Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο : «Ηλεκτρονική Ιατρική Βιβλιοθήκη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία και Πρόνοια » «Μελέτη εµπειρογνωµοσύνης για τη δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ιατρικών θεμάτων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία και Πρόνοια » ELTRUN / WRC Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Ιούλιος 2006

3 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παραδοτέο 1: Μεθοδολογία - Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών...3 Παραδοτέο 2: Μελέτη Διεθνών Πρακτικών...18 Παραδοτέο 3: Μελέτη Υφισταμένων Αναγκών σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων...52 Παραδοτέο 4.1: Αναλυτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης μεθοδολογίας...84 Παραδοτέο 4.2: Επιτελική Παρουσίαση Πρόγραμμα Ενεργειών ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 2 από 145

4 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 Παραδοτέο 1: Μεθοδολογία - Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 3 από 145

5 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος Ανάλυση Συστήματος Οργανωσιακή Ανάλυση Ανάλυση τεχνολογικής υποδομής Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων Υλοποίηση μεθοδολογίας Ενότητα Εργασίας 2 - Μελέτη Διεθνών Πρακτικών Ενότητα Εργασίας 3 - Μελέτη Υφιστάµενων Αναγκών Ενότητα Εργασίας 4 - Προδιαγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών Ενότητα Εργασίας Ενότητα Εργασίας Ενότητα Εργασίας Ενότητα Εργασίας Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα...17 ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 4 από 145

6 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 1 Εισαγωγή Ο στόχος του παραδοτέου αυτού είναι να παρουσιάσει τη μεθοδολογία προσδιορισμού των προδιαγραφών που θα πρέπει να πληροί η ανάπτυξη ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ιατρικών θεμάτων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία και Πρόνοια , καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών για το σύνολο του έργου. Η ηλεκτρονικές (ή ψηφιακές) βιβλιοθήκες έχουν ορισθεί με διαφορετικούς τρόπους οδηγώντας σε διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις σχεδιασμού και ανάπτυξής τους. Ένας από τους πρώτους βασικούς ορισμούς που έχει δοθεί είναι: «Ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι οργανωμένες συλλογές ψηφιακών δεδομένων. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες συνδυάζουν τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και εύρεσης δεδομένων με την δυνατότητα να απεικονίζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε διάφορες μορφές (κείμενο, ήχος, video, εικόνες)» Πιο σύνθετοι ορισμοί για τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, ο οποίοι αποτελούν γέφυρα μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας και των πρακτικών σε ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι: Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών πόρων και τεχνικών δημιουργίας, αναζήτησης και χρήσης πληροφοριών. Το περιεχόμενο των ψηφιακών βιβλιοθηκών αποτελείται από δεδομένα και μέτα-δεδομένα δηλαδή πληροφορίες για τα δεδομένα. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες δομούνται και οργανώνονται γύρω από τις λειτουργικές απαιτήσεις μιας κοινότητας ανθρώπων υποστηρίζοντας την με πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με αυτές. Τα συστατικά μέρη του παραπάνω ορισμού τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και τους άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να αναζητηθούν οι προδιαγραφές μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης είναι τα ακόλουθα: Ηλεκτρονικοί πόροι ψηφιακά δεδομένα σε οποιοδήποτε μέσο Τεχνικές δυνατότητες για δημιουργία, αναζήτηση και χρήση πληροφοριών Ανάκτηση πληροφοριών Δεδομένα για τα δεδομένα Κοινότητα χρηστών οι ανάγκες τους σε πληροφορία και ο τρόπος χρήσης αυτής Ο προσδιορισμός των παραπάνω στοιχείων μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης μπορεί να προσεγγιστεί μεθοδολογικά μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων για διαφορετικούς στόχους και κοινό. Για παράδειγμα, η εθνογραφική προσέγγιση είναι κατάλληλη για την ευρύτερη κατανόηση του ρόλου και των επιδράσεων μιας πρακτικής ή μιας δομής σε ένα ευρύτερο κοινωνικό ή οργανωσιακό πλαίσιο εργασίας. Η ψυχολογική προσέγγιση είναι κατάλληλη στην διασαφήνιση των κοινωνικών δυνάμεων και επιδράσεων. Η οικονομική προσέγγιση είναι κατάλληλη για οικονομικούς παράγοντες, η προσέγγιση της πολιτικής επιστήμης είναι κατάλληλη για τακτικές και πολιτικούς παράγοντες, κ.ο.κ. Προφανώς κάθε προσέγγιση έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και δεν υπάρχει μια και μοναδική βέλτιστη προσέγγιση. Επομένως ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 5 από 145

7 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 απαιτείται αξιολόγηση των προσεγγίσεων ώστε να επιλεχθεί η πιο κατάλληλη στην εκάστοτε περίπτωση. Ωστόσο, ένα σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο στοιχείων. Ένα σύστημα φτιαγμένο από ανθρώπους, όπως η ψηφιακή βιβλιοθήκη, έχει ένα επιπρόσθετο στοιχείο, ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τα στοιχεία του συστήματος αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να επιτελέσουν συγκεκριμένες λειτουργίες και διαδικασίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Επιπλέον, κάθε σύστημα (όπως και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες) υφίσταται μέσα σε ένα περιβάλλον ή πιο συγκεκριμένα σε ένα σύνολο από περιβάλλοντα (τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να θεωρηθούν ως σύστημα) με τα οποία αλληλεπιδρά. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, κρίνεται ότι η μεθοδολογική προσέγγιση σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να προσδιορίσει ολοκληρωμένα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού συστήματος, όπως η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Συνεπώς, στο παρόν έργο θα στηριχθούμε στη συστημική προσέγγιση καθώς αποτελεί την περισσότερο χρησιμοποιούμενη και προτεινόμενη προσέγγιση για την αξιολόγηση όλων των ειδών πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών βιβλιοθηκών, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της. Τα βασικά στοιχεία της προσέγγισης αυτής αναλύονται στην επόμενη ενότητα. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 6 από 145

8 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 2 Μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος απαιτεί μια συστηματική και δομημένη προσέγγιση, η οποία καθορίζεται από την εκάστοτε μεθοδολογία που ακολουθείται. Η ύπαρξη μεθοδολογίας εξασφαλίζει την ορθή ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος εξασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά την προδιαγραφή του πληροφοριακού συστήματος. Η βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στη ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων ονομάζεται κύκλος ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων (Systems Development Life Cycle, SDLC). Ο κύκλος ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων (SDLC) υποστηρίζει την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου κύκλου ζωής ανάλυσης και ανάπτυξης για κάθε πληροφοριακό σύστημα. O κύκλος ζωής αποτελείται από φάσεις, οι οποίες χωρίζονται σε επιμέρους δραστηριότητες (βλ. Σχήμα 1). Οι φάσεις είναι ακολουθιακές, δηλαδή υπάρχει συγκεκριμένη σειρά με την οποία υλοποιούνται, και υφίστανται ως αυτοτελείς οντότητες. Αντιθέτως οι δραστηριότητες μιας συγκεκριμένης φάσης, μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα ή και να επαναλαμβάνονται μέχρις ότου ολοκληρωθούν. Εστίαση παρούσας μελέτης Σχήμα 1: Κύκλος ζωής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 7 από 145

9 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο Ανάλυση Συστήματος Η ανάλυση συστήματος είναι μια εις βάθος μελέτη απαιτήσεων η οποία διακρίνεται από επιμέρους δραστηριότητες με σκοπό την αποτύπωση των λειτουργικών απαιτήσεων του υπό ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος. Στην ουσία η ανάλυση συστήματος περιγράφει τι πρέπει να κάνει ένα σύστημα ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών του. Για το λόγο αυτό απαιτούνται αναλύσεις σε διάφορα επίπεδα που αποτελούν τις επιμέρους δραστηριότητες της παρούσας φάσης. Συγκεκριμένα, η ανάλυση χωρίζεται στις εξής δραστηριότητες: Οργανωσιακή Ανάλυση Ανάλυση τεχνολογικής υποδομής Ανάλυση Λειτουργικών απαιτήσεων Οργανωσιακή Ανάλυση Η οργανωσιακή ανάλυση αποτελεί κρίσιμη πρώτη δραστηριότητα στην φάση της ανάλυσης συστήματος. Η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος απαιτεί γενικές πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό όπως τη δομή διοίκησης του, την κουλτούρα του, τις δραστηριότητες του και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Ειδικότερα, η οργανωσιακή ανάλυση θα προσδιορίσει τους στόχους και τις βλέψεις του οργανισμού σχετικά με το πληροφοριακό σύστημα Ανάλυση τεχνολογικής υποδομής Η ανάλυση τεχνολογικής υποδομής αποτελεί επόμενη δραστηριότητα στη φάση της ανάλυσης συστήματος. Πριν την σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήματος ο αναλυτής οφείλει να μελετήσει την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Οι πληροφορίες σχετικά με υπάρχουσες πλατφόρμες και τεχνολογίες, με δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται και με τους ανθρώπους που αλληλεπιδρούν με το σύστημα είναι απαραίτητες καθώς θα αποτελέσουν ανάδραση για το νέο πληροφοριακό σύστημα. Στο τέλος της δραστηριότητας αυτής ο αναλυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει ποια είναι τα στοιχεία που είτε θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για το νέο πληροφοριακό σύστημα, είτε θα αποτελέσουν περιορισμό για αυτό Ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων Η ανάλυση λειτουργικών απαιτήσεων αποτελεί την πιο δύσκολη δραστηριότητα στην φάση της ανάλυσης συστήματος. Είναι τελευταία στην σειρά και απαιτεί πληροφόρηση από τις δύο προηγούμενες φάσεις. Στην φάση αυτή πρέπει σε πρώτο βήμα να προσδιοριστούν λεπτομερώς τι πληροφορίες θα διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα (τύπος, ποσότητα). Στην συνέχεια θα πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών (είσοδος, επεξεργασία, έξοδος, αποθήκευση, έλεγχος), να προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που θα παρέχονται (αναλυτική περιγραφή), καθώς και οι υποστηρικτικές εφαρμογές που θα υφίστανται. Οι λειτουργικές απαιτήσεις είναι ανεξάρτητες τεχνολογίας και λογισμικού δεδομένου ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 8 από 145

10 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 ότι ο σκοπός του αναλυτή στην παρούσα φάση είναι να δει τι πρόκειται να γίνει και όχι το πώς θα γίνει αυτό. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 9 από 145

11 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 3 Υλοποίηση μεθοδολογίας Στη προηγούμενη ενότητα παρουσιάσαμε τις γενικότερες μεθοδολογικές απαιτήσεις και προσεγγίσεις σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών βιβλιοθηκών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω είμαστε σε θέση να διατυπώσουμε συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης της μεθοδολογίας η οποία θα μας οδηγήσει στον προσδιορισμό των προδιαγραφών της ιατρικής ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Κρίνεται ότι η αποκλειστική χρήση είτε πρωτογενών, είτε δευτερογενών μεθόδων δε θα μας επιτρέψει τη βέλτιστη δυνατή προσέγγιση της ερευνητικής μας προσπάθειας. Πιο συγκεκριμένα, η επιλογή αυστηρά δευτερογενών μεθόδων δε θα μας επιτρέψει να φτάσουμε στον απαιτούμενο βαθμό εμβάθυνσης και εξοικείωσης με τα αντικείμενα της μελέτης, προκειμένου να μπορέσουμε να εκμαιεύσουμε τις ανάγκες αλλά και την επιθυμητή απόδοση ενός τέτοιου συστήματος. Από την άλλη πλευρά, η επιλογή αποκλειστικά πρωτογενών μεθόδων δε θα μας δώσει τη δυνατότητα παρουσίασης γενικευμένων συμπερασμάτων για την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης σε υπηρεσίες υποδομής. Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας σε ότι αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, προκύπτει ότι ο συνδυασμός πρωτογενών και δευτερογενών μεθόδων συστήνεται συχνά, καθώς έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του αντικειμένου της έρευνας. Τα βήματα υλοποίησης των παραπάνω μεθοδολογιών σε συνδυασμό με τις ενότητες εργασίας της παρούσας μελέτης παρουσιάζονται στην ενότητα που ακολουθεί. 3.1 Ενότητα Εργασίας 1 - Μεθοδολογία Η ενότητα εργασίας αυτή ολοκληρώνεται με τη συγγραφή και παράδοση του παρόντος παραδοτέου και επομένως δεν αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω μελέτης. 3.2 Ενότητα Εργασίας 2 - Μελέτη Διεθνών Πρακτικών Η δεύτερη ενότητα εργασίας περιλαμβάνει την Μελέτη Διεθνών Πρακτικών δηλαδή την αναλυτική καταγραφή ανάλογων πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, στο έργο θα πραγματοποιηθεί συγκριτική ανάλυση των σημαντικότερων ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών που φιλοξενούν ψηφιακό περιεχόμενο σχετικό µε θέματα υγείας σε δύο επίπεδα: Σε επίπεδο λειτουργικότητας, καταγράφοντας τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τον τρόπο παρουσίασης. Σε επίπεδο τεχνικής υλοποίησης και υποστήριξης της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Συγκεκριμένα, θα καταγραφούν οι εξελίξεις και δυνατότητες των πιο δημοφιλών εργαλείων διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου (content management tools) έτσι ώστε αφενός να διασφαλιστεί η τεχνική εφικτότητα των υπηρεσιών που θα επιλεγούν και αφετέρου να προσδιοριστεί το ελάχιστο επίπεδο τεχνικών δυνατοτήτων που θα πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα εργαλεία. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 10 από 145

12 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 Για το πρώτο σκέλος, προκειμένου να αναλυθεί και να σχεδιαστεί εμπεριστατωμένα η προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών σε περιβάλλον υγείας και πρόνοιας, απαραίτητο βήμα είναι η ανασκόπηση των διαθέσιμων υπηρεσιών. Με τη συγκριτική ανάλυση θα διαπιστωθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε κατηγορίας υπό το πρίσμα της καταλληλότητας για την προτεινόμενη πλατφόρμα και θα προταθούν συγκεκριμένες κατηγορίες. Σήμερα, υπάρχει πληθώρα τέτοιων υποδομών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή υπηρεσιών με τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. Ενδεικτικά, μερικές τέτοιες υπηρεσίες είναι (αναλυτικότερα θα καταγραφούν και θα μελετηθούν στην Ενότητα Εργασίας 2): Αθλητική Ιατρική About.com Sports Medicine Allsport Medical American Association of Professional Ringside Physicians American College of Sports Medicine E-SportMed.com Health Link MCW HealthLink MCW Αιματολογία Αλλεργιολογία Ψυχιατρική Οδοντιατρική Family Practice Notebook: Hematology and Oncology General Practice Notebook - Haematology Haematological Malignancy Diagnostic Service Haem.net Hematology and Oncology Associates Of Virginia Mayo Clinic Hematology Division Allergy and Asthma Center Allergy and Asthma Center Allergy and Asthma Center of Rochester Allergy and Clinical Immunology Medical Group Allergy Associates Allergy Associates and Lab., Ltd. National Association of Psychiatric Health Systems Netherlands PTSD Treatment Center The Ninth Street Center The Official Ranking of US Psychiatry Residency Departments Psychejam Psychiatry Direct Allergy Associates of New London PC Πίνακας 1: Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες Υπηρεσιών Υγείας στο Διαδίκτυο Dentistry and Real Life Dentistry News - Topix.net Dentistry.com Green Dentistry Historical Dentistry Prints Palmdmd.com Animatedteeth.com DentistryFYI.com Newsmile.com Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, το ζητούμενο είναι η δυνατότητα ανάκτησης και χρήσης των ψηφιακών συλλογών ανεξάρτητα από την ταχεία αλλαγή των τεχνολογικών και οργανωτικών υποδομών. Τα κυριότερα ζητήματα συνεπώς είναι: Η εξασφάλιση της αξιοπιστίας των αρχείων, των μεταδεδομένων τους και των προγραμμάτων πρόσβασης στη συλλογή. Η διασφάλιση συνεχούς χρήσης της ψηφιακής συλλογής (π.χ. ύπαρξη σύγχρονης διεπαφής χρήστη, δυνατότητα στους χρήστες εξατομικευμένης διαχείρισης ψηφιακού υλικού, κ.ο.κ.). Αποφάσεις και στρατηγικές σχετικά με τη διαδικασία ψηφιοποίησης, κ.ο.κ. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 11 από 145

13 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο Ενότητα Εργασίας 3 - Μελέτη Υφιστάµενων Αναγκών Η τρίτη ενότητα εργασίας αφορά την Μελέτη Υφιστάµενων Αναγκών. Θα πραγματοποιηθεί εκτενής έρευνα αναφορικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιθυµεί να συµπεριλαµβάνει η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Η έρευνα θα πραγµατοποιηθεί στα παρακάτω επίπεδα: Εξέταση και ανάλυση των ευρημάτων της Δευτερογενούς Έρευνας κυρίως αναφορικά µε τις υπηρεσίες που παρέχουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες του εξωτερικού. Καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων για το σύστημα. Οι λειτουργικές ανάγκες θα µοντελοποιηθούν µε τη χρήση κατάλληλων διαγραμματικών τεχνικών και θα προσανατολίζονται κυρίως στην αναγνώριση των υπηρεσιών που θα παρέχει το σύστηµα και των θεµατικών κατηγοριών υλικού που θα είναι διαθέσιµες μέσω της βιβλιοθήκης. Παράλληλα, στα πλαίσια της συγκεκριμένης Ενότητας Εργασίας θα αναγνωριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργίες της πλατφόρμας έτσι ώστε να εξεσφαλίζεται διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπαρχουσών υποδομών πληροφορικής του Υπουργείου και της εν λόγω ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Συνεπώς, οι βασικοί στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι οι ακόλουθοι: Αναγνώριση βασικών κατηγοριών υλικού που θα προσφέρει το σύστηµα (ερευνητικά δοκίµια και εργασίες, reports, ιατρικές συµβουλές, φαρµακευτικές συνταγές κ.ο.κ.). Προσδιορισµός των λειτουργικών απαιτήσεων για την εύρωστη μελλοντική διαχείριση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. 3.3 Ενότητα Εργασίας 4 - Προδιαγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων Η τέταρτη ενότητα εργασίας αφορά την τελική καταγραφή των τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σε ένα ολοκληρωµένο παραδοτέο. Παράλληλα, θα προσδιοριστούν συγκεκριμένα σενάρια χρήσης τα οποία και θα επιδεικνύουν τη βασική απαιτούμενη λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήµατος. Το τελικό παραδοτέο θα προσδιορίζει λεπτοµερώς: Τη δοµή της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Τις ελάχιστες θεµατικές κατηγορίες που πρέπει να περιλαµβάνει. Τους τύπους υλικού που θα µπορεί να υποστηρίζει (απλό κείµενο, εικόνες / ήχοι, βίντεο κ.ο.κ.). Τους εναλλακτικούς τρόπους αναζήτησης. Τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσµάτων. Τις προδιαγραφές σε οριζόντια θέµατα όπως ασφάλεια, ευχρηστία, προσαρµοστικότητα, επεκτασιµότητα, φιλικότητα, κ.ο.κ. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 12 από 145

14 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 Τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά µε το πρόγραµµα εκπαίδευσης των χρηστών. Πέραν του παραδοτέου, η ερευνητική οµάδα θα προετοιµάσει µια επιτελική παρουσίαση με τη σύνοψη των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της βιβλιοθήκης. Έχοντας παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της στρατηγικής μεθοδολογίας που υιοθετούμε, ακολουθεί στην επόμενη ενότητα η αναλυτική χρονολογική σειρά των δραστηριοτήτων. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 13 από 145

15 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 1 4 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών Στους ακόλουθους πίνακες απεικονίζεται με χρονολογική σειρά οι δραστηριότητες που θα εκτελεστούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο. Συνοπτικά, σε κάθε πίνακα σημειώνεται η αναμενόμενη μέρα έναρξης / λήξης κάθε δραστηριότητας, ο επικεφαλής κάθε υποδραστηριότητας, η εξάρτηση μεταξύ δραστηριοτήτων και μια σύντομη περιγραφή. 4.1 Ενότητα Εργασίας 1 Αποτελεί το παρόν κείμενο. 4.2 Ενότητα Εργασίας 2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Μελέτη Διεθνών Πρακτικών Δραστηριότητα: 2.1 Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία Λήξης: 1 η Ημέρα 90 η Ημέρα Επισκόπηση υπηρεσιών υγείας και ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών Εξάρτηση Καμία Δραστηριότητας: Σχόλια: Θα γίνει λεπτομερής καταγραφή της παρούσας κατάστασης όσο αφορά τις ψηφιακές βιβλιοθήκες με θέματα υγείας σε διεθνή επίπεδο και στην Ελλάδα. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Μελέτη Διεθνών Πρακτικών Δραστηριότητα: 2.2 Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία Λήξης: 1 η Ημέρα 90 η Ημέρα Επισκόπηση συστημάτων διαχείρισης υλικού Εξάρτηση Καμία Δραστηριότητας: Σχόλια: Θα μελετηθούν και θα καταγραφούν τα συστήματα διαχείρισης υλικού που χρησιμοποιούνται διεθνώς στην υποστήριξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 14 από 145

16 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο Ενότητα Εργασίας 3 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Μελέτη Υφισταμένων Αναγκών Δραστηριότητα: 3.1 Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία Λήξης: 1 η Ημέρα 90 η Ημέρα Εξέταση και ανάλυση ευρημάτων της Δευτερογενούς Έρευνας Εξάρτηση 2.1 Δραστηριότητας: Σχόλια: Εντοπισμός βασικών λειτουργικών απαιτήσεων για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΥπΥΚΑ με βάση τη διεθνή εμπειρία. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Μελέτη Υφισταμένων Αναγκών Δραστηριότητα: 3.2 Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία Λήξης: 1 η Ημέρα 90 η Ημέρα Προσδιορισμός αναγκών και σκοπών της ψηφιακής βιβλιοθήκης υγείας Εξάρτηση 2.1 & 3.1 Δραστηριότητας: Σχόλια: Θα προσδιοριστούν οι στόχοι της εν λόγω ψηφιακής βιβλιοθήκης με θέματα υγείας διευκρινίζοντας τις βλέψεις του Υπουργείου Υγείας, την κοινότητα στη οποία θα απευθύνεται και τις ανάγκες της καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές όπως αυτές διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Μελέτη Υφισταμένων Αναγκών Δραστηριότητα: 2.3 Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία Λήξης: 1 η Ημέρα 90 η Ημέρα Προσδιορισμός τεχνολογικών λεπτομερειών Υπουργείου Υγείας Εξάρτηση 2.2 Δραστηριότητας: Σχόλια: Θα μελετηθεί η υπάρχουσα τεχνολογική κατάσταση του Υπουργείου Υγείας καθώς και επιπρόσθετα θέματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό που θα διαχειρίζεται το σύστημα. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 15 από 145

17 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο Ενότητα Εργασίας 4 ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Προδιαγραφή τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Δραστηριότητα: 4.1 Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία Λήξης: 60 η Ημέρα 120 η Ημέρα Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Εξάρτηση Ε.Ε 3 Δραστηριότητας: Σχόλια: Πλήρης και λεπτομερής καταγραφή των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της ψηφιακής βιβλιοθήκης όπως αυτές διαμορφώνονται από τις προηγούμενες ενότητες εργασίας. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Προδιαγραφή τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Δραστηριότητα: 4.2 Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία Λήξης: 60 η Ημέρα 120 η Ημέρα Δοµή της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης - Θεµατικές κατηγορίες Εξάρτηση 4.1 Δραστηριότητας: Σχόλια: Θα προσδιοριστούν οι θεματικές κατηγορίες της ψηφιακής βιβλιοθήκης υγείας και θα διευκρινιστεί ο τρόπος δόμησης τους. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 16 από 145

18 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα Μήνας 1 Μήνας 2 Μήνας 3 Μήνας 4 Ενότητα Εργασίας 1: Μεθοδολογία Π1: Μεθοδολογία Αναλυτικό Πρόγραμμα Ενεργειών * Ενότητα Εργασίας 2: Μελέτη ιεθνών Πρακτικών Π2: Μελέτη ιεθνών Πρακτικών * Ενότητα Εργασίας 3: Μελέτη Υφιστάµενων Αναγκών Π3: Μελέτη Υφιστάµενων Αναγκών * Ενότητα Εργασίας 4: Προδιαγραφή Τεχνικών και Λειτουργικών Απαιτήσεων Π4.1: Αναλυτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Π4.2: Επιτελική παρουσίαση λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών * * ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 17 από 145

19 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 2 Παραδοτέο 2: Μελέτη Διεθνών Πρακτικών ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 18 από 145

20 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Επισκόπηση Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών Ιστορική Αναδρομή Ορισμοί Διάκριση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών από τις Κοινές Βιβλιοθήκες Δομή των πληροφοριών που περιέχονται σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Βασικά συστατικά μέρη μιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System, CMS) Ορισμός Βασικά Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Στοιχείο Frond-end Στοιχείο Back-end Templates Database (Βάση Δεδομένων) Λειτουργίες Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Δημιουργία Περιεχομένου Διαχείριση Περιεχομένου Δημοσιοποίηση Περιεχομένου Σύγκριση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Πλαίσιο Σύγκρισης Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου Συμπεράσματα Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες Υγείας Εισαγωγή Πλαίσιο Συγκριτικής Αξιολόγησης Συγκριτική Αξιολόγηση Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών WEB MD National Association of Psychiatric Health Systems National Institute of Health New York Academy Medicine Συμπεράσματα Συγκριτικής Αξιολόγησης Γενικότερα Συμπεράσματα και Τάσεις...47 Βιβλιογραφικές Αναφορές...51 ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 19 από 145

21 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 2 1 Εισαγωγή Η μελέτη διεθνών πρακτικών αποσκοπεί στην αναλυτική καταγραφή υπαρχόντων ιατρικών ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών σε διεθνές επίπεδο και στη κριτική επισκόπηση αυτών. Πρότερα της αναλυτικής καταγραφής γίνεται μια εισαγωγική επισκόπηση στο χώρο των ψηφιακών βιβλιοθηκών προκειμένου να διευκρινιστούν συγκεκριμένες έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στη πορεία. Επίσης καταγράφονται οι εξελίξεις και οι δυνατότητες των πιο δημοφιλών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου (content management systems), συστήματα που υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, έτσι ώστε αφενός να διασφαλιστεί η τεχνική εφικτότητα των υπηρεσιών που προτείνονται στη συνέχεια του παραδοτέου και αφετέρου να προσδιοριστεί το ελάχιστο επίπεδο τεχνικών δυνατοτήτων που θα πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα εργαλεία. Σε ότι αφορά τη συγκριτική ανάλυση, θα παρουσιαστεί σύγκριση των σημαντικότερων ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών που φιλοξενούν ψηφιακό περιεχόμενο σχετικό µε θέματα υγείας σε δύο επίπεδα: Σε επίπεδο λειτουργικότητας, καταγράφοντας τις προσφερόµενες υπηρεσίες και τον τρόπο παρουσίασης. Σε επίπεδο ευχρηστίας της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. Προκειμένου να αναλυθεί και να σχεδιαστεί εμπεριστατωμένα η προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών σε περιβάλλον υγείας και πρόνοιας, απαραίτητο βήμα είναι η κριτική επισκόπηση των διαθέσιμων υπηρεσιών των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, με χρήση κατάλληλου επιστημονικού πλαισίου για τη συγκριτική ανάλυση αυτών. Με τη συγκριτική ανάλυση διαπιστώνονται οι κυρίαρχες στο χώρο υπηρεσίες υπό το πρίσμα πάντα της καταλληλότητας τους για την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ιατρικών θεμάτων που επιθυμεί να υλοποιήσει το ΥΥΚΑ. Αρχικά λοιπόν θα γίνει επισκόπηση του χώρου των ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών τονίζοντας ορισμούς και γενικές έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν στην πορεία (ενότητα 2). Στη συνέχεια θα γίνει λεπτομερής ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου και συγκριτική αξιολόγηση τριών δημοφιλών και παγιωμένων συστημάτων του χώρου (ενότητα 3). Έπειτα ακολουθεί η επισκόπηση διεθνών πρακτικών που περιλαμβάνει την συγκριτική αξιολόγηση ηλεκτρονικών βιβλιοθήκων υγείας με χρήση σαφώς ορισμένου πλαισίου σύγκρισης (ενότητα 4). Τέλος γίνεται αναφορά στα συμπεράσματα που προέκυψαν (ενότητα 5). Τα θέματα που θίγονται στο παρόν παραδοτέο θα αναπτυχθούν αναλυτικότερα και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Παραδοτέο 4 «Προδιαγραφή τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών». Συγκεκριμένα, στο Παραδοτέο 4, θα γίνει πλήρης και λεπτομερής καταγραφή των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, θα προσδιοριστούν οι θεματικές κατηγορίες της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης υγείας και θα διευκρινιστεί ο τρόπος δόμησης τους όπως αυτά διαμορφώνονται στο παρόν παραδοτέο. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 20 από 145

22 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 2 2 Επισκόπηση Ηλεκτρονικών Βιβλιοθηκών 2.1 Ιστορική Αναδρομή Διάφοροι όροι οδήγησαν στην καθιέρωση του όρου ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Σε πολλές από τις συζητήσεις και δραστηριότητες πάνω σε αυτήν την περιοχή κατά την περίοδο , παρατηρήθηκε μια μετατόπιση από τον όρο ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σε ψηφιακή βιβλιοθήκη, ακολουθώντας ίσως το αυξανόμενο ενδιαφέρον στα ψηφιακά δίκτυα, ψηφιακό ήχο και ψηφιακό βίντεο, σε συνδυασμό και με την καθιέρωση των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης θεωρούμε τους όρους ψηφιακή και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ως όμοιους. Το πρώτο μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα ήταν το Computer Science Technical Report, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τo ARPA την περίοδο Ήταν μια συνδυασμένη προσπάθεια πέντε αμερικάνικων πανεπιστημίων και της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress). Το 1994 πλέον υπήρχαν πολυάριθμα συνέδρια, συγκεντρώσεις και ομιλίες, εργαστήρια και πορίσματα, σχετικά με το νέο τομέα των ψηφιακών βιβλιοθηκών. Το NSF, το ARPA και η NASA δημιουργούν το έργο Digital Library Initiative. Από τότε πολλές μεγάλες ερευνητικές εργασίες άκμασαν σε ολόκληρο τον κόσμο. 2.2 Ορισμοί Στην προσπάθεια μας να ορίσουμε τη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, συναντάμε πολλούς ορισμούς, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο, καθώς και σε διάφορες ειδικές εκδόσεις. Μελετάμε τις απόψεις διαφόρων ερευνητών και διακρίνουμε ότι όλες περιγράφουν με διαφορετικό τρόπο την οντότητα ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι κάποιες από αυτές εκθέτουν εσφαλμένες αντιλήψεις. Καμία άποψη δεν δίνει την απόλυτη έννοια της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, ούτε όμως υπάρχουν αντίθετες ή αντικρουόμενες τοποθετήσεις. Τελικά, ο απόλυτος ορισμός της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των απόψεων. Στο βιβλίο Source Book on Digital Libraries του Edward A. Fox (Fox, 1993) αναφέρεται: "Μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη είναι ένα κατανεμημένο τεχνολογικό περιβάλλον που ελαττώνει δυναμικά τα εμπόδια της δημιουργίας, διανομής, διαχείρισης, αποθήκευσης, ολοκλήρωσης και επαναχρήσης των πληροφοριών από ιδιώτες ή ομάδες ερευνητών". Μια άλλη προσέγγιση βρίσκεται σε μια αναφορά των (Nuernberg, Furuta, Leggett, Marshall, & Shipman III, 1995) όπως διατυπώθηκε στο συνέδριo Digital Libraries '95. Οι Nuernberg et al. αντιλαμβάνονται τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ως ένα αναδυόμενο πεδίο που συγκεντρώνει πολλούς ερευνητές από ήδη υπάρχουσες επιστημονικές περιοχές. Αυτή η ιδιαιτερότητα τους, είναι ο κύριος λόγος που αυτό το πεδίο στερείται μιας ξεκάθαρης διάταξης, αυτόνομης από τις άλλες περιοχές. Παραθέτουν επίσης κάποιες επιπλέον προσεγγίσεις ερευνητών που διαμορφώνονται από την οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας. ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 21 από 145

23 Τελική Μελέτη Εμπειρογνωμοσύνης Παραδοτέο 2 Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι ασχολούμενοι σε βιβλιοθήκες, βλέπουν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ως μία συνεχή τάση προς την αυτοματοποίηση και εξέλιξη των φυσικών βιβλιοθηκών. Παροτρύνονται νέες πληροφοριακές πηγές, νέοι τρόποι απόκτησης γνώσης, νέες μέθοδοι αποθήκευσης και ασφάλειας των πληροφοριών και νέες προοπτικές στην ταξινόμηση και οργάνωση των καταλόγων της βιβλιοθήκης. Οι ερευνητές, των οποίων ο τομέας δραστηριότητας είναι οι βάσεις δεδομένων ή η ανάκτηση πληροφοριών, βλέπουν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ως ένα σύνολο ενοποιημένων βάσεων δεδομένων. Όσοι ασχολούνται με τo Υπερκείμενo, θεωρούν τις ψηφιακές βιβλιοθήκες υποπεδίο του ευρύτερου πεδίου των Υπερκειμένων, μία ειδική εφαρμογή της τεχνολογίας των Υπερκειμένων. Γενικότερα λοιπόν, θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις ψηφιακές βιβλιοθήκες ως : «Ένα σύνολο υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στη διαχείριση της ηλεκτρονικής πληροφορίας. Αναφέρονται δηλαδή στην πρόσκτηση, αποθήκευση, πρόσβαση και διακίνηση του ψηφιακού υλικού». Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αποτελούν εν ολίγοις, μια ενιαία βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τις βιβλιογραφικές εγγραφές των συλλογών αλλά και μέρη της συλλογής ολόκληρα. Μπορούμε δηλαδή να κατεβάσουμε ή να διαβάσουμε ενώ είμαστε online κάποιο ψηφιοποιημένο τεκμήριο που θέλουμε. 2.3 Διάκριση Ψηφιακών Βιβλιοθηκών από τις Κοινές Βιβλιοθήκες Η σχέση των ψηφιακών βιβλιοθηκών με τις συνηθισμένες, παραδοσιακές βιβλιοθήκες αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος. Ειδικότερα, πρέπει να ερευνηθεί αν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους. Επίσης, αν υπάρχουν κάποια κοινά σημεία μεταξύ τους, πρέπει να διευκρινιστεί γιατί η λέξη "βιβλιοθήκη" συνενώθηκε με την "ηλεκτρονική". Στον αντίποδα, εάν υπάρχουν μερικές διαφορές αλλά και σημαντικές ομοιότητες, πρέπει να διερευνηθεί πως αυτές οι διαφορές επηρεάζουν τη μετάδοση των εμπειριών (γνώση, πρακτική, τεχνικές, θεωρία) που ήδη περικλείονται στα πλαίσια μιας κοινότυπης βιβλιοθήκης, στις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Εάν ανακαλυφθεί ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, πρέπει να σκεφτούμε γιατί χρησιμοποιούμε τον όρο "ηλεκτρονική" και τι αυτός υποδηλώνει για τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί, σε σχέση με τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες. Η ευρύτερη λειτουργία μιας κοινής βιβλιοθήκης μπορεί να διαιρεθεί στα ακόλουθα στάδια: 1. Συλλογή 2. Οργάνωση και Αναπαρουσίαση 3. Πρόσβαση και Ανάκτηση Πληροφοριών 4. Ανάλυση, Σύνθεση και Διανομή των Πληροφοριών Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές κατανόησης των πληροφοριακών πηγών, που απαιτούνται από ένα πληθυσμιακό σύνολο καθώς και τεχνικές χαμηλού κόστους αποθήκευσης και προστασίας αυτών των πηγών. Το στάδιο της Οργάνωσης και Αναπαρουσίασης ασχολείται με την ταξινόμηση και σύνταξη των πληροφοριών ELTRUN/WRC Ιούλιος 2006 Σελίδα 22 από 145

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστας Βίγλας, Ειρήνη Λουρδή, Μάρα Νικολαΐδη, Γιώργος Πυρουνάκης, Κώστας Σαΐδης Περιεχόμενα Πώς οδηγούμαστε στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Λογισμικό Open Source στις Υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών ΕΚΠΑ http://www.lib.uoa.gr Εισαγωγή Και στις ΒΥΠ του ΕΚΠΑ, οι ανάγκες για υλοποίηση υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ιούλιος, 2013 Δέσποινα Χαρδούβελη, Msc Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ Η Πράξη Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19

Περιεχόμενα. 1 Υποδείγματα αλληλεπίδρασης, αρχές & μοτίβα σχεδίασης Περίληψη... 19 Περιεχόμενα Περίληψη... 19 Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή... 19 Ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων... 20 Στόχοι και οργάνωση του βιβλίου... 21 Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;... 24 Η προσέγγιση που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Υπηρεσίες Υποστήριξης, Δικτύωσης, Προδιαγραφών & Πιστοποίησης Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημήτρης Σπανός Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Στόχοι 1. Λειτουργικές και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο

Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο Μιχάλης Σφακάκης 1 Συλλογικοί Κατάλογοι & Διαδίκτυο * Συλλογικοί Κατάλογοι > Δίνουν συνεκτική πρόσβαση στο περιεχόμενο των βιβλιοθηκών από ένα κεντρικό σημείο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης

ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης Κεντρική Υποδομή Επιχειρησιακής Ευφυΐας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο.

Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Δέσμευση1: Παρακολούθηση αλλαγών που εφαρμόζονται στα νομοσχέδια από την κατάθεσή τους μέχρι και την ψήφισή τους στο σύνολο. Η μέσω της διαδικτυακής της πύλης δημοσιοποιεί τα στάδια της επεξεργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 Για την εταιρεία ACTS : Παπαγεωργίου Κων/νος Ποτιέ 21/ Χανιά, ΤΚ 73100 AΦΜ: 065439343 Τηλ./Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Institutional Repositories, Θεσσαλονίκη 8-9 Μαΐου 2006 Πέργαµος: Το Σύστηµα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιώργος Πυρουνάκης (forky@libadm.uoa.gr) Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής

Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Θεματική Ενότητα: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι Ανάλυση εφαρμογής Ηράκλειο, 11/6/2014 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι είναι ψηφιοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψαρράκης Μάρκος. Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής

Ψαρράκης Μάρκος. Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής Ψαρράκης Μάρκος Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής marcosp@otenet.gr Το υλικό που υπάρχει μέσα στην παρουσίαση αφορά το εργαστήριο των ψηφιακών βιβλιοθηκών και την ευθύνη για το περιεχόμενο την έχει αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηλεκτρονική διακυβέρνηση Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Συνεργασία: Πανεπιστήμιο Κρήτης Ομάδα Εκπαίδευσης Υ.Κ. Εργαστήριο Πολυμέσων Gennet S.A. Φορείς Χρηματοδότησης: Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013

Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος. Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Οκτώβριος 2013 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Πτυχιακή Εργασία Από τις διαλέξεις του μαθήματος του Α εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κ. Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ψηφιακά Αποθετήρια: Η Ελληνική Πραγματικότητα Μάρα Νικολαΐδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Διεθνές Συνέδριο Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης Εθνικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ Dspace Οδηγός Χρήσης ΤΡΙΠΟΛΗ 2015 Μ ε τ η σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η τ η ς Ε λ λ ά δ α ς κ α ι τ η ς Ε υ ρ ω π α

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου

Παραδοτέο Π5.3: Έντυπο και ψηφιακό υλικό (Web site) προβολής των δράσεων έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2012 Όνομα : Μπελούλη Αγάθη Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» Διαλειτουργικότητα Ιδρυματικών Αποθετηρίων Δημητριάδης Σάββας Πληροφορικός, MSc. Συνεργάτης Έργου Το Ιδρυματικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου.

Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Γενική περιγραφή Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων των Μουσείων της Λέσβου. Σκοπός του συστήματος είναι η ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών

Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Βασικές Έννοιες Web Εφαρμογών Κατερίνα Πραματάρη Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας

Μελέτες Τομέα Κοινωνιολογίας 1992 Πολιτιστικά πρότυπα σεξουαλικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα Συνεργαζόμενοι φορείς : Universal Encyclopedia of Sexuality Έναρξη : 1992 - Λήξη : 1993 Στόχος του έργου ήταν ο προσδιορισμός των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου Το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για τη διαχείριση όλων των διεργασιών ενός τυπικού πρωτοκόλλου για Δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή & Ευχρηστία Ενότητα 6: Η Τεχνολογία Λογισμικού στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών

Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην Επιστήµη της Πληροφορίας Αξιολόγηση πληροφοριακών συστηµάτων και υπηρεσιών 2004 2005 ιάλεξη 2: Αξιολόγηση γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής

Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Ορισμός Βάσης Δεδομένων Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων ΣΔΒΔ (DBMS) Χαρακτηριστικά προσέγγισης συστημάτων αρχειοθέτησης Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 1από ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή εργασία Δικτυακή Εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων υπηρεσίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μιλτιάδης Κακλαμάνης Σελίδα 2από Κατάλογος περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 Σχετιζόμενα πρόσωπα...3

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα