2. Ασφάλεια Web Εφαρμογών 3. Αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Denial- of- Service (DoS & DDoS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ασφάλεια Web Εφαρμογών 3. Αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Denial- of- Service (DoS & DDoS)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» 1 Νοεμβρίου 2011 Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E.» (εφεξής «Ταμείο») ενδιαφέρεται να προμηθευτεί και εγκαταστήσει ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας του μηχανογραφικού της εξοπλισμού και να αναθέσει την παραμετροποίηση υποστήριξη και συντήρηση αυτού, ως εξής: 1. Σύστημα Ασφάλειας Δικτύου Το Σύστημα Ασφάλειας Δικτύου καλύπτει την ανάγκη προστασίας της υποδομής από δικτυακές επιθέσεις και απειλές. Στο πλαίσιο αυτό το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφάλειας: Ασφαλής δικτυακός διαχωρισμός του εταιρικού δικτύου και ασφαλής διασύνδεση με εξωτερικά δίκτυα μέσα από την εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής ελέγχου πρόσβασης σε επίπεδο δικτύου (network access control/firewalling) βάσει: Source/Destination IP address, TCP Port / πρωτόκολλο επικοινωνίας, εφαρμογή (client application), χρήστη (domain user/group) καθώς και συνδυασμό αυτών, Προστασία της υποδομής από δικτυακές επιθέσεις και απειλές μέσα από τον έλεγχο όλης της δικτυακής κίνησης που αναπτύσσεται στο εταιρικό δίκτυο, και την εφαρμογή της κατάλληλης πολιτικής ανίχνευσης και καταστολή απειλών στο περιεχόμενο αυτής (network IDS/IPS) Έλεγχος της πρόσβασης των εταιρικών χρηστών στο Διαδίκτυο και προστασία του εσωτερικού δικτύου από απειλές στο περιεχόμενο των web επικοινωνιών, μέσα από την συνδυασμένη εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών URL filtering, application control, antimalware & SSL scanning Παροχή ασφαλούς εξ αποστάσεως πρόσβασης στην εταιρική υποδομή μέσα από την ενεργοποίηση του κατάλληλου μηχανισμού SSL- VPN Σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά ασφάλειας τα οποία θα πρέπει να συνδυάζει το προσφερόμενο σύστημα ασφάλειας είναι τα εξής: Stateful firewall SSL/VPN Real- time Threat Prevention URL Filtering Application Identification & Control Anti- virus / Anti- Spyware Protection /Αnti- Spam File Type Filtering Basic Data Leak Prevention Quality- of- Service SSL Scanning

2 Πολλαπλοί τρόποι υλοποίησης (Inline transparent bridge (v- wire), L3 Device/Gateway, Monitoring device / sniffing mode) Δυνατότητα δημιουργίας virtual firewalls Real- time Monitoring & Statistics Logging & Reporting Licensing: Η άδεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι για απεριόριστους χρήστες Απαιτείται η εγκατάσταση 2 συσκευών σε διάταξη Υψηλής Διαθεσιμότητας. 2. Ασφάλεια Web Εφαρμογών Ο συγκεκριμένος μηχανισμός ασφαλείας εγκαθίσταται για την προστασία των Web εφαρμογών οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στους χρήστες του Διαδικτύου. Το σύστημα αυτό πρέπει να παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες έγκαιρης ανίχνευσης και καταστολής (IDS/IPS) γνωστών και άγνωστων (zero- day attack) επιθέσεων σε επίπεδο εφαρμογών καλύπτοντας ειδικά και σε μεγαλύτερο βάθος την ασφάλεια των web εφαρμογών καθώς και επιθέσεις σε επίπεδο δικτύου και συστημάτων. Κάθε αίτηση μέσω Web (Web request) προερχόμενη από το Διαδίκτυο αναλύεται εις βάθος προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσο είναι ασφαλής και δεν αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των Web εφαρμογών. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να έχει δυνατότητες εκμάθησης της μορφής και του περιεχομένου των προβλεπομένων αιτήσεων των χρηστών (Web requests) προς τις αντίστοιχες εφαρμογές, ανακόπτοντας κάθε άλλη αίτηση προς την εφαρμογή η οποία δεν συμφωνεί με την εφαρμοζόμενη πολιτική ασφάλειας του συστήματος. Οι οποιεσδήποτε λειτουργίες ανίχνευσης και καταστολής στην δικτυακή κίνηση υλοποιούνται με πλήρη διαφάνεια στο δίκτυο αφήνοντας πλήρως ανεπηρέαστη την απόδοση των συστημάτων και εφαρμογών. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνει τις ακόλουθες λειτουργίες ασφάλειας: Προστασία σε επίπεδο Web εφαρμογών (Web Application Firewall) Προστασία σε επίπεδο υπηρεσίας Web (Web Services Firewall ) Προστασία από γνωστές επιθέσεις και απειλές (Intrusion Prevention System - IPS) Προσαρμοσμένη προστασία ενάντια σε ευρείας κλίμακας, αυτοματοποιημένες επιθέσεις Μηχανισμός καταγραφής (Logging) Μηχανισμός παραγωγής αναφορών (Reporting) Κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση (Centralized Management) Επιλογές Λειτουργίας (Prevention: inline, active blocking - Simulation: inline, no blocking - Monitoring: passive, no blocking Δυνατότητες Υλοποίησης: Layer- 2 Bridge (in- line Mode: Fail- open, High Availability), Sniffing Mode, Reverse- proxy mode, Router mode Licensing Η άδεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι για απεριόριστους servers/web Απαιτείται η εγκατάσταση 1 συσκευής σε διάταξη o Layer- 2 Bridge (in- line Mode) fail open 3. Αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Denial- of- Service (DoS & DDoS) H εν λόγω υπηρεσία έρχεται να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει την προστασία αλλά και απόδοση των κρίσιμων web εφαρμογών της υποδομής από Διαδικτυακές επιθέσεις προσφέροντας αποτελεσματική αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Denial- of- Service (DoS & DDoS) οι οποίες έχουν ως στόχο να πλήξουν την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. 2

3 4. Σύστημα Προστασίας Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Το απαιτούμενο σύστημα ασφάλειας έρχεται να καλύψει την ανάγκη προστασίας της εταιρικής υποδομής ενάντια σε απειλές οι οποίες δύναται να εισέλθουν στο εσωτερικό δίκτυο μέσα στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εν λόγω μηχανισμοί ελέγχουν το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βάσει της εφαρμοζόμενης πολιτικής ασφάλειας περιεχομένου επιτρέπουν ή αποτρέπουν την δρομολόγηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Σε γενικές γραμμές το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις: Ανίχνευση και καταστολή κακόβουλου λογισμικού στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (π.χ. viruses, worms, Trojans κ.τ.λ.) Αποτελεσματική προστασία ενάντια σε επιθέσεις τύπου spam Έλεγχος της διακίνησης των αρχείων βάσει του τύπου του αρχείου και όχι της κατάληξής τους (true MIME type) Προστασία από επιθέσεις μη εξουσιοδοτημένης δρομολόγησης μηνυμάτων (Unauthorised Relay) Δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις κλειδιά στο κείμενο του μηνύματος ή του επισυναπτόμενου αρχείου με σκοπό τον εντοπισμό εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή διαρροή αυτών μέσω της υπηρεσίας Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας ανά domain user, group και domain Εφαρμογή κρυπτογράφησης π.χ. S/MIME, TLS, PGP κτλ. για την ασφαλή διακίνηση μηνυμάτων με τρίτους SMTP servers Κεντρική κονσόλα διαχείρισης και παρακολούθησης του συστήματος και των πολιτικών ασφαλείας Δυνατότητα παραγωγής αναλυτικών αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα των χρηστών, τα περιστατικά ασφάλειας και τη γενικότερη κατάσταση του συστήματος Licensing Η άδεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι για 40 χρήστες 5. Σύστημα Προστασίας Δεδομένων και Αποφυγή Διαρροής Πληροφοριών Το απαιτούμενο σύστημα προστασίας δεδομένων από διαρροή θα πρέπει να εμποδίζει την απώλεια ευαίσθητων πληροφοριών, τη στιγμή της χρήσης τους (εννοώντας το περιβάλλον του τελικού χρήστη), ως αποτέλεσμα των ενεργειών του χρήστη, όπως: παράνομη αντιγραφή σε οπτικά ή αλλά εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα π.χ. USB/flash disks, εκτύπωση, μεταφορά μέσω δικτύου, ή αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον θα πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς τη ροή των πληροφοριών και τη χρήση εφαρμογών εμποδίζοντας τη διαρροή πληροφοριών εκτός του οργανισμού και εντοπίζοντας της ύπαρξη κακόβουλου λογισμικού το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα κρίσιμα δεδομένα της εταιρείας. Τέλος θα πρέπει να επιτρέπει την εκτεταμένη καταγραφή καθώς και την παραγωγή αναλυτικών αναφορών σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών και τις πιθανές παραβιάσεις της υπάρχουσας πολιτικής ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της εφαρμοζόμενης πολιτικής ασφάλειας εταιρικών δεδομένων το σύστημα θα πρέπει να παράγει τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις (alerts) οι οποίες προωθούνται στους διαχειριστές και υπεύθυνους ασφάλειας της υποδομής ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τους ίδιους τους τελικούς χρήστες καθιστώντας τους έτσι ενήμερους σχετικά με την ισχύουσα πολιτική προστασίας δεδομένων της εταιρείας. Σε γενικές γραμμές το προσφερόμενο σύστημα προστασίας ευαίσθητων δεδομένων από διαρροή θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: 3

4 Έλεγχος και καταγραφή της χρήσης δεδομένων στα τερματικά των χρηστών Εκτενή- αυτόματη Διαβάθμιση Δεδομένων Έλεγχος των Ενεργειών χρήστη Αυτόματη Κρυπτογράφηση κρίσιμων Δεδομένων Πολιτική βασιζόμενη σε κανόνες διαχείρισης και ελέγχου Λεπτομερής Ανάλυση και Δυνατότητες Αναφοράς Κεντρική Διαχείριση Licensing Η άδεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι για 40 χρήστες και 2 διακομιστές (servers) 6. Σύστημα Εντοπισμού Malware μέσω Web επικοινωνιών Το εν λόγω σύστημα έρχεται να καλύψει την ανάγκη προστασίας της εταιρικής υποδομής από την πλέον επικίνδυνη μορφή απειλών για κάθε εταιρικό δίκτυο το οποίο παρέχει σύνδεση στο Διαδίκτυο. Πιο συγκεκριμένα η απαιτούμενη λύση ασφάλειας επιτρέπει την αποτελεσματική ανίχνευση και καταστολή επικίνδυνων μορφών κώδικα (π.χ. javascripts, VBscripts, ActiveX κ.τ.λ.) στο περιεχόμενο των web επικοινωνιών που αναπτύσσουν οι χρήστες στο Διαδίκτυο. Το εν λόγω σύστημα έρχεται να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει την προστασία του εταιρικού δικτύου ενάντια σε διαδικτυακές απειλές σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες URL filtering, Content filtering & Antimalware gateway που παρέχονται από το προσφερόμενο σύστημα ασφάλειας δικτύου ( 1.1). H προσφερόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: Ανίχνευση κάθε είδους απειλής γνωστής και μη στο περιεχόμενο των web επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο Δυνατότητα ανάλυσης κάθε μορφής δεδομένων όπως π.χ. εικόνες, PDF αρχεία, flash αρχεία κ.α. για την ανίχνευση και καταστολή κακόβουλου κώδικα Δυνατότητα εκτέλεσης κάθε επικίνδυνης μορφής κώδικα στο περιεχόμενο των web επικοινωνιών (π.χ. javascripts, VBscripts, ActiveX κ.τ.λ.) σε «εικονικό περιβάλλον» (virtual systems) για να διαπιστωθεί αν είναι κακόβουλος ή όχι Δυνατότητα εκτέλεσης κάθε επικίνδυνης μορφής κώδικα στο περιεχόμενο των web επικοινωνιών σε εικονικό περιβάλλον που προσομοιώνει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των εταιρικών τερματικών καλύπτοντας όλους τους διαφορετικούς τύπους λειτουργικού συστήματος, πλοηγού (web browser) και διαδικτυακών εφαρμογών που χρησιμοποιούνται στο εταιρικό δίκτυο Εντοπισμό κάθε εξερχόμενης δικτυακής επικοινωνίας ως αποτέλεσμα της εκτέλεσης κακόβουλου κώδικα (phone home code) και προσδιορισμός της διεύθυνσης προορισμού Ανίχνευση μη γνωστών απειλών (zero day threats) στο περιεχόμενο των web επικοινωνιών Παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με προσβεβλημένα εταιρικά τερματικά Licensing : 1 συσκευή σε διάταξη monitoring mode 4

5 7. Σύστημα Διαχείρισης Προνομιούχων Κωδικών Πρόσβασης Απαιτείται η προμήθεια και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης προνομιούχων κωδικών πρόσβασης. Το εν λόγω σύστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση, διάθεση και χρήση των κωδικών πρόσβασης από τους εξουσιοδοτημένους διαχειριστές της υποδομής ή ακόμα και από τρίτους π.χ. παρόχους υπηρεσιών, εξωτερικούς συνεργάτες κτλ. έτσι ώστε η προνομιούχος πρόσβαση στην πληροφορική υποδομή του Οργανισμού να ελέγχεται επαρκώς. Πιο συγκεκριμένα το σύστημα ασφάλειας το οποίο θα υλοποιηθεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει καλύπτει τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφαλείας: Κεντρική διαχείριση των προνομιούχων κωδικών πρόσβασης σε όλο το εύρος της εταιρικής πληροφορικής υποδομής Επιβολή ενιαίας αυστηρής πολιτικής ασφαλείας για τους υπό διαχείριση προνομιούχους κωδικούς Κεντρική διαχείριση και ασφαλής αποθήκευση των κρίσιμων κωδικών διαχείρισης σε ειδικά προστατευόμενο σύστημα, αντί για την αποθήκευση στους σταθμούς εργασίας των διαχειριστών Ελεγχόμενη παροχή των κωδικών πρόσβασης στους διαχειριστές της υποδομής βάσει του ρόλου/αρμοδιότητας τους Ασφαλής παροχή των κωδικών διαχειριστών στους εξουσιοδοτημένους χρήστες, διαμέσου κρυπτογραφημένων συνδέσεων Εφαρμογή ισχυρής αυθεντικοποίησης των χρηστών στο σύστημα πριν την παροχή ενός κωδικού πρόσβασης Πλήρης καταγραφή της διαδικασίας παροχής ενός κωδικού διαχείρισης όπως π.χ. ημερομηνία/ώρα λήψης του κωδικού, στοιχεία του χρήστη στον οποίο παραχωρήθηκε κ.α. Αυτοματοποιημένη αλλαγή των κωδικών διαχείρισης στα επιλεγμένα συστήματα της υποδομής ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή έπειτα από κάθε χρήση Δυνατότητα απαίτησης έγκρισης από τρίτο πρόσωπο πριν την παροχή του κωδικού πρόσβασης στον τελικό χρήστη Δυνατότητα καταγραφής (session recording) και αναπαραγωγής (playback) των προσβάσεων των χρηστών μέσω RDP/SSH, καθώς και ασφαλής αποθήκευση τους στο σύστημα για μελλοντική διερεύνηση (forensic investigation) Licensing Η άδεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι για 10 χρήστες και 20 συστήματα 8. Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου Πρόσβασης/Σύνδεσης στο Δίκτυο H προμήθεια και υλοποίηση του συγκεκριμένου συστήματος ασφάλειας έρχεται να καλύψει την ανάγκη ελέγχου των τερματικών ή άλλων συσκευών που συνδέονται στο εταιρικό δίκτυο, με σκοπό την αποτροπή της μετάδοσης απειλών από συγκεκριμένο τερματικό προς το υπόλοιπο εταιρικό δίκτυο. H σύνδεση ή επανασύνδεση ενός τερματικού στο εταιρικό δίκτυο θα πρέπει να έρχεται ως αποτέλεσμα των παρακάτω διαδικασιών: Επιτυχής αναγνώριση και εξουσιοδότηση/αυθεντικοποίηση του τερματικού/χρήστη Επιτυχής έλεγχος του τερματικού σε επίπεδο ασφάλειας, με σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι η σύνδεση του στο δίκτυο δεν αποτελεί απειλή για την υπόλοιπη υποδομή Για την αποτελεσματική κάλυψη των παραπάνω βασικών θεμάτων ασφάλειας, απαιτείται η προμήθεια και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έλεγχου πρόσβασης/σύνδεσης στο δίκτυο, το οποίο θα ελέγχει κεντρικά κάθε σύστημα το οποίο προσπαθεί να συνδεθεί στο εταιρικό δίκτυο διασφαλίζοντας ότι: Το σύστημα είναι εξουσιοδοτημένο 5

6 ή/και Ο χρήστης του σταθμού εργασίας έχει αυθεντικοποιηθεί ή/και Το σύστημα (κυρίως σταθμοί εργασίας) είναι συμβατό με τις πολιτικές ασφάλειας (πχ. τρέχει Antivirus, personal firewall/endpoint security software, κτλ.) ή/και το σύστημα προστατεύεται από μηχανισμούς προστασίας δεδομένων και αποφυγής διαρροής πληροφοριών Το προσφερόμενο σύστημα ασφάλειας θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Συνεργασία με όλους τους μεταγωγούς δικτύου (network switches) της υποδομής Δυνατότητα ανεξαρτήτως του κατασκευαστή ή του τύπου ή της έκδοσης του λειτουργικού του switch Δυνατότητα εντοπισμού, αναφοράς τοποθεσίας και ελέγχου οποιοδήποτε τύπου συστήματος που προσπαθεί να συνδεθεί στο δίκτυο, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και είδους, καλύπτοντας MS Windows workstations/servers, Mac, Unix/Linux systems, IP Phones, Printers, IP Cameras, και εν γένει οποιοδήποτε IP σύστημα. Αυτόματη απεικόνιση και κεντρική εποπτεία της κατάστασης του εσωτερικού δικτύου σχετικά με το ποιο σύστημα και τι είδους, αλλά και ποιος χρήστης είναι συνδεδεμένο σε πια πόρτα του μεταγωγέα δικτύου (switch) Δυνατότητα υλοποίησης πολιτικών ελέγχου πρόσβασης για κάθε είδος συστήματος που προσπαθεί να συνδεθεί στο δίκτυο, ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και είδους, καλύπτοντας MS Windows workstations/servers, Mac, Unix/Linux systems, IP Phones, Printers, IP Cameras, και εν γένει οποιοδήποτε IP σύστημα. Το σύστημα θα πρέπει να αποφασίζει για την συμμόρφωση ή όχι των συστημάτων ελέγχοντας για την ύπαρξη και λειτουργία συγκεκριμένων ρυθμίσεων και προγραμμάτων βάσει της εταιρικής πολιτικής ασφάλειας π.χ. antivirus status, OS patch- level, registry settings κτλ. Αυτόματη αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας συσκευών VoIP με σκοπό την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για την προστασία του εν λόγω δικτύου (VoIP VLAN) Να μην απαιτεί την εγκατάσταση οποιουδήποτε agent στα μηχανήματα Να παρέχει αυτόματα εικόνα πιο σύστημα και τι είδους, αλλά και ποιος χρήστης είναι συνδεδεμένο σε πια πόρτα του switch, παρέχοντας παράλληλα πληροφορία για το αν το σύστημα είναι εξουσιοδοτημένο και συμβατό με τις πολιτικές ασφάλειας, αλλά και τη φυσική του τοποθεσία Δυνατότητα ελέγχου συμμόρφωσης των συστημάτων για την ύπαρξη και λειτουργία συγκεκριμένων ρυθμίσεων και προγραμμάτων που απαιτεί η εταιρική πολιτική ασφάλειας π.χ. DLP agent, τα οποία ορίζει ο διαχειριστής του συστήματος κατά βούληση Το σύστημα θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους ασφάλειας τόσο κατά την στιγμή σύνδεσης ενός συστήματος στο δίκτυο (pre- admission) όσο και καθ όλη τη διάρκεια παραμονής του σε αυτό (post- admission) και ανά προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα Να μπορεί να εκτελέσει κάποιο πρόγραμμα (της επιλογής του διαχειριστή) ως αποτέλεσμα κάποιου γεγονότος ασφάλειας Υλοποίηση πολιτικών πρόσβασης αναλόγως με τη φυσική τοποθεσία κάποιου switch - port (πχ. Κτίριο Διοίκησης, αίθουσα συσκέψεων...) Υλοποίηση πολιτικών πρόσβασης ανάλογα με την ώρα της πρόσβασης (time- based network access control) π.χ. απαγορεύεται η πρόσβαση στο δίκτυο παραγωγής μετά τις εκτός συγκεκριμένων τερματικών/χρηστών Να προσφέρει πληροφορία σε πραγματικό χρόνο για όλα τα switch και τα ports του δικτύου Ο μηχανισμός «καραντίνας» να μπορεί να απομονώνει αποτελεσματικά το μη συμμορφούμενο σύστημα από άλλα συστήματα και αναλόγως της πολιτικής να μπορεί να επικοινωνήσει μόνο με συγκεκριμένα συστήματα 6

7 Δυνατότητα συνεργασίας με MS Active Directory Άμεση ενημέρωση του διαχειριστή για κάθε επιτυχημένη ή αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης καθώς και για τις ενέργειες που πάρθηκαν ως αποτέλεσμα αυτής Να μην απαιτεί τη χρήση 802.1x ή διαχείριση MAC address (κλείδωμα) Licensing Η άδεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι για 40 χρήστες- τερματικα και 2 switches 48- ports 9. Σύστημα Ασφάλειας Εταιρικών Τερματικών Η συγκεκριμένη λύση έρχεται καλύψει την ανάγκη προστασίας των εταιρικών τερματικών (σταθμών εργασίας & φορητών υπολογιστών) από τις συνεχώς πολλαπλασιαζόμενες μορφές κακόβουλου λογισμικού και άλλες δικτυακές απειλές π.χ. viruses, worms, ATPs, spyware κτλ. που έχουν ως στόχο τα εταιρικά δίκτυα. Απαιτείται η προμήθεια και υλοποίηση μιας εξελιγμένης λύσης ασφάλειας τερματικών η οποία συνδυάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφάλειας και διαχείρισης: Προστασία τερματικών και διακομιστών Πλήρη έλεγχο και περιορισμό των εισερχόμενων και εξερχόμενων επικοινωνιών του συστήματος σε επίπεδο Src/Dest IP address, Protocol, Time Προστασία του τερματικού από δικτυακές επιθέσεις Πλήρης καταγραφή της δικτυακής δραστηριότητας του συστήματος άμεση ανίχνευση και καταστολή ενάντια σε viruses, spyware, keystroke loggers, Trojans, rootkits, και άλλες κακόβουλες μορφές κώδικα λήψη συχνών ενημερώσεων (τουλάχιστον κάθε 5 ώρες) Δυνατότητα εντοπισμού της ύπαρξης κακόβουλου λογισμικού στο σύστημα βάσει ανάλυσης της συμπεριφοράς τους και όχι μόνο βάσει των γνωστών virus signatures Άμεσος έλεγχος των αρχείων του συστήματος σε πραγματικό χρόνο κατά την χρήση τους από τον χρήστη (π.χ. άνοιγμα, εκτέλεση, κλείσιμό κτλ.) δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένης τοποθεσίας και τύπου αρχείων προς έλεγχο δυνατότητα εξαίρεσης συγκεκριμένου καταλόγου ή τύπου αρχείων από τον έλεγχο Δυνατότητα προεπιλογής της ενέργειας αντιμετώπισης σε περίπτωση ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού π.χ. επιδιόρθωση, μετονομασία, διαγραφή, καραντίνα κτλ. Δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού των εφαρμογών που επιτρέπεται να συνδεθούν στο δίκτυο Έλεγχος συμμόρφωσης του τερματικού με βάση προκαθορισμένη πολιτική ασφάλειας Κεντρική κονσόλα διαχείρισης και παρακολούθησης της κατάστασης των μηχανισμών ασφάλειας (agents) που εγκαθίστανται στα τερματικά Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ρόλων διαχείρισης με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάσταση του λογισμικού σε σταθμούς εργασίας μέσω login script, Group Policy του Active Directory ή με άλλες ανάλογες μεθόδους. Προγραμματισμένη προώθηση ενημερώσεων και νέων εκδόσεων (updates & engines) από την κονσόλα στους σταθμούς εργασίας μέσω του δικτύου. Παρακολούθηση των σταθμών εργασίας σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας και συμμόρφωσής τους Παρακολούθηση των συνηθισμένων σημείων εισόδου και εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού στο σύστημα (μητρώο συστήματος, διαδικασίες που εκκινούν με την εκκίνηση του συστήματος, αρχείο hosts, τροποποίηση ρυθμίσεων προγραμμάτων πλοήγησης στο Internet κλπ). Δυνατότητα προγραμματισμένων τακτικών ελέγχων (scanning) των σταθμών εργασίας για τον εντοπισμό και απομάκρυνση εγκατεστημένου κακόβουλου λογισμικού. 7

8 Δυνατότητα καθορισμού πολιτικών ασφαλείας κεντρικά και αποστολής τους από την κονσόλα στους σταθμούς εργασίας Συνεχής παρακολούθηση και εμφάνιση στην κονσόλα διαχείρισης της κατάστασης των agents (ενεργός/ανενεργός, τελευταία ενημέρωση, εφαρμοζόμενη πολιτική κ.α.) Λειτουργία σε απομακρυσμένα τερματικά (πχ φορητούς υπολογιστές), μη συνδεμένους στο εταιρικό δίκτυο με δυνατότητα απευθείας ενημέρωσης (updates) μέσω Internet. Τήρηση αρχείων καταγραφής στην κονσόλα διαχείρισης Δυνατότητα παραγωγής προσαρμοσμένων αναφορών Licensing Η άδεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι για 40 χρήστες- τερματικα Επιπλέον για την προστασία των ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα εταιρικά τερματικά, κυρίως στους φορητούς υπολογιστές, από διαρροή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του τερματικού θα πρέπει η προσφερόμενη λύση να ενσωματώνει λειτουργία πλήρους κρυπτογράφησης του σκληρού δίσκου του συστήματος (Full Disk Encryption). Η συγκεκριμένη λειτουργία έρχεται να ολοκληρώσει την προστασία των εταιρικών δεδομένων από διαρροή καλύπτοντας κατ ελάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργίας: Πλήρης κρυπτογράφηση του σκληρού δίσκου συμπεριλαμβανομένων όλων disk volumes καθώς και partition boot records, λειτουργικό σύστημα, αρχεία συστήματος, δεδομένα χρήστη κτλ. Εφαρμογή ισχυρής κρυπτογράφησης 3DES, AES Υποστήριξη Pre- boot authentication Υποστήριξη ισχυρής αυθεντικοποίησης π.χ. One- time- password tokens, smartcards κτλ. Συγχρονισμός του pre- boot authentication με το Windows login Λειτουργία single- sign- on για αυτόματη εισαγωγή στο λειτουργικό μετά από επιτυχές pre- boot authentication Λειτουργία με πλήρη διαφάνεια προς τον τελικό χρήστη Πολλαπλές επιλογές αποκατάστασης κωδικού πρόσβασης (password recovery) τόσο τοπικά όσο και εξ αποστάσεως (remote help) Τέλος αποτελεί βασική απαίτηση για την προσφερόμενη λύση ασφάλειας τερματικών η ύπαρξη μοναδικού agent ο οποίος θα ενσωματώνει όλους τους απαιτούμενους μηχανισμούς ασφάλειας (όπως περιγράφονται παραπάνω), καθώς και μιας ενιαίας κονσόλας διαχείρισης για όλες τις λειτουργίες. 10. Σύστημα- Λύση Ισχυρής Αυθεντικοποίησης Aπαιτείται η προμήθεια και υλοποίηση της κατάλληλης λύσης ισχυρής αυθεντικοποίησης βασισμένη στην τεχνολογία One- time- passwords η οποία συνδυάζει τη φυσική και λογική πρόσβαση σε μια συσκευή αυθεντικοποίησης. Σε γενικές γραμμές η προσφερόμενη λύση ισχυρής αυθεντικοποίησης θα πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις: Ενσωματωμένη γεννήτρια παραγωγής τυχαίων μοναδικών αριθμητικών κωδικών (τουλάχιστον 6- ψήφιων) Παραγωγή κωδικών είτε βάσει χρόνου (time- based OTP) είτε βάσει γεγονότος (event- based OTP) π.χ. πάτημα κουμπιού Υποστήριξη πρωτοκόλλου OATH TOTP Υποστήριξη πρωτοκόλλου RADIUS OTP Διάρκεια μπαταρίας τουλάχιστον 5 έτη Δυνατότητα ενοποίησης με τα προσφερόμενα συστήματα διαχείρισης προνομιούχων κωδικών πρόσβασης, SSL/VPN gateway καθώς και τον προσφερόμενο μηχανισμό κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου (pre- boot authentication) Κεντρικό σύστημα διαχείρισης, καταχώρησης, συγχρονισμού και αντιστοίχισης των tokens στους χρήστες 8

9 Τήρηση ιστορικού αρχείου στο οποίο καταγράφονται οι χρήσεις των tokens από τους χρήστες Licensing Η άδεια λειτουργίας του συστήματος θα είναι για 40 χρήστες 12. Υπηρεσίες i. Υπηρεσίες Υλοποίησης Ο προμηθευτής θα αναλάβει να εγκαταστήσει τα άνω συστήματα και να τα παραμετροποίησει σύμφωνα με τις οδηγίες και πολιτικές του Ταμείου ώστε να επιτυγχάνονται τα ανωτέρω, μέχρι το αργότερο την 30/11/2011 ii. Υπηρεσίες Υποστήριξης O προμηθευτής θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης των άνω συστημάτων- υποδομών ασφαλείας σε 24ώρη βάση, 365 μέρες το χρόνο. Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων) πρέπει να υποβάλουν στο Ταμείο γραπτές προσφορές, που θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστο τα ακόλουθα: 1. περιγραφή της σχετικής εμπειρίας του ενδιαφερομένου στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων, 2. αναλυτική περιγραφή της δομής και της οργάνωσης της ομάδας έργου, με περιγραφή της ειδικότητας, της θέσης και των αρμοδιοτήτων κάθε μέλους της ομάδας έργου, που προτίθεται ο ενδιαφερόμενος να απασχολήσει για την πλήρη εκτέλεση των ενεργειών σε κάθε φάση του έργου, περιγραφή των προσόντων, πιστοποιητικών και σχετικής εμπειρίας που διαθέτουν τα άτομα που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου καθώς και την επιμέρους στελέχωση σε επίπεδο φάσεων ή παρεχόμενων υπηρεσιών, 3. αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, μαζί με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, που θα περιέχει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: - αντίληψη για την έκταση, τα όρια ευθύνης και την πολυπλοκότητα του έργου, - αναλυτική προσέγγιση της μεθοδολογίας εκπόνησης των επιμέρους παραδοτέων του έργου - αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι φάσεις, οι επιμέρους δράσεις, τα παραδοτέα των φάσεων καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ορόσημα της πορείας των εργασιών. - αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών ανά φάση του έργου. - παραδοτέα ή υπηρεσίες που πρόκειται να προσφερθούν στο πλαίσιο του έργου, επιπλέον των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 4. εφάπαξ αμοιβή συνολικά για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας, και 5. μηνιαία αμοιβή συνολικά για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας, που θα εγκατασταθεί. Σημειώνεται ότι ο χρόνος παροχής των άνω υπηρεσιών αναμένεται να είναι 1 έτος. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων και 2.3 του Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του Ταμείου, ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011, καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και εγκρίθηκε με την υπ 9

10 αριθμ. πρωτ. 2/66012/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2241/ ). 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου, θα παραλάβει και αξιολογήσει τις εγκύρως υποβληθείσες προσφορές. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα αναφερόμενα ανωτέρω (σημεία Α και Β) κριτήρια. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση, προσαρμογή ή βελτίωση των προσφορών. 3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας και για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ασφαλείας, που θα εγκατασταθεί, για ένα (1) έτος, ανέρχεται σε , μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προσφορές που θα ξεπερνούν τον άνω προϋπολογισμό δεν θα εξετάζονται. 4. Το Ταμείο διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. 5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους, μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, δηλώσεις και πληροφορίες, αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ». 6. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την 11 η Νοεμβρίου 2011, ώρα 14:00. 10

Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές

Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ταχύτητα για τις Web Εφαρμογές Barracuda Web Application Firewall Καλοχριστιανάκης Αντώνης Διευθυντής Πωλήσεων Digital SIMA Ανατομία Web επίθεσης Οι Web επιθέσεις δε διαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις

Γενικά Μέτρα Προστασίας. Πληροφοριακών Συστημάτων. από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Γενικά Μέτρα Προστασίας Πληροφοριακών Συστημάτων από Ηλεκτρονικές Επιθέσεις Φεβρουάριος 2012 Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων Εθνικό CERT Αποστολή Η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟ «Κοινή Πράξη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα

Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα Υλοποίηση σχημάτων ασφαλείας σε ασύρματα δίκτυα Φώτος Γεωργιάδης (fotos@uop.gr) Θανάσης Μακρής (thanos@uop.gr) 30/9/2005 Τρίπολη Γ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες Απειλές & Προστασία Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες απειλές PHISHING BYOD WINDIGO CLOUD STORAGE WIN XP EOL MOBILITY CRYPTOLOCKERS Windows XP - λήξη υποστήριξης Ransomware:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης

Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security. Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης. Σύμβουλοι ανάπτυξης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια e-security Ελευθέριος Μεταξούδης Aθανάσιος Τσιακπίνης Σύμβουλοι ανάπτυξης ικαιούχοι Ενισχύσεων Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με

Διαβάστε περισσότερα

Draytek Vigor 2700VG Annex A

Draytek Vigor 2700VG Annex A Draytek Vigor 2700VG Annex A Από το Forum του http://www.adslgr.com/forum Όπως βλέπουμε η σύνδεσμολογία του είναι απλή και αφού το τοποθετήσουμε κάπου (είναι λίγο μεγάλο σε μέγεθος και μιάζει με σαλάχι)

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα

Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα Voice over IP: Απειλές, Ευπάθειες και Αντίµετρα Παναγιώτης Νάστου Πληροφορικός Ελεγκτής Ενοποιηµένες Επικοινωνίες Παραδοσιακά οι επιχειρήσεις διέθεταν δύο δίκτυα για την επικοινωνία τους µε τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Π2.3: Μονάδα αλληλεπίδρασης γονέωνπαιδιών. του συστήματος

Π2.3: Μονάδα αλληλεπίδρασης γονέωνπαιδιών. του συστήματος ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π2.3: Μονάδα αλληλεπίδρασης γονέωνπαιδιών του συστήματος Συγγραφείς: Ναταλί Παπαδάκη, Χρυσάνθη Λαιμού, Εύη Σχίμφλε Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Γενικά... 3 1.2. Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34

Εισαγωγή 6. Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8. Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18. Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Tα πολλά πρόσωπα των απειλών για το PC 8 Οι βασικές ρυθμίσεις ασφαλείας στα Windows 18 Προστασία από το Malware με το Avast Antivirus 34 Γονικός έλεγχος σε PC και tablet 44 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός απαιτήσεων Ασφάλειας (1)

Προσδιορισμός απαιτήσεων Ασφάλειας (1) 100% Ασφάλεια ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΣΚΟΠΟΣ: Να γνωρίσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν. Να καλλιεργήσουμε «ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ» ασφάλειας πληροφοριών στις Υπηρεσίες μας. Να μην έχουμε φοβία για αυτά που πιθανολογούμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server)

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Μάθηµα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Φοιτητές: Μπάτσου Ελευθερία 573 Στεφανίδης Γιώργος 546 Υπ. Καθηγητής: Π. Σαρηγιαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Cryptography and Network Security Chapter 22. Fifth Edition by William Stallings

Cryptography and Network Security Chapter 22. Fifth Edition by William Stallings Cryptography and Network Security Chapter 22 Fifth Edition by William Stallings Chapter 20 Firewalls The function of a strong position is to make the forces holding it practically unassailable On War,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων

Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 6 η ιάλεξη: Ασφάλεια δικτύων Ασφάλεια ικτύων Μέθοδοι επίθεσης Denial-of-Service i (DoS) Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση (Unauthorized access attacks) Password attacks, Trojan

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Learning Objectives Για ποιό λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς

Άρθρο 1: Τρόπος και Χρόνος Υποβολής της Προσφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 13-02-2014 Αριθµ.Πρωτ: 667 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας

Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007. Προϋπάρχουσα κατάσταση της εταιρείας Communication Solution τεύχος 47 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2007 Άρθρο του Στέλιου Γκλάβα Computer Control System Email: info@glavas.gr Μελέτη Προµήθεια Εγκατάσταση Εξοπλισµού και Τηλεπικοινωνιακών Αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ epresence Οδηγός συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 12651/02-06-2015 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser.

Σύνδεση με την προσωπική θυρίδα χρήστη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής μέσω Web Browser. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο «Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» Πράξη «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας» κωδικός ΟΠΣ «304216» ΣΑΕ «3458» Ενάριθµος«2011ΣΕ34580038» ράση 2.2 Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence

Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Εγχειρίδιο Συντονιστή Τηλεδιασκέψεων Υπηρεσίας e:presence Έκδοση 1.3 Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα Εφαρμογή Διαχείρισης Τηλεδιασκέψεων... 2 Προβολή τηλεδιασκέψεων... 3 Προσθήκη τηλεδιάσκεψης... 4 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM

SCRIPTUM. Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM Unified IT services Αγ. Παρασκευής 67 15234 Χαλάνδρι http://www.uit.gr SCRIPTUM Οδηγός Εγκατάστασης SCRIPTUM ΕΛΛΑΚ Έκδοση 2.0 Ημερομηνία: 13/12/11 Συγγραφή: Μιχάλης Μουντράκης / mountrakis@uit.gr UIT Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530

Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ασφάλεια Στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λάζος Αλέξανδρος Α.Μ. 3530 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α..

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς Φ.Π.Α.. Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο Αθήνα, 11.07.2014 Α.Π. : 3041 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΕΥΗ- ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τηλέφωνο: 210 3664793-210 3664796 ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει στους φοιτητές των Τμημάτων της, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του Mail Server της πλατφόρμας e-school. Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής

Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων. Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής 23 Σεπτεμβρίου 2009 Εισαγωγή Το Πρότυπο PCI DSS Περιβάλλον Δεδομένων Καρτούχων Καθορισμός Εύρους Εφαρμογής Αάλ Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου Τεχνολογικοί Μηχανισμοί Προκειμένου να επιτευχθεί η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΣ ΕΔ/49 12 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-SECURITY (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) Προϋποθέσεις και Όροι Επιλεξιμότητας - Δικαιούχοι Δράσης Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι επιχειρήσεις ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Malware & AntiVirus. black d@ck HackFest 12/03/2015

Malware & AntiVirus. black d@ck HackFest 12/03/2015 Malware & AntiVirus black d@ck HackFest 12/03/2015 Malware Malicous Software γνωστό και ως Malware. Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει οποιοδήποτε μη επιθυμητό λογισμικό και εκτελέσιμο κώδικα που

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι

Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Αρχιτεκτονικές Δικτύων & Πρωτόκολλα Ι Ενότητα : Δίκτυα υπολογιστών - Βασικά εργαλεία δικτύων στο Linux. Όνομα Καθηγητή : Δημήτριος Λυμπερόπουλος, Σπύρος Δενάζης Τμήμα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (SIEM SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT) Ελάχιστες Προϋποθέσεις Ο Ανάδοχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση SSL στο ελληνικό Outlook Express 6

Ενεργοποίηση SSL στο ελληνικό Outlook Express 6 Ενεργοποίηση SSL στο ελληνικό Outlook Express 6 Προκειμένου η επικοινωνία του υπολογιστή σας με τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να είναι ασφαλής (κρυπτογραφημένη), χρειάζεται να κάνετε μια επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Στο παρακάτω παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το τυχαίο Email Account: test@uowm.gr με κωδικό πρόσβασης (Password) το: test123 1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Α. Μέσω Web Mail Μπορείτε από οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 04/08/2015 Αρ. πρωτ. 914 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.700,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 09/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β : «Έλεγχος Ασφάλειας Υπολογιστών που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του «ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (Διανομή Ασφάλειας) ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΔΕΚΑ (10) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 1. Εισαγωγή Αθήνα, 11 Μαΐου 2012 1.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) του μόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας

Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής ΠMΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Τεχνολογίες Διαχείρισης Ασφάλειας Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατεύθυνσης ΠMΣ Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Στο Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες

Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Από το χαρτί στις ψηφιακές ευκολίες Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. 2 Σ.Ε.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ) Μετατροπή της παραδοσιακής λειτουργίας ενός Σ.Ε.Κ. Τα Σχολικά Εργαστηριακά

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης υπηρεσια Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης PAPERLESS connect Paperless Connect ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Για εσάς που επιθυμείτε η ηλεκτρονική αποστολή τιμολογίων να

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες

Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες Περιεχόμενο Gigaset DE380 IP R: Νέες και εκτεταμένες λειτουργίες Το παρόν εγχειρίδιο συμπληρώνει τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου VoIP Gigaset: Gigaset DE380 IP R Μετά τη έκδοση των οδηγιών χρήσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον.

Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Plugwise Business ιαχείριση και Εξοικονόµηση ενέργειας στο Εργασιακό περιβάλλον. Το Plugwise είναι ένα εύχρηστο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε εργασιακούς χώρους. Μετράει την κατανάλωση ρεύµατος κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Τι είναι Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εκτυπώσεων Η Διαχείριση Εκτυπώσεων (Managed Print Services) είναι μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη outsource υπηρεσία, δηλαδή η ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα