ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΓΟΥΡΑ BARRACUDA» Γιάνα Γκεοργκίεβα - Ελένη Στραβάκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΓΟΥΡΑ BARRACUDA» Γιάνα Γκεοργκίεβα - Ελένη Στραβάκου"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΙΓΟΥΡΑ BARRACUDA» Γιάνα Γκεοργκίεβα - Ελένη Στραβάκου Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Χαιροπούλου Χρυσούλα ΙΟΥΝΙΟΣ

2 Copyright Γιάνα Γκεοργκίεβα Ελένη Στραβάκου Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικής Αντιστάσεως 41, , Δάφνη, Αθήνα 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με τη πτυχιακή μας εργασία ολοκληρώνουμε τις σπουδές μας στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόκληρο το δυναμικό της Σχολής για τις γνώσεις και τις εμπειρίες που μας προσέφερε. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την επιβλέπουσα καθηγήτριά μας, Χαιροπούλου Χρυσούλα, για την στήριξη και τη βοήθεια της για την υλοποίηση της πτυχιακής μας εργασίας. Τέλος, να ευχαριστήσουμε τις αθλήτριες του συλλόγου Σ.Κ. Ροή για την άψογη συνεργασία τους στις μετρήσεις μας. 3

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσουμε την επίδραση της επιπρόσθετης ανατροφοδότησης στη φιγούρα Βarracuda. Στην έρευνα συμμετείχαν 16 αθλήτριες συγχρονισμένης κολύμβησης κατηγορίας νεανίδων, ύψους cm, βάρους kg και προπονητικής εμπειρίας χρόνων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, οπτική, ακουστική, κιναισθητική και ομάδα ελέγχου. Έγινε η αρχική μέτρηση, παρέμβαση μίας εβδομάδας και η τελική μέτρηση. Στην οπτική ομάδα υπήρχε ανατροφοδότηση μέσω βίντεο, στην ακουστική μέσω ακουστικών, στην κιναισθητική με εξωτερική βοήθεια και στην ομάδα ελέγχου δεν υπήρχε ανατροφοδότηση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την βαθμολογία 3 κριτών, σύμφωνα με τη κλίμακα της FINA. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν ήταν στατιστικώς σημαντικά. Στην ομάδα ελέγχου η αρχική με τη τελική μέτρηση είχαν 0,1 βαθμούς διαφορά, στην οπτική δεν υπήρχε καμία διαφορά, στην ακουστική 0,35 και στην κιναισθητική 0,225. Από αυτή την έρευνα συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση σε κανένα είδος ανατροφοδότησης. Παρόλα αυτά την μεγαλύτερη βελτίωση την είχε η ακουστική. Λέξεις κλειδιά: επιπρόσθετη ανατροφοδότηση, συγχρονισμένη κολύμβηση, οπτική, ακουστική, κιναίσθηση. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη... i Πίνακας Περιεχομένων... ii Κατάλογος πινάκων... iii Κατάλογος σχημάτων... iii Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ Προσδιορισμός του προβλήματος Σκοπός της έρευνας Σπουδαιότητα της έρευνας Οριοθετήσεις και περιορισμοί της έρευνας Διευκρίνιση όρων... 9 ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ... σελ Τύποι ανατροφοδότησης Οπτική ανατροφοδότηση Ακουστική ανατροφοδότηση Κιναισθητική ανατροφοδότηση Έρευνες ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... σελ Συμμετέχοντες Φιγούρα και αξιολόγηση Διαδικασία Τρόπος μέτρησης

6 3.5. Στατιστική ανάλυση IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... σελ Ευρήματα της έρευνας και γραφήματα... σελ.18 V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ... σελ.20 VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ... σελ.21 VII ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ... σελ.22 VIII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... σελ.23 6

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 3.1.: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά και προπονητική εμπειρία αθλητριών σελ.15 Πίνακας 3.2: Κλίμακα βαθμολογιών FINA. 17 Πίνακας 4.1: Μέσοι όροι των βαθμολογιών και οι διαφορές ανάμεσα στα δύο τεστ 18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Σχήμα 2.1: Τύποι ανατροφοδότησης. σελ.10 Σχήμα 2.2: Τύποι ανατροφοδότησης. 11 Σχήμα 4.1 : Σύγκριση αποτελεσμάτων κάθε ομάδας ανάλογα με τη μέθοδο 18 ανατροφοδότησης. Σχήμα 4.2 : Σύγκριση της βελτίωσης που παρουσιάστηκε μεταξύ των ομάδων 19 (ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ) 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανατροφοδότηση αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες στη κινητική μάθηση. Ένα θέμα που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς και τους προπονητές είναι ο τρόπος χειρισμού των λαθών των ασκούμενων. Υπάρχουν πολλά είδη ανατροφοδότησης και έτσι υπάρχει ποικιλομορφία στη διόρθωση των αθλητών. 1.1 Προσδιορισμός προβλήματος Σε αυτήν την εργασία εξετάζουμε την επίδραση της επιπρόσθετης ανατροφοδότησης στην απόδοση των αθλητριών της συγχρονισμένης κολύμβησης, συγκεκριμένα στη φιγούρα Barracuda. 1.2 Σκοπός της έρευνας Η Barracuda είναι μία γρήγορη κίνηση και η αθλήτρια ενδέχεται να χάσει τον προσανατολισμό της. Για αυτόν τον λόγο οι προπονητές και οι κριτές πρέπει να διαθέτουν μεγάλη παρατηρητικότητα. Σκοπός της εργασίας μας είναι να εξετάσουμε πως επηρεάζει η επιπρόσθετη ανατροφοδότηση τη φιγούρα Barracuda. Θα μελετήσουμε πως επιδρούν τρεις διαφορετικοί τρόποι ανατροφοδότησης στη φιγούρα. 1.3 Σπουδαιότητα της έρευνας Το υδάτινο περιβάλλον προσφέρει κάποιες ωφέλειες όπως η άνωση και η πλευστικότητα. Μπορείς να σταθείς κατακόρυφα ευκολότερα, να αισθανθείς ελαφρύς, να βρίσκεις και να χάνεις την ισορροπία σου σε διάφορες θέσεις και επίπεδα. Το νερό σου δίνει μια ασφάλεια και μία ευκαιρία να πειραματιστείς σε μια ποικιλία από σχέδια, σχήματα και κινήσεις.( Χ.Χαιροπούλου,2010) Ωστόσο, ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι προπονητές όσο και οι αθλήτριες είναι ότι δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ τους αφού οι προπονητές βρίσκονται εκτός πισίνας. Οι προπονητές δεν αρκεί μόνο να επισημαίνουν το λάθος των αθλητριών αλλά και τον τρόπο διόρθωσης του. 1.4 Οριοθετήσεις και περιορισμοί της έρευνας Οι αθλήτριες που χρησιμοποιήσαμε στο πείραμα είναι αθλήτριες συλλόγου που έχουν ένα καθημερινό πρόγραμμα προπόνησης αγωνιστικού περιεχομένου, έτσι δεν ήταν δυνατόν να τις αποσπάσουμε μόνο για το πείραμα. Επίσης το πείραμα γίνεται μόνο για τη φιγούρα barracuda. Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο (ΟΑΚΑ). Διαστάσεις 50*25 και θερμοκρασία 28 βαθμοί. 8

9 Σύμφωνα με με τους Thomas R.και Baechle Roger W. Earle η επίδραση της ανατροφοδότησης στην αθλήτρια έχει αποτέλεσμα κατόπιν παρέμβασης τουλάχιστον 3-6 εβδομάδων. Στη δική μας έρευνα η παρέμβαση ήταν 1 εβδομάδα. 1.5 Διευκρίνιση όρων Ορισμός συγχρονισμένης κολύμβησης: Με τον όρο συγχρονισμένη κολύμβηση εννοούμε το συνδυασμό μουσικής, κίνησης μέσα στο νερό από μια ή περισσότερες αθλήτριες/τες. (Χ.Χαιροπούλου, 2010) Ορισμός ανατροφοδότησης: Ανατροφοδότηση (feedback) είναι η πληροφορία για τη κίνηση ή για το αποτέλεσμα της κίνησης. (Ι.Ε.Ζέρβας, 2011) Barracuda: Είναι βασική φιγούρα στη συγχρονισμένη κολύμβηση και συνδυάζει 2 μεταφορές. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ:ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 Τύποι ανατροφοδότησης Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα στη κινητική μάθηση είναι η ανατροφοδότηση (feedback). Ο όρος ανατροφοδότηση αναφέρεται στη πληροφόρηση του ατόμου για το αποτέλεσμα μιας πράξης. (Ι.Ε.Ζέρβας,2011) Κάθε άτομο ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της πράξης και τις αιτίες που το προκάλεσαν από δύο είδη πληροφοριών. Η μια πληροφορία παρέχεται από εσωτερικές πηγές και η άλλη από εξωτερικές. Έτσι έχουμε την εσωτερική και την εξωτερική ανατροφοδότηση αντίστοιχα. Σχήμα 2.1: Τύποι ανατροφοδότησης (Ι.Ε.ΖΕΡΒΑΣ,2011) Εσωτερική ανατροφοδότηση είναι η πληροφορία που προέρχεται από το ίδιο το άτομο, μέσω των αισθητήριων οργάνων (όραση, ακοή, ιδιοδεκτικοί ή κιναισθητικοί μηχανισμοί). Λέγεται και αισθητήρια- αντιληπτική ανατροφοδότηση. (Ι.Ε.Ζέρβας, 2011) Εξωτερική ανατροφοδότηση είναι οι επιπλέον πληροφορίες που παίρνει το άτομο απότο περιβάλλον (άλλο άτομο, δάσκαλος, προπονητής, συνασκούμενος, οπτικοακουστικά μέσα). Πρόκειται για εξωγενείς πληροφορίες που συμπληρώνουν την εσωτερική ανατροφοδότηση. Για αυτό το λόγο ονομάζεται και πρόσθετη (επιπρόσθετη), επαυξημένη και συμπληρωματική. 10

11 Και τα δυο είδη ανατροφοδότησης διακρίνονται σε αρχική ή προκαταβολική, τρέχουσα και τελική. Η αρχική εξωτερική/εσωτερική ανατροφοδότηση δίνεται πριν από μία δραστηριότητα και αναφέρεται σε αυτά που πρόκειται να κάνει ο ασκούμενος. Η τρέχουσα εξωτερική/εσωτερική ανατροφοδότηση δίνεται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και αναφέρεται σε αυτά που κάνει ο ασκούμενος εκείνη τη στιγμή. Η τελική εξωτερική/εσωτερική ανατροφοδότηση δίνεται μετά τη δραστηριότητα και αναφέρεται σε αυτά που έχει κάνει ο ασκούμενος. Στην επιπρόσθετη ανατροφοδότηση εξετάζονται δύο κατηγορίες ανατροφοδότησης: γνώση του αποτελέσματος και γνώση της απόδοσης. Η επαυξημένη ανατροφοδότηση που παρέχεται μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης μιας κίνησης και περιγράφει το αποτέλεσμά της ονομάζεται γνώση σου αποτελέσματος (KR), ενώ η σχετική με τη ποιότητα εκτέλεσης της κίνησης πληροφορία είναι γνωστή ως γνώση της απόδοσης (KP). (D.J. ROSE, 1998)Η γνώση της απόδοσης αποσκοπεί στη διόρθωση των λαθών και όχι απλά στο αποτέλεσμα της κίνησης. Σχήμα 2.2: Τύποι ανατροφοδότησης (D.J.ROSE, 1998) 11

12 2.2.Οπτική ανατροφοδότηση Η τεχνολογία εξελίσσεται (Η/Υ, βιντεοταινίες) και δίνει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να κατανοήσουν τις κινήσεις τους, αλλά και τις κινήσεις των άλλων. Οι βιντεοταινίες με τη δυνατότητα της επανάληψης και αργής κίνησης εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό και τους ασκούμενους και τους προπονητές ώστε να γίνει η διόρθωση των λαθών. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης του βίντεο επηρεάζεται από το επίπεδο μάθησης του ασκούμενου, τη χρονική περίοδο που χρησιμοποιείται το βίντεο και αν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη προφορική ανατροφοδότηση. Οι αρχάριοι αθλητές λόγω της μικρής τους εμπειρίας χρειάζονται καθοδήγηση κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ωστόσο, οι προχωρημένοι αθλητές ίσως δεν χρειάζονται τέτοια καθοδήγηση γιατί έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν το περιεχόμενο και να κρίνουν. 2.3.Ακουστική ανατροφοδότηση Η ακουστική ανατροφοδότηση αναφέρεται στις πληροφορίες που παίρνει ο ασκούμενος σχετικά με τις συνθήκες εκτέλεσης της άσκησης. Με την ακουστική ανατροφοδότηση γίνεται ανάλυση των κινησιολογικών χαρακτηριστικών της άσκησης και τίθενται προτεραιότητες για την επίτευξη του στόχου. Υπάρχουν δύο τύποι προφορικής γνώσης της εκτέλεσης. Η περιγραφική η οποία απλά περιγράφει το λάθος και η καθοδηγητική η οποία αναλύει το λάθος και καθοδηγεί τους αθλητές στο πώς να διορθώσουν το λάθος. ( Ζέρβας, 2011) Σύμφωνα με την Χ. Χαιροπούλου,2010, στη περιγραφική γνώση της εκτέλεσης πρέπει : 1. Η πληροφορία για την εκτέλεση μιας κίνησης πρέπει να είναι ακριβής. 2. Η πληροφορία πρέπει να περιέχει 2 έως 3 στοιχεία, όχι περισσότερα. 3. Η πληροφορία πρέπει να παρέχεται κατά τη διάρκεια της κίνησης ή αμέσως μετά το πέρας της κίνησης. Ενώ στην καθοδηγητική γνώση της εκτέλεσης πρέπει όχι μόνο να επισημανθεί το μέγεθος του λάθους αλλά και να υποδειχθεί τον τρόπο και τη τεχνική διόρθωση του λάθους. 2.4.Κιναισθητική ανατροφοδότηση Κιναίσθηση είναι η ικανότητα του ατόμου να προσδιορίζει τη θέση και τις κινήσεις του σώματός του χωρίς καμία οπτική ή ακουστική πληροφορία. Η ικανότητα αυτή βασίζεται στην εμπειρία που προέρχεται από τους αισθητικούς υποδοχείς των μυών, των τενόντων, των συνδέσμων, των αρθρώσεων και του ακουστικού μηχανισμού (ισορροπιστικού μηχανισμού του έσω ωτός). (Ι.Ζέρβας, Μ.Ψυχουντάκη, 2005) 12

13 2.5. Έρευνες Ο J.G.Mullen στο βιβλίο του αναφέρει ότι στην κλασσική κολύμβηση είναι αδύνατο ο προπονητής να δει πλήρως τη κίνηση και τη τεχνική του αθλητή με γυμνό μάτι. Για αυτό το λόγο άρχισαν οι διαδικασίες με τις υποβρύχιες κάμερες. Από το 2000 έχουν ενσωματώσει σκληρές μετρήσεις με υποβρύχιες κάμερες που παρέχουν αμέσως ποσοτικά δεδομένα σε προπονητές και αθλητές. Αμέσως μετά από τη δοκιμή του αθλητή, το σύστημα υπολογίζει τη κολυμβητική του ταχύτητα, το ρυθμό, το μήκος που διένυσε και τον ενεργό συντελεστή μεταφοράς. Παρέχει μια πλήρης ενημέρωση για τον τρόπο εκτέλεσης του κολυμβητή. Στην έρευνα των Boyer, Miltenberger, Batsche, Fogel, 2013, μελετήθηκαν οι επιδράσεις συνδυάζοντας βίντεο από μοντέλα και βίντεο ανατροφοδότησης, σε 4 ανταγωνιστικές γυμνάστριες (7 με 10 χρονών). Αφού κάνανε μια συγκεκριμένη δεξιότητα, βλέπανε σε βίντεο την ίδια δεξιότητα εκτελεσμένη τέλεια από μια άψογη αθλήτρια και μετά βλέπανε τον εαυτό τους σε βίντεο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε βελτίωση στις τρεις δεξιότητες μετά την παρακολούθηση των βίντεο. Ενώ οι Emmen, Wesseling, Bootsma,Whiting και van Wieringen, 2007, που μελέτησαν την επίδραση των βίντεο στην εκμάθηση του σέρβις του τένις σε αρχάριους αθλητές δεν βρήκαν σαφή πλεονεκτήματα από τη χρήση των βίντεο.. Υπήρχαν 5 ομάδες, η 1 η παρακολουθούσε βίντεο από μοντέλα, η 2 η βίντεο ανατροφοδότησης, η 3 η συνδυασμό των δυο παραπάνω και υπήρχαν δύο ομάδες ελέγχου. Η μια ομάδα ελέγχου έκανε 45 λεπτά εξάσκηση και η άλλη 30 λεπτά. Όλες οι ομάδες συμμετείχαν σε 5 διαδοχικές προπονήσεις. Στην έρευνα των Guadagnoli, Holcomb & Davis, 2010, που μελέτησαν την αποτελεσματικότητα των βίντεο στην εκμάθηση της ταλάντευσης του γκολφ βρήκαν ότι υπάρχει επίδραση. Υπήρχαν 3 ομάδες. Η 1 η ομάδα έβλεπε βίντεο τον εαυτό της, η 2 η έπαιρνε λεκτική ανατροφοδότηση από τον προπονητή και η 3 η ήταν η ομάδα ελέγχου. Έγινε μια πρώτη μέτρηση, 4 προπονήσεις των 90 λεπτών, ένα τεστ μετά και ένα τελευταίο μετά από 2 βδομάδες. Στο πρώτο post test η ομάδα του βίντεο και της λεκτικής πήγαν χειρότερα από την ομάδα ελέγχου. Ενώ στο 2 ο post test οι δύο αυτές ομάδες έδειξαν βελτίωση, με την ομάδα του βίντεο να πηγαίνει καλύτερα από όλες. Αυτό σημαίνει ότι η ανατροφοδότηση μ βίντεο επηρεάζει θετικά την απόδοση, αλλά θέλει χρόνο επανάληψη και εξάσκηση. Στην έρευνα της Χαιροπούλου, 2001, «Η επίδραση τριών ειδών ανατροφοδότησης στη εκμάθηση στη συγχρονισμένη κολύμβηση» μελετήθηκε η επίδραση του κάθε είδους ανατροφοδότησης στην εκμάθηση της θέσης crane. Συμμετείχαν 24 έμπειρες αθλήτριες κολύμβησης, 24 μη κολυμβήτριες και 8 κορίτσια για την ομάδα ελέγχου ηλικίας Έγινε ένα pre-test για να δουν ότι καμία αθλήτρια δεν ήξερε τη θέση crane. Τα 24 κορίτσια χωρίστηκαν σε 3 ομάδες των 8. Κάθε ομάδα παρείχε διαφορετικό είδος ανατροφοδότησης ( λεκτικό, οπτικό, κιναισθητικό). Η οπτική 13

14 ομάδα έβλεπε τη φιγούρα ζωγραφισμένη σε ένα χαρτί. Η κιναισθητική ομάδα εκτελούσε τη θέση στο τοίχο. Και στη λεκτική ομάδα δινόντουσαν προφορικές οδηγίες για την εκτέλεση της φιγούρας. Έγιναν 7 προπονήσεις όπου στη καθεμία γινόντουσαν 10 προσπάθειες. Σε όλες τις ομάδες έγινε ένα post-test μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής και άλλα δύο τεστ μετά από 5 λεπτά και 10 λεπτά. Βαθμολογούσαν 3 διεθνής κριτές σύμφωνα με τα κριτήρια της FINA χωρίς να παίζει ρόλο το ύψος. Η θέση crane παρουσιαζόταν 3 φορές από κάθε αθλήτρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η λεκτική ανατροφοδότηση έπαιξε σημαντικότερο ρόλο στην εκτέλεση της θέσης. 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1. Συμμετέχοντες Το δείγμα αποτελείται από 16 αθλήτριες της Αττικής του συλλόγου Σ.Κ.ΡΟΗ, κατηγορίας Νεανίδων, ηλικίας 14-17, οι οποίες ασχολούνται από τρεις ως και έξι φορές την εβδομάδα τα τελευταία 2 χρόνια με τη συγχρονισμένη κολύμβηση. Πίνακας 3.1: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά και προπονητική εμπειρία αθλητριών. ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΒΑΡΟΣ (KG) ΥΨΟΣ (CM) EΜΠΕΙΡΙΑ (ΧΡΟΝΙΑ) Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Φιγούρα και αξιολόγηση Περιγραφή φιγούρας Barracuda σύμφωνα με FINA. Από ύπτια θέση τα πόδια σηκώνονται στη κατακόρυφο καθώς το σώμα βυθίζεται κάτω από την επιφάνεια του νερού σχηματίζοντας γωνία (backpike). Στη συνέχεια ένα πέταγμα εκτελείται στη κατακόρυφη θέση με γρήγορο βύθισμα στον ίδιο ρυθμό όπως το πέταγμα. Θέσεις φιγούρας: 1. BACK LAY OUT POSITION 2. BACK PIKE POSITION 3. VERTICAL POSITION 15

16 Μεταφορές φιγούρας: 1. Απόback lay out position σεback pike position 2. Το thrust. 3. Η κατακόρυφηβύθιση. (Vertical descent) ΠΙΘΑΝΑ ΛΑΘΗ ΦΙΓΟΥΡΑΣ 1. Υπερέκταση της σπονδυλικής στήλης και σήκωμα των γοφών. 2. Τα πόδια ξεπερνούν τη κατακόρυφη θέση. 3. Το σώμα είναι κυρτωμένο στη γωνία. 4. Η γωνία πάνω από 45 ο. 5. Το επίπεδο του νερού πολύ χαμηλό. 6. Προχώρημα με τα πόδια. 7. Το ξεδίπλωμα ξεκινά πολύ νωρίς. 8. Παίρνει μεγάλη φόρα. 9. Τα πόδια πέφτουν πίσω, πριν από το πέταγμα. 10. Το πέταγμα γένεται χωρίς ένταση. 11. Στη βύθιση τα πόδια φεύγουν πίσω. 12. Αργή βύθιση. FIΝA ARTISTIC SWIMMING MANUAL FOR JUDGES, COACHES & REFEREES ( ) 16

17 3.3 Διαδικασία Οι αθλήτριες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες με τυχαία δειγματοληψία. Οι 4 ομάδες ήταν η ομάδα ελέγχου, η οπτική, ακουστική και κιναισθητική. Πραγματοποιήθηκαν 2 μετρήσεις μια πριν την παρέμβαση και μια μετά. Η παρέμβαση διήρκησε 1 βδομάδα από 15 λεπτά τη μέρα και κάθε αθλήτρια είχε 2 προσπάθειες. Στην ομάδα ελέγχου δεν υπήρχε καθόλου ανατροφοδότηση. Στην οπτική ομάδα οι αθλήτριες μετά από τη προσπάθεια τους βλέπανε τον εαυτό τους στο βίντεο. Στην ακουστική οι αθλήτριες ακούγανε 1 βασική διόρθωση. Και στην κιναισθητική οι αθλήτριες δεχόντουσαν κιναισθητική διόρθωση μέσα στο νερό. Για να πραγματοποιηθεί το πείραμα οι γονείς έδωσαν τη θετική τους συγκατάθεση για τη συμμετοχή των αθλητριών μας η οποία ήταν εθελοντική. 3.4Τρόπος μέτρησης Η απόδοση των αθλητριών μετρήθηκε με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας 3 κριτών. Οι συγκεκριμένοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και βεβαιώθηκαν ως κριτές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ). Έχουν χρόνια εμπειρία από πανελλήνια πρωταθλήματα. Σύμφωνα με τη FINA η αθλήτρια μπορεί να βαθμολογηθεί από 0-10 βαθμούς. Πίνακας 3.2.: Κλίμακα βαθμολογιών FINA. Perfect 10 Near perfect 9.9 to 9.5 Excellent Very Good Good Competent Satisfactory Deficient Weak Very weak Hardly recognizable Completely failed Στατιστική ανάλυση Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήσαμε t-test για εξαρτημένα δείγματα σε κάθε ομάδα ξεχωριστά. Συγκρίναμε τους μέσους όρους του pre και του post test. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι μέσοι όροι των βαθμολογιών και οι διαφορές ανάμεσα στα δύο τεστ. Πίνακας 4.1: Μέσοι όροι των βαθμολογιών και οι διαφορές ανάμεσα στα δύο τεστ ΟΜΑΔΕΣ PRE-TEST POST-TEST ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι για την ομάδα ελέγχου ο μέσος όρος του πρώτου τεστ είναι 6.675, ενώ ο μέσος όρος του δεύτερου τεστ είναι και η διαφορά τους 0.1. Για την οπτική ομάδα ο μέσος όρος του πρώτου και του δεύτερου τεστ είναι όμοιος με 7.25 και δεν υπάρχει διαφορά. Για την ακουστική ομάδα ο μέσος όρος του πρώτου τεστ είναι 6.525, ενώ του δεύτερου και η διαφορά τους Τέλος, για την κιναισθητική ομάδα ο μέσος όρος του πρώτου τεστ είναι 6.375, ενώ του δεύτερου και η διαφορά τους ,400 7,200 7,000 6,800 6,600 6,400 PRE-TEST POST-TEST 6,200 6,000 5,800 ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Σχήμα 4.1 : Σύγκριση αποτελεσμάτων κάθε ομάδας ανάλογα με τη μέθοδο ανατροφοδότησης. 18

19 ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚ ΟΜΑΔΕΣ Σχήμα 4.2 : Σύγκριση της βελτίωσης που παρουσιάστηκε μεταξύ των ομάδων(μεσοι ΟΡΟΙ) 19

20 VII. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι η παρέμβαση μας στις αθλήτριες ήταν μόνο μία εβδομάδα ενώ οι Beachle και Earle,2009, αναφέρουν τουλάχιστον 3-6 εβδομάδες. Αυτός είναι ένας πιθανός λόγος που τα αποτελέσματα μας θεωρήθηκαν στατιστικώς ασήμαντα. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι όλες οι αθλήτριες ήξεραν τη φιγούρα Barracuda, αφού είναι μία από τις πρώτες ασκήσεις που διδάσκονται κατά τη διάρκεια της εκμάθησης της συγχρονισμένης κολύμβησης. Επίσης, αν και με μικρές διαφορές μεγαλύτερη βελτίωση υπήρχε στην ακουστική ομάδα και το συγκεκριμένο συμπίπτει και με τα αποτελέσματα της Χ.Χαιροπούλου στο άρθρο της. (Chairopoulou,2001). 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε δεν βρέθηκε μεγάλη βελτίωση στις βαθμολογίες έπειτα από το κάθε είδος ανατροφοδότησης. Συγκεκριμένα και στις 4 ομάδες τα αποτελέσματα δεν ήταν στατιστικώς σημαντικά. Παρόλα αυτά την μεγαλύτερη βελτίωση την είχε η ακουστική ομάδα με 0.35 διαφορά βελτίωσης και έπειτα η κιναισθητική ομάδα με 0.225, ακολουθεί η ομάδα ελέγχου με 0.1 και η οπτική που δεν είχε καθόλου βελτίωση. Τα αποτελέσματα αυτά μας δείχνουν ότι οι αθλήτριες λόγω της μικρής τους προπονητικής εμπειρίας δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τα λάθη τους βλέποντας τα σε βίντεο. Η λεκτική οδηγία ήταν πιο χρήσιμη στις συγκεκριμένες ηλικίες. Στη συγχρονισμένη κολύμβηση ακόμα και αυτές οι μικρές διαφορές στις βαθμολογίες έχουν τρομερή σημασία διότι ειδικά στο αγώνισμα των φιγούρων οι αθλήτριες μπορεί να έχουν μικρή απόκλιση μεταξύ τους. Για παράδειγμα 2 αθλήτριες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ικανοτήτων μπορούν να έχουν 0.4 απόκλιση στην βαθμολογία αλλά 10 θέσεις στην κατάταξη. 21

22 VIII. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Η βιβλιογραφία στη συγχρονισμένη κολύμβηση είναι ελλιπής, έτσι θα ήταν απαραίτητο στο μέλλον να πραγματοποιηθούν έρευνες στις οποίες θα εξετάζουν με μεγαλύτερη χρονικής διάρκειας παρέμβαση, με μεγαλύτερο αριθμό δείγματος, σε διαφορετικές ηλικίες καθώς και σε διαφορετικές φιγούρες. Επίσης θα μπορούσαν να γίνουν έρευνες σε άλλα είδη ανατροφοδότηση και σε αθλήτριες με διαφορετική κολυμβητική εμπειρία. 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Baechle,T.R., Earle,R.W., 2009, Βασικές αρχές της προπόνησης με αντίσταση. Boyer, E., Miltenberger,R.G., Batsche, C., Fogel, V., Le Blank, L., 2013, Video modeling by experts with video feedback to enhance gymnastics skills, Journal of Applied Behavior Analysis. Chairopoulou, L., 2001, The effect of three types of feedback on knowledge of performance in synchronized swimming. Debra,J.R.,1998, Κινητική μάθηση και κινητικός έλεγχος. Emmen,H.H., Wesseling, L.G., Bootsma, R.J.,Whiting, H.T.A., van Wieringen, P.C.W., 2007, The effect of video-modeling and videofeedback on the learning of the tennis service by novices, Journal of Sports Sciences. Gray, J., 2017, Coaching FINA FIGURES Guadagnoli, M., Holcomb,M., Davis, M., 2010, The efficacy of video feedback for learning the golf swing, Journal of Applied Behavior Analysis. Mullen, J.G., 2018, Swimming Science: Optimum Performance in the water. Schmidt, R.A.,1988, Motor control and learning. Thomas, J.R, Nelson, J.K., 2003, Μέθοδοι έρευνας στη φυσική δραστηριότητα. Βαγενάς, Γ.Κ., 2018, Στατιστικές εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη με παραδείγματα στο SPSS. Ζέρβας, Ι.Ε., 2011, Κινητική Συμπεριφορά. Χαιροπούλου, Χ., 2010, Προπονητική της Συγχρονισμένης Κολύμβησης. 23

Ανατροφοδότηση Εφαρμογές στη Διόρθωση Λαθών. Μιχαλοπούλου Μαρία Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Ανατροφοδότηση Εφαρμογές στη Διόρθωση Λαθών. Μιχαλοπούλου Μαρία Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Ανατροφοδότηση Εφαρμογές στη Διόρθωση Λαθών Μιχαλοπούλου Μαρία Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ Μάθηση Είναι η σχετικά μόνιμη αλλαγή στην απόδοση ως αποτέλεσμα εξάσκησης ή προηγούμενων εμπειριών Κινητική μάθηση Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς Παρατήρηση III Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση Απόδοση. Διαφοροποιήσεις στην Κινητική Συμπεριφορά. Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 3η

Μάθηση Απόδοση. Διαφοροποιήσεις στην Κινητική Συμπεριφορά. Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 3η Μάθηση Απόδοση. Διαφοροποιήσεις στην Κινητική Συμπεριφορά Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 3η Στόχοι- περιεχόμενο διάλεξης Ορισμός μάθησης διαφορές με την απόδοση Αξιολόγησης Μάθησης Στάδια μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνεισφορά των αισθήσεων στην καλύτερη απόδοση. KM ιάλεξη 4 ΠΗΓΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ησυνεισφορά των αισθήσεων στην καλύτερη απόδοση. KM ιάλεξη 4 ΠΗΓΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ KM 0907- ιάλεξη 4 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α Π.Θ. Αυτεπιστασία Ησυνεισφορά των αισθήσεων στην καλύτερη απόδοση Πώς ο παίκτης καταλαβαίνει µε µια γρήγορη µατιά στην µπάλα πού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525. mtsetsel@phyed.duth.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΤΣΕΤΣΕΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 30, Υμηττός, 172 36 ΑΘΗΝΑ 210 9754156, 6936 830525 mtsetsel@phyed.duth.gr Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕ - 9900 ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Λέκτορας Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Α. Αργύρης Θεοδοσίου

ΜΕΘΟ ΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Α. Αργύρης Θεοδοσίου ΜΕΘΟ ΙΚΗ ΤΟΥ ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Α Αργύρης Θεοδοσίου Η μεθοδική συνδέεται πολύ στενά με την πράξη και γι αυτό πολύ δύσκολα μπορεί να μεταδοθεί θεωρητικά. Η πραγματική μεθοδική διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Προπονητής Χιονοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΠΑΙΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 2017»

«ΤΡΟΠΑΙΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 2017» ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. Τμήμα Υγρού Στίβου Κολύμβηση Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ: Προς: - Πρόεδρο και Δ.Σ. Κ.Ο.Ε. - Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Τμήματα προαγωνιστικών κατηγοριών όλων των κολυμβητικών σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 7η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς Ανατροφοδότηση - Παρέμβαση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Στρατηγικές παρέμβασης γα τη βελτίωση της απόδοσης Οδηγίες για την

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΘΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΣΠΡΙΝΤΕΡ. 1 Μηναρετζής Χ., 1 Μεταξάς Θ., 1, 1 Σιάτρας Θ., 1 Βαμβακούδης Ε., 1 Χριστούλας

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 7η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς Αξιολόγηση - Παρέμβαση Αξιολόγηση Αναγνώριση των επιθυμητών και των μη επιθυμητών στοιχείων της εκτέλεσης. Καθορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ Μαθημα 2 ο : ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ Μαθημα 2 ο : ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ Μαθημα 2 ο : ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ονοματίζουν και να εξηγούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1301 «ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ Οι κανονισμοί του παιχνιδιού επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ Εξάμηνο Διδάσκοντες Χατζηγεωργιάδης Αντώνης / Zουρμπάνος Νίκος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Ισχύς: Από 01-01-2019 έως 31-12-2019 Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) διοργανώνει «Πρωταθλήματα Τραμπολίνο» για αθλητές και αθλήτριες σωματείων μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Αθήνα, 12/01/2017 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Ισχύς: Από 01-01-2017 έως 31-12-2017 Η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία (Ε.Γ.Ο.) διοργανώνει «Πρωταθλήματα Τραμπολίνο» για αθλητές και αθλήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Ορολογία Τέστ είναι το μέσο με το οποίο διαπιστώνουμε αν υπάρχει ή όχι ένα χαρακτηριστικό Μέτρηση είναι η διαδικασία εξακρίβωσης της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική κατάρτιση των προπονητών κολύμβησης στην Ελλάδα

Επαγγελματική κατάρτιση των προπονητών κολύμβησης στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΦΑΑ-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Επαγγελματική κατάρτιση των προπονητών κολύμβησης στην Ελλάδα Καλλιόπη Αντύπα, Ιωάννα Μανθάτη Ειδικότητα Κολύμβησης Αθήνα, Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2 ο : ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ

Μαθημα 2 ο : ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 2 ο : ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ονοματίζουν και να εξηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Στους αγώνες θα συμμετάσχουν κολυμβητές και κολυμβήτριες ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ κατηγοριών, από 9 ετών και μεγαλύτεροι.

Προς: Στους αγώνες θα συμμετάσχουν κολυμβητές και κολυμβήτριες ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ κατηγοριών, από 9 ετών και μεγαλύτεροι. Χαλάνδρι, 13 Δεκεμβρίου 2018 Aρ. Πρωτ: 04/388/13/12/18 Προς: - Κ.Ο.Ε. - Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Κολυμβητικά Σωματεία (μέλη της Κ.Ο.Ε.) - ΠΑΟ 5 ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΝΗΡΕΑ Κύριε Πρόεδρε, Ο Α.Ο. ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ σε

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 Last updated: Monday, June 3, 2013 Θεματική Ενότητα: Κινητική Μάθηση Ανάπτυξη Αναρτημένες Ανακοινώσεις 21 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πεταλούδα ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Πεταλούδα ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηση και Απόδοση 2. ΚΩ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 710 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10η Διαταραχές Αισθητηρίων

Διάλεξη 10η Διαταραχές Αισθητηρίων ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 10η Διαταραχές Αισθητηρίων Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Αισθητηριακές Διαταραχές Διαταραχές κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτο Μeρος τεχνική τακτική

Πρωτο Μeρος τεχνική τακτική Οι συγγραφεισ του τομου... εισαγωγη... Κεφάλαιο 1 Πρωτο Μeρος τεχνική τακτική Η ιστορiα τησ πετοσφαiρισησ... Χρονολογική ανασκόπηση... Η ιστορία της πετοσφαίρισης στην Ελλάδα... γνωριζοντασ το παιχνιδι...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτο Μeρος τεχνική τακτική

Πρωτο Μeρος τεχνική τακτική Οι συγγραφεισ του τομου... 19 εισαγωγη... 21 Κεφάλαιο 1 Πρωτο Μeρος τεχνική τακτική Η ιστορiα τησ πετοσφαiρισησ... 25 Χρονολογική ανασκόπηση... 25 Η ιστορία της πετοσφαίρισης στην Ελλάδα... 29 Βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (# 252) Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 9 η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Στην προηγούμενη διάλεξη μάθαμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης

Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής. Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής Αξιολόγηση της Αθλητικής Απόδοσης Ορολογία Τέστ είναι το μέσο με το οποίο διαπιστώνουμε αν υπάρχει ή όχι ένα χαρακτηριστικό Μέτρηση είναι η διαδικασία εξακρίβωσης της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη

Βετεράνοι αθλητές. Απόδοση & Ηλικία. Βασικά στοιχεία. Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Αθλητισμός Επιδόσεων στη 2η και 3η Ηλικία. Γενικευμένη θεωρία για τη Διατήρηση η της αθλητικής απόδοσης 710: 8 η Διάλεξη Μιχαλοπούλου Μαρία Ph.D. Περιεχόμενο της διάλεξης αυτής αποτελούν: Αγωνιστικός αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Τι είναι η Μουσικοκινητική Αγωγή Αρχές της Μουσικοκινητικής Αγωγής (Carl Orff) Παιδαγωγικές βάσεις της Μουσικοκινητικής Αγωγής Ποιοι οι στόχοι της Μουσικοκινητικής Αγωγής Αυτοσχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

των αποτελεσμάτων της έρευναςσυμπεράσματα-επαναληψιμότητα

των αποτελεσμάτων της έρευναςσυμπεράσματα-επαναληψιμότητα ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Παρουσίαση Αποτελεσμάτωνσυζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευναςσυμπεράσματα-επαναληψιμότητα έρευνας Καμπάς Αντώνης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ.

ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. ΗΥ-SPSS Statistical Package for Social Sciences 1 ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘ. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Στατιστική με το SPSS Ως επιστήμονες, χρειαζόμαστε τη Στατιστική για 2 κυρίους λόγους: 1. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Προπονητής Χιονοδρομίας Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ειδική Φυσική Αγωγή. Ενότητα 3η: Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ειδική Φυσική Αγωγή. Ενότητα 3η: Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 3η: Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Ε.Π.) Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το ισοκινητικό δυναμόμετρο στην φάση της

Είναι γνωστό πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το ισοκινητικό δυναμόμετρο στην φάση της - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Το ισοκινητικό δυναμόμετρο είναι μονάδα υψηλής τεχνολογίας, συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος αξιολογεί και συγκρίνει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

<<2 ο MEETING ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ>>

<<2 ο MEETING ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ>> 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο κολυμβητικός Όμιλος Νέας Ορεστιάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης

Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης Μια παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων ανάλυσης, επεξεργασίας και απεικόνισης της κολυμβητικής απόδοσης & των αγώνων κολύμβησης ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο άνθρωπος έχει αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Κολυμβητών

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση Κολυμβητών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να N161 _ (262) Στατιστική στη Φυσική Αγωγή Βιβλία ή 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στο τέλος του εξαμήνου με ΑΝΟΙΧΤΑ βιβλία ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο καθένας θα πρέπει να έχει το ΔΙΚΟ του βιβλίο ΔΕΝ θα μπορείτε να ανταλλάσετε βιβλία ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ι Ενότητα 2. Κινήσεις χωρίς μπάλα: Στάσεις - μετακινήσεις Γαλαζούλας Χρήστος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ.Φ.Α M.sc.

ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ.Φ.Α M.sc. ΚΑΝΣΙΖΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ.Φ.Α M.sc. Δεν υπάρχει μόνο ένας ορθός τρόπος μάθησης, ούτε ένας ορθός τρόπος διδασκαλίας. Οι σκοποί της εκπαίδευσης είναι πολλοί, οι τρόποι με τους οποίους μαθαίνουμε είναι πολλοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ: Σεβασμός Κοινωνική δεξιότητα: Ακούω τον ομιλητή στο μάθημα Στόχοι μαθήματος: Ο μαθητής να: 1. Ονομάζει τα βασικά βήματα της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ

ΘΕΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ Μαθήτρια: Αίγλη Θ. Μπορονικόλα Καθηγητής : Ιωάννης Αντ. Παπατσώρης ΜΑΘΗΜΑ: ΈΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ: Η ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΕΙ ΕΝΑ ΣΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η Φυσική Αγωγή Στο Ειδικό Σχολείο: Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Και Προσαρμογές

Διάλεξη 2η Φυσική Αγωγή Στο Ειδικό Σχολείο: Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Και Προσαρμογές ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 2η Φυσική Αγωγή Στο Ειδικό Σχολείο: Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Και Προσαρμογές Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση συνθέτων αγωνισμάτων με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Προπόνηση συνθέτων αγωνισμάτων με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Προπόνηση συνθέτων αγωνισμάτων με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Μηνάς Κυριάκος Ομοσπονδιακός προπονητής ΣΕΓΑΣ Βασιλείς όλων των αθλημάτων. Τα σύνθετα αγωνίσματα, Δέκαθλο (άντρες) και Έπταθλο (γυναίκες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ Το σερβίς είναι το στοιχείο της τεχνικής με το οποίο αρχίζει το παιχνίδι Το

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση Απόδοση. Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση

Μάθηση Απόδοση. Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση Μάθηση Απόδοση. Διαφοροποιήσεις στην Κινητική Συμπεριφορά Μάθημα 710 Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 4η Στόχοι- περιεχόμενο διάλεξης Ορισμός μάθησης διαφορές με την απόδοση Αξιολόγησης Μάθησης Στάδια μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στον Αθλητισμό και στη Φυσική Αγωγή. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στον Αθλητισμό και στη Φυσική Αγωγή. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στον Αθλητισμό και στη Φυσική Αγωγή Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Η ελεύθερη πτώση του Felix Baumgartner από ύψος 39.000 μέτρων, για πάνω από 5 min, ξεπερνώντας

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικά Κολυμβητικής Προώθησης

Συστατικά Κολυμβητικής Προώθησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ύπτιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής

Ύπτιο ΙΙΙ Εκκίνηση & Στροφή Λάθη τεχνικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Κεφάλαιο 5 «Στήριξη και Κίνηση»

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Κεφάλαιο 5 «Στήριξη και Κίνηση» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κεφάλαιο 5 «Στήριξη και Κίνηση» Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις λέξεις κίνηση και μετακίνηση; Μετακινούνται όλοι οι οργανισμοί; Άσκηση σελ. 98 ΣΒ Α. Η Κίνηση στους μονοκύτταρους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Οκτώβριος 2004 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Στόχος της εργασίας Η παρουσίαση των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ»

«Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ» «Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ» ΘΟΔΩΡΟΣ ΤΟΓΑΝΙΔΗΣ Προπονητής handball Μ.Sc. - Yποψήφιος Διδάκτορας Διδάσκων Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ. ΠΑΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοερή Απεικόνιση. «Όσο ήμουν στον αέρα, σκεφτόμουνα μόνο ότι ήμουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά.» Bob Beamon

Νοερή Απεικόνιση. «Όσο ήμουν στον αέρα, σκεφτόμουνα μόνο ότι ήμουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά.» Bob Beamon Νοερή Απεικόνιση «Όσο ήμουν στον αέρα, σκεφτόμουνα μόνο ότι ήμουν ένα πουλί που πετούσε πάνω από πόλεις και βουνά.» Bob Beamon ΟΡΙΣΜΟΙ Απεικόνιση: η ικανότητα να φανταστούμε κάποια κίνηση όταν μας ζητηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες. Ικανότητες: KM ιάλεξη 7

Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες. Ικανότητες: KM ιάλεξη 7 Ατοµικές διαφορές και κινητικές ικανότητες KM 0907- ιάλεξη 7 Αναµόρφωση προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α Π.Θ. Αυτεπιστασία Κάποιος που είναι καλός στο τένις είναι το ίδιο καλός και σε άλλα αθλήµατα;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός PhD Επίκουρος Καθηγητής Προπονησιολογίας Καλαθοσφαίρισης Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική στη προπόνηση (Θεωρητική τεκμηρίωση)

Η τεχνική στη προπόνηση (Θεωρητική τεκμηρίωση) Η τεχνική στη προπόνηση (Θεωρητική τεκμηρίωση) ΟΡΙΣΜΟΣ: Τεχνική είναι το τέλειο πρότυπο μιας κίνησης Ατομική τεχνική (ΣΤΥΛ): Η τεχνική που εξαρτάται από προσωπικές ικανότητες Το "στυλ" πρέπει να περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ) Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Διαβάστε περισσότερα

Νοερή προπόνηση και προπόνηση παρατήρησης: Ο ρόλος τους στη βελτίωση της απόδοσης

Νοερή προπόνηση και προπόνηση παρατήρησης: Ο ρόλος τους στη βελτίωση της απόδοσης Νοερή προπόνηση και προπόνηση παρατήρησης: Ο ρόλος τους στη βελτίωση της απόδοσης Γενικός ορισµός (mental imagery, mental training) Νοερή απεικόνιση Νοερή αναπαράσταση της κίνησης Νοερή εξάσκηση Νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Επιλογή Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Στίβου Η επιλογή των μαθητών για την αντιπροσωπευτική ομάδα στίβου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ>>

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ>> ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΕ & ΤΗΣ Ε.Ο.Υ.Δ.Α.Κ.Τ. ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΟΔΟΣ: ΠΕΥΚΩΝ & ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΕΘΝΙΚΟΣ 1927» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΕΘΝΙΚΟΣ 1927» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ «ΕΘΝΙΚΟΣ 1927» ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με την Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση των άλλων φυσικών ικανοτήτων

Προπόνηση των άλλων φυσικών ικανοτήτων Προπόνηση των άλλων φυσικών ικανοτήτων ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ: Είναι μία ιδιότητα που βασίζεται στην κινητικότητα των αρθρώσεων. Είναι η ικανότητα εκτέλεσης κινήσεων σε μεγάλη έκταση, μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Κ. Αλεξανδρής Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Οδηγός Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασία ς Βασικά Σημεία Καθορισμός Θέματος Επιλογή Επιβλέποντα Πρωτογενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ) 1. Ειδικοί σκοποί. Σωματικός τομέας (Ψυχοκινητικός)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ) 1. Ειδικοί σκοποί. Σωματικός τομέας (Ψυχοκινητικός) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ) ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Α'- Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. Ειδικοί σκοποί Ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων: κιναισθητική αντίληψη, οπτική αντίληψη, ακουστική αντίληψη, αντίληψη μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΩΝ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΩΝ 2015 Θεσσαλονίκη, 29/10/2015 Προς Σωματεία Μέλη ΚΟΕ Περιφερειακές Επιτροπές ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΩΝ 2015 Ο Α.Σ. Π.Α.Ο.Κ, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Περιφερειακή Επιτροπή Κολύμβησης Κεντροδυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Β. Αργύρης Θεοδοσίου

ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ. ιάλεξη Β. Αργύρης Θεοδοσίου ΜΙΝΙ-ΤΕΝΙΣ ιάλεξη Β Αργύρης Θεοδοσίου Αντιληπτική ανάπτυξη Η αντίληψη του σώματος και η κιναισθητική αντίληψη της θέσης των μερών του σώματος και του προσανατολισμού του σώματος στον χώρο ποικίλει κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 12 Μάιος της Ειρήνης Περπινιά

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ. Επιμέλεια football-academies Πέμπτη, 12 Μάιος της Ειρήνης Περπινιά της Ειρήνης Περπινιά Όλες οι σωματικές δραστηριότητες απαιτούν κάποιο βαθμό ισορροπίας, ένα εσωτερικό σχεδιάγραμμα δυναμικής αντίδρασης, που αποτελείται από τις ακούσιες αισθήσεις που μας κρατούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ταχυδύναμης και άκυκλης ταχύτητας στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη ταχυδύναμης και άκυκλης ταχύτητας στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη ταχυδύναμης και άκυκλης ταχύτητας στις αναπτυξιακές ηλικίες Ταχυδύναμη Η ταχυδύναμη (ισχύς) αποτελεί μια από τις φυσικές ιδιότητες, των οποίων η σημασία κρίνεται ως ιδιαιτέρως σημαντική στον κλασικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής»

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ Επιλογή Αντιπροσωπευτικής Ομάδας Στίβου Με την έναρξη της νέας σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας σπονδυλικής στήλης Ενότητα 1: Εισαγωγή Εισηγητής: Πατίκας Δ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» Διδασκαλία δεξιοτήτων aerobic

Κινητική Μάθηση σε Δεξιότητες Αναψυχής» Διδασκαλία δεξιοτήτων aerobic ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MK 0966 «Εφαρμοσμένη Κινητική Μάθηση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και σχεδιασμός εξάσκησης-επιλογή και κατασκευή σύνθετων ασκήσεων ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή

Πρόσθιο ΙΙ Συγχρονισμός - Θέση σώματος - Αναπνοή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Z ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Χαλάνδρι, 13 Οκτωβρίου Aρ. Πρωτ: 231 Προς: - Κ.Ο.Ε. - Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Κολυμβητικά Σωματεία (μέλη της Κ.Ο.Ε.) 4 ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΝΗΡΕΑ Κύριε Πρόεδρε, Ο Α.Ο. ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ μετά από δεκαέξι χρόνια διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ 1. ΕΞΩ ΑΠΟΤΟ ΝΕΡΟ 2. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ 1. ΕΞΩ ΑΠΟΤΟ ΝΕΡΟ 2. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ 1. ΕΞΩ ΑΠΟΤΟ ΝΕΡΟ 2. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ: Η γενική σωματική προετοιμασία καλλιεργεί την ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων του αθλητή η οποία θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα