Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ"

Transcript

1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι Ρ Υ Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ KTHΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, ΛΑΡΙΣΑ Τηλ: (2410) , FAX.: (2410) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΛΑΡΙΣΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

2 Αντικείµενα και στόχοι του Ινστιτούτου Το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών και Βοσκών έχει αντικείµενο έρευνας τα κτηνοτροφικά φυτά (µηδική, τριφύλλια, βίκο, µπιζέλι, κουκιά, φέστουκα, λόλιο κ.α.), τα όσπρια (φασόλια, ρεβίθια, φακή κ.α.) και τα φυτά βοσκών και λειµώνων (διάφορα ψυχανθή και αγροστώδη). Κύριοι στόχοι των ερευνητικών προγραµµάτων του Ινστιτούτου είναι: 1. Η δηµιουργία νέων βελτιωµένων ποικιλιών µε υψηλότερη απόδοση και καλύτερη ποιότητα από τις ήδη καλλιεργούµενες, αντοχή σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος, αντοχή σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες και προσαρµοστικότητα σε συστήµατα καλλιέργειας µειωµένων εισροών. 2. Η µελέτη της τεχνικής της καλλιέργειας των κτηνοτροφικών φυτών & οσπρίων για να επιτευχθεί η µεγαλύτερη δυνατή απόδοση µε το µικρότερο κόστος (κατάλληλη εποχή σποράς, κατάλληλη εποχή συγκοµιδής, λίπανση, ζιζανιοκτονία, συγκαλλιέργεια µε άλλα είδη κ.α.). 3. Η σποροπαραγωγή των βελτιωµένων ποικιλιών του. Γίνεται παραγωγή Σπόρου Καλλιτερευτού 1 ης γενιάς ώστε να εξασφαλίζεται η γενετική τους καθαρότητα για όσα χρόνια καλλιεργούνται από τους αγρότες και παραγωγή Σπόρου Καλλιτερευτή 2 ης γενιάς και Βασικού για τις ανάγκες της σποροπαραγωγής τους. 4. Η διερεύνηση βασικών θεµάτων της βελτιωτικής έρευνας (Επίδραση της πυκνότητας σποράς στην αποτελεσµατικότητα της επιλογής κ.α.) Αποτέλεσµα της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας του Ινστιτούτου υπήρξε η δηµιουργία 80 ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων. Οι ποικιλίες αυτές είναι γραµµένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και καταλαµβάνουν πολύ υψηλό ποσοστό των καλλιεργούµενων εκτάσεων της χώρας µε κτηνοτροφικά φυτά και όσπρια αποφέροντας παράλληλα σηµαντικά έσοδα για το ΕΘΙΑΓΕ. Κατά το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 2

3 Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1. «Βελτίωση ετησίων σανοδοτικών φθινοπωρινών ψυχανθών-τεχνικές καλλιέργειας» Επιστηµονικός υπεύθυνος: ρ. ηµ. Βλαχοστέργιος Έναρξη: 2008 Χρηµατοδότηση: ΕΘΙΑΓΕ Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων ποικιλιών των ειδών βίκου, κτηνοτροφικού µπιζελιού και λαθουριού για παραγωγή σανού. Εκτός από την υψηλή παραγωγή σε σανό των νέων ποικιλιών επιδιώκεται να είναι λεπτοστέλεχες µε ικανοποιητική απόδοση σε καρπό για τον ευχερή πολλαπλασιασµό τους και µε ευρεία προσαρµοστικότητα στις συνθήκες καλλιέργειας. Επίσης, διερευνήθηκαν θέµατα τεχνικής καλλιέργειας Εγκαταστάθηκε αγρός αξιολόγησης για παραγωγή σανού και σπόρου σε 32 καθαρές σειρές που προέκυψαν από το γενεαλογικό του προηγούµενου έτους, (φωτ 1). Επίσης µελετήθηκε η παραγωγικότητα σε σανό συγκαλλιέργειας κτηνοτροφικού λαθουριού µε 5 σιτηρά. Παρήχθησαν οι προβλεπόµενες ποσότητες «Σπόρου Καλλιτερευτή 1 ης γενιάς» και «Σπόρου Καλλιτερευτή 2 ης γενιάς» των ποικιλιών βίκου και µπιζελιού που σποροπαράγονται από διάφορες επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις ποικιλίες Αλέξανδρος, Τέµπη, Ζέφυρος, Πήγασος, Εύηνος, Μίνως, Καλλιρρόη του βίκου και τις ποικιλίες ωδώνη, Όλυµπος για το κτηνοτροφικό µπιζέλι. Σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις που έχουν τα δικαιώµατα εµπορίας παρήχθη ο «Βασικός σπόρος». 2. «Βελτίωση ετησίων καρποδοτικών φθινοπωρινών ψυχανθών» Επιστηµονικός υπεύθυνος: ρ. ηµ. Βλαχοστέργιος Έναρξη: 2008 Χρηµατοδότηση: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων ποικιλιών ετησίων φθινοπωρινών ψυχανθών στα κουκιά, στο κτηνοτροφικό µπιζέλι και στο λαθούρι, οι οποίες θα χαρακτηρίζονται από υψηλή παραγωγικότητα καρπού, αυξηµένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη κλπ. και ταυτόχρονα να συνδυάζουν και άλλους επιθυµητούς χαρακτήρες όπως πρωιµότητα, επιδεκτικότητα µηχανοσυλλογής κ.λ.π. Το πρόγραµµα βελτίωσης έχει διακοπεί προσωρινά λόγω έλλειψης εργατικού προσωπικού. Παρήχθησαν οι προβλεπόµενες ποσότητες «Σπόρου Καλλιτερευτή 1 ης γενιάς» και «Σπόρου Καλλιτερευτή 2 ης γενιάς» βίκου, κουκιών και µπιζελιού και ελήφθησαν οι προβλεπόµενες ποσότητες σπόρου. Συγκεκριµένα παράχθηκαν οι παρακάτω ποικιλίες: Αλέξανδρος, Τέµπη, Ζέφυρος, Πήγασος, Εύηνος, Καλλιρρόη, Μίνως για το βίκο, ωδώνη (φωτ. 3), Όλυµπος, για το κτηνοτροφικό µπιζέλι και Πολυκάρπη, Τανάγρα για το κουκί. Σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις που έχουν τα δικαιώµατα εµπορίας παρήχθη ο «Βασικός σπόρος». 3. «Βελτίωση ξηρικών οσπρίων» Επιστηµονικός υπεύθυνος: ρ. ηµ. Βλαχοστέργιος Έναρξη: 2008 Χρηµατοδότηση: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων ποικιλιών στα φυτικά είδη της φακής, των ρεβιθιών, του βρώσιµου κουκιού και του βρώσιµου λαθουριού (φάβα). Για τη φακή επιδιώκεται η δηµιουργία πρώιµων στην άνθηση και ανθεκτικών στην φουζαρίωση (Fusarium oxysporum f.sp. lentis) ποικιλιών. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε για 3 η χρονιά ο γενεαλογικός αγρός φακής σε αγρό µε υψηλή ποσότητα µολύσµατος και 3

4 επιλέχθηκαν τα ανθεκτικότερα και παραγωγικότερα ατοµικά φυτά (φωτ. 2). Επίσης, εγκαταστάθηκε πειραµατικός αγρός αξιολόγησης 10 σειρών πλατύσπερµης φακής για την επιλογή της αποδοτικότερης σειράς. Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών (βραστικότητα, περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη κλπ) και η καταλληλότερη σειρά θα προωθηθεί για εγγραφή στον ΕΚ. Τέλος, µελετήθηκε η επίδραση της πυκνότητας σποράς στην αποτελεσµατικότητα της κυψελωτής µεθοδολογίας επιλογής για δηµιουργία ανθεκτικών γενοτύπων στο Fusarium oxysporum f.sp. lentis. Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος εγκαταστάθηκαν κανονικά οι προβλεπόµενοι αγροί παραγωγής «Σπόρου Καλλιτερευτή 1 ης γενιάς» ποικιλιών φακής ρεβιθιών και κουκιών, ενώ συνεχίζεται µε αυξανόµενο ρυθµό η σποροπαραγωγή των εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και στα στάδια «Σπόρου Καλλιτερευτή 2 ης γενιάς» και «Βασικού» σπόρου. Συγκεκριµένα σποροπαράχθηκαν οι παρακάτω ποικιλίες: ήµητρα, Σάµος, Θεσσαλία, Ικαρία, Αθηνά για τη φακή, Αµοργός, Γαύδος (φωτ. 3), Θήβα για το ρεβίθι. 4. «Βελτίωση ποτιστικών οσπρίων» Επιστηµονικός υπεύθυνος: ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Έναρξη: 2008 Χρηµατοδότηση: ΕΘΙΑΓΕ Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων βελτιωµένων ποικιλιών για ξερό καρπό α) κοινών φασολιών (Phaseolous vulgaris L.) και β) µαυροµάτικών φασολιών ή δολίχων (Vigna sinensis ή V. unguiculata L. Walp.), πιο παραγωγικών από τις υπάρχουσες στη σποροπαραγωγή και από τις καλλιεργούµενες εγχώριες ποικιλίες. Επιδιώκεται οι νέες ποικιλίες να συνδυάζουν µε την υψηλή παραγωγικότητα και άλλα χαρακτηριστικά, όπως µέτριο έως µεγάλο µέγεθος σπόρων, υψηλή περιεκτικότητα των σπόρων σε πρωτεΐνες, νάνα ανάπτυξη, πρωιµότητα άνθησης και ωρίµανσης, ώστε να ανταγωνίζονται µ επιτυχία τις άλλες ανοιξιάτικες καλλιέργειες σε αρδευόµενες περιοχές και να επιτευχθεί συντοµότερα ο στόχος για κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών της χώρας και να περιοριστούν οι εισαγωγές. Το πρόγραµµα βελτίωσης έχει διακοπεί προσωρινά λόγω έλλειψης εργατικού προσωπικού. 6. «Βελτίωση πολυετών ειδών µηδικής» Επιστηµονικός υπεύθυνος: ρ. ηµ. Βλαχοστέργιος Εναρξη: 2002 Χρηµατοδότηση: ΕΘΙΑΓΕ Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία νέων ποικιλιών µηδικής µε καλύτερη απόδοση και ποιότητα σανού από τις ήδη υπάρχουσες ποικιλίες που να συνδυάζουν και άλλα χαρακτηριστικά όπως µακροβιότητα, γρήγορη αναβλάστηση µετά από κάθε κοπή και αντοχή στο πλάγιασµα. Το πρόγραµµα έχει διακοπεί προσωρινά λόγω έλλειψης εργατικού προσωπικού. Εγκαταστάθηκε ο αγρός παραγωγής Σπόρου Καλλιτερευτή 1 ης γενιάς της ποικιλίας µηδικής «Υπάτη» η οποία είναι γραµµένη στον Εθνικό Κατάλογο. Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο των παρακάτω νέων ποικιλιών που δηµιουργήθηκαν από τα ερευνητικά προγράµµατα του Ινστιτούτου 1. Φασόλια γίγαντες: «Ορεστίδα». 2. Φασόλια ελέφαντες: «Κέλετρον». 4

5 Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Γενετική βελτίωση της τοπικής ποικιλίας φασολιών «Πλακέ» Καστοριάς» Επιστηµονικός υπεύθυνος: ρ Κωνσταντίνος Ηλιάδης. Ερευνητικό έργο Agroka Καστοριάς και ΕΘΙΑΓΕ. Εγκατάσταση γενεαλογικών αγρών φασολιών πλακέ στο Νοµό Καστοριάς.. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ SCI 1. Vlachostergios D.N., A.S. Lithourgidis and D.G. Roupakias, Adaptability to organic culture system of lentil (Lens culinaris Medik) varieties developed from conventional breeding programs. The Journal of Agricultural Science, Available on Cambridge Journals Online 27 Jul 2010 doi: /S X. 2. Anastassopoulos E., Zaragotas D., Vlachostergios D Assessment of an in vitro screening assay for the identification of chickpea plants tolerant to freezing. CryoLetters 31 (1), p. 87. Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ 1. Βλαχοστέργιος., Ρούµπου Α. και. Ρουπακιάς, Επίδραση της πυκνότητας σποράς στην αξιολόγηση και επιλογή ποικιλιών φακής για αντοχή στη φουζαρίωση. Περιλήψεις 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Οκτωβρίου 2010, Καλαµάτα. 2. Βλαχοστέργιος., Λιθουργίδης Α. και. Ρουπακιάς, Αποτελεσµατικότητα της κυψελωτής επιλογής για τη δηµιουργία ποικιλιών κατάλληλων στην οργανική γεωργία Περιλήψεις 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Οκτωβρίου 2010, Καλαµάτα. 3. Κατσαβού Α., Καραγκούνης Ι., Χά Α., Αρβανιτογιάννης Ι., Βλαχοστέργιος. και Α. Μαυροµάτης Συγκριτική ανάλυση φυσικοχηµικών και οργανοληπτικών ιδιοτήτων ποικιλιών φακής που προέρχονται από περιβάλλοντα συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας. Περιλήψεις 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Οκτωβρίου 2010, Καλαµάτα. 4. Λιθουργίδης Α., Βλαχοστέργιος., Χ. όρδας και Χ. αµαλάς Πλεονεκτήµατα συγκαλλιέργειας σε µίγµατα κτηνοτροφικού µπιζελιού µε χειµερινά σιτηρά. Περιλήψεις 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Οκτωβρίου 2010, Καλαµάτα. 5. Bασιλάκου Μ., Βλαχοστέργιος., Α. Χά, Μ. Σακελλαρίου και Α. Μαυροµάτης Ανάλυση φυλογενετικών σχέσεων σε συλλογή ποικιλιών φακής µε χρήση µορφολογικών και µοριακών δεικτών τύπου RAPD και SSR. Περιλήψεις 13 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών Οκτωβρίου 2010, Καλαµάτα. 6. Βασιλάκογλου Ι., Βλαχοστέργιος., ήµας Κ. και Ι. Παπαγεωργίου Εκλεκτικότητα προφυτρωτικών και µεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων σε καλλιέργειες ψυχανθών. Περιλήψεις 16 ου Επιστηµονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας. 1-2 εκεµβρίου 2010, Καρδίτσα. Γ. ΑΛΛΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Νούλας Χ., Βλαχοστέργιος., Γρυπάρη Π., Μαντέλου Κ., ραγοϊδου Α., Τζιουβαλέκας Μ. και Χ. Τσαντήλας Η χρήση των µεµβρανών ρητίνης στην εκτίµηση της γονιµότητας εδαφών. Περιοδικό ΕΘΙΑΓΕ. 2. Bebeli P.J., Tokatlidis I.S., Bladenopoulos K., Lithourgidis A.S., Katsiotis A., Vlachostergios D.N., Aravanopoulos F.A. How Plant Breeding is organized in Greece. In: CPVO Seminar on the Enforcement of Plant Variety rights. Athens, 15 April 2010 Ε. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Κατά την καλλιεργητική περίοδο παρήχθησαν από το ΙΚΦΒ µε δαπάνες του για τις ανάγκες των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων που εκµεταλλεύονται τις ποικιλίες κτηνοτροφικών φυτών & οσπρίων του Ινστιτούτου, οι παρακάτω ποσότητες πολλαπλασιαστικού υλικού: Σπόρος καλλιτερευτή 1 ης γενιάς: κιλά Σπόρος καλλιτερευτή 2 ης γενιάς: κιλά 5

6 Βασικός σπόρος: Βίκος Φακή Μηδική Σύνολο Βασικού σπόρου: κιλά κιλά κιλά κιλά ΣΤ. ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥ. Από την εκµετάλλευση των αγροκτηµάτων του ΙΚΦΒ µε φυτά µεγάλης καλλιέργειας και της µητρικής φυτείας αµπέλου για το έτος 2009 παρήχθησαν οι παρακάτω ποσότητες εµπορικού σπόρου και µοσχευµάτων αµπέλου: Σιτάρι κιλά Κριθάρι κιλά Βίκος κιλά Ζ. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΙΣ α) Ενηµερωτική επίσκεψη φοιτητών στους πειραµατικούς αγρούς του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών των παρακάτω εκπαιδευτικών ιδρυµάτων: 1. ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής Λάρισας, Μάιος Τµήµα Γεωπονίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Μάιος Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μάιος β) Παροχή συµβουλών από το επιστηµονικό προσωπικό του Ινστιτούτου σε αγρότες που επισκέφθηκαν ή επικοινώνησαν µε το Ινστιτούτο. γ) Εκπαιδεύτηκαν στα πλαίσια της πρακτικής τους εξάσκησης 2 σπουδαστές του ΤΕΙ Λάρισας Φυτικής Παραγωγής. 6

7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. φωτ. 1. Αξιολόγηση σειρών βίκου (Vicia sativa L.) για σανό και καρπό φωτ. 2. Γενεαλογικός αγρός σε κυψελωτή διάταξη για επιλογή γενοτύπων φακής µε ανθεκτικότητα στη φουζαρίωση 7

8 φωτ. 3. Συγκοµιδή Σποροκαλλιέργειας Καλλιτερευτή 1 ης γενιάς της ποικιλίας ρεβιθιού «ΓΑΥ ΟΣ» 8

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1 Εθνικά Ανταγωνιστικά 1.1.1 Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ». Τίτλος: «Selection

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας

Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Δρ. Δημήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris Medik.) Κουκί (Vicia faba L.) Λαθούρι (φάβα) (Lathyrous sp.) Ποτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ & Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ & Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ & Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων

Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων Ελληνικές ποικιλίες οσπρίων ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ" ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΒΟΣΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Απρίλιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2744 29 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών των Παιδικών Εξο χών του Δήμου Αθηναίων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Τ.Θ. 60411, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη 2310471544, 2310475432 Fax: 2310473024 Ιστοσελίδα: http://www.cerealinstitute.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ Υπεύθυνος : Αθανάσιος Μαυρομάτης, Επίκουρος Καθηγητής Τηλ. 24210 93136 / fax. 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Α. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 11 H ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γ.Ν. Σκαράκης Τµήµα Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Η ανάγκη ανάπτυξης του γεωργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 14o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ: ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα

Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως 04 τευχοσ Νο καλοκαιρι 2015 Φάκελος αιγοπροβατοτροφία Ευκαιρία ανάπτυξης η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Συμβολαιακή Κτηνοτροφία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο.

Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Ενεργειακές καλλιέργειες στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο. Μ. Χρήστου, Ε. Αλεξοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νάματοβ. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), Τμήμα Βιομάζας 19 ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών

Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το ΕΘΙΑΓΕ στην παραγωγή σπόρων Σιτηρών Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, στο πλαίσιο των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων του, δίνει έμφαση στη βελτίωση και στη δημιουργία ποικιλιών και υβριδίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αριθµός 1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 16 o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Επιστημονικό Συνέδριο «Ζιζανιολογία και Βιοποικιλότητα» Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ.

Βιολογική µηδική. Τζουραµάνη Ε., Σιντόρη Αλ., Λιοντάκης Αγ., Ναβρούζογλου Π., Παπαευθυµίου Μ. Καρανικόλας Π. και Αλεξόπουλος Γ. Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr

Green Box Εκδοτική Α.E. Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57, Tηλ. 210/3232905, Fax 210/3232967 E-mail: info@agronews.gr www.agronews.gr Smart Crops 3 me εθνικη ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ αναπτυξησ η ελλαδα θα ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ για ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ Γιάννης Πανάγος Εκδότης Διευθυντής Αγαπητέ αναγνώστη, Ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, δείχνει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 17ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ Αθήνα 22-24 Νοεμβρίου 2012 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ Τ.Θ. 60458, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη 2310471544, 2310475432 Fax: 2310473024 Ιστοσελίδα: http://www.cerealinstitute.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ii. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών

Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών ΕΘΙΑΓΕ 14 / 15 Διερεύνηση ανάπτυξης ευκαιριών στροφής των καπνοπαραγωγών προς άλλες απασχολήσεις Δρ Δημήτρης Παπαδόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Το Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα

Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Αυτό το χωράφι είναι η επιχείρηση σου 15 Οκτωβρίου 2013, Ναύπλιο Έρευνα στη φυτική παραγωγή και εφαρμογή της στην αγροτική επιχειρηματικότητα Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 3 Α.1. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 3 Α.1.1. ιεθνές επίπεδο 3 Α.1.2. Εθνικό επίπεδο 3 Α.2. ΕΡΓΑ Ή ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 9 Α.2.1. ιεθνές επίπεδο 9 Α.2.2.

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα