Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα"

Transcript

1 Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων: υνατότητες Εφαρµογής στην Ελλάδα Π. Σαµαράς 1,2, Ε. Καλογήρου 2,3, Α. Καραγιαννίδης 2,4, Ν. Θέµελης 2,3, Σ. Καλλιώρα 2 1 Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2 Συµβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων - Συνέργεια, Αθήνα, 3 Earth Engineering Center, Columbia University, NY, USA, 4 Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα πιο σηµαντικά και κοινωνικά προβλήµατα σήµερα, σε παγκόσµια κλίµακα, είναι η ολοένα και περισσότερο αυξανόµενη παραγωγή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), ιδιαίτερα στις µεγάλες πόλεις. Στην περιοχή της Αττικής, η ηµερήσια παραγωγή των ΑΣΑ εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 6500 τόνους. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί περίπου σε 2,4 εκατοµµύρια τόνους το χρόνο. Ποσοστό περίπου 90% αυτών διατίθεται σε ένα µοναδικό χώρο Υγειονοµικής Ταφής, ο οποίος όµως ήδη έχει πληρωθεί. Ωστόσο, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για την απόθεση ΑΣΑ σε ΧΥΤΑ (1993/31/EC), ορίζεται ότι το βιοαποδοµήσιµο κλάσµα των ΑΣΑ που τελικά οδηγείται σε ΧΥΤΑ θα πρέπει να ελαττώνεται µε το χρόνο (το 2020 στο 35% της ποσότητας που παράχθηκε το 1995), έτσι ώστε τελικά η θερµική επεξεργασία να αποτελεί ενδεδειγµένη και βέλτιστη λύση για την αντιµετώπιση αυτού του σηµαντικού προβλήµατος. Η Ενεργειακή Αξιοποίηση των ΑΣΑ (Waste-To-Energy, WTE) παρουσιάζει µια σειρά από πλεονεκτήµατα έναντι της συµβατικής απόθεσης σε ΧΥΤΑ, όπως µείωση του όγκου των αποβλήτων περισσότερο από 90% και του βάρους µεταξύ 70 και 80%, έτσι ώστε να ικανοποιείται η νοµοθεσία, παραγωγή ενέργειας µε τη µορφή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας, που µπορούν να έχουν διαφορετικές εφαρµογές (τηλεθέρµανση, θέρµανση - ψύξη σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κλπ). Η Ελληνική νοµοθεσία για την αποτέφρωση των αποβλήτων περιλαµβάνεται στην ΚΥΑ 22912/1117/2005 που αποτελεί εναρµόνιση στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτέφρωση (2000/76/EC). Στις µεγάλες πόλεις της Ευρώπης, η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων εφαρµόζεται σε µεγάλη κλίµακα, χωρίς αυτό να γίνεται εις βάρος της απόδοσης της ανακύκλωσης. Αντίθετα, σε χώρες όπου έχει εφαρµοστεί (Γερµανία, ανία κλπ), η ανακύκλωση και η ενεργειακή αξιοποίηση είναι στενά συνδεδεµένες για την ολοκληρωµένη αξιοποίηση των ΑΣΑ. Στην εργασία αυτή µελετάται η δυνατότητα εφαρµογής της ενεργειακής αξιοποίησης των ΑΣΑ σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, µε ετήσια δυναµικότητα µεταξύ 200 και 400 χιλιάδες τόνους. Τα τέλη εισόδου σε τέτοιες µονάδες υπολογίζονται περίπου σε 40 µε 60 /ton, ενώ παράλληλα έσοδα προς µια τέτοια µονάδα µπορούν να προκύψουν από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας πχ στη ΕΗ µε /ΜWh σύµφωνα και µε τον πρόσφατο νόµο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (L. 3851/2010). Επιπλέον έσοδα µπορούν να προέλθουν από την πώληση των µετάλλων που µπορούν να ανακτηθούν από την τέφρα πυθµένα. ΜΕΘΟ OI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ο κύριος σκοπός των µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων στις περισσότερες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, είναι η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοποίηση τους, µε αποτέλεσµα να µειώνεται το υπόλειµµα προς ταφή, καθώς και να ανακτώνται τόσο υλικά όσο 1

2 και ενέργεια. Κύριο ρόλο παίζει η ανακύκλωση, η οποία όµως στηρίζεται τόσο στη χωριστή διαλογή των προϊόντων στην πηγή από τους πολίτες, όσο και στον µετέπειτα διαχωρισµό τους από µηχανικές εγκαταστάσεις. Αρωγός της ανακύκλωσης είναι η κοµποστοποίηση προδιαλεγµένων οργανικών αποβλήτων (κλαδέµατα, υπολείµµατα τροφών, ιλύς κ.α.), µε σκοπό τη δηµιουργία εδαφοβελτιωτικού - compost (λίπασµα). Τα υπολείµµατα της ανακύκλωσης, αλλά και τα σύµµεικτα απορρίµµατα, οδηγούνται σε µονάδες επεξεργασίας, µε σκοπό την ελάττωση του όγκου και του βάρους τους, αλλά και την πιθανή παραγωγή ενέργειας. Το τελικό υπόλειµµα (τέφρα), καταλήγει σε χώρους διάθεσης υπολλειµµάτων, ενώ σε µερικές χώρες χρησιµοποιείται σε κατασκευαστικές χρήσεις. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως η απ ευθείας διάθεση απορριµµάτων σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α), θα πρέπει να αντικατασταθεί από µεθόδους ανάκτησης, οι οποίες συνεισφέρουν: 1. στην αντικατάσταση άλλων πηγών ενέργειας περισσότερο ρυπογόνων, όπως του λιγνίτη µε χαµηλότερη θερµογόνο δύναµη από τα απορρίµµατα. 2. στη σηµαντική µείωση όγκου και βάρους των απορριµµάτων. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ένα από τα σηµαντικότερα πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα σήµερα, είναι η συνεχώς αυξανόµενη ποσότητα των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), στις µεγάλες πόλεις και στις µητροπολιτικές πρωτεύουσες του κόσµου. Στην Ελλάδα, η ηµερήσια παραγωγή ΑΣΑ είναι περίπου τόνους τα οποία αντιστοιχούν σε 5,4 εκατοµµύρια τόνους ΑΣΑ ετησίως. Συγκεκριµένα, στην περιοχή της Αττικής η παραγωγή των ΑΣΑ φτάνει στους τόνους ηµερησίως, τα οποία αντιστοιχούν σε 2,4 εκατοµµύρια τόνους ΑΣΑ ανά έτος. Η διαχείριση ΑΣΑ στην Ελλάδα γίνεται κυρίως µέσα από Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ). Σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Χώροι Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ Α) χαρακτηρίζονται ως παράνοµοι και πρέπει να κλείσουν, ενώ ήδη εκκρεµούν πρόστιµα για τις περίπου 200 παράνοµες χωµατερές που βρίσκονται σε λειτουργία. Η µόνη εξαίρεση στην κατάσταση όπως περιγράφηκε παραπάνω είναι οι πέντε Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων που λειτουργούν στα Άνω Λιόσια (Αθήνα), στα Χανιά και το Ηράκλειο (Κρήτη), στη Κεφαλλονιά και την Καλαµάτα. Εδώ είναι σηµαντικό να τονιστεί πως τα παράγωγα αυτών των µονάδων, όπως το απορριµµατογενές καύσιµο (RDF) και κοµποστ, δεν έχουν εµπορική αξία και ως αποτέλεσµα αυτού τις περισσότερες φορές διατίθενται σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής. Παράλληλα, η ανακύκλωση στην Ελλάδα βασίζεται στα σηµεία συλλογής των µπλε κάδων για γυαλί, χαρτί, χαρτόνι και πλαστικό, τα οποία υπάρχουν σε συγκεκριµένα σηµεία σε µεγάλες πόλεις. Τα συλλεγµένα υλικά συσκευασιών διαχωρίζονται µέσα στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών (Κ ΑΥ) και οδηγούνται στην ανακύκλωση. Το σύστηµα αυτό έχει προβλήµατα ενώ δεν περιλαµβάνει τη συλλογή απορριµµάτων για ανακύκλωση από µη αστικές περιοχές, χωριά και αγροτικές περιοχές. Η ανάπτυξη του δικτύου ανακύκλωσης θα πρέπει να προωθηθεί από τους αρµόδιους φορείς και να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την ενθάρρυνση του ευρύτερου πληθυσµού, ώστε να η ανακύκλωση στη πηγή να αποτελέσει αναπόσπαστο κοµµάτι της διαχείρισης των απορριµµάτων. Η κατάσταση, όπως περιγράφηκε έως τώρα, έχει οδηγήσει την Ελλάδα στο κάτω µέρος της αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες µητροπολιτικές πόλεις της Ευρώπης. Αυτό επαληθεύεται από την Eurostat, η οποία στις στατιστικές για το έτος 2008 για την Ελλάδα αντιστοιχούν ποσοστά διαχείρισης ΑΣΑ 77% σε ΧΥΤΑ, 23% σε ανακύκλωση και κοµποστοποίηση. Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία της 2

3 Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πίνακας 1 : Η διαχείριση των απορριµµάτων στις χώρες της ΕΕ, κατά το 2008 (Eurostat). Χώρα Ρυθµός παραγωγής (kg/κάτοικο) ΧΥΤΑ Αποτέφρωση Ανακύκλωση/ κοµποστοποίηση Βουλγαρία 467,00 94% 6% Λετονία 331,00 94% 1% 5% Μάλτα 696,00 93% 7% Λιθουανία 407,00 90% 10% Κύπρος 770,00 87% 13% Ελλάδα 453,00 77% 23% Σλοβακία 332,00 77% 9% 14% Ρουµανία 382,00 75% 25% Ουγγαρία 453,00 74% 9% 17% Σλοβενία 459,00 74% 2% 24% Τσεχία 306,00 71% 11% 18% Πολωνία 320,00 71% 1% 28% Πορτογαλία 477,00 64% 19% 17% Ιρλανδία 733,00 60% 3% 37% Ισπανία 575,00 57% 9% 34% Αγγλία 565,00 55% 10% 35% Φιλανδία 522,00 51% 17% 32% Ιταλία 561,00 49% 12% 39% Εστονία 515,00 48% 1% 51% EU27 524,00 40% 19% 41% Γαλλία 543,00 36% 32% 32% Λουξεµβούργο 701,00 19% 35% 46% Βέλγιο 493,00 5% 33% 62% ανία 802,00 4% 54% 42% Αυστρία 601,00 3% 27% 70% Σουηδία 515,00 3% 49% 48% Γερµανία 581,00 1% 33% 66% Ολλανδία 622,00 1% 33% 66% 3

4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) (1999/31/EC), η Ελλάδα οφείλει να τροποποιήσει δραστικά το σύστηµα διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) τα επόµενα χρόνια. Επιπλέον η λειτουργία των Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α..Α.) έπρεπε να σταµατήσει µέχρι την 31/12/2008, καθώς από 1/1/2009 η χώρα καλείται να πληρώνει πρόστιµο κάθε µέρα, για κάθε ανεξέλεγκτη χωµατερή που χρησιµοποιείται. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κατήργησε τη χρηµατοδότηση των ΧΥΤΑ, ενώ από κατήργησε την κατασκευή νέων ΧΥΤΑ και από , επιβάλει τη λειτουργία των υφισταµένων έως τότε ΧΥΤΑ, αποκλειστικά ως ΧΥΤΥ (Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων), µε υποχρεωτική προηγουµένως την εφαρµογή µεθόδων εναλλακτικής επεξεργασίας απορριµµάτων και µε σκοπό την ανάκτηση υλικών και ενέργειας από τα ΑΣΑ σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο ποσοστό. Η Ελλάδα µε πρόθεση να δώσει έµφαση στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας προχώρησε τον Ιούνιο του 2010 στη ψήφιση του νέου Νόµου 3851/2010, για τις ΑΠΕ ο οποίος θα δώσει την ώθηση που απαιτείται στις επενδύσεις σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη. Η ενεργειακή αξιοποίηση θα βοηθήσει στον στόχο που έχει τεθεί για την παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε, καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό των απορριµµάτων είναι βιοαποδοµήσιµο, συνεπώς βιοµάζα σύµφωνα και µε τον ανωτέρω Νόµο Α.Π.Ε. Επιπλέον θα υπερκαλύψει τις ανάγκες της οδηγίας 99/31 η οποία επιβάλει σηµαντική µείωση του ποσοστού του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των απορριµµάτων που οδηγείται προς υγειονοµική ταφή. υστυχώς, σήµερα η Ελλάδα θεωρείται από τα τελευταία µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, σε αντίθεση µε την πλειονότητα των Ευρωπαϊκών εταίρων της, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης των αποβλήτων τους αντί των ξεπερασµένων Χ.Υ.Τ.Α.. H Νοµοθεσία της ΕΕ για τους ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, 1999/31/EC), επιβάλλει την ελάττωση της ποσότητας των βιοαποικοδοµήσιµων αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, µε αποτέλεσµα οι µέθοδοι θερµικής επεξεργασίας των σύµµεικτων οικιακών απορριµµάτων, να αποτελέσουν στο µέλλον σηµαντική µεθοδολογία στην αντιµετώπιση των ανωτέρω, παρέχοντας άµεση λύση σε ένα οξύτατο πρόβληµα για κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση. Σήµερα έχουν θεσπιστεί ειδικοί όροι και προδιαγραφές για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων θερµικής επεξεργασίας ΑΣΑ και άλλων ειδών αποβλήτων (Οδηγία 2000/76/ΕΚ «Για την Αποτέφρωση των Αποβλήτων», ΚΥΑ 22912/1117/2005 «Μέτρα και Όροι για την Πρόληψη και τον Περιορισµό της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος από την Αποτέφρωση των Αποβλήτων»), προκειµένου να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος από τους αέριους κυρίως ρύπους, που δύναται να παραχθούν κατά τη λειτουργία τους. Σε όλες σχεδόν τις µεγάλες πόλεις της Ευρώπης εφαρµόζεται µε επιτυχία η καύση των οικιακών απορριµµάτων (ακόµη και σύµµεικτων χωρίς διαλογή στη πηγή). Με τη µέθοδο αυτή αφενός µεν παράγεται ατµός και ηλεκτρική ενέργεια, αφετέρου δε µειώνεται κατά 70-80% το βάρος των απορριµµάτων (και κατά 90% ο όγκος τους). Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω των οδηγιών που εκδίδει για τα κράτη µέλη της, προάγει έµµεσα την εφαρµογή των µεθόδων θερµικής επεξεργασίας, ως έναν αποτελεσµατικό τρόπο µείωσης των ποσοτήτων και των κλασµάτων των ΑΣΑ, που καταλήγουν σε χώρους υγειονοµικής ταφής µε στόχο την άµβλυνση του υφιστάµενου ενεργειακού προβλήµατος, µέσω της αξιοποίησης του θερµικού περιεχοµένου των απορριµµάτων για την παραγωγή θερµότητας και/ή ηλεκτρικής ενέργεια. 4

5 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τα στατιστικά του έτους 2008 για τη διαχείριση των απορριµµάτων στις χώρες της ΕΕ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στην Ευρώπη των 27, το έτος 2008, κάθε κάτοικος παρήγαγε κατά µέσο όρο 524 kg αστικών απορριµµάτων. Η Ελλάδα βρίσκεται χαµηλότερα του µέσου όρου µε ετήσια παραγωγή απορριµµάτων ανά κάτοικο της τάξης των 453,00 kg/κάτοικο. Η διαχείριση των απορριµµάτων περιλαµβάνει κυρίως τις ακόλουθες µεθόδους: α) διάθεση (υγειονοµική ταφή), β) θερµική επεξεργασία µε παραγωγή ενέργειας (Waste to Energy / WtE), γ) µηχανική ανακύκλωση (και ανακύκλωση στην πηγή) ή κοµποστοποίηση. Ο µέσος όρος προτίµησης των Ευρωπαϊκών χωρών στις τεχνολογίες διαχείρισης το έτος 2007 διαµορφώθηκε ως εξής: υγειονοµική ταφή 40%, ανακύκλωση και κοµποστοποίηση 41%, θερµική επεξεργασία 19% Στο Σχήµα 1 δίνεται επιπλέον, η έκταση εφαρµογής των διαφορετικών µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων στις χώρες της ΕΕ. Αναλυτικότερα, τα υψηλότερα ποσοστά διάθεσης (υγειονοµική ταφή-χυτα) των απορριµµάτων παρουσιάζουν οι χώρες Βουλγαρία (94%), Λιθουανία (94%), Μάλτα (93%) και Πολωνία (90%). Η Ελλάδα χρησιµοποιεί τη µέθοδο της διάθεσης σε ποσοστό 77%, ενώ αξίζει να επισηµανθεί πως περιλαµβάνεται και η ανεξέλεγκτη διάθεση σε χωµατερές για την οποία πληρώνονται βαρύτατα πρόστιµα. Τα υψηλότερα ποσοστά θερµικής επεξεργασίας (WtE) παρουσιάζουν οι χώρες ανία (54%), Λουξεµβούργο (35%), Σουηδία (49%), Ολλανδία (33% - στην οποία λειτουργεί και η µεγαλύτερη σε δυναµικότητα µονάδα θερµικής επεξεργασίας απορριµµάτων παγκοσµίως), Γαλλία (32%), Γερµανία (33%) και Βέλγιο (33%). Έξι από τις χώρες τις Ε.Ε. των 27 δεν διαχειρίζονται τα απορρίµµατα τους µέσω της θερµικής επεξεργασίας, µεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Σχήµα 1 : Τεχνολογίες διαχείρισης απορριµµάτων στην ΕΕ, κατά το

6 Τα κράτη µέλη µε τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης είναι η Αυστρία (70%), η Γερµανία (66%), η Ολλανδία (66%), το Βέλγιο (62%), η Εσθονία (51%), η Σουηδία (48%), το Λουξεµβούργο (46%), χώρες µε αντίστοιχα υψηλό ποσοστό στη µέθοδο θερµικής επεξεργασίας µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας (WtE). Το αντίστοιχο ποσοστό ανακύκλωσης της Ελλάδας είναι 23%. Αξίζει σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί ότι η Στοκχόλµη και το Αµβούργο είναι οι πρώτες πόλεις που απέκτησαν τον τίτλο των πιο «πράσινων πρωτευουσών» της Ευρώπης. Η σουηδική πρωτεύουσα ήταν η Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2010, ενώ το Αµβούργο έχει παραλάβει τη σκυτάλη για το Και οι δύο πόλεις που βραβεύτηκαν έχουν ως κύρια µέθοδο επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων την θερµική επεξεργασία (καύση) αποβλήτων µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας σε συνεργασία µε την ανακύκλωση στην πηγή. Αντίστοιχα η Κοπεγχάγη, η οποία θα αποτελεί την πιο οικολογική πόλη του κόσµου σε 7 χρόνια, χρησιµοποιεί τη µέθοδο θερµικής επεξεργασίας (WtE). Συνεπώς διαπιστώνεται πως η θερµική επεξεργασία απορριµµάτων µε παραγωγή ενέργειας αποτελεί συστατικό για µία «πράσινη» πόλη, σύµφωνα και µε αναφορές περιβαλλοντικών και οικολογικών οργανώσεων. Σύµφωνα µε τη CEWEP (Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων), κατά το έτος 2006, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτεφρώθηκαν 52 εκατοµµύρια τόνοι απορριµµάτων, µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. ιαπιστώνεται λοιπόν ότι, η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ε.Ε. που δεν διαθέτει καµία µονάδα Θερµικής Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) για την παραγωγή ενέργειας και επιπλέον κατέχει ένα από τα µικρότερα ποσοστά στην ανακύκλωση. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί η τελευταία κοινοτική οδηγία (2008/98), της 19 ης Νοεµβρίου 2008, σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), σύµφωνα µε την οποία ιεραρχούνται οι µέθοδοι επεξεργασίας απορριµµάτων ως ακολούθως: 1. πρόληψη 2. προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 3. ανακύκλωση 4. άλλου είδους ανάκτηση π.χ. ανάκτηση ενέργειας 5. διάθεση Η ιεράρχηση αυτών των µεθόδων επεξεργασίας παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήµα 2. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Ελλάδα στηρίζει τη διαχείριση των απορριµµάτων της στην τελευταία βαθµίδα διαχείρισης των απορριµµάτων, τη διάθεση (ΧΥΤΑ). Ήδη σήµερα λειτουργούν παγκοσµίως περισσότερες από 800 µονάδες θερµικής επεξεργασίας µε παραγωγή ενέργειας, πολλές από τα οποία εντοπίζονται σε χώρες ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένες περιβαλλοντικά, όπως η Γερµανία, η ανία, η Γαλλία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Ολλανδία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 435 µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, τουλάχιστον 50 από τις οποίες κατασκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία. Ακόµη 100 περίπου νέα εργοστάσια αναµένεται να κατασκευαστούν σε όλη την Ευρώπη µέσα στην επόµενη εξαετία. Οι µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων παραδοσιακά χωροθετούνται κοντά σε µεγάλα αστικά κέντρα και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα και µέσα στο κέντρο των µητροπολιτικών πόλεων. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα του Παρισιού, όπου η µονάδα θερµικής επεξεργασίας απέχει µόλις 2,5 χλµ. από τον πύργο του Άιφελ και βρίσκεται δίπλα στις όχθες του ποταµού Σηκουάνα, ενώ η αντίστοιχη µονάδα στο κέντρο της Βιέννης έφθασε να θεωρείται τουριστικό αξιοθέατο. 6

7 Σχήµα 2: Ιεραρχία Αειφόρου ιαχείρισης Απορριµµάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η αποτέφρωση, ή πιο κοινά αποκαλούµενη ως καύση των στερεών απορριµµάτων/αποβλήτων, ουσιαστικά εκπροσωπεί µια αρκετά παλαιά και διαδεδοµένη διεργασία, η οποία περιλαµβάνει την ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών (850 έως 1500 ο C), µε παρουσία φλόγας, για την οξείδωση των επιµέρους στοιχείων αυτών, δηλαδή την ένωσή τους µε το οξυγόνο. Στόχος της εν λόγω διεργασίας είναι η εξάτµιση, η αποσύνθεση και/ή η καταστροφή των οργανικών στοιχείων των απορριµµάτων, παρουσία οξυγόνου (είτε σε στοιχειοµετρική αναλογία, είτε σε περίσσεια), καθώς και η ταυτόχρονη µείωση του προς τελική διάθεση όγκου και βάρους τους. Τα προϊόντα της διαδικασίας της αποτέφρωσης περιλαµβάνουν αέριες ενώσεις (π.χ. CO 2, οξείδια αζώτου, όξινα αέρια, πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες κ.α.), οι οποίες χρήζουν κατάλληλης επεξεργασίας πριν την έκλυσή τους στην ατµόσφαιρα και σχετικά αδρανή στερεά υπολείµµατα (τέφρα), τα οποία εκπροσωπούν το 20-30% του βάρους της τροφοδοσίας του αποτεφρωτή και ενδέχεται να περιέχουν σηµαντικούς ανόργανους ρύπους, όπως βαρέα µέταλλα. Η ιπτάµενη τέφρα υφίσταται στη συνέχεια σταθεροποίηση/στερεοποίηση (φυσικο-χηµική επεξεργασία µε φωσφορικό άλας,κ.α.). Κατόπιν, αυτή η σταθεροποιηµένη και αδρανοποιηµένη ιπτάµενη τέφρα µπορεί να διατεθεί σε ΧΥΤΥ µαζί µε την τέφρα πυθµένα (η οποία συχνά χρησιµοποιείται κατά περίπτωση και σε οδοποιΐα και άλλες κατασκευαστικές χρήσεις όπως αναχώµατα, κατασκευή τοιχίων κ.α.). Η διαχείριση µπορεί να γίνεται δίπλα στη µονάδα ενεργειακής αξιοποίησης (η απαίτηση γης είναι µόλις 2-3 στρέµµατα). Οι µονάδες τύπου µαζικής καύσης (mass-fired) αποτελούν την πλειοψηφία των εγκατεστηµένων ανά την Ευρώπη µονάδων. Το µεγάλο τους πλεονέκτηµα είναι ότι τα απορρίµµατα εισάγονται χωρίς καµία προεπεξεργασία στον θάλαµο καύσης, µε αποτέλεσµα η λειτουργία της όλης µονάδας να είναι απλή. Για την αξιοποίηση της παραγόµενης θερµότητας και την ανάκτηση ενέργειας, οι σύγχρονοι αποτεφρωτές διαθέτουν ειδικούς λέβητες (boilers), µε τη βοήθεια των οποίων η παραγόµενη θερµότητα χρησιµοποιείται για την παραγωγή ατµού. Στη συνέχεια, ο παραγόµενος ατµός χρησιµοποιείται είτε ως πηγή θέρµανσης, είτε ως µέσο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την χρήση ατµοστρόβιλων και γεννητριών. Στο παρακάτω Σχήµα 3 παρουσιάζεται γραφικά µια ολοκληρωµένη µονάδα αποτέφρωσης ΑΣΑ µε ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 7

8 Σχήµα 3. Θερµική αξιοποίηση οικιακών απορριµµάτων µε ταυτόγχρονη παραγωγή ενέργειας Ιδιαίτερα σηµαντικό τµήµα των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης ΑΣΑ αποτελούν οι µονάδες επεξεργασίας (χηµικού καθαρισµού) των παραγόµενων καυσαερίων, οι οποίες περιλαµβάνουν διάφορες διατάξεις, όπως πλυντρίδες, ηλεκτροστατικά φίλτρα, φίλτρα ενεργού άνθρακα, κυκλώνες, σακκόφιλτρα, συστήµατα υγρού/ξηρού χηµικού καθαρισµού, συστήµατα καταλυτικής ή µη καταλυτικής αναγωγής των αζωτοξειδίωνκ.α., η επιλογή των οποίων βασίζεται στη σύσταση των προς επεξεργασία απαερίων και στα επιτρεπτά όρια εκποµπών της όλης εγκατάστασης, σύµφωνα και µε την κοινοτική Οδηγία 2000/76 ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ Οι πλέον σύγχρονες διαθέσιµες τεχνολογίες αντιρρύπανσης, η ορθολογική διαχείριση και η επεξεργασία των παραγόµενων απορριµµάτων, καθώς επίσης και η θέσπιση αυστηρών ορίων εκποµπών από µονάδες αποτέφρωσης ΑΣΑ από τη διεθνή νοµοθεσία, καθιστούν τις µεθόδους θερµικής επεξεργασίας περιβαλλοντικά φιλικότερες, τουλάχιστον σε σχέση µε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως τη βιοµηχανία και την κυκλοφοριακή ρύπανση. Μάλιστα, πριν 4 έτη, η Αµερικανική ΕΡΑ δηµοσίευσε στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία, οι συγκεκριµένες εγκαταστάσεις παράγουν MW ηλεκτρικής ενέργειας, µε λιγότερες εκποµπές από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη δυνατή µονάδα παραγωγής ηλεκτρισµού. Η Ελλάδα αποτελεί τη µοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει συµπεριλάβει καθόλου τη συγκεκριµένη µέθοδο στο πρόγραµµα διαχείρισης και επεξεργασίας των παραγόµενων απορριµµάτων της, το οποίο ουσιαστικά εκπροσωπείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου από την υγειονοµική ταφή (µε εξαίρεση δύο µονάδες µηχανικής ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης στα Α. Λιόσια και στα Χανιά, χωρίς ωστόσο την επιτυχή εµπορική αξιοποίηση των προϊόντων τους κόµποστ και RDF). Πρωτοπόρες χώρες στην εφαρµογή µεθόδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριµµάτων/wte παρουσιάζονται να είναι η Ελβετία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η ανία, η Γαλλία, η Γερµανία, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Νορβηγία, χώρες δηλαδή µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία. 8

9 Στην Ευρώπη η συνεισφορά των εγκαταστάσεων θερµικής επεξεργασίας ΑΣΑ σε διοξίνες είναι µόλις 0,7% της ολικής παραγωγής διοξινών. Στη Μπρέσια της Ιταλίας έχει δηµιουργηθεί δηµοτική επιχείρηση που κατασκεύασε και λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο Παραγωγής Ενέργειας από Απόβλητα, δυναµικότητας 510,000 Τον/έτος ΑΣΑ (δύο γραµµές µε έναρξη λειτουργίας το 1998 και µία γραµµή µε έναρξη λειτουργίας το 2004), που απέχει µόνο 300 µέτρα από τις κατοικηµένες περιοχές της πόλης. Η µονάδα αυτή παράγει θερµική ενέργεια 277 MW th. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται διεξοδικά οι εκποµπές Αέριων Ρύπων, οι οποίες είναι σαφώς κατώτερες των ορίων της ΕΕ (ενδεικτικά οι διοξίνες ανέρχονται σε ποσοστό µόλις 2% των ορίων της Οδηγίας 2000/76/Ε.Ε.). Σύµφωνα µε στοιχεία του 2008, οι µονάδες παραγωγής ενέργειας από θερµική επεξεργασία ΑΣΑ ανέρχονται στην Γερµανία µόνο στις 86, αριθµός ο οποίος αναµένεται να αυξηθεί στο µέλλον, καθώς η Γερµανία είναι ίσως η µοναδική χώρα, η οποία απαγόρευσε πλήρως την υγειονοµική ταφή απορριµµάτων. Πίνακας 2. Εκποµπές Αερίων Ρύπων από την Εγκατάσταση της Brescia, Ιταλία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ WtE Όλες οι εκποµπές των εργοστασίων WtE διατηρούνται σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα από τα συστήµατα αντιρρύπανσης και ελέγχονται συνεχώς, ενώ δεν υπάρχουν διαρροές στο υπέδαφος ούτε µετακύλιση της περιβαλλοντικής και υγειονοµικής επιβάρυνσης στις επόµενες γενιές όπως στους ΧΥΤΑ. Επιπλέον, το µεγαλύτερο τµήµα της τέφρας που προκύπτει από την θερµική επεξεργασία (τέφρα πυθµένα) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κατασκευαστικά έργα (εφόσον θεωρείται αδρανές/σταθεροποιηµένο υλικό το οποίο σήµερα χρησιµοποιείται σε κατασκευές δρόµων και πεζοδροµίων, δοµικό υλικό κ.λ.π.), και το υπόλοιπο πολύ µικρό ποσοστό (ιπτάµενη τέφρα) να ενταφιαστεί (µετά από φυσικοχηµική σταθεροποίησηστερεοποίηση) σε Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων), συνεισφέροντας µε τον πιο αποδοτικό τρόπο και στην υλοποίηση της πολιτικής µηδενικών αποβλήτων (Zero- Waste). 9

10 Οι προκύπτουσες, κατά την θερµική επεξεργασία, εκποµπές τοξικών συστατικών (διοξίνες, φουράνια, βαρέα µέταλλα, κ.λπ.), ελέγχονται πλήρως από τα υπερσύγχρονα συστήµατα χηµικού καθαρισµού των απαερίων, σε επίπεδα αρκετά χαµηλότερα από τα όρια των Οδηγιών της Ε.Ε. (ενδεικτικά οι διοξίνες στις Ευρωπαϊκές WTE µονάδες ανέρχονται σε ποσοστό 1-10% των ορίων της Οδηγίας 2000/76/Ε.Ε.). Όσον αφορά τις διοξίνες ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία: 1. Στην Ευρώπη η συνεισφορά των εγκαταστάσεων θερµικής επεξεργασίας ΑΣΑ σε διοξίνες είναι λιγότερο από 1% της συνολικής παραγωγής διοξινών από όλες τις βιοµηχανικές και µη δραστηριότητες. 2. Στη Γερµανία από τη λειτουργία 72 µονάδων το 2005 η συνολική ποσότητα διοξινών είναι µόλις 0,5 γρ. (0,7% της ολικής παραγωγής διοξινών της χώρας) σύµφωνα µε το Γερµανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. 3. Σύµφωνα µε νεώτερα δε στοιχεία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, η ανεξέλεγκτη φωτιά από τον ΧΥΤΑ της Θεσσαλονίκης, στους Ταγαράδες, το καλοκαίρι του 2006 παρήγαγε 3 γραµµάρια τοξικών διοξινών κάθε µέρα. Συγκριτικά, 88 εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης απορριµµάτων της Αµερικής (Waste to Energy/WTE), τα οποία χειρίζονται τριάντα εκατοµµύρια τόνους ( ton.) ΑΣΑ, παράγουν λιγότερο από δέκα γραµµάρια διοξινών συνολικά σε 365 ηµέρες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όσον αφορά τη διαχείριση απορριµµάτων, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να µεταβάλλει την θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθηθεί από την προτελευταία θέση στην ιεράρχηση των εφαρµοζόµενων τεχνικών που είναι τώρα, µεταξύ των πρώτων. Η λειτουργία οποιουδήποτε νέου ΧΥΤΑ πλέον αποτελεί προσωρινή λύση µέχρι την κατασκευή υπερσύγχρονων µονάδων θερµικής επεξεργασίας απορριµµάτων µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας / WTE. Όπως αναφέρθηκε, η ανακύκλωση αποτελεί αποτελεσµατική µέθοδο µόνο όταν γίνεται σε συνδυασµό µε τη διαλογή απορριµµάτων στην πηγή, ενώ από τις πρακτικές που εφαρµόζονται στις χώρες της ΕΕ, η ενεργειακή αξιοποίηση µπορεί να συνδυαστεί άµεσα µε την ανακύκλωση των απορριµµάτων. Η τεχνολογία της θερµικής επεξεργασίας ΑΣΑ µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας, σε συνεργασία µε την ανακύκλωση στην πηγή, αποτελεί την πλέον ορθολογική και µόνη ολοκληρωµένη και δοκιµασµένη τελική λύση διαχείρισης απορριµµάτων, µε εφαρµογή σε 800 µονάδες παγκοσµίως, σε χώρες µε τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης (Ελβετία, Σουηδία, Ολλανδία, Βέλγιο, ανία, Γαλλία, Γερµανία, Αυστρία, κ.α., χώρες δηλαδή µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική ευαισθησία). Επιπλέον, µια σύγχρονη µονάδα WTE µειώνει την εξάρτηση από την εξόρυξη άνθρακα ή τις εισαγωγές πετρελαίου. Αυτή τη στιγµή, τριάντα εκατοµµύρια µετρικοί τόνοι ΣΑ αποτεφρώνονται ετησίως στις αµερικανικές εγκαταστάσεις, παράγοντας έτσι είκοσι δισεκατοµµύρια kwh. Αυτό είναι ισοδύναµο µε µια αποταµίευση σχεδόν σαράντα εκατοµµυρίων βαρελιών πετρελαίου ετησίως. Παράλληλα, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις WTE µπορούν να ανακτήσουν τα περισσότερα από τα σιδηρούχα µέταλλα που περιέχονται στα ΑΣΑ και µερικά από τα µη σιδηρούχα µέταλλα, ενώ εκπέµπουν λιγότερο από 15 γραµµάρια TEQ διοξινών και φουρανίων ετησίως. Τέτοιες εκποµπές έχουν µειωθεί δραστικά την τελευταία δεκαετία λόγω της εγκατάστασης συστηµάτων ελέγχου απαερίων, που υπερτερούν των περισσότερων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας µε καύση άνθρακα. Συνοψίζοντας, γίνεται φάνερο ότι η αποτέφρωση σύµµεικτων απορριµµάτων µε ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας και ανάκτηση µετάλλων είναι, σε συνεργασία µε την ανακύκλωση στην πηγή, µια εναλλακτική τελική (και όχι προσωρινή) λύση διαχείρισης έναντι της ταφής και όλων των άλλων µεθόδων επεξεργασίας που παράγουν ενδιάµεσα δευτερογενή καύσιµα και 10

11 κοµπόστ χωρίς καµία εµπορική αξία. Επιπλέον, η συνεισφορά από την εφαρµογή µιας τέτοιας µεθόδου στο ενεργειακό ισοζύγιο µιας περιοχής είναι αρκετά σηµαντική και απαραίτητη, ειδικά σε περιόδους αιχµής, µε το πλεονέκτηµα ότι η ενέργεια αυτή παράγεται από µια Ανανεώσιµη Πηγή Ενέργειας (Α.Π.Ε.), τα απορρίµµατα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Themelis Ν. Koroneos C., Assessing Waste To Energy and Lanfilling. Technic Chronics, Kalogirou E., Mathematical models for the determination of different physicochemical quantities related with air pollution, using the reversed-flow gas chromatography technique'', Ph.D. dissertation N.T.U.A., Athens. 3. Bilitewski B., State of the Art and New Developments of Waste to Energy Technologies. Proceedings Venice 2006: Biomass and Waste to Energy Symposium, November 29 December 1, Venice, Italy 4. Stengler E., Developments and Perspectives for Energy Recovery from Waste in Europe, Proceedings Venice 2006: Biomass and Waste to Energy Symposium, November 29 December 1, Venice, Italy 5. Themelis N., An Overview of the Global Waste-to-Energy Industry. Waste Management World, Review Issue, p Vehlow J., State of the Art of Ιncineration Technologies, Proceedings Venice 2006: Biomass and Waste to Energy Symposium, November 29 December 1, Venice, Italy 7. Lalas D., Gidarakos E., Evaluation of General Effects and Cost of Solid Waste Management, Local Government Institute, Athens. 8. Themelis N., Thermal Treatment Review, Global Growth of Traditional and Novel Thermal Treatment Technologies, Waste Management World, p Karagiannidis Α., Bilitewski B., Tchobanoglous G., Themelis N.J., Wittmaier M., Tsasarelis Th., Waste To Energy on Thermal Treatment and Energetic Utilization of Solid Wastes, Nova Science Publishers Inc. 10. Tim Byrne, Waste the Greek and Cypriot Way, Waste Management World, 54-58, July August A. Papageorgiou, A. Karagiannidis, R. Barton and E. Kalogirou, "Municipal Solid Waste management scenarios for Attica and their Greenhouse Gas emission impact", Waste Management& Research, Vol. 27, No. 9, , A. Karagiannidis, E. Kalogirou, K. Psomopoulos, N. Themelis, Waste-to-Energy in United States of America - An analysis on the current situation, Technic Annals, Technical Chamber of Greece, pp , March-April

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ «Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με Ανάκτηση Ενέργειας» Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2011 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 Αξιότιµοι κύριοι Βουλευτές και µέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014. Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ) (www.wtert.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014. Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ) (www.wtert. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014 «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ : ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ. Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ : ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ. Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ : ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, AΘΗΝΑ 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ-Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 12-14.12.2012 Εισηγητής: Σπύρος Δεμερτζής Δ/ντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων, Τομέας Ελλάδας Πώς μπορούμε να έχουμε το περιβάλλον που θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων(ΑΣΑ) στην Αχαΐα

Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων(ΑΣΑ) στην Αχαΐα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση: Η Βέλτιστη Λύση για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα

Ενεργειακή Αξιοποίηση: Η Βέλτιστη Λύση για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ενεργειακή Αξιοποίηση: Η Βέλτιστη Λύση για τη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Δημήτριος Τασιός, Επαμεινώνδας Βουτσάς, Γεωργία Παππά Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Earth Engineering Center, Columbia University, NY, USA, Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ,Ελλάδα synergia@synergia.com.gr Ο Δρ Ευστράτιος Καλογήρου από το Earth Engineering Center, Columbia University

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Νικόλαος Μουσιόπουλος Το τέλος πύλης ΧΥΤΑ ως παράγοντας προώθησης της θερμικής επεξεργασίας Ενεργειακή αξιοποίηση Διαχείριση ΑΣΑ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ.

Η ολοκληρωµένη διαχείριση των. Ανακύκλωσης. Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων στην κοινωνία της Ανακύκλωσης Αδαµάντιου. Σκορδίλη ρ ος Χηµικού Μηχανικού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, Μάιος 2006 Εκτίµηση Παραγωγής Απορ/µάτων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα

Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την Ελλάδα ιάσκεψη για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Η περίπτωση της. Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών, Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Α.Σ.Ε. Α.Σ.Ε.): Μία Μεγάλη Ευκαιρία για την

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα

Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα Παρουσίαση του Καθηγητή Νικόλαου Θέμελη, Διευθυντής Κέντρου Μηχανικών του Περιβάλλοντος, Columbia University, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, 25 Ιουλίου 2006 Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΠΕ Οι μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Παρουσίαση του προβλήματος των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Ποσοτικά και ποιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας

Δ. Κουρκούμπας, Γ. Θεοπούλου, Π. Γραμμέλης, Σ. Καρέλλας Chemical Process and Energy Resources Institute Centre for Research and Technology Hellas ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙ Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και Ελένη Βαϊοπούλου Δρ.. Μηχανικός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων. Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού ιαχείρισης Αποβλήτων Προτεινόμενα Σχέδια ιαχείρισης Αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτου ιαμόρφωση Σχεδίων Συνολικά 18 σχέδια διαχείρισης αποβλήτων Αντικείμενο σχεδίων: Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Ευρωπαϊκές Οδηγίες και ο Ν. 4342/2015 για την Εξοικονόμηση Ενέργειας Κων. Θεοφύλακτος Μηχανολόγος Μηχ., MSc SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ Η πολιτική της ΕΕ στην Ενέργεια και το Περιβάλλον ( 20-20-20 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ιωσήφ (Χημικός Μηχανικός)

Διαβάστε περισσότερα

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής

Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία. Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Βιοµηχανική παραγωγή βιοντίζελ στην Θεσσαλία Κόκκαλης Ι. Αθανάσιος Χηµικός Μηχ/κός, MSc Υπεύθυνος παραγωγής Ορισµοί 1. Βιοµάζα : το βιοαποικοδοµήσιµο κλάσµα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία

Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Το υπό διαβούλευση νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας και πορεία προς την Κυκλική Οικονομία Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Μηχανικός Περιβάλλοντος Beng MSc Βασικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε;

Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις. Τι πρέπει να προσέξουμε; Οδηγία ErP Συμμόρφωση με τις Κοινοτικές ιατάξεις Τι πρέπει να προσέξουμε; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία ErP; Η Οδηγία ErP (ΕΕ) 622/2012 που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλα τα προϊόντα που

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου

Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χίου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντώνιος Μήλιας, Χημικός Μηχανικός, Γεν. Γραμματέας Δ. Χίου Δημήτριος Τσούχλης, Περιβαλλοντολόγος, Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΥΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ INTERGEO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ (ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011

www.wtert.gr Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων εντός των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα