Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-801 AC230V 50Hz W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all instructions carefully before using the product.

2 ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ A.Πλάκα σιδερώµατος K. Κουµπί ψεκασµού B.Κάλυµµα πλάκας L. ιακόπτης ρύθµισης ατµού C. οχείο νερού M. Κουµπί έξτρα ατµού D.Χειρολαβή N. Κουµπί αυτο-καθαρισµού E.Επάνω κάλυµµα O. Μαλακό κάλυµµα χειρολαβής F.Στόµιο ψεκασµού P. Κάλυµµα καλωδίου G.Κάλυµµα εισόδου νερού Q. Πίσω κάλυµµα H. Κουµπί επιλογής θερµοκρασίας R. οχείο γεµίσµατος I. Εµπρός κάλυµµα J. Ψηφιακή οθόνη επιλογών LCD ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτοµα που η φυσική, ή πνευµατική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εµπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτοµο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να µην χρησιµοποιούν και να µην «παίζουν» µε την συσκευή. Το φις της συσκευής θα πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος όταν θέλετε να γεµίσετε το δοχείο του νερού της συσκευής µε νερό. Το κάλυµµα της εισόδου νερού δεν θα πρέπει να ανοίγεται κατά τη διάρκεια του σιδερώµατος. Στις επόµενες ενότητες θα βρείτε σαφείς οδηγίες όσον αφορά τον ανεφοδιασµό του δοχείου νερού. Το σίδερο θα πρέπει να χρησιµοποιείται ή να κάθεται όρθιο στη βάση του πάνω σε µία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Όταν βάζετε το σίδερο να κάτσει όρθιο στη βάση του, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η επιφάνεια στην οποία το έχετε τοποθετήσει είναι απόλυτα σταθερή. Το σίδερό σας δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί αν έχει πέσει κάτω ή αν υπάρχουν εµφανή σηµάδια φθοράς ή βλάβης ή στάζει νερά. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει µόνο από τον κατασκευαστή ή από έµπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυµατισµού του χρήστη. Το σίδερό σας δεν θα πρέπει να µείνει καθόλου χωρίς επιτήρηση όσο είναι συνδεδεµένο στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη µόνο για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. Χρησιµοποιήστε τη συσκευή µόνο για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Πριν συνδέσετε τη συσκευή µε την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν µε τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. 1

3 Για να αποφύγετε υπερφόρτωση του δικτύου σας, µην χρησιµοποιείτε άλλη ηλεκτρική συσκευή υψηλής ισχύος στο ίδιο δίκτυο στο οποίο έχετε συνδέσει το σίδερό σας. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να ακουµπά πάνω σε ζεστές επιφάνειες. Αφήστε τη συσκευή σας να κρυώσει τελείως πριν την αποθηκεύσετε. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυµατισµού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα µέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της µέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μετά τη χρήση θέσετε τη θερµοκρασία στη θέση OFF. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για µελλοντική χρήση και σε περίπτωση που δώσετε το σίδερό σας σε άλλο χρήστη βεβαιωθείτε ότι του έχετε δώσει µαζί και αυτές τις οδηγίες. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙ ΕΡΟ ΣΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής, αποµακρύνετε από το σίδερό σας τυχόν ετικέτες, αυτοκόλλητα ή προστατευτικά καλύµµατα που µπορεί να υπάρχουν πάνω στο σώµα ή στην πλάκα του. Κατά την πρώτη χρήση του σίδερου υπάρχει πιθανότητα να βγει µια µικρή ποσότητα καπνού και σχετική µυρωδιά από το σίδερό σας. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί µετά από µερικές χρήσεις της συσκευής. Είναι ασφαλές και δεν έχει επίπτωση στην απόδοση της συσκευής σας. ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΝΕΡΟ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεµένη στην πρίζα παροχής ρεύµατος πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία. Πριν την πρώτη χρήση γεµίστε το δοχείο νερού µε νερό βρύσης. Ρυθµίστε το διακόπτη ρύθµισης ατµού στη θέση και ανοίξτε το κάλυµµα εισόδου νερού. Χρησιµοποιήστε το δοχείο γεµίσµατος που συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία και γεµίστε το δοχείο νερού του σίδερου µέχρι την ένδειξη MAX. Κλείστε καλά το κάλυµµα εισόδου νερού ώστε να ασφαλίσει στη θέση του. Σκουπίστε την περιοχή γύρω από αυτό από νερά που τυχόν έχουν πέσει µε ένα µαλακό στεγνό πανί. Για να γεµίσετε και πάλι το δοχείο χρησιµοποιήστε ξανά νερό βρύσης. Αν όµως το νερό της περιοχής σας είναι σκληρό, συνιστάται να χρησιµοποιείτε απεσταγµένο νερό. Mην γεµίζετε το δοχείο νερού πέραν του µέγιστου σηµείου MAX όπως φαίνεται πάνω στο δοχείο νερού. Μην βάζετε αρώµατα ή ξύδι ή καθαριστικά ή διαλύµατα αφαλάτωσης, ή πρόσθετα διαλύµατα σιδερώµατος ή χηµικά απεσταγµένο νερό ή οποιαδήποτε χηµικά µέσα στο δοχείο νερού. ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Τοποθετήστε το σίδερο όρθιο ακουµπισµένο στην πίσω θέση του και συνδέστε το φις της συσκευής στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ψηφιακή οθόνη LCD θα ανάψει έχοντας κόκκινο φως, σηµάδι ότι το σίδερό σας δέχεται ρεύµα. Το σίδερό σας είναι σε κατάσταση αναµονής. Πατήστε το κουµπί επιλογής θερµοκρασίας µέχρι η οθόνη σας να δείξει το επίπεδο θερµοκρασίας που θέλετε (η οθόνη σας τώρα είναι µπλε). Σας συστήνουµε να χρησιµοποιήσετε τις οδηγίες που σας δίνει η οθόνη σας όσον αφορά την επιλογή της θερµοκρασίας ανάλογα µε τον τύπο υφάσµατος. Όταν η οθόνη LCD δείχνει τον τύπο υφάσµατος (όνοµα υφάσµατος στα Αγγλικά) να αναβοσβήνει και η ένδειξη θερµοκρασίας στην οθόνη ανεβοκατεβαίνει από µικρή προς µεγάλη, αυτό σηµαίνει ότι η πλάκα σιδερώµατος ανεβάζει θερµοκρασία. Οι ενδείξεις αυτές θα σταµατήσουν να αναβοσβήνουν όταν η θερµοκρασία στην πλάκα έχει φτάσει στο επιλεγµένο επίπεδο. Όταν η οθόνη LCD δείχνει τον τύπο υφάσµατος (όνοµα υφάσµατος στα Αγγλικά) να αναβοσβήνει και η ένδειξη θερµοκρασίας στην οθόνη ανεβοκατεβαίνει από µεγάλη προς µικρή, αυτό σηµαίνει ότι η πλάκα σιδερώµατος κατεβάζει θερµοκρασία. Όταν το σίδερό σας είναι σε κατάσταση λειτουργίας, µπορείτε να πατήσετε το κουµπί επιλογής θερµοκρασίας και κρατώντας το πατηµένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, το σίδερό σας αυτόµατα θα µπει σε κατάσταση αναµονής. Όταν η οθόνη σας εµφανίσει ένδειξη σφάλµατος (ERROR), αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Περιµένετε να κρυώσει η πλάκα και κατόπιν συνδέστε και πάλι τη συσκευή σας στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Αν η οθόνη σας εµφανίζει και πάλι ένδειξη σφάλµατος (ERROR), τότε αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα και µην την χρησιµοποιήσετε ξανά αλλά πηγαίνετέ την σε ένα από τα πλησιέστερα εξουσιοδοτηµένα κέντρα σέρβις για έλεγχο και/ή επισκευή. Κατάσταση αναµονής Ένδειξη θερµοκρασίας Tmeper at ur e mar k Fabr i c Τύπος υφάσµατος 2

4 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της χρήσης, αν δεν πατήσετε το κουµπί επιλογών µέσα σε διάστηµα 30 δευτερολέπτων, η οθόνη σας θα τεθεί σε κατάσταση µειωµένου φωτισµού. Κατά την λειτουργία του αυτόµατου σβησίµατος, το φως της οθόνης θα σβήσει µετά την πάροδο 1 λεπτού. ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD Κανονική λειτουργία: Κατάσταση αναµονής Επίπεδο 1 Ακρυλικά Επίπεδο 2 Νάυλον Επίπεδο 3 Μεταξωτά Επίπεδο 4 Πολυεστέρας Επίπεδο 5 Σύµεικτα Επίπεδο 6 Μάλλινα Επίπεδο 7 Βαµβακερά Επίπεδο 8 Τζιν (jeans) Επίπεδο 9 Λινά Αυτόµατο σβήσιµο Λειτουργία σφάλµατος: Κατάσταση σφάλµατος 1 Κατάσταση σφάλµατος 2 Κατάσταση σφάλµατος 3 ΞΗΡΟ ΣΙ ΕΡΩΜΑ Για ξηρό σιδέρωµα, θέσετε το διακόπτη επιλογής ατµού στη θέση 0. Αυτό θα σταµατήσει τη δίοδο του ατµού στο σίδερό σας, αν υπάρχει νερό µέσα στο δοχείο της συσκευής. Επιλέξτε το επιθυµητό επίπεδο θερµοκρασίας/υφάσµατος και βάλτε το σίδερό σας όρθιο (σε κάθετη θέση) πάνω σε µία σταθερή επιφάνεια. Μόλις η θερµοκρασία του σίδερου φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο, µπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωµα. ΨΕΚΑΣΜΟΣ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού µέσα στο δοχείο νερού της συσκευής. Πατήστε το κουµπί ψεκασµού - µία λεπτή δεσµίδα νερού θα εξαχθεί από το στόµιο ψεκασµού συνεχίστε κανονικά το σιδέρωµά σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην ψεκάζετε πάνω σε µεταξωτά υφάσµατα. ΣΙ ΕΡΩΜΑ ΜΕ ΑΤΜΟ Όπως φαίνεται και από την ψηφιακή οθόνη της συσκευής σας, το σιδέρωµα µε ατµό µπορεί να επιλεγεί µόνο για χρήση σε υψηλότερες θερµοκρασίες: επίπεδα 6 εως 9 (ένα µικρό σήµα ατµού θα εµφανιστεί στην οθόνη σας όταν επιλέξετε αυτές τις υψηλές θερµοκρασίες). Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού µέσα στο δοχείο νερού της συσκευής. Τοποθετήστε το σίδερο όρθιο πάνω στην πίσω βάση του. Συνδέστε το φις της συσκευής στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Επιλέξτε µε το κουµπί επιλογής θερµοκρασίας το επιθυµητό επίπεδο θερµοκρασίας µεταξύ των θέσεων κατάλληλων για χρήση µε ατµό. Μόλις η θερµοκρασία στο σίδερό σας φτάσει στο επιθυµητό επίπεδο, µπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωµα. Ρυθµίστε το διακόπτη επιλογής ατµού στο επιθυµητή θέση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη γεµίζετε ποτέ το δοχείο νερού µε µαλακτικά ρούχων ή υγρά σιδερώµατος ή οποιαδήποτε άλλα 3

5 διαλύµατα καθώς αυτά θα µπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο µηχανισµό ατµού της συσκευής σας. Μην χρησιµοποιείτε βρώµικο ή µολυσµένο νερό. Σας συστήνουµε να χρησιµοποιείτε απεσταγµένο νερό για τη συσκευή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό του σίδερου στο πρόσωπό σας ή στο σώµα σας ή προς άλλους ανθρώπους όταν χρησιµοποιείτε ή ρυθµίζετε τον ατµό. Μπορεί να προκληθούν εγκαύµατα ή άλλοι σοβαροί τραυµατισµοί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν η θερµοκρασία στην πλάκα σας δεν είναι αρκετά υψηλή, δεν πρόκειται να ξεκινήσει η παραγωγή ατµού (σύστηµα προστασίας κατά του σταξίµατος anti-drip). ΕΞΤΡΑ ( ΥΝΑΤΟΣ) ΑΤΜΟΣ Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού της συσκευής είναι γεµισµένο τουλάχιστον µέχρι τη µέση του µε νερό. Όταν επιλέξετε θερµοκρασία κατάλληλη για χρήση µε ατµό (από το επίπεδο 6 και επάνω) µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία έξτρα (δυνατού) ατµού. Πατήστε το κουµπί έξτρα ατµού δυνατός ατµός θα βγει από τις οπές της πλάκας σιδερώµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό του σίδερου στο πρόσωπό σας ή στο σώµα σας ή προς άλλους ανθρώπους όταν χρησιµοποιείτε ή ρυθµίζετε τον ατµό. Μπορεί να προκληθούν εγκαύµατα ή άλλοι σοβαροί τραυµατισµοί. Χρησιµοποιήστε το κουµπί έξτρα ατµού µόνο όταν το σίδερό σας έχει φτάσει στο µέγιστο επίπεδο ατµού ή θερµοκρασίας. Μην πατήσετε το κουµπί έξτρα ατµού πάνω από 3 φορές µαζί. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα έξτρα ατµού, σας συστήνουµε να περιµένετε για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα πριν πατήσετε πάλι το κουµπί έξτρα ατµού. ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΤΜΟΣ Όταν η θερµοκρασία στο σίδερό σας είναι σε υψηλά επίπεδα κατάλληλα για χρήση µε ατµό, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία κάθετου ατµού. Απλά κρατήστε το σίδερο κάθετα, βάλτε το µπροστά από το ρούχο που θέλετε να σιδερώσετε κρατώντας µία µικρή απόσταση από αυτό και µετά πατήστε το κουµπί του έξτρα ατµού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µην κατευθύνετε τον ατµό του σίδερου στο πρόσωπό σας ή στο σώµα σας ή προς άλλους ανθρώπους όταν χρησιµοποιείτε ή ρυθµίζετε τον ατµό. Μπορεί να προκληθούν εγκαύµατα ή άλλοι σοβαροί τραυµατισµοί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη όταν θέλετε να αποµακρύνετε ζάρες από κρεµασµένα ρούχα ή υφάσµατα, όπως κουρτίνες, κουστούµια κτλ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟY ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ (AUTO-SHUT-OFF) Η λειτουργία αυτόµατου σβησίµατος, κλείνει αυτόµατα τη συσκευή σας όταν αυτή δεν έχει µετακινηθεί µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα. Όταν η ψηφιακή οθόνη LCD δείξει την ένδειξη παύσης PAUSE, το σίδερό σας θα αρχίσει να χτυπά µε έναν χαρακτηριστικό ήχο και η ψηφιακή οθόνη θα τεθεί σε κατάσταση αναµονής (κόκκινος φωτισµός), τότε το σίδερό σας έχει σβήσει αυτόµατα µέσω της λειτουργίας αυτόµατου σβησίµατος auto-shut-off. Για να ανακτήσει το σίδερό σας τη θερµοκρασία του: Σηκώστε το σίδερό σας και ανακινήστε το ελαφρά. Η ψηφιακή οθόνη θα δείξει την αρχική κατάσταση της συσκευής πριν σβήσει αυτόµατα. Αν η θερµοκρασία στην πλάκα έχει πέσει κάτω από το επιλεγµένο επίπεδο θερµοκρασίας σιδερώµατος, τότε η οθόνη θα εµφανίσει την ένδειξη ανόδου θερµοκρασίας (η πλάκα ζεσταίνεται). Το σίδερό σας θα πρέπει να ανεβάσει και πάλι θερµοκρασία αφού το ανακινήσατε, µέχρι να φτάσει στο επιλεγµένο επίπεδο θερµοκρασίας και να µπορέσετε να ξεκινήσετε το σιδέρωµα. Αν το σίδερό σας δεν χρειάζεται να ανεβάσει θερµοκρασία µετά την ανακίνησή του, αυτό σηµαίνει ότι η θερµοκρασία στο σίδερο είναι ίδια µε αυτή που είχε πριν σβήσει αυτόµατα - το σίδερό σας είναι έτοιµο για χρήση. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόµατου σβησίµατος µπορεί να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό ήχο. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ (ΑNTI-CALC) Το σίδερό σας είναι εξοπλισµένο µε ένα ειδικό εσωτερικό εξάρτηµα (anti-calc) κατά των αλάτων ώστε να µειώνεται η συγκέντρωση των αλάτων στο σίδερο σας. Αυτό το χαρακτηριστικό επιµηκύνει σε µεγάλο βαθµό τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Το εξάρτηµα anti-calc είναι ενσωµατωµένο µέσα στο δοχείο νερού και δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ (ANTI-DRIP) Το σίδερό σας είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα µη σταξίµατος (anti-drip). Αυτό σηµαίνει ότι το σίδερό σας θα σταµατήσει αυτόµατα να παράγει ατµό αν η θερµοκρασία που έχετε επιλέξει είναι χαµηλότερη από αυτή που απαιτείται για την παραγωγή ατµού, εµποδίζοντας έτσι το στάξιµο νερού από την πλάκα σιδερώµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η λειτουργία ατµού είναι ενεργή, µπορεί η παραγωγή ατµού να σταµατήσει για µερικά δευτερόλεπτα. Αυτό 4

6 είναι κάτι φυσιολογικό. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (SELF-CLEAN) Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία αυτo-καθαρισµού κάθε δύο εβδοµάδες. Αν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό, η λειτουργία αυτή θα πρέπει να χρησιµοποιείται συχνότερα. Βεβαιωθείτε ότι το σίδερό σας δεν είναι συνδεδεµένο στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Βάλτε το διακόπτη ρύθµισης ατµού ση θέση. Γεµίστε το δοχείο νερού µέχρι το µέγιστο σηµείο ΜΑΧ. Συνδέστε το σίδερό σας στην πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Επιλέξτε τη µέγιστη θερµοκρασία σιδερώµατος. Μόλις το σίδερο φτάσει στη µέγιστη θερµοκρασία, αποσυνδέστε το από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Κρατήστε το σίδερο πάνω από το νεροχύτη και πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί αυτο-καθαρισµού self-clean, ενώ παράλληλα µετακινείτε ελαφρά το σίδερό σας εµπρός-πίσω. Αφήστε το κουµπί αυτο-καθαρισµού self-clean µετά από περίπου 5-10 δευτερόλεπτα. Αν το σίδερό σας έχει πολλά κατάλοιπα και δεν καθαρίσει µε την πρώτη εφαρµογή της λειτουργίας αυτo-καθαρισµού, επαναλάβετε τη διαδικασία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ατµός και βραστό νερό θα βγουν από την πλάκα του σίδερου παρασύροντας µαζί τους τυχόν κατάλοιπα και άλατα που έχουν συγκεντρωθεί στο εσωτερικό της συσκευής σας. Μην πατάτε και µην κρατάτε πατηµένο το κουµπί αυτο-καθαρισµού όσο σιδερώνετε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πριν τον καθαρισµό, βάλτε τη θερµοκρασία στη θέση κλεισίµατος OFF, βάλτε το διακόπτη επιλογής ατµού στη θέση και συνδέστε το σίδερο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει τελείως και κατόπιν καθαρίστε την επιφάνεια του σίδερου µε ένα µαλακό ελαφρώς νοτισµένο πανί µην βυθίσετε ποτέ το σίδερό σας µέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Ξεβγάζετε τακτικά το δοχείο νερού βάζοντάς του καθαρό νερό, κουνώντας το και πετώντας το µετά τον καθαρισµό. Πάντοτε αδειάζετε το δοχείο νερού µετά τον καθαρισµό. Αν χρησιµοποιήσετε πολύ υψηλές θερµοκρασίες σε υφάσµατα που απαιτούν χαµηλές θερµοκρασίες, αυτό θα προκαλέσει καψίµατα στα υφάσµατα και υπολείµµατα καµένου υφάσµατος θα κολλήσουν πάνω στην πλάκα σιδερώµατος. Σας συστήνουµε να σιδερώσετε πάνω σε ένα παλιό ύφασµα που δεν χρειάζεστε ώστε να αποµακρύνετε αυτά τα υπολείµµατα από την πλάκα. Αν χρησιµοποιείτε ειδικό υγρό ψεκασµού ρούχων, καθαρίζετε την πλάκα σιδερώµατος σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε ένα µαλακό ελαφρώς νοτισµένο πανί ώστε να αποφύγετε τη συγκέντρωση υπολειµµάτων αυτού του υγρού πάνω στην πλάκα σας. Μετά από κάθε χρήση, αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και αφήστε το να κρυώσει τελείως. Αδειάστε ότι υπόλοιπο νερού µπορεί να υπάρχει µέσα στο δοχείο του και κατόπιν αποθηκεύστε το σε όρθια θέση. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε συρµάτινα σφουγγαράκια ή σκληρά ή διαβρωτικά εργαλεία ή υγρά καθαρισµού ή διαλυτικά για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να προκαλέσει γδαρσίµατα και/ή φθορές στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής σας. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυµατισµού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ κανένα µέρος της συσκευής ή το καλώδιο ή το φις της µέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Προστασία του περιβάλλοντος Εάν κάποια µέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιµεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας µαζί µε τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σηµασία του αναγραφόµενου συµβόλου ανακύκλωσης). 2) Απευθυνθείτε στην ηµοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σηµεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 3) ιαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σηµεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκµετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας. 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά µπορεί να έχουν άσχηµες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ επέκταση στην υγεία µας. 5

7 KNOW YOUR IRON: A. Soleplate K. Spray button B. Heat resist skirt L. Steam knob C. Water tank M. Burst button D. Handle N. Clean button E. Upper cover O. Rubber F. Spray nozzle P. Cord sleeve G. Water fill cover Q. Back cover H. Set button R. Beaker I. Front cover J. LCD IMPORTANT SAFEGUARDS This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water. The filling aperture must not be opened during use. Instructions for the safe refilling of the water reservoir shall be given. The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. For your own safety, check cord and plug of the device regularly for possible damages. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. Use iron only for its intended use as described in this manual. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the device. To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool down completely before putting away. To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of the iron in water or any other liquid. After using, put the temperature to OFF position. Always keep the instruction manual for future reference. In case the iron is passed on to a third person, please hand over the manual along with the device. HOW TO USE Remove any labels, stickers or protective foil that may be attached to the body or soleplate of the iron before first use. The iron may give off some smoke and emit an odor during first use. This will cease after a short while. It is safe and will not harm the performance of the iron. 6

8 FILLING WITH WATER Remove the mains plug from the wall socket before filling the iron. Fill your iron with normal tap water before using for the first time. Set the steam button to the 0 position and open the water inlet cover. Use the water beaker attached to fill clean tap water into water tank until MAX filling level. Push the water inlet cover firmly to close. Dry the spilt water around the enclosure of the appliance. For refilling, you can also use tap water. However, if the water is very hard it is advisable to use distilled water. Do not fill the tank beyond the MAX indication. Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing additives, chemically descaled water or other chemicals in the water tank. SETTING THE TEMPERATURE Stand the iron on its heel and plug the power cord into wall socket and the LCD backlight will come on, indicating that the iron is receiving power. Press on the iron set button until you get the desired temperature setting. We recommend using the LCD panel display fabric as a guide. When the LCD panel shows the text (fabric name) flashing and LCD panel of the top of the temperature mark recycling by short to long, indicating that the soleplate is heating up. They will stop flashing when the iron reaches the selected temperature. When the LCD panel shows the text (fabric name) flashing and LCD panel of the top of the temperature mark recycling by long to short, indicating that the soleplate is cooling up. When iron in working status, push the set button and hold on more than 3 seconds, than the iron will be in stand by status directly. Remove the mains plug from the wall socket when the temperature setting process shows error status. Waiting the soleplate cooling, plug the iron again. If the LCD panel still shows error status, return the entire appliance to the nearest service centre for examination and /or repair. Tmeper at ur e mar k Fabr i c In the using process, if the set button is not pressed within 30 seconds, the backlight of LCD becomes half bright state In the auto shut off process, the backlight will goes out when past 1 minute. LCD display Normal status: Error status: 7

9 DRY IRONING For dry ironing, turn the variable steam control knob all the way to reach position. This will cut off the steam flow if water is in the water tank. Press on the temperature set button to select the desired fabric/temperature setting, put the iron on the smooth and stable place vertically. When the iron reaches the selected temperature, you can begin to iron. SPRAYING Ensure there is enough water in the water tank. Press the spray button to produce a fine spray of water ahead of the iron and continue ironing. Do not spray silk. STEAM-IRONING As indicated on the LCD of your iron, steam-ironing is only possible at higher ironing temperatures: levels 6 to 9 (a small steam mark is added on the LCD display when you set these high temperatures). Ensure that there is enough water in the water tank. Stand the iron on its end; Insert the main plug into the wall socket. Set the temperature set button at the required position within the steam area. When the iron reaches the selected temperature, you may start ironing. Push the steam control knob to the required position. ATTENTION: Never fill the iron with fabric conditioner, starches or any other solution, as these will damage the steam mechanism. Do not use contaminated water. We recommend using distilled or demineralized water. Do not aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or serious injury may occur. If the soleplate temperature is not high enough, steam won t start (anti-drip function). STRONG STEAM Make sure the water tank is at least 1/2 filled with water. When the iron temperature is set to a steam setting (more than level 6) strong steam can be used. Press the burst steam button, the soleplate will spray out a strong steam. ATTENTION: Do not aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or serious injury may occur. Only use the steam push button when the steam iron has reached the steam or maximum temperature. Do not press this burst steam button more than 3 times at once. For optimal steam output, leave an interval of at least five seconds between pressing the burst steam button again. VERTICAL SHOT OF STEAM When the iron temperature is set to steam setting, vertical steam can be used. Simply hold the iron vertically, positioned in front with a slight distance from the item to be steamed, and press the burst steam button. ATTENTION: Do not aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or serious injury may occur. This is especially useful for getting wrinkles out of hanging clothes, curtains, wall hangings etc. AUTO-SHUT-OFF FUNCTION The auto-shut-off function switches automatically the iron off if it has not been moved for a while. When the LCD panel shows PAUSE status and the buzzer start beeping and the backlight turn to RED, the iron has been switched off by the auto-shut-off function. To let the iron heat up again: Pick up the iron or move it slightly. The LCD panel shows originally status. If the temperature of the soleplate has dropped below the set ironing temperature, the LCD panel will show heating up status. The iron needs to heat up after you have moved the iron, until it reaches required temperature before you start ironing. If the iron does not need to heat up after you moved the iron, the iron is still in the original temperature setting and the iron is ready for use. When Auto-shut-off function happens you may hear a sound. AUTOMATIC ANTI-CALC FUNCTION Your iron contains an anti-calc cartridge to reduce scale deposits. This considerably prolongs the operational 8

10 life of your iron. The anti-calc cartridge is an integral part of the water tank and does not need to be replaced. AUTOMATIC ANTI-DRIP FUNCTION Your iron has anti-drip function. This means that the iron automatically stops generating steam when the temperature is too low, to prevent from water dripping out of the soleplate. : When the steam will be on, the steam may be stopped for several seconds, it is normal. SELF CLEAN FUNCTION Use the self-clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard, the self clean function should be used more frequently. Make sure the iron is unplugged. Set the steam control knob to position. Fill the water tank to the maximum level. Put the plug in the wall socket. Select the maximum ironing temperature. Unplug the iron when the temperature has reached. Hold the iron over the sink,press and hold the self-clean button and gently shake the iron to and from. Release the self-clean button after 5-10seconds. Repeat the self-clean process if the iron still contains a lot of impurities. : Steam and boiling water will come out of the soleplate,impurities and flakes will be flushed out. Do not push and hold the self-clean button while ironing. CARE AND CLEAN Before cleaning, set ironing temperature to OFF status, turn the steam button to position and unplug the iron from wall socket. Allow the appliance to completely cool down, and then clean with a damp cloth. Do not immerse the unit into water or other liquids. Regularly rinse the water tank with water, empty the water tank after clean. If you are ironing clothes of low ironing temperatures with high temperature iron settings, this will cause burns to your clothes and residue left on the soleplate of the unit. It is recommended that you iron an old cloth to remove these residues from the soleplate. If you use spray starch, wipe the soleplate occasionally with a soft damp cloth to prevent the build-up of deposits. After use, disconnect the unit from main socket, empty remaining water from water tank and then store the iron in vertical position after it has completely cooled down. Never use scouring pads, abrasive or chemical cleaners, or solvents to clean the exterior or soleplate of your iron. Doing so will scratch and/or damage the surface. To protect against fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse cord, plug, or any part of the iron in water or any other liquid. Protecting the environment Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment: 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign). 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed. 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components. 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards. 9

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού GB GR INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : LW-032 AC220-240V 50Hz - 750W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΚΑ Ο MIXER WITH BOWL Μοντέλο / Model : HM990 AC220-240V 50Hz - 350W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: EM5186 Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4800 series 1 English 6 Deutsch 23 Ελληνικα 42 Français 62 Nederlands 80 GC4800 series 6 English Introduction Congratulations on your

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

PG-300. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

PG-300. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 European patent No.1367337 GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 8 ENGLISH PLEASE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Iσιωτικό μαλλιών 2 σε 1 Hair straightener 2 in 1 LN-112 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: TKRMC-15 / TKRMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric

Διαβάστε περισσότερα

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Models / Μοντέλα KTMC-15 / KTMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 2 ENGLISH OWNERS INSTRUCTION MANUAL Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

SRMH-15 / SRMH-20. Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ SRMH-15 / SRMH-20 Compact Mica radiator heater Compact καλοριφέρ Mica GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable Electric Appliance. Please read the

Διαβάστε περισσότερα

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica

Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Mica Radiator Καλοριφέρ Mica Models / Μοντέλα: KRMC-15 / KRMC-20 / KRMC-25 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8 2 ENGLISH Congratulations on your purchase of this Portable

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Ηλ. Σκούπα Vacuum Cleaner AC-1108 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG450R INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODE D EMPLOI MANUAL DE UTILIZARE ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG450R Refill steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού refill Centrale vapeur à autonomie illimitée Starie de calcat cu sistem Refill Парна система за гладене с refill /доливане на вода без изключване/

Διαβάστε περισσότερα