ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Έκδοση προς δημόσια διαβούλευση Εισαγωγή Τον Απρίλιο του 214 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/214 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 214 για την θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά στην εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (εφεξής «Κανονισμός») με έναρξη εφαρμογής του την 1 η Οκτωβρίου 215. Σε αυτόν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, κανόνες και μέτρα που αφορούν στην λειτουργική εξισορρόπηση του Συστήματος Μεταφοράς, στις ημερήσιες δηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς, στα ημερήσια τέλη διαταραχής ισορροπίας και στην παροχή πληροφοριών από και προς τον Διαχειριστή. Παρόλο που ο Κανονισμός αποτελεί τη βάση των επιχειρησιακών κανόνων για την εξισορρόπηση, αρκετές διατάξεις του αφορούν και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 984/213 σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα Σημεία Διασύνδεση καθώς και στον υπό διαμόρφωση Κανονισμό για την Διαλειτουργικότητα στα Σημεία Διασύνδεσης. Αντικειμενικός σκοπός του Κανονισμού αποτελεί η θέσπιση κανόνων και μέτρων που συμβάλουν στην προώθηση μιας ανταγωνιστικής και αποτελεσματικής βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου. Ο Κανονισμός κατά το στάδιο της πλήρους εφαρμογής του, καθορίζει τις βασικές αρχές για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός σχήματος εξισορρόπησης φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς, βασιζόμενου στην αγορά φυσικού αερίου (ΦΑ). Οι Χρήστες Μεταφοράς συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου τους μέσω της αγοράς 1/ 26

2 και πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων σε οριακές τιμές που καθορίζονται από τις συναλλαγές προϊόντων τίτλων που πραγματοποιούνται στο Εικονικό Σημείο Εμπορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του, είναι η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κανονισμού, ελλείψει επαρκούς ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου, οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς λαμβάνουν κατάλληλα προσωρινά μέτρα, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 47 έως 5. Επειδή ο Κανονισμός, σύμφωνα με τα Άρθρα 45 και 46, προβλέπει τη δυνατότητα ο Διαχειριστής να θέσει σε εφαρμογή προσωρινά μέτρα, για το σκοπό αυτό ο ΔΕΣΦΑ θέτει σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη την παρούσα Έκθεση επί της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων, ώστε κατόπιν να υποβληθεί προς έγκριση στη ΡΑΕ. Η προτεινόμενη Έκθεση περιλαμβάνει, την περιγραφή και επισκόπηση της κατάστασης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, τα προτεινόμενα προσωρινά μέτρα και τους λόγους εφαρμογής των καθώς και τα κίνητρα και τις ενέργειες που θα αναληφθούν από το ΔΕΣΦΑ στην κατεύθυνση της παύσης εφαρμογής των μέτρων. 2. Επισκόπηση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα Διά του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μεταφέρεται φυσικό αέριο σε καταναλωτές εγκατεστημένους στην ηπειρωτική Ελλάδα, από τις ακόλουθες πύλες εισόδου: στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου Σερρών (Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο - ανάντι Διαχειριστής η εταιρεία BULGARTRANSGAZ) στα ελληνοτουρκικά σύνορα μέσω του ΜΣΣ Κήπων Έβρου (Σημείο Εισόδου Κήποι - ανάντη Διαχειριστής η εταιρεία BOTAS), διά των οποίων εισρέει αέριο μέσω αγωγών, καθώς και από τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, μέσω του Μετρητικού Σταθμού της Αγίας Τριάδος, μετά την επαναεριοποίηση του αποθηκευμένου ΥΦΑ στις δεξαμενές του σταθμού (Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα ). Το ΕΣΦΑ αποτελείται από: τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου και τους κλάδους αυτού, τους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών και Κήπων Έβρου, 2/ 26

3 τον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, και τον σταθμό εισαγωγής του αεριοποιημένου ΥΦΑ στο Σύστημα Μεταφοράς στην Αγία Τριάδα τον Σταθμό Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς φυσικού αερίου, τους σταθμούς ξεστροπαγίδων και βαλβιδοστασίων του κεντρικού αγωγού και των κλάδων του, τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου (κύριο και εφεδρικό), τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης Σιδηροκάστρου, Ανατολικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, και το σύστημα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών. Στην συνέχεια καταγράφονται τα στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη και εικόνα της αγοράς για την περίοδο κατά την οποία, μέσω της θέσης σε ισχύ το έτος 21 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, έχουν τεθεί τα θεμέλια για την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ΦΑ καθώς και για την ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς Μεταφορικής Ικανότητας (ΜΙ). Για την περίοδο μοναδικός προμηθευτής του ΕΣΦΑ και κατά συνέπεια των καταναλωτών υπήρξε η εταιρία ΔΕΠΑ ΑΕ. Δίνεται έμφαση στην καταγραφή του πλήθους των Χρηστών που ενεργοποιούνται στην αγορά ΦΑ, στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών στοιχείων των υφιστάμενων πηγών τροφοδοσίας του Συστήματος Μεταφοράς και κατ επέκταση στην εκτίμηση, με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά της αγοράς, των περιθωρίων ύπαρξης ευελιξίας μιας βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς ΦΑ. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό Χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΡΑΕ και τον αριθμό ενεργών Χρηστών της περιόδου Χρήστες ΕΣΦΑ Ενεργοί Χρήστες Μεταφοράς Ενεργοί Χρήστες ΥΦΑ Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δεσμεύσεις ΜΙ Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς και τις εκφορτώσεις πλοίων ΥΦΑ, ανά Χρήστη για την περίοδο / 26

4 Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ΜΙ Παράδοσης ανά Χρήστη Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο. Σιδηρόκαστρο Χρήστης 2 1% 99% Σιδηρόκαστρο 211 Χρήστης 2 1% 99% 4/ 26

5 Σιδηρόκαστρο % Σιδηρόκαστρο % 5/ 26

6 Σιδηρόκαστρο % Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ανά Χρήστη Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου Κήποι Κήποι Χρήστης 2 1% 99% 6/ 26

7 Κήποι- 211 Χρήστης 2 4% 96% Κήποι % 7/ 26

8 Κήποι % Κήποι % 8/ 26

9 Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ΜΙ Παράδοσης στην Αγία Τριάδα ανά Χρήστη Μεταφοράς. Αγία Τριάδα Χρήστης 3 29% Χρήστης 2 46% Χρήστης 2 25% Αγία Τριάδα- 211 Χρήστης 2 3% Χρήστης 3 27% Χρήστης 4 17% 45% Χρήστης 5 8% 9/ 26

10 Αγία Τριάδα- 212 Χρήστης 3 3% Χρήστης 2 43% 54% Αγία Τριάδα Χρήστης 2 31% 69% 1/ 26

11 Αγία Τριάδα Χρήστης 2 18% 82% Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα δεδομένα των εκφορτώσεων (m 3 ΥΦΑ) για την περίοδο των ετών Εκφορτώσεις (m 3 ΥΦΑ) 21 (από ) (έως ) Χρήστης Χρήστης Χρήστης Χρήστης / 26

12 Η ετήσια χρήση των υφιστάμενων Σημείων Εισόδου του ΕΣΦΑ, για τα έτη , απεικονίζεται στην συνέχεια: 12. Σιδηρόκαστρο /5/21 1/6/21 1/7/21 1/8/21 1/9/21 1/1/21 1/11/21 1/12/21 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα /5/21 1/6/21 1/7/21 1/8/21 1/9/21 1/1/21 1/11/21 1/12/21 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 12/ 26

13 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Σιδηρόκαστρο -211 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 13/ 26

14 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα- 211 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 14/ 26

15 Σιδηρόκαστρο- 212 Χρησιμοποιηθείσα Δυναμικότητα [MWh/Ημέρα] Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 15/ 26

16 Αγία Τριάδα -212 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Σιδηρόκαστρο -213 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 16/ 26

17 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα Δυναμικότητα [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 17/ 26

18 Σιδηρόκαστρο Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 18/ 26

19 Αγία Τριάδα Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Στα ανωτέρω σχήματα αποτυπώνεται η έλλειψη συμβατικής συμφόρησης στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς. Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά για τα Σημεία Εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι, διά των οποίων εισρέει αέριο μέσω αγωγών στο Σύστημα Μεταφοράς Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα στα Σημεία Εισόδου 1/5/21 1/5/211 1/5/212 1/5/213 1/5/214 Σιδηρόκαστρο Κήποι 19/ 26

20 Σημειώνεται ότι στη δευτερογενή αγορά δεν έχει δεσμευθεί Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης. Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η απουσία ενεργοποίησης τρίτων Χρηστών, πλην του βασικού Χρήστη, στα δύο Σημεία Εισόδου εισροής αέριου μέσω αγωγών, στα οποία όπως και στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα δεν υφίσταται συμβατική συμφόρηση ως προς την δέσμευση ΜΙ Παράδοσης. Η ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων, τέλος, καταγράφει την πολύ υψηλή συγκέντρωση δεσμευμένης ΜΙ Παράδοσης σε ένα βασικό Χρήστη. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι οι Χρήστες που ενεργοποιήθηκαν στα ανωτέρω Σημεία Εισόδου κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Χρηστών της ΡΑΕ είτε ως Προμηθευτές είτε ως Επιλέγοντες πελάτες και όχι ως τρίτες εταιρείες. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η χρήση του ΕΣΦΑ προσδιορίζει εν πολλοίς - την κατάσταση προμήθειας της Ελληνικής αγοράς με ΦΑ. 3. Υφιστάμενο σχήμα εξισορρόπησης Φορτίου Η διαδικασία εξισορρόπησης Φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (εφεξής Κώδικας). Ο Διαχειριστής παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης, προβαίνοντας σε λειτουργική εξισορρόπηση του Συστήματος Μεταφοράς μέσω των Πράξεων Εξισορρόπησης, εφόσον δεν διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς. Από το ισοζύγιο του συνόλου των παραδόσεων/παραλαβών, ο Διαχειριστής εκτιμά την τυχόν φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου και κατανέμει αυτή στους Χρήστες Μεταφοράς. Με βάση τις κατανεμηθείσες ημερήσιες Ποσότητες παράδοσης/παραλαβής Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου/Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, και την κατανεμηθείσα φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής υπολογίζει την διαφορά μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών του Χρήστη και τον ενημερώνει σχετικά. Τα παραπάνω είναι συμβατά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του Κανονισμού. Η προμήθεια της ετήσιας ποσότητας Φυσικού Αερίου, η οποία εγχύεται από τον Διαχειριστή στο Σύστημα Μεταφοράς για την λειτουργική εξισορρόπησή του (Αέριο Εξισορρόπησης), πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, είναι δε συμβατή με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού. Σε όλες τις προκηρυχθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης (έτη ) συμμετείχε μόνο ο βασικός Χρήστης, γεγονός στο οποίο αποτυπώνεται η έλλειψη ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς Φυσικού Αερίου. Η εκκαθάριση της διαφοράς μεταξύ των ημερήσιων παραδόσεων και παραλαβών του Χρήστη Μεταφοράς (Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ΗΕΕΦ) πραγματοποιείται με βάση το 2/ 26

21 Όριο Ανοχής (ΟΑ), το οποίο είναι κοινό για όλους τους Χρήστες Μεταφοράς και έχει τιμή ίση με (+/-)1%, για την περίπτωση θετικής και αρνητικής διαφοράς αντίστοιχα. Εφόσον η ΗΕΕΦ βρίσκεται εντός του διαστήματος το οποίο ορίζεται από το Όριο Ανοχής εφαρμοζόμενο στο μέγιστο μεταξύ του αθροίσματος της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (ΔΜΙ) Παράδοσης και Παραλαβής του Χρήστη, ο Χρήστης πιστώνεται/χρεώνεται με ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της Ημερήσιας Τιμής του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) επί την ΗΕΕΦ αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση πιστώνεται/χρεώνεται επί πλέον με ποσό ανάλογο της υπέρβασης του ανωτέρω διαστήματος. Ο υπολογισμός της ΗΤΑΕ σχετίζεται με την τιμή προμήθειας της ποσότητας του Αερίου Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή, με βάση τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα προεκτεθέντα. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ΗΤΑΕ, όπως και η αντίστοιχη για την κατανομή του Αερίου Εξισορρόπησης στους Χρήστες Μεταφοράς, υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕ. Τα παραπάνω είναι συμβατά με τα αναφερόμενα στα άρθρα 46 και 5 του Κανονισμού. Ο Διαχειριστής τηρεί χωριστό λογιστικό λογαριασμό (Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης) στο οποίο χρεώνονται/πιστώνονται τα ποσά που σχετίζονται με τις πράξεις εξισορρόπησης του Διαχειριστή. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος στο τέλος κάθε έτους. Τα παραπάνω είναι συμβατά με το άρθρο 29 του Κανονισμού. Οι πράξεις εξισορρόπησης του Διαχειριστή ανακοινώνονται στους Χρήστες Μεταφοράς, ενώ στην ιστοσελίδα του δημοσιεύονται τα στοιχεία τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 715/29, σε συνέπεια με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται σε ημερήσια βάση ιστορικά στοιχεία ποιότητας (Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη) και ποσότητας (σε ωριαία και ημερήσια βάση) του παραδιδόμενου στο και παραλαμβανόμενου από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), συγκεντρωτικά στοιχεία των ημερησίων δηλώσεων παράδοσης και παραλαβής φυσικού αερίου των Χρηστών Μεταφοράς, εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τη αποθηκευμένη στο ΕΣΜΦΑ ποσότητα φυσικού αερίου καθώς και για την ωριαία διακύμανση αυτής κατά τη διάρκεια της Ημέρας και στοιχεία σχετικά με τη διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης και Παραλαβής στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ αντιστοίχως. Τέλος, δεν επιβάλλονται ενδοημερήσιες υποχρεώσεις και δεν παρέχεται παροχή υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό. 21/ 26

22 4. Ανάλυση της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς αερίου Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού ανάπτυξης και της ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς. Δίνεται έμφαση στις, εντός των ορίων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, δυνατότητες και στους τρόπους πραγματοποίησης των συναλλαγών μεταξύ των φορέων της αγοράς καθώς και στα σχετικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τον βαθμό ενεργοποίησης τέτοιων συναλλαγών σε βραχυπρόθεσμη βάση. Αναφορικά με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Κώδικας), τα προβλεπόμενα για τις δυνατότητες εμπορίας και συναλλαγών μεταξύ των φορέων της αγοράς ΦΑ είναι τα εξής: Η Εμπορία/συναλλαγή γίνεται μέσω διμερών συμφωνιών και αφορά σε: Μεταπώληση Φυσικού Αερίου μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών (άρθρο 19 του Κώδικα) Συναλλαγές Ποσοτήτων ΥΦΑ (κεφάλαιο 11 του Κώδικα) Μεταβίβαση κυριότητας στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) διά των Ημερήσιων Δηλώσεων των Χρηστών,), κατά το Κεφάλαιο 4 του Κώδικα, στο πλαίσιο διμερών, μεταξύ τους, συμφωνιών Οι σχετικές συναλλαγές είναι επώνυμες και οι συναλλασσόμενοι αναλαμβάνουν πλήρως την διευθέτηση του κινδύνου της εκκαθάρισής τους. Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται η εξέλιξη των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και των διακινηθεισών ποσοτήτων για τα έτη Έτος Αριθμός Συναλλαγών/ Έτος Χρήστες ΥΦΑ Ποσότητα ΥΦΑ [ΜWh] 21, , , , , 22/ 26

23 Έτος Χρήστης Παραδοθείσες ποσότητες στο ΕΣΔ [ΜWh] Παραληφθείσες ποσότητες στο ΕΣΔ [ΜWh] Εικονικές παραδόσεις ποσοτήτων [ΜWh] Εικονικές παραλαβές ποσοτήτων [ΜWh] Φυσικές παραδόσεις ποσοτήτων [ΜWh] Φυσικές παραλαβές ποσοτήτων [ΜWh] , , , , , , , , ,23 252, , , , , ,2 2.62, ,25 382, , , , , , , , , , , , 6.348,92 5 8, , , ,98 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των διμερών συναλλαγών, για τα έτη , ως ποσοστό της ετήσιας συνολικής ποσότητας παραλαβής των αντιστοίχων ετών. Διμερείς Συναλλαγές Ποσοτήτων ΦΑ (ως ποσοστό του συνόλου της ετήσια ποσότητας παραλαβής ΦΑ) Μεταπώληση %,4% 4% 1% % Συναλλαγές μέσω ΕΣΔ % % % % 3% Συναλλαγές ΥΦΑ %,1% 6%,14% 4% 23/ 26

24 Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα προμήθεια αερίου από καταναλωτές πραγματοποιείται: είτε κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών μέσω συμβάσεων προμήθειας είτε μέσω ανοιχτής διαδικασίας δημόσιας προσφοράς για την εκχώρηση ποσοτήτων του βασικού Χρήστη με αντίστοιχη διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΦΑ. Από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής συμπεράσματα: α) Δεν υφίσταται ανεπτυγμένη βραχυπρόθεσμη χονδρεμπορική αγορά αερίου β) Δεν υπάρχουν σημαντικές διμερείς συναλλαγές αερίου, ούτε αξιόλογη δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός Χρηστών στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς, ιδίως στο Σιδηρόκαστρο και Κήπους διά των οποίων εγχύεται αέριο μέσω αγωγών, παρά το γεγονός ότι αφενός είναι δυνατή η βραχυχρόνια δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και αφετέρου ο Κώδικας περιέχει όλες τις σχετικές διατάξεις για αποφυγή συμβατικής συμφόρησης. γ) Ως απόρροια των ανωτέρω, δεν υφίσταται μηχανισμός προσδιορισμού της τιμής αερίου στη βάση προσφοράς και ζήτησης σε βραχυχρόνια βάση ώστε να προσδιορίζεται η οριακή τιμή αερίου δ) Τόσο από τα στοιχεία διμερών συναλλαγών όσο και από τα μερίδια αγοράς διαπιστώνεται εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η έλλειψη συμμετοχής στους διεθνείς διαγωνισμού που οργανώνει ετησίως ο ΔΕΣΦΑ για την αγορά αερίου εξισορρόπησης, πέραν του βασικού Χρήστη ε) Περιορισμένη χρήση του τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, της πλέον ευέλικτης πύλης τροφοδοσίας του Συστήματος Μεταφοράς, ιδίως τα τελευταία τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον πίνακα όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα των εκφορτώσεων των ετών , για το χρονικό διάστημα ενεργοποιούνται μόνο δύο Χρήστες ΥΦΑ. Σημειώνεται επίσης, η έλλειψη ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς στις γειτονικές χώρες με τις οποίες είναι διασυνδεδεμένο το ΕΣΜΦΑ. 24/ 26

25 5. Προτεινόμενα προσωρινά μέτρα / Ενέργειες για την άρση αυτών Με βάση την ανωτέρω ανάλυση των δεδομένων της ελληνικής αγοράς ΦΑ, τα οποία αποτυπώνουν την σημερινή απουσία ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς και, με εκτιμώμενη δυνατότητα ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας από το έτος 22, ο Διαχειριστής προτείνει την εφαρμογή των κατωτέρω προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού: 1. Συνέχιση εφαρμογής του υφιστάμενου σχήματος εξισορρόπησης φορτίου το οποίο είναι συμβατό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του Κανονισμού. Ο υφιστάμενος υπολογισμός ΗΤΑΕ, καθώς και τα υφιστάμενα όρια ανοχής θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται έως τη θέσπιση και την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης (έως και το 219, ή ενωρίτερα σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο). 2. Δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης (balancing platform), το οποίο θα λειτουργήσει πιλοτικά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος) μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η προμήθεια μέρους των ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης. Μετά την πιλοτική εφαρμογή, εξέταση της κατάστασης προκειμένου να προσδιορισθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συντομότερη εφαρμογή των διαδικασιών του Κανονισμού Εξισορρόπησης. Εκτιμάται ότι η πιλοτική αυτή εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός του 216 (βλ. και παρ. 4 της επόμενης ενότητας). Έως τότε δεν είναι δυνατή η θέσπιση προϊόντων αερίου, όπως και η αποδέσμευση του πλεονάσματος ευελιξίας (κατά το άρθρο 51 του Κανονισμού). 3. Η παροχή δυνατότητας ενός κύκλου επαναδηλώσεων στους Χρήστες Μεταφοράς, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησής της το τέλος του Η επανεξέταση του συστήματος μεταπώλησης ποσοτήτων ΦΑ μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως όλες οι δυνατότητες του υφιστάμενου συστήματος δέσμευσης ΜΙ, σε συνδυασμό με τη λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Η υλοποίησή του εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του έτους 216. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω προσωρινών μέτρων θα επικαιροποιείται στο πλαίσιο της υποβολής της ετήσιας έκθεσης του Διαχειριστή προς την ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού. 25/ 26

26 6. Ενέργειες οι οποίες συνεισφέρουν στην αύξηση της ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου Εκτιμάται ότι το επίπεδο ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου θα αυξηθεί στο μέλλον για τους εξής λόγους: 1. Με την υλοποίηση του αγωγού ΤΑΡ (η έναρξη λειτουργίας του εκτιμάται το έτος 22) θα μπορούν να διοχετευθούν στην Ελλάδα πρόσθετες ποσότητες αερίου από νέα πηγή προμήθειας (το Αζερμπαϊτζάν), ενώ με ανάστροφη ροή εντός του αγωγού ΤΑΡ θα μπορεί να διοχετεύεται στην Ελλάδα και αέριο από την Ιταλία (ή και τις λοιπές αγορές της Ευρώπης που συνδέονται με την Ιταλία). 2. Με την υλοποίηση της 2 ης αναβάθμισης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους 216. Με την αύξηση του διατιθέμενου στους Χρήστες αποθηκευτικού χώρου, αναμένεται να μειωθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση ΥΦΑ. Η επίδραση αυτού του έργου στην ρευστότητα της χονδρεμπορικής αγοράς, θα αξιολογηθεί κατά την πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης, κατά την παράγραφο 2 της ενότητας 5 του παρόντος. 3. Με την υλοποίηση της υπόγειας αποθήκης της Νότιας Καβάλας (η έναρξη λειτουργίας εκτιμάται επίσης το έτος 22) σε συνδυασμό με τον, υπό αναβάθμιση, τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, θα είναι δυνατή η δραστηριοποίηση νέων εισαγωγέων ΥΦΑ, δεδομένου ότι θα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του ΥΦΑ στην υπόγεια αποθήκη, όταν δεν θα μπορεί να καταναλωθεί εντός του διαστήματος προσωρινής αποθήκευσης που επιβάλει η ομαλή λειτουργία του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. 4. Η διαδικασία για τη δημιουργία και τη λειτουργία Εικονικού Σημείου Εμπορίας φυσικού αερίου έχει ήδη ξεκινήσει από τον ΔΕΣΦΑ. Το πρώτο βήμα θα είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης. Εκτιμάται ότι πλήρης λειτουργία χονδρεμπορικής αγοράς αερίου μπορεί να υπάρξει μετά την αποκατάσταση επαρκούς ρευστότητας, ήτοι από το έτος / 26

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 10/ 26.05.2016 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Αφαίρεση έργου X Άλλο Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Επικαιροποίηση έργων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης»

Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ. Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης Αντιπρόεδρος Β της ΡΑΕ Βασικά σημεία ομιλίας κατά την Ημερίδα «Ενέργεια: ο νέος επενδυτικός χάρτης» Της Εφημερίδας «Απογευματινή» Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009 ΕΒΕΑ 1. Γενική αναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ Ι ΤΟΥ ΕΚ715/2009 Εν πρώτοις, η εταιρία μας ΔΕΠΑ Α.Ε. εκτιμά την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/15 27.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 312/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες»

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες» 1. 9 Επικουρικές Υπηρεσίες Στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, έχει αναρτηθεί ο κατάλογος επικουρικών υπηρεσιών μεταφοράς στις οποίες περιλαμβάνονται οι «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Σύνταξης Αναφορών Μετρήσεων» και

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

3 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. 3 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. Το υπό διαβούλευση σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (εφεξής «Κώδικας») εισάγει, κατά κύριο λόγο, διατάξεις με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

15.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273/5

15.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273/5 15.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 984/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Φ.Α. & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Φ.Α. & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ «ΔΕΠΑ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Φ.Α. & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΦΑ Η εταιρεία μας - ΔΕΠΑ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014 Πειραιώς 32 8 54 Αθήνα Τηλ.: 20-3727400 Fax: 20-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 23-09-2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει για πρώτη φορά με Δελτίο Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ «ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ» (SOUTH KAVALA) ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ «ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ» (SOUTH KAVALA) ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ «ΝΟΤΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ» (SOUTH KAVALA) ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Εκτενής Περίληψη του Πορίσματος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Αντικείμενο της μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270138944 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3131 9 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. απόφ. 526/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 23 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) Νοέµβριος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 10109 Γενικές ιατάξεις... 10109 Άρθρο 1 10109 Ορισµοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευρωπαϊκός Κώδικας Εξισορρόπησης Φορτίου και η σημασία του για την αγορά αερίου (Μέρος Α)

Ο ευρωπαϊκός Κώδικας Εξισορρόπησης Φορτίου και η σημασία του για την αγορά αερίου (Μέρος Α) Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές ΕΕ Ο ευρωπαϊκός Κώδικας Εξισορρόπησης Φορτίου και η σημασία του για την αγορά αερίου (Μέρος Α)

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 ο Συνέδριο ΙΕΝΕ Αθήνα Νοέµβριος 2010 ρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων, Ενεργειακός Οικονοµολόγος, Τεχνικός Σύµβουλος Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 5 9 2 / 2 0 1 4 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 37 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 637/2013 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025 Αθήνα Ιούνιος 2015 0 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

27 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

27 Οκτωβρίου Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πρόταση όλων των ΔΣΜ για την καταληκτική ώρα παγίωσης δυναμικότητας επόμενης ημέρας (DAFD) σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 274/2015 Έγκριση της Έκθεσης του Διαχειριστή για την υλοποί ηση προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21653 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1942 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατανομή για διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14064/16 ENER 372 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Νοεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική:

Ωστόσο θεωρούμε πως υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία κρίνουμε αναγκαία ώστε η σημαντική αυτή μεταρρύθμιση να είναι αποτελεσματική: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Υπόψη: Δρ. Ν. Βασιλάκου / Προέδρου Αθήνα, 08.12.2014 Θέμα: Παρατηρήσεις επί του κειμένου «Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Δρ. Κωνσταντίνος Βαρνάβας Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2016 Εισαγωγή Θεσμικό Πλαίσιο Συμμετέχοντες και Συμβαλλόμενοι Γενική Περιγραφή της Αγοράς Τα μέρη της Αγοράς: Προθεσμιακή και Προημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δικτύου σχετικά με Μηχανισμούς Κατανομής Δυναμικότητας σε Συστήματα Μεταφοράς Αερίου: Κριτική Επισκόπηση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δικτύου σχετικά με Μηχανισμούς Κατανομής Δυναμικότητας σε Συστήματα Μεταφοράς Αερίου: Κριτική Επισκόπηση Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές ΕΕ Ευρωπαϊκός Κώδικας Δικτύου σχετικά με Μηχανισμούς Κατανομής Δυναμικότητας σε Συστήματα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39437 12 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3974 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/11-4-2006) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις εφαρμογής:

Στο πλαίσιο αυτό, ο προτεινόμενος από τη ΡΑΕ σχεδιασμός διακρίνεται σε δύο (2) φάσεις εφαρμογής: Πρόταση της ΡΑΕ για τη δημιουργία ρυθμιζόμενης προθεσμιακής αγοράς, για την πρόσβαση προμηθευτών σε ηλεκτρική ενέργεια από λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή Μάϊος 2014 Α] Εισαγωγή Η εφαρμογή του κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΠΡΟΣ την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Υπόψη : Προέδρου, Δρ. Ν. Βασιλάκου elecodes-system@rae.gr Μαρούσι, 16 Μαΐου 2014 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

1.1 Αξιολόγηση επιτρεπόμενου εσόδου για τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Τεχνική υποστήριξη της ΡΑΕ σε θέματα κοστολόγησης, τιμολόγησης και πρόσβασης χρηστών στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 1. Αντικείμενο και Χρονοδιάγραμμα 1.1 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 9Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα