ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη Τηλ: , Τηλεοµοιοτυπία (Fax): E - mail: 3 η εκέµβρη Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία «Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ανεργία είναι η πιο σκληρή µορφή κοινωνικής αναπηρίας» ΑΘΗΝΑ 2007

2 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η 3 η εκέµβρη κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων, σύµφωνα µε το Ν.2430/1996, ως Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για το κίνηµα των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους. Ο Νόµος αυτός αναγνώρισε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) ως την τριτοβάθµια οργάνωση των ατόµων µε αναπηρία και θεσµοθέτησε ουσιαστικά τη θέση της ως Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας για θέµατα που αφορούν στα άτοµα µε αναπηρία. Με την ιδιότητα του Κοινωνικού Εταίρου, και όπως ακριβώς ορίζει ο Νόµος: «Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία υποβάλλει κάθε έτος στον /στην Πρόεδρο της Βουλής, Έκθεση αναφερόµενη στην εν γένει αντιµετώπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία». Η υποβολή αυτής της Έκθεσης δίνει κάθε χρόνο τη δυνατότητα να αναδεικνύουµε θέµατα που είναι ζωτικής σηµασίας για τα άτοµα µε αναπηρία και τα οποία συνδέονται µε την άσκηση θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Είναι µία ευκαιρία για ανάληψη πρωτοβουλιών µε στόχο την ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη δραστηριοποίηση των κέντρων λήψης αποφάσεων, των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία και της ευρύτερης κοινωνίας. Η φετινή Έκθεση για την 3 η εκέµβρη, που έχει ως θέµα: «Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Η ανεργία είναι η πιο σκληρή µορφή κοινωνικής αναπηρίας», δεν αποτελεί µια εµπεριστατωµένη µελέτη για την κατάσταση της απασχόλησης των ατόµων µε αναπηρία στη χώρας µας, και δε θα µπορούσε άλλωστε, λόγω της έλλειψης διαθέσιµων στατιστικών στοιχείων από την ελληνική Πολιτεία. Η Έκθεση αποτελεί µια κραυγή αγωνίας µιας ιδιαίτερα µεγάλης πληθυσµιακής οµάδας (10% του πληθυσµού της χώρας) που βιώνει έναν ακραίο αποκλεισµό σε έναν τοµέα, όπως αυτόν της απασχόλησης, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του ατόµου και της προσωπικότητάς του. Έναν αποκλεισµό που καταρρακώνει το ανθρώπινο δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία στην εργασία, παραβιάζοντας ιεθνείς Συµβάσεις, Ευρωπαϊκές Οδηγίες, ακόµη και το Σύνταγµα της χώρας. Η Έκθεση βασίζεται στην παραδοχή ότι η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας εξαρτάται από τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης σε άλλους τοµείς της ζωή τους. Πραγµατική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω µιας ολοκληρωµένης και ενιαίας προσέγγισης σε τοµείς, όπως είναι η Εκπαίδευση, η Κατάρτιση, η ια Βίου Μάθηση, η Κοινωνία της Πληροφορίας, η Ενηµέρωση / Πληροφόρηση, η Κοινωνική

3 3 Ασφάλιση, τα Τεχνικά Βοηθήµατα, οι Υπηρεσίες, οι Μεταφορές, το οµηµένο Περιβάλλον κ.α.. Μία τέτοια προσέγγιση πρέπει να συνδυάζει τη θέσπιση ισχυρής νοµοθεσίας καταπολέµησης της διάκρισης σε όλους τους τοµείς της ζωής των ατόµων µε αναπηρία µε την εφαρµογή αλληλοσυµπληρούµενων θετικών µέτρων δράσης. Για αυτόν άλλωστε το λόγο η Έκθεση επικεντρώνεται στην παρουσίαση των εκτεταµένων αδυναµιών και ελλείψεων του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, αναδεικνύοντας τον αποσπασµατικό χαρακτήρα των υφιστάµενων µέτρων και την αναποτελεσµατική εφαρµογή τους. Με αυτό το κείµενο αναφοράς επιδιώκουµε την αναβάθµιση στη δηµόσια ατζέντα του ζητήµατος της ένταξης των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας. Με αυτό το κείµενο προσπαθούµε να καταστήσουµε σαφές ότι τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν ένα µεγάλο ανεκµετάλλευτο τµήµα του εργατικού δυναµικού της χώρας. Με αυτό το κείµενο επιθυµούµε να ενηµερώσουµε και να κινητοποιήσουµε όλους όσους συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στο σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών και µέτρων για την ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς επίσης και τους Κοινωνικούς Εταίρους της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήµατα απασχόλησης, για τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν από τη δική τους πλευρά να συνεισφέρουν στο πάγιο αίτηµα του αναπηρικού κινήµατος της χώρας που συνοψίζεται στο παρακάτω µήνυµα: «Εργασία στα άτοµα µε αναπηρία εδώ και τώρα!» Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω το επιστηµονικό προσωπικό της Συνοµοσπονδίας κ.κ. Ελένη Μπαρπαλιά και ηµήτρη Λογαρά που είχαν την ευθύνη σύνταξης αυτού του κειµένου και τη Συντονίστρια του Επιστηµονικού Τοµέα της Συνοµοσπονδίας κ. Ανθή Χατζηπέτρου που είχε την επιµέλεια. Γιάννης Βαρδακαστάνης Πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία & του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.1. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας Α.1.1 Από την αναγνώριση της αναπηρίας ως αιτία διάκρισης στην απαγόρευση της διάκρισης λόγω αναπηρίας - Το Άρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ Α.1.2 Η εθνική νοµοθεσία προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης από τη σκοπιά της αναπηρίας - Νόµος 3304/ Α.1.3 Οι «αδύναµοι κρίκοι» στην προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης Α.2. Η αρχή και η εξέλιξη του συστήµατος ποσόστωσης στη χώρα µας Α.2.1 Από τον Νόµο 1648/1986 στον Νόµο 2643/ Α.2.2 Το εθνικό σύστηµα ποσόστωσης από τη σκοπιά της αναπηρίας Α.2.3 Θεσµικές και διαδικαστικού τύπου αδυναµίες του υφιστάµενου εθνικού συστήµατος ποσόστωσης Α.2.3α) Θεσµικές αδυναµίες Α.2.3β) Αδυναµίες διαδικαστικού τύπου Α.2.4 Η ιδιοµορφία του εθνικού συστήµατος ποσόστωσης Α.3. Εναλλακτικές µορφές απασχόλησης για τα άτοµα µε αναπηρία Α.3.1 Προστατευµένη και Υποστηριζόµενη Απασχόληση Α.3.2 Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένη Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Α.4. Προγράµµατα Ενίσχυσης της Απασχόλησης και Ενθάρρυνσης της Επιχειρηµατικής Πρωτοβουλίας των Ατόµων µε Αναπηρία Α.4.1 Προγράµµατα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας Α.4.2 Η «προνοιακή χρήση» των Επιδοτούµενων Προγραµµάτων Νέων Θέσεων Εργασίας του Ο.Α.Ε.. από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α.4.3 Ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικής Πρωτοβουλίας των ΑµεΑ Α.4.4 Επιχειρηµατικότητα µετ εµποδίων ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Β.1. Προϋποθέσεις, βασικές αρχές, προαπαιτούµενοι συντελεστές επιτυχίας Β.1.1 Προϋποθέσεις... 36

5 5 Β.1.1α) Η συλλογή αξιόπιστων στατιστικών δεδοµένων Β.1.1β) Η κωδικοποίηση και επανεξέταση της υφιστάµενης νοµοθεσίας Β.1.1γ) Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των εφαρµοσµένων µέτρων και πολιτικών Β.1.1δ) Η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του αναπηρικού κινήµατος της χώρας Β.1.2 Βασικές αρχές Β.1.2α) Η ολιστική προσέγγιση Β.1.2β) Η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές 37 Β.1.2γ) Ο ανοµοιογενής χαρακτήρας της πληθυσµιακής οµάδας των ατόµων µε αναπηρία Β.1.2δ) Η δυνατότητα παροχής επιλογής µεταξύ διαφόρων µορφών απασχόλησης Β.1.3 Προαπαιτούµενοι συντελεστές επιτυχίας Β.1.3α) Προσβασιµότητα - Εύλογες Προσαρµογές Β.1.3β) Εκπαίδευση - Κατάρτιση - ια Βίου Μάθηση Β.1.3γ) Υγεία - Πρόνοια Β.2 Μέτρα για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην εργασία Β.2.1 Επέκταση της αρχής της ίσης µεταχείρισης Β.2.2. Θέσπιση ειδικού νόµου για την απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία Β Σύσταση Ειδικών Υπηρεσιών Απασχόλησης Ατόµων µε Αναπηρία Β Σύστηµα ποσόστωσης αποκλειστικά για τα άτοµα µε αναπηρία 44 Β Παροχή τεχνολογικών βοηθηµάτων - Εύλογες προσαρµογές Β Κίνητρα προς τους εργοδότες Β Νέα προσέγγιση της επιδοµατικής πολιτικής Β Προστασία από την απόλυση Β Προώθηση εναλλακτικών µορφών απασχόλησης Β Επιχειρηµατικότητα... 46

6 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρά την έλλειψη επαρκών στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά µε την απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία, είναι κοινά παραδεκτό ότι το ποσοστό συµµετοχής στην αγορά εργασίας εκείνων των ατόµων µε αναπηρία που είναι σε παραγωγική ηλικία είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος το έτος 2001 διαπίστωσε ότι το 84% των ατόµων µε αναπηρία της χώρας µας βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, όταν ο συνολικός πληθυσµός τους στην Ελλάδα σύµφωνα µε έρευνα της Eurostat 1 (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ανέρχεται στο 9,3% ( ). Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνουµε ότι τα άτοµα µε αναπηρία αποτελούν ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού της χώρας που είναι πλήρως αποκλεισµένο από την αγορά εργασίας. Κατά γενική οµολογία η απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκρινόµενη µε αυτήν του γενικού πληθυσµού παρουσιάζει τα εξής δυσµενή χαρακτηριστικά: - υψηλότερη ανεργία, - µεγαλύτερη διάρκεια ανεργίας, - υψηλότερο ποσοστό µερικώς απασχολούµενων, - υψηλότερο ποσοστό εποχικώς απασχολούµενων, - µεγαλύτερο κίνδυνο απόλυσης, - απασχόληση σε θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ικανότητες, εµπειρίες και φιλοδοξίες τους, - χαµηλότερες αµοιβές. Ακόµη πιο άσχηµη είναι η κατάσταση για την απασχόληση των γυναικών µε αναπηρία εξαιτίας της πολλαπλής διάκρισης που υφίστανται λόγω αναπηρίας και λόγω φύλου. Άλλωστε σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της Έρευνας «Ειδικό Ευρωβαρόµετρο ιάκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ιανουάριος 2007» 2 προκύπτει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, συµπεριλαµβανοµένων και των Ελλήνων, υποστηρίζουν αφενός ότι υπάρχει διάκριση λόγω αναπηρίας αφετέρου αναγνωρίζουν την ανάγκη λήψης µέτρων για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας. Πιο αναλυτικά:! το 53% υποστηρίζει ότι υπάρχει διάκριση λόγω αναπηρίας (56% στην Ελλάδα).! το 77% πιστεύει ότι είναι λιγότερο πιθανό ένα άτοµο µε αναπηρία που έχει τα ίδια προσόντα µε ένα άλλο άτοµο χωρίς αναπηρία να προσληφθεί σε µία θέση εργασίας, να καταρτιστεί και να προαχθεί.! το 49% θεωρεί την αναπηρία κριτήριο µη πρόσληψης µεταξύ δύο υποψηφίων µε τις ίδιες ικανότητες και προσόντα. 1 Eurostat 1995 Statistics in Focus 1995/10 Disabled Persons Statistical Data. 2 Special Eurobarometer No 263 Discrimination in the European Union - Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών.

7 7! το 87% αναγνωρίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν µέτρα υπέρ των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση των ατόµων µε αναπηρία.! το 74% θεωρεί ότι πρέπει να ενταχθούν στην αγορά εργασίας περισσότερα άτοµα µε αναπηρία (89% στην Ελλάδα). Αυτό που πρέπει να γίνει συνείδηση είναι ότι υπάρχουν ιδιαίτερα σηµαντικοί λόγοι που επιβάλλουν την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας, οι οποίοι συνήθως δεν λαµβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται πολιτικές και µέτρα για την απασχόληση. Η µείωση του ποσοστού ανεργίας, η µείωση του ποσοστού φτώχειας και η αύξηση της καταναλωτικής δύναµης ενός µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού είναι µόνο µερικοί από αυτούς τους λόγους. Επιπρόσθετα, η γήρανση του πληθυσµού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ακόµη περισσότερο στη χώρα µας, η οποία έχει ως συνέπεια τη µείωση του εργατικού δυναµικού, µε τις συνακόλουθες οικονοµικές συνέπειες στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, επιβάλλουν την ένταξη στην αγορά εργασίας πληθυσµιακών οµάδων που µέχρι σήµερα ήταν αποκλεισµένες από αυτήν, όπως είναι και η µεγάλη πληθυσµιακή οµάδα των ατόµων µε αναπηρία. 3 Το αναπηρικό κίνηµα της χώρας, ως επίσηµα αναγνωρισµένος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήµατα αναπηρίας, συµµετέχει ενεργά σε όλες τις δηµόσιες συζητήσεις και επίσηµες διαβουλεύσεις που λαµβάνουν χώρα για τον τοµέα της απασχόλησης, αποσκοπώντας στην προώθηση του ανθρώπινου δικαιώµατος των ατόµων µε αναπηρία στην εργασία και συνακόλουθα στην καταπολέµηση της ανεργίας τους. Η Συνοµοσπονδία συµµετείχε ενεργά από το έτος 1998 στη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) του Εθνικού Σχεδίου ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α) 4 και από το έτος 2001 του Εθνικού Σχεδίου ράσης για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣ Εν) 5 - τα οποία εντάσσονται σε αυτό που καλείται «ανοιχτή µέθοδος συντονισµού», 6 η οποία 3 Joint Report of Social Protection and Social Inclusion, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Brussels COM (2205). 4 Το ΕΣ Α από το έτος 2005 ενσωµατώθηκε στο «Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση » (ΕΠΜ) που υποβάλλει το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 Το ΕΣ Εν από το έτος 2006 αποτελεί µέρος της «Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη » που υποβάλλει το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 6 Η συνεργασία των κρατών-µελών (Κ-Μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης άρχισε να προωθείται µε βάση τις προτεραιότητες που τέθηκαν στην Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Νίκαιας, εκέµβριος 2000). Με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου», επιδιώχτηκε ο συντονισµός και η συνεργασία όχι η εναρµόνιση- των κρατών µελών στους τοµείς της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής ένταξης, όπου το κάθε Κ-Μ έχει την αρµοδιότητα χάραξης πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Στο πνεύµα αυτό, τα Κ-Μ και η Ε.Ε. συνεργάζονται για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής έχοντας ως βασική µέθοδο εργασίας την «Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού» (ΑΜΣ), µια νέα µορφή πολιτικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία στηρίχθηκε στην εµπειρία που είχε ήδη αποκτηθεί στο πεδίο της Απασχόλησης. Η ΑΜΣ στους τοµείς αυτούς αναπτύχθηκε ως βασική συνιστώσα της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής που οριοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας («Στρατηγική της Λισσαβόνας», Μάρτιος 2000).Η ΑΜΣ εφαρµόσθηκε στο πεδίο της Κοινωνικής Ένταξης ύστερα από το Ε. Συµβούλιο της Νίκαιας ( εκέµβριος 2000). Στον τοµέα των συντάξεων η ΑΜΣ

8 8 βάσει της «Στρατηγικής της Λισσαβόνας» αποτελεί έναν τρόπο συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και συντονισµού τους (και όχι εναρµόνιση) από την Ε.Ε. µε στόχο την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του «Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου». Αν και η Συνοµοσπονδία έχει ανελλιπώς υποβάλλει τις προτάσεις της από την κατάρτιση του πρώτου ΕΣ Α και του πρώτου ΕΣ Εν µέχρι σήµερα, επιδιώκοντας µέσω αυτών να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί επιτέλους και στη χώρα µας µια εθνική πολιτική για την καταπολέµηση της ανεργίας των ατόµων µε αναπηρία, «το συµπέρασµα είναι ότι όλα τα ΕΣ Α υπήρξαν άτολµα, αναιµικά και ακόµη και στις περιπτώσεις που συµπεριέλαβαν µέτρα για τα άτοµα µε αναπηρία, αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί». 7 Σηµαντική είναι και η συνεισφορά της Συνοµοσπονδίας µέσω της εκπροσώπησής της στις Πρωτοβάθµιες και ευτεροβάθµιες Επιτροπές του Νόµου 2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 220 Α / ), καθώς και στην Κεντρική Επιτροπή του, της οποίας η σύσταση και λειτουργία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις έντονες πιέσεις που άσκησε η Ε.Σ.Α.µεΑ. προκειµένου να διερευνηθούν και να αρθούν οι θεσµικές και διαδικαστικού τύπου αδυναµίες του προαναφερθέντος Νόµου, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην αναποτελεσµατική εφαρµογή του. Επιπρόσθετα, η Συνοµοσπονδία αποκόµισε πολύτιµη εµπειρία από τη συµµετοχή της µε δικαίωµα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης συµπεριλαµβανοµένων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» και «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» που άπτονται του τοµέα της απασχόλησης. Αυτή η εµπειρία αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα από τον Ιούνιο του έτους 2004 για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και των νέων Επιχειρησιακών του Προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού», «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Βελτίωση της ιοικητικής Ικανότητας της ηµόσιας ιοίκησης», στο πλαίσιο των οποίων θα υλοποιηθούν σηµαντικές παρεµβάσεις τόσο στον τοµέα της απασχόλησης όσο και σε άλλους τοµείς που σχετίζονται µε αυτόν. Κύριος στόχος της Συνοµοσπονδίας σε αυτές τις διαβουλεύσεις ήταν, κατ απαίτηση του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισµού των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8 η οριζόντια ένταξη της αρχής της µη διάκρισης και του κριτηρίου οριοθετήθηκε από το Ε. Συµβούλιο του Laeken ( εκέµβριος 2001). Τέλος, το 2004 η ΑΜΣ επεκτάθηκε στα ζητήµατα της υγειονοµικής περίθαλψης και της µακροχρόνιας φροντίδας (Συµβούλιο Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων, Οκτώβριος 2004). Απόσπασµα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 7 Βλ. «Απολογισµό ράσης Γενικού Συµβουλίου Ε.Σ.Α.µεΑ. για την 3ετία ο Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο (Φεβρουάριος 2006)» στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι θέσεις που υπέβαλε η Ε.Σ.Α.µε Α. για την κατάρτιση των ΕΣ Α και ΕΣ Εν, σ: Βλ. Έκθεση για την 3 η εκέµβρη 2006 µε θέµα: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ως εργαλείο για την προώθηση της εξίσωσης των ευκαιριών και την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην ελληνική

9 9 της προσβασιµότητας των ατόµων µε αναπηρία σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένων και των προαναφερθέντων, καθώς επίσης και η υλοποίηση στοχευµένων δράσεων για τα άτοµα µε αναπηρία προκειµένου να ωφεληθούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό από την εφαρµογή στην χώρα µας της νέας προγραµµατικής περιόδου Η παρούσα Έκθεση είναι το προϊόν της σύνθεσης όλων των προτάσεων που η Συνοµοσπονδία έχει υποβάλλει στην ελληνική Πολιτεία στο πλαίσιο της συµµετοχής της στις προαναφερθείσες Επιτροπές και διαδικασίες διαβούλευσης, συµπεριλαµβανοµένης και της συµµετοχής της στην «Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης» 9 και στην «Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας» 10 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, της οποίας αποτελεί µέλος από το έτος Παρά την πρόσφατη ψήφιση της «ιεθνούς Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες - Ηνωµένα Έθνη 2007», σύµφωνα µε την οποία αναγνωρίζεται «..το δικαίωµα στην εργασία των ατόµων µε αναπηρία σε ίση βάση µε τους άλλους. Αυτό συµπεριλαµβάνει το δικαίωµα στην ευκαιρία να ζουν από εργασία που επιλέγεται ελεύθερα ή είναι αποδεκτή σε µια αγορά εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ανοικτό, ενιαίο και προσβάσιµο στα άτοµα µε αναπηρία» (Άρθρο 27 «Εργασία και Απασχόληση»), Παρά τις προτροπές των «Προτύπων Κανόνων του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Εξίσωση των Ευκαιριών των Ατόµων µε Αναπηρία - Ηνωµένα Έθνη 1994 αναφορικά µε τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των ατόµων µε αναπηρία στην απασχόληση (Κανόνας 7 «Απασχόληση»), οι οποίοι αξίζει να τονιστεί ότι έχουν υιοθετηθεί από την ελληνική Πολιτεία µε τον Νόµο 2430/1996, Παρόλη την προσπάθεια που η Ε.Ε. καταβάλλει για την ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Λισσαβόνας» για την επίτευξη του στόχου να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και βασιζόµενη στη γνώση οικονοµία ανά την υφήλιο, ικανή να εξασφαλίσει βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, κρίσιµες παράµετροι είναι ο εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, η επένδυση στον άνθρωπο και η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, θέτοντας ως επιµέρους στόχο αναφορικά µε τα άτοµα µε αναπηρία την εξίσωση του επιπέδου απασχόλησή τους έως το έτος 2010 µε εκείνο των ατόµων χωρίς αναπηρία, κοινωνία Κείµενο αναφοράς για τον τρόπο διασφάλισης της οριζόντιας ένταξης της αρχής της µη διάκρισης και του κριτηρίου της προσβασιµότητας στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της προγραµµατικής περιόδου ». 9 Άρθρο 1, Νόµου 3144/ 2003 (Φ.Ε.Κ. 111 Α / ) 10 Άρθρο 2, Νόµου 3144/ 2003 (Φ.Ε.Κ. 111 Α / )

10 10 Παρόλο που η εργασία των ατόµων µε αναπηρία αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωµά τους, συνταγµατικά κατοχυρωµένο, δεδοµένου ότι: «τα άτοµα µε αναπηρία έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας» (παράγραφος 6, άρθρο 21 τους Συντάγµατος της χώρας), το σύνολο των ατόµων µε αναπηρία στη χώρα µας εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας. Γιατί όµως συµβαίνει αυτό; Ποιος είναι ο βασικός λόγος; Είναι πλέον κοινός τόπος ότι τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία λειτουργούν σωρευτικά και µάλιστα µε τρόπο που τροφοδοτούν την αναπαραγωγή τους. Η ύπαρξη εµποδίων σε ένα τοµέα της κοινωνικής ζωής λειτουργεί ανασταλτικά για τη συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία σε άλλους τοµείς. Πιο συγκεκριµένα η ύπαρξη εµποδίων στην Εκπαίδευση, στην Κατάρτιση, στη ια Βίου Μάθηση, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στις Συγκοινωνίες, στο οµηµένο Περιβάλλον κ.λ.π εµποδίζει και την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην απασχόληση. Για αυτόν τον λόγο τα όποια αποσπασµατικά µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση µιας ή ορισµένων πτυχών των προβληµάτων των ατόµων µε αναπηρία, δεν µπορεί παρά να έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικότητα. Οιαδήποτε πολιτική ένταξης των ατόµων µε αναπηρία στην εργασία για να είναι αποτελεσµατική πρέπει να συνδυάζει τη θέσπιση ευρείας νοµοθεσίας καταπολέµησης µε την εφαρµογή διαρθρωτικών παρεµβάσεων ανά τοµέα πολιτικής. Το κείµενο που ακολουθεί αποτελείται από δύο ενότητες:! Στην Ενότητα Α παρουσιάζεται η Υφιστάµενη Κατάσταση, αναδεικνύοντας τον αποσπασµατικό χαρακτήρα (διαρθρωτικές αδυναµίες, στρεβλώσεις, θεσµικά και διαδικαστικά ζητήµατα) των υφιστάµενων θεσµικών µέτρων και παρεµβάσεων που αποσκοπούν στην ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην αγορά εργασίας.! Στην Ενότητα Β παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις, οι βασικές αρχές, οι προαπαιτούµενοι συντελεστές επιτυχίας και τα µέτρα για τη Χάραξη µιας Ολοκληρωµένης Εθνικής Στρατηγικής Ένταξης των Ατόµων µε Αναπηρία στην Εργασία από την πλευρά της ελληνικής Πολιτείας.

11 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.1. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας Α.1.1 Από την αναγνώριση της αναπηρίας ως αιτία διάκρισης στην απαγόρευση της διάκρισης λόγω αναπηρίας - Το Άρθρο 13 της Συνθήκης του Άµστερνταµ Η µετάβαση από το «ιατρικό» 11 στο «κοινωνικό µοντέλο» 12 της αναπηρίας σηµατοδότησε και τη µετάβαση από τη «φιλανθρωπική» στη «δικαιωµατική» προσέγγισή της, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη θέσπιση ευρωπαϊκής νοµοθεσίας καταπολέµησης των διακρίσεων. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (που υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997) παρείχε ουσιαστικά για πρώτη φορά τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στη θέσπιση νοµοθεσίας για την καταπολέµηση της διάκρισης που υφίστανται τα άτοµα µε αναπηρία διότι µέσω αυτής αφενός συµπεριλήφθηκε η αναπηρία στις αιτίες διάκρισης (Άρθρο 13 της Συνθήκης), αφετέρου αναγνωρίστηκε η συµπερίληψη των αναγκών των ατόµων µε αναπηρία κατά τη εκπόνηση µέτρων από τα όργανα της Κοινότητας («22. ήλωση σχετικά µε πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες»). Ως εκ τούτου, µέχρι το τέλος του 2000 τα αρµόδια θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν προχωρήσει στην ψήφιση των εξής δύο Οδηγιών: 11 Με βάση το παραδοσιακό / ιατρικό µοντέλο, η αναπηρία ορίζεται ως η σωµατική, νοητική, αισθητηριακή ή ψυχολογική «απόκλιση» από αυτό που θεωρείται «φυσιολογικό». Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί τα προβλήµατα που συνοδεύουν την αναπηρία στο ίδιο το άτοµο, αφού υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία στην καθηµερινή τους ζωή είναι φυσικό επακόλουθο των δικών τους λειτουργικών περιορισµών, αγνοώντας παντελώς την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το περιβάλλον. Η διαχείριση του προβλήµατος επικεντρώνεται στην ιατρική αποκατάσταση. Στην περίπτωση που η αποκατάσταση δεν είναι εφικτή η κοινωνική αποµόνωση των ατόµων µε αναπηρία θεωρείται αναπόφευκτη και η φιλανθρωπία µοναδική λύση. Το µοντέλο αυτό κυριάρχησε στο σχεδιασµό πολιτικής για την αναπηρία για πολλά χρόνια, παρέχοντας τη θεωρητική τεκµηρίωση πρακτικών (π.χ. ιδρυµατοποίηση) που οδήγησαν τα άτοµα µε αναπηρία στην κοινωνική περιθωριοποίηση και στον κοινωνικό αποκλεισµό, καταστρατηγώντας ουσιαστικά τα ανθρώπινα και ατοµικά δικαιώµατά τους, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος στην εργασία. 12 Με βάση το κοινωνικό µοντέλο, η αναπηρία αντιµετωπίζεται ως ένα πρόβληµα που δηµιουργεί η ίδια η κοινωνία. Το γεγονός ότι ένα άτοµο που είναι χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου δεν µπορεί να µετακινηθεί στην πόλη του δεν οφείλεται σε αυτή καθ αυτήν την αναπηρία του, αλλά στο γεγονός ότι η πόλη του δεν είναι προσβάσιµη. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι τα προβλήµατα που συνοδεύουν την αναπηρία είναι συνέπεια της αδυναµίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις ανάγκες των ατόµων µε αναπηρία, δίνοντας παράλληλα έµφαση στη «διαφορά», στις «εύλογες προσαρµογές», στον «καθολικό σχεδιασµό» («Design for All»), «στα δικαιώµατα». Επιπρόσθετα, θεωρεί ότι η αναπηρία είναι µια «κοινωνική κατασκευή». Σε ιδεολογικό επίπεδο, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις και σε επίπεδο πρακτικής, ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος που βασίζεται στο πρότυπο του αρτιµελούς ατόµου, αποτελούν τα βασικά αίτια για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία στην καθηµερινή τους ζωή. Η διαχείριση του προβλήµατος απαιτεί κοινωνική δράση και είναι ευθύνη της Πολιτείας να πραγµατοποιήσει όλες εκείνες τις µετατροπές του περιβάλλοντος που απαιτούνται για τη διασφάλιση της πλήρους συµµετοχής των ατόµων µε αναπηρία σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής. Το κοινωνικό µοντέλο θεωρεί ότι η κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία αποτελεί αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωµά τους. Για αυτόν τον λόγο προτείνει ως λύση τη θέσπιση νοµοθεσίας καταπολέµησης των διακρίσεων και προώθησης των ανθρώπινων και ατοµικών δικαιωµάτων τους.

12 12 Οδηγία 2000/43 Εκ του Συµβουλίου της 29 ης Ιουνίου 2000 «Περί εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής». Οδηγία 2000/78 Εκ του Συµβουλίου της 27 ης Νοεµβρίου 2000 «για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία», ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Με τη θέσπιση του Νόµου 3304/2005 (ΦΕΚ 16 Α / ) «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού» ενσωµατώθηκαν αυτούσιες στην εθνική µας νοµοθεσία οι Οδηγίες 2000/43 και 2000/78. Α.1.2 Η εθνική νοµοθεσία προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης από τη σκοπιά της αναπηρίας - Νόµος 3304/2005 Σκοπός του Νόµου 3304/2005 είναι η θέσπιση γενικού ρυθµιστικού πλαισίου για την καταπολέµηση των διακρίσεων που υφίστανται στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, µεταξύ άλλων, και τα άτοµα µε αναπηρία ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ο Νόµος απαγορεύει: α) την άµεση διάκριση, η οποία συντρέχει όταν ένα άτοµο εξαιτίας της αναπηρίας του υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση από ότι κάποιο άλλο άτοµο σε ανάλογη κατάσταση, β) την έµµεση διάκριση, η οποία συντρέχει όταν µια φαινοµενικά ουδέτερη διάταξη ή πρακτική µπορεί να θέσει άτοµα συγκεκριµένων κατηγοριών αναπηρίας σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε άλλα άτοµα, γ) την παρενόχληση, που συντρέχει όταν κάποιος συµπεριφέρεται µε αρνητικό τρόπο σε ένα άτοµο µε αναπηρία, λόγω αυτής καθ αυτής της αναπηρίας του, έχοντας ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειάς του και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος και δ) την εντολή για εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης. Πεδίο εφαρµογής του Νόµου αποτελεί ο τοµέας της απασχόλησης και εργασίας, ο οποίος όµως αξίζει να αναφερθεί ότι ορίζεται µε έναν ευρύ τρόπο, περιλαµβάνοντας τους όρους πρόσβασης στην εργασία και στην απασχόληση (συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής, των όρων πρόσληψης και των όρων υπηρεσιακής και επαγγελµατικής εξέλιξης), τους όρους και τις συνθήκες εργασίας (συµπεριλαµβανοµένων των απολύσεων και των αµοιβών), την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, την απόκτηση πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας και τη συνδικαλιστική δράση Περιπτώσεις διάκρισης λόγω αναπηρίας είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία είναι η εξής:

13 13 Η σπουδαιότητα του Νόµου 3304/2005 για τα άτοµα µε αναπηρία έγκειται στα εξής: # Συµπλήρωσε νοµοθετικά ένα µεγάλο κενό διττής φύσης στην εγχώρια νοµοταξία αναφορικά µε τη διάκριση που υφίστανται τα άτοµα µε αναπηρία στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. Η πρώτη πτυχή του κενού ήταν η απουσία ρυθµίσεων µε ολοκληρωµένες διατάξεις που να έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα και να γεννούν αγώγιµες αξιώσεις. Μέχρι τότε η υπέρβαση αυτού του κενού γινόταν µέσω της προσφυγής σε συνταγµατικές ρυθµίσεις και σε προβλέψεις διεθνών κειµένων που δεν ήταν πάντοτε νοµικά δεσµευτικές. Η δεύτερη πτυχή του κενού ήταν η απουσία, πέραν της δικαστικής οδού, που είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, εναλλακτικών διαδικασιών, οδών και εργαλείων, που θα µπορούσαν να αποκρούσουν αποτελεσµατικά περιπτώσεις διάκρισης. Σύµφωνα µε το Νόµο, τα άτοµα µε αναπηρία ως θύµατα διάκρισης µπορούν να απευθυνθούν: α) στο Συνήγορο του Πολίτη, στην περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας (και όχι µόνο) από δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα, β) στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), στην περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης αποκλειστικά και µόνο στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας από ιδιωτικούς φορείς, γ) στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου ικαιοσύνης, στην περίπτωση παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών και προσφορά υπηρεσιών και δ) στο Τµήµα Ισότητας Ευκαιριών της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας που έχει τη δυνατότητα να προωθεί τις αναφορές / καταγγελίες σε έναν από τους προαναφερθέντες φορείς ανάλογα µε την περίπτωση. # Περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις για τα άτοµα µε αναπηρία, όπως είναι αυτή για τις «Εύλογες Προσαρµογές». # εν θίγει ήδη υπάρχουσες διατάξεις και δεν αποκλείει τη θέσπιση νέων αναφορικά µε την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των ατόµων µε αναπηρία στο χώρο εργασίας. Επιπρόσθετα, δεν καταργεί την υιοθέτηση µέτρων που αποσκοπούν στη δηµιουργία ή τη διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξης των ατόµων µε αναπηρία στην απασχόληση και την εργασία, όπως είναι ο Νόµος 2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 220 Α / ), ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω. # Πολλές από τις διατάξεις του Νόµου 3304/2005 µπορούν να εφαρµοστούν σωρευτικά µε αυτές του Νόµου 2643/1998 προς όφελος

14 14 των εργαζόµενων µε αναπηρία που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας µέσω του Νόµου 2643/1998. # Η προστασία που παρέχει δεν αφορά µόνο το δηµόσιο (δηµόσιες υπηρεσίες, δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις του δηµοσίου τοµέα), αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα. # Θέτει την ευθύνη για την απόδειξη της µη παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στον εναγόµενο και όχι στο θύµα διάκρισης. # εν απαγορεύει µόνο την άµεση διάκριση, αλλά επίσης την έµµεση διάκριση, την παρενόχληση και την εντολή για διακριτική µεταχείριση. # Για πρώτη φορά προβλέπονται στην περίπτωση άσκησης διακριτικής µεταχείρισης σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Α.1.3 Οι «αδύναµοι κρίκοι» στην προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης Αναµφισβήτητα ο Νόµος 3304/2005 συνιστά ένα πρώτο και ιδιαίτερα σηµαντικό βήµα για την καταπολέµηση της διάκρισης που υφίστανται τα άτοµα µε αναπηρία στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, το οποίο όµως δεν αρκεί. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η συµβολή του Νόµου κυρίως έγκειται στον ιδεολογικό αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία, η οποία µέσω της εφαρµογής του εξοικειώνεται µε την έννοια της διάκρισης λόγω αναπηρίας και την απαγόρευση /ποινικοποίησή της. Ως γνωστόν τα άτοµα µε αναπηρία έρχονται αντιµέτωπα µε εµπόδια, τα οποία αν και είναι ευρύτερα του τοµέα της απασχόλησης, λειτουργούν άκρως ανασταλτικά για την ένταξή τους σε αυτόν. Η µη προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης σε όλους τους τοµείς της ζωής τους και παράλληλα η εφαρµογή του συγκεκριµένου Νόµου, θα λέγαµε ότι, οδηγεί και πάλι στην άνιση µεταχείριση των ατόµων µε αναπηρία. Πιο συγκεκριµένα, όταν δεν έχει διασφαλιστεί η ανεµπόδιστη πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη δια βίου µάθηση κ.λ.π., η εκτίµηση ότι ένα άτοµο µε αναπηρία υφίσταται άµεση διάκριση επειδή δεν προσλήφθηκε σε µία συγκεκριµένη θέση εργασίας ενώ είχε τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα µε το µη ανάπηρο άτοµο που τελικώς προσλήφθηκε, σαφώς και αγνοεί κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό: τις περισσότερες δυσκολίες που αντιµετώπισε το άτοµο µε αναπηρία προκειµένου να αποκτήσει αυτά τα τυπικά προσόντα και κατ επέκταση τη διαφορετική θέση στην οποία βρίσκεται Σύµφωνα µε τη νέα προσέγγιση που δόθηκε στην αρχή της ισότητας, αυτό που συνιστά διάκριση δεν είναι η διαφορετική αντιµετώπιση των ανθρώπων αλλά : α) η διαφορετική αντιµετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε παρόµοια θέση και β) η όµοια αντιµετώπιση ανθρώπων που βρίσκονται σε διαφορετική θέση. Βλ. Έκθεση της Ε.Σ.Α.µεΑ. για τη 3 η εκέµβρη 2002 «2003 Ευρωπαϊκό Έτος των Ατόµων µε Αναπηρία: Πενήντα εκατοµµύρια

15 15 Εάν συγκρίνουµε την Οδηγία 2000/78 µε την Οδηγία 2000/43, η οποία προωθεί την αρχή της ίσης µεταχείρισης σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ζωής των ατόµων που υφίστανται διάκριση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, τότε διαπιστώνουµε το µεγάλο έλλειµµα ως προς την αντιµετώπιση της διάκρισης λόγω αναπηρίας στην Οδηγία 2000/78. Στην ίδια διαπίστωση επίσης θα φτάσουµε εάν συγκρίνουµε τον Νόµο 3304/2005 µε την παράγραφο 6 του Άρθρου 21 του Συντάγµατος της Χώρας (2001), σύµφωνα µε την οποία «τα άτοµα µε αναπηρία έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της χώρας». Η Συνοµοσπονδία συµµετείχε ενεργά στις εργασίες που έλαβαν χώρα για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/78 στην εθνική µας νοµοθεσία, καταθέτοντας τις προτάσεις της αρχικά στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στην αρµόδια Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή και κατόπιν στο Υπουργείο ικαιοσύνης, που τελικώς ανέλαβε και ολοκλήρωσε την όλη διαδικασία. Το βασικότερο αίτηµά της ήταν η επέκταση της αρχής της ίσης µεταχείρισης σε όλους τους τοµείς ζωής των ατόµων µε αναπηρία. Η Ε.Σ.Α.µεΑ. µάλιστα είχε καταθέσει το Νόµο που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή του Βελγίου το έτος 2002, ο οποίος ενσωµάτωνε µε τέτοιο τρόπο την Οδηγία 2000/78 επιτυγχάνοντας την προαναφερθείσα επέκταση. Στην Έκθεση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) του Έτους 2006 «Γνώµη - Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού», εντοπίζονται τα προβλήµατα στην εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης και προτείνονται λύσεις. Συγκεκριµένα:! Η ελλιπής γνώση των ίδιων των οµάδων στις οποίες ο Νόµος παρέχει προστασία γύρω από τα δικαιώµατά τους και τον τρόπο άσκησης αυτών, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από τον µικρό αριθµό καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στο Συνήγορο του Πολίτη και την ανυπαρξία καταγγελιών προς το Σ.ΕΠ.Ε., επιβάλλει, µεταξύ άλλων, την ενηµέρωση των προστατευοµένων από το Νόµο οµάδων, 15 των αρµοδίων στελεχών των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή µε αυτές τις οµάδες και του γενικού πληθυσµού. Επιπρόσθετα προτείνεται η ενηµέρωση των εργοδοτών αναφορικά µε την ανάγκη αξιοποίησης ολόκληρου του εργατικού Ευρωπαίοι µε αναπηρία αρνούνται τον παθητικό ρόλο και διεκδικούν τη συµµετοχή τους στο κοινωνικό - οικονοµικό και πολιτικό στερέωµα της Ευρώπης», σ: Η Συνοµοσπονδία αποσκοπώντας στην ενηµέρωση των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία, των συνηγόρων / υπερασπιστών τους και του γενικότερου πληθυσµού, εκπόνησε στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου ράσης «ιαδροµές Ισότητας», το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πρόγραµµα « Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους» και συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Εγχειρίδιο για το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία στην ίση µεταχείριση στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασία». Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.µεΑ.

16 16 δυναµικού, η ευαισθητοποίηση των µαθητών γύρω από το ζήτηµα της διαφορετικότητας και της συλλογικότητας, καθώς επίσης και η εκπαίδευση των δικαστικών λειτουργών και η δωρεάν παροχή νοµικών υπηρεσιών από τους τεταρτοετείς φοιτητές των νοµικών σχολών στις προστατευόµενες από το Νόµο οµάδες.! Η ύπαρξη ρυθµίσεων και διατάξεων άλλων Νόµων που ενδεχοµένως εισάγουν άµεσες ή έµµεσες διακρίσεις, απαιτεί τον εντοπισµό και την επανεξέτασή τους από αρµόδια Επιτροπή που θα συσταθεί προκειµένου αυτές να τροποποιηθούν ή ακόµη και να καταργηθούν. Για π.χ. η απαίτηση προσκόµισης πιστοποιητικού υγείας προκειµένου να προσληφθεί κάποιος στο δηµόσιο, φαίνεται να καλύπτει πολύ περισσότερες περιπτώσεις από αυτές στις οποίες συντρέχει απόλυτη ανάγκη (αρχή της αναλογικότητας).! Η ελλιπής ή µη εφαρµογή διαφόρων επί µέρους ρυθµίσεων που έχουν θεσπιστεί προκειµένου να βοηθήσουν άτοµα ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού να µετέχουν µε όρους ισότητας στο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, µεταξύ των οποίων είναι και ο Νόµος 2643/1998, πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα. Για αυτό προτείνεται η άµεση και πλήρης εφαρµογή αυτών των ρυθµίσεων.! Η ελλιπής στελέχωση τόσο του Σ.ΕΠ.Ε όσο και της Επιτροπής ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου ικαιοσύνης, καθώς επίσης και η σύγχυση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε το φορέα στον οποίο ανάλογα µε την περίσταση πρέπει να απευθυνθούν, επιβάλλει «τη διερεύνηση της δηµιουργίας ενός ενιαίου σχήµατος κατά το πρότυπο του Νόµου 3488/2006 «Εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και τις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 191 Α / ), το οποίο βασίζεται στη συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης της αρχής της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών, µε το Σ.ΕΠ.Ε, ως κατεξοχήν αρµόδιου φορέα για τον έλεγχο της τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας». 16 Μια ευρύτερη παρατήρηση της ΟΚΕ είναι ότι, για την πλήρη εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης αναγκαία είναι και η εξέταση του φαινοµένου της πολλαπλής διάκρισης, όπως για π.χ. είναι ο συνδυασµός της αναπηρίας µε κάποια από τις υπόλοιπες αιτίες διάκρισης (φύλο, ηλικία, εθνοτική καταγωγή κλπ). 16 Βλ. Έκθεση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) του Έτους 2006 «Γνώµη - Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού», σ:

17 17 Α.2. Η αρχή και η εξέλιξη του συστήµατος ποσόστωσης στη χώρα µας Α.2.1 Από τον Νόµο 1648/1986 στον Νόµο 2643/1998 Οι Νόµοι 1648/1986 «Προστασία πολεµιστών, αναπήρων και θυµάτων πολέµου και µειονεκτούντων προσώπων» (Φ.Ε.Κ. 147 Α / ) και 2643/1998 «Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 220 Α / ), αποτελούν ουσιαστικά τους πρώτους προστατευτικούς Νόµους για τη συστηµατική απασχόληση των ευπαθών κοινωνικά οµάδων, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ατόµων µε αναπηρία. Με τους Νόµους αυτούς η ελληνική Πολιτεία λαµβάνει τα πρώτα συστηµατικά µέτρα 17 για την εντατικότερη προστασία των ατόµων µε αναπηρία, καθώς επίσης και των πολυτέκνων, των αναπήρων πολέµου, των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης και των τέκνων αυτών, είτε αυτοί έχουν αποβιώσει είτε όχι. Με το Νόµο 1648/1986 προστατεύονται οι πολύτεκνοι γονείς, καθώς και οι συγγενείς α βαθµού των ατόµων µε αναπηρία και καθιερώνεται για πρώτη φορά η προνοµιακή υποχρεωτική τοποθέτηση των ευπαθών κοινωνικά οµάδων, κατά το ποσοστό που όριζε ο Νόµος, σε θέσεις του στενού & ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Οι προσλήψεις του προσωπικού γίνονταν µε ειδικές διαδικασίες µέσω Πρωτοβάθµιων και ευτεροβάθµιων Επιτροπών και µε την καθιέρωση ενδικοφανούς προστασίας. Ειδικότερα, για την πρόσληψη των ατόµων µε αναπηρία στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα παρέχονταν διάφορα κίνητρα, µεταξύ των οποίων η δυνατότητα επιχορήγησής τους από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού (Ο.Α.Ε..) για την κάλυψη µέρους των καταβαλλόµενων αποδοχών τους, καθώς και της δαπάνης για τη διευθέτηση του εργασιακού χώρου («εύλογες προσαρµογές»). Οι σοβαρές αδυναµίες που παρουσίασε ο Νόµος 1648/1986 κατά την εφαρµογή του, οδήγησαν, µε τη συµβολή της Συνοµοσπονδίας, στην αντικατάστασή του από το Νόµο 2643/1998, µέσω του οποίου θεσπίστηκαν αντικειµενικά κριτήρια. Η θέσπιση αυτών των αντικειµενικών κριτηρίων επεδίωξε να θέσει τέρµα στις υπερβάσεις, τις υπερβολές και τις καταχρήσεις του προηγούµενου συστήµατος και επιχείρησε να αλλάξει τη σχέση των πολιτών µε αναπηρία - που αναζητούσαν και αναζητούν εργασία µέσω του Νόµου 2643/ µε τον πολιτικό κόσµο της χώρας, τις υπηρεσίες, τα στελέχη του αναπηρικού κινήµατος και άλλους. 17 δεδοµένου ότι µέχρι τότε υπήρχαν διάσπαρτες διατάξεις, όπως για π.χ. στο Νόµο 1556/1985 «Κύρωση της 159/1983 ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας για την επαγγελµατική προσαρµογή και απασχόληση των µειονεκτούντων προσώπων» (Φ.Ε.Κ.100/ 1985), στο Νόµο 2765/1954 «Περί διευκολύνσεων για την πώληση των προϊόντων των εργαζοµένων τυφλών» (Φ.Ε.Κ. 39/1954), στο Νοµοθετικό ιάταγµα 169/1969 «Περί τακτοποιήσεως εκτάκτων υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών και Ν.Π...» (Φ.Ε.Κ. 65 Α / ), στο οποίο εµπεριέχεται διάταξη (άρθρο 1) για την µονιµοποίηση τυφλών τηλεφωνητών κ.α..

18 18 Α.2.2 Το εθνικό σύστηµα ποσόστωσης από τη σκοπιά της αναπηρίας Ο Νόµος 2643/1998 αποτέλεσε µεγάλη ανακούφιση για το αναπηρικό κίνηµα της χώρας γιατί αποσυνδέθηκε η ανεύρεση εργασίας µε την προσωπική σχέση και παρέµβαση, παρόλα αυτά όµως οδήγησε σε µία χωρίς προηγούµενο χαοτική κατάσταση λόγω των αδυναµιών και των στρεβλώσεών του και της ουσιαστικής αδυναµίας υποστήριξης της εφαρµογής του από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και κυρίως από τον Ο.Α.Ε... Με αυτόν το Νόµο προστατεύονται οι ακόλουθες κοινωνικά ευπαθείς οµάδες: τα άτοµα µε αναπηρία (άµεση προστασία) και οι συγγενείς α βαθµού των ατόµων µε αναπηρία (έµµεση προστασία), οι πολύτεκνες οικογένειες, οι αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και τα τέκνα τους, οι ανάπηροι και οι τραυµατίες πολέµου, καθώς και τα τέκνα και ο επιζών σύζυγος αυτών που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν κατά τα πολεµικά γεγονότα της Κύπρου των ετών και Σύµφωνα µε το Νόµο, οι επιχειρήσεις που υποχρεώνονται να προσλαµβάνουν προστατευόµενα άτοµα είναι οι ακόλουθες: ηµόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π... και ΟΤΑ (στενός δηµόσιος τοµέας), Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς αυτών, εξαιρουµένων όσων παρουσιάζουν ισολογισµούς µε αρνητικό αποτέλεσµα στις προηγούµενες δύο χρήσεις από την εκάστοτε προκήρυξη του Νόµου, Επιχειρήσεις του ηµοσίου, Ν.Π.Ι.. που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους κατά 50%. Ο διορισµός και οι προσλήψεις των προστατευοµένων προσώπων του Νόµου γίνεται µέσω γενικών και ειδικών προκηρύξεων, οι οποίες σύµφωνα µε αυτόν εκδίδονται σε ετήσια βάση και σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Με το Νόµο αυτό επιχειρείται η εξυγίανση της παθογένειας που παρουσίασε ο Νόµος 1648/1986, µέσω της θέσπισης αντικειµενικών κριτηρίων τοποθέτησης, πρόσληψης και διορισµού. Σε µία προσπάθεια εκλογίκευσης του Νόµου και διαφύλαξης της αντικειµενικότητάς του, λαµβάνεται πρόνοια για την πριµοδότηση των προσόντων που συνδέονται µε τις γνώσεις και την καθιέρωση του συστήµατος µοριοδότησης των κοινωνικών κριτηρίων, όπως είναι η οικογενειακή και η οικονοµική κατάσταση. Προκειµένου να διασφαλιστεί για τα άτοµα µε αναπηρία η αντικειµενικότητα του Νόµου, η παροχή προστασίας τους στηρίζεται στην εκτίµηση του βαθµού αναπηρίας τους.

19 19 Για τη διαφύλαξη της αντικειµενικότητας των διαδικασιών ενδελεχούς εξέτασης των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων και της µοριοδότησης των ουσιαστικών, τυπικών και κοινωνικών κριτηρίων συστήνονται: α) οι Πρωτοβάθµιες Επιτροπές, γνωστές ως οι Επιτροπές του άρθρου 9, για την εξέταση των υποβαλλόµενων ενδικοφανών προσφυγών από µέρους των εργοδοτών, β) οι ευτεροβάθµιες Επιτροπές, για την εξέταση των υποβαλλόµενων ενδικοφανών προσφυγών από µέρους των τοποθετούµενων, στις οποίες µάλιστα συµµετέχουν και εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών τους φορέων, όπως για π.χ. είναι οι εκπρόσωποι του εθνικού αναπηρικού κινήµατος στην περίπτωση των τοποθετούµενων ατόµων µε αναπηρία. Οι τοποθετήσεις είναι υποχρεωτικές για τον εργοδότη, στον οποίο όµως δίδεται το δικαίωµα προσφυγής του στις Πρωτοβάθµιες Επιτροπές, όπως ήδη προαναφέρθηκε, παρουσιάζοντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αιτείται την αντικατάσταση του τοποθετούµενου. Οι παραλείψεις και οι αδυναµίες που εντοπίστηκαν κατά την εφαρµογή του Νόµου από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς οδήγησαν στη σύσταση Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν και πάλι εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών φορέων των προστατευόµενων από το Νόµο κατηγοριών, συµπεριλαµβανοµένων και εκπροσώπων του αναπηρικού κινήµατος της χώρας. Το πέρας της διαδικασίας των προκηρύξεων του Νόµου ανατίθεται στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.., ο ρόλος των οποίων εξαντλείται στην επιλογή και τοποθέτηση των ατόµων µε αναπηρία στις υπόχρεες επιχειρήσεις. Η παρεχόµενη κοινωνική προστασία ενισχύεται από τα ακόλουθα µέτρα: απονοµή ηθικών αµοιβών στις επιχειρήσεις που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την απασχόληση των προσώπων που προστατεύει ο Νόµος, καταβολή µέρους των δαπανών που απαιτείται για την επαγγελµατική κατάρτιση των προσώπων που προστατεύει ο Νόµος, πρόβλεψη χορήγησης επαυξηµένης άδειας στους τοποθετούµενους. Α.2.3 Θεσµικές και διαδικαστικού τύπου αδυναµίες του υφιστάµενου εθνικού συστήµατος ποσόστωσης Στη διαδροµή της εννιάχρονης εφαρµογής του Νόµου 2643/1998 έχουν εντοπιστεί κρίσιµες αδυναµίες και δυσεπίλυτα προβλήµατα από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, χωρίς όµως να παραγνωρίζουµε ότι, µέσω αυτού και µέσω του προγενέστερού του Νόµου 1648/1986 τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πολύχρονης εφαρµογής τους σε θέσεις εργασίας χιλιάδες άτοµα µε αναπηρία. Παρόλα αυτά, δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ότι, οι αδυναµίες

20 20 αυτές που κατηγοριοποιούνται σε: α) θεσµικές και β) διαδικαστικού τύπου, έχουν οδηγήσει στη χαµηλή απορρόφηση των ατόµων µε αναπηρία στο εργατικό δυναµικό της χώρας. Α.2.3α) Θεσµικές αδυναµίες Οι βασικές θεσµικές αδυναµίες του Νόµου, πολλές από τις οποίες η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία είχε προβλέψει ότι θα παρουσιαστούν πριν από τη ψήφισή του, είναι οι εξής: # Η συνύπαρξη των ατόµων µε αναπηρία και των µελών των οικογενειών τους µε άλλες κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων (όπως είναι οι πολύτεκνοι, τα τέκνα των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης κ.λ.π.). Η θέση της Συνοµοσπονδίας για τα προβλήµατα που δηµιουργεί η προστασία του Νόµου σε ανοµοιογενείς οµάδες, µε πρώτο και κύριο τη µείωση του αριθµού των θέσεων απασχόλησης για τα άτοµα µε αναπηρία, είχε διατυπωθεί πολύ πριν την ψήφισή του. Η Συνοµοσπονδία, στο διάλογο που είχε ξεκινήσει προ πολλού µε τις απερχόµενες πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, είχε επισηµάνει ότι, η υιοθέτηση µέτρων προστασίας προς τις υπόλοιπες οµάδες, όπως για παράδειγµα είναι αυτή των πολυτέκνων, δεν σχετίζεται µε τον κοινωνικό τους αποκλεισµό από την αγορά εργασίας, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της δηµογραφικής πολιτικής της χώρας. Η ένταξη επίσης νέας νοµοθετικής ρύθµισης µε την οποία οι τρίτεκνες οικογένειες προστίθενται στην προστασία του Νόµου, οδηγεί στην περαιτέρω µείωση των θέσεων εργασίας για τα άτοµα µε αναπηρία. # Η απουσία διάταξης για την ανάθεση της εφαρµογής του Νόµου σε Ειδική Υπηρεσία που θα απασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε την εφαρµογή του. Επισηµαίνεται η απουσία της απόδοσης διοικητικών ευθυνών για την ελλειµµατική πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων ως προς την κατάθεση δικαιολογητικών επί των προκηρύξεων, η οποία συνοδεύτηκε σε προηγούµενες προκηρύξεις από την έκδοση αιφνιδιαστικών εγκυκλίων, ακόµη και µετά την έκδοση των προκηρύξεων και την υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφεροµένους. # Η έλλειψη αυστηρών κυρώσεων προς τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες δεν συµµορφώνονται µε την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε έτος στις Επιτροπές του Νόµου ειδικές έντυπες δηλώσεις µε πληροφορίες για το προσωπικό που απασχολούν προκειµένου να προσδιοριστεί ο αριθµός των προστατευοµένων ατόµων µε αναπηρία που θα τοποθετηθούν σε αυτές. Επίσης οι προειδοποιήσεις των ιδίων των επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί απολύσεως ίσου αριθµού εργαζοµένων σε περίπτωση που υποχρεωθούν να

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. για το δικαίωμα των ατόμων με. αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον. τομέα της απασχόλησης και της εργασίας

Εγχειρίδιο. για το δικαίωμα των ατόμων με. αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον. τομέα της απασχόλησης και της εργασίας Σχέδιο Δράσης «Διαδρομές Ισότητας» 2007 - Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους Εγχειρίδιο για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας Με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Γ μέρος) Ψαθάς Δημήτρης Παιδαγωγός MSc 25-10-09 Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η πολιτική ή οι πολιτικές για την εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006 Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ Πανεπιστημίου 52 - Αθήνα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ι.Α.Π.Α.Δ.) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EQUALITY in HEALTH Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Ν 3488/2006 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ιστορική Αναδρομή. Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ιστορική Αναδρομή Η ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα Μοντέλο αναπηρίας Ιατρικό μοντέλο: Η αναπηρία κατανοείται από βιολογικής πλευράς και επομένως το άτομο με αναπηρία θεωρείται ότι έχει ανάγκη από ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005) Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ENGLISH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Διοικητική Οργάνωση των Δήμων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 89(Ι)/2001 ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Οµιλία Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων ηµήτρη Ρέππα στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: Εργαλεία για την εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών στον τοµέα της υγείας στην εργασία το παράδειγµα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος

Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς: για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROGRESS: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέες μορφές συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 15/1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο πρόγραμμα Ίρις καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο Όλοι έχουν δικαιώματα Είμαστε όλοι μοναδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα