Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχοεκπαιδευτικού. προγράμματος για τον έλεγχο του θυμού σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχοεκπαιδευτικού. προγράμματος για τον έλεγχο του θυμού σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών"

Transcript

1 202 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τον έλεγχο του θυμού σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών Ανδρέας Μπρούζος 1, Στέφανος Βασιλόπουλος 2, Κωνσταντίνα Καλύβα 1, Βασιλική Μπαούρδα 1, & Πλουσία Μισαηλίδη 1 1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2 Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος οκτώ συναντήσεων που αποσκοπούσε στην εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 7-9 ετών σε δεξιότητες ελέγχου του θυμού. Στην έρευνα πήραν μέρος 117 παιδιά με Μ.O. ηλικίας 7.84 έτη, τα οποία ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες, ομάδα παρέμβασης (n = 56, Μ.O. = 7.75 έτη, 27 αγόρια, 29 κορίτσια) και ομάδα ελέγχου (n = 61, Μ.O. = 7.92 έτη, 29 αγόρια, 32 κορίτσια). Τα παιδιά και των δύο ομάδων συμπλήρωσαν πριν από την έναρξη και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος: (α) την Κλίμακα Συμπεριφορικών Αποκρίσεων Θυμού (Miers, Rieffe, Meerum Terwogt, Cowan, & Linden, 2007) και (β) το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Goodman, 1997). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: (α) η ικανότητα ελέγχου του θυμού ενισχύθηκε στην ομάδα παρέμβασης συγκεκριμένα, σημειώθηκε αύξηση του ισχυρισμού, της αναζήτησης κοινωνικής στήριξης, του αναλογισμού, της αποφυγής και της διάχυσης και μείωση της τάσης για άμεση εκτόνωση του θυμού και (β) περιορίστηκαν τα προβλήματα συμπεριφοράς και οι κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες αυτών των παιδιών, σύμφωνα με τις αναφορές των ίδιων των παιδιών. Τα ευρήματα συζητούνται σε σχέση με προηγούμενες έρευνες που

2 203 μελέτησαν την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων που είχαν ως στόχο τους την καλλιέργεια δεξιοτήτων ελέγχου του θυμού σε παιδιά. Λέξεις κλειδιά: έλεγχος θυμού, κοινωνικές δεξιότητες, παιδιά, ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες Eπικοινωνία: Ανδρέας Μπρούζος, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής & Έρευνας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα.

3 204 Evaluating the effectiveness of a psychoeducational anger control program for children aged 7-9 years Andreas Brouzos 1, Stephanos Vassilopoulos 2, Konstantina Kalyva 1, Vasiliki Baourda 1, & Plousia Misailidi 1 1 University of Ioannina, 2 University of Patras Abstract This study examined the effectiveness of an eight-session psychoeducational anger control program for children aged 7-9 years. One hundred and seventeen children were allocated into two groups, the intervention group (n = 56, Μ = 7.75 years, 27 boys, 29 girls) and the control group (n = 61, Μ = 7.92 years, 29 boys, 32 girls). Children in both groups completed prior to and at the completion of the intervention: (a) the Behavioral Anger Response Questionnaire (Miers et al., 2007) and (b) the Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997). The results showed that anger management increased in the intervention group specifically, there was an increase in assertion, social support, rumination, avoidance and diffusion and a decrease in direct anger,whereas self-reported behavioral, social and emotional difficulties decreased. The findings are discussed in reference to previous studies that examined the effectiveness of anger control interventions for children. Key-words: anger control, children, psychoeducational groups, social-emotional skills

4 205 Correspondence: Andreas Brouzos, Laboratory for Educational Psychology, Counseling and Research, Department of Primary Education, University of Ioannina, 45110, Ioannina, Greece.

5 206 Ο θυμός είναι υποκειμενική συναισθηματική κατάσταση με φυσιολογικές, γνωστικές και συμπεριφορικές διαστάσεις (Blake & Hamrin, Nelson III, Finch, & Ghee, 2006). Η ικανότητα ελέγχου της έκφρασης του θυμού έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα δυσκολότερα επιτεύγματα της συναισθηματικής ανάπτυξης (Bidgood, Wilkie, & Katchaluba, Smith, Hubbard, & Laurenceau, 2011). Επιπλέον, οι δυσκολίες ελέγχου της έκφρασης του θυμού στην παιδική ηλικία έχει βρεθεί ότι συσχετίζονται, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, με αρνητικά αποτελέσματα τόσο στον κοινωνικό, όσο και στον ακαδημαϊκό τομέα (Blake & Hamrin, Gansle, Smithet al., 2011). Για παράδειγμα, πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι η έκφραση θυμού και επιθετικής συμπεριφοράς συχνά συνυπάρχει με ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και με δυσκολίες μάθησης (Flanagan, Allen, & Henry, McAuliffe, Hubbard, Rubin, Morrow, & Dearing, Sukhodolsky, Solomon, & Perine, Sukhodolsky, Golub, Stone, & Orban, 2005). Η ικανότητα ελέγχου της έκφρασης του θυμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα των δεξιοτήτων και των διεργασιών που συνθέτουν την ικανότητα αυτορρύθμισης του συναισθήματος. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει διεργασίες που έχουν ως έργο τους την αντίληψη, αξιολόγηση και τροποποίηση των συναισθηματικών αντιδράσεων ενός ατόμου (Smith et al., 2011). Η Thomas (2001) περιέγραψε την ικανότητα αυτορρύθμισης ή ελέγχου του θυμού ως ένα είδος «ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης», που επιτρέπει την αλλαγή της συμπεριφοράς μέσα από την απόκτηση γνώσεων, την εκπαίδευση σε τρόπους σκέψης και την εξάσκηση σε τεχνικές και στρατηγικές. Προγράμματα παρέμβασης για τον έλεγχο του θυμού σε παιδιά και εφήβους άρχισαν να υλοποιούνται ήδη από τη δεκαετία του 1990 (Feindler & Baker, 2004). Ο αριθμός των προγραμμάτων αυτών έχει σημειώσει σημαντική αύξηση τα τελευταία

6 207 χρόνια. Στα προγράμματα για τον έλεγχο του θυμού αξιοποιούνται μέσα και τεχνικές από διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, κυρίως από τη γνωστικο-συμπεριφορική (Beck & Fernandez, 1998). Στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι μεταξύ άλλων: (α) η ενίσχυση της ενημερότητας των συμμετεχόντων τους σχετικά με τις διαστάσεις φυσιολογικές, γνωστικές και συμπεριφορικές του θυμού και τις αιτίες που τον προκαλούν, (β) η εκπαίδευση παιδιών και εφήβων στις λειτουργίες του θυμού και στις επιπτώσεις της χωρίς έλεγχο εκδήλωσής του, (γ) η εκμάθηση δεξιοτήτων χαλάρωσης (π.χ. ασκήσεις βαθιάς αναπνοής), (δ) η καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και στρατηγικών εποικοδομητικής έκφρασης του θυμού, και (στ) η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον έλεγχο του θυμού (Bidgood et al., Cole, Treadwell, Dosani, & Frederickson, Feindler & Baker, Fleckenstein & Horne, Gansle, Nelson III et al., O Lenic & Arman, Sportsman, Carlson, & Guthrie, Wilde, 2001). Η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης για τον έλεγχο του θυμού που έχουν εφαρμοστεί σε παιδιά και εφήβους εξετάστηκε σε τέσσερις πρόσφατες μετα-αναλύσεις (Candelaria, Fedewa, & Ahn,2012. Gansle, Sukhodolsky, Kassinove, & Gorman, 2004), οι οποίες έδειξαν ότι το μέγεθος επίδρασης των συγκεκριμένων προγραμμάτων ήταν από μικρό έως μεσαίο (0.27 έως 0.67). Πιο αναλυτικά, η πρώτη μετα-ανάλυση (Sukhodolsky et al., 2004) συμπεριέλαβε 40 έρευνες (N = 1953 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6 έως 18 ετών) καταδεικνύοντας ότι οι παρεμβάσεις που εστίαζαν σε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων ήταν αποτελεσματικότερες στη μείωση του θυμού, ενώ εκείνες που αξιοποιούσαν ταυτοχρόνως πολλές διαφορετικές τεχνικές είχαν πιο θετική επίδραση στη μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς και στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων. Η δεύτερη μετα-ανάλυση (Gansle, 2005) έλαβε

7 208 υπόψη 20 έρευνες που υλοποιήθηκαν στο σχολικό πλαίσιο (N = 3386 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5 έως 18 ετών) και έδειξε ότι, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων τους, οι παρεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές στη μείωση του θυμού, των δυσκολιών συμπεριφοράς και στη βελτίωση της κοινωνικότητας. Η Τρίτη μεταανάλυση των Candelaria et al. (2012) συμπεριέλαβε 60 έρευνες (N = 3386 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5 έως 18 ετών) και βρήκε ότι, ανεξαρτήτως των χαρακτηριστικών της κάθε μεμονωμένης παρέμβασης ή/και των χαρακτηριστικών των παιδιών που συμμετείχαν σε αυτήν, τα προγράμματα οδήγησαν σε σημαντική μείωση των συναισθηματικών δυσκολιών και των προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ. επιθετικότητα και έλλειψη αυτοελέγχου) των παιδιών. Τέλος, η τέταρτη μεταανάλυση (Ho, Carter, & Stephenson, 2010) συμπεριέλαβε 18 παρεμβάσεις για τον έλεγχο του θυμού σε παιδιά και εφήβους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η μεταανάλυση έδειξε ότι, παρά τις σημαντικές διαφορές τους, οι παρεμβάσεις είχαν θετικές επιπτώσεις τόσο στην ικανότητα διαχείρισης του θυμού, όσο και στις σκέψεις των συμμετεχόντων γύρω από αυτόν. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των μετα-αναλύσεων, οποιοδήποτε συμπέρασμα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης για τον έλεγχο του θυμού θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής. Πρώτον, το δείγμα στα περισσότερα προγράμματα ήταν μικρό και οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως αγόρια με περιορισμένη εκπροσώπηση των κοριτσιών (βλ. Candelaria, et al., Gansle, 2005). Δεύτερον, σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων δεν υπήρχε ομάδα ελέγχου. Τρίτον, η πλειονότητα των προγραμμάτων υλοποιήθηκε με παιδιά και εφήβους που ήδη εμφάνιζαν προβλήματα θυμού, γεγονός που αφήνει αναπάντητο το ερώτημα εάν και κατά πόσο οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στον έλεγχο του θυμού μπορούν να είναι αποτελεσματικές σε επίπεδο πρόληψης. Τέλος, μολονότι πολλές παρεμβάσεις

8 209 για τον έλεγχο του θυμού έχουν επικεντρωθεί σε προεφήβους και εφήβους, ελάχιστες έχουν συμπεριλάβει παιδιά (βλ. Blake & Hamrin, Cole et al., Sportsman et al., 2010). Εκτός των παραπάνω, στην πλειονότητά τους τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα για τον έλεγχο του θυμού στηρίχθηκαν ως επί το πλείστον στη γνωστικο-συμπεριφορική προσέγγιση (π.χ. Bidgoodetal., Cole et al., O Lenic & Arman, Sportsman, et al., 2010) και καμία έρευνα δεν έχει εξετάσει την αποτελεσματικότητα των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων (DeLucia-Waack, 2006). Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες είναι είδος ομαδικής παρέμβασης. Ο στόχος τους είναι η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στα μέλη της και η πρόληψη ή/και διαχείριση των δυσκολιών τους μέσα από την αξιοποίηση της δυναμικής της ομάδας και της εφαρμογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (Βασιλόπουλος, Μπρούζος, & Μπαούρδα, 2016). Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες πλεονεκτούν σε σχέση με άλλα είδη παρέμβασης, τα οποία εφαρμόζονται στο σχολικό πλαίσιο, αφενός διότι δίνουν έμφαση στην πραγματοποίηση δομημένων δραστηριοτήτων που είναι σύστοιχες με τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των παιδιών και από την άλλη επειδή είναι σύντομης διάρκειας (DeLucia-Waack, 2006). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες για παιδιά και εφήβους είναι αποτελεσματικές τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και άλλων εξωτερικευμένων και εσωτερικευμένων δυσκολιών που παρατηρούνται στο σχολικό πλαίσιο (π.χ. σχολικό άγχος, κατάθλιψη, σχολικός εκφοβισμός κ.ά., για επισκόπηση βλ. Βασιλόπουλος κ. συν., 2016). Δεν είναι λίγοι μάλιστα οι ερευνητές που υπογραμμίζουν την ανάγκη υλοποίησης ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων για τον έλεγχο του θυμού στο σχολικό πλαίσιο (DeLucia-Waak, Fleckenstein & Horne, Villalba, 2007).

9 210 Στόχοι Υποθέσεις της έρευνας Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τον έλεγχο του θυμού που εφαρμόστηκε σε παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια οκτώ συναντήσεων. Το περιεχόμενο και οι επιμέρους στόχοι της κάθε συνάντησης βασίστηκαν στο μοντέλο σχεδιασμού ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων για παιδιά των Βασιλόπουλου κ. συν. (2016), ενώ ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στηρίχθηκε σε προηγούμενα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για τον έλεγχο/αυτορρύθμιση του συναισθήματος (Brouzos, Vassilopoulos, & Baourda, Brouzos, Vassilopoulos, & Tassi, Vassilopoulos, Brouzos, & Andreou, Vassilopoulos, Brouzos, Damer, Mellou, & Mitropoulou, Vassilopoulos, Brouzos, & Koutsianou, 2018) και σε προγράμματα που επικεντρώνονται συγκεκριμένα στον έλεγχο του θυμού (Bidgood et al., Cole et al., O Lenic & Arman, Sportsman, et al., 2010). Η παρούσα έρευνα επεκτείνει τις προηγούμενες στην περιοχή αυτή ως προς τα εξής: (α) Επικεντρώνεται σε έναν πληθυσμό, παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα ελέγχου του θυμού τους, ο οποίος έχει ελάχιστα μελετηθεί έως σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα θυμού που εμφανίζονται νωρίς, δηλαδή στην πρώιμη και στη μέση παιδική ηλικία, μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνικο-συναισθηματικές διαταραχές (McArthur, Cooper, & Berdondini, 2012) και μαθησιακές δυσκολίες (Blake & Hamrin, 2007), η υλοποίηση ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τον έλεγχο του θυμού σε δείγματα παιδιών που δεν έχουν ακόμη εκδηλώσει τέτοια προβλήματα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. (β) Επίσης, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να αντιμετωπίσει δύο βασικούς περιορισμούς πολλών από τις προηγούμενες, την έλλειψη ομάδας ελέγχου και την

10 211 υπεραντιπροσώπευση των αγοριών στις ομάδες παρέμβασης. Εκτός από την ομάδα στην οποία υλοποιήθηκε το πρόγραμμα, στην έρευνα συμπεριλήφθηκε και ομάδα ελέγχου και η αναλογία αγοριών κοριτσιών στις δύο ομάδες ήταν σχεδόν η ίδια. Με βάση τα ευρήματα των ερευνών που παρουσιάστηκαν παραπάνω, αναμενόταν ότι το πρόγραμμα θα έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στην ικανότητα των παιδιών ηλικίας 7 έως 9 ετών να ελέγχουν το θυμό τους, όσο και στην ανάπτυξη των προκοινωνικών τους δεξιοτήτων και στη μείωση των αρνητικών τους συμπεριφορών. Αναλυτικότερα, αναμενόταν ότι το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα θα οδηγήσει σε: (1) αύξηση των στρατηγικών εποικοδομητικής έκφρασης του θυμού και μείωση της άμεσης εκτόνωσης του θυμού των παιδιών στην ομάδα παρέμβασης, και (2) μείωση τυχόν συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών στην ομάδα παρέμβασης και ταυτοχρόνως αύξηση της προκοινωνικής τους συμπεριφοράς, με βάση τις αναφορές των ίδιων των παιδιών. Δεν αναμένονταν αντίστοιχες αλλαγές στα παιδιά της ομάδας ελέγχου. Μέθοδος Συμμετέχοντες Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 117 παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών (Μ.Ο. = 7.84 ετών, Τ.Α. = 0.79). Τα παιδιά ταξινομήθηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες: η πρώτη περιλάμβανε τα παιδιά που συμμετείχαν στην παρέμβαση (n = 56, Μ.Ο. = 7.75, Τ.Α. = 0.61, 27 αγόρια, 29 κορίτσια) και η δεύτερη τα παιδιά που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου (n = 61, Μ.Ο. = 7.92, Τ.Α. = 0.92, 29 αγόρια, 32 κορίτσια). Τα παιδιά ήταν όλα μαθητές τμημάτων της Β και Γ τάξης δύο δημοτικών σχολείων ενός αστικού κέντρου και προέρχονταν από οικογένειες μεσαίου κοινωνικομορφωτικού επιπέδου. Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν την ενημερωμένη συναίνεση των γονέων τους.

11 212 Εργαλεία Διαδικασία χορήγησής τους Πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν με τυχαία σειρά δύο κλίμακες που εξέταζαν: (α) την ικανότητα ελέγχου του θυμού τους και (β) τις συναισθηματικές δυσκολίες, τα προβλήματα συμπεριφοράς και τις αρνητικές/θετικές διαστάσεις της κοινωνικής συμπεριφοράς τους. Η χορήγηση των κλιμάκων ήταν ατομική και πραγματοποιήθηκε σε έναν ήσυχο χώρο στο σχολείο των παιδιών με τη βοήθεια της συντονίστριας της ομάδας στην οποία ήταν μέλος το κάθε παιδί (βλ. ακολούθως). Προκειμένου να ελεγχθούν τυχόν αναπτυξιακές διαφορές στην ικανότητα ανάγνωσης των συμμετεχόντων, η συντονίστρια διάβαζε δυνατά μία προς μία τις προτάσεις της κλίμακας και τα παιδιά σημείωναν μόνα τους την απάντησή τους. Κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης, τα παιδιά δεν ελάμβαναν καμία καθοδήγηση ως προς τον τρόπο που έπρεπε να απαντήσουν, αλλά είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινίσεις στην περίπτωση που δεν κατανοούσαν κάτι. Κλίμακα Συμπεριφορικών Αποκρίσεων Θυμού. Η Κλίμακα Συμπεριφορικών Αποκρίσεων Θυμού (ΚΣΑΘ, Behavioral Anger Response Questionnaire, BARQ, Miers et al., 2007) είναι ένα αυτοαναφορικό εργαλείο που εξετάζει την ικανότητα ελέγχου του θυμού των παιδιών. Περιλαμβάνει 37ερωτήσεις-προτάσεις, οι οποίες απαντώνται με τη βοήθεια μιας τριβάθμιας κλίμακας (1 = «δεν ισχύει» έως 3 = «ισχύει σίγουρα»). Η ΚΣΑΘ περιλαμβάνει έξι υποκλίμακες: (1) την υποκλίμακα ισχυρισμού (6 προτάσεις), που εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να αποκλιμακώνει το θυμό του μιλώντας χωρίς επιθετικότητα στο άτομο που του τον προκάλεσε (π.χ. «Περιμένω μέχρι να ηρεμήσω και έπειτα συζητάω με το άτομο που με έκανε να θυμώσω.»), (2) την υποκλίμακα επιθετικής εκτόνωσης του θυμού (7 προτάσεις), που μετρά την τάση του παιδιού να εκτονώνει με επιθετικό τρόπο το θυμό του σε

12 213 πρόσωπα ή σε αντικείμενα (π.χ. «Με θυμωμένο τρόπο λέω στο άτομο που με έκανε να θυμώσω πώς ακριβώς αισθάνομαι.»), (3) την υποκλίμακα αναζήτησης κοινωνικής στήριξης (6 προτάσεις), που εξετάζει την προσπάθεια που κάνει το παιδί για αποκλιμάκωση του θυμού του μέσα από συζητήσεις με τρίτους (π.χ. «Δεν εκδηλώνω το θυμό μου, αλλά αργότερα μιλάω με κάποιον άλλον για ό,τι συνέβη»), (4) την υποκλίμακα αναλογισμού (6 προτάσεις), η οποία αξιολογεί τις προσπάθειες του παιδιού να διαχειριστεί το θυμό του επαναφέροντας ξανά και ξανά στη μνήμη του τα γεγονότα που τον προκάλεσαν (π.χ. «Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο ταράχτηκα»), (5) την υποκλίμακα της αποφυγής (6 προτάσεις), η οποία μετρά τις προσπάθειες του παιδιού να ξεχάσει ή να αγνοήσει το θυμό του (π.χ. «Λέω στον εαυτό μου ότι αυτό που συνέβη δεν είναι σημαντικό») και (6) την υποκλίμακα της διάχυσης του θυμού (6 προτάσεις), που εξετάζει την ικανότητα του παιδιού να ξεπερνά το θυμό του διαχέοντάς τον σε άλλες δραστηριότητες, όπως η άθληση και η ζωγραφική (π.χ. «Εκτονώνω το θυμό μου παίζοντας μουσική, γράφοντας ή ζωγραφίζοντας») (Miers et al., 2007). Σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών της ΚΣΑΘ, οι βαθμολογίες που έδωσαν τα παιδιά στις προτάσεις της κάθε υποκλίμακας αθροίστηκαν χωριστά προκειμένου να δημιουργηθούν έξι επιμέρους σκορ, ένα για την κάθε μία. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής των υποκλιμάκων της ΚΣΑΘ έχει βρεθεί ότι κυμαίνεται από 0.54 έως 0.80 (Miers et al., 2007). Στην παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής των έξι υποκλιμάκων κυμαινόταν από 0.52 έως 0.85 (Ισχυρισμός 0.85, Επιθετική εκτόνωση του θυμού 0.84, Αναζήτηση κοινωνικής στήριξης 0.79, Αναλογισμός 0.52, Αποφυγή 0.62, Διάχυση του θυμού 0.75). Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών. Το Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (ΕΔΔ, Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ)

13 214 είναι αυτοαναφορικό εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον Goodman (1997) για την αξιολόγηση των προβλημάτων συμπεριφοράς και των συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν έφηβοι ηλικίας 11 έως 16 ετών. Ωστόσο, στη συνέχεια σταθμίστηκε και χρησιμοποιείται ευρέως και σε πληθυσμούς παιδιών ηλικίας 7 έως 13 ετών (βλ. Muris, Meesters, Eijkelenboom, & Fincken, 2004). Το ΕΔΔ περιλαμβάνει 25 προτάσεις που διαρθρώνονται σε πέντε υποκλίμακες, οι οποίες αξιολογούν: (1) συναισθηματικές δυσκολίες (π.χ. «Ανησυχώ πολύ.» «Είμαι νευρικός σε νέες καταστάσεις.»), (2) προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. «Θυμώνω πολύ και συχνά χάνω τον έλεγχο.» «Καυγαδίζω πολύ.»), (3) υπερκινητικότητα (π.χ. «Είμαι ανήσυχος/η. Δεν μπορώ να καθίσω ήσυχα για πολλή ώρα.»), (4) προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομήλικους (π.χ. «Τα άτομα της ηλικίας μου γενικά με συμπαθούν.») και (5) προκοινωνική συμπεριφορά (π.χ. «Προσπαθώ να είμαι αρεστός/ή στους άλλους. Νοιάζομαι για τα αισθήματά τους.») (Goodman, 1997). Όλες οι υποκλίμακες περιλαμβάνουν πέντε προτάσεις που βαθμολογούνται με τη βοήθεια μιας τριβάθμιας κλίμακας τύπου Likert (όπου 1 = «δεν ισχύει», 2 = «ισχύει κάπως» και 3 = «ισχύει σίγουρα»). Το ΕΔΔ έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα από τους Giannakopoulos, Dimitrakaki, Papadopoulou, Tzavara, Kolaitis, Ravens- Sieberer, και Tountas (2013), οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα της δομής που έχουν προτείνει οι κατασκευαστές του. Επιπλέον, η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής των υποκλιμάκων της ΕΔΔ υπολογίστηκε από τους Giannakopoulos et al. (2013) και βρέθηκε ότι ήταν ικανοποιητική (0.50 έως 0.73). Στην παρούσα έρευνα, η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής για τις τέσσερις από τις υποκλίμακες της ΕΔΔ κυμάνθηκε από 0.60 έως 0.82 (Συναισθηματικές δυσκολίες 0.82, Προβλήματα συμπεριφοράς 0.60, Προβλήματα στις σχέσεις με τους συνομήλικους 0.62, Προκοινωνική συμπεριφορά

14 215 0,64). Η εσωτερική συνοχή της υποκλίμακας της υπερκινητικότητας ήταν.40 και γι αυτό η συγκεκριμένη υποκλίμακα δεν αξιοποιήθηκε σε περαιτέρω αναλύσεις. Ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων. Οι γονείς των παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, το οποίο περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο τα δικά τους δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα κ.ά.), όσο και εκείνα των παιδιών τους (φύλο, ημερομηνία γέννησης κ.ά.). Διάρθρωση και περιεχόμενο του ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε τρία τμήματα της Β και Γ τάξης δύο δημοτικών σχολείων. Τα παιδιά κάθε τμήματος χωρίστηκαν στη μέση. Έτσι, δημιουργήθηκαν δύο ομάδες ανά τμήμα, συνολικά, δηλαδή έξι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες. Η ταξινόμηση των παιδιών στις ομάδες έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ομοιομορφία ως προς τον αριθμό των αγοριών και των κοριτσιών στην κάθε μία και να αποφευχθεί η συνύπαρξη αδερφιών στην ίδια ομάδα (DeLucia-Waack, 2006). Ο αριθμός των παιδιών - μελών της κάθε ομάδας σκοπίμως διατηρήθηκε μικρός, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του προγράμματος και να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές ενεργά στις δραστηριότητές του (Βασιλόπουλος κ.συν., 2016). Στις τέσσερις ομάδες τα μέλη ήταν 7 με 8 παιδιά, ενώ δύο ομάδες είχαν 12 και 13 μέλη αντιστοίχως. Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου αποτέλεσαν μία ενιαία ομάδα. Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε οκτώ εβδομαδιαίες συναντήσεις διάρκειας 35 έως 40 λεπτών η κάθε μία. Η εφαρμογή του έγινε από δύο εκπαιδευμένες συντονίστριες. Η κάθε συντονίστρια ανέλαβε το συντονισμό τριών ομάδων. Οι δύο συντονίστριες ελάμβαναν εβδομαδιαία εποπτεία από τον πρώτο

15 216 συγγραφέα. Ακολούθως περιγράφονται επιγραμματικά οι στόχοι και το περιεχόμενο των οκτώ συναντήσεων του προγράμματος 1. 1η συνάντηση: Γνωριμία και κανόνες. Βασικός στόχος της πρώτης συνάντησης ήταν να γνωριστούν τα παιδιά-μέλη της ομάδας τόσο μεταξύ τους, όσο και με τη συντονίστρια, και να τεθούν οι κανόνες βάσει των οποίων θα λειτουργούσε η ομάδα. 2η συνάντηση: Τα συναισθήματα. Η δεύτερη συνάντηση επικεντρώθηκε στα συναισθήματα και είχε ως βασικούς στόχους της να μάθουν τα μέλη της ομάδας να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, καθώς και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με το συναίσθημα του θυμού. 3η συνάντηση: Ο θυμός και η ηρεμία. Η τρίτη συνάντηση είχε ως βασικούς στόχους της την βαθύτερη κατανόηση του συναισθήματος του θυμού από τους μαθητές και την αντιδιαστολή των συναισθημάτων: θυμός - ηρεμία. 4η συνάντηση & 5η συνάντηση: Έλεγχος θυμού. Οι συναντήσεις αυτές επικεντρώθηκαν στην εκμάθηση τεχνικών ελέγχου του συναισθήματος του θυμού. 6 η & 7η συνάντηση: Ενίσχυση τεχνικών ελέγχου του θυμού. Στις δύο αυτές συναντήσεις, ο στόχος ήταν να ενισχύσουν οι μαθητές την ικανότητα κατανόησης και ελέγχου της εκδήλωσης του θυμού μέσω της αφήγησης παραμυθιού και της δραματοποίησης. 8 η συνάντηση: Κλείσιμο και αποχαιρετισμός. Η τελευταία συνάντηση του προγράμματος είχε ως βασικούς στόχους να βοηθήσει τα μέλη των ομάδων να συνειδητοποιήσουν ότι η ομάδα ολοκληρώνεται και να εκφράσουν σκέψεις ή/και συναισθήματα σχετικά με το κλείσιμο της ομάδας καθώς και για τα όσα αποκόμισαν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αυτήν. Στη συνάντηση αυτή έγινε επίσης 1 Οι δραστηριότητες που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο των οκτώ συναντήσεων και η μεθοδολογία εφαρμογής τους είναι διαθέσιμα μετά από επικοινωνία με τον πρώτο συγγραφέα.

16 217 ανασκόπηση των δεξιοτήτων που τα παιδιά είχαν διδαχθεί στις προηγούμενες συναντήσεις του προγράμματος. Αποτελέσματα Αρχικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι με το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν διαφορές πριν και μετά την παρέμβαση ανάμεσα στις ομάδες παρέμβασης και ελέγχου στις υπό διερεύνηση μεταβλητές. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από μεικτές αναλύσεις διακύμανσης (Μixed measures ANOVAs), με ανεξάρτητες μεταβλητές την ομάδα (παρέμβασης, ελέγχου) και το χρόνο μέτρησης (πριν από την έναρξη, μετά τη λήξη της παρέμβασης) και εξαρτημένη την επίδοση των παιδιών σε κάθε μία από τις υπό διερεύνηση μεταβλητές (βλ. Πίνακες 1 και 2). Τέλος, οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές διερευνήθηκαν περαιτέρω με post hoc ελέγχους με το κριτήριο t για εξαρτημένα δείγματα..προκαταρκτικές αναλύσεις έδειξαν ότι το φύλο των συμμετεχόντων δεν είχε σημαντική επίδραση σε καμία από τις μεταβλητές της έρευνας ή στη σχέση των μεταβλητών και γι αυτό δεν συμπεριλήφθηκε στις αναλύσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Έλεγχος θυμού Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των βαθμολογιών που έλαβαν οι δύο ομάδες στις έξι υποκλίμακες της ΚΣΑΘ. Η σύγκριση των δύο ομάδων στην υποκλίμακα του ισχυρισμού έδειξε ότι, πριν από την έναρξη της παρέμβασης, οι βαθμολογίες τους στη συγκεκριμένη υποκλίμακα δεν διέφεραν σημαντικά, t(111) = -0.01, p> Αντίθετα, μετά την ολοκλήρωσή της, η διαφορά των δύο ομάδων ήταν στατιστικώς σημαντική, t(108) = 13.71, p < Η μεικτή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) που πραγματοποιήθηκε με εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία των παιδιών στην υποκλίμακα του ισχυρισμού έδειξε στατιστικώς

17 218 σημαντική την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στο χρόνο μέτρησης, F(1, 104) = , p < 0.001, ηp 2 = Οι post hoc έλεγχοι έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν τη στρατηγική του ισχυρισμού σημαντικά συχνότερα από ό,τι στην έναρξή του, t(51) = , p < 0.001, ενώ στην ομάδα ελέγχου υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση της συγκεκριμένης στρατηγικής, t(53) = 6.15, p < Οι βαθμολογίες των παιδιών των δύο ομάδων (παρέμβασης, ελέγχου) στην υποκλίμακα άμεσης εκτόνωσης του θυμού δεν διέφεραν σημαντικά πριν από την έναρξη της παρέμβασης, t(109) = , p > Η μεικτή ανάλυση διακύμανσης που πραγματοποιήθηκε με εξαρτημένη μεταβλητή τις βαθμολογίες των παιδιών στην υποκλίμακα άμεσης εκτόνωσης του θυμού έδειξε στατιστικώς σημαντική την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στον χρόνο μέτρησης, F(1, 98) = 88.20, p < 0.001, ηp 2 = Οι post hoc αναλύσεις έδειξαν ότι οι βαθμολογίες στην υποκλίμακα άμεσης εκτόνωσης του θυμού μειώθηκαν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης στην ομάδα παρέμβασης, t(46) = 19.89, p < και στην ομάδα ελέγχου, t(52) = 4.32, p < 0.001). Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι η μείωση που παρατηρήθηκε στην ομάδα παρέμβασης (Μ.O. = 17.09) μετά την ολοκλήρωσή του προγράμματος ήταν σημαντικά υψηλότερη από ό,τι εκείνη στην ομάδα ελέγχου (Μ.O. = 13.38), t(67.06) = , p < Σε ό,τι αφορά την υποκλίμακα της κοινωνικής στήριξης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά κατά την αρχική μέτρηση, t(110) = , p > Αντίθετα, στη δεύτερη μέτρηση, η διαφορά της ομάδας παρέμβασης και ελέγχου ήταν στατιστικώς σημαντική, t(103) = 6.44, p < Η μεικτή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με εξαρτημένη μεταβλητή τις βαθμολογίες των παιδιών στην

18 219 κλίμακα της κοινωνικής στήριξης έδειξε ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στο χρόνο μέτρησης ήταν στατιστικώς σημαντική, F(1, 98) = 62.47, p < 0.001, ηp 2 = Οι βαθμολογίες στην υποκλίμακα της κοινωνικής στήριξης αυξήθηκαν στατιστικώς σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης, t(46) = -9.05, p < 0.001, ενώ, αντίθετα, σημαντική μείωση σημειώθηκε στην ομάδα ελέγχου, t(52) = 3.37, p < Η ομάδα ελέγχου είχε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στην υποκλίμακα του αναλογισμού κατά την αρχική μέτρηση σε σύγκριση με την ομάδα παρέμβασης, t(110) = , p < Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ομάδα είχε ένα προβάδισμα στον αναλογισμό. Παρόλα αυτά, κατά την τελική μέτρηση τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν την στρατηγική αυτή σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό από ό,τι τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, t(105) = 5.58, p < Η μεικτή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) που πραγματοποιήθηκε έδειξε επίσης στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ομάδες και στο χρόνο μέτρησης, F(1, 101) = 64.77, p < 0.001, ηp 2 = Σύμφωνα με τους post hoc ελέγχους, οι βαθμολογίες των παιδιών στην υποκλίμακα του αναλογισμού αυξήθηκαν σημαντικά στα παιδιά της ομάδας παρέμβασης, t(47) = -5.74, p < Ενώ στατιστικώς σημαντική μείωση βρέθηκε στα παιδιά που δεν συμμετείχαν σε αυτήν, t(54) = 5.61, p < Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για την υποκλίμακα της αποφυγής έδειξαν ότι κατά την αρχική μέτρηση δεν υπήρχε στατιστικώς σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ομάδες παρέμβασης και ελέγχου, t( ) = 1.77, p > Αντίθετα, στην δεύτερη μέτρηση, η διαφορά των δύο ομάδων ήταν στατιστικώς σημαντική, t(79.70) = 6.91, p < Από την άλλη, η μεικτή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) έδειξε στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στο χρόνο

19 220 μέτρησης F(1, 100) = 19.46, p < 0.001, ηp 2 = Οι post hoc αναλύσεις έδειξαν ότι οι βαθμολογίες στην υποκλίμακα αποφυγής σημείωσαν σημαντική αύξηση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος στα παιδιά που συμμετείχαν στην παρέμβαση, t(49) = -6.24, p < 0.001, ενώ παρέμειναν αμετάβλητες στα παιδιά της ομάδας ελέγχου, t(51) = 0.63, p > Τέλος, οι μετρήσεις που αφορούν την υποκλίμακα της διάχυσης έδειξαν ότι οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά κατά την αρχική μέτρηση, t(107) = , p > Αντίθετα, στην δεύτερη μέτρηση, η διαφορά των δύο ομάδων βρέθηκε στατιστικώς σημαντική, t(70.96) = 9.28, p < Η μεικτή ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) έδειξε σημαντική την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και τον χρόνο μέτρησης, F(1, 100) = 31.35, p < 0.001, ηp 2 = Οι βαθμολογίες των παιδιών στην υποκλίμακα της διάχυσης αυξήθηκαν στατιστικώς σημαντικά τόσο στα παιδιά της ομάδας παρέμβασης, t(48) = , p < 0.001, όσο και στους μαθητές που δε συμμετείχαν σε αυτήν, t(52) = -2.21, p < 0.5 (βλ. Πίνακα 1).

20 221 Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις βαθμολογίας στις υποκλίμακες της Κλίμακας Συμπεριφορικών Αποκρίσεων Θυμού (ΚΣΑΘ) ταξινομημένοι κατά ομάδα (παρέμβασης, ελέγχου) Υποκλίμακες ΚΣΑΘ Ομάδες Αρχική Μέτρηση MΟ (± Τ.Α) Τελική Μέτρηση MΟ (± Τ.Α) Ισχυρισμός Άμεση εκτόνωση θυμού Αναζήτηση κοινωνικής στήριξης Αναλογισμός ΟΠ (±3.21) (±1.92) ΟΕ (±2.54) (±2.42) ΟΠ (±2.54) 7.47 (±0.86) ΟΕ (±2.62) (±2.74) ΟΠ (±3.03) (±2.74) ΟΕ (±3.04) (±2.65) ΟΠ (±2.26) (±2.06) ΟΕ (±2.31) (±2.35) Αποφυγή ΟΠ (±2.13) (±1.32) ΟΕ (±2.64) (±2.52) ΟΠ (±3.28) (±1.23) Διάχυση ΟΕ (±2.86) (±3.02) Σημείωση. ΟΠ = Ομάδα Παρέμβασης, ΟΕ = Ομάδα Ελέγχου

21 222 Κοινωνικο-Συναισθηματικές δεξιότητες Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις βαθμολογίας στις υποκλίμακες του ΕΔΔ ταξινομημένοι κατά ομάδα (παρέμβασης, ελέγχου). Οι συγκρίσεις των μέσων όρων των δύο ομάδων στην υποκλίμακα των συναισθηματικών προβλημάτων έδειξαν ότι, πριν από την έναρξη της παρέμβασης, η ομάδα ελέγχου είχε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία στη συγκεκριμένη υποκλίμακα από ό,τι η ομάδα παρέμβασης, t(96.632) = -2.72, p < Ωστόσο, και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου συνέχισαν να έχουν περισσότερες συναισθηματικές δυσκολίες από ό,τι τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης, t(62.49) = -6.71, p < Τα αποτελέσματα της μεικτής ανάλυσης διακύμανσης (mixed ANOVA) έδειξαν στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στον χρόνο μέτρησης, F(1, 100) = , p < 0.001, ηp 2 = Οι βαθμολογίες των παιδιών της ομάδας παρέμβασης στην υποκλίμακατων συναισθηματικών προβλημάτων σημείωσαν σημαντική μείωση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, t(50) = 6.76, p < 0.001, ενώ εκείνες των παιδιών της ομάδας ελέγχου παρέμειναν αμετάβλητες t(50) = -1.13, p > Πριν από την έναρξη της παρέμβασης, οι επιδόσεις των παιδιών των δύο ομάδων δεν διέφεραν στην υποκλίμακα των προβλημάτων συμπεριφοράς, t(108) = , p > Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, η διαφορά των δύο ομάδων στη συγκεκριμένη υποκλίμακα ήταν στατιστικώς σημαντική, t(65,59) = -7.68, p < Η μεικτή ανάλυση διακύμανσης (mixed ANOVA) έδειξε ότι υπήρχε στατιστικώς σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στο χρόνο μέτρησης, F(1, 101) = , p < 0.001, ηp 2 = Σύμφωνα με τους post hoc ελέγχους, ενώ στην ομάδα παρέμβασης οι βαθμολογίες των παιδιών στην υποκλίμακα των προβλημάτων συμπεριφοράς μειώθηκαν σημαντικά, t(50) = 5.28, p < 0.001, στην ομάδα ελέγχου οι βαθμολογίες σημείωσαν στατιστικώς σημαντική αύξηση, t(51) = -2.67, p < 0.05.

22 223 Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν περισσότερα προβλήματα με τους συνομηλίκους τους από ό,τι τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης κατά την αρχική μέτρηση, t( ) = , p < Και μετά την δεύτερη μέτρηση όμως, τα παιδιά της ομάδας ελέγχου συνέχισαν να έχουν περισσότερες δυσκολίες με τους συνομηλίκους τους από ό,τι τα παιδιά της ομάδας παρέμβασης, t(97.28) = -4.02, p < Η μεικτή ανάλυση διακύμανσης (mixed ANOVA) έδειξε ότι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στο χρόνο μέτρησης δεν ήταν σημαντική, F(1, 105) = 3.73, p > 0.05, ηp 2 = Οι post hoc έλεγχοι έδειξαν ότι οι βαθμολογίες στην υποκλίμακα προβλημάτων με τους συνομηλίκους μειώθηκαν στατιστικώς σημαντικά στα παιδιά που συμμετείχαν στην παρέμβαση, t(52) = 4.47, p < 0.001, ενώ παρέμειναν αμετάβλητες σε εκείνα της ομάδας ελέγχου t(53) = 0.90, p > Τέλος, τα σκορ των δύο ομάδων στην υποκλίμακα της προκοινωνικής συμπεριφοράς δεν διέφεραν σημαντικά πριν από την πραγματοποίηση της παρέμβασης, t(107) = , p > Αντίθετα, μετά την ολοκλήρωσή της, η διαφορά των δύο ομάδων ήταν στατιστικώς σημαντική, t(80.99) = 3.03, p < Η μεικτή ανάλυση διακύμανσης (mixed ANOVA) έδειξε στατιστικώς σημαντική την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ομάδα και στο χρόνο μέτρησης, F(1, 100) = 8.654, p < 0.01, ηp 2 = Οι βαθμολογίες των παιδιών στην υποκλίμακα της προκοινωνικής συμπεριφοράς αυξήθηκαν σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης, t(49) = -3.07, p < 0.01, ενώ παρέμειναν αμετάβλητες στην ομάδα ελέγχου t(51) = 1.47, p > 0.05 (βλ. Πίνακα 2).

23 224 Πίνακας 2. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις βαθμολογίας στις υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (ΕΔΔ) ταξινομημένοι κατά ομάδα (παρέμβασης, ελέγχου) Υποκλίμακες ΕΔΔ Ομάδες Αρχική Μέτρηση MΟ (± Τ.Α) Τελική Μέτρηση MΟ (± Τ.Α) Συναισθηματικά προβλήματα Προβλήματα συμπεριφοράς Προβλήματα με τους συνομηλίκους Προκοινωνική συμπεριφορά Σημείωση. ΟΠ = Ομάδα Παρέμβασης, ΟΕ = Ομάδα Ελέγχου ΟΠ 7.00 (±1.77) 5.57 (±0.90) ΟΕ 8.24 (±2.84) 8.51(±2.94) ΟΠ 5.29 (±1.42) 4.27 (±0.57) ΟΕ 5.77 (±1.91) 6.27 (±1.87) ΟΠ 4.70 (±1.35) 4.02 (±1.13) ΟΕ 5.54 (±1.81) 5.35 (±1.84) ΟΠ (±1.49) (±1.11) ΟΕ (±1.65) (±2.04)

24 225 Συζήτηση Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αποτελεσματικότητα ενός σύντομης διάρκειας ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τον έλεγχο του θυμού σε παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα, μέσα από κατάλληλα δομημένες δραστηριότητες, αποσκοπούσε στη βελτίωση της ενημερότητας των παιδιών αναφορικά με το συναίσθημα του θυμού και τους τρόπους της κοινωνικά ορθής έκφρασής του και να τα βοηθήσει να αναπτύξουν περισσότερες στρατηγικές ελέγχου του συγκεκριμένου συναισθήματος μέσα από την ενίσχυση των κοινωνικο-συναισθηματικών τους δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην ομάδα της παρέμβασης μειώθηκαν τα προβλήματα συμπεριφοράς και οι συναισθηματικές δυσκολίες που ανέφεραν τα ίδια τα παιδιά, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι θετικές κοινωνικές δεξιότητες και οι εποικοδομητικές στρατηγικές έκφρασης του θυμού σημαντικά περισσότερο από ό,τι στην ομάδα ελέγχου. Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές ελέγχου του θυμού, στα παιδιά της ομάδας παρέμβασης αυξήθηκε η χρήση του ισχυρισμού, της κοινωνικής στήριξης, του αναλογισμού, της αποφυγής και της διάχυσης, ενώ αντιστοίχως μειώθηκε η τάση για άμεση εκτόνωση του θυμού, με βάση τις αναφορές των ίδιων των παιδιών. Επομένως, μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του προγράμματος, τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα έμαθαν να διακρίνουν την εποικοδομητική από την μη εποικοδομητική έκφραση του θυμού, όπως προκύπτει από την ενίσχυση της χρήσης στρατηγικών έκφρασης, όπως ο ισχυρισμός, και την ελάττωση της τάσης για άμεση έκφραση θυμού που μπορεί να έχει αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. Αντίθετα, στα παιδιά της ομάδας ελέγχου παρατηρήθηκε μείωση της χρήσης εποικοδομητικών στρατηγικών διαχείρισης του θυμού, όπως η απευθείας μη επιθετική αντιπαράθεση με το άτομο που προκάλεσε το θυμό, η αναζήτηση κοινωνικής στήριξης και η προσπάθεια μείωσης του θυμού μέσα από ανάκληση στη μνήμη του περιστατικού που οδήγησε σε αυτόν, χωρίς ταυτόχρονη εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς.

25 226 Τα παραπάνω ευρήματα είναι σε συμφωνία και επεκτείνουν σε παιδιά ηλικίας 7-9 ετών τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών, που έδειξαν ότι η εφαρμογή παρεμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας για τον έλεγχο του θυμού σε παιδιά ηλικίας άνω των 11 ετών είναι αποτελεσματική στην αύξηση της κατανόησης του θυμού (Cole et al., 2013), καθώς και στη βελτίωση του ελέγχου του θυμού και των εποικοδομητικών τρόπων εκδήλωσής του (Bidgood et al., Sukhodolsky et al., 2000). Από την άλλη πλευρά, η σημαντική μείωση που βρέθηκε στις εποικοδομητικές στρατηγικές έκφρασης του θυμού στα παιδιά της ομάδας ελέγχου στο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στο σχολικό πλαίσιο, όπως αυτό που υλοποίησε η παρούσα έρευνα. Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων μπορεί να διευκολύνει τα παιδιά να αναπτύξουν στρατηγικές ελέγχου του θυμού, οι οποίες θα ενισχύσουν τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, την κοινωνική και ακαδημαϊκή τους προσαρμογή (Blake & Hamrin, 2007). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκφραση θυμού συχνά συνυπάρχει με ελλείμματα στις κοινωνικές δεξιότητες (Flanagan et al., 2010), τα θετικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σε σχέση με τη μείωση των κοινωνικών προβλημάτων και την αύξηση της προκοινωνικής συμπεριφοράς είναι ιδιαιτέρως σημαντικά. Τα αποτελέσματά μας ενισχύουν και επεκτείνουν σε ελληνικό δείγμα προηγούμενες μελέτες, που έδειξαν ότι η εφαρμογή ομαδικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο του θυμού σε παιδιά ηλικίας 8 έως 13 ετών που εμφανίζουν προβλήματα θυμού και επιθετικότητας όχι μόνο μειώνει τις επιθετικές συμπεριφορές, αλλά ταυτοχρόνως βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητές τους και την ικανότητά τους για επίλυση προβλημάτων (Blake & Hamrin, Feindler & Baker, Gansle, Powell, Lochman, Boxmeyer, Barry, & Pardini, 2017). Ορισμένοι ερευνητές (Bennett & Gibbons, 2000) υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες ανάπτυξης δεξιοτήτων ελέγχου του θυμού σε παιδιά, δεν μπορεί να αποφέρουν τα επιθυμητά

26 227 αποτελέσματα, εάν δε συνοδεύονται από παράλληλες αλλαγές στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον έλεγχο του θυμού στο πλαίσιο της σχολικής τάξης μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα μόνο εάν συνοδεύεται από την ταυτόχρονη μεταβολή του συνολικού κλίματος της τάξης. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, σχετικά με την αύξηση της προκοινωνικής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων παράλληλα με την αύξηση των στρατηγικών εποικοδομητικής έκφρασης του θυμού τους, φαίνεται να ενισχύουν την παραπάνω υπόθεση, καταδεικνύοντας τη σημασία της εφαρμογής ομαδικών ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων στις σχολικές τάξεις για την πρόληψη και τη μείωση των συναισθηματικών και κοινωνικών δυσκολιών των μαθητών. Η παρούσα έρευνα έχει ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ερμηνεία των ευρημάτων της. Πρώτον, το δείγμα της ήταν πολιτισμικά και κοινωνικο-μορφωτικά ομοιογενές: τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν όλα ελληνικής καταγωγής από οικογένειες μεσαίου κοινωνικο-μορφωτικού επιπέδου. Δεύτερον, δεν πραγματοποιήθηκε επαναληπτική (follow-up) μέτρηση, η οποία θα επιβεβαίωνε τη διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων του προγράμματος μακροπρόθεσμα. Τρίτον, τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της ικανότητας ελέγχου του θυμού και των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών ήταν όλα αυτοαναφορικά και δεν συγκεντρώθηκαν δεδομένα από άλλες ανεξάρτητες πηγές (π.χ. γονείς, εκπαιδευτικούς). Για την Κλίμακα Συμπεριφορικών Αποκρίσεων Θυμού, ένας επιπρόσθετος περιορισμός ήταν το γεγονός ότι υιοθετήθηκε η δομή που προτείνουν οι κατασκευαστές της, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα δεν επέτρεπε τον έλεγχο της δομικής εγκυρότητάς της (βλ. Comrey & Lee, 1992). Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να επαναλάβουν το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα σε δείγματα αγοριών και κοριτσιών με διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικο-μορφωτικά

27 228 χαρακτηριστικά αλλά και διαφορετικό ηλικιακό εύρος, και να πραγματοποιήσουν επαναληπτική μέτρηση μερικούς μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, προκειμένου να διερευνηθεί εάν τα θετικά αποτελέσματα που βρέθηκαν στην παρούσα έρευνα διατηρούνται μακροπρόθεσμα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν πως οι ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σύντομης διάρκειας για τον έλεγχο του θυμού μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικές σε αγόρια και κορίτσια. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί η επίδραση και άλλων παραγόντων, πέραν του φύλου, όπως η ηλικία των συμμετεχόντων, το κοινωνικο-μορφωτικό προφίλ της οικογένειάς τους, ειδικά χαρακτηριστικά του σχολείου ή της περιοχής, στις υπό διερεύνηση μεταβλητές. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να ενσωματώσουν στο σχεδιασμό τους και μετρήσεις από άλλες ανεξάρτητες πηγές, όπως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των παιδιών. Αυτό θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την αποτελεσματικότητα των ψυχοεκπαιδευτικών ομαδικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο του θυμού.

28 229 Βιβλιογραφία Βασιλόπουλος, Σ., Μπρούζος, Α., & Μπαούρδα, Β. (2016). Ψυχοεκπαιδευτικά ομαδικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους. Αθήνα: Gutenberg. Beck, R., & Fernandez, E. (1998). Cognitive-behavioral therapy in the treatment of anger: A metaanalysis. Cognitive Therapy and Research, 22, doi: /a: Bennett, D. S., & Gibbons, T. A. (2000). Efficacy of child cognitive-behavioral interventions for antisocial behavior: A meta-analysis. Child & Family Behavior Therapy, 22(1), doi: /j019v22n01_01 Bidgood, B. A., Wilkie, H., & Katchaluba, A. (2010). Releasing the steam: An evaluation of the Supporting Tempers, Emotions, and Anger Management (STEAM) program for elementary and adolescent-age children. Social Work with Groups, 33(2-3), doi: / Blake, C. S., & Hamrin, V. (2007). Current approaches to the assessment and management of anger and aggression in youth: A review. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 20(4), doi: /j x Brouzos, A., Vassilopoulos, S. P., & Baourda, V. C. (2018). Development and preliminary examination of the psychometric properties of the Psychoeducational Group Alliance Scale for Children (PGAS-c) in two samples of children participating in groups. Journal for Specialists in Group Work, 43(2), doi: / Brouzos, A., Vassilopoulos, S.P., & Tassi, C. (2017). A Psychoeducational Group Intervention for Siblings of Children With Autism Spectrum Disorder. Journal for Specialists in Group Work, 42(4), doi: / Candelaria, A. M., Fedewa, A. L., & Ahn, S. (2012). The effects of anger management on children s social and emotional outcomes: A meta-analysis. School Psychology International, 33(6), doi: /

29 230 Cole, R. L., Treadwell, S., Dosani, S., & Frederickson, N. (2013). Evaluation of a short-term, cognitive-behavioral intervention for primary age children with anger-related difficulties. School Psychology International, 34(1), doi: / Comrey, A. L., & Lee, H.B. (1992) A first course in factor analysis (2nd ed.). New York, ΝΥ: Psychology Press. doi: / DeLucia-Waack, J. L. (2006). Leading psychoeducational groups for children and adolescents. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. doi: / Feindler, E. L., & Baker, K. (2004). Current issues in anger management interventions with youth. In A. P. Goldstein, R. Nensen, B. Daleflod, & M. Kalt (Eds.), New perspectives on aggression replacement training. Practice, research, and application (pp ). Chichester, UK: John Wiley & Sons Ltd. Flanagan, R., Allen, K., & Henry, D. J. (2010). The impact of anger management treatment and rational emotive behavior therapy in a public school setting on social skills, anger management, and depression. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 28(2), doi: /s Fleckenstein, L., & Horne, A. M. (2004). Anger management groups. In J. L. Delucia-Waack, D. A. Gerrity, C. R. Kalodner, & M. T. Riva (Eds.), Handbook of group counseling and psychotherapy (pp ). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Gansle, K. A. (2005). The effectiveness of school-based anger interventions and programs: A metaanalysis. Journal of School Psychology, 43(4), doi: /j.jsp Giannakopoulos, G., Dimitrakaki, C., Papadopoulou, K., Tzavara, C., Kolaitis, G., Ravens-Sieberer, U., & Tountas, Y. (2013). Reliability and validity of the Strengths and Difficulties Questionnaire in Greek adolescents and their parents. Health, 5(11), doi: /health Goodman, R. (1997). The Strengths and Difficulties Questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 38, doi: /j tb01545.x

30 231 Ho, B. P. V., Carter, M., & Stephenson, J. (2010). Anger management using a cognitive-behavioral approach for children with special education needs: A literature review and meta-analysis. International Journal of Disability, Development and Education, 57(3), doi: / x Miers, A. C., Rieffe, C., Meerum Terwogt, M., Cowan, R., & Linden, W. (2007). The relation between anger coping strategies, anger mood and somatic complaints in children and adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 35(4), doi: /s McArthur, K., Cooper, M., & Berdondini, L. (2012). School-based humanistic counseling forpsychological distress in young people: Pilot randomized controlled trial. PsychotherapyResearch, 23(3), doi: / McAuliffe, M. D., Hubbard, J. A., Rubin, R. M., Morrow, M. T., & Dearing, K. F. (2006). Reactive and Proactive Aggression: Stability of Constructs and Relations to Correlates. The Journal of Genetic Psychology, 167(4), doi: /gntp Muris, P., Meesters, C., Eijkelenboom, A., &Vincken, M. (2004). The self-report version of the Strengths and Difficulties Questionnaire: Its psychometric properties in 8 to 13 year old non clinical children. British Journal of Clinical Psychology, 43(4), doi: / NelsonIII, W. M., Finch, J., A. J., &Ghee, A. C. (2006). Anger management with children and adolescents. Cognitive-behavioral therapy. In P. C. Kendall (Ed.), Child and adolescent therapy. Cognitivebehavioral procedures (3rd ed., pp ). New York, NY: The Guilford Press. O Lenic, C., & Arman, J. F. (2005). Anger management for adolescents: A creative group counseling approach. In G. R. Walz & R. K. Yep (Eds.), VISTAS: Compelling perspectives on counseling, 2005 (pp ). Alexandria, VA: American Counseling Association.

31 232 Powell, N. P., Lochman, J. E., Boxmeyer, C. L., Barry, T. D., & Pardini, D. A. (2017). The coping power program for aggressive behavior in children. In J. R. Weisz & A. E. Kazdin (Eds.), Evidence-based psychotherapies for children and adolescents (3rd ed., pp ). New York, NY: The Guilford Press. Smith, M., Hubbard, J. A., & Laurenceau, J.-P. (2011). Profiles of anger control in second-grade children: Examination of self-report, observational, and physiological components. Journal of Experimental Child Psychology, 110(2), doi: /j.jecp Sportsman, E. L., Carlson, J. S., & Guthrie, K. M. (2010). Lesson learned from leading an anger management group using the Seeing Red curriculum within an elementary school. Journal of Applied School Psychology, 26(4), doi: / Sukhodolsky, D. G., Golub, A., Stone, E. C., & Orban, L. (2005). Dismantling anger control training for children: A randomized pilot study of social problem-solving versus social skills training components. Behavior Therapy, 36(1), doi: /s (05) Sukhodolsky, D. G., Kassinove, H., & Gorman, B. S. (2004). Cognitive-behavioral therapy for anger in children and adolescents: Α meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 9(3), doi: /j.avb Sukhodolsky, D. G., Solomon, R. M., & Perine, J. (2000). Cognitive-behavioral, anger-control intervention for elementary school children: A treatment-outcome study. Journal of Child and Adolescent Group Therapy, 10(3), doi: /a: Thomas, S. P. (2001). Teaching healthy anger management. Perspectives in Psychiatric Care, 37(2), doi: /j tb00617.x Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., & Andreou, E. (2015). A Multi-Session Attribution Modification Program for Children with Aggressive Behaviour: Changes in Attributions, Emotional Reaction Estimates, and Self-Reported Aggression. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 43(5), doi: /s

32 233 Vassilopoulos, S. P., Brouzos, A., Damer, D. E., Mellou, A., & Mitropoulou, A. (2013). A psychoeducational school-based group intervention for socially anxious children. Journal for Specialists in Group Work, 38(4), doi: / Vassilopoulos, S.P., Brouzos, A., & Koutsianou, A. (2018). Outcomes of a universal social and emotional learning (SEL) group for facilitating first-grade students school adjustment. International Journal of School and Educational Psychology, 6(3), doi: / Villalba, J. A. (2007). Incorporating wellness into group work in elementary schools. Journal for Specialists in Group Work, 32, doi: / Wilde, J. (2001). Interventions for children with anger problems. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 19(3), doi: /a:

Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης: "Δρω-Αλληλεπιδρώ", "Act-Interact"

Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης: Δρω-Αλληλεπιδρώ, Act-Interact Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης: "Δρω-Αλληλεπιδρώ", "Act-Interact" Ειρήνη Κόκκα, Ψυχολόγος, ΕΔΕΑΥ ΔΑΔ Λάρισας Γεωργία Ζέρβα, Κοιν. Λειτουργός, ΕΔΕΑΥ ΔΑΔ Λάρισας Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης: "Δρω-Αλληλεπιδρώ", "Act-Interact"

Διαβάστε περισσότερα

Prevention Groups With Children and Adolescents

Prevention Groups With Children and Adolescents Prevention Groups With Children and Adolescents ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 1057537 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-2018 Περίληψη Η πρωτογενής πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΑΙΝ ΣΕ ΤΥΠΙΚΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΑΙΝ ΣΕ ΤΥΠΙΚΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΑΙΝ ΣΕ ΤΥΠΙΚΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Γεωργίου Μύρια Λεμεσός, Μάιος 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κινήτρων μάθησης Χημείας και Φυσικής μεταξύ φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διερεύνηση κινήτρων μάθησης Χημείας και Φυσικής μεταξύ φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Διερεύνηση κινήτρων μάθησης Χημείας και Φυσικής μεταξύ φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περίληψη Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση (ανάδειξη και σύγκριση) των κινήτρων φοιτητών τριτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οι ομαδικές διαδικασίες σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού σχολείου με κοινωνικό άγχος

Οι ομαδικές διαδικασίες σε ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού σχολείου με κοινωνικό άγχος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» Κατεύθυνση: Σχολική Συμβουλευτική Βασιλική Χ. Μπαούρδα Οι ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη...vii Περιεχόμενα...ix Κατάλογος πινάκων...xv Πρόλογος...xxv

Περίληψη...vii Περιεχόμενα...ix Κατάλογος πινάκων...xv Πρόλογος...xxv Περιεχόμενα ix Περιεχόμενα Περίληψη...vii Περιεχόμενα...ix Κατάλογος πινάκων...xv Πρόλογος...xxv 1o ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Ρόλοι στην οικογένεια και την εργασία...3 Α.1. Ισορροπία και σύγκρουση ρόλων σε εργασία-οικογένεια...3

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Ακολουθούν περιγραφές των Σεμιναρίων που οργανώνονται:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. Ακολουθούν περιγραφές των Σεμιναρίων που οργανώνονται: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ «Οικογένεια και Αυτισμός» «Επαγγελματικός Προσανατολισμός» «Μαθησιακές Δυσκολίες: Ανίχνευση, Σχεδιασμός, Παρέμβαση & Αποκατάσταση» «Μαθησιακές Δυσκολίες και Σχολικός Εκφοβισμός» «Εξερευνώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πετράκη Χαρά Α.Μ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών

Πετράκη Χαρά Α.Μ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών Πετράκη Χαρά Α.Μ.: 1057539 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση Πάτρα 2017 Στοχεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εφήβους στα πλαίσια του διαδικτυακού προγράμματος αντιμετώπισης του εκφοβισμού «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εφήβους στα πλαίσια του διαδικτυακού προγράμματος αντιμετώπισης του εκφοβισμού «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Εφήβους στα πλαίσια του διαδικτυακού προγράμματος αντιμετώπισης του εκφοβισμού «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» Αναλυτική Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη διευκόλυνση της σχολικής προσαρμογής παιδιών πρώτης δημοτικού

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για τη διευκόλυνση της σχολικής προσαρμογής παιδιών πρώτης δημοτικού 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ «Ζητήματα Πολυπολιτισμικότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία» 4-6 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή αναφορικών προτάσεων από κυπριόπουλα παιδιά με Γλωσσική Διαταραχή

Η παραγωγή αναφορικών προτάσεων από κυπριόπουλα παιδιά με Γλωσσική Διαταραχή Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία Η παραγωγή αναφορικών προτάσεων από κυπριόπουλα παιδιά με Γλωσσική Διαταραχή Κωνσταντίνα Χατζηκαλλή Λεμεσός, Ιούνιος 2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι της έρευνας

Βασικοί στόχοι της έρευνας Λέκκα Έλενα, MSc Βασικοί στόχοι της έρευνας Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα των φιλοδοξιών εστιάζουν στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες στην εφηβική ηλικία και στο πώς αυτές επηρεάζουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία

Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â

þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-04 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Â ³µÃ ±Â ÃÄ ÃÇ» þÿ¼ ½ ± ³¹± Ä ¹±Çµ Á¹Ã Ä Â þÿµà¹

Διαβάστε περισσότερα

θέραπειν Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ ,

θέραπειν  Αγίας Σοφίας 3, Ν. Ψυχικό, Τ , θέραπειν Κέντρο Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Ψυχικού Το κέντρο συμβουλευτικών υπηρεσιών θέραπειν αποτελεί ένα σύγχρονο κέντρο ειδικών θεραπειών, πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

20-23 Οκτωβρίου 2016, Βόλος

20-23 Οκτωβρίου 2016, Βόλος 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ «Συνθέτοντας το πάζλ της ανθρώπινης ανάπτυξης: Γέφυρες με την εκπαίδευση και την κοινωνία» 20-23 Οκτωβρίου 2016, Βόλος Εφαρμογή ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας

Αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών προσχολικής ηλικίας Πολλές μορφές συμπεριφοράς των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, όπως και άλλες όψεις της ανάπτυξης (π.χ. γνωστική, κινητική), με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018)

Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018) Αξιολόγηση του Πρωινού και Απογευματινού Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο (Ιούλιος 2018) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.), στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 1 η ενότητα 2 η ενότητα. Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1 ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 1 η ενότητα 2 η ενότητα. Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης 1 η ενότητα 2 η ενότητα Σωτηρία Τζιβινίκου Λέκτορας ΠΤΕΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18-3-2014 1 η Ενότητα: Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία Ιδιαιτερότητες, αξιολόγηση (αρχική,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Albert Ellis Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. Διήμερο (2) Εργαστήριο Εκπαίδευσης σε Ψυχοθεραπευτικές Δεξιότητες.

Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Albert Ellis Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. Διήμερο (2) Εργαστήριο Εκπαίδευσης σε Ψυχοθεραπευτικές Δεξιότητες. Αναγνωρισμένο από το Ινστιτούτο Albert Ellis Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. Διήμερο (2) Εργαστήριο Εκπαίδευσης σε Ψυχοθεραπευτικές Δεξιότητες Εκπαιδεύτρια: Δρ. Kristine Doyle Διευθύντρια του Ινστιτούτου Albert Ellis

Διαβάστε περισσότερα

Αυτο-ρύθμιση και Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία

Αυτο-ρύθμιση και Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία Αυτο-ρύθμιση και Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία Όνομα διδάσκοντος: Γεωργία Παπαντωνίου Κωδικός μαθήματος: Έτος σπουδών: 1 ο Πιστωτικές μονάδες: 9 Εξάμηνο: Β Επίπεδο του μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η. Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η. Υπεύθυνος/η Επικοινωνίας Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Σχολική Ψυχολογία Title School Psychology Έναρξη - Λήξη 2 Σεπτεμβρίου 2019 έως 2 Απριλίου 2020 (Μήνας/Έτος) Διάρκεια σε Μήνες 7 μήνες Ώρες 420 Επιμόρφωσης Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δυναμικό Μοντέλο Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

LMNQ. A Structural Analysis of Learning Motivation and Negative Learning Motivation Questionnaire (LMNQ) and a Trial of Standardization

LMNQ. A Structural Analysis of Learning Motivation and Negative Learning Motivation Questionnaire (LMNQ) and a Trial of Standardization LMNQ LMNQ,, A Structural Analysis of Learning Motivation and Negative Learning Motivation Questionnaire (LMNQ) and a Trial of Standardization Kenji SUGIYAMA I,, student apathy a-motivation, * *21*,1, *

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων»

Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Φλώρινας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Σχολικό έτος 2012-13 Εκπαιδευτικός: Αντωνογιάννη Βασιλική Τάξη: Β Εισαγωγή Τίτλος: «Ταξίδι στον κόσμο των συναισθημάτων» Κατά τη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Η Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών στη Σχολική Κοινότητα: ο Ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου στη Σύγχρονη Εκπαίδευση. Παντερή Ι. Μαρία Ψυχολόγος ΠΕ23, c.

Η Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών στη Σχολική Κοινότητα: ο Ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου στη Σύγχρονη Εκπαίδευση. Παντερή Ι. Μαρία Ψυχολόγος ΠΕ23, c. Η Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών στη Σχολική Κοινότητα: ο Ρόλος του Σχολικού Ψυχολόγου στη Σύγχρονη Εκπαίδευση Παντερή Ι. Μαρία Ψυχολόγος ΠΕ23, c.phd Παροχή Ψυχολογικών Υπηρεσιών στη Σχολική Κοινότητα Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με Μεγάλο Αριθμό/Ποσοστό Παιδιών με Αυξημένες Πιθανότητες για Λειτουργικό Αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας (Σεπτέμβριος 2018) Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ

ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (# 252) Ε ΕΞΑΜΗΝΟ 9 η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ I: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Στην προηγούμενη διάλεξη μάθαμε ότι υπάρχουν διάφορες μορφές έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΈΡΟΣ I ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Μορφές, Μοντέλα, Ατομικοί, Ψυχοκοινωνικοί, Σχολικοί, Οικογενειακοί παράγοντες

ΜΈΡΟΣ I ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Μορφές, Μοντέλα, Ατομικοί, Ψυχοκοινωνικοί, Σχολικοί, Οικογενειακοί παράγοντες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΉ Βασικές παραδοχές, δεδομένα και προβληματισμοί σε σχέση με τις συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες/διαταραχές στην παιδική ηλικία... 17 Παιδιά με διάφορες μορφές

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης

Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης Το μάθημα της Τεχνολογία ευκαιρία μεταγνωστικής ανάπτυξης Χρυσούλα Λαλαζήση Σχολική Σύμβουλος Δ/μιας Eκπ/σης Αρχιτεκτόνων-Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών chrlalazisi@gmail.com Πως μαθαίνουμε;

Διαβάστε περισσότερα

21/02/17. Μετρήσεις. Μετρήσεις. Μετρήσεις ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

21/02/17. Μετρήσεις. Μετρήσεις. Μετρήσεις ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΑ 604: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 02_ Εισαγωγή στην αξιολόγηση και τις μετρήσεις στην προσχολική ηλικία Μετρήσεις Η μέτρηση είναι η αριθμητική απόδοση ενός χαρακτηριστικού Π.χ. καλός

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι. Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Διάλεξη 8 Εφαρμογές της στατιστικής στην έρευνα - Ι Υπεύθυνος Καθηγητής Χατζηγεωργιάδης Αντώνης 1 Μέρη της Έρευνας Περιγραφική στατιστική Πολυδιάστατη στατιστική Σχέσεις μεταξύ μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΔΜΕ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Σ. Παπαϊωάννου, Α. Μουζάκη Γ. Σιδερίδης & Π. Σίμος

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΔΜΕ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Σ. Παπαϊωάννου, Α. Μουζάκη Γ. Σιδερίδης & Π. Σίμος ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (ΑΔΜΕ) ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ. Παπαϊωάννου, Α. Μουζάκη Γ. Σιδερίδης & Π. Σίμος ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης δραστηριότητας Βασικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 5

Διάγραμμα Μαθήματος. Σελίδα1 5 Διάγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS EDUC-538A Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών 9 Τεχνών: Θεωρία και Σχολική Πρακτική Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο Κανένα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Γενικές επιμορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 10 ΧΡΟΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Κεντούλλα Πέτρου Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας 2008761539 Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (ΔΑΦ) Κατερίνα Μάσχα Λέκτορας Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης kmascha@psy.soc.uoc.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ PRO SKILLS

Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ PRO SKILLS Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ PRO SKILLS «Το παιχνίδι είναι γνώση, συναίσθημα και δράση» Η «Εργαλειοθήκη» Pro Skills δημιουργήθηκε και προσφέρεται, προκειμένου να προωθήσει την μεθοδολογία του Pro Skills, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες εφήβων. Ομάδα αυτογνωσίας εφήβων παραβατών

Ομάδες εφήβων. Ομάδα αυτογνωσίας εφήβων παραβατών Ομάδες εφήβων Ομάδα αυτογνωσίας εφήβων παραβατών Οι κυριότερες σύγχρονες βιωματικές μέθοδοι και τεχνικές εμψύχωσης ομάδων πήραν μορφή και εξελίχθηκαν στο πλαίσιο του κινήματος Ανάπτυξης του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

«Άγχος στην εφηβεία και ο ρόλος των γονέων»

«Άγχος στην εφηβεία και ο ρόλος των γονέων» «Άγχος στην εφηβεία και ο ρόλος των γονέων» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΟΝΕΩΝ N. ΣΜΥΡΗΣ 15.11.2017 Ελένη K. Τζαβέλα, MSc. Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεύτρια Επιστημονική συνεργάτης της Μονάδας Εφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου

Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Δήμου Αγ. Δημητρίου 1 Υπεύθυνος Μελέτης: Κωτσίδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Δημητρίου Μέλος ΟΠΚΑΠ Αγίου Δημητρίου 2 Πιλοτική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Σκοπός Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Έρευνας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν και διαμορφώνουν τη γνώμη, στάση και αντίληψη των νέων (μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #9: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση. με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας. μαθητών του Δημοτικού σχολείου

Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση. με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας. μαθητών του Δημοτικού σχολείου Προβλήματα επιθετικότητας και θυματοποίησης σε σχέση με πλευρές της κοινωνικής αυτοαποτελεσματικότητας μαθητών του Δημοτικού σχολείου Της Ελένης Ανδρέου & της Βασιλικής Αλεξίου Εισαγωγή Τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Ανατροφοδότηση από Διευθυντές/Διευθύντριες και εκπαιδευτικούς, σχετικά με τις ενέργειες για στήριξη των παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό (Nοέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος Περίγραμμα Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος: Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Credits/ECTS) SOWK-521 Μέθοδοι και Παρεμβάσεις 10 σε Ομάδες Τμήμα Εξάμηνο Προαπαιτούμενα Κοινωνικής Εαρινό Κανένα Εργασίας Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Training of Trainers ToT) του Προγράμματος

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Training of Trainers ToT) του Προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (Training of Trainers ToT) του Προγράμματος Τι είναι το πρόγραμμα YOUTH POWER Το πρόγραμμα YOUTH POWER αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου για

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 12 ο. Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 12 ο Αρχική αξιολόγηση της κινητικής αδεξιότητας 2 Εισαγωγή Τα παιδιά µε κινητική αδεξιότητα (ή µε αναπτυξιακή διαταραχή της συναρµογής) είναι αυτά χωρίς (εµφανή)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου Καθηγήτρια Ψυχολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Δυσκολίες μάθησης και αυτορρύθμισης Α! κοίτα ένας σκίουρος»

«Δυσκολίες μάθησης και αυτορρύθμισης Α! κοίτα ένας σκίουρος» «Δυσκολίες μάθησης και αυτορρύθμισης Α! κοίτα ένας σκίουρος» Μπότσας Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος Αυτορρύθμιση και Εκτελεστικές λειτουργίες (σχέση) Εμπλέκουν στοχοκατευθυνόμενες και προσανατολισμένες στο

Διαβάστε περισσότερα