ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994."

Transcript

1 I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΕΓΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΒΑΛΑ, Ι ΑΝΟλ ΑΡΙΟΔ 2(104.

2 1.1. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ TOY ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΑΜΩΝ - ΑΝΗΛΙΚΩΝ 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ (Α - Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)- (ΑΡΘΡΑ 11, 20 ΕΩΣ 23 ΤΟΥ Ν. 2238/1994) ΕΝΝΟΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ_ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ, ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ Κ.Τ.Λ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΑΙΕΣ _ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ 2.2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ- (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ Α:::ΙΕΣ_ 2.3.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- (Δ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) _ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ_

3 2.3.2.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ_ 2.4.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) (ΑΡΘΡΑ 40 ΕΩΣ 44 ΤΟΥ Ν. 2238/1994) 2.5.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΣΤ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) (ΑΡΘΡΑ 14,45 ΕΩΣ 47, 57 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ Ν. 2238/1994) ΓΕΝΙΚΑ 2.5.2ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ _ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ _ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ _ 2.6.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ (Ζ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) (ΑΡΘΡΑ 48,49, 58 ΚΑΙ 59 ΤΟΥ Ν. 2238/1994)_ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΡΘΡΟ 49 Ν. 2238)_ ΤΕΚΜΑΡΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 50 Ν. 2238/1994) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο _ 3.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ _ ΓΕΝΙΚΑ 3.2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ _ 3.3. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ_ ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ Η ΘΑΝΑΤΟΥ Κ.ΛΠ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ _

4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ_ ΔΩΡΕΕΣ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ - ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 4.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ_ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (TAX CREDIT) ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΗ ΕΛΛΑΔΟΣ _ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (ΠΡΟΒΕΒΑΙΩΣΗ) ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ_ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 5.1.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 5.3. ΑΛΛΑ ΠΟΣΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ_ ΔΙΤΡΟΧΑ Η ΤΡΙΤΡΟΧΑ (ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ ΚΥΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 500 C.C. ΚΑΙ ΠΑΝΩ) _ ΣΚΑΦΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΚΑΙ ΜΗ (ΚΑΙ ΤΑ JET SKI) ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΕΛΙΚΟΦΟΡΑ, ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ Η ΚΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ..

5 ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΑ (JET) ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 5.5.ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3091/ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 56 _56 _ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΙΩΝ. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕΙΩΣΕ1Σ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ, ΟΠΩΣ: ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΝΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΟΣΩΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΕ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν. 2238/1994 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ο φ ό ρ ο ς ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς, με τη μορφ ή φ όρου ε π ιτ η δ ε ύ μ α το ς, επ ιβ λ ή θ η κ ε το Α ξ ίζ ει ν α δ ια β α σ τε ί το π ρ ο ο ίμ ιο α υ το ύ του ν ο μ ο θ ε τή μ α τ ο ς (Ψ ή φ ισ μ α τη ε 4 ^ Φ ε β ρ ο υ α ρ ίο υ 1830) για να σ η μ ειω θ ο ύ ν οι, δ ια χ ρ ο ν ικ ά, κ ο ιν ο ί σ τό χ ο ι του φ ο ρ ο λ ο γ ικ ο ύ ν ο μ ο θ έτη. Ε π ίσ η ς, ο ι επ ιγ ε ν ό μ ε ν ε ς σ υ ν εχείς τ ρ ο π ο π ο ιή σ ε ις το υ, π ρ ιν α κ όμη α ρ χ ίσ ε ι η εφ α ρ μ ο γή του, κ ο ιν ό, επ ίσ η ς, δ ια χ ρ ο ν ικ ό φ α ιν ό μ εν ο τη ς ε λ λ η ν ικ ή ς δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ά π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ς. Ο φ ό ρ ο ς επ ιτ η δ ε ύ μ α το ς σ τη ρ ιζό τα ν σ ε εν δ ε ίξ ε ις κ α ι επ ιβ α λ λ ό τα ν στο κ έρ δο ς από την ά σ κη σ η κ ά θε ε π ιτ η δ ε ύ μ α το ς, αφ ού π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ είχε α φ α ιρ ε θ ε ί το ενο ίκ ιο του ε ρ γα σ τη ρ ίο υ. Σ τη ν τελ ικ ή μορφή τη ς, αυτή η φ ο ρ ο λ ο γ ία, επ ιβ α λ λ ό τα ν ό χ ι μόνο σ το υ ς α υ τ ο α π α σ χ ο λ ο ύ μ εν ο υ ς ε π ιτ η δ ε υ μ α τίε ς, α λ λά κ α ι σ το υ ς μ ισ θ ω το ύ ς, σ το υς ο π ο ίο υ ς ο φ ό ρ ο ς π α ρ εκ ρ α τε ίτο σ τη ν π η γή, κ α τά τη ν κ α τα β ο λ ή ίω ν μ ισ θώ ν από τον ερ γο δ ό τη. Μ ε το νό μ ο Χ Κ ' (6 2 0 ) επ ιβ λ ή θ η κ ε φ ό ρ ο ς σ το κ α θ α ρ ό εισ ό δ η μ α τω ν α ν ώ ν υ μ ω ν ετα ιρ ιώ ν. Ο φ ό ρ ο ς α υ τό ς θ εω ρ είτα ι ω ς ο π ρ ώ το ς φ ό ρ ο ς εισ ο δ ή μ α τ ο ς που ε π ιβ λ ή θ η κ ε σ τη ν Ε λ λ ά δ α. Ε π ιβ α λ λ ό τα ν σ το μ έρισ μ α που διένειμαν στους μετόχους οι υπόψη εταιρίες. Το έτο ς 1909 κ α θ ιερ ώ θ η κ ε γ ε ν ικ ό ς φ ό ρ ο ς ε π ί του π ρ α γμ α τικ ο ύ κα θαρού ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς τω ν φ υ σ ικ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν κα ι τω ν α ν ώ ν υ μ ω ν ετα ιρ ιώ ν. Λ όγω ό μ ω ς τω ν α ν τιδ ρ ά σ εω ν που π ρ ο κ ά λ εσ ε, με α φ ορμή το α ν α κ ρ ιτ ικ ό σ ύ σ τη μ α φ ο ρ ο λ ο γ ικ ο ύ ελέγχου που ε ισ ή γα γε, α ρ χ ικ ά ε ίχ ε α ν α σ τα λ εί η εφ α ρ μ ο γή του κ α ι σ τη σ υ ν έχεια κ α τα ρ γ ή θ η κ ε με το ν ό μ ο Γ Ω Λ ' ( ). Ο ν ό μ ο ς α υ τό ς εισ ή γα γε κ α ι π ά λ ι σ τη φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή ν ο μ ο θ ε σ ία τις ενδ ε ίξ ε ις (τε κ μ ή ρ ιο ε ν ο ικ ίο υ κ α το ικ ία ς) γ ια το ν π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό του φ ο ρ ο λ ο γο ύ μ εν ο υ ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς. Το έτο ψ η φ ίσ τη κ ε ο ν ό μ ο ς 1043, με τον ο π ο ίο επ ιβ α λ λ ό τα ν φ όρος σ τα έκ τα κ τα κ έρ δη που ε ίχ α ν π ρ ο κ ό ψ ει κα τά την π ερ ίο δ ο τω ν π ο λ έμ ω ν. Γ ια την επ ιβ ο λ ή α υ τού το υ φ ό ρ ο υ δ ιευ ρ ύ ν θ η κ α ν τα δικ α ιώ μ α τα

7 α ν α κ ρ ιτικ ο ύ ε λ έγχο υ τη ς φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή ς α ρ χ ή ς, με σ κοπό τη δ ια κ ρ ίβ ω σ η το υ π ρ α γμ α τικ ο ύ ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς τω ν υ π ό χ ρ ε ω ν. Ο φ ό ρ ο ς α υ τό ς,εκ τό ς από το ν τα μ ιευτικ ό σ κ ο π ό το υ, α π έβ λ επ ε σ τη ν π ρ ο π α ρ α σ κ ευ ή του εδ ά φ ο υ ς γ ια τη ν επιβολή φ ό ρ ο υ σ το π ρ α γμ α τικ ό, α ν τ ί σ το τεκ μ α ρ τό, εισ ό δ η μ α. Σ τα θ μ ό σ τη ν ελ λ η ν ικ ή δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ή ισ το ρ ία α π ο τε λ ε ί η μ ετα ρ ρ ύ θ μ ισ η τη ς ά μ εσ η ς φ ο ρ ο λ ο γ ία ς που π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κ ε το Η φ ο ρ ο λο γικ ή μ ετα ρ ρ ύ θ μ ισ η α π έβ λ επ ε σ τη ν άρσ η τω ν α δ ικ ιώ ν και τη ς α τα ξ ία ς που υ π ή ρ χε στο φ ο ρ ο λ ο γ ικ ό σ ύ σ τη μ α που ίσ χυε π ρ ο η γο υ μ ένο υ. Στο π εδ ίο της φ ο ρ ο λ ο γ ία ς ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς, ε ισ ά γετα ι το μ ικ τό σ ύ σ τη μ α φ ο ρ ο λ ο γία ς τω ν κ α θαρώ ν π ρ ο σ ό δ ω ν. Ε π ιβ ά λ λ ετα ι ε τή σ ιο ς φ ό ρ ο ς εισ ο δ ή μ α τ ο ς σε κά θε ε ίδ ο ς κ α θ α ρ ή ς π ρ ο σ ό δ ο υ με τη γ ενικ ή του μ ο ρ φ ή, για πρώ τη φ ο ρ ά σ τη ν π α τρ ίδ α μας. Μ ε βάση τη δομ ή και τη σ υ γκ ρ ό τη σ η του. αυτό το ν ο μ ο θ έ τη μ α α π ο τε λ ε ί τον π ρ ο π ά το ρ α - ν ό μ ο, της σ η μ ε ρ ιν ή ς νο μ ο θ εσ ία ς που δ ιέπ ει τη φ ο ρ ο λ ο γ ία ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς Χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ό γνώ ρ ισ μ α της φ ο ρ ο λ ο γ ία ς του ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς, σε αυτή ν, την πρώ τη φ άσ η της ε φ α ρ μ ο γ ή ς του. ε ίν α ι η δ ια φ ο ρ ο π ο ίη σ η τω ν πη γώ ν π ρ ο έλ ευ σ η τω ν πρ ο σ ό δω ν σε εφ τά κ α τη γ ο ρ ίες κα ι η φ ο ρ ο λ ό γη σ η τους α ν α λ υ τικ ώ ς χω ρ ισ τά κα τά κ α τη γο ρία π ρ ο σ ό δο υ κα ι σ υ μ π λ η ρ ω μ α τικ ώ ς. με την επ ιβ ο λ ή σ υ ν θ ετικ ο ύ φ όρου στο σ υ ν ο λ ικ ό π ρ ο σ ω π ικ ό ε ισ ό δ η μ α, σ τη σ υ νολική κα θαρή πρ ό σ ο δο, που α π ο κ τή θ η κ ε από φ υ σ ικ ά κα ι ν ο μ ικ ά πρόσ ω π α. Ε ξ ε λ ικ τ ικ ά, α ρ χ ίζε ι να δ ια φ ο ρ ο π ο ιε ίτ α ι η φ ο ρ ο λ ό γη σ η τω\ α ν α λ υ τικ ώ ν κ α τη γο ριώ ν π ρ ο σ ό δ ω ν, μ έχρ ι το έτο ς χρ ο ν ιά που ψ η φ ίσ τη κ ε το ν ο μ ο θ έτη μ α με το οποίο κ α θ ιερ ώ θ η κ ε η αρχή του «ε ν ια ίο υ φόρου» ή του «π ρ ο σ ω π ικ ο ύ φ ό ρ ο υ» σ το εισ ό δ η μ α τω ν φ υ σ ικ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν. Το νέο φ ο ρ ο λ ο γικ ό κ α θ εσ τώ ς έ χ ει ως βάση τις ίδ ιε ς π η γές εισ ο δ ή μ α τ ο ς. Ό μ ω ς, για τη φ ο ρ ο λ ό γ η σ η το υ ς, οι ε π ιμ έρ ο υ ς π η γές δεν α π ο τελο ύ ν α ν τικ είμ ενο α ν εξά ρ τη τα φ ο ρ ο λ ο γ ία ς. Το κα θαρό εισ ό δ η μ α, μετά από το σ υ μ ψ η φ ισ μ ό τω ν θ ετικ ώ ν κα ι α ρ ν η τικ ώ ν σ το ιχ είω ν από ό λ ες οι πη γές, υ π ο λ ο γίζ ε τα ι σ υ ν ο λ ικ ά. Το υ π ο κ ε ίμ εν ο του φ όρου φ ο ρ ο λ ο γ ε ίτα ι για το σ υ ν ο λ ικ ό του εισ ό δ η μ α. Σ η μ α ν τικ ή μ ετα β ο λ ή σ τη δ ιά ρ θ ρ ω σ η τω ν μορφ ώ ν του εισ ο δ ή μ α τ ο ς

8 επ ή λ θε το Ε ιδ ικ ό τε ρ α, ο ι κ α τη γ ο ρ ίες του ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς π ε ρ ιο ρ ίσ τη κ α ν σε έξι. γ ια τί σ υ γ χ ω ν εύ θ η κ α ν σ τη ν Α ' κ α τη γ ο ρ ία ο ι ο μ ο ε ιδ είς μ ορφ ές (π η γ ές) εισ ο δ ή μ α τ ο ς από ο ικ ο δ ο μ ές κα ι γ α ίε ς. Α υ τό, αν κα ι υπό το κ α θ εσ τώ ς του «ενια ίο υ» φ όρου δεν έ χ ει ν ό η μ α η διά κ ρ ισ η τω ν εισ ο δη μ ά το ιν σε κ α τη γο ρίες. Το α υ τές οι έξι κ α τη γ ο ρ ίες ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς α ν α ρ ιθ μ ή θ η κ α ν με την ίδια α ν τισ το ιχ ία που είχα ν π ρ ιν από το Ε π ίσ η ς. με το νόμο α υ τό έ γ ιν ε σ η μ α ν τικ ή τομή στη φ ο ρ ο λ ο γ ία εισ ο δ ή μ α τ ο ς τω ν ν ο μ ικ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν, τό σ ο εκ είν ω ν με π ρ ο σ ω π ικ ά όσ ο και εκ είν ω ν με μ ικ τό σ το ιχ ε ία ή κ εφ α λ α ιο υ χ ικ ό χα ρ α κ τή ρ α, κα θώ ς κ α ι τοιν ενώ σ εω ν που λ ειτο υ ρ γ ο ύ ν κ ο ιν ο π ρ α κ τικ ά ή ως κ ο ιν ω ν ία α σ τικ ο ύ δ ικ α ίο υ, που ασ κ εί ε π ιχ είρ η σ η ή επά γγελ μ α. Το έτο ς 1994 ψ η φ ίσ τη κ ε και α π ο τε λ ε ί π ρ α γμ α τικ ό τ η τα το ό ρ α μ α όσω ν ε ρ γά σ τη κ α ν στη Δ ιεύ θ υ ν σ η Φ ο ρ ο λ ο γ ία ς Ε ισ ο δ ή μ α το ς. Ο Κ ώ δ ικ α ς Φ ο ρ ο λ ο γία ς Ε ισ ο δ ή μ α το ς. Μ ε α υτό το νόμο κ ω δ ικ ο π ο ιή θ η κ α Σ τα θμό σ την ελλ η ν ικ ή δ η μ ο σ ιο ν ο μ ικ ή ισ το ρ ία α π ο τε λ ε ί η μ ετα ρ ρ ύ θ μ ισ η της ά μ εσ η ς φ ο ρ ο λ ο γία ς που π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κ ε το Η φ ο ρ ο λ ο γικ ή μ ετα ρ ρ ύ θ μ ισ η α π έβ λ επ ε σ τη ν άρσ η τω ν α δ ικ ιώ ν κα ι της α τα ξ ία ς που υ π ή ρ χε στο φ ο ρ ο λ ο γικ ό σ ύ σ τη μ α που ίσ χυε π ρ ο η γ ο υ μ ένο υ. Στο πεδ ίο της φ ο ρ ο λ ο γ ία ς εισ ο δ ή μ α τ ο ς, εισ ά γ ε τ α ι το μ ικ τό σ ύ σ τη μ α φ ο ρ ο λ ο γία ς τω ν κα θαρώ ν π ρ ο σ ό δω ν. Ε π ιβ ά λ λ ε τα ι ε τή σ ιο ς φ ό ρ ο ς εισ ο δ ή μ α τ ο ς σε κά θε είδ ο ς κα θα ρ ή ς π ρ ο σ ό δ ο υ με τη γ ενικ ή του μ ο ρ φ ή, για πρώ τη φ ορά σ την π α τρ ίδ α μας. Μ ε βάση τη δομ ή κα ι τη σ υ γκρότη σ η του. αυτό το ν ο μ ο θ έτη μ α α π ο τελ εί τον π ρ ο π ά το ρ α - ν ό μ ο, της σ η μ ερ ιν ή ς ν ο μ ο θ εσ ία ς που δ ιέπ ει τη φ ο ρ ο λ ο γ ία ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς Χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό γ νώ ρ ισ μ α ins φ ο ρ ο λ ο γ ίε ς του ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς, σε αυτήν, την πρώ τη φάσ η της ε φ α ρ μ ο γή ς του, ε ίν α ι η δια φ ο ρ ο π ο ίη σ η τω\ πη γώ ν πρ ο έλ ευ σ η τω ν π ρ ο σ ό δω ν σε εφ τά κ α τη γ ο ρ ίες κα ι η φ ο ρ ο λό γη σ η τους α ν α λ υ τικ ώ ς χω ρ ισ τά κα τά κ α τη γο ρ ία π ρ ο σ ό δο υ κα ι σ υ μ π λ η ρ ω μ α τικ ώ ς. με την επ ιβ ο λ ή σ υ ν θ ετικ ο ύ φ όρου στο σ υ ν ο λ ικ ό π ρ ο σ ω π ικ ό εισ ό δ η μ α, στη σ υνολική καθαρή π ρ ό σ ο δο, που α π ο κ τή θ η κ ε από φ υ σ ικ ά και ν ο μ ικ ά πρόσ ω π α. Ε ξελ ικ τικ ά, α ρ χ ίζ ε ι να δ ια φ ο ρ ο π ο ιε ίτ α ι η φ ο ρ ο λό γη σ η τω ν

9 α ν α λ υ τικ ώ ν κ α τη γο ριώ ν π ρ ο σ ό δ ω ν, μ έχρ ι το έτος χρ ο ν ιά που ψ η φ ίσ τη κ ε το ν ο μ ο θ έτη μ α με το ο π ο ίο κ α θ ιερ ώ θ η κ ε η αρχή του «ενια ίο υ φόρου» ή του «π ρ ο σ ω π ικ ο ύ φ ό ρ ο υ» σ το εισ ό δ η μ α τω ν φυσικ οιν πρ ο σ ώ π ω ν. Το νέο φ ο ρ ο λ ο γ ικ ό κ α θ εσ τώ ς έχει ως βάση τις ίδ ιες π η γές εισ ο δ ή μ α τ ο ς. Ό μ ω ς, για τη φ ο ρ ο λ ό γ η σ η το υ ς, οι ε π ιμ έρ ο υ ς π η γές δεν α π ο τελ ο ύ ν α ν τικ είμ ενο α ν ε ξ ά ρ τη τα φ ο ρ ο λ ο γ ία ς. Το κα θαρό εισ ό δ η μ α, μ ετά από το σ υ μ ψ η φ ισ μ ό τω ν θ ετικ ώ ν κ α ι α ρ ν η τικ ώ ν σ το ιχ ε ίω ν από ό λ ες οι π η γές, υ π ο λ ο γίζε τα ι σ υ ν ο λ ικ ά. Το υ π ο κ είμ εν ο του φ ό ρ ο υ φ ο ρ ο λ ο γ ε ίτα ι για το σ υ ν ο λ ικ ό του εισ ό δ η μ α. Σ η μ α ν τικ ή μ ετα β ο λ ή στη διά ρ θ ρ ω σ η τω ν μ ο ρ φ ώ ν του εισ ο δ ή μ α τ ο ς επή λ θε το Ε ιδ ικ ό τερ α, οι κ α τη γ ο ρ ίες του ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς π ε ρ ιο ρ ίσ τη κ α ν σε έξι. γ ια τ ί σ υ γχω ν εύ θ η κ α ν σ τη ν Α ' κ α τη γο ρ ία ο ι ο μ ο ε ιδ είς μ ο ρ φ ές (π η γ ές) εισ ο δ ή μ α τ ο ς από ο ικ ο δ ο μ ές κα ι γ α ίε ς. Α υ τό, αν κα ι υ πό το κ α θ εσ τώ ς του «ενια ίο υ» φ όρου δεν έχει ν ό η μ α η δ ιά κ ρ ισ η τω ν ε ισ ο δ η μ ά τ ω ν σε κ α τη γ ο ρ ίες. Το α υ τές οι έξι κ α τη γ ο ρ ίες ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς α ν α ρ ιθ μ ή θ η κ α ν με την ίδ ια α ν τισ το ιχ ία που είχα ν πριν από το Ε π ίσ η ς, με το νό μ ο α υ τό έγιν ε σ η μ α ν τικ ή τομή στη φ ο ρ ο λ ο γ ία ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς τω ν ν ο μ ικ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν, τόσο εκ είν ω ν με π ρ ο σ ω π ικ ά όσο κα ι εκ είν ω ν με μ ικ τό σ το ιχ εία ή κ εφ α λ α ιο υ χικ ό χα ρ α κ τή ρ α, κα θώ ς κα ι τω\ ενώ σ εω ν που λ ειτο υ ρ γ ο ύ ν κ ο ιν ο π ρ α κ τικ ά ή ως κ ο ιν ω ν ία α σ τικ ο ύ δ ικ α ίο υ, που α σ κ εί ε π ιχ είρ η σ η ή επά γγελ μ α. Το έτο ς 1994 ΐ ;ηφ ίσ τηκε κα ι α π ο τελεί π ρ α γμ α τικ ό τ η τα το ό ρ α μ α όσω ν ερ γά σ τη κ α ν στη Δ ιεύ θ υ ν σ η Φ ο ρ ο λ ο γία ς Ε ισ ο δ ή μ α το ς. Ο Κ ώ δ ικ α ς Φ ορολογίας Εισοδήματος. Με αυτό το νόμο κωόικοποιήθηκαν ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο 1.1.ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υ π ο κ είμ εν α του φ όρου εισ ο δ ή μ α τ ο ς φ υ σ ικ ώ ν πρ ο σ ώ π ω ν είν α ι: 1. Τα φ υ σ ικ ά π ρ ό σ ω π α, τα ο π ο ία κα τά τη δ ιά ρ κ ε ια του π ρ ο η γο ύ μ ενο υ έτους, α π έκ τη σ α ν εισ ό δ η μ α, το ο π ο ίο κατά τις δ ια τά ξ ε ις του νόμου α π ο τελ εί α ν τικ είμ ενο του φ ό ρ ο υ, με τις π ιο κά τω δ ια κ ρ ίσ ε ις:

10 Υ π ο κ είμ εν α του φ ό ρ ο υ ε ίν α ι τα φ υ σ ικ ά πρόσ αιπα γ ια τα εισ ο δή μ α τα που α π ο κ το ύ ν Ο ατομικούς ή από τη δ ρ α σ τη ρ ιό τ η τα που α σ κούν θ α π ό κ ο ινο ύ με άλλα π ρ ό σ ω π α, σ τις π ερ ιπ τώ σ εις της π α ρ α γρ ά φ ο υ 7 του ά ρ θ ρ ο υ 67 (κ ο ιν ω ν ία που ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι α υ το κ ίν η τα Δ.Χ.. σ υ σ τεγα ζό μ εν α φ α ρ μ α κ εία ) κα θώ ς και τη ς π α ρ α γρ ά φ ο υ 1 του ά ρ θ ρ ο υ 29 του Ν.588/1 977, για τα κ έρδη από Ε.Π.Ε. που εκ μ ε τα λ λ ε ύ ε τα ι λ εω φ ο ρ εία εν τ α γ μ ένα σε Κ.Τ.Ε.Λ.. τα οποία α νή κουν σ το υ ς ετα ίρ ο υ ς του. Τα φ υ σ ικ ά πρόσ ω π α ε ίν α ι υ π ο κ ε ίμ εν α του φ όρου α ν εξά ρ τη τα από το φ ύλο, την η λ ικ ία ή την δ ικ α ιο π ρ α κ τικ ή τους ικ α νό τ η τα. Ό σ ο ν αφ ορά την ιθ α γ έν εια, σε φ όρο υ π ό κ ε ιτ α ι κά θε φ υ σ ικ ό πρόσ ω π ο το οποίο α π ο κ τά εισ ό δη μ α που π ρ ο κ ύ π τει σ τη ν Ε λ λ ά δ α, χω ρ ίς να ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι η ιθ α γέν εια του. Τ ούτο, με τη ν επιφ ύ λ α ξη β έβα ια τω ν δ ια τά ξ ε ω ν, τυ χόν, σ ύμ β α σ η ς γ ια την αποφ υγή της δ ιπ λ ή ς φ ο ρ ο λ ο γ ία ς που έ χ ε ι υ π ο γ ρ α φ ε ί μεταξύ Ε λ λ ά δ α ς και α λ λο δ α π ο ύ Κ ρ ά το υ ς, του ο π ο ίο υ την ιθ α γ έ ν ε ια έ χ ε ι ο φ ο ρ ο λ ο γο ύ μ εν ο ς. Ό σ ον αφ ορά την κ α το ικ ία, σε φόρο υ π ό κ ε ιτ α ι για τα ε ισ ο δ ή μ α τ α που α π οκτά σ την α λ λοδαπή το φ υ σ ικ ό π ρόσ ω π ο που έ χ ε ι την κ α το ικ ία του σ τη ν Ε λ λάδα. Κ ι' α υ τό, επίσ η ς, με τη ν επ ιφ ύ λ α ξη δ ια τά ξ εω ν, τυ χόν σ ύ μ β α σ η ς για την αποφ υγή της διπ λ ή ς φ ο ρ ο λ ο γ ία ς που έχει υ π ο γ ρ α φ εί μ ετα ξύ Ε λ λ ά δ α ς και α λ λο δ α π ο ύ Κ ρ ά το υ ς, στο οποίο π ρ ο έκ υ ψ ε το εισ ό δ η μ α που α π ό κ τη σ ε ο κ ά το ικ ο ς της Ε λ λά δ α ς. Κ αι σ τις δυο π ε ρ ιπ τώ σ ε ις ε π ιβ ά λ λ ετ α ι η φ ο ρ ο λ ο γ ία, αλλά π ρ ο β λ έ π ε τα ι α φ α ίρεσ η του φ όρου που κ α τα β λ ή θ η κ ε σ τη ν α λ λ ο δ α π ή, μ έχρι όμω ς το ποσό του ελλ η ν ικ ο ύ φ όρου που α ν α λ ο γεί σ τα ε ισ ο δ ή μ α τ α της α λ λο δ α π ή ς. Γ ια τη ν εφ α ρμογή τω ν πιο πά νω δ ια τά ξ εω ν οι έ μ μ ισ θ ο ι δ η μ ό σ ιο ι υ π ά λ λ η λ ο ι που υ π η ρ ετο ύ ν σ τη ν α λ λ ο δ α π ή θ εω ρ ο ύ ντα ι κ ά το ικ ο ι της Ε λλάδας.

11 1.1.1.Φορολογία Εισοδήματος έγγαμων - ανηλίκο3ν Ε ιδ ικ ή φ ο ρ ο λ ο γικ ή μ ε τα χ ε ίρ ισ η επ ιφ υ λ ά σ σ ε τα ι για το εισ ό δ η μ α τω ν φ υ σ ικ ώ ν πρ ο σ ώ π ω ν που ε ίν α ι έ γ γα μ ο ι ή α ν ή λ ικ ο ι. Κ α τα ρ χήν. το εισ ό δ η μ α κά θε σ υ ζύ γο υ φ ο ρ ο λ ο γ είτα ι χοιρισ τά. Ό μ ω ς το εισ ό δ η μ α του ενός σ υ ζύ γου π ρ ο σ θ έ τε τα ι στο εισ ό δ η μ α του ά λ λο υ και φ ο ρ ο λ ο γ είτα ι μ α ζί, ότα ν α υτό π ρ ο έ ρ χ ε τα ι από επ ιχείρ η σ η που εςα ρ τ ά τα ι ο ικ ο νο μ ικ ά από τον άλλο σ ύ ζυ γο. Η χω ρ ισ τή φ ο ρ ο λ ο γικ ή μ ετα χ είρ ισ η του εισ ο δ ή μ α τ ο ς τω ν συζύ γιον κά μ π τετα ι σ τις π ερ ιπ τώ σ εις που. από λ ό γο υ ς εύ ν ο ια ς π ρ ο ς την ο ικ ο γένεια, α ν α γ ν ω ρ ίζο ν τα ι ο ρ ισ μ ένα σ το ιχ εία που μ ειώ ν ο υ ν τη φ ο ρ ο λ ο γικ ή επι(3άρυνση. τα ο π ο ία ενώ σ υ ν τρ έχο υ ν σ το π ρόσ ω π ο του ενό ς σ υ ζύ γου μ ετα φ έρ ο ν τα ι. επ ειδ ή το εισ ό δ η μ α του δεν επ α ρ κ εί. για να ε λ α φ ρ ύ ν ο υ ν φ ο ρ ο λ ο γικ ά τον ά λ λ ο ν σ ύ ζυ γο. Ε π ίσ η ς, και σ τις π ε ρ ιπ τώ σ ε ις που η ελά φ ρυ ν σ η του εισ ο δ ή μ α τ ο ς π ε ρ ιο ρ ίζ ε τα ι γ ια τ ί έ χ ει τεθ εί ό ρ ιο στο ποσ ό της δα π ά ν η ς που εκ π ίπ τε ι από το εισ ό δη μ α κα ι τω ν δύο σ υ ζύ γω ν. Το εισ ό δ η μ α τω ν α ν ή λ ικ ω ν π α ιδ ιώ ν δ η λ ώ ν ετα ι και φ ο ρ ο λ ο γ ε ίτα ι σ το όνομα του γ ο ν έ α που έχει το μ εγα λ ύ τερ ο σ υ ν ο λ ικ ά εισ ό δ η μ α. Α ν οι γ ο ν ε ίς έχουν ίσο ποσ ό σ υ ν ο λ ικ ο ύ ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς, το εισ ό δ η μ α του α ν ή λ ικ ο υ π ρ ο σ θ έ τε τα ι στο ό νομα του π α τέρα του. Α ν δ εν υ π ά ρ χει π α τέρα ς ή αν α υτό έχει χά σ ει τη γο νικ ή μ έρ ιμ ν α, π ρ ο σ θ έτετα ι κα ι φ ο ρ ο λ ο γ είτα ι στο όνομα της μ η τέρας του. Το εισ ό δ η μ α τω ν α ν ή λ ικ ω ν π α ιδ ιώ ν που π ρ ο έ ρ χ ε τα ι από π ε ρ ιο υ σ ια κ ά σ το ιχ ε ία που π ερ ιή λ θ α ν σε α υ τά από τις χ α ρ ισ τικ ή π α ρ ο χή που έγινα ν σε αυτά από το υ ς γ ο ν είς τους, φ ο ρ ο λ ο γ ε ίτα ι στο ό ν ο μ α του γ ο νέα που π α ρ α χώ ρ η σ ε αυ τό το π ερ ιο υ σ ια κ ό σ το ιχείο. Κ ατ' εξα ίρ εσ η, φ ο ρ ο λ ο γ είτα ι χ ω ρ ισ τά το εισ ό δ η μ α τω ν α ν ή λ ικ ω ν π α ιδιώ ν που π ρ ο έρ χ ετα ι; Ο από την π ρ ο σ ω π ικ ή τους ερ γα σ ία ή θ από π ερ ιο υ σ ια κ ά σ το ιχ εία που π ερ ιή λ θ α ν σ ε αυτά από κ λ η ρ ο ν ο μ ιά ή δω ρεά, εκ τό ς από τις χ α ρ ισ τικ ές π α ρ ο χές που έγινα ν σε α υ τά από τους γο νείς το υ ς, ή από σ ύ ν τα ξη που τους α π ο ν εμ ή θ η κ ε. λ ό γω θ α ν ά το υ του πα τέρα ή της μ ητέρας το υ ς, ή

12 ο από π εριο υ σ ια κ ά σ το ιχ ε ία που π ε ρ ιή λ θ α ν σ ε α υ τά από γο νικ ή πα ροχή ή ό ω ρ εά. εφ όσον κατά το χρόνο α π ό κ τη σ η ς του εισ ο δ ή μ α τ ο ς από το α ν η /.ικ ο έ χ ει α π ο βιώ σ ει ο γ ο ν ιό ς που έχει π α ρ α χ ω ρ ή σ ει τα π ε ρ ιο υ σ ια κ ά σ το ιχεία, θ από π ερ ιο υ σ ια κ ά σ το ιχ ε ία που α ν τικ α θ ισ το ύ ν ά λ λα που π ερ ιή λ θ α ν σ το α ν ή λ ικ ο ως υ π ο κ α τά σ τα το τω ν πιο πά νω α' - ό' π ερ ιο υ σ ια κ ώ ν σ το ιχείω ν. Σ τις πιο πά νω π ε ρ ιπ τώ σ ε ις, υ π ο β ά λ λ ε τα ι, από το ν ό μ ιμ ο α ν τιπ ρ ό σ ω π ο του α ν η λ ίκ ο υ, χω ρ ισ τή φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή δήλω σ η. Σ η μ ειώ ν ετ α ι ό τι δε θ εω ρ είτα ι εισ ό δ η μ α το ποσ ό της δια τρ ο φ ή ς που ε π ιδ ικ ά ζ ε τα ι η σ υ μ φ ω ν είτα ι σ υμ βολαιογραφικο3ς και κ α τα β ά λ λ ετα ι σε α ν ή λ ικ ο π α ιδί. Α ν τίθ ετα, το ποσ ό της δ ια τρ ο φ ή ς, που ε π ιδ ικ ά σ τη κ ε ή σ υ μ φ ω νή θ η κ ε κα ι κ α τα β ά λ λ ετα ι σε σ ύ ζυ γο α π ο τελ εί εισ ό δ η μ α του (τη ς). ι.δ. Α ν τ ικ ε ια ε ν ο το υ ω οοου Α ν τικ είμ εν ο του ω όρου ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς Φ υσ ικώ ν π ο ο σ ώ π ω ν ε ίν α ι, κ α τα ρ γ ή ν. το σ υ ν ο λ ικ ό κα θαρό εισ ό δ η μ α, το ο π ο ίο π ρ ο κ ύ π τε ι -κ α τά κ α νό ν α - μεσ α σ το π ρ ο η γο ύ μ ενο ττις ο ο ρολ ογια ς ο ικ ο ν ο ιιικ ο ετο-ς κα ι το α π ο κ τιέ τα ι από τα υ π ο κ ε ίμ εν α του ω όρου που ανα ω έραμε. Ω ς εισ ό δ η μ α θεω ρώ τον «κα ρπ ό» που π ρ ο κ ύ π τε ι από την εκ μ ετά λ λ ευσ η ενό ς από το υ ς σ υ ν τελεσ τές π α ρ α γω γή ς μόνο του ή σ ε σ υ ν δυ α σ μ ό με το υ ς ά λ λ ο υ ς, μέσ α σ ε μια χρονικ ή π ερ ίο δ ο, σ υ ν ή θ ω ς δω δ εκ ά μ η νη. Χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ό α υ τή ς της εκ μ ετά λ λ ευ σ η ς είν α ι, άτι το β α σ ικ ό μ έγεθος του σ υ ν τελ εσ τή ή τω ν σ υ ν τελεσ τώ ν π α ρ α γω γή ς σ τη ν αρχή κ α ι στο τέλ ο ς αυτού του χ ρ ο ν ικ ο ύ δ ια σ τή μ α το ς π α ρ α μ έ ν ε ι α μ ετά β λ η το (π ο σ ο τικ ά ) Διάκριση των Εισοδημάτων σε κατηγορίες Στο ν όμο ο ρ ίζ ε τα ι άτι το εισ ό δ η μ α α ν ά λ ο γα με τη ν πη γή από την ο π ο ία π ρ ο έρ χ ετα ι δ ια κ ρ ίν ε τ α ι σε έξι κ α τη γ ο ρ ίες ω ς εξή ς: 1. Ε ισ ό δη μ α από α κ ίν η τ α (Α ', Β' κ α τη γ ο ρ ία ς). 2. Ε ισ ό δη μ α από κ ιν η τέ ς α ξίες (Γ κ α τη γ ο ρ ία ). 3. Ε ισ ό δη μ α (κ έρ δ η ) από εμ π ο ρ ικ ές ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις, γ ε ν ικ ά (Δ' κ α τη γο ρία ). 4. Ε ισ ό δη μ α (κ έρδη ) από γ ε ω ρ γικ έ ς ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις, γ ε ν ικ ά (Ε' κ α τη γο ρία ). -7 -

13 5. Ε ισ ό δη μ α (α μ ο ιβ ές) από μ ισ θ ω τέ ς υ π η ρ ε σ ίες (Σ τ' κ α τη γ ο ρ ία ). 6. Ε ισ ό δη μ α (α μ ο ιβ ές) από υ π η ρ ε σ ίες ε λ ε υ θ έ ρ ιω ν επ α γ γ ελ μ ά τω ν, κα θ ώ ς κα ι από κά θε άλλη πη γή (Ζ' κ α τη γ ο ρ ία ). Ό π ω ς π ρ ο κ ύ π τει από την π ιο πά νω κ α τά τα ξη τω ν π η γώ ν ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς.> νο α ο υ ετπ ο τα ο ινο α ει α υ τεε σε κ α τυ ν ο ο ιε ε. αναλ ονα αε το σ υ ν τελ εσ τή π α ρ α γω γή ς σ τον ο π οίο α νή κουν. Έ τ σ ι στο σ υνδυ α σ μ ό τω ν σ υ ν τελ εσ τώ ν π α ρ α γω γή ς Έ δ α φ ο ς - Κ ε φ ά λ α ιο κ α τα τά σ σ ο υ μ ε την κ α τη γ ο ρ ία Α ' - Β'. Στο σ υ ν τελ εσ τή π α ρ α γω γή ς Κ ε φ ά λ α ιο κ α τα τά σ σ ο υ μ ε την Γ ' κ α τη γο ρ ία. Σ το σ υ ν δ υ α σ μ ό τω ν σ υ ν τελ εσ τώ ν π α ρ α γω γή ς Κ ε φ ά λ α ιο - Ε ρ γ α σ ία κ α τα τά σ σ ο υ μ ε τα ε ισ ο δ ή μ α τ α από Δ ' κ α ι Ε' κ α τη γ ο ρ ίες, κα θώ ς κ α ι μια μορφή Ζ' κ α τη γ ο ρ ία ς. Τ έλ ο ς στο σ υ ν τελ εσ τή π α ρ α γω γή ς Ε ρ γ α σ ία τις Σ Τ ' κα ι Ζ' κ α τη γ ο ρ ίες Εξεύρεση του συνολικού εισοδήματος - Συμψηφισμός ζημιών Γ ια την εξεύ ρ εσ η του σ υ ν ο λ ικ ο ύ κ α θα ρ ο ύ εισ ο δ ή μ α τ ο ς α θ ρ ο ίζ ο ν τ α ι τα ε π ιμ έρ ο υ ς θ ετικ ά ή α ρ ν η τικ ά μ εγέθη τω ν ε ισ ο δ η μ ά τ ω ν από τις π ιο πά νω κ α τη γ ο ρ ίες Α '- Ζ'. Ε ιδ ικ ώ ς, το α ρ ν η τικ ό σ το ιχ είο (ζη μ ία ) του ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς από εμ π ο ρ ικ έ ς ή γ εω ρ γικ ές επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις, το οποίο δεν κ α λ ύ π τε τα ι ο λ ικ ώ ς ή μ ερ ικ ώ ς με θ ετικ ό σ το ιχ είο εισ ο δ ή μ α τ ο ς από άλλη κ α τη γ ο ρ ία μ ετα φ έ ρ ε τα ι γ ια να σ υ μ ψ η φ ισ τ εί δ ια δ ο χ ικ ώ ς σ τα π έν τε (5) επ ό μ εν α ο ικ ο ν ο μ ικ ά έτη, κα τά το υ π ό λ ο ιπ ο που α π ο μ ένει κ ά θε, φ ορά με τις α κ ό λ ο υ θ ες π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ις: α. Η ζη μ ία δη λ ώ ν ετα ι μ έχρι τη λ ήξη του ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ έτο υ ς που π ρ έ π ει να υ π ο ο λ π υ ει η ο ικ εία ω οοολονικυ ο π λ ω σ υ του υ π ο γ ο εο υ. σ το etoc ποοκυνι/η; και στο έτος μεταφοράς. β. Η ε π ιχείρ η σ η τη ρ εί επαρκή και α κ ριβή β ιβ λία και σ το ιχ ε ία του Κ..Β.Σ.. στο έτο ς πρόκυν /ης και στο έτο ς μ ετα φ ο ρ ά ς, γ. Η ε π ιχείρ η σ η α σ κ είτα ι σ την η μ εδ α πή, δ. Η ε π ιχείρ η σ η σ υ ν εχίζει την λ ειτο υ ρ γ ία.α ρνητικό σ το ιχ ε ίο ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς που π ρ ο κ ύ π τει α π ό π η γή που β ρ ίσ κ ε τ α ι σ τη ν α λ λ ο δ α π ή, σ υ μ ψ η φ ίζ ε τα ι μόνο με θ ετικ ά εισ ο δ ή μ α τ α που

14 γ. Η ε π ιχείρ η σ η α σ κ είτα ι σ την η μ εδ α π ή, ό. Η ε π ιχείρ η σ η σ υ ν εχίζει την λ ειτ ο υ ρ γ ία Α ρ ν η τ ικ ό σ το ιχ ε ίο ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς που π ρ ο κ ύ π τει α π ό π η γή π ο υ β ρ ίσ κ ε τ α ι σ τη ν α λ λ ο δ α π ή, σ υ μ ψ η φ ίζ ε τα ι μόνο με θ ετικ ά ε ισ ο δ ή μ α τ α που π ρ ο κ ύ π το υ ν σ την αλλοδαπή Εκχοίρηση Εισοδημάτων στο Δημόσιο Στο σ υ ν ο λικ ό εισ ό δ η μ α του υ π ό χρ εο υ δεν υ π ο λ ο γ ίζ ο ν τ α ι εισ ο δή μ α τα από εκμίσθοίσ η α κ ινή τω ν κα ι από τό κ ο υ ς δα ν είω ν, τα ο π ο ία αν και α π ο κ τή θ η κ α ν νο μ ίμ ω ς α π ο δ ε ικ ν ύ ετ α ι ό τι δεν έχο υν εισ π ρ α χ θ ε ί από το δ ικ α ιο ύ χο, εφ ό σ ο ν αυτά ε κ χω ρ ή θ η κ α ν στο Δ η μ ό σ ιο χω ρ ίς α ν τά λ λ α γμ α, μέσα στο ο ικ ο ν ο μ ικ ό έτος κα τά το ο ποίο φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ ν τα ι τα εισ ο δ ή μ α τ α. Η εκχώ ρησ η γ ίν ετ α ι με απλή έγγρ α φ η δήλϋίση του υ π ό χρεο υ στη φ ο ρ ο λ ο γ ικ ή αρχή σ τη ν ο π ο ία υ π ο β ά λ λ ει την ε τή σ ια φ ο ρ ο λ ο γικ ή του δή λ ω σ η. Μ ε τη δήλω σ η εκ χ ώ ρ η σ η ς των πιο πά νω εισ ο δ η μ ά τ ω ν, ο εκχω ρ ώ ν π α ρ α δ ίδ ει σ το ν π ρ ο ϊσ τά μ εν ο της Δ.Ο.Υ. και τα δ ικ α ιο λ ο γ η τικ ά από τα οποία α π ο δ ε ικ ν ύ ετ α ι η ύ π α ρ ςη τη ς εκ χ ω ρ ο ύ μ εν η ς α π α ίτη σ η ς, όλα τα σ το ιχ εία που α π ο δ ε ικ ν ύ ο υ ν ή από τα ο π ο ία π ιθ α ν ο λ ο γ ε ίτα ι η μη είσ π ρ α ξη τη ς. κα θώ ς και β εβα ίω σ η του ό τι δεν κ α τέχ ε ι κα νένα άλλο α π ο δ εικ τ ικ ό σ το ιχ είο. Στη σ υ ν έχεια π α ρ ο υ σ ιά ζο υ μ ε, εδώ. τις έξι κ α τη γ ο ρ ίες ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς, κ α θεμ ία α π ό τις ο π ο ίες- σ υ ν ο π τικ ά - έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 2.1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ (,Α - Β κ α τ η γ ο ρ ία )- (ά ρ θ ρ α έω ς 23 του Ν / ) Έννοια Ε ισ ό δ η μ α α υ τή ς της κ α τη γο ρ ία ς ε ίν α ι το έσ οδο που π ρ ο κ ύ π τει κά θε χρόνο από την εκ μ ετά λ λ ευ σ η α κ ινή τω ν. Ε ιδ ικ ώ ς για τα εισ ο δ ή μ α τ α από εκμίσθιοσ η α κ ινή τω ν, τα ο π ο ία κ α τα β ά λ λ ο ν τα ι α ν α δ ρ ο μ ικ ώ ς με βάση νόμο ή δ ικ α σ τικ ή απ όφ α σ η, χ ρ ό ν ο ς που α π ο κ τή θ η κ α ν θ εω ρ είτα ι ο χ ρ ό ΐ ος σ τον οποίο α ν ά γ ο ν τ α ι.

15 Σε αυτή την κ α τη γο ρία του ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς έχουν σ υμτττυχθεί οι «πη γές» εισ ο δ ή μ α τ ο ς από «ο ικ ο δ ο μ έ ς» κα ι «ε κ μ ίσ θ ω σ η γ α ιώ ν», λόγω της τα υ τό τη τα ς του α ν τικ ειμ ένο υ το υ ς. Έ τ σ ι, το εισ ό δ η μ α α υ τή ς της κα τη γορία ς π ερ ιλ α μ β ά ν ει τα έσ ο δ α από τη ν εκ μ ετά λ λ ευ σ η ο ικ ο δ ο μ η μ έν ω ν κα ι μη ο ικ ο δ ο μ η μ έν ω ν α κ ινή τω ν. Ε π ίσ η ς, το δ ικ α ίω μ α που α π ο κ τιέ τα ι από τον κ ύ ριο του εδά φ ο υ ς σ τις ειδ ικ έ ς π ερ ιπ τώ σ ει εκ μ ετά λ λ ευ σ η του α κ ινή το υ. Υ π ο κ ε ίμ ε ν α α υ τ ή ς τ η ς φ ο ρ ο λ ο γ ία ς, ε ίν α ι τα φ υ σ ικ ά π ρ ό σ ω π α, τα ν ο μ ικ ά πρ ό σ ω π α και οι ενώ σ εις προσ ώ π οιν. εφ ό σ ο ν, με ο ρ ισ τ ικ ό σ υ μ β ο λ α ιο γ ρ α φ ικ ό έγγρ α φ ο ή με δ ικ α σ τ ικ ή α π ό φ α σ η ή χ ρ η σ ικ τ η σ ία ή κ λ η ρ ο ν ο μ ιά, ε ίν α ι κ ύ ρ ιο ι ή ν ο μ είς ή επ ικ α ρ π ο ιτές ή έχουν το δ ικ α ίω μ α ε ν ά σ κ η σ η ς τη ς ε π ικ α ρ π ία ς ή ο ίκ η σ η ς α κ ιν ή τ ο υ, καθους κ α ι το δ ικ α ίιο μ α ε π ιφ ά ν ε ια ς ή ε μ φ ύ τ ε υ σ η ς σε γη ή έχο υ ν α ν ε γ ε ίρ ε ι, ω ς μ ισ θ ω τ έ ς, α κ ίν η τ ο σ το ο ικ ό π ε δ ο που έχουν μ ισ θ ό ισ ει. Σε π ερίπ τω σ η εκμ ίσ θ ω σ η ς ο λ ό κ λ η ρ η ς ή μ έρ ο υ ς ο ικ ο δ ο μ ή ς μ α ςί με έπ ιπ λ α ή μ η χα ν ή μ α τα, στο εισ ό δη μ α σ υ ν υ π ο λ ο γ ίζ ετ α ι κα ι το μ ίσ θω μ α τω ν επ ίπ λ ω ν και τω ν μ η χα ν η μ ά τω ν. Σ την έννοια του ν ο μ ικ ο ύ όρου «γ α ίε ς» π ερ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι οι α γρ ο τικ ές εκ τά σ εις που μπ ο ρ εί να κ α λ λ ιε ρ γο ύ ν τα ι ή π ρ ο σ φ έρ ο ν τα ι φ υ τεμ ένες γ ια εκ μ ίσ θ ω σ η. τα δάση και οι δ εν δ ρ ώ δ εις ε κ τά σ ε ις, τα λ ιβ ά δια κα ι οι β ο σ κ ό το π ο ι κάθε είδ ο υ ς, τα μ ετα λ λ εία και λ α το μ εία, οι πη γές, τα π η γά δ ια, οι λ ίμ ν ες και οι δεξα μ ενές τα ιχ θ υ ο τρ ο φ εία. Το εισ ό δη μ α από α κ ίνη τα π ρ ο κ ύ π τει σ τις α κ ό λ ο υ θ ες μ ορφ ές: ^ ά μ εσ α, από εκμίσ θω σ η ή επίτα ξη μ ία ς ή π ε ρ ισ σ ο τ έρ ω ν ο ικ ο δ ο μ ώ ν ή γα ιώ ν ή φ υ σ ικ ώ ν υ δ ά τινω ν επ ιφ α νειώ ν ή μ ετα λ λ είω ν ή λ α το μ είω ν ή δεξα μ ενώ ν ή ιχθ υ ο τρ ο φ είω ν κ.τ.λ. έ μ μ εσ α, λόγω ιδ ιο κ α τ ο ίκ η σ α. ιδ ιο χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η ς ή πα ρ α χώ ρ η σ α σε τρίτο χω ρίς α ντά λ λ α γμ α του δικ α ιώ μ α το ς εκ μ ετά λ λ ευ σ η γα ιώ ν. Ως το δ ικ α ίω μ α, που α π ο κ τά ο κ ύ ρ ιο ς του εδ ά φ ο υ ς π ρ ο κ ειμ ένο υ για τις επ ιφ ά ν ειες που δ ια τη ρ ο ύ ν τα ι σ ύμ φ ω να με τα ά ρθρα 58 και 59 του Α.Ν. 2783/ κα θώ ς και για τις ο ικ ο δ ο μ ές που β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σε έδα φ ο ς ξέν η ς ιδ ιο κ τη σ ία ς.

16 Ως το α ν τά λ λα γμ α, για τη ν π α ρ α χώ ρ η σ η χώ ρου σ το ν ο π οίο το π ο θ ε το ύ ν τα ι φ οιτεινες επ ιγ ρ α φ ές κα ι κά θε ε ίδ ο υ ς δ ια φ η μ ίσ ε ις. ^ Ω ς το έσοδο από γή π εδα, ιδ ια ίτε ρ α ό τα ν α υ τά χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι ως α π ο θ ή κ ες, ερ γο σ τά σ ια, ερ γα σ τή ρ ια, χοίροι σ τά θ μ ευ σ η ς α υ το κ ιν ή το ιν. π ερ ιο χ ές θ ερ ιν ώ ν θεα μ ά τω ν, κ α φ εν είω ν, γυμ να σ τη ρ ίο ιν και γ ενικ ά για κά θε άλλη χρ ή σ η. "Φ" Ως το ετή σ ιο τμήμ α της α ξία ς της ο ικ ο δ ο μ ή ς, που α ν ε γείρ ε τα ι με δ α π ά ν ες του ε νο ικ ια σ τή σε έδα φ ο ς που α ν ή κ ει σ τη ν κ υ ρ ιό τη τα του ε κ μ ισ θ ω τ ή, αν μετά τη λήξη της ενο ικ ία σ η ς η ο ικ ο δ ο μ ή π ε ρ ιέ ρ χ ε τα ι σ τη ν ιδ ιο κ τη σ ία του εκμ ισ θ ω τή. Α υ τό, ισ χ ύ ε ι α ν ά λ ο γα κα ι γ ια τις β ελτκ ό σ εις ή τις ε π ε κ τ ά σ ε ις που γ ίν ο ν τ α ι με δ α π ά ν ες του ε ν ο ικ ια σ τή σε ο ικ ο δ ο μ ή που α ν ή κ ει κ α τά κ υ ρ ιό τη τα σ τον εκ μ ισ θ ω τή, αν μετά τη λ ή ξη της μ ίσ θ ω σ η ς οι ε ρ γα σ ίες α υ τές π α ρ α μ ένο υ ν σ τη ν κ υ ρ ιό τη τα του εκ μ ισ θ ω τή. ^ Ως το έσ οδο που απ ο κ τά ο μ ισ θ ω τή ς του α κ ιν ή τ ο υ, αν το μ ισ θ ώ ν ει σε τρ ίτο (π ερ ίπ τω σ η υ π εκ μ ίσ θ ω σ η ς). ^ Ω ς το έσ οδο που α π ο κ τιέ τα ι ε ίτε άμεσ α από εκμ ίσ θ ω σ η είτε έμ μ εσ α από ιδ ιο χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η. από το μ ισ θω τή ή ε π ιφ α ν ειο ύ χ ο ή εμ φ υ τευτή ή από αυ τό ν που α ν ή γειρ ε τα κ τίσ μ α τα της ο ικ ο δ ο μ ή ς σε έδα φ ο ς κ υ ρ ιό τη τα ς τρ ίτο υ, σ τ ις π ερ ιπ τώ σ εις μ ισ θώ σ εω ν που δ ια ρ κ ο ύ ν π ε ρ ισ σ ό τ ερ ο από εννέα (9 ) έτη ή γ ια τις ε π ιφ ά ν ειες και ε μ φ υ τεύ σ εις που δ ια τη ρ ο ύ ν τα ι, κα θώ ς και για τις ο ικ ο δ ο μ έ ς που έχουν α ν εγερ θ εί σε έδα φ ος κ υ ρ ιό τη τα ς τρ ίτο υ. Ω ς το α ν τά λ λ α γμ α, που α π ο κ τά ο κ ύ ρ ιο ς ή ο επ ικ α ρ π ω τή ς α κ ινή το υ από τη μ ετα β ίβ α σ η για ο ρ ισ μ ένο χρόνο της επ ικ α ρ π ία ς α κ ινή τ ο υ σε ημεδ α πά ή α λ λ ο δ α π ά ν ο μ ικ ά πρόσ ω π α. Ω ς το π ο σ οστό της δα σ ικ ή ς π α ρ α γω γή ς που α π ο κ τιέ τα ι από το \ ιδ ιο κ τή τ η, νομέα του δά σ ο υ ς, ότα ν κ α τα β ά λ λ ετα ι σ' α υ τό ν, σε εκ τέλ εσ η της σ υ μ φ ω ν ία ς, για την π α ρ α χώ ρ η σ η της εκ μ ετά λ λ ευ σ η ς του δά σ ους. ν ' Ω ς το ποσ οστό των π ρ ο ϊό ντω ν της π α ρ α γω γή ς, μ ο π ο ια δ ή π ο τε τρόπο π α ρ α γό μ εν ω ν. που α π ο κ τιέτα ι από τον ιδ ιο κ τή τ η, ν ο μ έα τω ν α γρ ο τικ ώ ν εδα φ ικ ώ ν εκτάσ εοη'. το ο ποίο κ α τα β ά λ λ ετα ι σ' α υ τό ν ως το α ν τά λ λ α γμ α για την πα ρ α χώ ρ η σ η της ε κ μ ετά λ λ ευ σ η ς το υ ς, με την π ρ ο ϋ π ό θ εσ η ό τι α υ τό ς δε

17 ηνμμι:τι:γ/.:ι σ τις οαπανπς κα Λ /αεργεια ς ή σ ο γκ ο μ ιο ή ς τω ν γεο)ργικ(.')ν προϊόντο)\' Ακαθάριστο Εισόδημα από οικοδομές Α κ α θ ά ρ ισ το εισ ό δ η μ α από ε κ μ ισ θ ο ύ μ εν ες ο ικ ο δ ο μ ές ε ίν α ι το μ ίσ θω μ α που σ υ μ φ ω νή θ η κ ε μ εταξύ του κυρίου της ο ικ ο δ ο μ ή ς κα ι του ενο ικ ια σ τή της. όπω ς αυτό π ρ ο κ ύ π τει από το σ χετικ ό μ ισ θ ω τή ρ ιο ή άλλο α π ο δ εικ τ ικ ό σ το ιχείο. Σε π ερίπ τω σ η που δεν π ρ ο σ ά γετα ι μ ισ θ ω τή ρ ιο ή άλλο α π ο δ ε ικ τ ικ ό σ το ιχ είο της σ υ μ φ ω νία ς ή αν τα α π ο δ εικ τ ικ ά σ το ιχ ε ία που π ρ ο σ ά γ ο ν τ α ι εμ φ α ν ίζο υ ν μ ίσ θω μ α που είν α ι δυ σ α νά λ ο γο ς κ α τώ τερ ο σε σ χέσ η με τη μ ισ θω τικ ή α ξία της ο ικ ο δ ο μ ή ς, ο π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς του α κ α θ ά ρ ισ το υ εισ ο δ ή μ α τ ο ς μ π ο ρ εί να γ ίν ει με σ ύ γκρισ η της μ ισ θ ω τικ ή ς α ξία ς της ε ν ο ικ ια ζ ό μ ε ν η ς ο ικ ο δ ο μ ή ς με άλλες ο ικ ο δ ο μ ές που ν ο ικ ιά ζ ο ν τα ι κά τω από π α ρ ό μ ο ιες σ υ ν θ ή κ ες. Θ εω ρ είτα ι ότι υ π ά ρ χει δ υ σ α να λ ο γία μ ετα ξύ του μ ισ θ ώ μ α το ς κα ι της μ ισ θ ω τικ ή ς α ξία ς της ο ικ ο δ ο μ ή ς, ότα ν αυτή ε ίν α ι α νώ τερη από το δη λ ο ύ μ ενο μίσ θω μ α κατά 15% το υ λ ά χισ το ν, α υ τού του μ ισ θώ μ α το ς. Ε ιδ ικ ώ ς. το εισ ό δη μ α αυτό δεν μ π ο ρ εί να ε ίν α ι μ ικ ρ ό τερο από το 3.5% της α ν τικ ειμ ε ν ικ ή ς α ξία ς του α κ ινή το υ που εκ μ ισ θ ιό ν ετα ι και χρ η σ ιμ ο π ο ιείτα ι ως κ α το ικ ία. σ τις π ερ ιο χ ές που ισ χ ύ ει το «π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ ένο» σ ύσ τη μ α α ξιώ ν για την επιβ ο λ ή του φ όρου μ ετα β ίβ α σ η ς α κ ινή τω ν. Ο φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ εν ο ς μ π ο ρ εί να α μ φ ισ β η τή σ ει τον κα θορισ μ ό της άνω μ ισ θ ω τικ ή ς α ξία ς εφ ό σ ο ν από ε ξ α ιρ ε τικ έ ς λ ό γο υ ς που α ν ά γο ντ α ι α π ο κ λ εισ τικ ο ί σ το υ ς π α ρ ά γο ν τες που επ η ρ εά ζο υ ν τη μ ισ θ ω τικ ή α ξία του. αυτή ε ίν α ι μ ικ ρ ό τερ η από το 3.5% της «α ν τικ ειμ ενικ ή ς». της «π ρ ο κ α θ ο ρ ισ μ έ ν η ς» α ξία ς του. κατά τα α νω τέρω. Η επ ίκ λ η σ η τω ν σ χετικ ώ ν λόγω ν μ π ο ρ εί να γ ίν ε ι με π ρ οσ φ υγή που α σ κ είτα ι από το φ ο ρ ο λ ο γούμενο μ έχρι τις 31 Δ εκ εμ β ρ ίο υ του ο ικ είο υ ο ικ ο νο μ ικ ο ύ έτο υ ς. Α ν ο φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ εν ο ς λ ά β ει το ε κ κ α θ α ρ ισ τικ ό σ η μ είω μ α μετά τις 31 Δ εκ εμ β ρ ίο υ του ο ικ είο υ ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ έτο υ ς η προσ φ υγή α σ κ είτα ι μέσ α σ τις π ρ ο θ ε σ μ ίε ς του ά ρ θ ρ ο υ 77 του Ν. 2717/199Θ 12

18 (Ν / ) Τεκμαρτό μίσβιυμα σε 7rεμίπτϋJση ιόιοκατυίκησης. ιόιόχμησης κ.τ.λ. ακίνητου Αν η ο ικ ο δο μ ή κ α τ ο ικ ή θ η κ ε «π ό το ν ιδ ιο κ τ ή τ η τ η ς (ιδ ιο κ α τ ο ικ ή θ η κ ε). το α κ α θ ά ρ ισ το εισ ό δη μ α τη δεν μ π ο ρ εί να είν α ι μ ικ ρ ό τερ ο από τα 3.5% της α ν τικ ειμ ενικ ή ς α ξία ς τη ς. όπω ς αυτή υ π ο λ ο γίζ ε τα ι με (3άση τα α κ όλουθα σ το ιχεία : Τ η ν Κ ύ ρ ια ε π ιφ ά ν ε ια της ο ικ ο δ ο μ ή ς, σ τη ν ο π ο ία π ρ ο σ τίθ ε τα ι κα ι π ο σ ο σ τό 20% της επ ιφ ά νεια ς τω ν α π ο θ η κ ευ τ ικ ώ ν χώ ρ ω ν, κα θώ ς και τω ν χώ ρω ν σ τά θ μ ευ σ η ς α υ το κ ιν ή τω ν που υ π ά ρ χουν σ τη ν ο ικ ο δ ο μ ή. Γ Γην ΊΤμή ςδινης. για τις π ερ ιο χές που ισ χ ύ ε ι το α ν τικ ειμ ε ν ικ ό σ ύ σ τη μ α π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ο ύ της α ξία ς τω ν α κ ινή τω ν, που ισ χύ ο υ ν την 1η Ια ν ο υ ά ρ ιο υ του έτο υ ς π ρ ό κ υ ψ η ς του εισ ο δ ή μ α τ ο ς, ή 7/,^τ Γην Τ ιμ ή ε κ κ ίν η σ η ς, που ισ χύουν την 1 η Ια ν ο υ ά ρ ιο υ του έτο υ ς πρόκυΐ /ης του εισ ο δ ή μ α τ ο ς, για τις λ ο ιπ ές π ερ ιο χ ές (που δεν ισ χ ύ ει το α ν τικ ειμ ε ν ικ ό σ ύσ τη μ α ) 7j_ Το Δ ιο ρ θ ω τ ικ ό σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή, ο ο π ο ίο ς, α ν ά λ ο γα με την τιμ ή ζώ νη ς ή ε κ κ ίνη σ η ς της π ερ ιο χή ς που β ρ ίσ κ ετα ι το α κ ίν η τ ο, ο ρ ίζ ε τα ι, ως α κ ο λο ύ θω ς: Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, για κάθε τετραγωνικό μέτρο Διορθωτικός Συντελεστής 440 Ι.ΙΟ μέχρ* πάνω από 440 έως πάνω από 734 έως Ι. 74 1,30 πάνω από Ι.Ι Ακαθάριστο Εισόδημα από γαίες Ως α κ α θ ά ρ ισ το εισ ό δη μ α λ α μ β ά ν ετα ι αυ τό που π ρ ο κ ύ π τει με βάση τη σ χετικ ή σ υμ φ ω νία. Αν το μ ίσ θω μ α ή το α ν τά λ λ α γμ α έχει σ υ μ φ ω ν η θ εί σε ε ίδ ο ς, θ α π ο τιμ η θ εί η α ξία του είδ ο υ ς σε χρήμα με βάση τη μέσ η τιμ ή χ ο ν δ ρ ικ ή ς π ώ λη σ η ς στο τόπο της πα ραγοιγής. κατά τον ίδ ιο χρ ό ν ο. Αν δεν π ρ ο σ ά γετα ι σ υ μ φ ω νη τικ ό ή άλλο σ το ιχ ε ίο που α π ο δ εικ ν ύ ει τη σ υ μ φ ω νία ή αν το μ ίσ θω μ α που σ υ μ φ ω νή θ η κ ε σε χ ρ ή μ α ή σε είδ ο ς ε ίν α ι

19 δ υ σ α να λ ό γου κα τώ τερο από τη μ ισ θ ω τικ ή α ς ία τω ν γα ιώ ν ή ό τα ν η εκ μ ετά λ λ ευσ η τω ν γα ιώ ν π α ρ α χω ρ ή θ η κ ε σε τρ ίτο, χω ρ ίς α ν τά λ λ α γμ α, το α κ α θ ά ρ ισ το εισ ό δη μ α β ρ ίσ κ ετα ι με σ ύ γ κ ρ ισ η π ρ ο ς ά λ λ ες ε ν ο ικ ια ζ ό μ ε ν ε ς α γ ρ ο τικ ές εκ τά σ εις, θεω ρ είτα ι ό τι υ π ά ρ χ ει π ερ ίπ τω σ η δυ σ α να λ ό γο υ μ ισ θώ μ α το ς κάθε φορά που η μισ θοιτική α ξία τω ν γα ιώ ν ε ίν α ι α ν ώ τερ η από το σ υ μ φ ω νη μ έν ο μίσ θοιμ α. σε π ο σ οστό 25%. αυ το ύ του μ ισ θ ώ μ α το ς. Μ ετά την εισ α γω γή του α ν τικ ειμ ενικ ο ύ σ υ σ τή μ α το ς π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ο ύ του α κ α θ ά ρ ισ το υ γεω ρ γικ ο ύ εισ ο δ ή μ α το ς λ α μ β ά ν ετ α ι υ πόψ η α υ τό, εφ ό σ ο ν υ π ερ β α ίν ει το σ υμ φ ω νη μ έν ο μ ίσ θω μ α. Ο φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ μ εν ο ς δ ικ α ιο ύ τα ι ν ' α μ φ ισ β η τή σ ει α υ τό ν τον π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό του εισ ο δ ή μ α τό ς του. Σ η μ ειώ ν ετ α ι ό τι δε λ α μ β ά ν ετα ι υ πόψ η το τεκ μ α ρ τό μ ίσ θ ω μ α από την π α ρ α χώ ρ η σ η γα ιώ ν. χω ρίς α ν τά λ λ α γμ α, όταν αυτή έχει σ υ μ φ ω ν η θ εί μ ετα ξύ σ υ ζύ γω ν κα τά κύριο επ ά γγελ μ α α γροτώ ν ή από γ ο ν είς η λ ικ ία ς πά νω από 65 ετώ ν σε τέκ ν α τους, κατά κύριο επ ά γγελμ α α γρότες Απαλλαγές από το φόρο Α π α λ λ ά σ σ ο ν τα ι από το φ όρο ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς τα α κ ίνη τα γ ια το τεκ μ α ρ τό εισ ό δ η μ α : που α π ο κ τά ο φ ο ρ ο λ ο γο ύ μ εν ο ς από την πα ρ α χώ ρ η σ η της χ ρ ή σ η ς της ο ικ ο δ ο μ ή ς, χω ρ ίς α ν τά λ λ α γμ α, στο δ η μ ό σ ιο ή σε ν ο μ ικ ά π ρ ό σ ω π α δη μ ο σ ίο υ δ ικ α ίο υ. Α από πα ρ α χώ ρ η σ η της χρήση ς της ο ικ ο δ ο μ ή ς, χω ρ ίς α ν τά λ λ α γμ α, η οποία χ ρ η σ ιμ ο π ο ιείτ α ι ως κ α το ικ ία, ότα ν αυτή η π α ρ α χώ ρ η σ η γ ίν ετ α ι απο τους γ ο ν είς προς τα τέκνα τους κα ι α ν τίσ τρ ο φ α από τα τέκνα προς τους γο νείς τους. Η α π α λλαγή αυτή α φ ο ρ ά το γονέα που έχει την κ υ ρ ιό τη τα ή την ε π ικ α ρ π ία του α κ ινή το υ και ισ χύει για μια κ α το ικ ία, α ν εξά ρ τη τα από την ε π ιφ ά ν ε ια της. την οποία π α ρ α χω ρ εί χω ρ ίς α ν τά λ λ α γμ α στο τέκ ν ο του π ρ ο κ ειμ ένο υ αυ τό να τη χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ει ως κύ ρ ια ή δ ευ τερ εύ ο υ σ α κ α το ικ ία του. Γο ίδιο ισ χύει και σ την α ν τίθ ετη π ερ ίπ τω σ η, κατά την ο π ο ία η π α ραχώ ρηση γ ίν ετ α ι από το τέκνο που έχει την κ υ ρ ιό τη τα ή την ε π ικ α ρ π ία την κ α το ικ ία ς, την οποία π α ρ α χω ρ εί χω ρ ίς α ν τά λ λ α γμ α σε γο νέα του για να

20 τη χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ει ο)ς κύρια ή ό ευ τερ εύ ο υ σ α κ α το ικ ία του (σ το ν ένα ή κα ι σ το υ ς όύο γ ο ν ε ίς του). J γ ια το τ ε κ μ α ρ τ ό εισ ό ό η μ α από ιό ιο κ α τ ο ίκ η σ η τη ς κ ύ ρ ια ς κ α το ικ ία ς του φ ο ρ ο λ ο γο ύ μ εν ο υ επ ιφ ά νεια ς μ έ χ ρ ι 150 τ.μ.. Η ε π ιφ ά ν ε ια αυτή α υ ςά ν ε ι κ α τ ά 20 τ.μ. για κά θε ένα από τα δύο τέκνα κα ι κα τά 30 τ.μ. για κά θε ένα. μ ετά το δεύ τερ ο, τέκνο που β α ρ ύ ν ει το φ ο ρ ο λ ο γο ύ μ ενο. Η α π α λλαγή α υ τή ς τη ς π ρ ό σ θ ετη ς ε π ιφ ά ν εια ς ισ χύει για τα εισ ο δ ή μ α τ α που αποκτο3νται από τη ν 1η Ια ν ο υ α ρ ίο υ 2001 και μετά. Α ν η ε π ιφ ά ν εια της ιδ ιο κ α τ ο ικ ο ύ μ ενη ς κ ύ ρ ια ς κ α το ικ ία ς ε ίν α ι μ ικ ρ ό τ ε ρ η α π ό 150 τ.μ. ή από το δ ια μ ο ρ φ ο ύ μ εν ο ό ριο της α π α λ λ α σ σ ό μ εν η ς επ ιφ ά ν εια ς, η δια φ ο ρ ά μ έ χ ρ ι τα 150 τ.μ. ή από το δια μ ο ρ φ ο ύ μ εν ο ό ρ ιο της α π α λλ α σ σ ό μ εν α ε π ιφ ά ν ε ια ς, α ν ά λ ο γα με τον α ρ ιθμ ό τω ν πά νω από δύο π α ιδιώ ν του φ ο ρ ο λ ο γο υ μ έν ο υ. λ α μ β ά ν ετ α ι υ πόψ η γ ια α π α λ λ α γ ή μ ια ς μόνο ιδ ιο κ α τ ο ικ ο ύ μ ενα δ ε υ τερ εύ ο υ σ α ς κ α τ ο ικ ία ς. Αν η ιδ ιο κ α τ ο ικ ο ύ μ ενη κύρια ή ό ευτερ εύ ο υ σ α κ α το ικ ία α ν ή κ ει στη σ ύ ςυ γο ή τα τέκνα του φ ο ρ ο λ ο γούμεν ο υ, το α π α λ λ α σ σ ό μ ενο ποσ ό που α ν α λ ο γεί α φ α ιρ ε ίτ α ι από το δικό μας α κ α θ ά ρ ισ το τεκ μ α ρ τό εισ ό δ η μ α από ιδ ιο κ α τ ο ίκ η σ η. Η α π α λλαγή α υ τή ς της π ερ ίπ τω σ η ς εφ α ρ μ ό ζετα ι α ν α λ ό γω ς και για το τεκ μ α ρ τό εισ ό δ η μ α το οποίο α π ο κ το ύ ν ο μ ο γ εν είς ή Έ λ λ η νες μ ό ν ιμ ο ι κ ά τ ο ικ ο ι το υ ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ, από ιδ ιο κ α το ίκ η σ η μ ια ς μόνο κ α το ικ ία ς που β ρ ίσ κ ετα ι σ τη ν Ε λ λάδα. Α π α λ λ ά σ σ ο ν τα ι από το φόρο εισ ο δ ή μ α τ ο ς τα α κ ίνη τα έχουν π α ρ α χω ρ η θ εί ή έχο υν εκ μ ισ θ ω θ εί σε πρόσ ω π α που λ α μ β ά ν ο υ ν σ τεγ α σ τικ ό επίδ ο μ α γ ια τί τα α κ ίνη τα που δ ιέμ εν α ν έπ α θα ν ζη μ ιές κα τά το σ εισ μ ό της 7"" Σ επ τεμ β ρ ίο υ Δε θ ε ω ρ ε ίτ α ι ε ισ ό δ η μ α α π ό α κ ίν η τ α α υ τό που π ρ ο κ ύ π τει από ιδ ιο χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η β ιο μ η χ α ν ο σ τ α σ ίω ν, ω ς κ α ι ο ικ ο δ ο μ ώ ν που β ρ ίσ κ ο ν τ α ι μ έσ α σ ' α γ ρ ο τ ικ ά κ τ ή μ α τ α ή έξω από α υ τ ά, αλλά χρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τα ι για τη δ ιεξ α γω γή τω ν έργω ν της επ ιχ είρ η σ η ς. Κάθε ποσ ό κ α τα β ά λ λ ετα ι πέρα από τα μ ισ θ ώ μ α τα σ τον εκ μ ισ θ ω τή του α κ ινή το υ, για τη μ ίσ θω σ η α κ ινή το υ υ π ό κ ε ιτ α ι σε α υ το τελή φ ο ρ ο λ ο γία.

21 με σ υ ν τελ εσ τή 25% στο κα θαρό ποσ ό που κ α τα β ά λ λ ε τα ι από τον ε ν ο ικ ια σ τή, στο ό ικ α ιο ύ χο εκ μ ισ θω τή Ε1ΣΟΔΗ.ΜΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ- (Γ κατηγορία) Ε ισ ό δ η μ α από κ ινη τές α ς ίε ς είν α ι τα έσ οδα από «κ ινη τά κ εφ ά λ α ια». Ε ίν α ι το εισ ό δ η μ α που π ρ ο κ ύ π τει κά θε χρόνο από την εκ μ ετά λ λ ευ σ η κ εφ α λ α ιο υ χικ ϋ ΐν αγαθώ ν και ειδ ικ ό τερ α, από: ί.μ ε ρ ίσ μ α τ α κ α ι τ ό κ ο υ ς ιδ ρ υ τ ικ ώ ν τ ίτ λ ω ν κ α ι μ ε τ ο χ ώ ν ε λ λ η ν ικ ώ ν α ν ώ ν υ μ ω ν ε τ α ιρ ιώ ν, από τ ό κ ο υ ς ο μ ο λ ο γιό ιν κ α ι χ ρ ε ο γ ρ ά φ ω ν το υ ε λ λ η ν ικ ο ύ δ η μ ο σ ίο υ ή ελ λ η ν ικ ώ ν ν ομικ ώ ν πρ ο σ ώ π ω ν δ η μ ο σ ίο υ δ ικ α ίο υ ή ελλ η ν ικ ώ ν ε π ιχ ειρ ή σ εω ν κάθε είδ ο υ ς, καθώ ς και από α μ ο ιβ ές κ α ι π ο σ ο σ τ ά τω ν δ ιο ικ η τ ικ ώ ν σ υ μ β ο ύ λ ω ν κ α ι τω ν ε κ τό ς το υ μ ισ θ ο ύ αμοιβοόν κ α ι π ο σ ο σ τ ώ ν τ ω ν δ ιε υ θ υ ν τ ώ ν κ α ι δ ια χ ε ιρ ισ τ ώ ν τω ν α ν ω ν ύ μ ο ιν ε τ α ιρ ιώ ν, ϋ.μ ε ρ ίσ μ α τ α κ α ι τό κ ο υ! ιδ ρ υ τ ικ ώ ν τ ίτ λ ω ν κ α ι μ ε το χ ώ ν α λ λ ο δ α π ώ ν α ν ο ιν υ μ ω ν ε τ α ιρ ιώ ν, από τό κ ο υς ομ ο λ ο γιώ ν και χρεο γρ ά φ ω ν α λ λ ο δ α π ώ ν Κ ρατώ ν ή α λ λ ο δ α π ώ ν νο μ ικ ώ ν π ροσ ώ π ω ν ή α λ λ ο δ α π ώ ν ε π ιχ ειρ ή σ εω ν κά θε είδο υ ς. ίϋ.τ ό κ ο υ ς κ ά θ ε τ ίτ λ ο υ εν τ ό κ ο υ τ ο ις μ ε τ ρ η τ ο ίς κ α τά θ εσ η ς ή ε γ γ ύ η σ η ς, κα θώ ς κα ι από κ ά θ ε τ ίτ λ ο χ ρ ε ω σ τ ικ ό εξα σ φ α λ ισ μ έν ο με υ π ο θ ή κ η ή ενέχυ ρ ο ή χω ρ ίς τέτο ια ε ξα σ φ ά λ ισ η, ο οποίο ς δεν π ε ρ ιλ α μ β ά ν ετα ι σ τις πιο πά νω α' κα ι β' περιπ τώ σ ει. ίν.κ έ ρ δ η α π ό α μ ο ιβ α ία κ ε φ ά λ α ια. V.κ έ ρ δ η α ν ώ ν υ μ ω ν ε τ α ιρ ιώ ν τα οποία δια νέμ οντα ι με τη μ ο ρ φ ή μ ε τ ρ η τ ώ ν στο ερ γα το ϋ π α λ λ η λ ικ ό προσ ω π ικ ό τους. ν ί.τ η ν υ π ε ρ α π ό δ ο σ η ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν τω ν μ α θ η μ α τ ικ ώ ν α π ο θ ε μ ά τ ω ν που σ χη μ α τίζ ο ν τα ι με τις δ ια τά ξ εις του Ν.Δ /Ί 970. για α σ φ α λ ίσ εις ζω ής, ν ϋ.τ η δ ια φ ο ρ ά μ ετα ξ ύ του α ν τ ιτ ίμ ο υ τω ν μ ε το χ ώ ν που μ ο ιρ ά ζε τα ι σ το υς μ ετό χο υ ς, σε π ερ ίπ τω σ η διά λ υ σ η α ν ώ ν υμ η ς ε τα ιρ ία ς και του π οσ ού που είχε π ρ α γμ α τικ ά κα τα β λ η θ εί από τους μ ετό χο υ ς για την α π ό κ τη σ η α υ τώ ν των μ ετο χ ω ΐ'. με την προϋ π ό θεσ η ό τι το ποσό α υ τό δεν είχε ε π ισ τρ α φ εί σ' α υ το ύς. ν ίϋ.τ η δ ια φ ο ρ ά μ ε τα ς υ του α ν τ ίτ ιμ ο υ τ ω ν μ έ τ ο χ ω ν καταβάλλεται

22 σ το υ ς μ έτο χ ο υ ς, σε π ερίπ τω σ η αγορας οικ ω ν της μετοχο^ν απο ανοινυμ η ε τα ιρ ία που μ ειώ ν ει ή α π ο σ β ένει το κ εφ ά λ α ιο τη ς. κα ι του π οσ ού που ε ίχ ε π ρ α γμ α τικ ά κ α τα β λ η θ εί από τους μ ετό χους για την α π ό κ τη σ η αυτόιν τω ν μετόχοιν. με την προϋπόθεσ η ότι το ποσό αυ τό 0εν είχε ε π ισ τρ α φ ε ί σ α υ το ύ ς. ίχ.π α ρ ο χ έ ς σε χ ρ ή μ α ή σε ε ίό ο ς ή γ ε ν ικ ά π α ρ ο χ έ ς που μ π ο ρ ε ί να α π ο τ ιμ η θ ο ύ ν χ ρ η μ α τ ικ ά, οι οποίες δό θ η κ α ν από ανδινυμη ελ λ η ν ικ ή ε τα ιρ ία, χ ω ρ ίς νό μ ιμ η ή σ υμ β α τικ ή υ π ο χρέω σ η, προς ό ιευ θ ύ ν ο ν τες ή ε ν τ ετ α λ μ έν ο υ ς σ υ μ β ο ύ λο υ ς ή π ρ ο έδ ρους ή μέλη του δ ιο ικ η τικ ο ύ σ υ μ β ο υ λ ίο υ ή δ ιευ θ υ ν τ ές και γ ενικ ά σε εκ π ρό σ ω π ο υ ς της α ν ώ ν υ μ η ς ε τα ιρ ία ς, με την πρ ο ϋ π ό θεσ η ό τι έχουν β α ρ ύ ν ει τα α π ο τελέσ μ α τα χρ ή σ εω ς της ο ικ εία ς δ ια χ ε ιρ ισ τ ικ ή ς περ ιό δ ο υ. X.τόκους με τους οποίο υ ς π ισ τώ νετα ι ο «λ ο γ α ρ ια σ μ ό ς ν ε ό τ η τ α ς π ρ ο σ ω π ικ ο ύ Ο.Τ.Ε.». Σ η μ ειώ ν ετ α ι ό τι δε θ ε ω ρ ε ίτ α ι ε ισ ό δ η μ α από κ ιν η τ έ ς α ς ίε ς το τω ν τό κ ω ν σ υ ν α λ λ α γμ α τικ ώ ν και γρ α μ μ α τίω ν από εμ π ο ρ ικ ές σ υ ν α λ λ α γ ές, κα θώ ς και των τόκ ω ν από τις π ω λή σ εις εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν με π ίσ τω σ η του τιμ ή μ α το ς, οι ο π ο ίες α π ο δ εδ ειγ μ έν α έγινα ν μ ετα ςύ εμ π ό ρ ω ν. Το εισ ό δ η μ α αυ τής της π ερ ίπ τω σ η ς θ εω ρ είτα ι σαν εισ ό δ η μ α (κ έρ δο ς) α π ό ε μ π ο ρ ικ ές ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις, με την π ρ ο ϋ π ό θ εσ η ότι ο δ ικ α ιο ύ χ ο ς που α π ο κ τά το εισ ό δ η μ α αυτό α σ κ εί σ την Ε λλά δ α εμ π ο ρ ικ ή ε π ιχ ε ίρ η σ η ή π ρ ο κ ειμ ένο υ για α λ λ ο δ α π ό, εφ όσον α υ τός έχει μ όνιμ η ε γκ α τά σ τα σ η σ τη ν Ε λλάδα κα ι οι τό κ ο ι π ρ ο έρ χ ο ν τα ι από ερ γα σ ίες τη ς μ ό ν ιμ η ς εγκ α τά σ τα σ ή ς του. Ε π ίσ η ς, σ η μ ειώ ν ετα ι ό τι δε θ εω ρ είτα ι εισ ό δ η μ α από κ ινη τές α ς ίε ς αλλά εισ ό δ η μ α από ελευ θ έρ ια επ α γγέλμ α τα το ποσ ό τω ν πά σ ης φ ύ σ εω ς (σ υ μ β α τικ ώ ν και υ π ερ η μ ερ ία ς) τόκ ω ν που κ α τα β ά λ λ ο ν τα ι σε α ρ χ ιτέ κ το ν ε ς, μ η χα ν ικ ο ύ ς και το π ο γρ ά φ ο υ ς, λόγω κ α θ υ σ τέρ η σ η ς είσ π ρ α ξ η ς τω ν α μ ο ιβώ ν τους, για τις υ π η ρ εσ ίες που π ρ ο σ έφ ερ α ν από την ά σ κησ η ε λ ευ θ έρ ιο υ επ α γγέλμ α το ς.

23

24 α ς ίε ς. Α πό α υ τό α φ α ιρ είτ α ι κά θε φ όρος, τέλος ή ό ικ α ίω μ α υ π έρ του Δ η μ ο σ ίο υ ή ο π ο ιο υ ό ή π ο τε τρ ίτο υ που βαρύνει το εισ ό δη μ α αυ τό. Σ η μ ειώ ν ετ α ι ό τι. από τα πιο πάνω ποσ ά, άλλα φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ ν τα ι σ το ό ν ο μ α του φ υ σ ικ ο ύ ή ν ο μ ικ ο ύ προσοιπου που τα α π οκτά, σ υ ν α θ ρ ο ιζό μ εν ο με τα ε ισ ο δ ή μ α τ α του από άλλες κ α τη γο ρίες άλλα φ ο ρ ο λ ο γ ο ύ ν τα ι α υ το τελ ώ ς ή α π α λ λ ά σ σ ο ν τα ι από το φόρο και άλλα δεν υ π ά γ ο ν τα ι σε φ ο ρ ο λ ο γ ία σ το ό νομα του δ ικ α ιο ύ χο υ, για τί με την φ ο ρ ο λ ό γη σ η τω ν κερδδιν τη ς Α.Ε. εξα ν τλ ή θ η κ ε η απα ίτη σ η του Δ η μ οσ ίου για πα ρ α π έρ α φ ο ρ ο λ ό γ η σ η τους. Ε ς α ιρ ε τ ικ ώ ς. ε κ π ίπ τ ο υ ν οι κ α τα β α λ λ ό μ εν ο ι τό κ ο ι σε δ α ν ε ιο δ ο τ ικ ο ύ ς φ ο ρ είς, μ έχρι το ύψ ος του σ υ ν ο λ ικ ο ύ α κ α θ ά ρ ισ το υ ε ισ ο δ ή μ α τ ο ς από τόκους. Τ ο π οσ ό που α π ο μ έ ν ε ι α π ο τ ε λ ε ί το κ α θ α ρ ό ε ισ ό δ η μ α α π ό κ ιν η τ έ ς 2.3.Ε1ΣΟΔΗ.\ΐΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Δ κατηγορία) Ε ισ ό δ η μ α από εμ π ο ρ ικ ές ε π ιχ ειρ ή σ ει είν α ι το κ έρ δ ο ς που π ρ ο κ ύ π τει κάθε χρ ό ν ο από την άσ κησ η, α το μ ικ ά ή ετα ιρ ικ ά, μ ια ς ή π ερ ισ σ ό τ ερ ω ν ε μ π ο ρ ικ ώ ν, β ιο μ η χα ν ικ ώ ν, β ιο τεχν ικ ώ ν επ ιχειρ ή σ εω ν ή από την ά σ κησ η ο π ο ιο υ δ ή π ο τε κ ερ δο σ κ ο π ικ ο ύ ή β ιο π ο ρ ισ τικ ο ύ επ α γ γ έλμ α το ς, το ο π οίο, όμω ς, δεν π ερ ιλ α μ β ά ν ετα ι μ ετα ξύ τω ν ελ ευ θ έρ ιω ν επ α γγελ μ ά τω ν. Ε π ίσ η ς, θεω ρ είτα ι σαν εισ ό δ η μ α από εμ π ο ρ ικ ές ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις : ί.το κ έρ δ ο ς από την άσ κησ η ε π ιχ είρ η σ η ς α γο ρ α π ω λ η σ ία ς α κ ινή τω ν, γενικ ά, ε κ τό ς από τις ε π ιχ ειρ ή σ ει που τα κέρδη τους υ π ο λ ο γίζο ν τα ι με τον ειδ ικ ό τρ ό π ο. ϋ.η ω φ έλ εια που π ρ α γμ α το π ο ιείτα ι από ο ρ γα ν ω μ έν η ε π ιχ είρ η σ η πώ λη σ η ς ο ικ ο π έδω ν ή α γροτεμ α χίω ν, τα οποία π ρ ο έρ χο ν τα ι από εδα φ ικ ές εκ τά σ εις της ε π ιχ ε ίρ η σ η ς οι ο π ο ίες β ρ ίσ κ ο ντα ι εντό ς ή εκ τό ς σ χεδ ίο υ π ό λ εω ς Δ ήμου ή Κ ο ιν ό τη τα ς, οι ο π ο ίες χω ρ ίσ τη κ α ν και ρ υ μ ο το μ ή θ η κ α ν. ίϋ.τ α ποσ ά που κα τα β ά λ λ ο ν τα ι με τη μορφή μ ερ ίσ μ α το ς ή α μ ο ιβ ή ς, στα

25 μολ,η το υ ς, απο το υ ς α σ τικ ο ύ ς ή α γρ ο τικ ο ύς σ υν ετα ιρ ισ μ ο ύ ς που π ρ ο β λ ε π ο ν τ α ι από το νόμο. ίν.τ ο κ έρ ό ο ς του δ ικ α ιο ύ χο υ από μ εμονω μένη ή σ υμ π τω μ α τική πρά ξη του με την ο π ο ία όμω ς α υ τό ς απ έβ λ εψ ε σε κέρόος. ν.τ ο κ έρ ό ο ς του δ ικ α ιο ύ χο υ, από μεμονω μένη ή συμπτο^ματική πράξη πώ λ η σ η ς εδ α φ ικ ώ ν εκ τά σ εω ν που β ρ ίσ κ ο νται εκ τό ς σ χεδ ίου π ό λ εω ς. και έχο υ ν ιδ ια ίτ ε ρ α μεγά λ η αξία εφ όσον η πώ ληση γίν ετα ι μέσ α σε δύο χρόνια απ ό την α π ό κ τη σ η τω ν εκτά σ εω ν. ν ί.η ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ικ ή αμοιβή του ομόρρυθμου ετα ίρ ο υ, του μ έλ ους κ ο ιν ω ν ία ς κ λ η ρ ο ν ο μ ικ ο ύ δ ικ α ίο υ, στην οποία υ π ά ρ χει και α ν ή λ ικ ο ς, κα θώ ς κα ι του ε τα ίρ ο υ δ ια χ ε ιρ ισ τ ή, της ετα ιρ ία ς π ερ ιο ρ ισ μ ένη ς ευ θύ ν η, στηλ οποία μ ε τέ χ ε ι. ν ϋ.ο μ ισ θ ό ς που κ α τα β ά λ λ ετα ι στα μέλη Δ ιο ικ η τικ ο ύ Σ υ μ β ο υ λίο υ Α.Ε.. για τις υ π η ρ ε σ ίες που π α ρ έχουν με βάση ειδική σ ύμβασ η μ ίσ θω σ η ς ερ γα σ ία ς ή εν τ ο λ ή ς, εφ ό σ ο ν, κα τά το χρόνο πα ροχή ς τω ν υ π η ρ εσ ιώ ν τους τα μέλη αυτά είν α ι α σ φ α λ ισ μ έν ο ι σε οπο ιο νό ή π ο τε. εκτός του Ι.Κ.Α.. α σ φ α λ ισ τικ ό φ ο ρ έα. ν ίϋ.τ α κ έρ δη από πα ρ επ ό μ ενες εργα σ ίες της επ ιχ είρ η σ η ς, εφ όσον ε ν ε ρ γ ο ύ ν τα ι από αυτή π α ράλληλα με την κύρια δρ α σ τη ρ ιό τη τα της ίχ.η α υ τό μ α τη υ π ερ τίμ η σ η του πά γιου κεφ α λ α ίο υ που χρ η σ ιμ ο π ο ιεί η ε π ιχ είρ η σ η, κα θώ ς και αυτή που δεν π ρ α γμ α το π ο ιή θ η κ ε α λλά έχει π ερ ιλ η φ θ εί σ τη ν απογραφή. χ.ο ι τό κ ο ι από σ υ ν α λ λ α γμ α τικ ές και γ ρ α μ μ ά τια από εμ π ο ρ ικ ές σ υ ν α λ λ α γ ές, κα θώ ς και οι τόκ οι από π ω λ ή σ εις. με π ίσ τω σ η, εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν, μ ετα ξύ εμ π ό ρ ω ν, και οι τόκοι υ π ερημερία ς που πρ ο κ ύπ το υν ή γενικ ώ ς οι τό κ ο ι που ε π ιδ ικ ά ζ ο ν τα ι γι' α υτήν την π ερ ίπ τω σ η : Προσδιορισμός του οκαθύριστου και καθαρού εισοδήματος 1. Ως α κ α θ ά ρ ισ το εισ ό δη μ α λ α μ β ά ν ετα ι το σ ύνολο τω ν α κ α θ ά ρ ισ τω ν εσ όδω ν της ε π ιχ είρ η σ η ς από τις κάθε είδ ο υ ς εμ π ο ρ ικ ές σ υ ν α λ λ α γές της. 2. Το κα θαρό εισ ό δη μ α (κ έρ δο ς) των εμ π ο ρ ικ ώ ν ε π ιχ ειρ ή σ εω ν υ π ο λ ο γίζετα ι

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠ Ο Σ Β Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Δ ΙΑ Τ Ρ ΙΒ Η Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Σ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Σ Η Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

«ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» "Α ΓΡ Ο Χ Η Μ Β ΙΑ fcat ε Τ Ο /Κ 7 Π Κ Κ Α Λ Λ Ι Ρ Γ TCX'

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο

Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΤΜ Η Μ Α Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ fr Λεοντάρη

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο

Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΤΜ Η Μ Α Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ fr Λεοντάρη

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ."

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ. ΤΕΧΝΟΛΟηΚΟ EKIIAIAEVTIKO 1ΑΡΥΛ1Α KABA.VVL LXOAH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΤηΉ Α Κ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ; Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΛ." ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ι>πΐ)ρληθείοα crtov

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 Ένα παντρεμένο ζευγάρι, χωρίς παιδιά, είχε για το έτος 2016 τα ακόλουθα oικονομικά στοιχεία: Α. Ο σύζυγος Ο καθαρός μισθός του πρό φόρων είναι : 8.000 Ο φόρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016

Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016 Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣΕΠ Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 Θέμα : «Το νέο Φορολογικό & Ασφαλιστικό τοπίο Οι τελευταίες εξελίξεις» Ποιοι είμαστε Το «παλιό» Γραφείο Foroline!!!

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ Π ΙΝ Α Κ Α Σ Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΣΕΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Μ ΕΒΓΑΛ 1.1 Ιστορικό της ΜΕΒΓΑΛ...4 1.2 Ο νομασία-γενικά στοιχεία της Ε ταιρείας... 5 Πίνακας 1 Οι 30 μεγαλύτερες βιομηχανίες

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) Φορολογία Φυσικών Προσώπων

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) Φορολογία Φυσικών Προσώπων Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/94) Φορολογία Φυσικών Προσώπων Ν.2238/1994 Άρθρο 9 Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Κλιμάκιο Φορολογικός Φόρος Σύνολο Σύνολο Εισοδήματος Συντελεστής Κλιμακίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα, ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.»

«ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.» Τ.Ε.Ι. Κ Α Β Α Α Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ Μ Η Μ Λ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΚ/1Α ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΚΕΡΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα 26/5/2008. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αθήνα 26/5/2008. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν δελτίο η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει μια αξιόπιστη και εύχρηστη πηγή στατιστικής πληροφόρησης για τα οικονομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα