ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται είτε με τη διάσπαση της τροφής για τα ζώα είτε με την φωτοσύνθεση για τα φυτά. Για να προκύψει όμως απαιτείται να πραγματοποιηθούν διαφόρων ειδών χημικές αντιδράσεις οι οποίες συνιστούν τον μεταβολισμό. Αυτός με την σειρά του χωρίζεται στον καταβολισμό και τον αναβολισμό. Ο πρώτος περιλαμβάνει την διάσπαση σύνθετων ουσιών σε πιο απλές δίνοντας ενέργεια [εξώθερμη αντίδραση],ενώ ο δεύτερος συνθέτει τις απλούστερες για να προκύψουν πιο σύνθετες με δαπάνη ενέργειας [ενδόθερμη αντίδραση].η μεταφορά της χημικής ενέργειας γίνεται με την βοήθεια της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP).Αυτή αποτελείται από τρεις φωσφορικές ομάδες και οι δεσμοί των δυο τελευταίων ονομάζονται δεσμοί υψηλής ενέργειας. Ακόμα, παραλαμβάνει και μεταφέρει ενέργεια σε όλο το μέρος του κυττάρου και την απελευθερώνει μόνο με μια αντίδραση. Βασικό ρόλο σε αυτό παίζει και η διφωσφορική αδενοσίνη (ΑDP) που επαναφορτίζει την ATP. Γενικότερα τα κύτταρα δεν αποθηκεύουν πολλά μόρια ΑΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.2 ΕΝΖΥΜΑ Όπως προαναφέρθηκε για να πραγματοποιηθούν οι χημικές αντιδράσεις στους οργανισμούς χρειάζεται ενέργεια. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης. Σημαντικό είναι πως οι διάφορες χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στο κύτταρο με ελάχιστη ενέργεια και μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου,εάν δοκιμάζαμε να τις πραγματοποιήσουμε μέσα στο εργαστήριο θα χρειαζόντουσαν τεράστια ποσά ενέργειας και πολύς χρόνος. Τα κύτταρα όμως το επιτυγχάνουν αυτό χάρη σε κάποιους μηχανισμούς τους που ονομάζονται ένζυμα. Αυτά καταφέρνουν αυτές τις σημαντικές μειώσεις σε χρόνο και ενέργεια χάρη στον κατάλληλο προσανατολισμό των αντιδρώντων μορίων ή αλλιώς των μορίων- υποστρωμάτων. Αυτό γίνεται στο ενεργό κέντρο των ενζύμων με την

2 εξής διαδικασία: Όταν συντεθεί το υπόστρωμα με το ένζυμο οι δεσμοί των μορίων τους χαλαρώνουν και έτσι σπάνε πιο εύκολα ώστε να σχηματιστούν τα κατάλληλα προϊόντα. Τα ένζυμα ως πρωτεϊνικά μόρια φέρουν κάποιες ιδιότητες των πρωτεϊνών. 1)Η καταλυτική τους δράση καθορίζεται από την τριτοταγή δομή του πρωτεϊνικού μορίου και αυτή χάνεται όταν χαθεί η δομή 2)Δρουν ιδιαίτερα γρήγορα 3)Δε συμμετέχουν στην αντίδραση που καταλύουν, δηλαδή παραμένουν αναλλοίωτα. Μετά το τέλος της αντίδρασης μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές, μέχρι να καταστραφούν. 4)Εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, που οφείλεται στη διάταξή τους στο χώρο και στη δυνατότητα σύνδεσης του ενεργού τους κέντρου με το υπόστρωμα. Δηλαδή δρουν συνήθως σε ένα μόνο συγκεκριμένο υπόστρωμα οπότε ένα ένζυμο καταλύει μία μόνο χημική αντίδραση ή, το πολύ, μια σειρά από πολύ συγγενικές αντιδράσεις. Παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση είναι: Η καταλάση που καταλύει μόνο την αντίδραση διάσπασης του υπεροξειδίου του υδρογόνου. Αντίθετα η παγκρεατική λιπάση, ένζυμο που εκκρίνεται από το πάγκρεας, καταλύει τις αντιδράσεις διάσπασης μιας σειράς διαφορετικών λιπιδίων. - Η δραστικότητα των ενζύμων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Τα ένζυμα ανάλογα με την δράση τους, εάν δηλαδή δρουν μέσα στο κύτταρο ή εκκρίνουν ουσίες έξω από αυτό χωρίζονται σε ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά. Η ονομασία τους προκύπτει συνήθως με την προσθήκη της κατάληξης αση στο όνομα του υποστρώματος όπου δρουν είτε από την αντίδραση που καταλύουν [τον τύπο]. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των ενζύμων είναι οι εξής: 1) Θερμοκρασία: Όπως συμβαίνει στις περισσότερες χημικές αντιδράσεις, έτσι και σ' αυτές που καταλύονται από ένζυμα (ενζυμικές) η ταχύτητά τους μεταβάλλεται ανάλογα με τη μεταβολή της θερμοκρασίας. Για κάθε ένζυμο υπάρχει μια ορισμένη θερμοκρασία (άριστη), στην οποία η ταχύτητα της

3 αντίδρασης γίνεται μέγιστη. Η θερμοκρασία αυτή κυμαίνεται γύρω στους 36 βαθμούς. Εάν αυξηθεί αυτή τότε η ταχύτητα της αντίδρασης ελαττώνεται. Εάν ξεπεραστεί κάποια θερμοκρασία τότε η δραστικότητα του ενζύμου δεν επανέρχεται καθώς τα πρωτεϊνικά μόρια χάνουν την τριτοταγή δομή τους, χάρη στην οποία είναι δραστικά. 2)pH: Τα ένζυμα επηρεάζονται από μεταβολές του pη. Όξινο ή και αλκαλικό περιβάλλον μπορεί να συντελέσει την καταστροφή του. Για κάθε ένζυμο υπάρχει μια ορισμένη τιμή του pη, στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης που καταλύει είναι η μέγιστη. Τα ενδοκυτταρικά ένζυμα δρουν καλά στο pη 7. Τα εξωκυτταρικά μπορούν να πάρουν ποικίλες τιμές από 2 έως και 8,5 3)Συγκέντρωση υποστρώματος: Η αύξηση της συγκέντρωσης του υποστρώματος οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης αρκεί να μην έχει ξεπεράσει κάποιον αριθμό γιατί πλέον θα υπάρχουν ελεύθερα ένζυμα να τα καλύψουν. 4)Συγκέντρωση ενζύμου: Για δεδομένη συγκέντρωση υποστρώματος και για συγκεκριμένη τιμή του pη και της θερμοκρασίας, η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται με την αύξηση της ποσότητας του ενζύμου. Υπάρχουν επίσης και τρόποι αναστολής της λειτουργίας των ενζύμων οι οποίοι μπορεί να είναι αντιστρεπτή ή και όχι. Πολλές φορές τα ένζυμα για να λειτουργήσουν χρειάζονται οπωσδήποτε κάποια ουσία μη πρωτεϊνικής φύσης. Αυτές οι ουσίες ονομάζονται συμπαράγοντες. Εφαρμογές των ενζύμων: Βιοχημεία, βιοιατρική, βιοτεχνολογία

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.3 ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Φωτοσύνθεση ορίζεται : Η διαδικασία κατά την οποία όργανα και ουσίες των φυτών όπως η χλωροφύλλη κατά την οποία η φωτεινή ενέργεια που παγιδεύεται από αυτήν, μετατρέπεται σε χημική και αποθηκεύεται σε οργανικά μόρια. Έτσι οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που είναι κυρίως τα φυτά συνθέτουν υδατάνθρακες (γλυκόζη), χρησιμοποιώντας απλές ανόργανες ενώσεις, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό, που βρίσκουν άφθονες στο περιβάλλον τους. Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται αυτότροφοι και παράγωγοι επειδή παράγουν μόνοι τους όλες τις ουσίες που τους είναι απαραίτητες χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το προϊόν της φωτοσύνθεσης. Οι υπόλοιποι οργανισμοί που δεν μπορούν να συνθέσουν οι ίδιοι τις απαραίτητες ουσίες χαρακτηρίζονται ως ετερότροφοι και τις παίρνουν τρώγοντας άλλους. Όλοι οι οργανισμοί εξαρτιούνται από την φωτοσύνθεση καθώς οι οργανικές ουσίες που παράγονται, μέσω της τροφικής αλυσίδας καταλήγουν να είναι απαραίτητες για τους άμεσους καταναλωτές [δηλαδή φυτοφάγους] αλλά και τους έμμεσους [σαρκοφάγους]. Η φωτοσύνθεση πραγματοποιείται στα πράσινα μέρη του φύλλου. Γενικότερα αποτελείται από δυο επιδερμίδες οι οποίες καλύπτονται από την εφυμενίδα. Ανάμεσα τους υπάρχει το μεσόφυλλο και αγγεία. Κάποια ανοίγματα πάνω στο φύλλο ονομάζονται στόματα. Αυτά με την σειρά τους περιβάλλονται από τα καταφρακτικά κύτταρα. Μέσω της διάχυσης πραγματοποιείται η είσοδος τους διοξειδίου του άνθρακα. Από τις ρίζες παίρνει νερό ενώ η χλωροφύλλη δεσμεύει την ηλιακή ακτινοβολία. Κατά την φωτοσύνθεση απελευθερώνεται και οξυγόνο. Διαπνοή ονομάζεται η εξάτμιση του νερού του φυτού μέσα από τα στόματα των φύλλων. ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Η φωτεινή ακτινοβολία δεσμεύεται από τις φωτοσυνθετικές χρωστικές. Οι χρωστικές αυτές βρίσκονται κυρίως στο grana των χλωροπλαστών. Οι δυο κατηγορίες που ανήκουν είναι η χλωροφύλλη και τα καροτενοειδή. Η πρώτη βρίσκεται σχεδόν σε όλους τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς. Ακόμα σε

5 αυτές οφείλεται το πράσινο χρώμα των φύλλων. Το φθινόπωρο που αποδομούνται αναλαμβάνουν δράση τα καροτενοειδή που δίνουν ποικίλα χρώματα στα φυτά για την καλύτερη δέσμευση της ελάχιστης ακτινοβολίας. ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ Η φωτοσύνθεση χωρίζεται σε δυο φάσεις: 1)Την φωτεινή. Κατά την διαρκεί αυτής μόρια χλωροφύλλης δεσμεύουν την ηλιακής ακτινοβολίας και διεγείρονται. Αργότερα αποδιεγείρονται απελευθερώνοντας ενέργεια και προκαλώντας των ιονισμό και άλλων τέτοιων μορίων. Ένα μέρος της ενέργειας που παράχθηκε χρησιμοποιείται για την διάσπαση μορίων νερού και οξυγόνου. Ύστερα το τελευταίο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα 2)Την σκοτεινή. Αρχικά δεσμεύεται το διοξείδιο του άνθρακα από μια πεντόζη. Μετά από μια σειρά αντιδράσεων παράγονται τελικά γλυκόζη και άλλες ουσίες. Μέσα σε αυτές και το νερό. Η γενική αντίδραση της φωτοσύνθεσης είναι: Τη φωτοσύνθεση την επηρεάζουν και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες: 1)Θερμοκρασία. Η ταχύτητα της φωτοσύνθεσης επηρεάζεται από τη θερμοκρασία αφού επηρεάζει την ταχύτητα των ενζυμικών αντιδράσεων. Πάνω από 30 βαθμούς η φωτοσύνθεση μειώνεται. 2)Το φως. Σε φυσιολογικές συνθήκες η αύξηση του φωτός αυξάνει για κάποιο χρονικό διάστημα και την φωτοσύνθεση

6 3)Το διοξείδιο του άνθρακα: Η απόδοση της εξαρτάται και από αυτό εφόσον συμμετέχει στις αντιδράσεις της σκοτεινής φάσης. Σε φυσιολογικές συνθήκες η αύξηση του προκαλεί την αύξηση της. 4)Το νερό. Η μείωση του δημιουργεί πρόβλημα στην φωτοσύνθεση και ιδιαιτέρως σε περιόδους ξηρασίας που τα στόματα κλείνουν για να μην το χάνουν. Έτσι όμως δεν εισέρχεται ούτε διοξείδιο του άνθρακα 5)Τα ανόργανα άλατα. Τα φυτά δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο με το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα. Έτσι για να κρατήσουν την δομή και την λειτουργικότητα τους χρησιμοποιούν και κάποια ανόργανα άλατα που εάν απουσιάζουν αλλοιώνουν το χρώμα των φύλλων οπότε και την φωτοσύνθεση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.4 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Στα κύτταρα οι απλές ουσίες προέρχονται από την διάσπαση πιο σύνθετων και αξιοποιώντας τες με δυο τρόπους. Ή την σύνθεση νέων μεγαλομορίων είτε οξειδώνονται δίνοντας χημική ενέργεια μέσω της διαδικασίας που λέγεται κυτταρική αναπνοή. Μέσα από αυτές τις αντιδράσεις τροφοδοτούν ενέργεια στον οργανισμό χρησιμοποιώντας όλες τις πολυχρησιμοποιημένες ουσίες αλλά κυρίως λίπος και υδατάνθρακες. Η κυτταρική αναπνοή μπορεί να γίνει με δυο τρόπους : Είτε αερόβια, δηλαδή με πρόσληψη οξυγόνου,είτε αναερόβια χωρίς δηλαδή πρόσληψη οξυγόνου. Η διάσπαση της γλυκόζης περιλαμβάνει τρεις διαδικασίες: τη γλυκόλυση, τον κύκλο του κιτρικού οξέος ή κύκλο του Κρεμπς (Krebs) και την οξειδωτική φωσφορυλίωση. Η γλυκόλυση είναι μια σπουδαία μεταβατική οδός για την διάσπαση της γλυκόζης. Γίνεται στο κυτταρόπλασμα αναερόβια και προκύπτουν δυο μόρια πυροσταφιλικού οξέος. Εάν στο κύτταρο υπάρχει οξυγόνου, το πυροσταφυλικό οξύ εισέρχεται στο μιτοχόνδριο και εκεί οξειδώνεται,προς

7 διοξείδιο του άνθρακα και νερό (αερόβια αναπνοή). Αν δεν υπάρχει οξυγόνο (αναερόβια αναπνοή), το πυροσταφυλικό οξύ μετατρέπεται, ανάλογα με το είδος του κυττάρου, σε αιθυλική αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακα. Στην αερόβια αναπνοή η οξείδωση του πυροσταφιλικού οξέος γίνεται σε δυο μέρη. Στον κύκλο του Κrebs και την οξειδωτική φωσφωρυλίωση. Ο κύκλος αυτός είναι μια σειρά αντιδράσεων χωρίς να υπάρχει οξυγόνο. Ενώ η οξειδωτική φωσφορυλίωση πραγματοποιείται στο μιτοχόνδριο με την ύπαρξη οξυγόνου,απελευθερώνοντας ενέργεια. Γενικά η εξίσωση της κυτταρικής αναπνοής είναι η εξής: C 6 H 12 Ο 6 +6Ο 2 +6H 2 Ο 6CΟ Η 2 Ο + Ε Οι αντιδράσεις της κυτταρικής αναπνοής θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται συνέχεια κάτι που δεν συμβαίνει. Ο οργανισμός κάνει όσες του χρειάζονται μέχρι ελάττωσης των μορίων ATP. ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ Αναερόβια αναπνοή χρησιμοποιούν κυρίως μικροοργανισμοί που οξειδώνουν την γλυκόζη χωρίς την παρουσία οξυγόνου, για την παραγωγή ΑΤΡ. Πολλές φορές και οι πολυκύτταροι αναγκάζονται να το κάνουν όπως τα μυϊκά κύτταρα. Χαρακτηριστικές τέτοιες ζυμώσεις αποτελούν η αλκοολική και γαλακτική ζύμωση. Η πρώτη γίνεται στις ζύμες κυρίως αλλά πολλές φορές και σε τμήματα φυτών. Ακόμα είναι βασική για την δημιουργία μπύρας αλλά και κρασιού όπως και ψωμιού. Η δεύτερη συναντάται κυρίως σε μικροοργανισμούς αλλά και σε κάποιους ανώτερους όταν υπάρχει περιορισμένη ποσότητα οξυγόνου. Βασικά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα οφείλουν την ύπαρξη τους σε αυτήν.

8 Εάν το κύτταρο έχει ανάγκη από ενέργεια η σειρά προτεραιότητας είναι η εξής: Υδατάνθρακες, ουδέτερα λίπη που διασπώνται σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα, πρωτεΐνες. Γενικότερα, η κυτταρική αναπνοή είναι αντίθετη της φωτοσύνθεσης. Η σωστή λειτουργία και των δυο μαζί αλλά και μεμονωμένα κρατάνε σε σωστές αναλογίες το διοξείδιο του άνθρακα και το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα μας!.

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τράπεζα Θεμάτων Βιολογίας Β' Λυκείου 2014-2015 Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΓΗ_Β_ΒΙΟ_0_14306 Β6 (ΚΕΦ. 2, 3) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΙΙ. Στο φυτικό κύτταρο συνυπάρχουν δύο οργανίδια τα οποία διαθέτουν γενετικό υλικό και τα οποία σχετίζονται λειτουργικά, στο πλαίσιο δύο βασικών μεταβολικών διεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ 2013 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΕΝΖΥΜΑ Η Ενέργεια είναι δύσκολο να ορισθεί, αλλά μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΑΡΡΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 of 164 http://www.agrool.gr Το σύγγραµµα αυτό δεν φιλοδοξεί να καλύψει πλήρως τα αντικείµενα της κυτταρικής Βιολογίας και Μενδελιανής

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα

Ο κύκλος του Krebs. Περιεχόµενα Ο κύκλος του Krebs Ο κύκλος του κιτρικού οξέος είναι µια κυκλική αλληλουχία αντιδράσεων, στην οποία το τελικό προϊόν είναι αντιδρόν του αρχικού σταδίου. Στον κύκλο αυτό συµµετέχουν πολλά ένζυµα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α

νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση ΪΜΜΜί 4,- % ν ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ νιαιου Λυκείου κή Κατευθυνση β ΪΜΜΜί Κ i I «ι ντί Η',, % ν ρ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Α Ο Η Ν Α 4,- Βιοχημεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να διατηρηθεί η ζωή, να εξασφαλιστούν δηλαδή οι δομές και οι λειτουργίες της, χρειάζεται ενέργεια. Ο άνθρωπος εξασφαλίζει την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια με τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού ΠEPIΓPAMMA Η ολοκλήρωση του µεταβολισµού Ï Îfi Ë KΕΦΑΛΑΙΟ 30 ATP Αλληλεπίδραση µεταβολικών πορειών για την παραγωγή ενέργειας. Στα αριστερά, η φωτογραφία δείχνει λεπτοµέρεια από έναν ελληνικό αµφορέα του 6ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 31-7-14 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2 Στο σχήμα 1 του άρθρου που δημοσιεύσαμε την προηγούμενη φορά φαίνεται η καθοριστικός ρόλος των μικροοργανισμών για την ύπαρξη της ζωής, αφού χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ------------ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ------------ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ

ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ ΛΙΠΙΔΙΑ ΛΙΠΑΡΕΣ ΥΛΕΣ Τα λιπίδια είναι μια χημικά ετερογενής ομάδα ενώσεων με έντονη υδροφοβικότητα. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν διαλύονται στο νερό (ή διαλύονται πολύ λίγο), ενώ είναι διαλυτά

Διαβάστε περισσότερα

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ

EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ EÏ EÏ. ºÂÚÂÎ Ô BÈÔÏÔÁ ã Àª π À O στόχος αυτού του βιβλίου είναι διπλός, δηλαδή, αφενός να βοηθήσει το µαθητή να κατανοήσει πιο εύκολα το µάθηµα της Βιολογίας, που εξαιτίας της ορολογίας και του λεξιλογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : 1. (α) Α: Ανήκει στα: ουδέτερα λίπη (τριγλυκερίδια) Β: Ανήκει στα: φωσφορολιπίδια (β) Δύο από τα πιο κάτω. Τα λίπη: Είναι κακοί αγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 14 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β ΠΗΓΕΣ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ- ΧΗΜΕΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. (κίτρινο χρώμα) ( μπλέ χρώμα) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τους μαθητές στην ΆΜΕΣΗ κατανόηση των απαιτήσεων των πανελληνίων εξετάσεων δίνοντας τους τα θέματα των 15 χρόνων των κανονικών εξετάσεων του Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους:

2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: 2.4 ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Οι οργανικές ουσίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς για τρεις κύριους λόγους: (α) Αποτελούν βασικά δομικά συστατικά του σώματος (β) Εξυπηρετούν ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ

ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ol ΣΤΟΧΟΙ 7 ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.1 Υδατάνθρακες 7.2 Λίπη - έλαια - σαπούνια - απορρυπαντική δράση 7.3 Πρωτεΐνες 7.4 Πολυμερή - πλαστικά 7.5 Υφάνσιμες ίνες Ερωτήσεις - προβλήματα Ol ΣΤΟΧΟΙ Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος

1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δομή και λειτουργία του οικοσυστήματος 1. Γενικά για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος Η δομή καθορίζει τις λειτουργίες οι οποίες επιτελούνται μέσα στο οικοσύστημα, αλλά και αντιστρόφως,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα