ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο: 302 E-mail : cdoulig@unipi.gr"

Transcript

1 Καθηγητής: Χρήστος ουληγέρης Γραφείο:

2 Κεφάλαιο 4: Υποεπίπεδο Προσπέλασης Μέσου (1)

3 Tα πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης δεδομένων, και ιδιαίτερα το πρότυπο HDLC, δε μπορούν να υποστηρίξουν συστήματα (LAN και MAN) πολλών ισοδύναμων σταθμών συνδεδεμένων σε multipoint τοπολογίες (συστήματα γνωστά ως συστήματα ανταγωνισμού - contention systems). Οι χρήστες συναγωνίζονται για την πρόσβασή τους στο μοναδικό κανάλι επικοινωνίας και αυτό οδηγεί πολλές φορές σε συγκρούσεις (collisions) πλαισίων, αφού δεν υπάρχει ο primary σταθμός για να ελέγξει και να διαχειριστεί το κανάλι. Τα πλαίσια χωρίζονται σε πεδία (fields), τα bits ή bytes των οποίων είτε χρησιμεύουν για τις λειτουργικές ανάγκες του καναλιού επικοινωνίας (ή γενικότερα του συστήματος επικοινωνίας), είτε απλά μεταφέρουν τα δεδομένα των χρηστών. (2)

4 Ησυνεχής ανάπτυξη και αύξηση της πολυπλοκότητας των τοπικών δικτύων (LANs), αλλά και των μητροπολιτικών (MANs), οδήγησε στην ανάπτυξη πρωτοκόλλων που να μπορούν να διαχειρίζονται τις γραμμές επικοινωνίας. Ένας πρόδρομος αυτών των πρωτοκόλλων είναι το σύστημα Aloha, το οποίο εξετάζεται στην συνέχεια. Σταθμό στην ανάπτυξη τους αποτέλεσε το project 802 της IEEE, το οποίο ξεκίνησε το Το project 802 διέσπασε το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων σε δύο υποεπίπεδα: LLC (Logical Link Control) και το MAC (Medium Access Control). (3)

5 Το υποεπίπεδο LLC (IEEE 802.2) Καλύπτει όλες εκείνες τις απαραίτητες λειτουργίες, που κληρονομήθηκαν από το πρότυπο HDLC. Είναι σταθερό και ανεξάρτητο από το πρωτόκολλο του MAC. Το πλαίσιο δεδομένων (Frame) που χρησιμοποιεί είναι παρόμοιο με αυτό του πρωτοκόλλου HDLC και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μεταφορά πλαισίων διαμέσου πολλαπλών LANs (π.χ. από Ethernet σε Token Ring). Σημείωση Το πρότυπο ΙΕΕΕ καθορίζει τις λειτουργίες διαδικτύωσης, δηλαδή, τις λειτουργίες του ανωτέρου επιπέδου (Network Layer). (4)

6 (5)

7 Εισαγωγή Το υποεπίπεδο προσπέλασης μέσου καθορίζει τον τύπο, τη λειτουργία και τη συμπεριφορά του δικτύου (LAN ή MAN), ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί. Τα διάφορα πρωτόκολλα που χρησιμοποιεί είναι: Ethernet (IEEE 802.3) Token Bus (IEEE 802.4) Token Ring (IEEE 802.5) DQDB (Distributed Queue Dual Bus IEEE 802.6) FDDI (ITU-T X.3, όχι πρότυπο της ΙΕΕΕ), και άλλα. (6)

8 Εισαγωγή (συνέχεια) Αντιπαράθεση του ΙΕΕΕ 802 με το μοντέλο OSΙ (7)

9 Το σύστημα Aloha Περιγραφή Λειτουργία του Συστήματος To σύστημα Aloha αναπτύχθηκε στη Χαβάη, από τον Norman Abramson, το Είχε ως στόχο, την δικτυακή διασύνδεση όλων των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου της Χαβάης, με τον κεντρικό υπολογιστή της πανεπιστημιούπολης. Η λειτουργία του συστήματος είναι απλή: Όποτε ο χρήστης έχει δεδομένα, μπορεί να τα προωθεί αμέσως στο μοναδικό κανάλι, αδιαφορώντας για τυχόν μεταδόσεις από άλλους χρήστες. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα εξασφαλίζει τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση. Η αναρχία αυτή των εκπομπών οδηγεί σε μεγάλο αριθμό συγκρούσεων πακέτων (collisions) και επομένως αναμεταδόσεων. Για να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα συγχρονισμένων συγκρούσεων πακέτων, οι αναμεταδόσεις γίνονται σε τυχαία χρονικά σημεία, για τον κάθε χρήστη. (8)

10 Το σύστημα Aloha (συνέχεια) Περιγραφή Λειτουργία του Συστήματος (συνέχεια) Χρησιμοποιώντας ένα υποθετικό μοντέλο Poisson για τη μελέτη του συστήματος Aloha, ο Abramson κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μέγιστος ρυθμός εξυπηρέτησης (Throughput) του συστήματος είναι μόλις το 18.4 % της διαθέσιμης χωρητικότητας. Ηυπόλοιπη, δηλαδή, χωρητικότητα του καναλιού ξοδεύεται για αναμεταδόσεις κατεστραμμένων πακέτων. Το 1972, ο Roberts βελτίωσε το σύστημα του Abramson (pure Aloha καθαρό Aloha) διπλασιάζοντας το μέγιστο ρυθμό εξυπηρέτησης στο 36.8% της ολικής χωρητικότητας του καναλιού. Το σύστημα του Roberts ονομάστηκε Aloha με σχισμές (Slotted Aloha) εξαιτίας της σύγχρονης δομής με σχισμές (Time Slots) που χρησιμοποιούσε. Οι συγκρούσεις μεταξύ των πακέτων περιορίζονται στο να συμβούν εντός της ίδιας χρονικής σχισμής. (9)

11 Το σύστημα Aloha (συνέχεια) α) Καθαρό ALOHA (pure ALOHA). β) ALOHA με σχισμές (Slotted ALOHA). γ) Σύγκριση του καθαρού ALOHA και του ALOHA με σχισμές, με βάση τις επιδόσεις τους (10)

12 Περίπτωση 1: Καθαρό Aloha Υποθέτουμε: Το σύστημα Aloha (συνέχεια) Μαθηματική Ανάλυση S: Ο ρυθμός αφίξεων νέων πακέτων στο σύστημα. Αν όλα τα νέα πακέτα καταφέρουν να φθάσουν στον προορισμό χωρίς καμία σύγκρουση, το S αποτελεί το ρυθμό εξυπηρέτησης του συστήματος. G: Ο ολικός φόρτος του συστήματος, (ο ρυθμός εισαγωγής πακέτων στο σύστημα). Το G αφορά τόσο τα νέα πακέτα όσο και τα πακέτα που αναμεταδίδονται λόγω προηγούμενων συγκρούσεων. Η διαδικασία αφίξεων πακέτων στο σύστημα περιγράφεται από μια κατανομή Poisson, με μέση τιμή 2G/2X (σύμφωνα με τον Abramson). (11)

13 Το σύστημα Aloha (συνέχεια) Μαθηματική Ανάλυση (συνέχεια) Περίπτωση 1: Καθαρό Aloha (συνέχεια) H Πιθανότητα P k να πραγματοποιηθούν k μεταδόσεις πακέτων εντός χρονικού διαστήματος 2X, (κρίσιμη χρονική περίοδος - Vulnerable Period) δίνεται: Ο ρυθμός εξυπηρέτησης θα δίνεται από τη σχέση: S = G.P 0. Το S δε μπορεί να ξεπεράσει το όριο 1/2e = Ο αναμενόμενος αριθμός μεταδόσεων ανά πακέτο (Ε) δίνεται από (12)

14 Περίπτωση 2: Aloha με σχισμές Το σύστημα Aloha (συνέχεια) Μαθηματική Ανάλυση (συνέχεια) Ο κρίσιμος χρόνος στον οποίο πραγματοποιούνται οι συγκρούσεις μειώνεται στο μισό, από 2X σε X. Επομένως, με την ίδια υπόθεση της κατανομής Poisson του συνολικού φόρτου, η μέση τιμή είναι G/X. Η σχέση που δίνει το ρυθμό εξυπηρέτησης ως προς το φόρτο είναι: Επομένως, το S δεν μπορεί να υπερβεί το όριο 1/e = Ο αναμενόμενος αριθμός μεταδόσεων ανά πακέτο είναι: Ε =e G (13)

15 Πρωτόκολλα Ανίχνευσης Φέροντος - Carrier Sense Protocols Γενικά Αναπτύχθηκαν για να εμποδίσουν το φαινόμενο των συχνών συγκρούσεων πακέτων, το οποίο εμφανίζεται σε μεγάλη συχνότητα στο σύστημα Aloha. Στόχος τους είναι να ακούν το μέσο μετάδοσης για τυχόν ύπαρξη φέροντος και να δρουν ανάλογα. Έτσι, η πρόσβαση των σταθμών στο μέσο δεν είναι με εντελώς τυχαίο τρόπο, όπως στο Aloha. Η τυχαία προσπέλαση καναλιού με χρήση πρωτοκόλλου CSMA (14)

16 Πρωτόκολλα Ανίχνευσης Φέροντος - Carrier Sense Protocols (συνέχεια) Κυριότερα πρωτόκολλα ανίχνευσης φέροντος 1 επίμονο CSMA (1 Persistent CSMA) Όταν κάποιος σταθμός θέλει να στείλει δεδομένα, ακούει με προσοχή το κανάλι εκπομπής για να δει μήπως μεταδίδει κάποιος άλλος. Αν το κανάλι είναι απασχολημένο, ο σταθμός περιμένει μέχρι να ελευθερωθεί (idle). Όταν το κανάλι ελευθερωθεί, ο σταθμός μεταδίδει ένα πλαίσιο (frame). Αν διαπιστωθεί σύγκρουση, ο σταθμός αναμένει για κάποιο τυχαίο χρονικό διάστημα και μετά αρχίζει πάλι από την αρχή. Η ονομασία του πρωτοκόλλου πηγάζει από το γεγονός ότι ο σταθμός μεταδίδει με πιθανότητα 1, όποτε διαπιστώνει ότι το κανάλι είναι αδρανές. (15)

17 Πρωτόκολλα Ανίχνευσης Φέροντος - Carrier Sense Protocols (συνέχεια) Κυριότερα πρωτόκολλα ανίχνευσης φέροντος Μη Επίμονο CSMA (Non Persistent CSMA) Ο σταθμός που θέλει να στείλει πλαίσιο, ελέγχει το κανάλι για τυχόν ύπαρξη κάποιου φέροντος. Αν διαπιστώσει ότι δεν εκπέμπει κάποιος άλλος, τότε αρχίζει εκείνος. Αν όμως το κανάλι χρησιμοποιείται, ο σταθμός δεν το ανιχνεύει συνέχεια με σκοπό να το χρησιμοποιήσει αμέσως μόλις το τέλος της προηγούμενης μετάδοσης. Αντίθετα, περιμένει μια τυχαία χρονική περίοδο και στη συνέχεια επαναλαμβάνει το αλγόριθμο. (16)

18 Πρωτόκολλα Ανίχνευσης Φέροντος - Carrier Sense Protocols (συνέχεια) Κυριότερα πρωτόκολλα ανίχνευσης φέροντος Σύγκριση των επιδόσεων του μηεπίμονου CSMA και του 1-επίμονου CSMA. Οι τρεις διαφορετικές καμπύλες αντιστοιχούν σε διαφορετικές καθυστερήσεις διάδοσης σήματος. S: Throughput, G: Load (17)

19 Πρωτόκολλα Ανίχνευσης Φέροντος - Carrier Sense Protocols (συνέχεια) Κυριότερα πρωτόκολλα ανίχνευσης φέροντος p Επίμονο CSMA (p Persistent CSMA): Το πρωτόκολλο αυτό εφαρμόζεται σε κανάλια με σχισμές (Slots). Όταν ένας σταθμός είναι έτοιμος για αποστολή, ανιχνεύει το κανάλι. Αν αυτό είναι ελεύθερο, ο σταθμός μεταδίδει με πιθανότητα p, ενώ με πιθανότητα 1 p περιμένει μέχρι την επόμενη σχισμή. Αν αυτή η σχισμή είναι επίσης ελεύθερη, είτε μεταδίδει είτε καθυστερεί, πάλι με τις ίδιες πιθανότητες (p και 1 p, αντίστοιχα). Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου είτε να μεταδοθεί το πλαίσιο είτε να αρχίσει να μεταδίδει κάποιος άλλος σταθμός. Λειτουργία του πρωτοκόλλου p-persistent CSMA (18)

20 Πρωτόκολλα Ανίχνευσης Φέροντος - Carrier Sense Protocols (συνέχεια) Κυριότερα πρωτόκολλα ανίχνευσης φέροντος CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection): Το πρωτόκολλο αυτό εφαρμόζεται στα τοπικά δίκτυα τύπου Ethernet (ΙΕΕΕ 802.3) και αποτελεί εξέλιξη των επίμονων και μη-επίμονων πρωτοκόλλων. Ο σταθμός ακούει το κανάλι για να διαπιστώσει πότε είναι ελεύθερο. Όταν αντιληφθεί τη αδράνεια του καναλιού, μεταδίδει το πλαίσιο του. Αν κατά τη διάρκεια της μετάδοσης διαπιστώσει ότι το πλαίσιο του συγκρούεται με κάποιο άλλο πλαίσιο, σταθμού που μεταδίδει ταυτόχρονα, τότε και οι 2 σταθμοί διακόπτουν απότομα τη μετάδοση. (19)

21 Γενικά: Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs Το Ethernet (IEEE 802.3) Το πρότυπο IEEE 802.3, που αντιστοιχεί στο Ethernet, περιγράφει, όπως και όλα τα άλλα πρότυπα της σειράς, τη λειτουργία του Ethernet τόσο σε επίπεδο MAC, όσο και σε φυσικό επίπεδο, δεδομένου ότι το project 802 δεν ακολουθεί επακριβώς το μοντέλο OSI. Το περιγράφει συγκεκριμένα πρότυπα Ethernet 5 βασικής ζώνης (baseband) και 1 ευρείας ζώνης (broadband) τα ονόματα των οποίων δηλώνουν το ρυθμό μετάδοσης (σε Mbps) δεδομένων, αν τα μεταδιδόμενα σήματα είναι ψηφιακά (baseband) ή αναλογικά (broadband) και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά των καλωδιώσεων (τύπος ή μήκος καλωδίων). Αυτά τα πρότυπα έχουν οδηγήσει και σε παραπέρα εξέλιξη του Ethernet, με την ανάπτυξη κάποιων επιπλέον συστημάτων, όπως το Switched Ethernet και το Gigabit Ethernet. (20)

22 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs Το Ethernet (IEEE 802.3) Γενικά (συνέχεια) Αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου που χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο (Ethernet) (21)

23 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Είδη Ethernet - 10Base5: Thick Ethernet Έχει τοπολογία διαύλου. Οφείλει το όνομά του στο εξαιρετικά μεγάλο πάχος των ομοαξονικών καλωδίων του κεντρικού άξονα. Η ανάγκη για ελάττωση των συγκρούσεων περιορίζουν το μέγιστο μέγεθός του σε 5 τμήματα, τα οποία συνδέονται με επαναλήπτες για την ενίσχυση του σήματος. Ο κεντρικός άξονας των τμημάτων έχει μέγιστο μήκος 500 μέτρων και για την αποφυγή των συγκρούσεων, οι σταθμοί απέχουν τουλάχιστον 2,5 μέτρα μεταξύ τους. Ομέγιστος αριθμός σταθμών που επιτρέπει το δίκτυο είναι 1000 σταθμοί. Εξαιτίας του πάχους του καλωδίου, η σύνδεση των περιφερειακών συσκευών με τον κεντρικό άξονα μπορεί να γίνει μόνο με ιακλάδωση του βρικόλακα (vampire tap). (22)

24 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Είδη Ethernet - 10Base5: Thick Ethernet (συνέχεια) α) Το 10Base5 σε πλήρη ανάπτυξη. β) Αναλυτική παρουσίαση ενός τμήματος του 10Base5. γ) Σύνδεση της κάρτας διασύνδεσης δικτύου με τον κεντρικό δίαυλο του 10Base5, με χρήση διακλάδωσης βρικόλακα. (23)

25 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Είδη Ethernet - 10Base2: Thin Ethernet Αποτελεί μια φθηνότερη παραλλαγή του 10Base5. Έχει τοπολογία διαύλου, αλλά όπως φαίνεται και από το όνομά του, το ομοαξονικό καλώδιο του κεντρικού άξονα είναι πολύ λεπτότερο. Η σύνδεση των περιφερειακών συσκευών με τον κεντρικό άξονα μπορεί να γίνει με μια ένωση Τ (ένωση τύπου BNC-T). Η μείωση του κόστους έχει ως συνέπεια την μείωση της χωρητικότητας του δικτύου, σε σταθμούς, αφού το μέγιστο μήκος κεντρικού άξονα δεν ξεπερνά τα 185 μέτρα. (24)

26 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Είδη Ethernet - 10Base2: Thin Ethernet (συνέχεια) α) Λεπτομερής παρουσίαση ενός τμήματος του 10Base2. β) H ένωση BNC-T (διακλάδωση τύπου Τ) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της κάρτας δικτύου με της κεντρική αρτηρία του 10Base2 (25)

27 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Είδη Ethernet - 10Base-T: Twisted Pair Ethernet Στο 10Base-T, υπάρχει ένας κεντρικός διανομέας (hub), ο οποίος φέρει υποδοχές για την σύνδεση των περιφερειακών συσκευών. Η σύνδεση αυτή πραγματοποιείται με χρήση συνεστραμμένων ζευγών καλωδίων (UTP). Επομένως, η τοπολογία του δικτύου αυτού είναι αστέρα, αλλά η λογική παραμένει ίδια με αυτή του διαύλου. Οταν ο διανομέας δέχεται κάποιο πλαίσιο από έναν σταθμό, το διαβιβάζει σε όλους τους σταθμούς, αλλά μόνο αυτός που αναγνωρίζει τη διεύθυνσή του μπορεί να το διαβάσει. Οι διευθύνσεις των σταθμών είναι γραμμένες πάνω στην κάρτα δικτύου αυτών (NIC Network Interface Card). Το μέγιστο μήκος ανάμεσα στο διανομέα και σε κάποιον σταθμό δεν ξεπερνά τα 100 μέτρα. (26)

28 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Είδη Ethernet - 10Base-T: Twisted Pair Ethernet (συνέχεια) α) ιαμόρφωση του 10Base-T Ethernet. β) Η ένωση τύπου RJ-45 για τη σύνδεση της κάρτας δικτύου με τον διανομέα (hub), η οποία χρησιμοποιείται στα πρότυπα 10Base-T (27)

29 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Είδη Ethernet - 1Base5: StarLAN Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Αναπτύχθηκε από τη ΑΤ&T. Λόγω του χαμηλού ρυθμού του (1 Mbps) είναι εξαιρετικά δύσχρηστο. Ακολουθεί τοπολογία αστέρα, με ένα κεντρικό διανομέα, όπως και στην περίπτωση του 10Base-T. Το starlan διαφέρει γιατί επιτρέπει μέχρι και 10 περιφερειακούς σταθμούς να συνδέονται μεταξύ τους. Μόνο ένας από αυτούς συνδέεται απευθείας με τον διανομέα. α) ιαμόρφωση του 1Base-5 Ethernet. β) Η ένωση τύπου RJ-45 για τη σύνδεση της κάρτας δικτύου με τον διανομέα (hub), η οποία χρησιμοποιείται στα πρότυπα 10Base-T (28)

30 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Είδη Ethernet - Switched Ethernet Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Αποτελεί το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να βελτιωθεί η επίδοση του 10Base-T Ethernet. Αντί για έναν κεντρικό διανομέα, το switched Ethernet χρησιμοποιεί έναν μεταγωγέα (switch), όπως άλλωστε δηλώνει και το όνομά του. Ο μεταγωγέας από τη φύση του μπορεί να δρομολογεί το κάθε πλαίσιο απευθείας στον προορισμό του, με αποτέλεσμα να μην καταναλώνεται όλο το κανάλι στη διανομή του πλαισίου σε όλους τους σταθμούς. Έτσι, το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερους από έναν σταθμό. ιαμόρφωση του Switched Ethernet (29)

31 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Είδη Ethernet - Fast Ethernet Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Το Fast Ethernet δημιουργήθηκε από την ανάγκη να υποστηριχθούν εφαρμογές που απαιτούν υψηλές ταχύτητες, όπως είναι για παράδειγμα οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου (real time). Η λογική λειτουργίας του είναι: Τα περισσότερα τοπικά δίκτυα είναι περιορισμένης εμβέλειας, πολύ μικρότερης από 2500 m. Η δυνατότητα χρήσης διανομέων περιορίζει το μέγεθός τους στα 250 m, το πολύ. Αυτός ο υπο-δεκαπλασιασμός του μεγέθους, σε συνδυασμό με το σταθερού μεγέθους πλαίσιο (minimum: 72 bytes = 576 bits), οδηγεί σε δεκαπλασιασμό του ρυθμού μετάδοσης πλαισίων (δηλαδή, από 10 Mbps σε 100 Mbps). Υπάρχουν διάφορα είδη Fast Ethernet, τα κυριότερα των οποίων είναι τα: 100Base-TX, 100Base-FX, 100Base-T4. (30)

32 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Είδη Ethernet - Gigabit Ethernet Το Ethernet (IEEE 802.3) (συνέχεια) Το Gigabit Ethernet ακολουθεί την ίδια λογική με το Fast Ethernet. Η διαφορά είναι ότι χρησιμοποιεί κυρίως συστήματα οπτικών ινών, χωρίς βέβαια να αποκλείει τα συνεστραμμένα ζεύγη καλωδίων. Το Gigabit Ethernet χρησιμοποιείται κυρίως ως δίκτυο κορμού για την σύνδεση διαφόρων Fast Ethernets. (31)

33 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Αρτηρία με κουπόνι (Σκυτάλη) Token Bus (IEEE 802.4) Συνδυάζουν την φυσική τοπολογία αρτηρίας του Ethernet με την χρήση κουπονιών που διασχίζουν το σύστημα με λογική δακτυλίου (όπως στην περίπτωση δακτυλίου με κουπόνι, παρακάτω). Αυτού του είδους τα δίκτυα βρίσκουν εφαρμογή σε αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής και δεν είναι εμπορικά αξιοποιήσιμα στην επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων. (32)

34 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) ακτύλιος με Κουπόνι (Σκυτάλη) Token Ring (IEEE 802.5) Όταν το δίκτυο ξεκινάει τη λειτουργία του, μια ακολουθία από bits, το κουπόνι (token), αφήνεται στο δίκτυο και το διασχίζει, περνώντας από σταθμό σε σταθμό, για όσο χρόνο το δίκτυο είναι αδρανές (idle). Το κουπόνι παίζει το ρόλο σκυτάλης, οπότε για να στείλει ένας σταθμός κάποιο πλαίσιο, πρέπει πρώτα να το δεσμεύσει και να ενσωματώσει σε αυτό, το πλαίσιο. Τότε, κανένας άλλος σταθμός δεν μπορεί να μεταδώσει. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ένας μηχανισμός πρόσβασης στο δίκτυο για όλους τους σταθμούς, ο οποίος δεν οδηγεί σε συγκρούσεις πακέτων, όπως γίνεται με τον μηχανισμό CSMA/CD, στο Ethernet. Όταν κάποιο πλαίσιο δεδομένων φθάνει στον προορισμό του, ο δέκτης επεμβαίνοντας στο τελευταίο πεδίο του πλαισίου, ενημερώνει για τη σωστή λήψη του (εφόσον δεν υπάρχουν σφάλματα) τον αποστολέα. Το πλαίσιο γυρίζει στον αποστολέα, ο οποίος ελευθερώνει το κουπόνι. Έτσι, το κουπόνι συνεχίζει από το σημείο όπου σταμάτησε. (33)

35 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) ακτύλιος με Κουπόνι (Σκυτάλη) Token Ring (IEEE 802.5) (συνέχεια) Με την παραπάνω διαδικασία, εάν υπάρχουν n σταθμοί και το κάθε πλαίσιο μεταδίδεται σε Τ χρονικές μονάδες, κανένα πλαίσιο δε θα χρειαστεί ποτέ να περιμένει παραπάνω από nτ χρονικές μονάδες ώστε να έχει μια ευκαιρία να μεταδοθεί. Το σύστημα υποστηρίζει και περιπτώσεις όπου οι σταθμοί έχουν διάφορες προτεραιότητες μέσα στο δίκτυο. Τότε, ο σταθμός που θέλει να μεταδώσει, καθώς περνάει το πλαίσιο, εισάγει τον κώδικα προτεραιότητάς του, στο πεδίο AC (Access Control) του κουπονιού, που παραμένει ενσωματωμένο στο πλαίσιο δεδομένων. Όταν, το κουπόνι ελευθερωθεί, πηγαίνει στο σταθμό με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα. Για την ομαλή λειτουργία του δικτύου, υπάρχει ένας σταθμός παρακολούθησης. Ο ρόλος του είναι να εξασφαλίζει πάντοτε την ύπαρξη του κουπονιού, να εμποδίζει την συνεχόμενη διέλευση του ίδιου πλαισίου, να χρονομετρεί και να θέτει χρονικούς φραγμούς στην μετάδοση των σταθμών, ώστε να μην μονοπωλούν το δίκτυο, κ.α. (34)

36 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) ακτύλιος με Κουπόνι (Σκυτάλη) Token Ring (IEEE 802.5) (συνέχεια) Η λειτουργία του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ (Token Ring ακτύλιος με Κουπόνι) (35)

37 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) ακτύλιος με Κουπόνι (Σκυτάλη) Token Ring (IEEE 802.5) (συνέχεια) Το πλαίσιο του ΙΕΕΕ (36)

38 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) FDDI (Fiber Distributed Data Interface ITU-T X.3) Πρόκειται για ένα σύστημα τοπικού δικτύου που είναι τυποποιημένο από τις ANSI και ITU T (ITU T X.3). Υποστηρίζει ρυθμούς της τάξεως των 100 Mbps, κάνοντας χρήση συστημάτων οπτικών ινών. Η τοπολογία του FDDI (Fiber Distributed Data Interface Οπτική ιασύνδεση Κατανεμημένων εδομένων) είναι διπλός δακτύλιος, ώστε το σύστημα να μπορεί να ανακάμπτει όποτε ο πρωτεύον δακτύλιος παθαίνει βλάβη. Η πρόσβαση στο δίκτυο ρυθμίζεται με τη χρήση κουπονιού. Τα πλαίσια δεδομένων διακρίνονται σε 2 ειδών: τα σύγχρονα (Synchronous) για κυκλοφοριακό τύπου real-time και τα ασύγχρονα (Asynchronous). Ο κάθε σταθμός έχει στη διάθεσή του συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να στείλει δεδομένα. Πρώτα στέλνει τα σύγχρονα πλαίσια (S-frames) και ύστερα τα ασύγχρονα (A-frames). (37)

39 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) FDDI (Fiber Distributed Data Interface ITU-T X.3) (συνέχεια) Ο διαχειριστής του συστήματος καθορίζει 3 παραμέτρους: SA (Synchronous Allocation): Το χρονικό διάστημα στο οποίο ο κάθε σταθμός μπορεί να στέλνει σύγχρονα πλαίσια (S-frames). ιαφέρει από σταθμό σε σταθμό. TTRT (Target Token Rotation Time): είναι ο μέσος χρόνος περιστροφής του κουπονιού στον δακτύλιο. AMT (Absolute Maximum Time): Είναι διπλάσιος του TTRT και καθορίζει πότε κάποιος σταθμός μονοπωλεί ή όχι το δίκτυο. Ο κάθε σταθμός διαθέτει 2 χρονόμετρα: TRT (Token Rotation Timer): Μετράει το χρόνο περιστροφής του κουπονιού στο δακτύλιο. THT (Token Holding Timer): Μετράει το χρονικό διάστημα για το οποίο ο σταθμός δεσμεύει το κουπόνι. Ο ρόλος του είναι να δείξει πόσος χρόνος παρέμεινε για την αποστολή ασύγχρονων πακέτων, αφού τελειώσει η μετάδοση των σύγχρονων. (38)

40 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) FDDI (Fiber Distributed Data Interface ITU-T X.3) (συνέχεια) Όταν ο σταθμός δέχεται το κουπόνι, υπολογίζει το ΤΗΤ (ΤΗΤ = ΤΤRT TRT), μηδενίζει το TRT (TRT = 0). Έπειτα, αν ΤΗΤ > 0, στέλνει για κάποιο χρονικό διάστημα σύγχρονα πλαίσια και αφαιρεί το διάστημα αυτό από το ΤΗΤ. Στη συνέχεια, αν πάλι ΤΗΤ > 0, μεταδίδει ασύγχρονα πλαίσια. Το FDDI χρησιμοποιεί ένα είδος κωδικοποίησης γραμμής που ονομάζεται 4Β/5Β, NRZ-I. Σε αυτή, η κάθε ακολουθία των 4 bit μετατρέπεται σε μια ακολουθία των 5 bit, στην οποία μόνο 2 μηδενικά bits επιτρέπεται να βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Έτσι, ξεπερνιέται το πρόβλημα συγχρονισμού για τις μεγάλες ακολουθίες από 0, που παρουσιάζεται κατά την NRZ-I κωδικοποίηση. Η χρήση των οπτικών ινών και ο υψηλός ρυθμός μετάδοσης κάνουν το FDDI πολύ χρήσιμο ως δίκτυο κορμού, στο οποίο μπορούν να συνδεθούν άλλα δίκτυα LANs (π.χ. Ethernet). Το FDDI μπορεί να απλωθεί ακόμα και σε αποστάσεις της τάξεως των 200 Km. (39)

41 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) FDDI (Fiber Distributed Data Interface ITU-T X.3) (συνέχεια) α) Τα πλαίσια (κουπόνι και πλαίσιο δεδομένων) που χρησιμοποιεί το FDDI. β) Υλοποίηση του FDDI με χρήση του δυαδικού δακτυλίου. Υπάρχουν 3 είδη κόμβων: οι κόμβοι DAS (Dual Attachment Station), οι SAS (Single Attachment Station) και ένας κόμβος DAC (Dual Attachment Concentrator). MIC: Media Interface Connector (40)

42 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) FDDI (Fiber Distributed Data Interface ITU-T X.3) (συνέχεια) Κωδικοποίηση 4Β/5Β Πρόκειται για το είδος κωδικοποίησης σήματος σε δίκτυα FDDI. Σύμφωνα με αυτή κάθε 4 bit σήματος αντικαθιστώνται από 5 bit, τα οποία στη συνέχεια κωδικοποιούνται με βάση τη μέθοδο NRZ-I. Υπενθυμίζεται ότι, η μέθοδος NRZ-I που χρησιμοποιείται αντιστρέφει την τάση κάθε φορά που συναντάει το 1. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγετε η περίπτωση η διαδικασία να συναντήσει μεγάλες σειρές από 0 με αποτέλεσμα να χαθεί ο συγχρονισμός μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη. Μέθοδος κωδικοποίησης NRZ-I (41)

43 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) FDDI (Fiber Distributed Data Interface ITU-T X.3) (συνέχεια) Κωδικοποίηση 4Β/5Β (συνέχεια) Ο τρόπος μετατροπής των 4 bit σε 5 έχει επιλεγεί έτσι ώστε να αποφεύγονται μεγάλες ακολουθίες από 0 Ακολουθία εδομένων Ακολουθία Κωδικοποίησης Ακολουθία εδομένων Μετατροπές των 4 bit σε 5 bit Ακολουθία Κωδικοποίησης (42)

44 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) FDDI (Fiber Distributed Data Interface ITU-T X.3) (συνέχεια) Κωδικοποίηση 4Β/5Β (συνέχεια) Σημείωση: Το FDDI μπορεί να λειτουργήσει και με χρήση χάλκινων καλωδίων για την υλοποίηση του δακτυλίου. Τότε, ονομάζεται CDDI (Copper Distributed Data Interface Χάλκινη ιασύνδεση Κατανεμημένων εδομένων). Η ύπαρξη, όμως, προβλημάτων θορύβου περιορίζει αισθητά τη λειτουργικότητα του CDDI. (43)

45 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE Το πρότυπο ΙΕΕΕ αναφέρεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση ασύρματων τοπικών δικτύων. Η τεχνολογία των δικτύων αυτών είναι πολύ πολύπλοκη, εξαιτίας της ιδιομορφίας που παρουσιάζει το μέσο διάδοσης. Οι σταθμοί δεν συναγωνίζονται για να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποιο χάλκινο καλώδιο, αλλά σε μία ζώνη συχνοτήτων, για ασύρματη μετάδοση. Το προσδιορίζει δύο διαμορφώσεις της Ομάδας Παροχής Βασικών Υπηρεσιών (Basic Service Set - BSS). Η πρώτη περιλαμβάνει έναν αριθμό σταθμών που βρίσκονται αρκετά κοντά, ώστε να επικοινωνούν ασύρματα, χωρίς παρεμβολές (ad hoc Network). (44)

46 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE (συνέχεια) Η δεύτερη διαμόρφωση BSS, που είναι και σημαντικότερη, περιλαμβάνει ένα σύνολο σταθμών που μπορούν να επικοινωνούν είτε μεταξύ τους, είτε με ένα τοπικό δίκτυο κορμού. Xρησιμοποιείται ένας κεντρικός σταθμός για την πρόσβαση με το δίκτυο κορμού, ο οποίος είναι γνωστός ως Σημείο Πρόσβασης (Access Point - AP). Το τοπικό δίκτυο κορμού που πολλές φορές αναφέρεται και με τον όρο Σύστημα Κατανομής (Distribution System) μπορεί να είναι ενσύρματο ή ασύρματο. Το σύνολο των BSS που είναι συνδεμένο με το δίκτυο κορμού, καθώς και όλες οι άλλες συσκευές που αποτελούν το δίκτυο κορμού αποτελεί την Ομάδα Παροχής Εκτεταμένων Υπηρεσιών (Extended Service Set ESS). (45)

47 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE (συνέχεια) Υπάρχουν τριών ειδών πλαίσια (Frames): Πλαίσια ιαχείρισης (Management Frames): o o o Χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των σταθμών με τον κεντρικό σταθμό πρόσβασης (ΑP). Παρέχουν υπηρεσίες σύνδεσης και αποσύνδεσης με τον AP, διαδικασίες αυθεντικοποίησης (Authentication), χρονισμού (Timing) και συγχρονισμού (Synchronization), και άλλες. Η αυθεντικοποίηση και όλα τα άλλα μέτρα ασφάλειας είναι απαραίτητα, δεδομένου ότι το μέσο διάδοσης, εκ φύσεως, αδυνατεί να παρεμποδίσει φαινόμενα παρεμβολής, αλλοίωσης και υποκλοπής των πλαισίων. Πλαίσια Ελέγχου (Control Frames): o Χρησιμοποιούνται κατά την διαδικασία αποστολής δεδομένων. o Σκοπός τους είναι η ταυτοποίηση πομπού και δέκτη (Handshaking), η μεταφορά των σημάτων επιβεβαίωσης λήψης (ACK) και άλλα. Πλαίσια εδομένων (Data Frames): Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την μεταφορά των δεδομένων των διαφόρων χρηστών. (46)

48 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE (συνέχεια) α) Ένα απλό ασύρματο δίκτυο, όπου οι σταθμοί πρέπει να βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε να επικοινωνούν. Πρόκειται για ένα ad hoc ασύρματο BSS (Basic Service Set). β) Η διαμόρφωση ενός ESS (Extended Service Set) (47)

49 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE (συνέχεια) Για τον έλεγχο της πρόσβασης των σταθμών στο μέσο μετάδοσης, το ΙΕΕΕ προσδιορίζει 2 βασικές λειτουργίες: DCF (Distributed Coordination Function): Αυτή η λειτουργία είναι υποχρεωτική και είναι εγκατεστημένη σε όλους τους σταθμούς που χρησιμοποιούν το πρότυπο ΙΕΕΕ Το μέσο μετάδοσης λειτουργεί σε μια κατάσταση ανταγωνισμού. Στην κατάσταση αυτή, όλοι οι σταθμοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να έχουν πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης. PCF (Point Coordination Function): Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική και πραγματοποιείται από τους κεντρικούς σταθμούς πρόσβασης (Access Point). Το δίκτυο μπορεί να εναλλάσσεται ανάμεσα στην περίοδο ανταγωνισμού (Contention Period), κατά την οποία οι σταθμοί βρίσκονται σε κατάσταση ανταγωνισμού, και στην περίοδο μηανταγωνισμού (Contention-free Period). Στην περίοδο αυτή, ο σταθμός AP ελέγχει το μέσο μετάδοσης, όπως γίνεται στο πρωτόκολλο HDLC, με τους primary και secondary σταθμούς. (48)

50 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE (συνέχεια) Πρωτόκολλο CSMA/CA (Carrier Sensing Multiple Access with Collision Avoidance) Ενεργοποιείται, όταν οι σταθμοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους για πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης, δηλαδή στη ζώνη συχνοτήτων εκπομπής. Οπως και το CSMA/CD για την περίπτωση του Ethernet, επιτρέπει στους σταθμούς να ανιχνεύουν το μέσο μετάδοσης, προτού στείλουν δεδομένα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η σύγκρουση πλαισίων. Το γεγονός ότι το μέσο μετάδοσης δεν είναι κάποιο χάλκινο καλώδιο κάνει του σταθμούς να μην μπορούν να αντιληφθούν τις συγκρούσεις πλαισίων, όποτε αυτές λαμβάνουν χώρα. Επομένως, αυτό που ενδιαφέρει στην περίπτωση των ασύρματων δικτύων είναι η βελτίωση της λογικής CSMA, ώστε να αποφεύγονται όσο το δυνατόν τα φαινόμενα συγκρούσεων. Έτσι, αναπτύχθηκε το CSMA/CD. (49)

51 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE (συνέχεια) Πρωτόκολλο CSMA/CA (Carrier Sensing Multiple Access with Collision Avoidance) (συννέχεια) Κάποια από τα προληπτικά μέτρα του CSMA/CA για την αποφυγή των συγκρούσεων είναι τα ακόλουθα: Όταν τελειώνει με επιτυχία μια μετάδοση, όλοι οι σταθμοί περιμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα (IFC: InterFrame Space). Το διάστημα αυτό κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση μεταξύ τριών βαθμίδων, των: SIFS (Short InterFrame Space), PIFS (PCF InterFrame Space) και DIFC (DCF InterFrame Space). Μετά το πέρας του IFS, ενεργοποιείται στον κάθε σταθμό μια τυχαία διαδικασία αναμονής, μετά την οποία ο σταθμός ελέγχει αν το κανάλι είναι αδρανές, ώστε να μεταδώσει. Οι σταθμοί που αργούν να μεταδώσουν ευνοούνται, συγκριτικά με αυτούς που έχουν κάποια επιτυχή μετάδοση. (50)

52 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE (συνέχεια) Πρωτόκολλο CSMA/CA (Carrier Sensing Multiple Access with Collision Avoidance) (συνέχεια) Κάποια από τα προληπτικά μέτρα του CSMA/CA για την αποφυγή των συγκρούσεων είναι τα ακόλουθα: (συνέχεια) Ο πομπός ενημερώνεται από τον δέκτη για κάποια επιτυχή μετάδοση, με χρήση πλαισίων ACK. Ο πομπός διαθέτει χρονόμετρο και υπολογίζει πόσο πρέπει να περιμένει για τη λήψη των ACKs. Αν περάσει το χρονικό περιθώριο, αναμεταδίδει πάλι το πλαίσιο δεδομένων, ακολουθώντας πάλι την διαδικασία που του επιβάλλει το πρωτόκολλο CSMA/CA. Αντί για απευθείας αποστολή πλαισίων δεδομένων, πολλές φορές ο πομπός στέλνει στον δέκτη ένα πλαίσιο RTS (Request to Send) και ο δέκτης απαντά με ένα CTS (Clear to Send), αν μπορεί να δεχθεί δεδομένα. Είναι προτιμότερη μια σύγκρουση μεταξύ τόσων μικρών πλαισίων (RTS: 20 bytes, CTS: 14 bytes), παρά μια μεταξύ πλαισίων δεδομένων (MPDU: 2300 bytes). Και στην περίπτωση αυτή, ο πομπός περιμένει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την λήψη κάποιου CTS, μετά το πέρας του οποίου αναμεταδίδει το RTS. (51)

53 Πρωτόκολλα Τοπικών ικτύων / Πρότυπα LANs (συνέχεια) Ασύρματα Τοπικά ίκτυα (Wireless LANs) & IEEE (συνέχεια) Πρωτόκολλο CSMA/CA (Carrier Sensing Multiple Access with Collision Avoidance) (συνέχεια) Κάποια από τα προληπτικά μέτρα του CSMA/CA για την αποφυγή των συγκρούσεων είναι τα ακόλουθα: (συνέχεια) Οι άλλοι σταθμοί μπορούν να ενημερώνονται, διαβάζοντας τα RTS και CTS, για το χρονικό διάστημα που πρέπει να περιμένουν ( ιάβασμα του Duration Field). (52)

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer.

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου. Medium Access Control Sub-layer. Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1

Δίκτυα ATM. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 21-1 Δίκτυα ATM Εισαγωγή Εικονικά κυκλώματα Πακέτα και κελιά Δρομολόγηση και προώθηση Ιεραρχία πρωτοκόλλων Επίπεδα προσαρμογής Ποιότητα υπηρεσίας Υποστήριξη IP Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής

Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση. Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Ασύρματα Δίκτυα και Επικοινωνίες: Μια εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Δρ. Χατζημίσιος Περικλής Εισαγωγή στην ασύρματη δικτύωση Αύξηση ενδιαφέροντος για ασύρματη τοπική δικτύωση στα μέσα της δεκαετίας του

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 2: Τοπικά Δίκτυα Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στα τοπικά δίκτυα Παρ 7.1-7.5.2 (σελ. 9 έως 32) i. 2,3,10,16,19,21,22,23, 25, 26,27,39,40,44,47,48,50,51,52,53 - (19/56) ii. 6,13,14,17-18,29,36,37,38,46,49,52,56 - (14/56) iii. 1,4,5,7,8,9,11,12,15,20,24,28,30,31,32,33,34,35,41,42,43,45,54

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό.

Για τη λειτουργία των δικτύων εκτός από την απαραίτητη υλικοκατασκευή, απαιτείται και το απαραίτητο λογισμικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 9 9.0 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα δίκτυο μέσων πληροφορικής περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες συσκευές πληροφορικής (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, άλλες περιφερειακές μονάδες ή

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Πτυχιακή: Ανδροπούλου Χρυσούλα 2005 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Πτυχιακή εργασία Ανδροπούλου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Πρωτόκολλο ΑΤΜ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #5: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Bluetooth is

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Δίκτυα άμεσου συνδέσμου. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα άμεσου συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 91 Διάρθρωση 1 Δίκτυα άμεσου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN

ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Πρωτόκολλα Χ.25, Frame Relay, ISDN ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Ενότητα #4: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες

ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ. Γέφυρες ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΙΙ Γέφυρες Γενικά Οι γέφυρες (bridges) είναι συσκευές που επιτυγχάνουν τη διασύνδεση ενός απλού τοπικού δικτύου με άλλα παρόμοια τοπικά δίκτυα. Μια γενικότερη συσκευή και για τη διασύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013. Στόχος: 2 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 27/01/2013 Άσκηση 4 Η κατανόηση βασικών εννοιών όσον αφορά τη μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Κεφάλαιο 7 7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Σελ. 247-249 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; 1 Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (13) Π. Φουληράς Τεχνολογίες WAN και Δρομολόγηση LAN Επεκτείνεται μόνον σε ένα κτίριο ή ομάδα κτιρίων WAN (Wide Area Network) Επεκτείνονται σε μεγάλες περιοχές MAN Ενδιάμεσο ως προς το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia

Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Πτυχιακή Εργασία Με Θέμα : Μελέτη Απόδοσης Ασύρματων Δικτύων Multimedia Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Μίνως ΑΕΜ : 3120 Τπεύθυνος Καθηγητής : Ιωάννης Βραδελης Ευχαριστίες Ολοκληρώνοντας έναν κύκλο στη ζωή μου

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση ασύρµατων πόρων

ιάθεση ασύρµατων πόρων ιάθεση ασύρµατων πόρων Μεταγωγή (Handover ή Handoff) ιαδικασία µεταγωγής µιας κλήσης από µια κυψέλη σε γειτονική κυψέλη Η κλήση από την συχνότητα f 1 της κυψέλης C 1 µεταφέρεται στη συχνότητα f 2 της κυψέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 10 ίκτυα Γιώργος Γιαγλής Περίληψη Κεφαλαίου 10 Τεχνολογίες Μετάδοσης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Το κύριο θέμα που θα αντιμετωπίσουμε στο βιβλίο αυτό είναι η ανάγκη για μεταφορά μεγάλου όγκου κίνησης με διαφορετικές απαιτήσεις παρεχόμενης ποιότητας μέσω δικτύων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators)

1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) 1.1 Επαναλήπτες (repeaters ή regenerators) Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI μοντέλου. Χρησιμεύουν για την ενίσχυση των σημάτων που μεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήμα μπορεί να ταξιδέψει

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5

Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 Εργαστήριο 6 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μέσα Μετάδοσης-Κατασκευή καλωδίου τύπου CAT 5 1. Στόχος Στόχος της παρούσης εργαστηριακής συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου

Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Υπόστρωμα Ελέγχου Πρόσβασης Μέσου Medium Access Control Sub-layer. Πρόβλημα Υπάρχει ένα κανάλι το οποίο «μοιράζονται» πολλοί κόμβοι. Πρόβλημα: Ποίος μεταδίδει και πότε; 1 Περίληψη Κανάλια πολλαπλής πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1ο - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 1-1 Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυο (Network) Δύο οι περισσότεροι υπολογιστές ή άλλα πληροφορικά μέσα (π.χ. εκτυπωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα