Περιεχόµενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση Κεφάλαιο 2: Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση... 13. Κεφάλαιο 2: Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο..."

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Πρόλογος... 9 Κεφάλαιο 1: Στρατηγική δυναµική προσέγγιση Εταιρική ανταγωνιστική στρατηγική και στρατηγική παραγωγής Η έννοια και οι όψεις της στρατηγικής των επιχειρήσεων Η δυναµική οπτική της στρατηγικής ιαµόρφωση στρατηγικής εκ των έξω προς τα έσω ιαµόρφωση στρατηγικής εκ των έσω προς τα έξω Η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Οργάνωση, διαµόρφωση στρατηγικής σκέψης, και λήψη αποφάσεων...27 Αναφορές Βιβλιογραφία...36 Κεφάλαιο 2: Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο Το σύστηµα παραγωγής και ο στρατηγικός ρόλος του ιοικητικές λειτουργίες στο σύστηµα παραγωγής Ορισµοί και εξέλιξη της στρατηγικής παραγωγής Η δοµή και η υποδοµή του συστήµατος παραγωγής Περισσότερα για το στρατηγικό ρόλο της παραγωγής Στρατηγική παραγωγής και βέλτιστες πρακτικές Οι στόχοι της στρατηγικής παραγωγής Η ποιότητα ως στρατηγικός στόχος της παραγωγής Η ταχύτητα ως στρατηγικός στόχος της παραγωγής Η αξιοπιστία στην παράδοση ως στρατηγικός στόχος της παραγωγής Η ευελιξία ως στρατηγικός στόχος της παραγωγής Το κόστος ως στρατηγικός στόχος της παραγωγής Συµβιβασµοί και συναλλαγές µεταξύ των στρατηγικών στόχων της παραγωγής...56

4 6 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2.14 Οι συµβιβασµοί µεταξύ των στρατηγικών στόχων και η διαχείρισή τους Η διαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής παραγωγής Αναλυτικές προσεγγίσεις στη διαµόρφωση στρατηγικής παραγωγής Μη αναλυτικές καθοδηγητικές προσεγγίσεις στη στρατηγική διοίκηση της παραγωγής...68 Αναφορές Βιβλιογραφία...69 Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά και ο ρόλος των διαδικασιών παραγωγής Καινοτοµία, τεχνολογία, και νέα προϊόντα Η τεχνολογική καινοτοµία σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο Η τεχνολογική καινοτοµία στο επίπεδο της επιχείρησης Επιστηµονική έρευνα, τεχνολογία, και ανάπτυξη νέων προϊόντων Η διαδικασία σχεδιασµού και ανάπτυξης νέων προϊόντων Το µάρκετινγκ στη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων Η συνολική διαδικασία εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά Ικανότητες ανάπτυξης προϊόντων και διαδικασιών Η δυναµική των αγορών και η δυναµική της εισαγωγής νέων προϊόντων Το σύστηµα ανάπτυξη προϊόντος ανάπτυξη διαδικασίας παραγωγή αγορά...90 Αναφορές Βιβλιογραφία...95 Κεφάλαιο 4: Στρατηγική διοίκηση παραγωγικής δυναµικότητας Γενικά Έννοιες και µετρήσεις που σχετίζονται µε τη δυναµικότητα Παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναµικότητα Μέγεθος µονάδων παραγωγής Η έννοια και η χρήση των «µαξιλαριών δυναµικότητας» Χρονισµός αλλαγών δυναµικότητας Επίπεδο δυναµικότητας και οικονοµία κλίµακας Η απόφαση για την εγκατάσταση δυναµικότητας Στρατηγική διοίκηση δυναµικότητας και ανταγωνισµός Επιλογή θέσης εγκατάστασης της δυναµικότητας Επιλογή θέσης στην ελληνική επικράτεια Επιλογή θέσης διεθνοποίηση Αναφορές Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 5: Σχεδιασµός και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας Γενικές έννοιες Αποφάσεις στην εφοδιαστική Όψεις της εφοδιαστικής Η στρατηγική της εφοδιαστικής και η στρατηγική της επιχείρησης..136

5 Περιεχόµενα Στρατηγικό «ταίριασµα» Σχέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ιαχείριση προµηθειών Η δυναµική της εφοδιαστικής αλυσίδας Λιτή εφοδιαστική Αναφορές Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 6: Η διαχείριση της τεχνολογίας διαδικασιών παραγωγής Γενικά Η καµπύλη εµπειρίας Η µήτρα προϊόντος-διαδικασίας Χαρακτηρισµός προϊόντος Τεχνολογική πρωτοπορία και καινοτοµία Άµεση και έµµεση τεχνολογία παραγωγής Προηγµένη Τεχνολογία Παραγωγής (ΠΤΠ) Έµµεσες τεχνολογίες διαδικασιών παραγωγής Αποφάσεις, ανάπτυξη ικανοτήτων, και έµµεσες τεχνολογίες παραγωγής Τεχνολογία διαδικασιών και στρατηγική παραγωγής Αξιολόγηση τεχνολογίας διαδικασιών παραγωγής Εγκατάσταση τεχνολογίας διαδικασιών αξιολόγηση κινδύνων Τεχνολογία παραγωγής και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.191 Αναφορές Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 7: Η οργάνωση της διοίκησης παραγωγής και της εργασίας Γενικά Οργάνωση εργασίας και οργάνωση επιχειρήσεων Οργανωσιακή δοµή και οργανωσιακός σχεδιασµός Το µοντέλο της συνταύτισης Ενδεχοµενική προσέγγιση Το πλαίσιο του Μίντζµπεργκ Τυπικές µορφές (αρχέτυπα) οργανωσιακής δοµής Επιλογή προτύπου οργανωσιακής δοµής Οργανωσιακός σχεδιασµός στο επίπεδο της επιχείρησης Αρθρωτές οργανωσιακές δοµές Λειτουργικός οργανωσιακός σχεδιασµός Η οργάνωση της επιχείρησης και η λειτουργία της παραγωγής Αναφορές Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 8: Μέτρηση και διαχείριση της επίδοσης Γενικά Σχετικές έννοιες και ορισµοί Η µέτρηση της επίδοσης του συστήµατος παραγωγής Ο ρόλος του κόστους στη µέτρηση της επίδοσης και η αποτυχία των παραδοσιακών τρόπων κοστολόγησης...219

6 8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 8.5 Ορισµός του συστήµατος (βιοµηχανικής) κοστολόγησης Κλασικά (λογιστικά) συστήµατα βιοµηχανικής κοστολόγησης Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων:ένα σύγχρονο σύστηµα κοστολόγησης Συστήµατα µέτρησης της επίδοσης ιαδικασία ανάπτυξης συστήµατος µέτρησης της επίδοσης Αναφορές Βιβλιογραφία Κεφάλαιο 9: Η στρατηγική διοίκηση της παραγωγής στην πράξη Γενικά Ορθολογικές και µη προσεγγίσεις στη διαµόρφωση στρατηγικής Η στρατηγική διοίκηση της παραγωγής ως µαθησιακή διαδικασία Η στρατηγική διοίκηση της παραγωγής ως πρακτική Αναφορές Βιβλιογραφία...271

7 Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο 2.1 Το σύστηµα παραγωγής και ο στρατηγικός ρόλος του Γενικά, η διοίκηση της παραγωγής ως ιδιαίτερο αντικείµενο της διοίκησης επιχειρήσεων αφορά τη διοίκηση επιχειρηµατικών µονάδων που έχουν άµεση παραγωγική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται στις διαδικασίες οργάνωσης και ελέγχου της εργασίας και στην επιλογή και διαχείριση της τεχνολογίας για την παραγωγή προϊόντων (σε εργοστάσια) και υπηρεσιών (κυρίως σε µονάδες εξυπηρέτησης). Μολονότι η λογική και η πλειοψηφία των µεθόδων και των τεχνικών της µπορούν να εφαρ- µοστούν και εφαρµόζονται όµοια σε µονάδες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, η έµφαση στο βιβλίο αυτό είναι προς τη µεριά της παραγωγής προϊόντων. Πρέπει να τονιστεί ότι ο ορισµός του προϊόντος περιλαµβάνει οτιδήποτε δίνει µια επιχείρηση στους πελάτες της, συµπεριλαµβανοµένων και σχετικών µε τα προϊόντα υπηρεσιών, ο δε ο- ρισµός των λειτουργιών περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες που συµµετέχουν στην παραγωγή τους. Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό οι διοικητικές δραστηριότητες µιας βιοµηχανικής εγκατάστασης ως καθήκοντα ενός διευθυντή εργοστασίου ή/και διευθυντή παραγωγής θα µπορούν να οµαδοποιηθούν στα: καθηµερινά καθήκοντα ρουτίνας που σχετίζονται ως επί το πλείστον µε τον βραχυπρόθεσµο προγραµµατισµό και τον έλεγχο των παραγωγικών δραστηριοτήτων (εκτελεστικός ρόλος), δηλαδή µε τη διασφάλιση της λειτουργίας του εργοστασίου σύµφωνα µε τις επιταγές της ανώτατης διοίκησης στα πλαίσια της γενικής στρατηγικής της επιχείρησης (έλεγχος ροής εργασίας), καθήκοντα που σχετίζονται άµεσα µε την υποστήριξη των αγορών (οργάνωση εργασίας και διαχείριση τεχνολογίας) που εξυπηρετεί η επιχείρηση (στρατηγικός ρόλος), δηλαδή συµµετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης της στρατηγικής της επιχείρησης.

8 38 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η σηµασία αυτού του διττού ρόλου αναδεικνύεται όλο και περισσότερο µε την πάροδο του χρόνου. Η άποψη που θεωρούσε το εργοστάσιο γενικά τις µονάδες παραγωγής µόνο ως τους µυς της επιχείρησης το µυαλό υπήρχε µόνο στις διοικητικές και άµεσα στρατηγικές λειτουργίες φαίνεται να αποτελεί πλέον παρελθόν. Σύµφωνα µε την «παραδοσιακή» άποψη, το εργοστάσιο ήταν απλά µια παθητική οντότητα που ενεργούσε µόνο κάτω από τις εντολές της ανώτερης διοίκησης, έχοντας ως κύριο καθήκον την όσο το δυνατόν πιστότερη υπακοή σε αυτές. Σήµερα όµως στις επιχειρήσεις υψηλής επίδοσης η παραγωγική µονάδα θεωρείται στρατηγικός πόρος που λειτουργεί ως εισροή στη διαδικασία χάραξης της στρατηγικής της επιχείρησης (Σχήµα 2.1). εν αποτελεί απλώς µια παθητική οντότητα η συµπεριφορά της οποίας εξαρτάται από τα αποτελέσµατα της διαδικασίας χάραξης ανταγωνιστικής στρατηγικής. Και µάλιστα αν οι περισσότερες σηµαντικές αποφάσεις της οργάνωσης και διοίκησης εργοστασίων ανήκουν πλέον στο στρατηγικό επίπεδο, σίγουρα το επηρεάζουν άµεσα. Οι γενικές στρατηγικές αποφάσεις της ανταγωνιστικής στρατηγικής δηλαδή η επιλογή ηγεσίας κόστους, διαφοροποίησης, ή εστίασης αν αναχθούν στο επίπεδο και µεταφραστούν στο λεξιλόγιο της διοίκησης της παραγωγής, αφορούν τρεις βασικές δραστηριότητες: τη διαχείριση της γκάµας των προϊόντων, τη διαχείριση των αποθεµάτων και τη διοίκηση της ποιότητας. Στην αναλυτική-επαγωγική προσέγγιση, κυριαρχεί η ιδέα ότι υπάρχουν προκαθορισµένες σχέσεις µεταξύ των τριών αυτών παραγόντων και της απόδοσης της µονάδας. Οι σχέσεις αυτές κατά κάποιο τρόπο καθορίζουν, ή ακόµα και περιορίζουν, τις διοικητικές επιλογές. Ο περιορισµός της γκάµας των υπό παραγωγή προϊόντων ελαττώνει το κόστος παραγωγής και αυξάνει τα κέρδη της επιχείρησης. Η µικρή και σταθερή γκάµα προϊόντων εγγυάται σταθερή ποιότητα. Επιπλέ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) Σχήµα 2.1 Η «παραδοσιακή» (επάνω) και η σύγχρονη άποψη για τις σχέσεις στρατηγικής και διοίκησης της παραγωγής

9 2 Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο 39 ον, µεγάλες παρτίδες στην παραγωγή (λιγότερα προϊόντα) εγγυώνται οικονοµίες κλί- µακας, λιγότερες προετοιµασίες (set-ups) και προσαρµογές στο µηχανολογικό εξοπλισµό, αλλά έχουν ως αποτέλεσµα υψηλά επίπεδα αποθεµάτων. ιάφορες µαθηµατικές τεχνικές από την Επιχειρησιακή Έρευνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εύρεση του βέλτιστου επιπέδου αποθεµάτων ή του βέλτιστου µεγέθους παρτίδας. Σύµφωνα µε την ίδια λογική, θεωρείται ως δεδοµένη µια γραµµική σχέση µεταξύ της ποιότητας στην παραγωγή και του κόστους παραγωγής. Όλα αυτά βέβαια σε λειτουργικό επίπεδο, όπου έχουν ήδη ληφθεί σε κάποιο βαθµό οι σηµαντικές αποφάσεις που θέτουν τα όρια και τις δυνατότητες του συστήµατος παραγωγής µε τη συµµετοχή ή όχι της διοίκησης της παραγωγικής µονάδας. Στο επίπεδο της καθηµερινής ρουτίνας, οι σχέσεις µεταξύ των παραµέτρων απόδοσης ισχύουν και λίγα πράγµατα µπορούν να γίνουν για την ανατροπή ή την βελτίωσή τους. Συνεπώς τα καθήκοντα ρουτίνας συνεχώς υποβαθµίζονται, πολλά δε από αυτά εκτελούνται πλέον αυτόµατα από συστήµατα πληροφορικής (συστήµατα ERP, CIM, κ.λπ.). Από την άλλη, η υποστήριξη που παρέχει η τεχνολογία πληροφορικής επαναπροσδιορίζει και το πεδίο των αποφάσεων που αφορούν άµεσα την παραγωγή. Το ζητούµενο δεν είναι πλέον η δεξιότητα στη χρήση των εργαλείων για την εύρεση της καλύτερης ρύθµισης, αλλά το πώς µπορεί να χρησιµοποιείται η τεχνολογία µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να δίνει απαντήσεις όταν και όπου αυτές χρειάζονται. Επιπλέον, η σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής προσφέρει τη βάση για την ολοκλήρωση (integration) των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και τη διαρκή επικοινωνία µεταξύ των παραγωγικών και των άλλων δραστηριοτήτων της (πωλήσεις, χρηµατοοικονοµικά, διοίκηση προσωπικού, κ.λπ.) µε την παραγωγή. Εποµένως, αυτό που προέχει είναι να συνδεθεί η γενική ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης ή της επιχειρηµατικής µονάδας µε τις καθαρά λειτουργικές έννοιες και παραµέτρους, και να βρεθούν τρόποι για να καθοριστούν Εσωτερικές απαιτήσεις έµφαση στην αποδοτική χρησιµοποίηση πόρων Εξωτερικές απαιτήσεις έµφαση στην αγορά (ικανοποίηση πελατών) Εξισορρόπηση κύριο στρατηγικό καθήκον διευθυντή λειτουργιών Σχήµα 2.2 Ο εξισορροπητικός ρόλος της στρατηγικής παραγωγής

10 40 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ τα όρια και οι δυνατότητες του συστήµατος παραγωγής. Αυτό είναι σηµαντικό ώστε να ρυθµιστούν τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία του συστήµατος, αλλά και για την αποδοτική ενσωµάτωση των νέων επενδύσεων στις λειτουργίες της επιχείρησης. Η µεγάλη πρόκληση για τη στρατηγική διοίκηση της παραγωγής είναι η εξισορρόπηση των εξωτερικών απαιτήσεων της αγοράς µε τις εσωτερικές δυνατότητες του συστήµατος παραγωγής (Σχήµα 2.2). Για πολλούς αυτό ισοδυναµεί µε την ευθυγράµµιση της στρατηγικής της παραγωγής µε εκείνη του µάρκετινγκ. Μολονότι πάντα υπάρχει η απαίτηση για βραχυπρόθεσµη ευθυγράµµιση, η πράξη πολλές φορές δείχνει ότι οι δύο στρατηγικές εµπλέκονται σε µια µακροπρόθεσµη διαδικασία συνεξέλιξης, όπου οι δυνατότητες του ενός τµήµατος καθορίζουν την ανάπτυξη δυνατοτήτων και ικανοτήτων που αφορούν το άλλο (Adamides και Voutsina, 2006). Αυτή η διαδικασία εµµέσως ε- πιδεικνύει και την αναδυόµενη (emergent) συνισταµένη της στρατηγικής παραγωγής και µαζί µε όλα τα παραπάνω σηµατοδοτεί την ανάγκη για µια πιο ολιστική, στρατηγική και εννοιολογική προσέγγιση της παραγωγικής λειτουργίας που ξεπερνά την απλή παράθεση τυποποιηµένων λειτουργικών προβληµάτων και τυποποιηµένων εργαλείων που χρησιµοποιούνται για την επίλυσή τους. 2.2 ιοικητικές λειτουργίες στο σύστηµα παραγωγής Χονδρικά µπορεί να πει κανείς ότι ένα εργοστάσιο, µια παραγωγική µονάδα γενικότερα, ή ακόµα και ένα δίκτυο µονάδων, αποτελείται από δύο επί µέρους συστήµατα (υποσυστήµατα) που συνδέονται µεταξύ τους και βρίσκονται σε µια συνεχή αλληλεπίδραση: το φυσικό ή λειτουργικό σύστηµα παραγωγής και το σύστηµα διοίκησης της παραγωγής. Το πρώτο αποτελείται από τις φυσικές οντότητες (πρώτες ύλες, ενδιάµεσα, έτοιµα, υλικά συσκευασίας, κ.λπ.) που ρέουν ή διακινούνται από κατεργασία σε κατεργασία, τους πόρους (µηχανές, ανθρώπινο δυναµικό, κ.λπ.) και τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων (δηλαδή για τη µετατροπή των χαρακτηριστικών των oντοτήτων). Από την άλλη, το σύστηµα διοίκησης της παραγωγής αποτελείται από δύο επί µέρους υποσυστήµατα: το σύστηµα των αποφάσεων και το σύστηµα διαχείρισης των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη των αποφάσεων. Το σύστηµα διοίκησης «οδηγεί» το φυσικό σύστηµα όχι µόνο στην καθηµερινή κανονική λειτουργία του, αλλά κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της ζωής του. Από τον αρχικό σχεδιασµό και την εγκατάστασή του µέχρι την απόσυρσή του. Στο Σχήµα 2.3 παρουσιάζεται η διάταξη των τριών υποσυστηµάτων που απαρτίζουν ένα σύστηµα παραγωγής. Χονδρικά, όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω, η οργάνωση των δύο υποσυστηµάτων αντιστοιχεί στην οργάνωση της εργασίας και τη διαχείριση της τεχνολογίας. Όπως θα δούµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια σε επόµενες ενότητες, η οριοθέτηση των δυνατοτήτων και της δοµής των συστηµάτων αυτών σύµφωνα µε τη γενική ανταγωνιστική στρατηγική αποτελεί το κύριο αντικείµενο της στρατηγικής διοίκησης της παραγωγής.

11 2 Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο 41 Σύστημα διοίκησης παραγωγής Σύστημα πληροφοριών Σύστημα αποφάσεων Πρώτες ύλες Φυσικό/λειτουργικό σύστημα Έτοιμα προϊόντα Σχήμα 2.3 Τα μέρη του συστήματος παραγωγής Από μια διαφορετική οπτική, ένα εργοστάσιο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από τρία αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα. Στο κατώτερο επίπεδο μπορεί να δει κάποιος το εργοστάσιο ως ένα σύνολο από κτίρια και μηχανήματα, που μαζί με τους εργαζόμενους απαρτίζουν τις διαδικασίες μεταποίησης των πρώτων υλών και των πληροφοριών σε τελικά προϊόντα που έχουν κάποια αξία για τον πελάτη (φυσικό σύστημα). Στο ε- πόμενο επίπεδο το εργοστάσιο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο αποφάσεων που συντονίζουν τη ροή των υλικών, των πληροφοριών αλλά και της γνώσης που είναι διάσπαρτη στα μυαλά των εργαζόμενων κάθε επιπέδου. Στο τρίτο και ανώτερο επίπεδο το εργοστάσιο μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κοινωνικός σχηματισμός που παίρνει αποφάσεις με διάφορους βαθμούς συλλογικότητας και που φυσικά είναι επιθυμητό να λειτουργεί αρμονικά. Σύμφωνα με τη συστημική προσέγγιση, οι οργανωσιακές και διοικητικές δομές καθορίζουν τη μορφή και τη συμπεριφορά της οργάνωσης-κοινότητας, το πλαίσιο των ίδιων των αποφάσεων, και των φυσικών διαδικασιών παραγωγής. Τις αποφάσεις αυτές αρχικά μπορούμε να τις διακρίνουμε σε αποφάσεις: σχεδιασμού, που αφορούν την οργάνωση του συστήματος παραγωγής (φυσικό/ λειτουργικό σύστημα, σύστημα διοίκησης, και σύστημα πληροφοριών), δηλαδή πού θα γίνει το εργοστάσιο, τι προϊόντα θα παράγει, ποια θα είναι η δυναμικότητά του, τι είδους διαδικασίες παραγωγής θα υιοθετήσει, πώς θα στελεχωθεί, τι σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής θα εφαρμοστεί, τι σύστημα διασφάλισης ποιότητας θα εγκατασταθεί, κ.λπ. προγραμματισμού της λειτουργίας της μονάδας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή ποιο προϊόν από τη γκάμα των προϊόντων θα παραχθεί και σε τι ποσότητες σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τι ποσότητες πρέπει να παραγγελθούν από τους προμηθευτές, κ.λπ. ελέγχου, που είναι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις και έχουν ως στόχο τη συμμόρφωση του λειτουργικού συστήματος παραγωγής στο πρόγραμμα που έχει ήδη καταρτιστεί (δηλαδή, πώς θα εκτελεστεί το πρόγραμμα).

12 42 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Από µια διαφορετική οπτική οι ίδιες αποφάσεις µπορούν να διακριθούν σε αποφάσεις ολοκλήρωσης της λειτουργίας της µονάδας στη συνολική λειτουργία της επιχείρησης (σε αντιστοιχία µε µερικές µεγάλου εύρους αποφάσεις σχεδιασµού, δηλαδή καθορισµού ορίων και βαθµών ελευθερίας του συστήµατος παραγωγής), αποφάσεις βελτίωσης (σε αντιστοιχία µε µερικές µικρού εύρους σχεδιαστικές αποφάσεις) και αποφάσεις συµµόρφωσης (προγραµµατισµού και ελέγχου). Στη συστηµική οπτική οι αποφάσεις ολοκλήρωσης σχετίζονται µε το σχεδιασµό του συνολικού συστήµατος παραγωγής (στοιχεία και σχέσεις µεταξύ των στοιχείων), οι αποφάσεις βελτίωσης µε τις αναβαθµίσεις και βελτιώσεις σε στοιχεία και σχέσεις µε στόχο την καλύτερη απόδοση, και οι αποφάσεις συµµόρφωσης µε τη ρύθµιση των λειτουργικών παραµέτρων των στοιχείων και των σχέσεων µε στόχο την ευθυγράµµιση της παραγωγής µε τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της ζήτησης. Έτσι σύµφωνα µε την παραπάνω συζήτηση η διοίκηση παραγωγής µπορεί να χωριστεί σε δύο διαφορετικές δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται σε δύο διαφορετικού µεγέθους χρονικούς ορίζοντες και έχουν να κάνουν µε δύο διαφορετικά επίπεδα λήψης αποφάσεων. Η δραστηριότητα του σχεδιασµού και µέρος της δραστηριότητας της βελτίωσης σχετίζονται µε αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα που παίρνονται σε αραιά χρονικά διαστήµατα (π.χ. όταν η επιχείρηση εισάγει στην αγορά ένα νέο προϊόν) και έχουν µεγαλύτερη επαφή και αλληλεξάρτηση µε τις άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης. Από την άλλη, κάποιο µέρος της δραστηριότητας της βελτίωσης µαζί µε τις δραστηριότητες του προγραµµατισµού και του ελέγχου σχετίζονται µε αποφάσεις λειτουργικού χαρακτήρα που λαµβάνονται πιο συχνά (π.χ. όταν θέλουµε να παράγουµε ένα συγκεκριµένο όγκο παραγγελιών). Είναι ευνόητο ότι στη δεύτερη περίπτωση σε γενικές γραµµές οι οντότητες, οι πόροι, οι δραστηριότητες, αλλά και το είδος των α- ποφάσεων διαχείρισης και συντήρησης, καθώς και οι σχέσεις µεταξύ τους, είναι προκαθορισµένα. ηλαδή έχουν καθοριστεί στη φάση του σχεδιασµού του συστήµατος. Σήµερα όµως λόγω της απαιτούµενης ευελιξίας και της ανταπόκρισης των κατασκευαστών των µηχανών και του λοιπού παραγωγικού εξοπλισµού σ αυτό το ζητούµενο παρατηρούµε στη φάση της διαχείρισης του συστήµατος να περιλαµβάνονται ως ένα σηµείο στοιχεία της φάσης του σχεδιασµού. Η αλληλοκάλυψη των διαφόρων δραστηριοτήτων των φάσεων αυτών µεγαλώνει από την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του συστήµατος και από την ανάγκη συνεχούς εισαγωγής καινοτόµων προϊόντων, µεθόδων, και εργαλείων. Με άλλα λόγια θα µπορούσαµε να πούµε ότι σήµερα η πραγµατική διοίκηση της παραγωγής είναι συνώνυµη µε τον συνεχή καθορισµό της δοµής και των παραµέτρων του συνολικού συστήµατος παραγωγής. Παρ όλα αυτά σε γενικές γραµµές οι αποφάσεις και οι σχετικές µε τη φάση του σχεδιασµού ενέργειες που οριοθετούν το λειτουργικό πλαίσιο δεν είναι συχνές και επικεντρώνονται στο επίπεδο της στρατηγική της παραγωγής (επιλογή της θέσης της ε- γκατάστασης, ποια προϊόντα σε ποιο εργοστάσιο ή σε ποιο είδος διαδικασίας), στη χωροταξία του συστήµατος παραγωγής, δηλαδή πού θα τοποθετηθούν οι διάφορες µηχανές, ποιο θα είναι το µέγεθος των ενδιάµεσων αποθηκευτικών χώρων (buffers), κ.λπ., στον τρόπο προγραµµατισµού και ελέγχου της παραγωγής (επιλογή ολοκληρω- µένου συστήµατος διοίκησης), στο βαθµό αυτοµατοποίησης των δραστηριοτήτων, και γενικά στην τεχνολογία παραγωγής. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες που σχετίζονται µε τη διαχείριση του συστήµατος παραγωγής είναι συχνότερες και αφορούν το µέγεθος

13 2 Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο 43 της παρτίδας, την εκτέλεση των διαδικασιών προγραµµατισµού και ελέγχου της παραγωγής και τον έλεγχο των αποθεµάτων. Οι αποφάσεις που αφορούν τον προγραµµατισµό του παραγωγικού δυναµικού (capacity planning), µπορούν να ενταχθούν και στα δύο επίπεδα. Το ίδιο και οι ενέργειες που αφορούν τη βελτίωση του συστήµατος, ανάλογα βέβαια µε το εύρος τους. Όταν είναι µεγάλες µπορούµε να πούµε ότι σχετίζονται περισσότερο µε το σχεδιασµό (ή τον ανασχεδιασµό), ενώ όταν είναι µικρές µπορούµε να πούµε ότι είναι ενέργειες επιπέδου ρουτίνας. Ανακεφαλαιώνοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η συνολική δραστηριότητα της διοίκησης της παραγωγής, που περιλαµβάνει τη διοίκηση και τη στρατηγική διοίκηση, έχει να κάνει µε τέσσερα πράγµατα: 1. Με το σχεδιασµό της µονάδας-συστήµατος παραγωγής (µε την ευρύτερη έννοια). ηλαδή µε το σχεδιασµό του φυσικού συστήµατος (δοµή), του συστήµατος πληροφοριών και του συστήµατος λήψης αποφάσεων (υποδοµή), και µε την ευθυγράµµισή τους µε την αγορά µέσω των χαρακτηριστικών των παραγόµενων προϊόντων (πώς τοποθετούνται και πώς οριοθετούνται τα µέρη του Σχήµατος 2.4). Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Βιοµηχανοποίηση Λειτουργία παραγωγής Προγραµµατισµός παραγωγής ιαχείριση δυναµικότητας Ανθρώπινοι πόροι Συντήρηση ιασφάλιση ποιότητας Σχήµα 2.4 Στρατηγική και λειτουργική διοίκηση της παραγωγής

14 44 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. Με τον προγραµµατισµό της παραγωγής. ηλαδή µε την κατάρτιση του προγράµ- µατος της παραγωγής: πότε θα αρχίσει η λειτουργία του κάθε σταδίου της παραγωγής και πότε θα δοθούν οι εντολές στους προµηθευτές για την προµήθεια των πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας, κ.λπ. ώστε ο απαιτούµενος όγκος προϊόντων να είναι έτοιµος σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή (εσωτερικό µερών Σχή- µατος 2.4). 3. Με τον έλεγχο της παραγωγής. ηλαδή, ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να λαµβάνουν χώρα για να διασφαλίζεται η επιχείρηση ότι το πρόγραµµα της παραγωγής εκτελείται χωρίς αποκλίσεις (εσωτερικό µερών Σχήµατος 2.4). 4. Με τη (συνεχή) βελτίωση του συστήµατος παραγωγής. ηλαδή ποιες είναι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την αύξηση της επίδοσης του συστήµατος παραγωγής. Όπως θα δούµε στο σχετικό κεφάλαιο, η βελτίωση προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλου συστήµατος µέτρησης της επίδοσης (περίγραµµα και εσωτερικό µερών Σχήµατος 2.4). 2.3 Ορισµοί και εξέλιξη της στρατηγικής παραγωγής Σύµφωνα µε τον Hill (2000), ο ρόλος και η σηµασία της στρατηγικής παραγωγής (δηλαδή, ο λόγος ύπαρξής της) είναι διττός: 1. Να παρέχει τις κατάλληλες διαδικασίες που δίνουν στην επιχείρηση ένα διακριτό πλεονέκτηµα στην αγορά. Να παρέχει δηλαδή ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε µοναδικές τεχνολογικές ικανότητες στην παραγωγή που είναι δύσκολο να τις µι- µηθούν οι ανταγωνιστές. Αυτό βέβαια είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί ιδιαίτερα από τις µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, µιας και προϋποθέτει µια σύνθετη στρατηγική για την τεχνολογία και την καινοτοµία διαδικασιών. 2. Να παρέχει συντονισµένη υποστήριξη στην επιχείρηση, ώστε να µπορεί να κατακτά αγορές µε έναν καλύτερο τρόπο από αυτόν που έχουν τα αντίστοιχα τµήµατα παραγωγής των ανταγωνιστών. Προς αυτή την κατεύθυνση η παραγωγή πρέπει να επιλέγει εσωτερικές και εξωτερικές (σε σχέση µε πελάτες και προµηθευτές) διαδικασίες και να σχεδιάζει υποδοµές (π.χ. συστήµατα διοίκησης του προσωπικού) που είναι συµβατά µε τον τρόπο που αποκτώνται αγορές τόσο στο παρόν όσο και στο µέλλον. Σύµφωνα πάντα µε τον Hill, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν περίπου την ίδια πρόσβαση στις τεχνολογίες διαδικασιών παραγωγής. Αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος που οι διαδικασίες (δηλαδή, η δοµή του συστήµατος παραγωγής) και η υποδοµή αντιστοιχούνται στα κριτήρια βάσει των οποίων αποκτώνται οι αγορές. Εναλλακτικά, ο Mills και οι συνεργάτες του (Mills et al., 2002), οι Slack και Lewis (2002), ο Hayes και οι συνεργάτες του (Hayes et al., 2005), καθώς και άλλοι συγγραφείς, ορίζουν τη στρατηγική παραγωγής ως µια σειρά από αποφάσεις που καθορίζουν τις µακροπρόθεσµες ικανότητες και δυνατότητες της λειτουργίας της παραγωγής και τη συνεισφορά της στην εταιρική ή ανταγωνιστική στρατηγική µέσω της αντιστοίχισης των απαιτήσεων της αγοράς µε τους πόρους της παραγωγής. Στον ορισµό αυτό, που βασίζεται στη προσέγγιση των πόρων και των ικανοτήτων και που αφορά και επιχει-

15 2 Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο 45 ρήσεις οι οποίες δεν έχουν παραγωγική δραστηριότητα, θα στηριχτούµε αρκετά στη συνέχεια για τον καθορισµό και την λεπτοµερή παρουσίαση ενός γενικού πλαισίου για την χάραξη της στρατηγικής παραγωγής. Οι δύο παραπάνω ορισµοί διαφέρουν µεταξύ τους σηµαντικά και σηµατοδοτούν δύο φάσεις στην ιστορική διαδροµή της επικράτησης διαφορετικών προσεγγίσεων α- ναφορικά µε τη στρατηγική διοίκηση της παραγωγής. Μετά την επικράτηση της άποψης ότι ο ανταγωνισµός των επιχειρήσεων ενός κλάδου (πρέπει να) επικεντρώνεται σε κοινούς στόχους απόδοσης για τις παραγωγικές δραστηριότητές τους (για παράδειγµα, αν σε έναν κλάδο ο ανταγωνισµός επικεντρώνεται στην ποιότητα, οι παραγωγικές διαδικασίες όλων των επιχειρήσεων του κλάδου πρέπει να στοχεύουν στρατηγικά προς την ποιότητα, αν επικεντρώνεται στην ευελιξία πρέπει να στοχεύουν στην ευελιξία, κ.ο.κ.) το ενδιαφέρον και η έµφαση δόθηκε στην εφαρµογή των λεγόµενων «νέων προσεγγίσεων» στη διοίκηση της παραγωγής και των λειτουργιών. Οι «ακρωνυµικές» (TQM, JIT, QFD, DFM, κ.λπ.) αυτές προσεγγίσεις χαρακτηρίζονταν από µια εργαλειακή και καθοδηγητική λογική κοινά αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών που άµεσα ή έµµεσα εγγυόνταν, όπως και οι κοινά αποδεκτοί «κλαδικοί» στόχοι προηγούµενα, την επιβίωση και την επιτυχία της επιχείρησης στον κλάδο. Μολονότι οι εξελίξεις στο ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον ανέδειξαν τα ενδογενή προβλήµατα αυτής της λογικής, ακόµα και σήµερα αρκετές επιχειρήσεις διακατέχονται από αυτήν µε κίνδυνο να υποστούν τις συνέπειές της (βλ. 2.6). Οι προσεγγίσεις αυτές χρησιµοποιούν ως µονάδα ανάλυσης το εργοστάσιο, υποθέτουν σταθερά προϊόντα και διαδικασίες παραγωγής, και το κύριο ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στην απροσδόκητη και ελεγχόµενη ροή των υλικών και στη µείωση του µεταβλητού κόστους (Hayes, et al., 2005), ενώ δεν λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τη δυναµική του οικοσυστή- µατος (προµηθευτές, πελάτες, «φασονίστες», ανταγωνιστές, κατασκευαστές συµπληρωµατικών προϊόντων, κ.λπ.) στο οποίο ανήκει η παραγωγή και η επιχείρηση γενικότερα. Το νέο περιβάλλον ανταγωνισµού, η «νέα οικονοµία» που χαρακτηρίζεται από τις παγκόσµιες αγορές προϊόντων και συντελεστών, από τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και από την επικράτηση πιο «ανοικτών» οργανωτικών δοµών (δίκτυα επιχειρήσεων, «εικονικές» επιχειρήσεις, συνανταγωνισµός, κ.λπ.) είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη παράλληλα µε τις βέλτιστες πρακτικές της ενδεχοµενικής (contingency) προσέγγισης στην στρατηγική παραγωγής και λειτουργιών. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, που αµφισβητεί τον «ένα µοναδικό τρόπο» και που χαρακτηρίζει τον παραπάνω ορισµό του Hill και την προτεινόµενη από αυτόν διαδικασία χάραξης στρατηγικής (βλ παρακάτω), οι επιχειρήσεις οφείλουν να ευθυγραµµίσουν το σύστηµα παραγωγής τους και τον τρόπο λειτουργίας τους µε βάση τα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία απευθύνονται. Η συνολική λογική της ενδεχοµενικής προσέγγισης αντιτιθέµενη στη λογική του «ενός µοναδικού τρόπου» µπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω τρία σηµεία (Skinner, 1969): 1. ιαφορετικές επιχειρήσεις έχουν διαφορετικά δυνατά και διαφορετικά αδύνατα σηµεία. Συνεπώς, επιλέγουν διαφορετικούς στόχους και µέτρα αξιολόγησης (άλλες ευελιξία σε µεγάλο βαθµό, άλλες ευελιξία σε µικρότερο βαθµό, άλλες ταχύτητα, άλλες κόστος, κ.ο.κ).

16 46 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. Ο υφιστάµενος εξοπλισµός και η επικρατούσα λογική οργάνωσης και διοίκησης µιας συγκεκριµένης επιχείρησης προσδιορίζει (κάνει εύκολη ή δύσκολη, ανάλογα) την επίτευξη κάποιων στρατηγικών στόχων ή την υιοθέτηση κάποιων καθοδηγητικών προγραµµάτων. Λογικά, οι επιχειρήσεις επιλέγουν πεδίο ανταγωνισµού και θέτουν τους ανάλογους στόχους σύµφωνα µε την ευκολία επίτευξής τους. 3. Συνεπώς, ο ρόλος της λειτουργίας της παραγωγής δεν είναι να υιοθετεί τον «ένα βέλτιστο τρόπο», ή την κοινά αποδεκτή προσέγγιση του κλάδου, αλλά να πετυχαίνει την καταλληλότητα (fit) του σχεδιασµού της οργάνωσης και λειτουργίας του συστήµατος παραγωγής µε το επιλεγµένο πεδίο-στόχο ανταγωνισµού. Σχετική µε την έννοια της καταλληλότητας είναι η εστίαση (focus) των χαρακτηριστικών του συστήµατος παραγωγής. Για κάθε αγορά, για κάθε χαρακτηριστικό των στόχων που καθορίζονται από την ιδιαίτερη µορφή του ανταγωνισµού, υπάρχει αντίστοιχα ένα σύνολο από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήµατος παραγωγής. Το σύστηµα παραγωγής (το εργοστάσιο) πρέπει να είναι εστιασµένο λειτουργικά σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και των αγορών, ακόµα και ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της φάσης του κύκλου της ζωής ενός προϊόντος. Η άποψη αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη και χρήση δύο πολύ γνωστών εργαλείων της στρατηγικής διοίκησης της παραγωγής: της µήτρας προϊόντος-διαδικασίας (product-process matrix) (Hayes et al., 2005) και του χαρακτηρισµού προϊόντος (product profiling) (Hill, 2000). Τα δύο αυτά εργαλεία, που θα τα δούµε µε µεγαλύτερη λεπτο- µέρεια στο Κεφάλαιο 6, χρησιµοποιούνται ακόµα και σήµερα για καθοδήγηση στον καθορισµό προτεραιοτήτων, στην επιλογή των στόχων απόδοσης µε βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, καθώς και στην εστίαση των διαδικασιών παραγωγής στις διάφορες φάσεις του κύκλου της ζωής τους ως τεχνολογικά αντικείµενα, από τον αρχικό γενικό σχεδιασµό και τον πληθωρισµό διαφορετικών εκδοχών, µέχρι την επικράτηση ενός σχεδίου-τύπου. Ένα σηµείο που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα και αποτελεί χαρακτηριστικό της ενδεχοµενικής προσέγγισης είναι αυτό που υπονοείται στο σηµείο 2 της σύνοψης της λογικής της, δηλαδή οι συµβιβασµοί (trade offs) που γίνονται µεταξύ των στόχων της στρατηγικής διοίκησης της παραγωγής και η σηµασία τους. Είναι δηλαδή αδύνατη η επίτευξη διαφορετικών στόχων ταυτόχρονα, και η µετάβαση από τον ένα στόχο στον άλλο είναι δύσκολη και απαιτεί συµβιβασµούς (βλ. 2.13). Με την πάροδο του χρόνου και µε δεδοµένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου οικονοµικού περιβάλλοντος (Πίνακας 2.1) οι αδυναµίες της ενδεχοµενικής προσέγγισης έγιναν εµφανείς. Οι απαιτήσεις της νέας οικονοµίας, αλλά και η πραγµατική αδυναµία υποστήριξης της ενδεχοµενικής θεωρίας στην πράξη, έστρεψαν την προσοχή των ερευνητών και των στελεχών σε πιο δυναµικές προσεγγίσεις που έχουν ως βάση τη θεωρία του ανταγωνισµού µε βάση τους πόρους και τις ικανότητες (Resource Based View). Η άποψη αυτής της ανταγωνιστικής στρατηγικής έχει δώσει µια νέα ώθηση στη στρατηγική διοίκηση της παραγωγής, καθώς αυξάνει τη σηµασία της παραγωγής και των λειτουργιών, µιας και οι περισσότεροι στρατηγικοί πόροι και ικανότητες βρίσκονται σε αυτές ή σχετίζονται άµεσα µε αυτές.

17 2 Στρατηγική παραγωγής το γενικό πλαίσιο 47 Οι ικανότητες (ο όρος ικανότητες σε ευρεία θεώρηση έµµεσα συµπεριλαµβάνει και τους πόρους, βλ. 1.5) που παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε βάση την παραγωγή µπορούν σύµφωνα µε τους Hayes et al. (1996, 2005) να οµαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: 1. ικανότητες διαδικασιών αυτές που σχετίζονται µε τη µετατροπή της πρώτης ύλης ή της πληροφορίας, και συµβάλλουν στη µείωση του κόστους και στην αύξηση της ποιότητας, 2. συστηµικές ικανότητες ή ικανότητες συντονισµού αυτές που αφορούν το συντονισµό των δραστηριοτήτων για την επίτευξη µεγαλύτερης ταχύτητας και καλύτερης ανταπόκρισης (µικρότερος χρόνος υστέρησης, παραγωγή κατά παραγγελία, γρήγορη ανάπτυξη και εισαγωγή προϊόντων στην αγορά, αξιοπιστία στην παράδοση), 3. οργανωσιακές ικανότητες αφορούν την ικανότητα ανάπτυξης ή/και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών που σχετίζονται µε προϊόντα και διαδικασίες, την ταχεία ανάπτυξη και πλήρη λειτουργία νέων µονάδων παραγωγής, και τη γρήγορη ανάπτυξη νέων προϊόντων. Οι ικανότητες αυτές είναι σύνθετες, αφορούν το σύνολο της ε- πιχείρησης, είναι δύσκολο να αντιγραφούν, και κατά συνέπεια είναι αυτές που κυρίως αποτελούν την πηγή του προερχόµενου από τη παραγωγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Πίνακας 2.1 Η διοίκηση της παραγωγής στην «παλιά» και «νέα» οικονοµία (προσαρµογή από Hayes et al., 2005 Θέµα «Παλιά» οικονοµία «Νέα» οικονοµία Μονάδα ανάλυσης Λειτουργική µονάδα ίκτυο ηµιαυτόνοµων επιχειρήσεων Στόχος Πώληση προϊόντων/ υπηρεσιών Ανάπτυξη µακροπρόθεσµων σχέσεων µε πελάτες, προµηθευτές και παραγωγούς συµπληρωµατικών Περιοχή διοίκησης Προϊόντα και διαδικασίες Συστήµατα συµπληρωµατικών παραγωγής/λειτουργιών Κύρια δραστηριότητα διοίκησης παραγωγής Εργαλεία διοίκησης παραγωγής Κύριοι δείκτες απόδοσης Ανταγωνιστικό πρόταγµα Έλεγχος ροής υλικών & πληροφοριών Ανάλυση ροής, χρονοπρογραµµατισµός, αποθέµατα, κλπ. Μείωση κόστους µονάδας και αύξηση «ποιότητας» (µείωση σκάρτων) Επίτευξη υπεροχής σε κάποια συγκεκριµένη διάσταση Βελτίωση απόδοσης Συνεχής βελτίωση Kaizen Ανταγωνισµός Υπεροχή µε βάση τη διαφοροποίηση προϊόντων ιαχείριση της δυναµικής ευέλικτων προϊόντων µέσω «ρευστών» διαδικασιών και δικτύων ιοίκηση έργου, διαπραγµατεύσεις, επίτευξη συµφωνίας, σχεδιασµός κινήτρων, κλπ. Ελάχιστο κόστος εξαρχής, αποδεκτή ποιότητα (ως συνολικότερη έννοια) από το πρώτο κοµµάτι Προϊόντα-πρότυπα αγοράς άλλες επιχειρήσεις απλώς είναι αναγκασµένες να τα υποστηρίζουν Μάθηση από διαφορετικά έργα βελτίωσης Υπεροχή µε βάση τη συνεργασία για την επιβολή προτύπων στην αγορά

18

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τι είναι η τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής Τεχνολογία διαδικασιών παραγωγής είναι η εφαρμογή της επιστήμης στην παραγωγή προϊόντων. Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 6 η 6.1 Ο ρόλος των Π.Σ. για τη λειτουργία των Οργανισµών Η επίδραση των ΠΣ στους οργανισµούς από την άποψη των Θεωριών Συµπεριφοράς Η Τεχνολογία των Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ KAI ΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/JIT Ι. Γιαννατσής ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΟΗ Ροή Για τη διαχείριση ενός συστήματος παραγωγής και τη βελτίωσή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓAΝΩΣΗ / ΔΙΟIΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ EΝΝΟΙΕΣ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ H οργάνωση των επιχειρήσεων, και οργανισμών/οργανώσεων γενικότερα, ως διαδικασία, αφορά στη δόμηση της εργασίας με βάση τη λεγόμενη οργανωσιακή αρχή. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Marketing & Παραγωγής. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σύνδεση Marketing & Παραγωγής. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Σύνδεση Marketing & Παραγωγής Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιασύνδεση Marketing & Παραγωγής Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Το τι θα μετρήσουμε και πως θα το μετρήσουμε σχετίζεται άμεσα με τους στρατηγικούς στόχους, δηλαδή το περιεχόμενο της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Χαρακτηριστικά µας I

Τα Χαρακτηριστικά µας I d.d. Synergy Hellas Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μόνιμη οργάνωση πόρων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προσωρινή οργάνωση πόρων Ορισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη.

Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως ανάπτυξη προϊόντος ορίζεται όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα αγοράς, µέχρι την παράδοσή του στον πελάτη. Η µεθοδολογία είναι κοινή για όλα τα προϊόντα, αλλά η µεθοδολογία που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Λιτή παραγωγή και η µέθοδος JIT

Κεφάλαιο 15 Λιτή παραγωγή και η µέθοδος JIT Κεφάλαιο 15 Λιτή παραγωγή και η µέθοδος JIT Source: Tibbet and ritten Λιτή παραγωγή και JIT Λιτή παραγωγή και JIT Στρατηγική παραγωγής Η αγορά έχει ανάγκη από καθορισµένο χρόνο, ποσότητα και ποιότητα προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων.

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Atlantis MRP & MRP II MRP I Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των τελευταίων ετών αλλά και αυτών που ακολουθούν είναι οι αλλαγές που σηµειώνονται στο χώρο των επιχειρήσεων. Στις προβλέψεις αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ενδυνάμωση Δραστηριοτήτων Logistics

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ενδυνάμωση Δραστηριοτήτων Logistics ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ενδυνάμωση Δραστηριοτήτων Logistics 1 Κεφάλαιο 4 Το Μάνατζμεντ των Logistics σε Διεθνές Επίπεδο ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ εντοπισμός προκλήσεων που δημιουργεί η διεθνοποίηση στο μάνατζμεντ των logistics

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Κεφάλαιο 1. Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Κεφάλαιο 1 Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχεδιασμός και Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχεδιασμός και Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων 0 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών Σχεδιασμός και Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων Σχεδιασμός και Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων Συγγραφή Εμμανουήλ Αδαμίδης Κριτικός αναγνώστης Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ιοίκηση Παραγωγής και Συστηµάτων Υπηρεσιών ΕνηµερωτικόΦυλλάδιο Αθήνα, Νοέµβριος 2013 Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling.

ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο 2 ΕΚΘΕΜΑΤΑ Διαδικασία και Οργάνωση της ς Προϊόντων Ευγενική παραχώρηση της AMF Bowling Worldwide ΕΚΘΕΜΑ 2-1 Σύστηµα επιστροφής µπάλας, ένα από τα προϊόντα µπόουλινγκ της AMF Bowling. Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών; Ορισμός της διοίκησης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών Η Διοίκηση Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών είναι η δραστηριότητα διαχείρισης των πόρων που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 5 Στρατηγική επιχειρηματικής μονάδας Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Περιεχόμενα βιβλίου Τερζίδης, Κ., 2015. Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Πρόλογος του καθηγητή Νίκου Μπλέσιου Πρόλογος στην 3η Έκδοση Εισαγωγικό Σημείωμα Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Α

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΕΡΟΣ Α Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΑΤΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αντικείμενο: η διάταξη του παραγωγικού δυναμικού στο χώρο, δηλαδή η χωροταξική διευθέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση κατά την καθηµερινή λειτουργία Ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρµενίζουµε Μέτρηση και αξιολόγηση απόδοσης 1. Πρωταρχικά πρέπει να καθοριστούν τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων;

Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι η διοίκηση παραγωγής και έργων; Τι είναι παραγωγή; Στο ευρύτερο πλαίσιο των επιστημών της διοίκησης, παραγωγή είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός προϊόντος ή

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ;

Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; Τι είναι απόθεµα (Inventory) ; κάθε αδρανές οικονοµικό µέσο ή πόρος που διατηρείται για την ικανοποίηση µελλοντικής ζήτησης γι αυτό. 1995 Corel Corp. 1984-1994 T/Maker Co. 1984-1994 T/Maker Co. 3 Απόθεµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή

Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Οµιλία Του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή Στην Εσπερίδα Logistics «Logistics partnership and national strategy: A 360 approach - Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη σύναψη στρατηγικών συµµαχιών

Διαβάστε περισσότερα