ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη"

Transcript

1

2 g gjg -POOf'tMOX SEMA Παλιά Πόλη Νέα Πόλη Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε μεσαίας κατηγορίας Πολυτελείας Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε 9 6 Βόρεια Κύπρος g Πότε να πάτε 9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παμπ & μπαρ Κλαμπ Παραδοσιακή μουσική Κλασική μουσική Κινηματογράφοι θέατρο Δ {Α Κ Δ Α Σ Η m Παμπ & μπαρ 99 Κλαμπ 99 Κινηματογράφοι 100 Ιστορία 13 Προσανατολισμός 14 Πώς να κυκλοφορήσετε 14 Ενετικά τείχη & Προμαχώνες 16 Προμαχώνας Roccas 17 Πέρασμα ξενοδοχείου Ledra Palace 18 Μουσείο τη ς Κύπρου 19 Καθολική εκκλησία Τίμιου Σταυρού 21 Εκκλησία της Φανερωμένης 21. Τζαμί Arablar 21 Μουσείο-Παρατηρητήριο της Λήδρας 22 Δημοτικό Μουσείο Λ εβέντη 22 Κυπριακό Μουσείο κοσμημάτων 23 Κυπριακό Κέντρο χειροτεχνίας 23 Τζάμί Μπαϊρακτάρη 24 Τζαμί Omeriye 24 Σπίτι Κορνέσιου Χατζηγεωργάκη 25 Παλάτι Αρχιεπισκόπου 26 Πολιτιστικό Ίδρυμα «Μακάριος» 26 Εθνογραφικό μουσείο 27 Μουσείο Εθνικού Αγώνα 27 Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας 27 Πύλη τη ς Αμμοχώστου 28 Παναγία η Χρυσαλινιώτισσα 29 Οικονομικά 30 Μεσαίας κατηγορίας 31 Π ολυτελείας 32 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε Η Πώς να πάτε Αρχαία Ταμασός Μονή Αγίου Ηρακλειδίου Μονή Μαχαιρά Φικαρδού Βόρεια Λευκωσία ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ Ιστορία Προσανατολισμός Πώς να π άτε & πώς να φύγετε 52 Γύρω από την πόλη 53 Α Ξ ΙΟ Θ Ε Α Τ Α & Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ 5 4 Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού & Μουσείο 54 Αρχαιολογικό Μουσείο 55 Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 56 Μεγάλο Τζαμί 56 Τρενάκι του χρόνου 56 Wet n Wild 57 Π Ο Υ Ν Α Μ Ε ΙΝ Ε Τ Ε 5 8 Οικονομικά & μεσαίας κατηγορίας 59 Πολυτελείας 61 ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Πως να κινηθείτε 68 Παραλίες 68 Κόλπος Πισσουρίου 70 Βράχος & παραλία τη ς Αφροδίτης 72 Επισκοπή 73 Αρχαίο Κούριον 74 Κάστρο Κολόσσι 77 ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Ιστορία 80 Προσανατολισμός 82 Πώς να πάτε & πώς να φ ύγετε 82 Πώς να κυκλοφορήσετε 85 Γύρω από τη Λάρνακα 85 Εκκλησία Αγίου Λαζάρου & Βυζαντινό μουσείο 86 Αρχαιολογικό Μουσείο Πιερίδη 88 Αρχαιολογικό Μουσείο 89 Φρούριο της Λάρνακας & Μεσαιωνικό Μουσείο 89 Αρχαίο Κίτιον 90 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 90 Μεγάλο Τζαμί 90 Οργανωμένες ξεναγήσ εις 91 Ειδικές εκδηλώσεις 91 Π Ο Υ Ν Α Μ Ε ΙΝ Ε Τ Ε 9 2 Οικονομικά & Φ Ω Ν ΙΑ Γ Ύ Ρ Ω Α Π Ο Τ Η Λ Α Ρ Ν Α Κ Α Τ εκές Χαλά Σουλτάν 102 Κίτι 103 Μονή Σταυροβουνίου' 104 Λεύκαρα 104 Αγία Νάπα 106 Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Π Α Τ Ο Ν Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Η Γραφεία τουρισμού 114 Βίζα & ταξιδιωτικά έγγραφα 115 Πρεσβείες & προξενεία 116 Τελωνείο 116 Χρήματα 116 Ταχυδρομείο & τηλεπικοινω νίες 117 Καθαριστήρια 117 Τουαλέτες 117 Υγεία 118 Ταξιδιώτισσες 118 Γκέι άντρες & γυναίκες 118 Ταξιδιώτες με ειδικές ανάγκες 118 Ηλικιωμένοι ταξιδιώτες 119 Η Κύπρος για παιδιά 119 Πίνακας μετατροπών μέτρων & σταθμών 120 Χ Α Ρ Τ Ε Σ Λευκωσία (Νέα Πόλη) Λευκωσία (Παλιά Πόλη) Βόρεια Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Υπόμνημα χαρτών

3 έ δ ρ α τ ω ν Β α σ ιλ ικ ώ ν Τ ά φ ω ν - μ ια εντυ π ω σ ια κ ή υ π ό γ ε ια ν ε - κ ρ ό π ο λ ις χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ίτ α ι α π ό τ ο ν 3 ο α ι. π. Χ ενώ τ α Μ ω σ α ϊκ ά τ η ς Π ά φ ο υ π ρ ο σ ε λ κ ύ ο υ ν έκθα μ β ο υ ς ε π ισ κ έ π τ ε ς π ο υ β λ έ π ο υ ν μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ ς έ ρ γ α τ έ χ ν η ς σ χ ε δ ό ν τ ό σ ο ζ ω ν τ α ν ά ό σ ο κ α ι τ η ν π ρ ώ τ η μ έρ α π ο υ φ τ ιά χ τ η κ α ν. Γ ια τ ο υ ς π ε ζ ο π ό ρ ο υ ς κ α ι τ ο υ ς π ο δ η λ ά τ ε ς, τ ο ό ρ ο ς Τ ρ ό ο δ ο ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α ν ά π α υ λ α δ ρ ο σ ιά ς α π ό τ η ν κ ά ψ α τ ω ν π ε δ ιά δ ω ν κ α ι κ ά π ο ιε ς α ρ κ ε τ ά δύσ κ ο λ ες δ ια δ ρ ο μ έ ς γ ι α υ το ύ ς π ο υ έ χ ο υ ν τ ο κ ο υ ρ ά γ ιο ν α εξερ ευ ν ή σ ο υ ν τ α υ ψ ίπ ε δ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ π ά ν ω σ ε δ υ ο ρ ό δ ες. * :. ;ν : ^ Η Αγία Νάπα είναι ο πιο φημισμένος ταξιδιωτικός προοριομός τουριστών από το εξωτερικό σε ολόκληρη την Κύπρο. Αν δ ια κ ο π έ ς γ ια ε σ ά ς σ η μ α ίν ο υ ν ή λιο, ά μ μ ο κ α ι δ ια σ κ έ δ α ση, θ α τ α β ρ ε ίτε ά φ θ ο ν α σ τ η ν Κ ύ π ρ ο. Η ο ικ ο ν ο μ ία τ η ς Κ υ π ρ ια κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς β α σ ίζ ετα ι κ υ ρ ίω ς σ τ η ν το υ ρ ισ τικ ή β ιο μ η χ α ν ία κ α ι ω ς ε π ί τ ο π λ ε ίσ τ ο ν α υ τ ό σ η μ α ίν ε ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ς το υ ρ ισ μ ό ς. Ο τ ό π ο ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι π α ρ α λ ίε ς, π ο λ υ τελ ή ξεν ο δ ο χ ε ία, θ α λ ά σ σ ια α θ λ ή μ α τ α κ α ι π ο λ ύ κ α λ ό φ α γ η τ ό. Η π ρ ό σ β α σ η ε ίν α ι εύ κ ο λ η κ α ι ο ι τ ιμ έ ς σ χ ετικ ά χ α μ η λ ές. Α ν α ν α ζ η τ ά τ ε π ο λ ιτισ μ ό, ισ το ρ ία, α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς, σ α ς α ρ έ σ ε ι η π ε ζ ο π ο ρ ία ή τ ο π ο δ ή λ α τ ο, κ α ι π ά λ ι ο π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς ε ίν α ι ιδ α ν ικ ό ς. Ε ν ν έ α α π ό τ ις εκ κ λ η σ ίες μ ε τ ο ιχ ο γ ρ α φ ίε ς φ ρ έσ κ ο σ τ ο ό ρ ο ς Τ ρ ό ο δ ο ς β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ τ η λ ίσ τα τ η ς Π α γ κ ό σ μ ια ς Κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς τ η ς U n e s c o, κ α ι η ε π ίσ κ ε ψ η σε κ ά π ο ιε ς τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν α π ό α υ τ έ ς α ξ ίζει τ ο ν κ ό π ο. Η Π ά φ ο ς ε ίν α ι η vi ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Α ν ε ίσ τ ε α ν ά μ ε σ α σ α υ το ύ ς π ο υ θ α α π ο τ ο λ μ ή σ ο υ ν έ ν α τ α ξ ί δ ι σ τ η ν Κ α τ ε χ ό μ εν η Κ ύ π ρ ο, τ ώ ρ α π ο υ τ α σ ύ ν ο ρ α γ ια τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς τ ο υ ρ ίσ τες άνοιξ α ν, θ α α ν τ ιμ ε τ ω π ίσ ε τ ε έ ν α π ο λ ύ π ιο ή ρ εμ ο σ κ η ν ικ ό α π ό α υ τό τ η ς Κ υ π ρ ια κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς. Ο ι ρ υ θ μ ο ί ε ίν α ι π ιο χ α μ η λ ο ί κ α ι ο ι π α ρ α λ ίε ς ε ίν α ι μ ερ ικ ές α π ό τ ις π ιο ό μ ο ρ φ ε ς τ ο υ νη σ ιο ύ. Η Κ υρήνεια, α γ α π η μ έν η λ ο υ τρ ό π ο λ η τ ω ν Ε λληνοκυπρίω ν π ρ ιν τ η δ ιχ ο τό μ η σ η, π ρ ο σ ελ κ ύ ει το υ ς π ερ ισ σ ό τερ ο υ ς επ ισ κ έ π τ ε ς. Μ ε τ ο λ ιμ ά νι τ η ς σ ε σ χ ή μ α ο π λ ή ς α λόγο υ, τ ο μ εσαιω νικό κ ά σ τρο, τ α εσ τ ια τό ρ ια κ α τά μ ή κ ο ς τ η ς π α ρ α λ ία ς, τ α μ π α ρ και τ ις θ α λ ά σ σ ιες εκ δ ρ ο μ ές, η Κ υ ρ ή ν εια αξίζει σ ίγο υ ρ α μ ια επ ίσ κ ε ψ η. Τ α υ π ε ρ ή φ α ν α ελ λ η νικά μ νη μ εία τ η ς Σ α λ α μ ίν α ς, κ οντά σ τ η ν Α μ μ ό χω σ το, είν α ι η α π ό δ ειξη γ ια τ η ν ύ π α ρ ξ η μ ια ς ελλ η ν ικ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς π ο υ ά νθισ ε σ τ η ν Κ ύ π ρ ο τ ο ν 1 Ι ο α ι. π.χ. Η σ χ ε δ ό ν ερ η μ ω μ ένη Κ α ρ - π α σ ία, η χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς π ο υ θ υ μ ίζει χ ε ρ ο ύ λ ι τ η γ α ν ιο ύ, π ρ ο - κ α λ εί π ο δ η λ ά τ ε ς, π ε ρ ιπ α τ η τ έ ς, λ ά τ ρ ε ις τ η ς μ ο ν α ξ ιά ς κ α ι κ ο λ υ μ β η τές τα υ τό χ ρ ο ν α. ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ Α ν τ η ν ε π ιλ έ ξ ε τ ε γ ια τ η θ ά λ α σ σ α κ α ι τ ις π α ρ α λ ίε ς τ η ς, Το αρχαίο θέατρο της Πάφου είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένο αρχαιολογικό μνημεία της Μεγαλονήσου.

4 Τα καλύτερα Είναι δύσκολο να διαλέξεις. Παραθέτουμε μόνο μερικά από όσα αγαπ ά με: Την κυπριακή φιλοξενία. Τα φρέσκο σ τις βυζαντινές εκκλησ ίες του όρους Τρόοδος. Τα υπέροχα δείπνα αργά το βράδυ στις ταβέρνες τω ν χωριών. Σ υ ζη τήσ εις για τη ν ισ τορία μ ε Κ υπ ρίους, πα ρέα μ ε έν α π ο τήρ ι ζ ι- βανία ή ρακή. Π εριπάτους στο όρος Τρόοδος, με την αξεπέραστη φύση. Κολύμπι σ ε έρημες παραλίες. Τοπικές γεύσ εις και ποτά. Το κάστρο τη ς Κυρήνειας. Βόλτες στο νησί με ποδήλατο. Η χερσόνησος τη ς Καρπασίας. Τα χειρότερα θ α ή ταν καλό να α π οφ εύ γα τε τα π αρακάτω, που μά λλον χα λά νε κα ι δυσκολεύουν τις διακοπές. Κακό υπερτιμημένο τουριστικό φαγητό. Α γγλικές παμπ στην Αγία Νάπα. Τα χαλάσματα στην κατεχόμενη περιοχή τη ς Λευκωσίας. Τους μεθυσ μένους που κυκλοφορούν τις νύ χτες στην Αγία Νάπα κα ι τη Λ εμ εσό. Τις πλασπκές καρέκλες τω ν εστιατορίων. Την εμπορευματοποίηση τω ν πάντων στις τουρισ τικές ζώ νες. Τα άναρχα δομημένα ξενοδοχεία της δεκαετίας του 7 0. Τους τουρίσ τες με νοικιασμένα αυτοκίνητα στους ορεινούς δρόμ ο υς. Το τουριστικό κέντρο της Λεμεσού σε ώ ρες αιχμής. τότε προτιμήστε από νωρίς το ν Απρίλιο μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι σαφώς οι πιο ζεστοί μήνες και η αιχμή της τουριστικής περιόδου. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο είναι η καλύτερη περίοδος για να δείτε τα αγριολούλουδα της Κύπρου, να περπατήσετε είτε στο όρος Τρόοδος είτε στις χερσονήσους του Ακόμα και της Καρπασίας. Μπορείτε να κάνετε σκι στο όρος Ό λυμπος από νωρίς τον Ιανουάριο και μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

5 Η πρωτεύουσα της Κύπρου έχει πολλές εμφανείς αλλά και κρυφές ομορφιές που περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ : Ηπ ρ ω τεύ ο υ σ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ έ χ ε ι υ π ο τιμ η θ ε ί σ υ χ ν ά σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ε τ α ι σ υ ν ή θ ω ς ά σ τ ο χ α ω ς υ π ε ρ β ο λ ικ ά β α ρ ε τ ή, α φ ό ρ η τ α ζ ε σ τ ή κ α ι γ ε μ ά τ η σ κ ό νη. Φ έ ρ ε ι σ τις π λ ά τ ε ς τ η ς τ ο α τ ιμ ω τ ικ ό φ ο ρ τ ίο τ ο υ ν α ε ίν α ι η τε λ ε υ τ α ία δ ι α ιρ εμ ένη π ό λ η σ τ ο ν π λ α ν ή τ η. Τ ο Β ερ ο λ ίνο ή τ α ν ε π ίσ η ς δ ια ι ρ εμ ένο - ε ί δ ε ό μ ω ς τ ε λ ικ ά τ ις κ α λ ύ τερ ες η μ έ ρ ε ς π ο υ ε ύ χ ο ν τα ι ν α δ ο υ ν κ α ι ο ι κ ά το ικ ο ι τ η ς Λ ευ κ ω σ ία ς, Ε λ λ η ν ο κ ύ π ρ ιο ι κ α ι Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ιο ι. Τ ο κ α λ ο κα ίρ ι ε δ ώ είν α ι α π ίσ τ ε υ τ α ζ ε σ τό κ α ι η α να κ ο ύ φ ισ η π ο υ μ ό ν ο η θ ά λ α σ σ α θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι β ρ ίσ κ ετα ι π ο λ ύ μ α κ ρ ιά π α ρ ό λ α α υ τά η π ό λ η δ ε ν σ τ ε ρ ε ίτ α ι ζω ν τ ά ν ια ς, με ό μ ο ρ φ α εσ τ ια τό ρ ια, μ π α ρ κ α ι π λ ή θ ο ς α π ό κ α φ ετέρ ιες. Η ελ ληνική Λ ευκω σ ία είνα ι εκλεπτυσ μ ένη κ α ι κοσμική, με όμορφ ε ς, δ ε ν δ ρ ό φ υ τες λ εω φ ό ρ ο υ ς κ α ι έ ν α ά κ ρ ω ς εν δ ια φ έ ρ ο ν α ρ χ ι τεκ το ν ικ ό μ ίγμ α α π ό σ ύ γ χ ρ ο ν α κ α ι π α λ α ιό κ τίρ ια. Τ ο το υ ρ κ ο - κ υ π ρια κ ό τ μ ή μ α τ η ς π ό λ η ς δ ια τ η ρ ε ί ίσ ω ς λ ιγά κ ι π ερ ισ σ ό τερ ο τ η ν π α λ α ιό ς ε π ο χ ή ς γ ο η τ ε ία τ ο υ κ α θ ώ ς έ χ ε ι α λλάξει ελ ά χ ισ τ α α π ό τ η ν ε π ο χ ή π ο υ η π ό λ η χω ρ ίσ τη κ ε δ ιά τ η ς β ία ς, τ ο Ό π ω ς κ α ι ν α έ χ ο υ ν τ α π ρ ά γ μ α τ α, ο ι κ ά το ικ ο ι δ ε ν δ είχ ν ο υ ν σε κ α μ ία π ερ ίπ τ ω σ η ν α κ ο υ ρ ά ζο ν τα ι α π ό τ α π λ ή θ η τ ω ν το υ ρ ι σ τ ώ ν π ο υ κ α τα κ λ ύ ζο υ ν τ η ν π ό λ η κ α ι υ π ο δ έ χ ο ν τ α ι τ ο υ ς ε π ι σ κ έ π τ ε ς με τ ο χ α μ ό γ ε λ ο σ τ α χ ε ίλ η α π ό ο π ο ια δ ή π ο τ ε π λ ευ ρ ά

6 Ο Η; : : τ μ Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία είναι ένα από τα ομορφότερα δείγματα θρησκευτικής αρχιτεκτονικής στο νησί. τ η ς γ ρ α μ μ ή ς κ α ι α ν π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι. Η π ρ ω τεύ ο υ σ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ α ξίζει π ρ α γ μ α τ ικ ά λ ίγες η μ έ ρ ε ς α π ό τ ο χ ρ ό ν ο σ α ς. ΙΣΤΟΡΙΑ Η Λ ευ κ ω σ ία υ π ή ρ ξε α ν έκ α θ ε ν η π ρ ω τεύ ο υ σ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ. Κ τίσ τη κ ε σ τ ο μ έσ ο τ η ς π λ α τ ιά ς π ε δ ιά δ α ς τ η ς Μ ε σ α ρ ιά ς, π ά ν ω σ τ ο ν π ο τ α μ ό Π ιδ ιό, κ υ ρ ίω ς γ ια α μ υ ν τικ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς. Η π ό λ η π ρ ω τ α ρ χ ικ ά ο ν ο μ α ζ ό τ α ν Λ ή δ ρ α κ α ι α ν α π τ ύ χ θ η κ ε σ η μ α ν τ ικ ά κ α τ ά τ η β υ ζα ν τιν ή π ε ρ ίο δ ο. Ο ι Ε ν ε το ί, ο ι ο π ο ίο ι π ή ρ α ν τ ο ν έ λ ε γ χ ο τ η ς π ό λ η ς τ ο μ.χ. κ α ι γ ια σ ύ ν το μ ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τ η μ α, έ κ τ ισ α ν τ α π έ τ ρ ιν α α μ υ ν τικ ά τ ε ίχ η γ ύ ρ ω α π ό τ η ν Η αποκαλούμενη «Πράσινη Γραμμή» πήρε σάρκα και οστά τη στιγμή που Βρετανοί αξιωματούχοι σημείωναν τα όρια των ελληνικών και τούρκικων περιοχών πάνω σε έναν στρατιωτικό χάρτη, με πράσινο μαρκαδόρο. Το όνομα πέρασε στην ιστορία από την ημέρα εκείνη. Η τουρκική εισβολή του 1974 διαίρεσε οριστικά την πόλη -διαίρεση που παραμένει σε ισχύ έω ς και τις ημέρες μας, κάτω από το άγρυπνο μα ταυτόχρονα κουρασμένο βλέμμα των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί έκτοτε στην περιοχή.

7 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ρ «Κ Η αποκαλαϋμενη «Πράσινη Γραμμή» πήρε σάρκα και οστά τη στιγμή που Βρετανοί αξιωματούχοι σημείωναν τα όρια των ελληνικών και τούρκικων περιοχών της Λευκωσίας πάνω σε ένα στρατιωτικό χάρτη, με πράσινο μαρκαδόρο. π ό λ η, τ α ε ρ ε ίπ ια τ ω ν ο π ο ίω ν σ ώ ζο ν τα ι έ ω ς κ α ι σ ή μ ε ρ α - τ ε ί χ η π ο υ δ ε ν σ τ ά θ η κ α ν ό μ ω ς ικ α ν ά ν α κ ρ α τή σ ο υ ν τ ο υ ς Ο θ ω μ α ν ο ύ ς έξω α π ό τ η ν π ό λ η, τ ο μ.χ. Η ζω ή σ τ η Λ ευ κω σ ία λ ίγ α ε ίχ ε ν α ε π ιδ ε ίξ ε ι κ α τ ά τ η ν π ε ρ ίο δ ο α υ τή κ α ι μ ό ν ο ό τ α ν ο ι Β ρ ε τ α ν ο ί π ή ρ α ν σ τ α χ έ ρ ια τ ο υ ς τ ο ν έ λ εγ χ ο, τ ο , η π ό λ η ά ρ χ ισ ε ν α ε π ε κ τ ε ίν ε τ α ι ε κ τ ό ς τ ω ν τειχ ώ ν. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Η Π α λ ιά Π ό λ η β ρ ίσ κ ετα ι ε ν τ ό ς τ ω ν ε ν ε τικ ώ ν τ ε ιχ ώ ν τ ο υ 16ο υ α ιώ ν α κ α ι ε ίν α ι ό,τ ι π ιο ε ν δ ια φ έ ρ ο ν γ ια τ ο υ ς ε π ισ κ έ π τ ε ς η ν έ α π ό λ η α π λ ώ ν ε τ α ι ά τ α κ τ α π ρ ο ς τ ο ν ό τ ο κ α ι ε κ τ ό ς τ ω ν τειχ ώ ν. Έ χ ο ν τ α ς χ ά σ ε ι α ρ κ ετό α π ό τ ο ύ ψ ο ς τ ο υ ς, και μ ε π λ α τ ιέ ς ο δ ικ έ ς α ρ τη ρ ίε ς ν α τ α κ α τα τέμ ν ο υ ν α ν ά δ ια σ τ ή μ α τ α, τ α τε ίχ η είν α ι μ ό λ ις κ α ι μ ε τ ά β ία ς ο ρ α τ ά σ ε κ ά π ο ια σ η μ εία. Τ ο κ έν τρ ο τ η ς π ό λ η ς είν α ι η π λ α τ ε ία Ε λ ευ θ ερ ία ς κ α ι β ρ ίσ κ ετα ι σ το ν ο τιο δ υ τικ ό ά κ ρ ο τ ω ν τ ε ιχ ώ ν. Τ ο σ η μ είο ελ έγ χ ο υ τ ο υ Ο Η Ε βρίσ κ ετα ι α ρ κ ε τά μ α κ ρ ιά, π ρ ο ς τ α δ υ τικ ά, κ α ι η π ύ λ η τ η ς Α μ μ ο- χ ώ ο τ ο υ (F a m a g u sta ), κ ο ν τά σ τ ο ν π ρ ο μ α χ ώ ν α C arafifa, π ρ ο ς α ν α το λ ά ς. Σ τ ο σ η μ είο α υ τό, σ τ η β ά σ η τ ο υ τ ε ίχ ο υ ς, υ π ά ρ χ ο υ ν χ ώ ρ ο ι σ τ ά θ μ ευ σ η ς α υ το κ ιν ή τω ν κ α ι δ η μ ο τικ ά π ά ρ κ α. ΠΩΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΤΕ Σ τ η ν π λ α τ ε ία Δ ιο νυσ ίο υ Σ ο λ ω μ ο ύ β ρ ίσ κ ετα ι τ ο γ ρ α φ ε ίο Α. Π έ τ σ α ς & Υ ιο ί ( ), α π ό π ο υ μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ν ο ι- Το ελληνορθόδοξο στοιχείο είναι παντού εμφανές στην πρωτεύουσα της Μεγαλονήσου. κ ιά σ ε τε α υ το κ ίν η το. Δ εν υ π ά ρ χ ο υ ν γ ρ α φ ε ία ε ν ο ικ ιά σ ε ω ς π ο δ η λ ά τ ω ν μ έσ α ή γύρω α π ό τ η ν Π α λ ιά Π ό λ η. Π ρος/α π ό το Α εροδρόμιο Δ εν υ π ά ρ χ ο υ ν δ η μ ό σ ια μ έσ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς μ ετα ξ ύ Λ ευ κ ω σ ία ς κ α ι α ερ ο δ ρ ο μ ίο υ Λ ά ρ ν α κ α ς ή Π ά φ ο υ. Α ν β ιά ζ ε σ τ ε θ α μ ισ θ ώ σ ε τ ε τ α ξ ί (Ο Υ ΐ4 γ ια Λ ά ρ ν α κ α κ α ι Ο Υ 3 0 γ ια Π ά φ ο ). Ε ίνα ι π ιο ο ικ ο ν ο μ ικ ό ν α π ά ρ ε τ ε λ ε ω φ ο ρ ε ίο ή δ η μ ό σ ιο τ α ξ ί γ ια τ η ν Π ά φ ο ή τ η Λ ά ρ ν α κ α κ α ι μ ε τ ά έ ν α α σ τικ ό τ α ξ ί γ ια τ ο α ερ ο δρόμ ιο. Λ εω φ ορείο Ο α σ τ ικ ό ς σ τ α θ μ ό ς λ ε ω φ ο ρ ε ίω ν β ρ ίσ κ ετα ι σ τ η ν Π λ α τ ε ία Σ ο λω μ ού. Τ α Λ ε ω φ ο ρ ε ία Λ ε υ κ ω σ ία ς ( ) κ ά νο υ ν π ο λ λ ά δ ρ ο μ ο λ ό γ ια π ρ ο ς κ α ι α π ό τ η ν π ό λ η κ α ι τ α π ρ ο ά σ τ ια. Ε π ε ιδ ή τ α π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α α ξ ιο θ έ α τ α κ α ι ξ ε ν ο δ ο χ ε ία β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ ε μ ικρή α π ό σ τ α σ η μ ετα ξύ τ ο υ ς, τ α λ ε ω φ ο ρ ε ία δ ε ν θ α σ α ς φ α ν ο ύ ν π ο λ ύ χ ρ ή σ ιμ α. Τ α ξί Τ ο π ικ έ ς ε τ α ιρ ε ίε ς τ α ξ ί είν α ι: τ ο Ε θ ν ικ ό ( , Π λ α τε ία Δ ιο νυ σ ίο υ Σ ο λω μου), η Ε λ π ί ς , Α ρ χ ιεπισ κ ό π ο υ Μ α κ α ρ ίο υ I I I 6 2 γ), κ α ι κ α ι η Α ρ ο β ίια ώ ( , Π λ α τεία Ε λευθερία ς). Υ π ά ρ χ ει μ ια μ εγά λ η π ιά τ σ α τ α ξ ί σ τ η ν Π λ α τ ε ία Ε λευ θερ ία ς.

8 1 6 ΚΡΑΤΙΟΎΝΤΑΙ XW Y pe lim f Οι επάλξεις έχουν παρπμείνει σιη θέση τους έω ς οήμερα και είναι σχετικά ανέπαφες. Πέντε από τους προμαχώνες -Tripoli, Constanza, Podocataro και Caraffa σώζονται επίσης στο νότιο τμήμα της Λευκωσίας. Αυτός της Flatro, στην ανατολική πλευρά της Παλαιός Πόλης, βρίσκεται υπό τον κοινό έλεγχο Τούρκων, Ελληνοκυπρίων αλλά και των δυνάμεων του ΟΗΕ, ενώ οι υπόλοιποι -Loredano, Barbara, Quirini, Muía και R occas- βρίσκονται στη Βόρεια Λευκωσία. Σ ε αυτά το χαρακτηριστικό κτίριο στεγαζόταν το Βρετανικό Διοικητήριο στη Λευκωσία. ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ & ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ Τ α εντυ π ω σ ια κ ά σ τ η ν ό ψ η, κυκλικού σ χ ή μ α τ ο ς, α μ υ ν τικ ά α υ τ ά τ ε ίχ η π ο υ π ερ ικ υ κ λ ώ ν ο υ ν ολόκλη ρη τ η ν Π α λ α ιό Λ ευ κ ω σ ία π ρ ο ς Β ο ρ ρ ά α λ λ ά κ α ι π ρ ο ς Ν ό τ ο α π έ τ υ χ α ν π α τ α γ ω δ ώ ς ν α ε κ π λ η ρ ώ σ ο υ ν τ ο ν σ κ ο π ό γ ια τ ο ν ο π ο ίο κ α τα σ κ ευ ά σ τη κ α ν. Ο ι Ε ν ε το ί κ υ β ερ ν ή τ ες τ η ς π ό λ η ς α ν έγ ε ιρ α ν ε σ π ε υ σ μ έν α τ α τε ίχ η α υ τά, μ ετα ξ ύ κ α ι , μ ε σ τ ό χ ο ν α κ ρ α τή σ ο υ ν τ ο υ ς φ ο β ερ ο ύ ς κ α ι τρ ο μ ερ ο ύ ς Ο θ ω μ α ν ο ύ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς ε ισ β ο λ είς έξω α π ό τ η Λ ευ κω σ ία. Ο α ν ά δ ο χ ο ς μ η χ α ν ικ ό ς Α σ κ ά ν ιο Σ α β ο ρ ν ιά - ν ο ή τ α ν υ π εύ θ υ ν ο ς γ ια τ ο ν σ χ εδ ια σ μ ό τ ω ν ε π ά λ ξ ε ω ν κ α ι ο Φ ρ α ν σ έ σ κ ο Μ π α ρ μ π ά ρ ο κ α τα σ κ εύ α σ ε τ α τ ε ίχ η σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ις α π α ιτ ο ύ μ ε ν ε ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς, ε ν ώ π ρ ό σ θ ε σ ε κ α ι 11 π λ ή ρ ω ς ο χυ ρ ω μ έν ο υ ς π ρ ο μ α χ ώ ν ες, κ τισ μ ένο υ ς α ν ά ίσ α δ ια σ τ ή μ α τ α π ά ν ω σ τ η ν π ε ρ ίμ ε τ ρ ο τ ω ν τ ε ιχ ώ ν γ ια π ερ ισ σ ό τερ η α σ φ ά λ εια. Μ ία τ ά φ ρ ο ς σ κ ά φ τη κ ε γύ ρ ω α π ό τ α τ ε ίχ η, α ν κ α ι ή τ α ν εξα ρ χ ή ς π ρ ο φ α ν έ ς ό τ ι δ ε ν υ π ή ρ χ ε π ρ ό β λ εψ η ν α π ερ ιέ χ ε ι ν ερ ό. Τ ο ν Ιο ύ λ ιο τ ο υ ο ι Ο θ ω μ α ν ο ί α π ο β ιβ ά σ τ η κ α ν σ τη Λ ά ρ ν α κ α κ α ι τ ρ ε ις μ ή ν ες α ρ γ ό τ ε ρ α ε π ιτ έ θ η κ α ν σ τ η Λ ευ κω σ ία, κ α τα λα μ β ά ν ο ν τ α ς εύ κ ο λ α, ε ξ εφ ό δ ο υ, τ ις ο χυ ρ ώ σ εις. Ο ι ε π ά λ ξ ε ις κ α ι η τ ά φ ρ ο ς δ ια τη ρ ο ύ ν τα ι λ ο ιπ ό ν σ ε ά ρ ισ τ η κ α τά σ τα σ η κ α ι π α ρ έ χ ο υ ν χ ώ ρ ο υ ς σ τ ά θ μ ευ σ η ς α υ το κ ιν ή τω ν α λ λ ά κ α ι χ ώ ρ ο υ ς γ ια υ π α ίθ ρ ιε ς κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ές εκ δ η λώ σ εις π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι ε π ίσ η ς γ ια π ε ρ ιπ ά τ ο υ ς κ α ι α ν α ψ υ χ ή. Σ τ ο ν β ο ρ ρ ά, τ α τ ε ίχ η δ ε ν β ρ ίσ κ ο ν τα ι κ α ι σ τ η ν κ α λ ύ τερ η κ α τ ά σ τ α ση ενώ σ ε κ ά π ο ια σ η μ εία έ χ ο υ ν κ α τα ρ ρ εύ σ ει κ α ι κ α λ ύ π το ν τ α ι α π ό π υ κ ν ή β λ ά σ τη σ η. Τ ρ ε ις π ύ λ ε ς δ ιέ κ ο π τ α ν ε ξ α ρ χ ή ς τ η ν ε ν ό τ η τ α τ ω ν τειχ ώ ν : η π ύ λ η τ η ς Α μ μ ο χώ σ το υ σ τ α α ν α το λ ικ ά, η π ύ λ η τ η ς Π ά φ ο υ σ τ α δ υ τ ικ ά κ α ι η π ύ λ η τ η ς Κ υ ρ ή ν ε ια ς σ τ α β ό ρ εια. Ο ι δ ρ ό μ ο ι π ο υ έ χ ο υ ν κ α τα σ κ ευ α σ τ εί σ ε δ ιά φ ο ρ α σ η μ ε ία γύρω α π ό τ α τ ε ίχ η ε π ιτ ρ έ π ο υ ν π λ έ ο ν τ η ν π ρ ό σ β α σ η ο χ η μ ά τ ω ν σ τ η ν Π α λ α ιό Π ό λ η. ΠΡΟΜΑΧΟΝ ΑΣ ROCCAS (KAYTAZAGA BURCU) Ο Π ρ ο μ α χ ώ ν α ς Roccas ε ίν α ι μ ο ν α δ ικ ό ς σ ε ο λ ό κ λ η ρη τη ν Κ ύ π ρ ο είν α ι τ ο μ ό νο μ έ ρ ο ς σ τ ο ν η σ ί ό π ο υ Ε λληνοκύπριο ι κ α ι Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ιο ι β ρ ίσ κ ο ν τα ι τό σ ο κ ο ν τά. Α π έ χ ε ι μ ό λ ις μέτ ρ α α π ό τ ο π έ ρ α σ μ α τ ο υ ξ ε ν ο δ ο χ είο υ L ed ra P alace κ α ι α ν α γ ν ω ρ ίζετα ι εύ κ ο λ α α π ό τ ις χ α ρ α κ τ η ρ ισ τικ έ ς π ιν α κ ίδ ε ς π ο υ α π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν τ η σ τά θ μ ευσ η τ ω ν α υ το κ ιν ή τω ν π α ρ α κ ε ίμ ε ν α τ ω ν τ ε ιχ ώ ν το υ. Ε ά ν κ ο ιτά ξ ε τ ε ψ η λ ά, θ α α ν τ ικ ρ ίσ ε τ ε α γ κ α θ ω τ ά σ υ ρ μ α το π λ έγμ α τα και, σ χ ε δ ό ν π ά ν τ α, π ε ρ ίε ρ γ ο υ ς Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ιο υ ς ν α κοιτά ζ ο υ ν κ ά τω, π ρ ο ς τ η ν α π α γο ρ ευ μ ένη γ ι α υ το ύ ς π ε ρ ιο χ ή. Η ζώ νη α σ φ α λ ε ία ς το υ Ο Η Ε, η ο π ο ία π α ρ ε μ β ά λ λ ε τ α ι μ ετα ξύ τ ω ν δ ύ ο π λ ευ ρ ώ ν μ ε έ ν α ε π α ρ κ έ ς συνή θω ς π λ ά τ ο ς, σ το σ η μ είο α υ τό σ χ ε δ ό ν ε ξ α φ α ν ίζ ετα ι γ ια μ ία α π ό - γ 1 r Σας 1 βόλτα στα στενό της Παλιάς Πόλης, μέσα απο σ τά σ η μ έτρ ω ν. τα ογκώδη τείχη που ύψωσαν οι Ενετοί.

9 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ïtatâeykasxn*** * ' * * f l E Y K Q i n * * * Π Ρ & QPfilTHPIOTHTEl-m ΘΕΜΑ Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στη Λευκωσία μπορείτε να δείτε στα μουσεία εκπληκτικά έργα απά τον πανάρχαιο πολιτισμό της Κάπρου. Ο ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι π ε ρ α σ τ ικ ο ί α π ο φ ε ύ γ ο υ ν σ κ ό π ιμ α τ α βλέμ μ α τ α τ ω ν ε π ίμ ο ν ω ν π α ρ α τ η ρ η τ ώ ν τ η ς το υ ρ κ ο κ υ π ρ ια κ ή ς π λ ε υ ρ ά ς, α ν κ α ι ο ι χ α ιρ ε τ ισ μ ο ί σ υ ν ή θ ω ς α ν τ α π ο δ ίδ ο ν τ α ι α υ θ ό ρ μ η τ α κ α ι φ έ ρ ν ο υ ν μ ό ν ο χ α μ ό γελ α. ΠΕΡΑΣΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LEPRA PALACE Α μ έτρ η τ ο ι ε π ισ κ έ π τ ε ς κ α τ α φ θ ά ν ο υ ν κ α θ η μ ερ ιν ά εδώ, σ τ ο μ ο ν α δ ικ ό σ η μ είο σ ε ο λ ό κ λ η ρ ο τ ο ν η σ ί α π ό π ο υ μ π ο ρ ε ί κ α ν ε ίς ν α π ε ρ ά σ ε ι σ τ ο β ό ρ ειο τμ ή μ α το υ. Σ τ α δ ε ξιά, κ α ι λ ίγ ο π ρ ιν α π ό τ α σ η μ ε ία ε λ έγ χ ο υ τ η ς ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ια κ ή ς α σ τυ ν ο μ ία ς, β ρ ίσκον τ α ι τ α ε ρ ε ίπ ια ε ν ό ς κ α τεσ τ ρ α μ μ έ ν ο υ κ τιρ ίο υ, ε κ ε ί ό π ο υ κ ά π ο τ ε σ τ ε γ α ζ ό τ α ν τ ο Ε σ τ ια τ ό ρ ιο K a rp a s ia, τ ο ο π ο ίο α ν α - σ τ α ίν ε τ α ι μ ία σ τ ο τ ό σ ο κ α ι χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι ω ς κ α λ ο κ α ιρ ινό μ εζεδ ο π ω λ είο. Τ ο ά ν ε υ ο ρ ο φ ή ς ε σ ω τ ερ ικ ό τ ο υ ε ίν α ι π λ έ ο ν δ ια κ ο σ μ η μ ένο μ ε γ κ ρ ά φ ιτ ι κ α ι ο τ σ ιμ ε ν τ έ ν ιο ς τ ο ίχ ο ς σ τ η ν π ί σ ω π λ ε υ ρ ά τ η ς ε ξ ω τ ερ ικ ή ς α υ λ ή ς, μ ε α κ ό μ α π ερ ισ σ ό τ ε ρ α γ κ ρ ά φ ιτι, δ ια θ έ τ ε ι ο ρ ισ μ ένες τ ρ ύ π ε ς, μ έ σ α α π ό τ ις ο π ο ίε ς μ π ο ρ ε ίτ ε ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ε τ ε τ ι σ υ μ β α ίν ει σ τ η ν ά λλη π λ ευ ρ ά, εκεί ό π ο υ κ ά π ο τ ε υ π ή ρ χ ε έ ν α γ ή π ε δ ο α θ λ ο π α ιδ ιώ ν. Έ ν α μ έρ ο ς τ ο υ π ερ ά σ μ α τ ο ς φ ρ ά ζετα ι α π ό έ ν α ν το ίχ ο, βαμ- μ ένο σ τ α ελλη νικά εθ νικ ά χρ ώ μ α τα, π ά ν ω σ το ν ο π ο ίο α π ε ι κονίζετα ι π α ρ α σ τα τ ικ ό τα τ α η δο λ ο φ ο ν ία τ ω ν τρ ιώ ν Ε λληνοκ υ π ρίω ν μ α ρ τύ ρ ω ν α π ό το υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς, κ ο ντά σ τ η Δ ερύ- νεια, σ τ ο α ν α το λ ικ ό τμ ή μ α τ η ς νή σου, τ ο Τ α κ υρια κά τικ α π ρ ω ιν ά, ο ι Κ ύ π ρ ιες γυνα ί κ ες συγκεντρώ νο ντα ι εδ ώ ε ις α ν ά μ νη σ η τ η ς εισ β ο λ ή ς τ ο υ κ α ι δ ια νέμ ο υ ν έ ν τ υ π α σ χ ετικ ά μ ε τ ο θέμ α, υ π ό τ η ν συνοδεία τρ α γουδιώ ν διαμ αρτυ ρ ία ς και μοιρολογιώ ν. Τ ο π έ ρ α σ μ α σ τ η ν το υ ρ κ ι κή π λ ε υ ρ ά ε ίν α ι κ α θ ό λ α νό μ ιμο κ α ι ε π ιχ ε ιρ ε ίτ α ι α π ό α ρ κ ετο ύ ς ε π ισ κ έ π τ ε ς, η ελ λ η νο κ υ π ρ ια κ ή π λ ε υ ρ ά ό μ ω ς δ ε ν ενθ α ρ ρ ύ ν ει τ ο ε γ χ ε ίρ η μ α - θ α τ ο ν ιώ σ ετε α π ό τ ι ς εκ φ ρ ά σ εις α π ο δ ο κ ιμ α σ ία ς π ο υ ζω γ ρ α φ ί ζο ν τ α ι σ τ α π ρ ό σ ω π α τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν τ η ς ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ια κ ή ς α σ τ υ ν ο μ ία ς κ α θ ώ ς θ α ελ έγ χ ο υ ν τ α χ α ρ τ ιά σ α ς. Τ ο π έ ρ α σ μ α έ χ ε ι μ ή κ ο ς μ. ενώ δ ε ξ ιά κ α ι α ρ ισ τ ερ ά, κ α θ ό λ ο τ ο μ ή κ ο ς τ ο υ, υ π ά ρ χ ο υ ν α γκ α θ ω τ ά σ υ ρ μ α το π λ έ γ μ α τα. Σ τ α α ρ ισ τ ερ ά σ α ς, κ α θ ώ ς κατευθύ - ν ε σ τ ε β ό ρ εια, β ρ ίσ κ ετα ι τ ο δ ιά τ ρ η τ ο α π ό τ ις σ φ α ίρ ε ς ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο L ed ra P alace, ό π ο υ π λ έ ο ν εδ ρ εύ ο υ ν ο ι δ υ ν ά μ ε ις τ ο υ Ο Η Ε. Σ τ α δ ε ξιά, τ ο τ ο π ίο κ υ ρ ια ρ χ ε ίτα ι α π ό εγκ α τα λ ελ ειμ μ έ- ν α ε μ π ο ρ ικ ά κ α τα σ τή μ α τα. Μ ία ά σ π ρ η σ ιδ ε ρ έ ν ια κ α γκελ ό - π ο ρ τ α ο δ η γ ε ί σ τ α ε δ ά φ η π ο υ κ α τ έ χ ο υ ν ο ι Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ιο ι και σ τ ο μ ά λ λ ο ν α κ ίν δ υ ν ο κ τίρ ιο ε λ έ γ χ ο υ τ η ς το υ ρ κ ο κ υ π ρ ια κ ή ς α σ τυ ν ο μ ία ς. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης, σήμα κατοτεθέν στις τουριστικές αφίσες της Κύπρο. Σ τ ο μουσείο α υ τό μ π ο ρ είτε ν α θα υ μ ά σ ετε τ η ν καλύτερη συλλογή αρχα ιολογικώ ν ευρημάτω ν τ η ς Κ ύπρου. Τ ο π ρ ω τα ρ χικ ό κτίριο, τ ο ο π ο ίο ανεγέρθηκε τ ο 1883, μ π ο ρ εί ν α μοιάζει λίγο τα λα ιπ ω ρημένο - η συλλογή το υ όμω ς είναι υποδειγματική. Α π έ χ ε ι 10 λε-

10 Στα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα του Μουσείου της Κύπρου συγκαταλέγονται και τα αγάλματα από τερακότα που βρέθηκαν το 1929 στην Αγία Ειρήνη, βόρεια της Μόρφου. Εκθέτονται όπως ακριβώς ανακαλύφθηκαν και εκτιμάται ότι προέρχονται από κάποια αρχαία πολεμική φυλή του 7ου ή 6ου αιώνα π.χ. Όλα τα αγάλματα αναπαρι- στούν άντρες ενώ τα περισσότερα φορούν κράνος. π τ ά μ ε τ α π ό δ ια α π ό τ η ν Π λ α τ εία Ε λευθερία ς, σ τα δυτικά. Ε ν τ υ π ω σ ια κ ό τ α τ α ε ίν α ι ε π ίσ η ς τ α τ ρ ία λ ιο ν τ ά ρ ια κ α ι ο ι δ υ ο σ φ ίγ γ ε ς α π ό α σ β εσ τ ό λ ιθ ο, π ο υ β ρ έ θ η κ α ν σ τ η ν α ρ χ α ία νε- κ ρ ό π ο λ η τ η ς Τ α μ α σ σ ο ό, ν ό τ ια τ η ς Λ ευ κ ω σ ία ς. Τ α α γ ά λ μ α τα φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν μ ία α δ ια μ φ ισ β ή τ η τ η α ιγ υ π τ ια κ ή ε π ιρ ρ ο ή και α ν α κ α λ ύ φ θ η κ α ν τ ο Ε κ τιμ ά τ α ι ό τ ι α ν ή κ ο υ ν σ τ η ν 2 η κύ- π ρ ιο -α ρ χ α ϊκ ή π ε ρ ίο δ ο ( π.χ.). Ε δώ θ α έχετε επ ίσ η ς τ η ν ευκαιρία ν α θαυμάσ ετε τ ο π ερ ίφ η μ ο ά γα λμ α τ η ς Α φ ροδίτη ς, σ ή μ α κ α τα τεθ έν σ τις τουρισ τικές α φ ίσ ες τ η ς Κ ύπρου, π ο υ σ υ να ντά τα ι επ ίσ η ς στο χα ρτονόμ ισ μ α τω ν C Y 5. Τ ο πελώ ριο ά γα λμ α το υ αυτο κράτο ρ α Σ επ τίμ ο υ Σ εβ ήρου, n S k Η πύλη αυτή, την οποία οι Ενετοί ονόμαζαν Porta Domenica, είναι η τρίτη εκ των παραδοσιακών εισόδων της Παλιάς Λευκωσίας. Οι άλλες δύο είναι η πύλη της Αμμοχώστου και η πύλη της Κυρήνειας, στη βόρεια περιοχή. Η πύλη της Πάφου, η οποία παραμένει πλέον πάντα ανοικτή, επιβλέπει μια στενή διάβαση πεζών κάτω από το τείχος. Το παρακείμενο ρήγμα στο τείχος, που επιτρέπει την είσοδο οχημάτων στην Παλιά Πόλη, είναι σαφώς προϊόν μεταγενέστερων χρόνων. τ ο ο π ο ίο ανακαλύφ θηκε σ τ η ν Κ υθρέα τ ο 1928, είναι τ ο κυρτότερο έκθεμα τ η ς α ίθουσ α ς 6 - είν α ι ό ντω ς α δ ύ να το ν α μ η ν α π ο- σ π ά σ ει τ η ν π ρ ο σ ο χή σ α ς. Μ η ν π α ρ α λ είψ ετε τ η ν εκπληκτική έκθεση κυπριακής ισ το ρ ία ς μ εταλλουργίας και μεταλλείας, στη ν a , Μουσείου 1, είσοδος CYE1.5C, ανοικτά 9:00 π.μ.-5:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββαιο. 10:00 Π.μ.-1:00 α.μ. Κυριακή απ ομ α κ ρυσ μ ένη α ίθουσ α 13, μία ευχά ρισ τη αντίθεση στα ά φ θονα -σ υ χ ν ά όμω ς μονότον α - εκθέμ α τα το υ μουσείου, ό π ω ς α γα λμ α τίδια, κρα τήρες και τά σ ια, α π ό τ ο μακρινότερο α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ό π α ρ ε λ θ ό ν τ η ς Κ ύπρου. Η κυπριακή πρωτεύουσα διαθέτει αρκετά αξιόλογα κτίρια τα οποία πρέπει να δείτε. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Σ τ η ν α π έ ν α ν τι π λ ευ ρ ά τ ο υ δρόμ ου, α ν α το λ ικ ά τ η ς π ύ λ η ς τη ς Π ά φ ο υ - σ τ η ν ο δ ό Π ά φ ο υ - η εκκλησία α υ τή βρίσ κ ετα ι υ π ό ένα π ρ α γ μ α τικ ά α τ υ χ ές καθεσ τώ ς: η π ίσ ω π λ ευ ρ ά τ η ς β ρ ίσ κ ετα ι κυριολεκτικά κολλη μένη, α κ ρ ιβ ώ ς ε π ά ν ω σ τ ο ν τουρκικό τ ο μ έ α κ α ι εντό ς τ η ς ζώ ν η ς α σ φ α λ εία ς τ ο υ Ο Η Ε. Π α ρ ό λ α α υ τά, η εκκλησ ία χρ η σ ιμ ο π ο ιείτα ι α κ ό μ α ω ς τ ό π ο ς λ α τρ εία ς, υ π ό τ ο ν ό ρ ο η π ίσ ω π ό ρ τ α - π ο υ ο δ η γεί σ τ ο ν τουρκ ικού ελ έγχο υ τ ο μ έ α - ν α π α ρ α μ ένει π ά ν τ α κλειστή. Ο ι ώ ρ ες λειτο υ ρ γία ς α ν α γ ρ ά φ ο ν τα ι σε π ίν α κ ες, εντό ς τ ο υ π ρ ο θ α λ ά μ ο υ τ η ς μ π ρ ο σ τιν ή ς εισόδου. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Τ ο ε ν τυ π ω σ ια κ ό ο ικ ο δ ό μ η μ α τ η ς εκ κ λ η σ ία ς τ η ς Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς κ τίσ τη κ ε τ ο , ο τ η ν τ ο π ο θ ε σ ία ό π ο υ ά λ λ ο τε υ π ή ρ χ ε έ ν α γ υ ν α ικ ε ίο μ ο να σ τή ρ ι. Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια τ η μ εγα λ ύ τερ η εκ κ λ η σ ία ε ν τ ό ς τ ω ν τ ε ιχ ώ ν τ η ς π ό λ η ς. Τ ο Μ α ρ μ ά ρ ιν ο Μ α υ σ ω λ ε ίο σ τ η ν α ν α το λ ικ ή π λ ε υ ρ ά τ η ς εκ κ λ η σ ία ς α ν εγέρ θ η κ ε σ τη μ νή μ η τ ω ν μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ η ς ε π α ν ά σ τ α σ η ς τ ο υ ΤΖΑΜΙ ARABLAR Τ ο μ ικ ρ ο σ κ ο π ικ ό α υ τό τζα μ ί ε ίν α ι π ο λ ύ εύκ ολο ν α δ ια φ ύ γ ει τ η ς π ρ ο σ ο χ ή ς σ α ς, κ α θ ώ ς β ρ ίσ κ ετα ι ξ ε χ α σ μ έ ν ο σ τ α π ίσ ω σ τε-

11 Η Παλιά Πάλη της Λευκωσίας βρίσκεται εντός των ενετικών τειχών του 16ου αιώνα και είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες. ν ά τ η ς Λ ευκω σίας. Κ α τά τ ο υ ς Λ ουζινιανους χρόνο υ ς υπήρξε η εκκλησία το υ Σ τα υρού το υ Μ ισιρίκου. Τ ο κτίριο, σ τη ν οδό Λ ευκω νος, δ ε ν είναι π λ έο ν ανοικτό σ το κοινό. ΜΟΥΣΕΙΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΗΔΡΑΣ ,11 ος όροφος, Πύργος Σακόλα, διασταύρωση οδών Λήδρας & Αρσινόης, είσοδος ΟΥ 0, 50, ανοικτά 10:00 π.μ,- 8:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο, 10:00 π.μ.-6:00 μ.μ. Κυριακή Τ ο α συνή θιστο α υ τό μουσείο σ τεγά ζει κ α τ α ρ χά ς έ ν α π α ράρτημα τω ν πολυκαταστημ ά τ ω ν ''Χ'οοΚνοιτΙιε. Ε δώ μ π ο ρ είτε, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ντα ς δ ια φ ό ρ ω ν ειδ ώ ν τη λεσ κόπια, ν α π α ρ α τη ρ ή σ ετε ολόκληρη τ η ν π ό λ η τ η ς Λ ευκω σίας α π ό μ ια ιδ ια ίτ ερ α π λ εο ν εκ τικ ή θέση. Π ρ ό κ ειτα ι γ ια τ ο μοναδικό σημείο σ τη ν π ό λη α π ό π ο υ έ χ ε τ ε τη δυνατό τη τα να δ είτε ε π ίσ η ς σε π ιά τ ο ολόκληρη τη ν Βόρεια Λευκωσία. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΒΕΝΤΗ Μ ικρό, διώ ροφο ιστορικό μουσείο με εκθέματα π ο υ χρ ο νο λο γο ύντα ι α π ό τ ο π.χ. έω ς και τ ις η μ έρ ες μ ας. Α νάμε-

12 σ α σ τ α α ντικείμ ενα π ο υ εκθέτο ντα ι θα δ είτε σκεύη οικιακού εξοπλισμού, π α ρ α δ ο σ ια κ ές φ ορεσ ιές, βιβλία και γκραβούρες. Λ ειτουργεί ε π ί ση ς και κατάστημ α με αναμνηστικά. & , Ιιιποκράιους 17. είσοδος ελεύθερη, ανοικτά 10:00 π.μ.-4:30 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή Είναι επιτηδευμένα γραφική, πανάκριβη, με απίστευτη κίνηση και γεμάτη τουρίστες - είναι όμως παρ' ολα αυτά το ωραιότερο μέρος στην παλιά Λευκωσία. Η Λαϊκή Γειτονιά είναι ουσιαστικά ένα ανακαινισμένο τμήμα της παλιάς πόλης, σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει εύκολα τους τουρίστες. Μοιάζει αρκετά με την περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα -σ ε αρκετά μικρότερη όμως κλίμακα και χωρίς την Ακρόπολη ως φόντο. Μπορείτε να διατρέξετε ολόκληρη την περιοχή σε λιγότερο από 10 λεπτά της ώρας, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής γραφικότατοι κράχτες θα προσπαθήσουν να σας δελεάσουν και να σας προσελκύσουν με κάθε τρόπο στα γύρω εστιατόρια. Υπάρχει πληθώρα εστιατορίων -θα εκπλαγείτε όμως από το πόσες πολλές υπαίθριες καφετερίες και μπαρ θα συναντήσετε στο διάβα σας. Μπορείτε να καθίσετε οπουδήποτε και να απολαύσετε μία κρύα μπΰρα ή έναν παγωμένο καφέ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Μ ικ ρ ό μ ουσ είο σ τη Λ αϊκή Γ ειτονιά, το ο π ο ίο π α ρ ο υ σ ιά ζει τη ν ιστορία τ ω ν κοσμημάτω ν α π ό τ α τέλ η το υ 19ου αιώ να έω ς και σήμερα. Μ εταξύ άλλω ν θ α δείτε χ ειρ ο π ο ίη τα κοσμήματα, θρησκευτικά είδη, α σ η μ ένια σκεύη και π α λ ιά εργαλεία.» Μραξίπηου 7-9, είσ οδος ελεύ θερη, ανοικτά 10:00 π.μ.-4:00 μ.μ. Δεύτερα Περασκευή ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Μ ε κύριο χ ο ρ η γό τ η ν κυπριακή κυβέρνηση, τ ο ίδρυμα αυτό, ά ρ τια εξοπλισμένο και με καλή π α ρ ο υ σ ία σ η, έ χ ε ι ω ς & , Αθαλάσσης 186, ανοικτά 7:30 π.μ.-2:30 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 3:00 μ.μ.- 6:00μ.μ, Πέμπτη

13 i m O E Y r í O Z I í m * [OeEfiTfi I DPñ2TH P;I;GTHT σ κ οπό ν α π ρ ο σ τα τέψ ει και να διαφ υλάξει τ ις π α ρ α δοσ ια κές κυπ ρια κ ές χειρ ο τεχνίες. Ε ίδη αγγειο πλασ τική ς, ξυλογλυπτικής και εργό χειρ α δημιουργοΰνται σ το μέρος α υ τό ό π ο υ η π α ράδοση έχει βρει π ρ α γμ α τικ ό κατα φύγιο. Τ α π ερισ σ ότερα α π ό τ α π ρ ο ϊό ν τα δ ια τίθ εντα ι π ρ ο ς π ώ ληση στους επισ κέπ τες. ΤΖΑΜΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Τ ο χαρακτηρισ τικό α υ τό τζα μί, π ο υ δεσ π όζει σ το ν π ρ ο μ α χώ ν α C onstanza, έχει κτισ τεί ακριβώ ς σ το σημείο α π ό π ο υ οι Ο θ ω μ α νο ί ά νοιξαν επιτυ χώ ς ρήγμ α ο τ α ενετικά τείχ η και εισ έβ α λαν σ τη ν π ό λ η, τ ο Ο Ο θω μ α νό ς η γή τω ρ και σ η μαιοφ όρος (του οποίου το όνομα φ έρει το τζα μ ί στα τουρκικά) σκοτώ θη κε α καρια ία α π ό τις δυνάμεις τ ω ν αμυνόμενω ν, η σορός το υ ό μ ω ς βρέθηκε μ ετά τη μ ά χη και εντα φ ιά σ τη κ ε με τιμ ές σ το σημείο αυτό. Τ ο τζα μ ί υ π ή ρξε στο π α ρ ελ θ ό ν σ τό χο ς τρομοκρατικώ ν ενεργειώ ν. Σ τ ις α ρ χ ές τη ς δεκα ετία ς το υ 60, επ ιθέσ εις τ η ς Ε Ο Κ Α π ρ ο κάλεσ α ν σ η μ αντικές ζη μ ιές σ το τ ζ α μί και σ το ν παρακείμ ενο τά φ ο. Ο ι ζη μ ιές α π ο κ α τα σ τή θ η κα ν εντέλει - τ ο τζα μ ί δ ε ν άνοιξε έκτο τε τις π ό ρ τες το υ σ το ευρύ κοινό. ΤΖΑΜΙ ΟΜΕΓΑΥΕ Τ ο κτίσμα αυτό ή τα ν π ρ ω τα ρ χικ ά η αυγουστινια νή εκκλησία τ η ς Π α ρ θένο υ Μ α ρ ία ς, η ο π ο ία κ α τα στράφ η κε α π ό το υ ς Ο θω μ α νο ύ ς κ ατά τη ν είσ ο δό τ ο υ ς σ τη Λ ευκω σία, το Η εκκλησία ανακατασκευάστηκε μεταγενέστερα και μ ετατράπ η κ ε σ ε τζα μ ί, π ρ ο ς τιμ ή ν το υ μουσουλμάνου π ρ ο φ ή τ η Ό μ έ ρ, γ ια τ ο ν ο π ο ίο λ εγό τα ν ό τι εντα φ ιά σ τη κ ε εδώ, τ ο ν 7ο αιώ να μ.χ. Ο α ρ κ ετά ψ η λ ό ς μιναρές τ ο υ ξεχω ρίζει α π ό μακριά και η είσ ο δος το υ τζα μ ιο ύ βρίσκεται κ ά π ο υ ο τα μισά τ η ς ο δού Τ ρικ ούπη. Σ ή μ ερα, το τζα μ ί χρησιμ ο π ο ιείτα ι ω ς τ ό π ο ς π ροσκυνή μ α το ς γ ια τ ο υ ς μουσουλμάνους επισ κέπ τες α π ό τις γύρω α ραβικές χώ ρ ες. Κ αι ο ι μη δπίβπγβ 03ΓΤΐ Τρίκούπη & Πλα- μουσουλμάνοι μπορούν φυσιτεία Τυλλιρίας, ανοικτά συνέχεια κά να επισκεφ τούν το τζαμί α ν θέλουν, αρκεί ν α τηρούν τ ο π ρω τόκολλο - ν α είναι ντυμ ένο ι συντη ρη τικά, να α φ ή νουν τ α π α π ο ύ τσ ια τ ο υ ς έξω α π ό τ η ν π ό ρ τ α και ν α α π ο φ εύγο υ ν τις επ ίσ η μ ες ώ ρ ες προσευχής. Το καλά διατηρημένο και σωστά αναστυλωμένο αυτό αρχοντικό σπίτι ανήκε στον Κορνέσιο, τον Μεγάλο Δραγουμάνο της Κόπρου, από το 1779 έως το ΣΠΙΤΙ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Τ ο καλά διατηρημένο και σω στά αναστυλωμένο αυτό αρχοντικό σ π ίτι ανήκε σ τον Κ ορνέσιο, το ν Μ εγάλο Δραγουμάνο τη ς Κ ύπρου, α π ό τ ο 1779 έω ς τ ο Ο δραγουμάνος ή τα ν αξιωματικός π ο υ εκτελούσε χρέη συνδέσμου μεταξύ ορθοδόξω ν και οθωμανικών αρχώ ν. Ο Κ ορνέσιος ή τα ν ένα ς π ολύ πλούσιος και με μεγάλη επιρροή δραγουμά- νος, γ ια το ν ο ποίο λέγεται π ω ς ή τα ν ο ισχυρότερος ά ντρ α ς στην Κ ύπρο τ η ν επ ο χ ή εκείνη. Η ροπή π ρ ο ς τις αλόγιστες καταχρήσεις και η έλλειψη μέτρου έφ εραν τη ν καταστροφή του. Μ ία εξέγερση τω ν χωρικών το ν α νάγκα σε ν α εγκαταλείψ ει τ η ν Κ ύπρο, το Κ ατά τη ν επιστροφ ή το υ στο νησί, π έν τε χρόνια αργότερα, κατηγο- ρήθηκε για προδοσία, αποκεφαλίστηκε και η περιουσία του κατασχέθηκε. Σ ή μ ερα, ένα μόνο δω μάτιο είναι διαμορφω μένο έτσι ώ στε ν α θυμίζει κ άτι α π ό τα ιδιαίτερα διαμερίσματα το υ Κορνέ- σιου, με π α χ ιά χαλιά στο δάπεδο και όμορφη διακόσμηση τη ς εποχή ς τ ο υπόλοιπο σ πίτι χρησιμοποιείτα ι γ ια εκθέσεις με αντίκες και εορτασμούς οθω μανικώ ν επετείω ν.» , Πατριάρχου Γprjγορίου 20, είσοδος CY 0,75, ανοικτά 8:00 π.μ.-2:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00 τχ.μ.-1:00 μ.μ. Σάββατο

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα για την Κρήτη Ρέθυμνο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ρεθύμνης...4 Η πόλη του Ρεθύμνου...5 Παραλία Ρεθύμνου... 10 Το χωριό και η παραλία Πλατανιάς... 10 Η παραλία Περιβόλια... 11 Η παραλία Κουμπές...

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Χανιά Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Ο νομός Χανίων...5 Η πόλη των Χανίων...6 Νέα Χώρα...9 Χανιά (Ανατολικά από τα Ενετικά τείχη)...9 Καλαμάκι...9 Άγιοι Απόστολοι... 10 Η χερσόνησος

Διαβάστε περισσότερα

H Kύπρος στην καρδιά μας Εμείς φτιάχνουμε το ταξίδι της ζωής μας

H Kύπρος στην καρδιά μας Εμείς φτιάχνουμε το ταξίδι της ζωής μας ΚΥΠΡΟΣ H Kύπρος στην καρδιά μας Εμείς φτιάχνουμε το ταξίδι της ζωής μας Aκούμε συχνά να λέγεται πως η ζωή δεν είναι αυτό που μας δίνεται αλλά ότι διαμορφώνεται ανάλογα με τις επιλογές που κάνουμε. Οι φιλόξενοι

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με τη Σαντορίνη Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Το χωριό στα Φηρά... 5 Το χωριό στο Φηροστεφάνι... 6 Το χωριό στο Ημεροβίγλι... 7 Το χωριό Καρτεράδος... 8 Η περιοχή στην Παραλία Καρτεράδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία

ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία ΙΟ Η Κυκλαδίτικη μαγεία Αν έχετε ακούσει να σας μιλούν για την κυκλαδίτικη μαγεία, θα τη βρείτε οπωσδήπ καθώς θα ανηφορίζετε μέσα στα γραφικά στενοσόκακα της Φώρας για να φτ λόφου με τις κάτασπρες εκκλησούλες.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-14 0 3 ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Β

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Ηράκλειο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Ηράκλειο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Ηράκλειο Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Ηρακλείου...4 Η πόλη του Ηρακλείου...5 Ιστορία...6 Αξιοθέατα...7 Το χωριό Αμμουδάρα...9 Το χωριό Λινοπεράματα... 10 Η παραλία Παλαιόκαστρο...

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

3 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 3 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 2013 3 Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Οι σουρωμένοι Galacticos: Δημητρίου Ευθύμης Ευαγγελινός Γιάννης Ζώκαρης Γιώργος Καραίσκος Παναγιώτης Κατσαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL. Οδοιπορικό. ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ αποδράσεις στην Ελλάδα ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ. «Το Πάσχα της ζωής µου» Ν. ΡΑΓΟΥΜΗ, Γ. ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, Κ. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, Π.

TRAVEL. Οδοιπορικό. ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ αποδράσεις στην Ελλάδα ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ. «Το Πάσχα της ζωής µου» Ν. ΡΑΓΟΥΜΗ, Γ. ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ, Κ. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ, Π. Αφιέρωµα ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΠΛΩΤΗ KAI ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ Mεγάλος διαγωνισµός ΚΕΡ ΙΣΤΕ ΩΡΕΑΝ ΥΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ LOUIS CRUISES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙ Α 18 TRAVEL SPECIAL EDITION ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14.04.13

Διαβάστε περισσότερα

θεάς του έρωτα. της Η Κύπρος H Κύπρος σάς καλωσορίζει από τώρα στο www.visitcyprus.com Όλο το χρόνο στην καρδιά µας!

θεάς του έρωτα. της Η Κύπρος H Κύπρος σάς καλωσορίζει από τώρα στο www.visitcyprus.com Όλο το χρόνο στην καρδιά µας! Η Κύπρος σάς καλωσορίζει στο νησί της θεάς του έρωτα. Η λέξη «κοπιάστε» ακούγεται σε όλη την Κύπρο. Και σηµαίνει καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε στο νησί που γεννήθηκε η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα και της οµορφιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο των Δελφών

Ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο των Δελφών ΔΕΛΦΟΙ Στον Ομφαλό της Γης Κάποτε, λέει ο μύθος, ο Δίας έστειλε δύο αετούς από τα άκρα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο του κόσμου, και αυτοί έσμιξαν πάνω από τους Δελφούς, τον «ομφαλό της γης», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα. Γιάννενα - Θεσσαλονίκη. ...στην Χριστουγεννιάτικη. με διαμονή στα πολυτελή EPIRUS PALACE 5*Deluxe και Grand Hotel Palace 5* 6ΗΜΕΡΟ SUPER

Ελλάδα. Γιάννενα - Θεσσαλονίκη. ...στην Χριστουγεννιάτικη. με διαμονή στα πολυτελή EPIRUS PALACE 5*Deluxe και Grand Hotel Palace 5* 6ΗΜΕΡΟ SUPER ...στην Χριστουγεννιάτικη Ελλάδα με διαμονή στα πολυτελή EPIRUS PALACE 5*Deluxe και Grand Hotel Palace 5* Μουσείο Βρέλλη - Καλπάκι - Μπουραζάνι (περιβαλλοντικό πάρκο) - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα

Διαβάστε περισσότερα

τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /...

τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /... Κ α τ α φ ι λ Η ακρογιαλιά ίου Μακρύ Γιαλού (1 & 2) Η ακρογιαλιά τα «Τοαμάκια» (3 & 4) τοι/ Χ > β Σ κ α ι τοι/ Γ Ή Μ β Ρ Α Οι δυο μοναδικές της πόλης παραλίες /... 3 «Δυο εικόνεν». Πεζοτράγουδο του Α ργύρη

Διαβάστε περισσότερα

64-79_Νορμανδία:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 Νομρανδία 64

64-79_Νορμανδία:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 Νομρανδία 64 Νομρανδία 64-79_:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 64 64 64-79_:Layout 1 24/2/2012 4:30 μμ Page 65 Νομρανδία 65 n 66 n Ετρετά Λίγα λ για Η πήρε το νομά της απ τους «ανθρώπους του Βορρά» (Nordmen), τους Σκανδιναβο

Διαβάστε περισσότερα

Nεώριο Πόρος 18020, Ελλάδα Tel: +30 22980 22216-7, Fax: +30 22980 25725 web: www.porosimage.com email: info@porosimage.com sales@porosimage.

Nεώριο Πόρος 18020, Ελλάδα Tel: +30 22980 22216-7, Fax: +30 22980 25725 web: www.porosimage.com email: info@porosimage.com sales@porosimage. TOYRISTIKO_C_Layout 1 12/8/15 11:22 π.. Page 1 Ο Άρης Κωνσταντινίδης, ένας από τους πιο διάσημους και αναγνωρισμένους Έλληνες αρχιτέκτονες της δεκαετίας του 60, σχεδίασε το Xenia Poros Image, μόλις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσεις. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στην Ελλάδα ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Mεγάλος διαγωνισµός 30.06.13

Γεύσεις. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στην Ελλάδα ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Mεγάλος διαγωνισµός 30.06.13 ΤΑΞΙ ΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Νότια Ιταλία, Κύπρος Εξωτικές αποδράσεις ΜΠΑΝΓΚΟΚ ΠΟΥΚΕΤ ΜΠΑΛΙ TRAVEL SPECIAL Mεγάλος διαγωνισµός ΚΕΡ ΙΣΤΕ ΜΙΑ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ORANGE CRUISES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL. Νάξο... ΣΤΗ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

TRAVEL. Νάξο... ΣΤΗ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ TRAVEL ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ Νάξο... ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 2 TRAVEL ΕΙΚΟΝΑ Φωτογραφίες: ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Τ.» ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΝΩ ΕΞΩ όλοι µιλούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Ακτή Ποσειδώνος 38, στον Ηλεκτρικό Σταθμό του Πειραιά 18531, Πειραιάς. Τηλ. 210 4101601. Φαξ: 210 4101603 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ: Φιλελλήνων 7, Πλατεία Συντάγματος, 10557, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Πετρούπολη. Η Βενετία του Βορρά

Αγία Πετρούπολη. Η Βενετία του Βορρά Αγία Πετρούπολη Η Βενετία του Βορρά Στο μυχό του Φιννικού Κόλπου, εκεί όπου εκβάλλει ο ποταμός Νέβας, τυλιγμένη ανάμεσα σε υδάτινους δρόμους και νησίδες, βρίσκεται η Αγία Πετρούπολη. Είναι το αστικό θαύμα

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωµα ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΑΜΟΝΗ-ΦΑΓΗΤΟ- ΕΘΙΜΑ-ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ- ΕΞΥΠΝΑ TIPS. Εαρινές

Αφιέρωµα ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΑΜΟΝΗ-ΦΑΓΗΤΟ- ΕΘΙΜΑ-ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ- ΕΞΥΠΝΑ TIPS. Εαρινές Κοσµοπολίτικα και ροµαντικά ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΠΑΡΙΣΙ ΜΑ ΡΙΤΗ ΑΝ ΑΛΟΥΣΙΑ ΡΩΜΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ #7 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 01.04.12 Αφιέρωµα ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΙΑΜΟΝΗ-ΦΑΓΗΤΟ- ΕΘΙΜΑ-ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.12. προορισµοί. Ταξίδια ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.12. προορισµοί. Ταξίδια ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΔΡΑΣΕΙΣ Ο Π Α T E G D U B W O L ΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 8 # ς έ π ο ιακ 12 0 2 ι ρ ί α κ Καλο ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.12 νικοί η λ λ ε T O H ιο Οι π προορισµοί α δείτε, θ ι τ, ε τ ά π α θ Πώς µείνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών

Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών Ένας οδηγός στα ενδότερα της περιοχής των Πρεσπών Σύντομη περιγραφή της περιοχής Στη βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδας, σε υψόμετρο 850 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, βρίσκεται περιτριγυρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

real ταξίδια στην Ελλάδα 45& στο εξωτερικό

real ταξίδια στην Ελλάδα 45& στο εξωτερικό KAΛΟΚΑΙΡΙescape real ΤΕΥΧΟΣ #3 KYΡΙΑΚΗ 09.05.2010 Αγροτουρισμός στην Πελοπόννησο Βουτιές στην καταπράσινη Σκόπελο Σπορ στα ελληνικά νησιά Ανδρος, την ξέρετε αλήθεια; Κοιμηθείτε σε δωμάτια με ιστορία 1453

Διαβάστε περισσότερα

appleúô. Ó Î Ï ÙÂ ÙËÓ

appleúô. Ó Î Ï ÙÂ ÙËÓ appleúô. Ó Î Ï ÙÂ ÙËÓ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ... Μυρίστε γιασεμί και άγριο θυμάρι. Γευτείτε ένα από τα πιο παλιά κρασιά του κόσμου. Περπατείστε στα ευωδιαστά πευκοδάση ή απολαύστε με το σκι σας τις χιονισμένες

Διαβάστε περισσότερα

και είσαι μέσα και στον Πειραιά!

και είσαι μέσα και στον Πειραιά! και είσαι μέσα και στον Πειραιά! Υπό την ίδια διεύθυνση λειτουργεί και δεύτερο κατάστημα της εταιρείας στην περιοχή Βρυώνη, στον Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου 108 & Σαχτούρη). Δύο από τα καλύτερα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα

φοιτητουπόλεις! Ένας μικρός τουριστικός οδηγός

φοιτητουπόλεις! Ένας μικρός τουριστικός οδηγός 137 φοιτητουπόλεις! Ένας μικρός τουριστικός οδηγός 138 2007-2008 Άγιος Νικόλαος Η τουριστική υποδομή είναι πολύ καλή μια και ο τουρισμός αποτελεί βασική πηγή εσόδων της περιοχής. Συνεπώς, αν κινηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Λευκωσία σάς Καλεί. Βιβλίο για το Δάσκαλο

Η Λευκωσία σάς Καλεί. Βιβλίο για το Δάσκαλο Η Λευκωσία σάς Καλεί Βιβλίο για το Δάσκαλο Η Λευκωσία σάς Καλεί Αγαπητές/οί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Ελπίζουμε ότι οι δραστηριότητες και οι εισηγήσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο θα βοηθήσουν,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινούπολη. Ταξιδιωτικός & Τουριστικός Οδηγός ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κωνσταντινούπολη. Ταξιδιωτικός & Τουριστικός Οδηγός ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κωνσταντινούπολη Ταξιδιωτικός & Τουριστικός Οδηγός ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Πληροφορίες Χώρα: Τουρκία (τηλ. κωδικός +90, νόμισμα: Τουρκική λίρα) Πληθυσμός: 12.573.836 Αεροδρόμιο(α):

Διαβάστε περισσότερα

Fiesta MIRAMARE HOTEL ERETRIA**** & με εκδρομικό πρόγραμμα

Fiesta MIRAMARE HOTEL ERETRIA**** & με εκδρομικό πρόγραμμα 1 Αιδηψός - Λίμνη - Άγ Ιωάννης Ρώσος - Κύμη - Παναγία Φανερωμένη - Αρχαιολογικό Ερέτριας - Αγ.Γεώργιος Αρμάς Fiesta MIRAMARE HOTEL ERETRIA**** & με εκδρομικό πρόγραμμα 1η μέρα: Αθήνα - Αρκίτσα - Αιδηψός

Διαβάστε περισσότερα