Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας"

Transcript

1 Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

2 Φυσιολογική λειτουργία κυττάρων αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα χωρίς πυρήνα Πρόδρομες μορφές στον μυελό των οστών, ωρίμανση κάτω από την επίδραση της ερυθροποιητίνης 1% των ερυθρών, δικτυοερυθροκύτταρα (υπολείμματα RNA, κυτταροπλασματικά οργανίδια) 98% του βάρους, αιμοσφαιρίνη Μεταφορά Ο2 στους ιστούς και C02 στους πνεύμονες Αιμοσφαιρίνη Α, τετραμερές από 2 α και 2 β αλυσίδες Αιμοσφαιρίνη F στο έμβρυο, αντικατάσταση ως την ηλικία των 6 μηνών Αιμοσφαιρίνη Α2<3.5% στους ενήλικες (2 α, 2δ )

3 ΕΥΡΘΡΑ φυσιολογικές τιμές αιμοσφαιρίνης άνδρες γυναίκες gr/dl gr/dl HbA(α2β2) >95 % HbA2 (α2δ2) <3.5% HbF(α2γ2) 1-2% Νεογνά gr/dl HbF (α2γ2) 60-90% HbA (α2β2) 10-40%

4 Αιμοσφαιρίνη Υψηλή συγγένεια δέσμευσης με οξυγόνο, αλλά δεσμεύει και το διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα Συγγένεια σύνδεσης με Ο2 εξαρτάται 1. PH του αίματος 2. θερμοκρασία 3. συγκέντρωση του 2,3 διφωσφογλυκερικού οξέος (2,3- DPG) 4.παρουσία αιμοσφαιρινών με υψηλότερη συγγένεια δέσμευσης με το οξυγόνο Η συγγένεια υπολογίζεται μετρώντας την πίεση που απαιτείται για να κορεσθεί η αιμοσφαιρίνη κατά 50% (P50) Σε φυσιολογικό ph=7.35 ο κορεσμός επιτυγχάνεται με μερική πίεση οξυγόνου (Ρ02)= 27 mmhg Η καμπύλη αποδέσμευσης του οξυγόνου μπορεί να μετατοπισθεί δεξιά ή αριστερά αλλάζοντας τις διάφορες παραμέτρους

5

6 Καμπύλη αποδέσμευσης του οξυγόνου

7 Παθολογικές και φυσιολογικές μορφές αιμοσφαιρίνης Εμβρυική αιμοσφαιρίνη (HbF): δεσμεύει ασθενώς το 2,3 DPG και προκαλεί μετατόπιση καμπύλης αριστερά. Σε Pa02 : mmhg έχει δεσμευτεί το 50%, επιτρέποντας έτσι την απόσπαση 02 από την μητέρα Αιμοσφαιρίνη S (HbS) : τα ερυθρά στην δρεπανοκυτταρική νόσο δεσμεύουν το οξυγόνο με μεγαλύτερη συγγένεια, μετατοπίζοντας την καμπύλη προς τα δεξιά Μεθαιμοσφαιρίνη : περιέχει τρισθενή σίδηρο αντί του δισθενούς. Φυσιολογικά <1% λόγω οξείδωσης της αιμοσφαιρίνης Υψηλή συγγένεια σύνδεσης με οξυγόνο, μετατόπιση προς αριστερά, μη ικανοποιητική οξυγόνωση των ιστών. Φάρμακα, τοξικές ουσίες, βρέφη χωρίς ικανότητα μείωσης μεθαιμοσφαιρίνης Ανθρακυλαιμοσφαιρίνη : σύνδεση με μονοξείδιο οξυγόνου ( %)- αυξημένο ποσοστό σε καπνιστές(4-15%)- δηλητηρίαση με μονοξείδιο, 200 φορές μεγαλύτερη συγγένεια σύνδεσης από το 02

8

9 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ Ουδετερόλιφα κοκκιοκύτταρα Χημειοταξεία, φαγοκυττάρωση, βακτηριοκτόνος δράση Η φαγοκυττάρωση γίνεται με μηχανισμούς μέσω υπεροξειδίου του οξυγόνου και ενζυματικούς μχανισμούς. Βακτηρίδια και κύτταρα που φαγοκυτταρόνονται είναι καλυμμένα με Ig και συμπλήρωμα C3 (οψωνοποίηση) Ηωσινόφιλα κοκκιοκύτταρα Δράσεις όπως των ουδετεριφίλων αλλά και έναντι παρασίτων και άμεσου τύπου αντιδράσεις υπερευαισθησίας Βασεόφιλα κοκκιοκύτταρα Άμεσου τύπου υπερευαισθησία,,απελευθερώνουν ισταμίνη και λευκοτριένες, ρυθμίζουν την φλεγμονώδη απάντηση απελευθερόνοντας ηπαρίνη και πρωτεάσες

10 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ Μονοκύτταρα (και μακροφάγα) Χημειοταξία, φαγοκυττάρωση, βακτηριοκτόνος δράση έναντι κάποιων μικροργανισμών, αντιγονοπαρουσίαση, απελευθέρωση IL1και TNF που ενεργοποιούν τα στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών να παράγουν GM-CSF, G-CSF, M-CSF, IL-6. Λεμφοκύτταρα, στο περιφερικό αίμα 65-80% είναι Τ λεμφοκύτταρα, 10-30% είναι Β λεμφοκύτταρα και 2-10% είναι ΝΚ λεμφοκύτταρα Διαθέτουν στην επιφάνεια τους ειδικούς υποδοχείς αντιγόνωνανοσοσφαιρίνες στα Β κύτταρα και TCR υποδοχείς στα Τα κύτταρα CD4+ T λεμφοκύτταρα,με βοηθητική δράση στην λειτουργία Β λεμφοκυττάρων και ωρίμανση άλλων Τ κυττάρων CD8+ T λεμφοκύτταρα με κυτταροτοξική δράση, με ανασταλτική δράση σε άλλα Τ κύτταρα και έναντι ξένων κυττάρων ή κυττάρων που έχουν προσβληθεί από ιούς.

11 Λεμφοκύτταρα Λειτουργίες Τ λεμφοκυττάρων 1. κυτταρική ανοσία έναντι ιών, μυκήτων και ενδοκυτταρίων παθογόνων όπως τα μυκοβακτηρίδια 2.συμμετοχή σε αντιδράσεις επιβραδυνόμενης ευαισθησίας όπως απόρριψη όγκων και μοσχευμάτων 3.αλληλεπίδραση με Β λεμφοκύτταρα για παραγωγή αντισωμάτων 4. καταστολή της δράσης των Β λεμφοκυττάρων 5. παραγωγή IL5 που δρά στην ωρίμανση των ηωσινοφίλων 6. παραγωγή IL-3 με δράση αιμοποιητικού παράγοντα πολλών σειρών 7. παραγωγή άλλων αιμοποιητικών παραγόντων (IL-6, GM-CSF, G- CSF, M-CSF)

12 Λεμφοκύτταρα Β λεμφοκύτταρα Παραγωγή αντισωμάτων (πλασματοκύτταρα) ή κύτταρα μνήμης Παραγωγή IgM στην πρώτη απάντηση και IgG στην απάντηση μνήμης Κάθε Β λεμφοκύτταρο εκφράζει ανοσοσφαιρίνες με ένα είδος ελαφράς αλυσίδας (κ ή λ) και φυσιολογικά υπάρχουν διπλάσια κύτταρα που εκφράζουν κ αλυσίδες από λ Κύτταρα ΝΚ (φυσικοί φονείς) Δρούνε έναντι κυττάρων που έχουν καλυφθεί με αντισώματα (antibody dependent cytotoxic cells, ADCC) Δράση και έναντι κυττάρων όγκων και κυττάρων που έχουν προσβληθεί από ιούς χωρίς την παρουσία αντισωμάτων

13 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ Προέρχονται από τον κατακερματισμό του κυτταροπλάσματος των μεγακαρυοκυττάρων Επίδραση της θρομβοποιητίνης Αποθήκευση στον σπλήνα Συμμετοχή στην δημιουργία του πρωτογενούς θρόμβου Διάρκεια ζωής 8-10 ημέρες

14 Ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα

15 μονοκύτταρο

16 ηωσινόφιλο

17 βασεόφιλο

18 λεμφοκύτταρο

19 Κλινική αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Οικογενειακό και ατομικό ιστορικό Κληρονομικοί παράγοντες για αιμοσφαιρινοπάθειες Διατροφικοί παράγοντες (Β12, φυλλικό, σίδηρος) Αιμορραγία (πεπτικό, ουροποιογεννητικό) Λοιμώξεις Ιατρικές και χειρουργικές παρέμβασεις (γαστρεκτομή, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) Φάρμακα Κίρρωση Τραυματισμοί εγκυμοσύνες

20 Κλινική αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων σημεία και συμπτώματα Εύκολη κόπωση, ωχρότητα, δύσπνοια, υπνηλία λόγω αναιμίας Ωχρότητα επιπεφικότων, βλενογόνων, παλαμών, δέρματος Ερυθρότητα προσώπου σε ερυθραιμία Ίκτερος σε αιμόλυση Αλλοιώσεις βλεννογόνου στόματος (γωνιακή χειλίτιδα, λεία γλώσσα) Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις Αιμορραγική διάθεση (πετέχειες, εκχυμώσεις, γαστρορραγία, αίμαρθρο) Διόγκωση λεμφαδένων Σπληνομεγαλία

21 Αίτια λεμδαδενοπάθειας Οξείες λοιμώξεις (βακτήρια,ιοί) Χρόνιες λοιμώξεις ((μυκοβακτηρίδια, μύκητες) Αυτοάνοσα νοσήματα (συστηματικός ερυθυματώδης λύκος) Λεμφώματα, λευχαιμίες καρκίνος

22 Αίτια σπληνομεγαλίας Λοιμώξεις ( ενδοκαρδίτιδα, ελονοσία) Αυτοάνοσα νοσήματα Αιμολυτικές αναιμίες Λευχαιμίες, λεμφώματα Πυλαία υπέρταση Μεταβολικά νοσήματα

23 Εργαστηριακή διερεύνηση αιματολογικών παθήσεων Γενική αίματος και επίχρισμα περιφερικού αίματος Μηχανισμός πήξης με χρόνο προθρομβίνης, χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης, μέτρηση ινωδογόνου, προίόντα αποδόμησης ινώδους, D-dimer Μυελόγραμμα Βιοψία οστού Βιοψία λεμφαδένων Κυτταρομετρία ροής από περιφερικό αίμα ή από μυελό οστών Κυτταρογεννετική ανάλυση με καρυότυπο Μοριακές εξετάσεις (PCR) FISH Άλλες ειδικές εξετάσεις

24 Φυσιολογικές τιμές γενικής αίματος ενηλίκων Αιμοσφαιρίνη άνδρες : g/dl γυναίκες : g/dl Αιματοκρίτης άνδρες : % γυναίκες : % Αριθμός ερυθρών άνδρες : x10 6 / μl γυναίκες : Xx10 6 / μl MCV (μέσος όγκος ερυθρών) : fl MCH (μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης): pg MCHC(μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης): g/dl RDW %

25 Φυσιολογικές τιμές γενικής αίματος Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων Χ 10 3 /μl Λευκοκυτταρικός τύπος Ουδετερόφιλα 45-75% Ραβδοπύρηνα 0-5% Λεμφοκύτταρα 16-46% Μονοκύτταρα 4-11% Ηωσινόφιλα 0-8% Βασεόφιλα 0-3% Αριθμός αιμοπεταλίων Χ 10 3 /μl

26 Διαταραχές αριθμού λευκοκυττάρων Ουδετεροφιλία >8Χ10 3 /μ l Αυξημένη παραγωγή από μυελό Επιτάχυνση ωρίμανσης Αυξημένη απελευθέρωση από μυελό Ανακατανομή στην κυκλοφορία Μειωμένη καταστροφή στον σπλήνα Οξείες και χρόνιες λοιμώξεις, ιστική βλάβη ή νέκρωση( έμφραγμα), αυτοάνοσα νοσήματα, διαταραχές μεταβολισμού (ουραιμία), σπληνεκτομή, στεροειδή, αυξητικοί παράγοντες, μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα, νεοπλάσματα

27 Διαταραχές αριθμού λευκοκυττάρων Ουδετεροπενία <2.5Χ10 3 / μ l Λοιμώξεις Φάρμακα Αυτοάνοσα νοσήματα Διήθηση μυελού οστών από λέμφωμα, λευχαιμία, νεόπλασμα, ίνωση Απλαστική αναιμία και άλλα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας Ιδιοπαθής Κυκλική Μπορεί να συνοδεύεται από σοβαρές λοιμώξεις (βακτηριακέςμυκητιασικές)

28 Διαταραχές αριθμού λευκοκυττάρων Ηωσινοφιλία >400/ μl Σοβαρή ηωσινοφιλία μπορεί να προκαλέσει καρδιακή βλάβη Αλλεργικές αντιδράσεις (άσθμα, έκζεμα) Παρασιτικές λοιμώξεις Αυτοάνοσα νοσήματα Νεοπλάσματα (καρκίνοι, λεμφώματα, ηωσινοφιλική λευχαιμία) Υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο

29 Διαταραχές αριθμού λευκοκυττάρων Λεμφοκυττάρωση> 5000/μ l Οξείες λοιμώξεις ( ιογενείς, κοκκύτης) Χρόνιες λοιμώξεις (ηπατίτιδες, φυματίωση, βρουκέλλα, τοξοπλασμα) Υπερθυρεοειδισμός Καπνιστές Εμβολιασμός Φάρμακα Λεμφώματα/λευχαιμίες

30 Διαταραχές αριθμού λευκοκυττάρων Λεμφοπενία <1000 /μ l Από λοιμώξεις (HIV, CMV, HSV) Φάρμακα (κορτικοστεροειδή, κυτταροτοξικά,) Ακτινοβολία Μεταμόσχευση μυελού οστών Αυτοάνοσα νοσήματα Αλκοολισμός Χρονία νεφρική ανεπάρκεια Κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες

31 Επίδραση αυξητικού παράγοντα των λευκών

32 Αντιδραστική λεμφοκυττάρωση

33 Λοιμώδης μονοπυρήνωση

34 λεμφοβλάστες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Από το βιβλίο Παθολογική Φυσιολογία (McPhee), τα κεφάλαια 4 (Λοιμώδη νοσήματα), 6 (Αιμοποιητικό), 12, 13, 14, 15 (Πεπτικό: γαστρεντερικό, σπλήνας, ήπαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Μ. ΕΛ-ΑΛΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Χ.Μ.Υ.Σ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα είναι μια ετερογενής ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από την

Διαβάστε περισσότερα

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Μειωμένα ερυθροκύτταρα Μειωμένη αιμοσφαιρίνη Η αναιμία είναι Σύμπτωμα! Προσδιορισμός της υποκείμενης νόσου -αιτιολογίας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc

Proedriko diatagma peri iatrikon eidikotiton426587601355404600.doc 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29.11.2002 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Απόφ. 12 της 176ης Ολομ./28.11.02 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: Περί Ιατρικών Ειδικοτήτων (Σε αντικατάσταση του Π.Δ. 415/29-12-1994:

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010. Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου

Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010. Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010 Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου Γενική Αίματος Συχνότερη εξέταση Πληροφορίες για τα έμμορφα στοιχεία του αίματος WBC (Λευκά( Λευκά) RBC ( Ερυθρά) PLT ( Αιμοπετάλια) Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αίμα Πλάσμα Ιόντα-πρωτεΐνες Έμμορφα Συστατικά Ερυθρά Αιμοσφαίρια Λευκά Αιμοσφαίρια Αιμοπετάλια Κοκκιοκύτταρα Λεμφοκύτταρα Μονοκύτταρα Πλασματοκύτταρα 1 ΑΝΑΙΜΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Χρησιμότητα κυκλοφορικού συστήματος 1. Μεταφορά O2 θρεπτικών συστατικών στους ιστούς 2. Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα μα που κυκλοφορεί μέσα σ' αυτά. Στενά συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό σύστημα είναι κύτταρα των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zarzio 30 MU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Αιμαφαίρεση. Συλλογή παραγώγων αίματος Θεραπευτική αιμαφαίρεση Μελλοντικές προοπτικές

Αιμαφαίρεση. Συλλογή παραγώγων αίματος Θεραπευτική αιμαφαίρεση Μελλοντικές προοπτικές Αιμαφαίρεση Συλλογή παραγώγων αίματος Θεραπευτική αιμαφαίρεση Μελλοντικές προοπτικές Ορισμοί Ιστορική αναδρομή Αρχές τεχνικής Μέθοδοι Εφαρμογές στη συλλογή παραγώγων Ενδείξεις θεραπευτικής αιμαφαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Σε ποιά από τις παρακάτω φλεγµονώδεις ρευµατικές παθήσεις παρατηρείται συχνά προσβολή των άπω φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων α) στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 Στόχοι ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1. Να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία. Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού

Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία. Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού Ασθενής με πυρετό, βήχα και θρομβοπενία Παρουσίαση: Δημήτρης Μπασούλης Συντονισμός: Μήνα Ψυχογυιού Στοιχεία ταυτότητος Άνδρας ελληνικής καταγωγής 71 ετών Κρεοπώλης Κάτοικος Αθηνών Αιτία εισόδου Διακομίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ. Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ Χρ. Βενέτη -Μπεζεβέγκη Κωνσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν. Ιωνίας Ιούνιος 2011 μετάγγιση αποτελεί συνήθως ασφαλή θεραπευτική μέθοδο, και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κίνδυνο, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα