Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα"

Transcript

1 Παρουσίαση του Καθηγητή Νικόλαου Θέμελη, Διευθυντής Κέντρου Μηχανικών του Περιβάλλοντος, Columbia University, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, 25 Ιουλίου 2006 Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα Εισαγωγή Αξιότιμοι κ. Βουλευτές και μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι, Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Κον Αθανάσιο Κατσιγιάννη, Βουλευτή Ν. Αττικής και Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος για την πρόσκλησή του να κάνω αυτή την παρουσίαση. Είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου Columbia, και μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής των ΗΠΑ (National Academy of Engineering). Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που παρατίθενται παρακάτω βασίζονται σε μία πολύχρονη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από πολλούς μεταπτυχιακούς επιστήμονες και μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο Columbia και σε αλλα πανεπιστήμια, για τις καλύτερες δυνατές πρακτικές και όσον αφορά τα πιο εξελιγμένα κράτη, για την βιώσιμη διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Α) Το πρόβλημα διαχειρήσεως Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Ελλάδα Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς νόμους, η Ελλάδα οφείλει να τροποποιήσει δραματικά το σύστημα διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να ελαττώσει την ποσότητα των αποβλήτων που διατίθενται στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) σε ποσοστό μεγαλύτερο από τα δύο τρίτα και να περιορίσει αρκετά την ταφή υλικών σημαντικής θερμογόνου δύναμης. Ακόμη, οφείλει να επιτύχει την ανάκτηση υλικών ή/και ενέργειας από τα ΑΣΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 60%. Δυστυχώς, σήμερα η Ελλάδα θεωρείται από τα τελευταία μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. 1) Η χείριστη μέθοδος διαχείρισης ΑΣΑ είναι η διάθεσή τους σε ΧΑΔΑ (χωματερές), όπου συχνά τίθεται φωτιά για να αυξηθεί η χωρητικότητά τους. Επίσης, οι ΧΑΔΑ (και μερικές φορές οι ΧΥΤΑ) είναι δυνατό να αυτοαναφλεχθούν, όπως συνέβη την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη και στα Άνω Λιόσια. Αυτά παρατηρούνται σε πολλά τμήματα της Ελλάδας, πράγμα που είναι ιδιαίτερα αισθητό, και βεβαίως δυσάρεστο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες της τουριστικής περίοδου. 2) Επειδή υπάρχει έλεγχος υγρών και αέριων εκπομπών στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), η μέθοδος αυτή είναι πολύ καλύτερη από την προαναφερθείσα. Στους ΧΥΤΑ που έχουν σχεδιαστεί ορθά και λειτουργούν ορθά, οι εκπομπές υγρών ελέγχονται όχι μόνο κατά τη

2 Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα- Θέμελης 2 διάρκεια της λειτουργίας τους, αλλά και για τριάντα χρόνια μετά από την παύση λειτουργίας τους. Ακόμη, μετά από την κάλυψη κάθε «κυττάρου» ενός ΧΥΤΑ, το παραγόμενο βιοαέριο, το οποίο αποτελείται κατά 50% από μεθάνιο, μπορεί να συλλεχθεί και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια πλήρωσης του «κυττάρου» είναι αδύνατη η συλλογή των εκπεμπόμενων αερίων, με αποτέλεσμα να καταλήγουν στην ατμόσφαιρα. Εκτιμάται ότι οι εκπομπές αερίων από ένα ΧΥΤΑ στην ατμόσφαιρα αντιστοιχούν στο 40-50% του συνολικού βιοαερίου που παράγεται εκεί και ισοδυναμεί με περίπου κυβικά μέτρα βιοαερίου ανά τόνο ΑΣΑ που ενταφιάζεται. Αυτό το αέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα, και περιέχει σε μικρότερο ποσοστό αμμωνία, μερκαπτάνες και διάφορες χλωριούχες και θειούχες οργανικές ενώσεις. 3) Πρέπει να δοθεί έμφαση στο ότι οι εκπομπές αερίων που προκύπτουν από τα αποτεθειμένα σε ένα ΧΥΤΑ ΑΣΑ είναι ποιοτικώς ίδιες με εκείνες που προκύπτουν από ένα ΧΑΔΑ και ποσοτικώς 40-50% των εκπομπών ενός ΧΑΔΑ. 4) Παρά το γεγονός ότι οι ΧΥΤΑ είναι προτιμότεροι των ΧΑΔΑ, μετατρέπουν τους χώρους πρασίνου σε χώρους των οποίων η χρηστικότητα είναι σημαντικά περιορισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν υποθέσουμε ότι όλα τα ΑΣΑ της Ελλάδας αποτίθονταν σε ΧΥΤΑ, θα χρειαζόταν κάθε χρόνο μία έκταση ταφής τριπλάσια του Εθνικού Κήπου. Όμως, η απαιτούμενη έκταση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη στην πραγματικότητα, γιατί οι ΧΥΤΑ πρέπει να απέχουν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από κατοικημένες περιοχές, ώστε να μην μεταφέρονται από τον αέρα οι εκπομπές αερίων και οι δυσάρεστες οσμές. 5) Δεδομένου ότι οι ΧΑΔΑ είναι η χειρότερη δυνατή επιλογή, η Ελληνική Κυβέρνηση σχεδιάζει την κατασκευή ΧΥΤΑ που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της χώρας καλύτερα. Όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος ζωής ενός ΧΥΤΑ είναι είκοσι περίπου χρόνια, με αποτέλεσμα να πρέπει να χρειάζονται νέες τοποθεσίες ΧΥΤΑ κάθε είκοσι χρόνια. Παραδείγματος χάριν, ένας ΧΥΤΑ σχεδιασμένος να δέχεται τόνους ΑΣΑ ημερησίως (δηλαδή, το ένα τρίτο των παραγόμενων ΑΣΑ στην Αττική) για είκοσι χρόνια θα απαιτεί έκταση στρεμμάτων και θα έχει διάμετρο 1,3 χιλιόμετρων. Ωστόσο, η περιβάλλουσα περιοχή που θα επηρεαστεί θα έχει έκταση στρεμμάτων και διάμετρο 3,3 χιλιόμετρων. Αντιθέτως, στην περίπτωση κατασκευής ενός εργοστασίου Αποβλήτων-Σε-Ενέργεια (ΑΣΕ, Waste-to-Energy) της ίδιας δυναμικότητας θα απαιτείται έκταση 100 στρεμμάτων μόνο για τριάντα ή και για περισσότερα χρόνια. B) Παραγωγή ηλεκτρισμού από στερεά απόβλητα (ΑΣΕ) 1) Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, έχουν αναπτυχθεί και υλοποιηθεί περισσότερα από 600 εργοστάσια σε περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιημένες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Δανία, η Ελβετία και η Ολλανδία, μία λύση πολύ καλύτερη από τους ΧΥΤΑ. Πρόκειται για την

3 Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα- Θέμελης 3 καύση των ΑΣΑ σε πλήρως ελεγχόμενα εργοστάσια ΑΣΕ (Waste-to- Energy), τα οποία μειώνουν τον όγκο των εισερχόμενων αποβλήτων κατά 90%, ενώ συγχρόνως παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, το μεγαλύτερο τμήμα της τέφρας που προκύπτει από την καύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατασκευαστικά έργα, και το υπόλοιπο να ενταφιαστεί αφού η παραγόμενη τέφρα δεν περιέχει οργανικές ενώσεις, άρα είναι αδρανής. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 400 μονάδες ΑΣΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές από τις οποίες κατασκευάστηκαν την τελευταία δεκαετία. ( 2) Η θερμική επεξεργασία των ΑΣΑ σε μονάδες ΑΣΕ είναι προτιμότερη από τη διάθεσή τους σε ΧΥΤΑ, λόγω: α) της απουσίας υγρών εκπομπών και παραγωγής πολύ μικρότερης ποσότητας αέριων εκπομπών, β) της ικανότητας παραγωγής ηλεκτρισμού (650 kwh ανά τόνο ΑΣΑ), η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση της ανάγκης για εξόρυξη λιγνίτη κατά μισό τόνο ανά τόνο καιόμενου ΑΣΑ, γ) της μείωσης εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, που εκτιμάται ότι είναι ισοδύναμη με 1,3 τόνους διοξειδίου του άνθρακα και δ) της συμβολής στη διάσωση εκτάσεων γης. 3) Από τη φύση τους, οι ΧΥΤΑ πρέπει να εγκατασταθούν σε χώρους πρασίνου, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Φυσικά, καμμία περιοχή δεν είναι τελείως ακατοίκητη και όσοι διαμένουν κοντά σε περιοχές προτεινόμενες για την δημιουργία ΧΥΤΑ αντιδρούν σθεναρά στην κατασκευή τους, όπως συμβαίνει σήμερα στην Αττική. Όσον αφορά την περίπτωση εργοστασίων ΑΣΕ, ολόκληρη η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εκφόρτωσης των αποβλήτων από τα απορριμματοφόρα, είναι εντελώς κλειστή και ο αέρας που κυκλοφορεί ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρο το κτίριο χρησιμοποιείται για την καύση. Επομένως, δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής δυσάρεστων οσμών στις γειτονικές περιοχές. Στην πράξη, πολλά από τα μοντέρνα εργοστάσια ΑΣΕ είναι κτισμένα κοντά ή μέσα σε αστικά κέντρα, ούτως ώστε ο παραγόμενος από την στροβιλοφόρο γεννήτρια (turbine generator) ατμός να χρησιμοποιείται για την παροχή θέρμανσης στην κοινότητα, μειώνοντας έτσι την ατμοσφαιρική μόλυνση από τη χρήση πετρελαίου στους οικιστικούς και εμπορικούς λέβητες κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο ίδιος ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψύξη το καλοκαίρι. 4) Tα σύγχρονα εργοστάσια ΑΣΕ τοποθετούνται κατά προτίμηση σε τοποθεσίες, όπου η κατασκευή τους θα αυξήσει την αξία της περιοχής, όπως σε χώρους εγκαταλελειμμένων εργοστασίων ή παλιών ορυχείων. Τέτοιες μονάδες σχεδιάζονται από τους καλύτερους αρχιτέκτονες, όπως στην περίπτωση της νέας εγκατάστασης ΑΣΕ της Χιροσίμα, που έχει σχεδιασθεί από τον Taniguchi, για να είναι ευχάριστες αισθητικά. Έτσι, η «φιλοξενούσα περιοχή» είναι περήφανη γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα του παρελθόντος μετατράπηκε σε πλεονέκτημα για το παρόν και το μέλλον. Ακόμη, η φιλοξενούσα περιοχή μπορεί να απολαμβάνει μερικά προνόμια, όπως χαμηλού κόστους θέρμανση το χειμώνα και κολυμβητήρια καθ όλη τη διάρκεια του έτους.

4 Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα- Θέμελης 4 5) Ένα επιχείρημα που χρησιμοποιείται κατά των εργοστασίων ΑΣΕ είναι ότι το συνολικό κόστος ανά τόνο αποβλήτων είναι μεγαλύτερο από εκείνο των ΧΥΤΑ, αντίληψη που είναι λανθασμένη. Μία πρόσφατη μελέτη επιτευξιμότητας, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ΕΠΕΜ, έδειξε ότι το συνολικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας ενός ΧΥΤΑ είναι σχεδόν 35 ανά τόνο. Οι μελέτες μας έχουν δείξει ότι το αναμενόμενο στην Ελλάδα κόστος εισόδου σε μία μονάδα ΑΣΕ είναι οικονομικώς καλύτερο από το αντίστοιχο κόστος ενός ΧΥΤΑ δεδομένου ότι αφ ενός μεν ένα μέρος του κόστους κεφαλαίου θα καλυφθεί από χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφ ετέρου θα έχουμε έσοδα από τη διάθεση του παραγόμενου ηλεκτρισμού. Εκτός από τα προαναφερθέντα, η μείωση της εκπομπής υγρών και αερίων, καθώς και η διάσωση της γης για μελλοντικές γενιές δείχνουν ότι οι μονάδες ΑΣΕ είναι κατά πολύ ανώτερες των ΧΥΤΑ. Αυτά έχουν αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις οδηγίες περί Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ: EC 1999/31) και Απορρίμματα Συσκευασιών: (EC 2004/12), καθώς και στο πρόσφατο υπόμνημα για το ρόλο ΑΣΕ (MEMO/05/496). 6) Ένα άλλο επιχείρημα κατά των εγκαταστάσεων ΑΣΕ είναι ότι αποτρέπουν τους ανθρώπους από την ανακύκλωση, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα: Η μέθοδος ΑΣΕ δεν αντικαθιστά την ανακύκλωση, αντικαθιστά την ταφή. Η απόδειξη ειναι σαφής: Χώρες που εφαρμόζουν ΑΣΕ ηγούνται της ανακύκλωσης. 7) Για τους ελληνικούς δήμους και κοινότητες, προτείνουμε να υπάρξει διαχωρισμός των αποβλήτων σε δύο ρεύματα: εκείνο με τα «στεγνά» ανακυκλώσιμα, για τα οποία υπάρχει ή μπορεί να δημιουργηθεί αγορά, και εκείνο με τα «υγρά» υπόλοιπα (μη ανακυκλώσιμα), τα οποία θα οδηγηθούν σε εργοστάσια ΑΣΕ. Από την εμπειρία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Άνω Λιόσια έχει αποδειχθεί ότι τα υπολείμματα της ανακύκλωσης θα καταλήξουν σε ΧΥΤΑ εάν δεν υπάρξουν μονάδες ΑΣΕ προς θερμική τους επεξεργασία. 8) Αφού οι μονάδες ΑΣΕ είναι οικονομικώς και περιβαλλοντολογικώς ανώτερες των ΧΥΤΑ, τι εμποδίζει την υλοποίησή τους στην Ελλάδα; Γιατί να μην αποφύγουμε τη μετατροπή χώρων πρασίνου σε ΧΑΔΑ η ΧΥΤΑ κάθε είκοσι χρόνια; Πριν από δεκαπέντε χρόνια, οι αποτεφρωτήρες, καθώς και άλλες πρακτικές υψηλών θερμοκρασιών (εργοστάσια καύσης λιγνίτη, τα χυτήρια μετάλλων, κ.α.) ήταν πηγές μεγάλης μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Όταν έγινε αντιληπτό αυτό, προηγμένα συστήματα ελέγχου τοποθετήθηκαν, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις ΑΣΕ των αναπτυγμένων κρατών να είναι από τις «καθαρότερες» περιβαλλοντολογικά πηγές ηλεκτρισμού σήμερα, όπως επιβεβαιώνεται από Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Γερμανίας.. 9) Την περασμένη εβδομάδα, ο καθηγητής κ. Νικόλαος Μουσσιόπουλος του Πανεπιστηιμίου Θεσσαλονίκης, δήλωσε στον Ελληνικό Τύπο ότι η φωτιά

5 Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα- Θέμελης 5 του ΧΥΤΑ «Ταγαράδες» στην Θεσσαλονίκη παρήγε 10 γραμμάρια τοξικών διοξίνων κάθε μέρα. Συγκριτικά, 88 εργοστάσια ΑΣΕ της Αμερικής, τα οποία χειρίζονται τριάντα εκατομμύρια τόνους ΑΣΑ, παράγουν δέκα γραμμάρια διοξινών συνολικά σε 365 ημέρες. Γ) Νομοθεσία Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, μετά από εξέταση των δεδομένων που παρουσιάζονται ανωτέρω, πρέπει να εισάγει νομοθεσία με το σκοπό να βοηθήσει την ανάπτυξη ανακυκλώσεως υλικών και ενέργειας από ΑΣΑ και να μειωθεί κατά πολύ η χρήση γης από ΧΥΤΑ. Επίσης, τέτοια νομοθεσία θα πληροφορήσει τους Έλληνες πολίτες ότι η μέθοδος ΑΣΕ αποτελεί αναγκαιότητα για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να υπερνικηθούν οι προκαταλήψεις κατά των εγκαταστάσεων ΑΣΕ, οι οποίες είναι βασισμένες στα ξεπερασμένα πλέον δεδομένα. Σχετικά με τέτοια νομοθεσία, οι ακόλουθοι νόμοι, οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμοσθεί σε μερικές άλλες χώρες της ΕΕ και ίσως να είναι υπό επεξεργασία στην Ελλάδα, προτείνονται: 1) Πρόστιμα της Ευρωπαικής Ένωσης για παραβάσεις σε ΧΑΔΑ ή ΧΥΤΑ να πληρωνονται από τους παραβάτες δήμους και όχι από την Εθνική Κυβερνηση. 2) Όπως γίνεται στην Δανία και αλλες χώρες, να υπάρξει φορολογία άνα τόνο ΑΣΑ, με μεγαλύτερο φόρο για ΑΣΑ που πηγαίνουν σε ΧΑΔΑ, λιγότερο σε ΧΥΤΑ, και ακόμη λιγότερο σε εργοστάσια ΑΣΕ. 3) Ηλεκτρισμός που παράγεται από την καύση της περιεχόμενης στα ΑΣΑ βιομάζας να θεωρειθεί ως ανανεώσιμη ενέργεια, όπως η αιολική ενέργεια, κλπ. (π.χ., Νομος 2244/1994). 4) Η Βουλή να συστήσει στο ΥΠΕΧΩΔΕ να συμπεριλάβει στο εθνικό σχέδιο για εκπομπές άνθρακα (ΚΥΟΤΟ ) την διάσωση εκπομπών άνθρακα ανά τόνο ΑΣΑ που πηγαίνει σε εργοστάσιο ηλεκτρισμού ΑΣΕ, αντί σε ΧΥΤΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να μεταβάλλει την θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προωθηθεί μεταξύ των πρώτων. Η λειτουργία οποιουδήποτε νέου ΧΥΤΑ θα πρέπει να είναι μία προσωρινή λύση μέχρι την κατασκευή μονάδων ΑΣΕ. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε παρουσιάσει μερικά από τα προαναφερθέντα γεγονότα σε άρθρα στην Καθημερινή, την Athens News, σε ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στο 2 ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Μετά από μεσολάβησή

6 Μετατροπή Στερεών Αποβλήτων σε Ενέργεια και Μέταλλα- Θέμελης 6 μας, τρεις μηχανικοί του Δήμου Πάτρας έχουν επισκεφθεί μία από τις καλύτερες εγκαταστάσεις ΑΣΕ στην Ιταλία και έχουν διαπιστώσει «ιδίοις όμασι» υλοποιημένη και άριστα λειτουργούσα τη μέθοδο που προτείνουμε. Δε βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο οι Έλληνες μηχανικοί και εργαζόμενοι να υστερούν ως προς το χειρισμό τέτοιου είδους εγκαταστάσεων στη χώρα, όπως και έχω δει στην επίσκεψη μου του καλού εργοστάσιου αποτεφρώσεως νοσοκομιακών αποβλήτων στα Ανο Λιόσια και όπως εφαρμόζεται σήμερα σε τριάντα πέντε άλλες χώρες. Είμαστε πρόθυμοι να οργανώσουμε για μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος μια τέτοια επίσκεψη σε Ιταλικά, Ολλανδικά ή Δανέζικα εργοστάσια ΑΣΕ. Σας ευχαριστώ Νικόλαος Ι. Θέμελης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Columbia; Πρόεδρος του Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας για Απόβλητα σε Ενέργεια (Waste-to-Energy Research and Technology Council, WTERT) Συμμετέχουν Δημήτριος Παπαμάντελλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο των Πατρών Γεωργία Κολόμβου, Junior Research Associate, Earth Engineering Center, Columbia University Νικόλαος Μήτσος, Research Associate, Earth Engineering Center, Columbia University

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δεκέμβριος 2009 ΤΕΥΧΟΣ 01 Ηλεκτρονική έκδοση του ΠΣΧΜ www.psxm.org.gr ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα;... 5 2.1. Απόβλητα:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρησιακού σχεδίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκού ρεύματος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets)

Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Τίτλος : Διείσδυση στην αγορά μιας τεχνολογίας Α.Π.Ε. εφαρμογή των συσσωματωμάτων βιομάζας (pellets) Αθανασάκος Άγις-Προκόπης Φοιτητής Τεχνολογικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS

Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Κτίρια Χαμηλής και μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με θερμομόνωση EPS Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διογκωμένης Πολυστερίνης ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π. με αγγλικό τίτλο: HELLENIC ASSOCIATION OF EXPANDED POLYSTYRENE (ΗEPSΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ

Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Cogeneration Observatory and Dissemination Europe Leading CODE 2 Partner: Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, ΕΣΣΗΘ Η Ελλάδα αποτελεί μέρος των πιλοτικών κρατών μελών της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά

ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75. Χρονικά ISSN 0356-5526 Νοέμβριος 2013 Τεύχος 8, ΤΟΜΟΣ 75 CCG EAC 65 November 2013 ISSUE 8 VOL. 75 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1η Εκδοση 1936 Χρονικά CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek Chemists

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήστος Παμπίδης Χανιά, Αύγουστος 2012 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη απόδοσης των φωτοβολταικών πάρκων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κατοίκων του δήμου Καλαμαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Διατριβή ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα