04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες"

Transcript

1 Κεφάλαιο σελ : «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια από οποιοδήποτε είδος βιομάζας. Τρεις διαφορετικές θερμικές διεργασίες Καύση για άμεση παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού σε μονάδες συμπαραγωγής ή σε μεικτή καύση σε βιομηχανικές διεργασίες, Θερμική αεριοποίηση και μετέπειτα καύση του αέριου προϊόντος σε μονάδες συμπαραγωγής, σε βιομηχανικές διεργασίες ή χρήση του για παραγωγή χημικών προϊόντων, Πυρόλυση και μετέπειτα καύση του στερεού, υγρού ή/και αέριου προϊόντος σε μονάδες συμπαραγωγής, σε βιομηχανικές διεργασίες ή χρήση του προϊόντος της πυρόλυσης για παραγωγή χημικών ειδών. Η πυρόλυση μπορεί να είναι υψηλών θερμοκρασιών (περίπου 700 o C) ή χαμηλών θερμοκρασιών (περίπου 300 o C, «φρύξη») κάθε διεργασία δίνει διαφορετικούς λόγους στερεού (εξανθράκωμα), υγρού (έλαιο πυρόλυσης) και αέριου (αέριο πυρόλυσης) υπολείμματος. Δυο διαφορετικές βιοχημικές διεργασίες Ζύμωση και κατόπιν καύση του υγρού καυσίμου (αλκοόλη, κυρίως αιθανόλη) σε μηχανικές εσωτερικής καύσης, ως πρόσθετου καυσίμου σε μονάδες συμπαραγωγής, σε βιομηχανικές διεργασίες ή ως πρώτη ύλη για τη μετέπειτα σύνθεση ενός νέου προϊόντος Αναερόβια χώνευση και κατόπιν καύση του αέριου καυσίμου (βιοαέριο) σε μηχανικές εσωτερικής καύσης, ως πρόσθετου καυσίμου σε μονάδες συμπαραγωγής, σε βιομηχανικές διεργασίες ή ως πρώτη ύλη για τη μετέπειτα σύνθεση ενός νέου προϊόντος Κάθε διεργασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 04-00, και κάθε μια θέτει διαφορετικές απαιτήσεις ως προς την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται. Για τις τρεις θερμικές διεργασίες, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ποσότητα, η σύσταση και η συμπεριφορά κατά την τήξη της τέφρας. Μεγάλες ποσότητες τηγμένης τέφρας μπορούν σε ορισμένους τύπους εξοπλισμού - ν δημιουργήσουν σημαντικότατα λειτουργικά προβλήματα και πρέπει να αποφεύγονται. Πτητικά συστατικά της τέφρας, όπως ορισμένα βαρέα μέταλλα, μεταφέρονται στην αέρια φάση κατά την επεξεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να θέσουν περιορισμούς σε ορισμένα είδη διεργασιών. Οι ανόργανες ουσίες διαμοιράζονται μεταξύ της τέφρας πυθμένα και της ιπτάμενης τέφρας η χρησιμότητα αυτών των παραπροϊόντων ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και τις συνθήκες της διεργασίας. Η περιεκτικότητα του καυσίμου σε υγρασία, δηλαδή η κατώτερη θερμογόνος ικανότητα αυτού (βλέπε ενότητα α ), είναι επίσης ένα σημαντικός παράγοντας. Για τις δυο διεργασίες θερμικής μετατροπής αεριοποίηση και πυρόλυση ο ολικός βαθμός απόδοσης της πιο περίπλοκης διεργασίας σε συνδυασμό με το κόστος της μετατροπής και της ύπαρξης αγορών για τα προϊόντα είναι συνήθως περιοριστικοί παράγοντες.

2 Κεφάλαιο σελ. 2 Για τις δυο βιοχημικές διεργασίες, η σύσταση του οργανικού υλικού (βλέπε ) είναι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες, ενώ η χρησιμότητα και η ύπαρξη αγοράς για το υπόλειμμα ως λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σύσταση του ανόργανου κλάσματος. Επικεντρώνοντας την προσοχή στα καύσιμα κλάσματα αστικών στερεών οικιακών αποβλήτων (ΑΣΑ), η πιο σημαντική ιδιότητα είναι η μεταβλητότητά τους ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή και την πόλη. Η σύσταση των οικιακών απορριμμάτων εξαρτάται επίσης από τον πληθυσμό, καθώς τα απόβλητα που «παράγονται» από διαφορετικές ηλικιακές ή εισοδηματικές ομάδες στην κοινωνία τείνουν να διαφέρουν εξαιτίας διαφορών στα πρότυπα κατανάλωσης και στα επίπεδα διαβίωσης. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν μερικές γενικές παρατηρήσεις. Συνήθως, το καύσιμο κλάσμα αποτελείται από εννιά κύρια υλικά, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα α ως προς τη στοιχειακή τους σύσταση, δηλαδή ως προς το περιεχόμενό τους σε άνθρακα (C), υδρογόνο (H), οξυγόνου (O), άζωτο (N) και θείο (S), καθώς σε τέφρα. Η ανάλυση που δίνεται είναι σε % κατά βάρος και επί ξηρού, ενώ αναφέρεται και η (πολύ προσεγγιστική) θερμογόνος ικανότητα αναφοράς σε MJ/kg: C H O N S Τέφρα q NET,DAF 1: Πλαστικά : Λάστιχα : Δέρματα : Υφάσματα : Υπολείμματα ξυλείας 6: Χαρτί : Χαρτόνι : Υπολείμματα τροφών 9: Υπολείμματα κήπων Πίνακας : Τυπική στοιχειακή ανάλυση καύσιμων κλασμάτων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) Το κλάσμα πλαστικών είναι σίγουρα καύσιμο αλλά δεν είναι βιομάζα. Συνήθως, το κλάσμα αυτό περιέχεται στα οικιακά απορρίμματα σε ποσοστό περίπου 5-15% και αποτελείται κυρίως από πλαστικές σακούλες και υλικά συσκευασίας τροφίμων. Τα δυο κλάσματα κάτω από τη διακεκομένη γραμμή υπολείμματα τροφών και κήπων είναι προτιμότερο να ξεχωρίζονται ώστε να αποτελούν ένα γενικό κλάσμα που θα επεξεργαστεί με αναερόβια χώνευση παρά να είναι παρόντα στο καύσιμο κλάσμα. Οι Ευρωπαϊκές στατιστικές για τα απόβλητα δεν είναι πλήρως εναρμονισμένες ωστόσο, συγκεντρώνοντας κανείς δεδομένα από διαφορετικές πηγές μπορεί να συμπεράνει ότι η ολική σύσταση στα κράτη μέλη ποικίλει σημαντικά, με το χαρτί και το χαρτόνι να είναι περίπου 20

3 Κεφάλαιο σελ % και τα πλαστικά περίπου %, περίπου δηλαδή το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας. Γυαλιά, κεραμικά, μέταλλα και άλλα αδρανή κλάσματα ανέρχονται επίσης περίπου στο ένα τρίτο, και τα βιοαποικοδομήσιμα κλάσματα είναι το υπόλοιπο της σύστασης. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η σύσταση είναι εξαιρετικά μεταβλητή και επηρεάζεται από τις τοπικές / περιφερειακές συνθήκες. Θεωρώντας 16 MJ/kg ως τη θερμογόνο ικανότητα του κλάσματος χαρτικών (20 % κατά βάρος), 26 MJ/kg για τα πλαστικά (10 %) και 18 MJ/kg για τα βιοαποικοδομήσιμα (33 %), και 37 % για το υπόλοιπα των μη-καύσιμων κλασμάτων, η ολική θερμογόνος είναι MJ/kg επί του ξηρού υλικού. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του καύσιμου κλάσματος εξαρτάται ισχυρά από τη σύσταση του αλλά και από τον τρόπο οργάνωσης της συλλογής γενικά πάντως μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι γύρω στο 20%, οδηγώντας σε μια τυπική θερμογόνο ικανότητα για τα υγρά απόβλητα της τάξης των 8-10 MJ/kg. Αυτή η τυπική τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαστασιολόγηση μονάδων, αλλά όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο η εφοδιαστική της συλλογής έχει τεράστια επίδραση και μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μεγαλύτερες ή μικρότερες τιμές. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως (Κεφάλαιο 01-04), το περιεχόμενο του χλωρίου στα ΑΣΑ μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ υψηλό, μέχρι και 1 % κατά βάρος (επί ξηρού). Οι πηγές του χλωρίου είναι κυρίως δυο, τα πλαστικά (PVC, πολυβινυλοχλωρίδιο) και το κοινό μαγειρικό αλάτι στα υπολείμματα τροφών. Κατά την καύση, το χλώριο μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό χλωριωμένων υδρογονανθράκων, όπως οι διοξίνες. Καθώς μια αναλυτικότερη περιγραφή της χημείας θα ξεπερνούσε τους σκοπούς αυτού του οδηγού, δεν γίνονται εκτενέστερες αναφορές, ωστόσο ο ρόλος του χλωρίου έχει αναφερθεί αρκετές φορές στο Κεφάλαιο Ένας από τους κύριους ρόλους της Οδηγίας για την Αποτέφρωση των Αποβλήτων είναι η αποφυγή του σχηματισμού τέτοιων ενώσεων. Επομένως, κάθε εξοπλισμός καύσης αποβλήτων πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις αυτής της Οδηγίας : Άμεση καύση Ανεξάρτητα από τις προηγηθείσες διεργασίες, η τελική εξαγωγή της ενέργειας που περιέχεται σε ένα καύσιμο πραγματοποιείται πάντα με την πλήρη οξείδωσή του. Σε περίπτωση που αυτή η οξείδωση λαμβάνει χώρα σε ένα κελί καυσίμου, όπως μπορεί να συμβαίνει με καθαρά καύσιμα όπως η καθαρή αλκοόλη, το υδρογόνο ή καθαροί υδρογονάνθρακες, συνήθως δεν χαρακτηρίζεται ως «καύση» - σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όμως αποκαλείται ως τέτοια. Τα κελιά καυσίμων εξετάζονται στην ενότητα αλλά, καθώς απαιτούν ένα πολύ καθαρό καύσιμο, δεν αποτελούν μια ρεαλιστική εναλλακτική για καύσιμα που προέρχονται από κλάσματα αποβλήτων. Στο τρέχον πλαίσιο, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο άμεση καύση για την καύση του στερεού, καύσιμου κλάσματος που προκύπτει από την σωστή διαλογή των αστικών στερεών αποβλήτων και για τα ξεχωρισμένα και καθαρά καύσιμα κλάσματα των στερεών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

4 Κεφάλαιο σελ. 4 Μια γενική εισαγωγή στην άμεση καύση παρουσιάζεται στην ενότητα και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο , ειδικά στις ενότητες ε για την τηλεθέρμανση, ζ και η για τη συμπαραγωγή και την παραγωγή ηλεκτρισμού και θ όπου εξετάζονται οι λέβητες στερεών καυσίμων. Στα απόβλητα, η περιεχόμενη τέφρας είναι συνήθως υψηλή, ελάχιστα κάτω του 15% κατά βάρος, και η τήξη της τέφρας αρχίζει σε χαμηλές θερμοκρασίες, ακόμα και στους 700 o C. Συνήθως, το καύσιμο τεμαχίζεται πριν την τροφοδοσία στο λέβητα και τα μαγνητικά υλικά διαχωρίζονται, ωστόσο παραμένουν σημαντικές ποσότητες τέφρας και η θερμοκρασία τήξης δεν επηρεάζεται από αυτόν το διαχωρισμό των μαγνητικών υλικών. Επομένως, οι λέβητες σε εφαρμογές άμεσης καύσης πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ποσότητες τηγμένης τέφρας στο θάλαμο καύσης. Τέτοια σχέδια λεβήτων είναι διαθέσιμα στην αγορά εδώ και πολύ καιρό και επιδεικνύουν υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. Τα καυσαέρια από την καύση αποβλήτων περιέχουν αρκετές διαβρωτικές ουσίες σε σχετικά υψηλές (σε σχέση με τα καθαρά βιοκαύσιμα) συγκεντρώσεις. Σε εφαρμογές συμπαραγωγής, το γεγονός αυτό περιορίζει τη θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού σε περίπου o C, και επομένως μειώνεται ο ολικός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης από την καύση αποβλήτων. Η άμεση καύση για την παραγωγή θερμότητας ή για συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού (εφόσον μπορεί να γίνει αποδεκτός ο χαμηλός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης) είναι μια από τις κύριες εναλλακτικές οδούς αξιοποίησης του καύσιμου κλάσματος των αποβλήτων : Θερμική αεριοποίηση Το αέριο προϊόν μετά από έναν αεριοποιητή είναι μικρότερο σε ποσότητα από τα καυσαέρια που προκύπτουν από μια διεργασία καύσης, επομένως ενδεχομένως να είναι και χαμηλότερου κόστους ο καθαρισμός του από διαβρωτικές και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Ωστόσο, ο καθαρισμός απαιτεί ψύξη του αερίου, δηλαδή ενσωμάτωση ενός βήματος απώλειας θερμότητας και μείωσης της ολικής απόδοσης. Σε μερικές περιπτώσεις όπου το αέριο μπορεί να πουληθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε μια διεργασία υψηλής προστιθέμενης αξίας αυτός ο τρόπος μπορεί να είναι πιο βιώσιμος σε σχέση με την άμεση καύση. Το αέριο προϊόν, ανάλογα με τη διεργασία αεριοποίησης (βλέπε ενότητα ), μπορεί να έχει υψηλή θερμογόνο ικανότητα και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αεριοστροβίλους (βλέπε ενότητα ζ). Το αέριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε βιομηχανικές διεργασίες. Παρά την αύξηση του κόστους και τη μείωση της απόδοσης κατά την αεριοποίηση, η διεργασία μπορεί να είναι μερικές φορές μια βιώσιμη εναλλακτική για την θερμική επεξεργασία του καύσιμου κλάσματος των αποβλήτων.

5 Κεφάλαιο σελ : Πυρόλυση, συμπεριλαμβανομένης της φρύξης Η πυρόλυση που μπορεί να είναι είτε υψηλών είτε χαμηλών θερμοκρασιών στοχεύει στην παραγωγή ενός καύσιμου αερίου, ενός καύσιμου υγρού και ενός καύσιμου στερεού. Σε διεργασίες χαμηλών θερμοκρασιών (~ o C), όπως η φρύξη (torrefaction), το κύριο μέρος του ανόργανου κλάσματος παραμένει στο στερεό καύσιμο, το εξανθράκωμα. Έτσι, το στερεό καύσιμο που προκύπτει από την πυρόλυση μπορεί να έχει μεγαλύτερη θερμογόνο ικανότητα, αλλά δεν είναι κατ ανάγκη ένα περιβαλλοντικά (ή λειτουργικά) αναβαθμισμένο καύσιμο σε σχέση με το αρχικό. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες πυρόλυσης, ένα μεγαλύτερο κλάσμα των ενώσεων που συνεισφέρουν στη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου «αποστάζονται» από το εξανθράκωμα και μεταφέρονται στο αέριο ή στο υγρό κλάσμα. Έτσι, όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία πυρόλυσης, τόσο καθαρότερο είναι το εξανθράκωμα αλλά και τόση μικρότερη είναι η ενέργεια που παραμένει στο στερεό υπόλειμμα. Οι ακαθαρσίες του καυσίμου μοιράζονται μεταξύ του αέριο καυσίμου (αέριο πυρόλυσης), του υγρού καυσίμου (έλαιο πυρόλυσης) και του στερεού καυσίμου (εξανθράκωμα). Η κατανομή αυτή εξαρτάται από τη διεργασία και τη θερμοκρασία. Η πυρόλυση ενός εξαιρετικά περίπλοκου μείγματος υλικών όπως είναι τα κλάσματα αποβλήτων είναι μια εξαιρετικά απρόβλεπτη διεργασία εξαιτίας της μεταβλητότητας της πρώτης ύλης και της θερμογόνου ικανότητας αυτής. Έτσι, τα προϊόντα της πυρόλυσης είναι επίσης αδύνατον να προβλεφθούν και θα είναι πρακτικά αδύνατον να ισχυριστεί κανείς ότι η διεργασία προσθέτει αξία στα προϊόντα τέτοια που να δικαιολογεί το αυξημένο κόστος που συνεπάγεται αυτό το πρόσθετο βήμα στην επεξεργασία των αποβλήτων. Ωστόσο, εάν ένα συγκεκριμένο κλάσμα, όπως ελαστικά αυτοκινήτων ή κάτι παρόμοιο, μπορεί να διαχωριστεί, η κατάσταση αλλάζει και η πυρόλυση μπορεί να αποτελεί μια βιώσιμη διεργασία που προσθέτει αξία στην πρώτη ύλη από ενεργειακής σκοπιάς : Βιοχημική ζύμωση Προφανώς, η βιοχημική επεξεργασία ενός αποβλήτου πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στο υγρό οργανικό κλάσμα και όχι στα καύσιμα κλάσματα. Η ζύμωση για παραγωγή αλκοολών, η οποία είναι και ότι συνήθως εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «ζύμωση» εδώ, απαιτεί από την πρώτη ύλη να περιέχει σημαντικές ποσότητες εύκολα ζυμώσιμων σακχάρων (δείτε και την ενότητα ). Τέτοια σάκχαρα είναι γνωστά ως εξόζες, δηλαδή περιέχουν έξι άτομα άνθρακα στο μόριό τους. Όμως πολλά σάκχαρα που περιέχονται στη βιομάζα αποτελούνται μόνο από πέντε άτομα άνθρακα. Σε περίπτωση που ένα οργανικό κλάσμα με υψηλό περιεχόμενο σακχάρων είναι εύκολα διαθέσιμο και σε μεγάλες ποσότητες, όπως τα απόβλητα από μια βιομηχανία ζάχαρης, τότε ίως είναι εφικτό να κατασκευαστεί μια ξεχωριστή μονάδα ζύμωσης. Σε περίπτωση που αυτό δε συμβαίνει, είναι μάλλον προτιμότερο να αναμειγνύεται το πλούσιο σε σάκχαρα απόβλητα

6 Κεφάλαιο σελ. 6 με ένα υπόστρωμα που περιέχει περισσότερο άζωτο και το μείγμα να τροφοδοτείται σε έναν αναερόβιο χωνευτή : Βιοχημική (αναερόβια) χώνευση Κάθε οργανική ύλη μπορεί να υποστεί βιοχημική αποικοδόμηση, ένας από τους κύριους μηχανισμούς της οποίας είναι η αναερόβια χώνευση. Πάντως, διαφορετικά υλικά αποσυντίθενται σε διαφορετικούς ρυθμούς και το παραγόμενο αέριο (βιοαέριο) παρουσιάζει διαφορές ως προς τη σύστασή του. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα α, το βιοαέριο που προέρχεται από τη χώνευση οργανικών αποβλήτων έχει συνήθως χαμηλότερη περιεκτικότητα σε μεθάνιο εν συγκρίσει με το αέριο που παράγεται από την κοπριά ή της μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Από τον Πίνακα προκύπτει επίσης ότι το αέριο από τα οικιακά απορρίμματα περιέχει επίσης περισσότερες χλωριωμένες ενώσεις και περισσότερους αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Οι χλωριωμένες ενώσεις προκύπτουν εν μέρει από την παρουσία αλατιού στο οργανικό (προερχόμενο από τρόφιμα) κλάσμα των οικιακών απορριμμάτων και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα διάβρωση σε μηχανικές εσωτερικής καύσης εφαρμογών συμπαραγωγής αν το βιοαέριο δεν υποστεί καθαρισμό. Επίσης, το χωνευμένο υπόλειμμα μπορεί να είναι μολυσμένο και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό ή ως λίπασμα σε αγροτική γη. Και οι δυο ιδιότητες η μείωση της ποιότητας του αερίου και του υπολείμματος της χώνευσης οδηγούν στο ίδιο συμπέρασμα: ότι η αναερόβια χώνευση κλασμάτων απορριμμάτων πρέπει να γίνεται ξεχωριστά ώστε να μην υπάρχει επίδραση ούτε στην ποιότητα ούτε στη σταθερότητα διεργασιών που τροφοδοτούνται με καθαρότερο υπολείμματα : Θέματα Σχεδιασμού Η άμεση καύση για την παραγωγή θερμότητας ή, εφόσον μπορεί να γίνει δεκτός ο χαμηλός ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης, για την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού είναι μια από τις κύριες εναλλακτικές για το καύσιμο κλάσμα των απορριμμάτων. Παρά την αύξηση του κόστους και των απωλειών, η αεριοποίηση μπορεί να αποτελεί στο μέλλον μια βιώσιμη εναλλακτική για τη θερμική επεξεργασία των καύσιμων κλασμάτων απορριμμάτων. Η πυρόλυση ενός εξαιρετικά περίπλοκου μείγματος υλικών όπως είναι τα κλάσματα απορριμμάτων είναι μια πολύ απρόβλεπτη διεργασία εξαιτίας της μεταβαλλόμενης σύστασης της πρώτης ύλης και της κυμαινόμενης θερμογόνου ικανότητάς της. Επομένως, τα προϊόντα της διεργασίας δε θα μπορούν να προβλεφθούν και θα είναι πρακτικά αδύνατον να ισχυριστεί κανείς ότι η διεργασία προσθέτει αξία στα προϊόντα σε τέτοια βαθμό ώστε να δικαιολογεί το πρόσθετο κόστος από την εφαρμογή αυτού του βήματος επεξεργασίας.

7 Κεφάλαιο σελ. 7 Για να είναι η διεργασία της πυρόλυσης βιώσιμη οικονομικά, το παραγόμενο καύσιμο πρέπει να έχει προβλέψιμες ιδιότητες. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται ο διαχωρισμός ενός καλά ορισμένου κλάσματος από τα απόβλητα. Εάν αυτό είναι εφικτό, τότε η πυρόλυση ίσως είναι ένας καλός τρόπος για την παραγωγή ενός χρήσιμου δευτερογενούς καυσίμου από κλάσμα αποβλήτων. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθέσιμο σε επαρκείς ποσότητες ένα οργανικό κλάσμα πλούσιο σε σάκχαρα, όπως απόβλητα από μια μονάδα παραγωγής ζάχαρης, ίσως είναι εφικτό να κατασκευαστεί μια μονάδα ζύμωσης. Αν αυτό δε συμαίνει, είναι προτιμότερο να αναμειχθεί το πλούσιο σε σάκχαρα κλάσμα με ένα υπόστρωμα που περιέχει περισσότερο άζωτο και το μείγμα να τροφοδοτήσει έναν αναερόβιο χωνευτή. Καθώς η παρουσία οικιακών αποβλήτων τείνει να χαμηλώνει όχι μόνο την ποιότητα του αερίου αλλά και του χωνευμένου υπολείμματος, η αναερόβια χώνευση κλασμάτων απορριμμάτων πρέπει να γίνεται ξεχωριστά, ώστε να μην επιδρά στην ποιότητα ή τη σταθερότητα διεργασιών χώνευσης που τροφοδοτούνται με καθαρότερο υποστρώματα.

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα

01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Κεφάλαιο 01-03 σελίδα 1 01-03: Εισαγωγή στη βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Η σειρά 3 - «Βιοαποικοδομήσιμα» του Οδηγού BISYPLAN επικεντρώνεται στα βιομηχανικά βιολογικά απόβλητα, στην ιλύ βιολογικών καθαρισμών,

Διαβάστε περισσότερα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα

01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Κεφάλαιο 01-01 σελ. 1 01-01: Εισαγωγή στη λιγνο-κυτταρινούχο βιομάζα Το ξύλο αποτέλεσε την πρώτη πηγή ενέργειας για την ανθρωπότητα, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε ποικιλία εφαρμογών όπως η θέρμανση, η μαγειρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιά άγονης γραμμής» Πράσινος Ζαννής Εξεταστική επιτροπή: Καθ. Ευάγγελος Γιδαράκος (Επιβλέπων καθηγητής) Καθ. Βασίλης Γκέκας Dr. Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» «Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από στελέχη βαμβακόφυτου μέσω θερμοχημικής και βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Τι είναι το βιοαέριο Το βιοαέριο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον

Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Πτυχιακή εργασία Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε Αστικό Περιβάλλον Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες

03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες Κεφάλαιο 03-03 σελ. 1 03-03 Βιοαποικοδομήσιμη βιομάζα Εφοδιαστικές αλυσίδες 03-03-00 Εισαγωγή στη διαχείριση χωνεύσιμης βιομάζας Οι Ευρωπαϊκές τεχνολογίες χρησιμοποιούν εκτενείς προ- και μετά- χωνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ευθύμιος Νταρακάς Αναπληρωτής Καθηγητής Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΑΞΗ Α1 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘ/ΤΡΙΑ: κα Μερόπη ΤΕΡΖΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ 2010-2011 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Ελένη Κυριάκου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό

02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό Κεφάλαιο 02-01 σελ. 1 02-01: Ξυλώδης Βιομάζα - Δυναμικό Τα δέντρα αποτελούν μια σταθερή παρουσία στη ζωή του ανθρώπου. Αν και η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό κάποιου σκεπτόμενου τα δέντρα είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ βιοαερίου Με την υποστήριξη του Στοιχεία έκδοσης Συγγραφείς Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl, Michael Köttner, Tobias Finsterwalder, Silke Volk, Rainer Janssen, Κωνσταντίνος Σιούλας (συγγραφή κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πολυτεχνειούπολη, Χανιά 731 00 Καθηγητής Αλέξανδρος Π. Οικονομόπουλος Δ/ντής Εργαστηρίου Διαχείρισης Αερίων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων E-mail: eco@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα