ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 0

2 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ» έχει πιστοποιημένες ικανότητες, δεξιότητες και τεχνικές πληροφορίες, που τον καθιστούν ικανό να εργάζεται σαν ειδικευμένος εργαζόμενος σε επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης προϊόντων - ποτοποιίας και Αποσταγματοποιίας. Μετά από απόκτηση σχετικής εμπειρίας, μπορεί να εξελιχτεί σε στέλεχος των παραπάνω επιχειρήσεων. Γενικά λαμβάνοντας υπ όψιν τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ποτών και αποσταγμάτων και την πρακτική στην πρόληψη ατυχημάτων συμμετέχει στις ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες: Αξιοποίηση πρώτων υλών ποτοποιίας αποσταγματοποιϊας (προμήθεια, διαχείριση, ποιοτικός έλεγχος). Προετοιμασία πρώτων υλών. Παρασκευή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών. Έλεγχος λειτουργίας μηχανολογικού εξοπλισμού και συσκευών απόσταξης για την παραγωγή ποτών και αποσταγμάτων. Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ποτοποιίας Αποσταγματοποιίας Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή. Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Ο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ» μπορεί να απασχοληθεί σε επιχειρήσεις (ιδιωτικές ή συνεταιριστικές) που έχουν σαν α- ντικείμενο την παραγωγή και εμπορία προϊόντων ποτοποιίας αποσταγματοποιϊας σαν βοηθός τεχνικού παραγωγής, σαν βοηθός στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ή και στο τμήμα προώθησης των προϊόντων. Επίσης σε επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου και οίνου, και αναψυκτικών στην παραγωγή, καθώς και σε εργαστήρια αναλύσεων αλκοολούχων ποτών αναψυκτικών και νερού. Β.1.2. Επαγγελματικά Καθήκοντα Ο «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ» προσλαμβάνεται στην επιχείρηση όπου εργάζεται ως ειδικευμένος τεχνικός. Στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι κανονισμοί και προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, προστασίας περιβάλλοντος, πυρασφάλειας καθώς και συνεργασία με άλλους εργαζόμενους, εκτελώντας τις αναγκαίες κάθε φορά από τις εργασίες που προαναφέρθηκαν. 1

3 Β.2. Αναλυτική Περιγραφή των απαραίτητων Γνώσεων και Δεξιοτήτων για τη συγκεκριμένη Ειδικότητα. Το πρόγραμμα κατάρτισης στοχεύει στην εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους Τεχνικούς Ποτοποιίας Αποσταγματοποιίας ελέγξιμων ικανοτήτων (οι οποίες διακρίνονται σε Γενικές Ικανότητες, Βασικές Επαγγελματικές Ικανότητες και Ειδικές Επαγγελματικές Ικανότητες) για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων της ειδικότητάς τους. Β.2.1. Περιγραφή Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων Οι καταρτιζόμενοι αναμένεται να αποκτήσουν: Α) σύγχρονες τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να συμμετέχουν στην παραγωγή Προϊόντων Ποτοποιίας αποσταγματοποιϊας και να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Β) οικονομικές διαχειριστικές γνώσεις και δεξιότητες. Γ) δεξιότητες σχετικές με τη χρήση των Η/Υ με δυνατότητα να ερμηνεύουν, να αναλύουν, να συγκρίνουν και να αξιολογούν διάφορες παραμέτρους και μεταβλητές της εργασίας και την παρακολούθηση και έλεγχο της διασποράς των σχετικών τιμών. Δ) γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, με δυνατότητα να ερμηνεύει κανονισμούς και προδιαγραφές τόσο σχετικές με τις μηχανές, όργανα ή συστήματα στα οποία εργάζεται κ.λπ. Β.2.2. Περιγραφή Βασικών Επαγγελματικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων. Γνώση της συγκεκριμένης τεχνολογίας παραγωγής διαφόρων προϊόντων (Αποσταγμάτων, Αλκοολούχων και μη ποτών, καθώς και Αναψυκτικών). Γνώση και δεξιότητα χειρισμού διαφόρων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία της παραγωγής. Γνώση των βασικών παραμέτρων των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων του ποιοτικού ελέγχου. Βασικές γνώσεις και δεξιότητες συνδεόμενες με την οικονομία, τη λογιστική και εκτιμητική, την κοστολόγηση, το μάρκετινγκ, οργάνωση και διαχείριση. Ικανότητα παρακολούθησης διαφόρων εργασιών και λήψη αποφάσεων για τις αναγκαίες επεμβάσεις. 2

4 Β.2.3. Περιγραφή Ειδικών Επαγγελματικών Προσόντων. Ειδικές γνώσεις που έχουν σχέση με τη λειτουργία σύγχρονων μονάδων (με αυτοματοποιημένη παραγωγή). Ειδικές γνώσεις των μηχανημάτων έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες συντήρησης άμεσα, να εντοπίζουν και να αποκαθιστούν τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή / και δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Ικανότητα χειρισμού και ρύθμισης οργάνων ελέγχου που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και στα εργαστήρια. 3

5 Β.3. Πρόγραμμα Κατάρτισης Β.3.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Β Τα μαθήματα βασικής επαγγελματικής κατάρτισης. Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων 2 Τεχνική Επικοινωνίας-Επιχειρηματικότητα 3 Αρχές Διατροφής 4 Υγιεινή και Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο 5 Στοιχεία μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας 6 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά - Γαλλικά) 7 Τεχνολογία -Χρήση Η/Υ 8 Χημεία (Μ) 9 Χημεία Τροφίμων 10 Γενική Μικροβιολογία 11 Τεχνολογία Τροφίμων -Ποτών 12 Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων 13 Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων 14 Στοιχεία Εργατικού και εμπορικού Δικαίου Β Τα μαθήματα εξειδίκευσης. Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 1 Χημεία Αλκοολούχων Προϊόντων 2 Αμπελουργία 3 Μικροβιολογία και Ζυμώσεις Αλκοολούχων Προϊόντων 4 Μάρκετινγκ Αλκοολούχων ποτών 5 Τεχνολογία Οίνου 6 Ποιοτικός έλεγχος Αλκοολ. Προϊόντων - Διασφάλιση ποιότητας 7 Τεχνολογία Αλκοολούχων Ποτών και Αποσταγμάτων 8 Τεχνολογία Ζύθου και Αναψυκτικών 9 Εγκαταστάσεις - Μηχανολογικός εξοπλισμός Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας 10 Οργανοληπτικός έλεγχος Αλκοολούχων Ποτών. 4

6 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ-» Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α/Α Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη Τροφίμων Χημεία (Μ) Αρχές Διατροφής 2 2 Υγιεινή και Ασφάλεια 4. στον εργασιακό χώρο Στοιχεία μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας Αγγλικά Χρήση Η/Υ Χημεία Τροφίμων με 8. στοιχεία Μικροβιολογίας Τεχνολογία Τροφίμων -Ποτών Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων Ποτών Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων 2 2 Στοιχεία Εργατικού 12. και εμπορικού Δικαίου Χημεία Αλκοολούχων Προϊόντων Αμπελουργία 2 2 Μικροβιολογία και 15. Ζυμώσεις Αλκοολούχων Προϊόντων 16. Μάρκετινγκ Αλκοολούχων προϊόντων Τεχνολογία Οίνου Ποιοτικός έλεγχος 18. Αλκοολ. Προϊόντων - Διασφάλιση ποιότητας Τεχνολογία Αλκοολούχων 19. Ποτών και Αποσταγμάτων 20. Τεχνολογία Ζύθου και Αναψυκτικών Εγκαταστάσεις- Μηχανολογικός Ε- 21. ξοπλισμός Ποτοποι- 2 2 ίας- Αποσταγματοποιίας 5

7 22. Οργανοληπτικός Έλεγχος Αλκοολούχων 3 3 Ποτών Τεχνική Επικοινωνί- 23. ας- 1 1 Επιχειρηματικότητα 24. Γαλλικά Πρακτική 5 Σ Θ = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Ε = ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6

8 Β.3.2. Γνωστικά Αντικείμενα (Μαθήματα) Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο θεωρητικό μέρος. 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει την χημική σύσταση του οίνου και των αλκοολούχων αποσταγμάτων. Ειδικότερα: Πρέπει να γνωρίζει την χημική σύσταση των οίνων. Πρέπει να γνωρίζει την χημική σύσταση των ποτών. Πρέπει να γνωρίζει την χημική σύσταση των αποσταγμάτων. Πρέπει να γνωρίζει την περιεκτικότητα των αλκοολούχων προϊόντων σε νερό. Πρέπει να γνωρίζει τους χημικούς τύπους και τις ιδιότητες χαρακτηριστικών οργανικών οξέων. Πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα σταθερά και ποια τα πτητικά οξέα. Πρέπει να γνωρίζει τις περιεκτικότητες των αλκοολούχων προϊόντων σε οργανικά οξέα. Πρέπει να γνωρίζει τους χημικούς τύπους και τις ιδιότητες χαρακτηριστικών αλκοολικών ενώσεων (μεθανόλη, αιθανόλη, ανώτερες αλκοόλες). Πρέπει να γνωρίζει τις περιεκτικότητες των αλκοολούχων προϊόντων σε αλκοόλες. Πρέπει να γνωρίζει τους χημικούς τύπους και τις ιδιότητες χαρακτηριστικών αρωματικών ενώσεων (αλκοόλων, εστέρων, καρβονυλικών ενώσεων). Πρέπει να γνωρίζει τις περιεκτικότητες των αλκοολούχων προϊόντων σε αρωματικές ενώσεις. Πρέπει να γνωρίζει τους χημικούς τύπους και τις ιδιότητες χαρακτηριστικών ζαχάρων (αναγωγικών ζαχάρων, ζυμώσιμων ζαχάρων, μη ζυμώσιμων ζαχάρων, μη αναγωγικών ζαχάρων). Πρέπει να γνωρίζει τις περιεκτικότητες των αλκοολούχων προϊόντων σε ζάχαρα. Πρέπει να γνωρίζει τους χημικούς τύπους και τις ιδιότητες χαρακτηριστικών φαινολικών οξέων, ταννινών, ανθοκυανών). Πρέπει να γνωρίζει τις περιεκτικότητες των αλκοολούχων προϊόντων σε φαινολικές ουσίες. Πρέπει να γνωρίζει τους χημικούς τύπους και τις ιδιότητες χαρακτηριστικών αζωτούχων ενώσεων (πρωτεϊνών, αμινοξέων, νουκλεινικών ενώσεων) Πρέπει να γνωρίζει τις περιεκτικότητες των αλκοολούχων προϊόντων σε βιταμίνες. Πρέπει να γνωρίζει τις περιεκτικότητες των αλκοολούχων προϊόντων σε ανόργανα συστατικά και τις ιδιότητες αυτών (ανιόντα, κατιόντα). 7

9 2. ΜΑΘΗΜΑ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας κατά το θεωρητικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ-, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στην στοχοθεσία του θεωρητικού μέρους της ειδικότητας. Για την επιτυχή ανταπόκριση στην Αμπελουργία, ο σπουδαστής θα πρέπει να: Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της οικογένειας των Vitacees. Γνωρίζει ποιες είναι οι βασικότερες ελληνικές ποικιλίες αμπελιού. Γνωρίζει τι είναι τα υποκείμενα υβρίδια, ποιος είναι ο ρόλος ύπαρξης τους. Γνωρίζει την μορφολογία και την λειτουργία των οργάνων του αμπελιού. Γνωρίζει τις γενικές αρχές λειτουργίας του βλαστικού και αναπαραγωγικού κύκλου του αμπελιού. Γνωρίζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους, τον ρόλο της τροφοδοσίας σε νερό του αμπελιού, τον ρόλο του κλίματος, της ποικιλίας αμπελιού, της παραγωγικότητας του. Γνωρίζει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ελληνικών ποικιλιών α- μπελιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων. Γνωρίζει τα στοιχεία προετοιμασίας του εδάφους για την εγκατάσταση αμπελώνα. Γνωρίζει τις παραμέτρους φύτευσης, προσανατολισμού, τα συστήματα κλαδέματος. Γνωρίζει τις ετήσιες εργασίες εδάφους. Γνωρίζει τις ανάγκες του αμπελιού σε οργανικές και ανόργανες ουσίες. Γνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των λιπασμάτων. Γνωρίζει τους τρόπους προστασίας του αμπελώνα από ζημιές που προκαλούνται από φυσικούς παράγοντες (παγετός, χαλάζι, κεραυνός, άνεμος, καύσωνας). Γνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά των ασθενειών που προκαλούνται από λανθασμένη διατροφή, από ιώσεις, ζωικά παράσιτα. Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των πρώιμων και όψιμων ποικιλιών. Γνωρίζει την χημική σύσταση του μούστου και των σταφυλιών. Γνωρίζει την σχέση του βαθμού ωρίμανσης των σταφυλιών και της ποιότητας του παραγόμενου αποστάγματος. 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει: τους μικροοργανισμούς που συμμετέχουν στις ζυμώσει των αλκοολούχων προϊόντων, τις ιδιότητες τους, στα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από τους μικροοργανισμούς αυτούς στις ζυμώσεις των αλκοολούχων προϊόντων. Ειδικότερα: 8

10 Να γνωρίζει ποιοι μικροοργανισμοί παίρνουν μέρος στις ζυμώσει των αλκοολούχων προϊόντων. Τις ιδιότητες κάθε μικροοργανισμού. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτών των μικροοργανισμών. Πώς επηρεάζονται οι μικροοργανισμοί από τη θερμοκρασία. Πώς επηρεάζονται οι μικροοργανισμοί από το ph. Ποιος ο ρόλος τους στην αλκοολική ζύμωση. Πώς αναστέλλεται η δράση τους. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Ποιοι είναι επιθυμητοί στην αλκοολική ζύμωση. Ποιοι είναι ανεπιθύμητοι στην αλκοολική ζύμωση 4. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ, το ρόλο του Μάρκετινγκ στην επιχείρηση, τις αγορές των αλκοολούχων προϊόντων, την νομοθεσία των αλκοολούχων προϊόντων. Ειδικότερα θα πρέπει να γνωρίζει: Τις μορφές της αγοράς. Το περιεχόμενο του Μάρκετινγκ. Ποιος ο ρόλος του Μάρκετινγκ στην επιχείρηση. Τη σχέση προμηθειών Μάρκετινγκ. Τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση. Τους παράγοντες που επηρεάζουν τη «ζωή» του προϊόντος. Τους παράγοντες που καθορίζουν την τιμή του προϊόντος. Τη νομοθεσία των αλκοολούχων προϊόντων. Τους παράγοντες που επηρεάζουν το δίκτυο διανομής των αλκοολούχων προϊόντων. 5. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας κατά το θεωρητικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ-, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στην στοχοθεσία του θεωρητικού μέρους της ειδικότητας. Για την επιτυχή ανταπόκριση στην τεχνολογίας οίνου, ο σπουδαστής θα πρέπει να: Γνωρίζει την μορφολογία και την χημική σύσταση του σταφυλιού. Γνωρίζει τι είναι ωρίμανση του σταφυλιού και πως εξελίσσονται τα μορφολογικά και χημικά χαρακτηριστικά του σταφυλιού. Γνωρίζει τι είναι τα σάκχαρα, τα οργανικά οξέα, οι φαινολικές ενώσεις, οι πτητικές ενώσεις, οι αζωτούχες ενώσεις,οι πηκτινικές ύλες, οι βιταμίνες, τα ανόργανα οξέα, τα ανόργανα συστατικά, τα ένζυμα τις ιδιότητες τους και τον οινολογικό ρόλο τους στην παραγωγή κρασιών βάσης. Γνωρίζει τις διορθώσει της σύστασης του γλεύκους. 9

11 Γνωρίζει την τροποποίηση της οξύτητας και της περιεκτικότητας σε σάκχαρα του γλεύκους. Γνωρίζει τις μηχανικέ κατεργασίες που υφίσταται το σταφύλι. Γνωρίζει τις επιπτώσεις στην ποιότητα του αποστάγματος των μηχανικών κατεργασιών που υφίσταται το σταφύλι. Γνωρίζει τι είναι ο θειώδης ανυδρίτης και τις ιδιότητες του. Γνωρίζει πως προστατεύεται το γλεύκος από τις οξειδώσει, ποιες είναι οι τεχνικές θείωσης. Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της χρήσης του θειώδους στα κρασιά βάσης και τις επιπτώσεις στην ποιότητα των αποσταγμάτων. Γνωρίζει τις τεχνικές απολάσπωσης. Γνωρίζει τις τεχνικές ψύξης του γλεύκους και τις τεχνικές επεξεργασίας υπό ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα. Γνωρίζει τι είναι οι ζυμομύκητες, τα βακτήρια, η μορφολογία τους, η ταξινόμησή τους και ο ρόλος τους στην παραγωγή κρασιών βάσης. Γνωρίζει τη λειτουργία της αλκοολικής ζύμωσης, τους τρόπους παρακολούθησης, τις αιτίες διακοπής της, την διαπίστωση του τέλους της. Γνωρίζει τους σκοπούς και τις τεχνικές εμβολιασμού. Γνωρίζει την περιγραφή του φαινομένου της μηλιγαλακτικής ζύμωσης. Γνωρίζει τις τεχνικές οινοποίησης των λευκών, ροζέ και ερυθρών κρασιών. Γνωρίζει τις ειδικές τεχνικές οινοποίησης των αφρωδών κρασιών, των γλυκών, των ημίγλυκων και των μιστελιών. Γνωρίζει την χημική σύσταση του κρασιού, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά και ιδιότητες του. Γνωρίζει τις φυσικοχημικές μεταβολές του κρασιού. Γνωρίζει τις επεξεργασίες: ψύξης, θέρμανσης, χρήσης μπετονίτη, μετάγγισης, διαύγασης. Γνωρίζει τι είναι τα φίλτρα πλακών, μεμβράνης, γης διατόμων και πως αυτά λειτουργού. Γνωρίζει πως γίνεται η εμφιάλωση αποσταγμάτων. Γνωρίζει τις συνθήκες αποθήκευσης των κρασιών βάσης και των α- ποσταγμάτων. 6. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει γνώσεις πάνω στην ποιοτική αξιολόγηση των οίνων και των αποσταγμάτων, την ταξινόμηση αυτών σε κατηγορίες και τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους. Ειδικότερα: Πρέπει να γνωρίζει τις σχετικές έννοιες με τις αναλύσει του ποιοτικού ελέγχου όπως μονάδες μέτρησης, ατομικά και μοριακά βάρη, γραμμοάτομο, γραμμομόριο, γραμμοϊσοδύναμο, κανονικότητα διαλυμάτων, ενεργός οξύτητα. 10

12 Πρέπει να γνωρίζει την έννοια της απορρόφησης των διαλυμάτων, να κατασκευάζει τις απαιτούμενες καμπύλες αναφοράς, να επεξεργάζεται τα δεδομένα και να πραγματοποιεί τους σχετικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του χρώματος των διαλυμάτων. Πρέπει να γνωρίζει τις μεθόδους προσδιορισμού του αλκοολομετρικού τίτλου των διαλυμάτων. Πρέπει να γνωρίζει τι είναι η οξύτητα των διαλυμάτων, τον τρόπο προσδιορισμού της, τα σχετικά όρια διακύμανσης, καθώς και την επεξεργασία των δεδομένων και τους σχετικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της οξύτητας των διαλυμάτων. Πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο προσδιορισμού της πτητικής οξύτητας. Πρέπει να γνωρίζει την έννοια της σακχαροπεριεκτικότητας και τις μεθόδους προσδιορισμού των σακχάρων. Πρέπει να γνωρίζει τι είναι οι φαινολικές ουσίες, τα σχετικά όρια διακύμανσή τους στον οίνο, την μέθοδο προσδιορισμού τους, την επεξεργασία των δεδομένων και τους σχετικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό των φαινολικών ενώσεων των διαλυμάτων. Πρέπει να γνωρίζει τι είναι ο θειώδης ανυδρίτης και την μέθοδο προσδιορισμού του στους οίνους. Πρέπει να γνωρίζει τι είναι το στέρεο υπόλειμμα και την μέθοδο προσδιορισμού του στους οίνους. Πρέπει να γνωρίζει την μέθοδο προσδιορισμού της ακεταλδεύδης. Πρέπει να γνωρίζει την μέθοδο προσδιορισμού των ανωτέρων αλκοολών. Πρέπει να γνωρίζει την μέθοδο προσδιορισμού των εστερικών ενώσεων. Πρέπει να γνωρίζει τους ελέγχους νοθείας για προσθήκη νερού στους οίνους, προσθήκη αλκοόλης, προσθήκη ζάχαρης και προσθήκη τεχνητών χρωστικών. 7. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ- ΣΤΑΓΜΑΤΩΝ Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στη παρασκευή αλκοολούχων ποτών, τη διαδικασία παραγωγής των τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατ αυτή, καθώς και την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία για κάθε κατηγορία αλκοολούχου ποτού. Ειδικότερα: Πρέπει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών αλκοολούχων ποτών (Αμυλούχες ύλες, Δημητριακά, Σταφύλια Στέμφυλα, Φρούτα) και να αξιολογεί αυτά. Πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές της αλκοολικής ζύμωσης και απόσταξης. Πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας των αποστακτικών συσκευών συνεχούς και ασυνεχούς έργου (άμβυκες, στήλες απόσταξης). Να γνωρίζει και να υπολογίζει τις αποδόσεις των πρώτων υλών σε οινόπνευμα. 11

13 Πρέπει να γνωρίζει όλες τις κατηγορίες των Αλκοολούχων Ποτών που παρασκευάζονται από (διάφορες ζύμωση, Ζαχαρούχων Πρώτων Υλών, ουδέτερη αλκοόλη και Αρωματικές Ύλες). Πρέπει να γνωρίζει την Τεχνολογία παρασκευής αποσταγμάτων οίνου και στεμφύλων (Κονιάκ, Μπράντυ, Αρμανιάκ). Πρέπει να γνωρίζει την Τεχνολογία Παρασκευής Τσίπουρου. Πρέπει να γνωρίζει για την Παλαίωση αποσταγμάτων, για τους χώρους παλαίωσης, και για τα Πρέπει να γνωρίζει για την Τεχνολογία Παρασκευής αποσταγμάτων από αμυλούχες ύλες (Ουίσκι, Τζιν, κ.α.). Πρέπει να γνωρίζει για την Τεχνολογία Παρασκευής αποσταγμάτων που παρασκευάζονται εκχύλιση-απόσταξη (Ούζου, Βότκα κ.α). Πρέπει να γνωρίζει για την Τεχνολογία Παρασκευής των Λικέρ τις πρώτες ύλες και τις διάφορες κατηγορίες αυτών. Πρέπει να γνωρίζει για την Τεχνολογία ανάμιξης αποσταγμάτων καθώς και τρόπους αραίωσης αυτών. Πρέπει να γνωρίζει για τους Κοινοτικούς Κανονισμούς τους σχετικούς με την Παραγωγή Αλκοολούχων Ποτών (Εγκατάσταση Ποτοποιίας, Ορισμούς, Έλεγχος παραγωγής αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης, Προδιαγραφές Αλκοολούχων Ποτών, Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης κ.λπ.). 8. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΥΘΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να γνωρίζει τη διαδικασία παραγωγής των αλκοολούχων (μπίρα) και μη (αναψυκτικά) ποτών, τα χαρακτηριστικά των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή καθώς κι την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που εφαρμόζεται γι αυτά. Ειδικότερα: Πρέπει να γνωρίζει τις προδιαγραφές πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή της μπίρας (κριθαριού, ζύμη ζυθοποιίας, λυκίσκου, νερού βυνοποίησης), τα κριτήρια αξιολόγησης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των. Πρέπει να γνωρίζει τις προδιαγραφές και τη τεχνολογία χρήσης των προσθέτων και ενζύμων στη Ζυθυποιία. Πρέπει να γνωρίζει την τεχνολογία βυννοποίησης, ζυθοποιήσης α) (Στάδια Βυνοποίησης, έλεγχος προβλήματα κατά την Βυνοποίηση, ποιοτικός έλεγχος, είδη, συνθήκες αποθήκευσης, νομοθεσία), β) Στάδια Ζυθοποίησης (Έλεγχος Πολτοποίησης, Ζύμωσης, Ωρίμανσης, Παστερίωση Συσκευασία). Πρέπει να γνωρίζει για τα προβλήματα στην παραγωγή και διατήρηση της μπίρας (Μολύνσεις μικροβιακές, Θολώματα κ.λπ.). Πρέπει να γνωρίζει τους τρόπους Διαχείρισης αποβλήτων βυνοποίησης ζυθοποίησης. Πρέπει να γνωρίζει την σχετική νομοθεσία για την χρήση των πρώτων υλών και την παραγωγή και διάθεση της μπίρας. Πρέπει να γνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες αναψυκτικών (Αναψυκτικά κοινά, Ειδικές κατηγορίες). 12

14 Πρέπει να γνωρίζει τις προδιαγραφές και την αξιολόγηση και τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών, των προσθέτων και συντηρητικών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αναψυκτικών. Πρέπει να γνωρίζει τα στάδια παραγωγής (Ανάμιξη, Ενσωμάτωση Διοξειδίου του άνθρακα, παστερίωση και συσκευασία). Πρέπει να γνωρίζει τις προδιαγραφές για τον ποιοτικό έλεγχο τόσο των πρώτων υλών, όσο και των τελικών προϊόντων. Πρέπει να γνωρίζει τη σχετική (Εθνική και Κοινοτική) Νομοθεσία των αναψυκτικών. 9. ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ. Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων κατά θεωρητικό μέρος οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων, γίνεται αξιολόγησή τους σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και της ικανότητας τους να ανταποκρίνονται στα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στη στοχοθεσία του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων της Ειδικότητας. Για την επιτυχή ανταπόκρισή τους στο Θεωρητικό μέρος του μαθήματος Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισμός Ποτοποιίας Αποσταγματοποιίας οι σπουδαστές θα πρέπει: Να γνωρίζουν τις προδιαγραφές των χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας μιας μονάδας παραγωγής αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων. Να γνωρίζουν τους Κανονισμούς λειτουργίας και προδιαγραφές χώρων εγκατάστασης. Να γνωρίζουν για τις προδιαγραφές των αποθηκευτικών χώρων πρώτων υλών και τελικών προϊόντων. Να γνωρίζουν για τις απαιτούμενες συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν στους χώρους παλαίωσης αποσταγμάτων. Να γνωρίζουν τις εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται για την παραγωγή Πρώτων Υλών Αποσταγμάτων (Οίνου Βάσης, Αλκοόλης Γεωργικής Προέλευσης, Αρωματικών Εκχυλισμάτων) Να γνωρίζουν τις εγκαταστάσεις και το μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής Αποσταγμάτων. α) Αποστακτικές στήλες (Αρχές Λειτουργίας, Τμήματα, Όργανα ελέγχου), β) Άμβυκες (Αρχές Λειτουργίας, Τμήματα, Τύποι), γ) Φιλτραρίσματος και διαύγασης αποσταγμάτων. Να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων και συσκευών αυτόματου ελέγχου και σταδίων παραγωγής. Να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και τον έλεγχο της παραγωγής με χρήση Η/Υ. Να γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης μηχανημάτων συσκευασίας. (πλυντικές μηχανές, Εμφιαλωτήρια, συσκευές ανάμιξης αποσταγμάτων και ενσωμάτωσης CO2 κ.α). 13

15 10. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟ- ΤΩΝ Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας κατά το θεωρητικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Α- ΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων, και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στην στοχοθεσία του θεωρητικού μέρους της ειδικότητας. Για την επιτυχή ανταπόκριση στον οργανοληπτικό έλεγχο, ο σπουδαστής θα πρέπει να: Γνωρίζει τον ρόλο και την σχέση του οργανοληπτικού ελέγχου με την ποιότητα των αλκοολούχων ποτών. Γνωρίζει τις γενικές αρχές λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπου. Γνωρίζει τα στάδια του οργανοληπτικού ελέγχου. Γνωρίζει τα όρια ευαισθησίας των ανθρωπίνων αισθητηρίων οργάνων. Γνωρίζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Γνωρίζουν την επίδραση της αμπελουργίας, του κλίματος του εδάφους, της ποικιλίας του αμπελιού, των στρεμματικών αποδόσεων, του βαθμού ωρίμανσης του σταφυλιού. Γνωρίζει την επίδραση του τρόπου οινοποίησης, της γλευκοποίησης, της ζύμωσης, της αποθήκευσης. Γνωρίζει την επίδραση της μεθόδου απόσταξης στην ποιότητα του αποστάγματος. Γνωρίζει την επίδραση της παλαίωσης στην ποιότητα του αποστάγματος. Γνωρίζει την επίδραση των αναμίξεων στην ποιότητα του αποστάγματος. Γνωρίζει την επίδραση της ποιότητας των Α υλών στην ποιότητα του αποστάγματος. Γνωρίζει τις χημικές ουσίες που περνούν από τις Α ύλες στο απόσταγμα. Γνωρίζει τι είναι το πρωτογενές, το δευτερογενές, το τριτογενές άρωμα και το μπουκέτο. Γνωρίζει ποιες είναι οι δηκτικές οσμές, οι οσμές φρούτων, λουλουδιών, μπαχαρικών. Γνωρίζει τι είναι η όξινη, η γλυκά, η πικρή και η στυφή γεύση. Γνωρίζει τι είναι οι αναλυτικές δοκιμές (διάκρισης περιγραφής). Γνωρίζει τι είναι οι δοκιμές προτίμησης και αποδοχής. Γνωρίζει τι είναι οι δοκιμές ζεύγους, κατάταξης και διαβάθμισης. Γνωρίζει πως οργανώνεται ένας χώρος για να διεξαχθεί ένας οργανοληπτικός έλεγχος. Γνωρίζει τα βασικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των κυριοτέρων ελληνικών αποσταγμάτων. 14

16 Β Στοχοθεσία του προγράμματος κατάρτισης στο πρακτικό μέρος. 1. ΜΑΘΗΜΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει εμπειρία και να αποδείξει δεξιότητες στη χρησιμοποίηση μικροσκοπίου, στις χρώσεις αρίθμηση μικροοργανισμών. Ειδικότερα πρέπει να γνωρίζει: Τη χρήση του μικροσκοπίου. Τις χρώσεις των μικροοργανισμών. Την παρασκευή και χρήση υποστρωμάτων. Την αποστείρωση των υποστρωμάτων. Την αποστείρωση υλικού του μικροβιολογικού εργαστηρίου. Την καλλιέργεια μικροοργανισμών. Την απομόνωση μικροοργανισμών. Την ταυτοποίηση μικροοργανισμών. Την αρίθμηση μικροοργανισμών. 2. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας κατά το πρακτικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Α- ΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες που περιλαμβάνονται στην στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Για την επιτυχή ανταπόκρισή του στην τεχνολογίας οίνου, ο σπουδαστής θα πρέπει να: Γνωρίζει τη μορφολογία και της χημική σύσταση του σταφυλιού. Γνωρίζει τι είναι η ωρίμανση του σταφυλιού και πως εξελίσσονται τα μορφολογικά και χημικά χαρακτηριστικά του σταφυλιού. Γνωρίζει τι είναι τα σάκχαρα, τα οργανικά οξέα, οι φαινολικές ενώσεις, οι πτητικές ενώσεις, οι αζωτούχες ενώσεις, οι πηκτινικές ύλες, οι βιταμίνες, τα ανόργανα οξέα, τα ανόργανα συστατικά, τα ένζυμα τις ιδιότητές τους και τον οινολογικό ρόλο τους στη παραγωγή κρασιών βάσης. Γνωρίζει τις διορθώσεις της σύστασης του γλεύκους. Γνωρίζει την τροποποίηση της οξύτητας και της περιεκτικότητας σε σάκχαρα του γλεύκους. Γνωρίζει τις μηχανικές κατεργασίες που υφίσταται το σταφύλι. Γνωρίζει τις επιπτώσεις στην ποιότητα του αποστάγματος των μηχανικών κατεργασιών που υφίσταται το σταφύλι. Γνωρίζει τι είναι ο θειώδης ανυδρίτης και τις ιδιότητές του. Γνωρίζει πως προστατεύεται το γλεύκος από τις οξειδώσεις, ποιες είναι οι τεχνικές θείωσης. Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της χρήσης του θειώδους στα κρασιά βάσης και τις επιπτώσεις στην ποιότητα των αποσταγμάτων. Γνωρίζει τις τεχνικές απολάσπωσης. 15

17 Γνωρίζει τις τεχνικές ψύξης του γλεύκους και τις τεχνικές επεξεργασίας υπό ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα. Γνωρίζει τι είναι οι ζυμομήκυτες, τα βακτήρια, η μορφολογία τους, η ταξινόμησή τους και ο ρόλος τους στην παραγωγή κρασιών βάσης. Γνωρίζει τη λειτουργία της αλκοολικής ζύμωσης, τους τρόπους παρακολούθησης, τις αιτίες διακοπής της, την διαπίστωση του τέλους της. Γνωρίζει τους σκοπούς και τις τεχνικές εμβολιασμού. Γνωρίζει την περιγραφή του φαινομένου της μηλογαλακτικής ζύμωσης. Γνωρίζει τις τεχνικές οινοποίησης των αφρώδων κρασιών, των γλυκών, των ημίγλυκων και των μιστελιών. Γνωρίζει την χημική σύσταση του κρασιού, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά και ιδιότητες του. Γνωρίζει τις φυσικοχημικές μεταβολές του κρασιού. Γνωρίζει τις επεξεργασίες: ψύξης, θέρμανσης, χρήσης μπετονίτη, μετάγγισης, διαύγασης. Γνωρίζει τι τα φίλτρα πλακών, μεμβράνης, γής διατόμων και πως αυτά λειτουργούν. Γνωρίζει πως γίνεται η εμφιάλωση αποσταγμάτων. Γνωρίζει τις συνθήκες αποθήκευσης των κρασιών βάσης και των α- ποσταγμάτων. 3. ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να αποκτήσει εμπειρία στις αναλύσεις που αφορούν την ποιοτική ανάλυσης των οίνων και των αποσταγμάτων. Ειδικότερα: Πρέπει να γνωρίζει την ονοματολογία και την χρήση των βασικών υάλινων σκευών. Πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές όλων των εργαστηριακών μεθόδων που περικλείονται στην διδακτέα ύλη. Πρέπει να γνωρίζει να παρασκευάζει διαλύματα. Πρέπει να γνωρίζει να κάνει αραιώσεις διαλυμάτων. Πρέπει να γνωρίζει πώς να κάνει ζυγίσεις ακριβείας. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει την ενεργό οξύτητα των διαλυμάτων. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει το χρώμα των διαλυμάτων. Πρέπει να γνωρίζει πώς να κάνει πυκνομέτρηση του αποστάγματος. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει την οξύτητα των διαλυμάτων. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει την περιεκτικότητα σε σάκχαρα με πυκνόμετρα. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει την περιεκτικότητα σε φαινολικές ουσίες. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει την περιεκτικότητα σε ανυδρίτη του θειώδους οξέος. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει το στέρεο υπόλειμμα. 16

18 Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει την περιεκτικότητα σε ακεταλδεύδη. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει την περιεκτικότητα σε ανώτερες αλκοόλες. Πρέπει να γνωρίζει πώς να προσδιορίζει την περιεκτικότητα σε ανώτερους εστέρες. Πρέπει να γνωρίζει πώς να κάνουν έλεγχο νοθείας για προσθήκη νερού στους οίνους, προσθήκη τεχνικών χρωστικών. 4. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ- ΣΤΑΓΜΑΤΩΝ Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας των υποψηφίων κατά το πρακτικό μέρος οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων, γίνεται αξιολόγησή τους σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και της ικανότητας τους να ανταποκρίνονται στα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους των μαθημάτων της ειδικότητας. Για την επιτυχή ανταπόκρισή τους στο Πρακτικό μέρος του μαθήματος Τεχνολογίας Αλκοολούχων Ποτών και Αποσταγμάτων οι σπουδαστές θα πρέπει να: Να γνωρίζουν πώς παρασκευάζονται αλκοολικά διαλύματα, διαλύματα σακχάρων κ.ά. Να εξοικειωθούν με την πρακτική της Αραίωσης και ενδυνάμωση αλκοολούχων υγρών. Να γνωρίζουν την τεχνική της απόσταξης αλκοολούχων υγρών. Να γνωρίζουν να υπολογίζουν τον τίτλο αποστάγματος. Να γνωρίζουν να υπολογίζουν το υπόλειμμα των αποσταγμάτων. Να γνωρίζουν να υπολογίζουν τις αποδόσεις των ζαχαρούχων πρώτων υλών σε οινόπνευμα. Να γνωρίζουν τις αναλύσεις και να παρακολουθούν τη ζύμωση μιας ζαχαρούχου ύλης (μελάσας) για Παρασκευή οινοπνεύματος (έλεγχος ε.β. και αλκοόλης). Να γνωρίζουν την Παρασκευή αλκοολούχων ποτών (μπράντυ, ούζου κ.α.), τις διαδικασίες παραγωγής των και τις αναλύσεις που διενεργούνται κατά την παραγωγή και παλαίωσή των. Να γνωρίζουν την Παρασκευή Λικέρ, τις διαδικασίες παραγωγής των, τις αναλύσεις. Όπως προσδιορισμός χρώματος σακχαροπεριεκτικότητας, κ.ά. Να πραγματοποιούν ποιοτικό και οργανοληπτικό έλεγχο των προϊόντων που παρασκευάστηκαν. 5. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΥΘΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Για την επιτυχή ανταπόκρισή τους στο Πρακτικό μέρος του μαθήματος Τεχνολογίας ζύθου και αναψυκτικών οι σπουδαστές θα πρέπει: Να πραγματοποιούν αναλύσεις για την αξιολόγηση του κριθαριού και των άλλων πρώτων υλών της ζυθοποιίας όπως Φυσικοχημικά Βιοχημικά χαρακτηριστικά κριθαριού (υγρασία, πρωτεΐνες, μέγεθος κόκκων, εκατολιτρικό βάρος, βλαστική ικανότητα κ.ά.). 17

19 Να πραγματοποιούν αναλύσεις για την αξιολόγηση της βύνης (εκχυλισματική απόδοση, υγρασία, χρώμα κ.ά.). Να γνωρίζουν για την Παρασκευή μπίρας και να πραγματοποιούν αναλύσεις α) ζυθυγλεύκους (ειδικό βάρος, χρώμα, κ.α.) β) αναλύσεις μπίρας (αρχικό εκχύλισμα, ειδ. Βάρος, χρώμα. Αλκοολικός βαθμός, ph, οξύτητα. CO2 κ.α.) γ) ανάλυση νερού βυνοποίησης - Ζυθοποίηση. Να πραγματοποιούν μικροβιακές αναλύσεις της μπίρας. Να πραγματοποιούν τις δοκιμές και αναλύσεις του οργανοληπτικού ελέγχου της μπίρας. Να πραγματοποιούν αναλύσεις για τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών αναψυκτικών. Να πραγματοποιούν αναλύσεις για τον ποιοτικό έλεγχο των τελικών προϊόντων Α) Χημικές αναλύσεις (ειδ. Βάρος, χρώμα, ph, οξύτητα, CO2 κ.ά) Β) Μικροβιολογικές αναλύσεις (Συνολικό μικροβιακό φορτίο, κολοβακτηρίδια). Να πραγματοποιούν δοκιμές και αναλύσεις για τον οργανοληπτικό έλεγχο των αναψυκτικών. 6. ΜΑΘΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟ- ΤΩΝ Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας κατά το πρακτικό μέρος των υποψηφίων στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Α- ΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες που περιλαμβάνονται στην στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Για την επιτυχή ανταπόκριση του στον οργανοληπτικό έλεγχο, ο σπουδαστής θα πρέπει να: Γνωρίζει τον ρόλο και την σχέση του οργανοληπτικού ελέγχου με την ποιότητα των αλκοολούχων ποτών. Γνωρίζει τις γενικές αρχές λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων του ανθρώπου. Γνωρίζει τα στάδια του οργανοληπτικού ελέγχου. Γνωρίζει τα όρια ευαισθησίας των ανθρωπίνων αισθητηρίων οργάνων. Γνωρίζουν τους παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα του ελέγχου. Γνωρίζουν την επίδραση της αμπελουργίας, του κλίματος του εδάφους, της ποικιλίας του αμπελιού, των στρεμμάτων αποδόσεων, του βαθμού ωρίμανσης του σταφυλιού. Γνωρίζει την επίδραση του τρόπου οινοποίησης, της γλευκοποίησης, της ζύμωσης, της αποθήκευσης. Γνωρίζει την επίδραση της μεθόδου απόσταξης στην ποιότητα του αποστάγματος. Γνωρίζει την επίδραση της παλαίωσης στην ποιότητα του αποστάγματος. 18

20 Γνωρίζει την επίδραση των αναμίξεων στην ποιότητα του αποστάγματος. Γνωρίζει την επίδραση της ποιότητας των Α υλών στην ποιότητα του αποστάγματος. Γνωρίζει τις χημικές ουσίες που περνούν από τις Α ύλες στο απόσταγμα. Γνωρίζει τις χημικές ουσίες που παράγονται κατά την αλκοολική ζύμωση, κατά την απόσταξη, και κατά την παλαίωση του αποστάγματος. Γνωρίζει τι είναι το πρωτογενές, το δευτερογενές, το τριτογενές άρωμα και το μπουκέτο. Γνωρίζει ποιες είναι οι δηκτικές οσμές, οι οσμές φρούτων, λουλουδιών, μπαχαρικών. Γνωρίζει τι είναι η όξινη, η γλυκά, η πικρή και η στυφή γεύση. Γνωρίζει τι είναι οι αναλυτικές δοκιμές (διάκρισης περιγραφής). Γνωρίζει τι είναι οι δοκιμές προτίμησης και αποδοχής. Γνωρίζει τι είναι οι δοκιμές ζεύγους, κατάταξης και διαβάθμισης. Γνωρίζει πως οργανώνεται ένας χώρος για να διεξαχθεί ένας οργανοληπτικός έλεγχος. Γνωρίζει τα βασικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των κυριοτέρων ελληνικών αποσταγμάτων. 19

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ

Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ Τοπικά παραδοσιακά τρόφιμα : Oίνος OΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΟΙΝΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Τοπικά Παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Τα λίπη και έλαια αποτελούν σπουδαία πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο. Η παρουσία των λιπαρών στις τροφές συντελεί στην αύξηση της ικανότητας κορεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος Καλούμε όλες τις ενέργειες που γίνονται στα τρόφιμα και σκοπό έχουν την συντήρηση τους ή τη μετατροπή τους σε άλλα τρόφιμα. Τα τρόφιμα δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ

-H 2 H2 O R C COOH. α- κετοξύ Παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης Τα παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύµωσης είναι χηµικές ενώσεις που προέρχονται είτε από τον ίδιο το µηχανισµό της αλκοολικής ζύµωσης, είτε από το µεταβολισµό της ζύµης, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων

Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Αρχές επεξεργασίας Τροφίμων Εισαγωγή - Γενικά Ιστορικά Η προσπάθεια του ανθρώπου να επεξεργασθεί και να συντηρήσει τα τρόφιμα σηματοδοτεί την αρχή του πολιτισμού. Σε αυτό συντέλεσαν μια σειρά από ανακαλύψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Τεχνολογία παρασκευής παγωτών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνολογία παρασκευής παγωτών Γενικά Πολύπλοκο προϊόν με πολλούς ορισμούς και ταξινομήσεις από χώρα σε χώρα Ελληνική νομοθεσία: Παγωτά ορίζονται τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007-2008 ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων κεφάλαιο 1 Ασφάλεια των Τροφίμων 1.1 Ποιότητα...19 1.2 Ασφάλεια...20 1.3 Σχέση Ποιότητας και Ασφάλειας...21 1.4 Προαπαιτούμενα του HACCP...21 1.4.1 Υποδομή-εγκαταστάσεις...22 1.4.2 Εκπαίδευση...24 1.4.3

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα

Πνευματικά Δικαιώματα Πνευματικά Δικαιώματα Το παρόν είναι πνευματική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Απαγορεύεται ρητώς η δημιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13

Περιεχόμενα. ιατροφή. 1.5 Πρόσληψη Τροφής...39. Εισαγωγή. μέρος Α. Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 Πρόλογος...9 Πρόλογος Συγγραφέων...11 Πρόλογος Β Έκδοσης...13 μέρος Α ιατροφή κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Θρεπτικές Ύλες...28 1.2 Η ιατροφή ως Επιστήμη...30 1.3 O Ρόλος της Τροφής...32 1.4 Ενεργειακό Ισοζύγιο...34

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική

Ο αλκοολικός τίτλος % vol είναι % v/v. Η αλκοόλη, % vol, μετράται στους 20 o C. Γίνεται διόρθωση της αλκοόλης όταν η θερμοκρασία είναι διαφορετική ΟΙΝΟΣ ΑΛΚΟΟΛΗ Με απόσταξη 200 ml οίνου συλλέγονται 133-150 ml αποστάγματος. Για την εξουδετέρωση της οξύτητας του οίνου, για να μη ληφθούν στο απόσταγμα πτητικά οξέα (οξικό, ανθρακικό και θειώδες), στα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Ερευνητικές Δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες & Θεματικές Περιοχές Διπλωματικών Εργασιών Ομάδας Χημείας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Χημείας, Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης & Χημείας Περιβάλλοντος Μέλη: Κουτίνας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΝΟΥ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Αλκοόλη Ολική οξύτητα Πτητική οξύτητα Ελεύθερος θειώδης ανυδρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ A

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ

ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΣΠΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ Τα γλεύκη που προορίζονται για τη παραγωγή λευκών οίνων, πρέπει απαραίτητα να διαυγάσουν πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης, προκειμένου να αποκτήσουν και διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων

❷ Η εµφάνιση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων. ❸ Η θρεπτική αξία των τροφίµων. ❻ Η προσαρµογή στο νέο προφίλ των τροφίµων Ποιότητα Ορισµός Η έννοια της ποιότητας όπως αυτή ορίζεται από τον ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO) αναφέρεται στο σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος τα οποία του προσδίδουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 9. Μικροβιακές αλλοιώσεις οίνου Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 7: Ερυθρή Οινοποίηση (1/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Εκχύλιση συστατικών Οινοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θέρμανση Τροφίμων με Ηλεκτρική Ενέργεια Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1.1 Tρόφιμα...21 1.2 Βιομηχανία Τροφίμων...24 1.3 Αίτια Αλλοίωσης των Τροφίμων...25 1.3.1 Χαρακτηριστικά μικροοργανισμών...26 1.3.2 Άλλα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων...29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (με Αρ. Πρωτ. 150022/Δ2/15-9-2016) Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. 1.1 Γνωριμία με το εργαστήριο του Χημικού Από τον εργαστηριακό οδηγό να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 205-206 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 204-205 και εφεξής ο Εξάμηνο 555 Μαθηματικά 4 Θ ΑΦΠΓΜ 2 565 Φυσική 5 (3Θ+2E) ΓΒ 3 60 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μηλογαλακτική Ζύµωση Ως µηλογαλακτική ζύµωση θεωρείται η µετατροπή του L-µηλικού οξέος προς L- γαλακτικό οξύ και διοξείδιο του άνθρακα µε την επίδραση µικροοργανισµών. Κατά συνέπεια, το αποτέλεσµα της

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίμων. Διάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίμων Εισαγωγή Αθανάσιος Αλεξόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής Τροφίμων Διάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης.

Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης. Σημειώσεις για την εργαστηριακή άσκηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Τεχνολογίας Τροφίμων Καθηγητής Ιωάννης Ρούσσης Προσδιορισμοί Ειδικό βάρος Οξύτητα Στερεό υπόλειμμα Λακτόζη Έλεγχος παστερίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137 (1) Παγωτά

Άρθρo 137 (1) Παγωτά Άρθρo 137 (1) Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΑΡΧΕΣ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Συνδυασµός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Προσφέρει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης των ζωντανών οργανισµών για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων 1 Οι ζωντανοί οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά)

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Λίπη και έλαια: Βασική κατηγορία θρεπτικών υλών που αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι ενώσεις που προκύπτουν από την αντίδραση οργανικών οξέων με γλυκερίνη και λέγονται γλυκερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ο θειώδης ανυδρίτης

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ο θειώδης ανυδρίτης Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 6. Ο θειώδης ανυδρίτης Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός 2. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Υδατάνθρακες Λίπη Πρωτεΐνες Νερό Ανόργανα συστατικά Βιταμίνες Υπευθ. Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες Ενζυμική αμαύρωση Όταν καθαρίζουμε ή κόβουμε λαχανικά και φρούτα συμβαίνουν μια σειρά αντιδράσεων που μεταβάλουν το χρώμα της σάρκας τους σε σκούρο. Αυτές οι μεταβολές ονομάζονται ενζυμική αμαύρωση. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΤΥΡΟ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΤΟΥΓΙΑ ΖΑΧ Α 21/05/12

ΒΟΥΤΥΡΟ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΤΟΥΓΙΑ ΖΑΧ Α 21/05/12 ΒΟΥΤΥΡΟ Το βούτυρο είναι μία πολύ σημαντική πρώτη ύλη για τη ζαχαροπλαστική διότι τα περισσότερα γλυκά περιέχουν βούτυρο, άλλα σε μικρές και άλλα σε μεγάλες ποσότητες. Τι είναι όμως το βούτυρο, πώς δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων

Συσκευασία Τροφίµων. Εισαγωγή. ιάρθρωση διαλέξεων Συσκευασία Τροφίµων Εισαγωγή ιάρθρωση διαλέξεων Εισαγωγή Πλαστική συσκευασία Μεταλλική συσκευασία Γυάλινη συσκευασία Χάρτινη συσκευασία Ασηπτική συσκευασία Συσκευασία τροποποιηµένης ατµόσφαιρας Ενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωνσταντίνα Τζιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συντήρηση φρούτων ή λαχανικών με χρήση εδώδιμων μεμβρανών σε συνδυασμό με ψύξη ή/και συσκευασία ΜΑΡ Προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 15: Αντιμικροβιακή Δράση Οργανικών Οξέων, 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ) 39 th ICHO 21 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας Τάξη Α Εξεταστέα ύλη 2006-2007 (από το ΥΠΕΠΘ) 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Με τι ασχολείται η χημεία Ποια είναι η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία»

Φυσιολογία των μικροοργανισμών. Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» Φυσιολογία των μικροοργανισμών Κεφάλαιο 3 από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Γενική Μικροβιολογία» BIOΛOΓIA TΩN MIKPOOPΓANIΣMΩN ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ 1. Μικροβιακή αύξηση (ή ανάπτυξη): αυξάνεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Κωνσταντίνα Τζιά Καθηγήτρια ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ Νέα προϊόντα - Ελαιόλαδο Αντικατάσταση άλλων λιπαρών σε προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΑΘΗΤΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αμπέλι : Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου

Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου Ορισμός του οργανοληπτικού έλεγχου ως επιστήμη στην υπηρεσία της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Σκοπός είναι η κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της οργανοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας

GLOBAL COLLEGE. Γλώσσα Διδασκαλίας GLOBAL COLLEGE 9. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων (2 Έτη, Δίπλωμα) Εγγεγραμμένος Διάρκεια Σπουδών: 2 Έτη Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Στόχοι του κλάδου Σκοπός του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση?

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Περιεχόµενο & Χρησιµότητα. Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ! Καλώς ήλθατε. της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Περιεχόµενο & Χρησιµότητα Καλώς ήλθατε στο µάθηµα της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ! Έχετε κάποια ερώτηση? ΝΑΙ..ΝΑΙ...ΝΑΙ.!! Σε τι διαφέρει από τα άλλα µαθήµατα της κατεύθυνσης??? Στα πολλά ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ) 22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη 2007-2008 (από το ΥΠΕΠΘ) Οι µαθητές της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε θέµατα σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 Μέρος Α': ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Κεφ. Ιο ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 18 1.1. Επιλογή των τροφών 19 1.2. Τα θρεπτικά στοιχεία 20 1.2.1. Πρωτεΐνες ή λευκώματα 21 1.2.2. Υδατάνθρακες ή σάκχαρα 22 1.2.3.

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Ελαιόλαδο. από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης Γιατί Ελαιόλαδο και γιατί από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης; Δεν υποβαθμίζει: - το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους - τη βιολογική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 3. Το σταφύλι. Σύσταση γλεύκους Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ

καρβοξυλικά οξέα μεθυλοπροπανικό οξύ 112 4.1. Κορεσμένα μονο - Αιθανικό οξύ Γενικά Τα κορεσμένα μονο προκύπτουν θεωρητικά από τα αλκάνια, αν αντικαταστήσουμε ένα άτομο υδρογόνου με τη ρίζα καρβοξύλιο -COOH. Έχουν το γενικό τύπο: C ν H 2ν+1

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΩΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ 01-09-2015 Γ ΕΤΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ένζυμα στην οινοποίηση

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ένζυμα στην οινοποίηση Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας 2015-16 10. Ένζυμα στην οινοποίηση Πρόλογος Οι διαφάνειες παραδόσεων σημειώσεις είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν οι παρακάτω ενότητες 1. Οίνος και Ελληνικός πολιτισμός 2.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5η. Ποιοτικός έλεγχος-νοθεία στο γάλα. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων

Άσκηση 5η. Ποιοτικός έλεγχος-νοθεία στο γάλα. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Άσκηση 5η Ποιοτικός έλεγχος-νοθεία στο γάλα Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα ΔΕΑΠΤ Εργαστήριο Ασφάλειας Τροφίμων Γάλα Γάλα είναι το απαλλαγμένο πρωτογάλατος προϊόν πλήρους και χωρίς διακοπής αρμέγματος υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΜΗΜΑ : B3 B ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012 2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ Στην Ελλάδα άρχισε η

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη Δημητριακά Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών. Τα πιο σημαντικά δημητριακά είναι το σιτάρι ή σίτος, το ρύζι, το καλαμπόκι ή αραβόσιτος, το κριθάρι, η σίκαλη και η βρώμη. Ο κόκκος

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή κανονισμών της Επιτροπής που αφορούν τα πρόσθετα τροφίμων.

ΘΕΜΑ: Αποστολή κανονισμών της Επιτροπής που αφορούν τα πρόσθετα τροφίμων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 24-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: οικ 30/003/1344/2012 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης Τεχνολογία Χυµού Φρούτων Εισαγωγή Αναφερόµαστε κυρίως σε εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεµόνια, κίτρο), σε πυρηνόκαρπα (βερίκοκα, ροδάκινα, δαµάσκηνα, αχλάδια) και µήλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 11 : Βιομηχανικά Στερεά και Υγρά Απόβλητα Δρ. Σταυρούλα Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΙΠΩΝ, ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (άσκηση 10 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων. Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων

Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων. Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων Τεχνολογία των πολλαπλών εμποδίων ως μέθοδος συντήρησης των τροφίμων Εφαρμογές της Τεχνολογίας Εμποδίων στην Ασφάλεια και στην Ποιότητα των Τροφίμων Η μικροβιακή ανάπτυξη εξαρτάται από πολλούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Στα πλαίσια του διαγωνισμού Ecotrophelia 2013 που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ) στις 29/7/2013, και ο οποίος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

CH 3 CH 2 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O

CH 3 CH 2 OH + 3O 2 2CO 2 + 3H 2 O CH 3 COOH + 2O 2 2CO 2 + 2H 2 O 1 Οι ασθένειες οφείλονται κυρίως στη δράση µικροοργανισµών. Οι παράγοντες που καθορίζουν το πόσο επιρρεπής είναι ο οίνος στη βακτηριακή προσβολή είναι: 1. Ο αλκοολικός βαθµός, 2. Η οξύτητα και το ph, 3.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ AΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ AΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Εξάμηνο σπουδών Θεωρία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. ΤΟΥ AΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2011-12 ήριο 10101 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 3 1 4 ΜΓΥ 6 6 10 10201-2 2. ΦΥΣΙΚΗ 3 2 1 6 ΜΓΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP): Ένα σύστημα πάγιων διαδικασιών βάση συγκεκριμένων αρχών (7αρχών HACCP)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Β. Βανδέρα Χημικός Msc, Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΡΟΦΙΜΑ. ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD ΑΣΚΗΣΗ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ & ΕΛΑΙΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΕΣΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, PhD Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Λίπη & έλαια (Λιπίδια)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Βιολογικές Επιστήμες Βιολογία Γεωπονία Ιατρική κ.α. Βιοχημεία. Οργανική Χημεία. Φυσικές Επιστήμες Φυσική Μαθηματικά

Οργανική Χημεία. Βιολογικές Επιστήμες Βιολογία Γεωπονία Ιατρική κ.α. Βιοχημεία. Οργανική Χημεία. Φυσικές Επιστήμες Φυσική Μαθηματικά Πέτρος Ταραντίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, e-mail: ptara@aua.gr, Τηλ.: 210 529 4262, Fax: 210 529 4265 Βιοχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος

Οινολογία Ι. Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου. Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Οινολογία Ι Ενότητα 6: Λευκή Οινοποίηση (3/3), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Κοτσερίδης Γιώργος Καλλίθρακα Τίνα Μαθησιακοί Στόχοι Πνευματικό πιεστήριο γλευκοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Ποιότητα Σταφυλιών Στάδια Ανάπτυξης της Ράγας Δυνατότητα Επίτευξης Βέλτιστης Τεχνολογικής Ωριμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Διαβάστε περισσότερα