ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΤΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΜ: T2225)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ ΚΑΤΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΜ: T2225)"

Transcript

1 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΜ: T2225) Επιβλέπων: <Βέντζας Δημήτριος, Καθηγητής> ΛΑΡΙΣΑ v.3/11/ μην πειράζετε κάτω από εδώ θα χαλάσει η σελιδοποίηση!

2

3 «Εγώ ο/η Κατόπης Χρήστος, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα Πτυχιακή Εργασία με τίτλο «Κατασκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος που αναπαριστά το ηλιακό φως για την εκτροφή πτηνών» είναι δική μου και βεβαιώνω ότι: Σε όσες περιπτώσεις έχω συμβουλευτεί δημοσιευμένη εργασία τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Σε όσες περιπτώσεις μεταφέρω λόγια τρίτων, αυτό επισημαίνεται με σχετική αναφορά στα επίμαχα σημεία. Με εξαίρεση τέτοιες περιπτώσεις, το υπόλοιπο κείμενο της πτυχιακής αποτελεί δική μου δουλειά. Αναφέρω ρητά όλες τις πηγές βοήθειας που χρησιμοποίησα. Σε περιπτώσεις που τμήματα της παρούσας πτυχιακής έγιναν από κοινού με τρίτους, α- ναφέρω ρητά ποια είναι η δική μου συνεισφορά και ποια των τρίτων. Γνωρίζω πως η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα και είμαι ενήμερος(-η) για την επέλευση των νομίμων συνεπειών» < υπογραφή > < ονοματεπώνυμο >

4 Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Τόπος: Ημερομηνία: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ μην πειράζετε κάτω από εδώ θα χαλάσει η σελιδοποίηση!

5 Περίληψη Το θέμα της παρακάτω πτυχιακής εργασίας είναι, η απόπειρα κατασκευής μίας ηλεκτρονικής πλακέτας που θα αναπαριστά το ηλιακό φως, ώστε να καταφέρουν να αναπτυχθούν μέσα σε πτηνοτροφείο νεοσσοί διαφόρων ειδών. Η ηλεκτρονική πλακέτα δηλαδή σε συνδυασμό με το φως θα μετατρέπει τις α- κατάλληλες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος σε ιδανικές συνθήκες για τους νεοσσούς στον εσωτερικό χώρο του πτηνοτροφείου με στόχο να πολλαπλασιαστεί η παραγωγή των πτηνών και να ελέγχεται καλύτερα ο βιοτικός τους τρόπος ζωής και α- νάπτυξης. Παράλληλα, με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα που θα ανάβει και θα σβήνει σε συγκεκριμένες ώρες, οι νεοσσοί θα αντιλαμβάνονται πότε θα πρέπει να ξυπνήσουν, πότε να φάνε, πότε να αναπαραχθούν και πότε να κοιμηθούν. Με λίγα λόγια, τείνει να παρομοιαστεί με ένα πιο εξελιγμένο τύπο εκκολαπτηρίου καθώς αυξάνεται μαζικά ο αριθμός των νεοσσών με σκοπό να προωθηθούν στην αγορά του εμπορίου χρησιμοποιώντας τον φυσικό τρόπο αναπαραγωγής και όχι αυτόν του εκκολαπτηρίου. Στόχος είναι να μειωθεί η θνησιμότητα των νεοσσών όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη στο εξωτερικό περιβάλλον και να αυξηθεί όπως αναφέραμε και παραπάνω ο αριθμός παραγωγής τους. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής, ήταν ότι τα πτηνά δε παρουσίασαν καμία δυσκολία προσαρμογής στις καινούργιες συνθήκες διαβίωσης και παρατηρούμε πως γρήγορα μπήκαν σε ρυθμό αναπαραγωγής κάτι που είναι πολύ θετικό για την έκβαση της εργασίας καθώς επιτυγχάνεται ο αρχικός σκοπός της ιδέας κατασκευής της ηλεκτρονικής πλακέτας μην πειράζετε κάτω από εδώ θα χαλάσει η σελιδοποίηση! i-

6

7 Ευχαριστίες Στα πλαίσια αυτής της πτυχιακής, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής. Η συμπαράσταση των φίλων μου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στον καθηγητή μου κ. Βέντζας Δημήτριος, που μου προσέφερε την βοήθειά του και την καθοδήγησή του στις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν. Τέλος, η ολοκλήρωση αυτής της πτυχιακής θα ήταν αδύνατη χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του φίλου και συνεργάτη, Βασίλη Κουκοφίκη. Κατόπης Χρήστος 02/11/ μην πειράζετε κάτω από εδώ θα χαλάσει η σελιδοποίηση! iii-

8

9 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πίνακας περιεχομένων παράγεται αυτόματα με κατάλληλες εντολές.μην κάνετε edit μέσα σε αυτό τον πίνακα γιατί ότι γράψετε θα χαθεί στο πρώτο update. Το update γίνεται με δεξί κλικ πάνω σε κάποιο από τα περιεχόμενα + UpdateField (Ενημέρωση Πεδίου) + Πλήρης ενημέρωση πίνακα (όχι μόνο σελίδες). Σβήστε την παρούσα παράγραφο όταν έχετε εξοικειωθεί με τον πίνακα περιεχομένων. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... III ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... V 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.Σ ΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 2.1 ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΚΡΑΣΙΑ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 2.2 PC 814-SHARP CORPORATION... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης X16(HA 44780)... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης PINOUT... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ LCD ΣΥΝΔΕΣΗ 16X2... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ PIC 18F25K20... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΟΝΙΣΤΗ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ POWER- ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FLASH MEMORY... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. -v-

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ/ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης ΔΕΔΟΜΕΝΑ EEPRMO MEMORY... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 2.5 PORTA, TRISA,LATA... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 2.7.ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ-ΤΑΣΗ. ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΣΗΣ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ RESET ΥΨΗΛΗ/ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ( ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) HLVD ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CPC ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ MICROCHIP MOC BT 137S DS ΕΡΓΑΛΕΙΑ 27 4 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ... ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 4.2.ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 54 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ μην πειράζετε κάτω από εδώ θα χαλάσει η σελιδοποίηση! vi-

11 1 Εισαγωγή Ο τίτλος της παρακάτω πτυχιακής είναι «Η κατασκευή ηλεκτρονικού κυκλώματος που αναπαριστά το ηλιακό φως για την εκτροφή πτηνών». Η πτυχιακή βασίζεται τόσο σε πληροφορίες της Datasheet, όσο και σε παρατηρήσεις και συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής της ηλεκτρονικής πλακέτας. Συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής, Αρχικά, σχεδιάστηκε η ηλεκτρονική πλακέτα σε ένα βοηθητικό πρόγραμμα στον υπολογιστή. Το πρόγραμμα Eagle PCB Design software, μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα και γρηγορότερα τον τρόπο λειτουργίας της πλακέτας. Στη συνέχεια, συγκεντρώθηκαν όσες πληροφορίες ήταν δυνατόν από κατάλληλες ιστοσελίδες και φωτογραφικό υλικό από προσωπική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή από όλα τα στάδια κατασκευής της πλακέτας και έγινε η προσπάθεια σύνθεσης της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο 2 ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλακέτας και αναλύονται εκτενώς τα μέρη που την αποτελούν. Στο κεφάλαιο 3, παρατίθεται ο στόχος, δηλαδή η προσπάθεια που γίνεται ώστε να καταφέρουν οι νεοσσοί να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν μέσα στο τεχνητό περιβάλλον του πτηνοτροφείου σύμφωνα με την διαχείριση φωτισμού της ηλεκτρονικής πλακέτας μέχρι να φτάσουν στο στάδιο της πλήρης ανάπτυξης τους. Επιπρόσθετα, στο ίδιο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή ώστε να δημιουργηθεί ένα τεχνικό εγχειρίδιο σ περίπτωση που ζητηθεί να αναπαραχθεί παρόμοιο περιβάλλον. Το 4 ο κεφάλαιο, αφορά το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή καθώς επίσης και φωτογραφικό υλικό. Στη συνέχεια, στο 5 ο κεφάλαιο, περιλαμβάνεται ο επίλογος και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής αλλά και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. Στο τέλος, καταγράφεται η Βιβλιογραφία, με τη βοήθεια της οποίας έγινε η συγγραφή της πτυχιακής. Ανάμεσα στη βιβλιογραφία υπάρχουν και web links που χρησιμοποιήθηκαν ύστερα από τη μετάφρασή τους από τα αγγλικά στα ελληνικά μην πειράζετε κάτω από εδώ θα χαλάσει η σελιδοποίηση!

12 2 ο κεφάλαιο 2.1 Ρυθμιστές θετικής τάσης LM Χαρακτηριστικά 1. Σταθεροποιητής τάσης 3 ακίδων 2. Τρέχουσα έξοδος έως 1,5 A 3. Εσωτερική προστασία υπερφόρτωσης 4. Προστασία υπερθέρμανσης 5. Περιορισμός βραχυκυκλώματος Περιγραφή Αυτή η σειρά των ρυθμιστών τάσεως ολοκληρωμένου κυκλώματος είναι σχεδιασμένη για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η μονάδα αυτή περιέχει ένα τμήμα κυκλώματος το οποίο περιορίζει τον θόρυβο. Η κάθε μονάδα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι ρεύματα 1,5 Amps στην έξοδο. Οι εσωτερικές προστασίες σε υπερφόρτωση ρεύματος και θερμοκρασίας κάνουν το σταθεροποιητή να έχει μεγάλες αντοχές σε υπερφορτώσεις. Εκτός από τη χρήση ως ρυθμιστές σταθερής τάσης, αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εξωτερικά εξαρτήματα ως διαχειριστές τάσεως εξόδου και ρεύματος «Απόλυτες μέγιστες για τη θερμοκρασία 1. Τάση εισόδου Vin: 35V 2. Τάση εξόδου Vout: 4,8-5,2 V 3. Θερμοκρασία λειτουργίας -40< T<150 C 4. Ελάχιστη διαφορά τάσης εισόδου εξόδου 2 V 5. Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης Τ -65 C έως 150 C 1» 1 https://www.alldatasheet.com/html-pdf/

13 -3-

14

15 2.2. PC 814- Sharp Corporation «Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση στους παρακάτω τομείς εφαρμογής: 1. Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 2. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, εξοπλισμός μέτρησης 3. Μηχανήματα, εργαλεία, υπολογιστές Λειτουργεί ως φωτοσυζευκτής. Οι προδιαγραφές των συσκευών συνήθως αναφέρονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος( Ta : θερμοκρασία αέρα γύρω από τη συσκευή) ή θερμοκρασία της επιφάνειας ( TC) από 25 C. Εκτός από τους 25 C, ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει κάποιους υπολογισμούς, σύμφωνα με το περιβάλλον χρήσης της συσκευής βάση των σχεδίων, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές καμπύλες. Οι προδιαγραφές λοιπόν του φωτο-τρανζίστορ ή φωτοσυζευκτή περιγράφονται παρακάτω: Η απόλυτη μέγιστη i. Απομόνωση τάση: BV( V r ms) Η επιτρεπόμενη μέγιστη τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος που μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ των ακίδων εισόδου και εξόδου, εκφράζεται ως μία μέση τετραγωνική ρίζα ( rms). Η τιμή αυτή, εγγυάται ένα ορισμένο αντιστάτη μόνωσης. Το χρονικό διάστημα δοκιμής της είναι περιορισμένο δηλαδή 1 λεπτό. ii. Λειτουργία θερμοκρασίας περιβάλλοντος: T a ( C) Συνήθως, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξάνεται, η κατανάλωση ισχύος( P D P C ) μειώνεται. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των φωτοσυζευκτήρων, η θερμοκρασία στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί ισχύς, δεν περιγράφεται ως «θερμοκρασία της επιφάνειας πακέτο», αλλά, ως «θερμοκρασία περιβάλλοντος» iii. Δίοδος εκπομπής φωτός ( Light Emitting Diode)=> Προώθηση Ρεύματος ( Forward Current) Επιτρεπόμενο μέγιστο ρεύμα το οποίο δεν καταστρέφεται εντός της επιτρεπόμενης κατανάλωσης ισχύος από την πλευρά εκπομπής φωτός, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25 C iv. Δίοδος εκπομπής φωτός( Light Emitting Diode) => Αντίστροφη τάση V R (V) Η αντίστροφη τάση αντοχής του LED ( Light Emitting Diode), από την πλευρά εκπομπής φωτός είναι χαμηλή. Όταν ξεπεραστεί η αντίστροφη τάση αντοχής τότε ένα ανάστροφο ρεύμα ξαφνικά ρέει. Τότε το LED δεν εκπέμπει φως. Ακόμη, όταν το αντίστροφο -5-

16 ρεύμα ρέει, η ακόλουθη απόδοση εκπομπής του φωτός χαμηλώνει. Όταν μία αντίστροφη τάση υπερβαίνει την τιμή αυτή και εφαρμόζεται έστω και για μία στιγμή, μπορεί να προκύψει καταστροφή ή και μη ανακτήσιμη υποβάθμιση. v. Διάχυση ενέργειας( LED) P D (mw) Η επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος P(p) τείνει να μειώνεται καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στην εικόνα Η επιτρεπόμενη κατανάλωση ισχύος λαμβάνεται για την πραγματική μέγιστη θερμοκρασία από το παραπάνω P d - T a καμπύλη. vi. Απομόνωση- Αντίσταση Ri0(Ω) Ένας αντιστάτης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος εφαρμόζεται μεταξύ των ακροδεκτών εισόδου και εξόδου. Αν λάβουμε υπόψη, ότι η αντίσταση απομόνωσης μπορεί να μειωθεί ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης όπως η υγρασία ή -6-

17 το χρόνο εφαρμογής της τάσης, πρέπει να εκτελέσουμε το σχεδιασμό και να κάνουμε τις δοκιμές με βάση τις πραγματικές συνθήκες χρήσης.» 2 2 και -7-

18 2.3. 2x16 (ΗΑ 44780) «Πρόκειται για μία οθόνη LCD, δηλαδή μία οθόνη υγρών κρυστάλλων, η οποία είναι πάρα πολύ προσαρμοστική στο να εμφανίζει μηνύματα κειμένου με ή χωρίς κίνηση, αριθμούς και σύμβολα. Έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και απαιτεί μόνο ένα 6- pin για να συνδέεται εύκολα και να προγραμματίζεται σε γλώσσες υψηλού επιπέδου. Η οθόνη LCD 16x2 θεωρείται η πρώτη επιλογή όταν αποφασίζουν για αλφαριθμητική συσκευή προβολής, εκτός και αν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ευνοϊκές. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί οθόνη 7 τμημάτων με χαρακτηριστικό την ορατότητα ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλά μοντέλα της οθόνης LCD αλλά η πιο κοινή είναι η 16Χ2 LCD ( 16 χαρακτηριστικά x 2 σειρές) ή 2x16 LCD που διέπεται από τον ελεγκτή Hitachi HD 44780, η οποία έχει γίνει το πρότυπο για εφαρμογές μικροελεγκτή PIC. Υπάρχει 16x2 LCD με διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμάτων φόντου και κειμένου.» 3 πτυχιακής, σε παράρτημα, και να κάνετε αναφορές σε αυτά μέσα στο κείμενο. Μικρά τμήματα κώδικά που θεωρείτε σημαντικά για την πτυχιακή σας (κάνουν κάτι σημαντικό, ή σας δυσκόλεψαν στην υλοποίηση) είναι οι καλύτερες περιπτώσεις κώδικα για εισαγωγή μέσα στη ροή του κειμένου

19 2.3.1 PINOUT «Η 16X2 LCD έχει συνολικά 16 ακίδες. Η 15 η και η 16 η ακίδα είναι καρφίτσες α- νόδου και καθόδου του πυθμένα LED. Ο ελεγκτής Hitachi HD 44780, ενσωματώνεται στο τυπωμένο κύκλωμα της μονάδας και η μονάδα LCD συνδέεται με τον μικροελεγκτή PIC. Η πόλωση LED στο κάτω μέρος, επιτυγχάνεται με τη σύνδεση ενός εξωτερικού αντιστάτη 50 Ohm-1/4 W, εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή ενεργοποίηση χωρίς υπερβολικό ρεύμα. Ο έλεγχος αντίθεσης γίνεται με ένα 10 k ποτενσιόμετρο, με το οποίο το επίπεδο τάσης έχει ρυθμιστεί με την ακίδα

20 2.3.2 LCD σύνδεση 16x2 Η οθόνη LCD 16x2 για να συνδεθεί απαιτεί 4 pins δεδομένων, 1 pin για να ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί η ένδειξη και 1 pin για την εντολή χαρακτήρα.» 4 4 https://www.sparkfun.com/hd44780.pdf -10-

21 2.4. PIC 18F25K20 «Όλες οι PIC 18 συσκευές ανήκουν στην οικογένεια των μικροελεγκτών δηλαδή έχουν υψηλή υπολογιστική απόδοση σε οικονομική τιμή Νέα χαρακτηριστικά- Πυρήνας( nanowatt τεχνολογία) Όλες οι συσκευές της οικογένειας PIC 18F2XK20, έχουν μία σειρά από χαρακτηριστικά που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη λειτουργία. Περιλαμβάνουν: Εναλλακτικά προγράμματα λειτουργίας με χρονικό καθορισμό του ελεγκτή από την πηγή χρονιστής ή από τον εσωτερικό ταλαντωτή. Η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, μπορεί να μειωθεί μέχρι και 90%. Πολλαπλές λειτουργίες Idle: ο ελεγκτής μπορεί επίσης να «τρέξει» με τον πυρήνα της CPU να είναι απενεργοποιημένος, αλλά οι περιφερειακοί να είναι α- κόμη ενεργοί Επιλογές ταλάντωσης και χαρακτηριστικά Οι συσκευές αυτές, προσφέρουν δέκα διαφορετικές επιλογές ταλαντωτή, επιτρέποντας στους χρήστες ένα ευρύ φάσμα επιλογών για την ανάπτυξη εφαρμογής υλικού. Περιλαμβάνουν: Τέσσερις κρυσταλλικές λειτουργίες, χρησιμοποιώντας κρυστάλλους ή κεραμικά. Δύο εξωτερικές λειτουργίες ρολογιού, προσφέροντας τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν 2 ακροδέκτες η ένας. Δύο εξωτερικοί RC ταλαντωτές με την ίδια επιλογή ακροδέκτη. Έναν εσωτερικό μπλοκ ταλαντωτή που περιέχει έναν 16 MHz ταλαντωτή HFINTOSC και ένα 31 khz LFINTOSC ταλαντωτή που παρέχον από 8 κοινούς χρήστες και μπορούν να επιλέξουν συχνότητες από 31 khz έως 16 MHz. Ένα κλείδωμα φάσης ( PLL) πολλαπλής συχνότητας, το οποίο επιτρέπει ταχύτητες ρολογιού έως 64 MHz. Χρησιμοποιείται από τον εσωτερικό ταλαντωτή, η PLL δίνει στους χρήστες μια επιλογή στις ταχύτητες του ρολογιού από 31 khz έως 64 MHz και όλα αυτά χωρίς τη χρήση ενός εξωτερικού κρυστάλλου. -11-

22 -12-

23 Πηγές χρονιστή Η πηγή του ρολογιού του συστήματος, μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών πηγών του λογισμικού χρησιμοποιώντας ένα ρολόι συστήματος του μητρώου OSCCON POWER- Τρόποι διαχείρισης Συσκευές PIC 18F2XK20/4XKO προσφέρουν συνολικά επτά τρόπους λειτουργίας για πιο αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Αυτές οι λειτουργίες παρέχουν μία ποικιλία από επιλογές για επιλεκτική εξοικονόμηση ενέργειας σε εφαρμογές όπου οι πόροι μπορούν να περιοριστούν. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες των τρόπων διαχείρισης της ενέργειας: 1. Λειτουργίες Run 2. Λειτουργίες Idle 3. Λειτουργία Sleep Οι κατηγορίες αυτές καθορίζουν πια τμήματα της συσκευής χρονίζονται και σε ποια ταχύτητα. Η Run και η Idle δίνει τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις τρεις πηγές( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή εσωτερικό του ταλαντευτή ή αλλιώς μπλοκ), ενώ η κατάσταση αναμονής δεν χρησιμοποιεί χρονιστή Πρόγραμμα Flash Memory Η μνήμη του προγράμματος flash είναι αναγνώσιμη, εγγράψιμη και διαγράψιμη κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας σε όλο το V DD φάσμα. Για να γίνει ανάγνωση της μνήμης του προγράμματος, απαιτείται ένα byte, ενώ για να γίνει μία εγγραφή στη μνήμη του προγράμματος απαιτούνται 6432 ή 16 bytes κάθε φορά ανάλογα με τη συσκευή. Η διαφορά μεταξύ των BLOCK εγγραφής και διαγραφής είναι ότι απαιτεί από 1 έως 4 μπλοκ για την επαναφορά ενός ενιαίου μπλοκ εγγραφής. Κατά την εγγραφή ή διαγραφή της μνήμης του προγράμματος γίνετε παύση όλων των υπόλοιπων λειτουργιών έως ότου η λειτουργία ολοκληρωθεί η λειτουργία. Η μνήμη του προγράμματος δεν μπορεί να προσεγγιστεί κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή να διαγραφεί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κώδικας να μην μπορεί να εκτελέσει. Ένας εσωτερικός χρονοδιακόπτης προγραμματισμού, τερματίζει τη μνήμη του προγράμματος. -13-

24 2.4.5 Πίνακας Διαβάζει/ Πίνακας Γράφει Για να διαβάσει και να γράψει τη μνήμη του προγράμματος, υπάρχουν δύο λειτουργίες που επιτρέπουν στον επεξεργαστή να κινηθεί ανάμεσα στο χώρο προγράμματος και της μνήμης RAM : Πίνακας Read( TBLRD) Πίνακας Write ( TBLWT) Ο χώρος μνήμης του προγράμματος είναι 16 bits, ενώ ο χώρος των δεδομένων της μνήμης RAM είναι 8 bits. Η λειτουργία του πίνακα ανάγνωσης ανακτά ένα byte δεδομένων απευθείας από τη μνήμη προγράμματος και την τοποθετεί σε ένα tablat Δεδομένα EEPRMO MEMORY Η EEPRMO δεδομένων, είναι μία στατική διάταξη της μνήμης. Ξεχωρίζει από τη RAM δεδομένων και τη μνήμη του προγράμματος η οποία χρησιμοποιείται για τη μακροχρόνια αποθήκευση των δεδομένων του προγράμματος. Ακόμα, δεν απεικονίζεται απευθείας είτε στο αρχείο μητρώου ή του προγράμματος. Η EEPROM είναι αναγνώσιμη και εγγράψιμη κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας πάνω από το φάσμα V DD. Τέσσερις ειδικά μητρώα λειτουργιών, χρησιμοποιούνται για να διαβάσει και να γράψει τα δεδομένα EEPROM καθώς και η μνήμη προγράμματος: EECON1 EECON2 EEDATA EEADR EEADRH Η EEPROM δεδομένων, προϋποθέτει byte για να διαβάσει και να γράψει. Όταν συνδεθεί με το μπλοκ της μνήμης δεδομένων, η EEDATA κατέχει τα δεδομένα 8 bit για READ/ WRITE και το EEADR: EEADRH εγγραφόμενο ζευγάρι κρατάει τη διεύθυνση της τοποθεσίας EEPROM που έχει πρόσβαση. Η μνήμη EEPROM έχει βαθμολογηθεί -14-

25 για την υψηλή αντοχή του κύκλου διαγραφής/ εγγραφής. Ένα byte εγγραφής, διαγράφει αυτόματα τη θέση και γράφει τα νέα δεδομένα. Ο χρόνος εγγραφής ελέγχεται από ένα χρονοδιακόπτη ενσωματωμένο στο ολοκληρωμένο, αυτός θα διαφέρει ανάλογα με τη τάση και τη θερμοκρασία καθώς και από το ολοκληρωμένο σε ολοκληρωμένο. 2.5 PORTA, TRISA, LATA Η PORTA είναι μία αμφίδρομη θύρα 8 bit. Η αντίστοιχη κατεύθυνση δεδομένων μητρώου είναι η TRISA. Όταν ρυθμιστεί η TRISA θα κάνει την αντίστοιχη PORTA. Διαγραφή ενός TRISA bit θα κάνει την αντίστοιχη PORTA να εξαχθεί, δηλαδή επιτρέπει στον οδηγό εξόδου να θέσει το περιεχόμενο της εξόδου υπό έλεγχο. Η DATA είναι ένα μητρώο που μπορεί να χαρτογραφηθεί η μνήμη της. 2.6 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η αναλογική- ψηφιακή μετατροπή (ADC), επιτρέπει τη μετατροπή του αναλογικού σήματος εισόδου σε ένα δυαδικό 10-bit σήματος αναπαράστασης.αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί αναλογικές εισόδους, οι οποίες περιπλέκονται σε ένα δείγμα και κρατάνε πατημένο το κύκλωμα. Η έξοδος του δείγματος και η αναμονή συνδέεται στην είσοδο του μετατροπέα. Ο μετατροπέας παράγει 10 bit μέσω διαδοχικών προσεγγίσεων και αποθηκεύει το αποτέλεσμα της μετατροπής σε μητρώα ADC μην πειράζετε κάτω από εδώ θα χαλάσει η σελιδοποίηση!

26

27 2.7. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΤΑΣΗ Υπάρχουν δύο ανεξάρτητες αναφορές τάσης : - προγραμματιζόμενη συγκριτική τάση αναφοράς - 1,2 V σταθερή τάση αναφοράς Α) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η μονάδα συγκριτικής τάσης αναφοράς παρέχει, εσωτερική δημιουργική τάση αναφοράς που έχει τις ακόλουθες λειτουργίες : 2 σειρές τάσεις από 16 επίπεδα έξοδος V ss Μετρικά ανάλογη με V dd Β) ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η τάση αναφοράς CV REF μπορεί να είναι έξοδος προς τη συσκευή CV REF pin θέτοντας το CVROE κομμάτι της CVR CON μητρώο. Επιλέγοντας της τάσης αναφοράς για την έξοδο του pin CV REF παρακάμπτει τη ρυθμιστική ψηφιακή έξοδο και τον ψηφιακό ανιχνευτικό όριο εισόδου των λειτουργιών του pin Έξοδος επιλογής τάσης Η CV τάση αναφοράς REF έχει 2 σειρές με 16 επίπεδα τάσης σε κάθε σειρά. Η τάση εξόδου CV REF καθορίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις: ΕΞΙΣΩΣΗ CV REF ΕΞΟΔΟΣ ΤΑΣΗΣ CVRR = 1 (low range): CVRR = 0 (high range): CVREF = (CVRSRC/24) X CVR<3:0> + VREFCVRSRC = VDD or [(VREF+) - (VREF-)] CVREF = (CVRSRC/32) X (8 + CVR<3:0>) + VREF VREF= 0 όταν CVRSS = Λειτουργία κατά τον ύπνο Όταν η συσκευή ξυπνά από ύπνο μέσω ενός watchdog timer time out, τα περιεχόμενα των μητρών CVRCON δεν επηρεάζονται. Για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ρεύματος σε κατάσταση ύπνου, η τάση αναφοράς θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. -17-

28 2.10. Επιπτώσεις του RESET Η επαναφορά της συσκευής επηρεάζει τα ακόλουθα: Τάση αναφοράς Comparator είναι απενεργοποιημένη Σταθερή τάση αναφοράς είναι απενεργοποιημένη REF CV αφαιρείται από το pin CV REF Έχει επιλεχθεί η σειρά υψηλής τάσης Τα CVR<3:0> γκάμα επιλογής bits έχουν εκκαθαριστεί 2.11 Υψηλή/ Χαμηλή Τάση ( Ανίχνευση) HLVD Οι συσκευές PIC 18F25K20 έχουν μία υψηλή/ χαμηλή τάση που ανιχνεύονται από μία μονάδα HLVD. Αυτό είναι ένα προγραμματιζόμενο κύκλωμα που επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει την διαδρομή της τάσης και την φορά με την οποία θα κινηθεί. Εάν η συσκευή υποστεί μία αλλαγή πέρα από το καθορισμένο σημείο και αλλάξει και η κατεύθυνση τότε διακόπτεται. Αν η διακοπή είναι ενεργοποιημένη, η υλοποίηση του προγράμματος θα ανταποκριθεί στη διακοπή. Ο έλεγχος της υψηλής/ χαμηλής τάσης, γίνεται πλήρως από τη λειτουργία της μονάδας HLVD. Αυτό επιτρέπει στο κύκλωμα να «σβήσει» υπό τον έλεγχο του λογισμικού, κάτι το οποίο μειώνει την κατανάλωση ρεύματος για τη συσκευή Ειδικά χαρακτηριστικά της CPU Οι συσκευές PIC 18F25K20/ 4XK20 περιβάλλον από πολλά χαρακτηριστικά που προορίζονται για τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας και την ελαχιστοποίηση του κόστους μέσω της εξάλειψης των εξωτερικών εξαρτημάτων. Τα χαρακτηριστικά λοιπόν είναι: Επιλογή ταλαντωτή Επαναπροσδιορισμός Power on Reset( POR) Power-up Timer (PWRT) -18-

29 Oscillator Start-up Timer ( OST) Brown-out Reset( BOR) Διακοπές Watchdog Timer ( WDT) Κωδικός προστασίας Τοποθεσίες ID In-circuit Serial Programming Ο ταλαντωτής μπορεί να διαμορφωθεί για την εφαρμογή ανάλογα με τη συχνότητα, τη δύναμη, την ακρίβεια και το κόστος Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά Η απόλυτη μέγιστη ( θερμοκρασίες) Θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με προδιαγραφές -40 C έως +125 C Θερμοκρασία αποθήκευσης -65 C έως και +150 C Τάση για κάθε pin σε σχέση με Vss ( εκτός από V DD και MCLR) -0,3V έως (V DD = 0,3 V) Τάση για κάθε V DD σε σχέση με V ss 0.3V στο + 4,5V Τάση για MCLR σε σχέση με V ss 0 V έως + 11,0 V Συνολική κατανάλωση ισχύος 1,0 W Μέγιστο ρεύμα από pin V ss ( - 40 C έως + 85 C ) 300 m A Μέγιστο ρεύμα από pin V ss ( + 85 C έως +125 C ) 125 m A Μέγιστο ρεύμα σε pin V DD ( -40 C έως +85 C) 200 m A Μέγιστο ρεύμα σε pin V DD ( +85 C έως +125 C) 85 m A Μέγιστο ρεύμα εξόδου που προέρχεται από κάθε pin εξόδου 25 m A Μέγιστο ρεύμα εξόδου που προέρχονται από όλες τις θύρες ( -40 C έως +85 C) 185 m A Μέγιστο ρεύμα που προέρχονται από όλες τις θύρες ( +85 C έως +125 C) 70 m A -19-

30 2.14 Χαρακτηριστικά της Microchip Υψηλής Απόδοσης Risk CPU: Έως 256 EEPROM bytes δεδομένων Έως και Kbytes μνήμη γραμμικού προγράμματος Έως και 1536 bytes της μνήμης δεδομένων Ευέλικτη Δομή Oscillator ( ταλαντωτή ) 16MHZ μπλοκ εσωτερικού ταλαντωτή Οι επιλέξιμες λογισμικές συχνότητες, κυμαίνονται από 31 khz έως 16 MHz 64MHz απόδοσης διατίθενται με τη χρήση PLL 4 τρόποι κρυστάλλου έως 64 MHz Fail-sale ρολόι monitor 2 ταχύτητες Oscillator Start-up ( εκκίνηση ταλαντωτή) Ειδικά χαρακτηριστικά μικροελεγκτή Εύρος τάσης λειτουργίας: 1,8 V σε 3,6 V Αυτό- προγραμματισμός υπό τον έλεγχο του λογισμικού Προγραμματιζόμενες 16- level High/ Low Voltage Αναλογικά χαρακτηριστικά Μετατροπή Αναλογικής σε ψηφιακή συχνότητα ( μονάδα ADC) i. 10 bit ανάλυση, 13 εξωτερικά κανάλια ii. Δυνατότητα αυτόματης απόκτησης iii. Διαθέσιμη μετατροπή κατά τη διάρκεια ύπνου iv. 1,2 V σταθερή τάση αναφοράς ( FVR) v. Είσοδος ανεξάρτητης πολυπλεξίας» 5 5

31 2.15. MOC 3021 «Το MOC 3021, ανήκει στην κατηγορία των optocoupler. Τα χαρακτηριστικά του είναι: 400V οδηγός εξόδου Photo Triac Δίοδος Γάλλιου- Αρσενικού, πηγή υπέρυθρων και οπτικό ζεύγος οδήγησης triac Υψηλή απομόνωση 7500V σε κορυφή Οδηγός εξόδου σχεδιασμένος για 220 V εναλλασσόμενης τάσης Συσκευασία πλαστική τύπου DIP 6 ακροδεκτών. Παρεμφερές με Motorola MOC 3020, MOC 3021, MOC 3022 και MOC 3023 Τυπικές εφαρμογές 115/240 Vac εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητική/ έλεγχος βαλβίδων Στραγγαλιστικό πηνίο Έλεγχος κινητήρων Ρυθμιστής λαμπτήρων πυρακτώσεως -21-

32 6 6

33 2.16. BT 137S Γενική περιγραφή TRIAC ευαίσθητης πόλωσης διακοπτικό στοιχείο ελέγχου σε 4 τεταρτημόρια ΣυσκευασίαSOC428 Υλικό επίπεδης τοποθέτησης σε πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος Χρήση σε εφαρμογές με υψηλή ευαισθησία και στα 4 τεταρτημόρια Χρήση Σύνδεση με μικροελεγκτές, λογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και άλλα κυκλώματα ενεργοποίησης πύλη χαμηλής ισχύος. Χαρακτηριστικά και οφέλη Άμεσα ενεργοποιήσιμο από χαμηλές τιμές εξόδων οδηγών και ολοκληρωμένων. Χαμηλή κατανάλωση σε κυκλώματα μικρής ισχύος και χαμηλό επίπεδο δημιουργίας αρμονικών συνιστωσών. Υλικό επιφανειακής τοποθέτησης Ενεργοποίηση και στα τέσσερα τεταρτημόρια Πολύ ευαίσθητη πύλη Εφαρμογές Έλεγχος κινητήρων Διακοπτικός έλεγχος. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση ελέγχου 600V Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα ελέγχου 65 Α Συνεχόμενο ρεύμα ελέγχου 8 Α Κατανάλωση ρεύματος ελέγχου 5mA -23-

34 Τ1=Ακροδέκτης 1 Τ2= Ακροδέκτης 2 G= Πύλη mb= T2-24-

35 2.17. DS 1307 Γενική περιγραφή «Το DS 1307, είναι ένα σειριακό ρολόι πραγματικού χρόνου ( RTC), χαμηλής ισχύος, πλήρως δυαδικά κωδικοποιημένα ψηφία ( BCD) ρολογιού ημερολογίου, επιπρόσθετα 56 bytes NV-SRAM.Τα δεδομένα και η διεύθυνση μεταφέρεται αμφίδρομα σειριακά μέσω του I 2 C διαύλου. Το ρολόι/ ημερολόγιο, παρέχει δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, ημέρα, ημερομηνία, μήνα και έτος πληροφοριών. Το ρολόι λειτουργεί είτε στην 24ωρη ή 12ωρη μορφή με AM/PM δείκτη. Το DS 1307, διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα τροφοδοσίας που ανιχνεύει τις διακοπές ρεύματος και μεταβαίνει αυτόματα στην εφεδρική τροφοδοσία. Η λειτουργία χρονομέτρησης συνεχίζεται, ενώ το τμήμα λειτουργεί από την εφεδρική τροφοδοσία. Χαρακτηριστικά Real Time Clock( RTC) ρολόι πραγματικού χρόνου, μετρά δευτερόλεπτα, ημέρες και ώρες, ημερομηνία του μήνα, ημέρες της εβδομάδας και έτος με έτος 56 byte, χρήση μπαταρίας, γενικής χρήσης RAM με απεριόριστη γραφή Πρωτόκολλο σειριακού προγραμματισμού Προγραμματιζόμενη έξοδος τετραγωνικού παλμού Αυτόματη μετάβαση σε εφεδρική τροφοδοσία από μπαταρία σε περίπτωση αποτυχίας τροφοδοσίας από πηγή Καταναλώνει λιγότερο από 500 n A στην χρήση από εφεδρική μπαταρία Εύρος Βιομηχανικής Θερμοκρασίας -40 C έως και 85 C Κύκλωμα ταλαντωτή Το DS 1307 χρησιμοποιεί ένα εξωτερικό 32, 768 k Hz κρύσταλλο. Το κύκλωμα του ταλαντωτή δεν απαιτεί εξωτερικές αντιστάσεις ή πυκνωτές για να λειτουργήσει Η λειτουργία του γίνεται με 2 τρόπους: -25-

36 1) Βοηθητική κατάσταση δέκτη: Τα δεδομένα και το ρολόι λαμβάνονται μέσω SDA και SCL. Μετά κάθε byte που έχει λάβει, αναγνωρίζει ένα bit και το μεταδίδει. Οι εντολές START και STOP αναγνωρίζονται ως η αρχή και το τέλος μιας σειριακής μεταφοράς. Το byte της βοηθητικής διεύθυνσης είναι το πρώτο byte που αφότου η κύρια διεύθυνση δημιουργεί την κατάσταση START. Το byte της βοηθητικής διεύθυνσης, περιέχει το DS bit. Μετά την παραλαβή και αποκωδικοποίηση της βοηθητικής διεύθυνσης, το DS 1307 εξάγει μία αναγνωρίσιμη στην SDA. 2) Βοηθητική κατάσταση πομπού: Το πρώτο byte λαμβάνεται και αντιμετωπίζεται όπως και στη κατάσταση του δέκτη. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας το bit κατεύθυνσης, θα δείξει ότι η κατεύθυνση μεταφοράς αντιστρέφεται. Η DS 1307 μεταδίδει σειριακά δεδομένα στο SDA ενώ το σειριακό ρολόι είναι η είσοδος στο SCL. START και STOP είναι οι συνθήκες που αναγνωρίζονται ως η αρχή και το τέλος μιας σειριακής μεταφοράς.»

37 3 ο κεφάλαιο Εργαλεία για την κατασκευή της ηλεκτρονικής πλακέτας Α) Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί ή συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλακέτα είναι τα ακόλουθα: 1. Μία αυτοδιάτριτη ηλεκτρονική πλακέτα 2. Ένα πολύ καλό κατσαβίδι πλακέ, ψιλό(π.χ. ρολογιών) 3. Ένα πριονάκι ξυλουργικής για το κόψιμο της πλακέτας 4. Ένας καλός μαρκαδόρος που θα μαρκάρει που θα τοποθετηθούν ο επεξεργαστής, τα optocoupler και τα υπόλοιπα βοηθητικά μέλη 5. Γυαλόχαρτο για να λειάνουμε την επιφάνεια 6. Ένας λαμπτήρας 220Volt 7. Ένα κοπίδι για διόρθωση πιθανών λαθών 8. Ένα κολλητήρι 9. Κλέμες πλακέτας 10. Θερμική σιλικόνη 11. Κόλλα για την κόλληση των υλικών 12. Ένα κοφτάκι 13. Ένα κουτί κατασκευών 14. Φις, σούκο με καλώδιο 1 m 15. Μία βάση για ασφάλεια 16. Μία ασφάλεια 2 A 17. Ένας μετασχηματιστής δίοδοι τύπου 1 W 4007 επί Ένας πυκνωτής 1000Μf/25 V 20. Αντίσταση 100 Ohm 21. Αντίσταση 2x4,7 k Ohm 22. Αντίσταση 2x470 Ohm 23. Αντίσταση 3x10 k Ohm 24. Αντίσταση 3x100 Ohm 25. Αντίσταση 3x2,2 k Ohm 26. Κρύσταλλος 32,768 khz 27. Κρύσταλλος 20 M hz button 29. Καλώδιο για την ένωση των υλικών 30. Μία μπαταρία 3 Volt μαζί με μία βάση μπαταρίας 31. PC Μία οθόνη LCD 2X16 γραμμές 33. Έναν επεξεργαστή 16 bit τύπου PIC 18F25K MOC LM DS

38 4 ο κεφάλαιο Σχεδιαστικό πρόγραμμα. -28-

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH).

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πιο συνηθισμένη έκφραση για την υγρασία του αέρα είναι η σχετική υγρασία (Relative Ηumidity, RH). Η σχετική υγρασία είναι ο λόγος επί τοις εκατό (%) της μάζας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

WDT και Power Up timer

WDT και Power Up timer Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ PIC O μικροελεγκτής PIC κατασκευάζεται από την εταιρεία Microchip. Περιλαμβάνει τις τρεις βασικές κατηγορίες ως προς το εύρος του δίαυλου δεδομένων (Data Bus): 8 bit (σειρές PIC10, PIC12,

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρητής STATUS. IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1

Καταχωρητής STATUS. IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1 Καταχωρητής STATUS bit 7 IRP: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την έμμεση διευθυνσιοδότηση 1= Bank2, Bank3 0= Bank0, Bank1 bit 6-5 RP1:RP0: Bit επιλογής περιοχής μνήμης (Bank) για την άμεση διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr Ασύγχρονη σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή ρολογιού Εισαγωγή Αυτό το κομψό ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Το περίβλημα του ρολογιού διαθέτει λεπτή κάμερα και αναγνώστη καρτών Micro SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα Micro SD) για εγγραφή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ INVERTER ΤΡΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ LCD ΟΘΟΝΗ 1)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι ενεργοποιημένο, ο μετατροπέας θα φορτίσει την μπαταρία σε αυτή την κατάσταση 2)ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD -1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SD 1 2 SD 1 3 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Όταν ο διακόπτης είναι σε θέση ΟΝ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 2. ΚΑΛΩ ΙΟ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ 3. ΣΗΜΕΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller

Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller Ελεγκτής Σταδιακής Ανατολής/Δύσης Λαμπτήρων Ενυδρείου Sunrise/Sunset Aquarium Dim Controller 1. Γενικά. Ιστορικά, οι πρώτοι λαμπτήρες που κατασκευάστηκαν ήταν οι γνωστοί σε όλους μας λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Διαβάστε περισσότερα

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC

AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC AUTOTECH R-2010 - Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για ρολλά 230VAC Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου R-2010. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ AVR AT90S2313 Η ιδέα για την κατασκευή αυτή μου ήρθε καθώς σκεφτόμουν κάποιο τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας για τα φώτα της σκάλας του σπιτιού μου. Το σπίτι είναι διόροφο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460

Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Bedienungsanleitung Soldi 460 Instruction manual Soldi 460 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 460. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικά χαρακτηριστικά 1 of 6 10/09/2013 13:34 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου (πλακέτα) για ρολλά, τύπου S-2055, της εταιρείας AUTOTECH. Είναι κατάλληλος για ρολλά που τροφοδοτούνται από μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V AC

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Μ: 30086 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ: 33359 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη

Ελληνικά. BT-03i εγχειρίδιο χρήστη BT-03i εγχειρίδιο χρήστη 1 Γενική επισκόπηση Ευρετήριο Ξεκινώντας Πως να απαντήσετε στην τηλεφωνική κλήση Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 2 1. Γενική επισκόπηση A B E Δ ΣΤ 1-1 Πλήκτρα λειτουργίας: Γ A B

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑΣΙΜΩΝ/ΒΑΤΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ VHF/UHF

ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΑΣΙΜΩΝ/ΒΑΤΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ VHF/UHF Συνεχίζοντας με την παρουσίαση των ποιοτικών κατασκευών σε κιτ της Delta Fox, αυτό το μήνα σας παρουσιάζουμε άλλη μια αξιόλογη κατασκευή. Πρόκειται για μια γέφυρα στασίμων VHF/UHF ισχύος 100 Watt, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός

81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μαζί με το BC-228 ένας ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει το βρέφος σε τακτά διαστήματα. Παροχή ρεύματος (Α) Πομπός 81722 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το baby phone της Hama BC-228. Αυτή η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα πιο αυστηρά ποιοτικά πρότυπα ελέγχου. Ελέγχθηκε και έφυγε από το εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8. Art. 4052. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 GR868RX8 Art. 4052 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών χρήσης είναι πνευματική ιδιοκτησία της SIGMA SECURITY A.B.E.E. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών

PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών PWM (Pulse Width Modulation) Διαμόρφωση εύρους παλμών Μία PWM κυματομορφή στην πραγματικότητα αποτελεί μία περιοδική κυματομορφή η οποία έχει δύο τμήματα. Το τμήμα ΟΝ στο οποίο η κυματομορφή έχει την μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα.1/1 www.1999.gr

Σελίδα.1/1 www.1999.gr Σελίδα.1/1 LXT-4 WATCH GPS GSM TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 γενική εισαγωγή 1.1 Εμφάνιση 1.2 Λειτουργίες Ο κάθε επιλεγμένος αριθμός μπορεί να πάρει τις πληροφορίες θέσης άμεσα μέσω της ερώτησης SMS,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος»

Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικού μετατροπέα και συστήματος τηλεμετρίας ηλεκτρικού οχήματος «Πυρφόρος» Παπαμανώλης Πάντελής (Σπουδαστής Σχολής ΗΜ&ΜΥ, ΕΜΠ) 1 Δομή της παρουσίασης 1. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων

BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500. διαχείριση. συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων BIOMASS ELECTRONIC CONTROLLER PWC-2500 διαχείριση συστημάτων θέρμανσης βιοκαυσίμων CONTROLLER PWC-2500 Ο CONTROLLER PWC-2500 κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες που απαιτούνται για τον έλεγχο την

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

Passion for KNX innovation

Passion for KNX innovation Passion for KNX innovation Touch-MyDesign 2 ZVI-TMDP4 ZN1AC-UPFRCR (122.7 x 90.2 x 12 mm.) Το KNX χειριστήριο χωρητικής τεχνολογίας Touch-MyDesign με πλήκτρα αφής ικανοποιεί τις σχεδιαστικές ανάγκες οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Soldi 420 Εγχειρίδιο Οδηγιών Soldi 420 Εισαγωγή Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη συσκευή ανίχνευσης χαρτονομισμάτων Soldi 420. Με την αγορά αυτού του προϊόντος ποιότητας έχετε κάνει την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται

Electronics μαζί με τα συνοδευτικά καλώδια και το αισθητήριο θερμοκρασίας LM335 που περιέχονται Τομέας: Ηλεκτρονικός Εκπαιδευτικός: Μπουλταδάκης Στέλιος Μάθημα: Συλλογή και μεταφορά δεδομένων μέσω Η/Υ, Αισθητήρες-Ενεργοποιητές Αντικείμενο: α) Μέτρηση θερμοκρασίας με το αισθητήριο LM335 και μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 1) Τι είναι μητρική πλακέτα; Είναι η βασική ηλεκτρονική πλακέτα ενός Η/Υ πάνω στην οποία συνδέονται όλα τα εξαρτήματα ενός Η/Υ όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη, οι κάρτες επέκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ 4 ο Εξάμηνο Μαδεμλής Ιωάννης ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι λογικές πράξεις που υποστηρίζει η Assembly του 8088 είναι : Πράξη AND Πράξη OR Πράξη NOT Πράξη XOR Με τις λογικές πράξεις μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα