'' Οργάνωση και λειτουργία καταστήματος ενοικιάσεων ταινιών (video club)''

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "'' Οργάνωση και λειτουργία καταστήματος ενοικιάσεων ταινιών (video club)''"

Transcript

1 2009 '' Οργάνωση και λειτουργία καταστήματος ενοικιάσεων ταινιών (video club)'' Φοιτητές: Γεωργιάδης Χρήστος ( ΑΕΜ 691) Γκεζερλής Γεώργιος ( ΑΕΜ 673) Υ πεύθυνος καθηγητής: Πασχαλίδης Α θανάσιος 1Λ * Υ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Βάσεις Δεδομένων Visual Basic...10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΈΤΟΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Anima V ideo -Club DVDNet Rental Manager v-club...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική περιγραφή του χώρου Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης Ταινιών Στόχοι συστήματος...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εννοιολογικός Πίνακας Εύρεση απαιτήσεων Ανάλυση Περιπτώσεων Χρήσης Ενοικίαση Επιστροφή Εισαγωγή Διόρθωση Διαγραφή Αναζήτηση...38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 5.1 Επίπεδο Επίπεδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μη κανονική μορφή δεδομένων η κανονική μορφή δεδομένων η κανονική μορφή η κανονική μορφή...50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Login form (Φόρμα εισαγωγής στοιχείων) Form1 (Κεντρικό μενού) Settings (Ρυθμίσεις) Customer (Πελάτης) Movie (Ταινία) Rent Movie (Ενοικίαση) Return Movie (Επιστροφή) Rent Status (Κατάσταση ενοικιάσεων) Apothiki (Αποθήκη καταστήματος)...81 ΕΠΙΛΟΓΟΣ...84 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η καθημερινότητα μας όλο και περισσότερο προσπαθεί να απλοποιηθεί με την χρήση της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Πλέον και οι πιο απλές δραστηριότητες ενός ανθρώπου, έχουν πια αυτοματοποιηθεί. Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων ελέγχουν τη ροή και τη λειτουργία τους μέσω μηχανογραφημένης τεχνολογίας, προσαρμοσμένη κάθε φορά στις ανάγκες τις εκάστοτε επιχείρησης. Λίγες επιχειρήσεις πλέον ακολουθούν τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των αναγκών τους. Η μηχανογράφηση αποτελεί μία πολύπλοκη και γεμάτη ευθύνη επιστήμη, που βαραίνει κάθε φορά τον εκάστοτε Μηχανικό Πληροφορικής που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση ενός έργου. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της, μπορεί να ναι Εμπορικά λογισμικά ή Κατά Παραγγελία. Η πτυχιακή εργασία θα μπορούσε να ναι προϊόν κατά παραγγελία λογισμικό, όπου έπειτα από κατανόηση και ανάλυση των απαιτήσεων του υποτιθέμενου πελάτη, που στη συγκεκριμένη εργασία η οποία θα αναπτυχθεί αμέσως μετά, θα ήταν ένας επιχειρηματίας όπου θέλει να μηχανογραφήσει το κατάστημα του, ένα κατάστημα Ενοικίασης ταινιών (video club). Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για ενοικίαση από το κατάστημα πρόσωπο με πρόσωπο με τον πελάτη προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης δύο εφαρμογών: α) μίας βάσης δεδομένων και β) ενός προγράμματος που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, την εισαγωγή και εξαγωγή καθώς και την ανάκτηση των δεδομένων. Η εφαρμογή του προγράμματος βασίστηκε στην χρήση VISUAL BASIC ως γλώσσα προγραμματισμού και στην χρήση της Microsoft ACCESS για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων. Οι δύο αυτές εφαρμογές επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους για να παράγουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αρχικά πριν από την ανάλυση και την περιγραφή του συστήματος θα ήταν χρήσιμο να αναλύσουμε και να αποδώσουμε ορισμούς σε κάποιες βασικές έννοιες οι οποίες θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Όπως αναφέραμε παραπάνω, η τεχνολογία των υπολογιστών είναι σήμερα καθοριστική για την σωστή και αποδοτική διαχείριση κάθε μορφής οργανισμού ή επιχείρησης. Όμως η ύπαρξη μόνο ενός ισχυρού υπολογιστή, όσο ισχυρός και αν είναι αυτός, δεν αρκεί, για να λύσει τα εκάστοτε προβλήματα που προκύπτουν στην επιχείρηση. Χρειάζεται να δημιουργηθούν τα κατάλληλα συστήματα που θα παραλαμβάνουν κάθε φορά τα δεδομένα και θα τα μετατρέπουν σε πληροφορίες με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις. Παρακάτω θα αναφερθούμε στα συστατικά που συνθέτουν ένα τέτοιο σύστημα. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα Πληροφοριακά Συστήματα ( ΠΣ ) δημιουργούνται από ειδικούς επαγγελματίες της πληροφορικής, τους αναλυτές συστημάτων, με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζουν οι χρήστες. Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι ανοιχτά συστήματα και αποτελούν τον κορμό κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Στόχος ενός ΠΣ είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη και ολοκληρωμένοι επεξεργασία των δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης και την παραγωγή σφαιρικής πληροφόρησης η οποία καλύπτει όλους τους τομείς της δραστηριότητας της επιχείρησης (Δημητριάδης Αντώνης, 1998). Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να δημιουργούνται έχοντας υπόψη,οι σχεδιαστές του, τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι, ένας από τους λόγους αποτυχίας των πληροφοριακών συστημάτων, είναι η εστίαση που δίνεται αρκετά συχνά στην τεχνική πλευρά των συστημάτων αυτών και όχι στην κοινωνική. Επίσης ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να είναι πετυχημένο από τεχνικής απόψεως και ταυτόχρονα αποτυχημένο οργανωτικά. Γενικότερα το Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελείται από πέντε στοιχεία: 1. τους ανθρώπους (το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται με το πληροφοριακό σύστημα σε διάφορους ρόλους όπως χρήστες,διαχειριστές κ.τ.λ.) 2. τις διαδικασίες (το σύνολο των οδηγιών για τη χρήση και συνδυασμό όλων των στοιχείων υποδομής ενός ΠΣ) 3. τη βάση δεδομένων (database) 4. το λογισμικό (software) 6

7 5. τον υλικό εξοπλισμό (hardware) και ορισμένες από τις ιδιότητες του είναι: Η υποστήριξη των διοικητικών στελεχών, όλων των επιπέδων, στη λήψη έγκαιρων και κατά το δυνατόν κοντά στην πραγματικότητα αποφάσεων. Η υποστήριξη της διαχείρισης της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο έλεγχος της λειτουργίας της επιχείρησης. Κάθε πληροφοριακό σύστημα πρέπει να προσδιορίζει, αποδοτικά και αποτελεσματικά, τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που το χρησιμοποιούν και να επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους: 1. την πιο αποτελεσματική ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και διάδοση των πληροφοριών, 2. την παροχή των απαραίτητων μέσων και του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης στους εμπλεκόμενους χρήστες ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης, 3. την υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού την επιχείρησης ή του οργανισμού. Ένα πληροφοριακό σύστημα δημιουργείται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και αποσύρεται. Η ύπαρξή του αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα αποφασίσει τη δημιουργία του. Μετά έχουμε μια περίοδο στην οποία προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις των λειτουργιών του και σχεδιάζονται οι λειτουργίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές. Έπειτα αρχίζει μια μεγάλη χρονική περίοδος στην οποία πραγματοποιείται η ανάπτυξή του και η διαρκής εξέλιξή του ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο ανήκει. Τέλος όταν η επιχείρηση ή ο οργανισμός αποφασίσει ότι είναι πια αναποτελεσματικό και μη αποδοτικό, το πληροφοριακό σύστημα αποσύρεται (Λαοπόδης Γ. Βασίλειος, 1996). 7

8 Υπάρχουν πολλά είδη πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. Τα σημαντικότερα πληροφοριακά συστήματα είναι τα εξής: SCMS (Supplier and Contract Management System / Συστήματα Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού) MS (Knowledge Management Systems / Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης) OAS (Office Automation Systems / Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου) TPS (Transaction Processing Systems / Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών) ERP (Enterprise resource planning / Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού) ESS (Executive Support Systems / Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης) DSS (Decision Support Systems / Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης) MIS (Management Information Systems / Διοικητικά Συστήματα Πληροφόρησης) Το ποιό ή ποια από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα θα επιλέξει η επιχείρηση εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά για το καθένα σύστημα, ανάλογα βέβαια την επιχείρηση (Βασιλακόπουλος Γ. - Χρυσικόπουλος Β., 1990). 1.1 Βάσεις Δεδομένων Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έννοια της Βάσης Δεδομένων( ΒΔ ).Μία Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή λειτουργικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συστήματα εφαρμογών. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των προμηθευτών μιας επιχείρησης, για τον έλεγχο μίας αποθήκης προϊόντων, για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων κλπ. Σε μια ΒΔ περιέχονται ένας οι περισσότεροι πίνακες δεδομένων, καθώς και άλλα αντικείμενα 8

9 όπως φόρμες, εκθέσεις (αναφορές), ερωτήματα και μακροεντολές. Μια βάση δεδομένων για να είναι πραγματικά λειτουργική, δεν πρέπει μόνο να μπορεί να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες αρχείων, αλλά να είναι και εύκολα προσβάσιμες. Επιπλέον, νέες πληροφορίες και οι αλλαγές θα πρέπει επίσης να είναι αρκετά εύκολο και δυνατόν να εισρέουν και να εκρέουν από το σύστημά μας (Alex. Gaydasch, 1998). Για να έχουμε μια πολύ αποτελεσματική βάση δεδομένων του συστήματος, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τα ερωτήματα και τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημα. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως Data Base Managment System (DBMS) ή ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (ΣΔΒΔ). Υπάρχουν διάφορα είδη βάσεων δεδομένων. Κάθε τύπος βάσης δεδομένων έχει το δικό του μοντέλο δεδομένων (πώς αυτά είναι δομημένα). Έτσι προκύπτουν τα εξής μοντέλα: Το μοντέλο της επίπεδης βάσης δεδομένων Το ιεραρχικό μοντέλο βάσης δεδομένων Το μοντέλο Δίκτυο Το Σχεσιακό μοντέλο Στη παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει το Σχεσιακό μοντέλο. Η έννοια μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων για πρώτη φορά αναπτύχθηκε από Δρ Edger F. Codd στο A Relational Model of Data για Μεγάλες Επιμερισμένες τράπεζες δεδομένων, το Μια σχεσιακή βάση δεδομένων αποθηκεύει δεδομένα σε χωριστούς πίνακες αντί για τη διάθεση όλων των δεδομένων σε ένα μεγάλο τραπέζι. Μια σχεσιακή βάση δεδομένων επιτρέπει τον Διοικητή της Βάσης Δεδομένων (ΔΒΔ) να καθορίσει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των πινάκων. Οι σχέσεις αυτές επιτρέπουν τον ΔΒΔ να συνδυάσει στοιχεία από διάφορες τράπεζες για την αναζήτηση και την υποβολή εκθέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των κλειδιών, τα οποία είναι τα πεδία της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποκλειστική αναγνώριση συγκεκριμένων αρχείων σε έναν πίνακα(rex Hogan, 1990). 9

10 Στη παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε την Microsoft Access για την δημιουργία της ΒΔ. Η Microsoft Access είναι το δημοφιλέστερο Σύστημα Διοίκησης Βάσεων δεδομένων. Διαχειρίζεται σχεσιακές βάσεις δεδομένων με βασικότερο πλεονέκτημα της τον εύκολο τρόπο διαχείρισης και προσπέλασης των δεδομένων. Επίσης μπορούμε να κάνουμε παραγωγική εργασία σε ελάχιστο χρόνο, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή μας για να οργανώνουμε, αποθηκεύουμε ανακτάμε, διαχειριζόμαστε και να εκτυπώνουμε πληροφορίες. 1.2 Visual Basic Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο πρέπει να γίνει αναφορά είναι η δημιουργία της εφαρμογής. Για την υλοποίηση της εφαρμογής, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε η Visual Basic ως γλώσσα προγραμματισμού. Η Visual Basic είναι μία γλώσσα οπτικού προγραμματισμού ( παραθυριακός προγραμματισμός) ή καλύτερα ένα σύστημα στοιχείων λογισμικού (εφαρμογών) που προσφέρει τον σκελετό για τις εφαρμογές μας. Είναι μία ευέλικτη και εύκολη στη χρήση της γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει τις ίδιες δυνατότητες με τις υπόλοιπες γλώσσες. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Visual Basic είναι η καθιέρωσή της ( από την Microsoft ) ως την κατ εξοχήν γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων εφαρμογών ( Excel, Word, Access,AutoCAD κα. ). Έτσι με την σωστή ανάλυση των απαιτήσεων-αναγκών μπορούμε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα (Thearon Willis-Bryan Newsome, 2006). 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΈΤΟΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε να είναι ένα κατά παραγγελία λογισμικό, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί τις προδιαγραφές και τις ανάγκες τις επιχείρησης για την οποία θα σχεδιαστεί. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πελάτης που έχει παραγγέλλει το συγκεκριμένο λογισμικό, θέτει τις παραμέτρους του προγράμματος, τον τρόπο που αυτός το θέλει να λειτουργεί αλλά και τους σκοπούς που θέλει να εξυπηρετεί μέσα στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα έτοιμα προγράμματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο με την διαφορά ότι αυτά τα λογισμικά είναι προσχεδιασμένα για να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες απαιτήσεις. Έτσι, αν ένας οργανισμός επιλέξει κάποιο έτοιμο λογισμικό, δεν έχει το δικαίωμα της παραμετροποίησης του αλλά θα πρέπει να επιλέξει κάποιο λογισμικό που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργανισμού αυτού. Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως ένα κατά παραγγελία λογισμικό έχει μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με μία έτοιμη εφαρμογή εμπορίου του ίδιου επιπέδου. Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από τα προγράμματα εμπορίου που υπάρχουν, για την διαχείριση ενός Video Club, καθώς και τις λειτουργίες αυτών. 2.1 Anima Video-Club Μια ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογράφηση του Video Club σε γραφικό περιβάλλον. Ενημερωμένη με την ΠΟΛ. 1097/ όπου από την 1/11/2006 με την παράδοση των ταινιών πρέπει να εκδίδεται στον πελάτη απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Η Anima Video-Club είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή διαχείρισης ενός σύγχρονου Video-Club, που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του από την ενοικίαση έως την πώληση ταινιών, DVDs, Video-games και από την διαχείριση Ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι και την δικτύωση και επικοινωνία 11

12 μεταξύ υποκαταστημάτων. Η παραθυρική του μορφή, η ευκολία χρήσης του, το πλήθος της απαραίτητης πληροφορίας που παρέχει αλλά και η μεγάλη του παραμετροποίηση, το μετατρέπουν σε ένα πολυεργαλείο με απεριόριστες δυνατότητες. Η φιλοσοφία της Anima Video-Club είναι συγκεκριμένη και απλοϊκή. H νέα έκδοση 6.1 διαχειρίζεται πλέον τον MS SQL Server και βασίζεται στην τεχνολογία Power Dominus. Αυτό εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος και την ταχύτητα που χρειάζεται μία σύγχρονη εφαρμογή ακόμη και στις διεργασίες που εμπεριέχουν επικοινωνία των σταθμών εργασίας μέσω δικτύου και Internet. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά της Anima Video Club : Διαχείριση Ταινιών Η ενοικίαση και η επιστροφή των ταινιών αλλά και όλη η διαχείρισή τους, γίνεται μ' έναν πολύ απλό αλλά και λειτουργικό τρόπο. Οι αναζητήσεις γίνονται με πολλαπλά κριτήρια, αλλά και με barcode, ενώ μπορείτε να εκτυπώσετε επιλεκτικά απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε θερμικό εκτυπωτή. H νέα έκδοση 6.1 υποστηρίζει πολλαπλά αντίγραφα με ξεχωριστό barcode αλλά και και συγκεκριμένη παρακολούθηση κάθε αντιγράφου. Η πληροφορία που μπορείτε να λάβετε είναι απεριόριστη. Η εφαρμογή σας παρέχει ένα πλήρες ιστορικό ενοικιάσεων για όλους τους πελάτες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις ταινίες. Μπορείτε επίσης να λάβετε οποιοδήποτε στατιστικό στοιχείο τόσο για τους πελάτες όσο και για τις ταινίες, όπως τορ ταινίες, αγαπημένες ταινίες πελατών, προτεινόμενες ταινίες κλπ. Ηλεκτρονικό κατάστημα Η Anima Video-Club ανήκει στην ομάδα εφαρμογών που βασίζονται στην τεχνολογία Power Dominus Framework. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο θα διατηρείται τοπικά, χωρίς έξοδα φιλοξενίας από παροχέα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό ενημερώνεται On-Line 12

13 από την βάση δεδομένων του καταστήματος, επιτρέπει τον έλεγχο διαθεσιμότητας ταινιών αλλά και δημιουργία κράτησης. Το κατάστημα είναι 100% διαμορφώσιμο από το χρήστη. Κιόσκια Είναι πλέον δυνατή η εγκατάσταση Τερματικών στο κατάστημα τα οποία θα λειτουργούν ως Κιόσκια στα οποία θα μπορούν οι πελάτες του καταστήματος να περιηγούνται στη σελίδα του καταστήματος με την βοήθεια μίας συνοδευτικής εφαρμογής που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο της Anima Video Club. Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο πελάτης να ενημερωθεί χωρίς να απασχολεί το προσωπικό ή να περιμένει να εξυπηρετηθεί, για την ύπαρξη, τη διαθεσιμότητα και το κόστος της ταινίας που τον ενδιαφέρει. Επίσης μπορεί να αναζητήσει στις κατηγορίες των ταινιών που υπάρχουν κάποια ταινία ή να ψάξει με κάποιο μέρος του τίτλου της. Εμπορική διαχείριση Η Anima Video-Club έχει λάβει υπ' όψη όλες τις δραστηριότητες ενός συγχρόνου Video-Club, όπου οι πωλήσεις ειδών είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Έτσι περιλαμβάνει την πλήρη εμπορική Anima.NET Standard 6.0 όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τις αγορές και τις πωλήσεις σας με τη φόρμα τιμολόγησης ή τη λιανική που περιέχει, να εκτυπώσετε Παραστατικά, να διαχειρισθείτε τα αξιόγραφά σας, τις παραγγελίες κλπ. Οι εκτυπώσεις που σας παρέχει είναι απεριόριστες όπως καρτέλες, ημερολόγια, πλήθος στατιστικών πληροφοριών, συγκεντρωτικών καταλόγων κ.ά. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Η τελευταία έκδοση 6.1 είναι ενημερωμένη με την ΠΟΛ. 1097/ όπου από την 1/11/2006 ο επιτηδευματίας που εκμισθώνει βιντεοκασέτες, DVD και λοιπά συναφή αγαθά με τον κλασσικό τρόπο και τηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την παράδοση των 13

14 αγαθών στον πελάτη, στην περίπτωση δε που κατά την επιστροφή των εκμισθούμενων αγαθών από τον πελάτη γεννιέται δικαίωμα είσπραξης επιπλέον αμοιβής, υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών και γι' αυτή την αμοιβή με την επιστροφή τους. Οι αποδείξεις πρέπει να αναφέρουν το είδος των εκμισθούμενων αγαθών ανά γενική κατηγορία, και τις ημέρες εκμίσθωσης επί την συνολική αξία. Επικοινωνία Υποκαταστημάτων Η νέα τεχνολογία Power Dominus μας παρέχει τη δυνατότητα να τρέχει η εφαρμογή πάνω στο Internet. Αυτό σημαίνει πλήρη επικοινωνία απομακρυσμένων υποκαταστημάτων μεταξύ τους. Είναι πλέον δυνατός ο έλεγχος της διαθεσιμότητας κάποιας ταινίας στα υποκαταστήματα, ο έλεγχος του πελατολογίου και των υπολοίπων των πελατών, η εμφάνιση των κρατήσεων καθώς και ο έλεγχος των κινήσεων κά. Αποστολή SMS και Αναγνώριση Κλήσεων Η νέα έκδοση 6.1 παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ενός ή περισσοτέρων SMS από το κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να το συνδέσετε με τη σειριακή θύρα του υπολογιστή σας. Μπορείτε έτσι από το πελατολόγιο να στείλετε ένα μαζικό μήνυμα SMS, σύμφωνα με κάποια κριτήρια αναζήτησης Επίσης μπορείτε να στείλετε αυτόματα μήνυμα SMS στον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 14

15 2.2 DVDNet Το DVDNet είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης video club, που αναπτύχθηκε με σκοπό την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και την φιλικότητα προς τον χρήστη. To DVDNet σχεδιάστηκε με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης στον ανταγωνιστικό κλάδο των βίντεο κλαμπ, δίνοντας την δυνατότητα στον επιχειρηματία να έχει πρόσβαση σε πληθώρα στατιστικών στοιχείων (ενοικιάσεις, πωλήσεις, αποσβέσεις κλπ), αλλά και ασφάλεια στην επιχείρηση του, ορίζοντας διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στους υπαλλήλους. Η φιλικότητα του συστήματος, εξασφαλίζει την γρήγορη και εύκολη εκμάθηση τους από τους χειριστές, ενώ με την χρήση barcode ελαχιστοποιούνται τα λάθη και η διαδικασία ενοικίασης - παραλαβής αυτοματοποιείται. Σχεδιασμένο να λειτουργεί με αρθρώματα (modules), επεκτείνεται παράλληλα με την επιχείρηση σας. Ειδικά για αλυσίδες video club, υποστηρίζεται η μαζική εισαγωγή - εξαγωγή ταινιών, η εσωτερική διακίνηση καθώς και ο έλεγχος της διαθεσιμότητας ταινιών σε άλλα υποκαταστήματα μέσω του internet. Ενδεικτικά, με το DVDNet Pro μπορείτε να ενισχύσετε τις δυνατότητες της επιχείρησης σας προσφέροντας στους πελάτες σας σύγχρονες υπηρεσίες όπως on-line ενοικίαση ταινιών, ηλεκτρονικές κρατήσεις ακόμα και διανομή ταινιών στο χώρο των πελατών σας. Ενώ με το Info Kiosk, δίνετε την δυνατότητα στους πελάτες σας να βλέπουν trailer, περιγραφές ταινιών και διαθεσιμότητα της ταινίας από μια οθόνη αφής. Το DVDNet λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και είναι εξαιρετικά εύχρηστο και απλό στη λειτουργία. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές εικόνες από την συγκεκριμένη εφαρμογή. 15

16 16

17 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 2.3 Rental Manager Το Rental Manager, είναι η πλέον σύγχρονη λύση στη διαχείριση Video Club (ενοικιάσεις-πωλήσεις).σχεδιάσθηκε, αναπτύχθηκε και δοκιμάσθηκε, με τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές έχοντας ως βάση την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την ταχύτητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη ενώ υποστηρίζεται από ομάδα επιστημόνων πληροφορικής, ενσωματώνοντας τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. To Rental Manager Video Club Software σας προσφέρει: Χρήση Barcode Reader. 17

18 Εκτύπωση ετικετών Barcode και σε απλό εκτυπωτή A4. Δεν απαιτείται κόστος κτήσης του προγράμματος. Κλιμακωτό Τιμοκατάλογο - Δυνατότητα Ωροχρέωσης. Διαχείριση και έλεγχο ταμείου. Διαχείριση Προσφορών (π.χ. στα 4 Ημερήσια και 1 Ημερήσιο δώρο). Πλήρες Πελατολόγιο. Πλήρες Ιστορικό Κινήσεων / Συναλλαγών. Αποστολή SMS σε κινητά (κρατήσεις, καθυστερήσεις, προσωπικά). Οικονομικές και στατιστικές αναφορές. Αναφορές Πελατών. Αναφορές Τίτλων - Αποθήκης. Εξαγωγή των αναφορών σε Miscrosoft Excel ή/και Adobe PDF. Προειδοποίηση / Απαγόρευση ενοικίασης DVD Video. Διαχείριση Πωλήσεων και άλλων ειδών εκτός DVD. Σύνδεση με Φορολογική Ταμειακή Μηχανή για την έκδοση αποδείξεων, χωρίς επιπλέον χρέωση. Λειτουργία σε τοπικό δίκτυο χωρίς επιπλέον χρέωση ανά PC (σταθμό εργασίας). 200 SMS Credits για γνωριμία με την υπηρεσία, χωρίς επιπλέον χρέωση. Συμβόλαιο συντήρησης για το 1ο έτος, χωρίς επιπλέον χρέωση. Δυνατότητα On-Line παρουσίας DVD Club και e-shop. Σύνδεση με modem και WAN για καταστήματα Franchise ή/και για απομακρυσμένη διαχείριση. 18

19 Σε όλους τους πελάτες, παρέχεται πλήρης και συνεχής Τεχνική Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές εικόνες από την συγκεκριμένη εφαρμογή. 19

20 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: frontpage&itemid=1 20

21 2.4 v-club Η εφαρμογή v-club αποτελεί ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα της ενοικίασης Βιντεοταινιών και DVD. Η εφαρμογή περιλαμβάνει: Πελάτες Ταινίες Κινήσεις Στατιστικά Ταμείο Κατηγορίες ταινιών Δυνατότητα διαφορετικών τιμών για κάθε κατηγορία Δυνατότητα διαφορετικής χρέωσης καθυστέρησης ανάλογα με την κατηγορία Εκπτώσεις πελατών με αυτόματο υπολογισμό Λειτουργία και σε δίκτυο Back Up Αυτόματη ενημέρωση Αποστολή SMS μέσω Internet χωρίς το κινητό σας 21

22 Ακόμη επειδή είναι δύσκολο να μεταφερθείτε από το παλιό σας πρόγραμμα μιας και θα έχετε να ξαναπεράσετε όλους τους πελάτες και τις ταινίες σας, η εταιρία αναλαμβάνει να μεταφέρει τα στοιχεία από το παλιό πρόγραμμα στην έκδοση vclub. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη λειτουργία με μαγνητικές κάρτες, smart cards και Bar Codes. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την δομή, την σύσταση και την λειτουργία ενός καταστήματος ενοικίασης DVD (ταινιών/ παιχνιδιών). Μέσα από την εργασία θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πως λειτουργεί το πρότυπο του υπαλλήλου-πελάτη, πως είναι οργανωμένες και τοποθετημένες οι ταινίες στα ράφια του καταστήματος, ποια τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται, πως γίνονται οι παραγγελίες ταινιών αλλά και το πως λειτουργεί η εφαρμογή (πρόγραμμα) ως σύνδεσμος μεταξύ πελάτη-υπαλλήλου-ταινιών. Θα παρουσιασθούν οι απαιτήσεις, οι ανάγκες αλλά και τα προβλήματα που μπορεί μα να προκύψουν από την χρήση της εφαρμογής και τις ιδιαίτερες επιθυμίες ενός πελάτη. 3.1 Γ ενική περιγραφή του χώρου Ένα DVD club είναι ένα κατάστημα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Οι χώροι ενός τέτοιου καταστήματος είναι ειδικά διαμορφωμένοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την ορθή λειτουργία του καταστήματος. Έτσι έχουμε τον κύριο χώρο, όπου υπάρχει η έκθεση ταινιών και παιχνιδιών, τους αποθηκευτικούς χώρους όπου γίνεται η αποθήκευση των ταινιών και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου υπάρχουν οι αισθησιακού περιεχομένου ταινίες, στον οποίο χώρο απαγορεύεται η πρόσβαση ανηλίκων. Επίσης υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος (που δεν επικοινωνεί με το κατάστημα) όπου στεγάζεται το μηχάνημα της εικοσιτετράωρης αυτόματης ενοικίασης ταινιών. Η είσοδος στον χώρο αυτό γίνεται με την ειδική κάρτα των μελών, προορισμένη για τον σκοπό αυτόν. Ο κύριος χώρος με την σειρά του έχει την ανάλογη διαμόρφωση όπου συναντάμε κατηγοριοποιημένες τις ταινίες και τακτοποιημένες στα ράφια με τρόπο 23

24 τέτοιο ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση τους από τον πελάτη. Έτσι λοιπόν έχουμε συγκεντρωμένα σε έναν χώρο τα παιχνίδια τα οποία χωρίζονται με την σειρά τους σε άλλες κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού ( rpg, first person shooter, adventure, sports, strategy κ.α. ) και στις παιχνιδομηχανές στις οποίες αναφέρονται (Play Station, X-Box, PC ). Μια άλλη κατηγορία είναι τα μουσικά DVD στα οποία εντάσσονται οι συναυλίες τα video clip και οτιδήποτε έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος του καταστήματος διατίθεται για την τοποθέτηση των ταινιών. Στα μπροστινά ράφια του καταστήματος είναι τοποθετημένες οι νέες κυκλοφορίες ανεξάρτητα από τον τύπο στον οποίο ανήκουν (ταινίες τρόμου, παιδικά, περιπέτειες κ.α.). Οι ταινίες αυτές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τον πλήθος των ενοικιάσεων μεταφέρονται στις αντίστοιχες κατηγορίες ραφιών. Έτσι έχουμε κατηγορίες ταινιών όπως περιπέτειες, τρόμου, παιδικές, κωμωδίες, επιστημονικής φαντασίας, νέες κυκλοφορίες και best of cinema. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν ταινίες οι οποίες προέρχονται από όλες τις παραπάνω κατηγορίες και έχουν επιλεγεί ως οι δημοφιλέστερες λόγω του μεγάλου αριθμού ενοικιάσεων που είχαν στο συγκεκριμένο κατάστημα. Διαφορετική όμως είναι η πολιτική που ακολουθείται για την τοποθέτηση των ταινιών στο χώρο της αποθήκης. Εκεί δεν έχουμε κατηγοριοποίηση ανάλογα με τα είδη των ταινιών αλλά ταξινόμηση κατά αύξοντα αριθμό. Αυτό γίνετε γιατί κάθε φορά που έχουμε παραλαβή νέων ταινιών, αυτές και τα αντίτυπά τους κωδικοποιούνται με έναν κωδικό ο οποίος είναι ο αύξων αριθμός του συνόλου όλων των ταχινιών. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολη η αναζήτηση και η εύρεση των ταινιών από τον υπάλληλο. Η επιλογή της ταινίας μπορεί να γίνει είτε με την αναζήτηση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε με την άμεση επιλογή του πελάτη από τα ράφια του καταστήματος. Στην πρώτη περίπτωση ο πελάτης ζητάει από τον υπάλληλο του καταστήματος να ελέγξει εάν η συγκεκριμένη ταινία είναι διαθέσιμη, λέγοντας του τον τίτλο και τον εκάστοτε πρωταγωνιστή της ταινίας και στην συνέχεια να την ενοικιάσει. Στην δεύτερη περίπτωση ο πελάτης αναζητάει ο ίδιος στα ράφια του 24

25 καταστήματος για την συγκεκριμένη ταινία και εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη τότε προσκομίζει στον υπάλληλο το καρτελάκι της για να την ενοικιάσει. Κάθε ταινία έχει ενσωματωμένο ένα καρτελάκι στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός της. Μία ταινία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει το καρτελάκι πάνω της. Έτσι είναι δυνατόν να έχουμε π.χ. πέντε ή και παραπάνω αντίτυπα (αναλόγως την ζήτηση της ταινίας) από μια ταινία αλλά να είναι όλα νοικιασμένα. Ο υπάλληλος στη συνέχεια αναζητάει στην αποθήκη την ταινία με τον κωδικό που αναγράφεται πάνω στο καρτελάκι, την χρεώνει στον πελάτη μέσω του συστήματος και του παραδίδει την ταινία. 3.2 Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης Ταινιών Ένα σύστημα διαχείρισης ταινιών έχει σε γενικές γραμμές τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1) Καταχώρηση Στοιχείων: Με την εγκατάσταση του συστήματος καταχωρούνται αρχικά όλες οι ταινίες οι οποίες διατίθενται προς δανεισμό ή αγορά. Κάθε ταινία χαρακτηρίζεται από τον κωδικό της, τον τίτλο της,αντίγραφα,τον σκηνοθέτη, έναν ηθοποιό,ημερομηνία παραλαβής,τιμή αγοράς,είδος,διάρκεια,τιμή ενοικίασης,καθυστέρηση και το έτος έκδοσης της. Το κατάστημα δανείζει ταινίες/παιχνίδια σε καταγραμμένους πελάτες. Για κάθε πελάτη το σύστημα θα πρέπει να θυμάται το ονοματεπώνυμο του, τον ταχυδρομικό κώδικα, την διεύθυνσή του, πόλη, ημερομηνία γέννησης ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερομηνία εγγραφής, συνολικό αριθμό ταινιών, τον αριθμό της ταυτότητάς του, τον αριθμό τηλεφώνου του και τους κωδικούς του πρόσβασης. 2) Δανεισμός: Ο πελάτης, έχει την δυνατότητα να δανείζεται μία ή περισσότερες ταινίες /παιχνίδια με δυο τρόπους: Α) Ζητώντας επί τόπου από τον υπάλληλο την ταινία/παιχνίδι. Β)Η προσκομίζοντας την αντίστοιχη ταινία/παιχνίδι. 25

26 3) Επιστροφή: Η επιστροφή ταινίας/παιχνιδιού γίνεται στο κατάστημα, όπου εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: Η περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής. Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης χρεώνεται με κάποιο ποσό πχ 2 για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η καταβολή γίνεται μετρητοίς. Η περίπτωση καταστροφής της ταινίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης Χρεώνεται πχ με το 40% της αρχικής αξίας της ταινίας. Η απώλεια της ταινίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης χρεώνεται πχ με το 120% της αξίας της ταινίας. 4) Απόσυρση Ταινίας/Παιχνιδιού: Το σύστημα εξετάζει κατά χρονικά διαστήματα τις κινήσεις των ταινιών. Έτσι αν κάποια ταινία δεν έχει πραγματοποιήσει κατά ένα μεγάλο διάστημα καμιά κίνηση αποσύρεται και διαγράφεται από το σύστημα. 5) Εύρεση Ταινίας: Ο χρήστης εισάγει τον τίτλο μιας ταινίας στη σελίδα Αναζήτησης και έπειτα πατάει το κουμπί αναζήτησης. Το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης έγραψε σωστά τον τίτλο και στη συνέχεια ψάχνει στο κατάλογο και ανακτά όλες τις ταινίες με παρόμοιο τίτλο. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα από ταινίες στη σελίδα αποτελεσμάτων Αναζήτησης. Ο πελάτης επιλέγει την ταινία και ο χρήστης κατοχυρώνει την επιλογή έτσι ώστε να προχωρήσει στη διαδικασία δανεισμού της. 6) Διόρθωση: Ο υπάλληλος έχει την δυνατότητα να διορθώνει στοιχεία πελατών ή υλικού του καταστήματος σε περίπτωση που έχουν εισαχθεί λανθασμένα ή δεν είναι έγκυρα. 7) Κράτηση: Η λειτουργία της κράτησης έχει νόημα στην περίπτωση που κάποιο υλικό του καταστήματος (ταινία ή παιχνίδι) έχει μεγάλη ζήτηση. Ο δανεισμός υλικού μέσω κράτησης από τον πελάτη είναι έγκυρος μόνο αν πραγματοποιείται στα χρονικά όρια που ορίζεται από το κατάστημα (ο δανεισμός από κράτηση απαιτείται να γίνεται το πολύ μια ημέρα από την στιγμή της κράτησης). Στην περίπτωση όπου ο πελάτης αργοπορεί να δανειστεί το υλικό το σύστημα ακυρώνει την κράτησή του, δίνοντας την δυνατότητα σε άλλους πελάτες να αποκτήσουν το υλικό. 26

27 8) Μηνιαίος Έλεγχος: Ο υπάλληλος του καταστήματος έχει την δυνατότητα να ελέγξει τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν κάθε μήνα. Ανακτά πληροφορίες όπως ποιοι πραγματοποίησαν κινήσεις ένα συγκεκριμένο μήνα, ποιες η απολαβές του καταστήματος από τους πελάτες, τι υλικό είχε στην κατοχή του ο πελάτης. 9) Έλεγχος Αποθήκης: Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον υπάλληλο να ελέγχει τα αποθέματα του καταστήματος. Οι πληροφορίες που διατίθενται είναι το σύνολο των αντιτύπων υλικού που έχει το κατάστημα, τα τρέχον αντίτυπα του καταστήματος και το σύνολο των δανεισμών που έχουν πραγματοποιηθεί. 10) Έλεγχος Κέρδους: Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον υπάλληλο να πληροφορηθεί για τα κέρδη του καταστήματος (συνολικά κέρδη, κέρδη από δανεισμούς, κέρδη από αγορές). 3.3 Στόχοι συστήματος Το σύστημα πρέπει να καταχωρεί νέες ταινίες με μοναδικό κωδικό, αλλά εκτός από τον κωδικό (movie_id) καταχωρεί τα εξής στοιχεία Τίτλο (Title), Αριθμό αντιγράφων (Copies), Σκηνοθέτης (Director), Πρωταγωνιστές (Actor), Εταιρεία Παραγωγής (Company), Κατηγορία (Category), Ημερομηνία Παραγωγής (Product), Περιγραφή (Description), Τιμή (Value). Το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα προβολής των καταχωρημένων στοιχείων της αποθήκης ταινιών του καταστήματος αλλά και των στοιχείων ενοικιάσεων-επιστροφών των πελατών. Επίσης επιπλέον λειτουργίες για την διαχείριση των ταινιών είναι η διόρθωση (σε περίπτωση που εισαχθεί κάποιο λάθος πεδίο ) και η διαγραφή (σε περίπτωση απόσυρσης ταινίας). Το σύστημα πρέπει να καταχωρεί νέους πελάτες με μοναδικό κωδικό, αλλά εκτός από τον κωδικό (customer_id) καταχωρεί τα εξής στοιχεία Όνομα (Name), Επίθετο (Surname), Τηλέφωνο (Telephone), Αριθμός Ταυτότητας (AT), διεύθυνση (Address), Πόλη (City). Το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα προβολής των καταχωρημένων στοιχείων των πελατών του καταστήματος αλλά και των στοιχείων ενοικιάσεων-επιστροφών των πελατών. Επίσης εκτός από εισαγωγή νέου 27

28 πελάτη να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης και διαγραφής πελάτη από τον διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος, αν αυτός δεν έχει οικονομικές οφειλές προς το κατάστημα και έπειτα από αίτηση του εν λόγω πελάτη. Η εφαρμογή θα πρέπει να κάνει πλήρη διαχείριση ενοικιάσεων (loan) - επιστροφών (return), όπου στην περίπτωση Ενοικιάσεως, θα δίνεται ο κωδικός πελάτη (customer_id) και κωδικός ταινίας (Movie_ID) ή τίτλο ταινίας (title) από λίστα επιλογών. Η δυνατότητα εύρεσης πελάτη ή ταινίας γίνεται με την χρήση κωδικού ή όνομα ταινίας ή πελάτη. Στην περίπτωση Ενοικιάσεως, θα δίνεται ο κωδικός πελάτη (customer_id) και κωδικός ταινίας (Movie_ID) ή τίτλο ταινίας(ΰ^) από λίστα επιλογών που περιέχει τις ταινίες που έχει ενοικιάσει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει όλες τις επιστροφέςενοικιάσεις που έχουν γίνει ή εκκρεμούν. Ακόμη το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δίνει οικονομικά στοιχεία του καταστήματος όπως Συνολικές Εισπράξεις, Ημερήσιες Εισπράξεις, Υπόλοιπα. Πρέπει το σύστημα να είναι σε θέση να μπορεί να κάνει έλεγχο αποθήκης του καταστήματος και να εμφανίζει τον αριθμό των αντιγράφων που είναι διαθέσιμα για ενοικίαση καθώς επίσης και αυτών που είναι ενοικιασμένα. Αν κάποιος χρήστης ξεχάσει τα στοιχεία του να έχει τη δυνατότητα να μάθει το προσωπικό του username και password, με βάση τον προσωπικό του κωδικό_πελάτη. Κάθε πελάτης, με την βοήθεια του υπαλλήλου, μπορεί να αναζητήσει κάποια ταινία του ενδιαφέροντός του, με το να πληκτρολογήσει ολόκληρο ή μέρος του τίτλου της ταινίας. Χρέος του χρήστη συστήματος είναι να δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να διαλέγει ταινίες προς ενοικίαση και να τις επιλεγεί.. Μια ακόμη δυνατότητα που πρέπει να προσφέρεται στον πελάτη είναι η άμεση επικοινωνία του με το κατάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Με την περιγραφή του συστήματος αρχίζει η Ανάλυση Περιεχομένου. Η ανάλυση μας επιτρέπει να βρούμε πληροφορίες που αφορούν τη δομή του συστήματος καθώς και πληροφορίες λειτουργίες που θέλουμε να κάνει το σύστημα γνωστές και ως απαιτήσεις του χρήστη.στο σύστημα διαχείρισης ταινιών ο πίνακας ΕΝΝΟΙΩΝ που προκύπτει είναι ο παρακάτω. 4.1 Εννοιολογικός Πίνακας ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ νΐόεοέέϋβ Έννοια (αναφέρεται στο σύστημα-γενική πληροφορία) Ταινία Έννοια Αντίτυπο Έννοια Δανεισμός Ενέργεια Μέλος Έννοια Υπάλληλος Ρόλος Σύστημα Έννοια (Γενική πληροφορία-ίδια με την έννοια νΐάοοοί^ Έλεγχος Υπό-ενέργεια(μέρος άλλης ενέργειας) Πληροφορία Γενική πληροφορία Ημερομηνία δανεισμού Χαρακτηριστικό αντιτύπου ταινίας Ημερομηνία επιστροφής Χαρακτηριστικό αντιτύπου ταινίας Επιστροφή Ενέργεια Πελάτης Ρόλος Διαθέσιμη Χαρακτηριστικό αντιτύπου ταινίας 29

30 Ενοικίαση Επισκέπτης Αναζήτηση Πίνακας 4.1 Ενέργεια Ρόλος Ενέργεια 4.2 Εύρεση απαιτήσεων Οι απαιτήσεις που έχει ο υπάλληλος(ρόλος) του συστήματος από το σύστημα καθορίζουν τις λειτουργίες που πρέπει να κάνει το σύστημα. Για να βρεθούν οι λειτουργίες του συστήματος αρκεί να γίνει ένας πίνακας ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. ΡΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αναζήτηση Κράτηση ταινίας/ παιχνιδιού Υπάλληλος Επιστροφή ταινίας/ παιχνιδιού Δανεισμός ταινίας/ παιχνιδιού Είσοδος Διαχειριστής Διαγραφή Διόρθωση Κράτηση ταινίας/ παιχνιδιού Πελάτης Επιστροφή ταινίας/ παιχνιδιού Δανεισμός ταινίας/ παιχνιδιού Πίνακας 4.2 Πίνακας Χρήστη-Περίπτωσης Χρήσης Χρήστης Διαχειριστής Περίπτωσης Χρήσης Διαγραφή υλικού Διαγραφή πελάτη Διόρθωση υλικού 30

31 Πίνακας 4.3 Υπάλληλος Πελάτης Διόρθωση πελάτη Διαχείριση υλικού Καταχώρηση στοιχείων Επανεξέταση πελατών Πληρωμή Διαχείριση Κρατήσεων Έλεγχος Αποθήκης Διαχείριση Αργιών Διαχείριση Συναλλαγών Διαχείριση Χρηστών Δανεισμός ή αγορά Κράτηση Επιστροφή Πληρωμή 4.3 Ανάλυση Περιπτώσεων Χρήσης Ενοικίαση Κύριος Χρήστης: Υπάλληλος Περίπτωση Χρήσης: Ενοικίαση Υλικού Βασικό Σενάριο: 1. Ο πελάτης επιλέγει το υλικό που θέλει να ενοικιάσει και το παραδίδει στον υπάλληλο του καταστήματος. 2. Ο υπάλληλος ξεκινά μια νέα ενοικίαση. 3. Ο υπάλληλος ζητά από τον πελάτη τον προσωπικό του κωδικό. 31

32 4. Ο πελάτης δίνει τον κωδικό του. 5. Το σύστημα καταγράφει το υλικό και εμφανίζει στην οθόνη τα στοιχεία της νέας ενοικίασης. 6. Ο υπάλληλος κλείνει την φόρμα ενοικίασης. 7. Ο πελάτης αποχωρεί. Εναλλακτικό σενάριο: 1. Ο πελάτης δεν θυμάται τον προσωπικό του κωδικό Ο υπάλληλος ζητά το ονοματεπώνυμο του πελάτη Η ενοικίαση πραγματοποιείται με βάση το ονοματεπώνυμο του πελάτη. 2. Η Ταινία δεν έχει αντίτυπα Ο υπάλληλος πληροφορεί τον πελάτη Κλείσιμο φόρμας ενοικίασης Επιστροφή Κύριος Χρήστης: Υπάλληλος Περίπτωση Χρήσης: Επιστροφή Υλικού Βασικό Σενάριο: 1. Ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει υλικό. 2. Ο υπάλληλος ξεκινά μια νέα επιστροφή. 3. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα επιστροφής. 4. Ο υπάλληλος ρωτά το είδος του υλικού που επιστρέφεται (Ταινία ή Παιχνίδι). 32

33 5. Ο υπάλληλος ζητά τον κωδικό του πελάτη. 6. Ο πελάτης αναφέρει τον κωδικό του. 7. Ο υπάλληλος εισάγει τον κωδικό. 8. Το σύστημα εμφανίζει μια φόρμα που περιέχει όλους τους δανεισμούς του συγκεκριμένου πελάτη. 9. Ο υπάλληλος ζητά το υλικό που επιθυμεί να επιστρέψει ο πελάτης. 10. Ο υπάλληλος πληκτρολογεί τον κωδικό του υλικού για επιστροφή του. 11. Το σύστημα μειώνει έναν δανεισμό από τα στοιχεία του πελάτη. 12. Το σύστημα μειώνει έναν δανεισμό από τα στοιχεία του υλικού και αυξάνει κατά ένα τα αντίτυπά του. 13. Το σύστημα ελέγχει για ειδικό πελάτη. 14. Το σύστημα υπολογίζει το ποσό χρέωσης. 15. Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα Επιστροφές στη βάση δεδομένων. 16. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα με τα στοιχεία επιστροφής (Τίτλος υλικού, Όνομα πελάτη, ημερομηνία επιστροφής, διάρκεια δανεισμού και ποσό χρέωσης). 17. Ο υπάλληλος αποκομίζει την είσπραξη. 18. Ο υπάλληλος επαναλαμβάνει τα βήματα 9-17 αν υπάρχουν πολλές επιστροφές από τον πελάτη. 19. Ο πελάτης αποχωρεί από το κατάστημα Εισαγωγή Εισαγωγή ταινίας 33

34 Κύριος Χρήστης: Υπάλληλος Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Ταινίας Βασικό Σενάριο: 1. Άφιξη νέου υλικού στο κατάστημα. 2. Ο υπάλληλος εκτελεί την λειτουργία Νέα Ταινία. 3. Ανοίγει η φόρμα εισαγωγής νέας ταινίας. 4. Το σύστημα ζητάει τα στοιχεία της ταινίας. 5. Ο υπάλληλος συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή της ταινίας στη βάση δεδομένων. 6. Ο υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία. 7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχής εισαγωγής προς ενημέρωση του υπαλλήλου. 8. Ο υπάλληλος καθαρίζει την φόρμα εισαγωγής. 9. Εισαγωγή νέας ταινίας. Ο υπάλληλος επαναλαμβάνει τα βήματα 4έως Κλείσιμο φόρμας εισαγωγής. Εισαγωγή πελάτη Κύριος Χρήστης: Υπάλληλος Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Πελάτη Βασικό Σενάριο: 1. Άφιξη νέου πελάτη. 2. Ο υπάλληλος εκτελεί την λειτουργία Νέος Πελάτης. 34

35 3. Ανοίγει η φόρμα εισαγωγής νέου πελάτη. 4. Το σύστημα ζητάει τα στοιχεία του πελάτη. 5. Ο υπάλληλος συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή του πελάτη. 6. Ο υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία. 7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχής εισαγωγής προς ενημέρωση του υπαλλήλου. 8. Ο υπάλληλος δημιουργεί τον λογαριασμό του πελάτη. 9. Ο υπάλληλος κλείνει την φόρμα εισαγωγής Διόρθωση Διόρθωση ταινίας Κύριος Χρήστης: Διαχειριστής Περίπτωση Χρήσης :Διόρθωση Ταινίας. Βασικό Σενάριο: 1. Ο διαχειριστής ανοίγει την φόρμα διόρθωσης Ταινίας. 2. Το σύστημα ζητά τον κωδικό της ταινίας. 3. Ο διαχειριστής εισάγει τον κωδικό. 4. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της ταινίας. 5. Ο διαχειριστής διορθώνει τα στοιχεία που είναι λανθασμένα ή μη έγκυρα. 6. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση δεδομένων. 35

36 7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. 8. Ο διαχειριστής κλείνει την φόρμα διόρθωσης. Εναλλακτικό σενάριο: 1. Ο διαχειριστής εισάγει λανθασμένο κωδικό. 2. Το σύστημα περιμένει εισαγωγή έγκυρου κωδικού. Διόρθωση πελάτη Κύριος Χρήστης: Διαχειριστής Περίπτωση Χρήσης: Διόρθωση Πελάτη Βασικό Σενάριο: 1. Ο διαχειριστής ανοίγει την φόρμα διόρθωσης Πελάτη. 2. Το σύστημα ζητά τον κωδικό του πελάτη. 3. Ο διαχειριστής εισάγει τον κωδικό. 4. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του πελάτη. 5. Ο διαχειριστής διορθώνει τα στοιχεία που είναι λανθασμένα ή μη έγκυρα. 6. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση δεδομένων. 7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. 8. Ο διαχειριστής κλείνει την φόρμα διόρθωσης. Εναλλακτικό σενάριο: 1. Ο διαχειριστής εισάγει λανθασμένο κωδικό. 2. Το σύστημα περιμένει εισαγωγή έγκυρου κωδικού. 36

37 4.3.5 Διαγραφή Απόσυρση Ταινίας Κύριος Χρήστης: Διαχειριστής Σύντομη Περιγραφή: Ο διαχειριστής εξετάζει κάθε εξάμηνο της κινήσεις των ταινιών. Βασική ροή: 1. Ζητείται η εμφάνιση των στοιχείων των ταινιών από το σύστημα. 2. Εμφάνιση στοιχείων. 3. Εύρεση ταινίας με καμία κίνηση. 4. Διαγραφή ταινίας. 5. Ενημέρωση του συστήματος. Δ ιαγραφή Πελάτη Κύριος Χρήστης: Διαχειριστής Σύντομη Περιγραφή: Ο διαχειριστής εξετάζει κάθε εξάμηνο της κινήσεις των πελατών. Βασική ροή: 1. Ζητείται η εμφάνιση των στοιχείων των πελατών από το σύστημα. 2. Εμφάνιση στοιχείων. 3. Εύρεση πελάτη με καμία κίνηση. 37

38 4. Διαγραφή πελάτη. 5. Ενημέρωση του συστήματος Αναζήτηση Αναζήτηση με βάση τον πελάτη Βασική Ροή: Ο υπάλληλος τυπώνει το όνομα ενός πελάτη στη φόρμα αναζήτησης και έπειτα πατάει το κουμπί αναζήτησης. Το σύστημα επιβεβαιώνει/ελέγχει τη φράση/όνομα και έπειτα ψάχνει στη Βάση Δεδομένων και ανακτά όλες τις ταινίες οι οποίες σχετίζονται με το συγκεκριμένο πελάτη. Το σύστημα ανακτά τις βασικές πληροφορίες του εκάστοτε πελάτη κάθε φορά, όπως: τον κωδικό των ταινιών και τους τίτλους τους, τον κωδικό και το όνομα του πελάτη καθώς και τις ημερομηνίες που έγιναν οι δανεισμοί. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα από ταινίες στη σελίδα Αποτελεσμάτων, με τις ταινίες ταξινομημένες με βάση τον κωδικό τους. Εναλλακτική Ροή: Ι.Δεν υπάρχει φράση για αναζήτηση. 2. Ο πελάτης δεν έχει δανεισμούς στο λογαριασμό του. 3. Ο πελάτης έχει διαγραφεί από το σύστημα για το λόγω ότι δεν είχε καμιά κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναζήτηση με βάση την ταινία Βασική Ροή: Ο υπάλληλος τυπώνει τον τίτλο μιας ταινίας στη φόρμα αναζήτησης και έπειτα πατάει το κουμπί αναζήτησης. Το σύστημα επιβεβαιώνει/ελέγχει τη 38

39 φράση/τίτλο και έπειτα ψάχνει στη Βάση Δεδομένων και ανακτά όλους τους πελάτες οι οποίοι σχετίζονται με την συγκεκριμένη ταινία. Το σύστημα ανακτά τις βασικές πληροφορίες του εκάστοτε πελάτη κάθε φορά, όπως: τον κωδικό των ταινιών και τους τίτλους τους, τον κωδικό και το όνομα του πελάτη καθώς και τις ημερομηνίες που έγιναν οι δανεισμοί. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα από πελάτες στη σελίδα Αποτελεσμάτων, με τους πελάτες ταξινομημένους με βάση τον κωδικό τους. Εναλλακτική Ροή: 1. Δεν υπάρχει φράση για αναζήτηση. 2. Η ταινία δεν έχει δανειστεί. 3. Η ταινία έχει διαγραφεί από το σύστημα για το λόγω ότι δεν είχε καμιά κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. 39

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα Διαγράμματα Ροής Δεδομένων - ΔΡΔ (Data Flow Diagrams - DFDs) (DeMarco[79]) αναπαριστούν ένα σύστημα λογισμικού με βάση τα δεδομένα που παράγονται ή διακινούνται σ αυτό. Αποτελούν μια λογική αναπαράσταση του συστήματος, χωρίς να περιέχουν πληροφορίες για το υλικό, το λογισμικό ή τα αρχεία που το αποτελούν. Για τους λόγους αυτούς, τα ΔΡΔ είναι κατάλληλα για την κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος και από μη ειδικούς. Σε κάθε ΔΡΔ αναπαρίσταται η πορεία (ροή) που ακολουθεί κάθε τμήμα δεδομένων από το σημείο δημιουργίας του, έως το σημείο εξόδου από το σύστημα (Date C.J, 1983). Η βασική οντότητα είναι η ροή δεδομένων (data flow), η οποία απεικονίζει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα συστατικά μέρη του συστήματος. Τα δεδομένα εισέρχονται στο σύστημα από τις πηγές δεδομένων (data sources) και εγκαταλείπουν το σύστημα στις καταβόθρες δεδομένων (data sinks). Οι δύο αυτές οντότητες αναπαριστούν το περιβάλλον του συστήματος. Σύμφωνα με τα ΔΡΔ, ένα σύστημα θεωρείται ότι επεξεργάζεται πληροφορίες που παράγουν οι πηγές και στέλνει τα αποτελέσματα στις καταβόθρες. Οι οντότητες του συστήματος που εκτελούν την επεξεργασία καλούνται διεργασίες (processes). Μέσα σ' ένα σύστημα λογισμικού, οι ροές δεδομένων εισέρχονται σε μια διεργασία, υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία και εξέρχονται από αυτή (Date C.J, 1998). Πολλές φορές είναι απαραίτητη η προσωρινή ή όχι αποθήκευση των δεδομένων σε οντότητες που λέγονται αποθήκες δεδομένων (data stores). Με τις αποθήκες δεδομένων επικοινωνούν μόνο οι διεργασίες, οι οποίες είτε γράφουν είτε διαβάζουν δεδομένα (δηλαδή δεν επιτρέπεται να συνδεθούν απευθείας δύο αποθήκες δεδομένων. Τα μεγάλα και περίπλοκα συστήματα απαιτούν συχνά τεχνικές τέτοιες, που να μπορούν να διασπάσουν το όλο σύστημα σε μικρότερες νοηματικές ομάδες λογικού μεγέθους, οι οποίες θα επιτρέπουν τη γρήγορη αναφορά στην περιγραφή οποιουδήποτε μέρους του όλου συστήματος. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως 40

41 «βαθμιδοποίηση» (levelling-επίπεδα) και αποτελεί μια προσέγγιση λειτουργικής «αποσύνθεσης» των προδιαγραφών του συστήματος, στην οποία το σύστημα περιγράφεται σε διάφορα βαθμιδωτά στάδια με αύξοντα βαθμό λεπτομερειών. Το υψηλότερο επίπεδο (βαθμίδας) ονομάζεται Γενικό Διάγραμμα (context diagram) και παρουσιάζεται σαν ένας μεγάλος κύκλος που απεικονίζει το όλο σύστημα. Το επόμενο επίπεδο ονομάζεται Επίπεδο Μηδέν {0} (zero level) και παρουσιάζει τις κύριες διαδικασίες του συστήματος. Κάθε μια από αυτές τις διαδικασίες μπορεί να αναλυθεί λεπτομερέστερα σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, που ονομάζεται Επίπεδο Ένα {1} (Π. Χατζόγλου,1994). Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα Διαγράμματα Ροής Δεδομένων του επιπέδου 0 και επιπέδου Επίπεδο 0 41

42 5.2 Επίπεδο 1 42

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Όνομα πεδίου Code_Customer Surname Name _Customer Επεξήγηση Ο κωδικός του πελάτη προσδιορίζει μονοσήμαντα τον κάθε πελάτη. Δεν υπάρχουν πελάτες με τον ίδιο κωδικό. Αναφέρεται στο επίθετο του πελάτη. Υπάρχει η περίπτωση περισσότεροι του ενός πελάτες να έχουν το ίδιο όνομα. Αναφέρεται στο επίθετο του πελάτη. Υπάρχει η περίπτωση περισσότεροι του ενός πελάτες να έχουν το ίδιο όνομα. Address Αναφέρεται στη ταχυδρομική διεύθυνση του πελάτη. City Tel Mobile Αναφέρεται στη πόλη όπου ο πελάτης έχει μόνιμη κατοικία. Αναφέρεται στο σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας με τον πελάτη. Αναφέρεται στο τηλέφωνο επικοινωνίας με τον πελάτη ανά πάσα στιγμή. Αναφέρεται στη ταχυδρομική διεύθυνση του πελάτη μέσω ΐ^ «ι^. Afm Birthday_Customer Αναφέρεται στον αριθμό ταυτότητας κάθε πολίτη. Αναφέρεται στην ημερομηνία γενεθλίων κάθε πελάτη. Code_Movie Αναφέρεται στον μοναδικό κωδικό που 43

44 αναγράφεται επάνω στην ταινία. Title Releaseyear Duration CopiesTotal CopiesAvailable Category Movie_Cost Type ReceiptDate Name_Actor Αναφέρεται στον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναφέρεται στο έτος παραγωγής της κάθε ταινίας. Αναφέρεται στην διάρκεια της ταινίας. Αναφέρεται στα αντίγραφα που έχει κάθε ταινία στο κατάστημα. Αναφέρεται στον αριθμό διαθέσιμων αντιτύπων στο κατάστημα. Αναφέρεται στο είδος της ταινίας π.χ. τρόμου, φαντασίας κλπ. Αναφέρεται στο κόστος αγοράς της ταινίας. Αναφέρεταιστοείδοςενοικιαζόμενου στοιχείου, π.χ. Ταινία, Παιχνίδι Υπολογιστή, κλπ. Αναφέρεται στην ημερομηνία αγοράς της ταινίας. Αναφέρεται στο όνομα του κάθε ηθοποιού. Name_Director Αναφέρεται στο όνομα σκηνοθέτη/ παραγωγού της κάθε ταινίας. Code_Rent Moviecode_Rent Customercode Dateout Datein Rcost Αναφέρεται στο κωδικό επιστροφής. Αναφέρεται στο κωδικό επιστροφής κάθε ταινίας. Αναφέρεται στο κωδικό που έχει κάθε πελάτης κατά την διάρκεια επιστροφής της ταινίας. Αναφέρεται στην ημέρα ενοικίασης κάθε ταινίας. Αναφέρεται στην ημέρα επιστροφής κάθε ταινίας. Αναφέρεται στο κόστος ενοικίασης της ταινίας. 44

45 Destruction Λογικό πεδίο που δηλώνει εάν η ταινία καταστράφηκε. Loss IsBack Users_Code Users_Name Users_Pass Users_role Λογικό πεδίο που δηλώνει απώλεια της ταινίας. Λογικό πεδίο που δηλώνει επιστροφή της ταινίας (ακόμη και κατεστραμμένης ή απώλεια) Ο κωδικός του χρήστη του συστήματος Το όνομα του χρήστη Το password του χρήστη Ο ρόλος του κάθε χρήστη π.χ. Υπάλληλος, Πελάτης, Ιδιοκτήτης. Πίνακας 6.1 Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί μια Βάση Δεδομένων της Microsoft Access για την μόνιμη αποθήκευση των απαραίτητων δεδομένων. Η Access χρησιμοποιεί σχεσιακές βάσεις δεδομένων, οι οποίες υλοποιούνται με διαφορετικούς πίνακες συνδεμένους μεταξύ τους. Ο σχεδιασμός και ο διαχωρισμός των πινάκων για την αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με βάση την διαδικασία της Κανονικοποίησης. Κανονικοποίηση είναι η τυπική διαδικασία, η οποία ομαδοποιεί τα δεδομένα σε μια φόρμα κατάλληλη, για να αυξήσει την απόδοση του σχεσιακού συστήματος Βάσεων Δεδομένων, να μπορεί να αντέξει στο χρόνο και να ελαχιστοποιήσει την επίδραση όποιων μελλοντικών αλλαγών στη σταθερότητα του συστήματος. Στην ουσία, με τη διαδικασία της κανονικοποίησης των δεδομένων επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή οργάνωσή τους, άρα και ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων που θα προκύψει. Η διαδικασία της κανονικοποίησης έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο, με τον οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα στη βάση και που μπορεί, αν δεν προβλεφτούν από την αρχή σωστά, να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες, που είναι γνωστές ως προβλήματα ή ανωμαλίες τροποποιήσεων. 45

46 Εδώ θα αναλύσουμε πως τα πρωταρχικά στοιχεία μας διαμορφώθηκαν μέσα από διακριτά στάδια Κανονικοποίησης στους τελικούς πίνακες με τη μορφή που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή. Αρχικά παρουσιάζουμε μια λίστα με όλα τα πεδία που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή μαζί με την περιγραφή της χρήσης τους. 6.1 Μη κανονική μορφή δεδομένων Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ο δανεισμός ταινιών (και η επιστροφή φυσικά). Αν θέλαμε απλά να καταγράφουμε όλες τις κινήσεις που γίνονται σε μορφή πίνακα (π.χ. του Excel), θα μπορούσαμε να έχουμε το παρακάτω: Επίθετο Όνομα Διεύθυνση Τίτλος Διάρκεια Κόστος Ποσότητα Αποθήκης Ημερομηνία Ενοικίασης Κόστος Ενοικίασης Γεωργίου Γιώργος Ιανού 2 Αυτό /11/ Ένας /11/ Ιωάννου Γιάννης Δερείας 3 Ένας /10/ Πίνακας 6.2 Αυτό /11/ η κανονική μορφή δεδομένων Ο πρώτος βαθμός κανονικοποίησης ορίζει ότι: - τα δεδομένα μιας γραμμής πρέπει να έχουν ατομικές τιμές (δηλαδή απαγορεύονται πολλαπλές τιμές σε ένα κελί) - κάθε γραμμή πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο μοναδικό πεδίο (το κλειδί) 46

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος. Οι τιμές που ακολουθούν είναι χωρίς Φ.Π.Α. Standard 7.0

Τιμοκατάλογος. Οι τιμές που ακολουθούν είναι χωρίς Φ.Π.Α. Standard 7.0 Τιμοκατάλογος Οι τιμές που ακολουθούν είναι χωρίς Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ANIMA.NET STANDARD 7.0 SN: A01 Τιμή 300 Standard 7.0 H Anima.ΝΕΤ Standard 7.0 είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 18:20 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 20 Ιούλιος 2010 13:31 Η εφαρμογή λογισμικού Kiosk Manager, είναι η πλέον σύγχρονη, επαγγελματική και οικονομική λύση για τη διαχείριση καταστημάτων εντατικής λιανικής, καθώς είναι ειδικά σχεδιασμένη και δοκιμασμένη για το περίπτερο

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μετά την εγκατάσταση το πρόγραμμα εκτελείται από το ΕΝΑΡΞΗ(START) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ(PROGRAMS) RENTACAR. Οταν τελειώσει η φόρτωση του προγράμματος, (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) βλεπουμε την βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τη Megasoft!

Λίγα λόγια για τη Megasoft! Λίγα λόγια για τη Megasoft! Εταιρεία παραγωγής επιχειρησιακού λογισμικού Περισσότερα από 20 χρόνια στη σχεδίαση και την παραγωγή: Εφαρμογών Εμπορικής & Οικονομικής Διαχείρισης Εξειδικευμένων Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

website guide B2B e-shop

website guide B2B e-shop website guide B2B e-shop Η ιστοσελίδα της Sun Electronics κατασκευάστηκε για να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο στους συνεργάτες της όσο και στους τελικούς καταναλωτές. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε η τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία

Sunsoft Ltd Alexandros Αμβροσία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

DELTA Εμπορική ιαχείριση

DELTA Εμπορική ιαχείριση DELTA Εμπορική ιαχείριση Η εφαρμογή Delta Εμπορική ιαχείριση αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε είδος εμπορικής επιχείρησης. Υποστηρίζει όλο τον εμπορικό κύκλο, απο τη στιγμή της αγοράς, της τιμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΤΣΙΑΚΥΡΟΥ ΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΤΣΙΑΚΥΡΟΥ ΗΣ Αναπτυγµένο µέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό και εύχρηστο, αποτελεί µια σύγχρονη ολοκληρωµένη λύση µηχανογράφησης, που απευθύνεται στις µικρές και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς...

Στρατηγική Επιλογή. Εσείς... Στρατηγική Επιλογή Εσείς... Έχετε απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν άμεσα και με τον καλύτερο τρόπο. Θέλετε να στηριχθείτε σε ένα υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και εξαιρετικής ευχρηστίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κεντρικό : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. Διαδικασία Κατάρτησης Επιχειρηματικού Σχεδίου

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. Διαδικασία Κατάρτησης Επιχειρηματικού Σχεδίου ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚO ΜΕΡΟΣ B Eπιχειρηματικό Σχέδιο και Σχεδίαση 1 ης Σελίδας Σκοπός: σκοπός του Β εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων

Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Πρόγραμμα Διαχείρισης Κρεάτων Γενικά για την εφαρμογή Η νομοθεσία, η ανάγκη για προϊόντα ανώτερης ποιότητας, αλλά και οι κανόνες ορθής διαχείρισης της παραγωγής «επιβάλουν» στις σύγχρονες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας

GoDigital.CMS Content Management System. Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας GoDigital.CMS Content Management System Πλήρης διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδας Γενική περιγραφή Πλήρης λύση ηλεκτρονικής παρουσίας Το GoDigital.CMS είναι μία πλήρη εφαρμογή διαχείρισης ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗΣ Μια σύγχρονη ολοκληρωμένη λύση μηχανογράφησης, που απευθύνεται στις μικρές και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως τις δραστηριότητες τους, μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό και εύχρηστο.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Μικρές Επιχειρήσεις Το alpha7 professional είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε επαγγελματίες και μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Το metrica7 enterprise είναι ένα πρωτοποριακό, αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής

Διαβάστε περισσότερα

Ωρομέτρηση (Time & Attendance)

Ωρομέτρηση (Time & Attendance) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο efront Συντάκτης: Βασίλης Μπούγλας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου efront Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ

Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Οδοραµα mobile ΑΠΟΘΗΚΗ Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση: Προβολή

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από

Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από Κατεβάστε την τελευταία αναβάθμιση «22-04-2013» από http://www.minoiki.com.gr/shop/cms.php?id_cms=7 Σελίδα 1 Αναβάθμιση 22-04-2013 Ver 2.0.1.86 1. Αντικατάσταση λειτουργίας πλήκτρου (Num Pad) με «Νέο Πελάτη»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο

doitsimple Η CyberArts παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το proxess Beauty αποτελεί το πιο Η CybrArs παρουσιάζει την πλέον λειτουργική και εύκολη λύση για κοµµωτήρια και κέντρα αισθητικής. Το prxss Bauy αποτελεί το πιο σηµαντικό σύνεργο για την οργάνωση του κοµµωτηρίου ή του κέντρου αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6

Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Interworks Ltd. Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών 2007 Page 1 of 6 Οδηγός Κόστους Αδειών Χρήσης Interworks WebCRM Τύπος Χρήστη Κόστος Περιγραφή 1. OnDemand WebCRM Standard User 2. OnDemand WebCRM Professional User

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας.

Platform (Βασικό Σύστημα) Συγκεντρώνει και διαχειρίζεται συνολικά όλες τις πληροφορίες σε επίπεδο εταιρείας. 1 ORIAN-ERP COMMERCIAL Το Orian-Erp Commercial απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που ζητάει ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ξεκινάει από την Διαχείριση Εμπορευμάτων και φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ MegaTron Mobile ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Version 64 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 4 1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 5 11 Picking Τιμολογίων 5 111 Επιλογή παραστατικού (Τιμολογίου)

Διαβάστε περισσότερα

To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου.

To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου. IBCALLCENTER To IBCALLCENTER, είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν διαχείρισης και οργάνωσης επαφών πελατολογίου. έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία μας στο σύνολό του, είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες Περισσό πωλ πω ή λ σει ε ς Μεγαλύ Μεγαλ τερο κέρδος Απόλυτος έλεγχος

Περισσότερες Περισσό πωλ πω ή λ σει ε ς Μεγαλύ Μεγαλ τερο κέρδος Απόλυτος έλεγχος Η εφαρμογή PRISMA Win Retail αποτελεί την ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις που κάνουν εντατική λιανική και προσφέρει την ασφάλεια, την ταχύτητα και την άμεση εξυπηρέτηση που χρειάζονται τα σημεία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών

ΛΥΣΗ. Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ΛΥΣΗ Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης παραστατικών ARCHIVING connect ARCHIVING CONNECT 100% ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Επιθυμείτε μία λύση που θα σας εξοικονομήσει σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ. Παρουσίαση Υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ASP B2B ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Παρουσίαση Υπηρεσίας Τι είναι i2dealer; Είναι µία υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Vellum, σε συνεργασία µε τον µεγαλύτερο Internet Services Provider της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ&ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ&ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ&ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Περιγραφή Εφαρμογή διαχείρισης των σχέσεων με πελάτες- Customer Relationship Management (CRM) Οι επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα στον σύγχρονο κόσμο υπάρχουν εφόσον υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm

Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Εγχειρίδιο Οδηγιών BrainStorm Παραγωγή Κοστολόγηση Δύο λόγια για το πρόγραμμα BrainStorm Παραγωγή Το πρόγραμμα απευθύνεται στις Παραγωγικές Μονάδες οι οποίες επιθυμούν να παρακολουθούν την Ανάλωση των

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 )

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 ) Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο) Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης (www.aggelopoulos.tk) ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση Χρήσης Use case

Περίπτωση Χρήσης Use case Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2007 HΥ351 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Use Cases & Use Case Diagrams Περίπτωση Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα