Ηλεκτρικές πρί ες 2Π + Γ Plexo Γερμανικ πρ τυπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρικές πρί ες 2Π + Γ Plexo Γερμανικ πρ τυπ"

Transcript

1 87045 LIMOGES Cedex Τηλέφων: +33 (0) Φα: +33 (0) Ηλεκτρικές πρίες 2Π + Γ Plexo Γερμανικ πρτυπ Κωδικς(-ί): /71 ΠΕΡΙΕΜΕΝΑ Σελίδα 1. Τενικά αρακτηριστικά Σειρά Επίδειη τπθέτησης ιαστάσεις Γενικά αρακτηριστικά Συντήρηση Ειδικές ρήσεις Επλισμί και εαρτήματα Συμμρφώσεις και εγκρίσεις ΤΕΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στεγαν σύστημα διατάεων πυ πρρίεται για ρήση σε ικιακύς και επαγγελματικύς τενικύς ώρυς (γκαρά, κάες, πάρκινγκ, συνεργεία και ιμηανικές κυίνες...) καθώς και σε εωτερικύς ώρυς (εράντες, κήπυς, κάμπινγκ...). 3. ΕΠΙ ΕΙΗ ΤΠΘΕΤΗΣΗΣ 3.1 επιτίια εγκατάσταση - με ίδωμα τυ κυτιύ στη άση με 2 ίδες Ψ 3mm έως Ψ 4 mm τ μέγιστ. Ηλεκτρικές πρίες 16 A 250 V γερμανικύ πρτύπυ, με πρστασία για τα παιδιά, δένται τα φις 2 Π και 2 Π+Γ κινής ρήσης, γερμανικύ πρτύπυ ΣΕΙΡΑ Κωδικς 695 xx 696 xx 697 xx 698 xx Μντέλ Συνθέσιμ Πλήρες επιτίι Πλήρες ωνευτ - Σε αντικατάσταση της πρηγύμενης σειράς Plexo 55 νμασία Κωδικί αρακτηριστικά Σύνδεση Βάρς (g) 52 ΣΥΝΘΕΣΙΜΗ Πρία 2Π + Γ πρτυπ γερμανικ Ακρδέκτες με ίδες 56 g ωνευτή εγκατάσταση ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΤΙΙΑ Πρία 2Π + Γ πρτυπ γερμανικ Ακρδέκτες με ίδες 140 g - με ίδωμα σε κυτί ωνευτής εγκατάστασης ΠΛΗΡΗΣ ΩΝΕΥΤΗ Πρία 2Π + Γ πρτυπ γερμανικ με ίδες Πρία 2Π + Γ πρτυπ γερμανικ με πιάστρες Ακρδέκτες με ίδες Ακρδέκτες με ίδες 100 g 106 g ΓΚΡΙ ΛΕΥΚ Τενικ έντυπ: F00344GR-00 Τελευταία αναθεώρηση: ημιυργήθηκε στις: 05/09/2008 1/5

2 Ηλεκτρικές πρίες 2Π + Γ Plexo Γερμανικ πρτυπ 3.ΕΠΙ ΕΙΗ ΤΠΘΕΤΗΣΗΣ (συνέεια) - Με διάτρηση και 4 ίδες Ψ 4 mm ιάτρηση τυ υλικύ στήριης για διάμετρ απ 60 mm έως 70 mm με πτηρτρύπαν ή διατρητήρα. Κωδικς(-ί): /71 3.ΕΠΙ ΕΙΗ ΤΠΘΕΤΗΣΗΣ (συνέεια) Ψ Ø 4 - Ø Ψ5 15 mm mm Ψ Ø 416/20/25 Ψ5 mm mm 13 mm 61 απ de Ø 60 60έως 70 à 70 mm mm Σύνδεση στυς αγωγύς - Μηανισμί με ακρδέκτες με ίδες ιατίθενται επίσης ως εαρτήματα: γκρι φλάντα 1 εδυ γκρι φλάντα 2 εδυ λευκή φλάντα 1 εδυ λευκή φλάντα 2 εδυ 3.5 Συναρμλγηση Ακρδέκτες με πές πυ παραδίδνται ανικτί, με τις ίδες αλαρωμένες και ακινητπιημένες. Η ωρητικτητα των ακρδεκτών είναι απ 1,5 mm2 έως 2,5 mm2 (1 ή 2 αγωγί). Μέγιστη ρπή ιδώματς: 0,8 N/m Κατσαίδια πυ μπρύν να ρησιμπιηθύν: επίπεδη λάμα 3,5 έως 5 mm ή Philips αρ. 1 Το απαραίτητ μήκς απγύμνωσης είναι 8 mm. 3.4 Σύνδεση στυς σωλήνες Τύπς σωλήνων: IRL: παλι IRO, μνωτικς άκαμπτς λείς σωλήνας ICA: μνωτικς εύκαμπτς σπαστς αυλακωτς σωλήνας ICTA: μνωτικς εύκαμπτς εγκάρσια σπαστς ελαστικς αυλακωτς αγωγς ICTL: μνωτικς εύκαμπτς εγκάρσια σπαστς ελαστικς λείς αγωγς Ψ 16 a 25 mm Τ κλείδωμα IP55 τυ μπρστινύ τμήματς (κάλυμμα) επάνω στ κυτί διασφαλίεται με περιστρφή τεσσάρων 1/4 της λτας. Η κατεύθυνση περιστρφής για κάθε 1/4 της λτας δίδεται με ένδειη στ κάλυμμα Καλώδια (παραδείγματα): - άκαμπτι αγωγί: U R2V 3G2,5 - εύκαμπτι αγωγί: H07 RN - F 3G2,5 1/4 Τύπι φλάντας: εύκαμπτες με μεμράνες, 2 τύπι αφαιρέσιμι. - φλάντα 1 εδυ πυ παραδίδεται σε κυτί 1 θέσης (επάνω και κάτω) - φλάντα 1 εδυ πυ παραδίδεται σε κυτί 2 θέσεων και 3 θέσεων (επάνω) - φλάντα 2 εδυ πυ παραδίδεται σε κυτί 2 θέσεων και 3 θέσεων (κάτω) Τενικ έντυπ: F00344GR-00 Τελευταία αναθεώρηση: ημιυργήθηκε στις: 05/09/2008 2/5

3 Ηλεκτρικές πρίες 2Π + Γ Plexo Γερμανικ πρτυπ 4. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Συνθέσιμη 64 Επιτίια 84 ωνευτή ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 5.1 Μηανικά αρακτηριστικά είκτης πρστασίας: IP 55 IK 07, κλειστ καπάκι 5.2 αρακτηριστικά υλικών Υλικά Κυτί, άση: PP (ενισυμέν πλυπρπυλένι) + SEBS Πλαίσι, καπάκι: ABS (Ακριλ-Βυταδιένι-Στυρλι) Φλάντα: PP+SEBS (Στυρλι Αιθυλένι Βυταδιένι Στυρλι) Μηανισμς: PC (Πλυανθρακικ) 5.3 Αντή στυς ημικύς παράγντες Συμπεριφρά Ακετνη ικ ύ ικ ύ 30%... + Αμινσυλφνικ ύ... - Βρικ ύ *... + Υδρρωμικ ύ Υδρλωρικ ύ * ρωμικ ύ Κιτρικ ύ * Υδρφθρικ ύ *... - Μυρμηκικ ύ * Γαλακτικ ύ * Κωδικς(-ί): /71 5. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνέεια) Λινελαϊκ ύ Μηλεϊνικ ύ Νιτρικ ύ 30% Νιτρικ ύ 50% Υπερλωρικ ύ 10% Φαινλ-συλφνικ ύ... - Φωσφρικ ύ *... - Θειϊκ ύ Ταννικ ύ *... - Τρυγικ ύ *... + Αιθυλική αλκλη Ισπρπυλική αλκλη... + Μεθυλική αλκλη (μεθανλη)... - Φαινυλαιθυλική αλκλη 100%... - Υδρείδι τυ αμμωνίυ Λυτρά για γαλανπλαστική: - Λυτρ στιλπνύ αργύρυ Λυτρ στιλπνύ καδμίυ Λυτρ επιρωμίωσης (50 C) Λυτρ αλκύ (με κυανιύ κάλι) Λυτρ αλκύ (ύ) Λυτρ απσκωρίωσης με ημική επιάλκωση Λυτρ ρείαλκυ Λυτρ στιλπνύ νικελίυ Βάρι - λωριύ άρι * Υδρείδι τυ αρίυ * Νιτρικ άρι *... - Βενλι... - Μπύρα... + λωριύς ασέστης *... + λωριύς κάλτι * λωριύς αλκς * λωριύς σίδηρς * λωριύς μαγγάνι... - λωριύς υδράργυρς * λωριύς μεθυλένι... - λωριύ ύδωρ (αέρι λώρι σε υγρή κατάσταση) Θαλάσσι ύδωρ... + Λίπασμα Επιλωρυδρίνη Βαριά ενίνη Νέφτι... - Τερεινθέλαι... - Αιθέρια έλαια... + Λινέλαι Λιπαντικ έλαι... + Λάδι για μηανές... + ρυκτέλαι Παραφινέλαι Ιθυέλαι Ρετσινλαδ Λάδι σιλικνης... + ύμς... + Ένυδρ υδρθει Υπλωριώδες νάτρι 10% Φρυτυμί Γάλα λωριύ απρρυπαντικ Μαργαρίνη... + Μαύτ... + Υδράργυρς... + Μεθακρυλικ μεθύλι Νιτρικς άργυρς *... + Νιτρικ κάλτι *... + Νιτρικ μαγγάνι * Υδραργυρικ νιτρικ άλας * Νιτρικ νικέλι * Νιτρικς μλυδς *... + Πετρέλαι, πετρελαϊκς αιθέρας Πυριτικ άλας (Κάλι, Νάτρι)... + Σιρπι (τεύτλυ) Τενικ έντυπ: F00344GR-00 Τελευταία αναθεώρηση: ημιυργήθηκε στις: 05/09/2008 3/5

4 Ηλεκτρικές πρίες 2Π + Γ Plexo Γερμανικ πρτυπ 5. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (συνέεια) 5.3 Αντή στυς ημικύς παράγντες (συνέεια) Νάτρι - ικ νάτρι* Βρωμικ νάτρι* λωριύ νάτρι (αλάτι)... + Καυστική σδα 40% Μνμερές στυρένι άαρη Τριλωραιθυλένι... - ύρα... + Κρασί... + * λες ι συγκεντρώσεις σε υδατικ διάλυμα Ερμηνεία: + αντέει - αστάθεια ι πληρφρίες αυτές δίδνται ενδεικτικά, επμένως δεν απτελύν δέσμευση εκ μέρυς μας. Για κάθε ειδική ρήση, επικινωνήστε μαί μας. Κωδικς(-ί): /71 7. ΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΣΕΙΣ Εγκαταστάσεις με κανάλια διέλευσης. Τ σύστημα διανμής με κανάλι Plexo πρσφέρει: - διανμή, πρστασία και διακλάδωση των διάφρων συρμάτων και καλωδίων μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. - κανάλι, εαρτήματα φινιρίσματς και δευσης (παρέμυσμα καναλιύ, στεγανή σύνδεση γενικής ρήσης, επίπεδη γωνία, εσωτερική γωνία, εωτερική γωνία, διακλάδωση, στήριγμα ωμέγα) - μια νέα απάντηση για τη στεγανή επιτίια εγκατάσταση διατάεων σε ικιακύς τενικύς ώρυς και πι περιστασιακά σε ώρυς παρής τενικών υπηρεσιών. - Άριστη αιπιστία και ασφάλεια σύμφωνα με τ πρτυπ NFC (IP 42, IK 07) Αντή στην υπεριώδη ακτινλία εν παρατηρήθηκε αισημείωτη αλλαγή κατπιν δκιμής 7 ημερών με ενεργειακ φωτισμ 550 W/m2 (ρωματμετρική μέτρηση σύμφωνα με τη μέθδ Lab) Αντή στην αλατύα μίλη: 7 ημέρες (168 ώρες) 5.6 Ηλεκτρλγικά αρακτηριστικά Αυτσηνμεν σύμφωνα με τ CEI : στιεία (ή εαρτήματα) απαραίτητα για τη διατήρηση των υπ τάση τμημάτων στη θέση τυς: 850 C στιεία (ή εαρτήματα) μη απαραίτητα για τη διατήρηση των υπ τάση τμημάτων στη θέση τυς: 650 C - Τάση - Ένταση - Συντητα 16 A 250 V 50/60 Hz σύμφωνα με τ CEI IP Κλιματλγικά αρακτηριστικά Θερμκρασία απθήκευσης και ρήσης: 25 C έως + 60 C. 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Επιφανειακς καθαρισμς με πανί στεγν ή εμπτισμέν με σαπυννερ. Μην ρησιμπιείτε ακετνη, καθαριστικ για απμάκρυνση πίσσας ή τριλωραιθυλένι. Πρσή: Για ρήση ειδικών πρϊντων καθαρισμύ, απαιτείται πρηγύμενη δκιμή. Κωδικί νμασία Κανάλι Plexo μήκυς 2,00 m ωρητικτητα ίση με IRL Ψ 25 mm Στήριγμα ωμέγα Plexo Στεγανή ένωση γενικής ρήσης IP Κανάλι εσωτερικής/εωτερικής γωνίας Plexo Κανάλι επίπεδης γωνίας Plexo Ταυ Plexo Σύνδεση γενικής ρήσης Plexo - Ανατρέτε στ τενικ έντυπ τυ καναλιύ διέλευσης Plexo, τενικ έντυπ: F00386FR/00 Τενικ έντυπ: F00344GR-00 Τελευταία αναθεώρηση: ημιυργήθηκε στις: 05/09/2008 4/5

5 Ηλεκτρικές πρίες 2Π + Γ Plexo Γερμανικ πρτυπ Κωδικς(-ί): /71 8. ΕΠΛΙΣΜΙ ΚΑΙ ΕΑΡΤΗΜΑΤΑ νμασία ρήσεις Κωδ. ρώμα Φλάντα 1 εδυ Επιτρέπει τη διασφάλιση καλαίσθητης ένωσης μεταύ των κυτιών και των καλωδίων έως και Ψ 16 mm Φλάντα 2 εδυ Γκρι Λευκ Γκρι Λευκ δηγς άραης Επιτρέπει τ γρήγρ εντπισμ των απστάσεων στερέωσης λων των κυτιών Σετ 4 πωμάτων Επιτρέπει τ σφράγισμα των πών στερέωσης στν πυθμένα τυ κυτιύ Γκρι Στυπιθλίπτης πλλαπλών καλωδίων Στάνταρ πιάστρα (PG) Ψ 7-14 mm (ISO) Ψ 9-14 mm Συναρμλγείται σε λες τις ωνευτές άσεις 1 θέσης με απλ κλιπσάρισμα Μακριά πιάστρα Μπλκ ακρδεκτών αναδιανμής Απευθείας σύνδεση μετά απ απλή απγύμνωση των άκαμπτων αγωγών ωρητικτητα των ακρδεκτών: 0,75 έως 2,5 mm ΣΥΜΜΡΦ2ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Πρϊντα σύμφωνα με τα πρτυπα: - VDE ιεθνές CEI Σήματα πιτητας Πρτυπα Πιστπιητικ Αρ. VDE (Γερμανία) VDE 0620 Εν αναμνή ÖVE (Αυστρία) ÖVE/ÖNORM IEC NP (Πρτγαλία) NP 1260 Εν αναμνή Τενικ έντυπ: F00344GR-00 Τελευταία αναθεώρηση: ημιυργήθηκε στις: 05/09/2008 5/5

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71

/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη: Προµήθεια ειδων διακόσµου και φωταγώγησης οδών /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑ: 20.6691.01.90 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 10.02.6691.01.71 10.02.6691.01.72 ιεύθυνση : Κλεάνθους 18 10.02.6691.01.73

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

3M Τμήμα Εργασιακής Υγείας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας

3M Τμήμα Εργασιακής Υγείας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας 3M Τμήμα Εργασιακής Υγείας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας Κατάλογος Προϊόντων Προστασίας Κεφαλιού και Προσώπου Πάρτε την ασφάλειά σας προσωπικά Προστασία Κεφαλιού και Προσώπου Κεφάλι και Πρόσωπο Πάρτε την

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς

KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς KING VISION ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ Εγχειρίδιο οδηγιών Για χρήση με Απλές Λάμες και Λάμες Οδηγούς Σχ. 1 Επισκόπηση και περιγραφή προϊόντος Το Βίντεο-λαρυγγοσκόπιο King Vision είναι φορητό, άκαμπτο, ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού

Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Solar Keymark Solar Keymark Σύστημα θερμοσίφωνα Απλή και αποδοτική παραγωγή ζεστού νερού Ένα ηλιακό σύστημα ζεστού νερού, το οποίο χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Sartorius Factory Serie

Sartorius Factory Serie 98648-010-23 Sartorius Factory Serie Model, Modell, Modèle, Malli FCT01-XV1 Industrial Weighing Technology Ολοκληρωµένη τερµατική συσκευή για ένδειξη τιµών και χειρισµ για περιοχές που υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ND 780

Οδηγίες χρήσης ND 780 Οδηγίες χρήσης ND 780 Elliniká (el) 8/2014 Οθόνη του ND 780 Εικόνα της οθόνης του ND 780, με προσδιορισμό των τυπικών πληροφοριών που παρέχονται. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Σημείο αναφοράς 2 Εργαλεία 3 Ρυθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΟΒ2001 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Α) ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα