ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

2 Επιτυγχάνοντας µέσω των ανθρώπων Οι Θεµελιώδεις Αρχές του Ελληνικού Μοντέλου Αποδίδοντας αξία στους πελάτες Χτίζοντας συνεργασίες Εξασφαλίζοντας το µέλλον Κατευθύνοντας µε όραµα και έµπνευση Επιζητώντας τη βελτίωση Επιτυγχάνοντας σταθµισµένα αποτελέσµατα Προωθώντας την καινοτοµία Αντιδρώντας µε ευελιξία Τα κριτήρια του Ελληνικού Μοντέλου ιοικώντας µε διαδικασίες Το Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας Η ΕΕ Ε ανέλαβε την πρωτοβουλία δηµιουργίας του Ελληνικού Μοντέλου, προσδοκώντας να αποτελέσει ένα εργαλείο/βοήθηµα για την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηµατικότητα των ελληνικών Οργανισµών και Επιχειρήσεων. Η εφαρµογή του πλέον διαδεδοµένου Ευρωπαϊκού Μοντέλου Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM στην Ελλάδα συστηµατικά από το 2001, µέσα από το πρόγραµµα EFQM Levels of Excellence, οδήγησε στην ανάγκη για την προσαρµογή του στην ελληνική πραγµατικότητα, ώστε να αποτελέσει ένα εργαλείο πιο χρηστικό για κάθε Ελληνική Επιχείρηση. Το Ελληνικό Μοντέλο λαµβάνει υπόψη: Το µέγεθος της Ελληνικής Επιχείρησης Τον χαρακτήρα της Ελληνικής Επιχείρησης Τις συνήθειες της Ελληνικής Επιχείρησης Την πληροφόρηση (ή µη πληροφόρηση) της Ελληνικής Επιχείρησης Την εργοδοτική συµπεριφορά της Ελληνικής Επιχείρησης Την επικοινωνία, εσωτερικά και εξωτερικά, της Ελληνικής Επιχείρησης Την ευελιξία της Ελληνικής Επιχείρησης Τη λήψη αποφάσεων ως διαδικασία της Ελληνικής Επιχείρησης Τα αποτελέσµατα της Ελληνικής Επιχείρησης και η σηµασία τους αποτελούν στοιχεία που την διαφοροποιούν από τον µέσο όρο των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων ή τουλάχιστον τον µέσο όρο των Οργανισµών που είχε κατά νου ο συντάκτης του Ευρωπαϊκού Μοντέλου. Οι θεµελιώδεις Αρχές του Μοντέλου αναθεωρήθηκαν προκειµένου να εκφράσουν το σύγχρονο γίγνεσθαι. Οι αλλαγές στη κοινωνική συµπεριφορά των Οργανισµών και οι πρακτικές όπως ο σεβασµός στον πελάτη έχουν πλέον γίνει αυτονόητες έννοιες. Η κοινωνία της πληροφορίας έχει διαφοροποιήσει µία πλατφόρµα πληροφόρησης και ανταλλαγής γνώσης, ενώ η ωριµότητα στη διαχείριση κινδύνων συστηµατοποιείται.

3 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΕ Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» Υπάρχουν δύο ξεχωριστά επίπεδα Πιστοποίησης βάσει του Ελληνικού Μοντέλου της ΕΕ Ε: 1) Πιστοποίηση για την Υιοθέτηση των Αρχών της 2) Πιστοποίηση για την Επίτευξη των Αρχών της (Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη ) 1 ο επίπεδο Υιοθετώντας τις αρχές Το επίπεδο αυτό έχει σχεδιαστεί για οργανισµούς (Ιδιωτικού & ηµοσίου Τοµέα) και επιχειρησιακές που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές. Το πρώτο επίπεδο του Ελληνικού Μοντέλου δίνει έµφαση στην υιοθέτηση των αρχών που θα βοηθήσουν τον οργανισµό στο ταξίδι του για την επιχειρηµατική αριστεία. Η συµµετοχή και δέσµευση όλων των συµµετόχων (stakeholders) είναι απαραίτητη προκειµένου να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των αρχών και την εκτέλεση δραστηριοτήτων βελτίωσης σύµφωνα µε αυτές. Το πρώτο επίπεδο του προγράµµατος ΕΕ Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» βοηθά τις επιχειρήσεις να εντρυφήσουν στις βασικές εκείνες αρχές που θα λειτουργήσουν σαν εφόδια για µία επιτυχηµένη πορεία και την επίτευξη µακροπρόθεσµων στόχων και αποτελεσµάτων. 2 ο επίπεδο Επιτυγχάνοντας τις αρχές Το δεύτερο επίπεδο του Εθνικού Προγράµµατος Πιστοποίησης ΕΕ Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις, οργανισµούς και ανεξάρτητα λειτουργικά τµήµατα που έχουν περάσει το στάδιο της υιοθέτησης των αρχών επιχειρηµατικής αριστείας και καλούνται να εφαρµόσουν τις αρχές αυτές µέσω συγκεκριµένων δράσεων. Το δεύτερο επίπεδο αποτελεί µία ευκαιρία για εµβάθυνση στο Ελληνικό Μοντέλο και προσφέρει τα πλεονεκτήµατα µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης για τον εντοπισµό των δυνατών και αδύνατων σηµείων, καθώς και των περιοχών που επιδέχονται βελτίωση σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Το επίπεδο αυτό του Ελληνικού Μοντέλου οδηγεί τις επιχειρήσεις στην επίτευξη αποτελεσµάτων επίδοσης και στον προσανατολισµό για συνεχή βελτίωση και µάθηση. Στο επίπεδο «Επιτυγχάνοντας τις αρχές» µία επιχείρηση έχει την δυνατότητα να διακριθεί και να αποτελέσει υπόδειγµα δράσης και λειτουργίας (role Model). Η βαθµολογία των επιχειρήσεων θα πρέπει να ισούται ή να ξεπερνά τις 300 έπειτα από την επιτόπια επίσκεψη των αξιολογητών. Βάσει της βαθµολογίας η διαµορφώνεται ως εξής: Χάλκινη Αργυρή Χρυσή και πάνω Πλεονεκτήµατα Προβολή και δηµοσιότητα Η συµµετοχή των επιχειρήσεων σε κάθε ένα από τα Επίπεδα του Εθνικού Προγράµµατος Πιστοποίησης ΕΕ Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Συγκεκριµένα: Προσφέρει ξεχωριστή και µεγάλου κύρους αναγνώριση που βασίζεται στα διεθνή δεδοµένα της αλλά και σε παράγοντες που πηγάζουν από την Ελληνική πραγµατικότητα Προσφέρει ένα πλαίσιο για να αναγνωριστούν υπάρχουσες πρωτοβουλίες, να αποφεύγονται επικαλύψεις και να εντοπίζονται κενά Η επιχείρηση αξιολογείται αλλά παράλληλα λαµβάνει µια αµερόληπτη και δοµηµένη ανατροφοδότηση για τα υλοποιηµένα έργα και τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από έµπειρους, ειδικά εκπαιδευµένους και εξουσιοδοτη- µένους από την ΕΕ Ε Αξιολογητές/Επικυρωτές. Η ανατροφοδότηση βοηθά τους οργανισµούς να προγραµµατίσουν τις επόµενες βελτιωτικές τους ενέργειες και να µπούν σε τροχιά συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης Λειτουργεί ως πλαίσιο για το σύστηµα διοίκησης του οργανισµού Αναγνωρίζει τη συστηµατική εφαρµογή των Αρχών προσαρµοσµένων σε µία ελληνική επιχείρηση ίνει την ευκαιρία δηµιουργίας υποδειγµατικών επιχειρήσεων (role models) στο ελληνικό επιχειρη- µατικό περιβάλλον Τρόπαιο αναγνώρισης ΕΕ Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» Ειδικό λογότυπο αναγνώρισης για χρήση σε όλες τις προωθητικές ενέργειες και εταιρικά έντυπα Το τρόπαιο απονέµεται από την ΕΕ Ε στην ετήσια τελετή απονοµής Τη µεγάλη Γιορτή της ηµοσιεύσεις σε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα Παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις και συνέδρια Τηλεοπτικές εκποµπές

4 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε) ιδρύθηκε το Είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου µάνατζµεντ. Τα µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισµοί του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα και φυσικά πρόσωπα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές Πανεπιστηµίων και φοιτητές. Στο πλαίσιο της ΕΕ Ε λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευµένες λειτουργίες του management και τέσσερις τοµείς που ασχολούνται µε γενικότερα θέµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Σήµερα η ΕΕ Ε συγκαταλέγεται στα πέντε µεγαλύτερα Management Associations παγκοσµίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 49 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από ώρες εκπαίδευσης µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε 22 πόλεις της χώρας και έχει περίπου αποφοίτους. Η Στρατηγική και η ράση της αναπτύσσονται σε πέντε βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση, την Ενηµέρωση, τη ικτύωση, τη ηµιουργία εργαλείων και υποδοµών, την Επικοινωνία.

5 Σειρά Εργαλείων «Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» Σκοπός των εργαλείων της σειράς «Η Αριστεία στην Πράξη» είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων/ οργανισµών στην εφαρµογή των Μοντέλων (EFQM Excellence Model, Ελληνικό Μοντέλο ), παρέχοντάς τους πρακτικά υποδείγµατα (εργαλεία) συστηµάτων και διαδικασιών που θα µπορούσαν να καλύψουν κάποιες από τις απαιτήσεις των κριτηρίων των Μοντέλων. Απευθύνονται σε επιχειρήσεις και οργανισµούς που θέλουν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στη σηµερινή ανταγωνιστική αγορά και αποφασίζουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους προς την Επιχειρηµατική Αριστεία, ή έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους και συνεχίζουν ώστε να κατακτήσουν υψηλότερα επίπεδα Αρίστευσης. Τα εργαλεία διατίθενται στην Ελληνική γλώσσα και είναι τα παρακάτω: 1. Η «Πορεία» ενός Οργανισµού προς την Επιχειρηµατική Αριστεία 2. Αξιολόγηση ηγετικών ικανοτήτων και περιγραφές χαρακτηριστικών µελών ηγετικής οµάδας 3. Σύνδεση Οράµατος, Αποστολής µε στρατηγική και κρίσιµες διεργασίες της εταιρίας (υπόδειγµα) 4. Η διαδικασία στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασµού 5. Χάρτης Κρίσιµων ιεργασιών του Οργανισµού 6. Κάρτα ισοσταθµισµένων αποτελεσµάτων (ΚΙΑ - BBSC), µε τέσσερις βασικούς άξονες ανάπτυξης Στρατηγικής 7. Χάρτης µέσων και προσεγγίσεων για αναθεώρηση διαδικασιών και συστηµάτων 8. Ευθυγράµµιση των δεικτών επίδοσης µε το όραµα και τη στρατηγική χρησιµοποιώντας τη λογική RADAR 9. Μοντέλα διαχείρισης αλλαγών ηλώνοντας συµµετοχή στις Πιστοποιήσεις (ΕΕ Ε «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ» ή/και EFQM Levels of Excellence) αποκτήστε 4 εργαλεία της επιλογής σας χωρίς επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα αναλυτικά πληροφοριακά έντυπα των προγραµµάτων ή επικοινωνήστε µε το Τµήµα Πιστοποιήσεων της ΕΕ Ε. Ηµεροµηνίες Κύκλοι Αξιολόγησης ιάρκεια Προγράµµατος 10. Σύστηµα συλλογής και ανάλυσης παραπόνων 11. Καταγραφή και αξιολόγηση των µέσων/ καναλιών εσωτερικής επικοινωνίας 12. Σύνδεση των συστηµάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού 13. Πίνακας πιθανών συνεργασιών και συνεταιρισµών 14. Η διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης των ανθρώπων του Οργανισµού, ο εντοπισµός εκπαιδευτικών αναγκών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και οι µεταξύ τους διασυνδέσεις 15. Ερωτηµατολόγιο εσωτερικής επιθεώρησης για τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης 16. Ερωτηµατολόγιο για αξιολόγηση του βαθµού ωριµότητας ενός προγράµµατος ευταξίας, ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (πρόγραµµα 5S ) Η ΕΕ Ε διοργανώνει δύο κύκλους συµµετοχών το χρόνο. Ωστόσο, παράλληλα µε τους προκαθορισµένους κύκλους συµµετοχής, η ΕΕ Ε δίνει τη δυνατότητα στους οργανισµούς να δηλώσουν συµµετοχή οποιαδήποτε ηµεροµηνία µέσα στο έτος επιθυµούν µε ειδικά προσαρµοσµένο χρονοδιάγραµµα. Συνολικά η διαδικασία σε κάθε ένα επίπεδο διαρκεί 6-9 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της Αίτησης Συµµετοχής. Πληροφορίες: Ελληνική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων κ. Βικτώρια Μιχαηλίδου, κ. ήµητρα Μπαρτζουλιάνου Τηλ.: (εσωτ. *730, *514) Fax: Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61, Αθήνα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ VALUE DELIVERY A.M.S. ΕΠΕ 1 από 8 Δηλώσεις Στρατηγικής και Οράματος Τόσο οι άνθρωποι όσο και οι επιχειρήσεις, προκειμένου να πετύχουν, θεσπίζουν ένα πλαίσιο στρατηγικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Αρ. Πρωτ.: 10962 Αθήνα, 31-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα