Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ"

Transcript

1 Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, έτσι όπως προκύπτουν από τις δεσμεύσεις της χώρας σε διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες. Βασικά ζητήματα για τα οποία πρέπει να γίνει αναφορά στα σενάρια είναι : Προγραμματικά μεγέθη σε επίπεδο Δήμου και οικιστικών υποδοχέων Οικιστικές επεκτάσεις α κατοικίας Οργανωμένες ζώνες παραγωγής και ζώνες παραγωγικών χρήσεων Ζώνες προστασίας ανάδειξης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Προτάσεις ειδικού θεσμικού πλαισίου Μεταφορές - Δίκτυα Προτάσεις ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων, κ.λ.π. Στην συνέχεια τα σενάρια αξιολογούνται, γίνεται μια γενική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προκρίνεται το ένα από τα τρία σενάρια που παρατίθενται. Το αναπτυξιακό πρότυπο και ο χωρικός σχεδιασμός στηρίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη που ορίζεται ως η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Βασικό αναπτυξιακό πρότυπο, όπως ορίζεται από το ΠΠΧΣΑΑ, είναι η αναβάθμιση του αστικού κέντρου των Τρικάλων, ως νομαρχιακού διοικητικού κέντρου, συγκοινωνιακού κόμβου, κέντρου παροχής υπηρεσιών, εμπορίου και υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή (ζωική, δασική), καθώς και πόλου ανάπτυξης τουρισμού διεθνούς εμβέλειας (Μετέωρα Πίνδο) υπερτοπικού εμπορίου διαμετακόμιση, αστικού τουρισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Με την ανάλυση της παρούσας μελέτης το πρότυπο αυτό επαληθεύθηκε και με τις προτάσεις της εμπλουτίζεται και ανάγεται σε χωρική διάσταση. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 554

2 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναφορά σε κάθε ένα βασικό σημείο του αναπτυξιακού προτύπου που στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και παράλληλα παρατίθεται η αντίστοιχη με αυτό πρόταση του χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Με βάση το αναπτυξιακό πρότυπο απαιτείται: η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της πόλης των Τρικάλων σε σχέση με τον ίδιο το νομό του οποίου είναι πρωτεύουσα αλλά και το υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο της δυτικής και κεντρικής Περιφέρειας, ήτοι την Καρδίτσα και τη Λάρισα. Η άρση των φραγμών από τις ορεινές περιοχές προς τα δυτικά και δευτερευόντως προς τα βόρεια με το νέο αναπτυξιακό άξονα Ε 65 πρέπει να αξιοποιηθεί, προκειμένου ο δήμος να ενταχθεί στον αναδυόμενο αναπτυξιακό άξονα με προοπτική ανάπτυξης στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών, δίνοντας νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες και αναλαμβάνοντας καλύτερη θέση στον ανταγωνισμό των πόλεων, καθώς γενικότερα η Περιφέρεια θα μετατραπεί σε διαπεριφερειακή δυτική πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη. η μεθόδευση της οργάνωσης του άξονα Τρικάλων Καρδίτσας και οι διακλαδώσεις από αυτές τις δύο πόλεις προς τα ανατολικά στο πλαίσιο της παράλληλης οργάνωσης του δίπολου διαπεριφερειακής εμβέλειας Λάρισας Βόλου, που ήδη αρχίζει να λειτουργεί με τη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων, και στην οποία πρέπει και δικαιούται να συμμετέχει και ο Δήμος των Τρικάλων ως όμορος Δήμος, στο πλαίσιο της πολιτικής διεκδίκησης μοναδιαίων χωροθετήσεων (εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία, αθλητισμός, πολιτισμός κλπ), με εμβέλεια εξυπηρέτησης, όχι μόνον το νομό αλλά και την Περιφέρεια. Ο στόχος της οργάνωσης είναι η δημιουργία μιας αστικής ζώνης Τρικάλων Καρδίτσας με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής και αστικού περιβάλλοντος του κάθε πόλου, η οποία να αποτελεί μια ισχυρή αναπτυξιακή ζώνη με ακτινοβολία στο σύνολο του δυτικού τμήματος της περιφέρειας και με ιδιαίτερο χαρακτήρα τον παραγωγικό και πολιτιστικό. Στην σημαντική αυτή διεργασία ο Δήμος των Τρικάλων πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο με ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων και ενεργειών, ενώ όλες του οι πολιτικές πρέπει να διέπονται από την πρόκληση της ανάδειξης στο πεδίο του ανταγωνισμού των ευρωπαϊκών πόλεων που απαιτεί οικονομίες και υποδομές κλίμακας, προκειμένου με συνεργασιακές προοπτικές του διπόλου να αντιμετωπισθούν ευρωπαϊκές πόλεις μεγαλύτερου μεγέθους, καλύτερης οργάνωσης, σύγχρονων υποδομών, αλλά και παράδοσης σε ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 555

3 διεκδικήσεις έργων, μεγάλων αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων (international events), κλπ. Η ενίσχυση του ρόλου της πόλης των Τρικάλων ως έδρα του νομού Τρικάλων με περισσότερη συγκέντρωση και εξειδίκευση σε νομαρχιακού επιπέδου διοικητικές λειτουργίες, και κοινωνικές υποδομές, καθώς και ως κέντρο υπηρεσιών προς την αγροτική παραγωγή με έμφαση στη ζωική και δασική, και ταυτόχρονα προς την τουριστική του ανάπτυξη (Καλαμπάκα - Μετέωρα, η περιοχή της Πίνδου με κέντρο την Πύλη και την Αργιθέα), με παραγωγή καινοτομίας και με προώθηση πολιτικής «έρευνας και ανάπτυξης», σε συνδυασμό με την προώθηση της επιχειρηματικότητας με κατάλληλες συμπληρωματικές υποδομές στους προαναφερθέντες παραγωγικούς τομείς αιχμής. Η αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας για την ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρήσεων, προώθηση νέων και βελτίωση υφισταμένων παραγωγικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στους παραγωγικούς τομείς που αναδεικνύονται από την ενδογενή ανάπτυξη του τόπου. Η θεσμική προστασία όλων των φυσικών πόρων του Δήμου και ιδιαίτερα της γεωργικής γης και των υδάτων και η υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής εξυγίανσης, καθώς και προσαρμογή στους κανόνες του ανταγωνισμού, προώθηση επώνυμων / τοπικών αγροτικών προϊόντων ποιότητας και υποστήριξη της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Επομένως σε χωρικό επίπεδο απαιτείται : Διεκδίκηση μοναδιαίων χωροθετήσεων οι οποίες θα έλκουν επενδύσεις, συγκέντρωση υπηρεσιών διοίκησης, αλλά και παροχής υπηρεσιών και τουριστικών υποδομών για την στήριξη του αστικού τουρισμού και χωροθέτησή τους σε κατάλληλους χωρικούς υποδοχείς σημαντικών παραγωγικών και ερευνητικών υποδομών περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας που θα υποστηρίζουν τον αναπτυξιακό ρόλο του Δήμου. Επειδή δε ο Δήμος αποτελείται από μια σχετικά μικρή αγροτική ενδοχώρα, ένα σύμπλεγμα μικρών δορυφορικών οικισμών στην ενδοχώρα αυτή, και ταυτόχρονα την πόλη των Τρικάλων η οποία είναι η έδρα του νομού, οι χωροθετήσεις πρέπει να είναι βασισμένες στη συνεργασία αστικών κέντρων, ημιαστικών κέντρων και λοιπών οικισμών, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης πόλης και υπαίθρου. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 556

4 Θεσμική προστασία και αειφόρος διαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και πρωτίστως της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας σε συνδυασμό με επιλογές τμημάτων της γεωργικής γης, τα οποία θα κριθεί απαραίτητο να αλλάξουν χρήση και να υποδεχθούν τις υποδομές, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα της περιοχής. Ομοίως προστασία των δασών, των υγροτόπων και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους ( αισθητικά δάση). Υπαγωγή του αστικού κέντρου των Τρικάλων σε περιοχή επέκτασης της βιομηχανίας Χονδρεμπορίου από κοινού με το αστικό κέντρο της Καρδίτσας, όπου στον συγκεκριμένο οδικό άξονα παρατηρείται συγκέντρωση, η οποία πρέπει να οριοθετηθεί και να πολεοδομηθεί. Προώθηση οργανωμένων υποδοχέων της βιομηχανίας Χονδρεμπορίου και σε άλλες περιοχές όπου παρατηρούνται ανάλογες συγκεντρώσεις (οδός Πύλης και Λαρίσης), σχεδιασμός χρήσεων γης και πολεοδόμηση, απαγόρευση της διάσπαρτης χωροθέτησης νέων βιομηχανικών μονάδων και γενικότερα επιχειρήσεων εμπορίου κλπ. Αναβάθμιση με κατάλληλες πολεοδομικές ρυθμίσεις και αναπλάσεις του εξωαστικού και του περιαστικού χώρου με επιχειρηματικά Πάρκα ΒΙΠΕ, Ζώνη χονδρεμπορίου - ώστε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αυθαίρετης δόμησης και οι τάσεις εκτός σχεδίου δόμησης. Πολεοδόμηση των Βιομηχανικών ζωνών και πρόβλεψη εκτενούς πρασίνου στα μέτωπά τους, ώστε να αναβαθμισθούν οι γραμμικές είσοδοι της πόλης των Τρικάλων από τον εξωαστικό χώρο, από τα όρια του Δήμου, ώστε από κοινού αστικός και εξωαστικός χώρος να συνιστούν μια αναβαθμισμένη χωρική οντότητα. Η χωρική και οικονομική συνοχή της ενδοχώρας του Δήμου των Τρικάλων με την πόλη των Τρικάλων, ως έδρα του Δήμου αλλά και του Νομού, με ανάπτυξη ενός χωρικού και κοινωνικο-οικονομικού ιμάντα σύνδεσης. Επανεξέταση με διορθωτικές παρεμβάσεις στο ισχύον θεσμικό καθεστώς που προτάσσει περιβαλλοντικούς όρους προστασίας και στους ισχύοντες περιορισμούς, όπως η ΖΟΕ κλπ, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δίδονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις επιταγές της αστικής αειφορίας για την συνεκτική πόλη, ώστε, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, να εκπληρώνονται ταυτόχρονα και οι σύγχρονες αναπτυξιακές προοπτικές. Ο παράγοντας αυτός είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για το Δήμο, διότι καταγράφεται στενότητα οικιστικής γης τόσο στο αστικό κέντρο των Τρικάλων, όσο και στον εξωαστικό ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 557

5 χώρο που το περιβάλλει και ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος με ανάπτυξη και βελτίωση δικτύων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, ύδρευσης, ενίσχυση των υποδομών, ώστε να αναπτυχθούν οι υπηρεσίες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ, βελτίωση των κοινωνικών υποδομών. Μετεξέλιξη των Τρικάλων σε συγκοινωνιακό κόμβο του εθνικού συστήματος μεταφορών με προοπτική συγκέντρωσης παραπέρα εμπορικής δραστηριότητας και ανάπτυξης τουρισμού προς Πίνδο Μετέωρα στην προοπτική διασύνδεσης του νομού και ιδιαίτερα με το λιμάνι του Βόλου το οποίο αναμένεται να αναπτυχθεί και ως τουριστικό λιμάνι δυνάμενο να υποδέχεται υπερωκεάνια των οποίων οι τοπικοί προορισμοί μπορούν να εμπλουτισθούν με τα Μετέωρα τα οποία πρέπει να αλλάξουν επίπεδο εμβέλειας και να καταταχθούν στο επίπεδο διεθνούς εμβέλειας. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η επανεργοποίηση με νέα σύγχρονη μορφή και λειτουργία του περιφερειακής εμβέλειας Θεσσαλικού σιδηρόδρομου, κατ επέκταση της προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου Λάρισας με τη δρομολόγηση περιφερειακών δρομολογίων συνέχειας (χωρίς μετεπιβιβάσεις) μεταξύ των τεσσάρων πρωτευουσών των νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με χρήση του ήδη υπάρχοντος δικτύου κανονικού εύρους του ΟΣΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή Βόλος - Λάρισα - Παλαιοφάρσαλος - Καρδίτσα - Τρίκαλα. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθεί ουσιαστική αναβάθμιση της αμοιβαίας προσπελασιμότητας μεταξύ Βόλου και γενικά νομού Μαγνησίας με την δυτική Θεσσαλία, με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών τόσο στην ενδοπεριφερειακή κλίμακα, όσο και στην εθνική κλίμακα, με την βελτιωμένη διασύνδεση των νομών Μαγνησίας, Καρδίτσας και Τρικάλων με τον κεντρικό κορμό του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας (ΠΑΘΕΠ Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Προμαχώνας). Εκσυγχρονισμός του Δήμου Τρικκαίων με πολεοδομικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις στο χώρο, ώστε η πόλη σε συνδυασμό με τους δορυφόρους οικισμούς να μετεξελιχθούν σταδιακά σε ένα Πολεοδομικό Συγκρότημα και τα Τρίκαλα σε μια σύγχρονη μεσαίου μεγέθους ελληνική πόλη. Προς τούτο θα συμβάλλουν τα εξής: ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 558

6 Ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και δράσεων που θα υποστηρίξουν την επικοινωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες, μέσα από ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ενημέρωσης πληροφόρησης στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η πόλη των Τρικάλων να οργανωθεί με ένα πλέγμα κεντρικών λειτουργιών στο ήδη θεσμοθετημένο Πολεοδομικό της Κέντρο, που πρέπει επεκταθεί και να εναρμονισθεί με νέα όρια, ο καθορισμός των οποίων πρέπει να λάβει υπ όψη του το ιστορικό κέντρο της πόλης, την νέα αναπτυξιακή προοπτική των Τρικάλων, τους ισχύντες τομείς των κανονιστικών όρων δόμησης, τις κεντρικές ζώνες πρασίνου που αποτελούν και τα τοπόσημα της πόλης, με αύξηση των πολιτιστικών υποδομών - μουσεία, θέατρα, συνεδριακά κέντρα, κλπ, στο πλαίσιο της διεκδίκησης μοναδιαίων χωροθετήσεων, που το πλήθος τους αποτελεί σε συνδυασμό με την βιωσιμότητά τους δείκτη εκπλήρωσης του ρόλου έδρας σε νομαρχιακό επίπεδο και περαιτέρω διευρυμένο ρόλο. Να διερευνηθεί η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα δημιουργίας νέου δευτερεύοντος πολεοδομικού κέντρου στα ΒΑ, σε περιοχή που να εκτείνεται από τα σημερινά όρια του σχεδίου πόλης προς τον οικισμό Λογγάκι σε συνδυασμό με τη νέα χωροθέτηση του Διοικητηρίου της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη και ενισχύοντας τη σημερινή δυναμική που έχει διαπιστωθεί προς την περιοχή αυτή. Το κέντρο αυτό θα λειτουργήσει ως συμπληρωματικό του σημερινού κέντρου πόλης, το οποίο έχει ήδη κορεστεί. Επίσης, προτείνεται να διερευνηθεί η δημιουργία νέου ειδικού επιχειρησιακού κέντρου στην είσοδο πόλης από Καλαμπάκα, λόγω της επικρατούσας δυναμικής ανάπτυξης μεικτών παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι οικισμοί να διατηρήσουν τον αγροτικό τους χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα να αποτελούν οικιστικούς υποδοχείς κατοικίας και των υποστηρικτικών της υποδομών ώστε η κατοικία να είναι ελκυστική, η ζήτηση να αυξάνει, αλλά και άλλων υποδομών υπερτοπικής εμβέλειας ή/ και εξυπηρέτησης όλου του συγκροτήματος, πιθανόν και του νομού του ίδιου, με ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή οχλήσεων προς τις ζώνες κατοικίας. Η τάση αστικοποίησης των οικισμών αυτών είναι σαφής και κυμαίνεται σε διαφορετικό βαθμό στους διάφορους οικισμούς. Επομένως η προετοιμασία με την κατασκευή τεχνικών υποδομών, η πρόβλεψη κοινωνικού εξοπλισμού, η σταδιακή πολεοδόμηση κατ αρχήν εκείνων που καταδεικνύουν τη μεγαλύτερη τάση αστικοποίησης αποτελούν βασικές αποφάσεις σχεδιασμού και προγραμματισμού και ανάλογες ενέργειες. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 559

7 Σύνταξη προτάσεων που να αναδεικνύουν τα Τρίκαλα αλλά και τους δορυφόρους οικισμούς με ένα ρόλο ανάσχεσης της δημογραφικής αιμορραγίας των αγροτικών πληθυσμών της ενδοχώρας προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, δεδομένου ότι ως οικιστικό περιβάλλον έχουν και πρέπει να διατηρήσουν τον εξοχικό τους χαρακτήρα και ειδικά οι οικισμοί που ανήκουν εν δυνάμει στα Τρίκαλα - στο σχηματιζόμενο Πολεοδομικό Συγκρότημα. Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να προβλεφθούν οι κατάλληλες κοινωνικές υποδομές: τοπικού επιπέδου, προκειμένου να αρθεί η απομόνωση που καθορίζεται από την απόσταση των δορυφορικών οικισμών από την έδρα του Δήμου, ώστε να επιτευχθεί η συγκράτηση του πληθυσμού σ αυτούς, η διατήρηση του αγροτικού τους χαρακτήρα (διατήρηση αγροτικής απασχόλησης), αλλά και να ενταχθούν στον πολεοδομικό σχεδιασμό ώστε μακροπρόθεσμα να αποκτήσουν το ρόλο των οικιστικών υποδοχέων, αλλά και επιπέδου μοναδιαίων χωροθετήσεων (εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία, αθλητισμός κλπ), με εμβέλεια εξυπηρέτησης, όχι μόνον το νομό αλλά και την Περιφέρεια. Οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν μια πρόκληση για την πρόβλεψη τέτοιες υποδομές. Η πολιτική των χωροθετήσεων αυτών των μονάδων πρέπει να υλοποιείται στο πνεύμα της συνεργασίας πόλης και οικισμών ώστε να λειτουργήσουν πραγματικά ως Πολεοδομικό Συγκρότημα. Ανάπτυξη αστικού τουρισμού που, αν και δεν μπορεί να έχει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική βάση θα καλύψει τις τάσεις που είναι ήδη εμφανείς και θα αναπτυχθούν στο βαθμό που οργανωθούν οι κατάλληλες υποδομές. Συνεπώς, η παροχή δυνατοτήτων αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των πολιτιστικών υποδομών της πόλης, των δραστηριοτήτων αναψυχής και ελεύθερου χρόνου, κυκλοφοριακή οργάνωση και δημιουργία αξόνων πεζών και δικτύων πεζοδρομήσεων με πρόβλεψη ικανών χώρων στάθμευσης αποτελούν βασικές αναπτυξιακές προϋποθέσεις. Ισχυροποίηση και επέκταση του πολεοδομικού κέντρου της πόλης και διάθεση νέων κατάλληλων εκτάσεων, ικανών να υποδεχθούν τις σύγχρονες αστικές υποδομές συνήθως μεγάλης κλίμακας με πολεοδομικά πρότυπα που απαιτείται να έχει ως έδρα του Νομού στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των πόλεων γενικά και ειδικά στο πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 560

8 Ολοκληρωμένη ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών τοπόσημων στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Τρικάλων (Λόφος Προφήτη Ηλία / Φρουρίου, ποταμοί και παραποτάμιες ζώνες, διατηρητέα κτήρια, όπως το Τζαμί, οι παλιές φυλακές, κ.λ.π.) και ενοποίηση διασύνδεσή τους σε ενιαίο πλέγμα κεντρικών λειτουργιών, πρασίνου και εν γένει κοινοχρήστων χώρων. Πρόβλεψη αναγκαίας γης για την κάλυψη των αναγκών κοινωνικού εξοπλισμού τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, καθώς και των ποιοτικών αναγκών αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, στο πλαίσιο της αστικής αειφορίας, αλλά και προκειμένου να εξασφαλισθεί η προσέλκυση εκείνων των ειδικών ομάδων πληθυσμού τις οποίες θα έχει ανάγκη η εργασία για το τμήμα «αιχμής» της νέας οικονομίας της πόλης που θα συνεπικουρήσουν στην ενδογενή ανάπτυξη και οι οποίες έχουν αυξημένες ανάγκες για το αστικό περιβάλλον στο οποίο θα ζουν και ταυτόχρονα των ομάδων εκείνων της ευρύτερης υπαίθρου που αναμένεται να την εγκαταλείψουν λόγω της συνεχώς μειούμενης αγροτικής απασχόλησης. Άρση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της πόλης με τον προγραμματισμό έργων τεχνικών υποδομών και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου με αναπλάσεις και του οικιστικού αποθέματος και με ιδιαίτερη έμφαση στις ζώνες κατοικίας των Τσιγγάνων. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με: δημιουργία προϋποθέσεων και κατασκευή κατάλληλων έργων που να παρέχουν ασφαλή, υγιεινή, ισόνομη και αειφόρο διαβίωση και εξασφάλιση επαρκούς κατοικίας για όλους, πρόσβαση σε επαρκή, κατάλληλη και προσιτή σε όλους κατοικία. ισότητα ατόμων και ομάδων πολιτών που να συντείνουν στην κοινωνική συνοχή, κοινωνική μέριμνα και κοινωνική δικαιοσύνη, οπότε πρέπει να προβλέπονται όλες οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές για όλους τους κατοίκους. Ειδικότερα για τους Τσιγγάνους απαιτούνται έργα που να συμβάλουν στην εξισορρόπηση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων, με ολοκληρωμένες δράσεις εκ μέρους του Δήμου, όπως πρόνοια, υγεία, εκπαίδευση, κοινωνικές υποδομές γενικά στις οποίες να έχουν ισότιμη πρόσβαση με τους μη-τσιγγάνους ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 561

9 πολίτες. Και οικιστικά προγράμματα, όπως η επέκταση του προγράμματος κοινωνικής κατοικίας και αναπλάσεις της αρχικής γειτονιάς τους, Για την υποστήριξη άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, όπως των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ και ιδιαίτερα στους περιφερειακούς οικισμούς και χρήζουν ειδικής βοήθειας, ιατρικής υποστήριξης κλπ Εξορθολογισμός της διάχυσης της αστικοποίησης στον εξωαστικό χώρο με αναγκαίες επεκτάσεις για το έτος στόχο 2022, όπως εξάλλου προκύπτουν από τα σταθερότυπα που επεξεργάσθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα σε συνάρτηση με την πολιτική της ήπιας αστικής ανάπτυξης της πόλης με χαμηλούς Συντελεστές δόμησης, χαμηλά κτίρια, ήπιες χρήσεις στις εκτεταμένες ζώνες κατοικίας και γενικά με έλεγχο των χρήσεων γης ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις. Δημιουργία μιας «πράσινης πόλης» στηριγμένης στις αρχές της αειφορίας, όπου: Κυρίαρχος είναι ο αειφόρος πολεοδομικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να υιοθετήσει στόχους και επομένως λειτουργίες που να συμβάλουν: Σε πολιτικές μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, (π.χ. με ένα στόχο που θα μπορούσε να είναι η μείωση κατά ένα ποσοστό της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας υιοθετώντας εναλλακτικές μορφές, όπως η γεωθερμία κλπ), η βιοκλιματική αρχιτεκτονική στα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και στους υπαίθριους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η αειφόρος χρήση και η επεξεργασία των υδάτων και ειδικότερα η διαχείριση των ομβρίων στο πλαίσιο της αστικής εξοικονόμησης υδάτων, η περιβαλλοντική θεώρηση της χρήσης των αποβλήτων, η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, οι περιβαλλοντικά αποδοτικές μεταφορές και ο περιορισμός των μετακινήσεων αλλά και των διαδρομών, η αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων και εν γένει η επίτευξη της ποιότητας ζωής, Στις αειφόρες αστικές μεταφορές, με τη ενίσχυση της χρήσης μαζικών μέσων μεταφοράς (οργάνωση συντονισμένου δικτύου μαζικών μεταφορών με το αστικό ΚΤΕΛ στην πόλη και την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των δορυφορικών οικισμών, με πυκνά δρομολόγια), την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης στην περίμετρο της κεντρικής περιοχής πόλης και στους δακτυλίους της, σε συνδυασμό με λεωφορειακή εξυπηρέτηση προς και από την κεντρική περιοχή, ώστε να εξυπηρετούν τους εισερχόμενους με Ι.Χ. για ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 562

10 ημερήσιες μετακινήσεις και την πρόβλεψη ελάχιστων μόνον περιοχών στο κέντρο της πόλης για την χρήση ιδιωτικών οχημάτων, όπου θα πρέπει να προωθηθούν εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, και μεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων μιας και η γεωμορφολογία της πόλης το επιτρέπει, τη χρήση μικρών οικολογικών λεωφορείων, επιτυγχάνοντας έτσι τη. μείωση των προβλημάτων ηχορύπανσης, κυκλοφοριακής συμφόρησης και την αποφυγή εκπομπών θερμοκηπίου, Στη δημιουργία μιας συνεκτικής πόλης που το κέντρο της θα συγκεντρώνει τις απαραίτητες χρήσεις γης προκειμένου να εκπληρώνει το αναπτυξιακό πρότυπο και μαζί με την κατοικία να παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη δομή, με όλες τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις υποδομών και πρωτίστως με αειφόρες αστικές μεταφορές, πρόβλεψη χώρων στάθμευσης. Στη λειτουργία των ζωνών κατοικίας στην πόλη και στους δορυφορικούς οικισμούς ως υποδοχείς εναλλακτικών προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας για τους δικαιούχους άστεγους του Δήμου με φορέα υλοποίησης αλλά και διαχείρισης τους τον ίδιο το Δήμο, ώστε να καλυφθούν τα ελλείμματα της στεγαστικής πολιτικής που έχει μέχρι στιγμής ασκήσει ο ΟΕΚ. Επίσης με τον Δήμο ως φορέα υλοποίησης και διαχείρισης θα μπορούσαν να προωθηθούν προγράμματα αναπλάσεων στις υποβαθμισμένες γειτονιές και ανακαίνισης του οικιστικού αποθέματος, όπου παρατηρείται γήρανσή του και γενικά χειροτέρευση των συνθηκών κατοίκησης. Στη χρήση αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και της εξοικονόμησης ενέργειας στις ανακαινίσεις των υφισταμένων Δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων Στη λειτουργία των γειτονιών ως «κηπουπόλεις», που θα λειτουργούν από κοινού με την κεντρική περιοχή με αειφόρες αστικές μεταφορές, εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με οργάνωση «πράσινων διαδρομών» μέσω των πεζοδρόμων και των ήπιας κυκλοφορίας δρόμων, με τη δημιουργία δηλαδή ενός «πράσινου δικτύου», και μεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων μιας και η γεωμορφολογία του χώρου το επιτρέπει. Στην προστασία με κατάλληλες ρυθμίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς, της βιοποικιλότητας, που αποτελεί βασική περιβαλλοντική επιταγή της αειφόρου πόλης, και συγκεκριμένα επικεντρώνεται στον ποταμό Ληθαίο και τον Αγιαμονιώτη που ως νησίδες φύσης που συμβιώνουν στο αστικό περιβάλλον, και τέλος των χώρων πρασίνου, αλλά και με τις αναπλάσεις στις παραποτάμιες περιοχές, αναδεικνύοντας την ταυτότητα της πόλης. Ειδικότερα ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 563

11 απαιτείται η προστασία του ποταμού και η ανάδειξη με αναπλάσεις των παραποτάμιων περιοχών ως χώροι υποδοχής τουρισμού και αστικής αναψυχής με κατάλληλες ρυθμίσεις των επιτρεπομένων χρήσεων γης (αναψυχή, πολιτισμός) σε συνδυασμό πάντα με την κατοικία. Σημειώνεται ότι οι αναπλάσεις του δημοσίου χώρου πρέπει να σχεδιασθούν με τις αρχές της αειφορίας και της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της αειφόρου χρήσης των φυσικών πόρων στην διαχείριση της πόλης, Στην επαύξηση και ενοποίηση του πρασίνου και της βλάστησης μέσα στον οικιστικό ιστό με έμφαση στις παραποτάμιες περιοχές, όπου προβλέπονται αναπλάσεις Στην υλοποίηση και ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων που προβλέπονται από τον εγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό Στον ειδικό σχεδιασμό ενοποίησης των αλσών, των δασυλλίων, των χώρων πρασίνου και των πλατειών του οικιστικού ιστού με ειδική μελέτη για τη βλάστηση και το πράσινο. Απαιτείται βελτίωση των υφισταμένων και πρόβλεψη νέων τεχνικών υποδομών, όπως: Μετά τη λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ, έναρξη συστημάτων ανακύκλωσης των οικιακών απορριμμάτων και προώθηση προγράμματος κομποστοποίησης των «πράσινων απορριμμάτων», η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στις περιοχές κατοικίας που σήμερα εξυπηρετούνται με απορροφητικούς βόθρους Προωθείται η αειφόρος δόμηση και αειφόρος ανακαίνιση του δομημένου περιβάλλοντος, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας των κτηρίων με την θέσπιση των κατάλληλων κατευθύνσεων στο υπό σύνταξη ΓΠΣ ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 564

12 Α.6.2. Τα Σενάρια του Σχεδιασμού (Γ.Π.Σ.) Δήμου Τρικκαίων Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι εναλλακτικές επιλογές του ΓΠΣ που προδιαγράφονται για τη μελλοντική εξέλιξη του Δήμου Τρικκαίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Σενάριο Τάσεων = Μη θεσμοθέτηση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ΓΠΣ Μη προσαρμογή της ΖΟΕ στις νέες συνθήκες Μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης Συνέχιση με έντονους ρυθμούς της ανεξέλεγκτης διάχυσης ασύμβατων με τις θεσμοθετημένες από τη ΖΟΕ χρήσεις γης στον εξωαστικό χώρο με υποβάθμιση της γεωργικής γης και πρόκληση οπτικής ρύπανσης, τόσο κατά μήκος των οδικών αξόνων όπου έχουν συγκεντρωθεί διάφορες χρήσεις γης κυρίως παραγωγικού χαρακτήρα - βιομηχανία - βιοτεχνία και υπερτοπικό εμπορίο - χονδρεμπόριο, όσο και σε διάφορες περιοχές όπου παρατηρείται διάχυση αυθαίρετης δόμησης ή/και δόμησης με τους εκτός σχεδίου όρους δόμησης. Αποσπασματικές τροποποιήσεις της ΖΟΕ και του εγκεκριμένου ΓΠΣ προκειμένου να διευθετούνται διάφορα ζητήματα που προκύπτουν, όπως αυτά που ήδη έχουν προκαλέσει τροποποιήσεις της ΖΟΕ και του ΓΠΣ.. Υποβάθμιση των παραγωγικών υποδοχέων - βιομηχανίας και χονδρεμπορίου. Μη πολεοδόμησή τους και με απουσία των απαραίτητων τεχνικών υποδομών. Αποσπασματική γιγάντωση των δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα και σταδιακή εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα. Υποβάθμιση των φυσικών πόρων, της γεωργικής γης, του αγροτικού τοπίου Αποσπασματικές χωροθετήσεις εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας - φωτοβολταϊκά Μη ορθολογική αξιοποίηση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 από τα διοικητικά όρια του Δήμου με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και υποδοχέων για την ανάπτυξη παραγωγικών τομέων και διάσπαρτη κατά μήκος του Ε65 δημιουργίας παραγωγικών μονάδων με αποτέλεσμα την περαιτέρω καταστροφή της γεωργικής γης και την αύξηση της οπτικής ρύπανσης Περιβαλλοντική Στρατηγική Σταδιακή ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης Προώθηση αντιπλημμυρικών έργων αλλά όχι και σε άλλες περιοχές με σχετικά προβλήματα Λειτουργία του ΧΥΤΑ, αλλά παράλληλη μη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (μείωση όγκου παραγόμενων, ανακύκλωση, κομποστοποίηση) Πιέσεις στον υδροφόρο ορίζοντα στην ευρύτερη περιοχή Πιέσεις εγκατάλειψης γεωργικής γης Προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου με θετικές επιπτώσεις στους αέριους ρύπους ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 565

13 Συμφόρηση του πολεοδομικού κέντρου, συνέχιση της εγκατάλειψής του από τους κατοίκους του και μείωση του κοινωνικού εξοπλισμού, αλλά και χωροθετήσεις διοίκησης και άλλων δραστηριοτήτων οικονομίας κλίμακας οι οποίες επιτρέπονται μόνον στο Πολεοδομικό Κέντρο, σε διάφορες περιοχές εκτός των κατά ΓΠΣ ορίων του και εκτός Τοπικών Κέντρων, αλλά και πιθανόν εκτός σχεδίου πόλεως, χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό. Διατήρηση και περαιτέρω ένταση των κυκλοφοριακών αδιεξόδων στο Κέντρο με την πλήρη απουσία χώρων στάθμευσης και οδικών αξόνων αρτηριακής κυκλοφορίας. Διατήρηση του καθεστώτος των κοινωνικών και χωρικών ανισοτήτων σε διάφορες περιοχές της πόλης και σε ορισμένους οικισμούς και εγκατάλειψη της γεωργίας. Διατήρηση και επαύξηση της άνισης σχέσης μεταξύ πόλης και των υπολοίπων οικισμών του Δήμου Διατήρηση του καθεστώτος της απομόνωσης των νοτίων γειτονιών των Σιδηροδρομικών Γραμμών και ως ανωτέρω συνέχιση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Υποβάθμιση των παραποτάμιων περιοχών και των περιοχών του παραδοσιακού τμήματος «Βαρούσι», «Μανάβικα» με την αποκλειστική χρήση της αναψυχής, κλπ. Κατασκευή τεχνικών και κοινωνικών υποδομών με βάση τις διάφορες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και όχι με βάση τον αναγκαίο προγραμματισμό Εγκατάλειψη των πολιτιστικών πόρων και δημιουργία πολιτιστικών υποδομών με διάφορες ευκαιρίες. Καμία διέξοδος στην ανάπτυξη υποδομών αστικού τουρισμού Επιδείνωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στα Τρίκαλα και στους υπόλοιπους οικισμούς Αύξηση αερίων ρύπων λόγω της κυκλοφορίας και των καυστήρων κατά τους χειμερινούς μήνες. Αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. Καμία μέριμνα για την λήψη μέτρων ενεργειακής πολιτικής ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 566

14 Ρεαλιστικό Σενάριο = Θεσμοθέτηση τροποποίησης του ΓΠΣ, βιώσιμη ανάπτυξη και εκτατικό οικιστικό μοντέλο Μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης Εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και των αρχών της αειφόρου πόλης Προστασία των τοπίων, των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και όλων των πλουτοπαραγωγικών πόρων στην αγροτική ενδοχώρα του Δήμου Πολεοδόμηση των υφιστάμενων ζωνών βιομηχανίας βιοτεχνίας, επέκταση και ίδρυση νέων, σύμφωνα με τα προγραμματικά μεγέθη, με πρόβλεψη ενισχυμένου πρασίνου ειδικά στα μέτωπα, ώστε να αποφεύγεται η οπτική ρύπανση και η ρύπανση της ατμόσφαιρας γενικότερα. Δημιουργία νέου ειδικού επιχειρησιακού κέντρου για μεικτές παραγωγικές δραστηριότητες στην είσοδο της πόλης προς Καλαμπάκα. Άσκηση πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων στις σύγχρονες τεχνολογίες και την οικονομία της γνώσης, ενισχύοντας την υπάρχουσα πανεπιστημιακή και ερευνητική υποδομή της πόλης και αποδίδοντας ιδιαίτερο βάρος στις οργανωμένες ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, στις οποίες πρέπει να χωροθετηθούν εξειδικευμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους. Αναδιαρθρώνεται η ΖΟΕ προκειμένου να προσαρμοσθεί στην υφιστάμενη κατάσταση των αναπτυξιακών προοπτικών και δυνατοτήτων, και στις οικιστικές πιέσεις για επεκτάσεις. Θεσμική προστασία και αειφόρος διαχείριση των πλουτοπαραγωγικών πόρων και πρωτίστως της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας σε συνδυασμό με επιλογές τμημάτων της γεωργικής γης, τα οποία θα κριθεί απαραίτητο να αλλάξουν χρήση και να υποδεχθούν τις υποδομές, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα της περιοχής. Πρόβλεψη περιοχών ικανών να υποδεχθούν υπερτοπικής σημασίας χρήσεις υποδομές, όπως πανεπιστημιακές σχολές, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών κλπ Αξιοποίηση της διέλευσης του αυτοκινητοδρόμου Ε65 από τα διοικητικά όρια του Δήμου με την οργάνωση των παραγωγικών υποδοχέων μεταποιητικών μονάδων και χονδρεμπορίου σε κατάλληλη θέση, ώστε να εξασφαλίζεται η προσπελασιμότητά τους Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση όλου του εξωαστικού και του αστικού χώρου, προκειμένου ο Δήμος να γίνει ελκυστικός για τους επισκέπτες του και να παρέχει ποιότητα ζωής για τους κατοίκους του. Περιβαλλοντική Στρατηγική Ψήγματα πολιτικής προστασίας του τοπίου Προώθηση των αντιπλημμυρικών έργων Προγραμματισμός ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων (μείωση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση) Υιοθέτηση πολιτικής προστασίας των υδάτινων πόρων Αποδοχή προτάσεων διατήρησης της μη δόμησης στη γεωργική γη Επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου με θετικές επιπτώσεις στη ρύπανση της ατμόσφαιρας ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 567

15 Προσδιορισμός μεγάλων κατηγοριών χρήσεων γης στην εκτός σχεδίου περιοχή, ανάλογα με τον επικρατούντα χαρακτήρα των επιμέρους ζωνών και με γνώμονα την αειφορία. Η διάσπαρτη δόμηση ελέγχεται, και οι σημερινές παρόδιες συγκεντρώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, πολεοδομούνται ή μεσοπρόθεσμα αποδυναμώνονται με μετεγκαταστάσεις. Προστασία όλων των υπερτοπικών οδικών αξόνων από την παρόδια δόμηση. Δημιουργία ενός σύγχρονου Πολεοδομικού Συγκροτήματος με μια μεσαίου μεγέθους πόλη σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους δορυφορικούς οικισμούς της, χάρις σε μια πολεοδομική οργάνωση που στηρίζεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της συνεκτικής πόλης και της ισότιμης σχέσης με τους σημερινούς δορυφορικούς οικισμούς. Αποσυμφόρηση του παλιού Πολεοδομικού Κέντρου και δημιουργία νέου δευτερεύοντος πολεοδομικού κέντρου στην περιοχή προς Λογγάκι, όπου χωροθετείται το νέο Διοικητήριο της πόλης, το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργασία και με συμπληρωματικές σχέσεις με το σημερινό κέντρο πόλης. Εξορθολογισμός των ορίων του σημερινού Πολεοδομικού Κέντρου σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας θεώρησης του ιστορικού κέντρου και των ορίων των τομέων Σ.Δ., προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία μορφή ως μια Πολεοδομική Ενότητα. Προτάσεις θεσμικού περιεχομένου και κινήτρων προκειμένου να διατηρηθεί στην Π.Ε. του Κέντρου η κατοικία και ο κοινωνικός εξοπλισμός που την υποστηρίζει. Διατήρηση της πολιτικής της οικιστικής ανάπτυξης με χαμηλούς Συντελεστές Δόμησης και χαμηλά κτίρια και σχεδιασμός επαρκών νέων οικιστικών επεκτάσεων, στο πλαίσιο των αναγκών με βάση τα προγραμματικά μεγέθη για το έτος στόχο 2022, προκειμένου να απορροφηθούν οι επικρατούσες οικιστικές πιέσεις και να επιλυθούν πλήρως τα σημερινά προβλήματα αυθαίρετης δόμησης εκτός σχεδίου. Πρόβλεψη κατάλληλων χωρικών υποδοχέων για προγράμματα κοινωνικής κατοικίας για δικαιούχους δημότες με εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης και διαχείρισης με παροχή δυνατοτήτων άσκησης της συγκεκριμένης πολιτικής και από φορείς όπως ο Δήμος. Αντιμετώπιση της διάχυσης της αστικοποίησης στον εξωαστικό χώρο με περιοχές αυθαιρέτων ή οικιστικές συγκεντρώσεις δομημένες με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης. Μεταξύ των στόχων των επεκτάσεων η αντιμετώπιση της ακανονιστίας των ορίων του σχεδίου πόλης των Τρικάλων ειδικά στη δυτική του πλευρά, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αστικό αρτηριακό δίκτυο με περιφερειακούς άξονες και όχι μόνον ακτινικούς. Βελτίωση της ατμόσφαιρας κυρίως λόγω της πολιτικής για την κυκλοφορία, με βελτίωση των μαζικών μέσων μεταφορών, δημιουργίας νέων χώρων στάθμευσης, και γενικότερα λόγω της καλύτερης διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ψήγματα πολιτικής προστασίας του τοπίου Πρόβλεψη έργων υποδομών για την περαιτέρω απόδοση της γεωργίας όπως η συγκράτηση επιφανειακών υδάτων, τα αντιπλημμυρικά έργα, η άρδευση με τον καταλληλότερο τρόπο από άποψη αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων, το αγροτικό οδικό δίκτυο κλπ Προώθηση της παραγωγής ενέργειας με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ενσωμάτωση της χωροθέτησης ειδικών ζωνών εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας (Φωτοβολταϊκά πεδία) για τα οποία ήδη παρουσιάσθηκε ενδιαφέρον ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 568

16 Διαμόρφωση ταυτότητας στην πόλη. Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης ανάπλασης που θα περιλαμβάνει τους τρεις λόφους, το Βαρούσι,, το παλιό Κέντρο «Μανάβικα» και το Ληθαίο, ως μία χωρική οντότητα που σφραγίζεται από την έντονη σύνδεση πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με στόχο την προστασία της φύσης, της βιοποικιλότητας μέσα στην πόλη, ως ορίζουν οι ευρωπαϊκές αστικές πολιτικές με έμφαση στην πολιτική των πόλεων με ποτάμια, στο δίκτυο των οποίων τα Τρίκαλα είναι μέλος και την προστασία και λειτουργική επανένταξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων με στόχο την ενοποίηση των αρχαιοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος με «πράσινες» και πολιτιστικές διαδρομές. Το παλαιό εμπορικό κέντρο θα πρέπει αρχικά να κηρυχθεί ως ιστορικό σύνολο και στη συνέχεια να γίνει συνολική κήρυξη των κτιρίων του ως «διατηρητέων» να θεσμοθετηθούν ειδικοί όροι δόμησης που είχαν προταθεί σε πρόσφατη μελέτη στην περιοχή και να συνταχθεί διάταγμα χρήσεων γης. Κηρύξεις και άλλων μεμονωμένων μη κηρυγμένων κτιρίων στην πόλη. Σταδιακή προώθηση αναπλάσεων σε όλες τις περιοχές που προαναφέρθηκαν και εν γένει συνιστούν τις «πράσινες» και πολιτιστικές διαδρομές στο πλαίσιο της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων : συγκρότημα του τζαμιού, των φυλακών και του αγίου Κωνσταντίνου όπου το συγκρότημα των φυλακών προσφέρει έναν σημαντικό χώρο για νέες χρήσεις στην πόλη με έναν πιθανό αρχιτεκτονικό μετασχηματισμό του και ο συνολικός υπαίθριος δημόσιος χώρος του κτιρίου θα αναβαθμιστεί με μία στενότερη λειτουργική του σύνδεση με το ποτάμι, ο σιδηροδρομικός σταθμός ο οποίος δύναται να συνδεθεί με τις όπισθεν παλιές αποθήκες και το συγκρότημα της ΚΟΜΔΕ για να συγκροτήσουν ένα μεγάλο συγκρότημα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αναψυχής, κατ αντιστοιχία της επιτυχημένης επανάχρησης του μύλου Ματσόπουλου σε πολιτιστικό συγκρότημα. Διασύνδεση του Πολεοδομικού Κέντρου και των πολιτιστικών υποδομών του και των γενικότερων υποδομών αστικού τουρισμού με την περιοχή ενοποίησης με διαδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αύξηση των πολιτιστικών υποδομών - μουσεία, θέατρα, συνεδριακά κέντρα, κλπ που το πλήθος τους αποτελεί σε συνδυασμό με την βιωσιμότητά τους, δείκτη εκπλήρωσης του ρόλου έδρας σε νομαρχιακό επίπεδο. Αύξηση μοναδιαίων χωροθετήσεων κοινωνικής υποδομής (εκπαίδευση, πρόνοια, υγεία, αθλητισμός κλπ), με εμβέλεια εξυπηρέτησης, όχι μόνον το νομό αλλά και την Περιφέρεια. Οι Μεσογειακοί Αγώνες αποτελούν μια πρόκληση για τέτοιες υποδομές. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 569

17 Εναρξη και προώθηση του σχεδιασμού της «πράσινης πόλης» μέσω πολεοδομικού σχεδιασμού που προβάλλει ένα ζωντανό Πολεοδομικό Κέντρο που λειτουργεί εύρυθμα και γειτονιές «κηπουπόλεις», με αειφόρες αστικές μεταφορές, άξονες πεζοδρόμων και ήπιας κυκλοφορίας δρόμους, ποδηλατοδρόμους, με πράσινες διαδρομές που ενώνουν τις γειτονιές με το κέντρο και μεταξύ τους σε ένα ενιαίο δίκτυο, και προκρίνει τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική στα ιδιωτικά και τα δημόσια κτίρια και τις αναπλάσεις του δημόσιου χώρου, αλλά και κάθε υποδομή που στηρίζεται στην εξοικονόμηση της ενέργειας Διεύρυνση των περιοχών πεζοδρομήσεων και απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το κέντρο. Αύξηση των δημοσίων συγκοινωνιών με την χρήση μικρών οικολογικών οχημάτων. Προώθηση μελετών και έργων : βραχυπρόθεσμα για την άρση της απομόνωσης των νότιων, νοτιοδυτικών Πολεοδομικών Ενοτήτων που είναι αποκομμένες από την υπόλοιπη πόλη λόγω των Σιδηροδρομικών γραμμών Κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων για τους πεζούς και τα οχήματα και μεσο-μακροπρόθεσμα για την απομάκρυνση των γραμμών με χάραξη παράκαμψης και δημιουργία εμπορευματικού σταθμού στο εν λόγω τμήμα και διατήρηση του σημερινού σταθμού εντός πόλεως ως επιβατικού - Πύλη της Πόλης. Μακροπρόθεσμα : Ενέργειες για την απομάκρυνση από τον οικιστικό ιστό της ΣΜΥ και του Στρατοπέδου. Μεσοβραχυπρόθεσμα ρύθμιση (εντός της περιόδου ισχύος του παρόντος ΓΠΣ) - συγκέντρωση των εγκαταστάσεων του στρατοπέδου ΣΜΥ στη βόρεια πλευρά της οδού Τσιτσάνη και διαμόρφωση ανάπλαση του νότιου της οδού χώρου. Οργάνωση Πολεοδομικών Ενοτήτων και πιθανή επανοριοθέτηση ορισμένων από αυτές με καθορισμό Τοπικών Κέντρων και ειδικά στην ανατολική πόλη όπου το Τοπικό Κέντρο είχε ορισθεί στο Στρατόπεδο το οποίο δεν μεταφέρθηκε, αλλά και ούτε με τον παρόντα σχεδιασμό δεν προβλέπεται να μεταφερθεί από την πόλη. Άμεση προώθηση για κύρωση των υπολοίπων Πράξεων Εφαρμογής που υπολείπονται από τις προηγούμενες πολεοδομικές μελέτες επεκτάσεων. Προώθηση πολεοδομικών μελέτων και Πράξεων Εφαρμογής στις νέες επεκτάσεις που θα θεσμοθετηθούν με το υπό εκπόνηση ΓΠΣ και στις περιοχές υποδοχείς των παραγωγικών δραστηριοτήτων που είχαν προβλεφθεί από το ισχύον ΓΠΣ και θα προβλεφθούν από το παρόν. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 570

18 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων με έργα που να παρέχουν ασφαλή, υγιεινή, ισόνομη και αειφόρο διαβίωση και εξασφάλιση επαρκούς κατοικίας (Προγράμματα κοινωνικής κατοικίας) και τεχνικών και κοινωνικών υποδομών για όλους, στο πλαίσιο της ισότητας ατόμων και ομάδων πολιτών, της κοινωνικής συνοχής, Ειδικότερα για τους Τσιγγάνους απαιτούνται έργα που να συμβάλουν στην εξισορρόπηση των χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων, με ολοκληρωμένες δράσεις εκ μέρους του Δήμου, όπως πρόνοια, υγεία, εκπαίδευση, οικιστικά προγράμματα, κοινωνικές υποδομές Η πόλη πρέπει να σχεδιασθεί ώστε να είναι προσβάσιμη από όλους - ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι κλπ Αντιμετώπιση των διαφόρων καθεστώτων με τα οποία δομούνται σήμερα οι δορυφορικοί οικισμοί και σταδιακή προώθηση της πολεοδόμησής τους με κριτήριο προτεραιότητας την γειτνίασή τους με τα Τρίκαλα και τη ζήτηση κατοικίας σ αυτούς, σε συνδυασμό με τις πιθανές πιέσεις από άλλους όμορους οικισμούς, (εννοείται η περίπτωση της Λεπτοκαριάς όπου ήδη έχουν πολεοδομηθεί και δομηθεί η Τρίκκη, και οι κατοικίες ΟΕΚ) ή την υποδοχή κάποιων υπερτοπικής εμβέλειας λειτουργιών, όπως τα ΤΕΦΑΑ, που αναβαθμίζουν την περιοχή και αρχίζει να διαμορφώνεται η αγορά κατοικίας, αλλά και άλλες παράμετροι που θα προκύψουν κατά την εκπόνηση της μελέτης στη Β φάση. ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 571

19 Ουτοπικό Σενάριο = Θεσμοθέτηση τροποποίησης του ΓΠΣ, πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων για περιβαλλοντική ανάπτυξη Πλήρης εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της αειφόρου πόλης Μοντέλο οικιστικής ανάπτυξης Υιοθέτηση και εφαρμογή όλων των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης Πλήρης έλεγχος των χρήσεων γης με την θεσμοθέτηση του ΓΠΣ στον εξωαστικό χώρο - προστασία της γεωργικής γης, δημιουργία υποδοχέων βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της οικονομίας και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Θεσμοθέτηση ΖΟΕ με αυστηρούς όρους προστασίας της γεωργικής γης νοούμενη ως βασικός πλουτοπαραγωγικός πόρος Πλήρης απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης και δόμηση εφεξής μόνο μέσα σε οργανωμένους πολεοδομικά υποδοχείς κατοικίας και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Πολεοδόμηση των υφιστάμενων ζωνών βιομηχανίας βιοτεχνίας, επέκταση και ίδρυση νέων, σύμφωνα με τα προγραμματικά μεγέθη, με πρόβλεψη ενισχυμένου πρασίνου ειδικά στα μέτωπα, ώστε να αποφεύγεται η οπτική ρύπανση και η ρύπανση της ατμόσφαιρας γενικότερα. Δημιουργία νέου ειδικού επιχειρησιακού κέντρου για μεικτές παραγωγικές δραστηριότητες στην είσοδο της πόλης προς Καλαμπάκα. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Ολες οι Πολεοδομικές Ενότητες και οι δορυφορικοί οικισμοί πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές και κοινωνικές υποδομές και τους απαραίτητους χώρους πρασίνου Περιβαλλοντική Στρατηγική Ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (μείωσηþ ανακύκλωσηþ κομποστοποίηση) Υλοποίηση της πολιτικής προστασίας των πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής Υλοποιείται η προστασία του αδόμητου χαρακτήρα της γεωργικής γης συμπεριλαμβανομένων των περιοχών στις οποίες δεν χρησιμοποιείται παραγωγικά. Δημιουργία ενός σύγχρονου Πολεοδομικού Συγκροτήματος με μια μεσαίου μεγέθους πόλη σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους δορυφορικούς οικισμούς της, χάρις σε μια πολεοδομική οργάνωση που στηρίζεται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της συνεκτικής πόλης και της ισότιμης σχέσης με τους σημερινούς δορυφορικούς οικισμούς. Αποσυμφόρηση του παλιού Πολεοδομικού Κέντρου και δημιουργία νέου δευτερεύοντος πολεοδομικού κέντρου στην περιοχή προς Λογγάκι, όπου χωροθετείται το νέο Διοικητήριο της πόλης, το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργασία και με συμπληρωματικές σχέσεις με το σημερινό κέντρο πόλης. Εξορθολογισμός των ορίων του σημερινού Πολεοδομικού Κέντρου σύμφωνα με τα δεδομένα της νέας θεώρησης του ιστορικού κέντρου και των ορίων των τομέων Σ.Δ., προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία μορφή ως μια ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 572

20 Πολεοδομική Ενότητα. Προτάσεις θεσμικού περιεχομένου και κινήτρων προκειμένου να διατηρηθεί στην Π.Ε. του Κέντρου η κατοικία και ο κοινωνικός εξοπλισμός που την υποστηρίζει. Περαιτέρω μείωση των Συντελεστών Δόμησης και χαμηλά κτίρια χωρίς αποδοχή επεκτάσεις. Αγνοούνται οι οικιστικές πιέσεις από την δημογραφική εξέλιξη και λαμβάνονται μέτρα ώστε τα Τρίκαλα να παραμείνουν με πολύ μικρή αύξηση του πληθυσμού τους, με την παραδοχή ότι δεν θα μειωθεί ο αγροτικός πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής και επομένως δεν θα στραφεί προς το αστικό αυτό κέντρο. Υλοποίηση του ΓΠΣ, των πολεοδομικών μελετών, των προτεινομένων μελετών και όλων των έργων ανάπλασης και γενικά των αρχών της αστικής αειφόρου ανάπτυξης, ώστε η πόλη των Τρικάλων να αποκτήσει αναγνωρίσιμη αστική και περιβαλλοντική ταυτότητα. Ομοίως οι οικισμοί διατηρούν τον χαρακτήρα των οικισμών και δεν πολεοδομούνται διατηρώντας τον αγροτικό τους χαρακτήρα. Αποφυγή των μεγάλης κλίμακας κτιρίων δημόσιων και ιδιωτικών για την στέγαση επιχειρήσεων. Προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης. Διαμόρφωση ταυτότητας στην πόλη. Σύνταξη ολοκληρωμένης μελέτης και κατασκευή έργων ανάπλασης που θα περιλαμβάνει τους δύο λόφους, το Βαρούσι,, το παλιό Κέντρο «Μανάβικα» και το Ληθαίο, ως μία χωρική οντότητα που σφραγίζεται από την έντονη σύνδεση πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με στόχο την προστασία της φύσης, της βιοποικιλότητας μέσα στην πόλη, ως ορίζουν οι ευρωπαϊκές αστικές πολιτικές με έμφαση στην πολιτική των πόλεων με ποτάμια, στο δίκτυο των οποίων τα Τρίκαλα είναι μέλος και την προστασία και λειτουργική επανένταξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων με στόχο την ενοποίηση των αρχαιοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος με «πράσινες» και πολιτιστικές διαδρομές Ειδικότερα στο Βαρούσι χρειάζεται να προωθηθεί συνολική κήρυξη των κτιρίων του ως «διατηρητέων» να συνταχθεί ρυμοτομικό σχέδιο, να μελετηθούν εκ νέου οι ειδικοί όροι δόμησης στην περιοχή και να συνταχθεί διάταγμα χρήσεων γης με επιτρεπόμενες χρήσεις γης μόνον την κατοικία. Το παλαιό εμπορικό κέντρο θα πρέπει αρχικά να κηρυχθεί ως ιστορικό σύνολο και στη συνέχεια να γίνει συνολική κήρυξη των κτιρίων του ως «διατηρητέων» να θεσμοθετηθούν ειδικοί όροι δόμησης που είχαν προταθεί σε πρόσφατη μελέτη στην περιοχή και να συνταχθεί διάταγμα χρήσεων γης με αυστηρούς όρους για τον περιορισμό της χρήσης της αναψυχής. Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και φυσικού αερίου Μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας που προέρχεται από την κυκλοφορία των οχημάτων. Ολοκληρωμένη πολιτική προστασίας του τοπίου Υλοποίηση όλων των έργων για τις αειφόρες μεταφορές. Αυστηρή προστασία των τοπίων, των δασών, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και όλων των πλουτοπαραγωγικών πόρων στην αγροτική ενδοχώρα του Δήμου ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ε.Ε. 573

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές

Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές Το αστικό συγκρότημα των Τρικάλων, όπως έχει προσδιοριστεί με το ισχύον Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει: Το συμπαγή αστικό πυρήνα της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΕΩΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΛΑΙ ΛΕΝΤΙΩΝ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Α.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Α.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο της μελέτης Α φάσης του νέου Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων γίνεται μια συνθετική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μέχρι τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Λεύκωμα Λάρισας 8.000 8.000 χρόνια νεότητας ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 Πολεοδομική Ανασυγκρότηση Αναβάθμιση του κέντρου της Λάρισας 2009 ΛΑΡΙΣΑ 1900 ΛΑΡΙΣΑ 1910 ΛΑΡΙΣΑ 1940-1945 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1950 1 ΛΑΡΙΣΑ 1950 ΛΑΡΙΣΑ 1956 ΛΑΡΙΣΑ 1960 ΛΑΡΙΣΑ 1970 ΛΑΡΙΣΑ 1980 Η ΟΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΕΦ. 1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JESSICA ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Τρεις κυρίαρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. ΠΡΟΣ Πρόεδρο Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΑΠΘ για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων βέλτιστης πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής Λαχανοκήπων. Η ανάδειξη και η αξιοποίηση περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης»

Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» «Χωροταξικός Σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» ΔΕΘ 3 ο Διεθνές Συνέδριο Real Estate Προοπτικές χωρίς όρια 11 13 Σεπτ 2008 Σταυρούλα Μπαϊρακτάρη Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΡΘΕ Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ 2110. Μενεμένη 01/12/2000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.Π. / ΔΤΥ 2110. Μενεμένη 01/12/2000 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΥΤΤΕΡΗΣΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Σύνταξη επιιμέλειια φακέλου Θανάσης Κ.. Παππάς Αρχιιτέκτων Δ/ντής ΤΥ Δήμου Μενεμένης ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης

Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης Δρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 26-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.:

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------- ------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 ) : Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1- Εισαγωγή. Το Επιμελητήριο Λάρισας θεωρεί ότι ο Γενικός πολεοδομικός σχεδιασμός είναι καθοριστικό στοιχείο ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός

Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Γ : Οικονομικός Προγραμματισμός Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009).

O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). 2. Τοπικές μεταφορές 2A. Παρουσίαση κατάστασης O συνολικός αριθμός μετακινήσεων που παράγονται κάθε μέρα στη Λάρισα ανέρχεται σε 160.000 (ΑΠΘ 1999) με αύξηση σε 170.000 το 2002 (ρυθμιστικό 2009). Η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Οκτώβριος 2010 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2020 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1-1 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 1-1 1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ... 1-2 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα