Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) )

2

3 Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) )

4 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή Εί, Λέ. Δί Π. Θάς Ηίς Δής, Εός Π.Ε. Μί Μά, Φός Ιί Αύ, Λάς ΚΡΙΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Α. Ν. Σί-Χί, Κή Α.Π.Θ. Κίς Πέ, Σός Σύς Εή Χίς, Εός Π.Ε. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Λή Βύ, Εάς Σάς

5 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εέ Λί, Φός ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Πές Μής, Σύς Π. Ιύ Χής Πίς, Σύς Π. Ι. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Dr Αή Κά- Κύ, Μό Πάς Πύ Ιύ ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αέ Κέ, άς ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ACCESS Γές Τές Α.Ε.

6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ Οά ίς Ιύ Εής Πής Πή: Πί Μί, Εός Eέ: Δύ Πώ, Εός Εός ύς: Βίς Κές, Σύς Α Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ Υύ έ: Μί Γύ, M.Ed. Εής Αής Τή ή: Κίς Γής, Δ. Πής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) )

8 Γ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Εέ / Κί Πά : «Αό ά ώ ή έ ώ έ» ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Δής Βάς Οός Κής Α.Π.Θ Πός Πύ Ιύ Πά µ ί: «Σή έ ί ή ύ ύ ύ µ ά ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ Δ- µό Nί» Εµός Υύς Έ Γώς Τύς Σύς Πύ Ι-

9 ύ Αής Εός Υύς Έ Γώς Οόµ Σύς Πύ Ιύ Έ µύµ 75% ό Εϊό Κό Τί 25% ό ύς ός. Πέ Χά ς Εάς «Γί Εά» Γί Ε Δύ, Οός Εός Δώ Βί, Έ Δ, Αή 2005

10

11 ά ί Π ά [] ό (ά) άς ί [] ό (ίς) Γ ά έ ί, έ ό ή ά ά ώ, ή ί ί. Σής ί ί έ ί, έ ώ έ ή ί έ ή. ά Λέ ό ές ός ί άς ίς ς ύς, ό ί άς ύς ί. Μί - 5 / 312

12 ί ά ί ί ά ς Ρίς. Τ έ. Η Ρί ύ. -ί- ύ, ύ ή (ί, έ) ί ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ά ί ή έ ά ς ίς, ό ς ές ές. -ά- 6 / 312

13 άς άς άς [] ό (ά) Ο άς ί έ ά, έ ό ί ί ά ά ά. Σ ά ά ί ές ά ά ς. Ο άς ς ίς ί ί ό ά. Πά ά ό ύ ά ή ά άς ές. Σ ϊή ά ές ύ ύ ά ά άς. ά-ς - Πύ ύ ά ά; 7 / 312

14 ός ό ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Σή ί ς Αάς ά ύ ό ή, ή ή ό ό. ός -ό--ς ί [] ό (ίς) άς ό [] ό (ό) άς ό [] ό (ό) 8 / 312

15 ό άς Τ ό ί έ ά ί ύ ά ά ά ά. -ό- ώ έ [] ό (έ) άς άς [] ό (ά) Ό ά ά ύ ύ, ό ί άς. Ό ό ίς ίς ώ, ί άς, ό έ ή ά, ά ύ. Η Αά ά ής ά ά ς 9 /

16 άς ώ ά [] ό (ές) ώ 10 / 313 ώ. Αά ς ίς ά ς ές ύ έ έ ά ές ίς ά, ό. Τά, ός, ό ύ ίς ί έ ά ό Αή. ό ά-ς ώ ή (ά, ώ) Ό ώς ά, άς ά. Ό ά ώ, ί άς. Ο Κώς ή

17 ώ ό έ ί ό ό ί ώ. Ό ώς, ώς ύ, ώς ές. «Τ ύ ί ό,ά!» ί Κώς. Ό ύ ί ά έ ύ. ά, ά -ώ- ό [] ό (ά) Τ ό ί έ έ ό έ ό ά- ά, ός ά, ά ύ. ής --ό 11 / 313

18 ά / 313 ά [] ό (ά) Τ ά ί ί ά ό ώ. Εί ύ έ ύ ύ, ά ά ά ά άς. ϊή ά Ό άς ά ή ά, ίς άς ά ό ή. Ό άς ά, ύς ή. -ά- [] ό Τ ί έ έ ί ά ά ά, έ ή έ ί ί

19 ί ό. -Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί ή (έ, ά) Ό ίς ά, ί ά ό. «Ξές έ Αά; Έ Ρί» ί Εέ Νί. «Α, έ! Έ ύ 10 ώ 1 ό ί, ίς ά άς έ- ί 1 ώ» ί ί 13 / 313

20 ί άς 14 / Μί. Τ ά. «Εί έ ώ ς ίς» ί ίς Τάς. Κά ύ. «Πώς ές άς ί;» ί Αά Νί. Τ έ άς; -ί- άς [] ό (ά) Ό ές άς ά, ές ά ί ά ό. Η Αά έ άς ή. Ζί ά ά έ ύ ό. ά-ς ός [], [] ό

21 ός ύ (ί) ί ί [] ό Ό ίς ί ά, ίς ώς ίς ός άς ί ύς - ς. Πί έ ό ί ά ί. έ, ί -ί- - Πή! Η έ έ ό ό. ύ, ύ ή (ί, έ) Ό ύς ά, ίς ή ίς. Ό 15 / 314

22 ύ ί 16 / 314 ύ, ί ά ύ άς ά. Ο Κώς ύ ύ, έ ώ. -ύ- ί [] ό (ά) Πί έ έ ό ό ή έ ό ί. Πί έ ή ό ά. Ο ί, ά ές ί ί. Ο ίς ί ός ά ά. Τ ά ί ά ή ά, έ ό ώ ύς άς ή ό, έ ό ώ

23 ί ί ά ί. Μές ές ί έ ό έ. ά -ί ίς [], [] ό (ί) ί ή ά [] ό (ές ές) ί ός [] ό (ό) ί ί ή (έ, ί) Ό ίς ός ή ά ά, ί έ ί άς ά ώ. 17 / 314

24 ί ί Σή Κώς Αά έ ό. Ό ίς ά, ό έ ί ί ί. Λέ ό ά ώ ί ί ό. Αό έ ό ίς ί ά ί ί ός. Πί έ ό ί έ ί ή έ ή ά, ί ά ά. (Λέ ίς). Ό ς έ ί ός ύ, ς έ ός ί ό. ί ί- 18 / 314

25 ίς ί ίς [], ί [] ό (ίς, ίς) ί ύ, ύ ή (ί, έ) Ό ύς ά, ς ά ό ό ς άς. ώ ώ ές -ύ- ί ή (ή, ά) Ό ίς ά, άς έ ές ά. Ο Κώς ή ί ά ά. Ό ίς ά, άς. Ο ύς Γάς ή 19 / 314

26 ί ί 20 / 315 ύ ί. Η ί Μί ή ή ί ή ά ς. «Πά ή ό ό ώ!» ώ ές ύς Μάς ά. Φύ! Ό ί ά έ, ύ ά ά ό, έ. ί- Πό έ ό άς ς ή ό ; Πό έ ό ί ί ς ί; Πό έ ό ί ά ό;

27 ί ί ί [] ό (ί) Τ ά ύς ί ά ί ύ ά. Μ ί ί. Πί ί ί ίς άς ς ίς ά ά ύ ό ς. Τ ό ί έ ό ί ί ά. Η Ρί ί ύ ά, ί έ ό ά ς. -ί // 315

28 άς έ άς, ά, ά ί (άς, άς, ά) ί ά ή (ά, ά) έ έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ί ή έ έ έ έ ί ά. Πές ές ά ό έ, ός έ έ ό. ί, ύ Ό άς ά ά, άς 22 / 315

29 έ ά έ. -έ- ά [] ό Ό ά ά, ά ύ ς ς άς ά ώ ς ί ίή ς ά. ό ά --ά- ά [] ό (άς) Η ά ί έ ές ύ ς ό 23 /

30 ά ύ ά έ ό. -ά- ώ ς ά [] ό (ά) Τ ά ί ά ί ό άς ί. -ά- έ [] ό (ές) Πά έ άς ά ώ ή. -έ- Δς άς, έ ύ ή (ά, 24 / 316

31 ύ ά έ) Ό ύς ά, ί ί ώ ώ ίς ίς ά έ ώ ί ί. Σς Ούς ώς ά ώ ς άς. -ύ- ά [] ό ύ ά [] ό 25 / 316

32 ά ός (ά) Τ ά ί ές ίς ός άς. ές --ά- ό [] ό (ό) Πό έ ί ά ίς ές. -ό-- ός, ά, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, ά ό ύ ό. Ο ύς Μάς έ ί έ ές. Τ ί ί ό. Κά ί ό, 26 / 316

33 ός ό ά έ ί ά ά. «Αό ή ό ς ί. Τώ ά ύ» ί Αά Εέ. ύς, ές Ό ά ώ, ί ό. -ός ί ώ ή (ά, ώ) ός ό [] ό (ό/ά) Τ ό ί έ ό ύ ύ. Τ ά ώ ά ό ύ ς ό 27 / 316

34 ό ές ό ύ. - ύ ά [] ό (άς) Πάς ά ά ώ ύ ς, ό ά ά ς. ά- άς, ά, ά ί (ά, άς, ά) Λέ ό ά ί ά, ό ί ά ή άς. άς -ά--ς ές, έ, 28 /

35 έ ή έ ί (έ, ές, έ) «Ο Κώς ί έ ί» ί ά ύ Γά. Εί ύ ές. -έ--ς - Α ά - ό ές, έ ά;... ή [] ό (ή) Σ ή ύ ά ά ή ές ώ ύ. Ο ύς Γάς ή ή 29 / 317

36 ή ύ 30 / 317 ύ ές. --ή-- έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ά. Μ ό έ ό. -έ- ύ [] ό (ύ) Σ έ ύ ά ό ί έ ς ής ός ί ώς άς. Πύ έ ά έ έ ύ ό ύ ό. έ

37 ί ί --ύ- ί [] ό (ά) Τ ί ί έ ά ύ-. Σής ό ί. Τ ί Κώς ά ά ύ. Πά έ ά ί ύ ή έ. Η Αά έ ί, ό ά ς έ Ρί. Έ ώ ς. -ί Α ές άς έ Ρί ά, ά έ ό ς ές 31 / 317

38 ός ό ώ, ώ, ί, ί, ύ, ά, ώ, ί, ώ ός [] ό Ό ί ό ή ς ά ός, ό ά ό ά ά ίς ό. ί --ός ό [] ό Τ ό ί έ ά ά ύ, ί ή ό ά ί έ ή ή ίς. Τ ό ί έ ά 32 / 317

39 ό ό ί ή ά ός ή ί ά ύ ύ έ ς ές. -ό - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ίς) Πί ύ ώς ύ ά Αί Εά Βά ύ ό ό ώ. --ί- ό [] ό (ό) 33 /

40 ό έ 34 / 318 Τ ό ί έ ύ ύ ώ ό ό ς έ έ ς. Τ ύ άς ίς. --ό- ύ ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ό ώ ά ό ώ ό ά. -ά- ί [] ό

41 ί ώς (ί) Τ ί ί έ ό, ής, ί ά ό ά ί ώς άς. ί ά Ο ύς Δής έ ί ί ώς. ---ί- Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή ώς [] ό (ώς) ί 35 / 318

42 ό ά ό [] ό (ός) Τς ός ς άς έ ί ί ύ ά ό. -ό- ύ ύ, ύ ή (ά, έ) Ό ές άς ί ί ύ, ά ύ ς ά ί ό. Η ί Κί ί έ ί Σά. -ύ- Δς άς ά ί 36 / 318

43 ά ά Ό ά ί ά, ί ά έ ά ά. Η Αά ί ά ό ά ς, ά ά ς ής. Τ ί ή ή ά ά. Ό ά ί ά ά ά, ί έ ό ύ έ ό ή ά ές. Η Αά έ ά ς ά ί έ. ά ά- - Λέ ά. 37 / 318

44 ά άς 38 / 318 Η ύ ί ά ά ά ά ό ά. ά [] ό (ά) Τ ά ί ί έ ή ύ ά, ώ ί. --ά- άς [] ό (ά) Ο άς ί έ ί ύ ά ί ή έ ί ά ά. Μί

45 άς ύ ά ί ά ές ύς ς ώς. Η ά ή ό ς ές ς ί ά, ά έ ά ς ό. --ά-ς ύ [] ό (ύς) Η ύ ί έ ό ύ ό ύ ά ί ά ί ς ίς. --ύ- ύ //

46 άς ά άς [] ό (άς) Ο άς ί ός ά Θί Λί ί. Τ ύ έ ά. ές -άς ά [] ό (άς) Η ά ί έ ί ά ό έ ύ άς. Έ ό ύ ά ή. Λέ ό άς ά ά, ό ά ς άί. ά- ό ά [] ό (ώ) 40 / 319

47 ά ύ Μ ά ό ώ,ό έ ύ ύ. Τ ά ί ό έ ής ύ ή ά. ά-- ύ [] ό (ύ) Τ ύ ά ό ς ό, ό ά, έ ή ά ή. -ύ- ύ 41 / 319

48 ύς ά ύς [] ό (ύς) Ο ύς ί ές ά ή ς άς. -ύς έ ά [] ό (άς) Κάς ί ά, ό ύς έ ό ή έ ό. Ό ά ό ό, ά ί ή ί ά. Ό ές ός ά ό ό, ί άς. -ά-- 42 / 319

49 άς ί Ο ές έ ύ ύ ί. Μίς ς ς ί; άς [], [] ό (άς, άς) ά ί [] ό (ίς) Ό ίς ί ί, άς ό ά ά ά. Π ύ ί Μί ά ί ά ή άά ς. Ό ίς ί έ 43 / 319

50 ί ί ό ή έ ί, ς ό ές έ. Ό ώ έ, έ ό έ ά. ---ί- έ έ ή (ά, ί) ί ί ή (έ, ί) Ό ίς ά, ίς ύ ό ό, έ. «Κώ, ίς ά ί, ί ί» ί 44 /

51 ί ά ύς Γάς. έ ---ί- ά [] ό (άς) Η ά ί έ ό ό ά, έ - ό ύ ά ά. «Ξές ύ ί ά Κό;» ώ Μ-Γώς έ ό. ύ -ά- 45 / 320

52 ή ά ή [] ό (ές) ά ός [], [] ό (ί) ά ά, ά ή (ή, ά) Ό έ ά ά ά, ά ά άς ός. Η ά Κώ έ έ ά ά ά, ά Ό έ ές ά ά, ί ό ά ϊό ά. Η Κά ά ές ά. Έ 46 / 320

53 ά ά ά ή ύ. Σ ϊή ά ά ί ί ά ύ, άς, άς ά. -ά- ά [] ό (ί) Ό ί έ ά ί έ «ό», ά ί ό ή έ ή άς ί ί ς ώς ί ώ. Η Εέ ί ά ό ά: ώ ί ί 47 / 320

54 άς έ 48 / 320 ύ. -ά-- άς [] ό (ά) Σ ά έ Θός Αά Εύ ή. Εί έ έ ές ί ά ό ί ά ά άό ς. ό Πά έ έ ό ές. Ό ά ί έ, ί ύ ό-. -ά--ς έ ή (έ, ώ) Η Αά ή ί ό Ρί

55 έ ί ά. Δ ό, ύ. Ο Κώς έ Νί ό ς άς ό. Νί ό Νίς ί άς ός. Ο Ί έ ά ό ός έ ά ί Μά. Τ ό. ύ --έ-- ί ί, ί ή (έ, ώ) Η ά ό ί ί ά ά ά ί ή. 49 / 321

56 ί ί Ό άς ί ά ό, ή ά. Ό άς έ ά ός ής, έ ά. Ό άς ά ς ός ός ό, ά έ ύ ό ά ά. Εί ός. --ί- ά [] ό (ός) ί ί ή (έ, ί) Ό ίς ά, 50 / 321

57 ί ά άς ς ές ές έ ές. Τ ί ά ά ά ά ί ές. ---ί- ής [], [] ό (ές, ίς) ί ά [] ό 51 / 321

58 ά------ό (ά) Αό ά ς ίς ί ς ή. Τ ά έ ά, έ- ές έ ή ί. Πά έ ί ί ί ές ς. Κά ά ί ό ύ ς ί ς ύ ύ. ύ ά-- ί ό [] ό (ό) ά 52 / 321

59 ί ώ ί [] ό (ής) ύ ύ ή (ή, ώ) Ό ί ό ά, άς ύς, ί έ άς. Ο άς Νί ή ό ά, ί ή ύ ύ. Η ίή ή ό. --ύ- ώ ά ή (ά, έ) Ό άς, άς ό ό 53 / 321

60 ώ ά 54 / ά ί ά. Ο Κώς ά Αά ή ή άό. Ό άς έ «Εώ», άς «Πώ». ---ώ ά ί «Θ έ ά ά» ί Αά Εέ. Λί ά. ά «Κ ί ά ύ, ί Αέ;» ώ ές Κώς. Τ ί ά, έ; --ά-

61 ύ--ώ ύ [] ό (ής) ώ ώ, ύ ή (ύ, ή) Αό ό ές ή ί ί Δή, ίς έ ί ς άς ί. Πς άς ί ό ά ύ ά ά. Ό ίς ά, ές ά έ. Η Εέ ί ύ έ ά 55 / 322

62 ώ ί 56 / 322 ς, ό ά ά. ύ ----ώ Α ές άς έ ί ί Δή, ά έ ό ς ές ή, ός, ί, ές, ά, ή, ή ί ή (έ, ί) Ό ίς ά, άς άς ά έ. Ο Κώς έ έ ό ύ ί ί ύ. --ί-

63 ί άς ί [] ό (ίς) Η ί ί ά ς άς ί ί ά έ ής ά. ά, ά ός --ί- ί ί «Ά ή ί ί ά ί» ί ίς Τάς. Λί ό έ. --ί- άς, ά, ά ί (ά, άς, 57/ 322

64 άς άς 58 / 322 ά) Ο ές έ ί άς ύ ς, ή ί ί ί ά ά ί ό. Ο Κώς ή ό ώ ύς ά ς ός ί ά. -ά--ς άς, ά, ά ί (ά, άς, ά) Ό άς ί άς,

65 άς ά ί ός, έ ά ά ί ά ς άς. Κά ά ά. -ά--ς ώ, ύ ή (έ, ή) Ό ίς ά ή ά, έ ί ί ς. Η Αά έ ήά ς ί ό. «Θ ί έ Ρί» έ ά ς. ---ώ ά ί ί 59 /

66 ί ύ ί ή (έ, ί) «Πέ ί ά!» ώ Αά Νί. Κά ά! Τ ί ί Αέ ί ί ά, ά ύ. ---ί- άς [], ύ [] ό (άς, ύς) ύ ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί ές ίς ά ή ύ ά 60 / 323

67 ύ ύ ά ά ώ ς. «Η Χά ά ά» ί έ ύ ς Αάς. Ο ύς άς ί ύ άς ώ. Λέ ς ύς ίς. Ό άς ί ύ ός, έ ό έ έ ά, ί ί ή ό ύ. --ύ- ύ 61 / 323

68 ύ ά ύς ύ ά άς ί ά ό ά ύς ί άς ό 62 / 324 ός

69 ί άς - ί [] ό (ίς) άς άς, ά, ά ί (ά, άς, ά) Ό ά ί ά, ί ς ός ό ί. Τ ά ή ό ί ά. Πά έ ό ά ς ός. Ο ές ί ά. ός Ό άς ί άς, ί, ά ίς. -ά--ς 63 / 323

70 άς άς ή (ό, ή) άς ά [] ό (ά) Τ ά ί ό ί, ό ή ί ί ί ύ ί ώς ά ύ ς. ύ ---ά- ά [] ό (ές) άς άς, ά, ά ί (ά, άς, ά) 64 / 323

71 άς ά Ό άς ή ά ί ά, ί έ ς ί έ. Η Αά ό έ ά έ ά ώ. ίς, ής Ό άς ί άς, ί άς ί ύ ά. ίς, ός Ο Νίς ύ Κώς ή ά ά. «Τ ές ί ές!», έ. Τ ί ά. -ά--ς ά ί 65 / 323

72 ά έ 66 / «Πέ ές ά ά άς ί ό ί ά ς ής» ί ί Μί Αά. Λί ά. ά --ά- ώ ά ή (ά, ή) Ό άς, ύς ήά. Σά ά άς ί ές ή ές. ώ ---ώ έ ί «Πί ί ά

73 έ ά έ ά ύ ά ς!» ώ ύς Μάς ά. Λί έ. --έ- έ ή (έ, ώ) ά ά [] ό (ά) Ό ές ά, ί ές, ί ά ίς έ ή ί ά ί ί. Ό ός άς ά ά, ς ό έ 67 / 325

74 ά έ ά έ ή ά. Δή έ. Ο ύς Μάς έ ά ί Μί ό ά ί ή. Ό έ. -ά-- έ ύ, ύ ή (έ, ύ) Ό ά ός ές ά έ ί ά ά, ά ή ς έ. Ο ές έ ό ύ ί έ ά ά ό 68 / 325

75 έ ά ί Μά. «Μά, ώ έ ς ά ί ά. Μ έ Αά» ί Κώς. Μ έ Αά ά. --ύ- ά [] ό (άς) Η ά ί έ ό έ ά ί ά ώ. -ά-- 69 / 325

76 ή ώ 70 / 325 ή [] ό (ής) ώ ώ ή (ή, ή) Ό ίς ά, άς ή ή. Η Αά ύ ώς ύς Μάς ά ς ίς. Πύ. Ο Κώς ή ό ά ί ά ά ί Μά. Τ ά. Ό ίς ά, ς ά ά. Τ άς ή. ή ---ώ

77 ώ ώ ώ ά, έ ή (ά, ή) Ό άς ά, ής ί ί ίς έ ό. Τ ής έ. Ο Κώς ά ί ό ή ί ά. «Δ έ ά ώ ί!» ί ά Αά. Ν ί ς άές ς. --ώ 71 /

78 ά ώ ά ή (ύ, ά) Σ ί έ ί Κί ί ύ ί ό ό έ ς ές. Ή έ ί ς ές. ύ ---ά- ώ, ύ ή (ώ, ή) Ό ίς ά ές ά, ές ή. Η Εέ ώ έ ς 72 / 326

79 ώ έ ί έ ύ. έ, ί ώ ---ώ ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Ό ά ί ό, έ ά έ ώ. Ο ό ά ά ύ. ός --ός έ [] ό (ές) Η έ ς ί ί ς. Μ ίς ί. Μ ίς ά έ. ά -έ- 73 / 326

80 έ ώ 74 / 326 έ [] ό (άς) Σ Εά ά έ ά ή ή ς 28ς Οί 1940 ς 25ς Μί έ-- ό [] ό Τ ό ί ός έ ά έ ώ. Ό, έ ς ί ό. ό, έ --ό ή [] ό (ής) ώ ώ, ύ ή

81 ώ ώ (ή, ή) Ό ί, ά ό ά ά. Ο Κώς ή, ό Νίς ό έ ό ώ. Μύ ώ έ ή ά ώ ί ά ί. ---ώ ά [] ό (ές) ώ ώ, έ ή (ό, ή) Ό ίς ά ί ές, άς 75 / 326

82 ώ ά ίς άς ί ύ. Η Αά έ έ ά ό ς ά έ ί ά. ---ώ ά [] ό (ί) ά ά ή (ά, ά) Ό ές ή έ ά ί, ή ά ό ό ί. Ό ί ώ ύ ά, ή ί 76 / 326

83 ά ά ό ά ά ς άς. ά Τ ά ί ά ύ, ί ώς ί ός. Έ ός ί ύ ς ά. -ά- ά ά [] ό ά ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ά ά ς έ, ά ώς ί. Εί ίς άς ί ίς ς ίς. 77 / 326

84 ά ί ά- 78 / 327 ί [] ό» Τ ί ή ί ό ά. -ί - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ί [] ό (ίς) Η ί ί ί ή έ ό ί ς

85 ί ί ής ύ. Ν ί ί: «Ός ά, ά». Τ έ ; --ί- ό [] ό Τ ό ί ός ά ώ. ό, έ ί, ώ -ό ί [] ό (ίς) Ο άς έ ά έ ς ίς ώ ά έ ς ί. Εέ ά ί ό ές ά. ί Ο Κώς 79 / 327

86 ί ά ί ώ ά έ ά. Δ ί έ. --ί- ά, ή (ί, ά) Ό άς ά, ίς ά ά ά. Ο άς ί ύ Γά ύ ί ή ά. Η Ρί ά ά ά Αά ί ό. Εί. Πς ές ίς ές. 80 / 327

87 ά ά Ο ί Ο ές ά ά ς ός. ί ---ά- ής [], ά [] ό (ές, άς) ά ά [] ό» Πά άς, ό ές ή ή έά. Τό έ ί ά ί ώς ύς. ά- ά 81 /

88 ώ ί - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. ώ, ύ, ό ί (ός, ύς, ό) ί ί, ί ή (ά, ί) Ο Κώς ί ί ύ ά. Τ ί ή ώ ώ ί. ά --ί- 82 / 328

89 ί ί ί ή (ά, ί) Ό ίς ά, άς ή ό. H ί Μί ά ό ά ά. ά --ί- 83 / 328

90 έ ή ά άς ώ ά ά ό ά ές έ ύ ό ά ά ά 84 / 328

91 ά ί ά [] ό (άς) Η ά ί έ ά ό έ άς ύς ά ό ί. ά- Πά [] ό) Τ Πά ί ά Αά Χύ. Κά Πά έ Κώ ί ό ί Αέ. Εί ά ό ά ή ί ύ. Πά- ί [] ό) (ίς) 85 / 328

92 ί ά 86 / 328 Η ί ί έ ό ό έ ύ ό ύς ύς ά ά ς. --ί- έ ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ί ά ό ύ ς ί ύ ύ έ. -ά-

93 ά ά ά [] ό (ά) Κά ί έ έ ά. Εί ί ή ή ά ά ί ά ό ά. -ά- ά [] ό (άς) Η ά ί ές ός ός ώ ά ό. Η ύ ς έ - ό έ ώ ό ίς, ό έ ί ί. Σ ά έ ύ ές άς. Η Αά ώ ά, ό- ί ά. Εί 87 / 328

94 ά ί ές ές ές άς. Ο ς -ά- ά ά [] ό (ά) ά ές [] ό (ές) άς ί [] ό (ίς) Η ί ί έ ό ύ ύ ί 88 /

95 ί ά ύ ό έ ή ά ό ς. --ί- ά [] ό (ές) Η ά ί ά ώ ή ώ, ό ά. ---ά ά [] ό Τ ά ί έ ά. Ο ής ά ά έ ά ής ά 89 / 330

96 ά ί ά ώς ά έ. --ά - Ξέ έ. Δ έ ό ό. ί [] ό (ί) Τ ί ί ί ί ός ό. Μ ό ίς ί ώς έ ό. 90 / 330

97 ί ύ Τ ί ί ά ύ ός έ. -ί- άς [] ό (ά) Ο άς ς άς ί ό ί ς. Ο ός Ο άς ώ ί ά ές ς. Ο ό Ό ά, Κώς ί ά, ί ί ώ. ά-ς ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ά 91 / 330

98 ύ ώ 92 / 330 ές ύ ς. Μ ύ άς ά, ό άς. -ύ- ί [] ό (ίς) Η Εά ί ί ς, ώ ή ύ. -ί- ώ ά, έ ή (ά, ή) Ό άς ά, ές ό. Η Αά ά

99 ώ ώ ά ύ ό, ί έ. Ό άς ί έ, ές έ. Ό έ ί ά ά, έ ά ί. -ώ ά [] ό (ώ) Πά ά ύ ς ά. ά-- ί ώ ή (ά, ώ) άς ύ ή (έ, ά) 93 /

100 ύ ός Ό ύς ά, άς άς. «Σς ώ ά ά ύ ς» ί ά. «Ας ά ί ύ ό ά ί ά!» ί ύς Γάς ς άς. Έ ά. ύ- ί ή (ά, ύ) ύς άς [] ό (ά) ύς ός, ή, ό ί (ί, ές, 94 / 331

101 ός ά ά) ύς ύς, ά, ύ ί (ί, ές, ά) Ές ύς άς έ ύ ό άς ό, έ έ ά ί ύς. Ο ός ύς Ο ίς Αές ί ός ά έ ά ί. Μ ό άς έ ά ό ίς. Δ έ ό έ ύ ύ ί; Ο ί ί -ύς ά [] ό 95 / 331

102 ά έ (άς) Η ά ί έ ά ά ς έ ά, ί ί ύ ύ έ ά. Η ά ς Θίς ί ά ά Εά. Ο άς --ά- έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ίς ύ έ ί ύ ύ ά ί. Πέ έ ύ ά ά 96 / 331

103 έ ός ά ή, ός ί. έ-- ό [] ό (ό) ός ός [] ό (ό) ός ός, ή, ό ί (ί, ές, ά) Πό έ ά ά, ί ά ό ό 97 / 331

104 ός ί 98 / ί. ( ό) Ο ί ύ ά ό ύ ό ί. Σς ός έ ύ ί. -ός ό ί ή (έ, ά) Ό άς ί,. Πά ώ ί, ό έ άς ά ά. Ο ές έ ά ό ώ άς ύ. Βή ός ά έ. -ί-

105 έ ί ές, έ, έ ή (έ, ές, έ) ί ός [], ά [] ό (ί, ές) Η ί Μί ί ά ά ό ς ό ί. Δή έ έ ί Γά, ά ς. --ός - Ο ός ά ί έ ά. ί ή (έ, ί) Ό ίς ά, 99 / 332

106 ί ώ άς ί ώ. Ο Κώς ή ό Αά ί έ ί ό. ί- ί [] ό ώ ές, έ, έ ή (έ, ές, έ) ώ ώ ά ή (ί, ά) Ό άς, ές ς ά. Ο Κώς Αά ί 100 / 332

107 ώ ά ά ί, ί ί ά ί ό ί. Ή έ, ός ύ ί έ ές. -ώ ώς ώ ί [] ό Ό ές ί, ές άς ά ύ ά, ίς ά. Η ί Μί έ- ά ί ί ά ό ά. ί ί- - Η έ έ ό ό. ά ή (ί, ά) 101 / 332

108 ά ά «Μ ί ά ί Μά! Μ ή ή!» ί Αά έ. Μ ό. Ο Νίς ό ά Αά ί ώ! Τς ά ί ίς έ ά. «Αά ά άς ά» ί ί Μί. Σά άς. Λέ «ά», ό άς ς ά ώ έ ί ό έ ά ό. Ο Νίς ί ά ή. Τ άά ύ ύ 102 / 332

109 ά ί Αά. Αή ά ός ά ύ! -ά- ί [] ό (ά) Η ά έ έ ί: έ ό ί ό ί ά ώς ί ός. Ό άς ά, ί. Σ ή ύ ώ ά, ό. ί-- ί ή (ί, ώ) ί 103 / 332

110 ό ί ό [] ό (ό) ί ής [] ό (ές) Τ ά ό ή ές ί ς άς ή ί. --ής ύ ή [] ό (ή) ά ί [] ό (ί) Ές ί, ό ίς ύ άς ά 104 / 333

111 ί ώ ίς ί ί ή. Η ά Κώ ά ή, - ή ό ίς ί ύ ά ί. Ο ίς ί, ό ί ό ής ύ ά ά έ έ ά ς. Ο ίς ή ύ άς. ί- άς, ά, ά ί (άς, άς, ά ί ώ ή (ί, ώ) ί 105 / 333

112 ές ός 106 / 333 ές [] ό (ά/ έ) Τ ές ί ή ά, ά ό ή. Η Αά έ ά ίς ό ό έ Ρί. Εί ύ έ. έ--ς ός [] ό (ί) Ο ός ί έ ά ί ά ό ά άς. Χί ά ά ά ή ός. --ός ώ

113 άς ές άς [], ά [] ό (άς, άς) Ό άς ά ό έ ά, ί άς ής. Η ί ός ύ ί ό άς ί. -ά-ς ώς, ώ, ώ ί (ώ, ώς, ώ) Σ ά ύ ή ώ. Τ ύ ή ά ύ ά. Ο άς -ώ--ς ές [] ό (έ) 107 / 333

114 ές ά Ό ά άς ής ή άς ίς ς, έ ές. Εί ύ έ. Πύ. Ο ύ ά ώ έ-ς ά [] ό) Πά ό ς ά ά έ ά ή. -ά - Λέ ά ά. - Ξέ έ. Δ ά ύ ό ύ ό ό. 108 / 333

115 άς ό Πό έ ό άς ί άς; Πό έ ό έ ό ί ό; άς, ά, ά ί (ά, άς, ά) Πά έ ά ί ά ύ ός. Ο ές -ά--ς ό [] ό (ό) Τ ό ί έ 109 /

116 ό ές ό ύ ί ώ ό ή ό ή έ έ ά ό. Εί ό ό ύ. -ό- έ ί Σ ό ό ά ά έ ό ά ή, ό ί ά. Ό ά ά ί ό. έ- ές, έ, έ ή 110 / 334

117 ές ής (έ, ές, έ) ώ ά [] ό ής ής, ή, ή ί (ή, ής, ή) Ό άς ί ής, ί ά ύ ές ό ό ό, ά ά. Η Αά ή ύ ή, ί ή ό ή ά. Η Αά ά ά ά. 111 / 334

118 ής ό 112 / 334 -ή--ς - Λέ ής ά. ά [] ό» (ά) Τ ά ί ά, ά, ές, ά ώ ά ά. «Εί ύ ή, Αά, ό ά ές ί ά, ί» ί Εέ. Αά ς ώς ς έάς. --ά- ό [] ό

119 ό ά (ό) Τ ό ί έ ό ά έ ό ύ ά ή έ ό- ς ές ές. Ο ής --ό- ά ή (έ, ά) Ό άς ά, ίς ς ώς ώς ί. Η ά ή ό Ί ά ό ή. Η ή ή ό ή ή ή ί --ά- 113 / 334

120 έ ίς 114 / 334 έ [] ό ίς ίς, ί, ί ί (ί, ίς, ί) Πί έ ά έ ί ά. - Γί, ά, ύς Μάς έ ός ές ά άά ; - Μ ί ίς, Κώ. Δ ί ά έ. άς «Πί ά ί ή ί Μά» έ Αά, ό ί ώ ίς.

121 ίς έ Πά ά. ές Ο Κώς ί ά έ ύ ά ύ Μά. -ί--ς ό [] ό (ό) έ έ ή (ί, έ) Ο άς έ ός έ έ ά ύ Γά. Έ έ έ ά. «Τ ό έ ί έ ς» ί ί Μί ά 115 / 335

122 έ ώ ά ώ ό. --έ- ώ [] ό (ώ) Πώ ά ς άς ά ίς ί. Εί ά ί. «Ές ί έ ώ ίς ές ί ς ύ ά» ί Κώς Νί. Δή Κώς έ ό ί έ ό Νί. --ώ-- ώ, ή (ύ, ώ) 116 / 335

123 ώ έ Ό ώς ά, άς έ ύ ύ. Ο ές ύ ς ίς ς ές ς άς ς ή ό. Μύ ύ ς. ---ώ- έ ή (ί, έ) Ό ές ά ή ά, ές ί ί ή ί ώ, έ έ ή ί. Ο Κώς Αά έ ύ Γά έ ς ά ό ί. 117 / 335

124 έ ό 118 / 335 Η Αί έ ά ύ ές ς άς. Εί ά ύ. --έ- ό [] ό (ά) Τ ά έ ά ά έ, ίς, ός άς ίς. Τ ά ά ά ό ς ά ί ά ά. ----ό

125 ίς ί ίς [] ό (ί) Μί ίς ί ές ή ής ή ό ί ά. Η ίς ά ώ ί ά έ ές. -ί--ς ί, ί ή (ό, ί) Ό ίς ά, άς ό ής ύ. Η ά ό ά έ ά έ ές ς ής 119 / 335

126 ί ίς 120 / 335 ύ ς ός ές. Ο ός ός ά ά. Η ί Έ ό ό, ί έ ί. Τ ά. ός ---ί- ή [] ό (ές) Ο Ί ά ί ές ές ά ά. Ο ές ---ή ίς [] ό (ί) Ό ς ί, άς ί ή ό ώς.

127 ίς έ Ό έ ό ά ά ί, ύ ό ά ώς, ό ά ίς. -ί--ς έ [] ό (ές) Ο ές ί ίς άς ές ά. Μί ά ί, ά ί ά έ ά ή ό. Η έ ς Κίς ς ί ό έ ύ ς ές ς ές ς. --έ / 336

128 ά------έ 122 / 336 ά [] ό» (ής) έ έ ή (ή, ώ) Ό έ ά ές, ίς ώ ί ίς έ ό. Η Κί ή ά έ άς έ ά ί ς άς ς. Ο έ, ί ά ---έ-

129 ύ ί ύ ή (ή, ώ) Ό ί ά, ίς έ ή. Ο ί Η Αά έ ά ί ς Ρίς. Τ ΐ ά ς ί ά ς. Πέ ά ί ά έ ί ή ---ύ- άς [], ύ [] ό (άς, ύς) ί ί [] ό 123 / 336

130 ί ύ 124 / 336 (ί) Τ ί ί ά ή ό ς ίς ύ ά, ίς ά ά ί. Ο άς ύ ί. -ί-- ύ ή (ί, έ)

131 ύ έ Ό ύ ά, ές ή ό ά ές ά ό. Ο Κώς ά ά ή ύ ό ί. --ύ- ός, ό, ό ί (ό, ός, ό) Έ ά ά ό ό ό έ ή. Π ύ ό. ός --ό--ς έ [] ό 125 /

132 έ ύ (έ) Τ έ ί έ ό ί ά ς ός. Λέ ό έ ί ύ ς ής. --έ- ύ [] ό» (ί) Ο ύς Γάς ύ ώ ί Τά έ ύ ό ί. «Τ ί ύ!» ί ίς 126 / 337

133 ύ ίς Τάς, ό ί ώ. --ύ-- έ [] ό (ές) Η έ ί ή ά ύ ύ έ ύ. --έ-- ίς, ί, ί ί (ί, ίς, ί) Πί έ ά, ό έ ά ή ί ός ύ. Η ί Κί ί ί ί άς, ύ ή Αή. Ο ός 127 / 337

134 ίς ά άς Λέ ό ά ί ί, ό ί ύ ί. Ο ός -ί--ς ά ή (ί/έ, ά) Ό άς ά, άς ύ ύ ύ ύς. Ο άς ή ί ή ά ί έ ά ώ. Γ ί ς ής άς έ ά ά. --ά- - Λέ ά. 128 / 337

135 ώ ώ ώ ή (ό, ή) Ό ίς ά, ίς ί, ί άς. Ο ώ ώ, έ ό ---ώ ί [] ό Τ ί ί ές ί ύ ό ί ό ή ό. -ί-- ώ ά ή (έ, ά) 129 / 337

136 ώ ώ Ο Κώς Αά ύ ά ό ί ί ά ί. Η ί Μί έ έ ό ό ί ά ό ύ. Τ ή έ. «Πώς άς, Αί;» ώ Αά Αί - έ. Τ άς; «Α, ά ή ά! Θ ς» ί ί Μί Κώ. «Μ έ έ ά, ά, ά, έ ές». 130 /

137 ώ ύ Ό έ έ ί ό, ός ά ά. Ο ί ά ό ς, ό ύ ά ί. Ο άς -ώ - Πό έ έ έ; Σή ά ό: - Ό έ ά, έ ό... ό ό. ύ [] ό (ύς) Η ύ ί ύ ά ά 131 /

138 ύ ώ 132 / 338 ά ς ά άή ς. -ύ- Ο ό ά ύ. ώ ά ή (ά, ή) Ό άς, ίς ό ό έ ί έ ά. Ο Κώς Αά ύ ό ί έ ί ά έ. Ο ί

139 ώ έ Τ ά ά ό ί ς. --ώ έ έ ί Πέ έ Κώ ή ές Κή. Τ ύ ά. έ-- έ [] ό (ί) έ 133 / 338

140 έ έ έ [] ό (ές) Η έ ί έ ά ά ς ίς. έ-- έ [] ό (ά) ώ ά έ ή (ά, ώ) ώ έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ά ί ά ά ές ώ 134 / 338

141 έ έ ό ί ά ά ό. «Τ ό ύ Μί άς έά ς ά Χά. έ / 338

142 ύ έ ύ [] ό» (ύς) Ο ύς ί έ ύ ά ύ ό ύ ύ ά ί. --ύ- έ έ [] ό ώ ός [] ό (ί) Ο ός ί ό ς ός. Ο ός --ός έ [] ό (ές) 136 / 339

143 έ έ Η έ ί έ ύ ό ό ί ές. Ο ά ί ό έ. Τ ί ί ές ές. Τ ά ί ί ύς ές. Τ έ ύς ίς. Τ ί έ ί έ, έ ό Πή ί Τί. Εί ύ ό. Σ Ή ά ά έ ύ. Εί ύ ό έ. έ- έ [] ό (έ) Τ έ ί έ ό 137 / 339

144 έ έ ύ ύ έ ό ό ώ. -έ-- έ [] ό (ές) Η έ ί έ ώ ώ. Τ ύ έ έ. Μί ώ ά ύ. ές έ- έ [] ό (ές) Ό ί ό ά ί έ, ό ί έ ό ό ύ ώ- 138 / 339

145 έ ί. Ό ώ, ύ άς ή άς ές ί ό έ ς. έ -έ- ί ή (έ, ύ) Ό ίς ά, ές ή ύ ό ές. Ο ύς Γάς έ ύ ά ή ό: ά έ ί ός ά. «Μά, Μί, ό έ!» ί ύς Γά- 139 / 339

146 ί ώ ς. Τ ό έ ός έ, ί ί. «Μ ύ ά έ ά ό» ί ές Κώς ή έ ύ-. Ο ύς Γάς ί ές ές, ή ί ύ ός ές, έ ί ά. ί --ί- ώ ά, έ ά ή (έ, ά) Ό ά ύ, ί ά ς 140 / 339

147 ώ ώ ύ ό. Ό έ ά ά, ί έ. Ό άς ά, ίς ά ά ό έ. «Πό ύ άς ά, Ί!» ώ Κώς. Ό ά ί ά, άς. Εί έ. Λέ ό άς ύ, ό ί ύ ύς. Ό ά ί ή, ός ά ς άς ής ύ. Ό ά έ ί, ίς ί ίς ί ή. Μ έ έ Πός έ έ ό 141 / 340

148 ώ ύ ά. έ, ή -ώ Τ έ ά Πό; Ψά ς ές ύς, ώ, ώ, ά ύ [] ό (ύ) Τ ύ ί έ έ ί ύ έ ές άς ός, ς 142 / 340

149 ύ έ ός. Ο ί ύ ί ά. ύ- έ ή (έ, έ) Ό ές, ίς ό άς ό ά ς ά. Η Αά έ ή ύ. Ό έ ό, ί. Ό έ ή, έ. Ο ίς Τάς ή ύ 143 / 340

150 έ έ ές ό ά ί έ ίς ύ. Ο ά Γίς ό ή ς, Κώς, Νίς Ί έ ά ύ Μά. Βέ ά ίς έ. Ό Αά έ ό ύς Μάς έ Ρί, έ ό ύ. Έ ά έ, ί. έ έ- - Πό έ ό άς έ ύ ό; - Πό έ ό έ ό ά; 144 / 340

151 ά ί ά [] ό (ά) Τ ά ί ί ά ύ έ ά ό. Γύ ύ ά ής ές ός ές ίς. ή -ά- ί ά ή (ή, ά) Ό ίς ά, άς ό έ ές άς έ ά. Ο ίς Τάς 145 /

152 ί ί ί ά ά ό Κή ί Λί. έ, έ Ο ύς Μάς ή ί ί ά άς. Ο ώ, έ Η Αά ί ώ ύ. Η Αά ί ή ς ώς άς. «Σ ά ύ ό ώ, Αά» ί Εέ. Ο ά Η Εέ έ ά ί ς Αάς. Πί ά ί ς Αάς έ ί ό ς. -ί- 146 / 341

153 ή ά ή [] ό (ές) Η ή ί έ ές ό ί ό. Τ ό ώ ί ό ί ή ύ. ά -ή ά [] ό (ά) Τ ά ί ό ί ή ά. 147 / 341

154 ά ώ -ά-- ώ ά ή (ή, ή) Ό άς, ά ς ά άς ά ή άς ά ό ά. Η Ρί ή έ ά Πό ά ός έ έ έ. Η Αά ή ό ά ς, ός έ ς ή ώ ί ής. Χά ά ύ. ή, ώ -ώ 148 / 341

155 ή ός ή ή (έ, ή) Ό έ ό ή, ί έ ή ί. Η ί Μί ά έ ά, έ ή. ώ Ό ά έ ή, ί ό. ή ός ή- ός [] ό) Ο ός ί ό ώ ό, ά ός ί ά ή ύ. Μ ό ά ή ί, ός ά, άς, ά ά. -ός 149 / 341

156 ά ά 150 / 341 ά [] ό (ά) Τ ά ί έ ό ό ά ύ ή. Εί έ ό, ή ής ί ό ς ές ί ό. Αός ί ά ίς ός ή ή έ ίς. ά- ά ό ά, ά ή (έ, ά) Ό άς ά, ίς έ άς. «Μά, ά άς ύ! Άέ

157 ά ά ό!» ί Αά. Ο ώ ή Ό άς ά, άς έ ά. Ο Κώς έ ύ ό έ. Ο ί, ώ Λέ ό ές ά ά, ό ές ή άς ίς ός έ. Η ί έ ό έ ύ Δή. Ό ά ά, ς. Ό ά ί, άς. Ό ά ά ά, ί. Ό ά ί ά, έ ό ά ύ ώ. 151 /

158 ά ά Ο άς Ί ί ός ά ά ύ ί. Τ ά ς Εές ά ί έ. Ο ώ, ώ Ό άς ά ύ, ά έ ά. ά ά- - Πό έ ό άς ά ά έ; ά [] ό (ά) Ό ό έ ά, ές έ ά ό. ά- ί, ά 152 / 342

159 Βά. 3966/2011 ά ί Δύ, Γί, Λί, ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. ώ ό ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έ ά Δό Σί. Τ ί ί ί ς ώ, ό έ ά ά ί ό έ «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩ- ΛΗΣΗΣ». Κά ί ί ς ώ έ ά έ ί ί άς ώ ύ ς άς ά 7 Νό 1129 ς 15/21 Μί 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α).

160 Αύ ή ή ής ύ ί, ύ ό ώ (copyright), ή ή ή ή, ίς ή ά Υί Πίς Θά, Πύ Αύ /ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

161

162

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

- Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ει α αειχώρος χ ώρ ο ς ΣΥΝΤΑΚΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΜ ΒΟΥ ΛΟΙ ΣΥ ΝΤΑ ΞΗΣ Α ρα βα ντι νός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΛΩΣΣΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γράμματα Λέξεις Ιστορίες ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 10-0003-02.indb 1 29/1/2013 12:09:51 μμ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ελένη Καραντζόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Καλλιόπη Κύρδη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα

Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Κείμενα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ειδικό τεύχος Αφιέρωμα Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις, Νέοι Επιστήμονες 2016 24 Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη

teliki maketa ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ.qxp_Layout 1 19/2/16 1:58 μ.μ. Page 3 Ἡ Κεχαριτωμένη Ἡ Κεχαριτωμένη Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Ἡ Κεχαριτωμένη ΛΟΓΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ Ἐπιμέλεια ἔκδοσης Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις Κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343 - Fax: 210 3221238

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ

ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΕΙΡΜΟΛΟΙΟΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ ΤΟ ΟΛΟ ΕΝΙΑΤΤΟΥ ΑΡΟΝΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΛΤΟΨΑΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΙ #Ε*ΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Έκδχδόμενον τό πέμπτον του νιου αυτοΰ Δ. ΙίΙΑΝΝΟΥ ΡΡΠΤΟΗΆΛΤΟΥ Μιτχ προσθήκης Είρ /.ώ# ανεκδότων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ISSUE ΕΤΟΣ 13 YEAR 2010 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ ΔΕΦΝΕΡ ΑΛΕΞΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών

Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Εν δια φέ ρον Θέ μα EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1:77-97 Δια γνω στι κή προ σέγ γι ση α σθε νών με υ πο ψί α πρω το πα θών ό γκων των ο στών Ν.Γ. ΓΑ ΛΑ ΝΟ ΠΟΥ ΛΟΣ Γ.Π. ΚΑ ΜΠΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Στην πα ρού

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

εξειδίκευση στη γνώση

εξειδίκευση στη γνώση εξειδίκευση στη γνώση Εκηβόλος Ετήσια έκδοση της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής Τεύχος 7, Φεβρουάριος 2010 Το πε ριο δι κό διευ θύ νε ται α πό συ ντα κτι κή ε πι τρο πή Υ πεύ θυ νος σύ ντα ξης: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα