ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς:"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Έκθεση Υπουργικής Επιτροπής απαρτιζόµενης από τους Υπουργούς: Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οικονοµικών Παιδείας και Πολιτισµού Εσωτερικών Συγκοινωνιών και Έργων και Υγείας Νοέµβριος 2004

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΣΥΝΟΨΗ (ΕXECUTIVE SUMMARY) ΠΡΟΛΟΓΟΣ i-xiii xiv-xvi Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 II. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2-51 Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 2-32 Ειδικοί Νόµοι/Κανονισµοί 3-25 Γενικοί Νόµοι/Κανονισµοί Β. ΣΧΕ ΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σχέδια Επαγγελµατικής Αποκατάστασης Α τόµων µε Αναπηρία Σχέδια Παροχής Οικονοµικής βοήθειας σε Άτοµα µε Αναπηρία Παροχή Υπηρεσιών σε Άτοµα µε Αναπηρία Στέγαση Α τόµων µε Αναπηρία Γ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 43. ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 47 ΣΤ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ III. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Α. Νοµοθετικό πλαίσιο Β. Σχέδια/Υπηρεσίες προς όφελος Α τόµων µε Αναπηρία Γ. ηµιουργία Ηλεκτρονικού ικτύου Οργανώσεις Ατόµων µε Αναπηρία 69 Ε. ιακίνηση Ατόµων µε Αναπηρία IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 71-76

3 Σελίδα Συνηµµένο 1 Κατάλογος Νόµων και Κανονισµών που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία κατά Υπουργείο/Υπηρεσία και σύνοψη των διατάξεων τους Συνηµµένο 2 Κατάλογος ωφεληµάτων/προγραµµάτων προς όφελος των ατόµων µε αναπηρία κατά Υπουργείο/Υπηρεσία και σύντοµη περιγραφή τους Συνηµµένο 3 Κατάλογος Οργανώσεων στις οποίες παρέχεται κρατική χορηγία για λειτουργία προγραµµάτων προς όφελος των Ατόµων µε Αναπηρία Συνηµµένο 4 Υφιστάµενη Στελέχωση και κόστος των υπηρεσιών που απασχολούνται µε θέµατα ατόµων µε αναπηρία Συνηµµένο 5 Στατιστικά στοιχεία για τα Άτοµα µε Αναπηρία 97

4 ΣΥΝΟΨΗ - (ΕXECUTIVE SUMMARY) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έκθεση αυτή ετοιµάστηκε µε βάση οδηγίες του Προέδρου της ηµοκρατίας κ. Τάσσου Παπαδόπουλου, µε σκοπό να διαµορφωθεί πρόταση πολιτικής προς το Υπουργικό Συµβούλιο, η οποία να αντιµετωπίζει σφαιρικά τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία που τώρα τυγχάνουν χειρισµού από πολλές και διάφορες υπηρεσίες. Στα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία εµπλέκονται έξι Υπουργεία (Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονοµικών, Παιδείας και Πολιτισµού, Υγείας, Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων). Σε αρκετά δε Υπουργεία, οι αρµοδιότητες είναι διασκορπισµένες περαιτέρω σε περισσότερες από µια Υπηρεσίες π.χ. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Υπουργείο Οικονοµικών εµπλέκονται 4 τµήµατα/υπηρεσίες στο καθένα). Η Έκθεση αυτή: (α) δίδει πλήρη εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης καλύπτοντας το νοµοθετικό πλαίσιο, τα Σχέδια/Προγράµµατα/Υπηρεσίες προς όφελος των ατόµων µε αναπηρία, τα στατιστικά στοιχεία για τα άτοµα µε αναπηρία και τις οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία (β) προβαίνει σε κριτική εξέταση /αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης και (γ) περιέχει εισηγήσεις για εξέταση από το Υπουργικό Συµβούλιο υπό το φως του (α) και (β) II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο νοµικό πλαίσιο, υπάρχουν οκτώ ειδικοί Νόµοι/Κανονισµοί που αφορούν αποκλειστικά τα άτοµα µε αναπηρία και εννέα γενικότεροι µε ευνοϊκές όµως διατάξεις για τα άτοµα µε αναπηρία. (Οι Νόµοι περιγράφονται περιληπτικά στο Συνηµµένο 1, σελ ). Οι περισσότεροι ειδικοί νόµοι (4 από τους οκτώ) εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο έχει και τη βασική αρµοδιότητα για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία.

5 ii Α. Ειδικοί Νόµοι Οι οκτώ ειδικοί Νόµοι κατά Υπουργείο είναι οι ακόλουθοι: 1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΐ) Ο Περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων Νόµος του 1989 (N.117/89). Καθορίζει τα δικαιώµατα των νοητικά καθυστερηµένων, ιδρύει Επιτροπή για την Προστασία τους και Ταµείο για ενίσχυση αυτής της οµάδας των ατόµων µε αναπηρία. Η Επιτροπή παρουσίασε µέχρι τώρα πολύ περιορισµένο έργο και το Ταµείο δεν έχει έσοδα γι αυτό παρουσιάζει αποθεµατικό ύψους µόνο. (ii) Ο Περί Λαχείου Προνοίας Νόµος του 1992 (Ν79(1)/92). Προβλέπει για την παροχή οικονοµικής βοήθειας σε άτοµα µε αναπηρία και τις Οργανώσεις τους, προερχόµενης από µια ειδική κλήρωση λαχείου κάθε χρόνο. Στην πράξη τα έσοδα ήταν περιορισµένα και έτσι η έκδοση λαχείου τερµατίστηκε το Το Κράτος παραχωρεί κάθε χρόνο στο Ταµείο για τους σκοπούς του Νόµου. (iii) Ο Περί του Ειδικού Ταµείου του Κέντρου Αποκατάστασης Ατόµων µε Αναπηρία (ΚΕΑΑ) Νόµος του 2000 (Ν.103(1 )/2000). Προάγει την επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση όλων των ατόµων µε αναπηρία από το Ειδικό Ταµείο του ΚΕΑΑ. Το Ταµείο διαθέτει περίπου που προήλθαν από το κέρδος των εργασιών όσων εργάζονται στο ΚΕΑΑ. Ουσιαστικά τα έσοδα προέρχονται από έµµεση κυβερνητική χορηγία, αφού ορισµένα κόστα καλύπτονται από την Κυβέρνηση και δεν πληρώνονται από το Ταµείο. Η επαγγελµατική αποκατάσταση προωθείται από το βασικό νόµο, από Σχέδια που εφαρµόζει η Υπηρεσία Μέριµνας Ανάπηρων του Τµήµατος Εργασίας, αλλά και από Σχέδια που θα συγχρηµατοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

6 iii (iv) Οι Περί Ατόµων µε Αναπηρίες Νόµοι του 2000 και 2004 (Ν.127(1)/2000, και ο Τροποποιητικός Νόµος Ν.57(1)/2004). Ο βασικός Νόµος του 2000 κατοχυρώνει τα δικαιώµατα όλων των ατόµων µε αναπηρία, µε στόχο την πλήρη ένταξη τους στην κοινότητα και την ανεξάρτητη διαβίωση τους. Με την τροποποίηση του 2004 ενσωµατώθηκε και η Ευρωπαϊκή οδηγία που απαγορεύει κάθε µορφής διακρίσεις εναντίον των ατόµων µε αναπηρία. Προβλέπει επίσης τη λειτουργία Κεντρικού Φορέα για τα άτοµα µε αναπηρίες, (Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων-ΥΜΑ), Παγκύπριου Συµβουλίου για Άτοµα µε Αναπηρίες, (που προεδρεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων), Ταµείου για ενίσχυση τους καθώς και την έγκριση κωδικών πρακτικής, σχεδίων απασχόλησης και γενικά διασφαλίζει την παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών προς τα άτοµα µε αναπηρία. 2. Υπουργείο Οικονοµικών (i) Οι Περί Παροχής Επιδόµατος ιακινήσεως εις Αναπήρους Νόµοι του Προβλέπουν την παροχή επιδόµατος διακίνησης ( 24-40/µήνα) για σκοπούς επαγγελµατικής εκπαίδευσης/εργασίας από ειδικό Ταµείο. (ii) Ο Περί Προσλήψεως Εκπαιδευµένων Τυφλών Τηλεφωνητών στη ηµόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου. Προβλέπει την κατ' απόλυτη προτεραιότητα πρόσληψη τυφλών στη θέση τηλεφωνητή.

7 iv 3. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµος του 1999(Ν.113(Ι)/99). ιασφαλίζει την παροχή ευκαιριών για ισότιµη εκπαίδευση, καθοδήγηση και αποκατάσταση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. 4. Υπουργείο Εσωτερικών Ο περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµος, Κεφ. 96 και Νόµοι του 1959 έως 2002 και οι περί Οδών και Οικοδοµών Κανονισµοί του 1954 έως 1999 (τελευταία τροποποίηση Κ Π 86/99). ιασφαλίζουν την προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία στις οικοδοµές. Β. Γενικοί Νόµοι/Κανονισµοί Οι Γενικοί Νόµοι/Κανονισµοί που περιέχουν ευνοϊκές πρόνοιες για τους ανάπηρους είναι: - Οι Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµοι του 1980 έως οι Περί ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών Νόµοι του 1991 έως οι Περί Στεγών για Ηλικιωµένους και Ανάπηρους Νόµοι του 1990 έως οι Περί ηµόσιας Υπηρεσίας Νόµο , - οι Περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόµοι του 1996 έως ο Περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Νόµος του 2000, - οι Περί Ιατρικών Κυβερνητικών Ιδρυµάτων & Υπηρεσιών Γενικοί Κανονισµοί 2000 και οι Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων Νόµοι του 1969 έως 1993 (βλέπε Συνηµµένο 1, σελ ).

8 v Οι πιο πάνω Νόµοι και Κανονισµοί προσφέρουν ένα ισχυρό νοµικό πλαίσιο προστασίας των ατόµων µε αναπηρία, που ανταποκρίνεται πλήρως στα επίπεδα που καθορίζουν το κοινοτικό κεκτηµένο και οι ιεθνείς Συµβάσεις. ιασφαλίζει την ισότητα των ευκαιριών, την καταπολέµηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία και το δικαίωµα τους για ανεξάρτητη διαβίωση και πλήρη ένταξη στην κοινωνική και οικονοµική ζωή. Παρουσιάζει όµως επικαλύψεις µεταξύ των διαφόρων νοµοθεσιών για τις οποίες γίνονται διορθωτικές εισηγήσεις. III. ΣΧΕ ΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Στα άτοµα µε αναπηρία" ή και τις Οργανώσεις τους προσφέρονται διάφορες παροχές για τις οποίες το 2003 δαπανήθηκαν 37,9εκ. όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα, (από τα οποία 21,5εκ. προέρχονταν από το Ταµείο Κοινωνικών- Ασφαλίσεων). Σηµειώνεται ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι δαπάνες για γενικότερες υπηρεσίες προς τα άτοµα µε αναπηρία, όπως ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, ειδική εκπαίδευση, στέγαση, λειτουργία ειδικών ιδρυµάτων, ή καθολικά επιδόµατα όπως το επίδοµα τέκνου, επίδοµα µάνας κλπ. Από τα διάφορα σχέδια επωφελήθηκαν άτοµα (και 61 οργανώσεις) που πιθανόν σε µερικές περιπτώσεις να είναι τα ίδια άτοµα, αφού επιτρέπεται η βοήθεια από αριθµό σχεδίων (βλ. σελ ).

9 vi Πίνακας: ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΣΩ ΣΧΕ ΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΟ Υπηρεσία Αρ. Αρ. Ποσό Οργαν. Ατόµων Κ 1. Επίδοµα Βαριάς Κινητικής ΥΜΑ Αδασµολόγητο Αναπηρίας Αυτοκίνητο Υπ.Οικ Επίδοµα ιακίνησης (Υπ. Οικ.) Υπ.Οικ Ειδική Χορηγία σε Τυφλούς Υπ.Οικ Παροχές µέσω Λαχείου Προνοίας ΥΜΑ (1) ηµόσιο Βοήθηµα ΥΚΕ (2) Ενίσχυση Οικογένειας για Φροντ. ΥΚΕ Σπίτι 8. Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΥΚΕ Σχέδιο Εργοδότ. Αναπήρων (ΥΜΑ) ΥΜΑ Σχέδιο Κατάρτισης εκτός ΚΕΑΑ ΥΜΑ Απασχόληση µε Στήριξη ΥΜΑ Κατάρτιση στο ΚΕΑΑ ΥΜΑ Οικονοµ. Βοήθεια για αγορά ΥΜΑ Τροχοκαθίσµ. 14. Οικονοµ. Βοήθεια για αγορά ΥΜΑ Επιχορήγηση ιακοπών (ΥΜΑ) ΥΜΑ Επιχορ. ιακοπ.αναπήρ. και Ηλικ. ΥΚΕ (ΥΚΕ) 17. Επιχ. για Αγορά ακουστικών Υπ.Υγ (Υπ. Υγείας) 18. Σχέδιο Αυτοεργοδότ. Ηλικιωµ./ Αναπ. ΥΚΕ (ΥΚΕ) 19. Σχέδ. ιαχείρισης και ανεισµού ΥΜΑ Τροχοκαθ. 20. Κατ' Οίκον φροντίδα Ηλικ. και Αναπ. ΥΚΕ µ.δ< 4 > 21. Χορηγίες σε ΜΚΟ (ΥΚΕ) ΥΚΕ Χορηγίες σε Οργανώσεις Αναπήρων ΥΜΑ (ΥΜΑ) 23. Έγκαιρη Παρέµβαση Ε.Ν.Κ.Α. (3) Συντάξεις Αναπηρίας Κοιν.Ασφ Συντάξεις Ανικανότητας Κοιν.Ασφ Χορηγίες Επιτροπής Παθόντων και Ε. Π. Π Πεσόντων ΣΥΝΟΛΟ Σηµ.: 1) ΥΜΑ= Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων 2) ΥΚΕ = Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας 3) ΕΝΚΑ= Επιτροπή Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων µ.δ. =µη διαθέσιµο

10 vii IV. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Α. Στατιστικά Στοιχεία Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία όλων των ηλικιών. Μια πρόσφατη έρευνα για το Εργατικό υναµικό (ηλικίας χρόνων) που έγινε το 2002 παρουσιάζει άτοµα ή ποσοστό 12,2% του πληθυσµού µεταξύ χρόνων να έχουν χρόνια προβλήµατα υγείας (ΧΠΥ). Ο ορισµός αυτός είναι ευρύτερος από την παραδοσιακή έννοια του ανάπηρου και περιλαµβάνει µέχρι και δερµατικές παθήσεις, αναπνευστικά προβλήµατα, εντερικές διαταραχές κλπ. φαίνεται όµως να συµβαδίζει σε µεγάλο βαθµό µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται στο γενικό Νόµο περί Ατόµων µε Αναπηρίες (Ν. 127(1)72000) που προβλέπει ότι: "αναπηρία" σηµαίνει "οποιασδήποτε µορφής ανεπάρκεια ή µειονεξία η οποία προκαλεί µόνιµο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωµατικό, διανοητικό ή ψυχικό περιορισµό στο άτοµο που λαµβάνοντας υπόψη το ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόµου µειώνει ουσιωδώς ή αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης µιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής κάθε ατόµου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή µειονεξία 1 ". Από τα άτοµα µε ΧΠΥ, οι (47%) εργάζονται και οι υπόλοιποι (53%) δεν εργάζονται. Η έρευνα αναφέρει ότι υπάρχουν ανάµεσα στα άτοµα µε ΧΠΥ άτοµα µε σοβαρή αναπηρία (δηλαδή 11,4% των ατόµων µε ΧΠΥ) από τα οποία µόνο 255 εργάζονται, ενώ τα υπόλοιπα δεν εργάζονται. Για να σχηµατιστεί ολοκληρωµένη εικόνα πρέπει να γίνει απογραφή των ατόµων µε αναπηρία όλων των ηλικιών. 1 Στους εξειδικευµένους νόµους ο όρος ανάπηρος περιορίζεται στην κατηγορία ατόµων µε αναπηρία που αφορά κάθε νόµος, π.χ. µόνο τυφλούς, ή µόνο νοητικά καθυστερηµένα άτοµα κλπ

11 viii Β. Οργανώσεις Ατόµων µε Αναπηρία Υπάρχουν πολλές Οργανώσεις που ασχολούνται µε εξειδικευµένα θέµατα ατόµων µε αναπηρία, ανάλογα µε τη µορφή αναπηρίας π.χ. Αποκατάστασης Αναπήρων, Τυφλών, Κωφών, Παραπληγικών, Κατά Πλάκας Σκλήρυνση, Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων κ.ά. Όλες αυτές εκπροσωπούνται στην Κυπριακή Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων - ΚΥ.Σ.Ο.Α. Έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτηµα για να ρυθµιστεί η λειτουργία της ΚΥ.Σ.Ο.Α. µε Νόµο και άρχισε ήδη να συζητείται προσχέδιο νόµου στο Παγκύπριο Συµβούλιο Ατόµων µε Αναπηρίες. Τα άτοµα µε αναπηρία εκπροσωπούνται σε τέσσερα Σώµατα που έχουν ιδρυθεί µε Νόµο (βλ. σελ ):- (i) Το Παγκύπριο Συµβούλιο για Άτοµα µε Αναπηρίες (ii) Την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων (iii) Τη Συµβουλευτική Επιτροπή του Λαχείου Πρόνοιας (iv) Τη ιαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταµείου του Κ.Ε.Α.Α. Μετά από κριτική αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης διαφάνηκε ότι υπάρχει µεγάλη επικάλυψη αλλά και έλλειψη συντονισµού µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει µια υπηρεσία που να έχει ολοκληρωµένη εικόνα. Φυσικά η κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται από το 2000 που ψηφίστηκε ο βασικός Νόµος για τα άτοµα µε αναπηρίες και θα βελτιωθεί περαιτέρω µε την ένταξη στην Ε.Ε. δεδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και η διαδικασία για την Κοινωνική Ενσωµάτωση επιβάλλει τη λήψη µέτρων για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία. Παρά τη βελτίωση υπάρχουν προβλήµατα και επικαλύψεις που εντόπισε η µελέτη και κατέληξε στα ακόλουθα συµπεράσµατα /εισηγήσεις.

12 ix 1. εν υπάρχει µητρώο µε το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία. Για καλύτερο σχεδιασµό πολιτικής, γίνεται εισήγηση να γίνει απογραφή όλων των ατόµων µε αναπηρία, του είδους αναπηρίας τους, των ειδικών ικανοτήτων/γνώσεων που κατέχουν αλλά και των αναγκών τους. Τα στοιχεία αυτά να τηρούνται από την Υπηρεσία που θα οριστεί ως κεντρικός Φορέας. 2. εν υπάρχει ένας οµοιόµορφος ορισµός του όρου ανάπηρος, αλλά σε κάθε νόµο ορίζεται η κατηγορία των ατόµων µε αναπηρία που θα εξυπηρετεί ο συγκεκριµένος νόµος. Αυτό κρίνεται θεµιτό και επιθυµητό και γίνεται εισήγηση να διατηρηθεί. 3. Τα άτοµα µε αναπηρία εκπροσωπούνται επαρκώς στα διάφορα κέντρα λήψης αποφάσεων µέσω της Συνοµοσπονδίας των Αναπηρικών Οργανώσεων ΚΥΣΟΑ. Εκκρεµεί η νοµοθετική ρύθµιση της λειτουργίας της. Γίνεται εισήγηση να προωθηθεί αυτή η ρύθµιση που τώρα συζητείται στο Παγκύπριο Συµβούλιο για Άτοµα µε Αναπηρία. 4. Κάποιοι Νόµοι µπορούν να καταργηθούν. Από την ανάλυση στις σελ προκύπτει ότι υπάρχουν επικαλύψεις µεταξύ των οκτώ ειδικών νόµων και πέντε από αυτούς θα µπορούσαν να καταργηθούν. Οι Νόµοι αυτοί είναι: i. Ο περί Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων Νόµος (Ν.119/89) δεδοµένου ότι έχει καταστεί πλεονασµατικός λόγω της ψήφισης του γενικού Νόµου περί Ατόµων µε Αναπηρίες Ν. 127(1)72000, του τροποποιητικού του Νόµου του 2004 καθώς και του Νόµου του 1999 για την Ειδική Εκπαίδευση. Κατάργηση του θα συνεπάγεται και κατάργηση της Επιτροπής Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων και απόλυση του προσωπικού που εργοδοτεί. Η εισήγηση είναι να µελετηθεί το ενδεχόµενο να µεταφερθεί το µόνιµο προσωπικό για ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας Αναπήρων. ii. Ο περί Λαχείου Προνοίας Νόµος (Ν. 79(Ι)/92), αφού ήδη καταργήθηκε η κλήρωση λαχείου προνοίας. iii. Ο περί Ειδικού Ταµείου του ΚΕΑΑ Νόµος (Ν.103(Ι)/2000), δεδοµένου ότι η απασχόληση και κατάρτιση προωθείται από την ΥΜΑ και ενισχύεται-από ευρωπαϊκά κονδύλια.

13 x ίν. Οι περί Παροχής Επιδόµατος ιακινήσεως εις Αναπήρους Νόµοι , δεδοµένου ότι το σχετικό επίδοµα διακίνησης που παρέχεται µε βάση αυτό µπορεί να παραχωρείται όπως και τα άλλα µέσω κονδυλίου του προϋπολογισµού. ν. Ο περί Προσλήψεως Εκπαιδευµένων Τυφλών στη ηµόσια Υπηρεσία Νόµος 17/1988, αφού ο γενικός Νόµος προβλέπει για την απασχόληση όλων των ατόµων µε αναπηρία, η τεχνολογία καταργεί τις θέσεις τηλεφωνητή και το δικαστήριο έκρινε άλλο παρόµοιο νόµο αντισυνταγµατικό. 5. Κάποια Σχέδια µπορούν να µεταφερθούν. Τα Σχέδια που θα µπορούσαν να µεταφερθούν σε µια Κεντρική Υπηρεσία είναι αυτά που λειτουργεί το Υπουργείο Οικονοµικών δηλαδή: i. Το επίδοµα διακίνησης ii. Η ειδική χορηγία σε τυφλούς, που είναι το αντίστοιχο του επιδόµατος βαριάς κινητικής αναπηρίας που δίνει η ΥΜΑ σε άτοµα µε κινητική αναπηρία iii. Η χορηγία για αδασµολόγητο αυτοκίνητο, και iv. Το Σχέδιο Έγκαιρης Παρέµβασης της Επιτροπής Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων, αν αποφασιστεί η κατάργηση του σχετικού Νόµου. Το Υπουργείο Οικονοµικών δηλώνει πρόθυµο να παραχωρήσει τη λειτουργία των σχεδίων σε άλλη Υπηρεσία. 6. Υπάρχουν επικαλύψεις στις παροχές µε αποτέλεσµα να δίνονται: - Από 2 υπηρεσίες συντάξεις αναπηρίας (βλ. σελ. 62) - Από 3 υπηρεσίες συντάξεις βαριάς αναπηρίας (βλ. σελ. 63) - Από 3 υπηρεσίες επίδοµα διακίνησης (βλ. σελ. 63) - Από 3 υπηρεσίες βοήθεια για τροχοκάθισµα (βλ. σελ ) - Από 3 υπηρεσίες επιχορήγηση για διακοπές (βλ. σελ ).

14 xi Από την ανάλυση φάνηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι Υπηρεσίες δεν γνώριζαν ότι δίνονται αντίστοιχες παροχές και από αλλού, ιδιαίτερα για όργανα (ακουστικά, τροχοκαθίσµατα κλπ). Σε άλλες περιπτώσεις, έστω και αν γνώριζαν, η νοµοθεσία τους υποχρεώνει να συνεχίσουν να παραχωρούν διπλά επιδόµατα, για αυτό γίνεται εισήγηση να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης της νοµοθεσίας των περί ηµόσιων Βοηθηµάτων έτσι που να λαµβάνονται υπόψη και οι παροχές της Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων και το Επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας της Υπηρεσίας Μέριµνας Αναπήρων. 7. Υπάρχουν επικαλύψεις στα σχέδια απασχόλησης/κατάρτισης µε αποτέλεσµα να λειτουργούν πέντε σχέδια απασχόλησης από τρεις διαφορετικές υπηρεσίες. Πρόσφατα, εγκρίθηκαν επίσης τρία νέα σχέδια συνολικού ύψους 1,2 εκ. για να απορροφηθούν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ( 0,6 εκ.) ειδικά για απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία, κατά την περίοδο Επειδή στα µέσα της προγραµµατικής περιόδου δεν µπορούν να αλλάξουν τα Σχέδια, γίνεται εισήγηση να µελετηθεί το ενδεχόµενο σύµπτυξης των διαφόρων σχεδίων κατά τη διάρκεια προετοιµασίας της νέας προγραµµατικής περιόδου. 8. Υπάρχουν ελλείψεις στην προσβασιµότητα των ατόµων µε αναπηρία. Τα περισσότερα υφιστάµενα δηµόσια κτίρια, κρατικά και ιδιωτικά, που ανεγέρθηκαν πριν τη ψήφιση της σχετικής νοµοθεσίας, δεν είναι προσβάσιµα. Γίνεται εισήγηση να τροποποιηθούν το συντοµότερο δυνατό οι Κανονισµοί ώστε να ρυθµιστεί η πρόσβαση στα υφιστάµενα κτίρια σύµφωνα µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Επίσης πρέπει να επισπευθεί η ολοκλήρωση δικτύου προσπελάσιµων πεζοδροµίων στους κύριους δρόµους των πόλεων. 9. εν µπορούν να αναληφθούν όλες οι αρµοδιότητες από µια Κεντρική Υπηρεσία. Όταν οι παροχές αποτελούν γενικότερες υπηρεσίες όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η φροντίδα, η πολεοδοµία, οι κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ, αυτές πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από το καθ' ύλην αρµόδιο Υπουργείο ή Υπηρεσία. Απαιτείται όµως πολύ καλός συντονισµός. Γίνεται εισήγηση όπως δηµιουργηθεί µια ισχυρή Υπηρεσία που να είναι ο Κεντρικός Φορέας για θέµατα Ατόµων µε Αναπηρία και να έχει σφαιρική

15 xii εικόνα (βλ. σελ. 51). Ως κατάλληλη υπηρεσία κρίνεται η Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων (ΥΜΑ) του Τµήµατος Εργασίας η οποία δηµιουργήθηκε µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αριθµό και ηµεροµηνία για να διαδραµατίσει αυτό το ρόλο. Για να ανταποκριθεί ικανοποιητικά απαιτείται: i. Ενδυνάµωση της Υπηρεσίας µε πρόσθετο προσωπικό. Γίνονται συγκεκριµένες εισηγήσεις για µεταφορά πρόσθετου προσωπικού από άλλες υπηρεσίες (βλ. σελ ) που θα αυξήσουν το δυναµικό της σε 21 άτοµα αντί 8 που διαθέτει τώρα. ii. ηµιουργία Ηλεκτρονικού ικτύου που να συνδέει όλες τις εµπλεκόµενες κυβερνητικές υπηρεσίες και να συλλέγει όλα τα στοιχεία σε µια Τράπεζα Πληροφοριών, για να υπάρχει ολοκληρωµένη εικόνα. Το κόστος του δικτύου υπολογίζεται µεταξύ Μέσω του δικτύου θα παρέχονται πληροφορίες για: - το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία, τα επιδόµατα που παίρνει ο καθένας, τις ανάγκες τους για εργασία, κατάρτιση κλπ, - τη δαπάνη για τα άτοµα µε αναπηρία, συνολικά, κατά κατηγορία αναπηρίας, κατά έτος κτλ. - τα διάφορα σχέδια που λειτουργούν οι Υπηρεσίες iii. ιευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρία στις συναλλαγές τους. Μέσω του δικτύου θα εξυπηρετούνται εκτός από τις υπηρεσίες και τα άτοµα µε αναπηρία, αφού θα µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αλλά και να ζητούν πληροφορίες για την πρόοδο στην αξιολόγηση των αιτηµάτων τους iv. Σύσταση ιϋπηρεσιακής Επιτροπής στην οποία να συµµετέχουν όλες οι αρµόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες που χειρίζονται θέµατα ατόµων µε αναπηρία η οποία να προδιαγράφει την κυβερνητική πολιτική και να συντονίζει τις διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. 10. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τις απαιτήσεις της για ετοιµασία εθνικών εγγράφων πολιτικής όπως το Εθνικό Σχέδιο για την Απασχόληση και το Εθνικό Σχέδιο για την Κοινωνική Ενσωµάτωση διαδραµατίζει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια για µια σφαιρική πολιτική, αφού απαιτεί:

16 xii - την εµπλοκή όλων των ενδιαφεροµένων κοινωνικών εταίρων στην ετοιµασία τους - τον καθορισµό συγκεκριµένων µετρήσιµων στόχων µε απώτερο σκοπό την απασχόληση 50% των ατόµων µε αναπηρία µέχρι το 2010, και - προσφέρει οικονοµική ενίσχυση για Σχέδια αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία. Προϋποθέσεις για Σφαιρική Αντιµετώπιση Εν κατακλείδι, πιστεύεται ότι, η εµπλοκή περισσότερων της µιας υπηρεσίας στα θέµατα ατόµων µε αναπηρία, δεν είναι κακό, νοουµένου ότι: (ι) η Κυβέρνηση ακολουθεί µια σφαιρική πολιτική (ii) οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες αλληλοενηµερώνονται και συναποφασίζουν στο βαθµό που µια νέα απόφαση τις αφορά (iii) υπάρχει ένας Κεντρικός Φορέας και ένα ενιαίο σύστηµα πληροφόρησης που να υποστηρίζει τη χάραξη πολιτικής και την αλληλοενηµέρωση (iv) τα άτοµα µε αναπηρία διευκολύνονται στις συναλλαγές τους µε τις κυβερνητικές υπηρεσίες µέσω µιας κεντρικής υπηρεσίας που θα παρακολουθεί την εξέλιξη των υποθέσεων τους από τις υπόλοιπες. Εκτιµάται ότι οι εισηγήσεις της µελέτης αυτής βελτιώνουν την υφιστάµενη κατάσταση και θέτουν γερές βάσεις για σφαιρική αντιµετώπιση των θεµάτων των ατόµων µε αναπηρία.

17 xiv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με βάση γραπτές οδηγίες του Προέδρου της ηµοκρατίας, κ. Τάσσου Παπαδόπουλου, ζητήθηκε από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εσωτερικών να προβούν από κοινού σε σφαιρική αντιµετώπιση των θεµάτων των ατόµων µε αναπηρία και να διαµορφώσουν «πρόταση πολιτικής» προς το Υπουργικό Συµβούλιο. Επειδή για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρία αρµοδιότητα έχουν και άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες, συγκεκριµένα τα Υπουργεία Οικονοµικών, Παιδείας και Πολιτισµού, και Υγείας, µε πρωτοβουλία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μάκη Κεραυνού και ύστερα από γραπτή ενηµέρωση του Προέδρου της ηµοκρατίας, η Υπουργική Επιτροπή διευρύνθηκε µε τους τρεις αντίστοιχους Υπουργούς. Η Υπουργική Επιτροπή πραγµατοποίησε τρεις συνεδρίες, στις 12/5/03, 4/9/03 και 28/9/04. Στην πρώτη συνεδρία αποφασίστηκε ως πρώτο βήµα να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο έγγραφο όλες οι σχετικές νοµοθεσίες και όλα τα υφιστάµενα προγράµµατα, ωφελήµατα και παροχές και οι στόχοι του κάθε Υπουργείου για το µέλλον το οποίο να τεθεί υπόψη της Υπουργικής Επιτροπής κατά την επόµενη συνεδρία της. Στη δεύτερη συνεδρία της Υπουργικής Επιτροπής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενηµέρωσε τους συναδέλφους του ότι µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ και ηµερ είχε συσταθεί µια δεύτερη Υπουργική Επιτροπή αποτελούµενη από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µε όρους εντολής να µελετήσει τα θέµατα πρόσβασης και διακίνησης των ατόµων µε αναπηρία και ότι, σε συνεννόηση µε τους δύο αυτούς Υπουργούς, αποφασίστηκε όπως η πρώτη Υπουργική Επιτροπή διευρυνθεί µε τη συµπερίληψη και του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων ώστε η Έκθεση που θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο να καλύψει και τα θέµατα πρόσβασης και διακίνησης.

18 xv Αφού ενηµερώθηκε σε αδρές γραµµές, µε βάση έγγραφο που ετοιµάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες, για την υφιστάµενη νοµοθεσία και τα υφιστάµενα Σχέδια, η Υπουργική Επιτροπή ανέθεσε σε µια τεχνοκρατική Επιτροπή υπό την προεδρία του ιευθυντή Τµήµατος Εργασίας, απαρτιζόµενη από εκπροσώπους όλων των εµπλεκοµένων Υπουργείων και του Γραφείου Προγραµµατισµού 12 να εξετάσει τα πιο κάτω θέµατα και να υποβάλει Έκθεση στην Υπουργική Επιτροπή, η οποία στη συνέχεια να ολοκληρώσει το έργο της σε µια τρίτη και τελική συνεδρία. Κριτική εξέταση υφιστάµενης πολιτικής για θέµατα αναπήρων Κριτική εξέταση υφιστάµενων Νόµων, µε στόχο τη διαπίστωση της χρησιµότητας τους, τυχόν κενών κλπ. Αξιολόγηση των υφιστάµενων Προγραµµάτων/Σχεδίων/Μέτρων/ Παροχών προς όφελος των ατόµων µε αναπηρίες, µε στόχο τη διαπίστωση κατά πόσο υπάρχουν επικαλύψεις ή ανάγκη κατάργησης/ διαφοροποίησης ορισµένων από αυτά. Συντονισµό µεταξύ των Υπουργείων. Υποβολή εισήγησης για τη δηµιουργία ενιαίου φορέα χειρισµού των θεµάτων των αναπήρων. Η Τεχνική Επιτροπή υπέβαλε Έκθεση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 3/12/03. Κρίθηκε ότι αυτή έπρεπε να αναδιαµορφωθεί ώστε να ανταποκρίνεται πληρέστερα στους όρους εντολής της Υπουργικής Επιτροπής και να περιέχει σαφείς και συγκεκριµένες εισηγήσεις. Η εργασία αυτή αναλήφθηκε από τη Γενική ιευθύντρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία ύστερα από νέα συνάντηση της µε την 2 Στην Τεχνοκρατική Επιτροπή µετείχαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ο κ. Χρίστος Αγγελίδης (Υπηρεσία Μέριµνας Αναπήρων) και η κα Χλόη Κοροµία (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας), από το Γραφείο Προγραµµατισµού η κα Γ. Χριστοφίδου, από το Υπουργείο Υγείας η κα Α. Νουσκά, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων η κα Κλ. Πετρίδου, από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού ο κ. Α. Θεοδώρου, από το Υπουργείο Οικονοµικών η κα Ορφανίδου και από το Υπουργείο Εσωτερικών η κα Ρ. Κουρτελλή.

19 xvi Τεχνοκρατική Επιτροπή και επικοινωνία µε τα µέλη της ξεχωριστά, ετοίµασε νέα Έκθεση. Η Υπουργική Επιτροπή εξέτασε και ενέκρινε τη νέα Έκθεση στην τρίτη και τελευταία συνεδρία της που έγινε στις 28/9/04 και συµφώνησε να υποβληθεί για κατ' αρχή έγκριση στο Υπουργικό Συµβούλιο και στη συνέχεια να τεθεί υπόψη των Οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 27 Οκτωβρίου

20 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέχρι το 2000 που ψηφίστηκε ο Νόµος περί Ατόµων µε Αναπηρίες, ο οποίος προσεγγίζει κατά σφαιρικό τρόπο τα θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία και προβλέπει για τον καθορισµό εθνικής πολιτικής για τα θέµατα αυτά, δεν υπήρχε ενιαία κυβερνητική πολιτική. Το κάθε Υπουργείο καθόριζε τη δική του πολιτική και προωθούσε τη δική του νοµοθεσία και Σχέδια µε στόχο τη βελτίωση της ζωής των ατόµων µε αναπηρία. Έτσι σταδιακά εισήχθηκε µια σειρά από Νόµους και Κανονισµούς που ρυθµίζουν θέµατα που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία. Η τακτική αυτή συνεχίζεται και σήµερα. Τα θέµατα ατόµων µε αναπηρία είναι σήµερα διασκορπισµένα και τυγχάνουν χειρισµού από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να υπάρχει έλλειψη συντονισµού, αλλά και έλλειψη ολοκληρωµένης εικόνας. Η Έκθεση αυτή: (α) δίδει πλήρη εικόνα της υφιστάµενης κατάστασης Καλύπτει: - το νοµοθετικό πλαίσιο - τα Σχέδια/Προγράµµατα/Υπηρεσίες προς όφελος των ατόµων µε αναπηρία - τη στελέχωση και το κόστος των υπηρεσιών που ασχολούνται µε θέµατα ατόµων µε αναπηρία - τις δηµόσιες δαπάνες για τα άτοµα µε αναπηρία - στατιστικά στοιχεία για τα άτοµα µε αναπηρία και - τις οργανώσεις ατόµων µε αναπηρία (β) προβαίνει σε κριτική εξέταση /αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης και (γ) περιέχει εισηγήσεις για εξέταση από το Υπουργικό Συµβούλιο υπό το φως του (α) και (β).

21 2 II. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρά το γεγονός ότι η Κυβερνητική πολιτική στον τοµέα της µέριµνας ατόµων µε αναπηρία δεν αναπτύχθηκε κατά τρόπο σφαιρικό και ολοκληρωµένο, εντούτοις µπορεί να λεχθεί ότι εδράζεται στις αρχές της διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών, της ίσης µεταχείρισης και της καταπολέµησης των διακρίσεων σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία και της διασφάλισης του δικαιώµατος τους για ανεξάρτητη διαβίωση και για πλήρη ένταξη τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή του τόπου. Η πολιτική αυτή απαιτεί, µεταξύ άλλων, την άρση των φυσικών και κοινωνικών φραγµών και την εισαγωγή µέτρων υπέρ των ατόµων µε αναπηρία. Σήµερα υπάρχουν οκτώ Νόµοι/Κανονισµοί που αφορούν αποκλειστικά τα άτοµα µε αναπηρία και εννέα γενικότεροι νόµοι υπό την έννοια ότι αφορούν τον πληθυσµό γενικότερα µε ευεργετικές διατάξεις για τα άτοµα µε αναπηρία. Πρόσθετα έχουν κυρωθεί µε νόµο η Σύµβαση µε αρ. 159 της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας περί της Επαγγελµατικής Αποκατάστασης και Απασχόλησης Ανάπηρων Προσώπων 3 και το άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 4. Οι περισσότεροι από τους ειδικούς Νόµους αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (4).Οι υπόλοιποι αφορούν το Υπουργείο Οικονοµικών (2), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (1) και το Υπουργείο Εσωτερικών (1). Όλοι οι Νόµοι, ειδικοί και γενικοί, παρουσιάζονται µε χρονολογική σειρά πιο κάτω στο βαθµό που κρίθηκε ότι χρειάζεται για σκοπούς της µελέτης αυτής. Συγκεκριµένα, για τον κάθε ειδικό νόµο φαίνεται το Υπουργείο ή Υπηρεσία που τον εφαρµόζει, ο σκοπός του, η ερµηνεία του όρου ανάπηρος και άλλων συναφών όρων, και εκεί που υπάρχουν, τα θεσµικά όργανα και οι οικονοµικές διατάξεις. 3 Κυρωτικός Νόµος Η Σύµβαση ορίζει ως ανάπηρο πρόσωπο άτοµο του οποίου οι προοπτικές εξεύρεσης και διατήρησης κατάλληλης απασχόλησης καθώς και επαγγελµατικής ανέλιξης σ' αυτή είναι αισθητά µειωµένες συνεπεία ενός προσηκόντως αναγνωρισµένου σωµατικού ή πνευµατικού µειονεκτήµατος 4 Κυρωτικός Νόµος αρ. 64 του 1969.Το άρθρο 15 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δεν έχει ορισµό του όρου ανάπηρος.

22 3 Στο Συνηµµένο 1 φαίνεται κατάλογος των Νόµων κατά Υπουργείο/Υπηρεσία και σύνοψη των διατάξεων τους (βλ. σελ ). Ειδικοί Νόµοι/Κανονισµοί 1. Οι περί Παροχής Επιδόµατος ιακινήσεως εις Αναπήρους Νόµοι του (Αρµοδιότητα Υπουργείου Οικονοµικών). Σκοπός του Νόµου είναι η παροχή επιδόµατος διακίνησης 5 : (α) σε αναπήρους για την διακίνηση τους για σκοπούς εργασίας (β) σε αναπήρους σπουδαστές ή µαθητές για την διακίνηση τους µέσα στη ηµοκρατία για σκοπούς επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως ή αποκτήσεως ειδικών γνώσεων σχετικών προς την επαγγελµατική τους αποκατάσταση για ανώτατη περίοδο τριών ετών. "ανάπηρος" σηµαίνει πολίτη της ηµοκρατίας όστις, εκ γενετής ή λόγω µεταγενεστέρου γεγονότος, είναι κατ' έκθεσιν του Ιατροσυµβουλίου, µονίµως ανάπηρος και η αναπηρία του συνίσταται εις: (α) παραπληγίαν, τετραπληγίαν, ακρωτηριασµόν ή παραµόρφωσιν ή αδυναµίαν των κάτω άκρων, εις βαθµόν υπερβαίνον τα το τριάκοντα εννέα της εκατόν (39%) (β) περιορισµόν της οξύτητος της οράσεως και των δύο οφθαλµών ώστε αύτη εις τον καλύτερον οφθαλµόν να µη υπερβαίνη, έστω και δια διορθωτικών φακών, τα 6/36». 5 Επίδοµα διακίνησης µέχρι 40 παρέχεται και σε παθόντες αναπήρους µε βάση τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόµους ανεξάρτητα από το είδος αναπηρίας (βλ. σελ πιο κάτω). Επίσης επίδοµα διακίνησης παρέχεται και από τις Υπηρεσίες Κοινωνικές Ευηµερίας µε βάση τους Νόµους περί ηµοσίων Βοηθηµάτων και Υπηρεσιών για τη µετάβαση δικαιούχων δηµοσίου βοηθήµατος σε ιατρικές ή άλλες ζωτικές υπηρεσίες ως ειδική ανάγκη. Το ύψος του επιδόµατος καθορίζεται σε εξατοµικευµένη βάση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2744 της 16 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Λαχείου Πρόνοιας Νόµος του 1992 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, διακεκριµένοι οµιλητές του σεµιναρίου,

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, διακεκριµένοι οµιλητές του σεµιναρίου, Αρ.Φακ. 18.03.17, 11.10.7 Εισήγηση του κ. Χρ. Αγγελίδη στο εθνικό εκπαιδευτικό σεµινάριο που διοργανώνει η Κυπριακή Συνοµοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) στις 23 24 Ιουνίου 2006 στα πλαίσια του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

*******************************************************

******************************************************* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (τα επιδόματα του συγκεκριμένου τμήματος παρέχονται στους ασθενείς ανεξαρτήτως των εισοδηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα

Συνηµµένο και Παραρτήµατα Συνηµµένο και Παραρτήµατα Α. Το παράπονο αυτό, καταγγελία, στρέφεται εναντίον νοµοθετικής πράξης της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής ηµοκρατίας, η οποία παραβιάζει ή και δεν συνάδει µε το γράµµα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3925, 19/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3925, 19/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 113(Ι) του 1999 Ο ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999

Αριθµός 113(Ι) του 1999 Ο ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3340, 28.7.99 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµος του 1999 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών

Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων, ηλικίας ετών Το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.295 ανέργων νέων, ηλικίας 25-29 ετών Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, 23.12.2004 259(Ι)/2004 259(I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2003 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας»

ΔΡΑΣΗ 2: «Ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Πράξεις: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία» Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 ως υποψήφιες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

SEC/GovC/X/09/14b. 2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την, αµέσως µετά το άρθρο 30, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α:

SEC/GovC/X/09/14b. 2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την, αµέσως µετά το άρθρο 30, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α: SEC/GovC/X/09/14b ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΙ ΠΕΡΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (Ι ΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης Παγκύπριος Σύνδεσμος Πολλαπλής Σκλήρυνσης Κοινωνική Υπηρεσία και Κοινωνικές Παροχές Θεοδώρα Γεωργίου Κοινωνική Λειτουργός Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας Οι Υπηρεσίες του Τομέα Κοινωνικής Υπηρεσίας και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ:

Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.2.25.10.8 Αρ. Τηλ.: 22806360 Αρ. Φαξ: 22427562 ιευθυντές/τριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Υπεύθυνους Εξεταστικών Κέντρων 24 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966)

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 68 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 18 ΤΟΥ I960, 54 ΤΟΥ 1962, 27 ΤΟΥ 1963, 30 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 83 ΤΟΥ 1966) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) Αρ. 2278, 11.12.87 1185 Κ.Δ.Π. 311/87 Αριθμός 311 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου με βάση το άρθρο 21 του περί Ελέγχου Σιτηρών Νόμου Κεφάλαιο 68, και εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3420, 21/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3420, 21/7/2000 Άρθρο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Αρχή της μη διάκρισης. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I - Γενικές διατάξεις ΜΕΡΟΣ II Δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς

5 Οκτωβρίου 2012 Θέµα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο Mητρώο Eκπαιδευτών για τα Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Σεµινάρια σε σχολική βάση και Σεµινάρια για γονείς Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ9-ΖΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ιεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΙΚΩΝ: Για να συμπεριληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015-2016 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EEEAE)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο

Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Αποτελεσματική Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στο Σχολείο Τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς που παρουσιάζουν οι μαθητές σημειώνουν αυξητικές τάσεις, στις οποίες ο Διευθυντής του σχολείου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. J, Αρ. 2423, 30.6. 9

E.E., Παρ. J, Αρ. 2423, 30.6. 9 E.E., Παρ. J, Αρ. 2423, 30.6. 9 2777 Ν. 117/89 Ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις 1. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα αποτελέσματα έως τώρα;... 2 2. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;... 2

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια

Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Ο Συνήγορος του Πολίτη και η συμβολή του για την ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων με άνοια Τριανταφύλλου Καλλιόπη Αικατερίνη Ειδική Επιστήμονας Συνήγορος του Πολίτη Νευρογνωστικές διαταραχές (neurocognitive

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διατιµήσεις Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 01, 02 και 03

Διατιµήσεις Οικιακής Χρήσης. Κώδικες 01, 02 και 03 Διατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Κώδικες 01, 02 και 03 Διατιµήσεις Οικιακής Χρήσης Οι Διατιµήσεις Οικιακής Χρήσης εφαρµόζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για οικιακούς σκοπούς σε ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση Κοινωνοικονοµικά µόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής: / /2010 ΑΙΤΗΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι ραστηριότητες του Εθελοντισµού

1. Οι ραστηριότητες του Εθελοντισµού 1. Οι ραστηριότητες του Εθελοντισµού Οι πιο χαρακτηριστικές δραστηριότητες του εθελοντισµού παρουσιάζονται στη συνέχεια και σκιαγραφούνται µε τη χρήση παραδειγµάτων: Κοινοτική ραστηριότητα Η παροχή βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

832 Κ.Λ.Ι1. 314/94. (β) (γ) (δ) (ε) KJ.IL. ιιαρ. III(i) Αρ. 2939, Συνοπτικός τίτλος. Σχέδια Υητιρεσίας. Πίνακας.

832 Κ.Λ.Ι1. 314/94. (β) (γ) (δ) (ε) KJ.IL. ιιαρ. III(i) Αρ. 2939, Συνοπτικός τίτλος. Σχέδια Υητιρεσίας. Πίνακας. KJ.IL. ιιαρ. III(i) Αρ. 2939,30.12.94 832 Κ.Λ.Ι1. 314/94 Αριθμός 314 Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί τον 1994, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005

/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & Κ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :23/2005 «Αύξηση ηµερήσιου Nοσηλείου - Tροφείου που καταβάλλει το ΙΚΑ για την περίθαλψη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ασφ/νων µας σε συµβεβληµένα και µη ιδρύµατα του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 1η: Εισαγωγή, Έννοιες, Ορισμοί Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ, ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ακολούθως: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 432 Ε.Ε. Παρ. Ι(IΙ) Αρ. 4302, 26.2.2016 Ν. 19(IΙ)/2016 Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2016 Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2013-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2013-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2013-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5 : Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5 : Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι Κανόνας 5 : Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου

Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα. Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα Ελένη Δημητρίου Άτομα με Νοητική Αναπηρία: ποιοι είναι Αναπηρία: οποιαδήποτε μορφή ανεπάρκειας ή μειονεξίας η οποία προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα