'' Οργάνωση και λειτουργία καταστήματος ενοικιάσεων ταινιών (video club)''

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "'' Οργάνωση και λειτουργία καταστήματος ενοικιάσεων ταινιών (video club)''"

Transcript

1 2009 '' Οργάνωση και λειτουργία καταστήματος ενοικιάσεων ταινιών (video club)'' Φοιτητές: Γεωργιάδης Χρήστος ( ΑΕΜ 691) Γκεζερλής Γεώργιος ( ΑΕΜ 673) Υ πεύθυνος καθηγητής: Πασχαλίδης Α θανάσιος 1Λ * Υ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Βάσεις Δεδομένων Visual Basic...10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΈΤΟΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Anima V ideo -Club DVDNet Rental Manager v-club...21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική περιγραφή του χώρου Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης Ταινιών Στόχοι συστήματος...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Εννοιολογικός Πίνακας Εύρεση απαιτήσεων Ανάλυση Περιπτώσεων Χρήσης Ενοικίαση Επιστροφή Εισαγωγή Διόρθωση Διαγραφή Αναζήτηση...38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 5.1 Επίπεδο Επίπεδο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Μη κανονική μορφή δεδομένων η κανονική μορφή δεδομένων η κανονική μορφή η κανονική μορφή...50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Login form (Φόρμα εισαγωγής στοιχείων) Form1 (Κεντρικό μενού) Settings (Ρυθμίσεις) Customer (Πελάτης) Movie (Ταινία) Rent Movie (Ενοικίαση) Return Movie (Επιστροφή) Rent Status (Κατάσταση ενοικιάσεων) Apothiki (Αποθήκη καταστήματος)...81 ΕΠΙΛΟΓΟΣ...84 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η καθημερινότητα μας όλο και περισσότερο προσπαθεί να απλοποιηθεί με την χρήση της τεχνολογίας της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Πλέον και οι πιο απλές δραστηριότητες ενός ανθρώπου, έχουν πια αυτοματοποιηθεί. Μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων ελέγχουν τη ροή και τη λειτουργία τους μέσω μηχανογραφημένης τεχνολογίας, προσαρμοσμένη κάθε φορά στις ανάγκες τις εκάστοτε επιχείρησης. Λίγες επιχειρήσεις πλέον ακολουθούν τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των αναγκών τους. Η μηχανογράφηση αποτελεί μία πολύπλοκη και γεμάτη ευθύνη επιστήμη, που βαραίνει κάθε φορά τον εκάστοτε Μηχανικό Πληροφορικής που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση ενός έργου. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσει κάθε μικρή ή μεγάλη επιχείρηση ανάλογα με τις ανάγκες της, μπορεί να ναι Εμπορικά λογισμικά ή Κατά Παραγγελία. Η πτυχιακή εργασία θα μπορούσε να ναι προϊόν κατά παραγγελία λογισμικό, όπου έπειτα από κατανόηση και ανάλυση των απαιτήσεων του υποτιθέμενου πελάτη, που στη συγκεκριμένη εργασία η οποία θα αναπτυχθεί αμέσως μετά, θα ήταν ένας επιχειρηματίας όπου θέλει να μηχανογραφήσει το κατάστημα του, ένα κατάστημα Ενοικίασης ταινιών (video club). Για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες για ενοικίαση από το κατάστημα πρόσωπο με πρόσωπο με τον πελάτη προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης δύο εφαρμογών: α) μίας βάσης δεδομένων και β) ενός προγράμματος που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία, την εισαγωγή και εξαγωγή καθώς και την ανάκτηση των δεδομένων. Η εφαρμογή του προγράμματος βασίστηκε στην χρήση VISUAL BASIC ως γλώσσα προγραμματισμού και στην χρήση της Microsoft ACCESS για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων. Οι δύο αυτές εφαρμογές επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους για να παράγουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αρχικά πριν από την ανάλυση και την περιγραφή του συστήματος θα ήταν χρήσιμο να αναλύσουμε και να αποδώσουμε ορισμούς σε κάποιες βασικές έννοιες οι οποίες θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια. Όπως αναφέραμε παραπάνω, η τεχνολογία των υπολογιστών είναι σήμερα καθοριστική για την σωστή και αποδοτική διαχείριση κάθε μορφής οργανισμού ή επιχείρησης. Όμως η ύπαρξη μόνο ενός ισχυρού υπολογιστή, όσο ισχυρός και αν είναι αυτός, δεν αρκεί, για να λύσει τα εκάστοτε προβλήματα που προκύπτουν στην επιχείρηση. Χρειάζεται να δημιουργηθούν τα κατάλληλα συστήματα που θα παραλαμβάνουν κάθε φορά τα δεδομένα και θα τα μετατρέπουν σε πληροφορίες με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις. Παρακάτω θα αναφερθούμε στα συστατικά που συνθέτουν ένα τέτοιο σύστημα. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Τα Πληροφοριακά Συστήματα ( ΠΣ ) δημιουργούνται από ειδικούς επαγγελματίες της πληροφορικής, τους αναλυτές συστημάτων, με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζουν οι χρήστες. Τα Πληροφοριακά Συστήματα είναι ανοιχτά συστήματα και αποτελούν τον κορμό κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Στόχος ενός ΠΣ είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη και ολοκληρωμένοι επεξεργασία των δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την λειτουργία της επιχείρησης και την παραγωγή σφαιρικής πληροφόρησης η οποία καλύπτει όλους τους τομείς της δραστηριότητας της επιχείρησης (Δημητριάδης Αντώνης, 1998). Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να δημιουργούνται έχοντας υπόψη,οι σχεδιαστές του, τις πιθανές επιπτώσεις τους στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι, ένας από τους λόγους αποτυχίας των πληροφοριακών συστημάτων, είναι η εστίαση που δίνεται αρκετά συχνά στην τεχνική πλευρά των συστημάτων αυτών και όχι στην κοινωνική. Επίσης ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να είναι πετυχημένο από τεχνικής απόψεως και ταυτόχρονα αποτυχημένο οργανωτικά. Γενικότερα το Πληροφοριακό σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύνολο το οποίο αποτελείται από πέντε στοιχεία: 1. τους ανθρώπους (το σύνολο των ανθρώπων που εργάζονται με το πληροφοριακό σύστημα σε διάφορους ρόλους όπως χρήστες,διαχειριστές κ.τ.λ.) 2. τις διαδικασίες (το σύνολο των οδηγιών για τη χρήση και συνδυασμό όλων των στοιχείων υποδομής ενός ΠΣ) 3. τη βάση δεδομένων (database) 4. το λογισμικό (software) 6

7 5. τον υλικό εξοπλισμό (hardware) και ορισμένες από τις ιδιότητες του είναι: Η υποστήριξη των διοικητικών στελεχών, όλων των επιπέδων, στη λήψη έγκαιρων και κατά το δυνατόν κοντά στην πραγματικότητα αποφάσεων. Η υποστήριξη της διαχείρισης της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο έλεγχος της λειτουργίας της επιχείρησης. Κάθε πληροφοριακό σύστημα πρέπει να προσδιορίζει, αποδοτικά και αποτελεσματικά, τις ανθρώπινες ανάγκες αυτών που το χρησιμοποιούν και να επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Αυτό επιτυγχάνεται με τους παρακάτω τρόπους: 1. την πιο αποτελεσματική ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση και διάδοση των πληροφοριών, 2. την παροχή των απαραίτητων μέσων και του κατάλληλου περιβάλλοντος μάθησης στους εμπλεκόμενους χρήστες ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης απόφασης, 3. την υποστήριξη των διαδικασιών λειτουργίας, ελέγχου και στρατηγικού σχεδιασμού την επιχείρησης ή του οργανισμού. Ένα πληροφοριακό σύστημα δημιουργείται, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και αποσύρεται. Η ύπαρξή του αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση ή ο οργανισμός θα αποφασίσει τη δημιουργία του. Μετά έχουμε μια περίοδο στην οποία προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις των λειτουργιών του και σχεδιάζονται οι λειτουργίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές. Έπειτα αρχίζει μια μεγάλη χρονική περίοδος στην οποία πραγματοποιείται η ανάπτυξή του και η διαρκής εξέλιξή του ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο ανήκει. Τέλος όταν η επιχείρηση ή ο οργανισμός αποφασίσει ότι είναι πια αναποτελεσματικό και μη αποδοτικό, το πληροφοριακό σύστημα αποσύρεται (Λαοπόδης Γ. Βασίλειος, 1996). 7

8 Υπάρχουν πολλά είδη πληροφοριακών συστημάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης. Τα σημαντικότερα πληροφοριακά συστήματα είναι τα εξής: SCMS (Supplier and Contract Management System / Συστήματα Διαχείρισης Αλυσίδας Εφοδιασμού) MS (Knowledge Management Systems / Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης) OAS (Office Automation Systems / Συστήματα Αυτοματοποίησης Γραφείου) TPS (Transaction Processing Systems / Συστήματα Επεξεργασίας Συναλλαγών) ERP (Enterprise resource planning / Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού) ESS (Executive Support Systems / Συστήματα Υποστήριξης Διοίκησης) DSS (Decision Support Systems / Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης) MIS (Management Information Systems / Διοικητικά Συστήματα Πληροφόρησης) Το ποιό ή ποια από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα θα επιλέξει η επιχείρηση εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες. Υπάρχουν θετικά αλλά και αρνητικά για το καθένα σύστημα, ανάλογα βέβαια την επιχείρηση (Βασιλακόπουλος Γ. - Χρυσικόπουλος Β., 1990). 1.1 Βάσεις Δεδομένων Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την έννοια της Βάσης Δεδομένων( ΒΔ ).Μία Βάση Δεδομένων είναι μία συλλογή λειτουργικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συστήματα εφαρμογών. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση των προμηθευτών μιας επιχείρησης, για τον έλεγχο μίας αποθήκης προϊόντων, για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων κλπ. Σε μια ΒΔ περιέχονται ένας οι περισσότεροι πίνακες δεδομένων, καθώς και άλλα αντικείμενα 8

9 όπως φόρμες, εκθέσεις (αναφορές), ερωτήματα και μακροεντολές. Μια βάση δεδομένων για να είναι πραγματικά λειτουργική, δεν πρέπει μόνο να μπορεί να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες αρχείων, αλλά να είναι και εύκολα προσβάσιμες. Επιπλέον, νέες πληροφορίες και οι αλλαγές θα πρέπει επίσης να είναι αρκετά εύκολο και δυνατόν να εισρέουν και να εκρέουν από το σύστημά μας (Alex. Gaydasch, 1998). Για να έχουμε μια πολύ αποτελεσματική βάση δεδομένων του συστήματος, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τα ερωτήματα και τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο σύστημα. Αυτό συνήθως αναφέρεται ως Data Base Managment System (DBMS) ή ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (ΣΔΒΔ). Υπάρχουν διάφορα είδη βάσεων δεδομένων. Κάθε τύπος βάσης δεδομένων έχει το δικό του μοντέλο δεδομένων (πώς αυτά είναι δομημένα). Έτσι προκύπτουν τα εξής μοντέλα: Το μοντέλο της επίπεδης βάσης δεδομένων Το ιεραρχικό μοντέλο βάσης δεδομένων Το μοντέλο Δίκτυο Το Σχεσιακό μοντέλο Στη παρούσα εργασία θα μας απασχολήσει το Σχεσιακό μοντέλο. Η έννοια μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων για πρώτη φορά αναπτύχθηκε από Δρ Edger F. Codd στο A Relational Model of Data για Μεγάλες Επιμερισμένες τράπεζες δεδομένων, το Μια σχεσιακή βάση δεδομένων αποθηκεύει δεδομένα σε χωριστούς πίνακες αντί για τη διάθεση όλων των δεδομένων σε ένα μεγάλο τραπέζι. Μια σχεσιακή βάση δεδομένων επιτρέπει τον Διοικητή της Βάσης Δεδομένων (ΔΒΔ) να καθορίσει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των πινάκων. Οι σχέσεις αυτές επιτρέπουν τον ΔΒΔ να συνδυάσει στοιχεία από διάφορες τράπεζες για την αναζήτηση και την υποβολή εκθέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση των κλειδιών, τα οποία είναι τα πεδία της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αποκλειστική αναγνώριση συγκεκριμένων αρχείων σε έναν πίνακα(rex Hogan, 1990). 9

10 Στη παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσουμε την Microsoft Access για την δημιουργία της ΒΔ. Η Microsoft Access είναι το δημοφιλέστερο Σύστημα Διοίκησης Βάσεων δεδομένων. Διαχειρίζεται σχεσιακές βάσεις δεδομένων με βασικότερο πλεονέκτημα της τον εύκολο τρόπο διαχείρισης και προσπέλασης των δεδομένων. Επίσης μπορούμε να κάνουμε παραγωγική εργασία σε ελάχιστο χρόνο, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή μας για να οργανώνουμε, αποθηκεύουμε ανακτάμε, διαχειριζόμαστε και να εκτυπώνουμε πληροφορίες. 1.2 Visual Basic Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο πρέπει να γίνει αναφορά είναι η δημιουργία της εφαρμογής. Για την υλοποίηση της εφαρμογής, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε η Visual Basic ως γλώσσα προγραμματισμού. Η Visual Basic είναι μία γλώσσα οπτικού προγραμματισμού ( παραθυριακός προγραμματισμός) ή καλύτερα ένα σύστημα στοιχείων λογισμικού (εφαρμογών) που προσφέρει τον σκελετό για τις εφαρμογές μας. Είναι μία ευέλικτη και εύκολη στη χρήση της γλώσσα προγραμματισμού η οποία έχει τις ίδιες δυνατότητες με τις υπόλοιπες γλώσσες. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Visual Basic είναι η καθιέρωσή της ( από την Microsoft ) ως την κατ εξοχήν γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων εφαρμογών ( Excel, Word, Access,AutoCAD κα. ). Έτσι με την σωστή ανάλυση των απαιτήσεων-αναγκών μπορούμε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα (Thearon Willis-Bryan Newsome, 2006). 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο ΈΤΟΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω η συγκεκριμένη εργασία θα μπορούσε να είναι ένα κατά παραγγελία λογισμικό, σχεδιασμένο να εξυπηρετεί τις προδιαγραφές και τις ανάγκες τις επιχείρησης για την οποία θα σχεδιαστεί. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πελάτης που έχει παραγγέλλει το συγκεκριμένο λογισμικό, θέτει τις παραμέτρους του προγράμματος, τον τρόπο που αυτός το θέλει να λειτουργεί αλλά και τους σκοπούς που θέλει να εξυπηρετεί μέσα στην επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα έτοιμα προγράμματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο με την διαφορά ότι αυτά τα λογισμικά είναι προσχεδιασμένα για να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες απαιτήσεις. Έτσι, αν ένας οργανισμός επιλέξει κάποιο έτοιμο λογισμικό, δεν έχει το δικαίωμα της παραμετροποίησης του αλλά θα πρέπει να επιλέξει κάποιο λογισμικό που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες του οργανισμού αυτού. Επίσης πρέπει να σημειωθεί πως ένα κατά παραγγελία λογισμικό έχει μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με μία έτοιμη εφαρμογή εμπορίου του ίδιου επιπέδου. Παρακάτω θα αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια από τα προγράμματα εμπορίου που υπάρχουν, για την διαχείριση ενός Video Club, καθώς και τις λειτουργίες αυτών. 2.1 Anima Video-Club Μια ολοκληρωμένη λύση για τη μηχανογράφηση του Video Club σε γραφικό περιβάλλον. Ενημερωμένη με την ΠΟΛ. 1097/ όπου από την 1/11/2006 με την παράδοση των ταινιών πρέπει να εκδίδεται στον πελάτη απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Η Anima Video-Club είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή διαχείρισης ενός σύγχρονου Video-Club, που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του από την ενοικίαση έως την πώληση ταινιών, DVDs, Video-games και από την διαχείριση Ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι και την δικτύωση και επικοινωνία 11

12 μεταξύ υποκαταστημάτων. Η παραθυρική του μορφή, η ευκολία χρήσης του, το πλήθος της απαραίτητης πληροφορίας που παρέχει αλλά και η μεγάλη του παραμετροποίηση, το μετατρέπουν σε ένα πολυεργαλείο με απεριόριστες δυνατότητες. Η φιλοσοφία της Anima Video-Club είναι συγκεκριμένη και απλοϊκή. H νέα έκδοση 6.1 διαχειρίζεται πλέον τον MS SQL Server και βασίζεται στην τεχνολογία Power Dominus. Αυτό εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος και την ταχύτητα που χρειάζεται μία σύγχρονη εφαρμογή ακόμη και στις διεργασίες που εμπεριέχουν επικοινωνία των σταθμών εργασίας μέσω δικτύου και Internet. Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά της Anima Video Club : Διαχείριση Ταινιών Η ενοικίαση και η επιστροφή των ταινιών αλλά και όλη η διαχείρισή τους, γίνεται μ' έναν πολύ απλό αλλά και λειτουργικό τρόπο. Οι αναζητήσεις γίνονται με πολλαπλά κριτήρια, αλλά και με barcode, ενώ μπορείτε να εκτυπώσετε επιλεκτικά απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε θερμικό εκτυπωτή. H νέα έκδοση 6.1 υποστηρίζει πολλαπλά αντίγραφα με ξεχωριστό barcode αλλά και και συγκεκριμένη παρακολούθηση κάθε αντιγράφου. Η πληροφορία που μπορείτε να λάβετε είναι απεριόριστη. Η εφαρμογή σας παρέχει ένα πλήρες ιστορικό ενοικιάσεων για όλους τους πελάτες, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις ταινίες. Μπορείτε επίσης να λάβετε οποιοδήποτε στατιστικό στοιχείο τόσο για τους πελάτες όσο και για τις ταινίες, όπως τορ ταινίες, αγαπημένες ταινίες πελατών, προτεινόμενες ταινίες κλπ. Ηλεκτρονικό κατάστημα Η Anima Video-Club ανήκει στην ομάδα εφαρμογών που βασίζονται στην τεχνολογία Power Dominus Framework. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο θα διατηρείται τοπικά, χωρίς έξοδα φιλοξενίας από παροχέα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτό ενημερώνεται On-Line 12

13 από την βάση δεδομένων του καταστήματος, επιτρέπει τον έλεγχο διαθεσιμότητας ταινιών αλλά και δημιουργία κράτησης. Το κατάστημα είναι 100% διαμορφώσιμο από το χρήστη. Κιόσκια Είναι πλέον δυνατή η εγκατάσταση Τερματικών στο κατάστημα τα οποία θα λειτουργούν ως Κιόσκια στα οποία θα μπορούν οι πελάτες του καταστήματος να περιηγούνται στη σελίδα του καταστήματος με την βοήθεια μίας συνοδευτικής εφαρμογής που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο της Anima Video Club. Με τον τρόπο αυτό μπορεί ο πελάτης να ενημερωθεί χωρίς να απασχολεί το προσωπικό ή να περιμένει να εξυπηρετηθεί, για την ύπαρξη, τη διαθεσιμότητα και το κόστος της ταινίας που τον ενδιαφέρει. Επίσης μπορεί να αναζητήσει στις κατηγορίες των ταινιών που υπάρχουν κάποια ταινία ή να ψάξει με κάποιο μέρος του τίτλου της. Εμπορική διαχείριση Η Anima Video-Club έχει λάβει υπ' όψη όλες τις δραστηριότητες ενός συγχρόνου Video-Club, όπου οι πωλήσεις ειδών είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Έτσι περιλαμβάνει την πλήρη εμπορική Anima.NET Standard 6.0 όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τις αγορές και τις πωλήσεις σας με τη φόρμα τιμολόγησης ή τη λιανική που περιέχει, να εκτυπώσετε Παραστατικά, να διαχειρισθείτε τα αξιόγραφά σας, τις παραγγελίες κλπ. Οι εκτυπώσεις που σας παρέχει είναι απεριόριστες όπως καρτέλες, ημερολόγια, πλήθος στατιστικών πληροφοριών, συγκεντρωτικών καταλόγων κ.ά. Αποδείξεις παροχής υπηρεσιών Η τελευταία έκδοση 6.1 είναι ενημερωμένη με την ΠΟΛ. 1097/ όπου από την 1/11/2006 ο επιτηδευματίας που εκμισθώνει βιντεοκασέτες, DVD και λοιπά συναφή αγαθά με τον κλασσικό τρόπο και τηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την παράδοση των 13

14 αγαθών στον πελάτη, στην περίπτωση δε που κατά την επιστροφή των εκμισθούμενων αγαθών από τον πελάτη γεννιέται δικαίωμα είσπραξης επιπλέον αμοιβής, υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών και γι' αυτή την αμοιβή με την επιστροφή τους. Οι αποδείξεις πρέπει να αναφέρουν το είδος των εκμισθούμενων αγαθών ανά γενική κατηγορία, και τις ημέρες εκμίσθωσης επί την συνολική αξία. Επικοινωνία Υποκαταστημάτων Η νέα τεχνολογία Power Dominus μας παρέχει τη δυνατότητα να τρέχει η εφαρμογή πάνω στο Internet. Αυτό σημαίνει πλήρη επικοινωνία απομακρυσμένων υποκαταστημάτων μεταξύ τους. Είναι πλέον δυνατός ο έλεγχος της διαθεσιμότητας κάποιας ταινίας στα υποκαταστήματα, ο έλεγχος του πελατολογίου και των υπολοίπων των πελατών, η εμφάνιση των κρατήσεων καθώς και ο έλεγχος των κινήσεων κά. Αποστολή SMS και Αναγνώριση Κλήσεων Η νέα έκδοση 6.1 παρέχει τη δυνατότητα αποστολής ενός ή περισσοτέρων SMS από το κινητό σας τηλέφωνο, αρκεί να το συνδέσετε με τη σειριακή θύρα του υπολογιστή σας. Μπορείτε έτσι από το πελατολόγιο να στείλετε ένα μαζικό μήνυμα SMS, σύμφωνα με κάποια κριτήρια αναζήτησης Επίσης μπορείτε να στείλετε αυτόματα μήνυμα SMS στον πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 14

15 2.2 DVDNet Το DVDNet είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης video club, που αναπτύχθηκε με σκοπό την ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών αλλά και την φιλικότητα προς τον χρήστη. To DVDNet σχεδιάστηκε με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της επιχείρησης στον ανταγωνιστικό κλάδο των βίντεο κλαμπ, δίνοντας την δυνατότητα στον επιχειρηματία να έχει πρόσβαση σε πληθώρα στατιστικών στοιχείων (ενοικιάσεις, πωλήσεις, αποσβέσεις κλπ), αλλά και ασφάλεια στην επιχείρηση του, ορίζοντας διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στους υπαλλήλους. Η φιλικότητα του συστήματος, εξασφαλίζει την γρήγορη και εύκολη εκμάθηση τους από τους χειριστές, ενώ με την χρήση barcode ελαχιστοποιούνται τα λάθη και η διαδικασία ενοικίασης - παραλαβής αυτοματοποιείται. Σχεδιασμένο να λειτουργεί με αρθρώματα (modules), επεκτείνεται παράλληλα με την επιχείρηση σας. Ειδικά για αλυσίδες video club, υποστηρίζεται η μαζική εισαγωγή - εξαγωγή ταινιών, η εσωτερική διακίνηση καθώς και ο έλεγχος της διαθεσιμότητας ταινιών σε άλλα υποκαταστήματα μέσω του internet. Ενδεικτικά, με το DVDNet Pro μπορείτε να ενισχύσετε τις δυνατότητες της επιχείρησης σας προσφέροντας στους πελάτες σας σύγχρονες υπηρεσίες όπως on-line ενοικίαση ταινιών, ηλεκτρονικές κρατήσεις ακόμα και διανομή ταινιών στο χώρο των πελατών σας. Ενώ με το Info Kiosk, δίνετε την δυνατότητα στους πελάτες σας να βλέπουν trailer, περιγραφές ταινιών και διαθεσιμότητα της ταινίας από μια οθόνη αφής. Το DVDNet λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και είναι εξαιρετικά εύχρηστο και απλό στη λειτουργία. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές εικόνες από την συγκεκριμένη εφαρμογή. 15

16 16

17 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 2.3 Rental Manager Το Rental Manager, είναι η πλέον σύγχρονη λύση στη διαχείριση Video Club (ενοικιάσεις-πωλήσεις).σχεδιάσθηκε, αναπτύχθηκε και δοκιμάσθηκε, με τις υψηλότερες ποιοτικές προδιαγραφές έχοντας ως βάση την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την ταχύτητα και τη φιλικότητα προς τον χρήστη ενώ υποστηρίζεται από ομάδα επιστημόνων πληροφορικής, ενσωματώνοντας τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. To Rental Manager Video Club Software σας προσφέρει: Χρήση Barcode Reader. 17

18 Εκτύπωση ετικετών Barcode και σε απλό εκτυπωτή A4. Δεν απαιτείται κόστος κτήσης του προγράμματος. Κλιμακωτό Τιμοκατάλογο - Δυνατότητα Ωροχρέωσης. Διαχείριση και έλεγχο ταμείου. Διαχείριση Προσφορών (π.χ. στα 4 Ημερήσια και 1 Ημερήσιο δώρο). Πλήρες Πελατολόγιο. Πλήρες Ιστορικό Κινήσεων / Συναλλαγών. Αποστολή SMS σε κινητά (κρατήσεις, καθυστερήσεις, προσωπικά). Οικονομικές και στατιστικές αναφορές. Αναφορές Πελατών. Αναφορές Τίτλων - Αποθήκης. Εξαγωγή των αναφορών σε Miscrosoft Excel ή/και Adobe PDF. Προειδοποίηση / Απαγόρευση ενοικίασης DVD Video. Διαχείριση Πωλήσεων και άλλων ειδών εκτός DVD. Σύνδεση με Φορολογική Ταμειακή Μηχανή για την έκδοση αποδείξεων, χωρίς επιπλέον χρέωση. Λειτουργία σε τοπικό δίκτυο χωρίς επιπλέον χρέωση ανά PC (σταθμό εργασίας). 200 SMS Credits για γνωριμία με την υπηρεσία, χωρίς επιπλέον χρέωση. Συμβόλαιο συντήρησης για το 1ο έτος, χωρίς επιπλέον χρέωση. Δυνατότητα On-Line παρουσίας DVD Club και e-shop. Σύνδεση με modem και WAN για καταστήματα Franchise ή/και για απομακρυσμένη διαχείριση. 18

19 Σε όλους τους πελάτες, παρέχεται πλήρης και συνεχής Τεχνική Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικές εικόνες από την συγκεκριμένη εφαρμογή. 19

20 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: frontpage&itemid=1 20

21 2.4 v-club Η εφαρμογή v-club αποτελεί ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα της ενοικίασης Βιντεοταινιών και DVD. Η εφαρμογή περιλαμβάνει: Πελάτες Ταινίες Κινήσεις Στατιστικά Ταμείο Κατηγορίες ταινιών Δυνατότητα διαφορετικών τιμών για κάθε κατηγορία Δυνατότητα διαφορετικής χρέωσης καθυστέρησης ανάλογα με την κατηγορία Εκπτώσεις πελατών με αυτόματο υπολογισμό Λειτουργία και σε δίκτυο Back Up Αυτόματη ενημέρωση Αποστολή SMS μέσω Internet χωρίς το κινητό σας 21

22 Ακόμη επειδή είναι δύσκολο να μεταφερθείτε από το παλιό σας πρόγραμμα μιας και θα έχετε να ξαναπεράσετε όλους τους πελάτες και τις ταινίες σας, η εταιρία αναλαμβάνει να μεταφέρει τα στοιχεία από το παλιό πρόγραμμα στην έκδοση vclub. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη λειτουργία με μαγνητικές κάρτες, smart cards και Bar Codes. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη εφαρμογή θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την δομή, την σύσταση και την λειτουργία ενός καταστήματος ενοικίασης DVD (ταινιών/ παιχνιδιών). Μέσα από την εργασία θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε πως λειτουργεί το πρότυπο του υπαλλήλου-πελάτη, πως είναι οργανωμένες και τοποθετημένες οι ταινίες στα ράφια του καταστήματος, ποια τιμολογιακή πολιτική ακολουθείται, πως γίνονται οι παραγγελίες ταινιών αλλά και το πως λειτουργεί η εφαρμογή (πρόγραμμα) ως σύνδεσμος μεταξύ πελάτη-υπαλλήλου-ταινιών. Θα παρουσιασθούν οι απαιτήσεις, οι ανάγκες αλλά και τα προβλήματα που μπορεί μα να προκύψουν από την χρήση της εφαρμογής και τις ιδιαίτερες επιθυμίες ενός πελάτη. 3.1 Γ ενική περιγραφή του χώρου Ένα DVD club είναι ένα κατάστημα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα ενοικίασης ταινιών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Οι χώροι ενός τέτοιου καταστήματος είναι ειδικά διαμορφωμένοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και την ορθή λειτουργία του καταστήματος. Έτσι έχουμε τον κύριο χώρο, όπου υπάρχει η έκθεση ταινιών και παιχνιδιών, τους αποθηκευτικούς χώρους όπου γίνεται η αποθήκευση των ταινιών και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου υπάρχουν οι αισθησιακού περιεχομένου ταινίες, στον οποίο χώρο απαγορεύεται η πρόσβαση ανηλίκων. Επίσης υπάρχει ένας ξεχωριστός χώρος (που δεν επικοινωνεί με το κατάστημα) όπου στεγάζεται το μηχάνημα της εικοσιτετράωρης αυτόματης ενοικίασης ταινιών. Η είσοδος στον χώρο αυτό γίνεται με την ειδική κάρτα των μελών, προορισμένη για τον σκοπό αυτόν. Ο κύριος χώρος με την σειρά του έχει την ανάλογη διαμόρφωση όπου συναντάμε κατηγοριοποιημένες τις ταινίες και τακτοποιημένες στα ράφια με τρόπο 23

24 τέτοιο ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση τους από τον πελάτη. Έτσι λοιπόν έχουμε συγκεντρωμένα σε έναν χώρο τα παιχνίδια τα οποία χωρίζονται με την σειρά τους σε άλλες κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο παιχνιδιού ( rpg, first person shooter, adventure, sports, strategy κ.α. ) και στις παιχνιδομηχανές στις οποίες αναφέρονται (Play Station, X-Box, PC ). Μια άλλη κατηγορία είναι τα μουσικά DVD στα οποία εντάσσονται οι συναυλίες τα video clip και οτιδήποτε έχει σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο. Το μεγαλύτερο μέρος του καταστήματος διατίθεται για την τοποθέτηση των ταινιών. Στα μπροστινά ράφια του καταστήματος είναι τοποθετημένες οι νέες κυκλοφορίες ανεξάρτητα από τον τύπο στον οποίο ανήκουν (ταινίες τρόμου, παιδικά, περιπέτειες κ.α.). Οι ταινίες αυτές μετά από κάποιο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τον πλήθος των ενοικιάσεων μεταφέρονται στις αντίστοιχες κατηγορίες ραφιών. Έτσι έχουμε κατηγορίες ταινιών όπως περιπέτειες, τρόμου, παιδικές, κωμωδίες, επιστημονικής φαντασίας, νέες κυκλοφορίες και best of cinema. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν ταινίες οι οποίες προέρχονται από όλες τις παραπάνω κατηγορίες και έχουν επιλεγεί ως οι δημοφιλέστερες λόγω του μεγάλου αριθμού ενοικιάσεων που είχαν στο συγκεκριμένο κατάστημα. Διαφορετική όμως είναι η πολιτική που ακολουθείται για την τοποθέτηση των ταινιών στο χώρο της αποθήκης. Εκεί δεν έχουμε κατηγοριοποίηση ανάλογα με τα είδη των ταινιών αλλά ταξινόμηση κατά αύξοντα αριθμό. Αυτό γίνετε γιατί κάθε φορά που έχουμε παραλαβή νέων ταινιών, αυτές και τα αντίτυπά τους κωδικοποιούνται με έναν κωδικό ο οποίος είναι ο αύξων αριθμός του συνόλου όλων των ταχινιών. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολη η αναζήτηση και η εύρεση των ταινιών από τον υπάλληλο. Η επιλογή της ταινίας μπορεί να γίνει είτε με την αναζήτηση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε με την άμεση επιλογή του πελάτη από τα ράφια του καταστήματος. Στην πρώτη περίπτωση ο πελάτης ζητάει από τον υπάλληλο του καταστήματος να ελέγξει εάν η συγκεκριμένη ταινία είναι διαθέσιμη, λέγοντας του τον τίτλο και τον εκάστοτε πρωταγωνιστή της ταινίας και στην συνέχεια να την ενοικιάσει. Στην δεύτερη περίπτωση ο πελάτης αναζητάει ο ίδιος στα ράφια του 24

25 καταστήματος για την συγκεκριμένη ταινία και εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη τότε προσκομίζει στον υπάλληλο το καρτελάκι της για να την ενοικιάσει. Κάθε ταινία έχει ενσωματωμένο ένα καρτελάκι στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός της. Μία ταινία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει το καρτελάκι πάνω της. Έτσι είναι δυνατόν να έχουμε π.χ. πέντε ή και παραπάνω αντίτυπα (αναλόγως την ζήτηση της ταινίας) από μια ταινία αλλά να είναι όλα νοικιασμένα. Ο υπάλληλος στη συνέχεια αναζητάει στην αποθήκη την ταινία με τον κωδικό που αναγράφεται πάνω στο καρτελάκι, την χρεώνει στον πελάτη μέσω του συστήματος και του παραδίδει την ταινία. 3.2 Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης Ταινιών Ένα σύστημα διαχείρισης ταινιών έχει σε γενικές γραμμές τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1) Καταχώρηση Στοιχείων: Με την εγκατάσταση του συστήματος καταχωρούνται αρχικά όλες οι ταινίες οι οποίες διατίθενται προς δανεισμό ή αγορά. Κάθε ταινία χαρακτηρίζεται από τον κωδικό της, τον τίτλο της,αντίγραφα,τον σκηνοθέτη, έναν ηθοποιό,ημερομηνία παραλαβής,τιμή αγοράς,είδος,διάρκεια,τιμή ενοικίασης,καθυστέρηση και το έτος έκδοσης της. Το κατάστημα δανείζει ταινίες/παιχνίδια σε καταγραμμένους πελάτες. Για κάθε πελάτη το σύστημα θα πρέπει να θυμάται το ονοματεπώνυμο του, τον ταχυδρομικό κώδικα, την διεύθυνσή του, πόλη, ημερομηνία γέννησης ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερομηνία εγγραφής, συνολικό αριθμό ταινιών, τον αριθμό της ταυτότητάς του, τον αριθμό τηλεφώνου του και τους κωδικούς του πρόσβασης. 2) Δανεισμός: Ο πελάτης, έχει την δυνατότητα να δανείζεται μία ή περισσότερες ταινίες /παιχνίδια με δυο τρόπους: Α) Ζητώντας επί τόπου από τον υπάλληλο την ταινία/παιχνίδι. Β)Η προσκομίζοντας την αντίστοιχη ταινία/παιχνίδι. 25

26 3) Επιστροφή: Η επιστροφή ταινίας/παιχνιδιού γίνεται στο κατάστημα, όπου εξετάζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: Η περίπτωση καθυστερημένης επιστροφής. Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης χρεώνεται με κάποιο ποσό πχ 2 για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η καταβολή γίνεται μετρητοίς. Η περίπτωση καταστροφής της ταινίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης Χρεώνεται πχ με το 40% της αρχικής αξίας της ταινίας. Η απώλεια της ταινίας. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης χρεώνεται πχ με το 120% της αξίας της ταινίας. 4) Απόσυρση Ταινίας/Παιχνιδιού: Το σύστημα εξετάζει κατά χρονικά διαστήματα τις κινήσεις των ταινιών. Έτσι αν κάποια ταινία δεν έχει πραγματοποιήσει κατά ένα μεγάλο διάστημα καμιά κίνηση αποσύρεται και διαγράφεται από το σύστημα. 5) Εύρεση Ταινίας: Ο χρήστης εισάγει τον τίτλο μιας ταινίας στη σελίδα Αναζήτησης και έπειτα πατάει το κουμπί αναζήτησης. Το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης έγραψε σωστά τον τίτλο και στη συνέχεια ψάχνει στο κατάλογο και ανακτά όλες τις ταινίες με παρόμοιο τίτλο. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα από ταινίες στη σελίδα αποτελεσμάτων Αναζήτησης. Ο πελάτης επιλέγει την ταινία και ο χρήστης κατοχυρώνει την επιλογή έτσι ώστε να προχωρήσει στη διαδικασία δανεισμού της. 6) Διόρθωση: Ο υπάλληλος έχει την δυνατότητα να διορθώνει στοιχεία πελατών ή υλικού του καταστήματος σε περίπτωση που έχουν εισαχθεί λανθασμένα ή δεν είναι έγκυρα. 7) Κράτηση: Η λειτουργία της κράτησης έχει νόημα στην περίπτωση που κάποιο υλικό του καταστήματος (ταινία ή παιχνίδι) έχει μεγάλη ζήτηση. Ο δανεισμός υλικού μέσω κράτησης από τον πελάτη είναι έγκυρος μόνο αν πραγματοποιείται στα χρονικά όρια που ορίζεται από το κατάστημα (ο δανεισμός από κράτηση απαιτείται να γίνεται το πολύ μια ημέρα από την στιγμή της κράτησης). Στην περίπτωση όπου ο πελάτης αργοπορεί να δανειστεί το υλικό το σύστημα ακυρώνει την κράτησή του, δίνοντας την δυνατότητα σε άλλους πελάτες να αποκτήσουν το υλικό. 26

27 8) Μηνιαίος Έλεγχος: Ο υπάλληλος του καταστήματος έχει την δυνατότητα να ελέγξει τις κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν κάθε μήνα. Ανακτά πληροφορίες όπως ποιοι πραγματοποίησαν κινήσεις ένα συγκεκριμένο μήνα, ποιες η απολαβές του καταστήματος από τους πελάτες, τι υλικό είχε στην κατοχή του ο πελάτης. 9) Έλεγχος Αποθήκης: Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον υπάλληλο να ελέγχει τα αποθέματα του καταστήματος. Οι πληροφορίες που διατίθενται είναι το σύνολο των αντιτύπων υλικού που έχει το κατάστημα, τα τρέχον αντίτυπα του καταστήματος και το σύνολο των δανεισμών που έχουν πραγματοποιηθεί. 10) Έλεγχος Κέρδους: Το σύστημα δίνει την δυνατότητα στον υπάλληλο να πληροφορηθεί για τα κέρδη του καταστήματος (συνολικά κέρδη, κέρδη από δανεισμούς, κέρδη από αγορές). 3.3 Στόχοι συστήματος Το σύστημα πρέπει να καταχωρεί νέες ταινίες με μοναδικό κωδικό, αλλά εκτός από τον κωδικό (movie_id) καταχωρεί τα εξής στοιχεία Τίτλο (Title), Αριθμό αντιγράφων (Copies), Σκηνοθέτης (Director), Πρωταγωνιστές (Actor), Εταιρεία Παραγωγής (Company), Κατηγορία (Category), Ημερομηνία Παραγωγής (Product), Περιγραφή (Description), Τιμή (Value). Το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα προβολής των καταχωρημένων στοιχείων της αποθήκης ταινιών του καταστήματος αλλά και των στοιχείων ενοικιάσεων-επιστροφών των πελατών. Επίσης επιπλέον λειτουργίες για την διαχείριση των ταινιών είναι η διόρθωση (σε περίπτωση που εισαχθεί κάποιο λάθος πεδίο ) και η διαγραφή (σε περίπτωση απόσυρσης ταινίας). Το σύστημα πρέπει να καταχωρεί νέους πελάτες με μοναδικό κωδικό, αλλά εκτός από τον κωδικό (customer_id) καταχωρεί τα εξής στοιχεία Όνομα (Name), Επίθετο (Surname), Τηλέφωνο (Telephone), Αριθμός Ταυτότητας (AT), διεύθυνση (Address), Πόλη (City). Το σύστημα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα προβολής των καταχωρημένων στοιχείων των πελατών του καταστήματος αλλά και των στοιχείων ενοικιάσεων-επιστροφών των πελατών. Επίσης εκτός από εισαγωγή νέου 27

28 πελάτη να υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης και διαγραφής πελάτη από τον διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος, αν αυτός δεν έχει οικονομικές οφειλές προς το κατάστημα και έπειτα από αίτηση του εν λόγω πελάτη. Η εφαρμογή θα πρέπει να κάνει πλήρη διαχείριση ενοικιάσεων (loan) - επιστροφών (return), όπου στην περίπτωση Ενοικιάσεως, θα δίνεται ο κωδικός πελάτη (customer_id) και κωδικός ταινίας (Movie_ID) ή τίτλο ταινίας (title) από λίστα επιλογών. Η δυνατότητα εύρεσης πελάτη ή ταινίας γίνεται με την χρήση κωδικού ή όνομα ταινίας ή πελάτη. Στην περίπτωση Ενοικιάσεως, θα δίνεται ο κωδικός πελάτη (customer_id) και κωδικός ταινίας (Movie_ID) ή τίτλο ταινίας(ΰ^) από λίστα επιλογών που περιέχει τις ταινίες που έχει ενοικιάσει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το σύστημα πρέπει να εμφανίζει όλες τις επιστροφέςενοικιάσεις που έχουν γίνει ή εκκρεμούν. Ακόμη το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να δίνει οικονομικά στοιχεία του καταστήματος όπως Συνολικές Εισπράξεις, Ημερήσιες Εισπράξεις, Υπόλοιπα. Πρέπει το σύστημα να είναι σε θέση να μπορεί να κάνει έλεγχο αποθήκης του καταστήματος και να εμφανίζει τον αριθμό των αντιγράφων που είναι διαθέσιμα για ενοικίαση καθώς επίσης και αυτών που είναι ενοικιασμένα. Αν κάποιος χρήστης ξεχάσει τα στοιχεία του να έχει τη δυνατότητα να μάθει το προσωπικό του username και password, με βάση τον προσωπικό του κωδικό_πελάτη. Κάθε πελάτης, με την βοήθεια του υπαλλήλου, μπορεί να αναζητήσει κάποια ταινία του ενδιαφέροντός του, με το να πληκτρολογήσει ολόκληρο ή μέρος του τίτλου της ταινίας. Χρέος του χρήστη συστήματος είναι να δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να διαλέγει ταινίες προς ενοικίαση και να τις επιλεγεί.. Μια ακόμη δυνατότητα που πρέπει να προσφέρεται στον πελάτη είναι η άμεση επικοινωνία του με το κατάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Με την περιγραφή του συστήματος αρχίζει η Ανάλυση Περιεχομένου. Η ανάλυση μας επιτρέπει να βρούμε πληροφορίες που αφορούν τη δομή του συστήματος καθώς και πληροφορίες λειτουργίες που θέλουμε να κάνει το σύστημα γνωστές και ως απαιτήσεις του χρήστη.στο σύστημα διαχείρισης ταινιών ο πίνακας ΕΝΝΟΙΩΝ που προκύπτει είναι ο παρακάτω. 4.1 Εννοιολογικός Πίνακας ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ νΐόεοέέϋβ Έννοια (αναφέρεται στο σύστημα-γενική πληροφορία) Ταινία Έννοια Αντίτυπο Έννοια Δανεισμός Ενέργεια Μέλος Έννοια Υπάλληλος Ρόλος Σύστημα Έννοια (Γενική πληροφορία-ίδια με την έννοια νΐάοοοί^ Έλεγχος Υπό-ενέργεια(μέρος άλλης ενέργειας) Πληροφορία Γενική πληροφορία Ημερομηνία δανεισμού Χαρακτηριστικό αντιτύπου ταινίας Ημερομηνία επιστροφής Χαρακτηριστικό αντιτύπου ταινίας Επιστροφή Ενέργεια Πελάτης Ρόλος Διαθέσιμη Χαρακτηριστικό αντιτύπου ταινίας 29

30 Ενοικίαση Επισκέπτης Αναζήτηση Πίνακας 4.1 Ενέργεια Ρόλος Ενέργεια 4.2 Εύρεση απαιτήσεων Οι απαιτήσεις που έχει ο υπάλληλος(ρόλος) του συστήματος από το σύστημα καθορίζουν τις λειτουργίες που πρέπει να κάνει το σύστημα. Για να βρεθούν οι λειτουργίες του συστήματος αρκεί να γίνει ένας πίνακας ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. ΡΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αναζήτηση Κράτηση ταινίας/ παιχνιδιού Υπάλληλος Επιστροφή ταινίας/ παιχνιδιού Δανεισμός ταινίας/ παιχνιδιού Είσοδος Διαχειριστής Διαγραφή Διόρθωση Κράτηση ταινίας/ παιχνιδιού Πελάτης Επιστροφή ταινίας/ παιχνιδιού Δανεισμός ταινίας/ παιχνιδιού Πίνακας 4.2 Πίνακας Χρήστη-Περίπτωσης Χρήσης Χρήστης Διαχειριστής Περίπτωσης Χρήσης Διαγραφή υλικού Διαγραφή πελάτη Διόρθωση υλικού 30

31 Πίνακας 4.3 Υπάλληλος Πελάτης Διόρθωση πελάτη Διαχείριση υλικού Καταχώρηση στοιχείων Επανεξέταση πελατών Πληρωμή Διαχείριση Κρατήσεων Έλεγχος Αποθήκης Διαχείριση Αργιών Διαχείριση Συναλλαγών Διαχείριση Χρηστών Δανεισμός ή αγορά Κράτηση Επιστροφή Πληρωμή 4.3 Ανάλυση Περιπτώσεων Χρήσης Ενοικίαση Κύριος Χρήστης: Υπάλληλος Περίπτωση Χρήσης: Ενοικίαση Υλικού Βασικό Σενάριο: 1. Ο πελάτης επιλέγει το υλικό που θέλει να ενοικιάσει και το παραδίδει στον υπάλληλο του καταστήματος. 2. Ο υπάλληλος ξεκινά μια νέα ενοικίαση. 3. Ο υπάλληλος ζητά από τον πελάτη τον προσωπικό του κωδικό. 31

32 4. Ο πελάτης δίνει τον κωδικό του. 5. Το σύστημα καταγράφει το υλικό και εμφανίζει στην οθόνη τα στοιχεία της νέας ενοικίασης. 6. Ο υπάλληλος κλείνει την φόρμα ενοικίασης. 7. Ο πελάτης αποχωρεί. Εναλλακτικό σενάριο: 1. Ο πελάτης δεν θυμάται τον προσωπικό του κωδικό Ο υπάλληλος ζητά το ονοματεπώνυμο του πελάτη Η ενοικίαση πραγματοποιείται με βάση το ονοματεπώνυμο του πελάτη. 2. Η Ταινία δεν έχει αντίτυπα Ο υπάλληλος πληροφορεί τον πελάτη Κλείσιμο φόρμας ενοικίασης Επιστροφή Κύριος Χρήστης: Υπάλληλος Περίπτωση Χρήσης: Επιστροφή Υλικού Βασικό Σενάριο: 1. Ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει υλικό. 2. Ο υπάλληλος ξεκινά μια νέα επιστροφή. 3. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα επιστροφής. 4. Ο υπάλληλος ρωτά το είδος του υλικού που επιστρέφεται (Ταινία ή Παιχνίδι). 32

33 5. Ο υπάλληλος ζητά τον κωδικό του πελάτη. 6. Ο πελάτης αναφέρει τον κωδικό του. 7. Ο υπάλληλος εισάγει τον κωδικό. 8. Το σύστημα εμφανίζει μια φόρμα που περιέχει όλους τους δανεισμούς του συγκεκριμένου πελάτη. 9. Ο υπάλληλος ζητά το υλικό που επιθυμεί να επιστρέψει ο πελάτης. 10. Ο υπάλληλος πληκτρολογεί τον κωδικό του υλικού για επιστροφή του. 11. Το σύστημα μειώνει έναν δανεισμό από τα στοιχεία του πελάτη. 12. Το σύστημα μειώνει έναν δανεισμό από τα στοιχεία του υλικού και αυξάνει κατά ένα τα αντίτυπά του. 13. Το σύστημα ελέγχει για ειδικό πελάτη. 14. Το σύστημα υπολογίζει το ποσό χρέωσης. 15. Το σύστημα ενημερώνει τον πίνακα Επιστροφές στη βάση δεδομένων. 16. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα με τα στοιχεία επιστροφής (Τίτλος υλικού, Όνομα πελάτη, ημερομηνία επιστροφής, διάρκεια δανεισμού και ποσό χρέωσης). 17. Ο υπάλληλος αποκομίζει την είσπραξη. 18. Ο υπάλληλος επαναλαμβάνει τα βήματα 9-17 αν υπάρχουν πολλές επιστροφές από τον πελάτη. 19. Ο πελάτης αποχωρεί από το κατάστημα Εισαγωγή Εισαγωγή ταινίας 33

34 Κύριος Χρήστης: Υπάλληλος Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Ταινίας Βασικό Σενάριο: 1. Άφιξη νέου υλικού στο κατάστημα. 2. Ο υπάλληλος εκτελεί την λειτουργία Νέα Ταινία. 3. Ανοίγει η φόρμα εισαγωγής νέας ταινίας. 4. Το σύστημα ζητάει τα στοιχεία της ταινίας. 5. Ο υπάλληλος συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή της ταινίας στη βάση δεδομένων. 6. Ο υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία. 7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχής εισαγωγής προς ενημέρωση του υπαλλήλου. 8. Ο υπάλληλος καθαρίζει την φόρμα εισαγωγής. 9. Εισαγωγή νέας ταινίας. Ο υπάλληλος επαναλαμβάνει τα βήματα 4έως Κλείσιμο φόρμας εισαγωγής. Εισαγωγή πελάτη Κύριος Χρήστης: Υπάλληλος Περίπτωση Χρήσης: Εισαγωγή Πελάτη Βασικό Σενάριο: 1. Άφιξη νέου πελάτη. 2. Ο υπάλληλος εκτελεί την λειτουργία Νέος Πελάτης. 34

35 3. Ανοίγει η φόρμα εισαγωγής νέου πελάτη. 4. Το σύστημα ζητάει τα στοιχεία του πελάτη. 5. Ο υπάλληλος συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή του πελάτη. 6. Ο υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία. 7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχής εισαγωγής προς ενημέρωση του υπαλλήλου. 8. Ο υπάλληλος δημιουργεί τον λογαριασμό του πελάτη. 9. Ο υπάλληλος κλείνει την φόρμα εισαγωγής Διόρθωση Διόρθωση ταινίας Κύριος Χρήστης: Διαχειριστής Περίπτωση Χρήσης :Διόρθωση Ταινίας. Βασικό Σενάριο: 1. Ο διαχειριστής ανοίγει την φόρμα διόρθωσης Ταινίας. 2. Το σύστημα ζητά τον κωδικό της ταινίας. 3. Ο διαχειριστής εισάγει τον κωδικό. 4. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της ταινίας. 5. Ο διαχειριστής διορθώνει τα στοιχεία που είναι λανθασμένα ή μη έγκυρα. 6. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση δεδομένων. 35

36 7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. 8. Ο διαχειριστής κλείνει την φόρμα διόρθωσης. Εναλλακτικό σενάριο: 1. Ο διαχειριστής εισάγει λανθασμένο κωδικό. 2. Το σύστημα περιμένει εισαγωγή έγκυρου κωδικού. Διόρθωση πελάτη Κύριος Χρήστης: Διαχειριστής Περίπτωση Χρήσης: Διόρθωση Πελάτη Βασικό Σενάριο: 1. Ο διαχειριστής ανοίγει την φόρμα διόρθωσης Πελάτη. 2. Το σύστημα ζητά τον κωδικό του πελάτη. 3. Ο διαχειριστής εισάγει τον κωδικό. 4. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του πελάτη. 5. Ο διαχειριστής διορθώνει τα στοιχεία που είναι λανθασμένα ή μη έγκυρα. 6. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση δεδομένων. 7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. 8. Ο διαχειριστής κλείνει την φόρμα διόρθωσης. Εναλλακτικό σενάριο: 1. Ο διαχειριστής εισάγει λανθασμένο κωδικό. 2. Το σύστημα περιμένει εισαγωγή έγκυρου κωδικού. 36

37 4.3.5 Διαγραφή Απόσυρση Ταινίας Κύριος Χρήστης: Διαχειριστής Σύντομη Περιγραφή: Ο διαχειριστής εξετάζει κάθε εξάμηνο της κινήσεις των ταινιών. Βασική ροή: 1. Ζητείται η εμφάνιση των στοιχείων των ταινιών από το σύστημα. 2. Εμφάνιση στοιχείων. 3. Εύρεση ταινίας με καμία κίνηση. 4. Διαγραφή ταινίας. 5. Ενημέρωση του συστήματος. Δ ιαγραφή Πελάτη Κύριος Χρήστης: Διαχειριστής Σύντομη Περιγραφή: Ο διαχειριστής εξετάζει κάθε εξάμηνο της κινήσεις των πελατών. Βασική ροή: 1. Ζητείται η εμφάνιση των στοιχείων των πελατών από το σύστημα. 2. Εμφάνιση στοιχείων. 3. Εύρεση πελάτη με καμία κίνηση. 37

38 4. Διαγραφή πελάτη. 5. Ενημέρωση του συστήματος Αναζήτηση Αναζήτηση με βάση τον πελάτη Βασική Ροή: Ο υπάλληλος τυπώνει το όνομα ενός πελάτη στη φόρμα αναζήτησης και έπειτα πατάει το κουμπί αναζήτησης. Το σύστημα επιβεβαιώνει/ελέγχει τη φράση/όνομα και έπειτα ψάχνει στη Βάση Δεδομένων και ανακτά όλες τις ταινίες οι οποίες σχετίζονται με το συγκεκριμένο πελάτη. Το σύστημα ανακτά τις βασικές πληροφορίες του εκάστοτε πελάτη κάθε φορά, όπως: τον κωδικό των ταινιών και τους τίτλους τους, τον κωδικό και το όνομα του πελάτη καθώς και τις ημερομηνίες που έγιναν οι δανεισμοί. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα από ταινίες στη σελίδα Αποτελεσμάτων, με τις ταινίες ταξινομημένες με βάση τον κωδικό τους. Εναλλακτική Ροή: Ι.Δεν υπάρχει φράση για αναζήτηση. 2. Ο πελάτης δεν έχει δανεισμούς στο λογαριασμό του. 3. Ο πελάτης έχει διαγραφεί από το σύστημα για το λόγω ότι δεν είχε καμιά κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναζήτηση με βάση την ταινία Βασική Ροή: Ο υπάλληλος τυπώνει τον τίτλο μιας ταινίας στη φόρμα αναζήτησης και έπειτα πατάει το κουμπί αναζήτησης. Το σύστημα επιβεβαιώνει/ελέγχει τη 38

39 φράση/τίτλο και έπειτα ψάχνει στη Βάση Δεδομένων και ανακτά όλους τους πελάτες οι οποίοι σχετίζονται με την συγκεκριμένη ταινία. Το σύστημα ανακτά τις βασικές πληροφορίες του εκάστοτε πελάτη κάθε φορά, όπως: τον κωδικό των ταινιών και τους τίτλους τους, τον κωδικό και το όνομα του πελάτη καθώς και τις ημερομηνίες που έγιναν οι δανεισμοί. Το σύστημα εμφανίζει τη λίστα από πελάτες στη σελίδα Αποτελεσμάτων, με τους πελάτες ταξινομημένους με βάση τον κωδικό τους. Εναλλακτική Ροή: 1. Δεν υπάρχει φράση για αναζήτηση. 2. Η ταινία δεν έχει δανειστεί. 3. Η ταινία έχει διαγραφεί από το σύστημα για το λόγω ότι δεν είχε καμιά κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. 39

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα Διαγράμματα Ροής Δεδομένων - ΔΡΔ (Data Flow Diagrams - DFDs) (DeMarco[79]) αναπαριστούν ένα σύστημα λογισμικού με βάση τα δεδομένα που παράγονται ή διακινούνται σ αυτό. Αποτελούν μια λογική αναπαράσταση του συστήματος, χωρίς να περιέχουν πληροφορίες για το υλικό, το λογισμικό ή τα αρχεία που το αποτελούν. Για τους λόγους αυτούς, τα ΔΡΔ είναι κατάλληλα για την κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος και από μη ειδικούς. Σε κάθε ΔΡΔ αναπαρίσταται η πορεία (ροή) που ακολουθεί κάθε τμήμα δεδομένων από το σημείο δημιουργίας του, έως το σημείο εξόδου από το σύστημα (Date C.J, 1983). Η βασική οντότητα είναι η ροή δεδομένων (data flow), η οποία απεικονίζει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα συστατικά μέρη του συστήματος. Τα δεδομένα εισέρχονται στο σύστημα από τις πηγές δεδομένων (data sources) και εγκαταλείπουν το σύστημα στις καταβόθρες δεδομένων (data sinks). Οι δύο αυτές οντότητες αναπαριστούν το περιβάλλον του συστήματος. Σύμφωνα με τα ΔΡΔ, ένα σύστημα θεωρείται ότι επεξεργάζεται πληροφορίες που παράγουν οι πηγές και στέλνει τα αποτελέσματα στις καταβόθρες. Οι οντότητες του συστήματος που εκτελούν την επεξεργασία καλούνται διεργασίες (processes). Μέσα σ' ένα σύστημα λογισμικού, οι ροές δεδομένων εισέρχονται σε μια διεργασία, υφίστανται την κατάλληλη επεξεργασία και εξέρχονται από αυτή (Date C.J, 1998). Πολλές φορές είναι απαραίτητη η προσωρινή ή όχι αποθήκευση των δεδομένων σε οντότητες που λέγονται αποθήκες δεδομένων (data stores). Με τις αποθήκες δεδομένων επικοινωνούν μόνο οι διεργασίες, οι οποίες είτε γράφουν είτε διαβάζουν δεδομένα (δηλαδή δεν επιτρέπεται να συνδεθούν απευθείας δύο αποθήκες δεδομένων. Τα μεγάλα και περίπλοκα συστήματα απαιτούν συχνά τεχνικές τέτοιες, που να μπορούν να διασπάσουν το όλο σύστημα σε μικρότερες νοηματικές ομάδες λογικού μεγέθους, οι οποίες θα επιτρέπουν τη γρήγορη αναφορά στην περιγραφή οποιουδήποτε μέρους του όλου συστήματος. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως 40

41 «βαθμιδοποίηση» (levelling-επίπεδα) και αποτελεί μια προσέγγιση λειτουργικής «αποσύνθεσης» των προδιαγραφών του συστήματος, στην οποία το σύστημα περιγράφεται σε διάφορα βαθμιδωτά στάδια με αύξοντα βαθμό λεπτομερειών. Το υψηλότερο επίπεδο (βαθμίδας) ονομάζεται Γενικό Διάγραμμα (context diagram) και παρουσιάζεται σαν ένας μεγάλος κύκλος που απεικονίζει το όλο σύστημα. Το επόμενο επίπεδο ονομάζεται Επίπεδο Μηδέν {0} (zero level) και παρουσιάζει τις κύριες διαδικασίες του συστήματος. Κάθε μια από αυτές τις διαδικασίες μπορεί να αναλυθεί λεπτομερέστερα σε ένα μεγαλύτερο βαθμό, που ονομάζεται Επίπεδο Ένα {1} (Π. Χατζόγλου,1994). Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα Διαγράμματα Ροής Δεδομένων του επιπέδου 0 και επιπέδου Επίπεδο 0 41

42 5.2 Επίπεδο 1 42

43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Όνομα πεδίου Code_Customer Surname Name _Customer Επεξήγηση Ο κωδικός του πελάτη προσδιορίζει μονοσήμαντα τον κάθε πελάτη. Δεν υπάρχουν πελάτες με τον ίδιο κωδικό. Αναφέρεται στο επίθετο του πελάτη. Υπάρχει η περίπτωση περισσότεροι του ενός πελάτες να έχουν το ίδιο όνομα. Αναφέρεται στο επίθετο του πελάτη. Υπάρχει η περίπτωση περισσότεροι του ενός πελάτες να έχουν το ίδιο όνομα. Address Αναφέρεται στη ταχυδρομική διεύθυνση του πελάτη. City Tel Mobile Αναφέρεται στη πόλη όπου ο πελάτης έχει μόνιμη κατοικία. Αναφέρεται στο σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας με τον πελάτη. Αναφέρεται στο τηλέφωνο επικοινωνίας με τον πελάτη ανά πάσα στιγμή. Αναφέρεται στη ταχυδρομική διεύθυνση του πελάτη μέσω ΐ^ «ι^. Afm Birthday_Customer Αναφέρεται στον αριθμό ταυτότητας κάθε πολίτη. Αναφέρεται στην ημερομηνία γενεθλίων κάθε πελάτη. Code_Movie Αναφέρεται στον μοναδικό κωδικό που 43

44 αναγράφεται επάνω στην ταινία. Title Releaseyear Duration CopiesTotal CopiesAvailable Category Movie_Cost Type ReceiptDate Name_Actor Αναφέρεται στον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναφέρεται στο έτος παραγωγής της κάθε ταινίας. Αναφέρεται στην διάρκεια της ταινίας. Αναφέρεται στα αντίγραφα που έχει κάθε ταινία στο κατάστημα. Αναφέρεται στον αριθμό διαθέσιμων αντιτύπων στο κατάστημα. Αναφέρεται στο είδος της ταινίας π.χ. τρόμου, φαντασίας κλπ. Αναφέρεται στο κόστος αγοράς της ταινίας. Αναφέρεταιστοείδοςενοικιαζόμενου στοιχείου, π.χ. Ταινία, Παιχνίδι Υπολογιστή, κλπ. Αναφέρεται στην ημερομηνία αγοράς της ταινίας. Αναφέρεται στο όνομα του κάθε ηθοποιού. Name_Director Αναφέρεται στο όνομα σκηνοθέτη/ παραγωγού της κάθε ταινίας. Code_Rent Moviecode_Rent Customercode Dateout Datein Rcost Αναφέρεται στο κωδικό επιστροφής. Αναφέρεται στο κωδικό επιστροφής κάθε ταινίας. Αναφέρεται στο κωδικό που έχει κάθε πελάτης κατά την διάρκεια επιστροφής της ταινίας. Αναφέρεται στην ημέρα ενοικίασης κάθε ταινίας. Αναφέρεται στην ημέρα επιστροφής κάθε ταινίας. Αναφέρεται στο κόστος ενοικίασης της ταινίας. 44

45 Destruction Λογικό πεδίο που δηλώνει εάν η ταινία καταστράφηκε. Loss IsBack Users_Code Users_Name Users_Pass Users_role Λογικό πεδίο που δηλώνει απώλεια της ταινίας. Λογικό πεδίο που δηλώνει επιστροφή της ταινίας (ακόμη και κατεστραμμένης ή απώλεια) Ο κωδικός του χρήστη του συστήματος Το όνομα του χρήστη Το password του χρήστη Ο ρόλος του κάθε χρήστη π.χ. Υπάλληλος, Πελάτης, Ιδιοκτήτης. Πίνακας 6.1 Η εφαρμογή μας χρησιμοποιεί μια Βάση Δεδομένων της Microsoft Access για την μόνιμη αποθήκευση των απαραίτητων δεδομένων. Η Access χρησιμοποιεί σχεσιακές βάσεις δεδομένων, οι οποίες υλοποιούνται με διαφορετικούς πίνακες συνδεμένους μεταξύ τους. Ο σχεδιασμός και ο διαχωρισμός των πινάκων για την αποθήκευση των δεδομένων γίνεται με βάση την διαδικασία της Κανονικοποίησης. Κανονικοποίηση είναι η τυπική διαδικασία, η οποία ομαδοποιεί τα δεδομένα σε μια φόρμα κατάλληλη, για να αυξήσει την απόδοση του σχεσιακού συστήματος Βάσεων Δεδομένων, να μπορεί να αντέξει στο χρόνο και να ελαχιστοποιήσει την επίδραση όποιων μελλοντικών αλλαγών στη σταθερότητα του συστήματος. Στην ουσία, με τη διαδικασία της κανονικοποίησης των δεδομένων επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή οργάνωσή τους, άρα και ο καλύτερος δυνατός σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων που θα προκύψει. Η διαδικασία της κανονικοποίησης έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με τον τρόπο, με τον οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα στη βάση και που μπορεί, αν δεν προβλεφτούν από την αρχή σωστά, να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες, που είναι γνωστές ως προβλήματα ή ανωμαλίες τροποποιήσεων. 45

46 Εδώ θα αναλύσουμε πως τα πρωταρχικά στοιχεία μας διαμορφώθηκαν μέσα από διακριτά στάδια Κανονικοποίησης στους τελικούς πίνακες με τη μορφή που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή. Αρχικά παρουσιάζουμε μια λίστα με όλα τα πεδία που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή μαζί με την περιγραφή της χρήσης τους. 6.1 Μη κανονική μορφή δεδομένων Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ο δανεισμός ταινιών (και η επιστροφή φυσικά). Αν θέλαμε απλά να καταγράφουμε όλες τις κινήσεις που γίνονται σε μορφή πίνακα (π.χ. του Excel), θα μπορούσαμε να έχουμε το παρακάτω: Επίθετο Όνομα Διεύθυνση Τίτλος Διάρκεια Κόστος Ποσότητα Αποθήκης Ημερομηνία Ενοικίασης Κόστος Ενοικίασης Γεωργίου Γιώργος Ιανού 2 Αυτό /11/ Ένας /11/ Ιωάννου Γιάννης Δερείας 3 Ένας /10/ Πίνακας 6.2 Αυτό /11/ η κανονική μορφή δεδομένων Ο πρώτος βαθμός κανονικοποίησης ορίζει ότι: - τα δεδομένα μιας γραμμής πρέπει να έχουν ατομικές τιμές (δηλαδή απαγορεύονται πολλαπλές τιμές σε ένα κελί) - κάθε γραμμή πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο μοναδικό πεδίο (το κλειδί) 46

idipethe ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας

idipethe ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ idipethe Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας Warehouse Management System for the Municipal Theater of Kavala Σπουδαστές: Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων» Φοιτητής: Διακοβασίλης Κωνσταντίνος ΑΕΜ:825 Επιβλέπων καθηγητής: Θανάσης Πασχαλίδης 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.

Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ψηλιούρης Αθανάσιος ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΣ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΡΕΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εκπονηθείσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ERP Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ERP Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \ ι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB-BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB-BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ιλιπρλν Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ WEB-BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΟΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΣΙΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο Β Τάξη ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιάτας Δ., Γώγουλος Γ., Κοτίνη Ι., Κυριακάκη Γ., Μωράκης Δ., Τζελέπη Σ., Φραγκονικολάκης Μ. Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Βασιλική Καλημέρη ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Μ.:657 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟMIAΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ERP DRP Just In Time

ERP DRP Just In Time Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ T.E.I. OF EPIRUS ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Π T

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη Διαδικτυακής εφαρμογής Βάσης Δεδομένων για το τμήμα πληροφορικής Νοσοκομείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΑΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Δρ Δ.

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΑΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Δρ Δ. ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ- Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΑΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Δρ Δ. ΚΥΔΡΟΣ 1 ΣΕΡΡΕΣ, ΜΑΪΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή 23 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Στο πρώτο μέρος: αναδεικνύεται η σημασία των δεδομένων και σκιαγραφείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη και παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) Entersoft Business Suite: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS SOLUTION NAVISION 4.00 ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε-DSS ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΜΙCROSOFT BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product version: 3.0 SiEBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα