ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη"

Transcript

1

2 g gjg -POOf'tMOX SEMA Παλιά Πόλη Νέα Πόλη Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε μεσαίας κατηγορίας Πολυτελείας Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε 9 6 Βόρεια Κύπρος g Πότε να πάτε 9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παμπ & μπαρ Κλαμπ Παραδοσιακή μουσική Κλασική μουσική Κινηματογράφοι θέατρο Δ {Α Κ Δ Α Σ Η m Παμπ & μπαρ 99 Κλαμπ 99 Κινηματογράφοι 100 Ιστορία 13 Προσανατολισμός 14 Πώς να κυκλοφορήσετε 14 Ενετικά τείχη & Προμαχώνες 16 Προμαχώνας Roccas 17 Πέρασμα ξενοδοχείου Ledra Palace 18 Μουσείο τη ς Κύπρου 19 Καθολική εκκλησία Τίμιου Σταυρού 21 Εκκλησία της Φανερωμένης 21. Τζαμί Arablar 21 Μουσείο-Παρατηρητήριο της Λήδρας 22 Δημοτικό Μουσείο Λ εβέντη 22 Κυπριακό Μουσείο κοσμημάτων 23 Κυπριακό Κέντρο χειροτεχνίας 23 Τζάμί Μπαϊρακτάρη 24 Τζαμί Omeriye 24 Σπίτι Κορνέσιου Χατζηγεωργάκη 25 Παλάτι Αρχιεπισκόπου 26 Πολιτιστικό Ίδρυμα «Μακάριος» 26 Εθνογραφικό μουσείο 27 Μουσείο Εθνικού Αγώνα 27 Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας 27 Πύλη τη ς Αμμοχώστου 28 Παναγία η Χρυσαλινιώτισσα 29 Οικονομικά 30 Μεσαίας κατηγορίας 31 Π ολυτελείας 32 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε Η Πώς να πάτε Αρχαία Ταμασός Μονή Αγίου Ηρακλειδίου Μονή Μαχαιρά Φικαρδού Βόρεια Λευκωσία ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ Ιστορία Προσανατολισμός Πώς να π άτε & πώς να φύγετε 52 Γύρω από την πόλη 53 Α Ξ ΙΟ Θ Ε Α Τ Α & Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Τ Η Τ Ε Σ 5 4 Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού & Μουσείο 54 Αρχαιολογικό Μουσείο 55 Μουσείο Λαϊκής Τέχνης 56 Μεγάλο Τζαμί 56 Τρενάκι του χρόνου 56 Wet n Wild 57 Π Ο Υ Ν Α Μ Ε ΙΝ Ε Τ Ε 5 8 Οικονομικά & μεσαίας κατηγορίας 59 Πολυτελείας 61 ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Πως να κινηθείτε 68 Παραλίες 68 Κόλπος Πισσουρίου 70 Βράχος & παραλία τη ς Αφροδίτης 72 Επισκοπή 73 Αρχαίο Κούριον 74 Κάστρο Κολόσσι 77 ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Ιστορία 80 Προσανατολισμός 82 Πώς να πάτε & πώς να φ ύγετε 82 Πώς να κυκλοφορήσετε 85 Γύρω από τη Λάρνακα 85 Εκκλησία Αγίου Λαζάρου & Βυζαντινό μουσείο 86 Αρχαιολογικό Μουσείο Πιερίδη 88 Αρχαιολογικό Μουσείο 89 Φρούριο της Λάρνακας & Μεσαιωνικό Μουσείο 89 Αρχαίο Κίτιον 90 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 90 Μεγάλο Τζαμί 90 Οργανωμένες ξεναγήσ εις 91 Ειδικές εκδηλώσεις 91 Π Ο Υ Ν Α Μ Ε ΙΝ Ε Τ Ε 9 2 Οικονομικά & Φ Ω Ν ΙΑ Γ Ύ Ρ Ω Α Π Ο Τ Η Λ Α Ρ Ν Α Κ Α Τ εκές Χαλά Σουλτάν 102 Κίτι 103 Μονή Σταυροβουνίου' 104 Λεύκαρα 104 Αγία Νάπα 106 Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ Π Α Τ Ο Ν Ε Π ΙΣ Κ Ε Π Τ Η Γραφεία τουρισμού 114 Βίζα & ταξιδιωτικά έγγραφα 115 Πρεσβείες & προξενεία 116 Τελωνείο 116 Χρήματα 116 Ταχυδρομείο & τηλεπικοινω νίες 117 Καθαριστήρια 117 Τουαλέτες 117 Υγεία 118 Ταξιδιώτισσες 118 Γκέι άντρες & γυναίκες 118 Ταξιδιώτες με ειδικές ανάγκες 118 Ηλικιωμένοι ταξιδιώτες 119 Η Κύπρος για παιδιά 119 Πίνακας μετατροπών μέτρων & σταθμών 120 Χ Α Ρ Τ Ε Σ Λευκωσία (Νέα Πόλη) Λευκωσία (Παλιά Πόλη) Βόρεια Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Υπόμνημα χαρτών

3 έ δ ρ α τ ω ν Β α σ ιλ ικ ώ ν Τ ά φ ω ν - μ ια εντυ π ω σ ια κ ή υ π ό γ ε ια ν ε - κ ρ ό π ο λ ις χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ίτ α ι α π ό τ ο ν 3 ο α ι. π. Χ ενώ τ α Μ ω σ α ϊκ ά τ η ς Π ά φ ο υ π ρ ο σ ε λ κ ύ ο υ ν έκθα μ β ο υ ς ε π ισ κ έ π τ ε ς π ο υ β λ έ π ο υ ν μ π ρ ο σ τ ά τ ο υ ς έ ρ γ α τ έ χ ν η ς σ χ ε δ ό ν τ ό σ ο ζ ω ν τ α ν ά ό σ ο κ α ι τ η ν π ρ ώ τ η μ έρ α π ο υ φ τ ιά χ τ η κ α ν. Γ ια τ ο υ ς π ε ζ ο π ό ρ ο υ ς κ α ι τ ο υ ς π ο δ η λ ά τ ε ς, τ ο ό ρ ο ς Τ ρ ό ο δ ο ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι α ν ά π α υ λ α δ ρ ο σ ιά ς α π ό τ η ν κ ά ψ α τ ω ν π ε δ ιά δ ω ν κ α ι κ ά π ο ιε ς α ρ κ ε τ ά δύσ κ ο λ ες δ ια δ ρ ο μ έ ς γ ι α υ το ύ ς π ο υ έ χ ο υ ν τ ο κ ο υ ρ ά γ ιο ν α εξερ ευ ν ή σ ο υ ν τ α υ ψ ίπ ε δ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ π ά ν ω σ ε δ υ ο ρ ό δ ες. * :. ;ν : ^ Η Αγία Νάπα είναι ο πιο φημισμένος ταξιδιωτικός προοριομός τουριστών από το εξωτερικό σε ολόκληρη την Κύπρο. Αν δ ια κ ο π έ ς γ ια ε σ ά ς σ η μ α ίν ο υ ν ή λιο, ά μ μ ο κ α ι δ ια σ κ έ δ α ση, θ α τ α β ρ ε ίτε ά φ θ ο ν α σ τ η ν Κ ύ π ρ ο. Η ο ικ ο ν ο μ ία τ η ς Κ υ π ρ ια κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς β α σ ίζ ετα ι κ υ ρ ίω ς σ τ η ν το υ ρ ισ τικ ή β ιο μ η χ α ν ία κ α ι ω ς ε π ί τ ο π λ ε ίσ τ ο ν α υ τ ό σ η μ α ίν ε ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ς το υ ρ ισ μ ό ς. Ο τ ό π ο ς π ρ ο σ φ έ ρ ε ι π α ρ α λ ίε ς, π ο λ υ τελ ή ξεν ο δ ο χ ε ία, θ α λ ά σ σ ια α θ λ ή μ α τ α κ α ι π ο λ ύ κ α λ ό φ α γ η τ ό. Η π ρ ό σ β α σ η ε ίν α ι εύ κ ο λ η κ α ι ο ι τ ιμ έ ς σ χ ετικ ά χ α μ η λ ές. Α ν α ν α ζ η τ ά τ ε π ο λ ιτισ μ ό, ισ το ρ ία, α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ύ ς χ ώ ρ ο υ ς, σ α ς α ρ έ σ ε ι η π ε ζ ο π ο ρ ία ή τ ο π ο δ ή λ α τ ο, κ α ι π ά λ ι ο π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς ε ίν α ι ιδ α ν ικ ό ς. Ε ν ν έ α α π ό τ ις εκ κ λ η σ ίες μ ε τ ο ιχ ο γ ρ α φ ίε ς φ ρ έσ κ ο σ τ ο ό ρ ο ς Τ ρ ό ο δ ο ς β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ τ η λ ίσ τα τ η ς Π α γ κ ό σ μ ια ς Κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ς τ η ς U n e s c o, κ α ι η ε π ίσ κ ε ψ η σε κ ά π ο ιε ς τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν α π ό α υ τ έ ς α ξ ίζει τ ο ν κ ό π ο. Η Π ά φ ο ς ε ίν α ι η vi ΒΟΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΣ Α ν ε ίσ τ ε α ν ά μ ε σ α σ α υ το ύ ς π ο υ θ α α π ο τ ο λ μ ή σ ο υ ν έ ν α τ α ξ ί δ ι σ τ η ν Κ α τ ε χ ό μ εν η Κ ύ π ρ ο, τ ώ ρ α π ο υ τ α σ ύ ν ο ρ α γ ια τ ο υ ς Έ λ λ η ν ε ς τ ο υ ρ ίσ τες άνοιξ α ν, θ α α ν τ ιμ ε τ ω π ίσ ε τ ε έ ν α π ο λ ύ π ιο ή ρ εμ ο σ κ η ν ικ ό α π ό α υ τό τ η ς Κ υ π ρ ια κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς. Ο ι ρ υ θ μ ο ί ε ίν α ι π ιο χ α μ η λ ο ί κ α ι ο ι π α ρ α λ ίε ς ε ίν α ι μ ερ ικ ές α π ό τ ις π ιο ό μ ο ρ φ ε ς τ ο υ νη σ ιο ύ. Η Κ υρήνεια, α γ α π η μ έν η λ ο υ τρ ό π ο λ η τ ω ν Ε λληνοκυπρίω ν π ρ ιν τ η δ ιχ ο τό μ η σ η, π ρ ο σ ελ κ ύ ει το υ ς π ερ ισ σ ό τερ ο υ ς επ ισ κ έ π τ ε ς. Μ ε τ ο λ ιμ ά νι τ η ς σ ε σ χ ή μ α ο π λ ή ς α λόγο υ, τ ο μ εσαιω νικό κ ά σ τρο, τ α εσ τ ια τό ρ ια κ α τά μ ή κ ο ς τ η ς π α ρ α λ ία ς, τ α μ π α ρ και τ ις θ α λ ά σ σ ιες εκ δ ρ ο μ ές, η Κ υ ρ ή ν εια αξίζει σ ίγο υ ρ α μ ια επ ίσ κ ε ψ η. Τ α υ π ε ρ ή φ α ν α ελ λ η νικά μ νη μ εία τ η ς Σ α λ α μ ίν α ς, κ οντά σ τ η ν Α μ μ ό χω σ το, είν α ι η α π ό δ ειξη γ ια τ η ν ύ π α ρ ξ η μ ια ς ελλ η ν ικ ή ς π ο λ ιτ ε ία ς π ο υ ά νθισ ε σ τ η ν Κ ύ π ρ ο τ ο ν 1 Ι ο α ι. π.χ. Η σ χ ε δ ό ν ερ η μ ω μ ένη Κ α ρ - π α σ ία, η χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς π ο υ θ υ μ ίζει χ ε ρ ο ύ λ ι τ η γ α ν ιο ύ, π ρ ο - κ α λ εί π ο δ η λ ά τ ε ς, π ε ρ ιπ α τ η τ έ ς, λ ά τ ρ ε ις τ η ς μ ο ν α ξ ιά ς κ α ι κ ο λ υ μ β η τές τα υ τό χ ρ ο ν α. ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ Α ν τ η ν ε π ιλ έ ξ ε τ ε γ ια τ η θ ά λ α σ σ α κ α ι τ ις π α ρ α λ ίε ς τ η ς, Το αρχαίο θέατρο της Πάφου είναι ένα από τα πιο καλοδιατηρημένο αρχαιολογικό μνημεία της Μεγαλονήσου.

4 Τα καλύτερα Είναι δύσκολο να διαλέξεις. Παραθέτουμε μόνο μερικά από όσα αγαπ ά με: Την κυπριακή φιλοξενία. Τα φρέσκο σ τις βυζαντινές εκκλησ ίες του όρους Τρόοδος. Τα υπέροχα δείπνα αργά το βράδυ στις ταβέρνες τω ν χωριών. Σ υ ζη τήσ εις για τη ν ισ τορία μ ε Κ υπ ρίους, πα ρέα μ ε έν α π ο τήρ ι ζ ι- βανία ή ρακή. Π εριπάτους στο όρος Τρόοδος, με την αξεπέραστη φύση. Κολύμπι σ ε έρημες παραλίες. Τοπικές γεύσ εις και ποτά. Το κάστρο τη ς Κυρήνειας. Βόλτες στο νησί με ποδήλατο. Η χερσόνησος τη ς Καρπασίας. Τα χειρότερα θ α ή ταν καλό να α π οφ εύ γα τε τα π αρακάτω, που μά λλον χα λά νε κα ι δυσκολεύουν τις διακοπές. Κακό υπερτιμημένο τουριστικό φαγητό. Α γγλικές παμπ στην Αγία Νάπα. Τα χαλάσματα στην κατεχόμενη περιοχή τη ς Λευκωσίας. Τους μεθυσ μένους που κυκλοφορούν τις νύ χτες στην Αγία Νάπα κα ι τη Λ εμ εσό. Τις πλασπκές καρέκλες τω ν εστιατορίων. Την εμπορευματοποίηση τω ν πάντων στις τουρισ τικές ζώ νες. Τα άναρχα δομημένα ξενοδοχεία της δεκαετίας του 7 0. Τους τουρίσ τες με νοικιασμένα αυτοκίνητα στους ορεινούς δρόμ ο υς. Το τουριστικό κέντρο της Λεμεσού σε ώ ρες αιχμής. τότε προτιμήστε από νωρίς το ν Απρίλιο μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι σαφώς οι πιο ζεστοί μήνες και η αιχμή της τουριστικής περιόδου. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο είναι η καλύτερη περίοδος για να δείτε τα αγριολούλουδα της Κύπρου, να περπατήσετε είτε στο όρος Τρόοδος είτε στις χερσονήσους του Ακόμα και της Καρπασίας. Μπορείτε να κάνετε σκι στο όρος Ό λυμπος από νωρίς τον Ιανουάριο και μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

5 Η πρωτεύουσα της Κύπρου έχει πολλές εμφανείς αλλά και κρυφές ομορφιές που περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Σ : Ηπ ρ ω τεύ ο υ σ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ έ χ ε ι υ π ο τιμ η θ ε ί σ υ χ ν ά σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι π ε ρ ιγ ρ ά φ ε τ α ι σ υ ν ή θ ω ς ά σ τ ο χ α ω ς υ π ε ρ β ο λ ικ ά β α ρ ε τ ή, α φ ό ρ η τ α ζ ε σ τ ή κ α ι γ ε μ ά τ η σ κ ό νη. Φ έ ρ ε ι σ τις π λ ά τ ε ς τ η ς τ ο α τ ιμ ω τ ικ ό φ ο ρ τ ίο τ ο υ ν α ε ίν α ι η τε λ ε υ τ α ία δ ι α ιρ εμ ένη π ό λ η σ τ ο ν π λ α ν ή τ η. Τ ο Β ερ ο λ ίνο ή τ α ν ε π ίσ η ς δ ια ι ρ εμ ένο - ε ί δ ε ό μ ω ς τ ε λ ικ ά τ ις κ α λ ύ τερ ες η μ έ ρ ε ς π ο υ ε ύ χ ο ν τα ι ν α δ ο υ ν κ α ι ο ι κ ά το ικ ο ι τ η ς Λ ευ κ ω σ ία ς, Ε λ λ η ν ο κ ύ π ρ ιο ι κ α ι Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ιο ι. Τ ο κ α λ ο κα ίρ ι ε δ ώ είν α ι α π ίσ τ ε υ τ α ζ ε σ τό κ α ι η α να κ ο ύ φ ισ η π ο υ μ ό ν ο η θ ά λ α σ σ α θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α π ρ ο σ φ έ ρ ε ι β ρ ίσ κ ετα ι π ο λ ύ μ α κ ρ ιά π α ρ ό λ α α υ τά η π ό λ η δ ε ν σ τ ε ρ ε ίτ α ι ζω ν τ ά ν ια ς, με ό μ ο ρ φ α εσ τ ια τό ρ ια, μ π α ρ κ α ι π λ ή θ ο ς α π ό κ α φ ετέρ ιες. Η ελ ληνική Λ ευκω σ ία είνα ι εκλεπτυσ μ ένη κ α ι κοσμική, με όμορφ ε ς, δ ε ν δ ρ ό φ υ τες λ εω φ ό ρ ο υ ς κ α ι έ ν α ά κ ρ ω ς εν δ ια φ έ ρ ο ν α ρ χ ι τεκ το ν ικ ό μ ίγμ α α π ό σ ύ γ χ ρ ο ν α κ α ι π α λ α ιό κ τίρ ια. Τ ο το υ ρ κ ο - κ υ π ρια κ ό τ μ ή μ α τ η ς π ό λ η ς δ ια τ η ρ ε ί ίσ ω ς λ ιγά κ ι π ερ ισ σ ό τερ ο τ η ν π α λ α ιό ς ε π ο χ ή ς γ ο η τ ε ία τ ο υ κ α θ ώ ς έ χ ε ι α λλάξει ελ ά χ ισ τ α α π ό τ η ν ε π ο χ ή π ο υ η π ό λ η χω ρ ίσ τη κ ε δ ιά τ η ς β ία ς, τ ο Ό π ω ς κ α ι ν α έ χ ο υ ν τ α π ρ ά γ μ α τ α, ο ι κ ά το ικ ο ι δ ε ν δ είχ ν ο υ ν σε κ α μ ία π ερ ίπ τ ω σ η ν α κ ο υ ρ ά ζο ν τα ι α π ό τ α π λ ή θ η τ ω ν το υ ρ ι σ τ ώ ν π ο υ κ α τα κ λ ύ ζο υ ν τ η ν π ό λ η κ α ι υ π ο δ έ χ ο ν τ α ι τ ο υ ς ε π ι σ κ έ π τ ε ς με τ ο χ α μ ό γ ε λ ο σ τ α χ ε ίλ η α π ό ο π ο ια δ ή π ο τ ε π λ ευ ρ ά

6 Ο Η; : : τ μ Αγίου Ιωάννη στη Λευκωσία είναι ένα από τα ομορφότερα δείγματα θρησκευτικής αρχιτεκτονικής στο νησί. τ η ς γ ρ α μ μ ή ς κ α ι α ν π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι. Η π ρ ω τεύ ο υ σ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ α ξίζει π ρ α γ μ α τ ικ ά λ ίγες η μ έ ρ ε ς α π ό τ ο χ ρ ό ν ο σ α ς. ΙΣΤΟΡΙΑ Η Λ ευ κ ω σ ία υ π ή ρ ξε α ν έκ α θ ε ν η π ρ ω τεύ ο υ σ α τ η ς Κ ύ π ρ ο υ. Κ τίσ τη κ ε σ τ ο μ έσ ο τ η ς π λ α τ ιά ς π ε δ ιά δ α ς τ η ς Μ ε σ α ρ ιά ς, π ά ν ω σ τ ο ν π ο τ α μ ό Π ιδ ιό, κ υ ρ ίω ς γ ια α μ υ ν τικ ο ύ ς λ ό γ ο υ ς. Η π ό λ η π ρ ω τ α ρ χ ικ ά ο ν ο μ α ζ ό τ α ν Λ ή δ ρ α κ α ι α ν α π τ ύ χ θ η κ ε σ η μ α ν τ ικ ά κ α τ ά τ η β υ ζα ν τιν ή π ε ρ ίο δ ο. Ο ι Ε ν ε το ί, ο ι ο π ο ίο ι π ή ρ α ν τ ο ν έ λ ε γ χ ο τ η ς π ό λ η ς τ ο μ.χ. κ α ι γ ια σ ύ ν το μ ο χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τ η μ α, έ κ τ ισ α ν τ α π έ τ ρ ιν α α μ υ ν τικ ά τ ε ίχ η γ ύ ρ ω α π ό τ η ν Η αποκαλούμενη «Πράσινη Γραμμή» πήρε σάρκα και οστά τη στιγμή που Βρετανοί αξιωματούχοι σημείωναν τα όρια των ελληνικών και τούρκικων περιοχών πάνω σε έναν στρατιωτικό χάρτη, με πράσινο μαρκαδόρο. Το όνομα πέρασε στην ιστορία από την ημέρα εκείνη. Η τουρκική εισβολή του 1974 διαίρεσε οριστικά την πόλη -διαίρεση που παραμένει σε ισχύ έω ς και τις ημέρες μας, κάτω από το άγρυπνο μα ταυτόχρονα κουρασμένο βλέμμα των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί έκτοτε στην περιοχή.

7 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ρ «Κ Η αποκαλαϋμενη «Πράσινη Γραμμή» πήρε σάρκα και οστά τη στιγμή που Βρετανοί αξιωματούχοι σημείωναν τα όρια των ελληνικών και τούρκικων περιοχών της Λευκωσίας πάνω σε ένα στρατιωτικό χάρτη, με πράσινο μαρκαδόρο. π ό λ η, τ α ε ρ ε ίπ ια τ ω ν ο π ο ίω ν σ ώ ζο ν τα ι έ ω ς κ α ι σ ή μ ε ρ α - τ ε ί χ η π ο υ δ ε ν σ τ ά θ η κ α ν ό μ ω ς ικ α ν ά ν α κ ρ α τή σ ο υ ν τ ο υ ς Ο θ ω μ α ν ο ύ ς έξω α π ό τ η ν π ό λ η, τ ο μ.χ. Η ζω ή σ τ η Λ ευ κω σ ία λ ίγ α ε ίχ ε ν α ε π ιδ ε ίξ ε ι κ α τ ά τ η ν π ε ρ ίο δ ο α υ τή κ α ι μ ό ν ο ό τ α ν ο ι Β ρ ε τ α ν ο ί π ή ρ α ν σ τ α χ έ ρ ια τ ο υ ς τ ο ν έ λ εγ χ ο, τ ο , η π ό λ η ά ρ χ ισ ε ν α ε π ε κ τ ε ίν ε τ α ι ε κ τ ό ς τ ω ν τειχ ώ ν. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Η Π α λ ιά Π ό λ η β ρ ίσ κ ετα ι ε ν τ ό ς τ ω ν ε ν ε τικ ώ ν τ ε ιχ ώ ν τ ο υ 16ο υ α ιώ ν α κ α ι ε ίν α ι ό,τ ι π ιο ε ν δ ια φ έ ρ ο ν γ ια τ ο υ ς ε π ισ κ έ π τ ε ς η ν έ α π ό λ η α π λ ώ ν ε τ α ι ά τ α κ τ α π ρ ο ς τ ο ν ό τ ο κ α ι ε κ τ ό ς τ ω ν τειχ ώ ν. Έ χ ο ν τ α ς χ ά σ ε ι α ρ κ ετό α π ό τ ο ύ ψ ο ς τ ο υ ς, και μ ε π λ α τ ιέ ς ο δ ικ έ ς α ρ τη ρ ίε ς ν α τ α κ α τα τέμ ν ο υ ν α ν ά δ ια σ τ ή μ α τ α, τ α τε ίχ η είν α ι μ ό λ ις κ α ι μ ε τ ά β ία ς ο ρ α τ ά σ ε κ ά π ο ια σ η μ εία. Τ ο κ έν τρ ο τ η ς π ό λ η ς είν α ι η π λ α τ ε ία Ε λ ευ θ ερ ία ς κ α ι β ρ ίσ κ ετα ι σ το ν ο τιο δ υ τικ ό ά κ ρ ο τ ω ν τ ε ιχ ώ ν. Τ ο σ η μ είο ελ έγ χ ο υ τ ο υ Ο Η Ε βρίσ κ ετα ι α ρ κ ε τά μ α κ ρ ιά, π ρ ο ς τ α δ υ τικ ά, κ α ι η π ύ λ η τ η ς Α μ μ ο- χ ώ ο τ ο υ (F a m a g u sta ), κ ο ν τά σ τ ο ν π ρ ο μ α χ ώ ν α C arafifa, π ρ ο ς α ν α το λ ά ς. Σ τ ο σ η μ είο α υ τό, σ τ η β ά σ η τ ο υ τ ε ίχ ο υ ς, υ π ά ρ χ ο υ ν χ ώ ρ ο ι σ τ ά θ μ ευ σ η ς α υ το κ ιν ή τω ν κ α ι δ η μ ο τικ ά π ά ρ κ α. ΠΩΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΤΕ Σ τ η ν π λ α τ ε ία Δ ιο νυσ ίο υ Σ ο λ ω μ ο ύ β ρ ίσ κ ετα ι τ ο γ ρ α φ ε ίο Α. Π έ τ σ α ς & Υ ιο ί ( ), α π ό π ο υ μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ν ο ι- Το ελληνορθόδοξο στοιχείο είναι παντού εμφανές στην πρωτεύουσα της Μεγαλονήσου. κ ιά σ ε τε α υ το κ ίν η το. Δ εν υ π ά ρ χ ο υ ν γ ρ α φ ε ία ε ν ο ικ ιά σ ε ω ς π ο δ η λ ά τ ω ν μ έσ α ή γύρω α π ό τ η ν Π α λ ιά Π ό λ η. Π ρος/α π ό το Α εροδρόμιο Δ εν υ π ά ρ χ ο υ ν δ η μ ό σ ια μ έσ α μ ε τ α φ ο ρ ά ς μ ετα ξ ύ Λ ευ κ ω σ ία ς κ α ι α ερ ο δ ρ ο μ ίο υ Λ ά ρ ν α κ α ς ή Π ά φ ο υ. Α ν β ιά ζ ε σ τ ε θ α μ ισ θ ώ σ ε τ ε τ α ξ ί (Ο Υ ΐ4 γ ια Λ ά ρ ν α κ α κ α ι Ο Υ 3 0 γ ια Π ά φ ο ). Ε ίνα ι π ιο ο ικ ο ν ο μ ικ ό ν α π ά ρ ε τ ε λ ε ω φ ο ρ ε ίο ή δ η μ ό σ ιο τ α ξ ί γ ια τ η ν Π ά φ ο ή τ η Λ ά ρ ν α κ α κ α ι μ ε τ ά έ ν α α σ τικ ό τ α ξ ί γ ια τ ο α ερ ο δρόμ ιο. Λ εω φ ορείο Ο α σ τ ικ ό ς σ τ α θ μ ό ς λ ε ω φ ο ρ ε ίω ν β ρ ίσ κ ετα ι σ τ η ν Π λ α τ ε ία Σ ο λω μ ού. Τ α Λ ε ω φ ο ρ ε ία Λ ε υ κ ω σ ία ς ( ) κ ά νο υ ν π ο λ λ ά δ ρ ο μ ο λ ό γ ια π ρ ο ς κ α ι α π ό τ η ν π ό λ η κ α ι τ α π ρ ο ά σ τ ια. Ε π ε ιδ ή τ α π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α α ξ ιο θ έ α τ α κ α ι ξ ε ν ο δ ο χ ε ία β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ ε μ ικρή α π ό σ τ α σ η μ ετα ξύ τ ο υ ς, τ α λ ε ω φ ο ρ ε ία δ ε ν θ α σ α ς φ α ν ο ύ ν π ο λ ύ χ ρ ή σ ιμ α. Τ α ξί Τ ο π ικ έ ς ε τ α ιρ ε ίε ς τ α ξ ί είν α ι: τ ο Ε θ ν ικ ό ( , Π λ α τε ία Δ ιο νυ σ ίο υ Σ ο λω μου), η Ε λ π ί ς , Α ρ χ ιεπισ κ ό π ο υ Μ α κ α ρ ίο υ I I I 6 2 γ), κ α ι κ α ι η Α ρ ο β ίια ώ ( , Π λ α τεία Ε λευθερία ς). Υ π ά ρ χ ει μ ια μ εγά λ η π ιά τ σ α τ α ξ ί σ τ η ν Π λ α τ ε ία Ε λευ θερ ία ς.

8 1 6 ΚΡΑΤΙΟΎΝΤΑΙ XW Y pe lim f Οι επάλξεις έχουν παρπμείνει σιη θέση τους έω ς οήμερα και είναι σχετικά ανέπαφες. Πέντε από τους προμαχώνες -Tripoli, Constanza, Podocataro και Caraffa σώζονται επίσης στο νότιο τμήμα της Λευκωσίας. Αυτός της Flatro, στην ανατολική πλευρά της Παλαιός Πόλης, βρίσκεται υπό τον κοινό έλεγχο Τούρκων, Ελληνοκυπρίων αλλά και των δυνάμεων του ΟΗΕ, ενώ οι υπόλοιποι -Loredano, Barbara, Quirini, Muía και R occas- βρίσκονται στη Βόρεια Λευκωσία. Σ ε αυτά το χαρακτηριστικό κτίριο στεγαζόταν το Βρετανικό Διοικητήριο στη Λευκωσία. ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ & ΠΡΟΜΑΧΩΝΕΣ Τ α εντυ π ω σ ια κ ά σ τ η ν ό ψ η, κυκλικού σ χ ή μ α τ ο ς, α μ υ ν τικ ά α υ τ ά τ ε ίχ η π ο υ π ερ ικ υ κ λ ώ ν ο υ ν ολόκλη ρη τ η ν Π α λ α ιό Λ ευ κ ω σ ία π ρ ο ς Β ο ρ ρ ά α λ λ ά κ α ι π ρ ο ς Ν ό τ ο α π έ τ υ χ α ν π α τ α γ ω δ ώ ς ν α ε κ π λ η ρ ώ σ ο υ ν τ ο ν σ κ ο π ό γ ια τ ο ν ο π ο ίο κ α τα σ κ ευ ά σ τη κ α ν. Ο ι Ε ν ε το ί κ υ β ερ ν ή τ ες τ η ς π ό λ η ς α ν έγ ε ιρ α ν ε σ π ε υ σ μ έν α τ α τε ίχ η α υ τά, μ ετα ξ ύ κ α ι , μ ε σ τ ό χ ο ν α κ ρ α τή σ ο υ ν τ ο υ ς φ ο β ερ ο ύ ς κ α ι τρ ο μ ερ ο ύ ς Ο θ ω μ α ν ο ύ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς ε ισ β ο λ είς έξω α π ό τ η Λ ευ κω σ ία. Ο α ν ά δ ο χ ο ς μ η χ α ν ικ ό ς Α σ κ ά ν ιο Σ α β ο ρ ν ιά - ν ο ή τ α ν υ π εύ θ υ ν ο ς γ ια τ ο ν σ χ εδ ια σ μ ό τ ω ν ε π ά λ ξ ε ω ν κ α ι ο Φ ρ α ν σ έ σ κ ο Μ π α ρ μ π ά ρ ο κ α τα σ κ εύ α σ ε τ α τ ε ίχ η σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ις α π α ιτ ο ύ μ ε ν ε ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς, ε ν ώ π ρ ό σ θ ε σ ε κ α ι 11 π λ ή ρ ω ς ο χυ ρ ω μ έν ο υ ς π ρ ο μ α χ ώ ν ες, κ τισ μ ένο υ ς α ν ά ίσ α δ ια σ τ ή μ α τ α π ά ν ω σ τ η ν π ε ρ ίμ ε τ ρ ο τ ω ν τ ε ιχ ώ ν γ ια π ερ ισ σ ό τερ η α σ φ ά λ εια. Μ ία τ ά φ ρ ο ς σ κ ά φ τη κ ε γύ ρ ω α π ό τ α τ ε ίχ η, α ν κ α ι ή τ α ν εξα ρ χ ή ς π ρ ο φ α ν έ ς ό τ ι δ ε ν υ π ή ρ χ ε π ρ ό β λ εψ η ν α π ερ ιέ χ ε ι ν ερ ό. Τ ο ν Ιο ύ λ ιο τ ο υ ο ι Ο θ ω μ α ν ο ί α π ο β ιβ ά σ τ η κ α ν σ τη Λ ά ρ ν α κ α κ α ι τ ρ ε ις μ ή ν ες α ρ γ ό τ ε ρ α ε π ιτ έ θ η κ α ν σ τ η Λ ευ κω σ ία, κ α τα λα μ β ά ν ο ν τ α ς εύ κ ο λ α, ε ξ εφ ό δ ο υ, τ ις ο χυ ρ ώ σ εις. Ο ι ε π ά λ ξ ε ις κ α ι η τ ά φ ρ ο ς δ ια τη ρ ο ύ ν τα ι λ ο ιπ ό ν σ ε ά ρ ισ τ η κ α τά σ τα σ η κ α ι π α ρ έ χ ο υ ν χ ώ ρ ο υ ς σ τ ά θ μ ευ σ η ς α υ το κ ιν ή τω ν α λ λ ά κ α ι χ ώ ρ ο υ ς γ ια υ π α ίθ ρ ιε ς κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ές εκ δ η λώ σ εις π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α ι ε π ίσ η ς γ ια π ε ρ ιπ ά τ ο υ ς κ α ι α ν α ψ υ χ ή. Σ τ ο ν β ο ρ ρ ά, τ α τ ε ίχ η δ ε ν β ρ ίσ κ ο ν τα ι κ α ι σ τ η ν κ α λ ύ τερ η κ α τ ά σ τ α ση ενώ σ ε κ ά π ο ια σ η μ εία έ χ ο υ ν κ α τα ρ ρ εύ σ ει κ α ι κ α λ ύ π το ν τ α ι α π ό π υ κ ν ή β λ ά σ τη σ η. Τ ρ ε ις π ύ λ ε ς δ ιέ κ ο π τ α ν ε ξ α ρ χ ή ς τ η ν ε ν ό τ η τ α τ ω ν τειχ ώ ν : η π ύ λ η τ η ς Α μ μ ο χώ σ το υ σ τ α α ν α το λ ικ ά, η π ύ λ η τ η ς Π ά φ ο υ σ τ α δ υ τ ικ ά κ α ι η π ύ λ η τ η ς Κ υ ρ ή ν ε ια ς σ τ α β ό ρ εια. Ο ι δ ρ ό μ ο ι π ο υ έ χ ο υ ν κ α τα σ κ ευ α σ τ εί σ ε δ ιά φ ο ρ α σ η μ ε ία γύρω α π ό τ α τ ε ίχ η ε π ιτ ρ έ π ο υ ν π λ έ ο ν τ η ν π ρ ό σ β α σ η ο χ η μ ά τ ω ν σ τ η ν Π α λ α ιό Π ό λ η. ΠΡΟΜΑΧΟΝ ΑΣ ROCCAS (KAYTAZAGA BURCU) Ο Π ρ ο μ α χ ώ ν α ς Roccas ε ίν α ι μ ο ν α δ ικ ό ς σ ε ο λ ό κ λ η ρη τη ν Κ ύ π ρ ο είν α ι τ ο μ ό νο μ έ ρ ο ς σ τ ο ν η σ ί ό π ο υ Ε λληνοκύπριο ι κ α ι Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ιο ι β ρ ίσ κ ο ν τα ι τό σ ο κ ο ν τά. Α π έ χ ε ι μ ό λ ις μέτ ρ α α π ό τ ο π έ ρ α σ μ α τ ο υ ξ ε ν ο δ ο χ είο υ L ed ra P alace κ α ι α ν α γ ν ω ρ ίζετα ι εύ κ ο λ α α π ό τ ις χ α ρ α κ τ η ρ ισ τικ έ ς π ιν α κ ίδ ε ς π ο υ α π α γ ο ρ ε ύ ο υ ν τ η σ τά θ μ ευσ η τ ω ν α υ το κ ιν ή τω ν π α ρ α κ ε ίμ ε ν α τ ω ν τ ε ιχ ώ ν το υ. Ε ά ν κ ο ιτά ξ ε τ ε ψ η λ ά, θ α α ν τ ικ ρ ίσ ε τ ε α γ κ α θ ω τ ά σ υ ρ μ α το π λ έγμ α τα και, σ χ ε δ ό ν π ά ν τ α, π ε ρ ίε ρ γ ο υ ς Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ιο υ ς ν α κοιτά ζ ο υ ν κ ά τω, π ρ ο ς τ η ν α π α γο ρ ευ μ ένη γ ι α υ το ύ ς π ε ρ ιο χ ή. Η ζώ νη α σ φ α λ ε ία ς το υ Ο Η Ε, η ο π ο ία π α ρ ε μ β ά λ λ ε τ α ι μ ετα ξύ τ ω ν δ ύ ο π λ ευ ρ ώ ν μ ε έ ν α ε π α ρ κ έ ς συνή θω ς π λ ά τ ο ς, σ το σ η μ είο α υ τό σ χ ε δ ό ν ε ξ α φ α ν ίζ ετα ι γ ια μ ία α π ό - γ 1 r Σας 1 βόλτα στα στενό της Παλιάς Πόλης, μέσα απο σ τά σ η μ έτρ ω ν. τα ογκώδη τείχη που ύψωσαν οι Ενετοί.

9 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ïtatâeykasxn*** * ' * * f l E Y K Q i n * * * Π Ρ & QPfilTHPIOTHTEl-m ΘΕΜΑ Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στη Λευκωσία μπορείτε να δείτε στα μουσεία εκπληκτικά έργα απά τον πανάρχαιο πολιτισμό της Κάπρου. Ο ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι π ε ρ α σ τ ικ ο ί α π ο φ ε ύ γ ο υ ν σ κ ό π ιμ α τ α βλέμ μ α τ α τ ω ν ε π ίμ ο ν ω ν π α ρ α τ η ρ η τ ώ ν τ η ς το υ ρ κ ο κ υ π ρ ια κ ή ς π λ ε υ ρ ά ς, α ν κ α ι ο ι χ α ιρ ε τ ισ μ ο ί σ υ ν ή θ ω ς α ν τ α π ο δ ίδ ο ν τ α ι α υ θ ό ρ μ η τ α κ α ι φ έ ρ ν ο υ ν μ ό ν ο χ α μ ό γελ α. ΠΕΡΑΣΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LEPRA PALACE Α μ έτρ η τ ο ι ε π ισ κ έ π τ ε ς κ α τ α φ θ ά ν ο υ ν κ α θ η μ ερ ιν ά εδώ, σ τ ο μ ο ν α δ ικ ό σ η μ είο σ ε ο λ ό κ λ η ρ ο τ ο ν η σ ί α π ό π ο υ μ π ο ρ ε ί κ α ν ε ίς ν α π ε ρ ά σ ε ι σ τ ο β ό ρ ειο τμ ή μ α το υ. Σ τ α δ ε ξιά, κ α ι λ ίγ ο π ρ ιν α π ό τ α σ η μ ε ία ε λ έγ χ ο υ τ η ς ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ια κ ή ς α σ τυ ν ο μ ία ς, β ρ ίσκον τ α ι τ α ε ρ ε ίπ ια ε ν ό ς κ α τεσ τ ρ α μ μ έ ν ο υ κ τιρ ίο υ, ε κ ε ί ό π ο υ κ ά π ο τ ε σ τ ε γ α ζ ό τ α ν τ ο Ε σ τ ια τ ό ρ ιο K a rp a s ia, τ ο ο π ο ίο α ν α - σ τ α ίν ε τ α ι μ ία σ τ ο τ ό σ ο κ α ι χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ίτ α ι ω ς κ α λ ο κ α ιρ ινό μ εζεδ ο π ω λ είο. Τ ο ά ν ε υ ο ρ ο φ ή ς ε σ ω τ ερ ικ ό τ ο υ ε ίν α ι π λ έ ο ν δ ια κ ο σ μ η μ ένο μ ε γ κ ρ ά φ ιτ ι κ α ι ο τ σ ιμ ε ν τ έ ν ιο ς τ ο ίχ ο ς σ τ η ν π ί σ ω π λ ε υ ρ ά τ η ς ε ξ ω τ ερ ικ ή ς α υ λ ή ς, μ ε α κ ό μ α π ερ ισ σ ό τ ε ρ α γ κ ρ ά φ ιτι, δ ια θ έ τ ε ι ο ρ ισ μ ένες τ ρ ύ π ε ς, μ έ σ α α π ό τ ις ο π ο ίε ς μ π ο ρ ε ίτ ε ν α π α ρ α τ η ρ ή σ ε τ ε τ ι σ υ μ β α ίν ει σ τ η ν ά λλη π λ ευ ρ ά, εκεί ό π ο υ κ ά π ο τ ε υ π ή ρ χ ε έ ν α γ ή π ε δ ο α θ λ ο π α ιδ ιώ ν. Έ ν α μ έρ ο ς τ ο υ π ερ ά σ μ α τ ο ς φ ρ ά ζετα ι α π ό έ ν α ν το ίχ ο, βαμ- μ ένο σ τ α ελλη νικά εθ νικ ά χρ ώ μ α τα, π ά ν ω σ το ν ο π ο ίο α π ε ι κονίζετα ι π α ρ α σ τα τ ικ ό τα τ α η δο λ ο φ ο ν ία τ ω ν τρ ιώ ν Ε λληνοκ υ π ρίω ν μ α ρ τύ ρ ω ν α π ό το υ ς Τ ο ύ ρ κ ο υ ς, κ ο ντά σ τ η Δ ερύ- νεια, σ τ ο α ν α το λ ικ ό τμ ή μ α τ η ς νή σου, τ ο Τ α κ υρια κά τικ α π ρ ω ιν ά, ο ι Κ ύ π ρ ιες γυνα ί κ ες συγκεντρώ νο ντα ι εδ ώ ε ις α ν ά μ νη σ η τ η ς εισ β ο λ ή ς τ ο υ κ α ι δ ια νέμ ο υ ν έ ν τ υ π α σ χ ετικ ά μ ε τ ο θέμ α, υ π ό τ η ν συνοδεία τρ α γουδιώ ν διαμ αρτυ ρ ία ς και μοιρολογιώ ν. Τ ο π έ ρ α σ μ α σ τ η ν το υ ρ κ ι κή π λ ε υ ρ ά ε ίν α ι κ α θ ό λ α νό μ ιμο κ α ι ε π ιχ ε ιρ ε ίτ α ι α π ό α ρ κ ετο ύ ς ε π ισ κ έ π τ ε ς, η ελ λ η νο κ υ π ρ ια κ ή π λ ε υ ρ ά ό μ ω ς δ ε ν ενθ α ρ ρ ύ ν ει τ ο ε γ χ ε ίρ η μ α - θ α τ ο ν ιώ σ ετε α π ό τ ι ς εκ φ ρ ά σ εις α π ο δ ο κ ιμ α σ ία ς π ο υ ζω γ ρ α φ ί ζο ν τ α ι σ τ α π ρ ό σ ω π α τ ω ν α ν θ ρ ώ π ω ν τ η ς ε λ λ η ν ο κ υ π ρ ια κ ή ς α σ τ υ ν ο μ ία ς κ α θ ώ ς θ α ελ έγ χ ο υ ν τ α χ α ρ τ ιά σ α ς. Τ ο π έ ρ α σ μ α έ χ ε ι μ ή κ ο ς μ. ενώ δ ε ξ ιά κ α ι α ρ ισ τ ερ ά, κ α θ ό λ ο τ ο μ ή κ ο ς τ ο υ, υ π ά ρ χ ο υ ν α γκ α θ ω τ ά σ υ ρ μ α το π λ έ γ μ α τα. Σ τ α α ρ ισ τ ερ ά σ α ς, κ α θ ώ ς κατευθύ - ν ε σ τ ε β ό ρ εια, β ρ ίσ κ ετα ι τ ο δ ιά τ ρ η τ ο α π ό τ ις σ φ α ίρ ε ς ξ ε ν ο δ ο χ ε ίο L ed ra P alace, ό π ο υ π λ έ ο ν εδ ρ εύ ο υ ν ο ι δ υ ν ά μ ε ις τ ο υ Ο Η Ε. Σ τ α δ ε ξιά, τ ο τ ο π ίο κ υ ρ ια ρ χ ε ίτα ι α π ό εγκ α τα λ ελ ειμ μ έ- ν α ε μ π ο ρ ικ ά κ α τα σ τή μ α τα. Μ ία ά σ π ρ η σ ιδ ε ρ έ ν ια κ α γκελ ό - π ο ρ τ α ο δ η γ ε ί σ τ α ε δ ά φ η π ο υ κ α τ έ χ ο υ ν ο ι Τ ο υ ρ κ ο κ ύ π ρ ιο ι και σ τ ο μ ά λ λ ο ν α κ ίν δ υ ν ο κ τίρ ιο ε λ έ γ χ ο υ τ η ς το υ ρ κ ο κ υ π ρ ια κ ή ς α σ τυ ν ο μ ία ς. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης, σήμα κατοτεθέν στις τουριστικές αφίσες της Κύπρο. Σ τ ο μουσείο α υ τό μ π ο ρ είτε ν α θα υ μ ά σ ετε τ η ν καλύτερη συλλογή αρχα ιολογικώ ν ευρημάτω ν τ η ς Κ ύπρου. Τ ο π ρ ω τα ρ χικ ό κτίριο, τ ο ο π ο ίο ανεγέρθηκε τ ο 1883, μ π ο ρ εί ν α μοιάζει λίγο τα λα ιπ ω ρημένο - η συλλογή το υ όμω ς είναι υποδειγματική. Α π έ χ ε ι 10 λε-

10 Στα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα του Μουσείου της Κύπρου συγκαταλέγονται και τα αγάλματα από τερακότα που βρέθηκαν το 1929 στην Αγία Ειρήνη, βόρεια της Μόρφου. Εκθέτονται όπως ακριβώς ανακαλύφθηκαν και εκτιμάται ότι προέρχονται από κάποια αρχαία πολεμική φυλή του 7ου ή 6ου αιώνα π.χ. Όλα τα αγάλματα αναπαρι- στούν άντρες ενώ τα περισσότερα φορούν κράνος. π τ ά μ ε τ α π ό δ ια α π ό τ η ν Π λ α τ εία Ε λευθερία ς, σ τα δυτικά. Ε ν τ υ π ω σ ια κ ό τ α τ α ε ίν α ι ε π ίσ η ς τ α τ ρ ία λ ιο ν τ ά ρ ια κ α ι ο ι δ υ ο σ φ ίγ γ ε ς α π ό α σ β εσ τ ό λ ιθ ο, π ο υ β ρ έ θ η κ α ν σ τ η ν α ρ χ α ία νε- κ ρ ό π ο λ η τ η ς Τ α μ α σ σ ο ό, ν ό τ ια τ η ς Λ ευ κ ω σ ία ς. Τ α α γ ά λ μ α τα φ α ν ε ρ ώ ν ο υ ν μ ία α δ ια μ φ ισ β ή τ η τ η α ιγ υ π τ ια κ ή ε π ιρ ρ ο ή και α ν α κ α λ ύ φ θ η κ α ν τ ο Ε κ τιμ ά τ α ι ό τ ι α ν ή κ ο υ ν σ τ η ν 2 η κύ- π ρ ιο -α ρ χ α ϊκ ή π ε ρ ίο δ ο ( π.χ.). Ε δώ θ α έχετε επ ίσ η ς τ η ν ευκαιρία ν α θαυμάσ ετε τ ο π ερ ίφ η μ ο ά γα λμ α τ η ς Α φ ροδίτη ς, σ ή μ α κ α τα τεθ έν σ τις τουρισ τικές α φ ίσ ες τ η ς Κ ύπρου, π ο υ σ υ να ντά τα ι επ ίσ η ς στο χα ρτονόμ ισ μ α τω ν C Y 5. Τ ο πελώ ριο ά γα λμ α το υ αυτο κράτο ρ α Σ επ τίμ ο υ Σ εβ ήρου, n S k Η πύλη αυτή, την οποία οι Ενετοί ονόμαζαν Porta Domenica, είναι η τρίτη εκ των παραδοσιακών εισόδων της Παλιάς Λευκωσίας. Οι άλλες δύο είναι η πύλη της Αμμοχώστου και η πύλη της Κυρήνειας, στη βόρεια περιοχή. Η πύλη της Πάφου, η οποία παραμένει πλέον πάντα ανοικτή, επιβλέπει μια στενή διάβαση πεζών κάτω από το τείχος. Το παρακείμενο ρήγμα στο τείχος, που επιτρέπει την είσοδο οχημάτων στην Παλιά Πόλη, είναι σαφώς προϊόν μεταγενέστερων χρόνων. τ ο ο π ο ίο ανακαλύφ θηκε σ τ η ν Κ υθρέα τ ο 1928, είναι τ ο κυρτότερο έκθεμα τ η ς α ίθουσ α ς 6 - είν α ι ό ντω ς α δ ύ να το ν α μ η ν α π ο- σ π ά σ ει τ η ν π ρ ο σ ο χή σ α ς. Μ η ν π α ρ α λ είψ ετε τ η ν εκπληκτική έκθεση κυπριακής ισ το ρ ία ς μ εταλλουργίας και μεταλλείας, στη ν a , Μουσείου 1, είσοδος CYE1.5C, ανοικτά 9:00 π.μ.-5:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββαιο. 10:00 Π.μ.-1:00 α.μ. Κυριακή απ ομ α κ ρυσ μ ένη α ίθουσ α 13, μία ευχά ρισ τη αντίθεση στα ά φ θονα -σ υ χ ν ά όμω ς μονότον α - εκθέμ α τα το υ μουσείου, ό π ω ς α γα λμ α τίδια, κρα τήρες και τά σ ια, α π ό τ ο μακρινότερο α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ό π α ρ ε λ θ ό ν τ η ς Κ ύπρου. Η κυπριακή πρωτεύουσα διαθέτει αρκετά αξιόλογα κτίρια τα οποία πρέπει να δείτε. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Σ τ η ν α π έ ν α ν τι π λ ευ ρ ά τ ο υ δρόμ ου, α ν α το λ ικ ά τ η ς π ύ λ η ς τη ς Π ά φ ο υ - σ τ η ν ο δ ό Π ά φ ο υ - η εκκλησία α υ τή βρίσ κ ετα ι υ π ό ένα π ρ α γ μ α τικ ά α τ υ χ ές καθεσ τώ ς: η π ίσ ω π λ ευ ρ ά τ η ς β ρ ίσ κ ετα ι κυριολεκτικά κολλη μένη, α κ ρ ιβ ώ ς ε π ά ν ω σ τ ο ν τουρκικό τ ο μ έ α κ α ι εντό ς τ η ς ζώ ν η ς α σ φ α λ εία ς τ ο υ Ο Η Ε. Π α ρ ό λ α α υ τά, η εκκλησ ία χρ η σ ιμ ο π ο ιείτα ι α κ ό μ α ω ς τ ό π ο ς λ α τρ εία ς, υ π ό τ ο ν ό ρ ο η π ίσ ω π ό ρ τ α - π ο υ ο δ η γεί σ τ ο ν τουρκ ικού ελ έγχο υ τ ο μ έ α - ν α π α ρ α μ ένει π ά ν τ α κλειστή. Ο ι ώ ρ ες λειτο υ ρ γία ς α ν α γ ρ ά φ ο ν τα ι σε π ίν α κ ες, εντό ς τ ο υ π ρ ο θ α λ ά μ ο υ τ η ς μ π ρ ο σ τιν ή ς εισόδου. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ Τ ο ε ν τυ π ω σ ια κ ό ο ικ ο δ ό μ η μ α τ η ς εκ κ λ η σ ία ς τ η ς Φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς κ τίσ τη κ ε τ ο , ο τ η ν τ ο π ο θ ε σ ία ό π ο υ ά λ λ ο τε υ π ή ρ χ ε έ ν α γ υ ν α ικ ε ίο μ ο να σ τή ρ ι. Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια τ η μ εγα λ ύ τερ η εκ κ λ η σ ία ε ν τ ό ς τ ω ν τ ε ιχ ώ ν τ η ς π ό λ η ς. Τ ο Μ α ρ μ ά ρ ιν ο Μ α υ σ ω λ ε ίο σ τ η ν α ν α το λ ικ ή π λ ε υ ρ ά τ η ς εκ κ λ η σ ία ς α ν εγέρ θ η κ ε σ τη μ νή μ η τ ω ν μ α ρ τ ύ ρ ω ν τ η ς ε π α ν ά σ τ α σ η ς τ ο υ ΤΖΑΜΙ ARABLAR Τ ο μ ικ ρ ο σ κ ο π ικ ό α υ τό τζα μ ί ε ίν α ι π ο λ ύ εύκ ολο ν α δ ια φ ύ γ ει τ η ς π ρ ο σ ο χ ή ς σ α ς, κ α θ ώ ς β ρ ίσ κ ετα ι ξ ε χ α σ μ έ ν ο σ τ α π ίσ ω σ τε-

11 Η Παλιά Πάλη της Λευκωσίας βρίσκεται εντός των ενετικών τειχών του 16ου αιώνα και είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον για τους επισκέπτες. ν ά τ η ς Λ ευκω σίας. Κ α τά τ ο υ ς Λ ουζινιανους χρόνο υ ς υπήρξε η εκκλησία το υ Σ τα υρού το υ Μ ισιρίκου. Τ ο κτίριο, σ τη ν οδό Λ ευκω νος, δ ε ν είναι π λ έο ν ανοικτό σ το κοινό. ΜΟΥΣΕΙΟ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΛΗΔΡΑΣ ,11 ος όροφος, Πύργος Σακόλα, διασταύρωση οδών Λήδρας & Αρσινόης, είσοδος ΟΥ 0, 50, ανοικτά 10:00 π.μ,- 8:00 μ.μ. Δευτέρα-Σάββατο, 10:00 π.μ.-6:00 μ.μ. Κυριακή Τ ο α συνή θιστο α υ τό μουσείο σ τεγά ζει κ α τ α ρ χά ς έ ν α π α ράρτημα τω ν πολυκαταστημ ά τ ω ν ''Χ'οοΚνοιτΙιε. Ε δώ μ π ο ρ είτε, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ντα ς δ ια φ ό ρ ω ν ειδ ώ ν τη λεσ κόπια, ν α π α ρ α τη ρ ή σ ετε ολόκληρη τ η ν π ό λ η τ η ς Λ ευκω σίας α π ό μ ια ιδ ια ίτ ερ α π λ εο ν εκ τικ ή θέση. Π ρ ό κ ειτα ι γ ια τ ο μοναδικό σημείο σ τη ν π ό λη α π ό π ο υ έ χ ε τ ε τη δυνατό τη τα να δ είτε ε π ίσ η ς σε π ιά τ ο ολόκληρη τη ν Βόρεια Λευκωσία. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΒΕΝΤΗ Μ ικρό, διώ ροφο ιστορικό μουσείο με εκθέματα π ο υ χρ ο νο λο γο ύντα ι α π ό τ ο π.χ. έω ς και τ ις η μ έρ ες μ ας. Α νάμε-

12 σ α σ τ α α ντικείμ ενα π ο υ εκθέτο ντα ι θα δ είτε σκεύη οικιακού εξοπλισμού, π α ρ α δ ο σ ια κ ές φ ορεσ ιές, βιβλία και γκραβούρες. Λ ειτουργεί ε π ί ση ς και κατάστημ α με αναμνηστικά. & , Ιιιποκράιους 17. είσοδος ελεύθερη, ανοικτά 10:00 π.μ.-4:30 μ.μ. Τρίτη-Κυριακή Είναι επιτηδευμένα γραφική, πανάκριβη, με απίστευτη κίνηση και γεμάτη τουρίστες - είναι όμως παρ' ολα αυτά το ωραιότερο μέρος στην παλιά Λευκωσία. Η Λαϊκή Γειτονιά είναι ουσιαστικά ένα ανακαινισμένο τμήμα της παλιάς πόλης, σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσελκύει εύκολα τους τουρίστες. Μοιάζει αρκετά με την περιοχή της Πλάκας στην Αθήνα -σ ε αρκετά μικρότερη όμως κλίμακα και χωρίς την Ακρόπολη ως φόντο. Μπορείτε να διατρέξετε ολόκληρη την περιοχή σε λιγότερο από 10 λεπτά της ώρας, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής γραφικότατοι κράχτες θα προσπαθήσουν να σας δελεάσουν και να σας προσελκύσουν με κάθε τρόπο στα γύρω εστιατόρια. Υπάρχει πληθώρα εστιατορίων -θα εκπλαγείτε όμως από το πόσες πολλές υπαίθριες καφετερίες και μπαρ θα συναντήσετε στο διάβα σας. Μπορείτε να καθίσετε οπουδήποτε και να απολαύσετε μία κρύα μπΰρα ή έναν παγωμένο καφέ. ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Μ ικ ρ ό μ ουσ είο σ τη Λ αϊκή Γ ειτονιά, το ο π ο ίο π α ρ ο υ σ ιά ζει τη ν ιστορία τ ω ν κοσμημάτω ν α π ό τ α τέλ η το υ 19ου αιώ να έω ς και σήμερα. Μ εταξύ άλλω ν θ α δείτε χ ειρ ο π ο ίη τα κοσμήματα, θρησκευτικά είδη, α σ η μ ένια σκεύη και π α λ ιά εργαλεία.» Μραξίπηου 7-9, είσ οδος ελεύ θερη, ανοικτά 10:00 π.μ.-4:00 μ.μ. Δεύτερα Περασκευή ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Μ ε κύριο χ ο ρ η γό τ η ν κυπριακή κυβέρνηση, τ ο ίδρυμα αυτό, ά ρ τια εξοπλισμένο και με καλή π α ρ ο υ σ ία σ η, έ χ ε ι ω ς & , Αθαλάσσης 186, ανοικτά 7:30 π.μ.-2:30 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 3:00 μ.μ.- 6:00μ.μ, Πέμπτη

13 i m O E Y r í O Z I í m * [OeEfiTfi I DPñ2TH P;I;GTHT σ κ οπό ν α π ρ ο σ τα τέψ ει και να διαφ υλάξει τ ις π α ρ α δοσ ια κές κυπ ρια κ ές χειρ ο τεχνίες. Ε ίδη αγγειο πλασ τική ς, ξυλογλυπτικής και εργό χειρ α δημιουργοΰνται σ το μέρος α υ τό ό π ο υ η π α ράδοση έχει βρει π ρ α γμ α τικ ό κατα φύγιο. Τ α π ερισ σ ότερα α π ό τ α π ρ ο ϊό ν τα δ ια τίθ εντα ι π ρ ο ς π ώ ληση στους επισ κέπ τες. ΤΖΑΜΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Τ ο χαρακτηρισ τικό α υ τό τζα μί, π ο υ δεσ π όζει σ το ν π ρ ο μ α χώ ν α C onstanza, έχει κτισ τεί ακριβώ ς σ το σημείο α π ό π ο υ οι Ο θ ω μ α νο ί ά νοιξαν επιτυ χώ ς ρήγμ α ο τ α ενετικά τείχ η και εισ έβ α λαν σ τη ν π ό λ η, τ ο Ο Ο θω μ α νό ς η γή τω ρ και σ η μαιοφ όρος (του οποίου το όνομα φ έρει το τζα μ ί στα τουρκικά) σκοτώ θη κε α καρια ία α π ό τις δυνάμεις τ ω ν αμυνόμενω ν, η σορός το υ ό μ ω ς βρέθηκε μ ετά τη μ ά χη και εντα φ ιά σ τη κ ε με τιμ ές σ το σημείο αυτό. Τ ο τζα μ ί υ π ή ρξε στο π α ρ ελ θ ό ν σ τό χο ς τρομοκρατικώ ν ενεργειώ ν. Σ τ ις α ρ χ ές τη ς δεκα ετία ς το υ 60, επ ιθέσ εις τ η ς Ε Ο Κ Α π ρ ο κάλεσ α ν σ η μ αντικές ζη μ ιές σ το τ ζ α μί και σ το ν παρακείμ ενο τά φ ο. Ο ι ζη μ ιές α π ο κ α τα σ τή θ η κα ν εντέλει - τ ο τζα μ ί δ ε ν άνοιξε έκτο τε τις π ό ρ τες το υ σ το ευρύ κοινό. ΤΖΑΜΙ ΟΜΕΓΑΥΕ Τ ο κτίσμα αυτό ή τα ν π ρ ω τα ρ χικ ά η αυγουστινια νή εκκλησία τ η ς Π α ρ θένο υ Μ α ρ ία ς, η ο π ο ία κ α τα στράφ η κε α π ό το υ ς Ο θω μ α νο ύ ς κ ατά τη ν είσ ο δό τ ο υ ς σ τη Λ ευκω σία, το Η εκκλησία ανακατασκευάστηκε μεταγενέστερα και μ ετατράπ η κ ε σ ε τζα μ ί, π ρ ο ς τιμ ή ν το υ μουσουλμάνου π ρ ο φ ή τ η Ό μ έ ρ, γ ια τ ο ν ο π ο ίο λ εγό τα ν ό τι εντα φ ιά σ τη κ ε εδώ, τ ο ν 7ο αιώ να μ.χ. Ο α ρ κ ετά ψ η λ ό ς μιναρές τ ο υ ξεχω ρίζει α π ό μακριά και η είσ ο δος το υ τζα μ ιο ύ βρίσκεται κ ά π ο υ ο τα μισά τ η ς ο δού Τ ρικ ούπη. Σ ή μ ερα, το τζα μ ί χρησιμ ο π ο ιείτα ι ω ς τ ό π ο ς π ροσκυνή μ α το ς γ ια τ ο υ ς μουσουλμάνους επισ κέπ τες α π ό τις γύρω α ραβικές χώ ρ ες. Κ αι ο ι μη δπίβπγβ 03ΓΤΐ Τρίκούπη & Πλα- μουσουλμάνοι μπορούν φυσιτεία Τυλλιρίας, ανοικτά συνέχεια κά να επισκεφ τούν το τζαμί α ν θέλουν, αρκεί ν α τηρούν τ ο π ρω τόκολλο - ν α είναι ντυμ ένο ι συντη ρη τικά, να α φ ή νουν τ α π α π ο ύ τσ ια τ ο υ ς έξω α π ό τ η ν π ό ρ τ α και ν α α π ο φ εύγο υ ν τις επ ίσ η μ ες ώ ρ ες προσευχής. Το καλά διατηρημένο και σωστά αναστυλωμένο αυτό αρχοντικό σπίτι ανήκε στον Κορνέσιο, τον Μεγάλο Δραγουμάνο της Κόπρου, από το 1779 έως το ΣΠΙΤΙ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Τ ο καλά διατηρημένο και σω στά αναστυλωμένο αυτό αρχοντικό σ π ίτι ανήκε σ τον Κ ορνέσιο, το ν Μ εγάλο Δραγουμάνο τη ς Κ ύπρου, α π ό τ ο 1779 έω ς τ ο Ο δραγουμάνος ή τα ν αξιωματικός π ο υ εκτελούσε χρέη συνδέσμου μεταξύ ορθοδόξω ν και οθωμανικών αρχώ ν. Ο Κ ορνέσιος ή τα ν ένα ς π ολύ πλούσιος και με μεγάλη επιρροή δραγουμά- νος, γ ια το ν ο ποίο λέγεται π ω ς ή τα ν ο ισχυρότερος ά ντρ α ς στην Κ ύπρο τ η ν επ ο χ ή εκείνη. Η ροπή π ρ ο ς τις αλόγιστες καταχρήσεις και η έλλειψη μέτρου έφ εραν τη ν καταστροφή του. Μ ία εξέγερση τω ν χωρικών το ν α νάγκα σε ν α εγκαταλείψ ει τ η ν Κ ύπρο, το Κ ατά τη ν επιστροφ ή το υ στο νησί, π έν τε χρόνια αργότερα, κατηγο- ρήθηκε για προδοσία, αποκεφαλίστηκε και η περιουσία του κατασχέθηκε. Σ ή μ ερα, ένα μόνο δω μάτιο είναι διαμορφω μένο έτσι ώ στε ν α θυμίζει κ άτι α π ό τα ιδιαίτερα διαμερίσματα το υ Κορνέ- σιου, με π α χ ιά χαλιά στο δάπεδο και όμορφη διακόσμηση τη ς εποχή ς τ ο υπόλοιπο σ πίτι χρησιμοποιείτα ι γ ια εκθέσεις με αντίκες και εορτασμούς οθω μανικώ ν επετείω ν.» , Πατριάρχου Γprjγορίου 20, είσοδος CY 0,75, ανοικτά 8:00 π.μ.-2:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00 τχ.μ.-1:00 μ.μ. Σάββατο

14 ΐ**Π Υ'ΚΟΣΙΗ*** ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :m n E Y K 2 2 Ift0 c* ΠΑΛΑΤΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ Η απομίμηση αυτή ενετικού κτιρίου, στην πλατεία Α ρχιεπισκόπ ο υ Κυπριανού, υπήρξε τ ο σκηνικό πολλώ ν μαχώ ν κατά τ ις ταρ α χές του 1956 και κατά το πραξικόπημα το υ 1974 και τ η ν ει Στο προαύλιο τοιι Παλατιού του Αρχιεπισκόπου, το άγαλμα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του 3ου δίνει την αίσθηση ότι συνεχίζει να βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση για τη χώρα. σβολή τω ν τουρκικών στρατιω τικώ ν δϋνάμεω ν στο βόρειο τμήμα τ η ς νήσου. Ενώ τ ο κτίριο είναι κλειστό γενικό στο κοινό, θεω ρείται ω ς η επίσημη κατοικία το υ Α ρχιεπισκόπου τη ς Κύπρου. Τ ο π α ρ ό ν κτίριο χρονολογείται α π ό το 1974, ό τα ν τ ο πρω ταρχικό παλάτι καταστράφηκε κατά τη διάρκεια τω ν μαχώ ν. Σ τ ο χώ ρο δεσπόζει το επιβλητικό, γιγανττ- αίω ν διαστάσεων μαύρο άγαλμα του Α ρ χ ιε π ισ κ ό π ο υ Μ α κ ά ρ ιο υ τ ο υ 3 ο υ, ο οποίος μοιάζει ν α κοιτά ήρεμος και α τά ρ α χο ς π ρ ο ς τ η ν π λατεία. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΜΑΚΑΡΙΟΣ» Τ ο σύμπλεγμα αυτό αποτελείται α π ό τρεις κύριους εκθεσιακούς χώ ρους. Η Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Α ίθ ο υ σ α Τ έ χ ν η ς παρουσιάζει 120 ελαιογρα φ ίες διαφ όρω ν ευρω παϊκώ ν σχολώ ν τέχνη ς, α π ό το ν 16ο έω ς και το ν 19ο αιώ να. Τ α θέματα είναι κυρίω ς θρησκευτικά, με έργα τω ν Β αν Ν τά ικ, Ρούμπενς, Τ ιντο ρ έτο, Α ορέν και Ν τελακρουά. Δ ίπλα βρίσκεται η Α ίθ ο υ σ α τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Ε π α ν ά σ τ α σ η ς, η ο π ο ία περ ιέχει χάρτες, χαλκογραφ ίες και ζω γραφικούς π ί S , Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, είσοδος CY 1, ανοικτά 9:00 π.μ.-4;30 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00 π.μ..- 1:00 μ.μ. Σάββατο να κες π ο υ α πεικονίζουν π ρ ό σ ω π α και γ εγο νό τα α π ό τ η ν ελληνική επα νά σ τα σ η τ ο υ Τ ο Β υ ζα ν τ ιν ό Μ ο υ σ ε ίο Τ έ χ ν η ς δια θέτει τη μεγαλύτερη συλλογή θρησκευτικώ ν εικόνω ν π ο υ α φ ορούν τ η ν Κ ύπρο. Ε κτίθενται π ερίπου 220 εικόνες, π ο υ καλύπτουν χρονικές π ερ ιό δους α π ό τ ο ν 5ο έω ς και το ν 19ο αιώνα. Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα του Βυζαντινού Μουσείου Τέχνης είναι και η εικόνα του Χριστού με την Παρθένο Μαρία (12ος αιώνας) από την εκκλησία της Παρθένου Μαρίας της Αράκας, οτη Λαγουδέρα, και η Ανάσταση (13ος αιώνας) από την εκκλησία της μονής του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, στην Καλοπαναγιώτη. Μαζί με όλα αυτά τα εκθέματα υπάρχουν και έξι δείγματα από τα Κανακάρια Ψηφιδωτά, ία οποία κλάπηκαν από την Παναγία την Κανακάρια, στη Βόρεια Κύπρο, κατά την τουρκική εισβολή του ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Π ολύ κοντά σ το Π ολιτιστικό Κ έντρο «Μ ακάριος», το μικρό α υτό μουσείο είναι τ ο κυριό- τερο μουσείο παραδοσια κής και εθνογραφ ικής τέχνη ς σε ολόκληρη τη χώ ρα. Τ ο κτίριο κατασκευάστηκε το ν 15ο αιώνα, με ορισμένες μεταγενέστερ ες προσθήκες. Ε δώ θ α έχετε β , πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, είσοδος ΘΥ 1, ανοικτά 9:00 π.μ.-5:00 μ.μ. Δευτέρα-Π αρασκευή, 10:00 π.μ..-1:00 μ.μ. Σάββατο την ευκαιρία να δείτε θαυμάσια δείγματα απ ό εργόχειρα, δαντέλες, παραδοσιακές φορεσιές, είδη αγγειοπλαστικής και μεταλλουργίας, λαογραφικους π ίν α κ ες ζω γραφ ικής, ξυλόγλυπτα καθώς και προϊόντα βυρσοδεψίας και καλαθοπλεκτικής. ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ Μουσείο για φανατικούς λάτρες της ιστορίας. Εκθέτει ντοκουμέντα, φωτογραφίες και διάφορα αντικείμενα σχετικά με τον αιματηρό Εθνικό Απελευθερωτικό Α γώ να ( ) ενάντια στους Βρετανούς. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ a , Κινάρας 7, είσοδος CY 0,25, ανοικτά 8:00 π.μ.- 2:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 3:00 μ.μ.-7:00 μμ. Πέμπτη Α ν θέλετε κ άτι λιγό τερ ο εγκεφ α λικό α π ό τ α μουσεία, μπείτε στη μικρή σ το ά σ τα δεξιά το υ Μ ουσείου Ε θνικού Α γώ να και π ερ π α τ ή σ τ ε κ ατά μ ήκος τ η ς οδού Α πόστολου Β α ρνάβα για έ ν α οικοδομικό τετρ ά γω νο π ρ ο ς τ ο μ οντέρνο α υ τό κέντρο τεχνώ ν. Σ τ ο κλιματιζόμενο εσω τερικό το υ θα απολαύσετε μία

15 2 8! ΘΕΜ. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ m f i E ' Η όλη κατασκευή της Πύλης της Αμμοχώστου αναστυλώβηκε το 1981 και χρησιμοποιείται πλέον ως συναυλιακός χώρος καθώς και χώρος για εκθέσεις.» , Απόστολου Βαρνάβα 19, είσοδος ελεύθερη -καλοδεχούμενες οι προσφορές, ανοικτά 10:00 π.μ.-3:00 μ.μ. & 5:00 μ.μ.-11:00 μ.μ. Τρίτη-Σάββατο, 10:00 π.μ.-4:00 μ,μ. Κυριακή καφ ετερία και βιβλιοθήκη % εκκεντρική αλλά πολύ συναρπασ τική συλλογή έργω ν τέχνη ς. Σ τ η μόνιμη συλλογή συμπεριλαμβά νονται π ίν α κ ες και γλ υ π τά α π ό τη ν Α ίθουσα Τ έ χ ν η ς Π ιερ ίδ η, σ τ η ν Α θήνα. Ο ι π ερ ιο δ ικ ές εκθέσεις δια φ ο ρ ο ποιο ύ ντα ι α ν ά μήνα. Τ ο κέντρο δια θ έτει επίσ η ς ύν για τους επισκέπτες. ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (FAMAGUSTA) Η πολυφ ω τογραφ η μ ένη Π ύλη τη ς Α μμοχώ στου είν α ι η καλύτερ α δια τη ρημένη α π ό τ ις τ ρ εις π ρ ό τ υ π ε ς π ύ λ ες π ο υ οδηγούσ α ν σ τ η ν Π α λ ιά Π ό λ η τ η ς Λ ευκω σίας. Β ρίσκεται σ τον π ρ ο μ α χώ να C araffa, δ ίπ λ α στη λ εω φ ό ρο Α θηνάς. Η εντυπω σιακή ξύλινη θύρα, π ά νω σ τη ν κεκλιμένη π ρ ό σ ο ψ η, δίνει π ρ ό - σβαση π ρ ο ς μία σή ρ α γγα π ο υ B B Sw sh w» δια τρ υ π ά τ α τείχη το υ π ρ ο - Ανοικτά 9:00 π.μ.-1:00 μ.μ. & μ αχώ να. Η όλη κατασκευή 4.00 μ.μ. 7:00 μ.μ. Δευιέρα-Πα- αναστυλώ θηκε τ ό 1981 και ρασκευή χρησιμοποιεί ια ι πλέον.ω ς συ-

16 ,***ΠΕ ΙξβΣΙΒ*** να υλια κός χ ώ ρ ο ς καθώ ς και χώ ρ ο ς γ ια εκθέσεις. Έ ξ ω α π ό τη ν σήραγγα, π ρ ο ς τ α δεξιά, βρίσκεται έν α μικρό υπαίθριο θέατρο, όπου δίνονται συναυλίες α π ό διεθνούς φ ήμ ης καλλιτέχνες, συνήθω ς κ ατά τη διά ρ κεια τ ο υ καλοκαιριού. Η π ερ ιο χή π ο υ π εριβά λλει τ η ν πύλη βρίθει καλώ ν εσ τια το ρ ίω ν και έχει εξελιχθεί σ ε α γα π η μ έν ο βραδινό σ τέκι τ ω ν κ α τοίκω ν τη ς Λ ευκω σίας. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Η εκκλησία αυτή (Α ρχιεπισκόπου Φ ιλοθέου) είναι αφιερω μένη σ τη ν Π α ρ θ ένο Μ α ρ ία. Θ εω ρ είτα ι η π α λ α ιό τερ η βυζαντινή εκκλησία στη Λ ευκωσία και χτίσ τηκε τ ο 1450 α π ό τη βασίλισσα Ελένη Π α λαιολόγου. Ε ίνα ι ξακουστή γ ια τη ν πλούσια συλλογή τ η ς α π ό π α λ ιές και σ π ά ν ιες εικόνες. Το μικρό αυτό κέντρο τέχνης (Δομινάκτου 2, ανοικτά 10:00 π.μ.- 1:00 μ.μ. & 3:00 μ.μ.-6:00 μ.μ. Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00 π.μ.- : 1:00 μ.μ. Σάββατο) αξίζει μία επίσκεψη για τις όμορφες, παραδοσιακές κυπριακές χειροτεχνίες του. Οκτώ εργαστήρια και μία καφετέρια περιβάλλουν μια κεντρική αυλή, σε ένα κτίριο σχεδιασμένο στα πρότυπα παλιού πανδοχείου.

17 Ο χώρος δίπλα στην πισίνα αυτού του ξενοδοχείου πολυτελείας στη Λευκωσία είναι ιδανικός για να απαλλαγείτε από τα βάρη της καθημερινότητας. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ' U χ ο υ ν ατιομείνει π ο λ ύ -I J λ ίγα οικονομικά κ α τα λύμ α τα στη Λ ευκω σία. Τ α π ερ ισ σ ό τερ α έχο υ ν κλείσει ή έχο υ ν α ναβα θμισ τεί στη μεσ α ία κ α τη γο ρ ία μ ετά α π ό ανακαίνιση. Σ α ς προτείνουμε δύο συμπαθητικές π ερ ι πτώ σεις. To HI Hostel f e , , Χατζιδάκη 5, CYE5) βρίσκεται σε μια ήσυχη πλευρά της Νέας Πόλης, περίπου έξι τετράγωνα από την Πλατεία Ελευθερίας. Ακολουθήστε τα σήματα από την Τεύ- κρου στη Θεμιστοκλή Δέρβη. Παρέχει τα βασικά, αλλά είναι βολικό μόνο για έναν ύπνο. Όσο πιο κεντρικά γίνεται βρίσκεται το Tony 's Bed &Breakfast f s , fax , Σόλω- voq 13, μονόκλινα!δίκλινα CY 18/28). Το περιβάλλον είναι σπιτικό και αρκετά οικείο, αν και τα δωμάτια είναι πολύ μικρά. Έχουν όμως TV, ψυγείο, κλιματισμό και χώρο για το κρεβάπ. ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Στο δυτικό άκρο της Νέας Πόλης υπάρχουν δυο παλιότερα ξενοδοχεία. Το δύο αστέρων Asty f s , fax , Πρί- γκηπος Καρόλου 12, μονόκλινα! δίκλινα CY 38.50/63) είναι ένα ευχάριστο και ήσυχο ξενοδοχείο με άνετα δωμάτια πάνω από την Έγκωμη. Κοντύτερα στην Παλιά Πόλη βρίσκεται το Averof f s , fax , Αβέρωφ 19, μονόκλινα/δίκλινα CY 22,50/ 31,50), σε μια πολύ ήσυχη γειτονιά. Μέσα στην Παλιά Πόλη υπάρχουν δύο νεότερα ξενοδοχεία αυτής της κατηγορίας. Το τριών αστέρων Classic Hotel f s , fax , www. classic.com.cy, Ριγένης 94, μο- νόκλινα/δίκλινα CY 38/48) είναι μέλος του γκρουπ «Small Luxury Hotels of the World». Είναι ένα καθαρό, μοντέρνο μέρος με μινι- μαλιστική διακόσμηση και κομψά, άνετα δωμάτια. Κοντά βρίσκεται το πιο καινούριο τριών αστέρων Castelli Hotel f s , fax , cytanet.com.cy, Ou- ζουνιάν 38, μονόκλινα!δίκλιναου 72/99). Το ξενοδοχείο απευθύ-

18 3 2 i ΘΕΜΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :m :fie Y K ö T iö * * * η Ε Υ κ α Σ ΐ η * * * ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Εξαιρετικά πλούσιο δίκλινο δωμάτιο σε ένα από τα καλά ξενοδοχεία της Λευκωσίας. νεται κυρίως σε όσους κάνουν επαγγελματικά ταξίδια και κάποιε ς φορές το προσωπικό μπορεί να στραβοκοιτάξει ατημέλητους και κακοντυμένους ταξιδιώτες. Τα δωμάτια είναι αναντίρρητα κομψά και άνετα, με πύλες internet, ενώ διαθέτει και σάουνα. Εξίσου δύσπιστο και κάπως σνο- μπ είναι το τεσσάρων αστέρων Cleopatra Hotel (a , fax , Φλωρίδη 8, cleopatra.com.cy, μο- νόκλινα/δίκλινα CY 58/75). Και αυτό απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες, οπότε ταξιδιώτες με ατημέλητη εμφάνιση και αποσκευές μπορεί να αγνοηθούν παντελώς. Καθώς είναι παλιότερο ξενοδοχείο, τα δωμάτια δεν είναι τόσο προσεγμένα όσο των υπολοίπων της κατηγορίας. ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Ό λ ε ς ο ι ε π ιλ ο γ ές σ α ς βρίσκον τ α ι σ τη Ν έ α Π ό λ η και, με μ ία μόνο εξα ίρ εσ η, σε λογική α π ό σ τα σ η γ ια ν α π ά τ ε π ε ρ π α τ ώ ν τ α ς σ τ η ν Π α λ ιά Π όλη. Το τεσσάρων αστέρων Forum Nicosia By Intercontinental f s , fax , Λεωφόρος Γεω ργίου Γρίβα Δ ιγενή, μονόκλι- να/δίκλινα από CYE65/112) είναι Στο δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων πολυτελείας θα έχετε όλες τις ανέσεις και μια υπέροχη θέα από το μπαλκόνι σας. το μόνο που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη, στο δυτικό προάστιο της Έγκωμης. Έχει εξαιρετικά δωμάτια και παροχές και 30% έκπτωση από 1 Ιουλίου έω ς 31 Αυγούστου. Μέσα στην Παλιά Πόλη βρίσκεται το βολικό, πολύ άνετο αλλά λίγο υπερτιμημένο τεσσάρων αστέρων Holiday Inn ( s , fax , cytanet. com.cy, Ρ ιγένης 70, μονόκλινα/ δίκλινα CY 110/130). Είναι ευχάριστο, αν και λίγο αποστειρωμένο, σε σχέση με τα υπόλοιπα της κατηγορίας του. Διαθέτει ένα καλό γιαπωνέζικο εστιατόριο, μια εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα και συνεδριακούς χώρους. Το πέντε αστέρων Cyprus Hilton ( a , fax , Α ρχιεπισκόπου Μ ακαρίου III, μονόκλινα/δίκλινα CY 139/156) είναι το καλύτερο ξενοδοχείο της πόλης, με πολυτελή δωμάτια, εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γήπεδα τένις και σκουός, εστιατόρια και μπαρ. Και εδώ ισχύουν εκπτώσεις 1 Ιουλίου με 31 Αυγούστου.

19 Ο εξαιρετικός διάκοσμος και η φιλική ατμόσφαιρα χαρακτηρίζουν αυτό το θαυμάσιο εστιατόριο στη Λευκωσία. 8 :. :..:. Η Λευκωσία προσφέρει τρεις βασικές επιλογές σε σχέση με την περιοχή. Την Παλιά Πόλη, τη Νέα Πόλη ή τα προάστια, ανατολικά και δυτικά. Επειδή εμείς περιοριστήκαμε στις επιλογές της Παλιάς και της Νέας Πόλης, προάστια όπως ή Έγκωμη δυτικά ή ο Στρόβο- λος νότια έχουν τους δικούς τους θαμώνες και μια βόλτα μέχρι εκεί μπορεί να είναι ευχάριστη έκπληξη. Τ ο φ α γη τό στη Λευκωσία μπορεί να εξελιχθεί σε μια εξαιρετική απόλαυση. Κ αθώ ς η π ό λ η δεν είναι πρω ταρχικός τουριστικός στόχος, ευτυχώ ς δεν υπάρχουν χαμηλής π ο ιό τη τα ς υψηλού κόστους τουριστικές παγίδες για ανυποψίαστους πελάτες. Η αυξανόμενη διεθνοποίηση τ η ς Κ ύπρου, μαζί με τ ο γεγονός ότι ο ι Κ ύπριοι ταξιδεύουν π ο λύ και τους αρέσουν οι ξένες κουζίνες, σημαίνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη γκάμα έθνικ γεύσεων εδώ, ό π ω ς κινέζικη και ινδική κουζίνα. Μ ια προειδοποίηση: Π ο λ λ ά εστιατόρια σ τη Λευκωσία κλείνουν για τ ις θερινές το υ ς διακοπές δύο εβδομάδες το ν Αύγουστο. Τ ηλεφ ω νήστε π ρ ιν π ά τ ε για ν α μη βρεθείτε μπροστά σε κλειστές πόρτες. ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ Λ αϊκή Γειτονιά & Τριγύρω Μπορεί να μην του φαίνεται, αλλά ο Βασίλης (Χ , Πλατεία Ελευθερίας, σάντουιτς 0Υ 1.50) είναι γρήγορος και φθηνός και τα σάντουιτς πραγματικά καταβροχθίζονται με μια κρύα μπύρα, μετά από σκληρό περπάτημα στους δρόμους της Λευκωσίας. Κρυμμένη στους πίσω δρόμους της Παλιάς Λευκωσίας είναι η περιοχή όπου δειπνούν οι ντόπιοι. Για μια επιλογή κυπριακών γεύσεων ή μια σειρά μεζέδων, κατευθυνθείτε στην Ταβέρνα Zanettos f a , Τρικούπη 65 κύρια πιάτα CY 2,50-3). Επίσης αξίζει να πάτε στο Εσπατόριο Σάββας f a , Σάλωνας 65, ανοιχτά 12 μεσημέβ-4:30 μ μ Δευτέρα-Σάββατο). Είναι απλό και λιτό αλλά προσφέρει καλομαγειρεμένο σππικό φαγητό, όπως συμβαίνει και στην Ταβέρνα Άγιος Γεώργιος f a , Πλατεία Παλιού Δημαρχείου 27, ψητά CYE2,50-4,50) στη βόρεια πλευρά της αγοράς Πάει Καιρός f a , Πασικρστους 11-15, μ εζές CY 2,50-4,50), από τα πιο καλά μαγαζιά της Λαϊκής Γειτονιάς. Είναι ένα απλό μικρό ελληνικού στιλ μεζεδοπωλείο. Ειδικεύεται σε ποικιλίες, αλλά και τότες στριφτές, μελιτζάνες με τυρί σε φύλλο κρούστας και άλλα πολλά. Συνοδεύατε τα με τσίπουρο ή με ένα καλό ελληνικό κρασί από τον κατάλογο. Ακόμη ένα «ελληνικό» μαγαζί με μεζέδες και ψητά είναι Το Στέκι της Λωξάντρας f a , Φανερωμένης 67, μεζέδες CY 6,50, ανοιχτά μόνο από το απόγευμα). Καλύτερα να έχετε κάνει κράτηση για τραπέζι, μια και η ζήτηση είναι υψηλή, ειδικά τα σαββατοκύριακα Λεπτές γεύσεις, εξαιρετικές. Μπορεί εύκολα να χάσετε το ατμοσφαιρικό Erodos f a , Πατριάρχου Γρηγορίου 1, κύρια πιάτα CYE4-8) που βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε πυκνό φύλλωμα δέντρων στην Πλατεία Τυλλιρίας, κοντά στο Τζαμί Omeriye. Πιείτε μια μπύρα ή απολαύστε ένα κανονικό γεύμα. Δοκιμάστε αφέλια (χοιρινό με κόκκινη σάλτσα), γεμιστά, κουπέπια (ντολμα- δάκια γιαλαντζί). Δ ιεθ ν ή ς κουζίνα Η Πολυνησία ήρθε στην Κύπρο στο Pago Pago f a , Ουζου- νιάν38, κύρια πιάτα CY 7,50-10, ανοιχτά μεσημέβ & βράδυ), στο CasteDi Hotel, (βλ. Πού να μείνετε). Η διακόσμηση παραπέμπει στον Ειρηνικό με ευχάριστο τρόπο. Πάπια Ταϊιής είναι το πρστεινόμενο κύριο πιάτο. Κάθε βράδυ έχει ζωντανή κουβανέζικη μουσική. Το καλύτερο γιαπωνέζικο φαγητό θα το βρείτε στο Bonsai ( a , Ριγένης 70, κύρια πιάτα CYE5-9, ανοιχτά μεσημέρι & βράδυ) κρυμμένο μέσα στο Holiday Inn. Παρ ότι δεν είναι φθηνό (η γιαπωνέζικη κουζίνα σπάνια είναι), προσφέρει εξαιρετική ποιότητα. Οι λάτρεις των θαλασσινών θα πρέπει να προτιμήσουν το ρσζίρι σούσι (CYE11,60), ενώ το τηγανητό ρύζι κοστίζει CY 2. Π εριοχή Πύλης Αμμοχώ στου Αυτή η περιοχή είναι δημοφιλής για βραδινές εξόδους. Ένα μικρό, απλό μαγαζί στον τελευταίο δρόμο πριν τα οδοφράγματα είναι η Ταβέρνα Αξιοθέα f a Αξιοθέας 9, κάβ α πιάτα CY23-4). Είναι καλή για φθηνούς νόστιμους μεζέδες. Το Στέκι της Χρυσαλινιώτισσας f a , Αθήνας, ψητά CYE3-4) είναι ένα μικρό εστιατόριο που χύνεται έξω στην πολύβουη οδό Αθηνάς. Οι μεζέδες είναι η καλύτερη επιλογή εδώ και διατηρεί καλή ισορροπία σε αριθμό μεζέδων, φαντασίας και εξαι-

20 ρετικής γεύσης. Ανοιχτό μόνο τα βράδια, το πολύ διακριτικό αλλά και πολύ δημοφιλές Αιγοίον ( a , Έκτορος 40, μεζέδες CY 7-12) που προσελκύει έναν πιστό κύκλο ντόπιων θαμώνων. Βρίσκεται σε ένα ατμοσφαιρικό παλιό σππι και οι μεζέδες του είναι πλούσιοι και νοστιμότατοι Οπωσδήποτε να κάνετε κράτηση. ΝΕΑ ΠΟΛΗ Κ αφ έ Ένα φωτεινό και μοντέρνο μέρος στην καρδιά της Νέας Πόλης, το Le Café (λ , Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 16, ονακ CYE2-3) είναι δημοφιλές στους μοδάτους της Λευκωσίας. Ζυμαρικά και σαλάτες είναι τα αγαπημένα πιάτα, αν και πολλοί έρχονται μόνο για ένα καφέ ή μια μπύρα ώστε να τους δει κόσμος. To Swiss Cottage ( a , Λεωφόρος Σταοίνου 31, κέικ CYE1.50-2), στη γωνία της Θεόκριτου, δίπλα στην Παλιά Πόλη, είναι ιδανικό για έναν βραδινό καφέ και ένα κομμάτι κέικ. Ο εκπαιδευμένος στην Ελβετία σεφ φτιάχνει εξαιρετικές τάρτες και φλαν, αλλά οι τιμές είναι λίγο τσιμπημένες. Ε λ λ η ν ικ ή Κ υ π ρ ια κ ή Κουζίνα Διαγώνια απέναντι από το Cyprus Hilton θα βρείτε την Ευωχή ( a , Αρχ. Μακαρίου III 99, (ΐιουφ ές CY 6, ανοιχτά μεσημέρι & βράδυ) όπου θα γευματίσετε σερβίροντας μόνοι σας διαλέγοντας από έναν γεμάτο μπουφέ. Μεγάλη ποικιλία από σαλάτες, μεζέδες, κρεσπκά και εκπληκτική σπανακοτυρόπιτα. Το Date Club Restaurant ( a , Αγάθωνος 2, κύρια πιάτα CYE4-6, ανοιχτά μεσημέρι & βράδυ), επίσης κοντά στο Cyprus Hilton, είναι το μέρος που πρέπει να επισκεφθείτε αν σας αρέσει να τρώτε μαζί με πρωθυπουργούς και προέδρους. 0 ήρεμος κλιμσπζόμενος χώρος είναι πάντα γεμάτος από διακριτικούς θαμώνες. Προτιμήστε τους μεζέδες του, είναι ό,τι καλύτερο. Η Kalymnos ( a , Zinas Kanther 11, ψάρι με το κιλό CYE10-18) είναι μια ψαροταβέρνα που παίρνει άριστα από την ντόπια κοινότητα. Τα ψάρια κυριαρχούν αν και έχετε πολλές επιλογές, όπως μεζέδες και ψητά. Διαθέτει ένα μικρό μπαρ για απεριτίφ. Χρώμιο και ατσάλι για μια μοντέρνα άποψη δείπνου στο Zoo ( a , Στασινού 15, κύρια πιάτα CYE3-5, ανοιχτά 9:00μμ-1:00π β), ένα δημοφιλές μέρος στους Λευκωσιάτες λάτρας της γαστρονομίας. Η κουζίνα είναι μεσογειακή και η θέα από την ταράτσα στην Παλιά Πόλη απαράμιλλη. Η διεύθυνση του Cleopatra Hotel μπορεί να είναι λίγο σφιχτή, αλλά το εστιατόριο του ξενοδοχείου, που ακούει στο όνομα Loukoullos ( a , Φλωρίνης 8, κύρια πιάτα CYE4-6) θεωρείται ένα από τα καλύτερα καλοκαιρινά στη Λευκωσία, με μεζέδες ή μεσογειακή κουζίνα δίπλα στην πισίνα. Για αλλαγή κατευθυνθείτε στα δυτικά του κέντρου της πόλης, στην Ταβέρνα Πλάκα ( a , Πλ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 8, Έγκωμη, μεζέδες CYE7, J

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο

Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο Η Λίνδος απέχει 50 χλμ. νότια από την πόλη της Ρόδου. Ο οικισμός διατηρεί το χρώμα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Κυρίαρχο στοιχείο ο ρομαντισμός, που καταλαμβάνει τον επισκέπτη, μόλις φθάσει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά σε Ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014

Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες. 18 22 Απριλίου 2014 Σίνα 14 & Ακαδημίας, τηλ. 210 3642707, φαξ. 201-3642707 e-mail: info@cosmorama.gr Πάσχα στα «πόδια» της Χαλκιδικής Άγιον Όρος, 5 μέρες 18 22 Απριλίου 2014 Μόνο σε εμάς θα βρείτε: Πλούσιες πρωινές ξεναγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014

Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Συνδυαστικά Πακέτα Ξενοδοχείου 2014 Standard Πακέτο Καθημερινή εκδρομή στις παραλίες του νησιού Μεσαίο Πακέτο Μεταφορά από το λιμάνι προς το ξενοδοχείο και αντιστρόφως παραδοσιακό καλωσόρισμα με τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας.

Το Elounda Ilion απέχει 8 χιλιόμετρα από την ζωντανή πόλη του Αγίου Νικολάου και 2 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι της Ελούντας. Περιγραφή 1 Το ξενοδοχείο Elounda Ilion, βρίσκεται στην Ελούντα της Κρήτης, την περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα και ήσυχα θέρετρα

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία

Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012 Ιδιαίτερη Μέρα! Ιδιαίτερες Ρυθμίσεις. Οι δρόμοι που οδηγούν εκτός και προς Λευκωσία Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012. Μεγάλη γιορτή για την πόλη της Λευκωσίας. Η μοναδική μέρα του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό

5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό 5ήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Αµοργό Η Αµοργός, το νησί του ''Απέραντου Γαλάζιου'', βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο των Κυκλάδων, σε απόσταση 136 ναυτικών µιλίων από τον Πειραιά. Είναι µακρόστενο

Διαβάστε περισσότερα

Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια

Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια Ρουµανία- Τρανσυλβανία- Καρπάθια 4 ηµέρες αεροπορικώς Θεοφάνεια Τιµή: 390 Αναχώρηση: 05/01 Περιγραφή Ταξιδιού 1η µέρα: Aθήνα - Βουκουρέστι - Παλάτι Πέλες- Μοναστήρι Σινάια Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο «Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014

Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014 Μυτιλήνη, Λέσβος - Φεβρουάριος 2014 Η Λέσβ ος εκτός από ένα μαγικ ό ελλην ικό νησί είναι ένας ιδανι κός προορ ισμός για όλους μας. Από τον πιο μικρό μέχρι και τον πιο μεγάλο. Το νησί έχει υπέροχες παραλίες,

Διαβάστε περισσότερα

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο

(B)Προτείνεται η άμεση δημιουργία Ανοικτής αγοράς Παζαράκι (Μαρκέτας; ) (Open Market) η οποία να συνδιαστει με το μουσείο, μοναστήρι και αγροτόσπιτο Χειμερινός Τουρισμός Πρόταση Γιάννη Καρούσου Πρόταση η οποια κατεθεσα στο δημοτικο συμβουλιο. η πρώτη ολοκληρωμένη για ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού (εγχώριου). μέτρα, κίνητρα και ιδέες οι οποιες ολες

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες

Εικόνες & Τοπία. Οι Εικόνες Οι Εικόνες Ο χρόνος σμίλεψε πάνω της αισθητική αρχετυπική. Εικόνες παλιές και φυσικές της προσδίδουν μια δύναμη μαγνητική πάνω στον επισκέπτη που της παραδίνεται μαγεμένος με το παιχνίδι της ζωής, κρατώντας

Διαβάστε περισσότερα

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6

5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 5 Μέρες/4νύχτες στην Κωνσταντινούπολη αεροπορικώς σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων από 9/6 έως 13/6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ Ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι μόνο μια μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας.

Το Νησάκι βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας και μόλις 25χλμ από την πόλη της Κέρκυρας. Το Νησάκι είναι άλλο ένα ήσυχο και γραφικό χωριό στη βορειοανατολική ακτή της Κέρκυρας. Στο παρελθόν, σύμφωνα με τους παλιούς χωρικούς, το Νησάκι ήταν ένα μικρό βραχώδες νησί, το οποίο ενώθηκε με την στεριά

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος

Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος Ξενοδοχείο Royal Apollonia, Λεμεσός, Κύπρος Το Royal Apollonia βρίσκεται στο κέντρο της Λεμεσού. Αν δεν έχεις μείνει εκεί -και έχεις πάει Λεμεσό- σίγουρα θα έχεις περάσει από μπροστά. Τότε σίγουρα σε μάγεψε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Το γραφείο µας σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και µε τη στήριξη των ήµων Τρίπολης, Γορτυνίας και του Επιµελητήριο Αρκαδίας σας προσκαλούν να συµµετέχετε

Διαβάστε περισσότερα

Κέννετυ 31Α, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Τηλ: 22377455

Κέννετυ 31Α, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Τηλ: 22377455 108 Κινέζικη Κουζίνα China House Κέννετυ 31Α, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Τηλ: 22377455 Ιταλική Κουζίνα - Καφετέρια La Spaghetteria την Δευτέρα Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή Ευαγόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α

Πέννυ Εμμανουήλ Κυβερνήτης Θ117Α Αθήνα 31-7-2012 Αρ. πρωτ. 12 Προς την Επιτροπή Ανταλλαγών Νέων Αγαπητέ Πρόεδρε Τάσο Γρηγορίου, Με την Παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εγκάρδια φιλοξενία των 4 παιδιών του Θέματός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: E3 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΡΟ Ο (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Το πανέµορφο νησί του ήλιου, µε το γλυκό κλίµα, τις χρυσές αµµουδιές και την πλούσια βλάστηση. Είναι ένας ιδανικός τόπος για άνετες και κοσµοπολίτικες διακοπές. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Με ΑΝΕΚ/SUPERFAST Πλοίο: Olympic Champion 13/09 Πειραιάς Ηράκλειο 21.30 06.00 16/09 Ηράκλειο Πειραιάς 21.30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ

ALEXANDRA HOTEL. Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 δωμάτια, όλα με ιδιωτικό μπάνιο, μπαλκόνι ή βεράντα και τηλέφωνο. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALEXANDRA HOTEL Κτισμένο σε παραδοσιακό στυλ, ακριβώς πάνω από την παραλία της μαύρης άμμου στο Καμάρι, το Hotel Alexandra, βρίσκεται στα προάστια του Καμαρίου. Οι επισκέπτες του μπορούν να απολαύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια.

Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό, τηλεόραση και μπαλκόνια. Μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία Αμμουδάρα, το Hotel Handakas βρίσκεται στη μέση ενός καταπράσινου αμπελώνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi και πισίνα. Κάθε δωμάτιο είναι απλά διακοσμημένο και διαθέτει κλιματισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Κέρκυρα µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Κέρκυρα µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - 8 Μέρες Η Κέρκυρα, το βορειότερο νησί των Επτανήσων, είναι σήµερα διεθνές τουριστικό κέντρο µε άριστη τουριστική υποδοµή που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις. Η καταπράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Ένα νησί µοναδικό που όµοιο του δεν υπάρχει σ' ολόκληρο τον κόσµο. ιαθέτει άγρια φυσική οµορφιά µε µοναδικές τοποθεσίες και γκρεµούς που µοιάζουν σχεδόν πρωτόγονοι

Διαβάστε περισσότερα

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel

ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel Το ξενοδοχείο Villa Platanias Beach Apartment Hotel σας επιτρέπει να καλομάθετε τον εαυτό σας και να απολαύσετε όμορφες καλοκαιρινές μέρες, ακριβώς στο κέντρο του γνωστού θερέτρου του Πλατανιά, λίγα χιλιόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις)

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Tour code: 02102F ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ / ΜΕΤΕΩΡΑ ( Τέσσερις διανυκτερεύσεις) Η Καλαμπάκα είναι κωμόπολη του Νομού Τρικάλων και πρωτεύουσα του ομώνυμου Δήμου. Βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και εκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας Κεντρική Ευρώπη: Μιλούζ Γαλλία

Ταξιδεύοντας Κεντρική Ευρώπη: Μιλούζ Γαλλία Ταξιδεύοντας Κεντρική Ευρώπη: Μιλούζ Γαλλία Αυτή η πόλη της Ανατολικής Γαλλίας στα σύνορα με Ελβετία και Γερμανία έχει κάτι πολύ περίεργο το όνομά της! Ενώ γράφεται Μulhouse, προφέρεται Μιλούζ.. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία. Πόλη των αιώνων.

Λευκωσία. Πόλη των αιώνων. www.cypruslefkosia.com κύπρος Λευκωσία. Πόλη των αιώνων. ONGOING EXPERIENCE Lefkosia Tourism Company Η Λευκωσία είναι πρωτεύουσα της Κύπρου τα τελευταία 1000 χρόνια. Υπήρξε ωστόσο σπουδαίο πολιτιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Πάφου Ηλικίες 11-12

Πύλη Πάφου Ηλικίες 11-12 Η Λευκωσία σάς Καλεί... Πύλη Πάφου Ηλικίες 11-12 Η Λευκωσία σάς Καλεί Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, Χαιρόμαστε πολύ που σας συναντούμε! Στα χέρια σας έχετε ένα από τα πρώτα τέσσερα τετράδια εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι.

Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Μια μέρα μπήκε η δασκάλα στην τάξη κι είπε ότι θα πήγαιναν ένα μακρινό ταξίδι. Αμέσως χάρηκαν πολύ, αλλά κι απογοητεύτηκαν ταυτόχρονα όταν έμαθαν ότι θα ήταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής

Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής Τουρκία: Ο παράδεισος της Ανατολής Βρίσκεται στην ΝΔ Ασία και συνορεύει με την Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιράν, Ιράκ, κ.α. Είναι ένας εύκολος προορισμός, αφού κανείς μπορεί να πάει εκεί είτε με αεροπλάνο είτε

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

VRAKAS TRAVEL. ΚΥΠΡΟΣ Κύπρος. από 5 ημέρες. ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: Λάρνακα - Λεµεσός - Λευκωσία - Τρόοδος - Μονή Κύκκου - Αγία Νάπα

VRAKAS TRAVEL. ΚΥΠΡΟΣ Κύπρος. από 5 ημέρες. ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: Λάρνακα - Λεµεσός - Λευκωσία - Τρόοδος - Μονή Κύκκου - Αγία Νάπα VRAKAS TRAVEL Αρχική» Ευρώπ» Οργανωμένα Ταξίδια» Κύπρος» Κύπρος ΚΥΠΡΟΣ Κύπρος από 5 μέρες ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: Λάρνακα - Λεµεσός - Λευκωσία - Τρόοδος - Μονή Κύκκου - Αγία Νάπα ΗΜ/ΝΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 18/04, 24/04,

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Ηράκλειο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 8 Μέρες Σηµείο συνάντησης διαφορετικών εµπειριών, χωνευτήρι πανάρχαιων και ετερόκλητων πολιτισµών. Βουνά πανύψηλα, φαράγγια επιβλητικά, κατάφυτα από µια πολυποίκιλη βλάστηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ-BANSKO 4&5ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧ:19.20,22,23,24, 25,26, 27,29,30.12 & 2, 3.01.2016 1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ Συγκέντρωση και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό για ΣΟΦΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας

Ο τόπος µας. Το σχολείο µας. Πολιτισµός. Η τάξη µας Ο τόπος µας Το σχολείο µας Πολιτισµός Η τάξη µας Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ Ανάµεσα στις ακτές του νοµού Μαγνησίας και τη Σκόπελο και απέναντι από το Πήλιο, βρίσκεται η Σκιάθος, ένα νησί µε έκταση 48 τετραγωνικά χιλιόµετρα.

Διαβάστε περισσότερα

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ

: 26 2013 ΠΡΑΓΑ-ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 1η μέρα: 25 Αυγούστου 2013 ΑΘΗΝΑ- ΠΡΑΓΑ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Χρυσή Πόλη των 100 Πύργων, την Πράγα. Ακολουθεί πεζή ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε το συγκρότημα κτιρίων που απαρτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Στη Λίμνη Κεριού μπορείτε επίσης να κάνετε καταδύσεις και να εξερευνήσετε τις κοντινές θαλάσσιες σπηλιές.

Στη Λίμνη Κεριού μπορείτε επίσης να κάνετε καταδύσεις και να εξερευνήσετε τις κοντινές θαλάσσιες σπηλιές. Ζάκυνθος Η Ζάκυνθος, το Φιόρε του Λεβάντε είναι ένα ακόμη νησί του Ιονίου προικισμένο από τη φύση με μοναδικές ομορφιές. Είναι το νοτιότερο νησί του συμπλέγματος και το τρίτο σε έκταση και πληθυσμό των

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΙΝΑΣ (10 μέρες) ΣΑΓΚΑΗ ΣΙΤΑΝΓΚ ΧΑΝΓΚΤΣΟΟΥ - ΣΙΑΝ - ΠΕΚΙΝΟ Λίμνη Ξιχού - Πήλινος Στρατός- Σινικό Τείχος- Απαγορευμένη Πόλη - Tιέν Aν Mεν Θερινά Ανάκτορα - Ναός του Ουρανού Αναχωρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Πόλη έξω από τα Â Ë

Η Πόλη έξω από τα Â Ë Η Πόλη έξω από τα Â Ë Είναι τόσα πολλά αυτά που έχει να κάνει και να δει ο επισκέπτης της Πόλης της Ρόδου, τόσες πολλές οι επιλογές που σίγουρα δεν θα πλήξει. Μέρες ολόκληρες θα µπορούσε κανείς να περάσει

Διαβάστε περισσότερα

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410 28588 FAX: 27410 25073 e mail: moraitis.kor@hotmail.com 4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.

1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 1 η μέρα 4/3/12: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 2 η μέρα 5/3/12: ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Άφιξη το πρωί στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Ρόδο µε απευθείας πτήση. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΡΟ Ο (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Το πανέµορφο νησί του ήλιου, µε το γλυκό κλίµα, τις χρυσές αµµουδιές και την πλούσια βλάστηση. Είναι ένας ιδανικός τόπος για άνετες και κοσµοπολίτικες διακοπές. Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΟ Ι ΙΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΣ

ΜΕ ΤΟ Ι ΙΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΚ ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/3-2/4/015 ΜΕ ΤΟ Ι ΙΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 η ηµέρα. Συγκέντρωση στο Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: ΚΙΝΗΤΑ: FACEBOOK: KalamiCorfu

KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: ΚΙΝΗΤΑ: FACEBOOK: KalamiCorfu KALAΜΙ ΤRΑVEL ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΤΑΞΙΔΙΑ- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ- ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΗΛ- ΦΑΞ: 26610 81581 ΚΙΝΗΤΑ: 693 2930643 FACEBOOK: KalamiCorfu 5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 16 IOYΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ουγγαρία. Βουδαπέστη. Αναχώρηση κάθε Δευτέρα,Παρασκευή,Κυριακή. Δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται

Ουγγαρία. Βουδαπέστη. Αναχώρηση κάθε Δευτέρα,Παρασκευή,Κυριακή. Δεν περιλαμβάνονται. Περιλαμβάνονται Ουγγαρία Στη χώρα όπου η Ευρώπη παραδίδεται στα θέλγητρα της Ασίας και αναμειγνύεται με την πιπεράτη νοστιμιά της πάπρικας την τσιγγάνικη μουσική το μεθυστικό κρασί της και το τρελό κέφι που εκπέμπουν

Διαβάστε περισσότερα

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS

Corfu Holiday Palace. Ενημερωτικό Δελτίο AQUIS HOTELS & RESORTS 2014 AQUIS HOTELS & RESORTS ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Κανόνι, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ, ΣΠΟΡ Αποστάσεις : Κέντρο της πόλης της Κέρκυρας 4

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ. 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΑΙΟΥ 1η ΜΑΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ- ΚΟΣΤΑ ΣΠΕΤΣΕΣ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΤΙΜΗ 18 ΕΥΡΩ 7:30 πμ.αναχώρηση για ΙΣΘΜΟ στάση.συνεχίζουμε για ΤΡΑΧΕΙΑ-ΚΡΑΝΙΔΙ-ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,παραμονη,μπάνιο,γεύμα.(Προεραιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Κερύνειας Ηλικίες 11-12

Πύλη Κερύνειας Ηλικίες 11-12 Η Λευκωσία σάς Καλεί... Πύλη Κερύνειας Ηλικίες 11-12 Η Λευκωσία σάς Καλεί Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, Χαιρόμαστε πολύ που σας συναντούμε! Στα χέρια σας έχετε ένα από τα πρώτα τέσσερα τετράδια εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

Πρόγραµµα Day 1 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σαντορίνη µε απευθείας πτήση. Άφιξη και µεταφορά στο ξενοδοχείο. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΤΡΙΤΗ) - 8 Μέρες Το νησί που τραγούδησαν οι ποιητές. Μια ιστορία που κρατά περισσότερο από τέσσερις χιλιάδες χρόνια. Και ο βράχος που ακόµα ορθώνεται το ίδιο δυνατός µέσα στο πέλαγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Υπηρεσίες Διαμονής & Λοιπά ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΥΠΡΙΑ (ATHENS CYPRIA) *** Διομείας 5, 10563 Αθήνα Τηλ. 210-3238034/8 Fax. 210-3248792

Διαβάστε περισσότερα