ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης"

Transcript

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή. Ανάλυση δεδομένων. Συζήτηση-παρατηρήσεις

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρακάτω εργασία θα ασχοληθούμε με την ικανοποίηση και τις προτιμήσεις γενικότερα των μαθητών του δημοτικού στα βασικά μαθήματα του σχολείου. Προκειμένου να επιτευχθεί κάτι τέτοιο αποφασίσαμε να διεξάγουμε μια έρευνα με ερωτηματολόγια που μοιράσαμε στους μαθητές της Β, Δ και ΣΤ δημοτικού στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στην έρευνα που ακολουθεί, περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος,η οποία χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή δεδομένων, η δειγματοληψία, η παρουσίαση των ερωτηματολογίων καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των παραπάνω. Η έρευνα μας στηρίζεται πάνω σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, για την οποία έχουν διαμορφωθεί ορισμένες βασικές αρχές που καθορίζουν την πορεία της ερευνάς μας και αποτελούν τους ιχνηλάτες της συλλογής υλικού. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο αποκλειστικά και μόνο από μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα μας αποτελείται από τους μαθητές της Β, Δ και ΣΤ τάξης του 5 ου και ου δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου αντίστοιχα(ο ακριβής αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη αναλύεται παρακάτω). Το είδος της δειγματοληψίας μας ήταν κ α τ ά ο καθώς μ ά δμια ε τυπική ς ομάδα επιλέγεται(μαθητές Β, Δ, ΣΤ δημοτικού) και ένα τυχαίο δείγμα παίρνεται από την ομάδα. Αρχικά, λοιπόν, μοιράστηκαν τα ερωτηματολόγια που δημιουργήσαμε με σκοπό να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για την επιλογή των μαθητών στα μαθήματα που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο και κυρίως τις επιλογές τους στα βασικά μαθήματα. Καλέσαμε, λοιπόν, τους μαθητές να απαντήσουν στα ερωτηματολόγια με βάση τις προτιμήσεις τους σε μαθήματα, όπως αυτό της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Φυσικής Αγωγής, της Μουσικής, των Αγγλικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Εικαστικών, της Ιστορίας και της Φυσικής. Επιπρόσθετα, μετά την επιλογή του μαθήματος που θα διαλέξουν καλούνται να δικαιολογήσουν την απάντηση τους επιλέγοντας το λόγο για τον οποίο συμπλήρωσαν το συγκεκριμένο μάθημα, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ερώτηση. Στη συνέχεια, εξειδικεύσαμε την έρευνα μας στα πιο βασικά μαθήματα του δημοτικού, δηλαδή τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική στα οποία ζητήσαμε από τους μαθητές να εκφράσουν το βαθμό προτίμησής τους. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το δείγμα μας κατανέμεται ως εξής:

4 Τάξη 9 9 Σύνολο 9 Το δείγμα που πήραμε, όπως προαναφέρθηκε και στο εισαγωγικό σημείωμα, ήταν από τάξεις του 5 ου και ου δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου. Πιο συγκεκριμένα, από την Β, την Δ και την ΣΤ. Στον πίνακα που αναρτήσαμε παραπάνω ο αριθμός ανταποκρίνεται στο συνολικό δείγμα των μαθητών, που απάντησε στα ερωτηματολόγια, της Β τάξης του 5 ου (9 μαθητές) και ου (0 μαθητές) δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου. Ο αριθμός ανταποκρίνεται στο συνολικό δείγμα των μαθητών, που απάντησε στα ερωτηματολόγια, της Δ τάξης του 5 ου ( μαθητές) και ου (0 μαθητές) δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου. Και, τέλος, ο αριθμός ανταποκρίνεται στο συνολικό δείγμα των μαθητών που απάντησε στα ερωτηματολόγια της ΣΤ τάξης του 5 ου (0 μαθητές) και ου (9 μαθητές) δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου. Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και σε διάγραμμα σε μορφή πίτας: % % % Αναλυτικότερα, το συνολικό δείγμα των μαθητών κατανέμεται σε αγόρια και κορίτσια. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, τα ερωτηματολόγια και τα αναλύσαμε για να βρούμε το ποσοστό των αγοριών και αντίστοιχα εκείνο των κοριτσιών που απάντησαν στα ερωτηματολόγια.

5 Συγκεκριμένα τα δεδομένα είναι τα εξής: Φύλο ΑΓΟΡΙ() 58 ΚΟΡΙΤΣΙ() 6 Σύνολο 9 Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και σε διάγραμμα σε μορφή πίτας: 9% 5% Στη συνέχεια, η ερώτηση του ερωτηματολογίου μας αφορά την προτίμηση των μαθητών σε μια σειρά μαθημάτων που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο. Οι μαθητές καλούνται να διαλέξουν μάθημα από τη λίστα που τους δίνεται. Τα μαθήματα είναι τα εξής: Γλώσσα Μαθηματικά Φυσική αγωγή Εικαστικά Μουσική Μελέτη Περιβάλλοντος Ιστορία Φυσική Αγγλικά Για να αναλύσουμε τα δεδομένα μας ποσοτικοποιήσαμε τις ποιοτικές μεταβλητές και έτσι οι αριθμοί που παρουσιάζονται στον πίνακα αντιστοιχίζονται με τα μαθήματα ως εξής: Γλώσσα:, Μαθηματικά:, Φυσική Αγωγή:, Εικαστικά:, Μουσική: 5, Μελέτη Περιβάλλοντος: 6, Ιστορία: 7, Φυσική: 8, Αγγλικά: 9

6 Μαθήματα Σχ. Αθρ. fi% (Vi) (fi) (Ni) Fi 0,09 9, 0,09 0,7,7 5 0,09 5 0,78 7,8 70 0,587 0, 0 8 0, , 0 9 0, ,058 5,8 0 0, ,067 6,7 09 0, , ,96 9 0,0, 9 0,995 Σύνολο 9 Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και σε διάγραμμα σε μορφή πίτας: Μαθήματα προτίμησης 7% 5% % 6% 0% 0% 9% 8% % Ύστερα, στην ερώτηση, οι μαθητές κλήθηκαν να δικαιολογήσουν την παραπάνω απάντηση με βάση το λόγο για τον οποίο προτιμούν το μάθημα που επέλεξαν. Οι λόγοι που τους δόθηκαν ως επιλογές είναι οι εξής: Είναι εύκολο Είναι διασκεδαστικό

7 Είναι ενδιαφέρον Για να αναλύσουμε τα δεδομένα που προέκυψαν ποσοτικοποιήσαμε τις ποιοτικές μεταβλητές της ερώτησης και έτσι, όπου αντιστοιχήσαμε την απάντηση «Είναι εύκολο», όπου την απάντηση «Είναι διασκεδαστικό» και όπου την απάντηση «Είναι ενδιαφέρον». Λόγοι Σχ. Αθρ. fi% (Vi) (fi) (Ni) Fi 5 0,0, 5 0,0 70 0,588 58,8 75 0,6 0,69 6,9 9 0,999 Σύνολο 9 Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και σε διάγραμμα σε μορφή πίτας: Λόγοι προτίμησης % 7% 59% Τέλος, αναλύσαμε τις προτιμήσεις των μαθητών, των τριών τάξεων ξεχωριστά, στα βασικά μαθήματα δηλαδή στη Γ λ ώ σ σ α, σ τ α Μ α θ η μ α τ ι κ ά, σ τ η Φ α λ λ ά κ α ι σ τ η Μ ο υ σ ι κ ή. Β Δημοτικού Οι προτιμήσεις, λοιπόν, των μαθητών της Β δημοτικού και των δυο σχολείων στη Γλώσσα ήταν οι εξής:

8 Γλώσσα Β' Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ. Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και σε διάγραμμα σε μορφή πίτας: Γλώσσα Β' 9% % 6% % Οι προτιμήσεις των μαθητών της Β δημοτικού και των δυο σχολείων στα Μαθηματικά ήταν οι εξής: Μαθηματικά Β ' 9 9 7

9 Ομοίως λοιπόν, στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ. Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας: Μαθηματικά Β' 0% % % % Οι προτιμήσεις των μαθητών της Β δημοτικού και των δυο σχολείων στη Φυσική Αγωγή ήταν οι εξής: Φυσική Αγωγή Β' Ομοίως λοιπόν, στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ.

10 Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας: Φυσική Αγωγή Β' % 77% Οι προτιμήσεις των μαθητών της Β δημοτικού και των δυο σχολείων στη Μουσική ήταν οι εξής: Μουσική Β' Ομοίως λοιπόν, στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας:

11 Μουσική Β' % 59% Δ Δημοτικού Οι προτιμήσεις, λοιπόν, των μαθητών της Δ δημοτικού και των δυο σχολείων στη Γλώσσα ήταν οι εξής: Γλώσσα Δ' Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας:

12 Γλώσσα Δ' 7% 0% % % Οι προτιμήσεις των μαθητών της Δ δημοτικού και των δυο σχολείων στα Μαθηματικά είναι οι εξής: Μαθηματικά Δ' 9 6 Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ. Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και σε διάγραμμα σε μορφή πίτας:

13 Μαθηματικά Δ' 5% 7% % 56% Οι προτιμήσεις των μαθητών της Δ δημοτικού και των δυο σχολείων στη Φυσική Αγωγή είναι οι εξής: Φυσική Αγωγή Δ' Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ. Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας:

14 Φυσική Αγωγή Δ' % 88% Οι προτιμήσεις των μαθητών της Δ δημοτικού και των δυο σχολείων στη Μουσική είναι οι εξής: Μουσική Δ' 0 7 Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας:

15 Μουσική Δ' % % 56% ΣΤ Δημοτικού Οι προτιμήσεις των μαθητών της ΣΤ δημοτικού και των δυο σχολείων στη Γλώσσα είναι οι εξής: Γλώσσα ΣΤ' Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας:

16 Γλώσσα Στ' 8% 5% 8% 8% Οι προτιμήσεις των μαθητών της ΣΤ δημοτικού και των δυο σχολείων στα Μαθηματικά είναι οι εξής: Μαθηματικά ΣΤ' Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ. Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας: Μαθηματικά Στ' 5% 8% % %

17 Οι προτιμήσεις των μαθητών της ΣΤ δημοτικού και των δυο σχολείων στη Φυσική Αγωγή είναι οι εξής: Φυσική Αγωγή ΣΤ' Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ. Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας: Φυσική Αγωγή Στ' % % 7% Οι προτιμήσεις των μαθητών της ΣΤ δημοτικού και των δυο σχολείων στη Μουσική είναι οι εξής: Μουσική ΣΤ' 0 5

18 Στο συγκεκριμένο πίνακα το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή καθόλου, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή λίγο, το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πολύ και το νούμερο με τον αριθμό αντιστοιχεί στην επιλογή πάρα πολύ. Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας: Μουσική Στ' 8% 5% 8% Γλώσσα Μαθηματικά Φυσική Αγωγή Μουσική Τα συνολικά αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης όλων των παραπάνω δεδομένων για την προτίμηση των μαθητών στα βασικά μαθήματα του δημοτικού σχολείου του συνολικού δείγματος που επεξεργαστήκαμε(β, Δ και ΣΤ και των δυο σχολείων) είναι καταγεγραμμένα στον παρακάτω πίνακα:

19 Τέλος, στην ερώτηση 8, που αναφέρεται στο βαθμό αρεσκείας των μαθητών απέναντι στο σχολείο αναλύοντας τα δοθέντα ερωτηματολόγια βγήκαν τα συμπεράσματα που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. Για μια ακόμη φορά, ποσοτικοποιήσαμε τα ποιοτικά δεδομένα και έτσι η επιλογή καθόλου αντιστοιχίζεται στον αριθμό, η επιλογή λίγο αντιστοιχίζεται στον αριθμό, η επιλογή πολύ αντιστοιχίζεται στον αριθμό, ενώ η επιλογή πάρα πολύ αντιστοιχίζεται στο βαθμό. Σχολείο 8 6 Σύνολο 9 Ο παραπάνω πίνακας αναπαρίσταται και με διάγραμμα σε μορφή πίτας:

20 Σχολείο % 8% 0% 9% Σε επόμενη φάση αναλύοντας όλα τα ερωτηματολόγια που είχαμε συλλέξει, βρήκαμε το άθροισμα του κάθε ερωτηματολογίου, την τυπική απόκλιση, τη μέση τιμή,το συντελεστή μεταβλητότητας καθώς και τη διακύμανση. Τα αποτελέσματα από τη στατιστική ανάλυση ήταν τα εξής: Άθροισμα ερωτηματολογίων Τυπική Συντελεστής Μέση τιμή απόκλιση μεταβλητότητας Διακύμανση, ,8559 0,009587,

21

22 excel *Όλοι οι πίνακες και τα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν έγιναν μέσω ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

23 Θεωρούμε ότι το πιο ενδιαφέρον σημείο της έρευνας μας είναι ότι στην ερώτηση 6 για τη Φυσική Αγωγή ούτε ένα υποκείμενο σε ολόκληρο το δείγμα δεν απάντησε «Καθόλου», ενώ μόνο ένα υποκείμενο απάντησε «Λίγο». Αντίστοιχα ήταν, βέβαια, τα αποτελέσματα και για την ερώτηση 7 που αναφερόταν στο μάθημα της Μουσικής όπου κανείς δεν απάντησε «Καθόλου», ενώ υποκείμενα απάντησαν «Λίγο», αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά παρατηρούμε ότι τα ποσοστά αρεσκείας των μαθητών είναι παρόμοια. Πιο συγκεκριμένα, στη Γλώσσα προκύπτουν τα παρακάτω ποσοστά αρεσκέιας για το σύνολο του πληθυσμου. Καθόλου: % Λίγο: 9% Πολύ: 8% Πάρα πολύ: 0% Ενώ στα Μαθηματικά, αντίστοιχα, τα παρακάτω ποσοστά: Καθόλου: % Λίγο: % Πολύ: % Πάρα πολύ: % Ακόμα, εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι στην ερώτηση 8 σε αρκετούς μαθητές(0%) αρέσει Π ο να λ ύπηγαίνουν σχολείο. Από την άλλη, την επιλογή Κ α θ ό λ ο υ επέλεξε το 8% του δείγματός, την επιλογή Λ ί γτο ο 9%, ενώ την επιλογή Π ά ρ α πο το λ ύ %. Τέλος, στην ερώτηση παρατηρήσαμε ότι ο επικρατέστερος λόγος προτίμησης των μαθητών σε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα ήταν η επιλογή «Είναι διασκεδαστικό». Το 59% των μαθητών επέλεξαν αυτή την απάντηση, το % την επιλογή «Είναι εύκολο» και το 7% την επιλογή «Είναι ενδιαφέρον». Αυτό το υψηλό ποσοστό των μαθητών για την επιλογή «Είναι διασκεδαστικό». Θα μπορούσαμε να τη δικαιολογήσουμε δεδομένου ότι οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν το μάθημα της Γυμναστικής στην ερώτηση ενώ υψηλό ήταν το ποσοστό των μαθητών που επέλεξαν τα Εικαστικά και τη Μουσική που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και αυτά αρκετά διασκεδαστικά μαθήματα.

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ανώνυμο ερωτηματολόγιο για μαθητές Β, Δ, ΣΤ δημοτικού Με αυτό το ερωτηματολόγιο θέλουμε να μάθουμε την άποψή σου για τα μαθήματα και το σχολείο. Σημείωσε στο κουτάκι την απάντηση που σε αντιπροσωπεύει: ΑΓΟΡΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ) Τι τάξη πας; Β Δημοτικού Δ Δημοτικού Στ Δημοτικού ) Ποιο μάθημα προτιμάς; Γλώσσα Μαθηματικά Φυσική Αγωγή Εικαστικά Μουσική Μ. Περιβάλλοντος Ιστορία Φυσική Αγγλικά ) Γιατί προτιμάς το συγκεκριμένο μάθημα; Είναι εύκολο Είναι διασκεδαστικό Είναι ενδιαφέρον ) Σου αρέσει η Γλώσσα; Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 5) Σου αρέσουν τα Μαθηματικά; Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 6) Σου αρέσει η Φυσική Αγωγή; Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 7) Σου αρέσει η Μουσική; Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 8) Σου αρέσει να πηγαίνεις σχολείο; Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ρούσσος, Π. & Τσαούσης, Ι. (00). Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Kοινωνικές Eπιστήμες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ: ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:ΙΜΣΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Μ: 1986 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ» ΣΧΟΛΕΙΟ: 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΑΞΗ: Ε ΤΜΗΜΑ: Ε 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού

Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διδακτική των Μαθηματικών Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2012-2013 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιθανότητες ΣΤ Δημοτικού Σοφία Άιζενμπαχ Α.Μ. 5898 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιανουάριος 2011 ΙΕΛΚΑ 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δρ. Λ. Κιοσές, Δρ. Γ. Δουκίδης, Δρ. Π. Βλάχος Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Η ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής Κουρέα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εφαρμόσουν μια αλλαγή ή μια καινοτομία εκφράζουν συχνά ανησυχίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος

Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μελέτη Αναπαραστάσεων Νηπίων Για Την Έννοια Του Υπολογιστικού Συστήματος Θ. Μπράτιτσης 1, Α. Γκίνη 1, Ι.Σαμανδή 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα