7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 2. Οι επιλογές καταχωρούνται με μπλε ή μαύρο στυλό στο ειδικό έντυπο : ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. 4. Για κάθε ερώτηση υπάρχει μόνο μία ορθή απάντηση και βαθμολογείται με μια (+1) μονάδα. 5. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 0,25 της μονάδας (-0,25). 6. Κάθε αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες.... 1

2 Ερωτήσεις 1 και 2: Αναφέρονται στο διπλανό σχήμα που απεικονίζει ένα αμινοξύ. 1. Ποιο από τα μέρη 1 4 θα ήταν διαφορετικό σε ένα άλλο αμινοξύ; A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. Όλα 2. Ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς δίνει με την αντίστοιχη σειρά τα μέρη: Καρβοξυλομάδα, Αμινομάδα, Κεντρικό άτομο άνθρακα, Πλευρική ομάδα; A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 4, 1, 3 C. 4, 2, 3, 1 D. 4, 1, 2, 3 E. 3, 4, 2, 1 3. Ποιο στοιχείο συναντούμε στο RNA που ΔΕ συναντούμε στη ριβοζονουκλεάση (το διπλανό ένζυμο που υδρολύει το RNA); A. Οξυγόνο B. Υδρογόνο C. Άνθρακας D. Φωσφόρος E. Θείο 4. Η σύσταση της μιας από τις δύο αλυσίδες του DNA ενός μικροοργανισμού είναι 30% αδενίνη. Ποιο από τα παρακάτω που αναφέρονται στα ποσοστά θυμίνης και κυτοσίνης στην άλλη αλυσίδα του DNA του μικροοργανισμού αυτού είναι ορθό; A. 40% θυμίνη και 10% κυτοσίνη B. 30% θυμίνη και 20% κυτοσίνη C. 25% θυμίνη και 25% κυτοσίνη D. 20% θυμίνη και 30% κυτοσίνη E. Με βάση τα δεδομένα δε μπορούμε να υπολογίσουμε τα ποσοστά θυμίνης και κυτοσίνης 2

3 5. Ποια από τις πιο κάτω αλυσίδες DNA (Α-Ε) θα αποσυνδεόταν, από τη συμπληρωματική της, σε ψηλότερη θερμοκρασία απ ότι οι άλλες; (φαίνεται μόνο η μία εκ των δύο αλυσίδων) A. AGCTCTTGTA B. TGAGATCATG C. ATATATATAG D. CACCGGTCAA E. ATCGAGTCTA 6. Η περίσσεια μεταβολικής ενέργειας που χρειάζεται ένα αποδημητικό πουλί, για το μακρινό του ταξίδι, αποθηκεύεται στο σώμα του με τη μορφή: A. γλυκογόνου B. λίπους C. πρωτεΐνης D. ΑΤΡ E. βιταμινών 7. Το νερό έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητά του: A. στο σημείο τήξης του B. στο σημείο πήξης του C. στους 4 ο C D. στους 4 ο C E. στους 100 ο C 8. Τι από τα πιο κάτω ΔΕΝ αποτελεί ιδιότητα του νερού; A. Είναι διαλύτης πολικών μορίων B. Έχει ψηλή ειδική θερμοχωρητικότητα C. Έχει μεγάλη επιφανειακή τάση D. Αντιδρά εύκολα με τις ουσίες που διαλύει E. Έχει χαμηλό ιξώδες 3

4 Ερωτήσεις 9-10: Πιο κάτω φαίνεται ένα διαμεμβρανικό πολυπεπτίδιο σε κύτταρο ενός πολυκύτταρου οργανισμού. 9. Ποια σειρά από τις Α-Ε περιέχει τα ορθά ονόματα των μερών που ζητούνται; περιοχή Ι περιοχή ΙΙ δεσμός 1 δομή 2 μόριο 3 A. κυτταρόπλασμα μεσοκυττάρια δισουλφιδικός α-έλικα σάκχαρο B. μεσοκυττάρια κυτταρόπλασμα δισουλφιδικός α-έλικα σάκχαρο C. μεσοκυττάρια κυτταρόπλασμα ιοντικός β-πτυχωτή επιφάνεια λιπίδιο D. μεσοκυττάρια κυτταρόπλασμα δεσμός υδρογόνου β-πτυχωτή επιφάνεια λιπίδιο E. κυτταρόπλασμα μεσοκυττάρια δισουλφιδικός α-έλικα γλυκολιπίδιο 10. Να προβλέψετε τον κυρίαρχο χημικό χαρακτήρα του πολυπεπτιδίου στις περιοχές Ι και ΙΙ, στη διπλοστιβάδα φωσφορολιπιδίων και να ονομάσετε το αμινοξύ που συμβάλλει στη δημιουργία του χημικού δεσμού 1. αμινοξέα στην περιοχή Ι διπλοστιβάδα φωσφορολιπιδίων αμινοξέα στην περιοχή ΙΙ αμινοξύ που συμβάλλει στη δημιουργία του δεσμού 1 A. υδρόφιλα-πολικά φορτισμένα υδρόφιλα-πολικά μεθειονίνη B. υδρόφιλα υδρόφοβα υδρόφιλα κυστεΐνη C. υδρόφοβα D. υδρόφιλαφορτισμένα υδρόφιλαφορτισμένα υδρόφιλαφορτισμένα υδρόφοβα υδρόφιλα-φορτισμένα κυστεΐνη μεθειονίνη E. πολικά μη πολικά πολικά γλουταμίνη 4

5 11. Τα στοιχεία που αποτελούν το 99% της μάζας όλων των ζωντανών οργανισμών είναι τα: A. H, C, N, O B. C, Na, P, O C. H, C, O, Na D. C, N, H, S E. C, N, O, Ρ 12. Το σχεδιάγραμμα παριστάνει ένα διμερές μόριο στο οποίο τα μονομερή συνδέονται με: A. γλυκοσιδικό δεσμό B. φωσφοδιεστερικό δεσμό C. εστερικό δεσμό D. πεπτιδικό δεσμό E. δισουλφιδικό δεσμό 13. Η πιο κάτω αντίδραση απεικονίζει μια σημαντική αναβολική διαδικασία που συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό. Ποιο άλλο προϊόν εκτός του νερού παράγεται σε αυτή την αντίδραση και πώς ονομάζεται η αντίδραση; A. τριγλυκερίδιο - υδρόλυση B. φωσφορολιπίδιο - συμπύκνωση C. ολιγοσακχαρίτης - συμπύκνωση D. λιπίδιο - συμπύκνωση E. τρινουκλεοτίδιο - υδρόλυση 14. Συμπληρώστε την πρόταση: «Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλοι οργανισμοί, που επιβιώνουν σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντός τους, προσαρμόζουν τη σύνθεση της μεμβράνης τους ανάλογα με τη θερμοκρασία: Σε χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν πιο πολλά... και τα ενσωματώνουν στη μεμβράνη τους έτσι ώστε να διατηρούν τη ρευστότητά της.» A. τριγλυκερίδια B. ακόρεστα λιπαρά οξέα C. κορεσμένα λιπαρά οξέα D. μυκήλια E. σάκχαρα 5

6 15. Γλυκόλυση είναι: A. η αερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια B. η αερόβια φάση της αναερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια C. η αερόβια φάση της αναερόβιας αναπνοής και γίνεται στο κυτταρόπλασμα D. η αναερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στο κυτταρόπλασμα E. η αναερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια 16. «Η μεγαλύτερη παραγωγή ΑΤΡ κατά την αερόβια αναπνοή συμβαίνει όταν ηλεκτρόνια και πρωτόνια από το και το. μεταφέρονται στο...» Ποια είναι η ορθή σειρά των μορίων που θα συμπληρώσει τα πιο πάνω κενά; A. FADH 2, NADH+Η +, H 2 Ο B. FADH 2, NAD +, O 2 C. FADH 2, O 2, NADH+Η + D. NADH+Η +, O 2, FADH 2 E. FADH 2, NADH+Η +, O Ο κύκλος του κιτρικού οξέως: A. έχει ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της διάσπασης του μορίου της γλυκόζης B. γίνεται στη μήτρα του μιτοχονδρίου C. περιλαμβάνει την υποστρωματική φωσφορυλίωση ενός μορίου ADP D. περιλαμβάνει αντιδράσεις αφυδρογόνωσης και αποκαρβοξυλίωσης E. ισχύουν όλα τα πιο πάνω 18. Ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα στην πρώτη αντίδραση του κύκλου του Krebs, αντίστοιχα; A. Το οξαλοξικό οξύ και το κιτρικό οξύ B. Το κιτρικό οξύ και το οξαλοξικό οξύ C. Το ακετυλοσυνένζυμο Α, το οξαλοξικό οξύ και το κιτρικό οξύ D. Το ακετυλοσυνένζυμο Α και το οξαλοξικό οξύ E. Το πυροσταφυλικό οξύ και το ακετυλοσυνένζυμο Α 6

7 19. Ποια σειρά από τις Α-Ε, με βάση το σχήμα που ακολουθεί, περιέχει τα ορθά ονόματα των μερών που ζητούνται; Περιοχή Τ Περιοχή Κ Μόριο Δ A. μήτρα μιτοχονδρίου B. μεσομεμβρανικός χώρος μιτοχονδρίου C. μεσομεμβρανικός χώρος μιτοχονδρίου μεσομεμβρανικός χώρος μιτοχονδρίου μήτρα μιτοχονδρίου μήτρα μιτοχονδρίου ΑΤΡ-συνθετάση ΑΤΡ-συνθετάση κυτταροχρωμική οξειδάση D. κυτταρόπλασμα στρώμα χλωροπλάστη ΝΑDΡ + -αναγωγάση E. εσωτερικό θυλακοειδούς στρώμα χλωροπλάστη ΑΤΡ-συνθετάση 20. Η ΑΤΡ-συνθετάση μπορεί να παράγει ΑΤΡ χρησιμοποιώντας, ως άμεση πηγή ενέργειας, την ενέργεια που προέρχεται από: A. τη μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ B. την οξείδωση του πυροσταφυλικού οξέος σε CO 2 και H 2 Ο C. τη διαφορά συγκέντρωσης πρωτονίων που δημιουργείται στα μιτοχόνδρια D. τη διάσπαση του NADH+Η + και του FADH 2 E. το μεταβολισμό αμινοξέων 21. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι προϊόν ζύμωσης; A. Το διοξείδιο του άνθρακα B. Το οξυγόνο C. Η αιθανόλη D. Το γαλακτικό οξύ E. Όλα τα πιο πάνω 7

8 22. Κατά την παραγωγή ποιων διατροφικών προϊόντων από τα παρακάτω Ι - IV, που παράγονται με ζύμωση, παράγεται ταυτόχρονα και CO 2 ; I. Τυρί II. Μπύρα III. Γιαούρτι IV. Ψωμί A. I και IV μόνο B. II και III μόνο C. II και IV μόνο D. II, III και IV μόνο E. I, II, III και IV 23. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις, που αφορούν το οξυγόνο (Ο 2 ), ως προς τη συμμετοχή του στη διαδικασία της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής που εκτελείται στα ηπατικά μας κύτταρα, είναι ορθές; Ι. Αποτελεί υπόστρωμα ενός μιτοχονδριακού ενζύμου II. Επαναφέρει τα συνένζυμα των αφυδρογονασών στην οξειδωμένη μορφή τους III. Είναι απαραίτητη η παρουσία του για την εκτέλεση της αναερόβιας φάσης IV. Η δράση του αναστέλλεται από την παρουσία ιόντων κυανίου (CN - ) και μονοξειδίου του άνθρακα (CO) A. I και IV μόνο B. II και III μόνο C. II και IV μόνο D. I, II και IV μόνο E. I, II, III και IV 24. Ο ρόλος του συνενζύμου Α στην αερόβια κυτταρική αναπνοή είναι: A. να συνδέει το στάδιο της οξειδωτικής αποκαρβοξυλίωσης του πυροσταφυλικού με το στάδιο της τελικής οξείδωσης. B. να μεταφέρει ανθρακικές αλυσίδες C. να μεταφέρει ακετυλομάδα από το πυροσταφυλικό στο κιτρικό οξύ D. να οξειδώνεται στην αναπνευστική αλυσίδα E. όλα τα πιο πάνω. 8

9 Ερωτήσεις 25-27: H συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα ενός αθλητή μετρήθηκε σε τακτά διαστήματα, πριν, κατά και μετά από αγώνα δρόμου που είχε διάρκεια 10 λεπτά. αρχή τέλος Συγκέντρωση γαλακτ. οξέος Χρόνος (min) 25. Για πόσο χρονικό διάστημα, μετά το τέλος του αγώνα, συνεχίζει να αυξάνεται η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος; A. 10 λεπτά B. 15 λεπτά C. 20 λεπτά D. 25 λεπτά E. 30 λεπτά 26. Πόσος χρόνος, μετά τον αγώνα, χρειάστηκε για να επανέλθει η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα στα φυσιολογικά επίπεδα; A. 20 λεπτά B. 25 λεπτά C. 30 λεπτά D. 35 λεπτά E. 40 λεπτά 9

10 27. Γιατί δεν παρουσιάστηκε αύξηση στη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα πρώτα 4 λεπτά του αγώνα; A. O ρυθμός του αγώνα ήταν αρχικά γρήγορος και έπειτα έγινε πιο αργός B. Ο αθλητής στο ξεκίνημα πήρε βαθειά ανάσα C. Υπήρχε αρκετό νερό στο αίμα έτσι ώστε να διασπαστεί το γαλακτικό οξύ D. Αρχικά, δε συσσωρεύτηκε γαλακτικό οξύ επειδή στους μύες υπήρχε αρκετό διαθέσιμο οξυγόνο E. Κανένα από τα πιο πάνω 28. Ως αποτέλεσμα της γλυκόλυσης, της οξειδωτικής αποκαρβοξυλίωσης του πυροσταφυλικού οξέος και του κύκλου του Krebs, μόνο ένα μικρό ποσοστό της ενέργειας της γλυκόζης έχει μεταφερθεί σε μόρια ATP. Σε αυτό το σημείο, η περισσότερη διαθέσιμη ενέργεια περιέχεται: A. στα NAD + και FAD B. στο CO 2 C. στο πυροσταφυλικό οξύ D. στο ακετυλοσυνένζυμο A E. στα NADH+Η + και FADH Σε ποια περιοχή του κυττάρου, λόγω της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής, αυξάνεται η συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων (με αντίστοιχη μείωση του ph); A. Στη μήτρα του μιτοχονδρίου B. Στο κυτταρόπλασμα C. Στην εξωτερική πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης D. Στο μεσομεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου E. Στο εσωτερικό του θυλακοειδούς του χλωροπλάστη 30. Ο αριθμός μορίων ΑΤΡ που παράγονται, με την αερόβια κυτταρική αναπνοή σε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο, ανά μόριο γλυκόζης, ανά μόριο πυροσταφυλικού οξέος και ανά μόριο κιτρικού οξέος, είναι αντίστοιχα: A. 38, 15, 12 B. 36, 18, 15 C. 32, 16, 13 D. 36, 15, 12 E. 34, 17, 14 10

11 31. Όταν η διατροφή μας δεν περιέχει αρκετούς υδατάνθρακες, παίρνουμε την ενέργεια μας κυρίως από αποταμιευμένα λίπη. Ποιο από τα παρακάτω στάδια είναι το κλειδί για τη μεταβολική οδό που επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας από τα λίπη; A. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια γλυκόζης για να υποστούν γλυκόλυση B. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια γαλακτικού οξέος κατά την αναερόβια αναπνοή C. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια ακετυλοσυνενζύμου Α που εισέρχονται στο κύκλο Krebs D. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια α-κετογλουταρικού οξέος που εισέρχονται στο κύκλο Krebs E. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια οξαλοξικού οξέος που εισέρχονται στο κύκλο Krebs 32. Η διαδικασία της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής περιλαμβάνει μια σειρά από αντιδράσεις που δημιουργούν διαδοχικά ενδιάμεσα προϊόντα όπως φαίνεται πιο κάτω: α-κετογλουταρικό οξύ ηλεκτρικό οξύ φουμαρικό οξύ μηλικό οξύ Αν το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του ηλεκτρικού οξέος σε φουμαρικό οξύ απενεργοποιηθεί, ποια από τα παρακάτω θα συνέβαιναν; I. Συσσώρευση ηλεκτρικού οξέος II. Συνέχιση της μετατροπής του α-κετογλουταρικού οξέος σε ηλεκτρικό οξύ III. Σταδιακή μείωση στη συγκέντρωση του φουμαρικού οξέος IV. Άμεση διακοπή της παραγωγής του μηλικού οξέος A. I και II B. II και III C. III και IV D. I, II και III E. II, III και IV 33. Όταν, κατά την έντονη μυϊκή δραστηριότητα, η παροχή σε οξυγόνο στα μυϊκά μας κύτταρα δεν είναι αρκετή, τότε: A. το πυροσταφυλικό οξύ μετατρέπεται αποκλειστικά σε γαλακτικό στο κυτταρόπλασμα B. η γλυκόλυση μπορεί και να σταματήσει C. δεν επηρεάζεται ο ρυθμός παραγωγής ΑΤΡ D. η αερόβια αναπνοή συνεχίζεται E. αυξάνεται η παραγωγή CO 2 11

12 34. Αν σε αντίδραση ενζυμικής υδρόλυσης της σακχαρόζης, προσθέσουμε και το ένζυμο μαλτάση, τότε η ταχύτητα της αντίδρασης: A. θα αυξηθεί B. θα μειωθεί C. θα παραμείνει σταθερή γιατί η μαλτάση δεν μπορεί να δράσει D. θα αυξηθεί για λίγο και μετά θα σταθεροποιηθεί E. δε θα μεταβληθεί γιατί το ένζυμο που διασπά τη σακχαρόζη θα υδρολύσει και τη μαλτάση 35. Κάποια αντι-ρετροϊικά φάρμακα εναντίων του ιού HIV μοιάζουν στη δομή τους με το υπόστρωμα του ενζύμου που συντηρεί τον πολλαπλασιασμό του ιού HIV. Με αυτό τον τρόπο το υπόστρωμα δε μπορεί πια να δεσμευτεί στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Πώς μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το φάρμακο; A. Συναγωνιστικός αναστολέας B. Μόνιμος αναστολέας C. Μόνιμος ενεργοποιητής D. Αντιστρεπτός ενεργοποιητής E. Μη-συναγωνιστικός αναστολέας 36. Η πιο κάτω γραφική παράσταση δείχνει τα αποτελέσματα αντιδράσεων ενός ενζύμου με το υπόστρωμα του, σε διαφορετικές θερμοκρασίες, σε pη 6. [προϊόν] Θερμοκρασία ( ο C) Βασιζόμενοι στα δεδομένα θα μπορούσατε να προβλέψετε ποια θα ήταν τα αποτελέσματα αν το πείραμα επαναλαμβανόταν σε pη 4; A. Τα δεδομένα δεν είναι αρκετά για να μπορέσουμε να προβλέψουμε B. Θα παραγόταν προϊόν ίσο με αυτό που παράγεται σε pη 6 C. Θα παραγόταν λιγότερο προϊόν από ότι παράγεται σε pη 6 D. Θα παραγόταν περισσότερο προϊόν από ότι παράγεται σε pη 6 E. Θα παραγόταν λίγο ή ελάχιστο προϊόν 12

13 37. Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα εκτελείται μια ενζυμική αντίδραση και μετρείται η ταχύτητα της αντίδρασης, στους 37 o C και σε ph 6,8. Ακολούθως, στο δοκιμαστικό σωλήνα προστίθεται μια άγνωστη ουσίας Χ που έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της ενζυμικής δράσης. Η προσθήκη, στη συνέχεια, περίσσειας υποστρώματος δεν έχει καμιά επίδραση στην ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης. Η αραίωση όμως του διαλύματος, που ακολούθησε, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενζυμικής δράσης. Από τα αποτελέσματα συνάγεται ότι η άγνωστη ουσία Χ πρέπει να είναι: A. μόνιμος ή αντιστρεπτός συναγωνιστικός αναστολέας B. μόνιμος ή μη συναγωνιστικός αντιστρεπτός αναστολέας C. μόνιμος ενεργοποιητής D. αντιστρεπτός συναγωνιστικός αναστολέας E. μη συναγωνιστικός αντιστρεπτός αναστολέας Ερωτήσεις 38-39: Στους κινητικούς νευρώνες (είδος νευρικών κυττάρων) παράγεται μια μικρομοριακή ουσία, η ακετυλοχολίνη, που αποθηκεύεται σε κυστίδια. Όταν τα κυστίδια ενωθούν με τη κυτταρική μεμβράνη η ακετυλοχολίνη αποβάλλεται και αναγνωρίζεται από ειδικά μόρια της μεμβράνης του μυϊκού κυττάρου. Η σύνδεση αυτή προκαλεί τη σύσπαση του μυϊκού κυττάρου και κατ επέκταση του μυός. Το ένζυμο χολινεστεράση, που εκκρίνεται στη συνέχεια από τα μυϊκά κύτταρα, διασπά την ακετυλοχολίνη και έτσι σταματά τη δράση της και ο μυς χαλαρώνει. Αν αναστείλουμε τη δράση του ενζύμου, τότε ο μυς μένει σε σύσπαση και προκαλείται παράλυση. 38. Η σαρίνη είναι μια πολύ δραστική νευροτοξική ουσία που συνδέεται με ομοιοπολικό δεσμό στο ενεργό κέντρο του ενζύμου χολινεστεράση. Επομένως, με βάση και το κείμενο, η σαρίνη: A. είναι μη συναγωνιστικός αναστολέας της χολινεστεράσης, δεν ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη και προκαλεί τη χαλάρωση του μυός B. είναι συναγωνιστικός αντιστρεπτός αναστολέας της χολινεστεράσης, δεν ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη και προκαλεί τη χαλάρωση του μυός C. είναι μόνιμος ενεργοποιητής της χολινεστεράσης, ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη και προκαλεί μόνιμη σύσπαση του μυός D. είναι μόνιμος αναστολέας της χολινεστεράσης, δεν ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη και προκαλεί παράλυση E. είναι μόνιμος αναστολέας της χολινεστεράσης, ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη και προκαλεί μόνιμη σύσπαση του μυός 13

14 39. Η ακετυλοχολίνη και η χολινεστεράση, με βάση το κείμενο, αποβάλλονται αντίστοιχα: A. από το μυϊκό κύτταρο ενεργητικά και το νευρικό κύτταρο παθητικά B. από το νευρικό κύτταρο ενεργητικά και το μυϊκό κύτταρο παθητικά C. από το νευρικό κύτταρο παθητικά και το μυϊκό κύτταρο παθητικά D. από το νευρικό κύτταρο ενεργητικά και το μυϊκό κύτταρο ενεργητικά E. κανένα από τα παραπάνω 40. Η ουρία είναι μια οργανική ένωση η οποία έχει την ιδιότητα να σπάζει τους δεσμούς υδρογόνου. Αν προσθέσουμε ουρία σε μια ενζυμική αντίδραση παρατηρείται μείωση του ρυθμού αντίδρασης. Ποια πρόταση από τις παρακάτω εξηγεί το λόγο μείωσης του ρυθμού αντίδρασης; A. Η ουρία προκαλεί παραμόρφωση της δομής του ενεργού κέντρου του ενζύμου με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να μη προσαρμόζεται καλά και η ενέργεια ενεργοποίησης να αυξάνεται B. Η ουρία αυξάνει την ελαστικότητα του ενεργού κέντρου με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να προσαρμόζεται τέλεια και η ενέργεια ενεργοποίησης να αυξάνεται C. Η ουρία μειώνει την ελαστικότητα του ενεργού κέντρου του ενζύμου με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να προσαρμόζεται τέλεια και η ενέργεια ενεργοποίησης να αυξάνεται D. Η ουρία προκαλεί παραμόρφωση της δομής του ενεργού κέντρου του ενζύμου με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να μη προσαρμόζεται καλά και η ενέργεια ενεργοποίησης να μειώνεται E. Η ουρία προκαλεί παραμόρφωση της δομής του ενεργού κέντρου του ενζύμου με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να προσαρμόζεται τέλεια και η ενέργεια ενεργοποίησης να μειώνεται 41. Σε πειραματική διάταξη, περίσσεια του ενζύμου αμυλάση τοποθετήθηκε σε δοκιμαστικό σωλήνα με ρυθμιστικό διάλυμα και μικρή ποσότητα από εκχύλισμα πατάτας. Αφού πέρασε μια ώρα, μέρος του διαλύματος που προέκυψε αφαιρέθηκε και εξετάσθηκε με διάλυμα ιωδίου. Τι χρώμα θα περιμένατε να πάρει το διάλυμα μετά την προσθήκη του ιωδίου και γιατί; A. Μαύρο, λόγω της παρουσίας μεγάλης ποσότητας αμύλου από τη πατάτα. B. Μαύρο, λόγω της αμυλάσης που προσθέσαμε. C. Μαύρο, διότι η αμυλάση θα πολυμερίσει τη γλυκόζη στη πατάτα σε άμυλο. D. Κίτρινο-καφέ, λόγω του ότι όλο το άμυλο της πατάτας υδρολύθηκε E. Κίτρινο-καφέ, διότι το ιώδιο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αμύλου στη πατάτα. 14

15 42. Ποια επιλογή από τις Α Ε εξηγεί καλύτερα το λόγο για τον οποίο η πεψίνη είναι αδρανής στο δωδεκαδάκτυλο; A. Η θερμοκρασία στο δωδεκαδάκτυλο αποκλίνει από την άριστη τιμή θερμοκρασίας για τη πεψίνη B. Το pη στο δωδεκαδάκτυλο αποκλίνει από την άριστη τιμή pη για τη πεψίνη. C. Στο δωδεκαδάκτυλο δεν υπάρχει το υπόστρωμα για τη πεψίνη D. Η θρυψίνη και η χυμοθρυψίνη στο δωδεκαδάκτυλο διασπούν την πεψίνη E. Τα Β και D 43. Ποια επιλογή από τις Α Ε εξηγεί καλύτερα το λόγο για τον οποίο η μείωση της θερμοκρασίας μειώνει αισθητά τις διαδικασίες της σκοτεινής φάσης; A. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες μειώνονται οι απώλειες νερού με εξάτμιση έτσι μειώνεται και η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα B. Η ενέργεια για τις διαδικασίες της σκοτεινής φάσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία C. Η σκοτεινή φάση είναι μια διαδικασία που βασίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στη δράση των διαφόρων ενζύμων D. Η μείωση της θερμοκρασίας προκαλεί κρυστάλλωση στο CO 2 και άρα μείωση στο ρυθμό της σκοτεινής φάσης E. Κανένα από τα πιο πάνω 44. Σε ποιες κατηγορίες μακρομορίων ανήκουν τα ένζυμα; A. Υδατάνθρακες και ουδέτερα λίπη B. Πρωτεΐνες και νουκλεϊνικά οξέα C. Πρωτεΐνες και ουδέτερα λίπη D. DNA και RNA E. RNA και υδατάνθρακες Ερωτήσεις 45 και 46: Η πιο κάτω γραφική παράσταση παριστάνει τις αλλαγές στην ενέργεια κατά τη βιοχημική αντίδραση Α+Β C. 15

16 45. Η ενέργεια ενεργοποίησης αντιστοιχεί στον αριθμό: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. κανένα από τα πιο πάνω 46. Η ενέργεια που τελικά απελευθερώνεται αντιστοιχεί στον αριθμό: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. κανένα από τα πιο πάνω 47. Η αλκοολική αφυδρογονάση ανάγει την ακεταλδεΰδη σε αιθανόλη. Η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης. Ποιο είναι το ένζυμο, ποιο το υπόστρωμα και ποιο το προϊόν της αντίδρασης; Ένζυμο Υπόστρωμα Προϊόν A. καρβοξυδισμουτάση αιθανόλη ακεταλδεΰδη B. αλκοολική αφυδρογονάση ακεταλδεΰδη αιθανόλη C. ακεταλδεΰδη αιθανόλη αλκοολική αφυδρογονάση D. πυροσταφυλική καρβοξυλάση αιθανόλη CO 2 E. αλκοολική αφυδρογονάση ακεταλδεΰδη NADH+H Όταν η ταχύτητα της αντίδρασης μετατροπής της ακεταλδεΰδης σε αιθανόλη φτάσει τη μέγιστη, όσο και να αυξήσουμε τη συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης δεν αυξάνεται πλέον η ταχύτητα μετατροπής της σε αιθανόλη. Γιατί νομίζετε συμβαίνει αυτό; A. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, όλα τα μόρια του ενζύμου είναι κορεσμένα με μόρια υποστρώματος B. Σε ψηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης μειώνεται C. Σε ψηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος το ένζυμο χάνει την εξειδίκευση του D. Σε ψηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος μειώνεται η ενέργεια που ελευθερώνεται από την αντίδραση E. Για όλους τους πιο πάνω λόγους 16

17 49. Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει τμήμα της κυτταρικής μεμβράνης. Για ποιες από της παρακάτω επιλογές Α Ε όλες οι δηλώσεις που αφορούν τα μόρια 1-5 του σχήματος και αντιστοιχούν στα μόρια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του πίνακα είναι ορθές; Ι. Πρωτεϊνικός μεταφορέας ΙΙ. Μόριο που περιέχει μόνο άνθρακα και υδρογόνο ΙΙΙ. Μόριο που περιέχει φωσφόρο A B C D E Ένα φωσφορολιπίδιο, σε σχέση με ένα τριγλυκερίδιο, έχει: A. μια φωσφορική ομάδα αντί ένα λιπαρό οξύ B. δύο φωσφορικές ομάδες αντί δύο λιπαρά οξέα C. τρεις φωσφορικές ομάδες αντί δύο λιπαρά οξέα D. μια φωσφορική ομάδα στη θέση ενός ατόμου άνθρακα στη γλυκερόλη E. κανένα από τα πιο πάνω 51. Σε μια διπλοστιβάδα φωσφορολιπιδίων τα λιπίδια έχουν: A. τις υδρόφοβες κεφαλές τους στραμμένες στο εσωτερικό B. τις υδρόφοβες ουρές τους στραμμένες στο εσωτερικό C. τις κεφαλές που σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου στραμμένες στο εσωτερικό D. τις ουρές που σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου στραμμένες στο εσωτερικό E. απολύτως καμιά σχέση με το νερό 17

18 52. Τα πιο κάτω σχήματα δείχνουν τη μεταφορά ουσιών δια μέσου της κυτταρικής μεμβράνης στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Ποια/ες από τις πιο κάτω επιλογές χρειάζεται/ονται ενέργεια για τη μεταφορά των μορίων που φαίνονται με τον κύκλο και τα τρίγωνα; A. Το I μόνο B. Το III μόνο C. Το III και το IV μόνο D. Το II, το III και το IV μόνο E. Όλα χρειάζονται ενέργεια 53. Μέρος υδρόβιου φυτού του γλυκού νερού τοποθετήθηκε σε θαλασσινό νερό για 10 λεπτά και έπειτα παρατηρήθηκε κάτω από το μικροσκόπιο. Πιο από τα πιο κάτω διαγράμματα δείχνει καλύτερα πώς θα φαίνεται ένα από τα κύτταρα του φυτού αυτού; C. 18

19 54. Αν διάλυμα NaCI το οποίο είναι υπέρτονο σε σύγκριση με το κυτταρόπλασμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων εισαχθεί στο αίμα ενός ατόμου, τι μπορεί να παρατηρηθεί στα αιμοσφαίρια ή, τουλάχιστο, σε μερικά από αυτά: A. δεν θα παρατηρηθεί τίποτε B. θα προκληθεί αιμόλυση C. θα παρατηρηθεί συρρίκνωση D. μερικά θα συρρικνωθούν και άλλα θα αιμολυθούν E. ανάλογα με το άτομο μπορεί να παρατηρηθούν είτε συρρίκνωση, είτε αιμόλυση ή και τα δυο 55. Φυτά που ζουν σε αλμυρό έδαφος μπορούν να απορροφούν νερό από το έδαφος διότι: A. υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση άλατος στα κύτταρά τους παρά στο έδαφος B. υπάρχει μικρότερη συγκέντρωση άλατος στα κύτταρά τους παρά στο έδαφος C. αποβάλλεται μικρή ποσότητα νερού από τα φύλλα τους D. τα κύτταρά τους έχουν πιο χοντρό κυτταρικό τοίχωμα E. η κυτταρική τους μεμβράνη γίνεται ολοπερατή 56. Τα οξυντικά κύτταρα στο γαστρικό αδένα του στομάχου εκκρίνουν HCl. Αυτό γίνεται με: A. παθητική μεταφορά πρωτονίων B. εξωκυττάρωση πρωτονίων C. απλή διάχυση πρωτονίων D. ενεργητική μεταφορά πρωτονίων E. υποβοηθούμενη διάχυση διαμέσου της στιβάδας φωσφορολιπιδίων 57. Η γλυκόζη διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη του ερυθρού αιμοσφαιρίου με: A. απλή διάχυση B. ενεργητική μεταφορά C. υποβοηθούμενη διάχυση D. ενδοκυττάρωση E. κανένα από τα πιο πάνω 19

20 58. Η συγκέντρωση γλυκόζης μέσα στο ερυθρό αιμοσφαίριο διατηρείται μικρότερη από ότι έξω από το κύτταρο έτσι ώστε το κύτταρο να προσλαμβάνει συνεχώς γλυκόζη για τις αναπνευστικές του ανάγκες. Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις εξηγούν το φαινόμενο αυτό. Ι. Συνεχώς καταναλώνει γλυκόζη επειδή αναπνέει. Έτσι η συγκέντρωση στο κυτταρόπλασμα είναι πάντα μικρότερη ΙΙ. Μόλις εισέλθει η γλυκόζη στο κυτταρόπλασμα φωσφορυλιώνεται, φορτίζεται αρνητικά και έτσι οι συγκεντρώσεις δεν είναι συγκρίσιμες ΙΙΙ. Η γλυκόζη διασπάται σε μονοσακχαρίτες οι οποίοι δε διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη A. Ι B. ΙΙ C. Ι και ΙΙ D. ΙΙΙ E. Ι και ΙΙΙ 59. Ποια από τις πιο κάτω ιδιότητες του νερού εξηγεί καλύτερα τη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος που παρατηρείται μετά από εφίδρωση; A. Μεγάλη ειδική θερμότητα εξαέρωσης B. Ανώμαλη θερμική διαστολή C. Χαμηλό ιξώδες D. Μεγάλη διαλυτική ικανότητα E. Συνάφεια με άλλα σώματα 60. Φυτό τοποθετήθηκε σε περιβάλλον με διοξείδιο του άνθρακα που περιέχει ραδιενεργό οξυγόνο (C 18 Ο 2 ). Σε ποια από τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης θα ανιχνεύσουν τη ραδιενέργεια; A. Στο οξυγόνο B. Στο οξυγόνο και στο νερό C. Στη γλυκόζη και στο νερό D. Στο νερό E. Σε όλα 20

21 61. Αν το λευκό φως αντικατασταθεί με φως στο φάσμα του πράσινου/κίτρινου, τότε θα παρατηρήσουμε: A. αύξηση στο ρυθμό της φωτοσύνθεσης B. μείωση στο ρυθμό της φωτοσύνθεσης C. καμιά αλλαγή στο ρυθμό της φωτοσύνθεσης D. αύξηση στη παραγωγή οξυγόνου E. κανένα από τα πιο πάνω 62. Η γραφική παράσταση απεικονίζει την ταχύτητα παραγωγής οξυγόνου σε ένα φυτό ντομάτας για 24 ώρες σε συνθήκες ισημερίας (12 ώρες φως - 12 ώρες σκοτάδι). Σε ποιο από τα σημεία 1 5 της καμπύλης είναι μεσάνυχτα; A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E Ποιο από τα παρακάτω ΔΕ συμβαίνει κατά την κυκλική φωτοφωσφορυλίωση? A. Παραγωγή ΑΤΡ B. Το κέντρο αντιδράσεων του φωτοσυστήματος I (ΡS I) είναι ενεργό C. Μεταφορά ηλεκτρόνιων στις μεμβράνες των θυλακοειδών D. Χρήση ηλιακής ενέργειας E. Σύνθεση NADPH+H Ποια από τις πιο κάτω εξισώσεις αντιπροσωπεύει καλύτερα τη φωτεινή φάση της φωτοσύνθεσης; (hv = ενέργεια φωτονίου) A. 2H 2 O + 2NADP + + nadp + npi + hv O 2 + 2NADPH + 2H + + natp B. H 2 O + CO 2 + hv C(H 2 O) + O 2 C. 2H 2 O + 2NADP + + natp + hv O 2 + 2NADPH + 2H + + nadp + npi D. Ο 2 + 2NADP + + natp + hv 2H 2 O + 2NADPH + 2H + + nadp + npi E. 2H 2 O + 2NADPH + nadp + npi + hv O 2 + 2NADP + + 2H + + natp 21

22 65. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για το φωτοσύστημα II (PS II); A. Βρίσκεται στις μεμβράνες των θυλακοειδών B. Εμπλέκεται στη διάσπαση του νερού C. Περιέχει την χλωροφύλλη P680 D. Χρειάζεται για την κυκλική φωτοφωσφορυλίωση E. Είναι συνδεδεμένο με σύστημα χρωστικών για να μπορεί να πάρει ενέργεια από το ηλιακό φως 66. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις που αναφέρονται στη σύνθεση των υδατανθράκων κατά τη σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης (κύκλος του Calvin) ΔΕΝ ισχύει; A. Η καρβοξυδισμουτάση χρειάζεται για τη δέσμευση του CO 2 B. Το NADPH+H + είναι πηγή υδρογόνων για τη βιοσύνθεση της γλυκόζης C. Οι αντιδράσεις γίνονται στις μεμβράνες των θυλακοειδών D. Η ATP είναι η πηγή ενέργειας για τη βιοσύνθεση της γλυκόζης E. Δε χρειάζεται ατμοσφαιρικό οξυγόνο 67. Στις χώρες της Βόρειας θάλασσας, η ένταση της ακτινοβολίας είναι μικρότερη από τις χώρες πιο κοντά στον ισημερινό. Γιατί η ρύπανση από βαρέα μέταλλα έχει περισσότερες επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή στις χώρες της Βόρειας θάλασσας; A. Σε χαμηλές θερμοκρασίες δε γίνεται φωτοσύνθεση και τα βαρέα μέταλλα είναι δηλητήρια για τη φωτοσύνθεση B. Σε χαμηλής έντασης ακτινοβολία το μαγνήσιο στη χλωροφύλλη αντικαθίσταται από βαρέα μέταλλα C. Σε χαμηλής έντασης ακτινοβολία δε διεγείρεται αρκετά η χλωροφύλλη D. Σε χαμηλής έντασης ακτινοβολία η ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή E. Αυτή η δήλωση δεν ευσταθεί 68. Η διαδικασία της χημειώσμωσης, είναι σημαντική για τη(ν)/τον: I. αερόβια κυτταρική αναπνοή II. γλυκόλυση III. κύκλο Krebs IV. φωτοσύνθεση V. πρόσληψη νερού από τα φυτά 22

23 A. III και V B. II, III και IV C. I και IV D. I, III και V E. I, II, III και IV 69. Ποιοι παράγοντες ρυθμίζουν την ταχύτητα παραγωγής σακχάρου στον κύκλο του Calvin; I. Η συγκέντρωση CO 2 στο φύλλο II. Η ένταση του φωτός III. Το ποσοστό ΑΤΡ που παράγεται από τη φωτεινή φάση IV. Η θερμοκρασία A. I μόνο B. I και II μόνο C. I και III μόνο D. I, III και IV μόνο E. I, II, III και IV 70. Η γλυκόζη πολυμερίζεται αμέσως μετά τη σύνθεση της στα φυτά επειδή: A. είναι διαλυτή αν μείνει μέσα στο στρώμα του χλωροπλάστη και διαλυμένη είναι δηλητήριο. B. είναι ωσμωτικά δραστήρια και θα προκληθεί ρήξη του χλωροπλάστη αν δεν πολυμεριστεί C. το άμυλο είναι αδιάλυτο και προκαλεί αύξηση στον όγκο του φυτικού κυττάρου D. πρέπει να παράγεται συνέχεια αφού η αυξημένη συγκέντρωση της είναι αναστολέας των ενζύμων του κύκλου του Calvin E. κανένα από τα πιο πάνω 71. Η ειλεοκολική βαλβίδα επιτρέπει τη(ν): A. μονόδρομη ροή γαστρικού χυλού από τον ειλεό στη νήστιδα B. αμφίδρομη ροή γαστρικού χυλού από το στομάχι στον ειλεό C. μονόδρομη ροή εντερικού χυλού από το λεπτό στο παχύ έντερο D. αμφίδρομη ροή εντερικού χυλού από το λεπτό στο παχύ έντερο E. μονόδρομη ροή εντερικού χυλού από τη νήστιδα στον ειλεό 23

24 72. Τα ένζυμα που σχετίζονται με την πέψη των πρωτεϊνών στο στομάχι και στο δωδεκαδάκτυλο: A. εκκρίνονται από το πάγκρεας B. ενεργοποιούνται από το HCl C. υπάρχουν στο στομάχι D. εκκρίνονται σε ανενεργό μορφή E. διεγείρονται από την εντεροκινάση 73. Η σεκρετίνη είναι μια ορμόνη η οποία: A. διεγείρει το πάγκρεας για την έκκριση όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO 3 ) B. μετατρέπει το θρυψινογόνο σε θρυψίνη C. ενεργοποιεί τη χυμοθρυψίνη D. αναστέλλει τη δράση της παγκρεατικής α-αμυλάσης E. ελέγχει όλα τα πιο πάνω 74. Τα προϊόντα της πέψης των πρωτεϊνών, μετά την απορρόφηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κύτταρα: A. στη γλυκόλυση και στην τελική οξείδωση B. μόνο στη γλυκόλυση C. μόνο στον κύκλο του Krebs D. στη γλυκόλυση και στον κύκλο του Krebs E. μόνο στην τελική οξείδωση 75. Η πιο σημαντική λειτουργία των λαχνών του λεπτού εντέρου είναι να: A. αυξάνουν την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του εντέρου B. βοηθούν στην κίνηση της τροφής C. εκκρίνουν ένζυμα D. παγιδεύουν βακτήρια E. απορροφούν νερό 76. Η χολερυθρίνη είναι: A. συστατικό της χολής B. μια από της αιτίες για την εμφάνιση ίκτερου C. προϊόν της αποικοδόμησης της αιμοσφαιρίνης D. τοξική για τον οργανισμό E. ισχύουν όλα τα πιο πάνω 24

25 77. Η πραγματική επιφάνεια απορρόφησης στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι οι: A. μικρολάχνες στο λεπτό έντερο B. λάχνες στο λεπτό έντερο C. μικρολάχνες στο παχύ έντερο D. λάχνες στο παχύ έντερο E. πτυχές του λεπτού εντέρου 78. Το υπόστρωμα για τις διπεπτιδάσες: A. απαντάται στο λεπτό έντερο B. περιέχει ένα πεπτιδικό δεσμό μόνο C. είναι προϊόν της δράσης των πρωτεολυτικών ενζύμων του παγκρεατικού υγρού D. ισχύουν τα Α και Β μόνο E. ισχύουν τα Α, Β και C 79. Η ορμόνη γαστρίνη εκκρίνεται από τη δομή Ι και δρα στη δομή ΙΙ: δομή Ι δομή ΙΙ A. δωδεκαδάκτυλο στομάχι B. σιελογόνοι αδένες στομάχι C. πεπτιδικά κύτταρα εγκέφαλο D. στομάχι γαστρικοί αδένες E. οξυντικά κύτταρα δωδεκαδάκτυλο 80. Στην πέψη των υδατανθράκων δρουν τα πιο κάτω ένζυμα με τη σειρά: A. α-αμυλάση, δισακχαράσες, παγκρεατική αμυλάση B. α-αμυλάση, παγκρεατική αμυλάση, δισακχαράσες C. παγκρεατική αμυλάση, α-αμυλάση, δισακχαράσες D. δισακχαράσες, α-αμυλάση, παγκρεατική αμυλάση E. α-αμυλάση, παγκρεατική α-αμυλάση, παγκρεατική λιπάση 25

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος. ΠΕΠΤΙΚΟ 1. Α. Να γράψετε τα είδη των δοντιών Α, Β, Γ, Δ και τα μέρη του δοντιού Ε Μ. Β. Πόσα δόντια έχει ένα παιδί 3 χρόνων; Γ. Ποιοι αδένες αφήνουν το έκκριμά τους στη στοματική κοιλότητα και ποιο το

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Νικολέτας Ε. 3ο Κεφάλαιο Περιληπτική Απόδοση 3.1. Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (2). Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση (β) NADPH στη σκοτεινή φάση της

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2011 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Μικροβιολογία-Ιολογία Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Βιοενεργητική μικροβίων Βακτηριακή Γενετική Επισκόπηση Βακτηριοφάγων Προκαρυωτική ποικιλότητα (Βακτήρια) Προκαρυωτική ποικιλότητα (Αρχαία)

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2015 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Λέξεις-κλειδιά Κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη... Βασικές ιδιότητες της πλασματικής μεμβράνης... Βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου :

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : 1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο; Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση Μεταβολισμός του γλυκογόνου Το γλυκογόνο είναι ο αφθονότερος υδατάνθρακας των ζώων Το γλυκογόνο αποθηκεύεται κυρίως στο ήπαρ (3-7% κατά βάρος) και στους μύες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Πώς ονομάζεται η βιοχημική αντίδραση της συνένωσης των δύο μορίων; Συμπύκνωση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. 3. Πώς ονομάζεται η βιοχημική αντίδραση της συνένωσης των δύο μορίων; Συμπύκνωση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΖΗΤΗΜΑ: 1. Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; Γλυκόζη 2. Εάν δύο τέτοια μόρια ενωθούν μαζί τι θα προκύψει; Μαλτόζη 3. Πώς ονομάζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Από έδρας Δ. Ματθόπουλος Ζωολογία Δ. Ματθόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης.

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ ΖΗΤΗΜΑ Α Το σχεδιάγραμμα δείχνει τμήμα κυτταρικής μεμβράνης. (α) Να ονομάσετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 16 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α Α.1. γ Α.2. δ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.. α. Σωστό, β. Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες

Είναι σημαντικές επειδή: Αποτελούν βασικά δοµικά συστατικά του σώµατος Εξυπηρετούν ενεργειακές ανάγκες Ασκούν έλεγχο σε όλες τις βιοχηµικές διεργασίες ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά) 2.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ, 9 14 (απλή αναφορά), 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, σελ. 20 36 Οργανικές Ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις προτάσεις Α1 και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Β. ιαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH 3 COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ ( ιάλυμα 1 ). Β1. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 1.

Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Β. ιαθέτουμε υδατικό διάλυμα CH 3 COONa συγκέντρωσης 0,1 Μ ( ιάλυμα 1 ). Β1. Να υπολογίσετε το ph του διαλύματος 1. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων

οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων οµή και λειτουργία των µεγάλων βιολογικών µορίων κατηγορίες υδατάνθρακες πρωτεΐνες νουκλεϊνικά οξέα λιπίδια Οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, νουκλεϊνικά οξέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Επειδή στο σχολικό βιβλίο Βιολογία Β Γενικού Λυκείου Γενικής παιδείας πρόσφατα προστέθηκαν ερωτήσεις και άλλαξε η αρίθμηση των προϋπαρχουσών ασκήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0-03. ΕΝΟΤΗΤΑ : Χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών (απλή αναφορά). ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία της ζωής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά). ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000 Θέµατα Χηµείας Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2000. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας - Βιοχηµείας Τεχνoλογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 000 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1.1. Ένα υδατικό διάλυµα χαρακτηρίζεται ουδέτερο στους

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 11 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ) 25 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ) ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (11:00 13:00) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΑ. 3. Στο σχήμα φαίνεται η υποθετική δράση ενός ενζύμου πάνω σε ένα υπόστρωμα και ο αναστολέας του.

ΕΝΖΥΜΑ. 3. Στο σχήμα φαίνεται η υποθετική δράση ενός ενζύμου πάνω σε ένα υπόστρωμα και ο αναστολέας του. ΕΝΖΥΜΑ 1. (α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο «εξειδίκευση των ενζύμων» καθώς και που οφείλεται αυτή. (β) Ποιες ουσίες μπορούν να επηρεάσουν τη δράση ενός ενζύμου και πώς; (γ) Πώς τα ένζυμα επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Άννα Ν. Εισαγωγή Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3.6.2014 ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ:1.30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ:10 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΒΑΘΜΟΣ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες;

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 1 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Το κύτταρο αποτελείται από χηµικές ενώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µικρά βιολογικά µόρια και τα βιολογικά µακροµόρια. Στα µικρά βιολογικά µόρια ανήκουν, τα ανόργανα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

ΘΕΜΑ 1 ο 1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4. Να συμπληρώσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Department of Chemical Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Department of Chemical Κυτταρική αναπνοή Λαμβάνει χώρα σε τρία στάδια Γλυκόλυση, ένα μόριο γλυκόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθηµα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 5 Ιουνίου 2006 7.30 π.µ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 Φεβρουαρίου 2008 Διάρκεια: 2,5 ώρες... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1.4 Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Το κύτταρο 2 Ρόλος κυτταρικών οργανιδίων Πυρήνας περιέχει τα μόρια DNA μαζί με άλλες συνδεμένες πρωτεΐνες και περιβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 1 V ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ I. Γενικότητες Αναλόγως των τροφικών τους απαιτήσεων τα µικρόβια διαιρούνται σε κατηγορίες: - αυτότροφα που χρησιµοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες:

Α4. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω χημικές εξισώσεις σωστά συμπληρωμένες: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 2011 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Στο πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς η μετατροπή ς σε απλούστερες. Η λειργία πεπτικού συστήματος μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: (α) πέψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡIΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ 2010 2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ Η κυτταρική ή πλασματική μεμβράνη αποτελεί το εξωτερικό όριο του κυττάρου από το περιβάλλον και περικλείει

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες υποδιαιρέσεις γαστρεντερικού σωλήνα. Επικουρικά όργανα

Κύριες υποδιαιρέσεις γαστρεντερικού σωλήνα. Επικουρικά όργανα Πεπτικό σύστημα Οι διαφάνειες προέρχονται από προηγούμενες διαλέξεις του Καθηγητή κ. Ταραβήρα (με μερικές τροποποιήσεις και προσθήκες όπου κρινόταν απαραίτητο). Η συμβολή σας είναι σημαντική για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιμέλεια: Ομάδα Χημικών της Ώθησης ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ A Για τις προτάσεις Α1 και Α2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ. Λίπη. Ταξινόµηση λιπών. Τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. Λιπαρά οξέα

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ. Λίπη. Ταξινόµηση λιπών. Τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια. Λιπαρά οξέα MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ Θέµατα ιάλεξης οµή και ρόλος των λιπών στην άσκηση ιαδικασία διάσπασης των ελεύθερων λιπαρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Δίνονται: Κ a CH 3 COOH = 10 5, Κ b NH 3 = 10 5 Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ωρα εξέτασης: Πέμπτη, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 2013 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Σ πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς η μετατροπή ς σε απλούστερες. Η λειργία πεπτικού συστήμας μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: (α) πέψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 07:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. S 2 Μονάδες 4

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. δ. S 2 Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ημερομηνία και Ώρα εξέτασης: Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2015 08:00-11:00

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. 2Ag + 2OH - Ag 2 Ο + Η 2 Ο + 2e - και στη συνέχεια: Εργαστηριακή Άσκηση:

Φωτοσύνθεση. 2Ag + 2OH - Ag 2 Ο + Η 2 Ο + 2e - και στη συνέχεια: Εργαστηριακή Άσκηση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Φωτοσύνθεση Οδηγίες: Στην εργαστηριακή αυτή άσκηση θα ασχοληθούμε με την διεργασία της φωτοσύνθεσης. Το πείραμα αυτής της άσκησης θα είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης»

Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης» Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης» Β. Στεργίου - Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ & ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

ΠΕΨΗ & ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΠΕΨΗ & ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Αποικοδόμηση πρωτεϊνών αμινοξέων και ο κύκλος της ουρίας Η αποικοδόμηση των πρωτεϊνών της τροφής (πέψη) ή του σώματος (πρωτεόλυση) παράγει αμινοξέα. Τα αμινοξέα δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΥ ΓΕΝΙΚΥ ΛΥΚΕΙΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΜΕΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΛΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΣ ΤΕΧΝΛΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΛ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες;

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ. Τι είναι οι υδατάνθρακες; ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Τι είναι οι υδατάνθρακες; Οι υδατάνθρακες είναι τα νομίσματα ενέργειας του σώματός μας. Τα περισσότερα τρόφιμα που τρώμε καθημερινά αποτελούνται από υδατάνθρακες. Ο οργανισμός μας, σπα τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 14 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 1.2 1.1. γ. Μονάδες 5 1.2. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 1.2 1.1. γ. Μονάδες 5 1.2. Μονάδες 5 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τις

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl.

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ Η επιβίωση των ζώντων οργανισµών οφείλεται εκτός των άλλων και στην ικανότητά τους να ρυθµίζουν την αποθήκευση και την κινητοποίηση της ενέργειας για το µεταβολισµότους.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Απαντήσεις στις ερωτήσεις: Πρόλογος Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει το μαθητή της Γ Γυμνασίου στην κατανόηση των θεμελιωδών γνώσεων της Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 3 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 12 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl.

1.2. Ένα υδατικό διάλυμα έχει ph = 5 στους 25 ο C. Το διάλυμα αυτό μπορεί να περιέχει α. ΝΗ 3. β. HCOOH. γ. HCOONa. δ. KCl. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 14 ΕΝΟΤΗΤΑ 4:

Διαβάστε περισσότερα

Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Λουκάς Νικολάου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2007 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Στο πεπτικό σύστηµα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς και η µετατροπή τους σε απλούστερες. Η λειτουργία του πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συμπληρωμένο.

Μονάδες 5 1.2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα σωστά συμπληρωμένο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΕΤΣΕΡΑ 12 ΙΟΤΝΙΟΤ 2000 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ): ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΗΠΑΡ VLDL Ανασκόπηση μεταβολισμού λιπιδίων & λιποπρωτεϊνών ΤΡΟΦΗ ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΗΠΑΡ Κυκλοφορία Χυλομικρά Λιπαρά οξέα HDL LDL VLDL ΗΠΑΡ Τριγλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Θερινό εξάμηνο 2011 ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΑ Τα πιο διαδεδομένα είδη της γήινης βλάστησης βάση διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 2010 2 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Βιολογία είναι η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα