Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο"

Transcript

1 Οδηγός Καλής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

2 Περιεχό μενα Η ΧΕΝ στο διαδίκτυο Το πλαίσιο χρήσης των νέων τεχνολογιών μέσα στη ΧΕΝ Ο χάρτης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης Κοινωνική Δικτύωση: Χρήσιμες συμβουλές Συμβουλές προς «ναυτιλλόμενες»! Βάλτε το εικονικό «σπίτι» σας σε τάξη Γενικές πληροφορίες

3 Η ΧΕΝ στό Διαδι κτυό Τ ο Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να γίνουν ένα α- ποτελεσματικό και οικονομικό εργαλείο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προώθησης των δράσεων και των ιδεών μας. Ήδη, μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, ανάμεσά τους και η ΧΕΝ, τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά για την προώθηση των στόχων τους, για ενημέρωση και για να επιτύχουν τη συνηγορία μιας ευρύτερης κοινωνικής ομάδας στα θέματα που προωθούν και υποστηρίζουν. Αναμφίβολα, έχει εξελιχθεί σε ένα μέσο διατήρησης του ενδιαφέροντος της ευρύτερης κοινότητας, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Η ΧΕΝ Ελλάδος από το 2004 έχει δημιουργήσει και διατηρεί ιστοσελίδα, στην οποία είναι αναρτημένες πληροφορίες που αφορούν την ιστορία και την εξέλιξή της, τη διοίκηση, τα προγράμματα και τις εκδόσεις της. Κάποια από αυτά τα στοιχεία ανανεώνονται περιοδικά και κάποια άλλα παραμένουν σταθερά. Επίσης, τοπικά Κέντρα, όπως το Σωματείο της Θεσσαλονίκης, η ΧΕΝ Γλυφάδας, η ΧΕΝ Θήβας και η ΧΕΝ Παιανίας, δημιούργησαν τις δικές τους ιστοσελίδες. Από την άλλη η ΧΕΝ Ιωαννίνων διαθέτει blog. Από το Δεκέμβριο του 2012 η ΧΕΝ Ελλάδος δημιούργησε σελίδα στο Facebook, με την πρόθεση να δικτυωθεί με φορείς και άτομα και να προβάλλει δράσεις προγράμματα, τα οποία προωθούν τους στόχους της. Μέχρι τη στιγμή που γράφεται ο οδηγός, 11 τοπικά Κέντρα έχουν δημιουργήσει με τη σειρά τους ανάλογες σελίδες (Βόλος, Ζάκυνθος, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κηφισιά, Κομοτηνή, Παιανία, Πειραιάς, Ρέθυμνο, Ρόδος). Ο οδηγός αυτός έχει διττό στόχο: από τη μια να αναδείξει τα οφέλη της ηλεκτρονικής παρουσίας μας στο διαδίκτυο και από την άλλη να τονίσει όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε αυτό το εργαλείο να χρησιμοποιείται σωστά και να έχει τα θετικά αποτελέσματα, που όλες μας προσδοκούμε.

4 Τό πλαι σιό χρή σής των νε ων τεχνόλόγιων με σα στή ΧΕΝ Ο ι αρχές χρηστής διοίκησης και λογοδοσίας της Π/ΧΕΝ (Standards of Good Management and Accountability) βασίζονται στη Διεθνή Χάρτα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για τους φορείς που είναι υπόχρεοι να λογοδοτούν. Αποτελούν μια κοινή δέσμευση για τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τo κύρος των Μ.Κ.Ο και επιπλέον ορίζουν κοινές αρχές, πολιτικές και πρακτικές αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της διαφάνειας και της λογοδοσίας ενθαρρύνουν την επικοινωνία βελτιώνουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα Το Μάιο του 2009 η ΧΕΝ Ελλάδος συμπεριέλαβε τις αρχές αυτές στο επικαιροποιημένο «Αλφαβητάρι της Διοίκησης», δηλαδή τον εσωτερικό κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της ΧΕΝ στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο που αφορά την επικοινωνία, ως ένα σημαντικό κομμάτι της δουλειάς της ΧΕΝ τοπικά εθνικά και παγκόσμια, στα ουσιώδη στοιχεία συμπεριλαμβάνεται η χρήση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την αναγνωρισιμότητα της οργάνωσης και η τακτή επικοινωνία με τα μέλη και την ευρύτερη κοινότητα, αλλά και με την Παγκόσμια και άλλες εθνικές ΧΕΝ. Η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί ένα από τα μέσα για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων. Όσο σημαντική είναι η επικοινωνία άλλο τόσο είναι και η διαχείριση των πληροφοριών. Η Π/ΧΕΝ, και κατ επέκταση η εθνική, διαχειρίζεται τις πληροφορίες, διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ορθότητα, την ακεραιότητα, την αξιοπιστία, την α- ποτελεσματικότητα και την ανταποδοτικότητα. Τα παραπάνω διασφαλίζονται όταν: Τα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούμε είναι επικαιροποιημένα, α- κριβή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας Υπάρχουν/έχουν σχεδιαστεί πολιτικές και διαδικασίες για την αποθήκευση πληροφοριών, την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη σωστή χρήση και την πρόσβαση σε αυτές Υπάρχει σχεδιασμός για τη χρήση και τη διαχείριση συστημάτων πληροφόρησης που διευκολύνουν τη δουλειά μας Υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός και γίνεται εκπαίδευση για τη σωστή χρήση του λογισμικού Έχει οριστεί κάποια από εμάς ως υπεύθυνη για να παρακολουθεί και να επιμελείται θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.

5 Ο χα ρτής των κόινωνικων με σων δικτυ ωσής 2Bfreedom_flatworld_spacecucciolo.jpg

6 Κόινωνική Δικτυ ωσή: Χρή σιμες συμβόυλε ς Είτε είμαστε «καινούργιες» είτε «παλιές» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό να κατανοούμε ότι πρέπει να είναι διαφορετικό το σκεπτικό μας και το ύφος μας, όταν πρόκειται να προβάλλουμε δράσεις ή/και ιδέες της Οργάνωσης, από εκείνο που έχουμε στην προσωπική μας σελίδα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τους κανόνες «καλής συμπεριφοράς» στο διαδίκτυο και να τους εφαρμόζουμε. Πριν δοκιμάσουμε τη στρατηγική μας, χρειάζεται να κατανοήσουμε τον περίγυρο, να γνωρίσουμε το μέσο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, ώστε να αποφύγουμε αποτελεσματικότερα τις «παγίδες» του. Η κοινωνική δικτύωση είναι μια πραγματικότητα με πολλές αναγνώσεις. Οκτώ στους δέκα Έλληνες εργαζόμενους (80%) έχουν προφίλ σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης (social media), ενώ στην Αυστραλία και στη Γερμανία το ποσοστό είναι 69% και 54%, αντίστοιχα. Η πλειοψηφία (64%) χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνεί με την οικογένεια, τους φίλους και τους γνωστούς. Το 49% πιστεύει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στην εύρεση εργασίας. Επιπλέον, το 60% αναζητά πληροφορίες για έναν εργοδότη στο διαδίκτυο για να προετοιμαστεί για μια συνέντευξη εργασίας, ενώ το 39% θεωρεί αξιόπιστες τις πληροφορίες που τελικά βρίσκει. Είναι εντυπωσιακό το ότι το 52% δήλωσε ότι δεν θα έκανε αίτηση σε έναν πιθανό εργοδότη, εάν υπήρχαν αρνητικές κριτικές για αυτόν. Συμπεραίνουμε με μια πρώτη ματιά, ότι καθημερινά πολλοί Έλληνες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουν, να βρουν και να μοιραστούν πληροφορίες. Αποτελούν μέσα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και οι απόψεις που διαχέονται μέσα από αυτά επηρεάζουν τις απόψεις του χρήστη σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μια πρόσφατη έρευνα προσπαθεί να εξηγήσει το πώς οι γυναίκες επηρεάζουν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Μερικά στοιχεία είναι πράγματι συγκλονιστικά: το 86% των γυναικών διαθέτουν λογαριασμό σε κάποιο από τα μέσα. Μάλιστα, πολλές έχουν μέχρι και 2.2 λογαριασμούς (κατά μέσο όρο), με πιο διαδεδομένο το Facebook σε ποσοστό 81%. Ο μέσος όρος ενασχόλησης με το «σερφάρισμα» στο διαδίκτυο, είναι 12 ώρες την εβδομάδα. Επίσης, η έρευνα έδειξε ότι οι γυναίκες, που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, γίνονται κοινωνοί πληροφοριών, που αφορούν καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες και τα εμπιστεύονται, όταν θέλουν να επιλέξουν. Επίσης, δε διστάζουν να Από την Weber Shandwick με δείγμα 2000 γυναίκες, χρήστες του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor (2011) από τη Randstad σε δείγμα 405 εργαζομένων. μοιραστούν την άποψή τους για ένα προϊόν ή υπηρεσία που χρησιμοποίησαν, μέσα από φόρουμ, ιστοσελίδες κ.λπ. Η προτίμηση των γυναικών σε συγκεκριμένα κοινωνικά μέσα ποικίλλει. Έτσι οι νεότερες γυναίκες προτιμούν το you Tube, το Google+ και το Twitter, ενώ σχεδόν κάθε γυναίκα που χρησιμοποιεί τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης διατηρεί λογαριασμό στο Facebook (97%).

7 Τι να πόυ με; Από τη στιγμή που θα αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο για να προβάλλουμε τη δράση ή την άποψη του τοπικού Κέντρου ή της ομάδας μας, θα πρέπει να φροντίσουμε, ώστε η επικοινωνία να είναι ενδιαφέρουσα, τίμια και ανοιχτή. Η διαδικτυακή παρουσία μας οφείλει να διασφαλίζει, ότι η εικόνα μας προς το ευρύτερο κοινό είναι ενιαία και σύμφωνη με τις αξίες και τους σκοπούς της ΧΕΝ. Οι χώροι κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν από τη φύση τους μια διαδραστική επικοινωνία. Μια γενική αρχή: για κάθε μια δική σας δημοσίευση να υπάρχουν και άλλες που αφορούν αντίστοιχες οργανώσεις με συναφείς σκοπούς, με στόχο, αφενός την προώθηση των θεμάτων που αποτελούν προτεραιότητα για την Οργάνωση και το τοπικό σας Κέντρο και, αφετέρου τη δικτύωση με άλλους φορείς. Πόυ να τό πόυ με; Στο σύνδεσμο θα βρείτε τα πιο γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως καταγράφονται σήμερα, με βάση κριτήρια, όπως η επισκεψιμότητα και ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών. Κάθε μέσο έχει το δικό του, αρκετά συγκεκριμένο, προφίλ μελών. Η επιλογή σας θα πρέπει να γίνει ανάλογα με τους στόχους που έχετε θέσει, σχετικά με την παρουσία σας στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτήν την επιλογή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα του μέσου, το κοινό στο οποίο απευθύνεται και η εγκυρότητά του. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ασφάλεια δεδομένων που προσφέρει στους χρήστες και οι διαθέσιμες επιλογές για την δημιουργία ενός προσαρμοσμένου, στις ανάγκες κάθε χρήστη, προφίλ.

8 Πως να τό πόυ με; Τ ο Διαδίκτυο είναι μια πιο χαλαρή μορφή επικοινωνίας από τον επίσημο «επαγγελματικό» τρόπο όμως, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα, όπως τη γραπτή επικοινωνία ή την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο. Ό,τι γράφουμε στο διαδίκτυο, είναι δημόσιο και μπορεί να το αναζητήσει ο οποιοσδήποτε. Δεν χρησιμοποιούμε τον ίδιο λόγο, όπως π.χ συντομεύσεις που θα χρησιμοποιούσαμε σε μια φιλική επικοινωνία ή στον προσωπικό μας λογαριασμό και γενικά, σκεφτόμαστε πριν αναρτήσουμε κάτι που μπορεί να είναι ανακριβές, προσβλητικό ή ακραίο. Έχουμε πάντοτε στο νου μας, ότι οι αναρτήσεις ή τα σχόλιά μας γίνονται στο όνομα της ΧΕΝ και ότι η οργάνωση θα χαρακτηριστεί αρνητικά στην περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή ακραία.

9 Πρόφυ λαξή τόυ δήμό σιόυ πρόφι λ Ε ίναι πολύ κοινό το φαινόμενο του «τρολαρίσματος» (κακόβουλη και συνεχής επίθεση με κυνικά ή σαρκαστικά σχόλια, συνήθως από ανώνυμους χρήστες). Αυτό πρέπει να διαχωρίζεται από μια κριτική απάντηση, που μπορεί να εμφανιστεί ως απόκριση σε μια ανάρτηση που κάναμε. Η λύση είναι να παρακολουθούμε τον/τους λογαριασμούς (Facebook, Twitter, blog και forum), να απαντούμε ευγενικά και όσο γίνεται πιο ιδιωτικά, διαχωρίζοντας αυτούς που εκφράζουν μια ειλικρινή άποψη, από αυτούς που είναι «δύσκολοι», απλά για να προκαλέσουν ένταση.

10 Συμβόυλε ς πρός «ναυτιλλό μενες»! Ν α αντιμετωπίζετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας: εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Παρουσιαστείτε, όπως θα θέλατε να παρουσιάζεστε σε αυτά, αν θα είχατε την ευκαιρία. Μπορεί να μη το φαντάζεστε, αλλά είστε υπόλογες σύμφωνα με το νόμο, αν γραφτεί κάτι προσβλητικό. Να έχετε πάντα τον έλεγχο της εικόνας του ιστότοπου, του λογαριασμού facebook, του twitter, του blog σας. Να προσέχετε ποιός κάνει αναρτήσεις ή σε ποιόν δίνετε το δικαίωμα να κάνει αναρτήσεις και για ποιο σκοπό. Σε καμία περίπτωση, η παρουσία της ΧΕΝ στο διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως βήμα για επαγγελματικήπροσωπική προβολή μελών του τοπικού Κέντρου ή/και τρίτων. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας. Συζητείστε μεταξύ σας, ώστε να είστε βέβαιες, ότι όλες όσες εμπλέκονται καταλαβαίνουν τις βασικές αρχές και συμφωνούν με τη στρατηγική της οργάνωσης για τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτές.

11 Βα λτε τό εικόνικό «σπι τι» σας σε τα ξή Ναι - Συμπληρώστε ορθά το διαδικτυακό προφίλ με τις σωστές πληροφορίες για την Οργάνωση. Χρησιμοποιήστε το λογότυπό σας, ως φωτογραφία. Ορίστε διαχειριστές των ιστοχώρων, κρατείστε τα password & σε ένα σημείο, ώστε να τα έχουν υπόψη τους και άλλοι, σε περίπτωση που χρειαστεί. Όχι - Μη χρησιμοποιείτε φωτογραφίες που δεν είναι δικές σας ή δεν ξέρετε την πηγή τους (πιθανά να υπάρχει θέμα χρήσης τους). Το ίδιο ισχύει για τη χρησιμοποίηση προσωπικών φωτογραφιών (αυτές είναι για τα προσωπικά σας blog κλπ). Ναι - Διαφορετικοί λογαριασμοί για τις προσωπικές σας επαφές Ναι - Μπορείτε να έχετε το προφίλ σας «κλειστό» ή ανοιχτό ανάλογα με το πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε. Βάλτε ένα φίλτρο σε αυτούς που αποδέχεστε ως φίλους. Όπως λέει και η παροιμία «Δείξε μου το φίλο σου», η ρήση μετράει και στο διαδίκτυο, οι άλλοι μας κρίνουν και από αυτό. Όχι - Μην κάνετε άσκοπες αναρτήσεις χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να έχετε κάτι «φρέσκο» να πείτε (κάντε α- ναρτήσεις μια δυο φορές τη βδομάδα), κρατάτε το προφίλ σας ζωντανό, με ενδιαφέρον. Ναι - Ελέγχετε την ορθογραφία και τα συντακτικά λάθη, όπως θα τα ελέγχατε και σε ένα έντυπο πριν τυπωθεί. Όχι - Μην στέλνετε αιτήματα για παιχνίδια, γενέθλια από το προφίλ της ΧΕΝ.

12 Γενικε ς πλήρόφόρι ες Τι είναι το διαδίκτυο (ίντερνετ); Το Διαδίκτυο (αγγλ. internet) είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο. Επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στα επιμέρους δίκτυα υπολογιστών, που είναι διασυνδεδεμένα σε αυτό ανά τον κόσμο, με τη χρήση τυποποιημένων κανόνων επικοινωνίας (πρωτόκολλα). Η γλώσσα του διαδικτύου Η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στο Διαδίκτυο είναι η Αγγλική. Χρησιμοποιούνται πλέον και άλλες γλώσσες, χωρίς όμως να αποφεύγονται δυσλειτουργίες και τεχνικά προβλήματα. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο Οι βιβλιοθήκες, τα Internet cafe και οι αίθουσες αναμονής αεροδρομίων είναι κάποιοι από τους δημόσιους χώρους, όπου υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές για το κοινό, με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις και πάρκα, ακόμα και σε ολόκληρες περιοχές, ανά τον κόσμο δίνεται αυτή η δυνατότητα της ασύρματης πρόσβασης (Wi-Fi). Τα σημεία αυτά ονομάζονται hotspot και η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται είτε δωρεάν σε όλους είτε επί πληρωμή. Πώς έχει επηρεάσει την επικοινωνία το Διαδίκτυο; Στο Διαδίκτυο, η επικοινωνία είναι άμεση και αμφίδρομη και γι αυτό το λόγο λιγότερο ελεγχόμενη, ως προς τα μηνύματα και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται. Το διαδίκτυο δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών και τη δυνατότητα επιλογής τους. Οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο Στο Διαδίκτυο, υπάρχουν συγκεντρωμένες γνώσεις από όλο το φάσμα των τεχνών και της επιστήμης. Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται ή ακόμη και να παράγει πληροφορίες και είναι μάλλον αδύνατο να υπάρχει άμεσος έλεγχος για την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο. Νομικά ζητήματα Η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η πορνογραφία, η ψευδοπροσωπία και η προσφορά παρανόμων προϊόντων είναι κάποια από τα υπαρκτά προβλήματα στο Διαδίκτυο και ο περιορισμός τους είναι ιδιαίτερα δύσκολος, καθώς δεν υπάρχει κάποια ενιαία κυβερνητική ή άλλη αρχή, η οποία ελέγχει το περιεχόμενο και την εγκυρότητα των πληροφοριών πριν αυτές δημοσιοποιηθούν. Βεβαίως, κρατικές υπηρεσίες και α- στυνομίες σε κάθε χώρα, καθώς και οι αντίστοιχες νομοθετικές ρυθμίσεις, παρεμβαίνουν για την αναστολή των αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται μέσω Διαδικτύου. Το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο Στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνεται το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Άρθρο 11 - Περί ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης). Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε τροπολογία σύμφωνα με την οποία «δεν μπορεί να επιβάλλεται περιορισμός επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των τελικών χρηστών, χωρίς να

13 προηγηθεί δικαστική απόφαση-εκτός από περιπτώσεις όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών και στις οποίες η απόφαση δύναται να είναι αντίστοιχη». Είναι σημαντικό, επίσης, να κατανοηθεί πως οι χρήστες του Διαδικτύου είναι πολίτες και θα πρέπει η εκάστοτε εθνική αρχή να μεριμνά για την επέκταση του δικτύου, ακόμα και σε περιοχές που η ιδιωτική πρωτοβουλία θεωρεί οικονομικά ασύμφορη την επέκταση, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση και ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση πρέπει να κατοχυρώνεται. Διαδικτυακοί κίνδυνοι Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο σήμερα δεν είναι ακίνδυνη, καθώς υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες και προκαλούνται ζημιές, τόσο στο λογισμικό και το υλικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Πρόκληση ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα Ο κύριος κίνδυνος για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι η μόλυνσή του με κάποιον ιό (κακόβουλο πρόγραμμα). Πολλές φορές ο ιός είναι «κρυμμένος» σε κάποιοφαινομενικά αθώο- αρχείο, όπως ένα κείμενο ή μια φωτογραφία. Όταν ο χρήστης δοκιμάσει να το χρησιμοποιήσει ο ιός επιμολύνει το σύστημα. Μπορεί να καταστρέψει αρχεία ή και ολόκληρο το σκληρό δίσκο του συστήματος. Άλλες φορές, η επιμόλυνση είναι αποτέλεσμα μιας επίσκεψης σε κάποιον ιστότοπο, χωρίς να εμφανισθεί κάποια ένδειξη λήψης αρχείου. Το πρόγραμμα worm(=σκουλήκι), έχει παρόμοια αποτελέσματα με τον ιό, αλλά, αντίθετα από αυτόν, έχει περισσότερη αυτονομία. H βλάβη που προκαλεί το worm δεν είναι τόσο ευρεία στο σύστημα, όσο στο δίκτυο σύνδεσης, επειδή καταναλώνει σημαντικό εύρος ζώνης (bandwidth). Άλλος κίνδυνος είναι ο Δούρειος Ίππος, ένα πρόγραμμα που ξεγελά το χρήστη του, ο οποίος χρησιμοποιώντας το νομίζει ότι εκτελεί κάποια εργασία, ενώ στην πραγματικότητα εκτελεί κάποια άλλη, συνήθως εγκατάσταση άλλων κακόβουλων προγραμμάτων. Αντίθετα από τους ιούς, οι δούρειοι ίπποι δεν επιμολύνουν αρχεία. Πρόκληση ζημιών σε προσωπικά δεδομένα Η μέθοδος υφαρπαγής προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκαλείται "Phishing" (παραφθορά της λέξης fishing = ψάρεμα). Ειδικότερα, ως phishing χαρακτηρίζεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων ( s) με σκοπό να προκαλέσουν την κλοπή εμπιστευτικών στοιχείων που ανήκουν στον παραλήπτη του μηνύματος. Τα μηνύματα αυτά «δείχνουν» να προέρχονται από κάποια τράπεζα και ζητούν από τον παραλήπτη με διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις την αποκάλυψη ευαίσθητων δεδομένων π.χ. τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του, τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης (PIN). Αν ο παραλήπτης αποκαλύψει τις πληροφορίες αυτές, οι δράστες (Phishers) εισβάλλουν άμεσα στο λογαριασμό του και μεταφέρουν τα διαθέσιμα χρήματα σε άλλον λογαριασμό. Είναι προφανές ότι οι Phishers με αυτή τη μέθοδο αποκτούν, για λογαριασμό τους ή

14 για λογαριασμό τρίτων, παράνομο περιουσιακό όφελος. Επειδή δε, γνωρίζουν ότι προβαίνουν σε παράνομη δραστηριότητα, το phishing συνιστά απάτη, κατά το άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο «όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών». Παρόμοια, αλλά σαφώς πιο επικίνδυνη, τεχνική/μέθοδος εξαπάτησης μέσω του διαδικτύου είναι το pharming. Ένα ειδικό πρόγραμμα εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας του συστήματος, διεισδύει στον υπολογιστή του χρήστη και το επηρεάζει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, ακόμα κι αν εκείνος πληκτρολογεί τη σωστή διεύθυνση του ιστότοπου που θέλει να επισκεφτεί, θεωρώντας πως βρίσκεται σε ασφαλή χώρο, ο συγκεκριμένος υπολογιστής τον οδηγεί μόνο σε πλαστές ιστοσελίδες. Ειδικότερα, αν πρόκειται για ιστοσελίδα τράπεζας, η προσπάθεια του θύματος να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του μέσω on-line banking καταλήγει στη μεταφορά των χρημάτων του στους δράστες (Pharmers). Το pharming, βαθμιαία εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες μορφές εγκληματικότητας στο διαδίκτυο και συνιστά παραβίαση απορρήτου κατά το άρθρο 370Γ 2 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο «όποιος αποκτά πρόσβαση σε στοιχεία που έχουν εισαχθεί σε υπολογιστή ή σε περιφερειακή μνήμη υπολογιστή ή μεταδίδονται με συστήματα τηλεπικοινωνιών, εφόσον οι πράξεις αυτές έγιναν χωρίς δικαίωμα, ιδίως με παραβίαση απαγορεύσεων ή μέτρων ασφαλείας που είχε λάβει ο νόμιμος κάτοχός τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 29,00 ( )». Και οι δύο μέθοδοι μπορούν να τιμωρηθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Αρκετά προγράμματα περιήγησης (web browsers) αναγνωρίζουν τους ιστότοπους στους οποίους παραπέμπουν τα παραπλανητικά μηνύματα, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει σε ποσοστό 100%. Οι χρήστες είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς χρηματοπιστωτικός φορέας δεν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ανανεώσει προσωπικές πληροφορίες, ενώ ένας προστατευμένος ιστότοπος αρχίζει πάντα με το πρόθεμα https (secure/ασφαλής). Παραπλάνηση Πολλές φορές στο Διαδίκτυο εμφανίζονται πληροφορίες, οι οποίες είναι φαινομενικά ακριβείς ή αναφέρουν απόλυτα αξιόπιστους δημιουργούς ή πηγές. To κίνητρο για τέτοιες πράξεις είναι είτε η αποκομιδή ιδίου οφέλους είτε, απλά, η χαρά της παραπλάνησης των (αγνώστων) χρηστών. Ο όρος που περιγράφει αυτού του τύπου την παραπλάνηση είναι Hoax. Προστασία Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό: Χρήση τείχους προστασίας (firewall) Χρήση λογισμικού προστασίας (antivirus) ενάντια σε ιούς και προγράμματα κατασκοπείας (spyware). Συνεχής ενημέρωση των χρηστών.

15 Συνόψι ζόντας... Όταν αποφασίσουμε να κάνουμε χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης για την προώθηση των αρχών, των θεμάτων που μας απασχολούν ως Οργάνωση, των δράσεων, των υπηρεσιών μας κ.λπ. θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής: Τη γλώσσα: πρέπει να γράφουμε σωστά ελληνικά. Την πληροφορία που διαχέουμε: να είναι αξιόπιστη, να έχει ελεγχθεί και να αναφέρεται η πηγή από την οποία την έχουμε αντλήσει (π.χ. βιβλιογραφία) Το είδος της πληροφορίας: δεν αναρτούμε δημοσιεύσεις, απόψεις και σχολιασμούς που δεν συνάδουν με την ιστορία, την παράδοση, τις αρχές και τα πιστεύω της Οργάνωσης. Πρέπει να είμαστε σίγουρες ότι η δημοσίευση ή ο σχολιασμός προάγει το έργο μας και ενισχύει την κοινή μας εικόνα ως Οργάνωση. Σε κάθε περίπτωση, όσα γράφουμε, δε θα πρέπει να αποπροσανατολίζουν ή να μπερδεύουν τους αναγνώστες. Τα κείμενα ή το ύφος των δημοσιεύσεων που χρησιμοποιούμε για να προβάλλουμε τις εκδηλώσεις μας ως τοπικό Κέντρο: πριν προχωρήσουμε είναι σημαντικό να μιλήσουμε με ένα έμπειρο στέλεχος του τοπικού Κέντρου. Όσα γράφουμε για θέματα όπως π.χ. ο εθελοντισμός ή ο φεμινισμός: πρέπει να είναι απόλυτα τεκμηριωμένα και όχι ορισμοί που δίνουμε εμείς ως άτομα. Αν δεν γνωρίζουμε καλά το θέμα είναι καλύτερο να μην γράψουμε τίποτα. Αν είναι απόλυτη ανάγκη να τοποθετηθούμε ως Οργάνωση και να προβάλλουμε τις θέσεις μας για ένα συγκεκριμένο θέμα, τότε θα πρέπει να ζητηθεί η βοήθεια της ΧΕΝ Ελλάδος για να αποδοθούν αυτές με ακρίβεια και σαφήνεια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση και σε άλλους οργανισμούς και φορείς από τους οποίους μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες, ιδέες για δράσεις και υπηρεσίες.

16 χεν ελλάδος Αμερικής Αθήνα Τηλ.: Fax: Website: Facebook: https://www.facebook.com/xenellados

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 10. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Περιεχόμενα Επικοινωνία & Ιδιωτικότητα Πληροφορία στο Διαδίκτυο Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ. Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA Πρόεδρος HACFE Χρηματιστηριακή Απάτη Τι είναι η χρηματιστηριακή απάτη Τύποι χρηματιστηριακής απάτης Χρηματιστηριακή Απάτη, ορισμός Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για Ασφάλεια στo

Συμβουλές για Ασφάλεια στo Συμβουλές για Ασφάλεια στo 1 Το Facebook, ως το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στις μέρες μας, έχει διευκολύνει σημαντικά την επικοινωνία και έχει φέρει κοντά τους ανθρώπους ανά τον κόσμο. Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο Διαδίκτυο Διαδίκτυο Θετικά του Διαδικτύου Μη ενδεδειγμένη χρήση Χρήση χωρίς επιτήρηση από τους γονείς Χρήση για περισσότερη από 1,5 ώρα την ημέρα Ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης

Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης Περραιβού 40, Ανω Τούμπα T: 2310.943.054 54352, Θεσσαλονίκη Μ: 6978.284.405 W: www.servicepack.gr E: info@servicepack.gr Κορυφαίες συμβουλές πρόληψης Η πρόληψη των κυβερνοεγκλημάτων μπορεί να είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Fraud Prevention Forum 2013

Fraud Prevention Forum 2013 Το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο Η μεγαλύτερη κοινωνία στον κόσμο Ίσως η μεγαλύτερη εφεύρεση όλων των εποχών Παγκόσμιοι χρήστες διαδικτύου (εκατομ.) Οι χρήστες του διαδικτύου ξεπερνούν τα 2,5

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ III 18/11/2013 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Το έργο αυτό βρίσκεται υπό άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη-Εμπορική 3.0 Ελλάδα ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ποιες πληροφορίες είναι προσωπικά δεδομένα και δε θα ήθελες να τα μοιραστείς με άγνωστα άτομα; Το όνομα σου Την ηλικία σου Τη διεύθυνσή σου Το σχολείο σου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠ 7/ΑΠ 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)

Πολιτική Απορρήτου (07/2016) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πολιτική Απορρήτου (07/2016) Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. επαγγελματίες πωλητές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. επαγγελματίες πωλητές ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ επαγγελματίες πωλητές Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Προφίλ... 4 Βάλτε την επιχείρησή σας στο podilato.net... 5 Εγγραφή / Είσοδος... 5 Η Συνδρομή είναι δωρεάν!... 5 Ο Λογαριασμός Σας...

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς

Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς Περιεχόµενα 10 χρυσοί κανόνες για προστασία από ιούς και δούρειους ίππους...2 Πώς να προστατευτείτε από τους ιούς σελ. 1 10 χρυσοί κανόνες για προστασία από ιούς και

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας

8 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας 8 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Α ΤΑΞΗ TMHMA A1 ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΟΜΑΔΑ 3 Κορωνιός Σπύρος Γκανοπούλου Σωτηρία Ευαγγελάκου Βασιλική Δημητρόπουλος Μιχάλης Βισίλιας Παναγιώτης Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία. Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α.

Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία. Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α. Ψηφιακή Εμπιστοσύνη και Παιδεία Φραγκιαδάκης Ιωάννης ΚΕ.ΜΕ.Α. 1 Σε 1 λεπτό στο διαδίκτυο 204.000.000 αποστολές emails 1.300 νέοι χρήστες κινητών τηλεφώνων Συναλλαγές 6.000.000 ευρώ Αλλά και... 21 υποκλοπές

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο

Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στο διαδίκτυο Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Πρόεδρος Μ.Κ.Ο. ΝΕΟΙ, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Ευρωπαϊκή Ένωση Υιοθέτησε: Α) Το Νο 97/C70/01

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για ασφαλέστερο Internet

Συμβουλές για ασφαλέστερο Internet Συμβουλές για ασφαλέστερο Internet Πώς μπορώ να αποφύγω μηνύματα spamming; Χρησιμοποιώντας προγράμματα antivirus τα οποία και ανανεώνετε όσο συχνά πρέπει, μπορείτε να προστατευτείτε από μηνύματα spamming.

Διαβάστε περισσότερα

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία

Το να συκοφαντούμε ή να προσβάλουμε κάποιον στο Διαδίκτυο, μπορεί να θεωρηθεί δυσφήμιση ή εξύβριση ή κακόβουλη πράξη Ενδέχεται να επισύρει τιμωρία Το διαδίκτυο στη ζωή µας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φεβρουάριος, 2014 1 Θα µένατε ποτέ σε ένα πάρκο χωρίς επιτήρηση να συζητάτε, να παίζετε και δηµιουργείτε σχέσεις µε αγνώστους; 2 Θα µπαίνατε σε µια αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ Ασφάλεια και Κοινωνικά δίκτυ Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... ... 2 Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα... 2 Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 3 Να επεξεργαστώ τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 5 Να προσθέσω, επεξεργαστώ, να διαγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Ασφάλεια στο διαδίκτυο για ενήλικες Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Σήμερα, σχεδόν όλοι συμφωνούν πως τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας

ERGASIA.GR. Συν-εργαστείτε μαζί μας ERGASIA.GR Συν-εργαστείτε μαζί μας 1.000.000 επισκέψεις μηνιαίως! Το ergasia.gr ξεκίνησε την λειτουργία του τον Μάρτιο του 2014 και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αναρριχήθηκε ανάμεσα στις πρώτες ιστοσελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος

Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος Ασφάλεια στο διαδίκτυο Γονικός Έλεγχος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Συμβουλές για την προστασία των παιδιών Εργαλεία Γονικού ελέγχου Σύντομη παρουσίαση δύο αντιπροσωπευτικών εργαλείων γονικού ελέγχου Πηγές Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ GOOGLE Ο αριθμός των κατοίκων της Ελλάδας με πρόσβαση στο διαδίκτυο ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια.

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου.

1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου. 1 η ΗΜΕΡΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ: «Οι µορφές βίας κατά των παιδιών στη σύγχρονη κοινωνία» Πρακτικές Συµβουλές για Ασφαλή Χρήση του ιαδικτύου Γιάννης Νάνος Καθηγητής Mediterranean College Τµήµα Πληροφορικής Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Portal Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας και 10 υποκατηγορίες Δημιουργούμε έως 10 κατηγορίες αρθρογραφίας που η κάθε μια μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U e-shop Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Κατάλογος προϊόντων για πώληση Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγου απεριόριστου αριθμού προϊόντων και κατηγοριών. Εμφάνιση χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο ιαδίκτυο

Ασφάλεια στο ιαδίκτυο Ασφάλεια στο ιαδίκτυο Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας για µηχανές και ανθρώπους Οµάδα Project Α Λυκείου Σχολικό έτος: 2011-2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι μαθητές του project «Ασφάλεια στο διαδίκτυο-κίνδυνοι- Τρόποι προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούμε αξιολογήστε την σπουδαιότητα του θέματος των διαδικτυακών ταυτοτήτων για τις παρακάτω ομάδες:

1. Παρακαλούμε αξιολογήστε την σπουδαιότητα του θέματος των διαδικτυακών ταυτοτήτων για τις παρακάτω ομάδες: Καλώς ήρθατε Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όρος "Διαδικτυακή ταυτότητα" περιγράφει το πλήρες σύνολο των χαρακτηριστικών που σας χαρακτηρίζουν και τα οποία μοιράζεστε μέσω του διαδικτύου (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Ερευνητική Εργασία Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 1 Ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Τμήμα Α6 Κορωπί, 2012-2013 (Α τετράμηνο) Συντελεστές: ΑΗΔΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΝΑΙ ΟΡΓΚΕΣΤΑ ΘΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΆΡΕ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΟΥ

ΠΆΡΕ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΟΥ ΠΆΡΕ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΑ ΧΈΡΙΑ ΣΟΥ Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2012 ISBN: 978-92-79-22653-3

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 2. Τι χρειάζεται να έχω εγκαταστήσει στον υϖολογιστή μου για να δω ένα βίντεο στο YouTube;

Αντί προλόγου. 2. Τι χρειάζεται να έχω εγκαταστήσει στον υϖολογιστή μου για να δω ένα βίντεο στο YouTube; Περιεχόμενα Αντί προλόγου...9 Πώς να χρησιμοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δημιουργώ τον λογαριασμό μου στο ΥouΤube;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς μπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το YouTube;...41

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Γ Μορφές εγκληματικότητας 2. Μέλη της ομάδας Γ

Ομάδα Γ Μορφές εγκληματικότητας 2. Μέλη της ομάδας Γ Ομάδα Γ Μορφές εγκληματικότητας 2 Μέλη της ομάδας Γ Αχιάκο Μαμπέλ (Β 1) Κολάι Ιωάννα (Β 2) Λούτας Γιώργος (Β 2) Μπερέκος Βασίλης (Β 2) Τσέλα Στέλιος (Β 3) 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 03 1) Ισπανικό Λόττο 04

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ

Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ Ομιλία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Ημερίδα της ΕΕΤΤ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009 Κυρίες και Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το EthicsPoint

Σχετικά με το EthicsPoint Σχετικά με το EthicsPoint Αναφορές Γενικά Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα Αναφορών Συμβουλές & Βέλτιστες Πρακτικές Σχετικά με το EthicsPoint Τι είναι το EthicsPoint; Το EthicsPoint είναι ένα περιεκτικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ο ΚΕΦΛΙΟ ΚΕΦΛΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΛΙΟΥ 3 3.1 Ερωτήσεις σχολικού βιβλίου 1. Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης της τεχνολογίας; 2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα.

11/ Social Media. Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα. 11/2012 12-2016 Social Media 2016 Η διείσδυση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην Ελλάδα Ημερομηνία δημοσίευσης 17/3/2016 www.publicissue.gr Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001. Εξειδικεύεται στην πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge. Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

CyberEdge. Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων CyberEdge Προσθέστε την εξειδίκευσή µας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Τι είναι το CyberEdge; 2 To CyberEdge είναι μια πλήρης ασφαλιστική λύση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα ακόλουθα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ενότητα «ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ιστοσελίδας www.oeetak.gr του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (O.E.E.T.A.K.),

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις

Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Περιεχόμενα ομιλίας Ανάγκη χρήσης Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Τσέκαρέ το! Facebook Check

Τσέκαρέ το! Facebook Check Facebook Check Ξέρεις καλά όλους τους «φίλους» σου; Ποιος μπορεί να δει τι κοινοποιείς στο Facebook; Διατήρησε τον έλεγχο των δημοσιεύσεών σου! Πώς διαχειρίζεσαι τις λίστες των «φίλων» σου; Πώς μπορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Εισαγωγή Η Υπηρεσία Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ιδιώτες πωλητές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ιδιώτες πωλητές ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ιδιώτες πωλητές Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Προφίλ... 3 Γίνετε μέλος του podilato.net... 4 Εγγραφή / Είσοδος... 4 Ο Λογαριασμός Σας... 4 Στατιστικά... 4 Διαχείριση καταχωρήσεων... 4 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και συμβουλές

Οδηγίες και συμβουλές Οδηγίες και συμβουλές Τηρήστε αυτές τις οδηγίες και συμβουλές προκειμένου να αποκτήσετε καλές συνήθειες όσον αφορά την επιγραμμική ασφάλεια. Η ενότητα αυτή αποτελεί προϊόν συνεργασίας της Get Safe Online

Διαβάστε περισσότερα

Τα περιεχόμενα με μια ματιά

Τα περιεχόμενα με μια ματιά Τα περιεχόμενα με μια ματιά Κεφάλαιο 1 Ο κόσμος αλλάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας 2 Κεφάλαιο 2 Εξέταση του υπολογιστή: Από τι αποτελείται 28 Κεφάλαιο 3 Χρήση του Internet: Πώς θα εκμεταλλευτούμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2

Σελίδα 2 Περιεχόμενα Ασφαλής Πλοήγηση... 3 Internet Cookies... 3 Τι είναι τα cookies του internet;... 3 Πως μπορώ να αποκλείσω τα cookies;... 3 Ιδιωτική Περιήγηση... 9 Tι δεν αποθηκεύει η Ιδιωτική Περιήγηση;...

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Μάθε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου. Δικαιώματα. Συμμετοχή. Ελευθερία έκφρασης. Ασφαλές περιβάλλον. Σεβασμός.

1.1. Μάθε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου. Δικαιώματα. Συμμετοχή. Ελευθερία έκφρασης. Ασφαλές περιβάλλον. Σεβασμός. 1.1. Μάθε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σου «Δεν υπάρχουν δικαιώματα, όποια κι αν είναι αυτά, χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις.» Samuel Taylor Coleridge Δικαιώματα Το δικαίωμα προστατεύει τα άτομα ή τις

Διαβάστε περισσότερα

5.2. PrivaSee. Miguela Fernandes, Πορτογαλία. Ιδιωτικότητα, το πολυτιμότερο από τα υπάρχοντά μου. Εύκολο Μέτριο Δύσκολο

5.2. PrivaSee. Miguela Fernandes, Πορτογαλία. Ιδιωτικότητα, το πολυτιμότερο από τα υπάρχοντά μου. Εύκολο Μέτριο Δύσκολο Σχέδια μαθημάτων 5.2. PrivaSee Τίτλος Σύντομης Δραστηριότητας Συγγραφέας Θέμα Ικανότητες Επίπεδο Ηλικιακή Ομάδα Διάρκεια Στόχος του μαθήματος Εισαγωγή Εργαλεία PrivaSee Miguela Fernandes, Πορτογαλία Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Σύνδεση στο Διαδίκτυο Για να ξεκινήσετε να ασχολείστε με το Διαδίκτυο (Internet)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ο ΓΕ.Λ. Ελευθερίου Κορδελιού Ερευνητική εργασία Α Λυκείου Β Τετρ. 2011-2012 Τμήμα : PR 5 «ΑΞΙΟΠΟΙΩ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ» ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καθηγητής: Αποστολίδης Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Κινδυνεύουν τα προσωπικά δεδοµένα µας από την εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών; Πώς µπορούµε να προστατευτούµε;

Κινδυνεύουν τα προσωπικά δεδοµένα µας από την εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών; Πώς µπορούµε να προστατευτούµε; Κινδυνεύουν τα προσωπικά δεδοµένα µας από την εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών; Πώς µπορούµε να προστατευτούµε; Ναι κινδυνεύουµε από την εξάπλωση των Νέων Τεχνολογιών(Ν.Τ.), διότι τα προβάλουµε στα Μέσα Μαζικής

Διαβάστε περισσότερα

ZA4981. Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Cyprus

ZA4981. Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Cyprus ZA4981 Flash Eurobarometer 250 (Confidence in Information society) Country Specific Questionnaire Cyprus Citizens' confidence in the Information Society Flash Eurobarometer Q1. Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites

ταυτότητα έρευνας Η έρευνα καταγράφει αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση του internet καθώς και τους βασικούς δείκτες επισκεψιμότητας των sites ταυτότητα έρευνας Πηγή: FOCUS BARI Έρευνα: WEB ID Ετήσιο Δείγμα: 12.000 άτομα Πανελλαδικά Μεθοδολογία: Computer Assisted Personal Interviews Καλυπτόμενος Πληθυσμός: Ηλικίες 13-74, μόνιμοι κάτοικοι Ν. Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής πλοήγηση: Συναλλαγές & ανταλλαγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Ασφαλής πλοήγηση: Συναλλαγές & ανταλλαγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο Ασφαλής πλοήγηση: Συναλλαγές & ανταλλαγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο Μιλούνε για το ίντερνετ μ άνθρωπος δε γνωρίζει φυτό αν είναι αγκαθωτό ή βιόλα που μυρίζει. (Αντώνης Κουράκης, μαθητής Γ Λυκείου του ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της. Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ)

Τρόποι Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της. Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ) Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Ομάδα Τεκμηρίωσης Δημ. Γ. Ανδρεαδάκης Θέμα: Επικοινωνία Δημιουργία και χρησιμοποίηση δικτύου επικοινωνίας για την ανταλλαγή απόψεων και την προβολή θέσεων με σκοπό την εδραίωση της παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 5 η ομάδα Ηλέκτρα Βασηλίου Μυρτώ Κύρκου Ερμιόνη Κωστοπούλου Ευανθία Κόντου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 5 η ομάδα Ηλέκτρα Βασηλίου Μυρτώ Κύρκου Ερμιόνη Κωστοπούλου Ευανθία Κόντου ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 5 η ομάδα Ηλέκτρα Βασηλίου Μυρτώ Κύρκου Ερμιόνη Κωστοπούλου Ευανθία Κόντου Ασφάλεια στο διαδίκτυο Η παγκόσμια κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί σήμερα μια απτή πραγματικότητα, η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα και η φήµη των επιχειρήσεων και τα social media

Η εικόνα και η φήµη των επιχειρήσεων και τα social media Η εικόνα και η φήµη των επιχειρήσεων και τα social media Αθήνα, 18 εκεµβρίου 2012 Πριν µια εβδοµάδα: Θεσσαλονίκη, Πενταήµερη η Μαρία Ελπίδα ο Λεωνίδας η Μαρία η Νεφέλη η Ελεάννα Με µία συσκευή µιλούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την 16.30 στις 21/9/2015 έως και την 11.59 στις 04/10/2015. Α. Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εισαγωγή Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΜΕ NEW YORK COLLEGE» με έδρα την Αθήνα Αμαλίας 38, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (εφ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Table of Contents

Εισαγωγή. Table of Contents Εισαγωγή Νέες μορφές εγκληματικών πράξεων δεν εμφανίζονται συχνά στο πέρασμα των αιώνων. Παρ' όλα αυτά όμως παράλληλα με την δημιουργία και την ευρεία χρήση του διαδικτύου, το διαδικτυακό έγκλημα άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics

Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τίτλος δράσης: Λανσάρισμα HAIR COLOR Avon Cosmetics Τα Social Media της εταιρίας Καλλυντικών Avon «γεννήθηκαν» τον Απρίλιο του 2010. Δημιουργήθηκε η επίσημη σελίδα της Avon στο facebook και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα