User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "User manual. Always there to help you 2. GC3800 series"

Transcript

1 Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved

2 3 4 1 f e c b a a b c d g h i j k l m

3 ENGLISH 6 POLSKI 11 ČEŠTINA 16 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 21 GC3800 series

4 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Product overview (Fig. 1) 1 Spray nozzle 2 Water filling door 3 Spray button 4 Steam slider a. Dry setting b. ECO setting c. Auto steam setting 5 Steam boost trigger 6 Safety auto-off light (specific types only) 7 Mains cord 8 Temperature indicator light 9 Water tank 10 Temperature dial with Auto steam control 11 Calc clean button 12 Typeplate 13 Soleplate Important Read the separate important information leaflet and this user manual carefully before you use the appliance. Keep both documents for future reference. Using the appliance Filling the water tank Note: Your appliance has been designed to be used with tap water. If you live in an area with hard water, fast scale build-up may occur. Therefore, it is recommended to use 100% distilled or demineralized water to prolong the lifetime of your appliance. 1 Open the water filling door. 2 Tilt the iron backwards and fill the water tank with tap water up to the maximum level. Note: Do not fill the water tank beyond the MAX indication. Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

5 ENGLISH 7 3 Close the water filling door ( click ). Temperature and steam setting Table 1: Warning: Do not use steam or steam boost at low temperature, as indicated in the below table. Otherwise, hot water may leak from the iron. Fabric type Temperature setting Auto steam control Steam boost Linen MAX Automatically Yes Cotton adjusted to the optimal amount Yes Wool No Silk No Synthetic fabric (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester) No steam No 1 Consult table 1 to set the temperature dial to the appropriate setting for your garment. 2 Select Auto steam setting in the steam slider. This iron is equipped with Auto steam control. According to the temperature you select, the iron automatically provides the optimal amount of steam for the best result. 3 Put the iron on its heel and plug it in. The temperature light goes on to indicate that the iron is heating up. 4 When the temperature light goes out, the iron has reached the correct temperature and you could start ironing.

6 8 ENGLISH Features Spray funtion Press the spray button to moisten the article to be ironed. This helps to remove stubborn creases. Steam boost function Press and release the steam boost trigger for a powerful boost of steam to remove stubborn creases. Ironing with extra steam For extra steam during ironing, press and hold the steam boost trigger. Vertical steam You can use the steam boost function when you hold the iron in vertical position for removing creases form hanging clothes, curtains etc. Eco steam setting / Dry ironing In stead of Auto steam, you could choose ECO setting in the steam slider to save energy, yet to achieve satisfactory ironing results. To iron without steam, select dry setting in the steam slider.

7 ENGLISH 9 Safety auto-off (specific types only) The safety auto-off function automatically switches off the iron if it has not been used for 30 seconds resting on its soleplate or 8 minutes resting on its backplate. The auto-off light will light up. To let the iron heat up again, pick up the iron or move it slightly. The auto-off light goes out. Cleaning and maintenance Cleaning 1 Unplug the iron and let it cool down. 2 Pour any remaining water out of the water tank from the water filling door. 3 Wipe flakes and any other deposit off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaning agent. To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate. Calc-clean function IMPORTANT: Use Calc-clean function every 1 month to prolong the life of your iron. If water in your area is very hard, or you see scales coming out from the soleplate during ironing, use this function more frequently. 1 Make sure the iron is unplugged and the steam slider is set to dry setting. 2 Fill the water tank to the MAX indication. Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank. 3 Plug in the iron and set the temperature dial to MAX. 4 Unplug the iron when the temperature light goes out. 5 Hold the iron over the sink. Keep pushing the calc clean button and gently shake the iron forth and back until all water in the water tank has been used up. Scales is flushed out, steam and boiling water also come out of the soleplate. Note: Repeat steps 2 to 5 if the water that comes out of the iron still contains scale particles.

8 10 ENGLISH 6 Plug in the iron and let the iron heat up to dry the soleplate. 7 Unplug the iron when the temperature indicator light goes out. 8 Move the iron gently over a piece of cloth to remove any water stains on the soleplate. Storage 1 Unplug the iron and empty the water tank. Let it cool down in a safe place. 2 Wind the mains cord around the backplate of the iron and store it on its heel. Troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details). Problem Possible cause Solution The steam boost function does not work properly (water leaks out of the soleplate). Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing. Water leaks from the water filling door. You have used the steam boost function too often within a very short period. You have used the steam boost function at a too low temperature. Scales are formed inside the soleplate. You have overfilled the water tank. Wait for a few seconds before you use the steam boost function again. Set an ironing temperature at which the steam boost function can be used ( to MAX). Use the Calc-clean funtion (see chaper Cleaning and maintenance, section Calc-clean function ). Do not fill the water tank beyond the MAX indication. Pour excess water out of the water tank.

9 POLSKI 11 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie Opis produktu (rys. 1) 1 Dysza spryskiwacza 2 Drzwiczki otworu wlewowego wody 3 Przycisk spryskiwacza 4 Przełącznik pary a. Ustawienie prasowania na sucho b. Ustawienie ECO c. Automatyczne ustawienie pary 5 Przycisk silnego uderzenia pary 6 Wskaźnik automatycznego wyłączenia (tylko wybrane modele) 7 Przewód sieciowy 8 Wskaźnik temperatury 9 Zbiorniczek wody 10 Pokrętło regulatora temperatury z automatyczną kontrolą pary 11 Przycisk funkcji Calc-Clean 12 Tabliczka znamionowa 13 Stopa Ważne Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z ulotką informacyjną oraz instrukcją obsługi. Zachowaj oba dokumenty na przyszłość. Zasady używania Napełnianie zbiorniczka wody Uwaga: urządzenie jest przystosowane do wody z kranu. Jeśli w Twojej okolicy woda jest twarda, w urządzeniu może szybko osadzić się kamień. Dlatego w celu przedłużenia okresu eksploatacji urządzenia zaleca się używanie wody destylowanej 100% lub zdemineralizowanej. 1 Otwórz drzwiczki otworu wlewowego wody. 2 Przechyl żelazko do tyłu i napełnij zbiorniczek wodą z kranu do maksymalnego poziomu. Uwaga: nie nalewaj wody powyżej oznaczenia MAX. Nie wlewaj do zbiorniczka wody perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.

10 12 POLSKI 3 Zamknij drzwiczki otworu wlewowego wody (usłyszysz kliknięcie ). Ustawianie temperatury i pary Tabela 1: Ostrzeżenie: nie używaj funkcji pary ani silnego uderzenia pary w przypadku wybrania niskiej temperatury, zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli. W przeciwnym razie z żelazka może wyciekać gorąca woda. Rodzaj materiału Ustawienie temperatury Automatyczna kontrola pary Len MAX Automatyczne TAK Bawełna dostosowanie do optymalnej ilości TAK Wełna Nie Jedwab Nie Tkaniny sztuczne (np. akryl, nylon, poliamid, poliester) Brak wytwarzania pary Silne uderzenie pary Nie 1 Skorzystaj z tabeli 1, aby ustawić pokrętło regulatora temperatury w pozycji odpowiedniej dla danego typu ubrania. 2 Wybierz automatyczne ustawienie pary na przełączniku pary. To żelazko jest wyposażone w automatyczną kontrolę pary. W zależności od wybranej temperatury żelazko automatycznie dostarcza optymalną ilość pary, aby zapewnić najlepsze rezultaty. 3 Ustaw żelazko w pozycji pionowej i podłącz je do gniazdka elektrycznego. Wskaźnik temperatury włączy się, wskazując, że żelazko się nagrzewa. 4 Wyłączenie się wskaźnika temperatury oznacza, że żelazko nagrzało się do odpowiedniej temperatury i można rozpocząć prasowanie.

11 POLSKI 13 Właściwości Funkcja spryskiwacza Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, naciśnij przycisk spryskiwacza. Pomoże to rozprasować oporne zagniecenia. Funkcja silnego uderzenia pary Naciśnij i zwolnij przycisk silnego uderzenia pary, aby uzyskać uderzenie pary umożliwiające usunięcie najbardziej uporczywych zagnieceń. Prasowanie z dodatkowym strumieniem pary Aby uzyskać dodatkowy strumień pary podczas prasowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk silnego uderzenia pary. Prasowanie w pionie Funkcji silnego uderzenia pary można również używać, gdy żelazko znajduje się w pozycji pionowej. Umożliwia ona usunięcie zagnieceń na wiszących ubraniach, zasłonach itd. Ustawienie pary ECO / prasowanie na sucho Zamiast ustawienia automatycznej kontroli pary można wybrać ustawienie ECO na przełączniku pary, aby zaoszczędzić energię, nie rezygnując z zadowalających efektów prasowania. Aby prasować bez użycia pary, wybierz ustawienie prasowania na sucho na przełączniku pary.

12 14 POLSKI Automatyczne wyłączanie (tylko wybrane modele) Funkcja automatycznego wyłączania samoczynnie wyłącza żelazko, jeśli nie było ono używane przez 30 sekund po umieszczeniu na stopie lub przez 8 minut po umieszczeniu na płycie tylnej. Wskaźnik automatycznego wyłączenia zacznie świecić. Podnieś żelazko lub lekko nim poruszaj, aby ponownie się rozgrzało. Wskaźnik automatycznego wyłączenia zgaśnie. Czyszczenie i konserwacja Czyszczenie 1 Wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż ostygnie. 2 Wylej ze zbiorniczka pozostałą wodę przez otwór wlewowy wody. 3 Zetrzyj ze stopy żelazka płytki kamienia i inne osady za pomocą wilgotnej szmatki i (płynnego) środka czyszczącego niezawierającego środków ściernych. Aby powierzchnia stopy pozostała niezarysowana, należy chronić żelazko przed kontaktem z metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy nie wolno używać czyścików, octu ani innych środków chemicznych. Funkcja Calc-Clean WAŻNE: aby przedłużyć okres eksploatacji żelazka, korzystaj z funkcji Calc-Clean raz w miesiącu. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda lub podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia, korzystaj z tej funkcji częściej. 1 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej, a przełącznik pary znajduje się w pozycji prasowania na sucho. 2 Napełnij zbiorniczek wodą do poziomu oznaczonego symbolem MAX. Nie wlewaj do zbiorniczka wody octu ani innych środków do usuwania kamienia. 3 Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i ustaw pokrętło regulatora temperatury w pozycji oznaczonej symbolem MAX. 4 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego. 5 Przytrzymaj żelazko nad zlewem. Przytrzymując przycisk Calc-Clean, delikatnie potrząsaj żelazkiem do przodu i do tyłu aż do zużycia całej wody w zbiorniczku. Podczas wypłukiwania kamienia ze stopy żelazka będzie wydostawać się również para i gorąca woda.

13 POLSKI 15 Uwaga: powtórz czynności od 2 do 5, jeśli woda wydostająca się z żelazka nadal zawiera cząstki kamienia. 6 Podłącz żelazko do gniazdka elektrycznego i poczekaj na rozgrzanie żelazka, aby wysuszyć stopę. 7 Gdy zgaśnie wskaźnik temperatury, wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego. 8 Aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka, delikatnie przeciągnij żelazko po kawałku tkaniny. Przechowywanie 1 Wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego i opróżnij zbiorniczek wody. Odstaw żelazko w bezpieczne miejsce i poczekaj, aż ostygnie. 2 Owiń przewód sieciowy wokół tylnej płyty żelazka i przechowuj żelazko w pozycji pionowej. Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju (informacje kontaktowe znajdują się w ulotce gwarancyjnej). Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Funkcja silnego uderzenia pary nie działa prawidłowo (woda wycieka ze stopy). Podczas prasowania ze stopy żelazka wydostają się zanieczyszczenia. Woda wycieka z otworu wlewowego. Funkcja silnego uderzenia pary była używana zbyt często w bardzo krótkim czasie. Funkcja silnego uderzenia pary była używana przy zbyt niskiej temperaturze prasowania. Wewnątrz stopy tworzy się kamień. Zbiorniczek wody jest przepełniony. Odczekaj kilka sekund, zanim ponownie użyjesz funkcji silnego uderzenia pary. Ustaw temperaturę prasowania, przy której można używać funkcji silnego (od do MAX ). Użyj funkcji Calc-Clean (patrz rozdział Czyszczenie i konserwacja, część Funkcja Calc-Clean ). Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia MAX. Wylej nadmiar wody ze zbiorniczka.

14 16 ČEŠTINA Úvod Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách Přehled o výrobku (obr. 1) 1 Tryska rozprašovače 2 Plnicí dvířka na vodu 3 Tlačítko rozprašovače 4 Posuvník páry a. Nastavení suchého žehlení b. Nastavení ECO c. Automatické nastavení páry 5 Spoušť parního rázu 6 Bezpečnostní kontrolka automatického vypnutí (pouze některé typy) 7 Napájecí kabel 8 Indikátor teploty 9 Nádržka na vodu 10 Volič teploty s automatickým regulátorem páry 11 Tlačítko Calc clean 12 Typový štítek 13 Žehlicí plocha Důležité Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a samostatný letáček s důležitými informacemi. Uložte si oba dokumenty pro budoucí použití. Uložte si oba dokumenty pro budoucí použití. Použití přístroje Naplnění nádržky na vodu Poznámka: Přístroj je určen pro použití s vodou z vodovodního kohoutku. Pokud žijete v oblasti s velmi tvrdou vodou, může docházet k rychlé tvorbě vodního kamene. Doporučujeme proto používat 100% destilovanou nebo demineralizovanou vodu, aby se prodloužila životnost přístroje. 1 Otevřete plnicí dvířka na vodu. 2 Nakloňte žehličku dozadu a nádržku na vodu naplňte vodou z kohoutku po značku maximálního množství. Poznámka: Neplňte nádržku na vodu nad úroveň značky MAX. Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky.

15 ČEŠTINA 17 3 Zavřete plnicí dvířka na vodu (uslyšíte klapnutí). Nastavení teploty a páry Tabulka 1: Varování: Nepoužívejte páru nebo parní ráz při nízkých teplotách, jak je uvedeno v tabulce níže. Jinak se může stát, že z žehličky unikne horká voda. Typ tkaniny Nastavení teploty Automatický regulátor páry Parní ráz Len MAX Automaticky Ano Bavlna nastavené na optimální Ano Vlna množství Ne Hedvábí Ne Syntetický materiál (např. akryl, nylon, polyamid nebo polyester). Nevytváří se pára Ne 1 Nastavte volič teploty podle údajů v tabulce 1 tak, aby nastavení odpovídalo žehlenému oděvu. 2 Zvolte automatické nastavení páry na posuvníku nastavení páry. Tato žehlička je vybavena automatickým regulátorem páry. Na základě zvolené teploty žehlička automaticky vydává optimální množství páry, čímž zaručí perfektní vyžehlení. 3 Položte žehličku na zadní stěnu a zapojte ji. Rozsvítí se kontrolka teploty na znamení, že se žehlička ohřívá. 4 Jakmile kontrolka teploty zhasne, žehlička dosáhla správné teploty, takže můžete začít žehlit.

16 18 ČEŠTINA Funkce Funkce rozprašovače Stisknutím tlačítka rozprašovače navlhčete žehlený oděv. To pomáhá odstranit nepoddajné záhyby. Funkce parního rázu Stisknutím a uvolněním spouště parního rázu získáte silný parní ráz pro odstranění nepoddajných záhybů. Žehlení s velkým množstvím páry Chcete-li během žehlení použít velké množství páry, stiskněte a podržte tlačítko parního rázu. Vertikální napařování Funkci parního rázu lze také použít, držíte-li žehličku ve svislé poloze. To je užitečné při odstraňování záhybů u zavěšených oděvů, záclon apod. Nastavení páry ECO / suché žehlení Kromě automatického nastavení páry můžete na posuvníku páry zvolit také nastavení ECO, čímž ušetříte energii a zároveň dosáhnete uspokojivých výsledků. Chcete-li žehlit bez páry, zvolte na posuvníku páry suché žehlení.

17 ČEŠTINA 19 Bezpečnostní automatické vypnutí (pouze některé typy) Funkce bezpečnostního automatického vypnutí žehličku automaticky vypne, pokud je 30 minut na žehlicí ploše a nepoužívá se a nebo 8 minut stojí na zadní straně. Rozsvítí se kontrolka automatického vypnutí. Chcete-li žehličku znovu zahřát, zdvihněte ji nebo s ní lehce pohněte. Kontrolka automatického vypnutí zhasne. Čištění a údržba Čištění 1 Žehličku odpojte z napájení a nechte ji vychladnout. 2 Zbývající vodu vylijte z nádržky plnicími dvířky. 3 Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem, případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek. Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte kovovou žínku, ocet nebo jiné chemikálie. Funkce Calc-clean pro odstranění vodního kamene DŮLEŽITÉ: Používejte funkci Calc-clean jednou za měsíc a prodloužíte životnost žehličky. Pokud je voda ve vaší oblasti nadměrně tvrdá nebo si během žehlení všimnete, že z žehlící plochy uniká vodní kámen, používejte tuto funkci častěji. 1 Zajistěte, aby byla žehlička odpojená, a aby byl regulátor páry nastaven na suché žehlení. 2 Nádržku na vodu naplňte vodou až po označení MAX. Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního kamene. 3 Zapojte žehličku a nastavte volič teploty do polohy MAX. 4 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky. 5 Podržte žehličku nad dřezem. Opakovaně tiskněte tlačítko Calc Clean a jemně žehličkou třeste dopředu a dozadu, dokud se nespotřebuje veškerá voda z nádržky. Během vyplavování vodního kamene vychází z žehlicí plochy také pára a vroucí voda.

18 20 ČEŠTINA Poznámka: Pokud voda vycházející z žehličky stále obsahuje usazeniny, opakujte kroky 2 až 5. 6 Zapojte žehličku a nechte ji zahřát, aby žehlicí plocha oschla. 7 Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky. 8 Lehce přežehlete kousek látky, aby se odstranily všechny vodní skvrny z žehlicí plochy. Uskladnění 1 Žehličku vypněte a vyprázdněte nádržku na vodu. Nechte ji na bezpečném místě vychladnout. 2 Obtočte napájecí kabel kolem zadní strany žehličky a uchovávejte ji ve svislé poloze. Odstraňování problémů V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte adresu kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi (kontaktní informace naleznete na záručním listu s celosvětovou platností). Problém Možná příčina Řešení Funkce parního rázu nepracuje správně (z žehlicí plochy uniká voda). Ze žehlicí plochy se při žehlení odlupují šupinky a jiné nečistoty. Z plnicích dvířek na vodu uniká voda. Funkci parního rázu jste používali příliš často během krátké doby. Použili jste funkci parního rázu při příliš nízké teplotě. Uvnitř žehlící plochy se vytváří vodní kámen. Přeplnili jste nádržku na vodu. Než znovu použijete funkci parního rázu, několik sekund počkejte. Nastavte takovou teplotu žehlení, při níž lze použít funkci parního rázu ( do polohy MAX). Použijte funkci Calc-Clean (viz kapitola Čištění a údržba, část Funkce Calc-Clean ). Neplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX. Přebytečnou vodu vylijte z nádržky.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 21 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση Επισκόπηση προϊόντος (Εικ. 1) 1 Στόμιο ψεκασμού 2 Στόμιο προσθήκης νερού 3 Κουμπί ψεκασμού 4 Ρυθμιστικό ατμού α. Ρύθμιση στεγνής λειτουργίας β. Ρύθμιση ECO γ. Αυτόματη ρύθμιση ατμού 5 Ενεργοποίηση βολής ατμού 6 Λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) 7 Καλώδιο ρεύματος 8 Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας 9 Δοχείο νερού 10 Διακόπτης θερμοκρασίας με Αυτόματο έλεγχο ατμού 11 Κουμπί καθαρισμού αλάτων 12 Ετικέτα 13 Πλάκα Σημαντικό Διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο σημαντικών οδηγιών και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε και τα δύο έγγραφα για μελλοντική αναφορά. Χρήση της συσκευής Γέμισμα του δοχείου νερού Σημείωση: Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για χρήση με νερό βρύσης. Εάν βρίσκεστε σε περιοχή με σκληρό νερό, μπορεί τα άλατα να συσσωρεύονται γρήγορα. Επομένως, συνιστάται η χρήση 100% αποσταγμένου ή απιονισμένου νερού, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. 1 Ανοίξτε το στόμιο προσθήκης νερού. 2 Γείρετε το σίδερο προς τα πίσω και γεμίστε το δοχείο νερού με νερό βρύσης μέχρι το μέγιστο επίπεδο. Σημείωση: Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ. Μην βάζετε άρωμα, ξύδι, κόλλα κολλαρίσματος, ουσίες αφαλάτωσης, υγρά σιδερώματος ή άλλα χημικά μέσα στο δοχείο νερού.

20 22 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 3 Κλείστε το στόμιο προσθήκης νερού ("κλικ"). Ρύθμιση θερμοκρασίας και ατμού Πίνακας 1: Προειδοποίηση:Μην χρησιμοποιείτε ατμό ή βολή ατμού σε χαμηλή θερμοκρασία, όπως υποδεικνύεται στον παρακάτω πίνακα. Διαφορετικά, από το σίδερο μπορεί να τρέξει ζεστό νερό. Τύπος υφάσματος Ρύθμιση θερμοκρασίας Αυτόματος έλεγχος ατμού Λινά MAX Ρυθμίζεται Ναι Βαμβακερά αυτόματα στη βέλτιστη Ναι Μάλλινα ποσότητα Όχι Μεταξωτά Όχι Συνθετικά υφάσματα (π.χ. ακρυλικά, νάιλον, πολυαμίδη, πολυέστερ) Χωρίς ατμό Όχι Βολή ατμού 1 Συμβουλευτείτε τον πίνακα 1 για να τοποθετήσετε το διακόπτη θερμοκρασίας στην κατάλληλη ρύθμιση ανάλογα με το ύφασμα. 2 Επιλέξτε την Αυτόματη ρύθμιση ατμού στο ρυθμιστικό ατμού. Αυτό το σίδερο διαθέτει Αυτόματο έλεγχο ατμού. Ανάλογα με τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει, το σίδερο παρέχει αυτόματα τη βέλτιστη ποσότητα ατμού για το καλύτερο αποτέλεσμα. 3 Τοποθετήστε το σίδερο κατακόρυφα και συνδέστε το στην πρίζα. Η λυχνία θερμοκρασίας ανάβει υποδεικνύοντας ότι το σίδερο θερμαίνεται. 4 Όταν η λυχνία θερμοκρασίας σβήσει, το σίδερο έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία και μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.

21 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 23 Χαρακτηριστικά Λειτουργία ψεκασμού Πατήστε το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές για να υγράνετε το ύφασμα που θα σιδερώσετε. Έτσι μπορείτε να σιδερώνετε ευκολότερα επίμονες τσακίσεις. Λειτουργία βολής ατμού Πατήστε στιγμιαία την ενεργοποίηση βολής ατμού για να εξαφανίσετε επίμονες τσακίσεις με μια ισχυρή βολή ατμού. Σιδέρωμα με επιπλέον ατμό Για επιπλέον ατμό κατά το σιδέρωμα, κρατήστε πατημένη τη σκανδάλη βολής ατμού. Ατμός για κάθετο σιδέρωμα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βολής ατμού ενώ κρατάτε το σίδερο σε κατακόρυφη θέση. Αυτό είναι χρήσιμο για να εξαφανίζετε τσακίσεις από κρεμασμένα ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. Ρύθμιση ατμού Eco / Στεγνό σιδέρωμα Αντί για τον Αυτόματο ατμό, μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση ECO στο ρυθμιστικό ατμού, για να εξοικονομήσετε ενέργεια, αλλά και για ικανοποιητικά αποτελέσματα σιδερώματος. Για σιδέρωμα χωρίς ατμό, επιλέξτε τη ρύθμιση στεγνής λειτουργίας στο ρυθμιστικό ατμού.

22 24 ΕΛΛΗΝΙΚΆ Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας (μόνο σε συγκεκριμένους τύπους) Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ασφαλείας απενεργοποιεί αυτόματα το σίδερο αν δεν χρησιμοποιηθεί για 30 δευτερόλεπτα (όταν ακουμπά στην πλάκα) ή για 8 λεπτά (όταν βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση). Θα ανάψει η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης. Για να επιτρέψετε στο σίδερο να ζεσταθεί ξανά, σηκώστε το ή μετακινήστε το ελαφρά. Η λυχνία αυτόματης απενεργοποίησης σβήνει. Καθαρισμός και συντήρηση Καθάρισμα 1 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει. 2 Αφαιρέστε το νερό που απομένει από το δοχείο νερού μέσω του στομίου προσθήκης νερού. 3 Σκουπίστε τις νιφάδες αλάτων και τυχόν άλλα κατάλοιπα από την πλάκα με ένα νωπό πανί και ένα μη στιλβωτικό (υγρό) καθαριστικό. Για να διατηρήσετε την πλάκα λεία, αποφύγετε την έντονη επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συρμάτινα σφουγγαράκια, ξύδι ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε την πλάκα του σίδερου. Λειτουργία καθαρισμού αλάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Calc-clean 1 φορά το μήνα. Εάν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό ή εάν βλέπετε να βγαίνουν άλατα από την πλάκα κατά το σιδέρωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία συχνότερα. 1 Βεβαιωθείτε ότι το σίδερο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα και ότι το ρυθμιστικό ατμού βρίσκεται στη ρύθμιση στεγνής λειτουργίας. 2 Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι την ένδειξη ΜΑΧ. Μην ρίχνετε ξύδι ή άλλες ουσίες αφαλάτωσης μέσα στο δοχείο νερού. 3 Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και ρυθμίστε το διακόπτη θερμοκρασίας στο MAX. 4 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις σβήσει η λυχνία θερμοκρασίας. 5 Κρατήστε το σίδερο επάνω από το νεροχύτη. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί καθαρισμού αλάτων και κουνήστε προσεκτικά το σίδερο μπρος-πίσω μέχρι να αδειάσει όλο το νερό από το δοχείο νερού. Καθώς απομακρύνονται τα άλατα, βγαίνει επίσης ατμός και βραστό νερό από την πλάκα.

23 ΕΛΛΗΝΙΚΆ 25 Σημείωση: Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 εάν το νερό που βγαίνει από το σίδερο εξακολουθεί να περιέχει κομματάκια αλάτων. 6 Συνδέστε το σίδερο στην πρίζα και αφήστε το να ζεσταθεί για να στεγνώσει η πλάκα. 7 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας. 8 Μετακινήστε το σίδερο απαλά πάνω σε ένα κομμάτι υφάσματος, για να αφαιρέσετε τυχόν κηλίδες νερού από την πλάκα. Συστήματα αποθήκευσης 1 Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο νερού. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει σε ασφαλές μέρος. 2 Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από την πλάκα του σίδερου και αποθηκεύστε το σε κατακόρυφη θέση. Αντιμετώπιση προβλημάτων Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας (για τα στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αιτία Πιθανή αιτία Λύση Η λειτουργία βολής ατμού δεν λειτουργεί σωστά (στάζει νερό μέσα από την πλάκα). Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος βγαίνουν από την πλάκα νιφάδες αλάτων και βρομιά. Στάζει νερό από το στόμιο προσθήκης νερού. Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία βολής ατμού πολλές φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία βολής ατμού σε υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία. Οι νιφάδες αλάτων σχηματίζονται μέσα στην πλάκα. Έχετε γεμίσει υπερβολικά το δοχείο νερού. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα προτού χρησιμοποιήσετε ξανά τη λειτουργία βολής ατμού. Ρυθμίστε το σίδερο σε μια θερμοκρασία στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία βολής ατμού (από έως MAX). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων (ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση", ενότητα "Λειτουργία καθαρισμού αλάτων"). Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη ΜΑΧ. Αφαιρέστε από το δοχείο το νερό που απομένει.

24

25

26

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g

User manual. Always there to help you. GC3800 series. Question? Contact Philips. f g Always there to help you Question? Contact Philips GC3800 series d c 1 a b c b e a f g User manual Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you. GC4500 series

User manual. Always there to help you. GC4500 series Always there to help you 2 GC4500 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 91003 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you

Always there to help you Always there to help you Question? Contact Philips GC4500 series d c 1 a b c b e a f g h User manual i Specifications are subject to change without notice 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

User manual GC9500 GC9200

User manual GC9500 GC9200 User manual GC9500 GC9200 1 4 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life.

IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. 1 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Atlas 8026

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Atlas 8026 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εναρξης

Οδηγός Γρήγορης Εναρξης GC990 Οδηγός Γρήγορης Εναρξης 3 4 5 Σιδέρωμα Φρεσκάρισμα με ατμό Φρεσκάρισμα Αυτόματος καθαρισμός αλάτων Αποθήκευση Πλήρης προβολή Γενική περιγραφή A A Άγκιστρο κρεμάστρας B Κουμπί φρεσκαρίσματος C Οπές

Διαβάστε περισσότερα

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού GB GR INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-7688 AC230V 50Hz - 2400W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Button+ Ceramic 8033

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σίδερο Ατμού Steam Iron Button+ Ceramic 8033 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Cimex Eradicator ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ξεβιδώστε το ειδικό πώμα ασφαλείας (Β) και γεμίστε το λέβητα με περίπου 2 λίτρα νερό με τη χρήση της φιάλης πλήρωσης (7), βεβαιωθείτε ότι δεν υπερχειλίζει (Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρήση της συσκευής την πρώτη φορά. Κρατείστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DBS 5591 Γενικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-801 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1079 GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 53 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 53 Χειριστήρια... 53 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 53 Σίδερο οικιακής χρήσης... 53 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΤΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SP 1023 GR Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 1 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ shark2_manual_1024_layout 2 16/10/14 12:32 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης

Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Welcome to the World of PlayStation Σύντομος οδηγός έναρξης Ελληνικά PCH-2016 7025579 Χρήση του συστήματος PlayStation Vita για πρώτη φορά Πατήστε για 5 δευτερόλεπτα Ενεργοποιήστε το σύστημα PS Vita. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815N-0 Τυπώθηκε στις Η.Π.Α. Αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Ως μέρος του προγράμματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Rexair, κάθε MiniJet φέρει έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΑΣΗ CORDLESS KETTLE Μοντέλο / Model : KE7411 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επίλυσης βλαβών και σέρβις) υπάρχουν στα μεμονωμένα κεφάλαια των oδηγιών χρήσης. Ξεχωρίστε τα ρούχα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Πρόσθετες πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αντιμετώπισης προβλημάτων και συντήρησης) παέχονται σε μεμονωμένα κεφάλαια των Οδηγιών χρήσης. Διαχωρισμός ρούχων ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320.

Downloaded from www.vandenborre.be. Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320. Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome QG3320 Downloaded from www.vandenborre.be User manual 1 English 6 Ελληνικα 13 QG3320 6 English Introduction Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2

Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2 Εισαγωγή στο EV3 Μέρος 2 Δρ. Γιώργος Α. Δημητρίου Εργαστήριο και Αυτομάτων Συστημάτων & Ακαδημία Τμήμα Πληροφορικής και Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να μπορείτε να έχετε πλήρη υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα http://www.whirlpool.eu/register

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

QUICK & HOT AQUA. F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR

QUICK & HOT AQUA.  F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR QUICK & HOT AQUA www.tefal.com F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR K H G I J A H G B C E D on off on off fig.1a fig.1b fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 1 2 fig.6 fig.7 fig.8 1 2 2 2 fig.9

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

GIR81000 GIR81000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΤΑΘΜΟΣ USER MANUAL STEAM GENERATOR. ΑΤΜΟΣΤΑΘΜΟΣ steam generator

GIR81000 GIR81000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΤΑΘΜΟΣ USER MANUAL STEAM GENERATOR. ΑΤΜΟΣΤΑΘΜΟΣ steam generator GIR81000 ΑΤΜΟΣΤΑΘΜΟΣ steam generator GIR81000 EL EN ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΤΑΘΜΟΣ USER MANUAL STEAM GENERATOR 3 11 12 20 A 9 10 13 2 1 3 4 21 5 14 6 7 11 12 19 5 19 20 8 12 15 16 17 18 B 1 2 3 C 4 1 2 2 EL

Διαβάστε περισσότερα