EΓKYKΛIOΣ 10 / 2014 ΘEMA: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΓKYKΛIOΣ 10 / 2014 ΘEMA: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ"

Transcript

1 EΓKYKΛIOΣ 10 / 2014 ΘEMA: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ 1.1 Εισαγωγή Με βάση την προηγούμενη ενασχόληση κι εμπειρία τους και τα αποτελέσματα δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλονται κατά καιρούς, οι Τ.Ε. (Τ.Ε.) κατατάσσονται σε κατηγορίες εμπειρίας, (Α),(Β) και (Γ). Σκοπός της κατάταξης είναι: Να διευκολυνθούν οι Οργανωτές να επιλέξουν τους καταλληλότερους Τ.Ε., ανάλογα με το είδος του κάθε αγώνα Να δοθούν κίνητρα στους Τ.Ε. για συνεχή βελτίωση Να μην επιβαρύνονται υπερβολικά κάποιοι Τ.Ε. ενώ κάποιοι άλλοι δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες ενασχόλησης με το αντικείμενο Οι Οργανωτές θα λάβουν τον κατάλογο των Τ.Ε. και την κατηγορία στην οποία ανήκει καθένας με ξεχωριστή επιστολή. 1.2 Εκπαίδευση και επιμόρφωση Τ.Ε. Η εκπαίδευση και επιμόρφωση των Τ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα : Για νέους (δόκιμους) τεχνικούς εφόρους: 1. Προϋποθέσεις για νέους (δόκιμους) τεχνικούς εφόρους. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους νέους (δόκιμους) Τ.Ε. είναι η επαρκής γνώση της μηχανολογίας του αυτοκινήτου και η αξιοπρεπής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικών) ενώ επιθυμητή (αν και όχι απαραίτητη) είναι η σχετική Πανεπιστημιακή ή Πολυτεχνική ή Τεχνική (ΤΕΙ) εκπαίδευση. 2. Σεμινάριο εκπαίδευσης νέων (δόκιμων) Τ.Ε. κάθε 2 έτη. Κατά τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο κάθε δύο χρόνια διενεργείται από ένα σεμινάριο εκπαίδευσης νέων (δόκιμων) Τ.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για κάθε σεμινάριο εκπαίδευσης απευθύνεται από τα ΜΜΕ (περιοδικά, Internet) αλλά και σε ειδικούς χώρους (πχ. στο ΕΜΠ και λοιπές σχετικές σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ) πρόσκληση συμμετοχής προς όσους ενδιαφέρονται να γίνουν Τ.Ε. Στο σεμινάριο αναπτύσσονται ζητήματα τεχνικών κανονισμών, διαδικαστικά, σχέσεων με αγωνιζόμενους και οργανωτές κοκ. Επίσης υπάρχει και πρακτική εξάσκηση σε κοινούς ελέγχους. Τέλος υπάρχει γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, κάθε νέος τεχνικός έφορος λαμβάνει αυτόματα το χαρακτηρισμό του δόκιμου T.E. 3. Αξιολόγηση νέων (δόκιμων) Τ.Ε.. Όλοι οι δόκιμοι Τ.Ε. οφείλουν να συμμετάσχουν σε τουλάχιστον 6 αγώνες πανελλήνιων Πρωταθλημάτων σε διάστημα 2 ετών. Για το λόγο αυτό πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με τον επικεφαλής Τ.Ε. του αγώνα (υποχρεωτικά κατηγορίας εμπειρίας Α), ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τους αναθέσει καθήκοντα και να τους επιβλέπει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, μετά δε το πέρας του αγώνα συμπληρώνει σχετικό έντυπο αξιολόγησης και θα το αποστέλλει στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ. Μόλις ο δόκιμος Τ.Ε. συγκεντρώσει 6 έντυπα αξιολόγησης, και ανάλογα τόσο με τα περιεχόμενά τους όσο και με τα αποτελέσματα της τελευταίας γραπτής εξέτασης, μπορεί να καταταχθεί από την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ σε οποιαδήποτε κατηγορία εμπειρίας. Για να διατηρήσει τη σχετική ιδιότητα, ένας δόκιμος Τ.Ε. πρέπει, στο διάστημα των 2 ετών, είτε να συμμετάσχει σε ένα τουλάχιστον σεμινάριο επιμόρφωσης (βλ. παρακάτω) είτε να συμμετάσχει στους εν λόγω 6 αγώνες. Σε διαφορετική περίπτωση, χάνει την ιδιότητα του δόκιμου Τ.Ε. και, αν επιθυμεί να την αποκτήσει πάλι, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει το σεμινάριο εκπαίδευσης. Για τεχνικούς εφόρους και δόκιμους τεχνικούς εφόρους: 1. Σεμινάριο επιμόρφωσης Τ.Ε. και δόκιμων Τ.Ε. κάθε έτος. Κατά τους μήνες Ιανουάριο Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται από ένα σεμινάριο επιμόρφωσης Τ.Ε. και δόκιμων Τ.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι Τ.Ε. και οι δόκιμοι Τ.Ε. ειδοποιούνται από την ΕΠΑ/ΕΘΕΑ. Κάθε Τ.Ε. είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει μέσα σε διάστημα δύο ετών ένα τουλάχιστον από αυτά τα σεμινάρια και να έχει συμμετάσχει σε τουλάχιστον 6 αγώνες, διαφορετικά χάνει αυτόματα τη σχετική ιδιότητα. Το τι ισχύει για τους δόκιμους Τ.Ε. αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στο σεμινάριο αναπτύσσονται ζητήματα τεχνικών κανονισμών, διαδικαστικά, σχέσεων με αγωνιζόμενους και οργανωτές κοκ. Επίσης υπάρχει και πρακτική εξάσκηση σε κοινούς ελέγχους. Τέλος υπάρχει γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης. 2. Κατηγοριοποίηση Τ.Ε.. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της δοκιμασίας και κατά την κρίση της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ οι Τ.Ε. κατατάσσονται στις 3 κατηγορίες εμπειρίας, Α, Β και Γ. Οι Τ.Ε. κατηγορίας Α μπορούν να είναι επικεφαλής Τ.Ε. σε αγώνες πανελλήνιων Πρωταθλημάτων ή Κυπέλλων. Οι Τ.Ε. έφοροι κατηγορίας Β μπορούν να είναι επικεφαλής Τ.Ε. σε αγώνες Επάθλων, καθώς και σε αγώνες ράλι σπριντ. Οι τεχνικοί έφοροι κατηγορίας Γ μπορούν να είναι επικεφαλής σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες και πρέπει να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά σε όλους τους αγώνες όπου είναι επικεφαλής τεχνικοί έφοροι κατηγορίας Α και Β 1.3 Αριθμός Τ.Ε. και Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος Με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών τεχνικών ελέγχων των αγώνων και τη μείωση του φόρτου εργασίας των Τ.Ε., ορίζεται ο ακόλουθος ελάχιστος αριθμός Τ.Ε.: Είδος αγώνα Αριθμός Τ.Ε. Για όλους τους αγώνες (εκτός ράλι σπριντ): Τουλάχιστον 1 Τ.Ε. ανά 30 αυτοκίνητα και επιπλέον... Ταχύτητα (πανελλήνιο πρωτάθλημα ή κύπελλο) Τουλάχιστον 2 Τ.Ε. συνολικά Ανάβαση (πανελλήνιο πρωτάθλημα) Τουλάχιστον 3 Τ.Ε. συνολικά Ανάβαση (πανελλήνιο πρωτάθλημα), σε περίπτωση που ο Τουλάχιστον 3 Τ.Ε. συνολικά έλεγχος εξακρίβωσης γίνεται στα paddocks των και τουλάχιστον 1 Τ.Ε. ανά 20 αγωνιζομένων αυτοκίνητα Ράλι ή μίνι ράλι (πανελλήνιο πρωτάθλημα ή κύπελλο) Τουλάχιστον 3 Τ.Ε. συνολικά Ράλι σπριντ 1 Τ.Ε. για μέχρι 20 συμμετοχές 2 Τ.Ε. από 20 έως 60 συμμετοχές Για πάνω από 60 συμμετοχές, 1 Τ.Ε ανά 30 αυτοκίνητα

2 Σε όλους τους αγώνες ορίζεται Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος με επιπλέον της συνήθους αποστολής των Τ.Ε. καθήκοντα: συντονισμό και καθοδήγηση (όπου χρειάζεται) των Τ.Ε. του αγώνα, και επικοινωνία με τους Οργανωτές, τους Αγωνοδίκες και τους υπόλοιπους Άρχοντες του αγώνα, καθώς και με την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ. Επίσης ο Επικεφαλής των Τ.Ε φέρει τη συνολική ευθύνη για τις δραστηριότητες των Τ.Ε. στον αγώνα, χωρίς αυτό βέβαια να απαλλάσσει τους υπόλοιπους Τ.Ε. από τη δική τους ευθύνη. Μετά τον αγώνα, ο επικεφαλής Τ.Ε. υποχρεούται να αποστείλει προς την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ αναφορά σχετικά με: (α) τεχνικούς εφόρους και δόκιμους τεχνικούς εφόρους, που έλαβαν μέρος (β) προβλήματα που διαπιστώθηκαν με αυτοκίνητα (πχ. σοβαρά τεχνικά προβλήματα, που οδήγησαν σε απόρριψη του αυτοκινήτου στον έλεγχο εξακρίβωσης, σοβαρά ατυχήματα, τεχνικά προβλήματα στον τελικό τεχνικό έλεγχο) (γ) αυτοκίνητα χωρίς ΔΤΤ. Στην αναφορά πρέπει να επισυνάπτονται και οι εκθέσεις τεχνικών εφόρων του αγώνα. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει καλύτερη γνώση της κατάστασης κάθε αγώνα ως προς τα τεχνικά του ζητήματα. 1.4 Επιλογή Τ.Ε. Για τους αγώνες των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων, θα ορίζονται από την ΕΠΑ/ΕΘΕΑ οι Επικεφαλής Τ.Ε. Αντικατάστασή τους προβλέπεται μόνο σε περίπτωση κωλύματος, με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ. Στους λοιπούς αγώνες Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων ο Επικεφαλής Τ.Ε ανήκει οπωσδήποτε στην κατηγορία Α. Ένας ακόμα Τ.Ε. ανήκει οπωσδήποτε στην κατηγορία Β. Τυχόν άλλοι Τ.Ε. μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε κατηγορία. Δόκιμος Τ.Ε. μπορεί να υπολογίζεται στους Τ.Ε. του αγώνα, ακόμα και ως επικεφαλής, μόνο σε αγώνες παιδιές σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους (πχ. δεξιοτεχνίες, trial 4x4). Στους υπόλοιπους αγώνες, οι δόκιμοι Τ.Ε. δεν μπορούν να υπολογίζονται στους Τ.Ε. του αγώνα. Οι Οργανωτές προβλέπουν τον αναμενόμενο αριθμό συμμετοχών, ενδεχόμενα και με βάση τις συμμετοχές αντίστοιχου προηγούμενου αγώνα, και ορίζουν τον κατάλληλο αριθμό Τ.Ε. σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ. Οι Οργανωτές οφείλουν να ορίζουν έγκαιρα επιπλέον Τ.Ε., σε περίπτωση που τελικά υπάρχει προς τα πάνω διαφοροποίηση στον αριθμό συμμετοχών σε σχέση με τις προβλέψεις. Η σύνθεση των Τ.Ε. κάθε αγώνα (άσχετα από το ποιοί από αυτούς αναγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του) υποβάλλεται από τον Οργανωτή στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ για έγκριση. Ο Οργανωτής οφείλει να έρθει έγκαιρα (τουλάχιστον ένα ημερολογιακό μήνα πριν την τέλεση του αγώνα και άμεσα σε κάθε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης ή ορισμού επιπλέον Τ.Ε.) σε σχετική συνεννόηση με την ΕΠΑ/ΕΘΕΑ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της σύνθεσης των Τ.Ε. του αγώνα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του (πχ. την περιοχή τέλεσης), την ανά έτος συμμετοχή των Τ.Ε. στους αγώνες κτλ. 1.5 Εντυπα τεχνικών ελέγχων Οι Οργανωτές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν στους αγώνες αναβάσεων, ταχύτητας και Rally τα ειδικά έντυπα ελέγχων εξακρίβωσης και τεχνικών ελέγχων της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ. Συγκεκριμένα: Στους ελέγχους εξακρίβωσης αγώνων αναβάσεων και ταχύτητας χρησιμοποιείται το έντυπο υπόδειγμα ΟΜΑΕ-ΕΝΤΥΠΟ-ΤΕ-ΑΝΑΒ- ΤΑΧΥΤ. Στους ελέγχους εξακρίβωσης αγώνων τύπου Rally χρησιμοποιείται το έντυπο υπόδειγμα ΟΜΑΕ-ΕΝΤΥΠΟ-ΤΕ-RALLY Οι Οργανωτές θα λάβουν τα έντυπα αυτά με ξεχωριστή επιστολή, αν δεν τα έχουν ήδη λάβει. Αν το επιθυμούν, και σε συνεννόηση με την τεχνική επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ, μπορούν να τα λάβουν και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη για επεξεργασία από Η/Υ. 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 2.1 Συμμετοχές Όλοι οι αγωνιζόμενοι συμπληρώνουν υποχρεωτικά έντυπο-δήλωση που αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του οχήματος, όλα τα συστήματα ασφάλειας του αυτοκινήτου και των αγωνιζομένων (κράνη ρουχισμό κ.τ.λ.), Δ.Α. - τυχόν επεκτάσεις και υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων περί πλήρους γνώσης και συμμόρφωσης όλων των κανονισμών. Σε αυτή την περίπτωση το αυτοκίνητο δεν προσέρχεται στον έλεγχο εξακρίβωσης όμως δεν αυτό δεν σημαίνει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε αυτεπάγγελτο τεχνικό έλεγχο. Σε περίπτωση που σε αυτεπάγγελτο τεχνικό έλεγχο βρεθεί το πλήρωμα ή το αυτοκίνητο να μην συμφωνεί με αυτά που έχει δηλώσει θα αναφέρεται στους αγωνοδίκες. Στο έντυπο συμμετοχής του αγώνα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται αν το αυτοκίνητο έχει ΔΤΤ ή όχι. Το έντυπο της συμμετοχής πρέπει να είναι ενιαίο για όλες τις λέσχες και σύμφωνα με το πρότυπο της ΕΠΑ/ΕΘ.Ε.Α. 2.2 Διάρκεια και ωράριο ελέγχου εξακρίβωσης Η ελάχιστη διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης ανάλογα με το είδος του αγώνα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Είδος αγώνα Ταχύτητα Ανάβαση Ανάβαση, σε περίπτωση που ο έλεγχος εξακρίβωσης γίνεται στα paddocks των αγωνιζομένων Ράλι ή μίνι ράλι Ράλι σπριντ Αλλοι αγώνες Ελάχιστη διάρκεια ελέγχου εξακρίβωσης 2.5 ώρες 2.5 ωρες 3 ώρες 3 ώρες 2.5 ώρες 2 ώρες

3 2.2 Χώρος ελέγχου εξακρίβωσης Ο έλεγχος εξακρίβωσης πρέπει να γίνεται: Για την περίπτωση αγώνων ταχύτητας: στα Paddocks των αγωνιζομένων ή εναλλακτικά σε συγκεκριμένο κατάλληλο χώρο, όπου θα προσέρχονται τα αυτοκίνητα για έλεγχο. Ο Οργανωτής οφείλει να προσδιορίσει στον Ειδικό Κανονισμό του αγώνα που πρόκειται να γίνει ο έλεγχος εξακρίβωσης. Σε περίπτωση διεξαγωγής του ελέγχου εξακρίβωσης στα Paddocks, οι αγωνιζόμενοι οφείλουν πρώτα να διεκπεραιώσουν τις διαδικασίες της γραμματείας του ελέγχου εξακρίβωσης και να παραλάβουν τους αριθμούς συμμετοχής. Για την περίπτωση αγώνων αναβάσεων: σε συγκεκριμένο κατάλληλο χώρο, όπου θα προσέρχονται τα αυτοκίνητα για έλεγχο. Ο έλεγχος εξακρίβωσης στα paddocks των αγωνιζομένων επιτρέπεται μόνο εφ όσον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση (πχ. λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου), μόνο κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ και μόνο αν ο Οργανωτής έχει διασφαλίσει την αυστηρή τήρηση του ωραρίου και της σειράς τοποθέτησης των αγωνιζομένων στα paddocks τους και έχει σεβαστεί τον ελάχιστο αριθμό Τ.Ε. και τη διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης (βλ. 1.3 και 2.1) Για την περίπτωση των λοιπών αγώνων: σε συγκεκριμένο κατάλληλο χώρο, όπου θα προσέρχονται τα αυτοκίνητα για έλεγχο. Ο Επικεφαλής Τ.Ε. οφείλει να λάβει γνώση του προβλεπόμενου χώρου και να κρίνει την καταλληλότητά του, ανάλογα με τις συνθήκες (είδος αγώνα, διαθέσιμος χώρος και εξοπλισμός, καιρός, αριθμός συμμετοχών κοκ.). Αν τον θεωρήσει κατάλληλο, οφείλει να συνεργαστεί με τον Οργανωτή για τη βέλτιστη διαμόρφωσή του και να υποδείξει τυχόν μέτρα βελτίωσης του. Σε διαφορετική περίπτωση, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον Οργανωτή, ο οποίος πρέπει να φροντίσει για την αποκατάσταση όλων των ελλείψεων που ενδεχόμενα θα του υποδειχθούν από τον Επικεφαλής Τ.Ε. 3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μέρος των καθηκόντων των Τ.Ε. αποτελεί και η συνεχής διαπίστωση της τήρησης των κανονισμών ασφαλείας από το πλήρωμα (κράνη, φόρμες κτλ.) και τα αυτοκίνητα (κλωβοί ασφάλειας, συστήματα πυρόσβεσης, ζώνες, καθίσματα, δεξαμενές ασφάλειας κτλ.) κατά τη διεξαγωγή των αγώνων. Σε περίπτωση που κάποιος τέτοιος κανονισμός δεν τηρείται, ο Τ.Ε. έχει το δικαίωμα, αφού ενημερώσει χωρίς χρονοτριβή τον Αλυτάρχη και εγκριθεί από του Αγωνοδίκες, να μην επιτρέψει την εκκίνηση ή τη συνέχιση του αγώνα για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος. Κάθε αυτοκίνητο που μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης αποσυναρμολογηθεί ή τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επηρεάζεται ενδεχόμενα η ασφάλεια του ή έχει εμπλακεί σε ατύχημα με ανάλογες συνέπειες, πρέπει να ελέγχεται από τους Τ.Ε. του αγώνα για να διαπιστώνεται η καταλληλότητά του να συνεχίσει. 4 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Σε περίπτωση που οι Τ.Ε. διαπιστώσουν οποιαδήποτε τεχνική παράβαση διέφυγε της προσοχής τους κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τους Αγωνοδίκες, οι οποίοι αποφασίζουν σχετικά. Σε όλους τους αγώνες Πρωταθλημάτων, Κυπέλλων και Επάθλων οι Τ.Ε. μπορούν να προβούν στα χρησιμοποιούμενα ή αντικατασταθέντα ανταλλακτικά, σε όποιους ελέγχους, μαρκαρίσματα, σφραγίσεις και άλλες ενέργειες θεωρούν σκόπιμες κατά τη διάρκεια του αγώνα προκειμένου να διασφαλισθεί η τεχνική νομιμότητα των διαγωνιζόμενων αυτοκινήτων. Επίσης οι Αγωνοδίκες μπορούν να παραγγείλουν στους Τ.Ε. επιπλέον ελέγχους ή άλλες ενέργειες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι Τ.Ε. οφείλουν να κάνουν τουλάχιστον έναν έλεγχο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ή, σε περίπτωση πολυήμερων αγώνων, κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής ημέρας. Σε αγώνες αναβάσεων που διεξάγονται σε δύο σκέλη οι Τ.Ε. οφείλουν να κάνουν έλεγχο ανάμεσα στα δύο σκέλη. Σε αγώνες ταχύτητας οι Τ.Ε. οφείλουν να κάνουν έλεγχο κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας των χρονομετρημένων δοκιμαστικών. Σε κάθε περίπτωση οι Τ.Ε. κατά την κρίση τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα χρονικά και τεχνικά περιθώρια που τους διατίθενται και να προσαρμόζουν τους ελέγχους τους έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η φυσιολογική εξέλιξη του αγώνα. Ειδικά για τους αγώνες ράλι και μίνι ράλι: Οι Τ.Ε. επιβλέπουν, όποτε κρίνεται σκόπιμο, τη διαδικασία του μαρκαρίσματος των ελαστικών. Ο Οργανωτής οφείλει να έχει προβλέψει κατάλληλη ομάδα ανθρώπων για την εργασία αυτή, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των Τ.Ε. Ένας τουλάχιστον Τ.Ε. πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμος σε κάθε Service Park. Οι Τ.Ε. είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανονισμών που σχετίζονται με την απαγόρευση παροχής εξωτερικής βοήθειας. Ο Οργανωτής οφείλει να έχει προβλέψει κατάλληλη ομάδα κριτών γεγονότων για την εργασία αυτή. Αυτό δεν σημαίνει πως οι Τ.Ε. δεν οφείλουν να έχουν τεταμένη την προσοχή τους για σχετικά περιστατικά και να αναφέρουν στους Αγωνοδίκες οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους. Οι Τ.Ε. μπορούν να κάνουν ενδιάμεσους τεχνικούς ελέγχους σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής, εκτός από τις ΕΔ (από την αφετηρία μέχρι και τον τερματισμό τους). Οι Τ.Ε. συνιστάται να κάνουν ενδιάμεσους τεχνικούς ελέγχους σε χώρους Service Park, μετά από STOP και σε ΣΕΧ και ιδιαίτερα πριν την κίτρινη προειδοποιητική πινακίδα των ΣΕΧ. Σε περίπτωση που το ΣΕΧ ακολουθείται από αφετηρία ΕΔ, οι τεχνικοί έφοροι οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τυχόν έλεγχο στο χώρο του ΣΕΧ το αργότερο δύο (2) λεπτά πριν την προβλεπόμενη ώρα εκκίνησης της ΕΔ για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ώστε να δοθεί χρόνος στο πλήρωμα να προετοιμαστεί απερίσπαστο για την ΕΔ. Από την πλευρά του, το πλήρωμα οφείλει να παρέχει στους Τ.Ε. κάθε δυνατή βοήθεια για την ολοκλήρωση του ελέγχου και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους. Οι Τ.Ε. έχουν δικαίωμα να ανοίξουν το εμπρόσθιο και το οπίσθιο καπό για να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο, οφείλουν δε να τα ξανακλείσουν και να τα ασφαλίσουν με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει το πλήρωμα από την ευθύνη του για την ασφάλιση των καπό και τη γενικότερη κατάσταση του αυτοκινήτου. Το πλήρωμα μπορεί να ζητήσει να ανοίξει και να ξανακλείσει - ασφαλίσει τα καπό το ίδιο. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να το πράξει άμεσα και χωρίς χρονοτριβή ή διαμαρτυρία. Στο τέλος του αγώνα, ή, προκειμένου για πολυήμερους αγώνες, στο τέλος κάθε αγωνιστικής ημέρας, οι Τ.Ε. υποβάλλουν στους Αγωνοδίκες έκθεση σχετικά με τους ελέγχους που προέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της ημέρας και τα αποτελέσματα αυτών. 5 ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Σε όλους τους αγώνες Πρωταθλημάτων, Κυπέλλων και Επάθλων πρέπει να διενεργείται μετά τον τερματισμό του αγώνα λεπτομερής τελικός τεχνικός έλεγχος σε τουλάχιστον τρία (3) διαφορετικά αυτοκίνητα. Σε όλους τους αγώνες Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων ο τελικός τεχνικός έλεγχος θα διενεργείται υποχρεωτικά σε συνεργείο. Οι Αγωνοδίκες και ο Αλυτάρχης έχουν πάντως το δικαίωμα να υποδείξουν έλεγχο και σε όποια άλλα επιπλέον αυτοκίνητα επιθυμούν.

4 Τα σημεία στα οποία θα εκτελείται ο τελικός τεχνικός έλεγχος θα υποδεικνύονται από τους αγωνοδίκες σε συνεργασία με τον επικεφαλής τεχνικό έφορο και αναφέρονται στο έντυπο τελικού τεχνικού ελέγχου. Οι Οργανωτές οφείλουν να παρέχουν στους T.E. κάθε δυνατή διευκόλυνση και βοήθεια για τη διεξαγωγή των τεχνικών ελέγχων. Ο χώρος όπου γίνεται ο τελικός τεχνικός έλεγχος πρέπει να είναι επίπεδος, μη προσπελάσιμος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και να διαθέτει επαρκή φωτισμό και στέγαση, έστω και πρόχειρη (αδιάβροχη τέντα). Κατά προτίμηση ο τελικός τεχνικός έλεγχος πρέπει να γίνεται σε συνεργείο με επαρκή τεχνικό εξοπλισμό (αναβατόρια κτλ.). Οι Τ.Ε. μπορούν, στα πλαίσια των καθηκόντων τους και ιδιαίτερα κατά τον τελικό τεχνικό έλεγχο: Να ζητήσουν από τον αγωνιζόμενο, στα πλαίσια των παραπάνω ελέγχων, να τους προμηθεύσει τα εξαρτήματα ή δείγματα που κρίνονται απαραίτητα. Να ζητήσουν από τους αγωνοδίκες να γίνει έλεγχος και σε κάποια άλλα σημεία πέρα των υποχρεωτικών. Η οργάνωση είναι υπεύθυνη για τον όλο συντονισμό και την διεκπεραίωση του τελικού τεχνικού ελέγχου, όπως μεταφορά αυτ/του, ασφάλεια χώρου, φύλαξη, διασφάλιση τήρησης προβλεπόμενων διαδικασιών. 6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έλεγχοι που είναι οπτικοί και δεν απαιτούν αποσυναρμολόγηση τμημάτων του αυτοκινήτου γίνονται επιτόπου. Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται έξοδα τεχνικών εργασιών, δεν θα εισπράττονται. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων και ανωμαλιών και για να υπάρχει αυξημένη σαφήνεια των ενστάσεων που αναφέρονται σε τεχνικά θέματα, αυτές πρέπει είναι σαφείς και συγκεκριμένες. Κάθε σημείο τους πρέπει να συνοδεύεται από το άρθρο του δελτίου αναγνώρισης (τριψήφιοι κωδικοί) που θεωρείται πως παραβιάστηκε. Αν το σημείο αυτό δεν περιλαμβάνεται στο δελτίο αναγνώρισης τότε πρέπει αντ' αυτού να περιλαμβάνεται το άρθρο και παράγραφος του παραρτήματος J που θεωρείται πως παραβιάστηκε. Ενστάσεις που δεν περιλαμβάνουν τις παραπάνω πληροφορίες θεωρούνται απαράδεκτες, όπως και όσες απαιτούν μετρήσεις σε σημεία που οι τιμές τους δεν αναφέρονται στο δελτίο αναγνώρισης. Ενστάσεις για το υλικό από το οποίο αποτελείται κάποιο εξάρτημα δεν γίνονται δεκτές, εκτός και αν το υλικό αυτό αναφέρεται στο δελτίο αναγνώρισης. Ο Οργανωτής υποχρεούται να αναφέρει εκ των προτέρων στο συμπληρωματικό κανονισμό του αγώνα σε ποιό συνεργείο πρόκειται να γίνει ο τεχνικός έλεγχος λόγω ενστάσεων και να έχει φροντίσει για τη διαθεσιμότητα του συνεργείου αυτού στα παρακάνω αναφερόμενα χρονικά περιθώρια. Επίσης ο Οργανωτής οφείλει να φροντίσει, με τους όρους της σχετικής απόφασης των Αγωνοδικών, για τη μεταφορά και φύλαξη των αυτοκινήτων μέχρι τον τεχνικό έλεγχο για την εκδίκαση της ένστασης. Με σκοπό να μην χρησιμοποιούνται οι ενστάσεις ως μέσο αθέμιτου ανταγωνισμού και δέσμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα των επίδικων αυτοκινήτων, οι Τ.Ε. υποχρεούνται να αρχίσουν τον τεχνικό έλεγχο που γίνεται λόγω ένστασης το αργότερο εντός τριών ημερών από την υποβολή της. Επιπλέον, πρέπει να τον ολοκληρώσουν και να αποδεσμεύσουν το αυτοκίνητο εντός πέντε ημερών από την υποβολή της ένστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, οι Τ.Ε. μπορούν, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση τους προς τους Αγωνοδίκες και έγκριση των τελευταίων, να παρατείνουν το χρονικό αυτό διάστημα κατά μία το πολύ εβδομάδα. Οι Τ.Ε. οφείλουν να αποδεσμεύσουν το υπόλοιπο αυτοκίνητο, κρατώντας και σφραγίζοντας όσα εξαρτήματά του χρήζουν περαιτέρω ελέγχου ή τα εξαρτήματα που ελέγχθηκαν και βρέθηκαν μη σύννομα. Επίσης, οφείλουν να αποδεσμεύσουν κάθε εξάρτημα που μετρήθηκε και βρέθηκε κανονικό, καθώς και αυτά για τα οποία ο αγωνιζόμενος υπογράψει δήλωση ότι αποδέχεται τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Σε περίπτωση που ο αγωνιζόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει σε άλλο αγώνα που διεξάγεται την αμέσως επόμενη εβδομάδα από την υποβολή της ένστασης, οπότε ενδέχεται η εκδίκαση της ένστασης να μην επιτρέψει κάτι τέτοιο, μετά από σχετικό αίτημα του αγωνιζόμενου οι αγωνοδίκες μπορούν να ζητήσουν από τους Τ.Ε. να σφραγίσουν τα επίδικα σημεία του αυτοκινήτου, σημειώνοντάς τα στο Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας του, ώστε αυτό να συμμετάσχει στον επόμενο αγώνα και η εκδίκαση της ένστασης να γίνει την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Στην περίπτωση αυτή τα παραπάνω χρονικά περιθώρια γίνονται δέκα (αντί για τρείς) και δώδεκα (αντί για πέντε) ημέρες από την υποβολή της ένστασης. Περαιτέρω παράταση δεν μπορεί να δοθεί. Οι Αγωνοδίκες είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν την απόφασή τους για τις ενστάσεις που αφορούν τεχνικά θέματα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης. Η απόφαση αυτή θα κοινοποιείται αμέσως στα ενδιαφερόμενα μέρη και την ΕΠΑ/ΕΘΕΑ. Ο Πρόεδρος των Αγωνοδικών έχει την ευθύνη για την τήρηση αυτής της απόφασης. Μετά την τελική απόφαση για κάποια ένσταση κάθε αντίδικος επωμίζεται τα έξοδα και τα παράβολα τεχνικών εργασιών για τα σημεία εκείνα στα οποία δεν δικαιώθηκε. Αν δηλ. το επίδικο αυτοκίνητο βρεθεί παράνομο σε ορισμένα μόνο από τα σημεία στα οποία αφορούσε η ένσταση, τότε ο καθ ού η ένσταση διαγωνιζόμενος χρεώνεται τα παράβολα τεχνικών εργασιών και τα έξοδα για τα σημεία αυτά και μόνο, ο δε ενιστάμενος χρεώνεται τα παράβολα τεχνικών εργασιών και τα έξοδα για τα υπόλοιπα σημεία, στα οποία το εν λόγω αυτοκίνητο βρέθηκε νόμιμο. Τα έξοδα μεταφοράς του αυτοκινήτου, οι αποζημιώσεις των Αγωνοδικών και των Τ.Ε. και το κυρίως παράβολο της ένστασης βαρύνουν τον καθ ού η ένσταση, σε περίπτωση που στο αυτοκίνητο του διαπιστωθεί έστω και μία παράβαση, άσχετα από την επ αυτής τελική απόφαση, διαφορετικά βαρύνουν τον ενιστάμενο. 7 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Στον τεχνικό έλεγχο που γίνεται για οποιοδήποτε λόγο δικαιούνται να παρευρίσκονται: ο αγωνιζόμενος ή / και ο μηχανικός του, όλοι οι Τ.Ε. του συγκεκριμένου αγώνα, οι Αγωνοδίκες, ο Παρατηρητής του Αγώνα, εκπρόσωπος του Οργανωτή και μέλη της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ ή της Τεχνικής Επιτροπής της. Μόνο για την περίπτωση ειδικών κατηγοριών αυτοκινήτων (Ενιαίο, διάφορα Κύπελλα κτλ.), που προκηρύσσονται μετά από πρόταση τρίτου φορέα, σε αυτόν τον τεχνικό έλεγχο επιτρέπεται να παρευρίσκεται, με σκοπό τη διευκόλυνση του ελέγχου, και εκπρόσωπος του φορέα αυτού, πχ. ΣΟΑΑ, της Εταιρείας που προτείνει την ειδική κατηγορία κοκ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να παρευρίσκονται άλλα πρόσωπα, ιδιαίτερα μάλιστα, σε περίπτωση ένστασης, ο ενιστάμενος ή εκπρόσωποι μηχανικοί του, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, ακόμα και κάποια από τις παραπάνω αναφερθείσες. Μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου οι Τ.Ε. υποβάλλουν έκθεση προς τους Αγωνοδίκες με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

5 Οι Τ.Ε., κατά τη διεξαγωγή των τεχνικών ελέγχων, υποχρεούνται να αναφέρουν στους Αγωνοδίκες κάθε παρατυπία που υποπίπτει στην αντίληψή τους κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, άσχετα αν σχετίζεται ή όχι με το υπό έλεγχο σημείο. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να ορισθεί από την ΕΠΑ/ΕΘΕΑ ειδικός Τ.Ε. με σκοπό την παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων και διαδικασιών. Οι Αγωνοδίκες θα δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Ωστόσο, αποτελέσματα μετρήσεων ή άλλες σχετικές πληροφορίες δεν θα δημοσιοποιούνται, εκτός και αν αφορούν σε ανάλυση καυσίμων ή στο ή στα σημεία που το αυτοκίνητο βρέθηκε παράνομο. Σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας τεχνικής παράβασης, οι Τ.Ε. πρέπει να περιλάβουν στην έκθεσή τους εισήγηση σχετικά με το αν η διαπιστωθείσα τεχνική παράβαση ήταν ουσιώδης ή επουσιώδης. Ως ουσιώδεις χαρακτηρίζονται από τους Τ.Ε. όλες οι τεχνικές παραβάσεις που: Έχουν σαφή θετική επίδραση στην απόδοση του αυτοκινήτου ή Περιλαμβάνουν εσκεμμένη αλλαγή μη ελεύθερων μηχανικών μερών (κινητήρας, μετάδοση, ανάρτηση, φρένα, σύστημα διεύθυνσης) είτε με μη γνήσια (προκειμένου για την ομάδα Ν, βλ. άρθρο του Παραρτήματος J) είτε έτσι ώστε να μην μπορεί να διαπιστωθεί η προέλευσή τους από το αρχικό εξάρτημα σειράς (προκειμένου για την ομάδα Α, βλ. άρθρο του Παραρτήματος J) Οι Αγωνοδίκες, κρίνοντας από όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μπορούν να δεχτούν ή να απορρίψουν την εισήγηση των Τ.Ε. ως προς το ουσιώδες ή μη της παράβασης και εν συνεχεία μπορούν να επιβάλλουν τις ακόλουθες ποινές: Έως αποκλεισμό, προκειμένου για ουσιώδεις παραβάσεις Ποινή χρόνου και συγκεκριμένα έως: 10 (για αγώνες αναβάσεων), 30 (για αγώνες ταχύτητας και ράλι σπριντ) ή 60 (για αγώνες ράλι ή μίνι ράλι), προκειμένου για επουσιώδεις παραβάσεις Τονίζεται πως όλοι οι Τ.Ε. ενός αγώνα οφείλουν να δρουν ομαδικά, με συντονιστή τον Επικεφαλής Τ.Ε., με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμα και αν κάποιοι εξ αυτών έχουν εξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες ή κατηγορίες αυτοκινήτων. 8 ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 8.1 Γενικά Το Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ) συνοδεύει κάθε αυτοκίνητο σε όλες τις αγωνιστικές εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει και πρέπει να παρουσιάζεται στους Τεχνικούς Εφόρους του αγώνα ή στα άλλα εντεταλμένα όργανα, όταν ζητείται. Σκοπός του ΔΤΤ είναι: Να διευκολύνει τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου, βεβαιώνοντας πως τα συστήματα ασφαλείας έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά και βρέθηκαν σύμφωνα με τους κανονισμούς. Επίσης χρειάζεται προσοχή το γεγονός πως, για διαφορετικά είδη αγώνων (πχ. ράλι ή ταχύτητες αναβάσεις) ορισμένοι κανονισμοί ασφαλείας διαφέρουν (πχ. ως προς το σύστημα πυρόσβεσης), οπότε στο ΔΤΤ πρέπει να αναφέρεται, αν τίθεται τέτοιο ζήτημα, για ποιό είδος αγώνα το αυτοκίνητο βρέθηκε σύμφωνο με τους κανονισμούς. Οι Τ.Ε. οφείλουν να εξετάζουν το σημείο αυτό. Να περιλαμβάνει φωτογραφίες του αυτοκινήτου, ώστε να διαπιστώνεται η συμφωνία με τους κανονισμούς της εξωτερικής του όψης. Να παρουσιάζει το ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς του αυτοκινήτου, καθώς και τους επιτρεπόμενους χρήστες με κατάλληλη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη (υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από νόμιμη αρχή). Να περιλαμβάνει καταγραφή των προβλημάτων ελλείψεων που κατά καιρούς διαπιστώνονται στο αυτοκίνητο από τους Τεχνικούς Εφόρους, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι, τόσο ο κάτοχος και ο χρήστης του αυτοκινήτου, όσο και οι Τ.Ε. επόμενων αγώνων, για τα προβλήματα αυτά. Ο Τ.Ε. είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τυχόν μη αποκατάσταση τέτοιων προβλημάτων ελλείψεων στους Αγωνοδίκες. Να παρουσιάζει την πλήρη αγωνιστική ιστορία του αυτοκινήτου. Τονίζεται πως η ύπαρξη του ΔΤΤ δεν απαλλάσσει τους Τ.Ε. του εκάστοτε αγώνα από την υποχρέωσή τους για πλήρη και ενδελεχή τεχνικό έλεγχο, τελικό αποτέλεσμα του οποίου μπορεί να είναι, μετά τη σχετική απόφαση των Αγωνοδικών, κάποια ποινή που μπορεί να φτάνει και ως την απαγόρευση εκκίνησης ή συνέχισης του αγώνα. Η τεχνική καταλληλότητα κάθε αυτοκινήτου κρίνεται σε κάθε αγώνα και όχι μόνο κατά την έκδοση του ΔΤΤ. Απλά, το ΔΤΤ επιτρέπει την επιτάχυνση των ελέγχων αυτών. 8.2 Περιεχόμενα Το ΔΤΤ είναι ένα βιβλιάριο 16 σελίδων και περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 1. Γενικά στοιχεία του αυτοκινήτου: Το πεδίο το οποίο ταυτοποιεί κάθε αυτοκίνητο είναι ο αριθμός κυκλοφορίας του, είτε πρόκειται για συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, είτε για ειδικές πινακίδες, είτε για αγωνιστικές πινακίδες ("ΕΘΕΑ") είτε πινακίδες άλλου κράτους. Αλλά γενικά στοιχεία είναι: το εργοστάσιο κατασκευής, ο τύπος, το μοντέλο, ο ακριβής κυλινδρισμός (όπως φαίνεται στο δελτίο αναγνώρισης ή, ελλείψει αυτού, στην άδεια κυκλοφορίας), ο αριθμός του δελτίου αναγνώρισης (αν υπάρχει), ο πλήρης αριθμός πλαισίου και οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το αυτοκίνητο με την παρούσα μορφή του. Σε περίπτωση απουσίας αριθμού πλαισίου (πχ. σε παλαιότερα αυτοκίνητα) είναι δυνατή η ταυτοποίηση του αυτοκινήτου με χρήση κατάλληλης σφράγισης. 2. Οι τεχνικοί έφοροι που έχουν εκδώσει ή ανανεώσει το ΔΤΤ 3. Φωτογραφίες του αυτοκινήτου: Περιλαμβάνονται δύο φωτογραφίες του αυτοκινήτου τραβηγμένες από εμπρός διαγώνια και πίσω διαγώνια. 4. Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Περιλαμβάνονται πλήρεις πληροφορίες (με αριθμό αγωνιστικής άδειας, αν υπάρχει, και τηλέφωνο) για όλους τους κατά καιρούς ιδιοκτήτες του αυτοκινήτου. Είναι σαφείς οι πληροφορίες για αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 5. Χρήστες οδηγοί. Περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες πληροφορίες για όλους τους χρήστες - οδηγούς του αυτοκινήτου, αν είναι διαφορετικοί από τους ιδιοκτήτες. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ακυρώνονται οι προηγούμενες δυνατότητες χρήσης. Οι χρήστες - οδηγοί προκύπτουν από κατάλληλη προς αυτό εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη (υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), ο οποίος δηλώνει για ποιούς αγώνες και για πόσο διάστημα επιτρέπεται η αγωνιστική χρήση του αυτοκινήτου από το συγκεκριμένο άτομο. Μόνο σε περίπτωση που η προβλεπόμενη χρήση είναι για περισσότερους από έναν αγώνες αναγράφεται ο συγκεκριμένος χρήστης στο ΔΤΤ. Χρήστης οδηγός που έχει αναγραφεί στο ΔΤΤ δεν χρειάζεται να προσκομίζει εξουσιοδότηση σε κάθε αγώνα. 6. Συστήματα ασφαλείας: Περιλαμβάνονται λεπτομερείς πληροφορίες για τα μόνιμα συστήματα ασφάλειας και συγκεκριμένα για τον κλωβό ασφάλειας, το εγκατεστημένο σύστημα πυρόσβεσης, τα καθίσματα και τις βάσεις τους, τη δεξαμενή καυσίμων, την προστασία των σωληνώσεων και την προστασία από φωτιά.

6 7. Ελλείψεις - προβλήματα τεχνικών ελέγχων: Αναγράφονται λεπτομερώς οι κατά καιρούς παρατηρήσεις των Τ.Ε. για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και ιδιαίτερα διάφορες ελλείψεις που διαπιστώθηκαν. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις ελλείψεις μέχρι τον επόμενο αγώνα στον οποίο συμμετέχει, διαφορετικά ο Τ.Ε. είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το γεγονός της μη αποκατάστασης των ελλείψεων στους Αγωνοδίκες, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να επιβάλλουν κάποια ποινή, η οποία μπορεί να φτάσει και μέχρι την απαγόρευση εκκίνησης στον αγώνα. Επίσης αναφέρονται οπωσδήποτε τυχόν σημαντικά ατυχήματα στα οποία έχει εμπλακεί το αυτοκίνητο. 8. Συμμετοχή σε αγώνες αγωνιστική ιστορία: Για κάθε αγώνα στον οποίο το αυτοκίνητο παρουσιάζεται στον έλεγχο εξακρίβωσης, ο τεχνικός έφορος που εξετάζει το αυτοκίνητο, σε όποια κατηγορίας εμπειρίας και αν ανήκει, συμπληρώνει τα στοιχεία του αγώνα στην κατάλληλη θέση και υπογράφει, ώστε να πιστοποιείται η συμμετοχή του αυτοκινήτου στον αγώνα. Επίσης το ΔΤΤ συνοδεύεται από κατάλληλο αυτοκόλλητο, το οποίο επικολλάται σε εμφανές σημείο του κλωβού ασφάλειας και δείχνει πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται από ΔΤΤ. Ως κανονικά ΔΤΤ για τους αγώνες στην Ελλάδα και ισοδύναμα με τα Ελληνικά ΔΤΤ θεωρούνται τα αντίστοιχα ΔΤΤ άλλων κρατών ή της ΔΟΑ (πχ. για αυτοκίνητα WRC). Αυτοκίνητα που έχουν πινακίδες κυκλοφορίας άλλων κρατών εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν ΔΤΤ. Μόνο Τ.Ε. κατηγορίας Α έχουν δικαίωμα εγγραφής σε ΔΤΤ (εκτός των πεδίων της συμμετοχής σε αγώνες - αγωνιστικής ιστορίας, που υποχρεωτικά πρέπει να συμπληρώνονται από οποιοδήποτε Τ.Ε.). 8.3 Έκδοση και χρήση του ΔΤΤ Όλα τα αυτοκίνητα που συμμετέχουν σε αγώνες πρέπει να διαθέτουν ΔΤΤ, με την εξαίρεση των ιστορικών αυτοκινήτων (για όλους τους αγώνες) όπου πρέπει να διαθέτουν HTP (ιστορικό τεχνικό βιβλιάριο), των αυτοκινήτων που συμμετέχουν σε αγώνες regularity και των αυτοκινήτων που συμμετέχουν σε παιδιές. Βασική συνιστώσα της διαδικασίας πρώτης έκδοσης του ΔΤΤ είναι ο λεπτομερέστατος τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου εκτός του πλαισίου κάποιου συγκεκριμένου αγώνα, ώστε να υπάρχει ο χρόνος και η επάρκεια και εμπειρία προσωπικού που θα επιτρέψουν την ελαχιστοποίηση τυχόν παραλείψεων και λαθών κατά τον έλεγχο. Για το λόγο αυτό οργανώνονται από την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ ειδικές εκδηλώσεις τεχνικού ελέγχου σε συνεργεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και άλλες πόλεις, όπου τα αυτοκίνητα ελέγχονται εξονυχιστικά από ομάδες έμπειρων Τ.Ε. Α και εκδίδεται το ΔΤΤ τους. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν το αυτοκίνητό τους σε οποιαδήποτε από αυτές τις εκδηλώσεις. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του αυτοκινήτου σε ειδική εκδήλωση, είναι δυνατόν να γίνει η αρχική έκδοση του ΔΤΤ του αυτοκινήτου ή αντίστοιχα του HTP (ιστορικού τεχνικού βιβλιαρίου ) αντίστοιχα για τα ιστορικά, περιλαμβανομένου του σχετικού εξονυχιστικού ελέγχου, από Τεχνικό Έφορο κατηγορίας Α, μεμονωμένα, σε τόπο και χρόνο που θα συμφωνηθεί (εκτός πλαισίων τεχνικών ελέγχων και ελέγχων εξακρίβωσης αγώνων), κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου. Η ισχύς των ΔΤΤ είναι διετής από την αρχική έκδοσή τους. Στη συνέχεια ανανεώνονται ετήσια κατόπιν σχετικής επιθεώρησης Τεχνικού Εφόρου κατηγορίας Α ως προς τα συστήματα ασφάλειας και τη γενικότερη κατάσταση του αυτοκινήτου. Επιτρέπονται μέχρι 3 ανανεώσεις και στη συνέχεια απαιτείται επανέκδοση του ΔΤΤ. Η Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την ισχύ οποιουδήποτε ΔΤΤ και να ζητήσει τον επανέλεγχο του αυτοκινήτου αν κρίνει πως σημαντικά γεγονότα κατέστησαν το ΔΤΤ μη έγκυρο. Παράδειγμα τέτοιων γεγονότων είναι (α) η αλλαγή ομάδας ή κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου (β) η αλλαγή συστημάτων ασφάλειας (γ) κάποιο σημαντικό ατύχημα του αυτοκινήτου. Το παράβολο έκδοσης του ΔΤΤ σε ειδική εκδήλωση θα καθορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με την ΕΠΑ/ΕΘ.Ε.Α, καταβάλλεται κατά τη διαδικασία έκδοσης του ΔΤΤ και καλύπτει τα έξοδα του βιβλιαρίου και του ελέγχου (συνεργείο, Τ.Ε. κτλ.). Το αντίστοιχο παράβολο για τις μεμονωμένες περιπτώσεις καθορίζεται σε 80. Σε περίπτωση απώλειας του ΔΤΤ, είναι υποχρεωτική η επανέκδοσή του (δεν εκδίδεται αντίγραφο). Σε περίπτωση απώλειας το παράβολο αντικατάστασης καθορίζεται σε 40. Σε περίπτωση φθοράς είναι δωρεάν. Ο Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος κάθε αγώνα οφείλει μετά τον αγώνα να αναφέρει στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ τυχόν σημαντικές παρατηρήσεις που προέκυψαν για διάφορα αυτοκίνητα, που διέθεταν ΔΤΤ όπως (α) αλλαγή ομάδας ή κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών (β) αλλαγή συστημάτων ασφαλείας (γ) σημαντικό ατύχημα (δ) αποκατάσταση ελλείψεων που είχαν αναφερθεί από προηγούμενους Τ.Ε. (ε) οτιδήποτε άλλο υποπέσει στην αντίληψη της ομάδας των Τ.Ε. του αγώνα. Ο Επικεφαλής Τεχνικός Έφορος του αγώνα, σε περίπτωση που είναι κατηγορίας Α, έχει δικαίωμα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις να ενημερώσει το ΔΤΤ, αφού ελέγξει εξονυχιστικά ο ίδιος το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξακρίβωσης και βεβαιωθεί για την κανονικότητά του. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλει να ενημερώσει την Τεχνική Επιτροπή της ΕΠΑ/ΕΘΕΑ για το γεγονός. 9 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Ο έλεγχος και η σφράγιση των ελαστικών έχουν ως στόχο τη διασφάλιση όρων υγιούς ανταγωνισμού, ως προς τον τύπο και τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων ελαστικών. Η σφράγιση κάθε ελαστικού γίνεται με έναν από τους εξής τρόπους: 1. Με μαρκαδόρο, δηλ. εγγραφή προκαθορισμένου αριθμού γραμμών πάνω στο πλαϊνό του ελαστικού και στη συνέχεια στη ζάντα 2. Με κατάλληλο αυτοκόλλητο, πάνω στη ζάντα. Το αυτοκόλλητο πρέπει να είναι αδιάβροχο και να καταστρέφεται σε προσπάθεια αποκόλλησής του Σε όλους τους αγώνες εκτός των ράλι και μίνι ράλι, και όπου προβλέπεται περιορισμός στο είδος ή / και τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων ελαστικών, η διαδικασία αυτή γίνεται από τους Τεχνικούς Εφόρους του αγώνα, μέχρι την έναρξη των χρονομετρημένων δοκιμαστικών του αγώνα. Στους αγώνες ράλι και μίνι ράλι αυτή η σφράγιση των ελαστικών γίνεται όπως προβλέπεται στη συνέχεια: Χρησιμοποιούνται μία ή περισσότερες ομάδες σφράγισης ελαστικών, τις οποίες ορίζει ο οργανωτής και επιβλέπει, όποτε κρίνεται σκόπιμο, ένας εκ των Τ.Ε. του αγώνα.

7 Σε περίπτωση χρήσης μαρκαδόρων, κάθε τέτοια ομάδα αποτελείται από: Ένα ή δύο άτομα για τη σφράγιση των τροχών στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου Ένα άτομο για τη σφράγιση των εφεδρικών τροχών (ρεζέρβες). Αν οι ρεζέρβες τοποθετούνται με την εξωτερική πλευρά τους "προς τα κάτω", τότε πρέπει να σφραγίζονται και από τις δύο πλευρές. Οι αγωνιζόμενοι, άσχετα από το πως τοποθετούν τις ρεζέρβες, είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν για σφράγιση τις ρεζέρβες με την εξωτερική πλευρά τους "προς τα πάνω", έτσι ώστε να διευκολύνεται η σφράγιση Ένα άτομο για την τήρηση κατάστασης όπου για κάθε αυτοκίνητο αναγράφεται ο αριθμός των τροχών που σφραγίσθηκαν (περιλαμβανομένων και των εφεδρικών) και υπογράφει ο οδηγός ή ο συνοδηγός. Το άτομο αυτό είναι επικεφαλής της ομάδας και υπεύθυνο να μην αναχωρήσει κάποιο αυτοκίνητο αν δεν έχει ολοκληρωθεί η σφράγιση Σε περίπτωση χρήσης αυτοκόλλητων, αρκούν 2 άτομα, ένας για το κόλλημα των αυτοκόλλητων και ένας για την τήρηση της κατάστασης Υπενθυμίζεται πως χαραγμένα ελαστικά δεν πρέπει σε καμία στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα να έχουν βάθος χαράξεων μικρότερο από 1.6 mm. Καινούργια χαραγμένα ελαστικά πρέπει να έχουν βάθος χαράξεων τουλάχιστον 5.5 mm. Σε όλους τους αγώνες ράλι και μίνι ράλι (χώματος και ασφάλτου) είναι υποχρεωτική η σφράγιση και ο έλεγχος κατά τη διάρκεια του αγώνα των χρησιμοποιούμενων ελαστικών. Όλα τα ελαστικά του αυτοκινήτου, καθώς και όλες οι ρεζέρβες, σφραγίζονται. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να διευκολύνουν τους υπεύθυνους σφράγισης και τους Τεχνικούς Εφόρους στα καθήκοντά τους. Ένα μέλος του πληρώματος ή ένας μηχανικός (χωρίς αυτό να θεωρείται εξωτερική απαγορευμένη βοήθεια) πρέπει να ανοίξει το χώρο τοποθέτησης των εφεδρικών τροχών, να απασφαλίσει, παρουσιάσει για σφράγιση, επανατοποθετήσει και ασφαλίσει τους εφεδρικούς τροχούς και να ξανακλείσει ασφαλίσει το χώρο τοποθέτησης. Η σφράγιση γίνεται στην έξοδο των χώρων Service Park, αμέσως μετά τη διαδικασία ανεφοδιασμού (αν υπάρχει ειδικός χώρος ανεφοδιασμού) ή το ΣΕΧ εξόδου (αν δεν υπάρχει ειδικός χώρος ανεφοδιασμού). Ακόμα και αν ο αγωνιζόμενος επιλέξει να μην προβεί σε ανεφοδιασμό, είναι υποχρεωμένος να σταματήσει στο χώρο σφράγισης ελαστικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας ομάδας, ώστε να σφραγιστούν τα ελαστικά του. Οι Οργανωτές, από την πλευρά τους, είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τον απαραίτητο κατάλληλα επισημασμένο χώρο για τη σφράγιση των ελαστικών και επίσης, κατά τον καθορισμό των ιδανικών χρόνων κάλυψης των απλών διαδρομών του αγώνα, να προβλέπουν επαρκή χρόνο για τη σφράγιση των ελαστικών, εκτός από τον ανεφοδιασμό (τουλάχιστον 5 συνολικά για τον ανεφοδιασμό και τη σφράγιση των ελαστικών). Η διαδικασία σφράγισης ελαστικών υπολογίζεται να διαρκεί ένα περίπου λεπτό ανά αυτοκίνητο, για σφράγιση όλων των ελαστικών κάθε αυτοκινήτου από κατάλληλη ομάδα, όπως περιγράφεται παραπάνω. Τα χαρακτηριστικά χρώματα (μαρκαδόρων, αυτοκόλλητων) που χρησιμοποιούνται καθορίζονται εκ των προτέρων από τους Τεχνικούς Εφόρους και αλλάζουν σε κάθε Service Park. Ελαστικά που έχουν σφραγιστεί ήδη σε προηγούμενο Service Park του ίδιου αγώνα πρέπει να ξανασφραγίζονται. Κάθε αυτοκίνητο που αναχωρεί από κάποιο Service Park με συγκεκριμένο αριθμό ελαστικών (περιλαμβάνονται και οι ρεζέρβες) πρέπει να εμφανιστεί στο επόμενο Service Park με τον ίδιο ακριβώς αριθμό ελαστικών. Σε κανένα σημείο του αγώνα, εκτός των Service Park, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση ή η τοποθέτηση στο αυτοκίνητο ελαστικών εκτός αυτών με τα οποία αναχώρησε το αυτοκίνητο από το προηγούμενο Service Park. Για το λόγο αυτό η ομάδα σφράγισης ελαστικών και οι Τ.Ε. πρέπει να καταγράφουν τον αριθμό των ελαστικών με τα οποία αναχωρεί από τα Service Park και φτάνει σε αυτά κάθε αγωνιζόμενος. Στη διάρκεια του αγώνα οι Τ.Ε. ελέγχουν τη σφράγιση των χρησιμοποιούμενων ελαστικών (περιλαμβάνονται και οι ρεζέρβες) καθώς και τη συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς (πχ. ως προς το βάθος των αυλακώσεων). Σε περίπτωση, που στη διάρκεια του αγώνα οι Τ.Ε. διαπιστώσουν κάποιο ελαστικό μη σύμφωνο με τους κανονισμούς, το σφραγίζουν κατάλληλα (πχ. με χρήση αυτοκόλλητου ή μαρκαδόρου), οπότε ο αγωνιζόμενος υποχρεούται να το προσκομίσει στο επόμενο Service Park, για περαιτέρω έλεγχο. 10 ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ Ο αγωνιζόμενος σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να αποδείξει στον Τεχνικό Έφορο, πως το αυτοκίνητό του είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς. Για το σκοπό αυτό πρέπει να παρέχει στον Τεχνικό Έφορο όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό (εξαρτήματα, εργαλεία κοκ.), να προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την απόδειξη αυτή, καθώς και να επωμίζεται όλα τα εύλογα έξοδα, προκειμένου να αποδείξει στον Τεχνικό Έφορο, πως το αυτοκίνητό του είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς. Ως εύλογο έξοδο νοείται οποιοδήποτε έξοδο προκύπτει από αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση οποιουδήποτε μηχανικού μέρους. Για παράδειγμα, τυχόν έξοδα για αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση εξαρτημάτων όπως φρένα, ανάρτηση, Turbo, εκκεντροφόροι, σφόνδυλος / συμπλέκτης, διαφορικά, κιβώτιο ταχυτήτων κ.τ.λ. θεωρούνται εύλογα. Μόνο σε περίπτωση ένστασης, αν απαιτείται σύγκριση με αυθεντικά ("original") ανταλλακτικά εμπορίου, ο ενιστάμενος οφείλει να παραδώσει στους Τ.Ε. τα ανταλλακτικά αυτά, καινούργια, σε άριστη κατάσταση και με εμφανείς τους χαρακτηριστικούς αριθμούς τους (part numbers), και να τα θέσει στη διάθεση τους μέχρι το πέρας των ελέγχων. Ομοίως και για τυχόν απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και γενικά για οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για τη στήριξη της ένστασής του. 11 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ορίζεται το παρακάτω εξουσιοδοτημένο εργαστήριο ελέγχου καυσίμων σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς: 1. Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σε περίπτωση που το ανωτέρω εργαστήριο δεν μπορεί να ελέγξει τα δείγματα άμεσα λόγω φόρτου εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου τότε ο έλεγχος καυσίμων θα γίνεται σε εργαστήριο που θα ορίζει η Ε.Π.Α Οι αγωνιζόμενοι υποχρεούνται ανά πάσα στιγμή του αγώνα, να έχουν διαθέσιμα στη δεξαμενή καυσίμου του αυτοκινήτου τους 2 λίτρα καυσίμου για σχετική δειγματοληψία, κατά την κρίση των τεχνικών εφόρων. Η δειγματοληψία θα γίνεται με τον εξής τρόπο :

8 Θα λαμβάνονται 2 λίτρα καυσίμου και θα τοποθετούνται σε δύο δοχεία του ενός λίτρου τα οποία θα κλείνουν με στεγανότητα. Tα δοχεία θα σφραγίζονται και ακολούθως ο αγωνιζόμενος και ο Τεχνικός Εφορος θα υπογράφουν σε κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί των σφραγίδων των δειγμάτων και τα ονοματεπώνυμα του αγωνιζόμενου και του Τ. εφόρου. Η κατάσταση θα είναι εις διπλούν ώστε ένα αντίγραφο να παραλαμβάνει ο αγωνιζόμενος μαζί με ένα δοχείο με το δείγμα καυσίμου που θα επιλέγει τυχαία ο ίδιος. Το δεύτερο δείγμα θα παραλαμβάνει ο τεχνικός έφορος και θα το παραδίδει στην Ε.Π.Α. για να παραπεμφθεί στο εντεταλμένο εργαστήριο για έλεγχο. Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται από την Ε.Π.Α. Τα αποτελέσματα του ελέγχου θεωρούνται οριστικά και δεν θα γίνεται επανέλεγχος. Κατά τον έλεγχο των καυσίμων εφόσον διαπιστωθεί ότι το δείγμα βρίσκεται εκτός των προβλεπομένων ορίων, ο αγωνιζόμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα του ελέγχου που ανέρχονται στο ποσό των 500 ανά ελεγχόμενο δείγμα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 6/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 47006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Έχοντας λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής:

Ξεκινώντας τον απολογισμό της χρήσης του 2014 θα εξετάσουμε ορισμένα θεμελιώδη μεγέθη των Οικονομικών Καταστάσεων στα οποία παρατηρούνται τα εξής: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι.Π.Μεσολογγίου, 21-05 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ:Φ555/Ζ/ΛΣΤ/2457 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Τεντολούρης. Αθηνών και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. Λαϊκό. πληθυσμού. Η συχνότητα του διαβήτη τύπου 2 εμφανίζει μεγάλη αύξηση σε παγκόσμια

Νικόλαος Τεντολούρης. Αθηνών και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. Λαϊκό. πληθυσμού. Η συχνότητα του διαβήτη τύπου 2 εμφανίζει μεγάλη αύξηση σε παγκόσμια 1 Νικόλαος Τεντολούρης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Α. Λαϊκό Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος Διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800) δεσμίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το Πρόγραμμα «Σκαπανέας» «ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ» Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ΑΘΗΝΑ 2012 Το σχέδιο στο εξώφυλλο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 Αριθμ. Πρωτ.: 31631/24-09-2013

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λυμπεράκης Δημήτριος Α.Μ.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λυμπεράκης Δημήτριος Α.Μ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Λυμπεράκης Δημήτριος Α.Μ. : 3119 Εττιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 Η επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες πλυσίματος στεγνώματος -σιδερώματος ιματισμού συσκέφτηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:00π.μ. και συνέταξε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Καταστατικό του επιστημονικού σωματείου με την επωνυμία ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Έδρα α. Ιδρύεται στην Ελλάδα επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης

Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Σχέδιο της Πρότασης Ο στόχος του παρόντος φυλλαδίου είναι να δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη διαχείριση του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης».

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ.

άρθρα ανακοινώσεις Ο σκοπός του περιοδικού... Αντώνης Δεσπότης Διευθύνων Σύμβουλος Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για το 2014 - σελ. Τεύχος 33 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ο.Α.Ε.Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.pim.gr Ε.Π.Α. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim.

Τεύχος 24 / Φεβρουάριος 2014. Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ. www.pim. Τεύχος 24 / Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Επιχειρησιακές Συμβάσεις www.pim.gr ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ άρθρα Το νέο βιβλίο τροποποίησης ωραρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ H παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/98, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Η μεταξύ εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 1 Άρθρο 1 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθμός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Έκδοση του Επίσημου Δελτίου «Απόστολος Τίτος» της Εκκλησίας Κρήτης.... 1 Περί Ιερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1872 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμά των Πορθμείων Εσωτερικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» Η ΕΡΤ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ «ΠΟΙΑ ΕΡΤ ΘΕΛΟΥΜΕ» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ 2 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ των ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Με τη συμπλήρωση σχεδόν 20 μηνών από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1101/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 3. Kύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 194/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 194/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Ι. Η καταγγελία Προς 1. Τμήμα Υποστήριξης Δημοτικού Συμβουλίου dimotikosymvoulio@cityofathens.gr 2. Διεύθυνση Οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ BIOL_G_GYMN_LAST.indd 1 11/1/2013 1:10:07 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Ευαγγελία Μαυρικάκη, Επίκ. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μαριάννα Γκούβρα, Βιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 17/12/2013 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6163 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1925 28 ης Οκτωβρίου 4 τ.κ. 10677 ΑΘΗΝΑ. Τηλ.2103815177 fax.2103801207 Μάρτη 2014 Αθήνα 6 ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ Εφιαλτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ.Μελών κατά Νόμο - 11 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο Στο Ρέθυμνο και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου σήμερα την 11 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ τ. Β 378/09-03-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τετάρτη, 25 Απριλίου 2007 «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Σ.ΕΜΠΟ Ο.Λ.Π.» Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. ΣΤΑΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 298/12-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 204/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αιγύπτιους όπως ο Δαίδαλος, ο Ίκαρος, ο Αίολος, ο Όσιρης και η Ίσιδα ανάλογα με τους εκάστοτε μύθους του κάθε τόπου. Οι αρχαιότερες παραστάσεις όμως

Αιγύπτιους όπως ο Δαίδαλος, ο Ίκαρος, ο Αίολος, ο Όσιρης και η Ίσιδα ανάλογα με τους εκάστοτε μύθους του κάθε τόπου. Οι αρχαιότερες παραστάσεις όμως 1 ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ Μια φορά και έναν καιρό.. Ο άνθρωπος προσπάθησε και κατάφερε, να παραμείνει στην επιφάνεια του νερού, χωρίς να χρειάζεται να κολυμπάει, με την βοήθεια ίσως κάποιου κορμού δέντρου. Κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Από τον Ιανουάριο ξεκινάνε στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης προγράμματα για παιδιά και γονείς. Με αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια φιλοδοξούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η επανέκθεση της Αιγυπτιακής Συλλογής

Η επανέκθεση της Αιγυπτιακής Συλλογής εθνικό αρχαιολογικό μουσείο ο κοσμοσ της αρχαίας αιγυπτου Η επανέκθεση της Αιγυπτιακής Συλλογής μα αξιοζήλευτη θέση παγκοσμίως, οφειλόμενη, κατά κύριο λόγο, στην ποιότητα και τη σπανιότητά τους. Η εμπλουτισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη

Ευαγγελινή Αθανασοπούλου Κωνσταντία Λαδοπούλου Στέλλα Χαριτάκη Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος- Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων ΑΘΗΝΑ, 2009 Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε. ΕΝΩ.ΨΥ.ΠΕ Πρόεδρος: Δημήτριος Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, φωτοβολταϊκών συστημάτων και του Δημαρχιακού Καταστήματος Δήμου Αλεξανδρούπολης για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σεπτέμβριος 2015 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΓΚΟΜΠΕΝ/ΑΒΡΙΤΣ/ΡΟΚΕΡ κ.α. Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Η αποτυχία του κρατικού καπιταλισμού Μετάφραση Νίκος Β. Αλεξίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τίτλος: Η Ρωσική Επανάσταση Μετάφραση: Νίκος Β. Αλεξίου Στοιχειοθεσία: N.M.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Εγκρίθηκε στη 299/22-03-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου) ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: Πεδίο Εφαρμογής 3 ΑΡΘΡΟ 2: Η Αξία της Ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Αγ.Ιωάννης Ρέντη 18/9/2015 Αρ.πρωτ. 21235 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΒΟΛΕΪ VINTAGE ΜΙΚΤΟ Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Ε.Σ.ΠΕ.Δ.Α, του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική

1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική 1 Εισαγωγή στην Ανάλυση των Κατασκευών 1.1 Κατασκευές και δομοστατική Στη φύση μπορούμε να διακρίνουμε πάρα πολλά είδη διαφορετικών κατασκευών, οι οποίες άλλες προέκυψαν τυχαία και άλλες από ένστικτο επιβίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Πρακτικό 1/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2014 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18 ης Μαΐου 2014». ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟN - ΕΚΛΟΓΙΚO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. : 19223 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧ/ΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή

ενώ πλέον είχαμε μπει στην πέμπτη δεκαετία από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, δεν βρέθηκε κάποιος να σηκώσει στην πλάτη του την χρόνια αυτή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παρασκευή 9 Μαίου 2014, ομιλία με αφορμή την τελετή των αποκαλυπτηρίων γλυπτού στη μνήμη των Εβραίων που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος του 65.

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ H επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός

18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Θέμα 1 ο (Σύντομης ανάπτυξης): (Α) Ποιοι πλανήτες ονομάζονται Δίιοι; 18 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής 2013 Φάση 3 η : «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» Θέματα του Γυμνασίου (Β) Αναφέρατε και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, 20-02-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 798 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. 406 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. Φερεντίνος Σπύρος Σχολ. Σύμβουλος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Β.Ε.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 106 82, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: 2103304120-1-2, FAX: 2103825322, email: info@obes.gr Αθήνα 08-11-2011 (τέταρτη έκδοση) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ - ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ / ΑΠΟΛΥΣΗ Α. ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΟΛΗ Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719 ΦΑΞ: E mail: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 20-10-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 13194 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Φιλολογίας Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 6 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΌΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΒΛΑΜΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΣΕΙΣΜΟ ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό Χρόνος Διατήρησης: Τριετία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Ορεστιάδα 11-07-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Η Διοργανώτρια Πόλη και οι Ολυμπιακοί Αγώνες Γιάννης Πυργιώτης, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος, Εντεταλμένος Σύμβουλος και επικεφαλής Τεχνικής Διοίκησης Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Επιστημονικός Σύμβουλος του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της. Προκήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού 005/2015, για την προμήθεια ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) Κουτιών Συσκευασίας (Χαρτοκιβώτια) ετησίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

καταλογίζονται η μείωση των επαναλαμβανόμενων επισκέψεων, ο κίνδυνος μείωσης της προσέλευσης του κοινού, η μείωση των εσόδων καθώς αποφεύγουν οι

καταλογίζονται η μείωση των επαναλαμβανόμενων επισκέψεων, ο κίνδυνος μείωσης της προσέλευσης του κοινού, η μείωση των εσόδων καθώς αποφεύγουν οι Τα σεμινάρια του συγκεκριμένου μαθήματος αναφέρονται α) στη διεθνή νομοθεσία για την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς, β) στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την πρόσβαση και χρήση των μουσείων, γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α ΜΕΡΟΣ 1. Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος]

ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] ΣτΕ 4531/2009 Θέμα : [Νόμιμη απόρριψη αίτησης για οριοθέτηση ρέματος] Περίληψη : Σκοπός της οριοθέτησης (μη πλεύσιμου) ποταμού ή του ρέματος, είναι η αποτύπωση της φυσικής κοίτης του ενόψει του χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ* ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΥ ΤΜΙΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ i ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΠ1ΛΙΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ ΜΙΧΑΑΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 01-10-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/10/2012 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ. 141917 Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελ.Βενιζέλου 273 & Σόλωνος

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας μέχρι σήμερα και οι ισχυρές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ Αιφνιδιασμένη η Δυτική κοινή γνώμη παρακολουθεί αμήχανα τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία και αγωνιά για τις επιπτώσεις μίας πολιτικής και στρατιωτικής κλιμακώσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 19/10/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά

ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ. Οι διακρίσεις αυτές συνοδεύονται από αντίστοιχο διακριτικό για τη στολή, όπως αυτά ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ Το Πρόγραμμα της Ομάδος Προσκόπων προσφέρει στα παιδιά της ηλικίας αυτής κίνητρα και ευκαιρίες για ηθική, πνευματική, φυσική και κοινωνική ανάπτυξη διευρύνοντας τις ατομικές κλίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕ.ΚΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ «ΑΣΤΙΜΙΤΣΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΥΤΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟY ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΡYΔΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013

74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 74 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 12-13 Δεκεμβρίου 2013 ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 1. Θεσμικά

Διαβάστε περισσότερα

όραμα της κυπριακής κοινωνίας για δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού

όραμα της κυπριακής κοινωνίας για δημιουργία ενός ανθρώπινου και δημοκρατικού ΤΟΥΤΗ ΔΙΨΑ ΔΕ ΣΒΗΝΕΙ, ΤΟΥΤΗ Η ΜΑΧΗ ΔΕΝ ΠΑΥΕΙ, ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΚΛΑΒΟΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 58ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 19831 ΤΙΜΗ 1.00 Μαύρα σύννεφα Φοβόταν για τη ζωή του το 1951

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β'ΛΥΚΕΙΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β'ΛΥΚΕΙΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β'ΛΥΚΕΙΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ Σχολικό έτος: 2013 2014 ΕΙΔΗΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΟΙ ΚΗΠΟΥΡΟΙ ΤΑ ΚΗΠΟΥΡΕΜΑΤΑ 1 ''ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ'' ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τύποι Θερμοκηπίων... σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30142/26.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ημέρα Αξιολόγησης Υπεύθυνοι καθηγητές: Μαθητές: Σχολ. Έτος: ΖΟΠΟΓΛΟΥ ΑΓΑΠΗ ΑΜΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΛΟΒΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΜ3) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΓΨ) ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη.

Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η εκτίμηση της συμβολής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘ: ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ευχαριστίες Στα πλαίσια εκπόνησης της εργασίας θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Τ.Ε.2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, Τ.Ε.7 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού κουζίνας όπου υπηρετεί µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου στις Σχολές Τουριστικών Επαγγελµάτων όλης της χώρας.» (Πράξη Κατάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04

ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ. Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ, ΚΥΚΛΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΑΓΙΟΒΟΤΑΝΑ Πτυχιακή εργασία της Άλμας Τότσκα 25/04 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Άννα- Μαρία Ρεντζεπέρη, Λέκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Προς τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Από το Μάρτιο του 2004 η κυβέρνηση εφάρμοσε ένα νέο πρότυπο για την ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΜΕΛ: 74/2013 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Βελτίωση υποδομών κέντρου ενημέρωσης Σουφλίου και περιβάλλοντος χώρου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές)

Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές) Ο Κώστας Κολυβάς (Μπερδεμπές), ο μπάρμπα Κώστας, γεννήθηκε το 1920 στον οικισμό Κολυβάτα Αλεξάνδρου. Ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά μιας φτωχής αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας. Έρχεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 979-4/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΙΩΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Δ (προχωρημένο) Πρώτη διδακτική πρόταση Το θηλυκό μυαλό των επιχειρήσεων Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες Διδακτικός στόχος: κατανόηση αυθεντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας. Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό;

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας. Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό; ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ-ΚΕΦ. 41 Θέμα: Ο ύμνος της Αθήνας Ξυνελών τε λέγω : τι ολοκληρώνει ο Περικλής στο σημείο αυτό; Ανακεφαλαιώνει, συνοψίζει αυτό που προγραμματικά δόθηκε στο κεφ. 36 (ἀπὸ οἵας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -1- ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ 3o EΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ), με έδρα το Χαϊδάρι, προκηρύσσει την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Στην Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων του άρθρου 20 ν.3790/2009 Ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Ν. 3845/2010 για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ:

ΡΑΣΗ: Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΤΙΤΛΟΣ: ΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ: 3 Παράµετροι Αποτελεσµατικότητας των ιαφόρων Εργαλείων ιαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: «Συνθετική έκθεση - µελέτη αναφορικά µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Ευέλικτη Ζώνη» Δευτέρα, 17 Μαΐου 2004, Αμφιθέατρο Παιδαγωγικού Τμήματος, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιµετώπιση φαινοµένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγµα προβλέπει το δικαίωµα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρµόδιου ικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505364 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ (KATOKOPIA CULTURAL HERITAGE ASSOCIATION) Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Όνομα: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ Έδρα: ΛΕΥΚΩΣΙΑ Έτος Ίδρυσης: 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 82.902 / 01 / 2012. Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αντίρροπον Αντίρροπον Αθήνα, 30-7- 2012 Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αριθμ. Πρωτ.: 34 Κωλέττη 30, Τ.Κ 106 82, Αθήνα Τηλ - Fax: 210 3802225 Email: antirropon@yahoo.gr Web: www.antirropon.gr Πληροφορίες: κα Ζερμπίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΑΥΓΙΚΟΥ ΑΓΑΠΗ-ΔΙΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Ιανουάριος 2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Λαλένης, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν. 3610/2007 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1040228/645/Α0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ 1070 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 261 της 06/08/2004 σ. 0019-0023 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τον τίτλο παραµονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύµατα εµπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθροµετανάστευση, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού

Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού... Επένδυση Αναβάθμισης του Τουριστικού Προϊόντος. Οραματιζόμαστε Σχεδιάζουμε Υλοποιούμε Ένα νέο τουριστικό προϊόν για τη χώρα μας. Τα Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Προγράμματος: Μουστάκα Ορσαλία

Υπεύθυνη Προγράμματος: Μουστάκα Ορσαλία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2 ο Γενικό Λύκειο Μεγάρων ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Προγράμματος: Μουστάκα Ορσαλία

Διαβάστε περισσότερα