ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN"

Transcript

1 Επέκταση εφαρμογής ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων του Γραφείου Περιοδικών και Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης (Portal)» Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN για την Πλήρη Διαχείριση των Περιοδικών Εκδόσεων Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών: - Επέκταση συστήματος διαχείρισης περιοδικών εκδόσεων για την πλήρη καταλογογράφηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γραφείου Περιοδικών και όπως γίνεται έως σήμερα στο σύστημα Horizon - Επέκταση συστήματος διαχείρισης περιοδικών εκδόσεων για την καταχώρηση τευχών καθώς κα αυτόματη ή μη απόδοση αριθμού εισαγωγής - Δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων των περιοδικών σε αρχείο UNIMARC για την εισαγωγή τους στο σύστημα Horizon είτε σε οποιοδήποτε άλλο ILS. - Βελτίωση αναζητήσεων, αναφορών (reporting) και εξαγωγής δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας B. Υπηρεσία Διαχείρισης και Προβολής Περιοδικών Δικτυακού Τόπου/ Πύλης Πληροφόρησης - OPAC Περιοδικών εκδόσεων Συνοπτική Περιγραφή Εργασιών: - Ανάπτυξη συστήματος OPAC για την αναζήτηση και εμφάνιση των καταχωρημένων περιοδικών εκδόσεων της Εθνικής Βιβλιοθήκης (απαιτείται η παροχή των καταχωρημένων εκδόσεων σε μορφή αρχείου από την Υπηρεσία) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Επέκταση Λογισμικού Διαχείρισης ISBN/ISSN/ISMN Α/Α Περιγραφή 1 Ανοικτή αρχιτεκτονική Client / server 2 Τήρηση ΟΛΩΝ των δεδοµένων της εφαρµογής σε σχεσιακή Βάση εδοµένων (Data Base Server). 3 Χρήση του Πρωτοκόλλου TCP/IP για όλες τις επικοινωνίες Client / server 4 Δυνατότητα Λειτουργίας σε περιβάλλον virtual computing σε απομακρυσμένο data center. 5 Ανάπτυξη όλου του Λογισµικού και των υποσυστηµάτων σε γλώσσες προγραµµατισµού τελευταίας γενιάς (πχ. PHP 5) ανοιχτού κώδικα και χρήση βάσης δεδοµένων εκτελέσιµο σε λογισµικό εξυπηρετητή ελεύθερου λογισµικού και δεδοµένων (π.χ MySQL Apache web server) µε στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία και την δυνατότητα μελλοντικών αναβαθµίσεων-τροποποιήσεων σύµφωνα µε το σχεδιασµό της υπηρεσίας. 6 Υποστήριξη ταυτόχρονης πρόσβασης πολλών χρηστών (multi user). Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας της εφαρμογής από περισσότερους του ενός χρήστες, σε διαφορετικούς σταθµούς εργασίας. Εισαγωγή στην εφαρµογή µε χρήση όνοµα χρήστη και κωδικό. 7 υνατότητα δηµιουργίας χρηστών και ρόλων µε διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης σε διαδικασίες ή υποσυστήµατα της εφαρµογής 8 Υποστήριξη όλων των δηµοφιλών προγραµµάτων πλοήγησης (browsers), όπως internet explorer, firefox, safari και chrome. Όλες οι οθόνες, χρηστών και διαχειριστών [Σελ. 1από 1]

2 θα είναι σε web περιβάλλον. 9 Πλήρες Ελληνικό Interface για όλα τα υποσυστήµατα. 10 Χρόνος Ανταπόκρισης στην περίπτωση της αναζήτησης Ι SSN θα πρέπει να είναι το πολύ 2 sec. 11 Ύπαρξη βοήθειας στα Ελληνικά σε όλα τα υποσυστήµατα και εµφάνιση οδηγιών ανά σελίδα µε tool tips µε οδηγίες προς τους χρήστες, ανά διαδικασία ή και οθόνη σε µορφή PDF, Windows Help ή HTML. 12 Τήρηση του ιστορικού των ενεργειών των χρηστών 13 ιεπαφής ιαχειριστή, µε στόχο την εκτέλεση διεργασιών συντήρησης, ελέγχου των συστηµάτων και Ελέγχου Πρόσβασης των χρηστών (πχ. Εισαγωγή νέου χρήστη, αλλαγή κωδικών πρόσβασης, διαχείριση ρόλων και απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης, διαχείριση εφεδρικών αντιγράφων κ.α) 14 Φιλική και εύχρηστη ιεπαφή Χρήστη (User interface) µε στόχο τη βελτίωση του χειρισµού και της λειτουργικότητας των συστηµάτων 15 Αυξηµένες προδιαγραφές ασφαλείας. Χρήση SSL για τη σύνδεση των χρηστών µέσω διαδικτύου. Αναφορές πρόσβασης. Επιτρεπτές ip διευθύνσεις. Σύνδεση µε VPN. 16 υνατότητα εξαγωγής δεδοµένων - εγγραφών σε µορφή ISO Αυτόµατη Εξαγωγή δεδοµένων - εγγραφών, για το ISBN ISSN και ISMN. Μηνιαία κάθε 1 η του µήνα ή εβδοµαδιαία. Η εξαγωγή των δεδοµένων εγγραφών θα γίνεται έτσι ώστε να είναι µοναδική. Τα εξαγόµενα αρχεία πρέπει να είναι δοµηµένα ώστε να εισάγονται στo βιβλιοθηκονοµικό πρόγραµµα της ΕΒΕ. 17 Χρήση στην εφαρµογή πραγµατικών πολυτονικών UNICODE χαρακτήρων 18 Δυνατότητα διαχειρισης ηλεκτρονικών τεκµήριων όπως e-book, e-audiobook, e-serials, την παραλαβή του ηλεκτρονικού τεκµηρίου µέσω διαδικτύου, και την αποθήκευσή τους. 19 Υποσύστηµα στατιστικών των ISSN εµφανιζόµενα σε µηνιαία και ετήσια βάση αλλά και σε µορφές καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας B. Σύστημα OPAC Περιοδικών εκδόσεων Α/Α Περιγραφή 1 Ενιαία διαχείριση ετερογενούς υλικού (διαφορετικών formats) καθώς και τις δυνατότητες πρόσβασης από έξυπνες φορητές συσκευές (κινητά, ipads, e-book readers, κλπ 2 Διαμόρφωση σελίδων υποδοχής με πληροφορίες σχετικές με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δράσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 3 Αναλυτική παρουσίαση του κατάλογου των γενικών επιλογών βάσει των οποίων μπορεί να γίνει αναζήτηση (π.χ. Συλλογές, χρονικές περίοδοι, κλπ). 4 Εξασφάλιση στο προσωπικό της βιβλιοθήκης τη δυνατότητα προσθήκης on line βοήθειας προς τους χρήστες, ώστε να διευκολύνεται η χρήση της υπηρεσίας. Η βοήθεια θα μπορεί να είναι κείμενα, power point, video, ή οποιαδήποτε μορφή εξυπηρετεί τους συγκεκριμένους σκοπούς της Εθνικής βιβλιοθήκης 5 Το λογισμικό θα είναι ανοιχτό σε επεκτάσεις, ιδιαίτερα σ ό,τι αφορά την εξασφάλιση πρόσβασης από έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα, PDA, κλπ). 6 Το λογισμικό θα υποστηρίζει Unicode, UTF8 και θα μπορεί να διαχειριστεί [Σελ. 2από 1]

3 (καταχώρηση, ευρετηρίαση και ανάκτηση/εμφάνιση) τόσο το μονοτονικό όσο και το πολυτονικό ελληνικό αλφάβητο. Επίσης θα μπορεί ναι διαχειριστεί άψογα όλους τους λατινικούς χαρακτήρες και χαρακτήρες με σύμβολα (ισπανικά, γερμανικά, κλπ) 7 Το λογισμικό διαχειρίζεται εξ ίσου αποτελεσματικά Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων σε format Unimarc ή Marc21. Η διαχείριση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τη δυνατότητα επιλογής και εξαγωγής βιβλιογραφικών εγγραφών σε format Unimarc, από το χρήστη. 8 Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες, και θα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμο σε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό χρηστών (δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός μέσω αδειών χρήσης) με χρόνο ανταπόκρισης < 2 sec 9 Ανάπτυξη όλου του Λογισμικού και των υποσυστημάτων σε γλώσσες προγραμματισμού τελευταίας γενιάς (πχ. PHP 5) ανοιχτού λογισμικού και χρήση βάσης δεδομένων εκτελέσιμο σε λογισμικό εξυπηρετητή ανοιχτού λογισμικού και δεδομένων (π.χ MySQL Apache web server) με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία και την δυνατότητα μελλοντικών αναβαθμίσεων-τροποποιήσεων σύμφωνα με το σχεδιασμό της υπηρεσίας. 10 Δυνατότητες multilingual. Ελληνικό, αγγλικό, γαλλικό και γερμανικό interface (οθόνες, επιλογές, μηνύματα προς τον χρήστη) 11 Η Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων θα είναι διεθνώς αποδεκτού format (Marc21, Unimarc, Dublin Core, κλπ) και σχετική ανεξαρτησία από το σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης 12 Δυνατότητα οργάνωσης Συλλογών με αντίστοιχη παροχή δυνατότητας επιλογών αναζήτησης στο χρήστη 13 Υποστήριξη απλής και σύνθετης αναζήτησης με βάση τα ευρετήρια που θα επιλεγούν 14 Η σύνθετη αναζήτηση αξιοποιεί τους τελεστές Bool 15 Αξιοποίηση εξελιγμένων τεχνικών αναζήτησης, όπως: Προσθήκη φίλτρων Περιορισμός αποτελεσμάτων βάσει κριτηρίων (π.χ. γλώσσα, εικονογράφηση, κλπ) Χρονολογία έκδοσης ή χρονική περίοδος 16 Ξεφύλλισμα (browse) Καταλόγου Περιοδικών (κατά κατηγορία υλικού, συγγραφές, κλπ) 17 Δυνατότητα ενοποιημένης αναζήτησης σε Συλλογές διαφορετικού Format και ενιαίας προβολής των αποτελεσμάτων: 18 Ευέλικτο σύστημα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων: βάσει θέματος, τίτλου, συγγραφέα, έτους δημοσίευσης, κλπ, βάσει των επιλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης. 19 Υποστήριξη τεχνολογιών αναζήτησης τύπου Fuzzy logic : Σύστημα αυτόματης παρουσίασης εναλλακτικών αποτελεσμάτων σε περιπτώσεις γραμματικών λαθών από το χρήστη ή και σε περιπτώσεις μηδενικών αποτελεσμάτων. Η δυνατότητα αυτή είναι απαραίτητη για την κάλυψη πολλαπλών διαφορετικών καταχωρήσεων του ιδίου πεδίου (ορθογραφικά λάθη, κλπ) 20 Εμπλουτισμός αποτελεσμάτων με εξώφυλλο, περιεχόμενα, πληροφορίες συγγραφέων και εν γένει οτιδήποτε μπορεί να ανακτηθεί από ελεύθερες πηγές ή συνδρομητικές. Μεταξύ των πηγών στις οποίες γίνεται διακλάδωση θα μπορεί να είναι οι Wikipedia, Amazon, Google, LibraryThing αλλά και άλλες. 21 Δημιουργία σύννεφου ετικετών (word cloud) βάσει της σχετικότητας με τον όρο αναζήτησης 22 Φασετική αναζήτηση (faceted search) 23 Δημιουργία προσωπικών λογαριασμών για τους χρήστες 24 Λειτουργίες για τους χρήστες: [Σελ. 3από 2]

4 Κριτικές & Αξιολογήσεις Προσθήκη ετικετών από τους χρήστες (adding tags) Δημιουργία προσωπικών καταλόγων από τους χρήστες και δυνατότητες διαμοιρασμού και δημοσίευσης των καταλόγων αυτών. Συνεργασία και δυνατότητες διαμοιρασμού πληροφοριών με τα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twiiter κλπ.) 25 Σύνδεση με περισσότερες από μία βάσεις/πηγές πληροφόρησης και ενοποίηση αποτελεσμάτων 26 Δυνατότητα εξαγωγής επιλεγμένης βιβλιογραφίας στα πλέον εύχρηστα διεθνώς συστήματα (EndNote, Refworks, Marc κλπ) 27 Δυνατότητα εκτύπωσης εγγραφών σε συνοπτική ή πλήρη μορφή (ISBD) 28 Εμφάνιση εγγραφών τουλάχιστον σε μορφή: Συνοπτική, Αναλυτική, Marc 29 Δυνατότητα OAI Harvesting, στις δύο κατευθύνσεις (send/receive) 30 Το σύστημα OPAC των Περιοδικών εκδόσεων θα έχει αυτοματοποιημένη εισαγωγή (ανά μέρα ή εβδομάδα) όλων των νεότερων Βιβλιοθηκονομικών εγγραφών από το ILS της ΕΒΕ Γ. Υπηρεσίες Υποστήριξης - Συντήρησης των Συστημάτων Διαχείρισης Περιοδικών και του OPAC Περιοδικών εκδόσεων Α/Α Περιγραφή 1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει το λογισμικό σε εξοπλισμό της ΕΒΕ και σε εικονικό server σε ανοιχτό λογισμικό άδειας GNU ή προερχόμενη από GNU, όπως openvz και qemu, με περιβάλλον διαχείρισης, παραμετροποίησης, μέσω ιστοσελίδων. 2 θα δημιουργήσει τη Βάση Δεδομένων του OPAC Περιοδικών εκδόσεων από τις κατάλληλες βιβλιογραφικές εγγραφές που θα του δοθούν από την Εθνική Βιβλιοθήκη σε format ISO2709, δομή Unimarc 3 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την παραμετροποίηση και προσαρμογή του συστήματος με βάση τις επιλογές που θα συμφωνηθούν 4 Το σύστημα θα συντηρείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα υποσυστήματα ISBN/ISSN/ISMN. Χρόνος Παράδοσης : 2 μήνες μετά την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. Χρόνος δοκιμαστικής Λειτουργίας : 1 μήνας Η ΕΒΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την σύμβαση συντήρησης με τους ίδιους όρους και ίδιο κόστος για 2 χρόνια 5 Χρήση του Πρωτοκόλλου TCP/IP IPv6 και IPv4 για όλες τις επικοινωνίες Client / server [Σελ. 4από 3]

5 6 Τρίµηνος Προληπτικός Έλεγχος των συστηµάτων 7 Άμεση ιόρθωση σφαλµάτων ή δυσλειτουργών της εφαρµογής και των υποσυστηµάτων της, που δεν αφορούν σε βλάβες 8 Οργάνωση και παρακολούθηση συστήµατος αυτόµατης λήψης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (backup), τόσο για το λογισµικό όσο και για τις βάσεις δεδοµένων, off-line ή on-line (replication) σε, ηµερήσια, εβδοµαδιαία και µμηνιαία βάση. Αυτόματη τήρηση τοπικού αντιγράφου ασφαλείας. υνατότητα δικτυακής αποθήκευσης αντιγράφου ασφαλείας, 9 Ανταπόκριση εντός 48ωρών σε περιπτώσεις βλαβών, δυσλειτουργιών της εφαρμογής και των υποσυστημάτων τους και η αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων που αφορούν την απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας 10 Άμεση τηλεφωνική ανταπόκριση ή μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης σε καθημερινή βάση για την υποστήριξη και παροχή πληροφοριών ή επίλυση προβλημάτων χρήσης και διαχείρισης Ζυγούκης Δημήτριος Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογράφησης - Τεκμηρίωσης [Σελ. 5από 5]

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ... 4 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ... 5 1.3. ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ... 5 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 7 2.1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός 16-9 - 2014

Χολαργός 16-9 - 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χολαργός 16-9 - 2014 Διεύθυνση : Οικονομικού Αριθ. Πρωτ. 81770 Τμήμα : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 284,15562

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 386.371,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 386.371,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/2/14 για το έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Τεχνική Προσφορά. Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment. Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Τεχνική Προσφορά Πληροφοριακό Σύστημα - e-recruitment Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) TESSERA Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε. Τεχνική Προσφορά για την Προκήρυξη της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ «Υπηρεσίες προώθησης και ενημέρωσης» Περιγραφή Υπηρεσιών βάσει σύμβασης H αιτούμενη υπηρεσία εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5: Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (prtal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα