INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή & Αντίκτυπος στην Ναυτιλία Μεταπτυχιακή εργασία (Master Thesis) Φοιτητή Ά κύκλου κ. Χριστόφορου Γ. Μπίσια Υπεύθυνος Καθηγητής : κ. Ε.Τζαννάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Λοιπά µέλη επιτροπής: Α.Μ Γουλιέλµος Καθηγητής Κ. Γκιζιάκης Καθηγητής Πειραιάς - Νοέµβριος 2003

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILITY SECURITY CODE Εφαρµογή και αντίκτυπος στην Ναυτιλία Μεταπτυχιακή Εργασία (Master Thesis) του φοιτητή Α κύκλου Χριστόφορου Γ. Μπίσια Επιβλέπων Καθηγητής: Ερνέστος Τζαννάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Λοιπά Μέλη Επιτροπής : Α.Μ Γουλιέλµος Καθηγητής Κ. Γκιζιάκης Καθηγητής Φιλοξενούσα επιχείρηση : Thenamaris Shipmanagement INC Περίοδος Φιλοξενίας : Φεβρουάριος 2003 Νοέµβριος 2003 Πειραιάς Νοέµβριος 2003

3 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών και τους καθηγητές του µεταπτυχιακού προγράµµατος στην Ναυτιλία, που µου έδωσαν την ευκαιρία συµµέτοχης µου στο πρόγραµµα αυτό. Τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. Ερνέστο Τζαννάτο, την ναυτιλιακή εταιρεία Thenamaris Management INC και ιδιαίτερα τον κ. Γεώργιο εληγιώργη για τις πολύτιµες γνώσεις που µου προσέφεραν κατά την εννιάµηνη συνεργασία µαζί τους, καθώς και την εποικοδοµητική παρέµβαση του καθηγητή κ. Α. Μ Γουλιέλµου. Επίσης ευχαριστώ τους γονείς µου, κ. Μπίσια Γεώργιο και Μπίσια Ελένη για την βοήθεια τους τόσο σε πρακτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο, καθώς και τους φίλους µου, που µε στήριξαν όλη αυτή την περίοδο. Μπίσιας Γ. Χριστόφορος Νοέµβριος 2003

4 International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενδεχόµενοι κίνδυνοι 3 Αντίκτυπος των µέτρων ασφαλείας 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1 Σύµβαση Solas & ISPS κώδικας Ανάλυση κώδικα 8 Η εταιρεία και το πλοίο 10 Οι λιµενικές Εγκαταστάσεις 11 Ευθύνες των συµβαλλόµενων κυβερνήσεων Απαιτήσεις του κώδικα ISPS 13 Τα Επίπεδα ασφαλείας Security levels 14 Καθορισµός ασφαλείας Security Assessment 14 Σχέδιο ασφάλειας πλοίου - Ship Security Plan 15 Ανώτατος υπάλληλος ασφαλείας πλοίων - Ship Security Officer 16 Ανώτατος υπάλληλος ασφαλείας εταιρείας - Company Security Officer 16 Έλεγχος πιστοποίησης του πλοίου Νέο κεφάλαιο Solas. Ειδικά µέτρα για να ενισχυθεί η θαλάσσια ασφάλεια Απαιτήσεις της Solas 19 Αναγνωρισµένοι οργανισµοί ασφαλείας - Recognized Security Organizations 19 Automatic Identification System - AIS 19 Αριθµός Αναγνώρισης Πλοίων - Ship Identification Number 19 Σύστηµα Ασφαλείας - Ship Alert System 20 Αρχείο διαρκούς Σύνοψης - Continuous Synopsis Record 21 Απειλές στα πλοία 21 Ειδική ευθύνη των εταιρειών 21 Κρίση πλοιάρχου 22 Έλεγχος πλοίων 22 Πλοία τα οποία προτίθενται να καταπλεύσουν σε λιµένα άλλου συµβαλλόµενου κράτους 23 ήλωση ασφαλείας - Declaration of Security 24 Ηµεροµηνίες πιστοποίησης Εφαρµογή µέτρων στις ναυτιλιακές δραστηριότητες Η Ασφάλεια των λιµένων 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2 ιεθνής συνειδητοποίηση της επιτακτικής ανάγκης για ενίσχυση 29 I

5 International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) της ασφάλειας στις θαλάσσιες µεταφορές 2.1 ΝΟ Τροµοκρατία και Ναυτιλία, το παρελθόν και η αφορµή για νοµοθετικές αλλαγές ιεθνής Οργανισµός Εργασίας - ILO Παγκόσµιος Οργανισµός Τελωνείων - WCO Η οµάδα των Τα Μέτρα ασφαλείας των ΗΠΑ Οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λιµένες και θαλάσσια ασφάλεια Στοιχεία ενός επιτυχούς σχεδίου ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων Port Facility Security Plan Μέτρα ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων ΗΠΑ Αυστραλιανοί λιµένες και ασφάλεια Ευρωπαϊκά λιµάνια και ασφάλεια 66 Το λιµάνι του Ρότερνταµ Ελληνικά λιµάνια και ασφάλεια 67 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 Security - Safety Ανθρώπινο σφάλµα Ανθρώπινος παράγοντας και security Αντίκτυπο ασφάλειας στην Ναυτιλία Security και ναυτιλία εµπορευµατοκιβωτίων Double hull πλοία και τροµοκρατικές επιθέσεις Κλάσεις και προετοιµασία για το ασφάλεια Ελληνικός Νηογνώµονας Security vs Safety Σύγκριση µεταξύ του ISM και του ISPS κώδικα 88 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4 Νοµικά ζητήµατα - Εισαγωγή Συµµόρφωση Μεταφερόµενα αγαθά - Carriage goods Ναυλοσύµφωνα Περιορισµός - Limitation Liability Security και Ρ&Ι clubs Ασφαλιστικές επιπτώσεις Προϋποθέσεις ασφάλισης των συναφών µε τις θαλάσσιες µεταφορές κινδύνων Ασφάλεια φορτίου και κύτους - Cargo and hull insurance Μη αποκαλύψιµα έγγραφα - Disclosure documents Freight forwarders and sellers Γενικά νοµικά προβλήµατα που πηγάζουν από το Divergence approach Λιµένες 116 II

6 International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) 4.11 Drafting of new clause 118 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 5.1 Η ασφάλεια στην θάλασσα. Πρόκληση για την αποτελεσµατικότητα, τη συνοχή και την αµοιβαία αναγνώριση Βελτίωση της ασφάλειας ολόκληρης της αλυσίδας διαχειριστικής υποστήριξης Έλεγχος και διαχείριση της ασφάλειας στη θάλασσα Η ενότητα θα αποτρέψει το χάος Η αναγκαιότητα του κώδικα Συµπεράσµατα 126 References - Βιβλιογραφία 134 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Καθορισµός κίνδυνος- Security Assessment 2. Continuous Synopsis Record International Ship Security Certificate (δείγµατα) 3. Ψηφίσµατα Solas 4. Λευκή Βίβλος - White list 5. Homeland Security Act of Σύγκριση MTSA & ISPS κώδικα 7. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και κώδικας 8. Πειρατεία Ένοπλες επιθέσεις ενάντια σε πλοία III

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ξεκίνηµα του νέου αιώνα βρήκε την ανθρωπότητα να κινείται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς σε µια νέα εποχή: Την εποχή της παγκοσµιοποίησης, της τεχνολογίας και της επικοινωνίας. Μια εποχή µε καινούργιες ευκαιρίες και δυνατότητες. Αλλά και µε νέους εντελώς διαφορετικούς, αθόρυβους και υποχθόνιους κινδύνους. Η εµβέλεια των νέων κινδύνων δεν έχει σύνορα. Οι µάστιγες της νέας εποχής δεν αφορούν ορισµένα κράτη αλλά ολόκληρη την παγκόσµια κοινότητα και, δυστυχώς, οι επιπτώσεις από τους νέους κινδύνους συνειδητοποιήθηκαν µε σχετική καθυστέρηση. Η αυτοκαταστροφική τάση του σύγχρονου πολιτισµού, του εκσυγχρονισµού και της άναρχης ανάπτυξης ενάντια στη µητέρα φύση αποτελεί σήµερα ένα από τα κορυφαία προβλήµατα της ανθρωπότητας. Η µόλυνση των θαλασσών, λιµνών, ποταµών, αέρα, εδάφους και υπεδάφους, η εξαφάνιση ειδών πανίδας και χλωρίδας, η διατάραξη της τροφικής αλυσίδας, τα τοξικά είναι µερικά µόνον από τα προβλήµατα που έπρεπε ήδη να έχουµε αντιµετωπίσει. Μετά από τις τροµοκρατικές επιθέσεις τις 11 Σεπτεµβρίου του 2001 στις ΗΠΑ ο κόσµος εκτός των άλλων προαναφερθέντων προβληµάτων αντιµετωπίζει τεράστια αβεβαιότητα και κλίµα ανησυχίας. Τα κύµατα κλονισµού και η έλλειψη εµπιστοσύνης από εκείνα τα τραγικά γεγονότα έχουν διαδωθεί σε όλο τον κόσµο και οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σχεδόν σε κάθε άποψη της ζωής µας. Οι προληπτικές και λειτουργικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη προστασία έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή των καταλόγων προτεραιότητας των σχεδιαστών -1-

8 πολιτικής. Είναι αξιοσηµείωτο, εντούτοις, ότι ένας διεθνώς αποδεκτός ορισµός κατά της τροµοκρατίας 1 δεν υφίσταται ακόµα. Η ανάγκη να ενισχυθεί η ασφάλεια είναι παγκοσµίως επιτακτική και αναγνωρισµένη από τις κυβερνήσεις και τη ίδια τη βιοµηχανία. Η τέλεια ασφάλεια είναι ένας αδύνατος στόχος και δεν υφίστανται. Σε περιόδους σοβαρής κρίσης υπάρχει µια τάση να προσπαθούµε να συλλάβουµε κάθε πιθανή πιθανότητα και να βρούµε µέτρα που θα µπορούσαν ν αποτρέψουν αυτή την πιθανότητα. Εντούτοις, ανεξάρτητα από το πόσο σοβαρές µπορούν να είναι οι απειλές ασφάλειας, έντονα µέτρα ασφάλειας δεν µπορεί να στηριχτούν για περισσότερο από µερικές ηµέρες κάθε φορά. Προκειµένου να γίνουν λογικές κινήσεις για το πότε πρέπει να γίνει εφαρµογή των απαραίτητων µέτρων ασφάλειας καθώς και ο βαθµός έντασης τους, είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητά καλύτερα οι τύποι και η πιθανότητα των κινδύνων που αντιµετωπίζονται από το δίκτυο των µεταφορών. Ως συνέπεια της 11ης Σεπτεµβρίου, η ναυτιλιακή κοινότητα κατέδειξε την πλήρη υποστήριξη της στην ανάγκη να νικηθεί η τροµοκρατία και οποιεσδήποτε άλλες απειλές στην ασφάλεια των πλοίων. Η ασφάλεια είναι ένα ζήτηµα όπου κατ' εξοχή όλοι οι κρίκοι στην αλυσίδα µεταφορών πρέπει να περιληφθούν προκειµένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσµατα. Όλοι οι κρίκοι αυτοί πρέπει να φέρουν το µερίδιο ευθύνης τους, διαφορετικά η "πιό αδύνατη σύνδεση µεταξύ τους" θα είναι ο στόχος των τροµοκρατών προκειµένου αυτοί να διεισδύσουν στο σύστηµα. Η ασφάλεια στην θάλασσα και στον αέρα είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα που δηµιουργείται από την τροµοκρατία και τις παράνοµες πράξεις και υπό αυτήν τη µορφή αυτά απαιτούν τη παγκόσµια προσοχή και τις λύσεις που µόνο οι αντίστοιχοι διεθνείς οργανισµοί, δηλαδή ο International Maritime Organization ( ΝΟ) και ο International Civil Aviation Organization (ICAO) µπορούν να παρέχουν. Η ασφάλεια των τρένων εµφανίζεται να στρέφεται κατά ένα µεγάλο µέρος από εθνικές πρωτοβουλίες, ενώ η τροµοκρατία στο δρόµο και τις µεταφορές πλωτών οδών έχει λάβει σχετικά λίγη προσοχή. Εντούτοις, µέσω της πόρτας-πόρτας (door to door) έννοιας που περιλαµβάνει διάφορους τρόπους µεταφοράς, όλοι οι τρόποι µεταφοράς έχουν σχέση αναπόφευκτα µε τις αυξανόµενες εκτιµήσεις ασφάλειας. Ως εκ τούτου, απαιτείται µια σωστή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, για καλύτερα αποτελέσµατα. -2-

9 Πρέπει να γνωρίζουµε καλά ότι οι τροµοκρατικές ενέργειες µπορούν να πραγµατοποιηθούν οπουδήποτε και οποτεδήποτε ανεξάρτητα από τα εκάστοτε κίνητρα. Οι θαλάσσιες µεταφορές δεν αποτελούν ασφαλώς εξαίρεση. Ενδεχόµενοι κίνδυνοι Ενώ οι επιθέσεις της 11 Σεπτεµβρίου περιέλαβαν τα αεροσκάφη και τους αερολιµένες, τα πλοία και η υποδοµή των θαλάσσιων µεταφορών είναι τρωτά στους τροµοκρατικούς κινδύνους. Τα πλοία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως όπλο για µια επίθεση, για να µεταφέρουν όπλα ή επικίνδυνα υλικά και µε τη βύθιση τους να αναστατώσουν την υποδοµή των µεταφορών (π.χ. είσοδος λιµένων, δίαυλοι καναλιών, κ.α). Οι µεταφορείς χηµικών ουσιών και αερίου και τα φορτωµένα πετρελαιοφόρα είναι ιδιαίτερα τρωτά και υποκείµενα αυξανόµενου κίνδυνου. Τα εµπορευµατοκιβώτια που µεταφέρονται µε πλοία θα µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν για να περάσουν λαθραία όπλα µαζικής καταστροφής ή υλικά απαραίτητα στους τροµοκράτες. Λαµβάνοντας υπόψη τον πιθανό κίνδυνο, οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει εκτενή µέτρα για να προστατεύσουν τους λιµένες και τα πλοία της 2. Καµία άλλη χώρα δεν έχει µέχρι τώρα µονοµερώς και δραστικά προσπαθήσει να αλλάξει τις τρέχουσες ρυθµίσεις ασφάλειας της για τη ναυτιλία. Τα επιβατηγά πλοία αποτελούν πρόσφορους στόχους λόγω του πλήθους των ζωών που τίθενται άµεσα σε κίνδυνο σε περίπτωση εκδήλωσης τροµοκρατικής ενέργειας. Τα φορτηγά πλοία είναι εξίσου ευάλωτα λόγω κυρίως των επικίνδυνων φορτίων που µεταφέρουν. Η ίδια η φύση ορισµένων επικίνδυνων φορτίων µπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους τροµοκράτες οι οποίοι ενδέχεται, για παράδειγµα, να αναζητήσουν τρόπους για ν ανατινάξουν τα πλοία που µεταφέρουν τα φορτία αυτά µέσα σε κάποιο λιµένα. Αν εξαιρέσουµε την επίθεση στο Achille Lauro και στο City of Poros κανένα άλλο επιβατηγό η κρουαζιερόπλοιο δεν έχει υποστεί τέτοια είδους επίθεση (συγκρίνοντας τα µε τις αεροπειρατείες). Εντούτοις, τα φορτηγά πλοία είναι θύµατα πράξεων πειρατείας και ένοπλων ληστειών. Ο συνολικός αριθµός γεγονότων πειρατείας και ένοπλης ληστείας ενάντια σε πλοία που αναφέρθηκαν και έχουν -3-

10 εµφανιστεί από το 1984 ως το 2002 ήταν περιστατικά 3. Στο παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα κρούσµατα και οι επικίνδυνες περιοχές. Βλ Παράρτηµα 8 Bureau Veritas 2003 Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς πόσες ζωές θα χαθούν και πόσο µεγάλη ζηµιά θα προκληθεί στο περιβάλλον σε µια τέτοια περίπτωση. εν πρέπει ασφαλώς να λησµονεί κανείς το διεξαγόµενο δια θαλάσσης παράνοµο εµπόριο πυρηνικών, βακτηριολογικών ή χηµικών προϊόντων τα οποία ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν αργότερα κατά της χώρας προορισµού του φορτίου. Εποµένως, η αξιολόγηση των κινδύνων πρέπει να εστιαστεί στην πιθανότητα και την πιθανή σοβαρότητα των κινδύνων, π.χ. ανά γεωγραφική θέση, τα χαρακτηριστικά του τρόπου µεταφορών, των θεσµικών και νοµικών πλαισίων, τα προβλήµατα εύκολης πρόσβασης, τα µέτρα ασφάλειας, κ.α. Τα µέτρα ασφάλειας σχετικά µε τη ναυτιλία πρέπει να είναι σαφή για τις απαιτήσεις τις σχετικές µε τα πλοία, τα πληρώµατα, τους επιβάτες, τους ναυλωτές, τους παραλήπτες, τους τελικούς µεταφορείς, τους µεταφορείς οδικών και σιδηροδροµικών µεταφορών, που περιλαµβάνονται στο διεθνές εµπόριο και πρέπει να είναι κατάλληλα για το επίπεδο απειλής που αξιολογείται. Ο αντίκτυπος των µέτρων ασφάλειας Οι αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας και µια σειρά αλλαγών έχουν επηρεάσει επίσης το κόστος στα εµπορεύµατα που µεταφέρονται αεροπορικώς και δια µέσω θαλάσσης. Για τις διεθνείς αποστολές µέσω θάλασσας, αυτό έχει περιλάβει τις απαιτήσεις ανακοίνωσης 24 ώρες νωρίτερα της άφιξης του πλοίου στο λιµένα -4-

11 κατάπλου, τις συχνότερες επιθεωρήσεις των Ακτοφυλακών και τις υποχρεώσεις συνοδειών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση των δαπανών και σε µεγαλύτερο χρόνο αναµονής. Το υψηλό κόστος των δαπανών ασφάλειας οδήγησε στην επιβολή, υψηλότερων τόσο εµπορικών ασφαλίστρων όσο και «πολεµικών» ασφαλιστικών προσαυξήσεων για ορισµένες ευαίσθητες περιοχές. Η πρόσφατη αναφορά του ΟΟΣΑ 4 στον αντίκτυπο των τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου στο διεθνές εµπόριο, αναφέρει ότι το κόστος των χρονικών καθυστερήσεων, της γραφειοκρατίας και της συµµόρφωσης, σχετικά µε τη διέλευση των συνόρων κυµάνθηκε από 5% ως 13% της αξίας των σχετικών αγαθών και ότι τα µέτρα ασφάλειας θα µπορούσαν να προσθέσουν ένα περαιτέρω 1% µε 3% σε αυτές τις δαπάνες. Θα ήταν ιδανικό οι κυβερνήσεις ν αποφεύγουν τις δυσανάλογες µε αυτά, γραφειοκρατία και δαπάνες. Η ναυτιλία πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετεί τη ροή του διεθνούς εµπορίου αποτελεσµατικά και αποδοτικά και, για να το εξασφαλίσει αυτό, τα πλοία, οι εγκαταστάσεις λιµένων πρέπει επαρκώς να προετοιµαστούν για τη προστασία από τις τροµοκρατικές επιθέσεις ή άλλες µορφές εγκληµατικών πράξεων. Τα νέα µέτρα ασφάλειας πρέπει να ισορροπηθούν σε σχέση µε τους στόχους που ακολουθούν, τις δαπάνες και τον αντίκτυπο τους στην κυκλοφορία. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εξεταστούν προσεκτικά οι προτάσεις και ν αξιολογηθεί αν αυτές είναι ρεαλιστικές και εφικτές. εν πρέπει να σταµατήσουν αδικαιολόγητα τα προσωπικά ανθρώπινα δικαιώµατα των πολιτών, ούτε η αποµόνωση διαφόρων κρατών, εξυπηρετώντας εποµένως το σκοπό των τροµοκρατών. Το κόστος και η διανοµή του κόστους των µέτρων ασφάλειας πρέπει να βασιστούν στις εκτιµήσεις των λογικών µέτρων που θα µπορούσαν να τεθούν σε ισχύ προκειµένου να αποτραπεί ή να µειωθεί ο κίνδυνος των τροµοκρατικών επιθέσεων. Η ανάλυση πρέπει να µετρήσει το πραγµατικό κόστος των άµεσων και έµµεσων δαπανών εφαρµογής. Τα µονοµερή µέτρα θεωρούνται απαράδεκτα, ειδικά όταν εφαρµόζονται δυσανάλογα και εις βάρος των συµφερόντων των τρίτων χωρών. Τα µονοµερή και αυθαίρετα µέτρα πρέπει να αποφευχθούν δεδοµένου ότι παρακωλύουν το παγκόσµιο εµπόριο µε την αύξηση των γραφειοκρατικών εργασιών καθώς επίσης και µέσω -5-

12 άλλων εµποδίων και τελικά οδηγούν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και των δυσµενών οικονοµικών αποτελεσµάτων. Λαµβάνοντας υπόψη το διεθνή χαρακτήρα των θαλάσσιων µεταφορών, οι απαιτήσεις ασφάλειας πρέπει να βασιστούν στις αµοιβαίες ρυθµίσεις, που εφαρµόζονται οµοιόµορφα και που επιβάλλονται χωρίς διάκριση επιτρέποντας έτσι την αποδοτικότερη ροή του εµπορίου. Οι προφυλάξεις ενάντια σε µια επίθεση απαιτούν πληροφορίες, ως εκ τούτου και αυτό θα είναι καθήκον όλων των διαχειριστών να περάσουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υποψίες που έχουν στις αρχές και να κρατούν ενήµερο το προσωπικό τους. Αναπόφευκτα, η αύξηση της ασφάλειας θα περιλάβει δαπανηρές ρυθµίσεις από την άποψη του υλικού (υποδοµή και εξοπλισµός) και του λογισµικού (εργατικό δυναµικό και κατάρτιση/εκπαίδευση). Προσοχή πρέπει να υπάρχει για να αποφθεχθεί ο προστατευτισµός και η προώθηση των εµπορικών ενδιαφερόντων. Επιπλέον, το πεδίο και το επίπεδο µέτρων πρέπει να λάβουν υπόψη οποιεσδήποτε δυσµενείς επιπτώσεις στην απόδοση του ανθρώπινου παράγοντα (κούραση, πίεση, κ.λπ.). Οι εργαζόµενοι στις µεταφορές θα επηρεαστούν κατά πολύ από την εφαρµογή των νέων µέτρων ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή φιλοσοφία που µας διέπει όλους καθώς και ο πολιτισµός µας, στηρίζουν έναν ισχυρό σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων και οποιαδήποτε αντίδραση στις απειλές της τροµοκρατίας δεν πρέπει να µην λάβει υπόψη αυτές τις µακροχρόνιες αρχές. Υπάρχει ένας αυξανόµενος κίνδυνος στα πληρώµατα των πλοίων και στις ευθύνες που άµεσα ή έµµεσα ελοχεύουν σε αυτούς. Τέτοιες ευθύνες είναι πέρα από τα παραδοσιακά καθήκοντα τους και µπορούν να τους εκθέσουν τόσο σε φυσικούς κινδύνους όσο και σε συναισθηµατική πίεση. Σκοπός µου, είναι η εργασία να υποδείξει και να βοήθησει τον αναγνώστη ώστε να αποκτήσει µια σφαιρική άποψη για το κώδικα µέσα από θέµατα όπως: Τη αναγκαιότητα του Να υποδείξει όπως αναφέρει και ο τίτλος της, τις απόψεις διαφόρων οργανισµών, εταιρειών, κλάσεων, µεγάλων λιµένων που συγκροτούν και αποτελούν µέλη της ναυτιλιακής κοινότητας, καθώς και τις θέσεις της Αµερικής και της Ευρωπαικής Ένωσης -6-

13 Ανάλυση των συστατικών µερών και των απαιτήσεων του κώδικα για να ξέρουµε τι ακριβώς είναι ο ISPS code Σχέσεις του κώδικα µε τον ISM, τον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και το MTSA Τα επιµέρους προβλήµατα που δηµιουργεί, καθώς και Στη διατύπωση απόψεων για την αποτελεσµατική εφαρµογή του. Οι αναφορές σε άρθρα ανά τον κόσµο, σε νοµολογίες και διατάξεις, σε προσωπικές επαφές, καθώς και η χρήση του διαδικτύου, συνεχόµενα για εννέα µήνες, µε συνεχή βοήθεια από τον επιβλέποντα καθηγητή µου, έδωσε τροφή και ζωή στην εργασία που αυτή τη στιγµή κρατάτε στα χέρια σας. 1. Σύµβαση Solas International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) Ο ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός ( ΝΟ) άρχισε τις συναφείς µε την ασφάλεια στη θάλασσα εργασίες του, τον Φεβρουάριο του Στις 12 εκεµβρίου 2002, µετά από διπλωµατική διάσκεψη διάρκειας 5 πέντε ηµερών 5, ο ΝΟ ενέκρινε την τροποποίηση της διεθνούς σύµβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα SOLAS και βασικά ένα νέο κεφάλαιο µε τίτλο Ειδικά µέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα καθώς και έναν νέο διεθνή κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων. (ISPS κώδικας) Αυτά τα νοµοθετικά κείµενα λαµβάνουν ουσιαστικά υπόψη τους τη συναφή µε την καθ αυτή ναυσιπλοΐα και µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις διάσταση της ασφάλειας στη θάλασσα. Οι λιµενικές εγκαταστάσεις συγκαταλέγονται στις εγκαταστάσεις που εκτελούν δραστηριότητες διασύνδεσης µεταξύ του λιµένα και του πλοίου. Η εµβέλεια των συναφών µε την ασφάλεια στη θάλασσα εργασιών του ΝΟ περιορίζεται στα πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στη διασύνδεση πλοίου / λιµένα. Η τροποποιηµένη σύµβαση SOLAS και το πρώτο µέρος του κώδικα ISPS περιλαµβάνουν αποκλειστικά δεσµευτικές διατάξεις, ενώ το δεύτερο µέρος του εν λόγω κώδικα περιέχει συστάσεις τις οποίες καλούνται να εφαρµόσουν τα συµβαλλόµενα κράτη. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα επιβατηγά πλοία, για τα φορτηγά πλοία µεικτής χωρητικότητας ίσης ή µεγαλύτερης των 500 τόνων, για τις κινητές µονάδες γεώτρησης στ ανοιχτά και για τις λιµενικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη διεθνή κυκλοφορία. Οι κανονισµοί και ο ISPS κώδικας δεν ισχύουν -7-

14 για τα θωρηκτά, τα πολεµικά πλοία ή άλλα πλοία που χρησιµοποιούνται από ένα συµβαλλόµενο κράτος και που χρησιµοποιούνται µόνο σε µη εµπορική υπηρεσία της συµβαλλόµενης κυβέρνησης. Η τροποποίηση της σύµβασης SOLAS θα θεωρηθεί ως αποδεκτή την 1η Ιανουαρίου 2004 εκτός και αν, πριν από την ηµεροµηνία αυτή, το ένα τρίτο τουλάχιστο των συµβαλλόµενων κυβερνήσεων, ή των συµβαλλόµενων κυβερνήσεων των οποίων οι εµπορικοί στόλοι αντιπροσωπεύουν συνολικά το 50% τουλάχιστο της µεικτής χωρητικότητας του παγκόσµιου εµπορικού στόλου, κοινοποιήσουν στον ΝΟ ενστάσεις για τις τροπολογίες αυτές. Ο κώδικας ISPS θα αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2004 όταν τεθεί σε ισχύ το κεφάλαιο XI-2 της σύµβασης SOLAS (Ειδικά µέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα). 1.1 Ανάλυση κώδικα Στην ουσία, ο κώδικας υιοθετεί τη µέθοδο ότι η εξασφάλιση της ασφάλειας των πλοίων και των εγκαταστάσεων λιµένων είναι βασικά µια διοικητική δραστηριότητα κινδύνου και ότι για να καθορίσει ποια µέτρα ασφάλειας είναι κατάλληλα, µια αξιολόγηση των εκάστοτε κινδύνων πρέπει να πραγµατοποιείται σε κάθε περίπτωση. Ο σκοπός του κώδικα 6 είναι να παρασχεθεί ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για τον κίνδυνο, που επιτρέπει στις κυβερνήσεις, σε περίπτωση απειλής να προχωρήσουν µε αλλαγές στην ευπάθεια για τα πλοία και τις λιµενικές εγκαταστάσεις. Για ν αρχίσει η διαδικασία αυτή, κάθε συµβαλλόµενη κυβέρνηση θα διευθύνει τις αξιολογήσεις ασφάλειας των λιµενικών εγκαταστάσεων. Οι αξιολογήσεις ασφάλειας θα έχουν τα εξής ουσιαστικά συστατικά. Κατ' αρχήν, πρέπει να προσδιορίσουν και ν αξιολογήσουν τα σηµαντικά προτερήµατα και τις υποδοµές αυτές που είναι κρίσιµες για τις λιµενικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και εκείνες τις περιοχές ή δοµές που θα µπορούσαν να προκαλέσουν σηµαντική απώλεια ζωής ή -8-

15 ζηµία στην οικονοµία ή στο περιβάλλον των λιµενικών εγκαταστάσεων. Κατόπιν, η αξιολόγηση πρέπει να προσδιορίσει τις πραγµατικές απειλές σε εκείνες τις κρίσιµες αποφάσεις και την υποδοµή προκειµένου να δοθεί προτεραιότητα στα µέτρα ασφάλειας. Τέλος, η αξιολόγηση πρέπει να εξετάσει την τρωτότητα της λιµενικής εγκατάστασης µε τον προσδιορισµό των αδυναµιών τους στη φυσική ασφάλεια, τη δοµική ακεραιότητα, τα συστήµατα προστασίας, τις διαδικαστικές πολιτικές, τα συστήµατα επικοινωνιών, την υποδοµή µεταφορών, τις χρήσεις αυτών και άλλες περιοχές µέσα σε µια λιµενική εγκατάσταση που µπορεί να είναι ένας πιθανός στόχος. Μόλις ολοκληρωθεί ο καθορισµός του κινδύνου τότε η συµβαλλόµενη κυβέρνηση µπορεί να αξιολογήσει σωστά τον κίνδυνο. Αυτή η έννοια κινδύνου θα ενσωµατωθεί στο κώδικα µέσω διάφορων ελάχιστων λειτουργικών απαιτήσεων ασφάλειας για τα πλοία και τις λιµενικές εγκαταστάσεις. Για τα πλοία, αυτές οι απαιτήσεις θα περιλάβουν: Σχέδιο ασφαλείας πλοίων (Ship Security Plan), Αξιωµατικός ασφάλειας πλοίων (Ship Security Officer), Αξιωµατικός ασφαλείας εταιρείας (Company Security Officer) και επιπλέον εξοπλισµό ασφαλείας εν πλω. Για τις λιµενικές εγκαταστάσεις, οι απαιτήσεις θα περιλάβουν: Σχέδιο ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων (Port Facility Security Plan), Αξιωµατικός ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων (Port Facility Security Officer) και επιπλέον εξοπλισµό ασφαλείας. Επιπλέον οι απαιτήσεις για τα πλοία και για τις λιµενικές εγκαταστάσεις θα περιλαµβάνουν: Παρακολούθηση και έλεγχος πρόσβασης, Παρακολούθηση ανθρώπων και φορτίου και Ασφαλή ενδοεπικοινωνία και διάδοση των πληροφοριών. -9-

16 Επειδή κάθε πλοίο (ή κατηγορία πλοίου) και κάθε λιµενική εγκατάσταση αντιµετωπίζουν διαφορετικούς κινδύνους, η µέθοδος η οποία θα καλύψει τις συγκεκριµένες απαιτήσεις αυτού του κώδικα θα καθοριστεί και θα εγκριθεί τελικά από τη διοίκηση ή τη συµβαλλόµενη κυβέρνηση. Προκειµένου να αναγνωριστεί η απειλή σε µια λιµενική εγκατάσταση ή για ένα πλοίο, η συµβαλλόµενη κυβέρνηση θα θέσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας. Τα επίπεδα ασφαλείας 1, 2 και 3 αντιστοιχούν σε καταστάσεις κανονικού, µέσου, και υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα. Το επίπεδο ασφάλειας δηµιουργεί µια σύνδεση µεταξύ του πλοίου και της λιµενικής εγκατάστασης, δεδοµένου ότι προκαλεί την εφαρµογή των κατάλληλων µέτρων ασφάλειας τόσο για το πλοίο όσο και για τη λιµενική εγκατάσταση. Ο πρόλογος στο κώδικα δηλώνει ότι, εφόσον έχουµε απειλές, η µόνη λογική αντίδραση είναι να µειωθεί η ευπάθεια / τρωτότητα. Ο κώδικας παρέχει διάφορους τρόπους να µειωθεί η ευπάθεια / τρωτότητα. Τα πλοία υπόκεινται σε ένα σύστηµα έρευνας, επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου για να εξασφαλίσουν ότι τα µέτρα ασφάλειας τους, εφαρµόζονται. Αυτό το σύστηµα θα βασιστεί σε ένα αρκετά επεκταθέν σύστηµα ελέγχου όπως ορίζεται στη σύµβαση Solas. Οι λιµενικές εγκαταστάσεις θα απαιτηθούν επίσης να παράσχουν ορισµένες σχετικές µε την ασφάλεια πληροφορίες στη συµβαλλόµενη κυβέρνηση, η οποία στη συνέχεια θα υποβάλει έναν κατάλογο εγκεκριµένων σχεδίων ασφάλειας λιµενικών εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και εµπιστευτικών πληροφοριών στον ΝΟ. Η εταιρεία και το πλοίο Σύµφωνα µε τον κώδικα, οι ναυτιλιακές εταιρίες θα χρειαστεί να υποδείξουν ένα Company Security Officer για την εταιρεία και ένα Ship Security Officer για κάθε ένα από τα πλοία της. Οι ευθύνες του Company Security Officer περιλαµβάνουν την εξασφάλιση ότι ένα Ship Security Assessment πραγµατοποιείται κατάλληλα, ότι το Ship Security Plan είναι έτοιµο και υποβληθέν για την έγκριση από (ή εξ ονόµατος) της κλάσης και κατόπιν βρίσκονται πάνω σε κάθε πλοίο. Το Ship Security Plan πρέπει να περιλαµβάνει τα λειτουργικά και φυσικά µέτρα ασφάλειας για το ίδιο το πλοίο και τι πρέπει να κάνει για να εξασφαλίσει ότι λειτουργεί πάντα στο πρώτο (1) επίπεδο ασφάλειας. Το σχέδιο πρέπει επίσης να περιλαµβάνει -10-

17 τα πρόσθετα, ή ενταµένα, µέτρα ασφάλειας που το ίδιο το πλοίο µπορεί να λάβει για να κινηθεί προς και να λειτουργήσει σε δεύτερο (2) επίπεδο ασφάλειας όταν καθοδηγείται για αυτό από τη σηµαία που φέρει. Επιπλέον, το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει τις πιθανές προπαρασκευαστικές ενέργειες που το πλοίο θα πρέπει να ακολουθήσει για να αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας του στο τρίτο (3) επίπεδο ασφάλειας. Τα πλοία θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε ένα International Ship Security Certificate δείχνοντας µε αυτό το πιστοποιητικό ότι συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της Solas του κεφαλαίου ΧΙ-2 και του µέρους Α του ISPS κώδικα. Όταν ένα πλοίο είναι σε έναν λιµένα ή προχωρά σε έναν λιµένα, η συµβαλλόµενη κυβέρνηση έχει το δικαίωµα, στο πλαίσιο των διατάξεων του κανονισµού ΧΙ- 2/9, να ασκήσει διάφορα µέτρα ελέγχου και συµµόρφωσης όσον αφορά το πλοίο αυτό. Το πλοίο θα υπόκειται σε επιθεωρήσεις από τις κρατικές υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για αυτό το σκοπό, αλλά τέτοιες επιθεωρήσεις δεν θα µπορούν να επεκταθούν κανονικά στην εξέταση του Ship Security Plan, εκτός και αν υπάρχουν υπόνοιες που το απαιτούν. (Clear grounds Μέρος Β Παρ.4.33) Το πλοίο µπορεί, επίσης, να υπόκειται σε πρόσθετα µέτρα ελέγχου άν η συµβαλλόµενη κυβέρνηση που ασκεί τα µέτρα του ελέγχου και της συµµόρφωσης θεωρεί πως η ασφάλεια του πλοίου έχει, ή οι λιµενικές εγκαταστάσεις που αυτό έχει επισκευτεί έχουν αλλάξει. Οι λιµενικές εγκαταστάσεις Κάθε συµβαλλόµενη κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση ενός Port Facility Security Assessment για κάθε λιµενική εγκατάσταση µέσα στο έδαφος που εξυπηρετεί τα πλοία που δεσµεύονται σε διεθνή ταξίδια. Το Port Facility Security Assessment είναι µια πλήρης ανάλυση κινδύνου όλων των πτυχών της λειτουργίας µιας λιµενικής εγκατάστασης προκειµένου να καθοριστεί ποια µέρη είναι πιό ευαίσθητα ή ευάλωτα, ή το πιθανότερο, να αποτελέσουν το αντικείµενο µιας επίθεσης. Με την ολοκλήρωση της ανάλυσης αυτής, θα γνωρίζουµε το επιπέδο κινδύνου. Το Port Facility Security Assessment θα βοηθήσει να καθοριστούν σε ποιες λιµενικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να διοριστεί ένας Port Facility Security Officer και να -11-

18 προετοιµάσουν ένα Port Facility Security Plan. Αυτό το σχέδιο πρέπει να δείξει τα λειτουργικά και φυσικά µέτρα ασφάλειας που η λιµενική εγκατάσταση πρέπει να λάβει για να εξασφαλίσει ότι λειτουργεί πάντα στο πρώτο επίπεδο ασφάλειας. Το σχέδιο πρέπει επίσης να δείξει τα πρόσθετα, ή αυξηµένα, µέτρα ασφάλειας που η λιµενική εγκατάσταση πρέπει να ακολουθήσει για να κινηθεί προς και να λειτουργήσει στο δεύτερο επίπεδο ασφάλειας όταν χρειαστεί. Πρέπει επίσης να δείξει τις πιθανές ενέργειες και τα µέτρα που η λιµενική εγκατάσταση θα πρέπει να πάρει για να τοποθετηθεί στο τρίτο επίπεδο ασφάλειας. Τα πλοία που χρησιµοποιούν τις λιµενικές εγκαταστάσεις µπορούν να υποβληθούν σε έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες και σε επιθεωρήσεις. Οι αρχές µπορούν να ζητήσουν την παροχή πληροφοριών σχετικά µε το πλοίο, το φορτίο, τους επιβάτες και το προσωπικό του πλοίου πριν από την είσοδο του πλοίου µέσα στο λιµένα. Μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες η είσοδος µέσα στο λιµένα θα µπορεί να απαγορευτεί. Ευθύνες των συµβαλλόµενων κυβερνήσεων Οι συµβαλλόµενες κυβερνήσεις έχουν διάφορες ευθύνες και αρµοδιότητες, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού του επιπέδου της εφαρµόσιµης ασφάλειας, την έγκριση του Ship Security Plan και των σχετικών τροποποιήσεων σε ένα προηγουµένως εγκεκριµένο σχέδιο, που ελέγχει τη συµµόρφωση των πλοίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της Solas του κεφαλαίου ΧΙ-2 και το µέρος Α του ISPS κώδικα, να εκδίδει το International Ship Security Certificate, να καθορίζει ποιες λιµενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται µέσα στο έδαφος τους απαιτείται να ορίσουν έναν Port Facility Security Officer, εξασφάλιση της ολοκλήρωσης και της έγκρισης του Port Facility Security Assessment και του Port Facility Security Plan και οποιονδήποτε επόµενων τροποποιήσεων σε αυτό, ασκώντας παράλληλα µέτρα ελέγχου και συµµόρφωσης. Είναι επίσης αρµόδιες για τη ανταλλαγή πληροφοριών µε το ΝΟ και τις βιοµηχανίες ναυτιλίας και λιµένων. Οι συµβαλλόµενες κυβερνήσεις πρέπει να ορίσουν ξεκάθαρες αρµοδιότητες για να αναλάβουν τα καθήκοντα ασφάλειας, αναγνωρισµένοι οργανισµοί ασφαλείας όσον αφορά τις λιµενικές εγκαταστάσεις, αλλά η τελική απόφαση σχετικά µε την -12-

19 αποδοχή και την έγκριση αυτής της εργασίας πρέπει να δοθεί από τη ίδια τη συµβαλλόµενη κυβέρνηση. 1.2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ISPS Οι αντικειµενικοί στόχοι του ISPS κώδικα συνοψίζονται ακολούθως : Εντοπισµός και πρόληψη ενδεχόµενων απειλών που επηρεάζουν την ασφάλεια σε διεθνές πεδίο. Καθορισµός αρµοδιοτήτων και ευθυνών στους εµπλεκόµενους. Συστηµατική συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται µε την ασφάλεια. Παροχή συστηµατικής µεθοδολογίας για την εκτίµηση και τον έλεγχο της ασφάλειας. Εξασφάλιση επαρκούς και ικανοποιητικού επιπέδου ασφαλείας. Οι λειτουργικές απαιτήσεις του ISPS κώδικα είναι οι εξής: Συγκέντρωση και ανάλυση των πληροφοριών. Ανεµπόδιστη ραδιοεπικοινωνία µεταξύ πλοίων - λιµένων. Έλεγχος και περιορισµός της προσβάσεως / επιβιβάσεως. Αποτροπή / απαγόρευση παράνοµης / λαθραίας εισαγωγής πυροµαχικών, όπλων, εκρηκτικών στο πλοίο. υνατότητα ενεργοποιήσεως συναγερµού σε περίπτωση επίθεσης. Εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας για πλοία και λιµάνια. Εκτέλεση εκπαίδευσης και γυµνασίων ετοιµότητας. Κατά τον ISPS κώδικα οι δραστηριότητες ασφαλείας του πλοίου είναι οι παρακάτω: Παρακολούθηση των προκαθορισµένων ελεγχόµενων (απαγορευµένων) περιοχών του πλοίου. Έλεγχος της προσβάσεως /εισόδου. Έλεγχος των καταστρωµάτων και της περιοχής γύρω από το πλοίο. Έλεγχος της επιβιβάσεως προσώπων και των ατοµικών τους ειδών. Έλεγχος της φορτώσεως του φορτίου και των εφοδίων του πλοίου. -13-

20 Εξασφάλιση άµεσης ετοιµότητας επικοινωνίας ασφαλείας. Εξασφάλιση ότι το πλήρωµα γνωρίζει επαρκώς τα καθήκοντα που σχετίζονται µε την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Τα επίπεδα ασφαλείας Τα επίπεδα ασφαλείας διακρίνονται ως εξής: Level 1 Το επίπεδο ασφαλείας το οποίο λειτουργεί το πλοίο και διατηρείται συνεχώς. Level 2 Το ενισχυµένο επίπεδο ασφαλείας σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κίνδυνος επεισοδίου που σχετίζεται µε την ασφάλεια. Level 3 Το επίπεδο ασφαλείας σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει κίνδυνος για πιθανό ή άµεσο επεισόδιο που σχετίζεται µε την ασφάλεια. Το εν λόγω επίπεδο ασφαλείας έχει περιορισµένη χρονική διάρκεια. Επισηµαίνεται ότι το πλοίο ακολουθεί πάντα το επίπεδο ασφαλείας που καθορίζει το λιµάνι κατάπλου. Καθορισµός Ασφαλείας (Security Assessment) βλ Παράρτηµα 1 Ο καθορισµός ασφαλείας αποσκοπεί στα ακόλουθα : Στην επιτόπια επιθεώρηση ασφαλείας. Στον προσδιορισµό των βασικών λειτουργιών οι οποίες από την φύση τους συνιστούν κίνδυνο. Στον εντοπισµό και την καταγραφή των πιθανών απειλών οι οποίες είναι δυνατόν να συµβούν. Στον εντοπισµό και την καταγραφή των αδυναµιών στην υπάρχουσα υποδοµή, πολιτική, διαδικασίες, έµψυχο δυναµικό. Στον εντοπισµό και την καταγραφή των υφισταµένων µέτρων ασφαλείας διαδικασιών, οδηγιών. Ο καθορισµός ασφαλείας θα πρέπει να γίνεται για κάθε τύπο πλοίου λαµβάνοντας υπόψη την γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται καθώς και άλλες συναφείς ιδιαιτερότητες. ( σηµαία, εθνικότητα πληρώµατος, εταιρεία κλ.π ) -14-

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Σημείωμα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Το ΚΔΒΜ (ΚΕΚ) Practica, πιστοποιημένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ & ΚΕΜΕΑ, απαντώντας στις σύγχρονες και πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΩΝ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η SOLAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ- 2 ΚΑΙ Ο ISPS ΚΩΔΙΚΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αγαπητοί σύνεδροι. Είµαι ο Αρχιπλοίαρχος Λιµενικού Σώµατος Καυκούλας Αλέξανδρος, ιευθυντής της ιεύθυνσης Ελέγχου ιαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οδηγίες σχετικά µε τις νέες τροποποιήσεις της Σ SOLAS 74 (κανονισµοί σχετικά µε την ασφάλεια από έκνοµες ενέργειες) και τον νέο ιεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας δίνει µεγάλη έµφαση στο θέµα της ασφάλειας της µεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ

ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΥ Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση INFO KIT Μέρος 1 Μάης 2011 Εισαγωγή Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τους εθελοντές και τους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΥ. Δίνει σαφείς πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων

0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων 0ργάνωση για αντιμετώπιση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων Δρ Κώστας Παπασταύρος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος Ημερίδα Ακαδημίας Αθηνών, 20.4.2012 Τεχνολογία & επιπτώσεις Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική Ενημέρωση: Μέλη Διαχειρίστριες Εταιρείες και Φορείς Κρουαζιέρας

Εσωτερική Ενημέρωση: Μέλη Διαχειρίστριες Εταιρείες και Φορείς Κρουαζιέρας ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 4 11 2015 Α.Π. 345 Προς κ. Θεόδωρο Δρίτσα / Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου. Κοινοποίηση: κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο / Γενικό Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιµένες µεταφέροντας επικίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Χ. Ψαραύτης Δ. Λυρίδης Ν. Βεντίκος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SAFETY SECURITY 170 ETH ΕΜΠ 04/12/2007 2 Ομοιότητες-διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές

Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Η Συμβολή της Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην Εγχώρια Οικονομία και Μελλοντικές Προοπτικές Ονοματεπώνυμο: Τάσιος Ανδρέας Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Παντουβάκης Άγγελος Δεκέμβριος 2014 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων

Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Θεσμικός Επαναπροσδιορισμός των Ελληνικών Λιμένων Μεταρρυθμιστική Δυναμική στους: Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Λιμενικά Ταμεία Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων

Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων Στοιχείο # "ISPS Μέρος/ Ενότητα Αναφοράς" Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης Θέµατα Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιµενικών Εγκαταστάσεων ΜΕΡΟΣ Α - ISPS ΝΑΙ ΟΧΙ Σχετικά Έγγραφα Παρατηρήσεις Ασφάλεια Λιµενικής Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων.

- Την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Τελωνείων και του εμπορίου, με στόχο τον εντοπισμό αξιόπιστων επιχειρηματικών εταίρων. Αξιότιμες Κυρίες, Αξιότιμοι Κύριοι, Στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το διεθνές εμπόριο διαρκώς αναπτύσσεται, με ταυτόχρονη όμως αύξηση και των κινδύνων που το απειλούν, τα Τελωνεία πλέον του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:"Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.)" Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95".

ΘΕΜΑ:Διαδικασία Πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (A.K.AA-I.S.M.) Εγκύκλιος I.S.M./003/09/95. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : I. S. Μ. Ταχ. Δ/νση : Κ. Παλαιολόγου 1 Ταχ. Κώδικας: 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX:212581 FAX : 41.37.997 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ > Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 13 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Πάτρα 2 Οκτωβρίου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ» Ι. ΓENIKA Α. Ιστορικό Η πειρατεία, ως διεθνές έγκληµα µε τη σύγχρονη µορφή του, έχει λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07

Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Οµιλια στην Οικονοµικη και Κοινωνικη Επιτροπη της ΕΕ, ΓΣΕΕ 16.05.07 Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, Για όσους δεν µε γνωρίζουν επιτρέψτε µου να συστήθω. Ονοµάζοµαι Αλκης Κορρες, ειµαι Προεδρος της Ενωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ» ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.) KAI ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΜΙΚΡΩΝΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝΣΤΗΜΕΣΟΓΕΙΟ: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ.Χ. ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1ο ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών European Platform for Maritime Data Exchange between Member States' maritime authorities - SafeSeaNet

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ AUTHORISED ECONOMIC OPERATORS AEO 1 Οικονομικός Φορέας Ορισμός: Πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο στο πλαίσιο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων συμμετέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ -

ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΣΠΑΝΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟEΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΑ ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.. 917/1979. (ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α»

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TOY VESSEL GENERAL PERMIT (VGP) ΣTA ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ Η.Π.Α» ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διπλωματική Εργασία Πειραιάς, 2014 Την 19 η Δεκεμβρίου 2013, τέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Αμυντική βιομηχανία. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Αμυντική βιομηχανία Με κύκλο εργασιών 96 δισ. ευρώ το 2012, 400 000 άτομα άμεσα απασχολούμενα και με 960 000 έμμεσες θέσεις εργασίας, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία αποτελεί μείζονα βιομηχανικό κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΥΦΑ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ» Κανονισμός Πιστοπ. Πλοίων Rev.02, 14/06/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΠΛΟΙΟ. Αντί Προλόγου...9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντί Προλόγου...9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...23 1.1 Γενικά...23 1.2 Η Ιδιομορφία της Ναυτιλίας...26 1.3 Φορείς της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας...26 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ...29

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 1. Tο ΕΚΣΕΔ έχει ως αποστολή την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα στην περιοχή ευθύνης του (Search and rescue region

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα