Τα Χαρακτηριστικά µας I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Χαρακτηριστικά µας I"

Transcript

1 d.d. Synergy Hellas

2 Τα Χαρακτηριστικά µας I Οι Σύµβουλοί µας Η Φιλοσοφία µας Οι Ικανότητές µας υναµική & Έµπειρη οµάδα Συµβούλων Μέση Εµπειρία > 7 χρόνια Ενεργοί Σύµβουλοι µε Εµπειρία 17 ετών Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας έσµευση στην Ποιότητα και την Απόδοση Πίστη στη Μεταφορά Τεχνογνωσίας Εστίαση στους στόχους του Πελάτη Κόστος / Χρόνος / Εύρος Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας µε τα στελέχη του Πελάτη Στενός Συντονισµός & Επικοινωνία Ειδικά σχεδιασµένες λύσεις Ευέλικτη προσέγγιση έσµευση σε Μακροχρόνια συνεργασία & Ικανοποίηση του Πελάτη Πλήρης παροχή συνολικών SAP υπηρεσιών 15ετής εξαιρετική συνεργασία µε την SAP SAP Partner από το 1999 Κοινή υλοποίηση έργων µε την SAP Υλοποίηση άνω των 100 έργων σε πάνω από 80 πελάτες

3 Τα Χαρακτηριστικά µας II Οι Υπηρεσίες µας Εγκατάσταση Ανάλυση Παραµετροποίηση Εκπαίδευση Τεκµηρίωση Η εξειδίκευσή µας 100% έσµευση στο SAP Νο 1 SAP Partner στις ΜΜΕ Πιστοποιηµένοι Σύµβουλοι από την SAP AG Πιστοποιηµένες Κλαδικές Λύσεις από την SAP AG Αναβάθµιση Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας Ανάπτυξη εφαρµογών Business Process Reengineering Project Management Change Management

4 SAP BUSINESS ALL in ONE για Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Τα δεδοµένα Η Λύση SAP Το Κόστος Πίεση λόγω της οικονοµικής συγκυρίας Ανάγκη για µείωση κόστους, αύξηση της αποδοτικότητας και διαχείριση µακροχρόνιων πελατειακών σχέσεων Ανάγκη σταθεροποίησης σε µια ενιαία επιχειρηµατική συστηµική πλατφόρµα Πλήρως διαµορφωµένη λύση Προγραµµατισµού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) ολοκληρωµένη µε οικονοµική διαχείριση, διαχείριση προµηθειών και αποθεµάτων, διαχείριση πωλήσεων και διαχείριση παραγωγής Προ-παραµετροποιηµένες διαδικασίες βασισµένες σε χιλιάδες υλοποιήσεις υνατότητα µελλοντικής επέκτασης σε υποσυστήµατα, εφαρµογές και κλαδικές λύσεις Μειωµένος χρόνος υλοποίησης Μειωµένη χρήση εσωτερικών ανθρώπινων πόρων Μειωµένο χρηµατοοικονοµικό κόστος

5 SAP BUSINESS ALL in ONE οι διαδικασίες Χρηµατοοικονοµική λογιστική Γενική λογιστική Οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός & Αποτελέσµατα) Εισπρακτέοι λογαριασµοί Πληρωτέοι λογαριασµοί ιαχείριση Τραπεζών ιαχείριση Παγίων ιαχείριση ξένου νοµίσµατος ιοικητική λογιστική Λογιστική κέντρων κόστους Λογιστική κέντρων κέρδους Λογιστική εσωτερικών εντολών Προϋπολογισµός & διοικητική πληροφόρηση ιαχείριση Πωλήσεων ιαχείριση παραγγελιών Αποστολή & παράδοση ιαχείριση κύκλου τιµολόγησης ιαχείριση πίστωσης Πληρωµές πελατών

6 SAP BUSINESS ALL in ONE οι διαδικασίες ιαχείριση Προµηθειών & Αποθεµάτων Αιτήσεις Επεξεργασία εντολών αγοράς Συµβάσεις Παραλαβή υλικών Έλεγχος τιµολογίων ιαχείριση αποθεµάτων (κινήσεις & απογραφή) ιαχείριση Παραγωγής Προγραµµατισµός πωλήσεων & παραγωγικών δραστηριοτήτων ιαχείριση ζήτησης Προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών (MRP) Προγραµµατισµός δυναµικότητας παραγωγής Παραγωγή για αποθεµατοποίηση Παραγωγή κατά παραγγελία Επαναληπτική παραγωγή ιαχείριση παρτίδων Επιβεβαίωση εντολών παραγωγής ιαχείριση Παραγωγής Ετεροχρονισµένες αναλώσεις Παραγωγή σε εξέλιξη Καταγραφή αποτελεσµάτων ποιοτικού ελέγχου Κοστολόγηση παραγοµένων

7 Μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP)

8 Μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP) Προετοιµασία Έργου Καταγραφή διαδικασιών Υλοποίηση Προσδιορισµός στόχων Προσδιορισµός στρατηγικής υλοποίησης Προετοιµασία συνολικού πλάνου & αρχικού χρονοδιαγράµµατος Σύσταση επιτροπών & οργάνωσης Προσδιορισµός απαιτούµενου εξοπλισµού και λογισµικού Προσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος Προσδιορισµός οργανωτικών δοµών Αναλυτικός προσδιορισµός των διαδικασιών Αρχική εκπαίδευση στις διαδικασίες Προετοιµασία του Business Blueprint Εκπαίδευση οµάδας έργου ιαχείριση συστήµατος Παραµετροποίηση Συνολικός έλεγχος του συστήµατος Εγχειρίδιο τελικών χρηστών

9 Μεθοδολογία ASAP (Accelerated SAP) Τελική Προετοιµασία Παραγωγική λειτουργία Υλοποίηση Εκπαίδευση τελικών χρηστών Τελικές προσαρµογές του συστήµατος Τελικοί έλεγχοι ιαδικασίες µετάβασης στο παραγωγικό σύστηµα Μετάβαση στο νέο σύστηµα Οργάνωση Υποστήριξης Μεσο-µακροπρόθεσµος προγραµµατισµός Υποστήριξης

10 έσµευση για Ποιότητα - Πιστοποιήσεις... η Ποιότητα αποτελεί συνεχή µας στόχο

11 Κλαδική λύση για ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ εταιρίες Λύση ιαδικασίες Υλοποίηση Ειδική διαχείριση ειδών / προµηθευτών ιαδικασίες Πωλήσεων Απαιτούµενες καταστάσεις & φόρµες ιαχείριση Πιστοποιητικών Ταινίες γνησιότητας Κρατικά/ Μη κρατικά είδη Παρτίδες ιαχείριση Νερού Παρακολούθηση, Επιβεβαίωση & Αξιολόγηση Παρασκευαστών Τιµοδότηση Κρατήσεις υπέρ 3 ων Τεχνητό νεφρό Φαρµακαποθήκες Ανάκληση παρτίδας Καταστάσεις ΕΟΦ Καταστάσεις Αγορανοµίας Φόρµες εισαγωγής Ηλεκτρονικές υπογραφές Εισερχόµενα Πιστοποιητικά Πιστοποιητικά Ανάλυσης

12 Εστίαση στον Πελάτη... αφοσίωση στην Επιτυχία του Πελάτη

13 Οι Πελάτες µας I

14 Οι Πελάτες µας II

15 Οι Πελάτες µας III

16 Οι Πελάτες µας IV