιν η κατοικια µετα πασησ σαρκοσ 12 τοτε ο βασιλευσ εν θυµω και οργη πολλη ειπεν απολεσαι παντασ τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ 13 και το δογµα εξηλθεν και οι σοφοι απεκτεννοντο και εζητησαν δανιηλ και τουσ φιλουσ αυτου ανελειν 14 τοτε δανιηλ απεκριθη βουλην και γνωµην τω αριωχ τω αρχιµαγειρω του βασιλεωσ οσ εξηλθεν αναιρειν τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ 15 αρχων του βασιλεωσ περι τινοσ εξηλθεν η γνωµη η αναιδησ εκ προσωπου του βασιλεωσ εγνωρισεν δε το ρηµα αριωχ τω δανιηλ 16 και δανιηλ εισ ηλθεν και ηξιωσεν τον βασιλεα οπωσ χρονον δω αυτω και την συγκρισιν αυτου αναγγειλη τω βασιλει 17 και εισηλθεν δανιηλ εισ τον οικον αυτου και τω ανανια και τω µισαηλ και τω αζαρια τοισ φιλοισ α υτου το ρηµα εγνωρισεν 18 και οικτιρµουσ εζητουν παρα του θεου του ουρανου υπερ του µυστηριου το υτου οπωσ αν µη απολωνται δανιηλ και οι φιλοι αυτου µετα των επιλοιπων σοφων βαβυλωνοσ 19 τοτε τ ω δανιηλ εν οραµατι τησ νυκτοσ το µυστηριον απεκαλυφθη και ευλογησεν τον θεον του ουρανου 20 δα νιηλ και ειπεν ειη το ονοµα του θεου ευλογηµενον απο του αιωνοσ και εωσ του αιωνοσ οτι η σοφια κ αι η συνεσισ αυτου εστιν 21 και αυτοσ αλλοιοι καιρουσ και χρονουσ καθιστα βασιλεισ και µεθιστα δι δουσ σοφιαν τοισ σοφοισ και φρονησιν τοισ ειδοσιν συνεσιν 22 αυτοσ αποκαλυπτει βαθεα και αποκρυ φα γινωσκων τα εν τω σκοτει και το φωσ µετ αυτου εστιν 23 σοι ο θεοσ των πατερων µου εξοµολογουµ αι και αινω οτι σοφιαν και δυναµιν εδωκασ µοι και νυν εγνωρισασ µοι α ηξιωσαµεν παρα σου και το οραµα του βασιλεωσ εγνωρισασ µοι 24 και ηλθεν δανιηλ προσ αριωχ ον κατεστησεν ο βασιλευσ απολε σαι τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ και ειπεν αυτω τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ µη απολεσησ εισαγαγε δε µε ε νωπιον του βασιλεωσ και την συγκρισιν τω βασιλει αναγγελω 25 τοτε αριωχ εν σπουδη εισηγαγεν τον δ ανιηλ ενωπιον του βασιλεωσ και ειπεν αυτω ευρηκα ανδρα εκ των υιων τησ αιχµαλωσιασ τησ ιουδαι ασ οστισ το συγκριµα τω βασιλει αναγγελει 26 και απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν τω δανιηλ ου το ονο µα βαλτασαρ ει δυνασαι µοι αναγγειλαι το ενυπνιον ο ειδον και την συγκρισιν αυτου 27 και απεκριθη δανιηλ ενωπιον του βασιλεωσ και λεγει το µυστηριον ο ο βασιλευσ επερωτα ουκ εστιν σοφων µαγων ε παοιδων γαζαρηνων αναγγειλαι τω βασιλει 28 αλλ η εστιν θεοσ εν ουρανω αποκαλυπτων µυστηρια κα ι εγνωρισεν τω βασιλει ναβουχοδονοσορ α δει γενεσθαι επ εσχατων των ηµερων το ενυπνιον σου και αι ορασεισ τησ κεφαλησ σου επι τησ κοιτησ σου τουτο εστιν 29 συ βασιλευ οι διαλογισµοι σου επι τησ κοιτησ σου ανεβησαν τι δει γενεσθαι µετα ταυτα και ο αποκαλυπτων µυστηρια εγνωρισεν σοι α δει γ ενεσθαι 30 και εµοι δε ουκ εν σοφια τη ουση εν εµοι παρα παντασ τουσ ζωντασ το µυστηριον τουτο απ εκαλυφθη αλλ ενεκεν του την συγκρισιν τω βασιλει γνωρισαι ινα τουσ διαλογισµουσ τησ καρδιασ σ ου γνωσ 31 συ βασιλευ εθεωρεισ και ιδου εικων µια µεγαλη η εικων εκεινη και η προσοψισ αυτησ υπερ φερησ εστωσα προ προσωπου σου και η ορασισ αυτησ φοβερα 32 η εικων ησ η κεφαλη χρυσιου χρηστο υ αι χειρεσ και το στηθοσ και οι βραχιονεσ αυτησ αργυροι η κοιλια και οι µηροι χαλκοι 33 αι κνηµαι σιδηραι οι ποδεσ µεροσ τι σιδηρουν και µεροσ τι οστρακινον 34 εθεωρεισ εωσ ου ετµηθη λιθοσ εξ ορου σ ανευ χειρων και επαταξεν την εικονα επι τουσ ποδασ τουσ σιδηρουσ και οστρακινουσ και ελεπτυν εν αυτουσ εισ τελοσ 35 τοτε ελεπτυνθησαν εισ απαξ το οστρακον ο σιδηροσ ο χαλκοσ ο αργυροσ ο χρυ σοσ και εγενοντο ωσει κονιορτοσ απο αλωνοσ θερινησ και εξηρεν αυτα το πληθοσ του πνευµατοσ κα ι τοποσ ουχ ευρεθη αυτοισ και ο λιθοσ ο παταξασ την εικονα εγενηθη οροσ µεγα και επληρωσεν πασ αν την γην 36 τουτο εστιν το ενυπνιον και την συγκρισιν αυτου ερουµεν ενωπιον του βασιλεωσ 37 συ βα σιλευ βασιλευσ βασιλεων ω ο θεοσ του ουρανου βασιλειαν ισχυραν και κραταιαν και εντιµον εδωκε ν 38 εν παντι τοπω οπου κατοικουσιν οι υιοι των ανθρωπων θηρια τε αγρου και πετεινα ουρανου εδωκε ν εν τη χειρι σου και κατεστησεν σε κυριον παντων συ ει η κεφαλη η χρυση 39 και οπισω σου αναστησ εται βασιλεια ετερα ηττων σου και βασιλεια τριτη ητισ εστιν ο χαλκοσ η κυριευσει πασησ τησ γησ 40 και βασιλεια τεταρτη εσται ισχυρα ωσ ο σιδηροσ ον τροπον ο σιδηροσ λεπτυνει και δαµαζει παντα ο υτωσ παντα λεπτυνει και δαµασει 41 και οτι ειδεσ τουσ ποδασ και τουσ δακτυλουσ µεροσ µεν τι οστρα κινον µεροσ δε τι σιδηρουν βασιλεια διηρηµενη εσται και απο τησ ριζησ τησ σιδηρασ εσται εν αυτη ον τροπον ειδεσ τον σιδηρον αναµεµειγµενον τω οστρακω 42 και οι δακτυλοι των ποδων µεροσ µεν τι σι δηρουν µεροσ δε τι οστρακινον µεροσ τι τησ βασιλειασ εσται ισχυρον και απ αυτησ εσται συντριβο µενον 43 οτι ειδεσ τον σιδηρον αναµεµειγµενον τω οστρακω συµµειγεισ εσονται εν σπερµατι ανθρωπων και ουκ εσονται προσκολλωµενοι ουτοσ µετα τουτου καθωσ ο σιδηροσ ουκ αναµειγνυται µετα του ο στρακου 44 και εν ταισ ηµεραισ των βασιλεων εκεινων αναστησει ο θεοσ του ουρανου βασιλειαν ητισ εισ τουσ αιωνασ ου διαφθαρησεται και η βασιλεια αυτου λαω ετερω ουχ υπολειφθησεται λεπτυνει κ αι λικµησει πασασ τασ βασιλειασ και αυτη αναστησεται εισ τουσ αιωνασ 45 ον τροπον ειδεσ οτι απο ορουσ ετµηθη λιθοσ ανευ χειρων και ελεπτυνεν το οστρακον τον σιδηρον τον χαλκον τον αργυρον το ν χρυσον ο θεοσ ο µεγασ εγνωρισεν τω βασιλει α δει γενεσθαι µετα ταυτα και αληθινον το ενυπνιον κ αι πιστη η συγκρισισ αυτου 46 τοτε ο βασιλευσ ναβουχοδονοσορ επεσεν επι προσωπον και τω δανιηλ π ροσεκυνησεν και µαναα και ευωδιασ ειπεν σπεισαι αυτω 47 και αποκριθεισ ο βασιλευσ ειπεν τω δανιη λ επ αληθειασ ο θεοσ υµων αυτοσ εστιν θεοσ θεων και κυριοσ των βασιλεων και αποκαλυπτων µυστ ηρια οτι ηδυνηθησ αποκαλυψαι το µυστηριον τουτο 48 και εµεγαλυνεν ο βασιλευσ τον δανιηλ και δοµ ατα µεγαλα και πολλα εδωκεν αυτω και κατεστησεν αυτον επι πασησ χωρασ βαβυλωνοσ και αρχοντ

3 α σατραπων επι παντασ τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ 49 και δανιηλ ητησατο παρα του βασιλεωσ και κατε στησεν επι τα εργα τησ χωρασ βαβυλωνοσ τον σεδραχ µισαχ αβδεναγω και δανιηλ ην εν τη αυλη του βασιλεωσ Chapter 3 1 ετουσ οκτωκαιδεκατου ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ εποιησεν εικονα χρυσην υψοσ αυτησ πηχεων ε ξηκοντα ευροσ αυτησ πηχεων εξ και εστησεν αυτην εν πεδιω δει+ρα εν χωρα βαβυλωνοσ 2 και απεστει λεν συναγαγειν τουσ υπατουσ και τουσ στρατηγουσ και τουσ τοπαρχασ ηγουµενουσ και τυραννουσ και τουσ επ εξουσιων και παντασ τουσ αρχοντασ των χωρων ελθειν εισ τα εγκαινια τησ εικονοσ ησ εστησεν ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ 3 και συνηχθησαν οι τοπαρχαι υπατοι στρατηγοι ηγουµενοι τυρ αννοι µεγαλοι οι επ εξουσιων και παντεσ οι αρχοντεσ των χωρων εισ τον εγκαινισµον τησ εικονοσ η σ εστησεν ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ και ειστηκεισαν ενωπιον τησ εικονοσ ησ εστησεν ναβουχοδ ονοσορ 4 και ο κηρυξ εβοα εν ισχυι υµιν λεγεται λαοι φυλαι γλωσσαι 5 η αν ωρα ακουσητε τησ φωνησ τ ησ σαλπιγγοσ συριγγοσ τε και κιθαρασ σαµβυκησ και ψαλτηριου και συµφωνιασ και παντοσ γενουσ µουσικων πιπτοντεσ προσκυνειτε τη εικονι τη χρυση η εστησεν ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ 6 και οσ αν µη πεσων προσκυνηση αυτη τη ωρα εµβληθησεται εισ την καµινον του πυροσ την καιοµενην 7 και εγενετο οτε ηκουσαν οι λαοι τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ συριγγοσ τε και κιθαρασ σαµβυκησ και ψαλτ ηριου και συµφωνιασ και παντοσ γενουσ µουσικων πιπτοντεσ παντεσ οι λαοι φυλαι γλωσσαι προσεκ υνουν τη εικονι τη χρυση η εστησεν ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ 8 τοτε προσηλθοσαν ανδρεσ χαλδαι οι και διεβαλον τουσ ιουδαιουσ 9 τω βασιλει ναβουχοδονοσορ βασιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι 10 συ βασ ιλευ εθηκασ δογµα παντα ανθρωπον οσ αν ακουση τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ συριγγοσ τε και κιθαρα σ σαµβυκησ και ψαλτηριου και συµφωνιασ και παντοσ γενουσ µουσικων 11 και µη πεσων προσκυνησ η τη εικονι τη χρυση εµβληθησεται εισ την καµινον του πυροσ την καιοµενην 12 εισιν ανδρεσ ιουδαιοι ουσ κατεστησασ επι τα εργα τησ χωρασ βαβυλωνοσ σεδραχ µισαχ αβδεναγω οι ανδρεσ εκεινοι ουχ υπηκουσαν βασιλευ τω δογµατι σου τοισ θεοισ σου ου λατρευουσιν και τη εικονι τη χρυση η εστησα σ ου προσκυνουσιν 13 τοτε ναβουχοδονοσορ εν θυµω και οργη ειπεν αγαγειν τον σεδραχ µισαχ και αβδ εναγω και ηχθησαν ενωπιον του βασιλεωσ 14 και απεκριθη ναβουχοδονοσορ και ειπεν αυτοισ ει αληθ ωσ σεδραχ µισαχ αβδεναγω τοισ θεοισ µου ου λατρευετε και τη εικονι τη χρυση η εστησα ου προσκυ νειτε 15 νυν ουν ει εχετε ετοιµωσ ινα ωσ αν ακουσητε τησ φωνησ τησ σαλπιγγοσ συριγγοσ τε και κιθαρ ασ σαµβυκησ και ψαλτηριου και συµφωνιασ και παντοσ γενουσ µουσικων πεσοντεσ προσκυνησητε τ η εικονι η εποιησα εαν δε µη προσκυνησητε αυτη τη ωρα εµβληθησεσθε εισ την καµινον του πυροσ τ ην καιοµενην και τισ εστιν θεοσ οσ εξελειται υµασ εκ των χειρων µου 16 και απεκριθησαν σεδραχ µισ αχ αβδεναγω λεγοντεσ τω βασιλει ναβουχοδονοσορ ου χρειαν εχοµεν ηµεισ περι του ρηµατοσ τουτου αποκριθηναι σοι 17 εστιν γαρ θεοσ ω ηµεισ λατρευοµεν δυνατοσ εξελεσθαι ηµασ εκ τησ καµινου του π υροσ τησ καιοµενησ και εκ των χειρων σου βασιλευ ρυσεται ηµασ 18 και εαν µη γνωστον εστω σοι βα σιλευ οτι τοισ θεοισ σου ου λατρευοµεν και τη εικονι τη χρυση η εστησασ ου προσκυνουµεν 19 τοτε να βουχοδονοσορ επλησθη θυµου και η οψισ του προσωπου αυτου ηλλοιωθη επι σεδραχ µισαχ και αβδε ναγω και ειπεν εκκαυσαι την καµινον επταπλασιωσ εωσ ου εισ τελοσ εκκαη 20 και ανδρασ ισχυρουσ ι σχυι ειπεν πεδησαντασ τον σεδραχ µισαχ και αβδεναγω εµβαλειν εισ την καµινον του πυροσ την και οµενην 21 τοτε οι ανδρεσ εκεινοι επεδηθησαν συν τοισ σαραβαροισ αυτων και τιαραισ και περικνηµισ ι και ενδυµασιν αυτων και εβληθησαν εισ µεσον τησ καµινου του πυροσ τησ καιοµενησ 22 επει το ρηµ α του βασιλεωσ υπερισχυεν και η καµινοσ εξεκαυθη εκ περισσου 23 και οι τρεισ ουτοι σεδραχ µισαχ κ αι αβδεναγω επεσον εισ µεσον τησ καµινου του πυροσ τησ καιοµενησ πεπεδηµενοι 24 και ναβουχοδον οσορ ηκουσεν υµνουντων αυτων και εθαυµασεν και εξανεστη εν σπουδη και ειπεν τοισ µεγιστασιν α υτου ουχι ανδρασ τρεισ εβαλοµεν εισ µεσον του πυροσ πεπεδηµενουσ και ειπαν τω βασιλει αληθωσ βασιλευ 25 και ειπεν ο βασιλευσ ιδου εγω ορω ανδρασ τεσσαρασ λελυµενουσ και περιπατουντασ εν µε σω του πυροσ και διαφθορα ουκ εστιν εν αυτοισ και η ορασισ του τεταρτου οµοια υιω θεου 26 τοτε προ σηλθεν ναβουχοδονοσορ προσ την θυραν τησ καµινου του πυροσ τησ καιοµενησ και ειπεν σεδραχ µι σαχ αβδεναγω οι δουλοι του θεου του υψιστου εξελθετε και δευτε και εξηλθον σεδραχ µισαχ αβδεναγ ω εκ µεσου του πυροσ 27 και συναγονται οι σατραπαι και οι στρατηγοι και οι τοπαρχαι και οι δυναστα ι του βασιλεωσ και εθεωρουν τουσ ανδρασ οτι ουκ εκυριευσεν το πυρ του σωµατοσ αυτων και η θριξ τησ κεφαλησ αυτων ουκ εφλογισθη και τα σαραβαρα αυτων ουκ ηλλοιωθη και οσµη πυροσ ουκ ην εν αυτοισ 28 και απεκριθη ναβουχοδονοσορ και ειπεν ευλογητοσ ο θεοσ του σεδραχ µισαχ αβδεναγω οσ απεστειλεν τον αγγελον αυτου και εξειλατο τουσ παιδασ αυτου οτι επεποιθεισαν επ αυτω και το ρηµ α του βασιλεωσ ηλλοιωσαν και παρεδωκαν τα σωµατα αυτων εισ πυρ οπωσ µη λατρευσωσιν µηδε πρ οσκυνησωσιν παντι θεω αλλ η τω θεω αυτων 29 και εγω εκτιθεµαι δογµα πασ λαοσ φυλη γλωσσα η αν ειπη βλασφηµιαν κατα του θεου σεδραχ µισαχ αβδεναγω εισ απωλειαν εσονται και οι οικοι αυτων ει σ διαρπαγην καθοτι ουκ εστιν θεοσ ετεροσ οστισ δυνησεται ρυσασθαι ουτωσ 30 τοτε ο βασιλευσ κατευ

4 θυνεν τον σεδραχ µισαχ αβδεναγω εν τη χωρα βαβυλωνοσ και ηξιωσεν αυτουσ ηγεισθαι παντων των ιουδαιων των οντων εν τη βασιλεια αυτου Chapter 4 1 ναβουχοδονοσορ ο βασιλευσ πασι τοισ λαοισ φυλαισ και γλωσσαισ τοισ οικουσιν εν παση τη γη ειρ ηνη υµιν πληθυνθειη 2 τα σηµεια και τα τερατα α εποιησεν µετ εµου ο θεοσ ο υψιστοσ ηρεσεν εναντι ον εµου αναγγειλαι υµιν 3 ωσ µεγαλα και ισχυρα η βασιλεια αυτου βασιλεια αιωνιοσ και η εξουσια α υτου εισ γενεαν και γενεαν 4 εγω ναβουχοδονοσορ ευθηνων ηµην εν τω οικω µου και ευθαλων 5 ενυπνιο ν ειδον και εφοβερισεν µε και εταραχθην επι τησ κοιτησ µου και αι ορασεισ τησ κεφαλησ µου συνετα ραξαν µε 6 και δι εµου ετεθη δογµα του εισαγαγειν ενωπιον µου παντασ τουσ σοφουσ βαβυλωνοσ οπω σ την συγκρισιν του ενυπνιου γνωρισωσιν µοι 7 και εισεπορευοντο οι επαοιδοι µαγοι γαζαρηνοι χαλδα ιοι και το ενυπνιον ειπα εγω ενωπιον αυτων και την συγκρισιν αυτου ουκ εγνωρισαν µοι 8 εωσ ου ηλθε ν δανιηλ ου το ονοµα βαλτασαρ κατα το ονοµα του θεου µου οσ πνευµα θεου αγιον εν εαυτω εχει και το ενυπνιον ενωπιον αυτου ειπα 9 βαλτασαρ ο αρχων των επαοιδων ον εγω εγνων οτι πνευµα θεου αγιο ν εν σοι και παν µυστηριον ουκ αδυνατει σε ακουσον την ορασιν του ενυπνιου ου ειδον και την συγκ ρισιν αυτου ειπον µοι 10 επι τησ κοιτησ µου εθεωρουν και ιδου δενδρον εν µεσω τησ γησ και το υψοσ α υτου πολυ 11 εµεγαλυνθη το δενδρον και ισχυσεν και το υψοσ αυτου εφθασεν εωσ του ουρανου και το κυτοσ αυτου εισ τα περατα πασησ τησ γησ 12 τα φυλλα αυτου ωραια και ο καρποσ αυτου πολυσ και τ ροφη παντων εν αυτω και υποκατω αυτου κατεσκηνουν τα θηρια τα αγρια και εν τοισ κλαδοισ αυτου κατωκουν τα ορνεα του ουρανου και εξ αυτου ετρεφετο πασα σαρξ 13 εθεωρουν εν οραµατι τησ νυκτο σ επι τησ κοιτησ µου και ιδου ιρ και αγιοσ απ ουρανου κατεβη 14 και εφωνησεν εν ισχυι και ουτωσ ει πεν εκκοψατε το δενδρον και εκτιλατε τουσ κλαδουσ αυτου και εκτιναξατε τα φυλλα αυτου και διασ κορπισατε τον καρπον αυτου σαλευθητωσαν τα θηρια υποκατωθεν αυτου και τα ορνεα απο των κλα δων αυτου 15 πλην την φυην των ριζων αυτου εν τη γη εασατε και εν δεσµω σιδηρω και χαλκω και εν τ η χλοη τη εξω και εν τη δροσω του ουρανου κοιτασθησεται και µετα των θηριων η µερισ αυτου εν τω χορτω τησ γησ 16 η καρδια αυτου απο των ανθρωπων αλλοιωθησεται και καρδια θηριου δοθησεται αυ τω και επτα καιροι αλλαγησονται επ αυτον 17 δια συγκριµατοσ ιρ ο λογοσ και ρηµα αγιων το επερωτη µα ινα γνωσιν οι ζωντεσ οτι κυριοσ εστιν ο υψιστοσ τησ βασιλειασ των ανθρωπων και ω εαν δοξη δω σει αυτην και εξουδενηµα ανθρωπων αναστησει επ αυτην 18 τουτο το ενυπνιον ο ειδον εγω ναβουχοδ ονοσορ ο βασιλευσ και συ βαλτασαρ το συγκριµα ειπον οτι παντεσ οι σοφοι τησ βασιλειασ µου ου δ υνανται το συγκριµα αυτου δηλωσαι µοι συ δε δανιηλ δυνασαι οτι πνευµα θεου αγιον εν σοι 19 τοτε δα νιηλ ου το ονοµα βαλτασαρ απηνεωθη ωσει ωραν µιαν και οι διαλογισµοι αυτου συνεταρασσον αυτ ον και απεκριθη ο βασιλευσ και ειπεν βαλτασαρ το ενυπνιον και η συγκρισισ µη κατασπευσατω σε κ αι απεκριθη βαλτασαρ και ειπεν κυριε το ενυπνιον τοισ µισουσιν σε και η συγκρισισ αυτου τοισ εχθ ροισ σου 20 το δενδρον ο ειδεσ το µεγαλυνθεν και το ισχυκοσ ου το υψοσ εφθασεν εισ τον ουρανον και το κυτοσ αυτου εισ πασαν την γην 21 και τα φυλλα αυτου ευθαλη και ο καρποσ αυτου πολυσ και τροφ η πασιν εν αυτω υποκατω αυτου κατωκουν τα θηρια τα αγρια και εν τοισ κλαδοισ αυτου κατεσκηνο υν τα ορνεα του ουρανου 22 συ ει βασιλευ οτι εµεγαλυνθησ και ισχυσασ και η µεγαλωσυνη σου εµεγα λυνθη και εφθασεν εισ τον ουρανον και η κυριεια σου εισ τα περατα τησ γησ 23 και οτι ειδεν ο βασιλευ σ ιρ και αγιον καταβαινοντα απο του ουρανου και ειπεν εκτιλατε το δενδρον και διαφθειρατε αυτο π λην την φυην των ριζων αυτου εασατε εν τη γη και εν δεσµω σιδηρω και χαλκω και εν τη χλοη τη εξω και εν τη δροσω του ουρανου αυλισθησεται και µετα θηριων αγριων η µερισ αυτου εωσ ου επτα και ροι αλλοιωθωσιν επ αυτον 24 τουτο η συγκρισισ αυτου βασιλευ και συγκριµα υψιστου εστιν ο εφθασε ν επι τον κυριον µου τον βασιλεα 25 και σε εκδιωξουσιν απο των ανθρωπων και µετα θηριων αγριων εσ ται η κατοικια σου και χορτον ωσ βουν ψωµιουσιν σε και απο τησ δροσου του ουρανου αυλισθηση κ αι επτα καιροι αλλαγησονται επι σε εωσ ου γνωσ οτι κυριευει ο υψιστοσ τησ βασιλειασ των ανθρωπ ων και ω αν δοξη δωσει αυτην 26 και οτι ειπαν εασατε την φυην των ριζων του δενδρου η βασιλεια σου σοι µενει αφ ησ αν γνωσ την εξουσιαν την ουρανιον 27 δια τουτο βασιλευ η βουλη µου αρεσατω σοι και τασ αµαρτιασ σου εν ελεηµοσυναισ λυτρωσαι και τασ αδικιασ σου εν οικτιρµοισ πενητων ισωσ εσται µακροθυµοσ τοισ παραπτωµασιν σου ο θεοσ 28 ταυτα παντα εφθασεν επι ναβουχοδονοσορ τον β ασιλεα 29 µετα δωδεκαµηνον επι τω ναω τησ βασιλειασ αυτου εν βαβυλωνι περιπατων 30 απεκριθη ο βα σιλευσ και ειπεν ουχ αυτη εστιν βαβυλων η µεγαλη ην εγω ωκοδοµησα εισ οικον βασιλειασ εν τω κρ ατει τησ ισχυοσ µου εισ τιµην τησ δοξησ µου 31 ετι του λογου εν στοµατι του βασιλεωσ οντοσ φωνη απ ουρανου εγενετο σοι λεγουσιν ναβουχοδονοσορ βασιλευ η βασιλεια παρηλθεν απο σου 32 και απο τω ν ανθρωπων σε εκδιωξουσιν και µετα θηριων αγριων η κατοικια σου και χορτον ωσ βουν ψωµιουσιν σε και επτα καιροι αλλαγησονται επι σε εωσ ου γνωσ οτι κυριευει ο υψιστοσ τησ βασιλειασ των ανθρ ωπων και ω εαν δοξη δωσει αυτην 33 αυτη τη ωρα ο λογοσ συνετελεσθη επι ναβουχοδονοσορ και απο τ ων ανθρωπων εξεδιωχθη και χορτον ωσ βουσ ησθιεν και απο τησ δροσου του ουρανου το σωµα αυτο

5 υ εβαφη εωσ ου αι τριχεσ αυτου ωσ λεοντων εµεγαλυνθησαν και οι ονυχεσ αυτου ωσ ορνεων 34 και µε τα το τελοσ των ηµερων εγω ναβουχοδονοσορ τουσ οφθαλµουσ µου εισ τον ουρανον ανελαβον και αι φρενεσ µου επ εµε επεστραφησαν και τω υψιστω ευλογησα και τω ζωντι εισ τον αιωνα ηνεσα και εδ οξασα οτι η εξουσια αυτου εξουσια αιωνιοσ και η βασιλεια αυτου εισ γενεαν και γενεαν 35 και παντεσ οι κατοικουντεσ την γην ωσ ουδεν ελογισθησαν και κατα το θεληµα αυτου ποιει εν τη δυναµει του ο υρανου και εν τη κατοικια τησ γησ και ουκ εστιν οσ αντιποιησεται τη χειρι αυτου και ερει αυτω τι επ οιησασ 36 αυτω τω καιρω αι φρενεσ µου επεστραφησαν επ εµε και εισ την τιµην τησ βασιλειασ µου η λθον και η µορφη µου επεστρεψεν επ εµε και οι τυραννοι µου και οι µεγιστανεσ µου εζητουν µε και ε πι την βασιλειαν µου εκραταιωθην και µεγαλωσυνη περισσοτερα προσετεθη µοι 37 νυν ουν εγω ναβου χοδονοσορ αινω και υπερυψω και δοξαζω τον βασιλεα του ουρανου οτι παντα τα εργα αυτου αληθιν α και αι τριβοι αυτου κρισισ και παντασ τουσ πορευοµενουσ εν υπερηφανια δυναται ταπεινωσαι Chapter 5 1 βαλτασαρ ο βασιλευσ εποιησεν δειπνον µεγα τοισ µεγιστασιν αυτου χιλιοισ και κατεναντι των χιλι ων ο οινοσ και πινων 2 βαλτασαρ ειπεν εν τη γευσει του οινου του ενεγκειν τα σκευη τα χρυσα και τα αργυρα α εξηνεγκεν ναβουχοδονοσορ ο πατηρ αυτου εκ του ναου του εν ιερουσαληµ και πιετωσαν ε ν αυτοισ ο βασιλευσ και οι µεγιστανεσ αυτου και αι παλλακαι αυτου και αι παρακοιτοι αυτου 3 και η νεχθησαν τα σκευη τα χρυσα και τα αργυρα α εξηνεγκεν εκ του ναου του θεου του εν ιερουσαληµ κα ι επινον εν αυτοισ ο βασιλευσ και οι µεγιστανεσ αυτου και αι παλλακαι αυτου και αι παρακοιτοι αυ του 4 επινον οινον και ηνεσαν τουσ θεουσ τουσ χρυσουσ και αργυρουσ και χαλκουσ και σιδηρουσ κα ι ξυλινουσ και λιθινουσ 5 εν αυτη τη ωρα εξηλθον δακτυλοι χειροσ ανθρωπου και εγραφον κατεναντι τησ λαµπαδοσ επι το κονιαµα του τοιχου του οικου του βασιλεωσ και ο βασιλευσ εθεωρει τουσ αστρ αγαλουσ τησ χειροσ τησ γραφουσησ 6 τοτε του βασιλεωσ η µορφη ηλλοιωθη και οι διαλογισµοι αυτου συνεταρασσον αυτον και οι συνδεσµοι τησ οσφυοσ αυτου διελυοντο και τα γονατα αυτου συνεκροτο υντο 7 και εβοησεν ο βασιλευσ εν ισχυι του εισαγαγειν µαγουσ χαλδαιουσ γαζαρηνουσ και ειπεν τοισ σοφοισ βαβυλωνοσ οσ αν αναγνω την γραφην ταυτην και την συγκρισιν γνωριση µοι πορφυραν ενδυσ εται και ο µανιακησ ο χρυσουσ επι τον τραχηλον αυτου και τριτοσ εν τη βασιλεια µου αρξει 8 και εισ επορευοντο παντεσ οι σοφοι του βασιλεωσ και ουκ ηδυναντο την γραφην αναγνωναι ουδε την συγκρι σιν γνωρισαι τω βασιλει 9 και ο βασιλευσ βαλτασαρ πολυ εταραχθη και η µορφη αυτου ηλλοιωθη επ αυτω και οι µεγιστανεσ αυτου συνεταρασσοντο 10 και εισηλθεν η βασιλισσα εισ τον οικον του ποτου και ειπεν βασιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι µη ταρασσετωσαν σε οι διαλογισµοι σου και η µορφη σου µ η αλλοιουσθω 11 εστιν ανηρ εν τη βασιλεια σου εν ω πνευµα θεου και εν ταισ ηµεραισ του πατροσ σου γρηγορησισ και συνεσισ ευρεθη εν αυτω και ο βασιλευσ ναβουχοδονοσορ ο πατηρ σου αρχοντα επα οιδων µαγων χαλδαιων γαζαρηνων κατεστησεν αυτον 12 οτι πνευµα περισσον εν αυτω και φρονησισ κ αι συνεσισ συγκρινων ενυπνια και αναγγελλων κρατουµενα και λυων συνδεσµουσ δανιηλ και ο βασι λευσ επεθηκεν αυτω ονοµα βαλτασαρ νυν ουν κληθητω και την συγκρισιν αυτου αναγγελει σοι 13 τοτε δανιηλ εισηχθη ενωπιον του βασιλεωσ και ειπεν ο βασιλευσ τω δανιηλ συ ει δανιηλ ο απο των υιων τ ησ αιχµαλωσιασ τησ ιουδαιασ ησ ηγαγεν ο βασιλευσ ο πατηρ µου 14 ηκουσα περι σου οτι πνευµα θεο υ εν σοι και γρηγορησισ και συνεσισ και σοφια περισση ευρεθη εν σοι 15 και νυν εισηλθον ενωπιον µο υ οι σοφοι µαγοι γαζαρηνοι ινα την γραφην ταυτην αναγνωσιν και την συγκρισιν αυτησ γνωρισωσιν µοι και ουκ ηδυνηθησαν αναγγειλαι µοι 16 και εγω ηκουσα περι σου οτι δυνασαι κριµατα συγκριναι νυ ν ουν εαν δυνηθησ την γραφην αναγνωναι και την συγκρισιν αυτησ γνωρισαι µοι πορφυραν ενδυση κ αι ο µανιακησ ο χρυσουσ εσται επι τον τραχηλον σου και τριτοσ εν τη βασιλεια µου αρξεισ 17 τοτε απ εκριθη δανιηλ και ειπεν ενωπιον του βασιλεωσ τα δοµατα σου σοι εστω και την δωρεαν τησ οικιασ σ ου ετερω δοσ εγω δε την γραφην αναγνωσοµαι τω βασιλει και την συγκρισιν αυτησ γνωρισω σοι 18 βασ ιλευ ο θεοσ ο υψιστοσ την βασιλειαν και την µεγαλωσυνην και την τιµην και την δοξαν εδωκεν ναβο υχοδονοσορ τω πατρι σου 19 και απο τησ µεγαλωσυνησ ησ εδωκεν αυτω παντεσ οι λαοι φυλαι γλωσσαι ησαν τρεµοντεσ και φοβουµενοι απο προσωπου αυτου ουσ ηβουλετο αυτοσ ανηρει και ουσ ηβουλετ ο αυτοσ ετυπτεν και ουσ ηβουλετο αυτοσ υψου και ουσ ηβουλετο αυτοσ εταπεινου 20 και οτε υψωθη η καρδια αυτου και το πνευµα αυτου εκραταιωθη του υπερηφανευσασθαι κατηνεχθη απο του θρονου τησ βασιλειασ αυτου και η τιµη αφηρεθη απ αυτου 21 και απο των ανθρωπων εξεδιωχθη και η καρδια αυτου µετα των θηριων εδοθη και µετα οναγρων η κατοικια αυτου και χορτον ωσ βουν εψωµιζον αυ τον και απο τησ δροσου του ουρανου το σωµα αυτου εβαφη εωσ ου εγνω οτι κυριευει ο θεοσ ο υψιστ οσ τησ βασιλειασ των ανθρωπων και ω αν δοξη δωσει αυτην 22 και συ ο υιοσ αυτου βαλτασαρ ουκ ετα πεινωσασ την καρδιαν σου κατενωπιον ου παντα ταυτα εγνωσ 23 και επι τον κυριον θεον του ουρανου υψωθησ και τα σκευη του οικου αυτου ηνεγκαν ενωπιον σου και συ και οι µεγιστανεσ σου και αι πα λλακαι σου και αι παρακοιτοι σου οινον επινετε εν αυτοισ και τουσ θεουσ τουσ χρυσουσ και αργυρο υσ και χαλκουσ και σιδηρουσ και ξυλινουσ και λιθινουσ οι ου βλεπουσιν και ουκ ακουουσιν και ου

6 γινωσκουσιν ηνεσασ και τον θεον ου η πνοη σου εν χειρι αυτου και πασαι αι οδοι σου αυτον ουκ εδο ξασασ 24 δια τουτο εκ προσωπου αυτου απεσταλη αστραγαλοσ χειροσ και την γραφην ταυτην ενεταξε ν 25 και αυτη η γραφη η εντεταγµενη µανη θεκελ φαρεσ 26 τουτο το συγκριµα του ρηµατοσ µανη εµετρησ εν ο θεοσ την βασιλειαν σου και επληρωσεν αυτην 27 θεκελ εσταθη εν ζυγω και ευρεθη υστερουσα 28 φα ρεσ διηρηται η βασιλεια σου και εδοθη µηδοισ και περσαισ 29 και ειπεν βαλτασαρ και ενεδυσαν τον δ ανιηλ πορφυραν και τον µανιακην τον χρυσουν περιεθηκαν περι τον τραχηλον αυτου και εκηρυξεν π ερι αυτου ειναι αυτον αρχοντα τριτον εν τη βασιλεια 30 εν αυτη τη νυκτι αναιρεθη βαλτασαρ ο βασιλε υσ ο χαλδαιων Chapter 6 1 και δαρειοσ ο µηδοσ παρελαβεν την βασιλειαν ων ετων εξηκοντα δυο 2 και ηρεσεν ενωπιον δαρειου κ αι κατεστησεν επι τησ βασιλειασ σατραπασ εκατον εικοσι του ειναι αυτουσ εν ολη τη βασιλεια αυτο υ 3 και επανω αυτων τακτικουσ τρεισ ων ην δανιηλ εισ εξ αυτων του αποδιδοναι αυτοισ τουσ σατραπ ασ λογον οπωσ ο βασιλευσ µη ενοχληται 4 και ην δανιηλ υπερ αυτουσ οτι πνευµα περισσον εν αυτω κ αι ο βασιλευσ κατεστησεν αυτον εφ ολησ τησ βασιλειασ αυτου 5 και οι τακτικοι και οι σατραπαι εζη τουν προφασιν ευρειν κατα δανιηλ και πασαν προφασιν και παραπτωµα και αµβλακηµα ουχ ευρον κ ατ αυτου οτι πιστοσ ην 6 και ειπον οι τακτικοι ουχ ευρησοµεν κατα δανιηλ προφασιν ει µη εν νοµιµοι σ θεου αυτου 7 τοτε οι τακτικοι και οι σατραπαι παρεστησαν τω βασιλει και ειπαν αυτω δαρειε βασιλε υ εισ τουσ αιωνασ ζηθι 8 συνεβουλευσαντο παντεσ οι επι τησ βασιλειασ σου στρατηγοι και σατραπαι υπατοι και τοπαρχαι του στησαι στασει βασιλικη και ενισχυσαι ορισµον οπωσ οσ αν αιτηση αιτηµα παρα παντοσ θεου και ανθρωπου εωσ ηµερων τριακοντα αλλ η παρα σου βασιλευ εµβληθησεται ει σ τον λακκον των λεοντων 9 νυν ουν βασιλευ στησον τον ορισµον και εκθεσ γραφην οπωσ µη αλλοιωθ η το δογµα µηδων και περσων 10 τοτε ο βασιλευσ δαρειοσ επεταξεν γραφηναι το δογµα 11 και δανιηλ ηνι κα εγνω οτι ενεταγη το δογµα εισηλθεν εισ τον οικον αυτου και αι θυριδεσ ανεωγµεναι αυτω εν τοισ υ περωοισ αυτου κατεναντι ιερουσαληµ και καιρουσ τρεισ τησ ηµερασ ην καµπτων επι τα γονατα αυτ ου και προσευχοµενοσ και εξοµολογουµενοσ εναντιον του θεου αυτου καθωσ ην ποιων εµπροσθεν 12 τ οτε οι ανδρεσ εκεινοι παρετηρησαν και ευρον τον δανιηλ αξιουντα και δεοµενον του θεου αυτου 13 κα ι προσελθοντεσ λεγουσιν τω βασιλει βασιλευ ουχ ορισµον εταξασ οπωσ πασ ανθρωποσ οσ αν αιτηση παρα παντοσ θεου και ανθρωπου αιτηµα εωσ ηµερων τριακοντα αλλ η παρα σου βασιλευ εµβληθη σεται εισ τον λακκον των λεοντων και ειπεν ο βασιλευσ αληθινοσ ο λογοσ και το δογµα µηδων και πε ρσων ου παρελευσεται 14 τοτε απεκριθησαν και λεγουσιν ενωπιον του βασιλεωσ δανιηλ ο απο των υιω ν τησ αιχµαλωσιασ τησ ιουδαιασ ουχ υπεταγη τω δογµατι σου περι του ορισµου ου εταξασ και καιρο υσ τρεισ τησ ηµερασ αιτει παρα του θεου αυτου τα αιτηµατα αυτου 15 τοτε ο βασιλευσ ωσ το ρηµα ηκ ουσεν πολυ ελυπηθη επ αυτω και περι του δανιηλ ηγωνισατο του εξελεσθαι αυτον και εωσ εσπερασ ην αγωνιζοµενοσ του εξελεσθαι αυτον 16 τοτε οι ανδρεσ εκεινοι λεγουσιν τω βασιλει γνωθι βασιλευ οτι δογµα µηδοισ και περσαισ του παν ορισµον και στασιν ην αν ο βασιλευσ στηση ου δει παραλλαξαι 1 7 τοτε ο βασιλευσ ειπεν και ηγαγον τον δανιηλ και ενεβαλον αυτον εισ τον λακκον των λεοντων και ει πεν ο βασιλευσ τω δανιηλ ο θεοσ σου ω συ λατρευεισ ενδελεχωσ αυτοσ εξελειται σε 18 και ηνεγκαν λιθ ον και επεθηκαν επι το στοµα του λακκου και εσφραγισατο ο βασιλευσ εν τω δακτυλιω αυτου και εν τω δακτυλιω των µεγιστανων αυτου οπωσ µη αλλοιωθη πραγµα εν τω δανιηλ 19 και απηλθεν ο βασιλευ σ εισ τον οικον αυτου και εκοιµηθη αδειπνοσ και εδεσµατα ουκ εισηνεγκαν αυτω και ο υπνοσ απεστ η απ αυτου και απεκλεισεν ο θεοσ τα στοµατα των λεοντων και ου παρηνωχλησαν τω δανιηλ 20 τοτε ο βασιλευσ ανεστη το πρωι εν τω φωτι και εν σπουδη ηλθεν επι τον λακκον των λεοντων 21 και εν τω εγ γιζειν αυτον τω λακκω εβοησεν φωνη ισχυρα δανιηλ ο δουλοσ του θεου του ζωντοσ ο θεοσ σου ω συ λατρευεισ ενδελεχωσ ει ηδυνηθη εξελεσθαι σε εκ στοµατοσ των λεοντων 22 και ειπεν δανιηλ τω βασιλε ι βασιλευ εισ τουσ αιωνασ ζηθι 23 ο θεοσ µου απεστειλεν τον αγγελον αυτου και ενεφραξεν τα στοµατ α των λεοντων και ουκ ελυµηναντο µε οτι κατεναντι αυτου ευθυτησ ηυρεθη µοι και ενωπιον δε σου β ασιλευ παραπτωµα ουκ εποιησα 24 τοτε ο βασιλευσ πολυ ηγαθυνθη επ αυτω και τον δανιηλ ειπεν ανε νεγκαι εκ του λακκου και ανηνεχθη δανιηλ εκ του λακκου και πασα διαφθορα ουχ ευρεθη εν αυτω οτ ι επιστευσεν εν τω θεω αυτου 25 και ειπεν ο βασιλευσ και ηγαγοσαν τουσ ανδρασ τουσ διαβαλοντασ το ν δανιηλ και εισ τον λακκον των λεοντων ενεβληθησαν αυτοι και οι υιοι αυτων και αι γυναικεσ αυτ ων και ουκ εφθασαν εισ το εδαφοσ του λακκου εωσ ου εκυριευσαν αυτων οι λεοντεσ και παντα τα οσ τα αυτων ελεπτυναν 26 τοτε δαρειοσ ο βασιλευσ εγραψεν πασι τοισ λαοισ φυλαισ γλωσσαισ τοισ οικου σιν εν παση τη γη ειρηνη υµιν πληθυνθειη 27 εκ προσωπου µου ετεθη δογµα του εν παση αρχη τησ βασ ιλειασ µου ειναι τρεµοντασ και φοβουµενουσ απο προσωπου του θεου δανιηλ οτι αυτοσ εστιν θεοσ ζ ων και µενων εισ τουσ αιωνασ και η βασιλεια αυτου ου διαφθαρησεται και η κυριεια αυτου εωσ τελ ουσ 28 αντιλαµβανεται και ρυεται και ποιει σηµεια και τερατα εν ουρανω και επι τησ γησ οστισ εξειλα το τον δανιηλ εκ χειροσ των λεοντων 29 και δανιηλ κατευθυνεν εν τη βασιλεια δαρειου και εν τη βασιλ

7 εια κυρου του περσου Chapter 7 1 εν ετει πρωτω βαλτασαρ βασιλεωσ χαλδαιων δανιηλ ενυπνιον ειδεν και αι ορασεισ τησ κεφαλησ αυ του επι τησ κοιτησ αυτου και το ενυπνιον εγραψεν 2 εγω δανιηλ εθεωρουν εν οραµατι µου τησ νυκτοσ και ιδου οι τεσσαρεσ ανεµοι του ουρανου προσεβαλλον εισ την θαλασσαν την µεγαλην 3 και τεσσαρα θηρια µεγαλα ανεβαινον εκ τησ θαλασσησ διαφεροντα αλληλων 4 το πρωτον ωσει λεαινα και πτερα α υτη ωσει αετου εθεωρουν εωσ ου εξετιλη τα πτερα αυτησ και εξηρθη απο τησ γησ και επι ποδων ανθρ ωπου εσταθη και καρδια ανθρωπου εδοθη αυτη 5 και ιδου θηριον δευτερον οµοιον αρκω και εισ µεροσ εν εσταθη και τρια πλευρα εν τω στοµατι αυτησ ανα µεσον των οδοντων αυτησ και ουτωσ ελεγον αυ τη αναστηθι φαγε σαρκασ πολλασ 6 οπισω τουτου εθεωρουν και ιδου ετερον θηριον ωσει παρδαλισ κα ι αυτη πτερα τεσσαρα πετεινου υπερανω αυτησ και τεσσαρεσ κεφαλαι τω θηριω και εξουσια εδοθη α υτη 7 οπισω τουτου εθεωρουν και ιδου θηριον τεταρτον φοβερον και εκθαµβον και ισχυρον περισσωσ και οι οδοντεσ αυτου σιδηροι µεγαλοι εσθιον και λεπτυνον και τα επιλοιπα τοισ ποσιν αυτου συνεπα τει και αυτο διαφορον περισσωσ παρα παντα τα θηρια τα εµπροσθεν αυτου και κερατα δεκα αυτω 8 πρ οσενοουν τοισ κερασιν αυτου και ιδου κερασ ετερον µικρον ανεβη εν µεσω αυτων και τρια κερατα τ ων εµπροσθεν αυτου εξερριζωθη απο προσωπου αυτου και ιδου οφθαλµοι ωσει οφθαλµοι ανθρωπου ε ν τω κερατι τουτω και στοµα λαλουν µεγαλα 9 εθεωρουν εωσ οτου θρονοι ετεθησαν και παλαιοσ ηµερ ων εκαθητο και το ενδυµα αυτου ωσει χιων λευκον και η θριξ τησ κεφαλησ αυτου ωσει εριον καθαρο ν ο θρονοσ αυτου φλοξ πυροσ οι τροχοι αυτου πυρ φλεγον 10 ποταµοσ πυροσ ειλκεν εµπροσθεν αυτου χ ιλιαι χιλιαδεσ ελειτουργουν αυτω και µυριαι µυριαδεσ παρειστηκεισαν αυτω κριτηριον εκαθισεν και βιβλοι ηνεωχθησαν 11 εθεωρουν τοτε απο φωνησ των λογων των µεγαλων ων το κερασ εκεινο ελαλει ε ωσ ανηρεθη το θηριον και απωλετο και το σωµα αυτου εδοθη εισ καυσιν πυροσ 12 και των λοιπων θηρι ων η αρχη µετεσταθη και µακροτησ ζωησ εδοθη αυτοισ εωσ καιρου και καιρου 13 εθεωρουν εν οραµατ ι τησ νυκτοσ και ιδου µετα των νεφελων του ουρανου ωσ υιοσ ανθρωπου ερχοµενοσ ην και εωσ του π αλαιου των ηµερων εφθασεν και ενωπιον αυτου προσηνεχθη 14 και αυτω εδοθη η αρχη και η τιµη και η βασιλεια και παντεσ οι λαοι φυλαι γλωσσαι αυτω δουλευσουσιν η εξουσια αυτου εξουσια αιωνιοσ ητισ ου παρελευσεται και η βασιλεια αυτου ου διαφθαρησεται 15 εφριξεν το πνευµα µου εν τη εξει µο υ εγω δανιηλ και αι ορασεισ τησ κεφαλησ µου εταρασσον µε 16 και προσηλθον ενι των εστηκοτων και την ακριβειαν εζητουν παρ αυτου περι παντων τουτων και ειπεν µοι την ακριβειαν και την συγκρισι ν των λογων εγνωρισεν µοι 17 ταυτα τα θηρια τα µεγαλα τα τεσσαρα τεσσαρεσ βασιλειαι αναστησοντα ι επι τησ γησ αι αρθησονται 18 και παραληµψονται την βασιλειαν αγιοι υψιστου και καθεξουσιν αυτη ν εωσ αιωνοσ των αιωνων 19 και εζητουν ακριβωσ περι του θηριου του τεταρτου οτι ην διαφορον παρα παν θηριον φοβερον περισσωσ οι οδοντεσ αυτου σιδηροι και οι ονυχεσ αυτου χαλκοι εσθιον και λεπ τυνον και τα επιλοιπα τοισ ποσιν αυτου συνεπατει 20 και περι των κερατων αυτου των δεκα των εν τη κ εφαλη αυτου και του ετερου του αναβαντοσ και εκτιναξαντοσ των προτερων τρια κερασ εκεινο ω οι οφθαλµοι και στοµα λαλουν µεγαλα και η ορασισ αυτου µειζων των λοιπων 21 εθεωρουν και το κερασ εκεινο εποιει πολεµον µετα των αγιων και ισχυσεν προσ αυτουσ 22 εωσ ου ηλθεν ο παλαιοσ των ηµερω ν και το κριµα εδωκεν αγιοισ υψιστου και ο καιροσ εφθασεν και την βασιλειαν κατεσχον οι αγιοι 23 κα ι ειπεν το θηριον το τεταρτον βασιλεια τεταρτη εσται εν τη γη ητισ υπερεξει πασασ τασ βασιλειασ κα ι καταφαγεται πασαν την γην και συµπατησει αυτην και κατακοψει 24 και τα δεκα κερατα αυτου δεκα βασιλεισ αναστησονται και οπισω αυτων αναστησεται ετεροσ οσ υπεροισει κακοισ παντασ τουσ εµπ ροσθεν και τρεισ βασιλεισ ταπεινωσει 25 και λογουσ προσ τον υψιστον λαλησει και τουσ αγιουσ υψιστ ου παλαιωσει και υπονοησει του αλλοιωσαι καιρουσ και νοµον και δοθησεται εν χειρι αυτου εωσ κα ιρου και καιρων και ηµισυ καιρου 26 και το κριτηριον καθισει και την αρχην µεταστησουσιν του αφαν ισαι και του απολεσαι εωσ τελουσ 27 και η βασιλεια και η εξουσια και η µεγαλωσυνη των βασιλεων τ ων υποκατω παντοσ του ουρανου εδοθη αγιοισ υψιστου και η βασιλεια αυτου βασιλεια αιωνιοσ και πασαι αι αρχαι αυτω δουλευσουσιν και υπακουσονται 28 εωσ ωδε το περασ του λογου εγω δανιηλ επι π ολυ οι διαλογισµοι µου συνεταρασσον µε και η µορφη µου ηλλοιωθη επ εµοι και το ρηµα εν τη καρδ ια µου συνετηρησα Chapter 8 1 εν ετει τριτω τησ βασιλειασ βαλτασαρ του βασιλεωσ ορασισ ωφθη προσ µε εγω δανιηλ µετα την οφθ εισαν µοι την αρχην 2 και ηµην εν σουσοισ τη βαρει η εστιν εν χωρα αιλαµ και ειδον εν οραµατι και η µην επι του ουβαλ 3 και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου κριοσ εισ εστηκωσ προ του ουβα λ και αυτω κερατα και τα κερατα υψηλα και το εν υψηλοτερον του ετερου και το υψηλον ανεβαινεν επ εσχατων 4 ειδον τον κριον κερατιζοντα κατα θαλασσαν και βορραν και νοτον και παντα τα θηρια ου στησονται ενωπιον αυτου και ουκ ην ο εξαιρουµενοσ εκ χειροσ αυτου και εποιησεν κατα το θελη

8 µα αυτου και εµεγαλυνθη 5 και εγω ηµην συνιων και ιδου τραγοσ αιγων ηρχετο απο λιβοσ επι προσωπ ον πασησ τησ γησ και ουκ ην απτοµενοσ τησ γησ και τω τραγω κερασ θεωρητον ανα µεσον των οφθα λµων αυτου 6 και ηλθεν εωσ του κριου του τα κερατα εχοντοσ ου ειδον εστωτοσ ενωπιον του ουβαλ κα ι εδραµεν προσ αυτον εν ορµη τησ ισχυοσ αυτου 7 και ειδον αυτον φθανοντα εωσ του κριου και εξηγρι ανθη προσ αυτον και επαισεν τον κριον και συνετριψεν αµφοτερα τα κερατα αυτου και ουκ ην ισχυσ τω κριω του στηναι ενωπιον αυτου και ερριψεν αυτον επι την γην και συνεπατησεν αυτον και ουκ η ν ο εξαιρουµενοσ τον κριον εκ χειροσ αυτου 8 και ο τραγοσ των αιγων εµεγαλυνθη εωσ σφοδρα και εν τω ισχυσαι αυτον συνετριβη το κερασ αυτου το µεγα και ανεβη κερατα τεσσαρα υποκατω αυτου εισ τουσ τεσσαρασ ανεµουσ του ουρανου 9 και εκ του ενοσ αυτων εξηλθεν κερασ εν ισχυρον και εµεγαλυ νθη περισσωσ προσ τον νοτον και προσ ανατολην και προσ την δυναµιν 10 εµεγαλυνθη εωσ τησ δυναµ εωσ του ουρανου και επεσεν επι την γην απο τησ δυναµεωσ του ουρανου και απο των αστρων και συ νεπατησεν αυτα 11 και εωσ ου ο αρχιστρατηγοσ ρυσηται την αιχµαλωσιαν και δι αυτον θυσια ερραχ θη και εγενηθη και κατευοδωθη αυτω και το αγιον ερηµωθησεται 12 και εδοθη επι την θυσιαν αµαρτια και ερριφη χαµαι η δικαιοσυνη και εποιησεν και ευοδωθη 13 και ηκουσα ενοσ αγιου λαλουντοσ και ει πεν εισ αγιοσ τω φελµουνι τω λαλουντι εωσ ποτε η ορασισ στησεται η θυσια η αρθεισα και η αµαρτι α ερηµωσεωσ η δοθεισα και το αγιον και η δυναµισ συµπατηθησεται 14 και ειπεν αυτω εωσ εσπερασ κ αι πρωι ηµεραι δισχιλιαι και τριακοσιαι και καθαρισθησεται το αγιον 15 και εγενετο εν τω ιδειν µε εγω δανιηλ την ορασιν και εζητουν συνεσιν και ιδου εστη ενωπιον εµου ωσ ορασισ ανδροσ 16 και ηκουσα φωνην ανδροσ ανα µεσον του ουβαλ και εκαλεσεν και ειπεν γαβριηλ συνετισον εκεινον την ορασιν 17 και ηλθεν και εστη εχοµενοσ τησ στασεωσ µου και εν τω ελθειν αυτον εθαµβηθην και πιπτω επι προσ ωπον µου και ειπεν προσ µε συνεσ υιε ανθρωπου ετι γαρ εισ καιρου περασ η ορασισ 18 και εν τω λαλει ν αυτον µετ εµου πιπτω επι προσωπον µου επι την γην και ηψατο µου και εστησεν µε επι ποδασ 19 και ειπεν ιδου εγω γνωριζω σοι τα εσοµενα επ εσχατων τησ οργησ ετι γαρ εισ καιρου περασ η ορασισ 20 ο κριοσ ον ειδεσ ο εχων τα κερατα βασιλευσ µηδων και περσων 21 και ο τραγοσ των αιγων βασιλευσ ελλ ηνων και το κερασ το µεγα ο ην ανα µεσον των οφθαλµων αυτου αυτοσ εστιν ο βασιλευσ ο πρωτοσ 22 κ αι του συντριβεντοσ ου εστησαν τεσσαρα υποκατω κερατα τεσσαρεσ βασιλεισ εκ του εθνουσ αυτου αναστησονται και ουκ εν τη ισχυι αυτου 23 και επ εσχατων τησ βασιλειασ αυτων πληρουµενων των α µαρτιων αυτων αναστησεται βασιλευσ αναιδησ προσωπω και συνιων προβληµατα 24 και κραταια η ισ χυσ αυτου και ουκ εν τη ισχυι αυτου και θαυµαστα διαφθερει και κατευθυνει και ποιησει και διαφθε ρει ισχυρουσ και λαον αγιον 25 και ο ζυγοσ του κλοιου αυτου κατευθυνει δολοσ εν τη χειρι αυτου και εν καρδια αυτου µεγαλυνθησεται και δολω διαφθερει πολλουσ και επι απωλειασ πολλων στησεται κα ι ωσ ωα χειρι συντριψει 26 και η ορασισ τησ εσπερασ και τησ πρωιασ τησ ρηθεισησ αληθησ εστιν και συ σφραγισον την ορασιν οτι εισ ηµερασ πολλασ 27 και εγω δανιηλ εκοιµηθην και εµαλακισθην ηµερα σ και ανεστην και εποιουν τα εργα του βασιλεωσ και εθαυµαζον την ορασιν και ουκ ην ο συνιων Chapter 9 1 εν τω πρωτω ετει δαρειου του υιου ασουηρου απο του σπερµατοσ των µηδων οσ εβασιλευσεν επι βα σιλειαν χαλδαιων 2 εν ετει ενι τησ βασιλειασ αυτου εγω δανιηλ συνηκα εν ταισ βυβλοισ τον αριθµον τ ων ετων οσ εγενηθη λογοσ κυριου προσ ιερεµιαν τον προφητην εισ συµπληρωσιν ερηµωσεωσ ιερουσα ληµ εβδοµηκοντα ετη 3 και εδωκα το προσωπον µου προσ κυριον τον θεον του εκζητησαι προσευχην κ αι δεησεισ εν νηστειαισ και σακκω και σποδω 4 και προσηυξαµην προσ κυριον τον θεον µου και εξωµ ολογησαµην και ειπα κυριε ο θεοσ ο µεγασ και θαυµαστοσ ο φυλασσων την διαθηκην σου και το ελε οσ τοισ αγαπωσιν σε και τοισ φυλασσουσιν τασ εντολασ σου 5 ηµαρτοµεν ηδικησαµεν ηνοµησαµεν κ αι απεστηµεν και εξεκλιναµεν απο των εντολων σου και απο των κριµατων σου 6 και ουκ εισηκουσαµε ν των δουλων σου των προφητων οι ελαλουν εν τω ονοµατι σου προσ τουσ βασιλεισ ηµων και αρχοντ ασ ηµων και πατερασ ηµων και προσ παντα τον λαον τησ γησ 7 σοι κυριε η δικαιοσυνη και ηµιν η αισ χυνη του προσωπου ωσ η ηµερα αυτη ανδρι ιουδα και τοισ ενοικουσιν εν ιερουσαληµ και παντι ισρα ηλ τοισ εγγυσ και τοισ µακραν εν παση τη γη ου διεσπειρασ αυτουσ εκει εν αθεσια αυτων η ηθετησα ν εν σοι 8 κυριε ηµιν η αισχυνη του προσωπου και τοισ βασιλευσιν ηµων και τοισ αρχουσιν ηµων και τοισ πατρασιν ηµων οιτινεσ ηµαρτοµεν σοι 9 τω κυριω θεω ηµων οι οικτιρµοι και οι ιλασµοι οτι απεστ ηµεν 10 και ουκ εισηκουσαµεν τησ φωνησ κυριου του θεου ηµων πορευεσθαι εν τοισ νοµοισ αυτου οισ εδωκεν κατα προσωπον ηµων εν χερσιν των δουλων αυτου των προφητων 11 και πασ ισραηλ παρεβησα ν τον νοµον σου και εξεκλιναν του µη ακουσαι τησ φωνησ σου και επηλθεν εφ ηµασ η καταρα και ο ορκοσ ο γεγραµµενοσ εν νοµω µωυσεωσ δουλου του θεου οτι ηµαρτοµεν αυτω 12 και εστησεν τουσ λογ ουσ αυτου ουσ ελαλησεν εφ ηµασ και επι τουσ κριτασ ηµων οι εκρινον ηµασ επαγαγειν εφ ηµασ κα κα µεγαλα οια ου γεγονεν υποκατω παντοσ του ουρανου κατα τα γενοµενα εν ιερουσαληµ 13 καθωσ γεγ ραπται εν τω νοµω µωυση παντα τα κακα ταυτα ηλθεν εφ ηµασ και ουκ εδεηθηµεν του προσωπου κυ ριου του θεου ηµων αποστρεψαι απο των αδικιων ηµων και του συνιεναι εν παση αληθεια σου 14 και ε

9 γρηγορησεν κυριοσ και επηγαγεν αυτα εφ ηµασ οτι δικαιοσ κυριοσ ο θεοσ ηµων επι πασαν την ποιη σιν αυτου ην εποιησεν και ουκ εισηκουσαµεν τησ φωνησ αυτου 15 και νυν κυριε ο θεοσ ηµων οσ εξηγα γεσ τον λαον σου εκ γησ αιγυπτου εν χειρι κραταια και εποιησασ σεαυτω ονοµα ωσ η ηµερα αυτη ηµ αρτοµεν ηνοµησαµεν 16 κυριε εν παση ελεηµοσυνη σου αποστραφητω δη ο θυµοσ σου και η οργη σου απο τησ πολεωσ σου ιερουσαληµ ορουσ αγιου σου οτι ηµαρτοµεν και εν ταισ αδικιαισ ηµων και των πατερων ηµων ιερουσαληµ και ο λαοσ σου εισ ονειδισµον εγενετο εν πασιν τοισ περικυκλω ηµων 17 κα ι νυν εισακουσον κυριε ο θεοσ ηµων τησ προσευχησ του δουλου σου και των δεησεων αυτου και επιφ ανον το προσωπον σου επι το αγιασµα σου το ερηµον ενεκεν σου κυριε 18 κλινον ο θεοσ µου το ουσ σο υ και ακουσον ανοιξον τουσ οφθαλµουσ σου και ιδε τον αφανισµον ηµων και τησ πολεωσ σου εφ ησ επικεκληται το ονοµα σου επ αυτησ οτι ουκ επι ταισ δικαιοσυναισ ηµων ηµεισ ριπτουµεν τον οικτι ρµον ηµων ενωπιον σου αλλ επι τουσ οικτιρµουσ σου τουσ πολλουσ 19 κυριε εισακουσον κυριε ιλασθ ητι κυριε προσχεσ και ποιησον µη χρονισησ ενεκεν σου ο θεοσ µου οτι το ονοµα σου επικεκληται επι την πολιν σου και επι τον λαον σου 20 και ετι εµου λαλουντοσ και προσευχοµενου και εξαγορευοντοσ τασ αµαρτιασ µου και τασ αµαρτιασ του λαου µου ισραηλ και ριπτουντοσ τον ελεον µου εναντιον κ υριου του θεου µου περι του ορουσ του αγιου του θεου µου 21 και ετι εµου λαλουντοσ εν τη προσευχη και ιδου ο ανηρ γαβριηλ ον ειδον εν τη ορασει εν τη αρχη πετοµενοσ και ηψατο µου ωσει ωραν θυσι ασ εσπερινησ 22 και συνετισεν µε και ελαλησεν µετ εµου και ειπεν δανιηλ νυν εξηλθον συµβιβασαι σ ε συνεσιν 23 εν αρχη τησ δεησεωσ σου εξηλθεν λογοσ και εγω ηλθον του αναγγειλαι σοι οτι ανηρ επιθυ µιων συ ει και εννοηθητι εν τω ρηµατι και συνεσ εν τη οπτασια 24 εβδοµηκοντα εβδοµαδεσ συνετµηθη σαν επι τον λαον σου και επι την πολιν την αγιαν σου του συντελεσθηναι αµαρτιαν και του σφραγισ αι αµαρτιασ και απαλειψαι τασ ανοµιασ και του εξιλασασθαι αδικιασ και του αγαγειν δικαιοσυνην αιωνιον και του σφραγισαι ορασιν και προφητην και του χρισαι αγιον αγιων 25 και γνωση και συνησει σ απο εξοδου λογου του αποκριθηναι και του οικοδοµησαι ιερουσαληµ εωσ χριστου ηγουµενου εβδο µαδεσ επτα και εβδοµαδεσ εξηκοντα δυο και επιστρεψει και οικοδοµηθησεται πλατεια και τειχοσ και εκκενωθησονται οι καιροι 26 και µετα τασ εβδοµαδασ τασ εξηκοντα δυο εξολεθρευθησεται χρισµα κα ι κριµα ουκ εστιν εν αυτω και την πολιν και το αγιον διαφθερει συν τω ηγουµενω τω ερχοµενω και εκ κοπησονται εν κατακλυσµω και εωσ τελουσ πολεµου συντετµηµενου ταξει αφανισµοισ 27 και δυναµω σει διαθηκην πολλοισ εβδοµασ µια και εν τω ηµισει τησ εβδοµαδοσ αρθησεται µου θυσια και σπονδ η και επι το ιερον βδελυγµα των ερηµωσεων και εωσ συντελειασ καιρου συντελεια δοθησεται επι την ερηµωσιν Chapter 10 1 εν ετει τριτω κυρου βασιλεωσ περσων λογοσ απεκαλυφθη τω δανιηλ ου το ονοµα επεκληθη βαλτασα ρ και αληθινοσ ο λογοσ και δυναµισ µεγαλη και συνεσισ εδοθη αυτω εν τη οπτασια 2 εν ταισ ηµεραισ εκειναισ εγω δανιηλ ηµην πενθων τρεισ εβδοµαδασ ηµερων 3 αρτον επιθυµιων ουκ εφαγον και κρεασ κ αι οινοσ ουκ εισηλθεν εισ το στοµα µου και αλειµµα ουκ ηλειψαµην εωσ πληρωσεωσ τριων εβδοµαδ ων ηµερων 4 εν ηµερα εικοστη και τεταρτη του µηνοσ του πρωτου και εγω ηµην εχοµενα του ποταµου του µεγαλου αυτοσ εστιν εδδεκελ 5 και ηρα τουσ οφθαλµουσ µου και ειδον και ιδου ανηρ εισ ενδεδυµε νοσ βαδδιν και η οσφυσ αυτου περιεζωσµενη εν χρυσιω ωφαζ 6 και το σωµα αυτου ωσει θαρσισ και το προσωπον αυτου ωσει ορασισ αστραπησ και οι οφθαλµοι αυτου ωσει λαµπαδεσ πυροσ και οι βραχιο νεσ αυτου και τα σκελη ωσ ορασισ χαλκου στιλβοντοσ και η φωνη των λογων αυτου ωσ φωνη οχλου 7 και ειδον εγω δανιηλ µονοσ την οπτασιαν και οι ανδρεσ οι µετ εµου ουκ ειδον την οπτασιαν αλλ η εκστασισ µεγαλη επεπεσεν επ αυτουσ και εφυγον εν φοβω 8 και εγω υπελειφθην µονοσ και ειδον την ο πτασιαν την µεγαλην ταυτην και ουχ υπελειφθη εν εµοι ισχυσ και η δοξα µου µετεστραφη εισ διαφθο ραν και ουκ εκρατησα ισχυοσ 9 και ηκουσα την φωνην των λογων αυτου και εν τω ακουσαι µε αυτου ηµην κατανενυγµενοσ και το προσωπον µου επι την γην 10 και ιδου χειρ απτοµενη µου και ηγειρεν µε ε πι τα γονατα µου 11 και ειπεν προσ µε δανιηλ ανηρ επιθυµιων συνεσ εν τοισ λογοισ οισ εγω λαλω προσ σε και στηθι επι τη στασει σου οτι νυν απεσταλην προσ σε και εν τω λαλησαι αυτον προσ µε τον λογ ον τουτον ανεστην εντροµοσ 12 και ειπεν προσ µε µη φοβου δανιηλ οτι απο τησ πρωτησ ηµερασ ησ εδω κασ την καρδιαν σου του συνιεναι και κακωθηναι εναντιον του θεου σου ηκουσθησαν οι λογοι σου και εγω ηλθον εν τοισ λογοισ σου 13 και ο αρχων βασιλειασ περσων ειστηκει εξ εναντιασ µου εικοσι κ αι µιαν ηµεραν και ιδου µιχαηλ εισ των αρχοντων των πρωτων ηλθεν βοηθησαι µοι και αυτον κατελι πον εκει µετα του αρχοντοσ βασιλειασ περσων 14 και ηλθον συνετισαι σε οσα απαντησεται τω λαω σο υ επ εσχατων των ηµερων οτι ετι η ορασισ εισ ηµερασ 15 και εν τω λαλησαι αυτον µετ εµου κατα του σ λογουσ τουτουσ εδωκα το προσωπον µου επι την γην και κατενυγην 16 και ιδου ωσ οµοιωσισ υιου αν θρωπου ηψατο των χειλεων µου και ηνοιξα το στοµα µου και ελαλησα και ειπα προσ τον εστωτα ενα ντιον εµου κυριε εν τη οπτασια σου εστραφη τα εντοσ µου εν εµοι και ουκ εσχον ισχυν 17 και πωσ δυν ησεται ο παισ σου κυριε λαλησαι µετα του κυριου µου τουτου και εγω απο του νυν ου στησεται εν εµ

10 οι ισχυσ και πνοη ουχ υπελειφθη εν εµοι 18 και προσεθετο και ηψατο µου ωσ ορασισ ανθρωπου και ενι σχυσεν µε 19 και ειπεν µοι µη φοβου ανηρ επιθυµιων ειρηνη σοι ανδριζου και ισχυε και εν τω λαλησαι αυτον µετ εµου ισχυσα και ειπα λαλειτω ο κυριοσ µου οτι ενισχυσασ µε 20 και ειπεν ει οιδασ ινα τι η λθον προσ σε και νυν επιστρεψω του πολεµησαι µετα αρχοντοσ περσων και εγω εξεπορευοµην και ο αρχων των ελληνων ηρχετο 21 αλλ η αναγγελω σοι το εντεταγµενον εν γραφη αληθειασ και ουκ εστιν ε ισ αντεχοµενοσ µετ εµου περι τουτων αλλ η µιχαηλ ο αρχων υµων Chapter 11 1 και εγω εν ετει πρωτω κυρου εστην εισ κρατοσ και ισχυν 2 και νυν αληθειαν αναγγελω σοι ιδου ετι τρε ισ βασιλεισ αναστησονται εν τη περσιδι και ο τεταρτοσ πλουτησει πλουτον µεγαν παρα παντασ και µετα το κρατησαι αυτον του πλουτου αυτου επαναστησεται πασαισ βασιλειαισ ελληνων 3 και αναστη σεται βασιλευσ δυνατοσ και κυριευσει κυριειασ πολλησ και ποιησει κατα το θεληµα αυτου 4 και ωσ α ν στη η βασιλεια αυτου συντριβησεται και διαιρεθησεται εισ τουσ τεσσαρασ ανεµουσ του ουρανου και ουκ εισ τα εσχατα αυτου ουδε κατα την κυριειαν αυτου ην εκυριευσεν οτι εκτιλησεται η βασιλει α αυτου και ετεροισ εκτοσ τουτων 5 και ενισχυσει ο βασιλευσ του νοτου και εισ των αρχοντων αυτου ενισχυσει επ αυτον και κυριευσει κυριειαν πολλην επ εξουσιασ αυτου 6 και µετα τα ετη αυτου συµµ ειγησονται και θυγατηρ βασιλεωσ του νοτου εισελευσεται προσ βασιλεα του βορρα του ποιησαι συν θηκασ µετ αυτου και ου κρατησει ισχυοσ βραχιονοσ και ου στησεται το σπερµα αυτου και παραδο θησεται αυτη και οι φεροντεσ αυτην και η νεανισ και ο κατισχυων αυτην εν τοισ καιροισ 7 και στησετ αι εκ του ανθουσ τησ ριζησ αυτησ τησ ετοιµασιασ αυτου και ηξει προσ την δυναµιν και εισελευσετ αι εισ τα υποστηριγµατα του βασιλεωσ του βορρα και ποιησει εν αυτοισ και κατισχυσει 8 και γε τουσ θεουσ αυτων µετα των χωνευτων αυτων παν σκευοσ επιθυµητον αυτων αργυριου και χρυσιου µετα α ιχµαλωσιασ οισει εισ αιγυπτον και αυτοσ στησεται υπερ βασιλεα του βορρα 9 και εισελευσεται εισ τη ν βασιλειαν του βασιλεωσ του νοτου και αναστρεψει εισ την γην αυτου 10 και οι υιοι αυτου συναξουσ ιν οχλον δυναµεων πολλων και ελευσεται ερχοµενοσ και κατακλυζων και παρελευσεται και καθιεται και συµπροσπλακησεται εωσ τησ ισχυοσ αυτου 11 και αγριανθησεται βασιλευσ του νοτου και εξελευ σεται και πολεµησει µετα βασιλεωσ του βορρα και στησει οχλον πολυν και παραδοθησεται ο οχλοσ εν χειρι αυτου 12 και ληµψεται τον οχλον και υψωθησεται η καρδια αυτου και καταβαλει µυριαδασ κ αι ου κατισχυσει 13 και επιστρεψει βασιλευσ του βορρα και αξει οχλον πολυν υπερ τον προτερον και ε ισ το τελοσ των καιρων ενιαυτων επελευσεται εισοδια εν δυναµει µεγαλη και εν υπαρξει πολλη 14 και ε ν τοισ καιροισ εκεινοισ πολλοι επαναστησονται επι βασιλεα του νοτου και οι υιοι των λοιµων του λα ου σου επαρθησονται του στησαι ορασιν και ασθενησουσιν 15 και εισελευσεται βασιλευσ του βορρα και εκχεει προσχωµα και συλληµψεται πολεισ οχυρασ και οι βραχιονεσ του βασιλεωσ του νοτου ου στησονται και αναστησονται οι εκλεκτοι αυτου και ουκ εσται ισχυσ του στηναι 16 και ποιησει ο εισπο ρευοµενοσ προσ αυτον κατα το θεληµα αυτου και ουκ εστιν εστωσ κατα προσωπον αυτου και στησετ αι εν γη του σαβι και συντελεσθησεται εν τη χειρι αυτου 17 και ταξει το προσωπον αυτου εισελθειν εν ι σχυι πασησ τησ βασιλειασ αυτου και ευθεια παντα µετ αυτου ποιησει και θυγατερα των γυναικων δ ωσει αυτω του διαφθειραι αυτην και ου µη παραµεινη και ουκ αυτω εσται 18 και επιστρεψει το προσωπ ον αυτου εισ τασ νησουσ και συλληµψεται πολλασ και καταπαυσει αρχοντασ ονειδισµου αυτων πλ ην ονειδισµοσ αυτου επιστρεψει αυτω 19 και επιστρεψει το προσωπον αυτου εισ την ισχυν τησ γησ αυτ ου και ασθενησει και πεσειται και ουχ ευρεθησεται 20 και αναστησεται εκ τησ ριζησ αυτου φυτον βασ ιλειασ επι την ετοιµασιαν αυτου παραβιβαζων πρασσων δοξαν βασιλειασ και εν ταισ ηµεραισ εκειν αισ συντριβησεται και ουκ εν προσωποισ ουδε εν πολεµω 21 στησεται επι την ετοιµασιαν αυτου εξουδε νωθη και ουκ εδωκαν επ αυτον δοξαν βασιλειασ και ηξει εν ευθηνια και κατισχυσει βασιλειασ εν ο λισθρηµασιν 22 και βραχιονεσ του κατακλυζοντοσ κατακλυσθησονται απο προσωπου αυτου και συντ ριβησονται και ηγουµενοσ διαθηκησ 23 και απο των συναναµειξεων προσ αυτον ποιησει δολον και αν αβησεται και υπερισχυσει αυτου εν ολιγω εθνει 24 και εν ευθηνια και εν πιοσιν χωραισ ηξει και ποιησ ει α ουκ εποιησαν οι πατερεσ αυτου και οι πατερεσ των πατερων αυτου προνοµην και σκυλα και υπα ρξιν αυτοισ διασκορπιει και επ αιγυπτον λογιειται λογισµουσ αυτου και εωσ καιρου 25 και εξεγερθησε ται η ισχυσ αυτου και η καρδια αυτου επι βασιλεα του νοτου εν δυναµει µεγαλη και ο βασιλευσ του νοτου συναψει πολεµον εν δυναµει µεγαλη και ισχυρα σφοδρα και ου στησεται οτι λογιουνται επ αυ τον λογισµουσ 26 και φαγονται τα δεοντα αυτου και συντριψουσιν αυτον και δυναµεισ κατακλυσει και πεσουνται τραυµατιαι πολλοι 27 και αµφοτεροι οι βασιλεισ αι καρδιαι αυτων εισ πονηριαν και επι τρ απεζη µια ψευδη λαλησουσιν και ου κατευθυνει οτι ετι περασ εισ καιρον 28 και επιστρεψει εισ την γην αυτου εν υπαρξει πολλη και η καρδια αυτου επι διαθηκην αγιαν και ποιησει και επιστρεψει εισ την γ ην αυτου 29 εισ τον καιρον επιστρεψει και ηξει εν τω νοτω και ουκ εσται ωσ η πρωτη και ωσ η εσχατη 3 0 και εισελευσονται εν αυτω οι εκπορευοµενοι κιτιοι και ταπεινωθησεται και επιστρεψει και θυµωθησ εται επι διαθηκην αγιαν και ποιησει και επιστρεψει και συνησει επι τουσ καταλιποντασ διαθηκην αγι

11 αν 31 και σπερµατα εξ αυτου αναστησονται και βεβηλωσουσιν το αγιασµα τησ δυναστειασ και µεταστ ησουσιν τον ενδελεχισµον και δωσουσιν βδελυγµα ηφανισµενον 32 και οι ανοµουντεσ διαθηκην επαξο υσιν εν ολισθρηµασιν και λαοσ γινωσκοντεσ θεον αυτου κατισχυσουσιν και ποιησουσιν 33 και οι συν ετοι του λαου συνησουσιν εισ πολλα και ασθενησουσιν εν ροµφαια και εν φλογι και εν αιχµαλωσια και εν διαρπαγη ηµερων 34 και εν τω ασθενησαι αυτουσ βοηθηθησονται βοηθειαν µικραν και προστεθ ησονται επ αυτουσ πολλοι εν ολισθρηµασιν 35 και απο των συνιεντων ασθενησουσιν του πυρωσαι αυ τουσ και του εκλεξασθαι και του αποκαλυφθηναι εωσ καιρου περασ οτι ετι εισ καιρον 36 και ποιησει κ ατα το θεληµα αυτου και υψωθησεται ο βασιλευσ και µεγαλυνθησεται επι παντα θεον και λαλησει υ περογκα και κατευθυνει µεχρισ ου συντελεσθη η οργη εισ γαρ συντελειαν γινεται 37 και επι παντασ θεο υσ των πατερων αυτου ου συνησει και επι επιθυµιαν γυναικων και επι παν θεον ου συνησει οτι επι π αντασ µεγαλυνθησεται 38 και θεον µαωζιν επι τοπου αυτου δοξασει και θεον ον ουκ εγνωσαν οι πατερε σ αυτου δοξασει εν χρυσω και αργυρω και λιθω τιµιω και εν επιθυµηµασιν 39 και ποιησει τοισ οχυρωµ ασιν των καταφυγων µετα θεου αλλοτριου και πληθυνει δοξαν και υποταξει αυτοισ πολλουσ και γην διελει εν δωροισ 40 και εν καιρου περατι συγκερατισθησεται µετα του βασιλεωσ του νοτου και συναχθ ησεται επ αυτον βασιλευσ του βορρα εν αρµασιν και εν ιππευσιν και εν ναυσιν πολλαισ και εισελευ σεται εισ την γην και συντριψει και παρελευσεται 41 και εισελευσεται εισ την γην του σαβι και πολλοι ασθενησουσιν και ουτοι διασωθησονται εκ χειροσ αυτου εδωµ και µωαβ και αρχη υιων αµµων 42 και ε κτενει την χειρα αυτου επι την γην και γη αιγυπτου ουκ εσται εισ σωτηριαν 43 και κυριευσει εν τοισ απ οκρυφοισ του χρυσου και του αργυρου και εν πασιν επιθυµητοισ αιγυπτου και λιβυων και αιθιοπων ε ν τοισ οχυρωµασιν αυτων 44 και ακοαι και σπουδαι ταραξουσιν αυτον εξ ανατολων και απο βορρα κα ι ηξει εν θυµω πολλω του αφανισαι και του αναθεµατισαι πολλουσ 45 και πηξει την σκηνην αυτου εφα δανω ανα µεσον των θαλασσων εισ οροσ σαβι αγιον και ηξει εωσ µερουσ αυτου και ουκ εστιν ο ρυοµ ενοσ αυτον Chapter 12 1 και εν τω καιρω εκεινω αναστησεται µιχαηλ ο αρχων ο µεγασ ο εστηκωσ επι τουσ υιουσ του λαου σ ου και εσται καιροσ θλιψεωσ θλιψισ οια ου γεγονεν αφ ου γεγενηται εθνοσ επι τησ γησ εωσ του καιρ ου εκεινου και εν τω καιρω εκεινω σωθησεται ο λαοσ σου πασ ο ευρεθεισ γεγραµµενοσ εν τη βιβλω 2 κ αι πολλοι των καθευδοντων εν γησ χωµατι εξεγερθησονται ουτοι εισ ζωην αιωνιον και ουτοι εισ ονει δισµον και εισ αισχυνην αιωνιον 3 και οι συνιεντεσ εκλαµψουσιν ωσ η λαµπροτησ του στερεωµατοσ κ αι απο των δικαιων των πολλων ωσ οι αστερεσ εισ τουσ αιωνασ και ετι 4 και συ δανιηλ εµφραξον τουσ λογουσ και σφραγισον το βιβλιον εωσ καιρου συντελειασ εωσ διδαχθωσιν πολλοι και πληθυνθη η γν ωσισ 5 και ειδον εγω δανιηλ και ιδου δυο ετεροι ειστηκεισαν εισ εντευθεν του χειλουσ του ποταµου κα ι εισ εντευθεν του χειλουσ του ποταµου 6 και ειπεν τω ανδρι τω ενδεδυµενω τα βαδδιν οσ ην επανω του υδατοσ του ποταµου εωσ ποτε το περασ ων ειρηκασ των θαυµασιων 7 και ηκουσα του ανδροσ του ενδ εδυµενου τα βαδδιν οσ ην επανω του υδατοσ του ποταµου και υψωσεν την δεξιαν αυτου και την αρισ τεραν αυτου εισ τον ουρανον και ωµοσεν εν τω ζωντι τον αιωνα οτι εισ καιρον καιρων και ηµισυ και ρου εν τω συντελεσθηναι διασκορπισµον χειροσ λαου ηγιασµενου γνωσονται παντα ταυτα 8 και εγω η κουσα και ου συνηκα και ειπα κυριε τι τα εσχατα τουτων 9 και ειπεν δευρο δανιηλ οτι εµπεφραγµενοι και εσφραγισµενοι οι λογοι εωσ καιρου περασ 10 εκλεγωσιν και εκλευκανθωσιν και πυρωθωσιν πολλοι και ανοµησωσιν ανοµοι και ου συνησουσιν παντεσ ανοµοι και οι νοηµονεσ συνησουσιν 11 και απο κα ιρου παραλλαξεωσ του ενδελεχισµου και του δοθηναι βδελυγµα ερηµωσεωσ ηµεραι χιλιαι διακοσιαι ενενηκοντα 12 µακαριοσ ο υποµενων και φθασασ εισ ηµερασ χιλιασ τριακοσιασ τριακοντα πεντε 13 και συ δευρο και αναπαυου ετι γαρ ηµεραι εισ αναπληρωσιν συντελειασ και αναστηση εισ τον κληρον σ ου εισ συντελειαν ηµερων

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Δαν. 1,1 Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Ἰωακεὶμ βασιλέως Ἰούδα ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν.

Δαν. 1,1 Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Ἰωακεὶμ βασιλέως Ἰούδα ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν. επιστροφή ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ ΔΑΝΙΗΛ 1 Δαν. 1,1 Ἐν ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Ἰωακεὶμ βασιλέως Ἰούδα ἦλθε Ναβουχοδονόσορ ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐπολιόρκει αὐτήν. Δαν. 1,1 Κατά το τρίτον

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται

Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται Επιστροφή από την αιχμαλωσία Η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται Το τέλος της Βαβυλώνιας αιχμαλωσίας Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία κράτησε 48 χρόνια (587-538 π.χ.). Έληξε όταν η Βαβυλώνα κατακτήθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 1. Η αρπαγή θα πραγματοποιηθεί ξαφνικά. «διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται.»

Διαβάστε περισσότερα

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης

Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Η θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης Ο Ιησούς Χριστός διαχώρισε την Παλαιά ιαθήκη σε Νόµο, Ψαλµούς και Προφήτες και τα ονόµασε «γραφές»: «Είπε δε προς αυτούς Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους ελάλησα προς

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Suzanne, Daniel et Bel dans la version de Théodotion : le texte de Ziegler et Fränkel comparé à celui de Rahlfs. Guillaume Bady, le 29 mai 2011

Suzanne, Daniel et Bel dans la version de Théodotion : le texte de Ziegler et Fränkel comparé à celui de Rahlfs. Guillaume Bady, le 29 mai 2011 Suzanne, Daniel et Bel dans la version de Théodotion : le texte de Ziegler et Fränkel comparé à celui de Rahlfs Guillaume Bady, le 29 mai 2011 Est ici comparé le texte grec de l édition de J. Ziegler parue

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

the Apocalypse of John

the Apocalypse of John 1 A transcript of 78 handwritten Greek manuscripts and 11 Greek editions of the Apocalypse of John In the Reuben Swanson style (typed at 1152 x 864 display setting) Copyright 2011 by David Robert Palmer

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Υπακοή σε Ανθρώπους. του David Batty. Οδηγός Μελέτης. Έκδοση 5

Υπακοή σε Ανθρώπους. του David Batty. Οδηγός Μελέτης. Έκδοση 5 Υπακοή σε Ανθρώπους του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Υπακοή σε Ανθρώπους Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Appendix II: Key to Textual Variation in John

Appendix II: Key to Textual Variation in John Appendix II: Key to Textual Variation in John 1:3 παντα δι αυτου(1) εγενετο(1) και χωρις αυτου(2) εγενετο(2) ουδε εν ο γεγονεν 1:3-13 ουδε εν 2 ουδεν Heracleon P66 01* D f1 1:4 εν αυτω ζωη(1) ην(1) και

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ

5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ 5 Δεκεμβρίου 11 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ, και προς τον οίκον Ιούδα, διαθήκην νέαν.» Ιερεμίας 31/λα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ

Deuteronomy. Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ Deuteronomy Chapter 1 1 ουτοι οι λογοι ουσ ελαλησεν µωυσησ παντι ισραηλ περαν του ιορδανου εν τη ερηµω προσ δυσµαισ πλησιον τησ ερυθρασ ανα µεσον φαραν τοφολ και λοβον και αυλων και καταχρυσεα 2 ενδεκα

Διαβάστε περισσότερα

2 Chronicles. Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα

2 Chronicles. Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα 2 Chronicles Chapter 1 1 και ενισχυσεν σαλωµων υιοσ δαυιδ επι την βασιλειαν αυτου και κυριοσ ο θεοσ αυτου µετ αυτου κα ι εµεγαλυνεν αυτον εισ υψοσ 2 και ειπεν σαλωµων προσ παντα ισραηλ τοισ χιλιαρχοισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ

ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ ΔΑΝΙΗΛ - ΒΗΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΩΝ ΔΑΝΙΗΛ 1 Δαν. 1,1 Δαν. 1,1 Δαν. 1,2 Δαν. 1,2 Δαν. 1,3 Δαν. 1,3 Δαν. 1,4 Δαν. 1,4 Δαν. 1,5 Δαν. 1,5 Δαν. 1,6 Δαν. 1,6 Δαν. 1,7 Δαν. 1,7 Δαν. 1,8 Δαν. 1,8 Δαν. 1,9 Δαν. 1,9 Δαν. 1,10

Διαβάστε περισσότερα

Nehemiah. Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ

Nehemiah. Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ Nehemiah Chapter 1 1 και εν τω πρωτω ετει κυρου του βασιλεωσ περσων του τελεσθηναι λογον κυριου απο στοµατοσ ιερεµ ιου εξηγειρεν κυριοσ το πνευµα κυρου βασιλεωσ περσων και παρηγγειλεν φωνην εν παση βασιλεια

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31

Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Θυσίασε πραγματικά ο Ιεφθάε την κόρη του; Ανάλυση των Κριτών 11:31 Σημείωση: Τα παρακάτω αποτελούν μέρος του βιβλίου του Ε. W. Bullinger: Great cloud of witnesses in Hebrews 11, Kregel Publications, 1979,

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη ην και η ζωη ην

Διαβάστε περισσότερα

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος

1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος Yahya 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν 4 εν αυτω ζωη εστιν και

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT JOHN

GREEK NEW TESTAMENT JOHN GREEK NEW TESTAMENT JOHN 1:1 εν αρχη ην ο λογοσ και ο λογοσ ην προσ τον θεον και θεοσ ην ο λογοσ 1:2 ουτοσ ην εν αρχη προσ τον θεον 1:3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρισ αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε

Exodus. Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε Exodus Chapter 1 1 ταυτα τα ονοµατα των υιων ισραηλ των εισπεπορευµενων εισ αιγυπτον αµα ιακωβ τω πατρι αυτων ε καστοσ πανοικια αυτων εισηλθοσαν 2 ρουβην συµεων λευι ιουδασ 3 ισσαχαρ ζαβουλων και βενιαµιν

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1)

Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Epître de Saint Paul aux Thessaloniens (1) Chapitre 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι και κυριω ιησου χριστω χαρις υμιν και ειρηνη 2 ευχαριστουμεν τω θεω παντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου

1 Samuel. Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου 1 Samuel Chapter 1 1 ανθρωποσ ην εξ αρµαθαιµ σιφα εξ ορουσ εφραιµ και ονοµα αυτω ελκανα υιοσ ιερεµεηλ υιου ηλιου υιου θοκε εν νασιβ εφραιµ 2 και τουτω δυο γυναικεσ ονοµα τη µια αννα και ονοµα τη δευτερα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του

«ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του «ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού αποτελεί έναν χαρμόσυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5

Markings ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 5 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1:1-20 Επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων, καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου, εδοξε καμοι

Διαβάστε περισσότερα

19 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 9. ΙΧΝΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

19 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 9. ΙΧΝΗ ΕΛΠΙΔΑΣ 19 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου Σάββατο απόγευμα 9. ΙΧΝΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Αυτός μάλιστα θέλει είσθαι η σωτηρία μου διότι δεν θέλει ελθεί ενώπιον αυτού υποκριτής» Ιώβ 13/ιγ 16. Για τη μελέτη αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Θα θυµάστε την ρήση του µακαριστού Χριστόδουλου για τη εξιά του Κυρίου. Θα παρακολουθήσατε πως ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, πολέµησε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού

ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού ΘΕΜΑ Α Μετάφραση Γιατί είδαμε, λοιπόν, και αυτό ανάμεσα στα φοβερά θεάματα: όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο σκοπεύοντας να ανέβουμε, και αφού είχαμε υποστεί όλα τα άλλα (όλες τις άλλες δοκιμασίες),

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα

Judges. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα Judges Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην ιησου και επηρωτων οι υιοι ισραηλ εν κυριω λεγοντεσ τισ αναβησετα ι ηµιν προσ τον χαναναιον αφηγουµενοσ του πολεµησαι εν αυτω 2 και ειπεν κυριοσ ιουδασ

Διαβάστε περισσότερα

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε Ezra Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου 2 στησασ τουσ ιερεισ κατ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT LUKE

GREEK NEW TESTAMENT LUKE GREEK NEW TESTAMENT LUKE 1:1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπλη ροφορημενων εν ημιν πραγματων 1:2 καθωσ παρεδοσαν ημιν οι απ αρχησ αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ-ΟΓΔΟΗ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ-ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 1. Οι Φωνολογικές αλλαγές - Η απώλεια της διαφοροποίησης μακρών-βραχέων, ήδη εν εξελίξει από την αρχή της ελληνιστικής περιόδου (μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΚΟ ΘΕΜΑ Μελέτη 4: Για το Σάββατο 26 Ιανουαρίου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και είδον άλλον άγγελον πετώµενον εις το µεσουράνηµα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην

1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην Wahyu 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη 2 ος εμαρτυρησεν τον λογον

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

L Apocalypse selon Saint Jean

L Apocalypse selon Saint Jean L Apocalypse selon Saint Jean Chapitre 1 1 αποκαλυψις ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεος δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλας δια του αγγελου αυτου τω δουλω αυτου

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Luc

Evangile selon Saint Luc Evangile selon Saint Luc Chapitre 1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων 2 καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION

GREEK NEW TESTAMENT REVELATION GREEK NEW TESTAMENT REVELATION 1:1 αποκαλυψισ ιησου χριστου ην εδωκεν αυτω ο θεοσ δειξαι τοισ δουλοι σ αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει και εσημανεν αποστειλασ δια του αγγελο υ αυτου τω δουλω αυτου ιωαννη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα

υτων κατα αριθµον ονοµατων αυτων κατα κεφαλην αυτων παντα αρσενικα απο εικοσαετουσ και επα Numbers Chapter 1 1 και ελαλησεν κυριοσ προσ µωυσην εν τη ερηµω τη σινα εν τη σκηνη του µαρτυριου εν µια του µηνο σ του δευτερου ετουσ δευτερου εξελθοντων αυτων εκ γησ αιγυπτου λεγων 2 λαβετε αρχην πασησ

Διαβάστε περισσότερα

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο

Genesis. Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο Genesis Chapter 1 1 εν αρχη εποιησεν ο θεοσ τον ουρανον και την γην 2 η δε γη ην αορατοσ και ακατασκευαστοσ και σκο τοσ επανω τησ αβυσσου και πνευµα θεου επεφερετο επανω του υδατοσ 3 και ειπεν ο θεοσ γενηθητω

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Joshua. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων 2 µωυ

Joshua. Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων 2 µωυ Joshua Chapter 1 1 και εγενετο µετα την τελευτην µωυση ειπεν κυριοσ τω ιησοι υιω ναυη τω υπουργω µωυση λεγων 2 µωυ σησ ο θεραπων µου τετελευτηκεν νυν ουν αναστασ διαβηθι τον ιορδανην συ και πασ ο λαοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν

1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν Lukas 1 1 επειδηπερ πολλοι επεχειρησαν αναταξασθαι διηγησιν περι των πεπληροφορημενων εν ημιν πραγματων 2 καθως παρεδοσαν ημιν οι απ αρχης αυτοπται και υπηρεται γενομενοι του λογου 3 εδοξε καμοι παρηκολουθηκοτι

Διαβάστε περισσότερα

εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός)

εβραϊκά Shelomoh (=ειρηνικός) Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός) Ο Σολομών χρίεται βασιλιάς Την ίδια εκείνη εποχή ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ και της Χαγγίθ, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΑΒΡΑΑΜ ΕΩΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΒΑΒΥΛΩΝΟΣ Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015 Ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη, MSc Θεολογίας Πρωτοσυγκέλλου Ι.Μ. Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως ΕΠΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -18 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος (κεφ.14) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς

Διαβάστε περισσότερα

ένας φτωχός που πεθαίνει της πείνας και ήρθε να παρακαλέσει τον άνθρωπο που είναι γνωστός για την ευσπλαχνία του να τον βοηθήσει.

ένας φτωχός που πεθαίνει της πείνας και ήρθε να παρακαλέσει τον άνθρωπο που είναι γνωστός για την ευσπλαχνία του να τον βοηθήσει. Περί Προσευχής Αναφερόμενοι στη Θεραπεία του παραλύτου οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς λένε ότι οι άνθρωποι που τον έφεραν δεν μπόρεσαν να μπουν στο σπίτι όπου βρισκόταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα