ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS"

Transcript

1 INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH ΑEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΟΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2 Έργο : ΙSTOS (INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM AND SERVICES IN THE SOUTH AEGEAN) ράση : µε τίτλο Περιφερειακό Πλαίσιο για τον Αειφορικό Τουρισµό

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η απαξίωση του τοπίου και ο κατακερµατισµός των οικοσυστηµάτων Η µείωση της βιοποικιλότητας Πρόκληση µεγάλου όγκου απορριµµάτων Ρύπανση Ανοµοιόµορφες δηµογραφικές µεταβολές µε µετακινήσεις πληθυσµών στους δηµοφιλέστερους προορισµούς ιατάραξη του κοινωνικού ιστού Υπερβολική οικονοµική και επαγγελµατικήεξάρτησηαπό τον τουρισµό Εµπορευµατοποίηση και υποβάθµιση του πολιτισµού Νοοτροπία του γρήγορου και εφήµερου κέρδους

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Από την πλευρά της προσφοράς : υποβάθµιση πολλών προορισµών, απαξίωση των τουριστικών επενδύσεων, ποιοτική υποβάθµιση της προσφοράς απώλεια εσόδων Από την πλευρά της ζήτησης : δηµιουργία ρεύµατος αποµάκρυνσης των τουριστών από τους παραδοσιακούς προορισµούς του µαζικού τουρισµού σε αναζήτηση νέων προορισµών µε περιβάλλονκαι υπηρεσίες που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.

5 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων µέσω της κατανάλωσης λιγότερου αερίου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και µείωσης των αποβλήτων η µείωση του λειτουργικού κόστους ενός οργανισµού. η προώθηση του αειφορικού τουρισµού και η παροχή συµβουλών σχετικά µε την περιβαλλοντική διαχείριση σε οργανισµούς της τουριστικής βιοµηχανίας.

6 EΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εθελοντικό ΣχήµαΠιστοποίησης Οι απαιτήσεις του προτύπου αειφορικού τουρισµού προορίζονται να είναι εφαρµόσιµες σε όλους τους οργανισµούς του τουριστικού κλάδου, ανεξαρτήτου τύπου, µεγέθους και παρεχόµενου προϊόντος.

7 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ είναι «Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του σήµερα χωρίς να δεσµεύει την ικανότητα των επόµενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».

8

9 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων. Καλύτερη οργάνωση και διαχείριση. Αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Εκπαίδευση του προσωπικού. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Βελτίωση της κερδοφορίας. Μείωση του κόστους λειτουργίας (µέσω της εφαρµογής νέων τεχνολογιών περιβαλλοντικής διαχείρισης, µείωσης αποβλήτων). Προβολή σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ενίσχυση της ελκυστικότητας και πρόσβαση σε νέες αγορές. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα προσέγγισης νέων αγορών, ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της ζήτησης, περιβαλλοντικής διαχείρισης, διαχείρισης της επιχείρησης. υνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών τόσο σε τοπικό και εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

10 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Προστατεύεται και αναδεικνύεται το φυσικό περιβάλλον, η βιοποικιλότητα της περιοχής Ενισχύεται το σύστηµα πρόληψης περιβαλλοντικών κινδύνων και άρα µειώνεται το κόστος αντιµετώπισης αυτών Προβάλλονται, διατηρούνται και εµπλουτίζονται οι πολιτισµικοί πόροι, η κουλτούρα και ιδιαιτερότητά του Ενισχύεται η τοπική οικονοµία και οι παραγωγικές δυνάµεις ιαφοροποιείται και αναβαθµίζεται το τουριστικό προϊόν Ενισχύεται η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων Προβάλλεται ο προορισµός σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο Αποκτά ταυτότητα το τουριστικό προϊόν του Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητά του σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο Ενισχύεται η ελκυστικότητά του και διευκολύνεται η πρόσβαση σε νέες αγορές Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων Κινητοποιούνται δυνάµεις και ισχυροποιείται το θεσµικό πλαίσιο για την διατήρηση και διάχυση παρόµοιων εφαρµογών στο µέλλον

11 ηοικονοµική βιωσιµότητα ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ηκοινωνική δικαιοσύνη η Περιβαλλοντική ευθύνη θα πρέπει να πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα και αλληλένδετα

12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο τουρισµός να εναρµονίζεται µε τις ιδιαιτερότητες του φυσικού, οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή όλων των φορέων, δηµόσιων και ιδιωτικών, και την ανάπτυξη µηχανισµών συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα Οι στρατηγικές για τον τουρισµόθαπρέπεινασυµβάλουν στην ενδυνάµωση της τοπικής οικονοµίας, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στον εµπλουτισµό των κοινωνικοπολιτιστικών δοµών του. Οι εµπλεκόµενοι µετοσχεδιασµό και τη διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης θα πρέπει προωθούν την συνεργασία και δικτύωση µε στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πληροφοριών Η πολιτική για τον αειφόρο τουρισµό απαιτεί την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών συστηµάτων και τεχνολογιών διαχείρισης του τουρισµού

13 ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ : Οικονοµική επιρροή Βελτίωση περιβαλλοντικής διαχείρισης και σχεδιασµού Ευαισθητοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής

14 ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΟΦΕΛΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εξοικονόµηση Ενέργειας κατά τη θέρµανση των κτιρίων 15-20% Χρήση Οικιακών Συσκευών Χαµηλής Κατανάλωσης 60% Χρήση Ηλιακού Θερµοσίφωνα 1500 kwh/έτος Χρήση Κλιµατιστικών Χρήση Φυσικού Αερίου 30-50% Χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς Χρήση Υλικών Φιλικών προς το περιβάλλον Εξοικονόµηση νερού 6-9 Λίτρα Εξοικονόµηση ενέργειας 52.2 έναντι ιαχείριση στερεών αποβλήτων

15 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS

16 ΕΠΙΠΕ Α ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Βασικό Επίπεδο Πιστοποίησης (Υποχρεωτικό) Επίπεδο I : ελάχιστη βαθµολογία που αντιστοιχεί στο 40% της συνολικής βαθµολογίας των εφαρµόσιµων προαιρετικών κριτηρίων Πρόσθετα Επίπεδα Πιστοποίησης Επίπεδο II : ελάχιστη βαθµολογία που αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής βαθµολογίας των εφαρµόσιµων προαιρετικών κριτηρίων Επίπεδο III: ελάχιστη βαθµολογία που αντιστοιχεί στο 80% της συνολικής βαθµολογίας των εφαρµόσιµων προαιρετικών κριτηρίων

17 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Καθορισµός υπευθύνου πιστοποίησης Παρακολούθηση εκπαίδευσης / ενηµέρωσης του σχήµατος πιστοποίησης ιεξαγωγή αυτοαξιολόγησης Αίτηση πιστοποίησης σε περίπτωση συµµόρφωσης µε τα κριτήρια πιστοποίησης Επιθεώρηση πιστοποίησης Ένταξη στο σχήµαπιστοποίησης

18 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ο οργανισµός ελέγχου θα συγκροτείται από : τις αναπτυξιακές εταιρίες ΕΤΑΠ ( ωδεκανησιακή Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου) & ΑΝΕΤΚΥ (Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων), τα Επιµελητήρια ωδεκανήσου & Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

19 ΑΠΟΣΥΡΣΗ Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Οαρµόδιος οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα απόσυρσης του πιστοποιητικού σε περίπτωση που οι όροι του συµβολαίου δεν τηρούνται. Με την ίδια λογική σε περίπτωση λήξης του πιστοποιητικού, οαρµόδιος οργανισµός έχει το δικαίωµα απόσυρσης του πιστοποιητικού, εφόσον η πιστοποιηµένη επιχείρηση δεν προχωρήσει σε ανανέωση του συµβολαίου πιστοποίησης.

20 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Τυχόν αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς στους πιστοποιηµένους οργανισµούς, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής τους στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, οπιστοποιηµένος οργανισµός έχει το δικαίωµα ναδιακόψειτηχρήσητου πιστοποιητικού.

21 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Σε περίπτωση αναθεώρησης των κριτηρίων πιστοποίησης, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί είναι δυνατόν να ανανεώσουν το συµβόλαιό τους µέσω µίας απλουστευµένης διαδικασίας µε τησυµπλήρωση δηλαδή µίας φόρµας (διαθέσιµηαπό τον κοινοποιηµένο οργανισµό). Πιο συγκεκριµένα απαιτείται από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση η υπογραφή µίας δήλωσης ότι συµµορφώνεται µε τα κριτήρια τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί, καθώς επίσης και µε τις νέες απαιτήσεις του προτύπου.

22 ΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Από την πλευρά του φορέα διαχείρισης του σήµατοςταέσοδαθαπρέπεινακαλύπτουν: Το κόστος της επιθεώρησης Τον προϋπολογισµό λειτουργίας του οργανισµού Τα κόστη διαφηµιστικής προώθησης του σήµατος µεστόχοµια σηµαντική διάχυση

23 ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ : Αφορούν περιβαλλοντικά θέµατα σχετικά µετην περιοχή εγκατάστασης εκάστοτε οργανισµού, καθώς επίσης και το είδος της επιχείρησης σε όλο το φάσµα των λειτουργιών δηλαδή προµήθειες, µεταφορά, ενεργειακή διαχείριση, διαχείριση υδάτινων πόρων, αποβλήτων και χηµικών ουσιών, ατµοσφαιρική ρύπανση, επίπεδο θορύβου και επίδραση στη διαµόρφωση του τοπίου.

24 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

25 Μέσο Εξακρίβωσης: Νοµιµοποιητικά έγγραφα 4. Παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση σε όλο το εµπλεκόµενο προσωπικό µε στόχο την εφαρµογή µέτρων σχετιζόµενων µε την πολιτική αειφορίας (ενέργειες εξοικονόµησης ύδατος, ενέργειας, προσεκτική χρήση χηµικών κτλ). Μέσο Εξακρίβωσης: Πρόγραµµα εκπαίδευσης, Καταγραφές Εκπαιδεύσεων. 5. ίνονται στους επισκέπτες πληροφορίες για την πολιτική αειφορίας της επιχείρησης καθώς και για περιβαλλοντικά θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος (σπουδαιότητα εξοικονόµησης ενέργειας, ύδατος κτλ). Γίνονται κατάλληλες κοινοποιήσεις σε εµφανή για τους επισκέπτες σηµεία, µεέµφαση στα δωµάτιά τους και στους χώρους υποδοχής. Στα πλαίσια εκδροµών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες οργανώνονται ή/ και προωθούνται από το ξενοδοχείο, οι επισκέπτες παρακινούνται να σέβονται το περιβάλλον Μέσο Εξακρίβωσης: Πληροφοριακό-Ενηµερωτικό Υλικό Επισκεπτών ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενικές Απαιτήσεις 1. Νοµιµότητα Λειτουργίας Για τουριστικές επιχειρήσεις: Eιδικό Σήµα λειτουργίας της Επιχείρησης σε ισχύ. Καθορισµός πολιτικής αειφορίας και προγράµµατος δράσης 2. Η διοίκηση καθορίζει: α) πολιτική αειφορίας, β) συγκεκριµένους στόχους µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων γ) ακριβές πρόγραµµα δράσηςγιαναεξασφαλίζεταιηεφαρµογή της πολιτικής αειφορίας, καθώς και υπεύθυνο θεµάτων αειφορίας. Σηµείωση: Οι στόχοι µείωσης δεν ισχύουν, υποχρεωτικά, για το πρώτο έτος εφαρµογής Μέσο Εξακρίβωσης: ήλωση Πολιτικής Αειφορίας, Αρχείο Στόχων, Ορισµός Υπευθύνου, Πλάνο δράσης (Βλέπε Υπόδειγµα). 3. Καθορίζονται οι ευθύνες και αρµοδιότητες για όλες τις λειτουργίες που εµπλέκονται στην διαχείριση αειφορίας. Μέσο Εξακρίβωσης: ιορισµός υπευθύνων. (Απαιτείται συµπλήρωση του επισυναπτόµενου Πίνακα), Περιγραφές υπευθυνοτήτων Θέσεων Εργασίας Κατάρτιση-εµπλοκή προσωπικού Κατάρτιση-ενηµέρωση επισκεπτών

26 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών στην αειφορία της Τουριστικής Βιοµηχανίας, δεσµευόµαστε στην εφαρµογή πρακτικών που συµβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση, προωθώντας, παράλληλα, την ανάπτυξη της επιχειρησιακής λειτουργίας. Μέσω της εφαρµογής των προδιαγραφών του σήµατος αειφορίας ISTOS και της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της απόδοσης µας στη διαχείριση αειφορίας, ως προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία στοχεύουµε σεµια µακρόπνοη ανάπτυξη η οποία θεµελιώνεται στις ακόλουθες αρχές: Εφαρµογή ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης Ελαχιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, νερού και υλικών Υιοθέτηση της αρχής µείωσης, επανάχρησης, ανακύκλωσης Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Προώθηση της συµµετοχής των εργαζοµένων και των επισκεπτών στα εφαρµοζόµενα προγράµµατα αειφορίας µέσω αποτελεσµατικής επικοινωνίας της πολιτικής και των στόχων µας Προστασία της υγείας του προσωπικού και των επισκεπτών κατά τη διάρκεια τηςπαραµονής τους στο κατάλυµα Προώθηση συνεργασιών µε τοπικούς παραγωγούς και προµηθευτές Υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, παράδοσης και πολιτισµού Παροχή όλων των απαιτούµενων ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων για την επίτευξη των στόχων αειφορίας Συµµόρφωση µε τις προβλέψεις της σχετιζόµενης µε τη λειτουργία της µονάδας νοµοθεσίας Προτιµάται η χρήση προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον Υπεύθυνος διαχείρισης του προγράµµατος αειφορίας ορίζεται ο/η:.. ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισµού των εµπλεκόµενων ενεργειών, της παρακολούθησης της οµαλής εφαρµογής του προγράµµατος αειφορίας και της µεσολάβησης στην διοίκηση της επιχείρησης για αποκατάσταση παρουσιαζόµενων θεµάτων. Η παρούσα πολιτική και οι ειδικότεροι στόχοι για την επίτευξη της επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Η ιοίκηση:.(ονοµατεπώνυµο/ Υπογραφή) Ηµεροµηνία:

27 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ Μείωση της χρησιµοποιούµενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 2% ετησίως Αύξηση του ποσοστού της χρησιµοποιούµενης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές κατά 1% ετησίως. Μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 5% έναντι του προηγούµενου έτους Αύξηση του ποσοστού των προµηθευόµενων αναλώσιµων προϊόντων µε οικολογική κατά 5% έναντι του προηγούµενου έτους. Αύξηση του αριθµού των συνεργαζόµενων τοπικών παραγωγών κατά 5% έναντι του προηγούµενου έτους.

28 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΚΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Β ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μ.Ο. ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΩΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘ ΕΙΣΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΝΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟ/ ΕΤΗ (ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ/ 300) Α/Β ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΚΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΤΡΗΘΕΝΤΑ ΩΣ ΟΝΟΜΑΤΑ) (Α/Β) % ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΩΡΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ Α*Β ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Α/Β) % ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Β ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙ ΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΝΑ ΑΦΙΞΗ Ή ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ Ή ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩ Ν Α/Β

29 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Β ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ, ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.λ.π.) ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕ JOULES ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩ Ν Α/Β ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕ ΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (JOULES) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (JOULES) (Α/Β) % ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕ ΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (JOULES) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (JOULES) (Α/Β) % ΝΕΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Β ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΑ Ν (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ ΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΑ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ ΩΝ Α/Β ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΗΚΑ Ν ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΗΚΑ Ν (Α/Β) %

30 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Β ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΟΓΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ LIT ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ ΩΝ Α/Β ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΞΗΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ ΩΝ Α/Β ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ LIT ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ LIT ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Α/Β) % ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΛΥΜΑΤΟΣ (Α/Β) %

31 ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Β ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΡΥΘΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΟΝΟΜΑΤΑ) (Α/Β) % ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΑΤΟΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ ΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩ Ν ΑΠΟΥΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΗΜΕΡΩΝ (Α/Β) % ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΚΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α Β ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ ΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΙΟΥΝ-ΣΕΠΤ. ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ ΩΝ ΙΟΥΝ-ΣΕΠΤ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ ΩΝ (Α/Β) % ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (Πρακτορεία) ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠΟ TOUR OPERATORS ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΜΑΖΙΚΑ ΙΑΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΦΙΞΕΩΝ (Α/Β) % ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟ ΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΦΙΞΕΩΝ (Α/Β) %

32 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ Στόχος ράση Τρόπος Υλοποίησης Υπεύθυνος ιάστηµα Ενέργεια που πραγµατοποιήθηκε Τέλος Ενέργειας

33 ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Υπεύθυνος διαχείρισης αειφορίας Ενεργή συµµετοχή στον καθορισµό των στόχων αειφορίας Ενηµέρωση του προσωπικού επί των θεµάτων αειφορίας Εφαρµογή µέτρων διαχείρισης αειφορίας Εξασφάλιση εφαρµογής µέτρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος Αξιολόγηση και αξιοποίηση των στατιστικών αποτελεσµάτων Υπεύθυνος υγιεινής και ασφάλειας Εξασφάλιση εφαρµογής των µέτρων που καθορίζονται στη µελέτη εκτίµησης επαγγελµατικού κινδύνου Συντονισµός της έκδοσης των απαραίτητων προειδοποιητικών εγγράφων /επισηµάνσεων Υπεύθυνος προγραµµάτων συντήρησης Εξασφάλιση της εφαρµογής των προβλεπόµενων προγραµµάτων συντήρησης για όλο τον εξοπλισµό Συντονισµός λήψης απαιτούµενων ενεργειών κατά τον εντοπισµό δυσλειτουργιών Επίβλεψη της σωστής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισµού Υπεύθυνος σε θέµατα διαχείρισης ενέργειας Εξασφάλισητηςορθήςεφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας Συντονισµός της συλλογής δεδοµένων κατανάλωσης ενέργειας Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων κατανάλωσης ενέργειας Προτάσεις στόχων διαχείρισης ενέργειας Προτάσεις διορθωτικών ενεργειών Υπεύθυνος σε θέµατα διαχείρισης νερού Εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων διαχείρισης ύδατος Συντονισµός της συλλογής δεδοµένων κατανάλωσης ύδατος Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων κατανάλωσης ύδατος Υπεύθυνος σε θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων Εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των προβλεπόµενων µέτρων διαχείρισης απορριµµάτων Συντονισµός της συλλογής δεδοµένων κατανάλωσης απορριµµάτων Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων κατανάλωσης απορριµµάτων

34 6. Η επιχείρηση διαθέτει αρχείο καταγραφής των παραπόνων των πελατών Μέσο Εξακρίβωσης: Αρχείο Παραπόνων Ανασκόπηση ιοίκησης 7. Καθορίζονται συγκεκριµένα πλάνα δράσης για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων ως προς τους στόχους που τίθενται καθώς και των ίδιων των στόχων Μέσο Εξακρίβωσης: Πλάνα δράσης, Αναφορές επιδόσεων ως προς τους στόχους Μέτρηση Στατιστικά Στοιχεία 8. Θα πρέπει να υπάρχουν προγράµµατα µέτρησης και τεκµηρίωσης των µετρήσεων: Ανά τρίµηνο ή ανά λογαριασµό α) Κατανάλωση ενέργειας: Συνολική ενέργεια (συµπεριλαµβανοµένων πετρελαίου και υγραερίου) και ανάλυση σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην εγκατάσταση από Ηλιακή Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια, Συµπαραγωγή, Άλλες Ανανεώσιµες πηγές, ηεξωτερικάπαραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια β) Κατανάλωση νερού Μέσο Εξακρίβωσης: Αρχείο καταγραφής δεδοµένων µετρήσεων 9. Τα στοιχεία των µετρήσεων χρησιµοποιούνται για την εξαγωγή δεικτών, στατιστική επεξεργασία, και συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking). (Εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία benchmarking)

35 10. Εάν η λειτουργία του κλιµατισµού - θέρµανσης δεν διακόπτεται αυτοµάτως όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα, επισηµάνσεις σε εµφανή θέση υπενθυµίζουν στους επισκέπτες /εργαζόµενους να κλείνουν το (τα) παράθυρο(α) όταν ο κλιµατισµός θέρµανση είναι σε λειτουργία. Μέσο Εξακρίβωσης: Κατάλογος στον οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται συστήµατα αυτόµατης διακοπής κλιµατισµού ή εναλλακτικά πινακίδες ενηµέρωσης εργαζοµένων πελατών. 11.Οι κλιµατιστικές µονάδες θερµαντικά σώµατα - εναλλάκτης θερµότητας της µονάδας εξαερισµού (εφόσον υπάρχει) καθαρίζονται τακτικά και τουλάχιστον µία φορά κάθε έτος. Μέσο εξακρίβωσης: Πρόγραµµα καθαρισµού επιφανειών µονάδων ψύξης, τιµολόγια service 12.Τα ψυκτικά υγρά που χρησιµοποιούνται στα ψυγεία και τα κλιµατιστικά είναι CFC Free. (Αν χρησιµοποιούνται να υπάρχει πλάνο αντικατάστασης σε χρονικό ορίζοντα 3 ετίας) Μέσο εξακρίβωσης: Προδιαγραφές ψυκτικού µέσου 13.Τα φίλτρα λίπους στους απορροφητήρες καθαρίζονται σύµφωνα µε καθορισµένο πρόγραµµα Μέσο εξακρίβωσης: Πρόγραµµα καθαρισµού φίλτρων λίπους απορροφητήρων Μέσο εξακρίβωσης: οχεία απόθεσης, τιµολόγια ΕΝΕΡΓΕΙΑ Θέρµανση- Ψύξη Κλιµατισµός -Εξαερισµός

36

37

38

39 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ ιαχείριση αποβλήτων-απορριµµάτων 14.Μία κατηγορία από τις επόµενες κατηγορίες απορριµµάτων, συλλέγεται και διατίθεται κατάλληλα: Μπαταρίες Τόνερ εκτυπωτών Ορυκτέλαια Ηλεκτρονικές συσκευές Ηλεκτρικές συσκευές Μέσο εξακρίβωσης: οχεία απόθεσης, τιµολόγια

40

41 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ Συµµετοχή επισκεπτών 15. Υπάρχουν γραπτές οδηγίες µέσα στα δωµάτια για τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί ο επισκέπτης να εξοικονοµήσει νερό. Μέσο Εξακρίβωσης: Επιτόπιος έλεγχος

42 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 16. Πληροφορίες σε εµφανή σηµεία ενηµερώνουν τους επισκέπτες και το προσωπικό σχετικά µε τον τρόπο πρόσβασης στο κατάλυµα και σε άλλους τοπικούς προορισµούς µε δηµόσιες συγκοινωνίες. Μέσο Εξακρίβωσης: Πληροφοριακό υλικό, σηµειώµατα, ανακοινώσεις

43 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

44 Περιβάλλον Οµάδα Κριτηρίων Γενική διαχείριση Κοινωνικά - Πολιτιστικά Κριτήρια Μέγιστη Βαθµολογία Ι 108 Ελάχιστη Βαθµολογία ΙΙ 162 ΙΙΙ 216 Σύνολο Βαθµολογίας % 60% 80%

45 1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 2. Συγκαλούνται τακτικές συσκέψεις (min ανά δίµηνο) µεταξύ στελεχών διοίκησης και υπευθύνων θεµάτων αειφορίας µε αντικείµενο θέµατα σχετιζόµενα µε τα προγράµµατα διαχείρισης αειφορίας. Μέσο Εξακρίβωσης: Αρχείο Συναντήσεων, Προσωπικές Συνεντεύξεις. Εµπλοκή- ενηµέρωση επισκεπτών 4. Η επιχείρηση συγκεντρώνει και αναλύει δεδοµένα της τεκµηριωµένης αντίληψης των επισκεπτών για θέµατα σχετικά µε: - το εφαρµοζόµενο πρόγραµµα αειφορίας. 1 - την γενικότερη ικανοποίησή τους από τις παρεχόµενες υπηρεσίες...1 Εποχικότητα Λειτουργίας 8. Το συνολικό διάστηµα λειτουργίας της µονάδας είναι: 5-7 µήνες µήνες µήνες... 5 Μέσο Εξακρίβωσης: Προσλήψεις Προσωπικού, Βιβλίο αφίξεων-αναχωρήσεων Καλές Πρακτικές 9.Η επιχείρησηεφαρµόζει τουλάχιστον µια καλή πρακτική σε κάποιον από τους ακόλουθους τοµείς: Υποστήριξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού Αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας ιοίκησης και οργάνωσης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Προβολής (marketing) τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών Σχεδιασµού και την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών Πρακτικές Εσωτερικής Λειτουργίας Άλλο (Περιγραφή): 1 Max 2 Max 5 3 Μέσο Εξακρίβωσης: Περιγραφή-εφαρµογή πρακτικών

46 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Γενικά 11. Χρησιµοποιούνται συστήµατα καρτών ή άλλων αυτοµάτων ελέγχων ώστε να εξασφαλιστεί ότι η θέρµανση/ κλιµατισµός/ εξαερισµός και άλλα ηλεκτρικά συστήµατα ενεργοποιούνται όταν είναι απαραίτητο. Τουλάχιστον στο 20% των δωµατίων... 1 Τουλάχιστον στο 40% των δωµατίων... 2 Τουλάχιστον στο 60% των δωµατίων... 3 Τουλάχιστον στο 80% των δωµατίων... 4 Max 4 Μέσο εξακρίβωσης: Επιτόπιος Έλεγχος 14. Οι λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας αποτελούν: Τουλάχιστον στο 20% των πηγών φωτισµού...1 Τουλάχιστον στο 40% των πηγών φωτισµού...2 Τουλάχιστον στο 60% των πηγών φωτισµού...3 Τουλάχιστον στο 80% των πηγών φωτισµού...4 Μέσο εξακρίβωσης: Κατάλογος στον οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις στις οποίες χρησιµοποιούνται οι λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας Μέσο εξακρίβωσης: Επιτόπιοι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι Φωτισµός Θέρµανση 16. Οι δεξαµενές ζεστού νερού και οι σωλήνες µεταφοράς ζεστού νερού καλύπτονται στο σύνολο της εγκατάστασης µε µονωτικά υλικά ώστε να εµποδίσουν τις απώλειες θερµότητας. Max 4 3

47 Κτιριακά 25. Υπάρχει µόνωση στις οροφές...3 στους εξωτερικούς τοίχους...3 Μέσο εξακρίβωσης: Τεχνικήέκθεσηόπουπεριγράφεταιηµόνωση των τοίχων και οροφής Max6 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ Επικίνδυνα απόβλητα 33. Συλλέγονται χωριστά και διατίθενται σε εξειδικευµένες εταιρείες για την περαιτέρω διαχείρισή τους (επιπλέον του υποχρεωτικού κριτηρίου Ν ο 15): Τόνερ εκτυπωτών /Μελάνια... 1 Μπαταρίες... 1 Λάµπες... 1 Χρώµατα ιαλυτικά Βερνίκια... 1 Ηλεκτρονικές συσκευές / Εξαρτήµατα... 1 Μέσο Εξακρίβωσης: Κάδοι /Σηµεία Συλλογής, Συνεργαζόµενες εταιρείες Max εν σερβίρονται τρόφιµα σε συσκευασίες µιας χρήσης: Γάλα... 0,5 Ζάχαρη... 0,5 Μαρµελάδα...0,5 Μέλι... 0,5 Βούτυρο... 0,5 Μέσο εξακρίβωσης: Επιτόπιος έλεγχος, τιµολόγια προµηθευτών. Max 2,5

48 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ 44. ΗΕπιχείρησηχρησιµοποιεί ανακυκλώσιµο νερό(grey) για βοηθητικές χρήσεις. Μέσο Εξακρίβωσης: Έλεγχος συστήµατος ανακύκλωσης νερού 5 Μέσο Εξακρίβωσης: Επιτόπιος Έλεγχος Πισίνα 51. Η πισίνα διαθέτει αυτόµατο σύστηµα δοσοµέτρησης που χρησιµοποιεί το ελάχιστο ποσό απολυµαντικού για τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής. ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΑΝΙ Α-ΧΛΩΡΙ Α) 57. Παρέχεται πληροφόρηση σχετικά µε τηντοπικήπανίδα- χλωρίδα και παρακινούνται οι επισκέπτες να επισκεφθούν προστατευµένες περιοχές και περιοχές φυσικού κάλλους της ευρύτερης περιοχής Μέσο Εξακρίβωσης: Έντυπο πληροφοριακό υλικό ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ευρύτερη περιοχή 59. Οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να περπατούν, να χρησιµοποιούν ποδήλατα ή µέσα µαζικής µεταφοράς Μέσο Εξακρίβωσης: Οδηγίες στους επισκέπτες, Πίνακας δροµολογίων δηµοσίων µέσων µεταφοράς ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 61. Χρησιµοποιούνται µη τοξικά, µη διαβρωτικά, βιοαποικοδοµήσιµα καθαριστικά προϊόντα. απορρυπαντικά γενικού καθαρισµού... 2 Μέσο Εξακρίβωσης: Έλεγχος προδιαγραφών χρησιµοποιούµενων χηµικών 2

49 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 75. Προσφέρεται τουλάχιστον ένα έδεσµα βάσει τοπικής παραδοσιακής συνταγής Μέσο εξακρίβωσης: Σήµανση, Αναφορά επί καταλόγου 76. Προωθείται η τοπική χειροτεχνία Κοινωνικά Θέµατα Μέσο εξακρίβωσης: Επιτόπιος έλεγχος για χρήση ή προβολή τοπικά παραγόµενων χειροτεχνικών προϊόντων 84. Παροχή πληροφόρησης των επισκεπτών σχετικά µε τοπικά ήθη και έθιµα, καθώς και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην ευρύτερη περιοχή Μέσο εξακρίβωσης: Έντυπο υλικό πληροφοριών Πολιτιστικά Θέµατα Υγιεινή & Ασφάλεια 86. Εφαρµόζονται διαδικασίες παρακολούθησης του επαγγελµατικού κινδύνου και λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την µείωση του. Μέσο εξακρίβωσης: Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας, Πλάνα ενεργειών Ηχορύπανση- Θόρυβος 91. Η επιχείρηση έχει καταγράψει τις πηγές θορύβου που προέρχονται από ενδογενείς ή/και εξωγενείς παράγοντες. Παρακολουθείται συστηµατικά η διατήρηση του θορύβου στα προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία όρια και λαµβάνονται ειδικά µέτρα µείωσης του θορύβου, εφόσον απαιτούνται. Μέσο Εξακρίβωσης: Καταγραφή πηγών θορύβου, Αναφορές Μετρήσεων (αν υπάρχουν), Εκθέσεις Επιθεωρήσεων Θορύβου, Αναφορές από πελάτες, Αναφορές από περιοίκους, Κατάλογοι Μέτρων

50

51 ΕΣΜΕΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ISTOS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

52 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Στάδιο 1- Υποχρεωτικά Κριτήρια Η κάλυψη όλων των υποχρεωτικών κριτηρίων αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρώτο και βασικό επίπεδο πιστοποίησης. Στάδιο 2- Προτεραιότητες Επιχείρησης Εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να ενταχθεί στο δεύτερο ή τρίτο επίπεδο πιστοποίησης συνιστάται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 1. Αξιολόγηση της συµµόρφωσης µετα βαθµολογούµενα κριτήρια 2. Εξαγωγή της αντίστοιχης βαθµολογίας 3. Σύγκριση µε το ελάχιστο όριο του επιθυµητού επιπέδου πιστοποίησης 4. Καταγραφή του βαθµού προτεραιότητας υλοποίησης, σύµφωνα µετο προσδιορισµένο πλάνο δράσης ή/ και τις διαπιστωµένες ανάγκες στα υπόλοιπα κριτήρια 5. Εξαγωγή της νέας βαθµολογίας και επανάληψη των βηµάτων (3)-(4)

53 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ράσεις Για Την Προβολή Του Προτύπου στο Νότιο Αιγαίο Προγράµµατα Κατάρτισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Προγράµµατα Κατάρτισης Φορέων της ηµόσιας ιοίκησης Προγράµµατα Κατάρτισης Τουριστών Προγράµµατα Επιµόρφωσης Κατοίκων Ανοιχτές Συζητήσεις και Εργαστήρια ράσεις Για Την Προβολή Του Προτύπου Σε Εθνικό και ιεθνές Επίπεδο Παρουσιάσεις και Συνέδρια ηµιουργία Ιστοσελίδας ηµιουργία και διανοµήενηµερωτικού υλικού

54 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS Ενδεικτικοί τοµείς επέκτασης του σήµατος σε επιχειρήσεις θα µπορούσαν να είναι : Εµπορικές επιχειρήσεις Ψυκτικές εγκαταστάσεις Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Πλυντήρια (Οχήµατα-Ρούχα) Συνεργεία Μεταφορικές εταιρείες

55 ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙ Ι Ο αειφόρος τουρισµός είναι αυτός που είναι οικονοµικά και κοινωνικά βιώσιµος, όχι όµως εις βάρος του περιβάλλοντος και του τοπικού πολιτισµού. Εποµένως, αειφορία σηµαίνει επαγγελµατική και οικονοµική επιτυχία, περιβαλλοντική ανάσχεση, προστασία και ανάπτυξη, καιευθύνηωςπροςτην κοινωνία και τις πολιτιστικές αξίες τρεις αλληλοεξαρτώµενες πτυχές.

56 «Οδοιπορικό» δηµιουργίας του προτύπου 1. Αρχικός σχεδιασµός από Οµάδα Συµβούλων και Συνεργατών 2. Συναντήσεις µε ξενοδόχους και υπευθύνους ταξιδιωτικών πρακτορείων για αρχική παρουσίαση και σχολιασµό τουυπόσχεδιασµό προτύπου( οµάδες εστίασης ) 3. Επεξεργασία των συµπερασµάτων που προέκυψαν από τις Οµάδες Εστίασης και ενσωµάτωση σχολίων και προτάσεων στο υπό σχεδιασµό «πρότυπο» 4. «Τελική» διαµόρφωση του προτύπου και έναρξη µιαςσειράςπαρουσιάσεων στις Κυκλάδες προς τις τουριστικές επιχειρήσεις, για ευαισθητοποίηση και προσέλκυση ενδιαφεροµένων 5. Αποστολή πληροφοριακού υλικού στις ενδιαφερόµενες για πιστοποίηση τουριστικές επιχειρήσεις ( ξενοδοχεία& καταλύµατα, ταξιδιωτικά πρακτορεία) 6. Εναρξη επιθεωρήσεων πιστοποίησης Προβλεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης τέλη Απριλίου 2007

57 «Οδοιπορικό» δηµιουργίας του προτύπου Η όλη προσπάθεια έχει διαρκέσει περίπου δύο χρόνια και έχουν εµπλακεί στις διαδικασίες ενηµέρωσης και πιστοποίησης, άνω των 100 επιχειρηµατιών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Innovation For Sustainable Tourism & Services In South Aegean

Innovation For Sustainable Tourism & Services In South Aegean Innovation For Sustainable Tourism & Services In South Aegean ΡΑΣΗ 7.1.3 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Μιχάλης Τοανόγλου Κατερίνα Τσακµακίδου Κώστας Πάχος Τσαµπίκος Κουδούνης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου.

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΑΘΗΝΑ 24-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2358 ΠΡΟΣ : Υπουργείο Ανάπτυξης, υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ζ. Καβακλή, Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Περιβάλλον και Επιχείρηση Οι επιχειρήσεις θεωρούν το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ CITY HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ Μικρές Ξενοδοχειακές Μονάδες και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με ή χωρίς χώρους εστίασης Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΘΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Πατετσίνη Ευτέρπη, Βιολόγος MSc Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας Πράξη «Προστασία και Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004

ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ Οκτωβρίου 2004 ΙΗΜΕΡΙ Α ΚΑΠΕ 14-15 Οκτωβρίου 2004 Η πολιτική της Ε. Ένωσης για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα Η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/EK γιατηβελτίωσητης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ.

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ. Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων ρ Χριστίνα Θεοχάρη Μέλος Α.Σ.Α.Ο.Σ. Μια κοινή πρωτοβουλία των... E.Ε. Γ Περιβάλλον ΑρµόδιωνΦορέωντωνΧωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ RESORT HOTELS Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία: Δ. Δ.: Περ. Ενότητα: Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε.

Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία Α.Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ WE DO LOCAL ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ» Επιχείρηση Επωνυμία: Κωδικός: Στοιχεία Υπεύθυνου Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο: Διεύθυνση Επιχείρησης Τοποθεσία:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ικανοποίηση των νοµοθετικών απαιτήσεων Ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο.

ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΑΘΗΝΑ 22-04-2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2390 ΠΡΟΣ : Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Σταθάκη Γεώργιο. ΘΕΜΑ : Προτάσεις για την ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων του κλάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας

Δήμος Τανάγρας 2013. Δήμος Τανάγρας 2013 2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2007-07-10 ICS: 03.080.30; 03.120.20

2007-07-10 ICS: 03.080.30; 03.120.20 2007-07-10 ICS: 0.080.0; 0.120.20 ΕΛΟΤ 1427 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Υπηρεσίες τουρισµού - Κριτήρια αρχικής αξιολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων Turism

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην:

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Εύη Κολίτσα Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Γεωργίου- Τσιάκαλου Ναταλία ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ορισμός Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα

Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα Θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία για Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έργου ProEE 10 Μαρτίου 2010, Αθήνα ΕΕ & ΠΔΠ Κατευθυντήριες γραμμές και θεσμικό πλαίσιο Οδηγίες για Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως

Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων. κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως Η πολυπλοκότητα των θεµάτων, ο µεγάλος αριθµός των εµπλεκοµένων κοινωνικών και οικονοµικών οµάδων και τα πολλαπλά ιεραρχικά επίπεδα όπως παρατέθηκαν πιο πάνω απαιτούν µια πιο συστηµατική παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ερµούπολη, 31.07.2009 A.Π.: 7713. Προς: /νση Σχεδιασµού & Ανάπτυξης ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Σ. Καράγιωργα 22-84100 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.notioaigaio.gr E-mail : notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών Κτιριακές

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία επιχείρησης -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκυρήχθηκε το πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Επιλέξιμες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing

Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing Κοινωνικές & Περιβαλλοντικές ιαστάσεις του Marketing 1 Περιεχόµενα Σηµερινή κατάσταση - Ενέργειες για καθαρό περιβάλλον Ιδιότητες Αλουµινίου Ποιότητα, Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια «Πράσινες» Καινοτόµες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα