ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Eισαγωγή. 1.1 Στόχοι και Τάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Eισαγωγή. 1.1 Στόχοι και Τάσεις"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Eισαγωγή 1.1 Στόχοι και Τάσεις Τα μελλοντικά ασύρματα συστήματα κινητών επικοινωνιών θα επιτρέπουν την επικοινωνία του ανθρώπου που μετακινείται, με οποιονδήποτε συνδρομητή του ίδιου ή διαφορετικού συστήματος, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται αυτός, οποιαδήποτε στιγμή, παρέχοντας υπηρεσίες πολυμέσων. Η τεράστια ανάπτυξη των κυψελωτών συστημάτων, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάπτυξη των φορητών υπολογιστών και των υπολογιστών χειρός, αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη για την ταχύτατη εξέλιξη των ασύρματων δικτύων στο μέλλον. Το όραμα και η επιδιωκόμενη εξέλιξη των ασύρματων δικτύων επικοινωνιών είναι η υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών υψηλού ρυθμού μετάδοσης και υψηλής ποιότητας μεταξύ φορητών τερματικών συσκευών, που μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε, οποτεδήποτε. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει τη λειτουργία εικονικών γραφείων, χρησιμοποιώντας μικρές συσκευές χειρός, με λειτουργίες τηλεφώνου, modem, fax, και επικοινωνία υπολογιστών. Ένα μεγάλο μέρος των τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν την Κοινωνία της Πληροφορίας αφορά στις ασύρματες επικοινωνίες. Με τον όρο ασύρματες επικοινωνίες αναφερόμαστε σε εφαρμογές, σε συστήματα, αλλά και σε περιοχές κάλυψης. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τη μετάδοση σήματος φωνής απ ευθείας ή μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου (Voice over IP - VoIP), την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την πλοήγηση και την αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, τη μεταφορά γραπτών μηνυμάτων, τη μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών, την αναζήτηση και ειδοποίηση χρηστών (paging), υπηρεσίες συνδρομητών (π.χ. δικτυακά παιχνίδια και άλλες διαδραστικές πολυμεσικές υπηρεσίες) και video τηλεδιασκέψεις. Με τον όρο «συστήματα» αναφερόμαστε στα κλασικά κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών (π.χ. GSM, IS54, IS95, IS136, UMTS), στα ασύρματα τηλεφωνικά συστήματα (π.χ. DECT, PHS), στα συστήματα για εφαρμογές έκτακτης ανάγκης (π.χ. TETRA), για εντοπισμό στόλων (π.χ. OmniTracs), για ευρυεκπομπή (broadcasting) ψηφιακού ήχου (DAB) και video (DVB), στα ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών που καλούνται WLAN (π.χ. IEEE a, b, g, HIPERLAN I, HIPERLAN ΙΙ), στα δορυφορικά συστήματα κινητών επικοινωνιών (π.χ. Globalstar, Teledesic, S-UMTS, HAPS), στα συστήματα ασύρματης δικτύωσης μικρών αποστάσεων αποκαλούμενα και WPANs (π.χ. Bluetooth, IEEE ) και στα δίκτυα σταθερής ασύρματης ευρυζωνικής ραδιοπρόσβασης (π.χ. LMDS, MMDS, HiperACCESS, IEEE ), που αποκαλούνται και WMANs. Με τον

2 2 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών όρο περιο χές κάλυψης αναφερόμαστε σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, που με τη σειρά τους εκτείνονται από μια μικρή περιοχή, σε μια πόλη, σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, ή και σε ολόκληρη τη γη. Τίθεται ένα βασικό ερώτημα ως προς τον επαρκή χαρακτηρισμό των ασύρματων επικοινωνιών: Είναι πραγματικά απαραίτητος ο κατακερματισμός που παρατηρείται στη βιομηχανία και που εμφανίζεται με την κατασκευή διαφορετικών προϊόντων, τη δημιουργία διαφορετικών προτύπων και την προσφορά διαφορετικών υπηρεσιών; Η απάντηση είναι σαφώς καταφατική. Ένας βασικός λόγος για τον παρατηρούμενο κατακερματισμό είναι η διαφορετικότητα των ασύρματων εφαρμογών, που κάθε μια προβάλλει και διαφορετικές απαιτήσεις (service & user requirements). Τις υπηρεσίες συνήθως τις εξετάζουμε με βάση τρία χαρακτηριστικά: τον ελάχιστο απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης, το μέγιστο ανεκτό ρυθμό σφαλμάτων, και τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση. Αυτά είναι άλλωστε και τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service QoS). Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες φωνής έχουν μικρές απαιτήσεις σε ρυθμό μετάδοσης, είναι ανεκτικές σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς σφαλμάτων (π.χ. 10 ), αλλά η συνολική καθυστέρηση στη μετάδοση δεν πρέ- 3 πει να υπερβαίνει τα 100m sec ώστε να μη γίνεται αντιληπτή στο χρήστη. Οι υπηρεσίες δεδομένων όμως απαιτούν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, με μικρούς ρυθμούς 6 σφαλμάτων (τυπικά 10 ), αλλά δεν έχουν απαιτήσεις ως προς την καθυστέρηση μετάδοσης. Οι εφαρμογές video πραγματικού χρόνου απαιτούν και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και χαμηλές καθυστερήσεις, ενώ τέλος, οι υπηρεσίες τηλεειδοποίησης καθώς και εκείνες της μετάδοσης γραπτών μηνυμάτων δεν έχουν απαιτήσεις ούτε για υψηλό ρυθμό μετάδοσης ούτε θέτουν συγκεκριμένο όριο καθυστέρησης. Οι διαφορετικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να ικανοποιηθούν από ένα και μόνο ασύρματο σύστημα επικοινωνιών. Αν και στα ενσύρματα συστήματα η ολοκλήρωση των απαιτήσεων είναι γενικά εφικτή, στα ασύρματα συστήματα η ολοκλήρωση δεν είναι ακόμη δυνατή. Εκείνο που έχει επιτευχθεί είναι η ομαδοποίηση των βασικών εφαρμογών και η αντιμετώπιση των κυριότερων απαιτήσεών τους από ένα ευρέως αποδεκτό σύστημα, όπως το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Παρόλα αυτά, απέχουμε αρκετά από ένα σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει το σύνολο των εφαρμογών και θα ανταποκρίνεται στο σύνολο των απαιτήσεων. Ένα πολύ σημαντικό βήμα, στην κατεύθυνση της αποφυγής του κατακερματισμού της βιομηχανίας και της μείωσης του κόστους ανάπτυξης των συστημάτων, υπήρξε η δημιουργία μιας κοινά αποδεκτής προδιαγραφής, όπως το GSM, στην Ευρώπη. Η επιτυχία του συστήματος GSM αποτέλεσε και την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία και την υιοθέτηση μιας κοινής προδιαγραφής για τα συστήματα 3ης γενιάς, όπως η τεχνολογία WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Ο καθορισμός του WCDMA είναι μια κοινή προσπάθεια δημιουργίας της προδιαγραφής από τους αντίστοιχους οργανισμούς της Ευρώπης, της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, της Κορέας και της Κίνας. Εναλλακτικά η τεχνολογία WCDMA καλείται και UTRA (Universal Terrestrial Radio Access). Συγκεκριμένα, η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) ξεκίνησε ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα [1]: τη δημιουργία μιας ομάδας προτύπων κινητών επικοι-

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 3 νωνιών 3 ης γενιάς, που θα παρέχουν ασύρματη πρόσβαση στην παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Αυτό το πλαίσιο των προδιαγραφών είναι γνωστό με το όνομα IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000). Οι βασικοί στόχοι του IMT-2000 ήταν: η μεγάλη ομοιότητα στη σχεδίαση των συστημάτων παγκοσμίως, η συμβατότητα υπηρεσιών, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, το μικρό μέγεθος τερματικών για παγκόσμια χρήση, η δυνατότητα περιαγωγής παγκοσμίως και η υποστήριξη εφαρμογών πολυμέσων. Οι πέντε οργανισμοί που συμμετείχαν στην προσπάθεια της ITU, ήταν οι εξής: ETSI SMG (European Telecommunications Standards Institute Special Mobile Group) στην Ευρώπη RITT (Research Institute of Telecommunications Transmission) στην Κίνα ARIB (Association of Radio Industry and Business) και TTC (Telecommunication Technology Association) στην Ιαπωνία TTA (Telecommunications Technologies Association) στην Κορέα και TIA (Telecommunications Industry Association) και T1P1 στις ΗΠΑ. Κάθε οργανισμός από τους προαναφερθέντες συνεισέφερε προτάσεις για αξιολόγηση και υιοθέτηση. Από τις προτάσεις δύο είναι οι βασικές: το WCDMA που είναι η ραδιοεπαφή του UMTS και το cdma2000. Οι προτάσεις των οργανισμών δεν είναι απόλυτα ίδιες. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκαν δύο διεθνείς εταιρικές συμμαχίες, το 3GPP [2] και το 3GPP2 [3], που στόχος τους είναι η εναρμόνιση των διαφορετικών προτάσεων και η δημιουργία λεπτομερειακών προδιαγραφών για το WCDMA και το cdma2000 αντίστοιχα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιτυχία μιας προδιαγραφής δεν είναι εξασφαλισμένη αν δεν υπάρχει μια ευθυγράμμιση των αντίστοιχων εταιριών σε θέματα επιχειρησιακά και πολιτικά. Αυτή η απαιτούμενη ευθυγράμμιση είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί μέσα από οργανισμούς-συμμαχίες όπου συμμετέχουν οι ίδιες οι εταιρίες και οι οποίοι σα στόχο έχουν την εισήγηση τόσο τροποποιήσεων στις προδιαγραφές, όσο και ολοκληρωμένων νέων προδιαγραφών. Είναι συνεπώς εμφανής η επιθυμία για τον ελάχιστο δυνατό κατακερματισμό της αγοράς, με στόχο τη δημιουργία συστημάτων που θα στηρίζονται σε οικονομίες κλίμακας. Η επιτυχία των μελλοντικών συστημάτων κινητών επικοινωνιών δεν είναι δεδομένη. Για το λόγο αυτό απαιτείται σχεδιασμός και συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο ώστε τόσο τα 3 ης γενιάς δίκτυα, όσο και τα 4 ης γενιάς δίκτυα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο διαμόρφωσης των προδιαγραφών, να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών και να αποτελέσουν την αιχμή της ανάπτυξης. Οι παράγοντες κλειδιά είναι οι εξής: Η παροχή πρόσβασης υψηλής ταχύτητας, που να υποστηρίζει ευρυζωνικές υπηρεσίες, όπως ταχεία πρόσβαση στο Internet ή εφαρμογές πολυμέσων. Η ευελιξία των δικτύων, ώστε να υποστηρίζουν νέες υπηρεσίες, όπως ο παγκόσμιος προσωπικός αριθμός συνδρομητή και η επικοινωνία μέσω δορυφόρου. Το ανεκτό κόστος των υπηρεσιών, με χρεώσεις στα επίπεδα των σημερινών αλλά και πιο χαμηλές, αν είναι δυνατό.

4 4 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Η συμβατότητα με τα σημερινά συστήματα κινητών επικοινωνιών, ώστε να είναι η δυνατή η ανάπτυξη και η επέκτασή τους με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 1.2 Βασικοί Οργανισμοί Προτυποποίησης Κυρίαρχο ρόλο στις διαδικασίες προτυποποίησης έχει η ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union ITU), που εδρεύει στη Γενεύη και είναι ένας διεθνής οργανισμός, υπαγόμενος στον ΟΗΕ, στον οποίο συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με σκοπό το συντονισμό των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΙΤU είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων ενώ εκδίδει κανονισμούς και πρότυπα για όλο το φάσμα της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. ιαχωρίζεται στον Τομέα των Ραδιοεπικοινωνιών (Radiocommunication Sector ITU-R), στον Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (Telecommunication Standardisation Sector ITU-T) και στον Τομέα Ανάπτυξης (Telecommunication Development Sector ITU-D). Στην Ευρώπη σημαντική συμβολή έχει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunications Standards Institute ETSI) που ιδρύθηκε το 1988, με σκοπό την καθιέρωση πανευρωπαϊκών προτύπων για μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το ETSI παράγει τηλεπικοινωνιακά πρότυπα μέσω τεχνικών επιτροπών, που συνεργάζονται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Το 1998 και στα πλαίσια της προτυποποίησης των δικτύων 3 ης γενιάς, το ETSI πρότεινε τη δημιουργία και επίτευξη μιας συμφωνίας συνεργασίας πολλών οργανισμών προτυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με το όνομα 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Οι εταίροι οργανισμοί (Organizational Partners) είναι: O ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) της Ιαπωνίας Ο CCSA (China Communications Standards Association) της Κίνας Ο ETSI (European Telecommunications Standards Institute) της Ευρώπης Ο ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) των Η.Π.Α., παλαιότερα γνωστός ως ECSA Ο TTA (Telecommunications Technology Association) της Κορέας και Ο TTC (Telecommunications Technology Committee) της Ιαπωνίας Ο βασικός σκοπός της συμμαχίας ήταν η έκδοση προδιαγραφών και τεχνικών αναφορών για τα δίκτυα 3 ης γενιάς που στηρίζονται στην εξέλιξη του δικτύου κορμού του GSM αλλά και στις τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης που αναπτύσσουν οι εταίροι (π.χ. UTRA FDD και TDD). Στη συνέχεια, εμπλουτίστηκε ο στόχος της συμμαχίας ώστε να συμπεριλάβει την έκδοση νέων προδιαγραφών για το GSM αλλά και νέων τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 5 Μια ακόμη συμφωνία συνεργασίας οργανισμών προτυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είναι η 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2). Οι εταίροι οργανισμοί είναι, ο ARIB, ο CCSA, ο TIA (Telecommunications Industry Association) της Βόρειας Αμερικής, ο TTA, και ο TTC, δηλαδή οργανισμοί της Βορείου Αμερικής και της Ασίας. Στόχος της συμμαχίας είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών για δίκτυα 3 ης γενιάς που στηρίζονται στην εξέλιξη δικτύων κορμού βασισμένων στο πρωτόκολλο ANSI-41 αλλά και στις τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης που αναπτύσσουν οι εταίροι (π.χ. cdma-2000). Το πρωτόκολλο ANSI-41 προτυποποιήθηκε από τον ΤΙΑ και το American National Standards Institute (ANSI) για την υποστήριξη δικτύωσης κινητών τερματικών. Αρχικά στην Αμερική και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες προτυποποίησης κέρδισε και το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineering IEEE). Είναι πλέον γνωστά στο ευρύ κοινό τόσο τα πρότυπα του IEEE για τα ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (WLANs) αλλά και τα πρόσφατα πρότυπα για τα δίκτυα τεχνολογίας WiMAX (ΙΕΕΕ ). Λόγω κυρίως της ανάπτυξης του ανοικτού προτύπου στρωματοποίησης OSI (Open System Interconnection), πρέπει να αναφέρουμε και το ιεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (International Standardization Organization ISO), γνωστό σε πολλούς και για άλλου τύπου πρότυπα-συστήματα διαχείρισης που έχει αναπτύξει. 1.3 Εφαρμογές Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Η συνεχής ανάπτυξη νέων συστημάτων κινητών επικοινωνιών έρχεται κυρίως να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των εφαρμογών της νέας εποχής. Οι νέες εφαρμογές, πολλές από τις οποίες δεν είναι νέες για τα ενσύρματα συστήματα αλλά αποτελούν ζητούμενο για τα ασύρματα συστήματα, προβάλλουν απαιτήσεις που τα υπάρχοντα συστήματα δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν. Κλασικό παράδειγμα είναι τα συστήματα 2 ης γενιάς, όπως το GSM, που άλλοτε δεν μπορούν να διαχειριστούν και άλλοτε ούτε να προσφέρουν εφαρμογές που γεννούν καταιγιστική (bursty) κίνηση με πολλές πολυμεσικές συνιστώσες, όπως μπορούν τα συστήματα 3 ης γενιάς, που αποδίδουν πόρους δυναμικά, ανάλογα με τις στιγμιαίες ανάγκες της εφαρμογής. Η ευελιξία της τεχνολογίας της ραδιοεπαφής είναι καταλυτική στην υποστήριξη των νέων εφαρμογών, καθώς πρέπει να υποστηρίζει εφαρμογές με μεταβαλλόμενο ρυθμό μετάδοσης, να μπορεί να μεταφέρει στην ίδια σύνδεση υπηρεσίες με διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, και να μπορεί να πολυπλέκει διαφορετικές υπηρεσίες φωνής και δεδομένων σε μια πολυμεσική υπηρεσία Πολυμεσικές Εφαρμογές Μια πολυμεσική εφαρμογή αποτελείται από πολλαπλά μέσα-συνιστώσες, όπως φωνή, video, εικόνες και μουσική. Νέες συνιστώσες μπορεί να προστίθενται στο

6 6 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών υπάρχον μείγμα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, καθώς και παλιές να αφαιρούνται. Οι πολυμεσικές εφαρμογές μπορεί να είναι είτε διαδραστικές (interactive), είτε διανεμητικές (distributional). Οι διαδραστικές εφαρμογές περιλαμβάνουν κάποια ανάδραση από το χρήστη. Το είδος της ανάδρασης καθορίζει το αν η εφαρμογή είναι διαλογική, ή τύπου μηνύματος, ή υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων. Οι διανεμητικές εφαρμογές δεν απαιτούν κάποια ανάδραση από το χρήστη αλλά μπορούν να ελέγχονται από το χρήστη. Το χαρακτηριστικό των πολυμεσικών εφαρμογών είναι ότι απαιτούν τη μετάδοση στο δίκτυο μεγάλου πλήθους δεδομένων. Βέβαια το σήμα video περιλαμβάνει πλεονάζουσα πληροφορία τόσο χωρική όσο και χρονική. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται τεχνικές συμπίεσης, δηλαδή τεχνικές κωδικοποίησης που ελαχιστοποιούν τον αριθμό των bits που πρέπει να μεταδοθούν. Στην περίπτωση της χρήσης αποτελεσματικών τεχνικών κωδικοποίησης, κάθε bit στα συμπιεσμένα δεδομένα είναι σημαντικό και κάθε σφάλμα μπορεί να συσσωρεύεται είτε στο χρόνο είτε στο χώρο. Οι αλγόριθμοι κωδικοποίησης, π.χ. MPEG, είναι συνεπώς εξαιρετικά ευαίσθητοι στη μετάδοση και απαιτούνται τεχνικές που να αντιμετωπίζουν τη συσσώρευση λαθών. Τέτοιες τεχνικές στηρίζονται στην περιοδική μετάδοση όλης της πληροφορίας μια εικόνας, όπως π.χ. γίνεται με τη χρήση των Intra-frames (I-frames), ή των B-frames. Ένα άλλο σημαντικό θέμα στη μετάδοση των πολυμεσικών εφαρμογών είναι τα προβλήματα συγχρονισμού, είτε αυτά αφορούν στα πακέτα της ίδιας συνιστώσας, οπότε μιλάμε για προβλήματα με κύριο χαρακτηριστικό το τρέμουλο (jitter), είτε πακέτα διαφορετικών συνιστωσών, όπως π.χ. τα πακέτα ήχου και τα πακέτα της κινούμενης εικόνας, οπότε μιλάμε για ασυμμετρία (skew) Τεχνολογίες Εφαρμογών Στα σύγχρονα συστήματα κινητών επικοινωνιών, έχει γίνει σαφές ότι απαιτείται διαχωρισμός των φορέων παροχής των υπηρεσιών δικτύου και των φορέων ανάπτυξης των ασύρματων εφαρμογών. Στην πράξη, ο πάροχος δικτύου είναι υπεύθυνος για τα τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες μετάδοσης της εφαρμογής. Ο πάροχος δικτύου αποδίδει και διαχειρίζεται τους απαιτούμενους ραδιοπόρους σύμφωνα με τις παραμέτρους της ζητούμενης ποιότητας υπηρεσίας. Η ανάπτυξη ασύρματων εφαρμογών στηρίζεται σε νέες κοινές πλατφόρμες ανάπτυξης, που προτείνονται και υποστηρίζονται από συμμαχίες και οργανισμούς εταιρειών της τηλεπικοινωνιακής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικές τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών κινητών επικοινωνιών είναι το WAP (Wireless Application Protocol), η Java, το i-mode, και η WML (Wireless Markup Language). Το WAP είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο βασίστηκε στη γλώσσα HTTP και σχεδιάστηκε για την υποστήριξη εφαρμογών ασύρματων επικοινωνιών, από το WAP Forum, έναν οργανισμό προτυποποίησης για το mobile Internet. Η αρχιτεκτονική του είναι παρόμοια με εκείνη του σταθερού Internet, που με τη σειρά του στηρίζεται στη

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 7 στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP. Και στα δύο υπάρχει η αρχιτεκτονική client-server, αλλά στο WAP ο client είναι τα κινητά τερματικά, με όλους τους περιορισμούς που αυτά συνεπάγονται σε διαθέσιμο εύρος ζώνης, επεξεργαστική ισχύ, μνήμη, διαστάσεις οθόνης, πληκτρολόγιο κλπ. Το WAP έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα: είναι σχεδιασμένο να εκμεταλλεύεται τους περιορισμένους πόρους πιο αποδοτικά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το WAP παράγει πολύ λιγότερη πληροφορία σηματοδοσίας, 14% του (συνολικού) όγκου δεδομένων έναντι 40% του κλασικού TCP/IP. Επιπλέον, χρησιμοποιεί μια νέα γλώσσα επισημείωσης, την WML (Wireless Markup Language) και μια απλοποιημένη γλώσσα προγραμματισμού για διαδραστικές εφαρμογές, την WMLScript. Βασική οντότητα στο WAP είναι το WAP-Gateway που μεταφράζει όλες τις αιτήσεις WAP από τα κινητά τερματικά σε κλασικές αιτήσεις βασισμένες στο HTTP, και το αντίστροφο. Το WAP-Gateway αποτελεί και την πύλη (portal) των χρηστών στο Internet. H Java είναι, πλέον, ευρέως γνωστή από το διαδίκτυο. Μπορούμε να την περιγράψουμε ως ένα πρωτόκολλο ανεξάρτητο πλατφόρμας, ένα εργαλείο που αποσυνδέει τη διαδικασία ανάπτυξης των εφαρμογών από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κάθε πλατφόρμας. Οι εφαρμογές Java είναι διαθέσιμες στο δίκτυο και εκτελούνται στα κινητά τερματικά. Η μόνη απαίτηση είναι το λειτουργικό σύστημα της συσκευής να περιλαμβάνει την Java Virtual Machine, ώστε να εκτελείται κώδικας Java. Το i-mode είναι μια τεχνολογία υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, μέσω κινητού τηλεφώνου, που αναπτύχθηκε από την NTT DoCoMo στην Ιαπωνία. Το σύστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Ιαπωνία το Φεβρουάριο του 1999 και μέσα σε 14 μήνες ξεπέρασε τα 6 εκατομμύρια συνδρομητές, ενώ πλέον οι συνδρομητές του στην Ιαπωνία είναι περίπου 45 εκατομμύρια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο εκτιμάται ότι είναι περίπου 5 εκατομμύρια. Το i-mode βασίζεται σε τεχνολογία μεταγωγής πακέτων και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι ο συνδρομητής είναι συνεχώς συνδεμένος στο διαδίκτυο, έναντι χαμηλής πάγιας χρέωσης, και χρεώνεται επιπλέον ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που διακινεί. Έτσι, έχει άμεση πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες, με χαμηλό κόστος. Το i-mode πλεονεκτεί των ανταγωνιστικών τεχνολογιών στο περιεχόμενο που προσφέρει κι αυτό γιατί χρησιμοποιεί γλώσσα βασισμένη στην HTML κι έτσι είναι πολύ εύκολο να μετατραπούν σελίδες του διαδικτύου σε μορφή κατάλληλη για το i-mode. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι οι χρήστες του i-mode έχουν πρόσβαση σε μεγάλο όγκο περιεχομένου. Οι βασικές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο i-mode είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η πρόσβαση στο Internet, και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Το i-mode προϋποθέτει τη χρήση συμβατού κινητού τηλεφώνου που να υποστηρίζει την τεχνολογία αυτή και να διαθέτει οθόνη κατάλληλη για να απεικονίσει το περιεχόμενο των σελίδων. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν και πλήκτρο άμεσης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σημειώνεται πως η πλοήγηση στο διαδίκτυο δε μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με τη χρήση των υπηρεσιών του GSM.

8 8 Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 1.4 Τεχνολογίες Δικτύωσης και Μεταγωγής Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χαρακτηρίζονται ως προς τη δυνατότητα μεταγωγής (switching) αλλά και τη δυνατότητα δρομολόγησης (routing). Με τον όρο μεταγωγή εννοούμε τη διαδικασία της φυσικής μετακίνησης των bits από τη θύρα εισόδου στη θύρα εξόδου ενός τηλεπικοινωνιακού κόμβου. Τα στοιχεία μεταγωγής είναι υπολογιστικές μηχανές που συνδέουν δύο ή περισσότερες γραμμές μεταφοράς. Η διαδικασία της μεταγωγής βασίζεται στην πληροφορία που συλλέγεται από τη διαδικασία της δρομολόγησης. Με τη σειρά της, η δρομολόγηση είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά της πληροφορίας από τον αποστολέα στον παραλήπτη μέσα στο δίκτυο. Αλγόριθμοι δρομολόγησης αναλαμβάνουν την αρχικοποίηση και τη διατήρηση των λεγόμενων πινάκων δρομολόγησης. Υπάρχουν δύο τεχνολογίες μεταγωγής: η μεταγωγή κυκλώματος (circuit switching) και η μεταγωγή πακέτων (packet switching). Στη μεταγωγή κυκλώματος ένα αποκλειστικό μονοπάτι επικοινωνίας εγκαθίσταται μεταξύ των δύο επικοινωνούντων μηχανών, μέσω των κόμβων (δρομολογητών) του δικτύου. Το μονοπάτι επικοινωνίας είναι μια διασυνδεδεμένη αλληλουχία από φυσικές ζεύξεις (γραμμές μεταφοράς) μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Σε κάθε ζεύξη αφιερώνεται ένα λογικό κανάλι για τη συγκεκριμένη σύνδεση. Χαρακτηριστικό των δικτύων μεταγωγής κυκλώματος είναι η ελάχιστη καθυστέρηση μετάδοσης των δεδομένων από τον πομπό στο δέκτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δικτύου μεταγωγής κυκλώματος είναι το τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN) και η αναβάθμισή του σε ISDN. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να θυμάται κανείς για τις κλήσεις σε δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος: είναι συνεχείς, αποκλειστικές και πρόσκαιρες. Στη μεταγωγή πακέτων δεν υπάρχει αποκλειστική απόδοση της χωρητικότητας σε συγκεκριμένες συνδέσεις. Τα δεδομένα στέλνονται σε μικρά μπλοκ, που καλούνται πακέτα (packets), μέσω των δρομολογητών του δικτύου. Κάθε πακέτο παραλαμβάνεται ολόκληρο από κάθε ενδιάμεσο δρομολογητή, αποθηκεύεται μέχρι να ελευθερωθεί η απαιτούμενη εξερχόμενη γραμμή, οπότε και προωθείται στον επόμενο δρομολογητή. Όταν τα πακέτα είναι μικρά και όλα του ίδιου μεγέθους συχνά αποκαλούνται κελιά (cells). Στην επικεφαλίδα του κάθε πακέτου εκτός από τη διεύθυνση του παραλήπτη αποθηκεύεται και η σειρά του πακέτου, ώστε να είναι δυνατή η συναρμολόγηση των πακέτων στο δέκτη. Γενικά στα δίκτυα μεταγωγής πακέτων, τα πακέτα από πολλούς διαφορετικούς αποστολείς πολυπλέκονται με στατιστικό τρόπο και αποστέλλονται στους παραλήπτες μέσω εικονικών κυκλωμάτων. Πολλαπλές συνδέσεις μοιράζονται τις ίδιες γραμμές μεταφοράς, γεγονός που προϋποθέτει πολύ περισσότερους υπολογισμούς δρομολόγησης από τους δρομολογητές. Πολλές φορές λόγω της έλλειψης εικονικών κυκλωμάτων, είναι πιθανή η αποθήκευση των πακέτων σε κάποιο κόμβο που προκαλεί αυξημένες καθυστερήσεις. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μπορούν να διακριθούν σε υπηρεσίες με σύνδεση (connection oriented services) και σε υπηρεσίες χωρίς σύνδεση (connectionless services). Κύριο χαρακτηριστικό μιας υπηρεσίας με σύνδεση είναι ότι η εγκατάσταση της σύνδεσης γίνεται πριν τη μετάδοση της πληρο-

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή

Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MHX. H/Y & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βασικές έννοιες και ιστορική αναδρομή ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή Ορισμός ασύρματου δικτύου Παραδείγματα ασύρματων

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019)

Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA. Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Το Ασύρματο Δίκτυο TETRA Αντωνίου Βρυώνα (Α.Μ. 1019) Περίληψη Γενικά Χαρακτηριστικά Τι είναι το TETRA Γενικά στοιχεία Αρχιτεκτονική δικτύου Πρωτόκολλο TETRA Υπηρεσίες TETRA Κλήσεις DMO δικτύου TETRA Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον

Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas Εικόνες από το μέλλον Vanni Colombo, Network Director Γεώργιος Λούκος, Technological Innovations Εισαγωγή Τον Μάιο του 2005 η ΤΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΗΣ, Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧ.Η/Υ ΕΜΠ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» h>p://www.medianetlab.gr Μέρος του προγράμματος «Ψηφιακές Επικοινωνίες» του Ι.Π&Τ. Κατά την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2

Ιστορική Αναδρομή. Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής, ΤΕΕ, Αθήνα, 10 Ιαν., 2006 2 Σύγχρονες τεχνικές μετάδοσης σημάτων video & audio Ιστορική Αναδρομή Αναλογική Τηλεόραση Συστήματα PAL, SECAM, NTSC Εύρος Ζώνης Σήματος 6MHz, Καναλιού 8MHz Μετάδοση μέσω ασυρματικών ζεύξεων μέσω ΟΕ και

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX

Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Οδηγώντας την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με τεχνολογία 802.16/WiMAX Παντελής Τράκας Με το κείμενο αυτό, αγαπητοί αναγνώστες, θα επιχειρήσω να σας πείσω για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας

Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Προσαρμογή λειτουργιών Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Κωνσταντίνος Φίλης, COSMOTE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υφιστάμενη Διαχείριση Κλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς).

Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). Η Τρίτη γενιά κινητής τηλεφωνίας(3g).ανάλυση της τεχνολογίας και συγκριτικός πίνακας (Έρευνα Αγοράς). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΛΕΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Εξέλιξη της Κινητής Τηλεφωνίας Ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Οι συσκευές του µέλλοντος

Οι συσκευές του µέλλοντος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ MOBILE TV ΚΑΜΠΑΣ ΙΛΑΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣ:500308 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τ.Μ.Μ.Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οι συσκευές του µέλλοντος Στο µέλλον αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το κινητό τηλέφωνο. Θάνος Ψαρράς. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το κινητό τηλέφωνο Θάνος Ψαρράς Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Η παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 10η: Κινητό Εμπόριο (m Commerce) Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ. του. Βασίλη Χ.

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ. του. Βασίλη Χ. Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ του Βασίλη Χ. Μπενέκου Πτυχιακή εργασία που υποβάλλεται προς μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δυο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τεχνολογίας είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (xdsl,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Connect USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο.

Εταιρικό Ιστορικό. ww.sector.gr. Παράλληλα αναπτύσσεται ο κλάδος των στατικών και VIP φυλάξεων στον οποίο η Sector διατηρεί ένα σοβαρό πελατολόγιο. Εταιρικό Ιστορικό Η Sector αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ελληνικά εταιρικά σχήματα στο χώρο των Συστημάτων και Υπηρεσιών Ασφαλείας. Από το 1976 η εταιρία σχεδιάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωνσταντίνος Σοουτλής

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κωνσταντίνος Σοουτλής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ποιότητα Υπηρεσιών και Ασφάλεια σε Ασύρµατα ίκτυα 4ης Γενιάς (4G). Κωνσταντίνος Σοουτλής ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Αλέξανδρος Καλόξυλος Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1

Εισαγωγή. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 01-1 Εισαγωγή Τι είναι τα πολυμέσα; Χαρακτηριστικά των μέσων Ιδιότητες συστημάτων πολυμέσων Δομή συστημάτων πολυμέσων Δικτυακά συστήματα πολυμέσων Μετάδοση πολυμέσων Απαιτήσεις πολυμέσων Ποιοι εμπλέκονται στα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2

ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΩΣΤΗΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET Το Internet είναι ένα πλέγμα από εκατομμύρια διασυνδεδεμένους υπολογιστές που εκτείνεται σχεδόν σε κάθε γωνιά του πλανήτη και παρέχει τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου

Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού τηλεφώνου Συνδεσιμότητα κινητού Wifi O όρος WIFI (Wireless Fidelity) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική

Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Εφαρμογές της κινητής τηλεφωνίας στην ιατρική Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής ζωής στον

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα 4 ης γενιάς (4G)

ίκτυα 4 ης γενιάς (4G) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των πολυμέσων

Εφαρμογές των πολυμέσων Εφαρμογές των πολυμέσων Κατηγοριοποίηση εφαρμογών Σύγχρονες εφαρμογές Ασύγχρονες εφαρμογές Εφαρμογές αλληλεπίδρασης Εφαρμογές διανομής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 02-1 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις

1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις 1.1 Προτάσεις προς τις Επιχειρήσεις Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της, να αυξήσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων της και κατά συνέπεια να επιτύχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ B3G Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων: Δεμέστιχας Παναγιώτης Αναπ. Καθηγητής Πα.Πει. Σαρσεμπάγιεβα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1

Βίντεο. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 06-1 Βίντεο Εισαγωγή Χαρακτηριστικά του βίντεο Απόσταση θέασης Μετάδοση τηλεοπτικού σήματος Συμβατικά τηλεοπτικά συστήματα Ψηφιακό βίντεο Εναλλακτικά μορφότυπα Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας Κινούμενες εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 4G ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4G ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΜ: ΜΤΕ 1040

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης

Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος. Κινητών Τηλεπικοινωνιών. Φεβρουάριος 2008. Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος Η Οπτική του Κλάδου των Κινητών Τηλεπικοινωνιών Ελίνα Θεοδωροπούλου Προϊστ. Τμ. Νέων Τεχνολογιών Δικτύου Πρόσβασης Φεβρουάριος 2008 Υποδ/νση Νέων Τεχνολογιών Ref.No: P00-2006

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ : ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΑ ΤΖΕΤΖΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY

για την επιχείρησή σας Λύση Χωρίς Συμβιβασμούς SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY SOLO SMALL BUSINESS GATEWAY Το SOLO Small Business Gateway είναι ένα λογισμικό που έρχεται να καλύψει όλες τις βασικές ψηφιακές ανάγκες σας. Ενσωματώνει ένα σύγχρονο Τηλεφωνικό Κέντρο και ένα πλήρη Server

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλωσορίσατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Ρύθμιση του USB Stick 3 Εκκίνηση λογισμικού 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 8: ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ- Leased Lines (Θ) Οι μισθωμένες γραμμές είναι κατάλληλες για ασφαλείς συνδέσεις με σταθερή χωρητικότητα. Διακρίνονται σε Αναλογικές

Διαβάστε περισσότερα