ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α' ΦΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Φεβρουαρίου 2009 Διάρκεια: 3 ώρες.... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για κάθε ερώτηση να σημειώσετε την πιθανότερη ορθή απάντηση. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με +1. Κάθε λανθασμένη απάντηση βαθμολογείται με -1. Όταν δεν δοθεί απάντηση, δεν μπαίνει βαθμός. Οι απαντήσεις να γραφτούν στο φύλλο απαντήσεων στις στήλες 2, 5, 8, 11. 1

2 1. Τα πιο κάτω σχήματα δείχνουν την τοποθέτηση μιας ATP-συνθετάσης στην κυτταρική μεμβράνη, την κατεύθυνση της μεταφοράς Η + (πρωτονίων) και της σύνθεσης ή υδρόλυσης της ATP. Ποιο από τα σχήματα είναι ορθό; A. Ι μόνο B. ΙΙ μόνο C. ΙΙΙ μόνο D. Ι, ΙΙΙ μόνο E. Ι, ΙΙ μόνο. 2. Οι πρωτεΐνες εξυπηρετούν πολλές λειτουργίες στους οργανισμούς και μπορούν να ταξινομηθούν αναλόγως. Ποιες από τις πιο κάτω λειτουργίες εκτελούνται από τις πρωτεΐνες; A. Επικοινωνία μεταξύ κυττάρων και κατάλυση των χημικών αντιδράσεων B. Κατάλυση των χημικών αντιδράσεων και στήριξη της κυτταρικής δομής C. Στήριξη της κυτταρικής δομής και μεταφορά των μορίων D. Μεταφορά των μορίων και κατάλυση των αντιδράσεων E. Όλα τα πιο πάνω είναι σωστά. 3. Ποια από τα ακόλουθα αέρια παράγονται στα φυτικά κύτταρα σε κανονικές συνθήκες μεταβολισμού; Ι Διοξείδιο του άνθρακα ΙΙ Οξυγόνο ΙΙΙ Υδρογόνο A. I μόνο B. II μόνο C. III μόνο D. I, II μόνο E. I, II, III. Ερωτήσεις 4, 5, 6: Το διάγραμμα δείχνει τη γενική δομή ενός αμινοξέος 2

3 4. Τα μέρη που παρουσιάζονται με τη διάταξη 1, 2, 3 είναι A. αμινομάδα, καρβοξυλομάδα, πλευρική ομάδα B. αμινομάδα, πλευρική ομάδα, καρβοξυλομάδα C. καρβοξυλομάδα, αμινομάδα, πλευρική ομάδα D. καρβοξυλομάδα, πλευρική ομάδα, αμινομάδα E. πλευρική ομάδα, αμινομάδα, καρβοξυλομάδα. 5. Ποιο/α μέρος/η του αμινοξέος συμβάλλουν στη δημιουργία του πεπτιδικού δεσμού; A. 1 μόνο B. 2 μόνο C. 3 μόνο D. 1 και 2 E. 2 και Ποιες ομάδες συμβάλλουν στη δημιουργία των δεσμών που διαμορφώνουν την τριτοταγή δομή της πρωτεΐνης; A. 1 και 2 μόνο B. 2 και 3 μόνο C. 3 μόνο D. 1, 2 και 3 E. Κανένα από τα πιο πάνω. 7. Ένα είδος του βακτηρίου Escherichia coli δεν μπορεί να ενσωματώσει ακόρεστα φωσφορολιπίδια στην κυτταρική μεμβράνη. Ποιος από τους πιο κάτω τύπους μεμβράνης απεικονίζει και περιγράφει σωστά τη μεμβράνη ενός τέτοιου βακτηρίου; A. Η μεμβράνη θα εμφανιζόταν ως τύπος Ι και θα ήταν περισσότερο ρευστή στις χαμηλές θερμοκρασίες B. Η μεμβράνη θα εμφανιζόταν ως τύπος Ι και θα ήταν λιγότερο ρευστή στις χαμηλές θερμοκρασίες C. Η μεμβράνη θα εμφανιζόταν ως τύπος ΙΙ και θα ήταν περισσότερο ρευστή στις χαμηλές θερμοκρασίες D. Η μεμβράνη θα εμφανιζόταν ως τύπος ΙΙ και θα ήταν λιγότερο ρευστή στις χαμηλές θερμοκρασίες E. Η μεμβράνη θα εμφανιζόταν ως τύπος ΙΙΙ και δε θα διέφερε καθόλου από τις κανονικές βακτηριακές μεμβράνες. 3

4 8. Ποιο/α από τα πιο κάτω δεν μπορεί/ούν να περάσει/ουν διαμέσου της διπλοστιβάδας φωσφορολιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης χωρίς τη βοήθεια πρωτεϊνικών μεταφορέων;. A. Το Α B. Το Α και Β C. Το Β και C D. To Α και D E. Το C και D. 9. Δύο πανομοιότυπα φυτικά κύτταρα τοποθετούνται σε δύο διαφορετικά διαλύματα Α και Β. Η εικόνα παρουσιάζει τα δύο αυτά κύτταρα μετά που έχουν τοποθετηθεί στα ανάλογα διαλύματα. Από αυτά τα διαγράμματα, να πείτε ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχύει. A. Το διάλυμα A έχει ψηλότερη συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας από το διάλυμα B B. Το διάλυμα A έχει την ίδια συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας με το διάλυμα B C. Το διάλυμα A έχει χαμηλότερη συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας από το διάλυμα B D. Το κύτταρο στο διάλυμα A έχει αποκτήσει την ίδια συγκέντρωση διαλυμένων ουσιών με το κύτταρο στο διάλυμα B E. Δεν είναι δυνατό να καθοριστεί η σχετική συγκέντρωση διαλυμένων ουσιών στα διαλύματα Α και Β. 10. Το ακόλουθο διάγραμμα περιγράφει μια μεταβολική οδό που αποτελείται από τέσσερις αντιδράσεις που καταλύονται από 4 ένζυμα (W, X, Y, Z) και που περιλαμβάνει 5 προϊόντα μεταβολισμούς (A, B, C, D, E). Τα ένζυμα Χ και Υ απαιτούν την παρουσία ψευδαργύρου ως συμπαράγοντα για να λειτουργήσουν. Ποιες νομίζετε θα ήταν οι συνέπειες στη μεταβολική οδό αν αφαιρούσαμε το ψευδάργυρου; A. Συσσώρευση των προϊόντων μεταβολισμού Β ή/και D B. Χαμηλά επίπεδα προϊόντος Β λόγω χαμηλότερης δραστηριότητας στη μεταβολική οδό C. Συσσώρευση του προϊόντος C ως αποτέλεσμα των υψηλότερων ποσοστών βιοσύνθεσης D. Συσσώρευση προϊόντων C και Ε ως αποτέλεσμα των υψηλότερων ποσοστών δραστηριότητας των αντίστοιχων ενζύμων Υ και Χ E. Χαμηλότερο επίπεδο προϊόντος Α ως αποτέλεσμα αύξησης στην αντισταθμιστική δραστηριότητα της μεταβολικής διάβασης. 4

5 11. Το ηλεκτρικό οξύ είναι το υπόστρωμα για το ένζυμο αφυδρογονάση του ηλεκτρικού οξέος. Το πιο κάτω διάγραμμα δείχνει τη δομή του υποστρώματος (του ηλεκτρικού οξέος) και δύο άλλων ενδιάμεσων μορίων του κύκλου του Krebs. Ένας επιστήμονας εισηγείται ότι το μηλικό και το οξαλοξικό οξύ μπορεί να είναι αναστολείς της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος. Τι νομίζετε για αυτή την εισήγηση; Να επιλέξετε από τα πιο κάτω. Ηλεκτρικό Οξύ Μηλικό οξύ Οξαλοξικό οξύ Υπόστρωμα A. Δεν υπάρχει περίπτωση το οξαλοξικό και το μηλικό να είναι αναστολείς. Τα ένζυμα έχουν μόνο το ειδικό υπόστρωμα B. Δεν υπάρχει περίπτωση το οξαλοξικό και το μηλικό να είναι αναστολείς. Το ένζυμο πρέπει να συνεχίσει τη λειτουργία του επ αόριστον για να συνεχίσει τον κύκλο του Krebs. Εάν το μηλικό και το οξαλοξικό οξύ ήταν αναστολείς τότε ο κύκλος του Krebs θα σταματούσε τελείως C. Είναι πιθανόν επειδή το μηλικό και το οξαλοξικό οξύ έχουν στερεοχημικές ομοιότητες με το ηλεκτρικό οξύ και έχουν το ίδιο φορτίο. Αυτό βοηθά στη ρύθμιση του ενζύμου και κατ επέκταση στη ρύθμιση της ταχύτητας του κύκλου του Krebs D. Είναι δυνατό μόνο το οξαλοξικό οξύ να είναι αναστολέας (έχει το ίδιο φορτίο και παρόμοια στερεοχημική δομή με το ηλεκτρικό οξύ) E. Είναι δυνατό και οι τρεις ενώσεις να είναι υποστρώματα του ενζύμου και θα δεσμεύονται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου με ίδια συγγένεια και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Το ηλεκτρικό οξύ είναι το αρχικό υπόστρωμα επειδή εμφανίζεται πρώτα κατά τη διάρκεια του κύκλου Krebs. 12. Για ποια από τα ακόλουθα προϊόντα ζύμωσης χρησιμοποιείται ζυμομύκητας για να παρασκευαστούν; Ι. Τυρί ΙΙ. Μπύρα ΙΙΙ. Γιαούρτι IV. Ψωμί A. I και IV μόνο B. II και III μόνο C. II και IV μόνο D. II, III και IV μόνο E. I, II, III και IV. 5

6 13. Ποιες από τις ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να είναι αποτέλεσμα των εκκρίσεων στο γαστρεντερικό σωλήνα; Ι. Αλλαγή του ph στο περιεχόμενο του γαστρικού σωλήνα. ΙΙ. Γαλακτοματοποίηση των λιπιδίων. ΙΙΙ. Απελευθέρωση των βακτηρίων που διευκολύνουν την πέψη των μακρομορίων. IV. Απελευθέρωση των πεπτικών ενζύμων. A. II, IV μόνο B. I, II, III μόνο C. I, II, IV μόνο D. II, III, IV μόνο E. I, II, III, IV. 14. Το φυσικό αντι-όξινο υγρό που παράγεται για να προστατεύσει το έντερο από το γαστρικό οξύ παράγεται από το A. στομάχι B. ήπαρ C. οισοφάγος D. πάγκρεας E. λεπτό έντερο. 15. Οι ουσίες που παράγονται από το ήπαρ και το πάγκρεας εκκρίνονται στο/η του λεπτού εντέρου. A. σφικτήρα B. δωδεκαδάκτυλο C. νήστιδα D. ειλεό E. κόλον. 16. Η μεγαλύτερη ποικιλία πεπτικών ενζύμων παρουσιάζεται στο/η A. παχύ έντερο B. στοματική κοιλότητα C. στομάχι D. χοληδόχο κύστη E. λεπτό έντερο. 17. Η πεψίνη είναι ένζυμο που παράγεται στο στομάχι και έχει ως υπόστρωμα τις πρωτεΐνες τις οποίες διασπά σε μικρότερα πεπτίδια. Ποια δήλωση είναι ορθή για την πεψίνη; A. Η δραστηριότητα της πεψίνης θα επιταχυνθεί στο λεπτό έντερο επειδή το ph γίνεται λιγότερο όξινο B. Η πεψίνη θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ίδια ταχύτητα σε όλη την πορεία της τροφής στο λεπτό έντερο μέχρι να διασπαστεί όλη η πρωτεΐνη C. Η πεψίνη θα πάψει να λειτουργεί στο λεπτό έντερο δεδομένου ότι οι αλκαλικές εκκρίσεις από το πάγκρεας εξουδετερώνουν το όξινο ph D. Η σιελογόνος αμυλάση ενεργοποιεί την πεψίνη στο στομάχι, αφού τη μετατρέπει σε ενεργό ένζυμο από το ανενεργό πεψινογόνο E. Η δραστηριότητα της πεψίνης θα επιταχυνθεί στο λεπτό έντερο επειδή το ph γίνεται λιγότερο όξινο, και η πεψίνη θα λειτουργεί με την ίδια ταχύτητα σε όλη την πορεία της τροφής στο έντερο μέχρι να διασπαστεί όλη η πρωτεΐνη. 6

7 18. Κάποτε, μετά από χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης χολόλιθων, απαιτείται να αφαιρεθεί ολόκληρη η χοληδόχος κύστη. Μετά από αυτό οι ασθενείς ενθαρρύνονται να αποφεύγουν τα λίπη επειδή A. η χοληδόχος κύστη παράγει τη χολή, που είναι απαραίτητη για την γαλακτοματοποίηση των λιπών B. χωρίς τη χολή που παράγεται από τη χοληδόχο κύστη, τα λίπη δεν μπορούν να υδρολυθούν ενζυμικά C. η χοληδόχος κύστη παράγει την ορμόνη εντερογαστρίνη, η οποία είναι απαραίτητη για να αφομοιωθούν τα λίπη D. η χοληδόχος κύστη αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες χολής η οποία απελευθερώνεται όταν τα λίπη φθάνουν στο λεπτό έντερο E. τα χυλομικρά εισάγονται αρχικά στη χοληδόχο κύστη πριν κινηθούν προς το ήπαρ. 19. Οι πνεύμονες αποτελούνται από πολλούς μικρούς σάκους αέρα (τις κυψελίδες) και αιμοφόρα αγγεία, που αυξάνουν το εμβαδόν επιφάνειας και επιταχύνουν την ανταλλαγή ουσιών με το περιβάλλον, μέσω των τοιχωμάτων τους. Οι ανάλογες δομές στο πεπτικό σύστημα που έχουν παρόμοια λειτουργία με τα αγγεία και τις κυψελίδες στον πνεύμονα είναι οι/ο A. λάχνες και μικρολάχνες B. οισοφάγος C. γαστρικοί αδένες D. λιποπρωτεΐνες ψηλής πυκνότητας E. σφικτήρες. 20. Ποια από τις πιο κάτω επιφάνειες, είναι η πραγματική επιφάνεια απορρόφησης στο λεπτό έντερο; A. πτυχές B. τριχοειδή C. ήπαρ D. λεμφαγγεία E. μικρολάχνες. 21. Ερευνητές έκαναν ένα πείραμα για να δουν την πορεία των διαφόρων μακρομορίων, στο γαστρεντερικό σωλήνα. Γι αυτό το λόγο στόχευσαν με ραδιενέργεια διάφορα είδη μακρομορίων στην τροφή ενός πειραματόζωου και παρακολούθησαν τη μετακίνηση των απορροφημένων μορίων. Ποια μόρια κινήθηκαν κατά μήκος μιας διαφορετικής πορείας στο γαστρεντερικό σωλήνα από τα υπόλοιπα; A. υδατάνθρακες B. πρωτεΐνες C. νουκλεϊνικά οξέα D. λίπη E. όλα ακολούθησαν την ίδια πορεία. 22. Ποια δήλωση είναι λάθος: A. Η πέψη των πρωτεϊνών αρχίζει στο στομάχι B. Στην πέψη των πρωτεϊνών περιλαμβάνεται η πεψίνη, η οποία παράγεται στα πεπτιδικά κύτταρα του στομάχου C. Η πέψη των πρωτεϊνών εξαρτάται από το HCl που εκκρίνεται από τα οξυντικά κύτταρα του στομάχου 7

8 D. Η πέψη των πρωτεϊνών ξεκινά όταν η πεψίνη διασπά τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες σε μικρότερα πολυπεπτίδια E. Η πέψη των πρωτεϊνών στο στομάχι γίνεται σε ph γύρω στο Ποιο από τα πιο κάτω συμβάλλει στη μηχανική ή χημική πέψη των τροφίμων στο ανθρώπινο στομάχι; Ι. Μυϊκές συστολές των τοιχωμάτων του στομάχου ΙΙ. Έκκριση του υδροχλωρικού οξέος στο στομάχι ΙΙΙ. Η βλεννώδης κάλυψη της εσωτερικής επένδυσης του στομάχου IV. Χολή που παράγεται από το ήπαρ. A. I μόνο B. I, II μόνο C. I, III μόνο D. II, III μόνο E. I, II, III, IV. 24. Το αέριο οξυγόνο που παράγεται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης προέρχεται από τη διάσπαση A. του διοξειδίου του άνθρακα B. του νερού C. κάποιων φωτοευαίσθητων χρωστικών ουσιών D. της χλωροφύλλης Α E. της χλωροφύλλης Α, της χλωροφύλλης Β και μίας χρωστικής ουσίας. 25. Οι ζωικοί οργανισμοί μπορούν να ελευθερώνουν χημική ενέργεια με τη διάσπαση της γλυκόζης σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Πού γίνεται αυτή η διαδικασία; A. Μόνο στα μυϊκά κύτταρα την ώρα της άσκησης B. Μέσα στη στομαχική κοιλότητα C. Κατά μήκος του λεπτού εντέρου D. Σε διάφορα κύτταρα σε όλο το σώμα E. Στο αίμα. 26. Κατά τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής, όπου το κύτταρο απελευθερώνει ενέργεια από τη γλυκόζη, υπάρχουν διάφορα στάδια. Η μεταβολική οδός που πραγματοποιεί τη σταδιακή μετατροπή των οργανικών ενώσεων από το ηλεκτρικό στο μηλικό οξύ είναι: α-κετογλουταρικό οξύ ηλεκτρικό οξύ φουμαρικό οξύ μηλικό οξύ Εάν το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του ηλεκτρικού σε φουμαρικό οξύ απενεργοποιηθεί, ποια/ποιες από τις πιο κάτω συνέπειες αναμένεται να προκύψουν σε αυτή τη μεταβολική οδό; Ι. Κάποια συσσώρευση ηλεκτρικού οξέος ΙΙ. Συνεχής διάσπαση/κατανάλωση του α-κετογλουταρικού οξέος ΙΙΙ. Βαθμιαία εξάντληση του φουμαρικού οξέος IV. Άμεση παύση της παραγωγής μηλικού οξέος A. I, II μόνο B. II, III μόνο C. III IV μόνο D. I, II, III μόνο E. II, III, IV μόνο. 8

9 27. Να συμπληρώστε τα κενά (Ι και ΙΙ) στην ακόλουθη δήλωση: (Ι)... είναι για το άμυλο όπως... (ΙΙ) είναι για την πρωτεΐνη: A. Ι: γλυκόζη, ΙΙ: νουκλεοτίδια B. Ι: γαλακτόζη, ΙΙ: αμινοξέα C. Ι: γλυκόζη, ΙΙ: αμινοξέα D. Ι: ένα αμινοξύ, ΙΙ: σάκχαρα E. Ι: νουκλεοτίδια, ΙΙ: γλυκόζη. 28. Σύμφωνα με τη γνώση σας για τις βιολογικές διεργασίες των φυτών και τις οργανικές ενώσεις που εμπλέκονται, ποια ομάδα συστατικών είναι απαραίτητη για τα φυτά στις μεγαλύτερες ποσότητες; A. Μαγγάνιο, μαγνήσιο και μολυβδαίνιο B. Ψευδάργυρος, χαλκός και άζωτο C. Βόριο, χαλκός και κάλιο D. Άζωτο, φώσφορο και κάλιο E. Θείο, άζωτο και χαλκός. 29. Επιπλέον, αν τα πιο πάνω στοιχεία είναι τόσο απαραίτητα, εξίσου απαραίτητος είναι και ο άνθρακας. Ποια είναι η αρχική πηγή άνθρακα για τα φυτά; A. Διάσπαση των οργανικών μορίων B. Πρόσληψη της γλυκόζης C. Το νερό D. Ατμοσφαιρικός αέρας E. Το άμυλο. 30. Οι πιο κάτω εικόνες δείχνουν τη μεταφορά ή τη διάχυση μορίων διαμέσου μιας μεμβράνης, με διεύθυνση όπως υποδεικνύεται από το βέλος. Ποια από τις πιο κάτω επιλογές απαιτεί άμεση κατανάλωση ενέργειας έτσι ώστε να μεταφερθούν τα μόρια που αντιπροσωπεύονται με τρίγωνα και κύκλους ; A. Ι μόνο B. ΙΙΙ μόνο C. ΙΙΙ και IV μόνο D. ΙΙ, ΙΙΙ και IV μόνο E. Όλα απαιτούν ενέργεια. 9

10 31. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει με τον ορθότερο τρόπο τη δομή και τη λειτουργία των ενζύμων; A. Τα ένζυμα είναι μόρια που λαμβάνουν μέρος στην πέψη B. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που παράγονται στους ζωντανούς οργανισμούς που διευκολύνουν επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις C. Τα ένζυμα είναι χημικές ουσίες στις σωματικές εκκρίσεις που προστατεύουν το σώμα από τη μόλυνση. D. Τα ένζυμα είναι χημικές ουσίες στις σκόνες πλυσίματος και τα προϊόντα καθαρισμού E. Τα ένζυμα είναι ανόργανες χημικές ουσίες που ενεργούν ως καταλύτες για να αυξήσουν το ποσοστό μιας αντίδρασης, χωρίς κατανάλωση οι ίδιοι. 32. Τα πιο κάτω διαγράμματα αντιπροσωπεύουν τις δομικές αλλαγές (τα βέλη δείχνουν ρήξη) που θα συμβούν σε ένα ζωικό κύτταρο αν το βάλουμε σε διάλυμα με διαφορετικές συγκεντρώσεις άλατος NaCl (1.0, 0.5, 0.1, 0 Μ) Για ένα ανάλογο φυτικό κύτταρο ίδιου μεγέθους και περιεκτικότητας του κυτταροπλάσματος σε διαλυμένες ουσίες, ποιο από τα πιο κάτω διαλύματα θα προκαλέσει ρήξη σε αυτό το φυτικό κύτταρο; A. 1.0 M NaCl B. 0.5 M NaCl C. 0.1 M NaCl D. 0 M NaCl E. Κανένα από τα πιο πάνω. 33. Ποια από τις πιο κάτω ουσίες μπορεί εύκολα να περάσει μέσω μιας εκλεκτικά διαπερατής μεμβράνης χωρίς την εμπλοκή πρωτεϊνικού μεταφορέα; A. Αιμοσφαιρίνη B. Οξυγόνο (Ο 2 ) C. Γλυκόζη D. Ένα κατιόν νατρίου (Na + ) E. Τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP). 34. Η διατήρηση προϊόντων σε χαμηλές θερμοκρασίες (4 C) επεκτείνει τη ζωή των προϊόντων επειδή A. καθιστά το προϊόν πάρα πολύ υγρό για να μπορούν να πολλαπλασιαστούν τα μικρόβια B. οι πρωτεΐνες και το DNA μετουσιώνονται στις χαμηλές θερμοκρασίες και επομένως τα μικρόβια σκοτώνονται C. ο ρυθμός μεταβολισμού και διπλασιασμού των μικροβίων επιβραδύνεται, λόγω του ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τις άριστες τιμές θερμοκρασίας για τα πλείστα βακτηριακά ένζυμα D. οι τοξίνες που παράγονται από τα μικρόβια δεν είναι επιβλαβείς στις χαμηλές θερμοκρασίες E. τα μικρόβια δεν απαντώνται στα ψυγεία. 10

11 35. Ποιο από τα πιο κάτω δεν είναι λειτουργία των μεμβρανικών πρωτεϊνών; A. Ενζυμική δραστηριότητα B. Μεσοκυττάρια σύνδεση (σύνδεση μεταξύ κυττάρων) C. Εκτέλεση του κύκλου του Κάλβιν D. Σύνδεση με τον κυτταροσκελετό E. Εκτέλεση της μη κυκλικής σύνθεσης της ATP κατά τη φωτοσύνθεση. 36. Η κύρια/ες λειτουργία/ες του ήπατος είναι Ι. Έκκριση της ινσουλίνης και γλυκαγόνης ΙΙ. Παραγωγή της χολής ΙΙΙ. Πρόσληψη και έκκριση γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος IV. Σύνθεση αζωτούχων ουσιών V. Διάσπαση των τοξικών ουσιών A. I B. II C. II και III D. I, III και IV E. II, III, IV και V. 37. Ποια στοιχεία βρίσκονται συνήθως στα αμινοξέα προτού αυτά συμπυκνωθούν σε πρωτεϊνικές αλυσίδες; A. Άνθρακας, υδρογόνο, άζωτο, θείο και οξυγόνο B. Υδρογόνο, άνθρακας, θείο και άζωτο C. Άζωτο, οξυγόνο, θείο, φώσφορο και άνθρακας D. Οξυγόνο, φώσφορο, άζωτο και υδρογόνο E. Υδρογόνο, φώσφορο, άνθρακας και άζωτο. 38. Ένας φοιτητής κατέγραψε τα γεγονότα μιας αντίδρασης ενζυμικής κατάλυσης χρησιμοποιώντας ένα ένζυμο στους 37 ο C. Στο δοκιμαστικό σωλήνα 1, έβαλε διάλυμα από ασπράδι (πρωτεΐνη) 10 cm 3 το οποίο ήταν βρασμένο. Αυτό φαινόταν νεφελώδες, (δεν ήταν διαυγές). Μετά, πρόσθεσε 2 cm 3 ενζύμου και ανάδευσε. Δέκα λεπτά αργότερα, το νεφελώδες διάλυμα είχε γίνει διαυγές όπως φαίνεται στο δοκιμαστικό σωλήνα 2 υποδεικνύοντας ότι το ένζυμο αυτό διασπά την πρωτεΐνη. Το διάλυμα θα γινόταν διαυγές γρηγορότερα αν ο φοιτητής: A. Χρησιμοποιούσε λιγότερη πρωτεΐνη από ασπράδι B. Δεν ανάδευε το μίγμα C. Άλλαζε το ph του διαλύματος D. Αύξανε τη θερμοκρασία της αντίδρασης στους 75 C E. Πρόσθετε ιώδιο στο δοκιμαστικό σωλήνα. 11

12 39. Η γραφική παράσταση παρουσιάζει την επίδραση του Χ στην ταχύτητα μιας ενζυμικά καταλυόμενης αντίδρασης. Ποιο από τα πιο κάτω θα μπορούσε να είναι το Χ; A. Συγκέντρωση ή θερμοκρασία του υποστρώματος B. Συγκέντρωση του ενζύμου ή το ph C. Το ph ή συγκέντρωση του υποστρώματος D. Η θερμοκρασία ή το ph E. Η θερμοκρασία ή η συγκέντρωση του ενζύμου. 40. Ποιο από τα πιο κάτω χρώματα εκπέμπει φωτόνια με τη μεγαλύτερη ενέργεια; A. Πράσινο B. Κίτρινο C. Μπλε D. Πορτοκαλί E. Κόκκινο. 41. Ο πιο σημαντικός ρόλος των χρωστικών στη φωτοσύνθεση είναι να A. δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια B. εμποδίζουν την είσοδο βλαβερών ακτινοβολιών, όπως την υπεριώδη, στα φύλλα C. αποθηκεύουν γλυκόζη D. ελευθερώνουν ενέργεια από τα μόρια της γλυκόζης E. αποθηκεύουν ενέργεια σε μορφή ATP. 42. Όταν τα μόρια της χλωροφύλλης απορροφούν ηλιακή ακτινοβολία A. ανάγονται B. χάνουν δυναμική ενέργεια C. τα ηλεκτρόνια τους διεγείρονται D. ξεκινά ο κύκλος του Κάλβιν E. τα φωτόνια διεγείρονται 43. Προσπαθείτε να αποδείξετε ότι το φως είναι απαραίτητο στα φυτά για να παράγουν οξυγόνο. Για να το αποδείξετε, κατασκευάζετε ένα σύστημα όπως παρουσιάζεται πιο κάτω: Ένα φυτό τοποθετείται μέσα σε ένα διαφανές, αεροστεγές κουτί. Μέσα το κουτί περιέχει ένα σύστημα που μετρά την ποσότητα του οξυγόνου. Πρέπει όμως να κατασκευάσετε και ένα μάρτυρα του πειράματος. Τι θα αλλάξετε σε αυτή την οργάνωση, για να τη χρησιμοποιήσετε ως μάρτυρα; Ι. Η οργάνωση όπως έχει πιο κάτω, αλλά σε σκοτεινό δωμάτιο ΙΙ. Η οργάνωση όπως έχει πιο κάτω, αλλά με τρύπες στο πάνω μέρος του κουτιού ΙΙΙ. Η οργάνωση όπως έχει πιο κάτω, αλλά χωρίς το φυτό στο δοχείο 12

13 A. Ι μόνο B. ΙΙ μόνο C. ΙΙΙ μόνο. D. Ι και ΙΙ E. Ι και ΙΙΙ. 44. Η δινιτροφαινόλη είναι δηλητήριο που εμποδίζει την παραγωγή ATP. Ποια από τις πιο κάτω λειτουργίες των μυϊκών κυττάρων θα επηρεαστεί αρνητικά αν προσθέταμε δινιτροφαινόλη στα κύτταρα; A. Ενεργητική μεταφορά B. Παθητική μεταφορά C. Διάχυση D. Φωτοσύνθεση E. Έκκριση γλυκαγόνης. 45. Κατά τη φωτοσύνθεση το οξυγόνο παράγεται από μέσω διαδοχικών αντιδράσεων που σχετίζονται με. A. CO 2... το φωτοσύστημα II B. H 2 O... το φωτοσύστημα II C. CO 2... τον κύκλο του Κάλβιν D. H 2 O... το φωτοσύστημα I E. CO 2... και το φωτοσύστημα I αλλά και τον κύκλο του Κέλβιν. 46. Τι από τα πιο κάτω ανακυκλώνεται στην κυκλική φωσφορυλίωση στις αντιδράσεις της φωτεινής φάσης της φωτοσύνθεσης; A. Ηλεκτρόνια B. ATP C. NADPH D. Διφωσφορικη ριβουλόζη E. Κανένα από τα πιο πάνω. 47. Πού δημιουργείται μεγάλη συγκέντρωση πρωτονίων κατά τη φωτοσύνθεση στα ευκαρυωτικά κύτταρα; A. Στη μεμβράνη του θυλακοειδούς B. Στο εσωτερικό χώρο των θυλακοειδών C. Στο στρώμα D. Στα στόματα E. Στη μήτρα του μιτοχονδρίου. 13

14 48. Η καρβοξυδισμουτάση A. πρώτη αυτή προσλαμβάνει το CO 2 για να αρχίσει τον κύκλο του Calvin B. είναι το ένζυμο που διασπά το H 2 O για να παράγει το Ο 2 στη φωτοσύνθεση C. είναι το ένζυμο που σχηματίζει ένα μόριο των τεσσάρων (4) ανθράκων στον κύκλο Calvin D. είναι το ένζυμο που δεσμεύει CO 2 για να σχηματίσει το πρώτο σταθερό μόριο στον κύκλο Calvin. E. είναι το σάκχαρο των 5 ανθράκων που αντιδρά με το CO 2 για να αρχίσει τον κύκλο Calvin. 49. Ποια χημική ένωση είναι ανάγκη να επανασχηματίσουν οι οργανισμοί αν κατά την κυτταρική αναπνοή δεν υπάρχει οξυγόνο; A. Αιθανόλη B. CO 2 C. NAD + D. Γαλακτικό οξύ E. Γλυκόζη. 50. Οι μυϊκοί ιστοί παρασκευάζουν γαλακτικό οξύ από το πυροσταφυλικό οξύ για ένα σημαντικό λόγο που θα τους βοηθήσει να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους. Ποιος νομίζετε πως θα είναι αυτός ο λόγος; A. Να επιταχύνουν τη γλυκόλυση B. Να ξεφορτωθούν το πυροσταφυλικό οξύ που παράγεται από τη γλυκόλυση C. Να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια από το πυροσταφυλικό οξυ D. Να παράγουν επιπρόσθετο CO 2 E. Να επανασυνθέσουν NAD Τέσσερα διαφορετικά ένζυμα που θεωρητικά έχουν το ίδιο υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκαν σε μια μελέτη για να διερευνηθεί ποιο από αυτά είναι καταλληλότερο για να χρησιμοποιηθεί για μια συγκεκριμένη αντίδραση. Οι ανάγκες των ερευνητών ήταν το ένζυμο να έχει σχετικά μεγάλη ενεργότητα αλλά και να μπορεί να διακοπεί η δραστηριότητα του με ένα αναστολέα όταν αυτό θα χρειαστεί. Με βάση τη γραφική παράσταση, ποιο από τα τέσσερα ένζυμα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) θα διαλέγατε αν εσείς λαμβάνατε μέρος σ αυτή την έρευνα; A. Το Ι B. Το ΙΙ C. Το ΙΙΙ D. Το ΙV E. Όλα είναι το ίδιο. 14

15 52. Η χλωροφύλλη εμπλέκεται στην απορρόφηση ηλιακής ενέργειας και στην αρχική μεταφορά ηλεκτρονίων. Ποιο/α από τα πιο κάτω ισχύουν για τη χλωροφύλλη α; I. Η θέση της χλωροφύλλης α στα φωτοσυστήματα παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της. II. Η χλωροφύλλη α απορροφά φωτόνια και ιονίζεται. ΙΙI. Η χλωροφύλλη επανέρχεται στη θεμελιώδη της κατάσταση όταν το ηλεκτρόνιο από το φωτοσύστημα Ι επιστρέφει σ αυτήν. A. I, II, III B. I, II C. II, IΙΙ D. I, III E. ΙΙΙ μόνο. 53. Σε γενικές γραμμές οι βιταμίνες Β λειτουργούν στον οργανισμό ως A. πηγή ενέργειας B. δομικά συστατικά στις κυτταρικές μεμβράνες C. πηγή αλάτων D. συνένζυμα E. αντιοξειδωτικά. 54. Τι θα προέκυπτε από μια αλλαγή στον τρόπο που συνδέονται οι αζωτούχες βάσεις, που θα είχε ως αποτέλεσμα να συνδέονται δύο πουρίνες μεταξύ τους ή δύο πυριμιδίνες μεταξύ τους; A. Το μόριο DNA δεν θα μπορούσε πλέον να είναι διπλή έλικα B. Η έλικα του DNA δεν θα είχε πλέον σταθερή διάμετρο C. Δε θα μπορούσε να σχηματιστεί ο φωσφοδιεστερικός δεσμός D. Τίποτα δε θα συνέβαινε. Το DNA θα παρέμενε το ίδιο E. Η ριβόζη θα αντικαθιστούσε τη δεσοξυριβόζη στη ραχοκοκαλιά του DNA. 55. Ποιο από τα πιο κάτω δεν είναι μέρος του πεπτικού συστήματος; A. Ήπαρ B. Χοληδόχος κύστη C. Σπλήνας D. Πάγκρεας E. Γαστρικός αδένας. 56. Ποιος από τους πιο κάτω ιστούς θεωρείται υπεύθυνος για τις περισταλτικές κινήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα; A. Βλεννογόνος B. Ορογόνος C. Υποβλεννογόνιος D. Μυϊκός E. Το εσωτερικό επιθήλιο. 57. Τι δεν ισχύει για τη γαστρίνη: A. Παράγεται μετά από διέγερση του στομάχου B. Εκκρίνεται από το στομάχι C. Είναι ορμόνη 15

16 D. Αυξάνει τη δραστηριότητα των οξυντικών και των πεπτιδικών κυττάρων του στομάχου E. Είναι ένζυμο. 58. Οι περισταλτικές κινήσεις του στομάχου εμποδίζονται από τη/ν A. εντερογαστρίνη B. γαστρίνη C. πεψινογόνο D. θρυψίνη E. NaHCO Οι τρεις υποδιαιρέσεις του λεπτού εντέρου είναι: A. κεφαλικό, γαστρικό, εντερικό B. στοματικό, φαρυγγικό, οισοφαγικό C. δωδεκαδάκτυλο, νήστιδα, ειλεός D. ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν E. σιγμοειδές, ορθό, τυφλό. 60. Μερικοί τύποι αντιρετροϊικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουν το HIV μοιάζουν με μια πρωτεΐνη που είναι υπόστρωμα της πρωτεάσης HIV. Αυτά τα αντιρετροϊικά φάρμακα μπορούν να δεσμευτούν στο ενεργό κέντρο της πρωτεάσης HIV καθιστώντας το ανίκανο να δεσμεύσει το υπόστρωμά του. Πώς μπορούν αυτά τα φάρμακα να ταξινομηθούν; A. Συναγωνιστικοί αναστολείς B. Ενεργοποιητές C. Μη συναγωνιστικοί αναστολείς D. Συμπαράγοντες E. Ένζυμα. 61. Ποια δήλωση για την κυτταρική αναπνοή είναι ΛΑΘΟΣ; A. Η οξείδωση του πυροσταφυλικού οξέος παράγει ακετυλο-coa (μόριο με δύο άνθρακες) που είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ γλυκόλυσης και του κύκλου του κιτρικού οξέος (κύκλος Krebs) B. Κατά τη διάρκεια του κύκλου του κιτρικού οξέος το οξαλοξικό οξύ (μόριο με τέσσερις άνθρακες) προστίθεται στο ακετυλο-coa για να παραχθεί το κιτρικό οξύ C. Ο κύκλος του κιτρικού οξέος παράγει NADH, FADH 2 και ATP D. Στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων τα πρωτόνια αντλούνται από το διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου προς τη μήτρα του μιτοχονδρίου E. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς η πραγματική παραγωγή του ATP μέσω της αερόβιας αναπνοής είναι χαμηλότερη από τη θεωρητική παραγωγή. 62. Όλοι οι πιο κάτω δεσμοί συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τριτοταγούς δομής των πρωτεϊνών εκτός από A. δεσμούς υδρογόνου B. ομοιοπολικούς δεσμούς C. ιοντικούς δεσμούς D. φωσφοδιεστερικούς δεσμούς E. υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις. 16

17 63. Ποια δήλωση για το ATP είναι ΛΑΘΟΣ; A. Η ATP παράγεται κυρίως μέσα στα μιτοχόνδρια των ευκαρυωτικών κυττάρων B. Η ATP είναι μια ένωση που μεταφέρει την ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια των καταβολικών αντιδράσεων C. Η ATP μπορεί να υδρολυθεί σε ADP και AMP D. Η ATP χρησιμοποιείται συχνά στις ενζυμικές αντιδράσεις και προσφέρει μια φωσφορική ομάδα E. Η ενέργεια που ελευθερώνεται από τη μεταφορά ηλεκτρονίων χρησιμοποιείται για μετατροπή της ATP σε ADP. 64. Ποιες από τις πιο κάτω διαμεμβρανικές πρωτεΐνες είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά ουσιών, μόνο με παθητικές διαδικασίες; Ι. Κανάλια ιόντων ΙΙ. Πρωτεϊνικοί μεταφορείς ΙΙΙ. Περιφερειακές πρωτεΐνες IV. ATP-συνθετάση A. Ι και ΙΙ B. Ι και ΙΙΙ C. Ι και IV D. ΙΙ και ΙΙΙ E. ΙΙ και IV. 65. Ποια δήλωση για τη φωτοσύνθεση είναι ΛΑΘΟΣ; A. Η φωτοσυνθετική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων και η ATP-συνθετάση βρίσκονται στη μεμβράνη του θυλακοειδούς B. Η καρβοξυδισμουτάση, το βασικό ένζυμο που εμπλέκεται στον κύκλο του Calvin, μπορεί να οξειδώσει τη διφωσφορική ριβουλόζη που οδηγεί τελικά στην απελευθέρωση του CO 2 C. Η χλωροφύλλη α είναι η κύρια φωτοσυνθετική χρωστική ουσία στα φυτά και τα κυανοβακτήρια και μετατρέπει την ενέργεια του φωτός σε χημική ενέργεια D. Η σκοτεινή φάση μπορεί να γίνει στην παρουσία φωτός E. Η ATP-συνθετάση συνδέει το σχηματισμό της ATP με την παθητική διάχυση πρωτονίων διαμέσου της μεμβράνης. 66. Η οξύτητα του γαστρικού χυμού ενεργοποιεί το ανενεργό πεψινογόνο υδρολύοντας και αφαιρώντας ένα τεμάχιο του πολυπεπτιδίου (του πεψινογόνου) με αποτέλεσμα να αποκαλύψει το ενεργό κέντρο και να μετατρέψει το πεψινογόνο σε ενεργό ένζυμο, την πεψίνη. Μόλις ένα ποσοστό... ενεργοποιηθεί από το οξύ, η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται σε πολύ γρήγορο ρυθμό επειδή... μπορεί να ενεργοποιήσει τα πρόσθετα μόρια... A. πεψίνης, το οξύ, του πεψινογόνου B. πεψινογόνου, το οξύ, της πεψίνης C. πεψινογόνου, η πεψίνη, του πεψινογόνου D. πεψίνης,το πεψινογόνο, του πεψινογόνου E. πεψίνης, το οξύ, της πεψίνης. 17

18 67. Η πιο κάτω εικόνα παρουσιάζει τη διαδικασία ελέγχου μιας πολύ σημαντικής ορμόνης στο πεπτικό σύστημα. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει καλύτερα την εικόνα; A. Η εκκριματίνη παράγεται από το δωδεκαδάκτυλο ως αποτέλεσμα της εισόδου λιπαρού γαστρικού χυμού στο δωδεκαδάκτυλο. Η ορμόνη αυτή επιδρά στο πάγκρεας και προκαλεί την παραγωγή παγκρεατικού υγρού όπως και συσπάσεις της χοληδόχου κύστης έτσι ώστε να εκκρίνει χολή B. Η γαστρίνη παράγεται από το δωδεκαδάκτυλο ως αποτέλεσμα της εισόδου γαστρικού χυμού στο δωδεκαδάκτυλο. Η ορμόνη αυτή επιδρά στο πάγκρεας και προκαλεί την παραγωγή παγκρεατικού υγρού όπως και στη χοληδόχο κύστη όπου προκαλεί συσπάσεις έτσι ώστε να εκκρίνει χολή C. Η χολοκυστοκινίνη παράγεται από το δωδεκαδάκτυλο ως αποτέλεσμα της εισόδου γαστρικού χυμού στο δωδεκαδάκτυλο. Η ορμόνη αυτή επιδρά στο πάγκρεας και προκαλεί την παραγωγή παγκρεατικού υγρού όπως και στη χοληδόχο κύστη όπου προκαλεί συσπάσεις έτσι ώστε να εκκρίνει χολή D. Η γαστρίνη παράγεται από το δωδεκαδάκτυλο ως αποτέλεσμα της εισόδου λιπαρού γαστρικού χυμού στο δωδεκαδάκτυλο. Η ορμόνη αυτή επιδρά στο πάγκρεας και προκαλεί την παραγωγή παγκρεατικού υγρού όπως και στη χοληδόχο κύστη όπου προκαλεί συσπάσεις έτσι ώστε να εκκρίνει χολή E. Η χολοκυστοκινίνη παράγεται από το δωδεκαδάκτυλο ως αποτέλεσμα της εισόδου γαστρικού χυμού στο δωδεκαδάκτυλο. Η ορμόνη αυτή επιδρά στο πάγκρεας και προκαλεί την παραγωγή γλυκαγόνης όπως και στο ήπαρ ώστε να εκκρίνει ινσουλίνη. 68. Μια διαφήμιση αναφέρει: «Το νέο χάπι BACZY είναι η κατάλληλη θεραπεία για τις λοιμώξεις (μολύνσεις) του λάρυγγα. Χρησιμοποιήστε το και σταματήστε τον πονόλαιμο». Τι νομίζετε ότι περιέχει αυτό το χάπι; A. Αμυλάση. Υποβοηθά τη γρηγορότερη πέψη της τροφής έτσι εμποδίζει την οξύτητα του στόματος B. Βακτηριακά ένζυμα. Αυτά ανταγωνίζονται τα φυσικά βακτηριακά ένζυμα από τα βακτήρια που προκαλούν τη λοίμωξη, έτσι παρεμποδίζουν την πρόοδο της C. Χολικά άλατα. Εξουδετερώνουν το όξινο ph που δημιουργείται από τα προϊόντα του βακτηριακού μεταβολισμού και μειώνει και τη φλεγμονή στο λαιμό D. Λυσοζύμη. Διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων που προκαλούν τη λοίμωξη και έτσι μειώνεται η εξάπλωση της λοίμωξης και η όξυνση της φλεγμονής E. Παυσίπονα. Τα παυσίπονα θεραπεύουν τις λοιμώξεις και μειώνουν τις φλεγμονές. 18

19 69. Με βάση τις γνώσεις σας για τις ανάγκες της φωτοσύνθεσης, ποια άλατα πρέπει να προσφέρουμε στα φυτά ως λίπασμα για να γίνεται πιο αποτελεσματικά η φωτοσύνθεση; A. Ανθρακικά άλατα B. Άλατα ασβεστίου C. Άλατα μαγνησίου D. Άλατα μαγγανίου E. Αμμωνιακά άλατα. 70. Σε πολλές περιπτώσεις τα κύτταρα χρειάζεται να δημιουργήσουν και να συντηρούν μεγάλη διαφορά συγκέντρωσης ιόντων μεταξύ των μεμβρανών τους. Τέτοιες διαφορές συγκέντρωσης μπορούν να οδηγήσουν στη σύνθεση της ATP με χημειωσμωτικούς μηχανισμούς, να διατηρήσουν το δυναμικό της μεμβράνης, να βοηθήσουν στην ανταλλαγή διαλυτών στο νεφρώνα, κ. ά. Με ποιους τρόπους γίνεται αυτό; A. Με παθητική διάχυση B. Με υποβοηθούμενη διάχυση C. Με ενεργητική μεταφορά D. Φαγοκυττάρωση E. Πινοκυττάρωση. Η εικόνα δείχνει μια σημαντική κυτταρική διαδικασία. Να απαντήσετε τις ερωτήσεις που την αφορούν (71-75). 71. Να ονομάσετε τη διαδικασία που απεικονίζεται A. Φωτοσύνθεση B. Κυτταρική αναπνοή C. Χημειώσμωση D. Απορρόφηση ουσιών στο λεπτό έντερο E. Γλυκονεογένεση. 19

20 72. Να ονομάσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται με τα γράμματα Α, Β, C Διαδικασία Α= Διαδικασία B= Διαδικασία C= A Γλυκόλυση Κύκλος του κιτρικού οξέος (κύκλος του Krebs) Μεταφορά ηλεκτρονίων και οξειδωτική φωσφορυλίωση B Γλυκόλυση Κύκλος του Calvin Μεταφορά ηλεκτρονίων και φωτοφωσφορυλίωση. C Φωτόλυση του νερού Κύκλος του Calvin Μεταφορά ηλεκτρονίων και φωτοφωσφορυλίωση. D Αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος E Αποκαρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού οξέος. Κύκλος του κιτρικού οξέος (κύκλος του Krebs) Κύκλος του κιτρικού οξέος (κύκλος του Krebs) Μεταφορά ηλεκτρονίων και φωτοφωσφορυλίωση Αλκοολική ζύμωση 73. Να ονομάσετε τα μόρια Ι και ΙΙ. A. I= Νερό, II=Πρωτόνια B. I= Πυροσταφυλικό οξύ, II= ακετυλοσυνένζυμο Α C. I= Γλυκόζη, II= Πυροσταφυλικό οξύ D. I= e -, II= O 2 E. I= Νερό, II= NADPH. 74. Να ονομάσετε τα μέρη του κυττάρου που απεικονίζονται ΙΙΙ και IV A. ΙΙΙ =μεσοκυτταρικός χώρος, IV =Κυτταρική μεμβράνη B. ΙΙΙ =κυτταρόπλασμα, IV =θυλακοειδές C. ΙΙΙ =στρώμα του χωροπλάστη, IV =εσωτερικό του θυλακοειδούς D. ΙΙΙ =κυτταρόπλασμα, IV =μιτοχόνδριο E. ΙΙΙ = κυτταρόπλασμα, IV =χλωροπλάστης 75. Να ονομάσετε τα μόρια D και E A. D= διοξείδιο του άνθρακα, Ε= γλυκόζη B. D = πρωτόνια, E= οξυγόνο C. D = οξυγόνο, E= νερό D. D= πρωτόνια, Ε= ATP E. D= διοξείδιο του άνθρακα, Ε= γαλακτικό οξύ. 20

21 76. Η πιο κάτω εικόνα απεικονίζει σε μεγέθυνση δύο μέρη του γαστρεντερικού σωλήνα. Τι είναι το καθένα; A. Το σχήμα 1 είναι λάχνες του εντέρου και το 2 είναι ο γαστρικός αδένας B. Το σχήμα 1 είναι λάχνες του εντέρου και το 2 το πάγκρεας C. Το σχήμα 1 είναι ο γαστρικός αδένας και το 2 είναι οι λάχνες του εντέρου D. Το σχήμα 1 είναι οι μικρολάχνες του εντέρου και το 2 είναι οι λάχνες του εντέρου E. Το σχήμα 1 είναι ο γαστρικός αδένας και το 2 οι πτυχώσεις του εντέρου. 77. Ποιος από τους συνδυασμούς αριθμών (Α-Ε) αντιπροσωπεύει τα μέρη του δοντιού με τη σειρά που αυτά αναφέρονται πιο κάτω; -πολφική κοιλότητα -οστεΐνη -αδαμαντίνη -ρίζα -οδοντίνη A B C D E Ποια από τις πιο κάτω ουσίες βρίσκεται στο γαστρικό υγρό; A. Υδροχλωρικό οξύ B. Ενδογενής παράγοντας C. Θρυψίνη D. Πεψίνη E. Βλέννα. 79. Η ενεργότητα ενός ένζυμου επηρεάζεται δραστικά από τις μεταβολές στο ph επειδή A. Τα υποστρώματα δε δουλεύουν σε χαμηλό ή σε υψηλό ph B. To χαμηλό ή υψηλό ph μπορεί να επηρεάσει τους δεσμούς υδρογόνου, ή και τις ιοντικές αλληλεπιδράσεις και να αλλάξει τη δομή του ενεργού κέντρου C. Σε χαμηλό ph τα περισσότερα ένζυμα μετουσιώνονται D. Αλλαγές στο ph προκαλούν αποκόλληση των συμπαραγόντων από το ένζυμο E. Η δέσμευση ιόντων υδρογόνου στο ένζυμο απορροφά ενέργεια, ως εκ τούτου μπορεί να μην υπάρχει αρκετή ενέργεια για να ξεπεραστεί το φράγμα της ενέργειας ενεργοποίησης. 21

22 80. Να δείτε το πιο κάτω σχήμα και να ονομάσετε τα ένζυμα που συμμετέχουν στην πέψη των πρωτεϊνών στο λεπτό έντερο. Μι ικκρράά ποολλυυπεεπττί ίδδι ιιαα Μι ιικκρράά ποολλυυπεεπττί ίίδδι ιαα Ένζυμα Ι και ΙΙ ΟΟλλι ιιγγοοππεεππτ τί ίίδδι ιιαα ΟΟλλ ιιγγοοππεεππτ ι τί ίίδδι ιιαα Ένζυμο ΙΙΙ Ένζυμο ΙV ΔΔι ιιππεεππτ τί ίίδδι ιιοο ΑΑμμι ιι ννοο ξέξ έ αα Ένζυμο V ΑΑμμι ιι ννοοξ ξέέ αα Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V Α πρωτεάση μαλτάση Αμινοπεπτιδάση καρβοξυπεπτιδάση διπεπτιδάση Β πεψίνη πεψινογόνο καρβοξυπεπτιδάση αμινοπεπτιδάση διπεπτιδάση C θρυψίνη χυμοθρυψίνη καρβοξυπεπτιδάση αμινοπεπτιδάση διπεπτιδάση D θρυψίνη χυμοθρυψίνη πεπτιδάση αμυλάση δισακχαριδάση E θρυψίνη χυμοθρυψίνη Αμινοπεπτιδάση καρβοξυπεπτιδάση διπεπτιδάση 81. Για ποιο από τα πιο κάτω η μεμβράνη του θυλακοειδούς είναι ΛΙΓΟΤΕΡΟ σημαντική; Α. Η διέγερση των μορίων της χλωροφύλλης από την ηλιακή ενέργεια Β. Μεταφορά ηλεκτρονίων από τα μόρια της χλωροφύλλης στους πρωτογενείς δέκτες ηλεκτρονίων C. Σύνθεση του φωσφορογλυκερινικού οξέος D. Σύνθεση της ATP E. Σύνθεση του NADPH. 82. Σε κάθε κύκλο οι αντλίες Να + /Κ + μεταφέρουν A. δύο ιόντα καλίου μέσα και δύο ιόντα νατρίου έξω B. ένα ιόν νατρίου έξω και ένα ιόν καλίου μέσα C. τρία ιόντα νατρίου έξω και δύο ιόντα καλίου μέσα D. ένα ιόν καλίου έξω και δύο ιόντα νατρίου μέσα E. τρία ιόντα νατρίου μέσα και δύο ιόντα καλίου έξω. 22

23 83. Οι αντλίες Να + /Κ + διαμορφώνουν τις αναγκαίες διαφορές συγκέντρωσης μέσα και έξω από τα κύτταρα έτσι ώστε A. η συγκέντρωση νατρίου να είναι μεγαλύτερη μέσα στο κύτταρο ενώ η συγκέντρωση καλίου να είναι μεγαλύτερη έξω από το κύτταρο B. η συγκέντρωση του καλίου και του νατρίου (μέσα ή έξω από το κύτταρο) να παίρνει την ανάλογη κλίση με βάση τις ανάγκες του κυττάρου C. η συγκέντρωση καλίου να είναι μεγαλύτερη μέσα στο κύτταρο ενώ η συγκέντρωση νατρίου να είναι μεγαλύτερη έξω από το κύτταρο D. να διατηρείται η συγκέντρωση της ATP μέσα στο κύτταρο όταν οι ανάγκες του κυττάρου το απαιτούν E. να αντλείται νάτριο έξω από το κύτταρο και μαζί του να μεταφέρεται έξω και το κάλιο. 84. Ο λόγος που το κλίμα στις παράκτιες περιοχές (παράλια) είναι πιο ήπιο, από τις ηπειρωτικές περιοχές (στην ενδοχώρα) οφείλεται πρώτιστα στημεγάλη του νερού. A. θερμότητα διάσπασης B. επιφανειακή τάση C. ειδική θερμότητα εξαέρωσης D. ειδική θερμοχωρητικότητα E. πυκνότητα. 85. Μπορείτε να γεμίσετε ένα ποτήρι με νερό ελαφρώς πιο πάνω από το χείλος χωρίς αυτό να χυθεί. Ποια ιδιότητα του νερού επεξηγεί καλύτερα αυτό το φαινόμενο; A. επιφανειακή τάση B. συνάφεια με άλλα σώματα C. η πολικότητα του νερού D. ψύξη με την εξάτμιση E. κανένα από τα πιο πάνω. 86. Δύο ιδιότητες του νερού είναι: α) η δυνατότητα του να δημιουργεί δεσμούς υδρογόνου με άλλα μόρια νερού και β) η μεγάλη διαλυτική του ικανότητα. Αυτές οφείλονται A. στο ότι το νερό δημιουργεί ομοιοπολικούς δεσμούς με υδρόφοβες χημικές ενώσεις B. στο δίπολο του μορίου του νερού και στη μικρή του μοριακή μάζα αντίστοιχα C. στο δίπολο του μορίου του νερού D. στις δυο στιβάδες ηλεκτρονίων του νερού και τις αντίθετες τροχιές τους E. στη μικρή μοριακή μάζα του νερού. 87. Η κύρια ιδιότητα του νερού στην οποία οφείλεται το φαινόμενο της συντήρησης μιας στήλης νερού σ ένα σωλήνα, καθώς κινείται προς τα πάνω, ονομάζεται A. συνοχή B. συνάφεια C. επιφανειακή τάση D. εξάτμιση E. θερμότητα εξαέρωσης. 23

24 88. Η συνάφεια περιγράφεται καλύτερα ως A. μια ιδιότητα του νερού που βοηθά τη θερμοκρασία της γης να διατηρείται σε ήπια επίπεδα B. η διαδικασία με την οποία δημιουργούνται κρύσταλλοι C. διαδικασία που συμβάλλει στη μεταφορά του νερού και των διαλυμένων θρεπτικών ουσιών στα φυτά με το να αναγκάζει τα μόρια του νερού να ελκύουν άλλα μόρια νερού D. η προσκόλληση μιας ουσίας σε μια άλλη ουσία E. κανένα από τα πιο πάνω. 89. Σε ένα κύτταρο που χρειάζεται να συντηρεί διαφορά συγκέντρωσης Να + /Κ +, αυτή τη συντήρηση την αναλαμβάνει η αντλία Να + /Κ +. Η μεταφορά ιόντων διαμέσου της αντλίας Να + /Κ + θα διακοπεί A. όταν οι συγκεντρώσεις Να + και Κ + μέσα και έξω από το κύτταρο εξισορροπηθούν B. όταν δεν υπάρχουν αποθέματα ATP στο κύτταρο C. όταν δημιουργηθεί η αναγκαία διαφορά συγκέντρωσης D. δε θα σταματήσει ποτέ - η κίνηση ιόντων διαμέσου των μεμβρανών είναι μια συνεχής δυναμική διαδικασία E. δε θα σταματήσει ποτέ - η αντλία χρειάζεται για να εξισορροπεί τις συγκεντρώσεις των ιόντων μετά από λειτουργία των καναλιών που διαμορφώνουν τις συγκεντρώσεις μέσα και έξω από το κύτταρο. 90. Σε όσα αναφέρονται στον πίνακα για τα διάφορα ένζυμα της πέψης κάπου υπάρχει ένα λάθος. Σε ποιο από τα Α-Ε βρίσκεται; Ένζυμο Πού παράγεται; Τόπος δράσης Τι διασπά; A καρβοξυπεπτιδάση πάγκρεας λεπτό έντερο πολυπεπτίδια Β αμυλάση σιελογόνοι αδένες, στομάχι άμυλο πάγκρεας λεπτό έντερο C χυμοθρυψίνη πάγκρεας λεπτό έντερο πολυπεπτίδια D λιπάση πάγκρεας λεπτό έντερο τριγλυκερίδια Ε θρυψίνη στομάχι στομάχι πρωτεΐνες 91. Κατά τις διάφορες αντιδράσεις του μεταβολισμού A. πάντοτε ελευθερώνεται ενέργεια B. από απλές χημικές ενώσεις συντίθενται πολύπλοκες C. πολύπλοκες χημικές ουσίες διασπώνται σε πιο απλές D. συμβαίνει το α και το β E. συμβαίνει το β και το γ. 92. Τα ένζυμα επιταχύνουν τις αντιδράσεις επειδή A. αυξάνουν τον αριθμό των συγκρούσεων μεταξύ των μορίων των αντιδρώντων B. προσφέρουν ενέργεια στα μόρια των αντιδρώντων C. αφαιρούν ενέργεια από τα μόρια των αντιδρώντων D. ανεβάζουν τη θερμοκρασία των αντιδρώντων E. αλλοιώνονται κατά τις αντιδράσεις. 24

25 93. Στα θυλακοειδή των χλωροπλαστών γίνονται οι χημικές αντιδράσεις A. της φωτεινής φάσης της φωτοσύνθεσης B. της σκοτεινής φάσης της φωτοσύνθεσης C. και των δύο φάσεων της φωτοσύνθεσης D. της γλυκόλυσης E. της αποκαρβοξυλίωσης του πυροσταφυλικού οξέος. 94. Όταν αυξάνεται συνεχώς η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα, η απόδοση της φωτοσύνθεσης A. συνεχώς αυξάνεται B. αυξάνεται μέχρι κάποιο σημείο και μετά πρακτικά δε μεταβάλλεται C. αυξάνεται μέχρι κάποιο σημείο και μετά ελαττώνεται D. δεν επιφέρει αλλαγή στο ρυθμό της φωτοσύνθεσης E. μειώνεται δραστικά. 95. Ένα φωτοσύστημα περιέχει A. χλωροφύλλη α B. συμπληρωματικές χρωστικές C. μεταφορείς ηλεκτρονίων D. μαγνήσιο E. όλα τα πιο πάνω. 96. Ποιο από τα παρακάτω δε σχετίζεται με το σάλιο; A. Η άμυνα του οργανισμού B. Η κατάποση C. Η πέψη των πρωτεϊνών D. Η πέψη των υδατανθράκων E. Όλα τα πιο πάνω. 97. Η μεγάλη απορροφητικότητα του εντέρου οφείλεται: A. στις λάχνες και στις μικρολάχνες των πτυχών του βλεννογόνου B. στις πτυχές, στις λάχνες και στις μικρολάχνες που διαθέτουν ένζυμα C. στους γαστρικούς αδένες των πτυχών του βλεννογόνου D. στο μήκος του και στη διάμετρό του E. στη μεγάλη διάμετρο του γαστρεντερικού σωλήνα. 98. Οι στιβάδες του γαστρεντερικού σωλήνα, από έξω προς τα μέσα, είναι: A. ορογόνος, μυϊκός, υποβλεννογόνιος, βλεννογόνος B. βλεννογόνος, υποβλεννογόνιος, μυϊκός, ορογόνος C. ορογόνος, υποβλεννογόνιος, μυϊκός, βλεννογόνος D. βλεννογόνος, ορογόνος, υποβλεννογόνιος, μυϊκός E. υποβλεννογόνιος, βλεννογόνος, ορογόνος, μυϊκός. 99. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι τμήμα του παχέος εντέρου; A. Το δωδεκαδάκτυλο B. Το τυφλό και το κόλον C. Το ορθό D. Ο πρωκτός E. Το σιγμοειδές. 25

26 100. Το πάγκρεας έχει μεγάλη σημασία για την πέψη, επειδή A. εκκρίνει το ΝαΗCΟ 3, που ρυθμίζει το pη του εντέρου B. εκκρίνει ένζυμα που διασπούν πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες C. διατηρεί τη ρευστότητα του εντερικού χυλού D. ισχύουν τα A και B E. ισχύουν τα Α, Β και Γ. ΤΕΛΟΣ 26

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος.

3. Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει τομή ανθρώπινου πεπτικού συστήματος. ΠΕΠΤΙΚΟ 1. Α. Να γράψετε τα είδη των δοντιών Α, Β, Γ, Δ και τα μέρη του δοντιού Ε Μ. Β. Πόσα δόντια έχει ένα παιδί 3 χρόνων; Γ. Ποιοι αδένες αφήνουν το έκκριμά τους στη στοματική κοιλότητα και ποιο το

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Βιοενεργητική είναι ο κλάδος της Βιολογίας που μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χρησιμοποιούν ενέργεια για να επιβιώσουν και να υλοποιήσουν τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ 1. Να εξηγήσετε γιατί πολλές βιταμίνες, παρά τη μικρή συγκέντρωσή τους στον οργανισμό, είναι πολύ σημαντικές για

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 1. (α). Ποια είναι τα τελικά προϊόντα της φωτεινής φάσης της φωτοσύνθεσης; (β). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (γ) Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους συνήθως δεν μπορούν να τα αξιοποίησουν άμεσα. Η αξιοποίησή τους

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Κεφάλαιο τρίτο 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την ενέργεια που χρειάζονται με την διάσπαση των θρεπτικών ουσιών της τροφής τους. Οι οργανισμοί που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα Εργασία Βιολογίας Β. Γιώργος Εισαγωγή Η ενεργεια εχει πολυ μεγαλη σημασια για εναν οργανισμο, γιατι για να κανει οτιδηποτε ενας οργανισμος ειναι απαραιτητη. Ειναι απαραιτητη ακομη και οταν δεν κανουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο 2006 2007 a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία σελ 1 από 8 Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου : Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχούν πέντε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Αντίθετα οι φωτοσυνθετικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH Οι οργανισμοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια η οποία παράγεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κυτταρική αναπνοή. Οι ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 Το θέμα που απασχολεί το κεφάλαιο σε όλη του την έκταση είναι ο μεταβολισμός και χωρίζεται σε τέσσερις υποκατηγορίες: 3.1)Ενέργεια και οργανισμοί,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Τ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΜΗΜΑ Β3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο όρος ενέργεια σημαίνει δυνατότητα παραγωγής έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος 2013 www.biomathia.webnode.gr EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ: ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ελευθέρωση της ενέργειας, σελ. 155-168 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1. Ο καταβολισμός περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Νικολέτας Ε. 3ο Κεφάλαιο Περιληπτική Απόδοση 3.1. Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:Β 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Είναι γνωστό πως οποιοσδήποτε οργανισμός, για να λειτουργήσει χρειάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής. 2. Πώς οι αυτότροφοι οργανισμοί εξασφαλίζουν την τροφή

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν την απαραίτητα ενέργεια που τους χρειάζεται διασπώντας θρεπτικές ουσίες οι οποίες εμπεριέχονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενέργεια υπάρχει παντού στο περιβάλλον και η παρουσία της γίνεται αισθητή με διαφόρους τρόπους.τα καιρικά φαινόμενα, οι κυτταρικές διεργασίες καθώς και όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μεταβολισμός του κυττάρου ΤΥΠΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Α. Εξώθερμη αντίδραση = απελευθέρωση ενέργειας Β. Ενδόθερμη αντίδραση = πρόσληψη ενέργειας 3ο λύκ. Ηλιούπολης επιμέλεια: Αργύρης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 Μεταβολισμός και Βιοενεργητική [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 - Μεταβολισμός - Εισαγωγή Πολύ μεγάλο ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού παίζει η ενέργεια και η κατάλληλη αξιοποίησή της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Τάξη Β1 Δ. Λουκία Μεταβολισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κάτι απαραίτητο για όλες της διαδικασίες της ζωής, από την πιο απλή και ασήμαντη έως τη πιο πολύπλοκη και σημαντική. Έτσι σ ' αυτή την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί Η ζωή στον πλανήτη μας στηρίζεται στην ενέργεια του ήλιου. Η ενέργεια αυτή εκπέμπεται με τη μορφή ακτινοβολίας. Ένα πολύ μικρό μέρος αυτής της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός) ΜΑΘΗΤΗΣ: Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: Β2 Ο όρος «ενέργεια» πρωτοχρησιμοποιήθηκε πριν από δύο περίπου αιώνες, με τη βιομηχανική επανάσταση, και έγινε οικείος στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΑ Εξεταζόμενο Μάθημα : Bιολογία Κεφάλαιο 3 : Μεταβολισμός Mαθήτρια : Αγνή Τ. Υπεύθυνος Καθηγητής : Πιτσιλαδής Τμήμα : Β3 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Το σύνολο των χημικών αντριδράσεων που λαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γ. Β1 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016)

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016) Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων Τα κύρια σημεία των διαλέξεων 24 & 25 Αποικοδόμηση & οξείδωση μακρομορίων,

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Μ. Β 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Κων/νος Μ. Β 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κων/νος Μ. Β 2 -ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ( Περίληψη 3 ου κεφαλαίου: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Η διαρκής αναζήτηση της ανθρωπότητας για το ερώτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου στους χλωροπλάστες και της σακχαρόζης στο κυτταρόπλασμα Η πορεία σχηματισμού του αμύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2016 2 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Πέψη Μηχανική πέψη Χημική πέψη Απορρόφηση Γαστρεντερικός σωλήνας Όργανα του πεπτικού συστήματος: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Τέσσερα είδη ιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. Ένζυμα: οι καταλύτες στο σώμα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. Ένζυμα: οι καταλύτες στο σώμα ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Ένζυμα: οι καταλύτες στο σώμα μας Βιοενεργητική Η Βιοενεργητική είναι ιδιαίτερος κλάδος της Bιολογίας της οποίας κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι οι τρόποι με τους οποίους οι οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μεταβολισμός ονομάζεται η αξιοποίηση της ενέργειας και των στοιχείων του περιβάλλοντος για την εκτέλεση βιοχημικών διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; (2). Εξηγήστε το ρόλο των ουσιών (α) καρβοξυδισμουτάση (β) NADPH στη σκοτεινή φάση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Να προσλαμβάνουν με την τροφή τους ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα, δηλαδή λίγο περισσότερες θερμίδες από αυτές που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση του σωματικού τους βάρους. Να προτιμούν τα φυτικά (ακόρεστα)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Μάθημα: Βιολογία - Χημεία Τάξη: Γ Ημερομηνία: 05/06/2015 Διάρκεια: 2 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα:.. Αρ:. Βαθμός:

Διαβάστε περισσότερα

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 7 η 21 η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Διάρκεια: 3 ώρες Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους.... 1. Το εξεταστικό δοκίμιο

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση κυτταρική αναπνοή άμυλο άλλες οργανικές ουσίες γίνεται δυνατή μια αντίδραση που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσε να συμβεί. Τι είναι και γιατί χρειάζεται το NADPH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-oA Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική φωσφορυλίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (1). Τι είναι η φωτοσυνθετική φωσφορυλίωση και σε τι διακρίνεται; Είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγεται ATP (στο χλωροπλάστη), με δέσμευση φωτεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θερινό εξάμηνο 2015 Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ Θερινό εξάμηνο 2011 Καταβολισμός ή ανομοίωση Καταβολισμός ή ανομοίωση η σταδιακή και ελεγχόμενη διάσπαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0-03. ΕΝΟΤΗΤΑ : Χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών (απλή αναφορά). ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία της ζωής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά). ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 4 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Οι νόμοι της Θερμοδυναμικής 1 ος Νόμος της θερμοδυναμικής (αρχή διατήρησης της ενέργειας) Η ενέργεια δεν δημιουργείται ούτε καταστρέφεται Αλλάζει μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Θερινό εξάμηνο 2015 Φωτοσύνθεση Η δέσμευση ηλιακής ενέργειας από τα φυτά, η μετατροπή

Διαβάστε περισσότερα

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Οξείδωση της γλυκόζης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Καταβολισµός ή ανοµοίωση» C 6 H 12 O+6O 2 +6H 2 O 12H 2 O+6CO 2 +686 Kcal/mol Πηγές ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΠΕΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 8. Σημειώστε με ποιους από τους παρακάτω τρόπους δρα το σάλιο: α. συμβάλλει στην πέψη των πρωτεϊνών β. συμμετέχει στη δημιουργία βλωμού (μπουκιάς) γ. συμβάλλει στην καθαριότητα των δοντιών δ. λειαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R;

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 1. (α) Ποιο μόριο απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα; (β) Ποια είναι η απλούστερη μορφή του R; (γ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει σε αυτό όξινες ιδιότητες; (δ) Ποιο μέρος του μορίου προσδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετικό σύστημα. Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία. 2. Σκληροί σκελετοί

Σκελετικό σύστημα. Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία. 2. Σκληροί σκελετοί Σκελετικό σύστημα Λειτουργίες: 1. Στηρικτικό πλαίσιο του σώματος των ζώων 2. Κινητική ποικιλομορφία Τύποι: 1. Υδροστατικοί σκελετοί 2. Σκληροί σκελετοί Ενδοσκελετός Εξωσκελετός Σκελετικό σύστημα υδροστατικοί

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ.

Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ. Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ. (3.1) Όλοι οι οργανισμοί, ζωικοί και φυτικοί, προκειμένου να επιβιώσουν και να διατελέσουν τις λειτουργίες τους, χρειάζονται ενέργεια. Με αφορμή τα ερωτήματα για ποιό λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων Παναγιωτίδης Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι: Για να είναι μια αντίδραση αυθόρμητη, πρέπει η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας της αντίδρασης να είναι αρνητική. Η μεταβολή της

Διαβάστε περισσότερα

Hans Krebs ( ) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση

Hans Krebs ( ) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση Hans Krebs (1900-1981) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση 10.1. Μ σημασία του κύκλου του κιτρικού οξέος Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο κατά τη γλυκολυτική πορεία η γλυκόζη μετατρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2. BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι. ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΙΙ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΙΙΙ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Άννα Ν. Εισαγωγή Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή Ενέργεια υπάρχει στο περιβάλλον μας και η παρουσία της γίνεται φανερή με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυτταρική αναπνοή 1 8.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2 Οι οργανισµοί για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Η κυτταρική αναπνοή είναι η διαδικασία µέσα από την οποία οι οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαντώ Κυριακού 2015 Ενεργειακό Στα βιολογικά συστήματα η διατήρηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις παραγωγή ATP Οξείδωση: απομάκρυνση e από ένα υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ

Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ 7.1. Εισαγωγή Εάν παρατηρήσουμε τις δραστηριότητες των διάφορων ειδών του ζωικού βασιλείου, μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όλα τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Φάσµα απορρόφησης της χρωστικής ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Φωτοσύνθεση» Ορεστιάδα 2015 Φωτοσύνθεση CO 2 +2H 2 S (CH 2 O) + H 2 O + 2S 6CO 2 +12H 2 O C 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΖΥΜΑ. 3. Στο σχήμα φαίνεται η υποθετική δράση ενός ενζύμου πάνω σε ένα υπόστρωμα και ο αναστολέας του.

ΕΝΖΥΜΑ. 3. Στο σχήμα φαίνεται η υποθετική δράση ενός ενζύμου πάνω σε ένα υπόστρωμα και ο αναστολέας του. ΕΝΖΥΜΑ 1. (α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο «εξειδίκευση των ενζύμων» καθώς και που οφείλεται αυτή. (β) Ποιες ουσίες μπορούν να επηρεάσουν τη δράση ενός ενζύμου και πώς; (γ) Πώς τα ένζυμα επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 ΒΑΘ.:... / 25 ΟΛΟΓΡ.:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: dd/mm/yyyy ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια; Ενέργεια είναι η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία της εµφάνισης των φυσικών, χηµικών και βιολογικών φαινοµένων.

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια; Ενέργεια είναι η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία της εµφάνισης των φυσικών, χηµικών και βιολογικών φαινοµένων. Ενέργεια Τι είναι η ενέργεια; Ενέργεια είναι η ικανότητα επιτέλεσης έργου ή η αιτία της εµφάνισης των φυσικών, χηµικών και βιολογικών φαινοµένων. Είναι απαραίτητη; Η ενέργεια είναι απαραίτητη για τους

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2016

1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2016 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2016 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (11:00 13:00)...... 1. Στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ 19-21 -10681 210 3824614 210 3847670 www.irakleitos.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ.. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015/2016 ΒΑΘ.:... / 40 ΟΛΟΓΡ.:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΥΠΟΓΡ.:... ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: dd/mm/yyyy ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ( ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο; Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση Μεταβολισμός του γλυκογόνου Το γλυκογόνο είναι ο αφθονότερος υδατάνθρακας των ζώων Το γλυκογόνο αποθηκεύεται κυρίως στο ήπαρ (3-7% κατά βάρος) και στους μύες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου

Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Χαρίλαος Μέγας Ελένη Φωτάκη Ελευθέριος Νεοφύτου Απαντήσεις στις ερωτήσεις: Πρόλογος Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει το μαθητή της Γ Γυμνασίου στην κατανόηση των θεμελιωδών γνώσεων της Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση Φωτοσύνθεση κυτταρική αναπνοή άμυλο άλλες οργανικές ουσίες Φωτοσύνθεση hv χημική ενέργεια 1. Φωτεινές αντιδράσεις Διέγερση χλωροφύλλης Αλυσίδα μεταφοράς e - (Σχήμα Ζ της φωτοσύνθεσης)

Διαβάστε περισσότερα

16/3/2017. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. πρίσµα. Σάκχαρα

16/3/2017. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. πρίσµα. Σάκχαρα Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Φωτοσύνθεση» Φωτοσύνθεση CO 2 +2H 2 S (CH 2 O) + H 2 O + 2S 6CO 2 +12H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6H 2 O + 6O 2 Φωτεινές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1.30 (ΩΡΕΣ 90 λεπτά) ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ: 1.30 (ΩΡΕΣ 90 λεπτά) ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΒΑΘ.:... /25 ΟΛΟΓΡ.:.. ΥΠΟΓΡ.:. ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26.6.2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ (ΦΥΣΙΚΗ-ΧΗΜΕΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης»

Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης» Πεπτικό σύστημα και το κόστος της «καλοπέρασης» Β. Στεργίου - Μιχαηλίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής ο Καθηγητής Γ.Ανωγειανάκις

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 2011 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Στο πεπτικό σύστημα γίνεται η επεξεργασία των τροφών καθώς η μετατροπή ς σε απλούστερες. Η λειργία πεπτικού συστήματος μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: (α) πέψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Καθώς το οξυγόνο χρησιμοποιείται στους ιστούς παράγεται CO2 το οποίο πρέπει να μεταφερθεί πίσω στους πνεύμονες ή τα βράγχια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΗ Λίπη Πολυσακχαρίτες Γλυκόζη κι άλλα σάκχαρα Πρωτεΐνες Αμινοξέα Λιπαρά Οξέα Γλυκόλυση Πυροσταφυλικό Οξύ Ακέτυλο-CoA Αναπνευστική Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων / Οξειδωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:3.6.2014 ΤΑΞΗ: Γ ΧΡΟΝΟΣ:1.30 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ:10 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:. ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΒΑΘΜΟΣ:...

Διαβάστε περισσότερα

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις Κεφάλαιο 6 ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Αποικοδόμηση (διάσπαση) πολύπλοκων μορίων σε απλούστερες ενώσεις πχ στην κυτταρική αναπνοή η διάσπαση της γλυκόζης σε CO 2 και Η 2 Ο Η ενέργεια που απελευθερώνεται χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2010-11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 1. Τι είναι η Βιοχημεία και με ποιες ενώσεις ασχολείται. 2. Πόσα και ποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων Πρωτεΐνες Πολυσακχαρίτες Λίπη Γαλακτικό Γλυκόζη Αμινοξέα Πρωτεΐνες οργανισμού Δεξαμενή Αζώτου Πυροστα φυλικό Γλυκονεογένεση Γλυκόλυση Acetyl-CoA 6- φωσφορική Γλυκόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α Α.1. γ Α.2. δ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α.. α. Σωστό, β. Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Χηµεία-Βιοχηµεία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Η σταθερά Κ w στους 25 ο C έχει τιµή 10-14 : α.

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Μικροβιολογία-Ιολογία Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Δ. Μόσιαλος Βιοενεργητική μικροβίων Βακτηριακή Γενετική Επισκόπηση Βακτηριοφάγων Προκαρυωτική ποικιλότητα (Βακτήρια) Προκαρυωτική ποικιλότητα (Αρχαία)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1.2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

+ ^ + + Ε + Υ-ΕΥ-Π + Π + Ε. 8. Σημειώστε σωστό ή λάθος σε καθεμιά από τις απαντήσεις που ακολουθούν.

+ ^ + + Ε + Υ-ΕΥ-Π + Π + Ε. 8. Σημειώστε σωστό ή λάθος σε καθεμιά από τις απαντήσεις που ακολουθούν. Υποενότητα 3.2 1. Τι είναι ενέργεια ενεργοποίησης και ποια η σχέση ενός ενζύμου με αυτήν. Η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο του σχολικού βιβλίου «Μηχανισμός δράσης των ενζύμων». 2.0 τρόπος δράσης των

Διαβάστε περισσότερα