Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ Βασικοί στόχοι: Φυσική κατάσταση Τεχνική Τακτική Χρονική διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας Ένταση: στην αρχή χαμηλή και προοδευτικά αυξάνει Ποσότητα: στην αρχή μεγάλη και προοδευτικά μειώνεται Προπονητικά περιεχόμενα: στην αρχή οι γενικές ασκήσεις είναι αρκετές και με την πάροδο του χρόνου μειώνονται σημαντικά, με αντίστοιχη αύξηση των ειδικών ασκήσεων και των αγωνιστικών καταστάσεων. τομικά αθλήματα ΔΙΡΚΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ ΣΕ ΤΟΜΙΚ ΘΛΗΜΤ Εξαρτάται από τον αριθμό των ΜΚ μέσα στον ετήσιο κύκλο προπόνησης. Σε μονή περιοδικότητα η διάρκεια κυμαίνεται από ΜΙΚ. Σε διπλή περιοδικότητα στον 1ο ΜΚ από ΜΙΚ και στο 2ο από ΜΙΚ. Σε τριπλή ή και περισσότερες μειώνεται η διάρκειά τους με μεγαλύτερη διάρκεια στην 1 η περίοδο προετοιμασίας. Εάν είναι πάνω από 5 στην 3 η ή 4 η περίοδο προετοιμασίας αυξά;νεται κατά 2 ΜΙΚ. 1

2 1ος ΜΚΡΟ (χειμερινός) ΕΙΣΓΩ- ΓΙΚΟΣ ΒΣΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΩΝΙΣ ΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΤΙΚΟΣ ΠΟΚ- ΤΣΤΣΗ Γενική περίοδος: 3-4 ΜΙΚ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΝΟΥΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΣ ΜΡΤΙΟΣ (Μόνο στον 1 ο ΜΚ) 2ος ΜΚΡΟ (θερινός) Ειδική περίοδος: 4-10 ΜΙΚ. ΒΣΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΩΝΙ ΣΤΙΚΟΣ ΓΩΝ. ΕΝΔΙΜΕΣΟΣ ΠΡΟΠΟΝ. ΓΩΝ. ΠΟΚ ΤΣ ΤΣΗ ΜΡΤ. ΠΡΙΛΙΟΣ ΜΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΥΓ. ΣΕΠΤ. Ετήσιος σχεδιασμός προπόνησης στο αλπικό σκι ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΣΙΣ ΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ι ΠΕΡΙΟ ΟΣ Κ ΠΡΟΕΤΟΙ- Ο ΜΣΙΣ Π Ε Σ ΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ ΙΝ ΦΕΒ ΜΡ ΠΡ ΜΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΥΓ Π Γ Ε Τ Ω Ν Σ Ι Κ Ο Π Ε Σ Χωρίζεται τουλάχιστον σε τρεις κύκλους (Μεσόκυκλους). 1 ος :Γενική, βασική φυσική κατάσταση (μπορεί να επαναληφθεί με μεγαλύτερη έμφαση στη βασική φυσική κατάσταση). 2 ος: Ειδική φυσική κατάσταση 3 ος: προαγωνιστικός (φορμάρισμα). Κάθε Μεσόκυκλος διαρκεί από 3 έως 5 ΜΙΚ ανάλογα με το καλεντάρι των αγώνων και το επίπεδο του αθλητή. Στον 1 ο ΜΚ οι ΜΕΣ διαρκούν περισσότερο. Οι στόχοι της προπόνησης είναι διαφορετικοί σε κάθε Μεσόκυκλο. νάμεσα σε κάθε Μεσόκυκλο δίνονται 3 7 ημέρες ενεργητικής αποκατάστασης. Γενική φυσική κατάσταση Ειδική φυσική κατάσταση νάπτυξη της γενικής φυσικής κατάστασης: Γενικήβασική αντοχή (αερόβια), γενική δύναμη (με και χωρίς αντιστάσεις), συντονισμόςταχύτητα, κινητικότητα των αρθρώσεων (ευκαμψία). Παράλληλα σε αυτή την περίοδο δίνεται έμφαση στην τεχνική, την τακτική και σε ψυχολογικούς παράγοντες. Η διάρκεια της φάσης εξαρτάται από το καλεντάρι των αγώνων. Συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 3 ΜΙΚ. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ποσότητα και χαμηλή ένταση. νάπτυξη της ειδικής φυσικής κατάστασης με έμφαση στις ικανότητες που συνδέονται άμεσα με το άθλημα αγώνισμα. Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει βελτίωση της ειδικής αντοχής, ειδικής δύναμης, ειδικής ταχύτητας και ειδικού συντονισμού μέσα από κινήσεις του αθλήματος αγωνίσματος. Σε υψηλού επιπέδου αθλητές δεν δίνεται μεγάλη έμφαση στην τεχνική, την τακτική και σε ψυχολογικούς παράγοντες. Σε αθλητές αναπτυξιακών ηλικιών αφιερώνεται περισσότερος χρόνος στην προπόνηση. Η διάρκεια της φάσης εξαρτάται από τον αριθμό του ΜΚ στον ετήσιο κύκλο. Συνήθως κυμαίνεται στον 1 ο ΜΚ από 3 έως 5 ΜΙΚ και στους επόμενους από 2 4 ΜΙΚ. Χαρακτηρίζεται από μείωση της ποσότητας και αύξηση της έντασης. 2

3 Προαγωνιστική περίοδος Κατά τη διάρκεια αυτού του ΜΕΣ δίνεται έμφαση στη βελτίωση της ατομικής τεχνικής και τακτικής του αθλητή. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τηςειδικής δύναμης (ταχυδύναμη, βαλιστική δύναμη στο σερβίς) και η ταχύτητά του. Συμμετοχή σε τουρνουά για αγώνες φορμαρίσματος (ιδιαίτερα στον 1 ο ΜΚ του ετήσιου κύκλου). Παράλληλα αυξάνονται οι ώρες προπόνησης που αφιερώνονται στην ψυχολογική προετοιμασία. Η διάρκεια του ΜΕΣ εξαρτάται από τον αριθμό του ΜΚ στον ετήσιο κύκλο. Συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 4 ΜΙΚ. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποσότητα και υψηλή ένταση. Γενικό μέτρο: μείωση της ποσότητας και διατήρηση ή αύξηση της έντασης. Ομαδικά αθλήματα Περίοδοι του ετήσιου κύκλου προπόνησης και η διάρκειά τους :6 10εβδ. γωνιστική περίοδος : εβδ. Μεταβατική περίοδος : 4 12 εβδ. Ενεργητική αποκατάσταση : 2 3 εβδ. Βασικός στόχος της περιόδου προετοιμασίας Δημιουργία των βάσεων για μια σταθερή αγωνιστική απόδοση 3

4 Ελάχιστος χρόνος δημιουργίας προσαρμογών των βασικών φυσικών ικανοτήτων Κύκλοι περιόδου προετοιμασίας Διάρκεια Συχνότητα Γενική αντοχή: 2-3 εβδ., 3-5/εβδ. *Ειδική αντοχή: 3-4 εβδ., 2-3/εβδ. Γενική δύναμη: 3-5εβδ., 2-3/εβδ. *Ειδική δύναμη: 3-5 εβδ., 2-3/εβδ. *Ταχύτητα: 3-5 εβδ., 1-2/εβδ. * Με ειδική προπόνηση του αθλήματος Όταν η προετοιμασία διαρκεί 8> ΜΙΚ διακρίνεται σε τρεις επιμέρους κύκλους με τις αντίστοιχες χρονικές διάρκειες: 1. κύκλος: 2 3 ΜΙΚ 2.Β κύκλος: 2 3 ΜΙΚ 3.Γ κύκλος: 2 4 ΜΙΚ Όταν η προετοιμασία διαρκεί μέχρι 7 Μικ, διακρίνεται σε δύο επιμέρους κύκλους Συνολικά: 6 8 Μικ, σπάνια φθάνει τους 10. Στόχοι της περιόδου προετοιμασίας Βελτίωση της γενικής Φ.Κ. στην αρχή της περιόδου (α κύκλος). Βελτίωση της ειδικής Φ.Κ. (κυρίως β και γ κύκλος και λιγότερο α ). Εκμάθηση νέων ή επανάληψη αποκτημένων ήδη τεχνικών δεξιοτήτων σε υψηλότερο επίπεδο (κυρίως β και γ κύκλος και λιγότερο α ). Εφαρμογή νέων τρόπων τακτικής συμπεριφοράς (α,β και γ κύκλος). Σύνδεση των παραγόντων δομής της επίδοσης με αγωνιστικές καταστάσεις και αγώνες (β και γ κύκλος). Ποσοστιαία συμμετοχή των βασικών στόχων προπόνησης στην πετοσφαίριση κατά την περίοδο προετοιμασίας Ποσοστιαία συμμετοχή των βασικών στόχων προπόνησης σε ομαδικό άθλημα κατά την περίοδο προετοιμασίας Μικρόκυκλοι ΜΙΚ (Κέλλης 1998) 4

5 Συχνότητα προπονήσεων στην περίοδο προετοιμασίας 1ου ΜΚ (5 6 Π.Μ./ΜΙΚ) (Κέλλης, 2014) Ωρες προπόνησης της περιόδου προετοιμασίας 2ου ΜΚ (5 Π.Μ.=10 ώρες/μικ) ΜΙΚ Στόχος 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος Γ.Φ.Κ Ε.Φ.Κ.* ΤΕ Τ* ΓΩΝ.** Σύνολο Π.Μ./ΜΙΚ ΜΙΚ Στόχος 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος Γ.Φ.Κ Ε.Φ.Κ. * ΤΕ Τ* ΓΩΝ. ** *Με ειδική προπόνηση του αθλήματος ** Οι αγώνες λογίζονται κα ως ώρες ειδικής προπόνησης (ιδίως της ειδικής αντοχής) Σε περισσότερες Π.Μ./ΜΙΚ ή ώρες προπόνησης, η αύξηση γίνεται αναλογικά. 1 ος Κύκλος Γενική φυσική κατάσταση Γενική Φυσική Κατάσταση (Κέλλης, 2014) νάπτυξη της γενικής φυσικής κατάστασης: Γενικήβασική αντοχή (αερόβια), γενική δύναμη (με και χωρίς αντιστάσεις), συντονισμόςταχύτητα, κινητικότητα των αρθρώσεων (ευκαμψία). Παράλληλα σε αυτή την περίοδο δίνεται έμφαση στην τεχνική και την τακτική. Η διάρκεια κυμαίνεται από 2 έως 3 ΜΙΚ. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ποσότητα και χαμηλή ένταση. Βασική αντοχή ερόβια αντοχή Μέθοδοι: διάρκειας μέσου και αργού ρυθμού & διαλειμματικές χαμηλής και μέτριας έντασης Ένταση 60 85% της Μ.Κ.Σ. Διάρκεια 20 45min Συχνότητα 2 3 Π.Μ. (ανάλογα με το επίπεδο και τη συχνότητα προπόνησης). Όταν η Π.Μ. έχει και άλλους στόχους μπαίνει στο τέλος. Γενική ενδυνάμωση Δύναμη (γενική) Μέγιστη δύναμη, ταχυδύναμη ντοχή στη δύναμη Ενδυνάμωση με αντιστάσεις Κυρίως ασκήσεις με το Μέθοδοι μέγιστης δύναμης: μέγιστων εντάσεων και υπομέγιστων μέχρι την βάρος του σώματος. εξάντληση. Διαλείμματα στην κυκλική Μέθοδοι ταχυδύναμης: πλειομετρική μέθοδος, μέθοδος με εξωτερικές αντιστάσεις (1 60%) προπόνηση 1:0.5 έως 1:3. Γενικά όχι πάνω από 1min. Συχνότητα 1 4 Π.Μ. (ανάλογα το επίπεδο και την περίοδο). Διάρκεια 15 45min Ταχυδύναμη στο πρώτο μισό ή πριν την έναρξη της Π.Μ.. Συχνότητα 1 2 Π.Μ. Μέγιστη δύναμη πριν ή στο τέλος της Π.Μ. (ανάλογα με το επίπεδο και τη συχνότητα προπόνησης). Σε υψηλό επίπεδο ξεχωριστή Π.Μ. Διάρκεια min. Όταν η Π.Μ. έχει και άλλους στόχους μπαίνει στο τέλος. 2 ος Κύκλος Ειδική φυσική κατάσταση Ειδική Φυσική Κατάσταση (Κέλλης, 2014) νάπτυξη της ειδικής φυσικής κατάστασης με έμφαση στις ικανότητες που συνδέονται άμεσα με το άθλημα. Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει βελτίωση της ειδικής αντοχής, ειδικής δύναμης, ειδικής ταχύτητας και ειδικού συντονισμού μέσα από ειδικές ασκήσεις του αθλήματος. Έναρξη αγώνων προετοιμασίας. Η διάρκεια κυμαίνεται από 2 έως 3 ΜΙΚ. Χαρακτηρίζεται από μείωση της ποσότητας και αύξηση της έντασης. Ειδική δύναμη Ταχυδύναμη. ντοχή στην ταχυδύναμη. σκήσεις κινήσεις του αθλήματος. Εκρηκτική εκτέλεση, μέγιστη ταχύτητα εκτέλεσης. Διαλείμματα: 1:10> Στο πρώτο μισό της Π.Μ. Ειδική αντοχή ντοχή στην ταχυδύναμη σκήσεις κινήσεις του αθλήματος. Προσπάθεια για διατήρηση της εκρηκτικής εκτέλεσης. Διαλείμματα: 1:1 έως 1:3 Στο δεύτερο μισό της Π.Μ 5

6 3 ος Κύκλος Προαγωνιστική περίοδος Κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου δίνεται έμφαση στην τακτικής της ομάδας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ειδικής δύναμης (ταχυδύναμη ταχύτητα) και στην ειδική αντοχή. Συμμετοχή σε τουρνουά για αγώνες φορμαρίσματος. Η διάρκεια κυμαίνεται από 2 έως 3 ΜΙΚ. Χαρακτηρίζεται από χαμηλή ποσότητα και υψηλή ένταση. Γενικό μέτρο: μείωση της ποσότητας και διατήρηση ή αύξηση της έντασης. Η διατήρηση ή η αύξηση της έντασης πετυχαίνεται με τη χρησιμοποίηση ειδικών ασκήσεων με ένταση ανάλογη των αγωνιστικών εντάσεων. ΦΙΛΙΚ ΠΙΧΝΙΔΙ ΦΙΛΙΚ ΠΙΧΝΙΔΙ Το πρώτο επίσημο παιχνίδι ορίζεται και πραγματοποιείται στο τέλος της τρίτης εβδομάδας. Η δυναμικότητα των αντιπάλων αυξάνεται σταδιακά. Επιλέγονται αντίπαλες ομάδες με διαφορετικό τρόπο και αντίληψη παιχνιδιού, ώστε να υπάρχει ο ανάλογος προβληματισμός. Ο συνολικός αριθμός τους εξαρτάται από το πόσο αναγκαία είναι αυτά για το μοντάρισμα της ομάδας. Ο ελάχιστος αριθμός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5-6 παιχνίδια. Να αποφεύγονται τα πολλά παιχνίδια, ώστε να μη δημιουργούνται σημαντικές παρεκκλίσεις από το συστηματικό προγραμματισμό της προπόνησης. Η προπόνηση μετά από κάθε φιλικό παιχνίδι (επόμενη ημέρα) έχει ως στόχο την ενεργητική αποκατάσταση. Εξαίρεση αποτελούν οι παίκτες που δε συμμετείχαν στο παιχνίδι ή έπαιξαν για μικρό χρονικό διάστημα. Για ψυχολογικούς λόγους, καλό είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ομάδας να γίνεται με κατώτερο αντίπαλο. Γενική ενδυνάμωση νάπτυξη της δύναμης στην περίοδο προετοιμασίας στις αθλοπαιδιές Πορεία ανάπτυξης της δύναμης στην περίοδο προετοιμασίας στην Kαλαθοσφαίριση ντοχή στη δύναμη *ντοχή στην ταχυδύναμη ντιδραστική δύναμη Μέγ. Δύναμη με μυϊκή υπερτροφία Μέγ. Δύναμη με ενδομυϊκό συντονισμό Σύνολο 6-8 ΜΙΚ 4 ο -7 ο MIK Ειδική δύναμη (κυρίως καλαθοσφαιρικές ασκήσεις) 3 ο -6 ο MIK Ενδομυϊκός συντονισμός (κυρίως αλτικές ασκήσεις) 2 ο -6 ο MIK Μυϊκή υπερτροφία (όπου χρειάζεται) 1 ο -3 ο MIK Γενική ενδυνάμωση Εβδομάδες 1 η 2 η 3 η 4 η 5 η 6 η 7 η 8 η *Κύκλος διάτασης βράχυνσης Κέλλης Σ.,

7 Συχνότητα προπονήσεων κατά την περίοδο προετοιμασίας/εβδομάδα σε ομάδες υψηλού επιπέδου (Κέλλης Σ., 2000) Συχνότητα προπονήσεων κατά την περίοδο προετοιμασίας/εβδομάδα σε ομάδες με μία προπόνηση/ημέρα 1. Μπάσκετ (2): Είναι συμπληρωματική της πρώτης και δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τα 60-75min. Συνήθως συμπληρώνεται με ασκήσεις Φ.Κ. (τις 4 πρώτες εβδομάδες). 2. Είναι λιγότερες γιατί μετά το βασικό στάδιο προετοιμασίας δίνονται 2 ημέρες ξεκούρασης Κέλλης Σ., 2000 Μέθοδοι ανάπτυξης αερόβιας αντοχής στην περίοδο προετοιμασίας (πρώτη φάση) σε ομάδα καλαθοσφαίρισης 1 ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ 1η 2η 3η 4η 5η 6η 7η 8η 9η 10η 11η 12η 13η 14η 15η 16η ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝ. ΕΝAΛΛΣ INTERVALL

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD

Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Ανάπτυξη της δύναμης στο TKD Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη Είναι η ικανότητα του ανθρώπου να επενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους

Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Μέτρηση - Αξιολόγηση Καθοδήγηση της επίδοσης απόδοσης σε αθλητές και ελεύθερα αθλούμενους Σπύρος Κέλλης Καθηγητής προπονητικής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. kellis@phed.auth.gr spiros@metrisislab.gr Καθοδήγηση ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός

Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Εισαγωγή στην Προπονητική Περιοδικότητα - Προγραμματισμός Σχολή Προπονητών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Γ κατηγορίας Μιχάλης Κατσικαδέλης PhDc - MSc Προετοιμασία για τη Νίκη Η θέληση για τη νίκη αρκετή.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing

Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο. Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ενδεικτικό προπονητικό πρόγραμμα για τον Μαραθώνιο δρόμο Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης, PhD Εργοφυσιολόγος Δρό.Με.Α. Racing Ο Μαραθώνιος δρόμος αποτελεί ίσως το μαζικότερο και πιο ιστορικό αγώνισμα στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός Υλοποίησης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Άθληση για Όλους Οδηγός Υλοποίησης Προγραμμάτων Τρίκαλα 2014 Περιεχόμενα Άσκηση και υγεία. 5 Βασίλειος Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 3(1), 2-38 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Ελευθέριος Κέλλης 1, Παναγιώτης Ιωακειμίδης Π. 2, Ανδρέας Ζαφειρίδης Α. 1, Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας

Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Μούλελης Ηλίας Καθηγητής Φ.Α. Δευτεροβάθμιας εκπσης Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Προπονητικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Προπονητής Χιονοδρομίας Τεχνικός Εκπρόσωπος ΕΟΧ/FIS Ως ανάπτυξη χαρακτηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1

Άσκηση. Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1 Άσκηση Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου άσκηση! Fitnet The fitness network 1 2 Fitnet The fitness network 1. Tι κερδίζω με τη γυμναστική; Σωματικά Βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5Ο ΓΕ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Σχολ. Έτος 2014-15 Τμήμα :Βθ1 ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ 2015 Υπεύθυνος καθηγητής : Καραγκούνης Χρήστος ΠΕ11. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ O01 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ HIV Ζουρλαδάνη Α., Παππάς Ε., Τσαλογλίδου Α., Τριανταφύλλου Χ., Ματζιάρη Χ. Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Φιλοσοφία. Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Φιλοσοφία Προπονητικές Κατευθύνσεις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΑΘΗΝΑ 2008 4 Υπεύθυνος Έκδοσης YΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Το σύνθημα μας είναι «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» Σπύρος Ζαννιάς Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α.

Πρόλογος. Το σύνθημα μας είναι «ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΝΙΣ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ» Σπύρος Ζαννιάς Πρόεδρος Ε.Φ.Ο.Α. 1 Πρόλογος Η Διεθνής Ομοσπονδία Αντισφαίρισης, στην προσπάθεια της να προσελκύσει καινούργια πρόσωπα στο άθλημα μας, πραγματοποίησε έρευνα για να δημιουργήσει προϋποθέσεις συμμετοχής ολόκληρου του κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης

ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1. Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης 1 ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι Μάθηµα 1 Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια της άσκησης Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ Οι συμβουλές που θα διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο έχουν χαρακτήρα ενημερωτικό και απαιτούν την στενή παρακολούθηση ενός γυμναστή κατά την εφαρμογή τους ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σχολική χρονιά 2013-2014. Ταξή : Α1

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σχολική χρονιά 2013-2014. Ταξή : Α1 ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σχολική χρονιά 2013-2014 Σχολείο : 2ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ Ταξή : Α1 Επιβλέπων καθηγητής : Κωνσταντίνος Φινάλης Σελίδα 0 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Χρήστος Κερίμ Αλέξης Γρηγόρης Μάρκος Ντέντα Δημήτρης Τέσιος

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία

Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία Αθλητική δραστηριότητα και διατροφή Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 22 εκεµβρίου 2004 Γράφει: Χατζηµηνάς Iωάννης, Καθηγητής Φυσιολογίας Στη σύγχρονη κοινωνία µας, τόσο οι ενήλικοι όσο και τα νεαρά άτοµα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας

Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Φυσική Αγωγή Προσδιοριστικοί Παράγοντες Υγείας Καλογήρου ηµ. καθηγητής Φ.Α. Fitness ή Καλή Φυσική κατάσταση Σύντοµη περιγραφή-ορισµός Fitness είναι µια συνειδητά επιδιωκόµενη κατάσταση ψυχοσωµατικής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων

ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων 5 KEΦΑΛΑΙΟ A ΣτοιχεIα διατροφhς - ΔιατροφH νeων κωπηλατων Μ. ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ Η αξιολόγηση απόδοσης στον αγώνα, αλλά και στην προπόνηση, κωπηλασίας απαιτεί υπερβολικές ποσότητες ενέργειας. Έχει υπολογισθεί ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Παχυσαρκία

Άσκηση και Παχυσαρκία Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση και Παχυσαρκία Συγγραφική ομάδα: Πασχάλης Βασίλης, PhD, ΕΕΔΙΠ, ΤΕΦΑΑ- ΠΘ Νικολαΐδης Μιχάλης, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες Δίπλα Κωνσταντίνα, Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ Σέρρες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Γενικές Αρχές Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για την ανάπτυξη του βόλεϊ μέσα από πρωτοποριακές και καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ. Σύντομο βιογραφικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΖΑΚΑ Σύντομο βιογραφικό Ο Αθανάσιος Ζάκας κατάγεται από ένα χωριό του Νομού Πιερίας (Γανόχωρα), που απέχει 4 χιλιόμετρα από την Κατερίνη και 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Μετά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Η σύνθεση της ομάδας αναφέρεται στον αριθμό των επιθετικών

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ ΙΑ (11 ος ) 11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ABSTRACTS Αρχές αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα