ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»"

Transcript

1 ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΜΙΩΝ (1) Οξείες: Αναιμίες που αναπτύσσονται αιφνίδια μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα: Οξεία μεθαιμορραγική αναιμία Χρόνιες: Αναιμίες που εγκαθίστανται ήπια και προοδευτικά, χωρίς έντονα ενοχλήματα: Αναιμία χρονίας νόσου

4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΙΜΙΩΝ (2) Συγγενείς: Αναιμίες με γενετικά καθορισμένες διαταραχές που αφορούν σε: Βλάβες της μεμβράνης του ερυθροκυττάρου Διαταραχές στη σύνθεση της Hb Ανωμαλίες στο γλυκολυτικό ενζυμικό σύστημα Σφαιροκυτταρική αναιμία Μεσογειακή αναιμία Αναιμία από έλλειψη G-6PD Επίκτητες: Αναιμίες που αναπτύσσονται σε κλινικά υγιή άτομα: Σιδηροπενική αναιμία Μεγαλοβλαστική αναιμία Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία

5 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ελαττωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων, η οποία οφείλεται σε: Ανεπάρκεια σιδήρου, βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος. Νοσήματα του μυελού των οστών. Απλαστική αναιμία. Νεοπλασματική διήθηση. Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία. Ανεπαρκή παραγωγή ερυθροποιητίνης (ΧΝΑ, υποθυρεοειδισμός, υπογοναδισμός). Χρόνια φλεγμονώδη, λοιμώδη νοσήματα.

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (1) Βασίζεται στη δυνατότητα του μυελού να ανταποκρίνεται ή όχι στην αναιμία με αύξηση της ερυθροποίησης. Έτσι οι αναιμίες διακρίνονται σε: Αναιμίες με αποδοτική ερυθροποίηση (αναγεννητικές ή περιφερικού), οι οποίες περιλαμβάνουν: Αιμολυτικές αναιμίες Χρόνια ή οξεία απώλεια αίματος Αιμοσφαιρίνες με ελαττωμένη δεσμευτική ικανότητα οξυγόνου Αναιμία υπό θεραπεία με σίδηρο, φυλλικό, βιτ. Β12. Εργαστηριακά ευρήματα αποδοτικής ερυθροποίησης - ΔΕΚ = ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ - Βασ. στίξη, πολυχρωματοφιλία, ήπια μακροκυττάρωση, εμπύρηνα ερυθρά στο περιφερικό αίμα - Λευκοκυττάρωση, θρομβοκυττάρωση - Υπερπλασία ερυθράς σειράς στο μυελό

7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (2) Αναιμίες με μη αποδοτική ερυθροποίηση (μη αναγεννητικές ή κεντρικού τύπου), που χαρακτηρίζονται από μειωμένη παραγωγή ερυθρών λόγω βλάβης του μυελού, απουσίας αιμοποιητικών παραγόντων ή ανεπάρκειας αιμοποιητικών μηχανισμών. Περιλαμβάνουν: Αναιμίες με υποπλαστικό μυελό (απλαστική αναιμία, αναιμία χρονίων νοσημάτων) Αναιμίες με διαταραχή της ωρίμανσης των ερυθρών και υπερκυτταρικό μυελό (δυσερυθροποιητικές, σιδηροβλαστικές, μεγαλοβλαστική, σιδηροπενική) Εργαστηριακά ευρήματα μη αποδοτικής ερυθροποίησης - ΔΕΚ = ΤΟ ΜΟΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΥΡΗΜΑ - ΜΥΕΛΟΣ: υποπλαστικός ή υπερπλαστικός

8 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤAΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (MCV, RDW) Η εισαγωγή των αυτόματων αναλυτών έδωσε τη δυνατότητα να υπολογίζεται εύκολα στην καθημερινή πρακτική ο MCV. Με τον τρόπο αυτό οι αναιμίες ταξινομούνται ως εξής: ΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣ (MCV=80-100) ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣ (MCV > 100) ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΜΕΣ (MCV < 100) ΔΙΜΟΡΦΟΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

9 ΑΙΤΙΑ ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ Εξωγενή αίτια Ενδογενή αίτια Φυσικά Συγγενής σφαιροκυττάρωση Χημικά Συγγενής ελλειπτοκυττάρωση Ανοσολογικά Συγγενής πυροποικιλοκυττάρωση Ερυθροποιητικές πορφυρίες Διαταραχές μεταβολισμού της γλυκόζης Νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαινουρία Μικροβιακά αίτια Υπερσπληνισμός

10 ΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ (1) ΟΡΙΣΜΟΣ Ομάδα αναιμιών που χαρακτηρίζεται από φυσιολογικούς ερυθροκυτταρικούς δείκτες, αλλά εμφανίζουν: Διαταραχή σύνθεσης Hb και Ht MCH > 27 pg MCV = fl MCHC > 31 g/dl

11 ΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ (2) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΑΙΜΩΝ 1. Αναιμίες με αποδοτική ερυθροποίηση Οξεία απώλεια αίματος (οξεία μεθαιμορραγική αναιμία) Οξεία αιμόλυση 2. Αναιμίες με μη αποδοτική ερυθροποίηση Νόσοι μυελού Υποπλασία (απλαστική αναιμία, ερυθροβλαστοπενίες) Διήθηση μυελού (λευχαιμίες, μυέλωμα, νεοπλασματικά κύτταρα, μυελοΐνωση) Δυσερυθροποιητικές αναιμίες MDS Μειωμένη παραγωγή ερυθροποιητίνης Διαταραχή παραγωγής (Χ.Ν.Α., ηπατική νόσος) Μειωμένη διέγερση παραγωγής (ενδοκρινικές ανεπάρκειες) Κακή διατροφή Αναιμία χρονίας νόσου (αρχικά στάδια) Αναιμία διαστημικών πτήσεων 3. Αιμοαραίωση (ψευδοαναιμία)

12 ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (1) ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ λοίμωξη ή Αναστολή ερυθροποίησης στο μυελό απελευθέρωση Αναστολή σύνθεσης ΕΡΟ Διαταραχή ομοιόστασης ή κυτταροκινών σιδήρου λόγω: διαταραχή της - παραγωγής hepcidin αυτοανοσίας ( απορρόφησης Fe από 12δάκτυλο και παγίδευσή του στα μακροφάγα) νεόπλασμα - κατακράτηση Fe στα μακροφάγα - υποδοχέων τρανσφερρίνης στα μακροφάγα

13 ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (2) Ενεργή φάση της φλεγμονής Παράγονται κυτταροκίνες (ιντερλευκίνη-6) ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ-6 ΗΠΑΡ Παράγεται: η επσιδίνη (πρωτεΐνη οξείας φάσης) επσιδίνη + φερροπορτίνη φερροπορτίνη (αποδομείται) αποδόμηση φερροπορτίνης δεν γίνεται η έξοδος Fe++ από τα μακροφάγα εκδήλωση αναιμίας

14 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Αρχικά στάδια: Ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία ΔΕΚ: κφ Αναιμία μη αναγεννητικού τύπου Τα ουδετερόφιλα και ΑΜΠ Fe++ ορού Φερριτίνη ορού κφ ή ΤΚΕ λόγω ινωδογόνου

15 Προχωρημένο στάδιο: Σιδηροπενία με χαμηλό σίδηρο ορού Αναιμία υπόχρωμη μικροκυτταρική λόγω της ανεπαρκούς προσφοράς σιδήρου στους ερυθροβλάστες Αποθήκες σιδήρου φυσιολογικές έως αυξημένες Τ.Κ.Ε., CRP (πρωτεΐνες οξείας φάσεως) Κλινική εικόνα: συμπτώματα και σημεία φλεγμονής ευρήματα υποκείμενης νόσου

16 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ Είδος αναιμίας Εξέταση Σιδηροπενική αναιμία ΑΧΝ Σιδηροβλαστική αναιμία Θαλασσαιμίες Φερριτίνη E Α ΦήΑ Α Σιδηροβλάστες E Ε Α δακτυλιοειδείς Α Σίδηρος ορού E Ε ΦήΑ Α Τρανσφερρίνη A Ε Φ Ε Κορεσμός τρανσφερρίνης E Ε ΦήΑ Α EήΦ Φ Ε ΑήΦήΕ HbA2 Α: αυξημένη, Φ: φυσιολογική, Ε: ελαττωμένη

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η αναιμία είναι ένα σημαντικό σύμπτωμα της νόσου και η βαρύτητά της δεν σχετίζεται πάντοτε με τη βαρύτητα της νόσου. Συχνά αναιμίες με παρόμοια κλινική και εργαστηριακή εικόνα έχουν διαφορετική αιτιολογία και απαιτούν διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Για τους λόγους αυτούς, η διαπίστωση του αιτίου μιας αναιμίας πρέπει να είναι το κύριο μέλημα του κλινικού ιατρού και η συμβολή της Εργαστηριακής Αιματολογίας μπορεί και οφείλει να είναι καθοριστική.

18 Τα περισσότερα ερυθρά είναι σφαιροκύτταρα. Κληρονομική σφαιροκυττάρωση.

19 Μακροκυττάρωση, μικροκυττάρωση, σφαιροκυττάρωση, ανισοκυττάρωση. Κληρονομική σφαιροκυττάρωση.

20 Δικτυοερυθροκυττάρωση. Αιμολυτική αναιμία (κληρονομική σφαιροκυττάρωση).

21 Ελλειπτοκυττάρωση. Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση.

22 Ελλειπτοκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση. Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση.

23 Μακροκυττάρωση, σχιστοκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση. Συγγενής πυροποικιλοκυττάρωση.

24 Σχιστοκυττάρωση, ανισοκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση. Συγγενής πυροποικιλοκυττάρωση.

25 Ανισοκυττάρωση, σχιστοκυττάρωση, μικροκυττάρωση. Δακτύλιος Cabot. Συγγενής πυροποικιλοκυττάρωση.

26 Σχιστοκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση, ακανθοκυττάρωση, μακροκυττάρωση, πυκνοκυττάρωση. Κληρονομική πυροποικιλοκυττάρωση.

27 Δυσερυθροποίηση, δυσκοκκιοποίηση. Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.

28 Δυσκοκκιοποίηση. Κύτταρα της κοκκιώδους σειράς με μειωμένη κοκκίωση. Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.

29 Δυσκοκκιοποίηση. Μεγάλο πολυμορφοπύρηνο με κακά λαβωμένο πολύλοβο πυρήνα, άκοκκα πολυμορφοπύρηνα. Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.

30 Δυσμεγακαρυοποίηση. Μεγακαρυοκύτταρο με σχετικά άκοκκο πρωτόπλασμα που περιέχει πολύ μικρά κενοτόπια. Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.

31

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο

ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΖΩΗ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑ Δ/τρια Ν.Ιπποκράτειο ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ 1. ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ANAIMIA 2. ΣΙΔΗΡΟΒΛΑΣΤΙΚEΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ 3. ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Υπάρχουν στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ. Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ Α.Βλαχοπούλου Επ.Β Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΕΜΒΡΥΑ: 3η -12η εβδομάδα λεκιθικός ασκός(μεσοβλαστική περίοδος) 5η (κύησης) -2η

Διαβάστε περισσότερα

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Τουρκαντώνη Ναταλία Αιματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια, Μονάδα Ογκολογίας, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική, Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας

Αναιμία. Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Σταυρούλα Τσιάρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας Αναιμία Μειωμένα ερυθροκύτταρα Μειωμένη αιμοσφαιρίνη Η αναιμία είναι Σύμπτωμα! Προσδιορισμός της υποκείμενης νόσου -αιτιολογίας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 29/9/2014 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια ΟΡΙΣΜΟΣ Αναιμία είναι η μείωση ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων δηλ. αριθμού ερυθρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Aπαρτιωμένη διδασκαλία στην Aιματολογία Λαμπροπούλου Βασιλική Αιματολόγος Επιμ. Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Κατανόηση της απορρόφησης και βιοκατανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Λ.Β. Αθανασίου, Καρδίτσα 2014 ΑΝΑΙΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η αναιμία ορίζεται ως η μείωση της μάζας των ερυθροκυττάρων και πρακτικά ως η μείωση του αιματοκρίτη, της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010. Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου

Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010. Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου Γενική αίματος ΕΜΕ 17-3-2010 Π.ΠαρασκευοπούλουΠαρασκευοπούλου Γενική Αίματος Συχνότερη εξέταση Πληροφορίες για τα έμμορφα στοιχεία του αίματος WBC (Λευκά( Λευκά) RBC ( Ερυθρά) PLT ( Αιμοπετάλια) Συνδυασμός

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ MCV>100 fl Μακροκυτταρικές μεγαλοβλαστικές μακροκυττάρωση και μεγαλοβλαστικός μυελός Μακροκυτταρικές μη μεγαλοβλαστικές μακροκυττάρωση χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Γ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΛΙΖΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Τσαβδαρίδου Ιωάννα Τούλια Ηλέκτρα ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Ογκολογία είναι η γονιδιακή ταυτοποίηση του όγκου, η σταδιοποίηση με PET-CT και ενδογαστρική κάψουλα, η θεραπεία με μικρά μόρια που επιλεκτικά στοχεύουν τα νεοπλασματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές αρχές στην 3 η Ηλικία

Διατροφικές αρχές στην 3 η Ηλικία Διατροφικές αρχές στην 3 η Ηλικία ΙΕΡΕΜΙΑΣ Ε. ΣΙΜΑΤΟΣ, M.Ed.,RD Κλινικός Διαιτολόγος Καθ.Φυσ. Αγωγής (Πτυχ/χος Πανεπιστ. Αθηνών & Χαροκοπείου) Μέλος : Ελλ. Ιατρ. Εταιρ. Παχυσαρκίας Πανελ. Συλ. Διαιτολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ιερεύνηση του βαθµού συµµόρφωσης των ασθενών µεσογειακής αναιµίας στην Κρήτη στις οδηγίες και στις προτεινόµενες συνθήκες διαβίωσης. Αγωγή υγείας στη µεσογειακή αναιµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ - ΕΑΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Από το βιβλίο Παθολογική Φυσιολογία (McPhee), τα κεφάλαια 4 (Λοιμώδη νοσήματα), 6 (Αιμοποιητικό), 12, 13, 14, 15 (Πεπτικό: γαστρεντερικό, σπλήνας, ήπαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογική Αιμοποίηση. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογική Αιμοποίηση. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική Αιμοποίηση Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Εισαγωγή Μελέτη αίματος, αιμοποιητικών και λεμφικών οργάνων 1. αιματολογικές διαταραχές σε πληθώρα καταστάσεων και όχι μόνο σε αμιγή αιματολογικά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΘ 1ο Εξαβδόμαδο (Αύγουστος-Σεπτέμβριος) 2012 Υπεύθυνος εργασίας: Ελίζα Καρατζά, Διευθύντρια ΕΣΥ Διευθυντής: Ιωάννης Ν. Τσανάκας, Καθηγητής Παιδιατρικής-ΠνευμονολογίαςΠνευμονολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία

Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 12 Απλαστική κρίση από λοίμωξη Parvovirus B19 ως πρώτη κλινική εκδήλωση σε κορίτσι με ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία Χατζηδημητρίου Βενιζέλος Οικονόμου Μαρίνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική λειτουργία κυττάρων αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα χωρίς πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων...

Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών εξετάσεων... Ενας καλός φίλος μου ζήτησε να γράψω τις φυσιολογικές τιμές των διαφόρων κλινικών εξετάσεων ρουτίνας, που κάνουμε περιοδικά, για να ελέγξουμε την..γκρίζα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Page1 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ Αίμα Πλάσμα Ιόντα-πρωτεΐνες Έμμορφα Συστατικά Ερυθρά Αιμοσφαίρια Λευκά Αιμοσφαίρια Αιμοπετάλια Κοκκιοκύτταρα Λεμφοκύτταρα Μονοκύτταρα Πλασματοκύτταρα 1 ΑΝΑΙΜΙΑ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΟΜΟΣ 4 - ΤΕΥΧΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ISSN: 1792-7110 Αίμα 4 (1) Αναιμία ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΩΗ ΡΕΠΑΠΙΝΟΥ - ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Check Up. by Live your Myth in Greece

Check Up. by Live your Myth in Greece Check Up by Live your Myth in Greece Check Up 1 / 5 : Γενική Αίματος Γιατρός δε σημαίνει το να μπορείς να διαβάζεις κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. Οι φυσιολογικές τιμές είναι από δίπλα. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα