Οργανωτικά οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται σε τρεις Τοµείς: Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα, Αµυντικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα, Υπηρεσίες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οργανωτικά οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται σε τρεις Τοµείς: Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα, Αµυντικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα, Υπηρεσίες"

Transcript

1 ΕΟ 23 ΜΚΤ 1, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - 4 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επιχείρηση που επιλέξαµε να κανουµε την ανάλυση του θέµατος µας είναι η Intracom. Ξεκινόντας θα παραθέσουµε µερικά εισαγωγικά στοιχεία για την INTRACOM. Αποτελεί την µεγαλύτερη ελληνική πολυεθνική εταιρία στους τοµείς της παροχής λύσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ιδρύθηκε το Κατέχει σηµαντική παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1990 και συµµετέχει στο δείκτη FTSE/ASE-20. Οι κύριες επιχειρηµατικές αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρία είναι οι Τηλεπικοινωνίες, η ηµόσια ιοίκηση, οι Τράπεζες-Επιχειρήσεις και η Άµυνα. Εχει θυγατρικές σε 16 χώρες και εξαγωγικές δραστηριότητες σε 60 χώρες. Επίσης είναι ένας από τους κυριότερους προµηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής των επίσηµων φορέων και οργάνων της ΕΕ. Οργανωτικά οι δραστηριότητές της αναπτύσσονται σε τρεις Τοµείς: Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα, Αµυντικά Ηλεκτρονικά Συστήµατα, Υπηρεσίες Στους µεγάλους διεθνείς πελάτες της Intracom περιλαµβάνεται σχεδόν το σύνολο των Ευρωπαϊκών Οργάνων όπως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό ικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και η πλειοψηφία των Γενικών /νσεων (DG's) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, συγκαταλέγονται µεγάλοι εθνικοί και ιδιωτικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί και φορείς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (πχ. TeliaSonera στη Σκαδιναβία, Βelgacom στο Βέλγιο, Romtelecom και Artelecom στη Ρουµανία), εθνικές δηµόσιες υπηρεσίες και υπουργεία (πχ. Υπουργείο Οικονοµικών Κύπρου, Υπουργείο ικαιοσύνης Βουλγαρίας, Υπουργείο Οικονοµικών Αλβανίας,), καθώς και µεγάλοι διεθνείς τραπεζικοί & χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί (πχ. Bank of Valletta -Μάλτα, APS Bank -Μάλτα, Εµπορική Τράπεζα Κύπρου). Στους κυριότερους πελάτες της Intracom στην Ελλάδα συγκαταλέγονται οι µεγαλύτεροι παραδοσιακοί και εναλλακτικοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί και φορείς 1

2 της χώρας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, (πχ. Όµιλος ΟΤΕ, Vodafone, TIM), τα περισσότερα υπουργεία, δηµόσιοι φορείς, υπηρεσίες και οργανισµοί κοινής ωφέλειας (πχ. ΕΗ, ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΟΛΠ, ΟΠΑΠ), οι Ένοπλες υνάµεις, µεγάλες δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις (πχ. ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών) και µεγάλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα και τράπεζες (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Societe Generale - Geniki Bank, EFG Eurobank Ergasias, ATE, Εµπορική Τράπεζα Κύπρου, κ.α.). Για την Intracom ένα από τα θέµατα της Παγκοσµιοποίησης είναι η δικτυωµένη οικονοµία. Τα χαρακτηριστικά αυτής της δικτυωµένης οικονοµίας είναι η αντικατάσταση των "φυσικών" προϊόντων και υπηρεσιών από αντίστοιχα ψηφιακά καθώς και η τεχνολογική σύγκλιση (τηλεπικοινωνίες, πληροφορική, µαζικά µέσα) που εµφανίζεται να παίζει ρόλοκλειδί στην αλλαγή του τρόπου επιχειρείν και χειρισµών παγκοσµίως. Η σύγκλιση επίσης επιβάλει την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων για την υποστήριξη συγκεκριµένων υπηρεσιών αντί ξεχωριστών τεχνολογικών συνιστωσών Η ιαδικτυακή / ικτυωµένη Οικονοµία περιλαµβάνει: την υποδοµή ICT (Information and Communication Technologies), τη δηµιουργία Περιεχοµένου και τις νέες επιχειρησιακές και εµπορικές διαδικασίες. Η αγορά λοιπόν υποδοµής ICT είναι εκείνη η αγορά στην οποία απευθύνεται η INTRACOM και η οποία φαίνεται παραστατικά στο παρακάτω σχήµα: Α1) Κριτήρια αναγνώρισης µάκρο- και µίκρο- τµηµάτων της αγοράς 2 Τα µακροτµήµατα αντιπροσωπεύουν τις αγορές στόχους της επιχείρησης και

3 µπορούν ευκολα να αναγνωριστούν µε χρήση πληροφοριών από δευτερογενείς ενδο και έξωεπιχειρησιακές πηγές. Τα κριτήρια για την αναγνώριση των µάκροτµηµάτων της αγοράς που παίζουν ρόλο στην επιχείρηση είναι τα εξής: α) Μέγεθος. Από το µέχρι στιγµής υφιστάµενο πελατολόγιο της επιχείρησης και χωρις αυτο να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη του µελλοντικού της πελατολογίου βλέπουµε ότι αυτή είναι προσανατολισµένη σε µεγάλους πελάτες δηλ διεθνείς οργανισµούς, µεγάλους ιδιωτικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς, υπουργεία, δηµόσιους φορείς, τις Ενοπλες υνάµεις και µεγάλα χρηµατοοικονοµικά και πιστωτικά ιδρύµατα, β) Γεωγραφική θέση. Εδώ η εταιρία έχει χωρίσει την αγορά σε δύο µεγαλα τµήµατα, την εγχώρια αγορά και την διεθνή αγορά, γ) Κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας. Με βάση αυτό το κριτήριο η εταιρία έχει χωρίσει τους πελάτες της σε τέσσερα τµήµατα:τηλεπικοινωνίες, ηµόσια ιοίκηση, Τράπεζες-Επιχειρήσεις και Άµυνα. Αυτά είναι τα κριτήρια αναγνώρισης των µάκροτµηµάτων της αγοράς που δραστηριοποιείται η εταιρία. Η µικρο-τµηµατοποίηση βασίζεται σε µεταβλητές συµπεριφοράς που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά των Κέντρων Αγοραστικών Αποφάσεων (ΚΑΑ) και των µελλών τους. Τα κριτήρια µίκρο-τµηµατοποίησης που χρησιµοποιεί η εταιρία είναι τα εξής: α) επιλογής προιόντων/προµηθευτών, εδώ µπορούµε να πούµε πως για τους ηµόσιους και κυβερνητικούς οργανισµούς, φορείς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και για τις αµυντικές βιοµηχανίες και µονάδες ενόπλων δυνάµεων, ως κριτήριο επιλογής προιόντων και προµηθευτών πρώτο ρόλο παίζουν η τιµή και η ευκολία χρήσης-µε προυπόθεση βέβαια να τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές για τον εξοπλισµό που σκοπεύουν να προµηθευτούν- ενώ για τους µεγάλους οργανισµούς φορείς και πάροχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα τραπεζικά, ασφαλιστικά και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα σηµαντικότερο ρόλο παίζουν η υποστήριξη το σέρβις και η οικονοµική σταθερότητα στα προιόντα και υπηρεσίες του προµηθευτή. Ένα ακόµα κριτήριο αναγνώρισης των επιµέρους µικροτµηµάτων που υπάρχουν στην αγορά είναι β) η καινοτοµικότητα του οργανισµού. Εδώ µερικοί οργανισµοί είναι οπως οι φορείς δηµόσιας διοίκησης και οι αµυντικές βιοµηχανίες και µονάδες των ενόπλων δυνάµεων εκφράζουν κυρίως µέσω του προσωπικού τους-µεγαλύτερο επίπεδο αντίστασης στην αλλαγή µέσα στον οργανισµό, ενώ οι ιδιωτικοί φορείς και πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τα ιδιωτικά τραπεζικά, ασφαλιστικά και χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα χαρακτηρίζονται από την επιθυµία τους για διάκριση και υπεροχή του οργανισµού µε αποτέλεσµα να παρουσιαζουν µεγαλύτερη ταχύτητα υιοθέτησης καινοτοµιών. Αυτή η µικροτµηµατοποίηση της αγοράς βοηθάει τον υπεύθυνο βιοµηχανικού µάρκετινγκ να αναγνωρίσει τα τµήµατα εκείνα που 3

4 πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι δραστηριότητες µαρκετινγκ και πωλήσεων όταν εισάγονται νέα προιόντα στην αγορά. Α2) ιαδικασία αξιολόγησης µάκρο- και µίκρο- τµηµάτων της αγοράς και επιλογήε ενός τµήµατος Μέχρι τώρα καταγράψει τρία κριτήρια µίκρο και δύο κριτήρια µάκρο τµηµατοποίησης της αγοράς. Τώρα θα εξετάσουµε πως η επιχείρηση αξιολογεί των ελκυστικότητα των τµηµάτων που έχει εντοπίσει στην αγορά. Οι παράγοντες που λαµβάνει υπόψη η επιχείρηση στην αξιολόγηση αυτή είναι οι εξής: α) οι στόχοι µάρκετινγκ, ως επιχείρηση παραγωγής και διάθεσης βιοµηχανικών προιόντων δεν διαθέτει την ευεληξία να προσεγγίζει ή και εγκαταλείπει εύκολα τµήµατα της αγοράς. Η στρατηγική προσαρµογή των στόχων µάρκετινγκ λοιπόν της επιχείρησης προσανατολίζεται σε µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς του δηµόσιου τοµέα και διεθνείς οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν υψηλές δυνητικές πωλήσεις, υιοθετόντας έτσι ένα σύστηµα πωλήσεων που βασίζεται στην εξυπηρέτηση πολλών µεγάλων πελατών, β) συντονισµός λειτουργιών της επιχείρησης. Η εκτέλεση της στρατηγικής βιοµηχανικού µάρκετινγκ απαιτεί τον αποτελεσµατικό συντονισµό των λειτουργειών παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης και χρηµατοοικονοµικής. Οι ικανότητες αυτών των λειτουργιών βέβαια πρέπει να συνδυάζονται µε τις δυνατότητες της λειτουργίας του µάρκετινγκ ώστε η ανάπτυξη στρατηγικης να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις συγκεκριµένων τµηµάτων της αγοράς. Πιο συγκκριµένα για την είσοδο και διατήρηση της εταιρίας στα τµήµατα τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί και ένοπλες δυνάµεις, απαιτήθηκαν από την εταιρία ιδιαίτερες ικανότητες στην παραγωγή και στην έρευνα και ανάπτυξη. Από την άλλη µεριά για την προσέγγιση τµηµάτων αγοράς όπως δηµόσιοι φορείς και χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί και τράπεζες η επιχείρηση χρειάστηκε να επιδείξει ιδιαίτερες ικανότητες περισσότερο στη διάθεση και διανοµή, όπως και στην τεχνική εξυπηρέτηση, γ) ανταγωνιστική συµπεριφορά. Η αξιολόγηση ενός τµήµατος θα πρέπει επίσης να βασίζεται στην πρόβλεψη των λειτουργικών δυνατοτήτων των υπαρχόντων και πιθανών ανταγωνιστών στο τµήµα αυτό. Η Intracom λόγω του µεγέθους και της δυναµικής της στην ελληνική αγοράεχει καταφέρει να εκτοπίασει σε ικανοποιητικό βαθµό την επιθετηκότητα του ανταγονισµου σε όλα τα τµήµατα της αγοράς που την ενδιαφέρουν και να κατέχει ένα σεβαστό µερίδιο της αγοράς. Όσο αφορά δε τη διεθνή αγορά εκεί µέσω συνεργειών από διεθνείς συνεργασίες έχει καταφέρει να µειώσει το µειονέκτηµα της που αφορά το µέγεθος και την διεθνή αξιοπιστιά που διαθέτουν οι ανταγωνιστές της που 4

5 προέρχονται από τεχνολογικά πολύ προυγµένες χώρες. Ένα πρόσφατο αρθρο που δηµοσιευτηκε στον τύπο, µας δείχνει πώς η εταιρία αξιοποιεί το δίκτυο των εγχώριων πελάτων της-και συγκεκριµένα ένα µεγάλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα-προκειµένου να εισχωρήσει στις διεθνείς αγορές, κάνοντας γνωστό το ονοµά της και αισθητή την παρουσία της εκεί, αναφέρεται σε αυτό το σηµείο. Νέα σύµβαση υπέγραψε η Intracom IT Services, του οµίλου Intracom Holdings, µε την EFG Eurobank για την προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Ολοκληρωµένου Συστήµατος ιαχείρισης ΑΤΜ/POS και Καρτών στην Πολωνία. Η θυγατρική του Οµίλου Eurobank στην Πολωνία δραστηριοποιείται σε όλο το φάσµα τραπεζικών εργασιών, µε αιχµή τη λιανική τραπεζική, από τα τέλη του 2005 στην πολωνική αγορά η οποία αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες καταναλωτικές αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, µε 40 εκ κατοίκους. Με τη συµφωνία αυτή, η Eurobank επεκτείνει τη συνεργασία της µε την Intracom IT Services για την εγκατάσταση της σύγχρονης και ολοκληρωµένης λύσης Cortex0, η οποία έχει επιλεγεί στρατηγικά από την τράπεζα για την επεξεργασία συναλλαγών ΑΤΜ/POS και καρτών στις θυγατρικές της και έχει ήδη εγκατασταθεί στη Ρουµανία, Σερβία και Βουλγαρία, υποστηρίζοντας µεγάλο όγκο συναλλαγών και διασυνδέσεις µε τοπικά και διεθνή δίκτυα ηλεκτρονικών πληρωµών. δ) Μέγεθος και τάσεις της αγοράς. Από το παραπάνω δηµοσίευµα γίνεται κατανοητό ότι η εταιρία έχει βάλει πρωταρχικό στόχο της παρουσίας της στην διεθνή αγορά να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που τις δίνουν το µεγάλο µέγεθος και οι αναπτυξιακές τάσεις της αγοράς των βαλκανίων και κεντροανατολικής ευρώπης, σε συνδυασµό µε το συκριτικό πλεονέκτηµα που της δίνει η διεισδιση στις αγορές αυτές µεγάλων εγχώριων πελατών της. Με βάση τα δεδοµένα αυτά λοιπόν η εταιρία έχει επιλέξει ως σηµαντικότερη αγορά-στόχο τηλεπικοινωνιακούς φορείς, χρµατοπιστοτικά ιδρύµατα και τον δηµοσιο τοµέα στις ευρωπαικές αγορές που αναφέραµε παραπάνω. Β1) Πολιτική προιόντος Πολιτική προιόντος ονοµάζουµε το σύνολο των αποφάσεων που λαµβάνει η επιχείρηση σχετικά µε τα προιόντα που θα παράγει και τις υπηρεσίες που θα συνοδεύουν το κάθε προιόν, όπως αυτές ενσωµατώνονται στην τελική προσφορά της προς τους 5βιοµηχανικούς της πελάτες, στο πλαίσιο µιας συγκεκριµένης αγοράς. Οι τρεις βασικοί

6 παράγοντες λοιπόν που επηρεάζουν την πολιτική προιόντος είναι: 1) τα προιόντα της επιχείρησης, 2) οι συνοδευτικές υπηρεσίες των προιόντων, 3) η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η γκάµα των βιοµηχανικών προιόντων που διαθέτει διαθέτει όλες τις κατηγορίες βιοµηχανικών προιόντων: προιόντα καταλόγου( hardware, H/Y), ειδικές παραγγελίες(λογισµικό), και υπηρεσίες ως προιόντα(σταθερής τηλεφωνίας, κινητής, διαδικτύου,υπηρεσίες συµβούλου), αλλά και υπηρεσίες υποστηρικτικές των προιόντων(σέρβις,συντήρηση). Να αναφέρουµε εδώ ότι οι συνοδευτικές υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες της η Intracom, µε δυνατότητα απόστολής τεχνικών στον χώρο του πελάτη, ακόµα και 30 λεπτά µετά από την αναγγελία ζηµιας στα όρια της Ελλάδας, αποτελεί οπωσδήποτε συγκριτικό πλεονέτηµα ένατι του ανταγωνισµού.. Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης µετά την πώληση, έχει αναπτύξει και τµήµα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών µε µέγιστο χρόνο απόκρισης τα τρία λεπτα. Για να σχεδιάσει η επιχείρηση την πολιτική προιόντος στην αγορά στόχο του εξωτερικού που αναφέραµε, πρέπει να χρησιµοποιήσει το εργαλείο της ανάλυσης της θέσης των προιόντων που σκέπτεται να προωθήσει εκεί. Την αντίληψη δηλ που οι πελάτες έχουν για το προιόν της επιχείρησης συκριτικά µε τα προιόντα των ανταγωνιστών στην αγορά αυτή. Η Intracom δραστηριοποιείται σε µια αγορά έντασης τεχνολογίας, µια αγορά στην οποία ελληνικές επιχειρήσεις έχουν µικρή παρουσία και σχεδόν µηδενική παράδοση. Συνεπώς τα προιόντα που προσφέρει η εταιρία στην διεθνή αγορά δεν παρουσιάζουν την επιθυµητή αξιοπιστία, γεγονός που αποτελεί για εταιρία συγκριτικό µειονέκτηµα έναντι των µεγάλων και καταξιοµένων στην διεθνή αγορά ανταγωνιστών της. Η εταιρία για να ξεπεράσει αυτό το σηµαντικό εµπόδιο εισαγωγής των προιόντων της στη διεθνή αγορά εχει: 1) αναπτυξει διεθνεις συνεργασιες µε µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες στο χωρο της τεχνολογίας οπως, Oracle, Ericsson, Nokia, Sun, Siemens, IBM, Microsoft, HP. Έτσι µπορεί-έστω και σαν συνεργάτης να αναλαµβάνει πολύ περισσότερα εργα και να ακούγεται στην αγορά, 2) διεισδύσει σε ξένες αγορές αναλαµβάνοντας εργά για µεγάλες ελληνικές εταιρίες πελάτες της(π.χ. έργο για την Eurobank στην Πολονία) που έχουν αναπτύξει δίκτυο καταστηµάτων στο εξωτερικό, 3) ιδρύοντας θυγατρικές (Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία, Ρωσία, Ιορδανία), συµµετέχοντας(π.χ. Unibrain AE) ή όντας συνδεδεµένη (π.χ.ιντραλοτ ΑΕ) µε άλλες εταιρίες. Μέσα από την παραπάνω δραστηριοποίησή της λοιπόν τα τελευταία χρόνια, η INTRACOM έχει καταφέρει να τοποθετήσει τα προιόντα της, ως προς βασικά χαρακτηριστικά τους (ποιότητα, τιµή, χρόνοι εκτέλεσης παραγγελίας) σε αποδεκτά επίπεδα στο µυαλό των βιοµηχανικών 6

7 αγοραστών στην αγορά του εξωτερικού που δραστηριοποιείται. Με όλες τις προυγούµενες ενέργειες λοιπόν, σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη ενός πολύ ισχυρού Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης, έχει καταφέρει µεσα στην τελευταία δεκαετία να διαφοροποιηθεί στα µάτια των βιοµηχανικών αγοραστών και να πρωταγωνιστήσει στην αγορά των Βαλκανίων αποκτόντας σηµαντικό µερίδιο αγοράς. Για να εδραιωθεί λοιπόν στην Βαλκανική αγορά και να µπορέσει να πρωταγωνιστήσει και στην αγορά της κεντρικής και ανατολικής ευρώπης, η Intracom θα πρέπει: α) να διατηρήσει το πλεονέκτηµα που έχει ως προς την ταχύτητα του χρόνου εκτέλεσης και την έγκαιρους χρόνους παράδοσης των παραγγελιών, β) να επανεξετάσει την τιµολογιακή της πολιτική και να διερευνήσει τα περιθώρια κόστους και επαναπροσδιορισµού της τιµής, γ) να υποβαθµίσει κατά το δυνατό τη σηµασία που φαίνεται να έχει για τους πελάτες των αγορών αυτών, η τιµή στην επιλογή προµηθευτών. Β2 Παράγοντες και Μέθοδοι καθορισµού της Τιµής Ξεκινόντας αυτή την ενότητα να αναφέρουµε πως η τιµή ενός προιόντος αντανακλά: α) τα χαρακτηριστικά του, β) τη γενικότερη στρατηγική µαρκετινγκ της επιχείρησης για το συγκεκριµένο προιόν, αλλά και για το συγκεκριµένο πελάτη, γ) τις συνθήκες του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, δ) την αξία που το συγκεκριµένο προιόν έχει για το συγκεκριµένο πελάτη. Για την Intracom η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη καλύτερα από τον ανταγωνισµό, αλλά και µε κερδοφόρο τρόπο για την ιδια, δεν µπορεί να συµβαδίζει µε συµπίεση του κόστους, µέσω πολιτικής χαµηλών τιµών προκειµένου να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό. Ο σχεδιασµός της τιµολογιακής πολιτικής της εταιρίας ακολουθεί τα εξής βήµατα: α) προσδιορισµός των στόχων τιµολόγησης, β) ανάλυση της ζήτησης, γ) ανάλυση του κόστους, δ) ανάλυση του ανταγωνισµού, ε) επιδράσεις στα υπόλοιπα προιόντα της επιχείρησης, ζ) νοµικά θέµατα. α) στόχοι τιµολόγησης: πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη συµφωνία µε τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης και του µάρκετινγκ γενικότερα. Για την Intracom και το τµήµα αγοράς του εξωτερικού που εξετάζουµε, τέτοιοι στόχοι είναι 1) η επίτευξη ενός επιθυµητού επιπέδου απόδοσης επί των περιουσιακών της επιχείρησης λόγω της παρουσίας της στο χρηµατιστήριο, 2) η επίτευξη ενός επιθυµητού επιπέδου µεριδιου 7

8 αγοράς, 3) η αντιµετώπιση της τιµολογιακής πολιτικής του ανταγωνισµού, ο οποίος αποτελούµενος κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις, µε πολλά χρόνια παρουσίας και µεγάλη τεχνογνωσία στην αγορά µπορεί να ασκήσει πολύ επιθετική τιµολογιακή πολιτική για να εµποδίσει µια νέα εταιρια να εισέλθει επιτυχηµένα στη συγκεκριµένη αγορά. β) ανάλυση της ζήτησης: λόγω της πελατοκεντρικής νοοτροπίας που έχει αναπτύξει η εταιρία, για την ανάλυση της ζήτησης ελήφθησαν υπόψην τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει στους βιοµηχανικούς πελάτες της, αλλά και το συνολικό κόστος που συνεπάγεται γι αυτους η αγορά των προιόντων της. Ως συνολικό κόστος όµως υπολογίζεται το κόστος αγοράς και χρήσης καθόλη τη διάρκεια ωφέλιµης ζωής του προιόντος. Η εταιρία για να απαγκυστρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο από τα διαφορετικά επίπεδα τιµών των προιόντων της, έχει φροντίζει να και βελτιώνει συνεχώς άλλες σηµαντικές παραµέτρους που καθορίζουν το επίπεδο της ζήτησης για τα προιόντα της. Τέτοιες παράµετροι είναι η επικοινωνιακή στρατηγική και η αποτελεσµατικότητά της, τα χαρακτηριστικά του προιόντος, το επίπεδο εξυπηρέτησης. Η εταιρία δίνει πολύ µεγάλη σηµασία στην καινοτοµικότητα που πρέπει να διαθέτουν τα προιόντα της δαπανόντας σηµαντικούς οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης. Οµως στην αγορά της Βαλκανικής και Κέντροανατολικής Ευρώπης, η ποιότητα, η παράδοση, η εκπαίδευση και το σέρβις έχουν µεγαλύτερη σηµασία για τον βιοµηχανικό πελάτη και την απόδοση αυτών των χαρακτηριστικών θα αντισταθµισει µε το κόστος του προιόντος για να αποφασίσει τον προµηθευτή του. γ) ανάλυση του κόστους: η επιχείρηση εδώ πρέπει να εξετάσει την διάρθρωση του κόστους που συνδέεται µε την ικανότητά της να παράγει τα προιόντα και τις υπηρεσίες της, προκειµένου να προσδιορίσει την ελάχιστη τιµή βάσης που θα πρέπει να διαθέτει τα προιόντα της. Επειδή τα προιόντα σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση έχουν σηµαντικό µεταβλητό κόστος, προσπαθεί να τα παράγει κατόπιν παραγγελίας, γεγονός που µειώνει σηµαντικά το stock της. ιαθέτει πάντος stock σε προιόντα µε µια σταθερή κινητικότητα ωστε να µπορεί να είναι πιο ευέλικτη και ανταγωνιστική στους χρόνους παράδοσης. Λόγω του ότι οι βιοµηχανικοί αγοραστές της αγοράς του εξωτερικού που ενδιαφέρει την εταιρία δεν δινουν τοσο σηµασία στην καινοτοµικότητα των προιόντων όσο σε άλλους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, η εταιρία έχει την δυνατότητα να προωθήσει προιόντα και υπηρεσίες δουλεµένες. Πιο συγκεκριµένα η αύξηση του βαθµού τυποποίησης και η απόκτηση εξειδικευµένων 8

9 δεξιοτήτων µειώνουν το άµεσο κόστος παραγωγής και παροχής προιόντων και υπηρεσιών αντίστοιχα. δ) ανάλυση του ανταγωνισµού: στις βιοµηχανικές αγορές το ανώτστο επίπεδο τιµής των προιόντων καθορίζεται από τις συνθήκες και τα δεδοµένα του ανταγωνισµού. Έτσι η χάραξη της τιµολογιακής πολιτικής µε κύριο άξονα τις συνθήκες αυτές, αποτελεί τον πιο συνηθησµένο τρόπο σχεδιασµού τιµολογιακής στρατηγικής. Στην ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντός της, η εταιρία λαµβάνει υπόψην της 4 διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης: 1) της τιµολογιακής πολιτικής των επιµέρους ανταγωνιστών της, η οποία για την αγορα που εξετάζουµε χαρακτήρίζεται από µεγάλη ευεληξία, 2) των χαρακτηριστικών των προιόντων των ανταγωνιστών της επιχείρησης, τα οποία δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά από τα αντίσοιχα των προιόντων της Intracom, 3) των στρατηγικών επιδιώξεων καθενός από τους ανταγωνιστές της επιχείρησης, 4) των πιθανών αντιδράσεων του ανταγωνισµού στην τιµολογιακή πολιτική της επιχειρησης, οπως για παράδειγµα επιθετικής τιµολογιακής πολιτικής µέσω µειώσεων τιµών, εκπτώσεων κτλ. Η τιµολογιακή στρατηγική πάντος που θα σχεδιάσει η επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε την στρατηγική της θέση και ισχύ και σε συνάφεια µε τις στρατηγικές της επιδιώξεις έναντι των ανταγωνιστών της Ειναι πολύ σηµαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο, πως η επιχείρηση κάνει την ανάλυση των ανταγωνιστικών συνθηκών µε αντικειµενικό σκοπό να διερευνηθεί ο βαθµός στον οποίο η επιχείρηση έχει περιθώρια να διαφοροποιηθεί από τις τιµές του ανταγωνισµού. Ακοµα κι αν αυτό όµως δεν είναι εφικτό, η επιχείρηση πρέπει οπωσδήποτε να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισµό σε άλλα χαρακτηριστικά του προιόντος. Και η Intracom θα προσπαθήσει να το πετύχει στο επίπεδο εξυπηρέτησης και στους χρόνους παράδοσης και υλοποίησης των προιόντων και υπηρεσιών της ώστε να αποκτήσει ένα εναλλακτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. ε) νοµικά θέµατα: τα νοµικά ζητήµατα είναι ένας παράγοντας που η Intracom πρέπει σίγουρα να έχει υπόψην της, ειδικά στις εκτός ΕΕ χώρες του εξωτερικού που δραστηριοποιείται, γιατί το νοµικό περιβάλλον από χώρα σε χώρα διαφέρει σηµαντικά και πολλές φορές είναι και αρκετά ευµετάβλητο. Οι µέθοδοι προσδιορισµου της τιµής στην βιοµηχανική αγορά είναι οι εξής: 1) βάσει του κόστους, 2) βάσει του ανταγωνισµού, 3) βάσει της ζήτησης για τα προιόντα. Η 9 Intracom έχει επιλέξει και καθορίζει την τιµή των προιόντων της που επικρατούν στην

10 αγορά και της ζήτησης για τα προιόντα της. Έτσι µε την ολοκλήρωση του σχεδιασµού της τιµολογιακής της στρατηγικής γνωρίζει εάν και πόσο-η ζήτηση για τα προιόντα της, η εκτίµηση που έχουν και η αξία που αντιλαµβάνονται ότι αποκοµίζουν από αυτά οι υποψήφιοι πελάτες-είναι διαφορετική στην αγορά των Βαλκανίων σε σχέση µε την αγορά της Κεντροανατολικής Ευρώπης. Συνεπώς έχοντας αυτή τη γνώση µπορεί να κάνει διαφορισµό τιµής(π.χ. χρεόνονταςδιαφορετικά τις υπηρεσίες της και τα προιόντα της στην αγορά της Αλβανίας και διαφορετικά στην αγορά της Πολωνίας). Συµπεραίνουµε λοιπόν οτι µε τις πρακτικές αυτές η Intracom χρησιµοποιεί πράγµατι την τιµολογιακή της πολιτική ως εργαλείο µάρκετινγκ. Β3) Μέσα επικοινωνίας Ανάλογα µε το στάδιο της αγοραστικής διαδιικασίας στο οποίο βρίσκεται µια επιχείρηση, χρησιµοποιούνται και διαφορετικές πηγές ενηµέρωσης. Η επιλογή επικοινωνιακών εργαλείων για την Intracom, αλλά και κάθε προµηθευτή, συνεπάγεται την αξιολόγηση της χρησιµότητας και σκοπιµότητας καθενός από τα εναλλακτικά επικοινωνιακά εργαλεία που είναι διαθέσιµα για την επικοινωνία της εταιρικής ταυτότητας και των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης στα διαφορετικά κοινά-στόχους της επικοινωνιακής της προσπάθειας. Επειδή οι εταιρίες που αποτελούν βιοµηχανικούς πελάτες για την Intracom, έχουν ως υπεύθυνο των προµήθειων τους το ΚΑΑ, η χρήση της διαφήµισης και µη προσωπικών εργαλείων επικοινωνίας καλύπτει το κενό επικοινωνίας µεταξύ των πωλητών της Intracom και του ΚΑΑ του αγοραστή και έτσι : α)βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των προσπαθειών των πωλητών, β) βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των εργαλείων των πωλητών, γ) επιτυγχάνει υψηλότερο βαθµό γνώσης των προιόντων και των υπηρεσιών του προµηθευτή από τους δυνητικούς του πελάτες, δ) βοηθάει τον προµηθευτή να εντοπίσει δυνητικούς πελάτες που δεν είχε καταφέρει πριν εντοπίσει. Η Intracom επιθυµόντας να αναπτύξει µια ολοκληρωµένη επικοινωνιακή στρατηγική, έχει πλήθος εναλλακτικών µέσων να περάσει τα µηνύµατά της στην αγορά. Η αγορά όµως της Βαλκανικής και Κεντροανατολικής Ευρώπης είναι µεγάλη και σχετικά άγνωστή στην εταιρία. Είναι δύσκλο λοιπόν να γνωρίζει την πλειοψηφία των δυνητικών πελατών της και ακόµα δυσκολότερο να προσδιορίσει τη χρονική στιγµή που θα 10

11 έχουν την ανάγκη των προιόντων ή υπηρεσιών της. Η πλέον ενδεδειγµένη µορφή επικοινωνίας λοιπόν που βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση είναι αυτή των καταχωρήσεων διαφηµίσεων σε κλαδικά ή εξειδικευµένα περιοδικά και σε καποια από αυτά, προβλέπεται η ύπαρξη κουπονιού, που ο πελάτης επιστρέφει στην επιχείρηση ζητώντας περισσότερες πληροφορίες για κάποιο προιόν ή υπηρεσία που τον ενδιαφέρει. Επίσης άλλα επικοινωνιακά εργαλεία που η Intracom έχει ξεκινήσει και χρησιµοποιεί στην αγορά που εξετάζουµε ειναι: α) συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις, β) συµµετοχή σε επαγγελµατικούς καταλόγους, γ) κατάλογοι της επιχείρησης, δ) δηµοσιότητα, ε) χορηγία, ζ) επαγγελµατικά δώρα και βέβαια δυναµική παρουσία στο inernet µεσω ιστοσελίδας µε δυνατότητες αντλησης µεγάλου όγκου ενηµεροτικού για την εταιρία. Κλείνοντας να κάνουµε µια τελευταία σηµείωση: Η διαφήµιση και τα εργαλεία επικοινωνίας που αναφέραµε ότι χρησιµοποιεί η εταιρία, δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να υποκαταστήσουν την προσωπική επικοινωνία που αναπτύσσεται µεταξύ των βιοµηχανικών πελατών και των πωλητών της επιχείρησης. Ο ρόλος της διαφήµισης και της µη προσωπικής επικοινωνίας είναι να ενηµερώσουν για την ύπαρξη και καποια βασικά χαρακτιριστικά των προιόντων και υπηρεσιών της εταιρίας και να υποστηρίξουν έτσι τις προσπάθειες των πωλητών να πουλήσουν τα προιόντα και τις υπηρεσίες αυτές. Η µη προσωπική επικοινωνία δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσει προτίµηση και επιθυµία για για τα προιόντα της επιχείρησης που δραστηριοπείται σε βιοµηχανικές αγορές. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η πώληση των προιόντων και υπηρεσιών της χωρίς την παρέµβαση του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Στρατηγικό Βιοµηχανικό Μάρκετινγκ, Γ.Ι.Αυλωνίτης, τόµος Α Πειραιάς 1992, Εκδόσεις Σταµούλης Βιοµηχανικό Μάρκετινγκ, Γ.Ι.Αυλωνίτης-Σ.Γούναρης, τόµος Πάτρα 1999, Εκδότης ΕΑΠ Ιστοσελίδα εταιρίας Intracom στο διαδίκτυο 11

12 12

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution

Telecoms. Retail. Τοµείς δραστηριοποίησης: Wholesale. στο χώρο της διανοµής προϊόντων τεχνολογίας µέσω της εταιρείας WestNet Distribution Ο Όµιλος Εταιριών Olympia, του επιχειρηµατία Πάνου Γερµανού, αποτελεί σηµείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή ήδη από τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζει αδιάλειπτα να στηρίζει την εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007

Όµιλος Εταιριών. Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. Μάιος 2007 Όµιλος Εταιριών Ένωση Θεσµικών Επενδυτών Μάιος 2007 Εταιρικό Προφίλ Η µεγαλύτερος Όµιλος εταιριών πληροφορικής στην Ελλάδα* 26 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης Εισαγωγή στο Χ.Α. το 1998 (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης)

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τµήµα ιοίκησης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Στρατηγική Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Export Marketing Plan

Export Marketing Plan 1 2 Export Marketing Plan απλό & εύκολα κατανοητό έγγραφο της εταιρείας σαφής κατεύθυνση προσπαθειών marketing για επόμενο χρόνο διεισδυτική ματιά στην εταιρεία Περιεχόμενα 3 4 Περιεχόμενα 1. Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43 α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της Εταιρείας µας, θέτουµε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α: ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MARKETING ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 1. Πληροφοριακά Στοιχεία για την επιχείρηση 1.1. Στοιχεία επικοινωνίας Επωνυµία επιχείρησης: ιακριτικός τίτλος Τηλέφωνο: Φαξ: Ε-mail: Url:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 23 MARKETING I

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 23 MARKETING I ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 23 MARKETING I Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 3 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 12 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους

Συνοψίζοντας. Έρευνα έτους Συνοψίζοντας Έρευνα έτους 2004 482 Κύρια Συμπεράσματα (1) Χρήση Ιντερνετ στο 100% των επιχειρήσεων. Πολύ μεγάλη χρήση LAN, Website, Intranet. Μικρή χρήση Wireless WAN, Extranet, Videoconferencing. Μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

EuroConstructionCompany S.A.

EuroConstructionCompany S.A. Design Construction Installation Servicing Of Technical Projects Related To: WASTE WATER WATER SOLID WASTE AIR TREATMENT RECYCLING & ENERGY PRODUCTION ΠΡΟΦΙΙΛ ΤΗΣ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΑΣ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Η μητρική εταιρία,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ . ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...- 1 - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 2 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... - 3 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 4 - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... - 5 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... - 6 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 8: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

«Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης»

«Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης» «Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης» ( Marketing in a Recession ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Athens University of Economics & Business DEPARTMENT OF ΤΜΗΜΑ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & COMMUNICATION & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα

OΜΙΛΙΑ. κ. Θανάση Λαβίδα OΜΙΛΙΑ του Γενικού Γραµµατέα & Επικεφαλής των ιεθνών ράσεων του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών κ. Θανάση Λαβίδα στο Συνέδριο του Υπουργείου Εξωτερικών «Ο Ρόλος των Υπουργείων Εξωτερικών στην Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια

acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και Επιχειρηµατικότητα στα Βαλκάνια acert Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Α.Ε ιεύθυνση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων Πιστοποίηση των Αγροτικών Προϊόντων και στα Βαλκάνια Ποιότητα Ως ποιότητα µπορούµε να ονοµάσουµε την ικανοποίηση ενός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Το Corallia ως καταλύτης Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Εισαγωγική τοποθέτηση καθ. Β. Μακιού στο panel με θέμα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Οι θέσειςτωνφορέων 4 ο Συνέδριο Καινοτομίας και

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών 2015

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών 2015 Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών 2015 Οι απαντήσεις σας είναι πολύ σημαντικές για εμάς, καθώς μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και τη δική σας εξυπηρέτηση. Όλες τις πληροφορίες που μας παραχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 6: Πολιτική Τιμών στο Λιανικό Εμπόριο Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη

Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Λόγοι που επιφέρουν την αλλαγή του παραδοσιακού µοντέλου αγοράς των (ISPs) στην Ευρώπη Η απελευθέρωση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την 90/388/EEC οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η γρήγορη ανάπτυξη των

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα