Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και Τοπικών Προγραμμάτων ισότητας των Φύλων» Τμήμα 5 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) σε Περιφέρειες και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου Υπεύθυνος υλοποίησης του έργου είναι η Ένωση Εταιρειών «EUROPEAN PROFILES A.E. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ». Τόσο η EUROPEAN PROFILES A.E., όσο και η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου και προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, διαθέτουν πολυετή εμπειρία και άριστη τεχνογνωσία στην υποστήριξη των κέντρων χάραξης δημόσιων πολιτικών, των κεντρικών φορέων της δημόσιας διοίκησης αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα που άπτονται τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. Στόχος του Έργου Στρατηγικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη τριών «οδικών χαρτών» που θα αξιοποιήσει αντίστοιχα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου. Ο κάθε «οδικός χάρτης» θα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες και προϋποθέσεις για την επιτυχή υλοποίηση - εφαρμογή των Περιφερειακών / Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων, επικεντρώνοντας στους εξής επιμέρους στρατηγικούς στόχους: Εξασφάλιση των προαπαιτούμενων συνθηκών που διευκολύνουν την ένταξη της οπτικής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Εντοπισμός σταδίων-κλειδιών, τομέων-πεδίων παρέμβασης και επίπεδων πολιτικής όπου μπορεί να εφαρμοστεί η στρατηγική. Αξιοποίηση των απαιτούμενων τεχνικών και εργαλείων για την εκτίμηση ως προς την ισότητα των φύλων των επιπτώσεων και των διαφορετικών αποτελεσμάτων (θετικών, αρνητικών, ουδέτερων) όλων των σχεδιαζόμενων πολιτικών, δράσεων και προγραμμάτων, σε οποιονδήποτε τομέα και σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ΟΤΑ (gender impact assessment) για την ένταξη της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ (gender budgeting) Συμμετοχή των αρμόδιων και εν δυνάμει εμπλεκόμενων φορέων. 1

2 Δημιουργία σχετικών μεθοδολογιών και εργαλείων (Σχεδίων Ισότητας), η ανάπτυξη ενεργειών, η εφαρμογή και αξιολόγησή τους, με σκοπό την αποτελεσματικότερη ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές (gender mainstreaming) των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου. Επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη των Περιφερειών και του Δήμου για την ένταξη πολιτικών ισότητας των φύλων στο πρόγραμμά και στις δράσεις τους για την ανάπτυξη των προαναφερθέντων Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων ανά φορέα υλοποίησης. Αντικείμενο Έργου του Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εξειδίκευση του πρότυπου Σ.Ε.Ι.Φ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στο Δήμο Ρόδου καθώς και η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή Περιφερειακών / Τοπικών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων. Ειδικότερα το έργο αφορά: στην εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και στο Δήμο Ρόδου και η εκπόνηση ισάριθμων Εγχειριδίων Εξειδίκευσης του πρότυπου ΣΕΙΦ της ΓΓΙΦ στην ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και στο Δήμο Ρόδου στην επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των παραπάνω Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων ανά φορέα υλοποίησης. Για την εξειδίκευση του προτύπου Σ.Ε.Ι.Φ. θα αξιοποιηθούν οι αντίστοιχοι Οδηγοί Εφαρμογής του Πρότυπου στους Δήμους και τις Περιφέρειες (για περισσότερες πληροφορίες GM_PERIFEREIES[1].pdf και GM_DIMOI[1].pdf) Ωφελούμενοι Οι εργαζόμενες γυναίκες των αιρετών Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, καθώς και του Δήμου Ρόδου. Oι υπάλληλοι των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου που θα ευαισθητοποιούν για τις διαφορετικές επιπτώσεις που επιφέρουν οι πολιτικές που σχεδιάζονται και απευθύνονται στους κατοίκους Οι γυναίκες στο σύνολό τους, αλλά και επιμέρους ομάδες αυτών (π.χ. μετανάστριες, θύματα κακοποίησης, θύματα trafficking), που κατοικούν στα όρια των προαναφερόμενων διοικητικών δομών. Οι άνδρες και οι γυναίκες οι οποίοι/ες θα ωφεληθούν από τις δράσεις και τις πολιτικές των διοικητικών δομών σύμφωνα με τις διαφορετικές τους ανάγκες και προτεραιότητες. Η τοπική κοινωνία στο σύνολό της Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης Έργου Το έργο ξεκίνησε με την από 20/06/2013 σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών ΓΓΙΦ και της Ένωσης Εταιρειών «EUROPEAN PROFILES A.E. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» και έχει διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες (Ιούνιος 2013 Ιούνιος 2015) 2

3 Στάδιο Υλοποίησης Έργου Κατά το 1 ο έτος υλοποίησης του Έργου, ο υπεύθυνος υλοποίησης έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, καθώς και του Δήμου Ρόδου, προέβη στη σύνταξη του εγχειριδίου της Εξειδίκευσης του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας Φύλων (ΣΕΙΦ) για την υλοποίηση των Τοπικών / Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων για το Δήμο και την κάθε Περιφέρεια. Το εν λόγω εγχειρίδιο αποτυπώνει προτεινόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ένταξη της ισότητας των φύλων ανά πεδίο πολιτικής των δύο Περιφερειών και του Δήμου. Η διαδικασία ανάπτυξης των προτεινόμενων παρεμβάσεων στηρίχθηκε στη μεθοδολογία των Οδηγών Εφαρμογής του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων, καθώς και στο υποστηρικτικό υλικό και τις μελέτες που έχει υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο των δράσεών της για την ουσιαστική προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα. Στρατηγικός στόχος των Περιφερειακών και του Τοπικού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων είναι η ενίσχυση των μηχανισμών και των δομών και η ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες αναπτυξιακές και κοινωνικές πολιτικές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα θεματικά πεδία παρέμβασης των εν λόγω Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων αφορούν στα ακόλουθα: (α) Περιβάλλον και ποιότητα ζωής, (β) Κοινωνική πολιτική, υγεία, εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, πολιτισμός και αθλητισμός, (γ) Οικονομία και απασχόληση και (δ) Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Περιφερειών και του Δήμου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου έλαβε χώρα στις 18/10/2014, Ενημερωτική Ημερίδα στην Ρόδο υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου, στην οποία υπήρξε ενημέρωση του συνόλου των ωφελούμενων του Έργου για την αξιοποίηση του εγχειριδίου της Εξειδίκευσης του Πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας Φύλων (ΣΕΙΦ), με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξη της διάστασης του φύλου και την ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η 3 η ενημερωτική / τεχνική συνάντηση με το προσωπικό των αιρετών Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, καθώς και του Δήμου Ρόδου, και ενημερώθηκαν για την πορεία υλοποίησης του έργου, τα πεπραγμένα του Αναδόχου και τις προγραμματισμένες δράσεις, αλλά και τις κατευθυντήριες για τη διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου. Υλοποιηθείσες Δράσεις Περιφερειών Δήμου και της Δήμος Ρόδου Είκοσι (20) Παιδικοί Σταθμοί που υποδέχονται παιδιά καθημερινά, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια ανάπτυξης ενεργειών για θέματα συμφιλίωσης οικογενειακής/ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Δύο (2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και τρία (3) θερινά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ώρες: και κόστος: το δίμηνο). Υποστηρίζεται ο γονέας που εργάζεται στον τομέα του τουρισμού. 3

4 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Τρία (3) ΚΑΠΗ και δύο (2) ΚΗΦΗ παρέχουν σε ηλικιωμένους ευχάριστη και δημιουργική ημέρα. Εννιά (9) προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι», που καθημερινά εξυπηρετούν 500 συνανθρώπους μας. Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας, που αποτελεί έναν από τους καλύτερα οργανωμένους ξενώνες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, παρέχοντας διαμονή, διατροφή, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική βοήθεια για την επανένταξη των γυναικών σε μια ήρεμη ζωή. Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας που παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική. Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων σε συνεργασία με την A21 Campaign, με συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του νησιού. (νοσοκομείο, περιφερειακές και δημοτικές δομές πρόνοιας, δικαστήρια, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί κτλ) Συνεργασία και δικτύωση με την αμερικάνικη οργάνωση καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων Polaris, η οποία είναι υπεύθυνη για την US National Trafficking Hotline Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Λειτουργεί Συμβουλευτικό Κέντρο γυναικών θυμάτων βίας Λειτουργεί Ξενώνας Κακοποιημένων γυναικών Οι Γυναίκες Χωρίς Σύνορα τα τελευταία πέντε χρόνια πρωτοστάτησαν στη μάχη δημιουργίας αυτών των δομών Ενημέρωση για τα δρώμενα της Περιφερειακής Ανάπτυξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο δηλαδή Ενημέρωση για τις νέες κατευθύνσεις (συνεργασίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό, διακρατικό επίπεδο) Καίριο ζήτημα προώθησης: θέματα ισότητας των φύλων ως καταλυτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Μείζον ζήτημα προάσπισης και διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής: ουσιαστική ισότητα των φύλων Προγραμματισμένες Δράσεις Περιφερειών και Δήμου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου Δήμος Ρόδου Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου για τη νομική υποστήριξη των γυναικών θυμάτων βίας Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου για την υποστήριξη των Εκπαιδευτών σε θέματα σχολικού εκφοβισμού και βίας. Με τον τρόπο αυτό θα προσεγγιστούν οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, που δεν τολμούν να μιλήσουν Συνέχιση των προγραμμάτων: Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Ενημερωτικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για θέματα βίας κατά των γυναικών σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες Ανάπτυξη Δικτύου κατά του σχολικού εκφοβισμού 4

5 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Συνέχιση ξενώνα μέσα από το ΠΕΠ και τη νέα προγραμματική περίοδο (μέσω θεματικού άξονα 9) Διοργάνωση Ημερίδων όσον αφορά στην κακοποίηση γυναικών Προγραμματισμός εκδηλώσεων σε θέματα ισότητας των φύλων Ανάπτυξη των συνεργασιών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΠΕΠΙΣ) ως σημείου αναφοράς στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων Διαβούλευση με την Κοινωνία των Πολιτών για θέματα ενδυνάμωσης των γυναικών και ενίσχυσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται γυναίκες Πρόληψη ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μέσω καμπάνιας ενημέρωσηςγια τις μορφές βίας λόγω φύλου (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, κλπ) και μέσα από συνθήματα τύπου «Η σιωπή είναι συνενοχή» Πρόληψη καταπολέμηση και αρωγή και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων («τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα») Ηλεκτρονική υποστήριξη και ενημέρωση των πολιτών μέσω της διαδικτυακής πύλης της οργάνωσης ή από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Καταπολέμηση στερεοτύπων των φύλων μέσα από τα ΜΜΕ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Ενίσχυση τoυ βαθμού αντιπροσώπευσης των γυναικών και των ανδρών στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων Δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης (ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, προώθηση των τοπικών γυναικείων συνεταιρισμών, υποστήριξη απασχολούμενων/αυτοαπασχολούμενων γυναικών, κλπ) Δίκτυα Ανάπτυξης και Συνεργασίας μεταξύ γυναικείων συνεταιρισμών και ενίσχυση των υπαρχόντων συνεταιρισμών. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για προώθηση τοπικών προϊόντων με εκμάθηση ψηφιακής προβολής πωλήσεων. Δημιουργία workshop για προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, κυρίως σε απομονωμένες, απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Κοινωνική μέριμνα που αφορά δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα κοινωνικά ευπαθών ομάδων Δράσεις ενημέρωσης για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία Οργάνωση και ενημέρωση στα σχολεία για θέματα βίας κατά των γυναικών (μέσω ΕΣΠΑ) Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία» Επιμόρφωση των στελεχών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από την βάση της διοικητικής ιεραρχίας μέχρι τη διοίκηση σε θέματα φύλου και ισότητας των φύλων Ανάπτυξη των συνεργασιών της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Φύλων (ΠΕΠΙΣ) ως σημείου αναφοράς στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων Διαβούλευση με την Κοινωνία των Πολιτών για θέματα ενδυνάμωσης των γυναικών και ενίσχυσης κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται γυναίκες (Ρομά, μετανάστριες). 5

6 Προγραμματισμένες Δράσεις Έργου από πλευράς Αναδόχου Οι προγραμματισμένες δράσεις του Έργου μέχρι τις 20/12/2014 επικεντρώνονται στην επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των Περιφερειών Νοτίου, Βορείου Αιγαίου καθώς και του Δήμου Ρόδου για την πιλοτική εφαρμογή των Περιφερειακών και του Τοπικού Προγράμματος Ισότητας των Φύλων, δηλαδή της υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την ένταξη της ισότητας των φύλων σε κάθε πεδίο πολιτικής των δύο Περιφερειών και του Δήμου. Το σύνολο των ενεργειών υποστήριξης αλλά και της αξιολόγησης του βαθμού υιοθέτησης των παρεμβάσεων αυτών από τις δύο Περιφέρειες και από το Δήμο θα αποτυπωθούν στην Έκθεση Υποστήριξης και Παρακολούθησης των Τοπικών / Περιφερειακών Προγραμμάτων Ισότητας των Φύλων για κάθε Δήμο και Περιφέρεια. Λοιπές δράσεις του έργου είναι οι ακόλουθες: - Σύνταξη και Υποβολή 3 ης Εξαμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων του Αναδόχου για κάθε Δήμο και Περιφέρεια. - Εκπόνηση έντυπων ή / και ηλεκτρονικών ενημερωτικών φυλλαδίων τα οποία θα είναι προς τη διάθεσή των ωφελουμένων του έργου και στα οποία θα παρατίθενται σύντομη περιγραφή του έργου, των στόχων, των αποτελεσμάτων και των παραγόμενων Παραδοτέων. Υπουργείο Εσωτερικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (EYΣΥΔΕ ΥΠΕΣ) Κοραή 4, Αθήνα [ : / [ : / Βατατζή 40, Καραολή Δημητρίου 20, ΤΚ , Αθήνα ΤΚ , Καλαμαριά web site: web site: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιώργος Τζιάλλας Μιλτιάδης Σταμπουλής Τηλ.: (εσωτ. 0230) Τηλ: Fax : Φαξ: (εσωτ. 113) 6

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 9 1. Νομοθετικό Έργο 9 1.1 Φορολογικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣPROGRESS ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress «ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΝ-ΔΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αριθµ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΛΑΝ-ΔΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αριθµ. Πρωτ. Αθήνα, 22/06/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2900 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός Λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2012) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417, Τ.Κ.- Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόγραμμα Φιλία ΙΙ σελ.3

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα