ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Eισαγωγή. 1.1 Στόχοι και Τάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Eισαγωγή. 1.1 Στόχοι και Τάσεις"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Eισαγωγή 1.1 Στόχοι και Τάσεις Τα μελλοντικά ασύρματα συστήματα κινητών επικοινωνιών θα επιτρέπουν την επικοινωνία του ανθρώπου που μετακινείται, με οποιονδήποτε συνδρομητή του ίδιου ή διαφορετικού συστήματος, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται αυτός, οποιαδήποτε στιγμή, παρέχοντας υπηρεσίες πολυμέσων. Η τεράστια ανάπτυξη των κυψελωτών συστημάτων, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάπτυξη των φορητών υπολογιστών και των υπολογιστών χειρός, αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη για την ταχύτατη εξέλιξη των ασύρματων δικτύων στο μέλλον. Το όραμα και η επιδιωκόμενη εξέλιξη των ασύρματων δικτύων επικοινωνιών είναι η υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών υψηλού ρυθμού μετάδοσης και υψηλής ποιότητας μεταξύ φορητών τερματικών συσκευών, που μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει τη λειτουργία εικονικών γραφείων, χρησιμοποιώντας μικρές συσκευές χειρός, με λειτουργίες τηλεφώνου, modem, fax, και επικοινωνία υπολογιστών. Ένα μεγάλο μέρος των τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν την Κοινωνία της Πληροφορίας αφορά στις ασύρματες επικοινωνίες. Με τον όρο ασύρματες επικοινωνίες αναφερόμαστε σε εφαρμογές, σε συστήματα, αλλά και σε περιοχές κάλυψης. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τη μετάδοση σήματος φωνής απ ευθείας ή μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (Voice over IP - VoIP), την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την πλοήγηση και την αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, τη μεταφορά γραπτών μηνυμάτων, τη μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών, την αναζήτηση και ειδοποίηση χρηστών (paging), υπηρεσίες συνδρομητών (π.χ. δικτυακά παιχνίδια και άλλες διαδραστικές πολυμεσικές υπηρεσίες) και video τηλεδιασκέψεις. Με τον όρο «συστήματα» αναφερόμαστε στα κλασικά κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών (π.χ. GSM, IS54, IS95, IS136, UMTS), στα ασύρματα τηλεφωνικά συστήματα (π.χ. DECT, PHS), στα συστήματα για εφαρμογές έκτακτης ανάγκης (π.χ. TETRA), για εντοπισμό στόλων (π.χ. OmniTracs), για ευρυεκπομπή (broadcasting) ψηφιακού ήχου (DAB) και video (DVB), στα ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών που καλούνται WLAN (π.χ. IEEE a, b, g, HIPERLAN I, HIPERLAN ΙΙ), στα δορυφορικά συστήματα κινητών επικοινωνιών (π.χ. Globalstar, Teledesic, S-UMTS, HAPS), στα συστήματα ασύρματης δικτύωσης μικρών αποστάσεων αποκαλούμενα και WPANs (π.χ. Bluetooth, IEEE ) και στα δίκτυα σταθερής ασύρματης ευρυζωνικής ραδιοπρόσβασης (π.χ. LMDS, MMDS, HiperACCESS, IEEE ), που αποκαλούνται και WMANs. Με τον

2 2 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών όρο περιο χές κάλυψης αναφερόμαστε σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, που με τη σειρά τους εκτείνονται από μια μικρή περιοχή, σε μια πόλη, σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, ή και σε ολόκληρη τη γη. Τίθεται ένα βασικό ερώτημα ως προς τον επαρκή χαρακτηρισμό των ασύρματων επικοινωνιών: Είναι πραγματικά απαραίτητος ο κατακερματισμός που παρατηρείται στη βιομηχανία και που εμφανίζεται με την κατασκευή διαφορετικών προϊόντων, τη δημιουργία διαφορετικών προτύπων και την προσφορά διαφορετικών υπηρεσιών; Η απάντηση είναι σαφώς καταφατική. Ένας βασικός λόγος για τον παρατηρούμενο κατακερματισμό είναι η διαφορετικότητα των ασύρματων εφαρμογών, που κάθε μια προβάλλει και διαφορετικές απαιτήσεις (service & user requirements). Τις υπηρεσίες συνήθως τις εξετάζουμε με βάση τρία χαρακτηριστικά: τον ελάχιστο απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης, το μέγιστο ανεκτό ρυθμό σφαλμάτων, και τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση. Αυτά είναι άλλωστε και τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service QoS). Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες φωνής έχουν μικρές απαιτήσεις σε ρυθμό μετάδοσης, είναι ανεκτικές σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς σφαλμάτων (π.χ. 10 ), αλλά η συνολική καθυστέρηση στη μετάδοση δεν πρέ- 3 πει να υπερβαίνει τα 100m sec ώστε να μη γίνεται αντιληπτή στο χρήστη. Οι υπηρεσίες δεδομένων όμως απαιτούν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, με μικρούς ρυθμούς 6 σφαλμάτων (τυπικά 10 ), αλλά δεν έχουν απαιτήσεις ως προς την καθυστέρηση μετάδοσης. Οι εφαρμογές video πραγματικού χρόνου απαιτούν και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και χαμηλές καθυστερήσεις, ενώ τέλος, οι υπηρεσίες τηλεειδοποίησης καθώς και εκείνες της μετάδοσης γραπτών μηνυμάτων δεν έχουν απαιτήσεις ούτε για υψηλό ρυθμό μετάδοσης ούτε θέτουν συγκεκριμένο όριο καθυστέρησης. Οι διαφορετικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να ικανοποιηθούν από ένα και μόνο ασύρματο σύστημα επικοινωνιών. Αν και στα ενσύρματα συστήματα η ολοκλήρωση των απαιτήσεων είναι γενικά εφικτή, στα ασύρματα συστήματα η ολοκλήρωση δεν είναι ακόμη δυνατή. Εκείνο που έχει επιτευχθεί είναι η ομαδοποίηση των βασικών εφαρμογών και η αντιμετώπιση των κυριότερων απαιτήσεών τους από ένα ευρέως αποδεκτό σύστημα, όπως το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Παρόλα αυτά, απέχουμε αρκετά από ένα σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει το σύνολο των εφαρμογών και θα ανταποκρίνεται στο σύνολο των απαιτήσεων. Ένα πολύ σημαντικό βήμα, στην κατεύθυνση της αποφυγής του κατακερματισμού της βιομηχανίας και της μείωσης του κόστους ανάπτυξης των συστημάτων, υπήρξε η δημιουργία μιας κοινά αποδεκτής προδιαγραφής, όπως το GSM, στην Ευρώπη. Η επιτυχία του συστήματος GSM αποτέλεσε και την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία και την υιοθέτηση μιας κοινής προδιαγραφής για τα συστήματα 3ης γενιάς, όπως η τεχνολογία WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Ο καθορισμός του WCDMA είναι μια κοινή προσπάθεια δημιουργίας της προδιαγραφής από τους αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρώπης, της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, της Κορέας και της Κίνας. Εναλλακτικά η τεχνολογία WCDMA καλείται και UTRA (Universal Terrestrial Radio Access). Συγκεκριμένα, η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) ξεκίνησε ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα [1]: τη δημιουργία μιας ομάδας προτύπων κινητών επικοι-

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 3 νωνιών 3 ης γενιάς, που θα παρέχουν ασύρματη πρόσβαση στην παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Αυτό το πλαίσιο των προδιαγραφών είναι γνωστό με το όνομα IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000). Οι βασικοί στόχοι του IMT-2000 ήταν: η μεγάλη ομοιότητα στη σχεδίαση των συστημάτων παγκοσμίως, η συμβατότητα υπηρεσιών, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, το μικρό μέγεθος τερματικών για παγκόσμια χρήση, η δυνατότητα περιαγωγής παγκοσμίως και η υποστήριξη εφαρμογών πολυμέσων. Οι πέντε οργανισμοί που συμμετείχαν στην προσπάθεια της ITU, ήταν οι εξής: ETSI SMG (European Telecommunications Standards Institute Special Mobile Group) στην Ευρώπη RITT (Research Institute of Telecommunications Transmission) στην Κίνα ARIB (Association of Radio Industry and Business) και TTC (Telecommunication Technology Association) στην Ιαπωνία TTA (Telecommunications Technologies Association) στην Κορέα και TIA (Telecommunications Industry Association) και T1P1 στις ΗΠΑ. Κάθε οργανισμός από τους προαναφερθέντες συνεισέφερε προτάσεις για αξιολόγηση και υιοθέτηση. Από τις προτάσεις δύο είναι οι βασικές: το WCDMA που είναι η ραδιοεπαφή του UMTS και το cdma2000. Οι προτάσεις των οργανισμών δεν είναι απόλυτα ίδιες. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν δύο διεθνείς εταιρικές συμμαχίες, το 3GPP [2] και το 3GPP2 [3], που στόχος τους είναι η εναρμόνιση των διαφορετικών προτάσεων και η δημιουργία λεπτομερειακών προδιαγραφών για το WCDMA και το cdma2000 αντίστοιχα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιτυχία μιας προδιαγραφής δεν είναι εξασφαλισμένη αν δεν υπάρχει μια ευθυγράμμιση των αντίστοιχων εταιριών σε θέματα επιχειρησιακά και πολιτικά. Αυτή η απαιτούμενη ευθυγράμμιση είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί μέσα από οργανισμούς-συμμαχίες όπου συμμετέχουν οι ίδιες οι εταιρίες και οι οποίοι σα στόχο έχουν την εισήγηση τόσο τροποποιήσεων στις προδιαγραφές, όσο και ολοκληρωμένων νέων προδιαγραφών. Είναι συνεπώς εμφανής η επιθυμία για τον ελάχιστο δυνατό κατακερματισμό της αγοράς, με στόχο τη δημιουργία συστημάτων που θα στηρίζονται σε οικονομίες κλίμακας. Η επιτυχία των μελλοντικών συστημάτων κινητών επικοινωνιών δεν είναι δεδομένη. Για το λόγο αυτό απαιτείται σχεδιασμός και συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο ώστε τόσο τα 3 ης γενιάς δίκτυα, όσο και τα 4 ης γενιάς δίκτυα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο διαμόρφωσης των προδιαγραφών, να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών και να αποτελέσουν την αιχμή της ανάπτυξης. Οι παράγοντες κλειδιά είναι οι εξής: Η παροχή πρόσβασης υψηλής ταχύτητας, που να υποστηρίζει ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως ταχεία πρόσβαση στο Internet ή εφαρμογές πολυμέσων. Η ευελιξία των δικτύων, ώστε να υποστηρίζουν νέες υπηρεσίες, όπως ο παγκόσμιος προσωπικός αριθμός συνδρομητή και η επικοινωνία μέσω δορυφόρου. Το ανεκτό κόστος των υπηρεσιών, με χρεώσεις στα επίπεδα των σημερινών αλλά και πιο χαμηλές, αν είναι δυνατό.

4 4 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Η συμβατότητα με τα σημερινά συστήματα κινητών επικοινωνιών, ώστε να είναι η δυνατή η ανάπτυξη και η επέκτασή τους με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 1.2 Βασικοί Οργανισμοί Προτυποποίησης Κυρίαρχο ρόλο στις διαδικασίες προτυποποίησης έχει η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union ITU), που εδρεύει στη Γενεύη και είναι ένας διεθνής οργανισμός, υπαγόμενος στον ΟΗΕ, στον οποίο συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με σκοπό το συντονισμό των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΙΤU είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων ενώ εκδίδει κανονισμούς και πρότυπα για όλο το φάσμα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. ιαχωρίζεται στον Τομέα των Ραδιοεπικοινωνιών (Radiocommunication Sector ITU-R), στον Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (Telecommunication Standardisation Sector ITU-T) και στον Τομέα Ανάπτυξης (Telecommunication Development Sector ITU-D). Στην Ευρώπη σημαντική συμβολή έχει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunications Standards Institute ETSI) που ιδρύθηκε το 1988, με σκοπό την καθιέρωση πανευρωπαϊκών προτύπων για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το ETSI παράγει τηλεπικοινωνιακά πρότυπα μέσω τεχνικών επιτροπών, που συνεργάζονται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το 1998 και στα πλαίσια της προτυποποίησης των δικτύων 3 ης γενιάς, το ETSI πρότεινε τη δημιουργία και επίτευξη μιας συμφωνίας συνεργασίας πολλών οργανισμών προτυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με το όνομα 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Οι εταίροι οργανισμοί (Organizational Partners) είναι: O ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) της Ιαπωνίας Ο CCSA (China Communications Standards Association) της Κίνας Ο ETSI (European Telecommunications Standards Institute) της Ευρώπης Ο ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) των Η.Π.Α., παλαιότερα γνωστός ως ECSA Ο TTA (Telecommunications Technology Association) της Κορέας και Ο TTC (Telecommunications Technology Committee) της Ιαπωνίας Ο βασικός σκοπός της συμμαχίας ήταν η έκδοση προδιαγραφών και τεχνικών αναφορών για τα δίκτυα 3 ης γενιάς που στηρίζονται στην εξέλιξη του δικτύου κορμού του GSM αλλά και στις τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης που αναπτύσσουν οι εταίροι (π.χ. UTRA FDD και TDD). Στη συνέχεια, εμπλουτίστηκε ο στόχος της συμμαχίας ώστε να συμπεριλάβει την έκδοση νέων προδιαγραφών για το GSM αλλά και νέων τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 5 Μια ακόμη συμφωνία συνεργασίας οργανισμών προτυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είναι η 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2). Οι εταίροι οργανισμοί είναι, ο ARIB, ο CCSA, ο TIA (Telecommunications Industry Association) της Βόρειας Αμερικής, ο TTA, και ο TTC, δηλαδή οργανισμοί της Βορείου Αμερικής και της Ασίας. Στόχος της συμμαχίας είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών για δίκτυα 3 ης γενιάς που στηρίζονται στην εξέλιξη δικτύων κορμού βασισμένων στο πρωτόκολλο ANSI-41 αλλά και στις τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης που αναπτύσσουν οι εταίροι (π.χ. cdma-2000). Το πρωτόκολλο ANSI-41 προτυποποιήθηκε από τον ΤΙΑ και το American National Standards Institute (ANSI) για την υποστήριξη δικτύωσης κινητών τερματικών. Αρχικά στην Αμερική και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες προτυποποίησης κέρδισε και το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineering IEEE). Είναι πλέον γνωστά στο ευρύ κοινό τόσο τα πρότυπα του IEEE για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (WLANs) αλλά και τα πρόσφατα πρότυπα για τα δίκτυα τεχνολογίας WiMAX (ΙΕΕΕ ). Λόγω κυρίως της ανάπτυξης του ανοικτού προτύπου στρωματοποίησης OSI (Open System Interconnection), πρέπει να αναφέρουμε και το ιεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (International Standardization Organization ISO), γνωστό σε πολλούς και για άλλου τύπου πρότυπα-συστήματα διαχείρισης που έχει αναπτύξει. 1.3 Εφαρμογές Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Η συνεχής ανάπτυξη νέων συστημάτων κινητών επικοινωνιών έρχεται κυρίως να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εφαρμογών της νέας εποχής. Οι νέες εφαρμογές, πολλές από τις οποίες δεν είναι νέες για τα ενσύρματα συστήματα αλλά αποτελούν ζητούμενο για τα ασύρματα συστήματα, προβάλλουν απαιτήσεις που τα υπάρχοντα συστήματα δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν. Κλασικό παράδειγμα είναι τα συστήματα 2 ης γενιάς, όπως το GSM, που άλλοτε δεν μπορούν να διαχειριστούν και άλλοτε ούτε να προσφέρουν εφαρμογές που γεννούν καταιγιστική (bursty) κίνηση με πολλές πολυμεσικές συνιστώσες, όπως μπορούν τα συστήματα 3 ης γενιάς, που αποδίδουν πόρους δυναμικά, ανάλογα με τις στιγμιαίες ανάγκες της εφαρμογής. Η ευελιξία της τεχνολογίας της ραδιοεπαφής είναι καταλυτική στην υποστήριξη των νέων εφαρμογών, καθώς πρέπει να υποστηρίζει εφαρμογές με μεταβαλλόμενο ρυθμό μετάδοσης, να μπορεί να μεταφέρει στην ίδια σύνδεση υπηρεσίες με διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, και να μπορεί να πολυπλέκει διαφορετικές υπηρεσίες φωνής και δεδομένων σε μια πολυμεσική υπηρεσία Πολυμεσικές Εφαρμογές Μια πολυμεσική εφαρμογή αποτελείται από πολλαπλά μέσα-συνιστώσες, όπως φωνή, video, εικόνες και μουσική. Νέες συνιστώσες μπορεί να προστίθενται στο

6 6 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών υπάρχον μείγμα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, καθώς και παλιές να αφαιρούνται. Οι πολυμεσικές εφαρμογές μπορεί να είναι είτε διαδραστικές (interactive), είτε διανεμητικές (distributional). Οι διαδραστικές εφαρμογές περιλαμβάνουν κάποια ανάδραση από το χρήστη. Το είδος της ανάδρασης καθορίζει το αν η εφαρμογή είναι διαλογική, ή τύπου μηνύματος, ή υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων. Οι διανεμητικές εφαρμογές δεν απαιτούν κάποια ανάδραση από το χρήστη αλλά μπορούν να ελέγχονται από το χρήστη. Το χαρακτηριστικό των πολυμεσικών εφαρμογών είναι ότι απαιτούν τη μετάδοση στο δίκτυο μεγάλου πλήθους δεδομένων. Βέβαια το σήμα video περιλαμβάνει πλεονάζουσα πληροφορία τόσο χωρική όσο και χρονική. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται τεχνικές συμπίεσης, δηλαδή τεχνικές κωδικοποίησης που ελαχιστοποιούν τον αριθμό των bits που πρέπει να μεταδοθούν. Στην περίπτωση της χρήσης αποτελεσματικών τεχνικών κωδικοποίησης, κάθε bit στα συμπιεσμένα δεδομένα είναι σημαντικό και κάθε σφάλμα μπορεί να συσσωρεύεται είτε στο χρόνο είτε στο χώρο. Οι αλγόριθμοι κωδικοποίησης, π.χ. MPEG, είναι συνεπώς εξαιρετικά ευαίσθητοι στη μετάδοση και απαιτούνται τεχνικές που να αντιμετωπίζουν τη συσσώρευση λαθών. Τέτοιες τεχνικές στηρίζονται στην περιοδική μετάδοση όλης της πληροφορίας μια εικόνας, όπως π.χ. γίνεται με τη χρήση των Intra-frames (I-frames), ή των B-frames. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στη μετάδοση των πολυμεσικών εφαρμογών είναι τα προβλήματα συγχρονισμού, είτε αυτά αφορούν στα πακέτα της ίδιας συνιστώσας, οπότε μιλάμε για προβλήματα με κύριο χαρακτηριστικό το τρέμουλο (jitter), είτε πακέτα διαφορετικών συνιστωσών, όπως π.χ. τα πακέτα ήχου και τα πακέτα της κινούμενης εικόνας, οπότε μιλάμε για ασυμμετρία (skew) Τεχνολογίες Εφαρμογών Στα σύγχρονα συστήματα κινητών επικοινωνιών, έχει γίνει σαφές ότι απαιτείται διαχωρισμός των φορέων παροχής των υπηρεσιών δικτύου και των φορέων ανάπτυξης των ασύρματων εφαρμογών. Στην πράξη, ο πάροχος δικτύου είναι υπεύθυνος για τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες μετάδοσης της εφαρμογής. Ο πάροχος δικτύου αποδίδει και διαχειρίζεται τους απαιτούμενους ραδιοπόρους σύμφωνα με τις παραμέτρους της ζητούμενης ποιότητας υπηρεσίας. Η ανάπτυξη ασύρματων εφαρμογών στηρίζεται σε νέες κοινές πλατφόρμες ανάπτυξης, που προτείνονται και υποστηρίζονται από συμμαχίες και οργανισμούς εταιρειών της τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικές τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών κινητών επικοινωνιών είναι το WAP (Wireless Application Protocol), η Java, το i-mode, και η WML (Wireless Markup Language). Το WAP είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο βασίστηκε στη γλώσσα HTTP και σχεδιάστηκε για την υποστήριξη εφαρμογών ασύρματων επικοινωνιών, από το WAP Forum, έναν οργανισμό προτυποποίησης για το mobile Internet. Η αρχιτεκτονική του είναι παρόμοια με εκείνη του σταθερού Internet, που με τη σειρά του στηρίζεται στη

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 7 στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP. Και στα δύο υπάρχει η αρχιτεκτονική client-server, αλλά στο WAP ο client είναι τα κινητά τερματικά, με όλους τους περιορισμούς που αυτά συνεπάγονται σε διαθέσιμο εύρος ζώνης, επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, διαστάσεις οθόνης, πληκτρολόγιο κλπ. Το WAP έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα: είναι σχεδιασμένο να εκμεταλλεύεται τους περιορισμένους πόρους πιο αποδοτικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το WAP παράγει πολύ λιγότερη πληροφορία σηματοδοσίας, 14% του (συνολικού) όγκου δεδομένων έναντι 40% του κλασικού TCP/IP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μια νέα γλώσσα επισημείωσης, την WML (Wireless Markup Language) και μια απλοποιημένη γλώσσα προγραμματισμού για διαδραστικές εφαρμογές, την WMLScript. Βασική οντότητα στο WAP είναι το WAP-Gateway που μεταφράζει όλες τις αιτήσεις WAP από τα κινητά τερματικά σε κλασικές αιτήσεις βασισμένες στο HTTP, και το αντίστροφο. Το WAP-Gateway αποτελεί και την πύλη (portal) των χρηστών στο Internet. H Java είναι, πλέον, ευρέως γνωστή από το διαδίκτυο. Μπορούμε να την περιγράψουμε ως ένα πρωτόκολλο ανεξάρτητο πλατφόρμας, ένα εργαλείο που αποσυνδέει τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε πλατφόρμας. Οι εφαρμογές Java είναι διαθέσιμες στο δίκτυο και εκτελούνται στα κινητά τερματικά. Η μόνη απαίτηση είναι το λειτουργικό σύστημα της συσκευής να περιλαμβάνει την Java Virtual Machine, ώστε να εκτελείται κώδικας Java. Το i-mode είναι μια τεχνολογία υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω κινητού τηλεφώνου, που αναπτύχθηκε από την NTT DoCoMo στην Ιαπωνία. Το σύστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Ιαπωνία το Φεβρουάριο του 1999 και μέσα σε 14 μήνες ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια συνδρομητές, ενώ πλέον οι συνδρομητές του στην Ιαπωνία είναι περίπου 45 εκατομμύρια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο εκτιμάται ότι είναι περίπου 5 εκατομμύρια. Το i-mode βασίζεται σε τεχνολογία μεταγωγής πακέτων και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι ο συνδρομητής είναι συνεχώς συνδεμένος στο διαδίκτυο, έναντι χαμηλής πάγιας χρέωσης, και χρεώνεται επιπλέον ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που διακινεί. Έτσι, έχει άμεση πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες, με χαμηλό κόστος. Το i-mode πλεονεκτεί των ανταγωνιστικών τεχνολογιών στο περιεχόμενο που προσφέρει κι αυτό γιατί χρησιμοποιεί γλώσσα βασισμένη στην HTML κι έτσι είναι πολύ εύκολο να μετατραπούν σελίδες του διαδικτύου σε μορφή κατάλληλη για το i-mode. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι οι χρήστες του i-mode έχουν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο περιεχομένου. Οι βασικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο i-mode είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η πρόσβαση στο Internet, και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Το i-mode προϋποθέτει τη χρήση συμβατού κινητού τηλεφώνου που να υποστηρίζει την τεχνολογία αυτή και να διαθέτει οθόνη κατάλληλη για να απεικονίσει το περιεχόμενο των σελίδων. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν και πλήκτρο άμεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σημειώνεται πως η πλοήγηση στο διαδίκτυο δε μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με τη χρήση των υπηρεσιών του GSM.

8 8 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 1.4 Τεχνολογίες Δικτύωσης και Μεταγωγής Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χαρακτηρίζονται ως προς τη δυνατότητα μεταγωγής (switching) αλλά και τη δυνατότητα δρομολόγησης (routing). Με τον όρο μεταγωγή εννοούμε τη διαδικασία της φυσικής μετακίνησης των bits από τη θύρα εισόδου στη θύρα εξόδου ενός τηλεπικοινωνιακού κόμβου. Τα στοιχεία μεταγωγής είναι υπολογιστικές μηχανές που συνδέουν δύο ή περισσότερες γραμμές μεταφοράς. Η διαδικασία της μεταγωγής βασίζεται στην πληροφορία που συλλέγεται από τη διαδικασία της δρομολόγησης. Με τη σειρά της, η δρομολόγηση είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά της πληροφορίας από τον αποστολέα στον παραλήπτη μέσα στο δίκτυο. Αλγόριθμοι δρομολόγησης αναλαμβάνουν την αρχικοποίηση και τη διατήρηση των λεγόμενων πινάκων δρομολόγησης. Υπάρχουν δύο τεχνολογίες μεταγωγής: η μεταγωγή κυκλώματος (circuit switching) και η μεταγωγή πακέτων (packet switching). Στη μεταγωγή κυκλώματος ένα αποκλειστικό μονοπάτι επικοινωνίας εγκαθίσταται μεταξύ των δύο επικοινωνούντων μηχανών, μέσω των κόμβων (δρομολογητών) του δικτύου. Το μονοπάτι επικοινωνίας είναι μια διασυνδεδεμένη αλληλουχία από φυσικές ζεύξεις (γραμμές μεταφοράς) μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Σε κάθε ζεύξη αφιερώνεται ένα λογικό κανάλι για τη συγκεκριμένη σύνδεση. Χαρακτηριστικό των δικτύων μεταγωγής κυκλώματος είναι η ελάχιστη καθυστέρηση μετάδοσης των δεδομένων από τον πομπό στο δέκτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δικτύου μεταγωγής κυκλώματος είναι το τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) και η αναβάθμισή του σε ISDN. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να θυμάται κανείς για τις κλήσεις σε δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος: είναι συνεχείς, αποκλειστικές και πρόσκαιρες. Στη μεταγωγή πακέτων δεν υπάρχει αποκλειστική απόδοση της χωρητικότητας σε συγκεκριμένες συνδέσεις. Τα δεδομένα στέλνονται σε μικρά μπλοκ, που καλούνται πακέτα (packets), μέσω των δρομολογητών του δικτύου. Κάθε πακέτο παραλαμβάνεται ολόκληρο από κάθε ενδιάμεσο δρομολογητή, αποθηκεύεται μέχρι να ελευθερωθεί η απαιτούμενη εξερχόμενη γραμμή, οπότε και προωθείται στον επόμενο δρομολογητή. Όταν τα πακέτα είναι μικρά και όλα του ίδιου μεγέθους συχνά αποκαλούνται κελιά (cells). Στην επικεφαλίδα του κάθε πακέτου εκτός από τη διεύθυνση του παραλήπτη αποθηκεύεται και η σειρά του πακέτου, ώστε να είναι δυνατή η συναρμολόγηση των πακέτων στο δέκτη. Γενικά στα δίκτυα μεταγωγής πακέτων, τα πακέτα από πολλούς διαφορετικούς αποστολείς πολυπλέκονται με στατιστικό τρόπο και αποστέλλονται στους παραλήπτες μέσω εικονικών κυκλωμάτων. Πολλαπλές συνδέσεις μοιράζονται τις ίδιες γραμμές μεταφοράς, γεγονός που προϋποθέτει πολύ περισσότερους υπολογισμούς δρομολόγησης από τους δρομολογητές. Πολλές φορές λόγω της έλλειψης εικονικών κυκλωμάτων, είναι πιθανή η αποθήκευση των πακέτων σε κάποιο κόμβο που προκαλεί αυξημένες καθυστερήσεις. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μπορούν να διακριθούν σε υπηρεσίες με σύνδεση (connection oriented services) και σε υπηρεσίες χωρίς σύνδεση (connectionless services). Κύριο χαρακτηριστικό μιας υπηρεσίας με σύνδεση είναι ότι η εγκατάσταση της σύνδεσης γίνεται πριν τη μετάδοση της πληρο-

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωνσταντίνος Σοουτλής

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωνσταντίνος Σοουτλής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια σε Ασύρµατα ίκτυα 4ης Γενιάς (4G). Κωνσταντίνος Σοουτλής ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 4G ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΛΙΕΡΗΣ Α.Μ. 4373 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα τέταρτης γενιάς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα τέταρτης γενιάς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής υπηρεσιών ιστού σε ασύρµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων: Δεμέστιχας Παναγιώτης Αναπ. Καθηγητής Πα.Πει. Σαρσεμπάγιεβα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4G ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜ: ΜΤΕ 1040

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεροφώτης Αλέξανδρος (ΑΕΜ:4717) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποβληθείσα στον καθηγητή Ζουμπουλίδη Βασίλειο από την σπουδάστρια Μοιρασγεντή Αγγέλα ΑΕΜ:7935 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Personal Communications

Personal Communications Univerrsi itty off Macedonia Mastterr IInfforrmatti ion Systtems Nettworrki ing Technologies Prroffessorr:: A..A.. Economides economid@uom.gr Chriisttos S.. Venettiis Deccemberr 2001 Πανεεπι ισττήμι ιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας Google Android

Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας Google Android Ανάπτυξη ιατρικής εφαρμογής για κινητές συσκευές πλατφόρμας Google Android Ευάγγελος Βάρναλης Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων: Ιωάννης Μαυρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G)

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G) ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Αυτοματισμού ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (4G) ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ της σπουδάστριας ΔΗΜΗΤΡ ΑΣ ΤΣΑΜΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ :_.. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιβλέπων: Γρηγόριος Νικολάου 204

Διαβάστε περισσότερα

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα. Εισαγωγικά στοιχεία Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Εισαγωγικά στοιχεία Επικοινωνία;;; Επικοινωνία διαμοιρασμός ιδεών και πληροφοριών Γενικά, επικοινωνία είναι οτιδήποτε (όχι μόνο πληροφορία) που στέλνεται και λαμβάνεται Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: "θεωρητική μελέτη ανάλυση και υλοποίηση εφαρμογής τηλεεκπαίδευσης με εξοπλισμό που υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ Μελέτη συστήματος πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση κώδικα σε ασύρματο κανάλι επικοινωνίας Σάββας Μακρής Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση, Προσομοίωση και Κατασκευή του Τμήματος RF ενός Πομπού WiMAX

Σχεδίαση, Προσομοίωση και Κατασκευή του Τμήματος RF ενός Πομπού WiMAX ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σχεδίαση, Προσομοίωση και Κατασκευή του Τμήματος RF ενός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά.

Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Μελέτη των γενιών κινητής τηλεφωνίας, με έμφαση στην 4 η και 5 η γενιά. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστόλου Φανή (ΑΜ: Τ-1315) Βουλιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα 4 ης γενιάς (4G)

ίκτυα 4 ης γενιάς (4G) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη

Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Υπηρεσίες Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών που σχετίζονται με τη θέση του χρήστη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βενιέρη Ιωάννη 323Μ/2006015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "Διαδικτυακό Πληροφορικό Σύστημα Αξιολόγησης Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE AIRLINE SERVICES

MOBILE AIRLINE SERVICES ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ MOBILE AIRLINE SERVICES ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μετάβαση από τις 3G στις 4G Ασύρματες Επικοινωνίες

Η Μετάβαση από τις 3G στις 4G Ασύρματες Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A. A. Economides Η Μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor.

Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και VoIP Monitor. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρηση απόδοσης και αξιοπιστίας συστήματος τηλεφωνίας (VoIP) στηριγμένο στο πρωτόκολλο (SIP) με χρήση των εργαλείων SIPP και

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Συστήµατος Επικοινωνίας Software Radio

Προσοµοίωση Συστήµατος Επικοινωνίας Software Radio ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Προσοµοίωση Συστήµατος Επικοινωνίας Software Radio Μιχαήλ Ν. Καλοχριστιανάκης Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο Κρήτης, Νοέµβριος 2002

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ(WAP) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα