1. Το λογιστικό επάγγελμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Το λογιστικό επάγγελμα"

Transcript

1 Εισαγωγή Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πεδία της Οικονομίας και ειδικά της Λογιστικής καθώς και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Έχει δε, επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του Ειδικότερα ο πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά : Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία, απλογραφικά και διπλογραφικά, σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών. - Συντάσσει καταστάσεις μισθοδοσίας. Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων, αξιοποίησης εθνικών και κοινοτικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους. Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές. Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά σε λογιστικά, φορολογικά, εργατικά και εμπορικά θέματα. Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη χρηματοοικονομική και γενικότερα της Μηχανογραφημένης Λογιστικής. Ερμηνεύει και αναλύει τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων και οργανισμών στο γενικότερο εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον και συντάσσει σχετικές εκθέσεις και μελέτες. Αξιοποιεί τις σύγχρονες στατιστικές και οικονομικές μεθόδους μελέτης και έρευνας των θεμάτων που έχουν σχέση με τη λογιστική, την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, την παραγωγική διαδικασία, την έρευνα αγοράς καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους. - Διορίζεται στην εκπαίδευση εάν επιθυμεί.

2 1. Το λογιστικό επάγγελμα Επαγγελματίες λογιστές Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών, επαγγελματίες λογιστές θεωρούνται εκείνα τα άτομα τα οποία, είτε σε δημόσια άσκηση του επαγγέλματος (συμπεριλαμβανομένων του ατομικού λογιστικού γραφείου και της προσωπικής ή ανώνυμης εταιρείας), είτε απασχολούμενα στη βιομηχανία, το εμπόριο, το δημόσιο τομέα ή την εκπαίδευση, είναι μέλη οργάνωσης η οποία είναι μέλος της IFAC (Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών, ΔΟΛ). Μπορούμε να διακρίνουμε δύο ή τρεις κατηγορίες επαγγελματιών λογιστών. Η μία κατηγορία είναι αυτοί οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη βιομηχανία, το εμπόριο, το δημόσιο τομέα, σε λογιστικές επιχειρήσεις σαν υπάλληλοι και στην εκπαίδευση. Οι λογιστές αυτοί λέγονται εργαζόμενοι επαγγελματίες λογιστές. Στη δεύτερη κατηγορία επαγγελματιών λογιστών ανήκουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες λογιστές, οι οποίοι προσφέρουν δημόσια τις υπηρεσίες τους σε διάφορους τομείς. Η κατηγορία αυτή είναι η κατηγορία των δημόσια ασκούμενων επαγγελματιών λογιστών και θα μπορούσε να συμπεριλάβει σαν υποκατηγορία, αν όχι σε ξεχωριστή τρίτη κατηγορία, τους ορκωτούς λογιστές τους οποίους διακρίνει μεγαλύτερη εξειδικευμένη εκπαίδευση στον έλεγχο λογιστικών καταστάσεων σύμφωνα με το νόμο 2190 και σε άλλες ειδικές αναθέσεις και για την άδεια των οποίων απαιτούνται αυστηρότερες εξετάσεις και αυστηρότερη εποπτεία από το αντίστοιχο σώμα ορκωτών λογιστών, την επαγγελματική, δηλαδή, οργάνωσή τους. Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι απλοί ελεγκτές λογιστές των μη ελεγχόμενων από ορκωτούς λογιστές εταιρειών. Το πεδίο δραστηριοποίησης του επαγγελματία λογιστή 1. Εξωτερικός λογιστής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς (ελεύθερος επαγγελματίας) 2. Μόνιμος υπάλληλος λογιστηρίων, προϊστάμενος λογιστηρίου, οικονομικός διευθυντής σε επιχειρήσεις/οργανισμούς 3. Ελεγκτής λογιστής 4. Φοροτεχνικός 5. Σύμβουλος επιχειρήσεων κ.λπ. 6. Επιχειρηματίας ή στέλεχος σε χρηματιστηριακές εταιρείες

3 7. Καθηγητής εφαρμογών σε Τ.Ε.Ι. (και με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο) 8. Καθηγητής στη Β βάθμια εκπαίδευση κλάδου ΠΕ Γενικές πληροφορίες για την απασχόληση των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής των Τ.Ε.Ι. δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά, όπως: - Δημόσιος Τομέας και Ο.Τ.Α. - Ιδιωτικός τομέας - Αυτοαπασχολούμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες) Επισημαίνεται ότι οι λογιστές, παρ ότι παραδοσιακή ειδικότητα, εξακολουθούν να έχουν καλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι απασχολούνται κυρίως σε πολλούς τομείς και κλάδους της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, τα βασικά ενδεικτικά πεδία απασχόλησης είναι μεταξύ άλλων και τα εξής: Α. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ο.Τ.Α. Οι πτυχιούχοι Λογιστές μπορούν να απασχοληθούν στην ειδικότητά τους σε: Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες Δημόσιους Οργανισμούς Νομαρχίες Δήμους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Δημοτικές Επιχειρήσεις Επιμελητήρια Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και άλλων δημόσιων φορέων Φορείς και υπηρεσίες διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και πρωτοβουλιών Β. Ιδιωτικός τομέας Στις επιχειρήσεις όλων των τομέων και κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας: Βιομηχανία και βιοτεχνία, σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό)

4 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες οικονομικών, συμβουλευτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών, διαχείρισης και υποστήριξης κοινοτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οικονομικοτεχνικών μελετών, έρευνας αγοράς κ.λπ. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις Λοιπές υπηρεσίες: μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρήσεις τύπου και ενημέρωσης κ.λπ. Mεταφορές Τουρισμός: ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ. Εκπαίδευση, εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη. (Δευτεροβάθμια, μεταλυκειακή, Τριτοβάθμια, Σχολές Μαθητείας (ΟΑΕΔ). Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ερευνητικοί Φορείς, Ιδρύματα και Ινστιτούτα) Ενέργεια, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, φυσικό αέριο, διύλισης και διανομής καυσίμων κ.λπ. Κατασκευαστικός κλάδος, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Πρωτογενής τομέας: γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις εξόρυξης και εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου, δασικές επιχειρήσεις, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ. Γ. Αυτοαπασχολούμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργώντας δική τους προσωπική επιχείρηση ή εταιρεία με αντικείμενα: Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Συμβουλευτική και λογιστική υποστήριξη επιχειρήσεων. Κοινοτικά προγράμματα, μελέτες και διαχείρισή τους. Οικονομικοτεχνικές μελέτες επενδύσεων, επιχειρηματικά σχέδια κ.λπ. Αναλυτικά, οι δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής, πέραν του λογιστή, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα, ως ακολούθως: α. Το επάγγελμα του Λογιστή. Όπως έχει παρουσιαστεί ήδη στα προηγούμενα.

5 β. Το επάγγελμα του Φοροτεχνικού. Καθήκον του φοροτεχνικού είναι να ασχολείται με σημαντικά θέματα, που περιλαμβάνουν: τη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, τη πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των πελατών του και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων μέσω του taxisnet.gr, την αποστολή φορολογικής φύσεως πληροφοριών των επιχειρήσεων των πελατών του μέσω του taxisnet.gr, τη σύνταξη υπομνημάτων, προσφυγών κ.λπ. στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, τη βεβαίωση των φόρων, τον έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων. Η εργασία αυτή εκτελείται σε γραφείο, αλλά ίσως απαιτηθεί και η μετάβαση στον πελάτη ή στην επιχείρηση για έρευνα. Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό (φοροτεχνικό γραφείο) ή στον δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) τομέα. Ο φοροτεχνικός μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος (μισθωτός) ή ως ελεύθερος επαγγελματίας αφού λειτουργήσει δικό του γραφείο. Πιο συνήθης είναι η περίπτωση συνδυασμού του επαγγέλματος του λογιστή με αυτό του φοροτεχνικού. Παρά την οικονομική κρίση, οι προοπτικές του επαγγέλματος δείχνει να παραμένουν το ίδιο σημαντικές όπως και στο παρελθόν καθώς επιβάλλονται αυστηρές προδιαγραφές για την εκτίμηση της φοροδοτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων στη χώρα. Κάτι που οδηγεί στη ζήτηση των υπηρεσιών του φοροτεχνικού. Οι φοιτητές του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά καταρτίζονται στον φοροτεχνικό τομέα με τα υποχρεωτικά μαθήματα «Φορολογική Λογιστική Ι» και «Φορολογική Λογιστική ΙΙ». γ. Το επάγγελμα του Τραπεζικού υπαλλήλου / στελέχους τραπεζών. Ο τραπεζοϋπάλληλος μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα και ειδικότερα στο τμήμα των δανείων, του λογιστηρίου, του ταμείου, της έκδοσης πιστωτικών/χρεωστικών καρτών κ.λπ. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν: έλεγχο αιτήσεων για δάνεια και ανάλογα έγκριση ή απόρριψή τους, λήψη καταθέσεων, μεταβιβάσεων και αναλήψεως ευρώ ή συναλλάγματος, παραλαβή γραμματίων, έκδοση επιταγών, ρευστοποίηση τους, ενημέρωση βιβλιαρίων, λήψη και διαβίβαση εντολών για αγορά μετοχών επιχείρησης που εισάγεται για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο, λήψη χρημάτων για πληρωμή λογαριασμών δημόσιων οργανισμών, έλεγχος αποπληρωμής γραμματίων ή δόσεων, συμψηφισμούς.

6 Οι φοιτητές του Τμήματος μας, εφ όσον επιθυμούν να απασχοληθούν στον τραπεζικό τομέα, καλό είναι να επιλέξουν το μάθημα «Τραπεζική Λογιστική» κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο σημείο αυτό καθώς διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ν. 4093/2012). Πάρα πολλοί από τους αποφοίτους μας, όπως έδειξε και έρευνα που έγινε για την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας, ήδη απασχολούνται με επιτυχία στον τραπεζικό τομέα. δ. Το επάγγελμα του στελέχους ναυτιλιακών επιχειρήσεων Όπως είναι γνωστό η Ελληνική Εμπορική ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας της χώρας και συγχρόνως κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις στον παγκόσμιο κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών. Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις ασχολείται: - με την κυρίως λογιστική απεικόνιση - με τον έλεγχο του λογαριασμού πλοιάρχων - με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων (διαπραγμάτευση όρων, παρακολούθηση είσπραξης ασφαλιστικών απαιτήσεων, claims κ.λπ.) - με την εξοικονόμηση κεφαλαίων/σύναψη δανείων, είσπραξη ναύλων κ.λπ. - με το προσωπικό των πληρωμάτων των πλοίων - με τις εκκαθαρίσεις και δοσοληψίες με τους ανά τον κόσμο πράκτορες - με τη ναύλωση του πλοίου και την παρακολούθηση της διεθνούς ναυλαγοράς. - με την κοστολόγηση των ταξιδίων και τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων Η επαγγελματική ενασχόληση με τις παραπάνω εργασίες προϋποθέτει εξειδίκευση με κεντρικό γνωστικό αντικείμενο τη Ναυτιλιακή Λογιστική. Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά προσφέρεται το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Ναυτιλιακή Λογιστική» το οποίο επιλέγουν φοιτητές που επιθυμούν να απασχοληθούν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και το μάθημα «Ευρωπαϊκή και Διεθνής Λογιστική».

7 ε. Το οικονομολογικό επάγγελμα. Οι απόφοιτοί μας έχουν δικαίωμα να πάρουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος βάσει του N.3912/2011 (άρθρο 11) εφόσον αποκτήσουν και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οικονομική επιστήμη. Με την άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος διευκολύνεται και πάρα πολύ η εξέλιξη των αποφοίτων μας στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή. Υπογραφή Οικονομικοτεχνικών Μελετών Ο Ν. 3299/04 αναφέρει στο άρθρο 7 παρ. 3 πως η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/04, προκειμένου για επενδύσεις συνολικού κόστους άνω των ΕΥΡΩ, υπογράφεται από οικονομολόγο, μέλος του Ο.Ε.Ε. ή αντίστοιχου οργανισμού Κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αιτήσεις υπαγωγής που δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή, δεν εξετάζονται. στ. Το επάγγελμα του ελεγκτή λογιστή. Το Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά προετοιμάζει τους απόφοιτούς του στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου καθώς προσφέρει στο πρόγραμμα σπουδών το υποχρεωτικό μάθημα της «Ελεγκτικής». Ο απόφοιτός μας μπορεί μετά την περάτωση των σπουδών του και εφόσον αποφασίσει να απασχοληθεί στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου να οδηγηθεί στην απόκτηση και διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων στον τομέα του εσωτερικού ελέγχου. Οι διεθνείς Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις Εσωτερικού Ελέγχου, πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν πολύ μεγάλη αξία, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Η πιο γνωστή επαγγελματική πιστοποίηση είναι αυτή του Certified Internal Auditor (CIA), η οποία απαιτεί επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις 4 μαθημάτων με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και 2 χρόνια εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο ή άλλο συναφές επάγγελμα. Εξετάσεις διοργανώνονται συνεχώς από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (www.theiia.org) και μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτές μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (www.hiia.gr). Επίσης, προσφέρονται άλλες 2 επαγγελματικές πιστοποιήσεις από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών της Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας, το ΜΙΙΑ και το PIIA. Για τις ανωτέρω πιστοποιήσεις, εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο και Νοέμβριο) από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας σε διάφορα εξεταστικά κέντρα στην Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία. Επιπρόσθετα, το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών παρέχει εξειδικευμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις

8 στον Εσωτερικό Έλεγχο όπως το CCSA, CFSA και CGAP (για περισσότερα βλέπε ζ. Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές πρέπει να είναι πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα. Τα αυξημένα επαγγελματικά προσόντα ορίζονται από την Οδηγία 8η 84/253 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προς την οποία προσαρμόστηκε πλήρως η Ελληνική νομοθεσία, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποδοχή του Συμβουλίου της Επικράτειας (Ν.3693/2008 που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ). Η ελεγκτική αγορά βρίσκεται σε άνθηση και κατά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να δώσει πάρα πολλές νέες θέσεις εργασίας. Οι απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής έχουν δικαίωμα να εξασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή βάσει του Ν.3693/2008 που προβλέπει τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να μπει στο επάγγελμα αυτό. Προσλαμβάνονται αρχικά ως ασκούμενοι ελεγκτές. Επίσης μπορούν σε συνδυασμό με την απόκτηση Master στην οικονομική επιστήμη να αποκτήσουν και άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος διευκολύνοντας την εξέλιξή τους στο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή. Σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη 0005/2009 για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή στου εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΣΟΕΛ με οποιαδήποτε ιδιότητα πλην την ιδιότητας του ορκωτού ελεγκτή ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, σωρευτικά στο πρόσωπο του υποψηφίου: - Επιτυχής ολοκλήρωση του θεσπισμένου βαθμού εκπαίδευσης (β βάθμια) για την εισαγωγή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. - Επιτυχής ολοκλήρωση των επαγγελματικών εξετάσεων κατά τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 3693/2008 κ.λπ. - Συμπλήρωση τριετούς πρακτικής άσκησης, εφ όσον είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. και εξαετούς στις λοιπές περιπτώσεις κ.λπ. - Συνδρομή των απαιτούμενων κριτηρίων εντιμότητας κατά το άρθρο 4 του Ν. 3693/2008.

9 Ο δρόμος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή είναι σημαντικά διαφορετικός από την πορεία του λογιστή φοροτεχνικού. Αρχικά, απαιτείται η απόκτηση ενός συγκεκριμένου επιπέδου λογιστικής ώστε να γίνει πρόσληψη από ιδιωτική ελεγκτική επιχείρηση, προκειμένου να ξεκινήσουν να αποκτούν εμπειρία και ώρες παράστασης ελέγχου. Για την απόκτηση υπογραφής ορκωτού, απαιτείται επίσης η εγγραφή του στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, αφού βέβαια κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το Ν. 3693/2008, προκειμένου να αποκτήσουν αρχικά τη βαθμίδα του ασκούμενου ορκωτού ελεγκτή και στη συνέχεια του δοκίμου, επίκουρου και τέλος του ορκωτού ελεγκτή. Για τη μετάβαση από τη μια βαθμίδα στην άλλη απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ωρών ελέγχου και επιτυχία στις εξετάσεις σε συγκεκριμένα μαθήματα λογιστικής του ΣΟΕΛ, που είναι και ο υπεύθυνος φορέας. Εναλλακτικά μπορούν να προχωρήσουν στην απόκτηση διεθνών επαγγελματικών τίτλων όπως το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), το οποίο αναγνωρίζει όποια από τα μαθήματά της σχολής μας έχουν ήδη διδαχθεί έτσι ώστε οι υποψήφιοι να μην εξεταστούν σε μαθήματα στα οποία έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε προπτυχιακό επίπεδο. To ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) αποτελεί έναν πρώτης επιλογής επαγγελματικό τίτλο του μεγαλύτερου επαγγελματικού σώματος εγκεκριμένων λογιστώνελεγκτών στο κόσμο. Απευθύνεται σε ανθρώπους με ικανότητες και φιλοδοξίες, που αναζητούν μια πιο αποδοτική καριέρα στο χώρο της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και του μάνατζμεντ. Η φήμη του είναι αναγνωρισμένη από εργοδότες, κυβερνήσεις και τον ίδιο τον επαγγελματικό κλάδο τόσο παγκοσμίως όσο και στην χώρα μας η. Το επάγγελμα του χρηματοοικονομικού συμβούλου σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα (χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες leasing κ.λπ.). Ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος μπορεί να εργασθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας είτε ως στέλεχος εταιρειών συμβούλων ή χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών οργανισμών.

10 Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να απασχολούν, κατά την παροχή των υπηρεσιών μόνο πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πάνω: (α) στη λήψη και διαβίβαση εντολών, (β) στην εκτέλεση εντολών για λογαριασμό τρίτων, (γ) στην παροχή επενδυτικών συμβουλών, (δ) στην διαχείριση χαρτοφυλακίων και (ε) στην εκπόνηση αναλύσεων. Οι απόφοιτοι του τμήματός μας μπορούν να εξασκήσουν εφόσον το επιλέξουν το επάγγελμα του χρηματοοικονομικού συμβούλου και έχουν δικαίωμα να πιστοποιηθούν. Για το λόγο αυτό, καλό είναι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, να έχουν επιλέξει το μάθημα «Διαχείριση χαρτοφυλακίου» θ. Το επάγγελμα του στελέχους επιχείρησης. Οι απόφοιτοι του τμήματός μας λόγω και των γνώσεων που αποκτούν πάνω στη λογιστική, το μάρκετινγκ, τη φορολογία, τη διοίκηση επιχειρήσεων κ.λπ., μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία το επάγγελμα του στελέχους επιχείρησης. Τα στελέχη των επιχειρήσεων συνήθως είναι μία υψηλά αμειβόμενη εργασία, η οποία όμως είναι υπεύθυνη και έχει πολλές απαιτήσεις. Πολλοί απόφοιτοι του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι σήμερα στελέχη επιχειρήσεων. ι. Το επάγγελμα του επιχειρηματία Ο επιχειρηματίας αναπτύσσει μία εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος. Επενδύει σε όλους τους τομείς της οικονομίας με απώτερο σκοπό την αποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων του. Οι απόφοιτοί μας έχουν όλο εκείνο το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες πλήρως και με επιτυχία. Οι γνώσεις που αποκτούν πάνω στη διοίκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στα λογιστικά, στην

11 κοστολόγηση, στα διαχείριση κεφαλαίων, στη φορολογία, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στην οικονομία γενικότερα και τα υποστηριζόμενα από το Ε.Σ.Π.Α. σεμινάρια επιχειρηματικότητας τους βοηθούν σημαντικά για να πετύχουν στον δύσκολο επιχειρηματικό στίβο. Πολλοί από τους αποφοίτους μας σήμερα είναι πετυχημένοι επιχειρηματίες. ια. Το επάγγελμα του δημοσίου υπαλλήλου Πολλοί απόφοιτοί μας απασχολούνται στο Δημόσιο τομέα σε διάφορες διοικητικές θέσεις είτε σαν μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι είτε σαν υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου/αορίστου χρόνου. Η κατάληψη των θέσεων γίνεται είτε με το διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. είτε με βάση τα προσόντα. Οι απόφοιτοί μας καλύπτουν θέσεις στον Δημόσιο Τομέα, κυρίως στη Δημόσια Διοίκηση, στις Δ.Ο.Υ., στα λογιστήρια κρατικών νοσηλευτικών μονάδων, στις οικονομικές υπηρεσίες των δομών του κράτους και των Ο.Τ.Α. Από το 1998 με το Π.Δ. 205 το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. άρχισε η προσπάθεια εισαγωγής της λογιστικής τυποποίησης με βάση το διπλογραφικό σύστημα στο Δημόσιο τομέα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο σημείο αυτό καθώς διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ν. 4093/2012). Κατά συνέπεια το μάθημα επιλογής που προσφέρεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά «Λογιστικό Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.» δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να προετοιμαστούν ώστε να ασκήσουν το επάγγελμα του δημοσίου υπαλλήλου ΤΕ (Διοικητικού -) Λογιστικού εφόσον το επιθυμούν. ιβ. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Το Π.Δ. 174/2006 προβλέπει στο άρθρο 5 παρ. 3 ότι «3.Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία». Ως εκ τούτου μπορούν να συμμετάσχουν στον αντίστοιχο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και αν επιτύχουν, να διοριστούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής μπορούν να διδάξουν τα μαθήματα της ειδικότητας ΠΕ Λογιστικής και συνεπώς να ενταχθούν σε αυτή. α) Για να διοριστεί ο απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής, καθηγητής στη β βάθμια εκπαίδευση ως μόνιμος πρέπει να αξιολογηθεί με τις διαδικασίες του Ανώτατου Συμβούλιου

12 Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), να συμμετάσχει στη σχετική προκήρυξη, να δώσει εξετάσεις κ.λπ. ενώ έχει και τη δυνατότητα διορισμού και ως αναπληρωτής και ωρομίσθιος. β) Για να διοριστεί ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος πρέπει να απευθυνθεί στις κατά τόπους Διευθύνσεις Β βάθμιας εκπαίδευσης. Οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται κάθε χρόνο συνήθως το μήνα Μάιο, όπου επίσης μετά από προκήρυξη ο υποψήφιος καταθέτει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και αξιολογείται. Τα μαθήματα που έχουν τη δυνατότητα οι απόφοιτοι του Τμήματος να διδάξουν είναι λογιστικά και οικονομικά. Αναλυτικότερα είναι τα εξής: 3. Δυνατότητες αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής α. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής διαθέτει καταρχάς τις απαιτούμενες γνώσεις για να δημιουργήσει δική του επιχείρηση, το δικό του λογιστικό γραφείο, όπου θα πραγματοποιεί τις ακόλουθες εργασίες: Α) Λογιστικές Εργασίες: - Διαδικασίες έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. - Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων. Απεικόνιση συναλλαγών με χρήση Η/Υ. - Χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων - Κατάρτιση ισοζυγίων, καταστάσεων, υπολοίπων και άλλων αναφορών. - Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. - Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης. - Σύνταξη και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων και ασφαλιστικών εισφορών. - Διεκπεραίωση συναλλαγών με Κρατικές Υπηρεσίες, όπως Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε.) και Ο.Α.Ε.Δ. - Σύνταξη και υποβολή στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Β) Φοροτεχνικές Εργασίες - Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων. - Σύνταξη των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.

13 - Φορολογικές μελέτες. - Φορολογικοί συμβιβασμοί. - Δηλώσεις Φ.Π.Α. - Επιστροφές Φ.Π.Α. - Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. - Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων. - Δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. - Δηλώσεις φόρου υπεραξίας από μεταπώληση επιχειρήσεων. Η λειτουργία ενός Λογιστικού Γραφείου απαιτεί καλή οργάνωση και ορθή διαχείριση του χρόνου καθώς ο λογιστής σύμφωνα με τη νομοθεσία πρέπει να ενημερώνει σε συγκεκριμένες προθεσμίες τα λογιστικά βιβλία των πελατών του, να υποβάλει καταστάσεις και δηλώσεις φόρου με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες ημερομηνίες και να μεταβαίνει συχνά σε Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπές κρατικές υπηρεσίες. Ταυτοχρόνως, οφείλει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις που παρακολουθεί και να επικοινωνεί τακτικά με τους πελάτες-επιχειρηματίες. Πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και ανά πάσα στιγμή να είναι προετοιμασμένος να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Καθώς και να δίνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες του, ιδιαιτέρως όσον αφορά τις σχέσεις τους με το Ελληνικό Δημόσιο και την Δ.Ο.Υ. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο είναι αρκετά συγκεκριμένο και σαφές. Είναι πολύ πιθανό, οι εργασίες που πραγματοποιεί ο λογιστής για τους πελάτες του να επαναλαμβάνονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή κάποια μεταβολή. Επίσης, οι συναλλαγές με τις Δ.Ο.Υ. διέπονται από συγκεκριμένες διαδικασίες και οποιαδήποτε αλλαγή κοινοποιείται. Συμπερασματικά, η δημιουργία ενός λογιστικού γραφείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, απαιτεί γνώσεις, γνωριμίες, εργασία, υπευθυνότητα, θέληση για μάθηση, αλλά με την πάροδο του χρόνου ο λογιστής εξοικειώνεται με τις διαδικασίες και αποκτά πολύτιμη γνώση για την καλύτερη εκτέλεση των εργασιών του γραφείου του. β. Γραφείο Συμβούλων Επιχειρήσεων Ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής μπορεί να αυτοαπασχολείται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων ή να συμμετέχει ως εταίρος σε μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, διενεργώντας ορισμένες ή όλες από τις ακόλουθες εργασίες:

14 - Εξειδικευμένες λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες (διαχειριστικοί έλεγχοι, αποτιμήσεις εταιρειών, έλεγχοι διαδικασιών, φορολογικός σχεδιασμός φυσικών προσώπων και Ν.Π. κ.λπ.) - Γνωμοδοτήσεις σε εξειδικευμένα θέματα φορολογικής, εμπορικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. - Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών. - Συμβουλές σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων. - Συμβουλές σε Συστάσεις - Μετατροπές - Συγχωνεύσεις Εταιρειών. Η σύγχρονη τάση στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων έγκειται στην αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών ή ελεύθερων επαγγελματιών με σύμβαση ανάθεσης έργου. Στο πνεύμα αυτό μία επιχείρηση αντί να διατηρεί τμήμα μάρκετινγκ προτιμά, όποτε χρειάζεται να προωθήσει το προϊόν ή τις υπηρεσίες της, να συνεργάζεται με μία άλλη εταιρεία ή με έναν Σύμβουλο. Γεγονός που αφήνει πολλά περιθώρια για επιχειρηματική δράση των αποφοίτων του Τμήματος της Λογιστικής που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως αυτοαπασχολούμενοι και να μην δεσμεύονται ως υπάλληλοι μόνο μιας επιχείρησης. γ. Γραφείο παροχής υπηρεσιών Κοστολόγησης Μια άλλου είδους υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά είναι αυτή της κοστολόγησης της παραγωγικής διαδικασίας αγαθών που απαιτεί η λειτουργία μιας παραγωγικής μονάδας ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που είναι σε θέση να αναλάβει, περιλαμβάνουν: - Οργάνωση κοστολογικής επιχείρησης. - Προϋπολογισμός του κόστους βάσει των αναγκαίων μηχανοωρών, ανθρωποωρών, υλικών, γενικών βιομηχανικών εξόδων, ανταλλακτικών κ.λπ. που απαιτούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος με σκοπό τη συγκριτική ανάλυση με τα απολογιστικά στοιχεία που θα οδηγήσουν στη λήψη αποφάσεων. - Παρακολούθηση του κόστους προϊόντος, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τις παραγωγικές διαδικασίες που ακολουθούνται. - Επιμερισμός σε κέντρα κόστους σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση. Καθορισμός κέντρων κόστους και κατανομή των γενικών εξόδων με βάση αυτά.

15 - Τήρηση Βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου. - Υπολογισμός πρότυπου κόστους για εφαρμογή της οικονομικής αρχής. Ακριβώς, εξαιτίας της μεγάλης εξειδίκευσης και των γνωστικών απαιτήσεων της κοστολόγησης, οι περισσότερες επιχειρήσεις προτιμούν να αναθέτουν τις εργασίες κοστολόγησης σε αυτοαπασχολούμενους μελετητές ή σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοστολόγησης από το να προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό με αποκλειστική του απασχόληση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό, η επιτυγχάνεται ταυτόχρονα μια περισσότερο αντικειμενική κοστολόγηση. Στο Τμήμα μας για το λόγο αυτό προσφέρονται τα υποχρεωτικά μαθήματα «Λογιστική Κόστους Ι» και «Λογιστική Κόστους ΙΙ». δ. Γραφείο παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις Πρόκειται για τη λειτουργία ενός γραφείου που θα διεκπεραιώνει τις ακόλουθες εργασίες των επιχειρήσεων-πελατών της: - Διεκπεραίωση συναλλαγών με Κρατικές Υπηρεσίες, - Διεκπεραίωση συναλλαγών με Υπηρεσίες της Νομαρχίας, της Περιφέρειας, των Ο.Τ.Α. - Διεκπεραίωση συναλλαγών με Τράπεζες. - Γραμματειακή υποστήριξη-υπηρεσίες Γραμματέα Εταιρείας (τήρηση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης). - Σύνταξη Προσαρτήματος, Έκθεσης ε. Γραφείο παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών Άλλο ένα ενδιαφέρον πεδίο στο οποίο μπορεί να αυτοαπασχοληθεί ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής είναι η παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών. Αναλυτικά: - Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων - Διαδικασίες εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων - Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών στ. Γραφείο λογισμικού λογιστικών εφαρμογών Με βάση τις γνώσεις που διαθέτει ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής αλλά και την επιμόρφωση του σε πακέτα λογιστικών εφαρμογών αντιλαμβάνεται πληρέστερα τις απαιτήσεις που έχει ένας λογιστής φοροτεχνικός από το πρόγραμμα λογιστικής

16 παρακολούθησης που χρησιμοποιεί στο λογιστικό του γραφείο. Για το λόγο αυτό, μπορεί να επιτελεί τις παρακάτω εργασίες: - Μετατροπές σε λογιστικά πακέτα για να συμβαδίζουν με την κείμενη λογιστική/ φοροτεχνική νομοθεσία. - Σύμβουλος Μηχανοργάνωσης. - Εκπαίδευση Προσωπικού Λογιστηρίων στην χρησιμοποίηση λογιστικών προγραμμάτων. - Πώληση λογιστικών πακέτων. Επομένως, ο απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής μπορεί να έχει δική του επιχείρηση για την δημιουργία λογισμικού λογιστικών εφαρμογών με συνεργάτες/υπαλλήλους γνώστες του αντικειμένου της Πληροφορικής. Διαφορετικά, μπορεί να είναι ο ίδιος συνεργάτης σε μια επιχείρηση παραγωγής λογιστικού λογισμικού, όπου να προσφέρει τις υπηρεσίες του είτε ως σύμβουλος στον σχεδιασμό του λογισμικού είτε ως εκπαιδευτής στην χρήση του λογισμικού από τους λογιστές και τους βοηθούς λογιστών είτε ως αντιπρόσωπος-πωλητής του λογισμικού σε άλλους λογιστές. Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου της Πληροφορικής οδήγησε στην ανάπτυξη εκτός των άλλων προγραμμάτων και αρκετών λογισμικών για χρήση σε λογιστικά γραφεία. Επομένως, ο ανταγωνισμός στον κλάδο αυτόν είναι αρκετά αυξημένος και επιπρόσθετα στον κλάδο έχουν εισέλθει μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής που εξαιτίας του μεγέθους και της οργάνωσης τους είναι δύσκολο να τους ανταγωνιστεί μια μικρή επιχείρηση. Τα υποχρεωτικά μαθήματα του τμήματος Λογιστικής «Προγραμματισμός Η/Υ», «Πληροφορική», «Μηχανογραφημένη Λογιστική» και «Εμπορικές Εφαρμογές» συμβάλλουν στην ανάπτυξη δυνατοτήτων για την ίδρυση ενός γραφείου λογισμικού λογιστικών εφαρμογών. ζ. Εκπαιδευτικός Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο διορισμός στην εκπαίδευση των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Λογιστικής γίνεται ολοένα και πιο δύσκολος (ΑΣΠΑΙΤΕ, γραπτός διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π.) αρκετοί πτυχιούχοι επιλέγουν να διδάσκουν αντικείμενα συναφή με το πτυχίο τους σε ιδιωτικά φροντιστήρια που απευθύνονται είτε σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε σε φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά και ως αυτοαπασχολούμενοι καθηγητές πραγματοποιώντας ιδιαίτερα μαθήματα.

17 η. Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης Η ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στο τομέα της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης προσελκύει τους αποφοίτους του Τμήματος Λογιστικής, όπου μπορούν να διενεργούν: - Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων στα αντικείμενα της Λογιστικής, Κοστολόγησης, Ελεγκτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Mάρκετινγκ, Πωλήσεων, Παραγωγής, Χρηματοοικονομικών. - Σεμινάρια Χρήσης Λογιστικού Λογισμικού. - Σεμινάρια για επίκαιρα θέματα, όπως τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. - Διεπιχειρησιακά Σεμινάρια. - Ενδο-επιχειρησιακά Σεμινάρια. Οι νομικές ρυθμίσεις που διέπουν το αντικείμενο της λογιστικής και κυρίως των φοροτεχνικών υφίστανται συχνά μεταβολές για πολιτικοοικονομικούς λόγους, με συνέπεια να απαιτείται συχνά επιμόρφωση σε θέματα συμπλήρωσης εντύπων ή υπολογισμού φόρων. θ. Γραφείο Μελετών Ο απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής που έχει Γραφείο Εκπόνησης Μελετών ασχολείται με την: - Σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων. - Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών ή μελετών σκοπιμότητας. - Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων. - Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας. - Σύνταξη χρηματοοικονομικών μελετών. Η εκπόνηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου συνήθως απευθύνεται σε φορείς χρηματοδότησης όπως Τράπεζες, κρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ή υποψήφιους εταίρους/επενδυτές. Οι μελέτες σκοπιμότητας είναι περισσότερο σύνθετες και απαιτητικές σε σύγκριση με το επιχειρηματικό σχέδιο. Αποτελούν τη βάση κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος, το χαρακτήρα και την πολυπλοκότητα και αφορούν είτε τη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων είτε την κατασκευή νέων μονάδων σε υπάρχοντες παραγωγικούς κλάδους ή την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων. Οι μελέτες βιωσιμότητας βασίζονται περισσότερο σε προβλέψεις για τις μελλοντικές συνθήκες και ανάγκες μιας επιχείρησης. Εξετάζουν κατά πόσο τα αναμενόμενα κέρδη από την λειτουργία μιας επιχείρησης είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της και να αποδώσουν τα προσδοκώμενα οφέλη. Τέλος, η σύνταξη μιας χρηματοοικονομικής μελέτης

18 επικεντρώνεται στις οικονομικές καταστάσεις και απαιτήσεις της λειτουργίας μιας επιχείρησης, στις δυνατότητες και πιθανούς τρόπους κάλυψης των αναγκών αυτών. Απαιτεί μεγάλη προσοχή και κατανόηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων, δεικτών και πινάκων. ι. Γραφείο ερευνών αγοράς και στρατηγικών προώθησης πωλήσεων Μια περισσότερο εξειδικευμένη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει ο απόφοιτος του Τμήματος της Λογιστικής αφορά τον τομέα των ερευνών αγοράς και της προώθησης των πωλήσεων. Αναλυτικότερα, το γραφείο αυτό υλοποιεί: - Έρευνες αγοράς κατά παραγγελία που διεξάγονται ειδικά για τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη. - Έρευνες αγοράς κοινής χρήσης (παρακολούθηση λιανικών πωλήσεων). - Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου μεθόδων εισόδου σε νέα αγορά ή εισόδου νέων προϊόντων σε υφιστάμενες αγορές. - Εκπόνηση πλάνου μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών. Στόχος της αυτοαπασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα είναι η διερεύνηση για λογαριασμό του πελάτη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ενός προϊόντος/ υπηρεσίας, της οικονομικής κατάστασης, των τεχνολογικών εξελίξεων και των προτιμήσεων και συνηθειών των καταναλωτών μιας περιοχής. 4. Τυπικές απαιτήσεις για τη θέση εργασίας Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες. Προϋπηρεσία σε σχετική δραστηριότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις τίθεται άνω όριο ηλικίας (συνήθως 35 ετών). Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ανάλογα με τις διεθνείς σχέσεις της επιχείρησης. Συνήθως ζητούνται Αγγλικά. Γνώση χρήσης Η/Υ και των σχετικών λογιστικών προγραμμάτων. Σχετική με το αντικείμενο επιμόρφωση. Επιμόρφωση για απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.

19 5. Επαγγελματικές προοπτικές εκτός Ελλάδας Για τους πτυχιούχους λογιστές υπάρχουν σε κάποιο βαθμό προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εκτός της χώρας. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό (Βαλκανικές και παρευξείνιες χώρες, Ε.Ε. κ.λπ.) ζητούν αποφοίτους Τ.Ε.Ι. της ειδικότητας του λογιστή για τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, είτε για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για τις ανάγκες συγκεκριμένου έργου, ή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επίσης ζήτηση διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορες θέσεις μέσα στα σύνορα της Ε.Ε., στις διάφορες υπηρεσίες της, καθώς επίσης και σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές είναι ακόμη πιο δύσκολες και απαιτητικές και συνήθως καλύπτονται μέσα από σύστημα εξετάσεων ή / και συνεντεύξεων. Εδώ θα σημειώσουμε ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι μεγάλης έκτασης, εφόσον η σταδιοδρομία εκτός χώρας είναι γενικά δύσκολη. - Tο δίκτυο EURES Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης EURES (European Employment Services), είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που αφορά τις χώρες της Ε.Ε. τη Νορβηγία, την Ισλανδία, και το Λιχτενστάιν καθώς των άλλων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή. Το δίκτυο EURES διευκολύνει και παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες πρόσληψης/τοποθέτησης στον εργαζόμενο και τον αναζητούντα εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, αλλά και στον εργοδότη να αναζητήσει βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων για εργασία. Προς τον σκοπό αυτό το δίκτυο EURES απαρτίζεται από Ανθρώπινο δυναμικό 850 Ευρωσυμβούλους, οι οποίοι συμβουλεύουν και διευκολύνουν όσους αναζητούν εργασία ή προσωπικό. Οι Ευρωσύμβουλοι ανήκουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης των κρατών μελών και στην Ελλάδα

20 συντονίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. Συνεργάζονται μέσω του δικτύου με όλους τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Υποδομές αυτοεξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων - μέσω της πύλης EURES στο eures.europa.eu με εύκολη αναζήτηση θέσεων εργασίας, όπως αυτές εισάγονται καθημερινά από τα εθνικά συστήματα των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης. Οι αναζητούντες εργασία μπορούν επίσης να καταχωρίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα on-line σε οποιαδήποτε από τις 25 γλώσσες της επαγγελματικής πύλης, ώστε οι εργοδότες να μπορούν να το αναζητήσουν, βάσει προσόντων και ικανοτήτων. Το δίκτυο EURES διαθέτει επίσης πολλές πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης και αγοράς εργασίας σε κάθε χώρα, έτσι ώστε ο υποψήφιος εργαζόμενος να είναι ενημερωμένος σχετικά με τον τόπο προορισμού του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν πληροφορίες για τις δυνατότητες μάθησης στις χώρες του ΕΟΧ, αλλά και τα στοιχεία επικοινωνίας με τους σύμβουλους EURES. Στην Ελλάδα υπάρχουν 39 σταθμοί EURES, που λειτουργούν στις πόλεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ρέθυμνο, Χανιά, Καλαμάτα, Ρόδο, Βόλο, Ιωάννινα, Καβάλα, Ξάνθη, Κέρκυρα Σύρο, Καβάλα, Κατερίνη, Λαμία, Κόρινθο, Τρίπολη, Αμύνταιο, Κοζάνη, Κιλκίς, Ηράκλειο Κρήτης, και Τρίκαλα. Οι σύμβουλοι EURES είναι έμπειροι γνώστες της αγοράς απασχόλησης, με στόχο την εξυπηρέτηση όσων αναζητούν εργασία στην Ευρώπη ή επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό από μία ή περισσότερες χώρες. Το αναπτυγμένο δίκτυο των Βοηθών Συμβούλων EURES υποστηρίζει το έργο των Συμβούλων EURES και συμβάλλει στην παροχή ενημέρωσης των υπηρεσιών. Πληροφορίες παρέχονται σε όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες και δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής σύνδεσης με τις υπηρεσίες του My EURES στη διαδικτυακή πύλη eures.europa.eu Σε κάθε περίπτωση μεγάλο προσόν θεωρείται η γνώση της γλώσσας του τόπου προορισμού, επιπλέον της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Π.Δ. 349/1989 Π.Δ. 340/1998 Π.Δ. 38/2010 Νόμος 4009/2011 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4076/2012) Νόμος 2515 της 24/ Νόμος 4093/2012 Νόμος 3912/2011 Νόμος 2771/1999 Νόμος 3470/2006 Νόμος 3919/2011 Νόμος 3693/2008 Νόμος 4024/2011 (άρθρο 37) Υ.Α /85 Υ.Α. 146/1984 Υ.Α /940/2009 Υ.Α /117/2010 Υ.Α. 2/78400/0022/2011 Υ.Α /Δ2/2011 ΠΟΛ 1008/2011 ΠΟΛ 1166/2011 Εγκύκλιος Υπουργείου Ανάπτυξης 26801/ΔΙΟΕ 654/2012 Οδηγός επαγγελμάτων πτυχιούχων τμ. Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Επιχειρηματικότητας Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Μελέτη Δυνατοτήτων Αυτοαπασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη 2008 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τμήματος Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Πειραιά Ετήσια Έκθεση ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Πειραιά 2012 Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΜΕΔ Διαιτητική Απόφαση 45/2009 ΣΟΕΛ /2012 Φορολογικά Νέα Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Αθήνας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πάτρας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Κρήτης Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Σερρών Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Λάρισας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Οδηγός Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.Ι. Αθήνας) ΕΟΜΜΕΧ

22 Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΟΑΕΔ Κάντζος, Κ., Διοικητική Δεοντολογία, εκδ. Εμμανουηλίδη Ηλεκτρονική Βιβλιογραφία

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ο απόφοιτος του τμ. Λογιστικής ονομάζεται «Πτυχιούχος Λογιστής» και έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση Π.Δ. του 1989: - Τηρεί λογιστικά βιβλία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού

Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Λογιστικές ειδικότητες αιχμής στην αγορά εργασίας Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Dr. Ελένη Τουρνά-Γερμανού Κύριοι Κλάδοι Απασχόλησης στο Λογιστικό Επάγγελμα 1. Λογιστής Φοροτεχνικός 2. Κοστολόγος Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως:

Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Το πέμπτο επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει επιστήμες όπως: Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφαρμογών Πληροφορικής Λογιστικής Τουριστικών Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3412 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής διαθέτουν εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται:

Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: Στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά απασχολούνται: 265 άτομα Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό 300 καθηγητές που αποτελούν το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 800 έκτακτοι καθηγητές Η εισαγωγή στα ΤΕΙ πραγματοποιείται με τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο

Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο Το όραμα της ManXper, έχει πελατοκεντρική αναφορά και διέπεται από το στοχευμένο τρίπτυχο: Πελάτες, Συνεργάτες, Στελέχη. Δημιουργώντας πολύπλευρη προστιθέμενη αξία και παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 09-03-1961 ΑΦΜ : Δ.Ο.Υ. 032866312 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ» Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 81, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Τηλ: (23330) 28010 Fax: (23330) 53060 www.alexandrinigi.gr, e-mail: alexandria@kaele.gr (Εταίροι: Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Manxper. Growth Ratios. Sophisticated ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Manxper 1Q Sophisticated Growth Ratios ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ταυτότητα 3 - Στελέχη 4 - Όραμα/Αξίες 5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Οικονομική Διαχείριση 6 - Λογιστική Παρακολούθηση 8 - Φοροτεχνική Διεκπεραίωση 9 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Πτυχίο Νομικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου. st.lambrou@orientum.

Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σταυρούλα Λάμπρου. st.lambrou@orientum. Τεύχος 14 - Μάϊος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΡΩΤΑΤΕ- ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ σελ. 2 σελ. 4 σελ. 5 σελ. 7 Μηνιαίο ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus Γενική Παρουσίαση Συνδέσμου Ιδρύθηκε το 1961 Αποτελεί την εποπτική και ρυθμιστική αρχή για το λογιστικό και ελεγκτικό επάγγελμα Αριθμεί περίπου 3.350

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Την προηγούμενη εβδομάδα αναφερθήκαμε στο βασικό Π.Δ. 340/1998 που αναφέρεται γενικώς στο «ευαγγέλιο» του λογιστή φοροτεχνικού καθώς και στην

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008. ΠΡΑΞΗ 18 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ I.E.K. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 18/01/2008 Διεύθυνση ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 16 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner Φορολογικά Νέα - Tax Flash Τα προαπαιτούμενα φορολογικά μέτρα για τη συμφωνία με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΟΝΟΜΑ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ : ΣΟΦΙΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : ΚΡΝΟΦ ΤΣΕΧΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1974 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 27 714 09, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΛ (2810) 211911-2126640, FAX (2810) 211929, E-mail: info@critida.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ - CAREER SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.ΣΤΟΙΕΙΑ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία επιχείρησης ΒΑΓΕΝΑΣ ΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπορικός τίτλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ» Υποβληθείσα στον καθηγητή κ. ΠΑΡΧΑΡΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Από την σπουδάστρια ΡΥΜΕΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια

Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Ημερομηνία: 25/05/2010 Περιοχή Βέροιας Αριθ. Πρωτ.: 50751 Ελ. Βενιζέλου 87 591 00 Βέροια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ.σοχ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ

Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Κοζάνη, Ιούνιος 2012 Παρουσίαση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Υπεύθυνος Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τηλέφωνο: (26310) 58212 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΑΞ : (26310) 25183 e-mail: ksamalek@teimes.gr Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΏΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 27 /06/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ 2.2/2358 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ. 302.00 ΠΡΟΣ:1) Ο.Α.Ε. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος.

Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης

Πλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών ) του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, που εδρεύει στην Εξοχή Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη: 8-2-2011 ΤΚ 57010 Αριθμός πρωτοκολλου: 2949 2313307138,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 28/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 2218 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.), προκηρύσσει την πλήρωση 1 (μίας) θέσης υπαλλήλου με γνώσεις λογιστικής για τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 2321099207 ΦΑΞ 2321051861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΦΑΧ 2321051861 ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ Δομή Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Πάτρα 8-5-2014 Αριθμ. Πρωτ. 21008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 09/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. : Γ/2/ 3085 4 Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ----------------- Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες: Γεωργία Χαλούλου, Τηλέφωνο: 211 10 75032 Όλγα Μακρή, Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΕΚΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Ημερομηνία 30 & 31/10/2013 Χώρος: Αίθουσα Συνεδριάσεων Αναπτυξιακής Λευκάδας Δ/νση : Γολέμη 5-7 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ/ΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Λεπτομέρειες αιτητή Ανανέωση Πιστοποιητικού/ών Για το έτος: Αρχική έκδοση Πιστοποιητικού/ών (σημειώστε όπου εφαρμόζεται) Ονοματεπώνυμο:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2631058443 E-MAIL: thkrokid@teimes.gr Καθηγητής Εφαρμογών με την ειδικότητα «Λογιστική» Α. ΣΠΟΥΔΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με εκπαιδευτές ενηλίκων για την παροχή εκπαιδευτικού έργου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 05/02/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

manoslogistic@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ

manoslogistic@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Διεύθυνση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία γέννησης ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 105, Τ.Κ.71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Διεύθυνση: Ηροδότου 33 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15122 Τηλ. : 2106122334-2221090677 Fax: 2221062267 E-mail: kekepim@otenet.gr Μαρούσι, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα