2007, 2008, :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr"

Transcript

1

2 : & ( , , ) : : & 2004, 2005, , 2005, 2006 & 2007, 2008, 2009 ( / ) ,, / & :,, /, MSc UoE UK, / 1 : 27, MSc., / 2 :, MSc, / 3 : ) &,,.., /,,. UoR UK, / ), MSc UoE UK, / - :, MSc, /, MSc, /,.. «-», / 28 (1 ) : : :

3 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ

5 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ Εισαγωγικά.....σελ Η Στρατηγική της Λισσαβόνας..σελ Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού. σελ Οι στόχοι της Λισσαβόνας για την Εκπαίδευση και την κατάρτιση. σελ Η πρόοδος του Προγράμματος «Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»....σελ Δείκτες Χρηματοδότησης της εκπαίδευσης....σελ Χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία... σελ «Εκπαίδευση & Κατάρτιση σελ Τομείς προτεραιότητας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά τον Πρώτο Κύκλο: σελ Συμπεράσματα. σελ. 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.1 Εισαγωγικά....σελ Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης..σελ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ.σελ ΔΗΜΟΤΙΚΑ..σελ ΓΥΜΝΑΣΙΑ... σελ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ.. σελ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...σελ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ...σελ Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση...σελ. 57 Β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σελ. 58 Γ) Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.σελ. 59 Δ) Συσχέτιση Δαπανών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα..σελ Υποδομές & Ανθρώπινο Δυναμικό της Εκπαίδευσης (Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Α) Υλικοτεχνική Υποδομή (Μονάδες Τμήματα Αίθουσες).... σελ. 61 Β) Μαθητικός πληθυσμός.σελ. 68 Γ) Προσωπικό που υπηρετεί...σελ. 73 Δ) Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας...σελ. 80 Συμπεράσματα... σελ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - ΔΗΜΟΤΙΚΑ Α) Υλικοτεχνική Υποδομή (Μονάδες Τμήματα Αίθουσες)... σελ. 87 Β) Μαθητικός πληθυσμός.σελ. 97 Γ) Προσωπικό που υπηρετεί..σελ. 107 Δ) Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας.σελ. 117 Συμπεράσματα.. σελ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - ΓΥΜΝΑΣΙΑ Α) Υλικοτεχνική Υποδομή (Μονάδες Τμήματα Αίθουσες)... σελ. 126 Β) Μαθητικός πληθυσμός...σελ. 135 Γ) Προσωπικό που υπηρετεί...σελ. 149 Δ) Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας..σελ. 166 Συμπεράσματα... σελ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - ΛΥΚΕΙΑ Α) Υλικοτεχνική Υποδομή (Μονάδες Τμήματα Αίθουσες)... σελ. 178 Β) Μαθητικός πληθυσμός...σελ. 187 Γ) Προσωπικό που υπηρετεί..σελ. 201 Δ) Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας.σελ. 215

6 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Συμπεράσματα.. σελ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΤΕΕ (Αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ) Α) Υλικοτεχνική Υποδομή (Μονάδες Τμήματα Αίθουσες)... σελ. 230 Β) Μαθητικός πληθυσμός...σελ. 239 Γ) Προσωπικό που υπηρετεί..σελ. 253 Δ) Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας......σελ. 267 Συμπεράσματα....σελ Χρηματοδότηση της εκπαίδευσης Σύνολο Δημοσίων Δαπανών. σελ. 283 Α) Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού (ΥΠΕΠΘ και Νομαρχίες). σελ. 283 Β) Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.σελ Δαπάνες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης...σελ Δαπάνες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.σελ Δαπάνες νοικοκυριών για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης.σελ Συσχέτιση των βασικών μεγεθών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης Α) Υποδομές της εκπαίδευσης..... σελ. 317 Β) Το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης....σελ. 329 Γ) Μαθητικός Πληθυσμός....σελ. 346 Δ) Συστημική Προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος Συνθετικοί Δείκτες......σελ. 354 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΝΟΜΟΙ) 3.1 Όψεις των ανισοτήτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα - Εκπαιδευτικοί δείκτες & σύγχρονη πραγματικότητα...σελ Αντιμετωπίζοντας την Ανισότητα...σελ Δείκτες της εκπαίδευσης σε επίπεδο Νομού/Νομαρχίας Δείκτης ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ)...σελ Δείκτης ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.. σελ Δείκτης ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ). σελ Δείκτης ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α) ΔΗΜΟΤΙΚΑ...σελ. 394 Β) ΓΥΜΝΑΣΙΑ....σελ. 398 Γ) ΛΥΚΕΙΑ σελ. 404 Δ) ΤΕΕ ΕΠΑΛ (Αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ)....σελ Δείκτης ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ...σελ. 414 Β) ΔΗΜΟΤΙΚΑ...σελ. 418 Γ) ΓΥΜΝΑΣΙΑ...σελ. 422 Δ) ΛΥΚΕΙΑ....σελ. 427 Ε) ΤΕΕ ΕΠΑΛ (Αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ).σελ Δείκτης ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Α) ΔΗΜΟΤΙΚΑ...σελ. 436 Β) ΓΥΜΝΑΣΙΑ..σελ. 439 Γ) ΛΥΚΕΙΑ....σελ. 442 Δ) ΤΕΕ ΕΠΑΛ (Αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ)....σελ. 445 Ε) Δείκτης Συγκράτησης και Σχολική Διαρροή..σελ Δείκτης ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Α) ΔΗΜΟΤΙΚΑ...σελ. 451 Β) ΓΥΜΝΑΣΙΑ.σελ. 454 Γ) ΛΥΚΕΙΑ...σελ. 457 Δ)ΤΕΕ ΕΠΑΛ (Αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ).σελ Δείκτης ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α) Δείκτης Επίδοσης Υποψηφίων στο γλωσσικό μάθημα...σελ. 463 Β) Δείκτης Επίδοσης Υποψηφίων στα μαθήματα Κατεύθυνσης.σελ. 466

7 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δείκτης ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α) Δείκτης Πρόσβασης (Ποσοστό Επιτυχίας)...σελ. 470 Β) Δείκτης Πρόσβασης Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση..σελ Δείκτης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒ-ΔΕΥΤΕΡ.σελ Δείκτης ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΡΩΤ-ΔΕΥΤΕΡ ΓΕΝ...σελ Σύνθεση Δεικτών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα Α) Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - ΔΗΜΟΤΙΚΑ...σελ. 485 Β) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - ΓΥΜΝΑΣΙΑ...σελ. 488 Γ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - ΛΥΚΕΙΑ..σελ. 491 Δ) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΤΕΕ ΕΠΑΛ (Αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ)..σελ Σύνθεση Δεικτών ανά μέγεθος (Συσχετισμοί) Α) Συνολικός Δείκτης Υλικοτεχνικής Υποδομής...σελ. 497 Β) Συνολικός Δείκτης Προσωπικού.σελ. 500 Γ) Συνολικός Δείκτης Μαθητικού Πληθυσμού...σελ Σύνθεση Δεικτών σε επίπεδο Νομού Εκπαιδευτικές ανισότητες (Συσχετισμοί) Α) Συνολικός Εκπαιδευτικός Δείκτης (ΣΕΔ)...σελ. 507 Β) Νομοί που υπερέχουν στον ΣΕΔ...σελ. 515 Γ) Νομοί που υπολείπονται στον ΣΕΔ...σελ. 525 Δ) Σύνοψη..σελ Συνολικός Εκπαιδευτικός Δείκτης και Κοινωνικο οικονομικοί δείκτες. σελ. 536 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4.1 Βασικές επισημάνσεις...σελ Συνοχή του συστήματος Υποσυστήματα και Μέρη ανά Μέγεθος...σελ Μοντέλο ανάπτυξης αλλαγών και διαχείρισης της καινοτομίας..σελ. 555 Συμπεράσματα. σελ. 557

8 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ

9 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πηγές EUROSTAT OECD (PISA) i2010 Annual Report 5

10 6 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ

11 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης μέσα από το πρίσμα των ευρωπαϊκών σημείων αναφοράς αποτυπώνει μια μάλλον σκληρή πραγματικότητα. Η χώρα εμφανίζεται να δυσκολεύεται να βελτιώσει βασικούς εκπαιδευτικούς δείκτες, ενώ στο πεδίο των βασικών δεξιοτήτων η κατάσταση δεν βελτιώνεται, αλλά επιδεινώνεται. Η ελληνική εκπαίδευση, επομένως, έχει να αντιμετωπίσει μια σημαντική πρόκληση: να αναβαθμίσει πραγματικά την ποιότητά της ώστε να καταστεί ένας πραγματικός μοχλός ανάπτυξης. Το ζήτημα δεν βρίσκεται στο ότι υπάρχει δυσκολία στην επίτευξη των στόχων που τέθηκαν με το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010,» αλλά κυρίως στο ότι «χάνει» έδαφος σε σχέση με πολλούς από τους Ευρωπαίους εταίρους, ακόμα και τους πιο πρόσφατους. Γι αυτό και η πορεία για την υλοποίηση των στόχων που το νέο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Κατάρτιση 2020» έχει θέσει είναι ακόμα δυσκολότερη για την Ελλάδα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη χαμηλή χρηματοδότηση της ελληνικής εκπαίδευσης αναδεικνύει το βασικό αιτούμενο: αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων (ανθρωπίνων και κεφαλαίων) απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων με δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της χώρας για εκπαίδευση και ανάπτυξη. 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα περιεχόμενα του κεφαλαίου αυτού έχουν αντληθεί από σχετικές αναφορές-ανακοινώσεις της Eurostat και του ΟΟΣΑ. Λόγω ακριβώς της ιδιαίτερης σημασίας τους για τη χάραξη της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής συμπεριλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της Γ.Σ.Ε.Ε προκειμένου: να αναδείξουν συγκριτικούς δείκτες της ελληνικής εκπαίδευσης σε σχέση με τους αντίστοιχους των άλλων χωρών μελών. να υπογραμμίσουν την πορεία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προς τους στόχους που η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) έχει θέσει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής σύγκλισης. Παρά το ότι οι εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι η πορεία και κυρίως η διαδικασία- της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναδεικνύει με σαφήνεια εγγενείς και διαρθρωτικές αδυναμίες των εκπαιδευτικών συστημάτων που συνήθως με τη δικαιολογία της εθνικής ιδιαιτερότητας υποτιμόνται πολιτικά και δεν επιλύονται. Το ενδιαφέρον, εξάλλου, της Ε.Ε για την σύγκλιση των εκπαιδευτικών πολιτικών φαίνεται να συμπορεύεται με την προσπάθεια μετασχηματισμού της σε μια πραγματική πολιτική οντότητα. Η εκπαίδευση έχει πάψει να θεωρείται μόνο ως μια πολιτική που συμβάλει στην εγκαθίδρυση μιας κοινής-ενιαίας οικονομικής αγοράς, αλλά αντιμετωπίζεται πλέον ως βασικό μέσο προώθησης (μοχλός ανάπτυξης) κοινών πολιτισμικών και πολιτικών στόχων. Επιπλέον, το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας αποδεικνύεται ότι εξαρτάται και προσδιορίζεται από την ποιότητα και τη στοχοθεσία της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους-μέλους. Η εκπαίδευση είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση στον άνθρωπο και σε μια κοινωνία της γνώσης, που πραγματικά θα μετατρέψει την Ευρώπη στην πιο ανταγωνιστική οικονομία του πλανήτη. Με αυτό το πρίσμα αναφερόμαστε στη στρατηγική της Λισσαβόνας που ανέδειξε ως προτεραιότητα της Ένωσης την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 7

12 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ 1.2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Το Μάρτιο του 2000 κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισσαβόνα, οι αρχηγοί κρατών μελών και κυβερνήσεων θέσπισαν τη λεγόμενη στρατηγική της Λισσαβόνας που ως στόχο είχε να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο και να επιτευχθεί στον τομέα της εργασίας μέχρι το 2010 ο στόχος της πλήρους απασχόλησης. Η στρατηγική αυτή, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο πολλών Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Έναν οικονομικό πυλώνα που πρέπει να προετοιμάσει τη μετάβαση προς μια ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης. Στον πυλώνα αυτό δίνεται έμφαση στην ανάγκη για συνεχή προσαρμογή στις εξελίξεις της κοινωνίας, της πληροφορίας και στις προσπάθειες για συναίνεση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Έναν κοινωνικό πυλώνα που πρέπει να επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού μοντέλου μέσω επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα κράτη μέλη καλούνται να επενδύσουν στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και να διεξάγουν ενεργό πολιτική απασχόλησης προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης. Έναν περιβαλλοντικό πυλώνα ο οποίος προστέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ τον Ιούνιο του 2001 και ο οποίος επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να διαχωρίζεται από τη χρήση των φυσικών πόρων Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβόνας υιοθετήθηκε η ανοικτή μέθοδος συντονισμού (ΑΜΣ). Η ΑΜΣ είναι μια διακυβερνητική μέθοδος η οποία παρέχει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με αντικείμενο τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών προκειμένου να επιτευχθούν ορισμένοι κοινοί στόχοι. Στο πλαίσιο αυτής της διακυβερνητικής μεθόδου, τα κράτη μέλη αξιολογούνται από άλλα κράτη μέλη («άσκηση πίεσης από ομοτίμους») και η Ε- πιτροπή έχει μόνον εποπτικό ρόλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο δεν εμπλέκονται σχεδόν καθόλου στη διαδικασία της ΑΜΣ. Η ανοικτή μέθοδος συντονισμού εφαρμόζεται σε τομείς που ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως η απασχόληση, η κοινωνική προστασία, η κοινωνική ένταξη, η εκπαίδευση, η νεολαία και η κατάρτιση. Βασίζεται κατά κύριο λόγο: στον από κοινού προσδιορισμό των προς επίτευξη στόχων (αποφασίζονται από το Συμβούλιο), σε μέσα μέτρησης που έχουν οριστεί από κοινού (στατιστικές, δείκτες, κατευθυντήριες γραμμές), στη συγκριτική αξιολόγηση, στη σύγκριση δηλαδή των επιδόσεων των κρατών μελών και στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών (εποπτεία που διενεργείται από την Επιτροπή). Ανάλογα με τον τομέα, η ΑΜΣ περιλαμβάνει μέτρα «ελαστικού χαρακτήρα» (soft law), τα οποία είναι λίγο πολύ δεσμευτικά για τα κράτη μέλη, αλλά δεν έχουν ποτέ τη μορφή οδηγιών, κανονισμών ή αποφάσεων. Κατ' αυτό τον τρόπο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, η ΑΜΣ επιβάλλει στα κράτη μέλη να καταρτίσουν σχέδια εθνικών μεταρρυθμίσεων και να τα διαβιβάσουν στην Επιτροπή 2. 1 Βλ.htttp://europa.eu/scadplus/glossary/Lisbon_strategy_el.htm 2 Βλ. 8

13 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.4 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Οι πολιτικές για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της Στρατηγικής της Λισσαβόνας που ανήκει στο δεύτερο πυλώνα (κοινωνικό). Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας αναγνώρισε τη χρήση των Η/Υ, την τεχνολογική κουλτούρα, την πρακτική άσκηση, τις ξένες γλώσσες και τις κοινωνικές δεξιότητες ως τις πέντε βασικές δεξιότητες για μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Ένα χρόνο αργότερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης υιοθετήθηκαν τρεις βασικοί στρατηγικοί στόχοι: η βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη ηδιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στο σύστημα και το άνοιγμα του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρύτερο πληθυσμό. Οι στόχοι αυτοί χωρίστηκαν στους ακόλουθους 13 επιμέρους στόχους: 1. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων για μια κοινωνία της γνώσης 2. Πρόσβαση όλων σε Η/Υ 3. Αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές και τεχνολογικές σπουδές 4. Βελτίωση της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των επιμορφωτών 5. Βέλτιστη χρήση των πόρων 6. Προώθηση της ενεργοποίησης του πολίτη, των ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής 7. Ενίσχυση της κινητικότητας και της ανταλλαγής 8. Ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής συνεργασίας 9. Ανοιχτή διαδικασία μάθησης 10. Μετατροπή της διαδικασίας μάθησης σε μια γοητευτική διαδικασία 11. Διασύνδεση της μάθησης με το εργασιακό περιβάλλον, την έρευνα και την ευρύτερη κοινωνία 12. Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος 13. Βελτίωση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η υιοθέτηση των στόχων αυτών από το Συμβούλιο της Στοκχόλμης συγκρότησε ένα πλήρες πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002 ως πρόγραμμα εργασίας με τίτλο «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» 3. Στις 25 Μαΐου 2007, το Συμβούλιο των Υπουργών (Παιδείας) εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα αυτό συμφώνησε σε ένα πλαίσιο με 16 απλούς δείκτες που θα βοηθούσαν στην επίβλεψη της προόδου της στρατηγικής της Λισσαβόνας. 3 Βλ. Συμβούλιο 2002/C 142/01 9

14 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Οι δείκτες αυτοί είναι: Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση Η ειδική αγωγή Η σχολική διαρροή Η βασική εκπαίδευση στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και την επιστήμη Οι γλωσσικές δεξιότητες Οι δεξιότητες στον Η/Υ Οι δεξιότητες του πολίτη Οι δεξιότητες εκμάθησης Το ποσοστό αποφοίτησης από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών και των εκπαιδευτών Ο αριθμός των αποφοίτων της ανώτερης εκπαίδευσης Η διεθνής κινητικότητα των φοιτητών στην ανώτερη εκπαίδευση Η συμμετοχή των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση Οι δεξιότητες των ενηλίκων Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση Ως βασικοί στόχοι του προγράμματος μέχρι το 2010 τέθηκαν οι ακόλουθοι: Μείωση της σχολικής διαρροής σε ποσοστά κάτω του 10%. Μείωση τουλάχιστον 20% του ποσοστού των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες. Αύξηση του ποσοστού των νέων που έχουν τελειώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 85%. Αύξηση τουλάχιστον 15% στα ποσοστά των αποφοίτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πεδίο των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών Τεχνολογίας, με παρόμοια αποτελέσματα στην ι- σορροπία μεταξύ των φύλων. Συμμετοχή του 12,5% του ενήλικου πληθυσμού σε προγράμματα δια βίου μάθησης 4. 4 Commission of the European Communities, 2008, «Commission Staff Working Document-Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training : Indicators and Benchmarks», <http//ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc/report08/report_en.pdf, σελ.9 10

15 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1.5 Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» Στην Ετήσια Έκθεσή τους για την εκπαίδευση (το 2008) οι εργαζόμενοι της Επιτροπής ανέλυσαν την επίδοση κάθε κράτους μέλους ως προς τους 5 βασικούς στόχους. Οι περισσότερες χώρες μέλη σημειώνουν πρόοδο, αφού η συνολική τους εικόνα στα πεδία κλειδιά συνεχώς βελτιώνεται. Συγκεκριμένα Φιλανδία, Σουηδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Νορβηγία και Ισλανδία έχουν προσπεράσει κάποιους από τους 5 βασικούς στόχους. Εντούτοις 4 χώρες, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ισπανία, έχουν μέση επίδοση στα 5 πεδία κλειδιά κάτω από τους στόχους του 2010 και εξακολουθούν να χάνουν έδαφος. Μιλώντας αναλυτικότερα για κάθε έναν από τους πέντε στόχους της Στρατηγικής της Λισσαβόνας η Ε- τήσια Έκθεση αναφέρει: (1) Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου (Σχολική διαρροή 5 ) Πίνακας 1-1: Ποσοστά Σχολικής Διαρροής Πηγή: Eurostat b= χωρισμός ανά περιόδους p=πρόβλεψη u=αναξιόπιστο 1)= Ε.Ε. (27) 17,6 15,2 14,8 Βέλγιο 12,5 12,6 b 12,3 Βουλγαρία 20, ,6 Τσεχία 5,5 2 5,5 b : Δανία 11,6 10,9 b 12,4 b Γερμανία 14,9 13,8 12,7 Εσθονία 14,2 13,2 14,3 Ιρλανδία 14,7 2 12,3 b 11,5 Ελλάδα 18,2 15,9 b 14,7 Ισπανία 29,1 29,9 b 31 Γαλλία 13,3 12,3 b 12,7 Ιταλία 25,3 20,8 19,3 Κύπρος 18,5 16,0 b 12,6 Λετονία 19,5 2 19,0 p 16,0 p Λιθουανία 16,7 10,3 b 8,7 Λουξεμβούργο 16,8 17,4 b 15,1 Ουγγαρία 13,8 12,4 b 10,9 Μάλτα 54,2 41,7 b 37,6 Ολλανδία 15,5 12,9 b 12 Αυστρία 10,2 9,6 b 10,9 Πολωνία 7,9 1 5,6 b 5 Πορτογαλία 42,6 39,2 b p 36,3 p Ρουμανία 22,3 19,0 b 19,2 Σλοβενία 7,7 1 5,2 u 4,3 u Σλοβακία 5,6 2 6,4 b 7,2 Φιλανδία 8,9 b 8,3 b p 7,9 p Σουηδία 7,7 12,0 b : Ηνωμένο Βασίλειο 18,4 13 : Κροατία 8,3 2 5,3 u 3,9 u Τουρκία 58,8 49,7 47,6 Ισλανδία 29,8 28,1 p : Νορβηγία 13,3 5,9 b : 5 Ο πληθυσμός ηλικίας ετών που δεν έχει ολοκληρώσει το επίπεδο της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν συμμετέχει στην εκπαίδευση και κατάρτιση. 11

16 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ 2)=2002 Η Ευρωπαϊκή πρόοδος στο θέμα της σχολικής διαρροής φαίνεται να είναι μεγαλύτερη σε κάποια νέα κράτη μέλη σε: Κροατία, Σλοβενία, Πολωνία, Τσεχία και σε μικρότερο βαθμό σε Αυστρία, Φιλανδία και Σλοβακία οι οποίες είναι επίσης πάνω από το Ευρωπαϊκό κατώφλι σε επίδοση αλλά δεν έχουν περαιτέρω πρόοδο ή έχουν ακόμα και πτωτική τάση. Συνολικά, σχεδόν το 15% των νέων (18-24 ετών) στην Ε.Ε των 27 εξακολουθεί να εγκαταλείπει πρόωρα την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ποσοστό που αντικατοπτρίζει πολύ μικρή πρόοδο προς το στόχο του 10% της Ε.Ε για το Το ποσοστό στην Ελλάδα για το 2007 φτάνει το 14,7%. Σχήμα 1-1:Επίδοση των χωρών (2006) και πρόοδος στο πεδίο της σχολικής διαρροής Πηγή:CRELL/ Joint Research Centers(2008) 12

17 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (2) Βασικές Δεξιότητες 6 Πίνακας 1-2: Ποσοστά μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση Ε.Ε. (18) 21,3 : 24,1 Βέλγιο 19 17,9 19,4 Βουλγαρία 40,3 : 51,1 Τσεχία 17,5 19,4 24,8 Δανία 17,9 16,5 16 Γερμανία 22,6 22,3 20 Εσθονία : : 13,6 Ιρλανδία ,1 Ελλάδα 24,4 25,2 2 7,7 Ισπανία 16,3 21,1 25,7 Γαλλία 15,2 17,5 21,7 Ιταλία 18,9 23,9 26,4 Λετονία 30, ,2 Λιθουανία : : 25,7 Λοουξεμβούργο (35,1) 22,7 22,9 Ουγγαρία 22,7 20,5 20,6 Ολλανδία (9,5) 11,5 15,1 Αυστρία 19,3 20,7 21,5 Πολωνία 23,2 16,8 16,2 Πορτογαλία 26, ,9 Ρουμανία 41,3 : 53,5 Σλοβενία : : 16,5 Σλοβακία : 24,9 27,8 Φιλανδία 7 5,7 4,8 Σουηδία 12,6 13,3 15,3 Ηνωμένο Βασίλειο (12,8) : 19 Κροατία : : 21,5 Τουρκία : 36,8 32,2 Ισλανδία 14,5 18,5 20,5 Νορβηγία 17,5 18,2 22,4 Λιχνεστάιν 22,1 10,4 14,3 ΗΠΑ 17,9 19,4 : Ιαπωνία 10, ,4 Πηγή: OECD(PISA) ()=μη συγκρίσιμα 6 Χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα ανάγνωσης στους νέους ηλικίας 15 ετών (ΟΟΣΑ/PISA). 13

18 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Όσον αφορά την πρόοδο στο πεδίο των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες, αυτή δυστυχώς όλο και χειροτερεύει -πάρα το ότι η Φιλανδία προπορεύεται με επιδόσεις πολύ χαμηλότερες από το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση-. Συνολικά, σχεδόν το 24,1% (ύπαρξη συγκρίσιμων στοιχείων για 18 χώρες) των νέων ηλικίας 15 ετών αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης. Το ποσοστό αυτό απέχει πολύ από το 15,5%,-ποσοστό στόχο της Ε.Ε για το Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν τα αγόρια με ποσοστό 30,4% έναντι 17,6% των κοριτσιών. Το ποσοστό στην Ελλάδα για το 2006 έφτασε το 27,7% (από 24,4% το 2000). Σχήμα 1-2: Επίδοση (2006) και πρόοδος ( ) των χωρών της Ε.Ε. στο πεδίο των μαθητών με χαμηλή επίδοση στις βασικές δεξιότητες Πηγή:CRELL/ Joint Research Centers(2008) 14

19 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (3) Ολοκλήρωση Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πίνακας 1-3: Ποσοστά αποφοίτων Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πηγή: Eurostat(LFS) b= χωρισμός ανά περιόδους p=πρόβλεψη 1)=2001 2)=2002 Ε.Ε. (27) 76,6 77,8 78,1 Βέλγιο 81,7 82,4 82,6 Βουλγαρία 75,2 80,5 b 83,3 Τσεχία 91,2 91,8 91,8 Δανία 72 77,4 b 70,8 b Γερμανία 74,7 71,6 b p 72,5 Εσθονία ,9 Ιρλανδία 82,6 85,4 86,7 Ελλάδα 79,2 81,0 p 82,1 Ισπανία 66 61,6 61,1 Γαλλία 81,6 82,1 b p 82,4 Ιταλία 69,4 75,5 76,3 Κύπρος 79 83,7 p 85,8 Λετονία 76,5 81,0 b 80,2 Λιθουανία 78,9 88,2 b 89 Λουξεμβούργο 77,5 69,3 b 70,9 Ουγγαρία 83,5 82,9 b 84 Μάλτα 40,9 50,4 b 54,7 Ολλανδία 71,9 74,7 76,2 Αυστρία 85,1 85,8 84,1 Πολωνία 88,8 91,7 91,6 Πορτογαλία 43,2 49,6 53,4 Ρουμανία 76,1 77,2 p 77,4 Σλοβενία 88 89,4 91,5 Σλοβακία 94,8 91,5 91,3 Φιλανδία 87,7 84,7 p 86,5 Σουηδία 85,2 86,5 b 87,2 Ηνωμένο Βασίλειο 76,6 78,8 78,1 Κροατία 90,6 2 94,6 : Τουρκία 38,6 44,7 46,4 Ισλανδία 46,1 49,3 : Νορβηγία 95 93,3 p : Η εξέλιξη στα ποσοστά των νέων που έχουν αποφοιτήσει από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πιο θετική σε: Πολωνία, Κροατία και Τσεχία. Οι επιδόσεις της Σλοβακίας και της Νορβηγίας είναι επίσης αρκετά πάνω από το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πεδίο, αλλά δεν βελτιώνονται περαιτέρω και η επίδοσή τους στην πραγματικότητα έχει μειωθεί. 15

20 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Η σύγκλιση σε Γερμανία και Ισπανία ολοένα χάνει έδαφος τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με τις επιδόσεις και την πρόοδο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο. Συνολικά, το 78,1% των νέων (ηλικίας ετών) της Ε.Ε των 27, αποφοιτούν από την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρά την ελαφριά αύξηση του ποσοστού, από το 2000, η επίδοση απέχει αρκετά από το στόχο του 85%. Το ποσοστό για την Ελλάδα το 2007 αγγίζει το 82,1%. Σχήμα 1-3: Επίδοση (2006) και πρόοδος ( ) των χωρών της Ε.Ε. στο πεδίο των Αποφοίτων της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πηγή:CRELL/ Joint Research Centers (2008) 16

21 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (4) Απόφοιτοι Μαθηματικών, Θετικών Επιστημών και Επιστημών Τεχνολογίας Πίνακας 1-4: Ποσοστά αποφοίτων MST 7 Πηγή: Eurostat a= Συνολική αύξηση των αποφοίτων MST % γυναικών 2000 % γυναικών 2006 Ε.Ε. (27) 29,1 30,7 31,6 Βέλγιο 7, ,5 Βουλγαρία 17,5 45,6 41,2 Τσεχία 67, ,5 Δανία 13,3 28,5 34,1 Γερμανία 29,6 21,6 28,6 Εσθονία 50,6 35,7 42,9 Ιρλανδία 6 37,9 29,1 Ελλάδα : : 40,9 a Ισπανία 16,6 31,5 30 Γαλλία 7,4 30,8 27,9 Ιταλία 117,1 36,6 37,1 a Κύπρος 59, ,9 Λετονία 15,2 31,4 32,4 Λιθουανία 44 35,9 31,6 Λουξεμβούργο : : : Ουγγαρία 20,9 22,6 27,9 Μάλτα 59,7 26,3 25,9 Ολλανδία 41,5 17,6 18,4 Αυστρία 50 19,9 24,5 Πολωνία 108,5 35,9 39,2 Πορτογαλία 88,5 41,9 39,7 Ρουμανία 37,9 35,1 38,6 Σλοβενία 5,7 22,8 25,7 Σλοβακία 100,3 30,1 34,8 Φιλανδία 17,6 27,3 28,5 Σουηδία 24,5 32,1 34,4 Ηνωμένο Βασίλειο 20,7 32,1 30,8 Κροατία 18,4 : 35,3 FYROM 16,7 41,6 46 Τουρκία 44,3 31,1 29,8 Ισλανδία 39,6 37,9 37,2 a Λιχνενστάιν : : 19,6 Νορβηγία 9,1 26,8 28,4 ΗΠΑ 15 31,8 31,3 Ιαπωνία -4,6 12,9 14,6 Όσον αφορά τους αποφοίτους των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών Τεχνολογίας η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται πάνω από το στόχο που είχε τεθεί για το Maths, science & technology graduates. 17

22 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Όλες οι χώρες αυξάνουν τον αριθμό των αποφοίτων στα Μαθηματικά, τις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία σε σύγκριση με το 2000 και η πλειοψηφία αυτών είναι κοντά, ή πάνω, από το στόχο του Τέσσερις μεγάλες χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία και Ιταλία) προπορεύονται με υ- ψηλά επίπεδα επίδοσης και προόδου 8. Παρόλα αυτά, η ανισοκατανομή στα φύλα μεταξύ των αποφοίτων είναι ακόμα έκδηλη ειδικά στα Τμήματα Μηχανολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Συνολικά, για την Ευρώπη των 27, η αύξηση του αριθμού των φοιτητών των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών Τεχνολογίας, το 2006( σε σχέση με το 2000), αυξήθηκε κατά 29,1%. Δυστυχώς στο πεδίο αυτό η Ελλάδα δεν τηρεί στοιχεία αν και φαίνεται να υπάρχει μια σχετική ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών (οι γυναίκες απόφοιτοι φαίνεται ότι φτάνουν το 40,9% σύμφωνα με τα στοιχεία του 2005) 9. Σχήμα 1-4: Επίδοση (2006) και πρόοδος ( ) των χωρών της Ε.Ε. στο πεδίο των Αποφοίτων των Μαθηματικών, των Θετικών Επιστημών και των Επιστημών Τεχνολογίας Πηγή:CRELL/ Joint Research Centers(2008) 8 Η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνεται στον πίνακα αφού σε αυτόν αναφέρεται μόνο η ποσοστιαία αύξηση. 9 Βλ.http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/education/benchmarks_en.pdf 18

23 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (5) Συμμετοχή ενηλίκων στη Δια Βίου Μάθηση Πίνακας 1-5:Ποσοστά συμμετοχής ενηλίκων στη Δια Βίου Μάθηση Πηγή: Eurostat b= χωρισμός ανά περιόδους p = πρόβλεψη 1)=2001 2)= Ε.Ε. (27) 7,1 9,6 9,7 p Βέλγιο 6,2 7,5 b p 7,2 Βουλγαρία 1,4 1 1,3 1,3 Τσεχία 5,6 2 5,6 5,7 Δανία 19,4 29,2 b 29,2 Γερμανία 5,2 7,5 7,8 Εσθονία 6,5 6,5 7 Ιρλανδία 2,8 2 7,3 b 7,6 Ελλάδα 1 1,9 b 2,1 Ισπανία 4,1 10,4 b 10,4 Γαλλία 2,8 7,6 b 7,4 Ιταλία 4,8 6,1 b 6,2 Κύπρος 3,1 7,1 b p 8,4 Λετονία 7,3 2 6,9 p 7,1 Λιθουανία 2,8 4,9 b p 5,3 Λουξεμβούργο 4,8 8,2 b 7 Ουγγαρία 2,9 3,8 b 3,6 Μάλτα 4,5 5,5 b 6 Ολλανδία 15,5 15,6 b 16,6 Αυστρία 8,3 13,1 b 12,8 Πολωνία 4,3 1 4,7 b 5,1 Πορτογαλία 3,4 4,2 b p 4,4 p Ρουμανία 0,9 1,3 1,3 Σλοβενία 7,3 1 15,0 b 14,8 Σλοβακία 8,5 2 4,1 b 3,9 Φιλανδία 17,5 23,1 b 23,4 Σουηδία 21,6 32,0 b e : Ηνωμένο Βασίλειο 20,5 26,6 b p : Κροατία 1,9 2 2,9 : Τουρκία 1 1,8 1,5 Ισλανδία 23,5 27,9 b : Νορβηγία 13,3 18,7 b 18 19

24 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Στη δια βίου μάθηση ενηλίκων υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών τόσο στην επίδοση όσο και στην πρόοδο. Μεταξύ των πρώτων είναι η Σουηδία, η Δανία, η Φιλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθούν η Σλοβενία και η Αυστρία. Όλες οι παραπάνω χώρες έχουν επιδόσεις πάνω από το στόχο του 2010 και συνεχώς προοδεύουν. Η επίδοση της Ολλανδίας είναι επίσης υψηλή αλλά η πρόοδος έχει ανακοπεί. Το 2007,συνολικά το 9,7% των ενηλίκων ηλικίας ετών συμμετείχε σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Το ποσοστό αυτό αν και έχει αυξηθεί από το 2000 απέχει ακόμα από το στόχο του 12,5%. Στην Ελλάδα το ποσοστό των ενηλίκων που συμμετέχει σε αντίστοιχα προγράμματα είναι μόλις 2,1%. Σχήμα 1-5:Επίδοση (2006) και πρόοδος ( ) των χωρών της Ε.Ε. στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης Πηγή:CRELL/ Joint Research Centers(2008) 20

25 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συνολικά Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 καμία χώρα δεν έχει πετύχει όλους τους στόχους. Συγκεκριμένα η Πολωνία έχει επίδοση πάνω από τα σημεία αναφοράς και κινείται ανοδικά σε 4 από τις 5 περιοχές ενώ η Αυστρία, η Δανία, η Φιλανδία, η Σλοβενία και η Σουηδία έχουν αντίστοιχες επιδόσεις και πρόοδο σε τρεις περιοχές 10. Όσον αφορά την πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης αυτή είναι μάλλον απογοητευτική. Ουσιαστικά σε ένα μόνο από τα 5 κριτήρια αναφοράς η χώρα μας σημειώνει βελτίωση μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο μέσο ευρωπαϊκό όρο (στους αποφοίτους της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ενώ σε δύο ακόμα πεδία υπάρχει πρόοδος αλλά υπολείπεται της μέσης ευρωπαϊκής επίδοσης (σχολική διαρροή και δια βίου μάθηση) 11. Επιπλέον στο πεδίο των βασικών δεξιοτήτων οι ελληνικοί δείκτες χειροτερεύουν ενώ στο πεδίο των αποφοίτων των MST η χώρα δεν τηρεί στοιχεία. Τα παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει η ανακοίνωση της Επιτροπής ( ) με τίτλο «Ένα επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση» στην οποία αναφέρεται ότι οι περισσότεροι από τους στόχους για το 2010 δε θα επιτευχθούν. Αν και το σημείο αναφοράς για τα Μαθηματικά, τις Θετικές επιστήμες και την Τεχνολογία εκπληρώθηκε ήδη από το 2003, η πρόοδος όσον αφορά την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο, την ολοκλήρωση της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση δεν είναι ε- παρκής για την επίτευξη των στόχων. Μάλιστα η επίδοση στις βασικές δεξιότητες επιδεινώθηκε 12. Σχήμα 1-7: Πρόοδος προς την επίτευξη των 5 σημείων αναφοράς για το 2010 (Ευρωπαϊκός μέσος όρος) Πηγή:DG Education and Culture 10 Commission of the European Communities, «Commission Staff Working Document-Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training: Indicators and Benchmarks»,ο.π., σελ Έκθεση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (1 ο τμήμα), 5723/08 EDUC29 SOC46, σελ COM (2008) 865, σελ.4. 21

26 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ 1.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το 2007, στην Ετήσια Έκθεση της η Επιτροπή έκανε συστάσεις στα περισσότερα από τα μισά Κράτη- Μέλη σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Στα μισά από αυτά, οι συστάσεις αφορούσαν την ανάγκη για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στα ε- θνικά εκπαιδευτικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης. Το συμπέρασμα του Συμβουλίου το Μάρτιο του 2008 επανατοποθέτησε «την ανάγκη για περισσότερη και πιο αποδοτική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δημιουργικότητα μέσα στη ζωή των ανθρώπων» ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Ευρώπης σε έναν παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Το Συμβούλιο κατέληξε σε αυτή την επισήμανση εξαιτίας του ότι οι δαπάνες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Το 2005, η Δανία είχε το μεγαλύτερο ποσοστό δαπανών για την εκπαίδευση (8,28%) ακολουθούμενη από τη Σουηδία και την Κύπρο (6,97% και 6,92% αντίστοιχα). Αντίθετα το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία και η Ελλάδα δαπάνησαν λιγότερο από το 4% του ΑΕΠ τους στον ίδιο τομέα. Η ετήσια μέση μεταβολή στις δαπάνες για την εκπαίδευση (ως ποσοστό του ΑΕΠ), μεταξύ 2000 και 2005, αποκαλύπτει ακόμα πιο ενδιαφέρουσες τάσεις. Ήδη 15 χώρες βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 5% του ΑΕΠ (δεξιά πλευρά του σχήματος 1-8). Ειδικότερα Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Φιλανδία και Ολλανδία φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση, αφού παρά το ότι ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δαπανούν όλο και περισσότερο. Από την άλλη Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Βέλγιο, Πολωνία, Πορτογαλία και Αυστρία, έχουν μια αντίθετη τάση. Δηλαδή αν και ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δαπανούν όλο και λιγότερο στον τομέα αυτό. Σχήμα 1-8: Μέση μεταβολή στις δαπάνες για την εκπαίδευση ως % του ΑΕΠ ( ) Πηγή: Eurostat 22

27 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Στο πάνω αριστερό τεταρτημόριο παρουσιάζονται οι χώρες που δαπανούν χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ τους από το μέσο Ευρωπαϊκό, αλλά προσπαθούν να συγκλίνουν με αυτό. Σε αυτές ανήκουν Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ρουμανία, Τσεχία και Λουξεμβούργο (σχήμα 1-8). Τέλος στο αριστερό κάτω τεταρτημόριο είναι οι χώρες που βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά εξακολουθούν να χάνουν έδαφος δηλαδή η Γερμανία, η Ισπανία, η Σλοβακία, η Εσθονία, η Ιταλία και η Λιθουανία 13 (σχήμα 1-8). Κατά την περίοδο η Δανία, η Φιλανδία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Δημοκρατία της Σλοβακίας και η Σουηδία αύξησαν τις δαπάνες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 30 μέχρι 50% ενώ η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησαν τις δαπάνες τους ακόμα περισσότερο. Σχήμα 1-9: Ετήσιες δαπάνες σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανά μαθητή (2001,2005) Ετήσιες Δαπάνες σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα ανά μαθητή EU (27 countries) EU (25 countries) Euro area (15 countries) Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Iceland Norway Πηγή: Eurostat Οι διαφορές σχετίζονται εν μέρει με την ποικιλία του σχολικού πληθυσμού αλλά μια σωστή ερμηνεία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις τάσεις στο εγχώριο εισόδημα. Για παράδειγμα στην Ιρλανδία, οι δαπάνες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης αυξήθηκαν περισσότερο από 80%, μεταξύ 1995 και 2005, ενώ το ΑΕΠ υπερδιπλασιάστηκε. Η αύξηση στις δαπάνες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν πάνω από 0,5 ποσοστιαίες μονάδες αυτήν την περίοδο στη Δανία (από 6,2% σε 7,4%), στην Ελλάδα (από 2,6% σε 4,2%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο ( από 5,2% σε 6,2%). Παρόλα αυτά η αύξηση στις δαπάνες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τείνει να υπολείπεται της αύξησης του εθνικού εισοδήματος σε αρκετές χώρες. Οι πιο σημαντικές διαφορές βρίσκονται στην Αυστρία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Εσθονία όπου η αναλογία του ΑΕΠ που ξοδεύεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες ή και παραπάνω, μεταξύ 1995 και 2005, κυρίως ως 13 Commission of the European Communities, «Commission Staff Working Document-Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training :Indicators and Benchmarks»,ο.π.,σελ

28 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 14. Σχήμα 1-10: Δημόσιες δαπάνες για την Εκπαίδευση ως % του ΑΕΠ (1995,2000,2005) Πηγή: Eurostat Η εκπαίδευση, ουσιαστικά, χρηματοδοτείται από δύο διακριτές πηγές: τη δημόσια και την ιδιωτική δαπάνη. Η δημόσια δαπάνη περιλαμβάνει όλες τις άμεσες αγορές εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τον δημόσιο τομέα (ανεξάρτητα διοικητικού επιπέδου), ενώ η ιδιωτική δαπάνη περιλαμβάνει την καταβολή διδάκτρων (και άλλες πληρωμές) κυρίως από τα νοικοκυριά, τον επιχειρηματικό τομέα και τους μηκερδοσκοπικούς οργανισμούς. Σχεδόν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ τα δημόσια ταμεία επωμίζονται τουλάχιστον το 80% της εκπαιδευτικής δαπάνης (συνυπολογίζονται όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης) αποδεικνύοντας ότι η δαπάνη για την εκπαίδευση χρηματοδοτείται κυρίως από τις δημόσιες πηγές 15. Η Ελλάδα (όπως δείχνουν και τα σχήματα 1-10 και 1-11) προφανώς ακολουθεί αυτόν τον κανόνα με τις ιδιωτικές δαπάνες να κινούνται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Η πραγματικότητα ωστόσο δεν αποδίδεται αφού οι ιδιαίτερες στάσεις και νοοτροπίες της ελληνικής κοινωνίας για την εκπαίδευση αλλά και ο τρόπος δόμησης του εκπαιδευτικού συστήματος δημιουργεί ιδιωτικές δαπάνες οι οποίες δεν συναντώνται, τουλάχιστον σε αυτή την αναλογία, σε άλλες χώρες (φροντιστηριακά και ιδιαίτερα μαθήματα, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών). Σύμφωνα με την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών που διενεργεί ανά πενταετία η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας οι κωδικοί για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χώρα είναι σε πλήθος αρκετοί, ποιοτικά διαφοροποιημένοι και ουσιαστικά μη συγκρίσιμοι με άλλες χώρες της Ε.Ε.27. Επομένως το ερώτημα που τίθεται είναι αν το σύνολο αυτών των δαπανών θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στην κατηγορία 14 OECD, 2008, «Education at a glance 2008: OECD Indicators», OECD Publications, Paris, 2008, σελ Eurodice/Eurostat, «Αριθμοί κλειδιά της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2005», Γραφείο Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, 2005,σελ

29 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ χρηματοδότηση της εκπαίδευσης από τον ιδιωτικό τομέα ή αν για λόγους συγκρισιμότητας στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να περιλάβουμε μόνο τα πάσης μορφής δίδακτρα που οι ιδιώτες καταβάλουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στην Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της ΓΣΕΕ και συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο, οι δαπάνες των ιδιωτικών νοικοκυριών καταγράφονται και αναλύονται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και κατηγορία. Σχήμα 1-11: Ιδιωτικές δαπάνες για την Εκπαίδευση ως % του ΑΕΠ (2004,2005) ,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 EU (27 countries) EU (25 countries) Euro area (15 countries) Belgium Bulgaria Czech Republic Denmark Germany Estonia Ireland Greece Spain France Italy Cyprus Latvia Lithuania Luxembourg Hungary Malta Netherlands Austria Poland Portugal Romania Slovenia Slovakia Finland Sweden United Kingdom Croatia Turkey Iceland Norway Switzerland United States Japan Πηγή: Eurostat 25

30 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ 1.7 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» δίνει ιδιάιτερη έμφαση στη χρήση των Η/Υ θέτοντας ως στόχο την εξασφάλιση της πρόσβασης όλων σε αυτούς με ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξοικείωση των παιδιών μέσα στα σχολεία. Ως σημεία κλειδιά αναγνωρίζει τόσο τον εξοπλισμό των σχολείων με τα απαραίτητα μηχανήματα και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό και εκπαιδευτικό υλικό, όσο και την ενσωμάτωση των απαραίτητων μεθόδων διδασκαλίας για την αξιοποίηση των Η/Υ 16. Η ευρωπαϊκή έρευνα σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς που διεξήχθη το 2006 δείχνει ότι περίπου το 96% των Ευρωπαϊκών σχολείων έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ενώ σε καμία χώρα το ποσοστό δεν πέφτει κάτω από το 90%. Πίνακας 1-7: Οι Η/Υ στα σχολεία ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑ 100 ΜΑΘΗΤΕΣ % ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ BROADBAND ΣΥΝΔΕΣΗ % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Ε.Ε 25 9, ,3 Δανία 26, ,6 Νορβηγία 22, ,4 Ολλανδία Ηνωμένο Βασίλειο 18, ,4 Λουξεμβούργο 18, ,2 Σουηδία 16, ,9 Φιλανδία 16, ,1 Ισλανδία 14, ,5 Αυστρία 14, ,9 Μάλτα 10, ,5 Κύπρος 8, Γαλλία 8, ,5 Ιρλανδία 8, ,7 Ουγγαρία 8, ,8 Ισπανία 8, ,2 Τσεχία 8, ,3 Βέλγιο 7, Γερμανία 7, Σλοβενία 7, ,6 Εσθονία 7, ,7 Ιταλία 6, ,4 Ελλάδα 5, ,6 Σλοβακία 5, ,3 Πολωνία 5, ,4 Πορτογαλία 5, ,5 Λιθουανία 5, ,3 Πηγή: i2010 Annual Report 16 Βλ.Συμβούλιο 2002/C 142/01 26

31 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τα μεγαλύτερα ποσοστά σε συνδέσεις broadband σε σχολεία σημειώνονται στη Δανία, τη Μάλτα, την Εσθονία και την Ολλανδία, όπου σχεδόν το 90% των σχολείων έχουν τέτοιου τύπου σύνδεση. Αντίθετα Ελλάδα, Πολωνία, Κύπρος και Λιθουανία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε. των 25. Σχήμα 1-12: Αριθμός Υπολογιστών ανά 100 μαθητές ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑ 100 ΜΑΘΗΤΕΣ Λετονία Λιθουανία Πορτογαλία Πολωνία Σλοβακία Ελλάδα Ιταλία Εσθονία Σλοβενία Βέλγιου Γερμανία Τσεχία Ισπανία Ουγγαρία Ιρλανδία Κύπρος Γαλλία ΕΕ 25 Μάλτα Αυστρία Ισλανδία Φιλανδία Σουηδία Λουξεμβούργο Ηνωμένο Ολλανδία Νορβηγία Δανία 2006 Σχήμα 1-13: Ποσοστό σχολείων με broadband σύνδεση ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ BROADBAND Ελλάδα Πολωνία Κύπρος Λιθουανία Σλοβακία Γερμανία Τσχεχία Ιρλανδία Λετονία ΕΕ 25 Αυστρία Ιταλία Πορτογαλία Βέλγιο Γαλλία Ηνωμένο Ουγγαρία Λουξεμβούργο Ισπανία Σλοβενία Σουηδία Νορβηγία Φιλανδία Ισλανδία Ολλανδία Εσθονία Μάλτα Δανία 2006 Στοιχεία: i2010 Annual Report 27

32 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Σχήμα 1-14: Ποσοστό εκπαιδευτικών που χρησιμοποίησαν Η/Υ στην τάξη ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΛΕΤΟΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΕΣΘΟΝΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΕ 25 ΜΑΛΤΑ ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΣΕΧΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΔΑΝΙΑ 2006 Στοιχεία: i2010 Annual Report Κατά μέσο όρο, το 2006, 9 μαθητές μοιράζονταν έναν υπολογιστή στα σχολεία στην Ε.Ε ή με άλλα λόγια, 100 μαθητές μοιράζονταν 11,3 υπολογιστές. Υπάρχει μια αύξηση στη διαθεσιμότητα των υπολογιστών από το 2001 που αφορούσε την Ε.Ε των 15. Το 2006, στην Ευρώπη των 15, αντιστοιχούσαν 8 μαθητές ανά υπολογιστή ενώ το 2001, περισσότεροι μαθητές -12,5- έπρεπε να μοιραστούν έναν υ- πολογιστή. Η κατάσταση είναι λιγότερο θετική για τα 10 κράτη-μέλη που προσχώρησαν το Εδώ οι πρώτες μετρήσεις του 2006 δείχνουν ότι χρειάζεται ακόμα να γίνει πρόοδος αφού 14 μαθητές έπρεπε να μοιράζονται έναν υπολογιστή. Νούμερο σχεδόν διπλάσιο από αυτό που αντιστοιχεί στα παλιά κράτη μέλη. Αυτές οι διαφορές είναι πιο έντονες στη σύγκριση μεμονωμένων χωρών. Αν και στις προπορευόμενες χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο η αντιστοιχία είναι 4 με 5 μαθητές ανά υπολογιστή, η διαθεσιμότητα σε υπολογιστές είναι η μισή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε χώρες όπως η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα όπου 17 μαθητές μοιράζονταν έναν υπολογιστή. Μια θετική εξέλιξη σημειώνεται στη χρήση των υπολογιστών από τους δασκάλους μέσα στην τάξη αφού 74% των εκπαιδευτικών ανέφεραν ότι έχουν χρησιμοποιήσει υπολογιστή στην τάξη τον τελευταίο χρόνο. Όμως και εδώ υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ χωρών. Για παράδειγμα το ποσοστό αυτό πέφτει στο 35% στη Λετονία και στο 36% στην Ελλάδα, ενώ φτάνει στο 96% στο Ην. Βασίλειο και στο 95% στη Δανία. Ανάλογα με τη χώρα και την εκπαιδευτική βαθμίδα, οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν διαφορετικά ποσοστά και ως προς την ευχέρεια της χρήσης των Η/Υ στην τάξη. Τα δύο τρίτα νιώθουν μεγάλη σιγουριά στο να χρησιμοποιούν την επεξεργασία κειμένων ενώ το ένα τρίτο διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να φτιάξει ηλεκτρονικές παρουσιάσεις. Η ευχέρεια χρήσης του Η/Υ είναι ακόμα χαμηλότερη στο δημοτικό, όπου απαραίτητες γνώσεις έχει μόνο το 30% σε αντίθεση με το 46% και το 47% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις επαγγελματικές σχολές. Τα 2/3 μπορούν να διαχειριστούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία και λίγο παραπάνω από το 1/3 να εγκαταστήσει software. Οι διαφορές μεταξύ των 28

33 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ χωρών είναι μεγάλες με τη Λετονία, τη Λιθουανία τη Γαλλία και την Πορτογαλία να είναι οι χώρες όπου οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους, να είναι οι χαμηλότερες. Επιπλέον, μόνο λίγοι εκπαιδευτικοί έχουν αναφέρει ότι δεν έχουν καμία ή ελάχιστη εμπειρία στη χρήση Η/Υ: αυτή η ομάδα είναι το 7% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό φτάνει σχεδόν το 37% στην Ελλάδα α- κολουθούμενη από την Ουγγαρία (15%), τη Λετονία (14%) και τη Σλοβακία (13%). Αντίθετα το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν μηδενικό στη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Φιλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία και την Ολλανδία 17. Πολύ ενδιαφέροντα για την Ελλάδα είναι και τα αποτελέσματα της PISA 2006 ως προς την υλικοτεχνική υποδομή. Εκεί φαίνεται ότι τα ελληνικά σχολεία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα εξαιτίας της έλλειψης οπτικοακουστικών πηγών, υλικού για τη βιβλιοθήκη καθώς και λογισμικού κατάλληλου για διδασκαλία μέσα στην τάξη. Τα πράγματα φαίνονται να είναι καλύτερα (πάνω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ) στον αριθμό των διαθέσιμων υπολογιστών για διδασκαλία, στην επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και του εργαστηριακού εξοπλισμού «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2020» Το Μάιο του 2009, το Συμβούλιο Παιδείας Νεολαίας και Πολιτισμού έθεσε ως κύριο στόχο τη στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών-μελών ώστε να εξασφαλιστεί: 1. Η πλήρης προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των πολιτών, 2. Η βιώσιμη οικονομική ευμάρεια και απασχολησιμότητα παράλληλα με την προώθηση των δημοκρατικών αρχών, της κοινωνικής συνοχής, της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Το Συμβούλιο επισήμανε ότι το στρατηγικό πλαίσιο που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να καλύπτει τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο σύνολό τους, με βάση μια προοπτική ολοκληρωμένης δια βίου μάθησης. Συνεπώς η δια βίου μάθηση θα πρέπει να θεωρείται ως θεμελιώδης αρχή στην οποία θα βασίζεται ολόκληρο το πλαίσιο, το οποίο θα καλύπτει κάθε είδους μάθηση-τυπική, μη τυπική και ά- τυπη- σε όλα τα επίπεδα: από την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση των ενηλίκων. Επιπλέον το πλαίσιο θα πρέπει να αφορά τους τέσσερις ακόλουθους στρατηγικούς στόχους: 1. Την υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας 2. Τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 3. Την προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά 4. Την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η περίοδος μέχρι το 2020 χωρίζεται σε κύκλους εργασίας ο πρώτος εκ των οποίων καλύπτει την τριετία ενώ οι τομείς προτεραιότητας θα καθορίζονται από το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής. Τα ευρωπαϊκά κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στα υφιστάμενα που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» ενώ τα κράτη καλούνται να εξετάσουν βάσει των εθνικών προτεραιοτήτων τους σε ποιο βαθμό μπορούν να συμβάλουν στη συλλογική επίτευξη των ευρωπαϊκών κριτηρίων αξιολόγησης μέσω εθνικών ενεργειών. 17 Werner B. Korte&Tobias Husing, 2006, «Benchmarking, Access and Use of ICT in European Schools 2006», <www.empirica.com> 18 OECD, «Pisa 2006: Science Competencies for Tomorrow s World», Vol.1,OECD Publications, Paris, 2007, σελ

34 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Ετήσια Έκθεση για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ Βάσει των ανωτέρω τα κράτη μέλη συμφώνησαν στα ακόλουθα πέντε κριτήρια αξιολόγησης: Μέχρι το 2020: Το 15% τουλάχιστον των ενηλίκων κατά μέσο όρο θα πρέπει να συμμετέχει σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 15%. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας ετών με τριτοβάθμιο μορφωτικό επίπεδο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40% Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10%. Το 95% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας μεταξύ 4 ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχει σε προσχολική εκπαίδευση. Επιπλέον το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εργαστεί περαιτέρω στους τομείς της κινητικότητας, της απασχολησιμότητας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟ- ΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥ- ΚΛΟ: Α) Στρατηγικός στόχος 1: Υλοποίηση της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας Διεξαγωγή εργασιών σχετικά με: Στρατηγικές διά βίου μάθησης: Ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών δια βίου μάθησης, με ιδιαίτερη προσοχή στην πιστοποίηση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στην καθοδήγηση. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων: Σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Απριλίου του 2008, σύνδεση όλων των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με το ΕΠΕΠ έως το 2010 και στήριξη μιας προσέγγισης που θα βασίζεται σε μαθησιακά αποτελέσματα για τα πρότυπα και τα επαγγελματικά προσόντα, τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης, τη μεταφορά πιστώσεων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη διασφάλιση της ποιότητας. Ανάπτυξη συνεργασίας σχετικά με: Επέκταση της μαθησιακής κινητικότητας: Συνεργασία για τη βαθμιαία εξάλειψη των φραγμών και την επέκταση των ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως, τόσο στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στα άλλα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων νέων στόχων και μέσων χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσια, και λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων αναγκών των μειονεκτούντων ατόμων. Β) Στρατηγικός στόχος 2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης Διεξαγωγή εργασιών σχετικά με: Εκμάθηση γλωσσών: Να δοθεί μέριμνα ώστε να μπορούν οι πολίτες να επικοινωνούν σε δύο γλώσσες πέραν της μητρικής τους, να προωθηθεί η διδασκαλία γλωσσών, ανάλογα με την περίπτωση, στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και για τους ενήλικες 19 Συμπεράσματα του Συμβουλίου, 9845/09 EDUC 88 SOC 324 MI 202 COMPET

35 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ εκπαιδευόμενους, και να δοθεί στους μετανάστες η ευκαιρία να διδαχθούν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Επαγγελματική εξέλιξη των διδασκόντων και εκπαιδευτών: Εστίαση στην ποιότητα της αρχικής εκπαίδευσης και υποστήριξη της αρχικής σταδιοδρομίας των νέων διδασκόντων, και στη βελτίωση της ποιότητας των ευκαιριών συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρονται στους διδάσκοντες, τους εκπαιδευτές και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό (π.χ. όσους συμμετέχουν σε δραστηριότητες στελέχωσης ή καθοδήγησης). Διοίκηση και χρηματοδότηση: Προώθηση του θεματολογίου εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων) και του πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και ανάπτυξη της ποιότητας παροχής, συμπεριλαμβανομένης της επάνδρωσης, στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων. Προαγωγή της τεκμηριωμένης πολιτικής και πρακτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδειξη της βιωσιμότητας των δημόσιων και,ανάλογα με την περίπτωση, ιδιωτικών επενδύσεων. Ανάπτυξη συνεργασίας σχετικά με: Βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες: Διερεύνηση και διάδοση των υφιστάμενων βέλτιστων πρακτικών και ερευνητικών πορισμάτων σχετικά με τις επιδόσεις ανάγνωσης μεταξύ μαθητών και συναγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση της στάθμης γραμματισμού σε ολόκληρη την Ε.Ε. Εντατικοποίηση της υφιστάμενης συνεργασίας ώστε να βελτιωθεί η ενασχόληση με τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες σε υψηλότερα ε- πίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να ενισχυθεί η διδασκαλία των θετικών επιστημών. Απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων των ενηλίκων. «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας»: Μέριμνα ώστε η εκτίμηση των μελλοντικών α- παιτήσεων σε δεξιότητες και η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας να λαμβάνονται καταλλήλως υπόψη κατά τις διαδικασίες προγραμματισμού στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Γ) Στρατηγικός στόχος 3: Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά Διεξαγωγή εργασιών σχετικά με: Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση: Ενίσχυση των προληπτικών προσεγγίσεων, στενότερη συνεργασία μεταξύ γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και άρση των φραγμών που εμποδίζουν τα άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να επιστρέψουν στο χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ανάπτυξη συνεργασίας σε σχέση με: Προσχολική εκπαίδευση: Προαγωγή γενικευμένης ισότιμης πρόσβασης και βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της στήριξης των διδασκόντων. Μετανάστες: Ανάπτυξη της αμοιβαίας αξιοποίησης των διδαγμάτων όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για την εκπαίδευση ατόμων από οικογένειες μεταναστών. Εκπαιδευόμενοι με ειδικές ανάγκες: Προαγωγή της χωρίς αποκλεισμούς και εξατομικευμένης εκπαίδευσης μέσω έγκαιρης στήριξης, έγκαιρου εντοπισμού των ειδικών αναγκών και καλώς συντονισμένων υπηρεσιών. Ένταξη σχετικών υπηρεσιών στην κανονική εκπαίδευση και αναζήτηση τρόπων που θα διευκολύνουν την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. Δ) Στρατηγικός στόχος 4:Ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας καθώς και του επιχειρηματικού πνεύματος, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης Διεξαγωγή εργασιών σχετικά με: 31

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βασικά µηνύµατα: Το σηµερινό «καλάθι» χωρών αντανακλά το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της Κύπρου Η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου Αντρέας Ελευθερίου NCP-CyQF ΓΕΤΕ ΜΤΕΕ, 8/11/2013 11/22/2013 1 NQF EQF NQF 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών

Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών Ειδικό Μισθολόγιο µελών ΕΠ/ΕΠ/Ερευνητών ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΣΕΠ ΑΤΕΙΘ Παρουσίαση των συναδέλφων. Χατζηπλή και Β. Σαµαθρακή ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ!!!! ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 1 ΔΡΑΣΗ: 21 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΓΗΡΑΝΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ / ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ερευνητικών δεδομένων :

Πηγές ερευνητικών δεδομένων : Έργο : Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Στοιχεία : βάση δεδομένων 2004 και 2008 Ενότητα : ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές

Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, Εμπόδια και Προοπτικές Ηλίας Ντεμιάν Περιβαλλοντολόγος Ερευνητής ΙΟΒΕ Δομή παρουσίασης 1. Αποτύπωση της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΠΠ) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Σκοπός του συγκεκριµένου εγγράφου είναι η επισκόπηση των βασικών συµπερασµάτων και προτάσεων της ανάλυσης, από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση Δευτέρα, 04 Ιανουάριος 2010 17:21. Ρεπορτάζ:esos.gr

Το σχέδιο νόμου για την επαγγελματική κατάρτιση Δευτέρα, 04 Ιανουάριος 2010 17:21. Ρεπορτάζ:esos.gr Ρεπορτάζ:esos.gr Πέντε βασικά σημεία προβλέπει το σχέδιο νόμου για τη Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, το οποίο παρουσίασε σήμερα η υπ. Παιδείας στους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τα βασικά μεγέθη της εκπαίδευσης 2012-2013 Αποτύπωση των βασικών μεγεθών της εκπαίδευσης Το ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 2.2 Δείκτης μέτρησης συμμετοχής στη δια βίου μάθηση 38. 2.3 Δείκτης Μέτρησης Ολοκλήρωσης των Σπουδών Λυκείου 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I-II. Προσδιορισμός περιεχομένου Δεικτών - Πηγές στοιχείων και καταγραφή τους 1. Εισαγωγή 1 1.1 Αντικειμενικοί στόχοι του Έργου 3 1.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Παραδοτέου 4 1.3 Το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή των Σχολικών Βιβλίων Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» και το ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο μάθησης.

Η συγγραφή των Σχολικών Βιβλίων Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» και το ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο μάθησης. Η συγγραφή των Σχολικών Βιβλίων Δημοτικού «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» και το ερευνητικά εξελισσόμενο μοντέλο μάθησης. Πορταριά 25-5-2013 Σοφοκλής Α. Σωτηρίου Ελληνογερμανική Αγωγή Μερικά δεδομένα... PISA 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΚΟΣΤΟΣ, ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗ Πάνος Πασιαρδής Πάρις Νεάρχου Νεοφύτα Έµπορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ.

ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών: Προσδιοριστικοί παράγοντες και επιπτώσεις στην αποδοτικότητα Ευστάθιου Γ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ραστηριότητα R&D των εισηγµένων στο ΧΑΑ εταιριών:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές και πρακτική άσκηση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο τη νέα περίοδο 2014-2020 συνεχίζεται ενισχυμένο

Διαβάστε περισσότερα

OPEN SOURCE NEWSLETTER. Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA

OPEN SOURCE NEWSLETTER. Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA OPEN NEWSLETTER SOURCE Σε αυτό το τεύχος: Σχετικά με το OSEPA Ορθές πρακτικές Αποτελέσματα Ο Όμιλος Η Έρευνα του OSEPA Χρήση λογισμικού Open Source από Ευρωπαϊκές διοικήσεις Προηγούμενες και μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα