Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Λευκωσία, 2010

2 Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Σκοπός: Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι: Η κατανόηση του νόμου του Ohm και η επιβεβαίωση των μεταβολών ρεύματος και τάσης με πειράματα και υπολογισμούς. Η κατανόηση των κυκλωμάτων σειράς και η επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών τους με πειράματα και υπολογισμούς. Η κατανόηση των παράλληλων κυκλωμάτων και η επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών τους με πειράματα και υπολογισμούς. Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ψηφιακό Πολύμετρο (DMM Multimeter) Πηγή συνεχούς (DC) τάσης Πλακέτα Κατασκευής Κυκλωμάτων (Breadboard) Σετ καλωδίων Αντιστάσεις: 1x36 kω, 1x68 kω, 1x91 kω 1x33 kω, 1x22 kω, 2 x 12 kω 1x3.3 kω, 1x12 kω, 1x56 kω, 1x22 kω, 2x33 kω, 1x 330 kω. 2

3 Προπαρασκευαστική Μελέτη Πριν την παρακολούθηση του εργαστηρίου απαιτείται η μελέτη των Εργαστήριο 3 Νόμος του Ohm, Κυκλώματα σε Σειρά και Παράλληλα Πρόβλημα 3.1 (Θεωρητική Άσκηση) Υποθέστε ότι το δίκτυο T του σχήματος P2 βρίσκεται σε ένα κιβώτιο και ότι κανένα του στοιχείο δεν φαίνεται εκτός των τερματικών του. Πώς θα βρίσκατε τις R1, R2, και R3 χρησιμοποιώντας μόνο ένα πολύμετρο για να μετρήσετε αντιστάσεις. Βρείτε τις εξισώσεις για τις R1, R2 και R3. Σχήμα Ρ1 Πρόβλημα 3.2 (PSPICE) Υλοποιήστε το πιο κάτω κύκλωμα σε PSPICE και βρείτε τις τιμές V R1 και V R2 για R2 = 5, 10, 15 και 20 kω. Επίσης παραστήστε γραφικά τις τάσεις V R1 και V R2 ως συνάρτηση της αντίστασης R V R 1 5 kω R 2 V R1 + V R2 R 3 5 kω 3

4 Πρόβλημα 3.3 (PSPICE) Υλοποιήστε το πιο κάτω κύκλωμα σε PSPICE και βρείτε τις τιμές Ι R1 και Ι R2 για R2 = 5, 10, 15 και 20 kω. Επίσης παραστήστε γραφικά τα ρεύματα I R1 και I R2 ως συνάρτηση της αντίστασης R2. I R1 I R2 R 1 10V R 2 5 kω R 3 5 kω (Σημείωση: DC Sweep, IPrint και Vprint2 θα ήταν χρήσιμα σε αυτή την περίπτωση. Θυμηθείτε επίσης να αλλάξετε την ιδότητα Set των μεταβλητών αντιστάσεων.) 4

5 Θεωρία Νόμος του Ohm Οι τρεις μορφές του νόμου του Ohm είναι: V I = R V = IR V R = I % Σφάλμα Σε αυτό το πείραμα θα γίνει ο έλεγχος αυτών των τύπων με τη σύγκριση μετρήσεων και υπολογισμών. Γι αυτό το λόγο υπολογίζουμε το % σφάλμα: Vexperimental Vcalculated % Σφάλμα = x100 Vcalculated % Αν για παράδειγμα μια μέτρηση έδειχνε τάση 14.8 V ενώ από του υπολογισμούς μας περιμέναμε 15 V (την οποία και θεωρούμε ως τη σωστή τιμή) τότε το σφάλμα θα ήταν % Σφάλμα = 100 = 1.4% 15 Επιτρέψτε μια λογική ανοχή στις τιμές σας. Λόγω της ορθότητας (accuracy) των οργάνων μέτρησης, οι μετρήσεις στο εργαστήριο για συνεχές ρεύματα (DC) που συμφωνούν μέσα σε περιθώριο ± 5% μπορούν να θεωρηθούν ίσες για πρακτικούς λόγους. Σημαντική σημείωση: Όταν υπολογίζετε το % σφάλμα, πρέπει να αποφύγετε περιπτώσεις στις οποίες η θεωρητική αξία είναι μηδέν δεδομένου ότι άπειρο % σφάλμα δεν έχει νόημα. Για να υπολογίσετε το % σφάλμα μεταξύ της θεωρητικής και πειραματικής επαλήθευσης, χρησιμοποιήστε την πηγή τάσης ως αναφορά. 5

6 Σημαντικές σημειώσεις Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να μετρήσετε αντίσταση σε ένα ζωντανό (κλειστό) κύκλωμα. Η τάση του κυκλώματος μπορεί να βλάψει το πολύμετρο. Πάντα χρησιμοποιήστε τη μετρημένη αξία της αντίστασης για όλους τους υπολογισμούς. Πάντα ρυθμίστε την τάση της πηγής με το κύκλωμα συνδεδεμένο. Κατά τη μέτρηση τάσης, το πολύμετρο πρέπει να συνδεθεί παράλληλα. Κατά τη μέτρηση ρεύματος, πρέπει να σπάσετε (ανοίξετε) το κύκλωμα και το πολύμετρο πρέπει να τοποθετηθεί στο κύκλωμα (σε σειρά). Όταν χρησιμοποιείτε βολτόμετρο και αμπερόμετρο ταυτόχρονα, πρέπει να είσαστε προσεκτικοί όσον αφορά σε ποια σημεία ενώνετε τα όργανα. Για παράδειγμα, στα σχήματα πιο κάτω βλέπετε το λανθασμένο και το σωστό τρόπο μέτρησης της τάσης στα άκρα της αντίστασης R1. + ma + ma V DC Volts R 1 15V R 1 DC Volts Λάθος τρόπος μέτρησης της V R1 Σωστός τρόπος μέτρησης της V R1 6

7 Πειραματική Εργασία Εργαστηριακή Άσκηση 3.1 Νόμος του Ohm Στόχοι Έλεγχος του νόμου του Ohm με υπολογισμό και μετρήσεις της τάσης, του ρεύματος και της αντίστασης, και έπειτα τη σύγκριση υπολογισμών και των μετρήσεων. Έλεγχος της σχέσης του νόμου του Ohm με την αύξηση ενός όρου κρατώντας το δεύτερο σταθερό και μετρώντας και υπολογίζοντας την επίδραση στον τρίτο όρο. Διαδικασία 1. Εκτελέστε τα ακόλουθα για να ελέγξετε ότι V I = R a. Μετρήστε την αντίσταση 68 kω (τιμή του κωδικού χρώματος) με το πολύμετρο. R 1measured = b. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 1.1 I R1 + 15V R 1 68 kω V R1 Σχήμα 1.1 c. Ρυθμίστε την τάση στα 15.0 V χρησιμοποιώντας το πολύμετρο στην θέση DC voltage. d. Μετρήστε και καταγράψτε την τάση στα άκρα της αντίστασης. V R1 = e. Χρησιμοποιώντας τις πειραματικές τιμές της τάσης και της αντίστασης, υπολογίστε το ρεύμα που περνά από την R1 χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm. Δείξετε όλους τους υπολογισμούς πιο κάτω. Υπολογισμένη I R1 = f. Μετρήστε και καταγράψτε το ρεύμα που περνά από την R 1. Πειραματική I R1 = 7

8 g. Υπολογίστε το % σφάλμα υπολογισμένης και μετρημένης τιμής. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; Συμφωνούν οι μετρήσεις μέσα στο όριο ± 5%; 2. Εκτελέστε τα επόμενα βήματα για να ελέγξετε ότι V R = I a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 1.1, αλλά αλλάξτε την αντίσταση σε 36 kω (τιμή του κωδικού χρώματος). b. Μετρήστε και καταγράψτε την τάση και το ρεύμα στην R 1. V R1 = I R1 = c. Υπολογίστε την αντίσταση R 1 χρησιμοποιώντας τις μετρημένες τιμές της V R1 και I R1 με το νόμο του Ohm. Δείξετε τον υπολογισμό. Υπολογισμένη R 1 = d. Αφαιρέστε την R 1 από το κύκλωμα. Μετρήστε και καταγράψτε την R 1 με το πολύμετρο. Πειραματική R 1 = e. Υπολογίστε το % σφάλμα υπολογισμένης και μετρημένης τιμής. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; Συμφωνούν οι μετρήσεις μέσα στο όριο ± 5%; 3. Εκτελέστε τα επόμενα βήματα για να ελέγξετε ότι V = IR a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 1.1, αλλά αλλάξτε την αντίσταση σε 91 kω (τιμή του κωδικού χρώματος). b. Μετρήστε την αντίσταση αφού προηγουμένως την αφαιρέσετε από το κύκλωμα. R1 = 8

9 c. Επανατοποθετήστε την αντίσταση στο κύκλωμα και μετρήστε το ρεύμα που περνά μέσα από την αντίσταση. I R1 = d. Υπολογίστε, χρησιμοποιώντας το νόμο του Ohm, την τάση στα άκρα της αντίστασης χρησιμοποιώντας της μετρημένες τιμές της αντίστασης και του ρεύματος. Δείξετε τον υπολογισμό. Υπολογισμένη V R1 = e. Μετρήστε την τάση στα άκρα της αντίστασης και καταγράψτε την τιμή. Πειραματική V R1 = f. Υπολογίστε το % σφάλμα υπολογισμένης και μετρημένης τιμής. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; Συμφωνούν οι μετρήσεις μέσα στο όριο ± 5%; 4. Εκτελέστε τα επόμενα βήματα για να ελέγξετε ότι ΕΑΝ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ, Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 1.1 χρησιμοποιώντας μιαν αντίσταση 36 kω. Ρυθμίστε την τάση στα 5.0 V. b. Μετρήστε το ρεύμα που περνά από την R 1 και καταγράψτε. I R1 = c. Αυξήστε την τάση στα 10.0 volts και μετρήστε πάλι το ρεύμα μέσω της αντίστασης. I R1 = d. Από τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, τι συμπέρασμα βγαίνει όσον αφορά στη σχέση μεταξύ τάσης και ρεύματος για μια σταθερή τιμή της αντίστασης; 9

10 5. Εκτελέστε τα επόμενα βήματα για να ελέγξετε ότι ΕΑΝ Η ΤΑΣΗ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ, Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ. a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 1.1 χρησιμοποιώντας μιαν αντίσταση 36 kω. Ρυθμίστε την τάση στα 15.0 V. b. Μετρήστε το ρεύμα που περνά από την R 1 και καταγράψτε. I R1 = c. Αλλάξτε την τιμή της αντίστασης στα 68 kω, και μετρήστε πάλι το ρεύμα που περνά από την αντίσταση. I R1 = d. Από τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, τι συμπέρασμα βγαίνει όσον αφορά στη σχέση μεταξύ της αντίστασης και ρεύματος για μια σταθερή τιμή της τάσης; 6. Εκτελέστε τα επόμενα βήματα για να ελέγξετε ότι ΕΑΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟ, Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ ΤΑΣΗ. a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 1.1 χρησιμοποιώντας μιαν αντίσταση 68 kω. Ρυθμίστε την τάση ούτος ώστε το ρεύμα που περνά από την αντίσταση να είναι 0.1 ma. b. Μετρήστε και καταγράψτε την τάση. V R1 = c. Αλλάξτε την τιμή της αντίστασης στα 91 kω. Πάλι Ρυθμίστε την τάση ούτος ώστε το ρεύμα που περνά από την αντίσταση να είναι 0.1 ma. d. Μετρήστε και καταγράψτε την τάση. V R1 = e. Από τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, τι συμπέρασμα βγαίνει σε σχέση με τη σχέση μεταξύ της αντίστασης και τάσης για μια σταθερή τιμή του ρεύματος; 10

11 Εργαστηριακή Άσκηση 3.2 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ Στόχοι Διερεύνηση των χαρακτηριστικών ενός κυκλώματος σειράς. Πειραματικός έλεγχος, χρησιμοποιώντας μετρήσεις και υπολογισμούς, των ακόλουθων κανόνων για κυκλώματα σειράς: Η συνολική αντίσταση κυκλωμάτων είναι ίση με το άθροισμα των μεμονωμένων αντιστάσεων. Το ρεύμα είναι το ίδιο σε όλα τα σημεία σε ένα κύκλωμα σειράς. Το άθροισμα των πτώσεων τάσης είναι ίσο με την τάση της πηγής. Καθορισμός της αλλαγής μιας αντίστασης στη συνολική αντίσταση, στο ρεύμα και στη κατανομή των πτώσεων τάσης. Διαδικασία 1. Συνολική αντίσταση σε ένα κύκλωμα σειράς. a. Μετρήστε κάθε μεμονωμένη αντίσταση και καταγράψτε τις τιμές πιο κάτω. R 1 22 kω R TOTAL R 2 33 kω R 3 12 kω Σχήμα 2,1 R 1 = R 2 = R 3 = b. Προσθέστε τις μετρημένες τιμές R 1, R 2, και R 3 που καταγράψατε στο βήμα 1 και καταγράψτε τη συνολική τιμή. Υπολογισμένη R 1 +R 2 +R 3 = c. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 2.1. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει πηγή τάσης. d. Μετρήστε τη συνολική αντίσταση. Πειραματική R TOTAL = 11

12 e. Υπολογίστε το % σφάλμα υπολογισμένης και μετρημένης τιμής. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; Συμφωνούν οι μετρήσεις μέσα στο όριο ± 5%; 2. Σχέση του ρεύματος σε ένα κύκλωμα σειράς. a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 2.2. Σημειώστε ότι αυτό το κύκλωμα είναι το ίδιο με αυτό στο σχήμα 2.1, εκτός του ότι τώρα υπάρχει πηγή τάσης. Θέστε την τάση στα 15.0 volts. a 15V d I I + V R1 + V R2 + V R3 b c R 1 22 kω R 2 33 kω R 3 12 kω Σχήμα 2.2 b. Διακόψτε το κύκλωμα στο σημείο a. Τοποθετήστε το πολύμετρο και καταγράψτε το ρεύμα στο a. I a = c. Διακόψτε το κύκλωμα στο σημείο b. Τοποθετήστε το πολύμετρο και καταγράψτε το ρεύμα στο b. I b = d. Διακόψτε το κύκλωμα στο σημείο c. Τοποθετήστε το πολύμετρο και καταγράψτε το ρεύμα στο c. I c = e. Διακόψτε το κύκλωμα στο σημείο d. Τοποθετήστε το πολύμετρο και καταγράψτε το ρεύμα στο d. I d = 12

13 f. Υπολογίστε το % σφάλμα υπολογισμένης και μετρημένης τιμής του Ι a. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; Συμφωνούν οι μετρήσεις μέσα στο όριο ± 5%; 3. Σχέση της τάσης σε ένα κύκλωμα σειράς. a. Με το κύκλωμα όπως και προηγουμένως (σχήμα 2.2), ρυθμίστε την πηγή τάσης στα 15.0 volts και μετρήστε την με το πολύμετρο. Μετρήστε την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης. Πειραματική Συνολική Τάση V ad = V R1 = V R2 = V R3 = b. Προσθέστε και καταγράψτε τη συνολική τάση. Υπολογισμένη Συνολική Τάση = V R1 + V R2 + V R3 = c. Υπολογίστε το % σφάλμα υπολογισμένης και μετρημένης τιμής. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; Συμφωνούν οι μετρήσεις μέσα στο όριο ± 5%; 4. Πως επηρεάζει τη συνολική αντίσταση η μεταβολή μιας αντίστασης σε ένα κύκλωμα σειράς. a. Με το κύκλωμα όπως και προηγουμένως (σχήμα 2.2), ρυθμίστε την πηγή τάσης στα 12.0 volts. Διατηρήστε αυτήν την τιμή ακόμα και όταν γίνονται αλλαγές στο κύκλωμα. b. Μετρήστε το ρεύμα του κυκλώματος. I = c. Μετρήστε την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης. V R1 = V R2 = V R3 = 13

14 d. Αποσυνδέστε την πηγή τάσης και μετρήστε τη συνολική αντίσταση. R t = e. Αλλάξτε την τιμή της R 1 σε 12 kω. Αφήστε την R2 και R3 όπως προηγουμένως (σχήμα 2.2). f. Επαναλάβετε τις διαδικασίες b, c και d και καταγράψτε τις νέες τιμές πιο κάτω. I = V R1 = V R2 = V R3 = R t = g. Γνωρίζοντας ότι η τιμή της R 1 έχει μειωθεί, στο βήμα e, απαντήστε τις πιο κάτω ερωτήσεις. Τι έχει γίνει με τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος; Γιατί; Τι έχει γίνει με το ρεύμα του κυκλώματος; Γιατί; Τι έχει γίνει με την τάση στα άκρα της R 2 και R 3 ; Γιατί; Τι έχει γίνει με την τάση στα άκρα της R 1 ; Γιατί; 14

15 Εργαστηριακή Άσκηση 3.3 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Στόχοι Διερεύνηση των χαρακτηριστικών ενός παράλληλου κυκλώματος. Πειραματικός έλεγχος, χρησιμοποιώντας μετρήσεις και υπολογισμούς, των ακόλουθων κανόνων για παράλληλα κυκλώματα: Η τάση είναι η ίδια στα άκρα κάθε κλάδου ενός παράλληλου κυκλώματος. Το άθροισμα των μεμονωμένων ρευμάτων κλάδων είναι ίσο με το συνολικό ρεύμα σε ένα παράλληλο κύκλωμα. 1/R tot = 1/R 1 + 1/R 2 + Η μεταβολή της τιμής μιας αντίστασης επηρεάζει τη συνολική αντίσταση, το συνολικό ρεύμα και τη διανομή των ρευμάτων στους κλάδους. Διαδικασία 1. Χαρακτηριστικά της Τάσης σε ένα παράλληλο κύκλωμα. a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 3.1. Ρυθμίστε την τάση στα 12.0 volts (με το κύκλωμα ενωμένο). b. Με τη βοήθεια του πολύμετρου, μετρήστε την τάση στα άκρα της κάθε αντίστασης. I TOTAL I R1 I R2 I R2 12V R 1 R 2 22 kω 12 kω R 3 56 kω Σχήμα 3.1 V R1 = V R2 = V R3 = c. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; 15

16 2. Σχέσεις ρεύματος σε ένα παράλληλο κύκλωμα. a. Με το κύκλωμα όπως προηγουμένως (σχήμα 3.1), μετρήστε με το πολύμετρο το συνολικό ρεύμα Ι TOTAL. Πειραματικό Ι TOTAL = b. Με το κύκλωμα όπως προηγουμένως (σχήμα 3.1), μετρήστε με το πολύμετρο το ρεύμα που περνά από κάθε αντίσταση. Ι R1 = Ι R2 = Ι R3 = c. Προσθέστε το ρεύμα που περνά από την R 1, R 2, και R 3 και συγκρίνετε το με το συνολικό ρεύμα το οποίο μετρήσατε. Καταγράψτε το άθροισμα των ρευμάτων Υπολογισμένο Ι TOTAL = d. Υπολογίστε το % σφάλμα υπολογισμένης και μετρημένης τιμής. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; Συμφωνούν οι μετρήσεις μέσα στο όριο ± 5%; 3. Σχέση αντίστασης σε ένα παράλληλο κύκλωμα. a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 3.2. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει καμία πηγή τάσης. R 1 R TOTAL R 2 33 kω 56 kω R 3 22 kω Σχήμα 3.2 b. Χρησιμοποιώντας το πολύμετρο μετρήστε τη συνολική αντίσταση. Πειραματική R TOTAL = 16

17 c. Αφαιρέστε κάθε αντίσταση από το κύκλωμα. Χρησιμοποιώντας το πολύμετρο μετρήστε ξεχωριστά την R 1, R 2, και R 3. R 1 = R 2 = R 3 = d. Χρησιμοποιώντας μια από τις σχέσεις για τις αντιστάσεις που συνδέονται παράλληλα, λύστε για τη συνολική αντίσταση στο σχήμα 3.2. Δείξετε τους υπολογισμούς. Υπολογισμένη R TOTAL = e. Υπολογίστε το % σφάλμα υπολογισμένης και μετρημένης τιμής. Σχολιάστε τα αποτελέσματα. Ποιο το συμπέρασμα; Συμφωνούν οι μετρήσεις μέσα στο όριο ± 5%; 4. Πως επηρεάζει η μεταβολή τις τιμής της αντίστασης το κύκλωμα. a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 3.3. Ρυθμίστε την πηγή τάσης στα 10.0 volts με το κύκλωμα συνδεδεμένο. I TOTAL I R1 I R2 I R3 R 1 10V R 2 22 kω 33 kω R 3 12 kω Σχήμα 3.3 b. Μετρήστε το ρεύμα μέσω κάθε αντίστασης, και το συνολικό ρεύμα. I R1 = I R2 = I R3 = I TOTAL = 17

18 c. Αλλάξτε την τιμή της R 2 σε 56 kω. Πάλι μετρήστε το ρεύμα μέσω κάθε αντίστασης και το συνολικό ρεύμα. I R1 = I R2 = I R3 = I TOTAL = d. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα της διαδικασίας c με τη b. Ποιο συμπέρασμα βγαίνει; 5. Πως επηρεάζεται το κύκλωμα όταν το πηλίκο δύο παράλληλων αντιστάσεων μεταβάλλεται. a. Ενώστε το κύκλωμα του σχήματος 3.4. Σημειώστε ότι η R 1 και R 2 είναι ίσες. Για τα επόμενα βήματα η R 1 θα είναι 33 kω, ενώ η R 2 θα μεταβάλλεται. I TOTAL I R1 I R2 R 1 10V R 2 33 kω 33 kω Σχήμα 3.4 b. Μετρήστε το ρεύμα μέσω κάθε αντίστασης και το συνολικό ρεύμα. Κατόπιν μετρήστε τη συνολική αντίσταση του κυκλώματος με την πηγή τάσης αφαιρεμένη. I R1 = I R2 = I TOTAL = R TOTAL = c. Αλλάξτε την R 2 σε 3.3 kω. Επαναλάβετε τη διαδικασία b. 18

19 I R1 = I R2 = I TOTAL = R TOTAL = d. Αλλάξτε την R 2 σε 330 kω. Επαναλάβετε τη διαδικασία b. I R1 = I R2 = I TOTAL = R TOTAL = e. Συγκρίνετε τα αποτελέσματα των διαδικασιών b, c, και d. Πως αλλάζουν οι παραμέτροι του κυκλώματος R total, I total, και το ρεύμα που περνά από την R 1 σε σχέση με την αλλαγή στην R 2 ; Είναι γραμμική η σχέση; 19

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Αθήνα 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ... 2. ΤΥΠΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ... 3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1

Εργαστηριακή άσκηση 1 Εργαστηριακή άσκηση 1 Α. Εισαγωγή στα ηλεκτρικά όργανα και μετρήσεις ΣΚΟΠΟΣ Η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από τα διάφορα όργανα των ηλεκτρικών μετρήσεων (εξαρτήματα οργάνων, διάκριση οργάνων, συμβολισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι. ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ, Ν. ΧΑΣΤΑΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων

Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων Μετρήσεις Αβεβαιότητες Μετρήσεων 1. Σκοπός Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι σπουδαστές με τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία Σφαλμάτων, όπως το σφάλμα, την αβεβαιότητα της μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων Πάτρα 2010 Γιώργος Αντωνόπουλος Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Ευχαριστίες Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Μέση και Ενεργός Τιμή Σφάλματα Μέτρησης Γέφυρες Μετρήσεων Καταμεριστές Τάσης Xαραλαμπάκος Βασίλης Ph.D Εισαγωγή Τι είναι Μέτρηση; -> Με τον όρο μέτρηση εννοούμε την σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανορθωτικές διατάξεις - Τροφοδοτικά Γενικά Σήμερα η ηλεκτρική ενέργεια συνήθως για λόγους πρακτικούς και οικονομικούς προσφέρετε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) με τη μορφή εναλλασσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδασκαλία, Σύνδεσης αντιστατών παράλληλα, με Εργαστήριο Κατασκευής Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος, Physics Education Technology (PhET), University of 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αγιακάτσικας Παναγιώτης Επιμορφωτής Λαέρτη, pagiats@de.sch.gr. Ζαχαριαδάκη Μαρία Επιμορφώτρια Λαέρτη, mzachari@de.sch.gr

Αγιακάτσικας Παναγιώτης Επιμορφωτής Λαέρτη, pagiats@de.sch.gr. Ζαχαριαδάκη Μαρία Επιμορφώτρια Λαέρτη, mzachari@de.sch.gr 476 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ EΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΙΝΑ PRO ΣΤΑ ΤΕΕ. ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3. Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π. Ράλλη κ Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, 210 5381427, fax 2105451128, islab@in.teipir.gr ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους 506 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ y = A + Bx Α = 0.0871 Β = 1.9398 y 1 = 0,087 + 1,94 0,7 = 1,44 (x 1, y 1 ) = (0,7, 1,44) y = 0,087

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ 2013 1 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 3 4 Μετρολογία: η επιστήμη της μέτρησης Κανονικά περιλαμβάνει τεχνικές και μεθόδους μετρήσεων καθώς και την τεχνολογία των οργάνων μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα