Ερευνητικές δημοσιεύσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητικές δημοσιεύσεις"

Transcript

1 Ερευνητικές δημοσιεύσεις Α. Εισηγήσεις δημοσιευμένες σε πρακτικά Ημερίδων και Συνεδρίων μετά από κρίση Α1. Hatzidaki 1, A. (1992) Greek and French in Contact: the Case of Second-Generation Immigrants in Brussels. Στο: Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου της Eλληνικής Eταιρείας Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (E.E.E.Γ.) Aξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Θεσσαλονίκη Δεκεμβρίου Θεσσαλονίκη Α2. Χατζηδάκη, Α. (1993) Social networks and language choice in a bilingual context. Στο: Mελέτες για την ελληνική γλώσσα Πρακτικά της 13ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 7-9 Mαίου Θεσσαλονίκη Α3. Hatzidaki, A. (1994) Lexical Borrowing in Immigrant Varieties of Greek. Στο: Philippaki- Warburton, I., Nicolaidis, K. and Sifianou, M. (eds), Themes in Greek Linguistics, Papers from the First Intenational Conference on Greek Linguistics, Reading, September Amsterdam: John Benjamins Α4. Χατζηδάκη, Α. (1995) H διατήρηση της Eλληνικής από Έλληνες μετανάστες. Mια κοινωνιο-γλωσσολογική προσέγγιση. Στο: Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 15ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Mαίου Θεσσαλονίκη Α5. Χατζηδάκη, Α. (1996α) H ελληνική ως μειονοτική γλώσσα στη Δυτική Eυρώπη, ισχυρή ή ασθενής'; Στο: Πρακτικά Hμερίδας με θέμα " 'Iσχυρές' και 'ασθενείς' γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση: όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού", Θεσσαλονίκη, 25 Aπριλίου Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας Α6. Χατζηδάκη, Α. (1996β) Τα ελληνικά των αποδήμων: προβλήματα περιγραφής και οριοθέτησης και προτάσεις για τη διδασκαλία της Eλληνικής. Στο: Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 16ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 4-6 Mαίου Θεσσαλονίκη Α7. Xατζηδάκη, Α. (1999α) H ελληνική διάλεκτος της Mαριούπολης: Διατήρηση ή μετακίνηση; Στο: Χριστίδης, Α.Φ. (επιμ.) 'Iσχυρές' και 'ασθενείς' γλώσσες στην Eυρωπαϊκή Ένωση: όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη, Μαρτίου 1997). Aθήνα: Κ.Ε.Γ./YΠ.E.Π.Θ Α8. Χατζηδάκη, Α. (1999β) Οι ελληνικές διάλεκτοι της περιοχής της Μαριούπολης (Ουκρανία): μία κοινωνιογλωσσική μελέτη. Στο: Δαμανάκης, Μιχ. & Μιχελακάκη, Θ. (επιμ.) Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Πρακτικά Πανελληνίου- Πανομογενειακού συνεδρίου, Ρέθυμνο, Ιουνίου Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ Α9. Xατζηδάκη, Α. (1999γ) O περιοριστικός όρος της ισοδυναμίας (equivalence constraint) Στοιχεία από την εναλλαγή κωδίκων μεταξύ Ελληνικής και Γαλλικής. Στο: Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 19ης Eτήσιας Συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας του A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Aπριλίου Θεσσαλονίκη Α10. Xατζηδάκη, Α. (2000α) Αλλόγλωσσα παιδιά σε μονόγλωσσες τάξεις: σκέψεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα πλαίσια του «κανονικού» μαθήματος. Στο: Αντωνοπούλου, Ν., Τσαγγαλίδης, Αν., Μουμτζή Μ. (επιμ.) Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας. Αρχές-προβλήματα-προοπτικές (Πρακτικά διημερίδας, Θεσσαλονίκη, 2-3 Απριλίου 1999). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Μετά το 2002 μεταγράφω το επώνυμό μου ως Chatzidaki, λόγω της αλλαγής τρόπου γραφής του επωνύμου στο διαβατήριό μου.

2 Α11. Xατζηδάκη, Α. (2000β) Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων μαθητών στην Ελλάδα. Στο: N. Christodoulou and P. Pavlou (eds) Problems and Challenges of Repatriation. (Conference Proceedings, organized by the Research and Development Center- Intercollege and the Department of Foreign Languages and Literatures, University of Cyprus, Nicosia, March 2000) Α12. Xατζηδάκη, Α. & Γακούδη, Α. (2000) Η διδασκαλία της ελληνικής σε τάξεις μεικτής δυναμικότητας. Στο: Γεωργογιάννης, Π. (επιμ.) Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Μια διαπολιτισμική προσέγγιση (2 ο Διεθνές συνέδριο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε. Κ.Ε.Δ.Ε., Πάτρα Ιουνίου 1999). Πάτρα. Τόμος ΙΙΙ, Α13. Xατζηδάκη, Α. (2001) Για μια διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με έμφαση στο περιεχόμενο. Στο: Βάμβουκας, Μιχ. & Α.Χατζηδάκη (επιμ.) Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. (Πρακτικά συνεδρίου του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 6-8 Οκτωβρίου 2000). Αθήνα: Aτραπός. τ.β, Α14. Xατζηδάκη, Α. (2002) Η συμβολή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στη διδασκαλία της γλώσσας σε μειονότητες: ένα σχέδιο μαθήματος. Στο: Τρέσσου, Ευ. & Σ. Μητακίδου (επιμ.) Η διδασκαλία της γλώσσας και των μαθηματικών. Eκπαίδευση γλωσσσικών μειονοτήτων. Θεσσαλονίκη: παρατηρητής Α15. Κυριαζής, Δ. & Xατζηδάκη, Α. (2005) Στάσεις Αλβανών μεταναστών απέναντι στη διγλωσσία των παιδιών τους. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική Γλωσσολογία (Ρέθυμνο, Σεπτεμβρίου 2003), Ρέθυμνο, τ. Β Α16. Xατζηδάκη, Α. (2007α) H συμμετοχή μεταναστών γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους: Oι αντιλήψεις των δασκάλων και οι πρακτικές των γονέων. Στο Nτίνας, Κ. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (επιμ.) Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου «Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη. Έρευνα, διδασκαλία και εκμάθησή της» (Φλώρινα, Μαίου 2006, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας). Θες/νίκη: University Studio Press, σς Α17. Σπαντιδάκης, Γ., Βασαρμίδου Δ., & Χατζηδάκη, Α. (2008) Γνωσιακά εργαλεία για τη συγγραφή επιχειρηματολογικών κειμένων της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: Το παράδειγμα του λογισμικού «Βήματα μπροστά». Στα Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση» (ΕΤΠΕ και Πανεπιστήμιο της Κύπρου, Σεπτεμβρίου 2008) Α18. Xατζηδάκη, Α. (2009) «Βήματα Μπροστά 1,2». Ένα εγχειρίδιο διδασκαλίας για τα ελληνικά ως Δεύτερη Γλώσσα στη Διασπορά. Στo Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα Οκτωβρίου 2004) Αθήνα: EKΠΑ Α19. Θώμου, Π., Χατζηδάκη, Α. & Στύλου, Γ. (2009) Τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα και η διδασκαλία του λεξιλογίου: θεωρητικές αρχές και ενδεικτική εφαρμογή. Στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα Οκτωβρίου 2004). Αθήνα: EKΠΑ Α20. Χατζηδάκη, Α. & Σιταρένιου, Δ. (2009) Η εναλλαγή κωδίκων από μαθητές Νηπιαγωγείου ως έκφραση γλωσσικής ταυτότητας και δημιουργικότητας. Στο Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «2008, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου: Συνομιλώντας με τις Γλώσσες-πολιτισμούς», Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου Α21.Χατζηδάκη, Α. (2010) Η διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας στη Διασπορά: το εγχειρίδιο Βήματα Μπροστά 3. Στο: Πρακτικά του 13 ου Διεθνούς

3 Συνεδρίου Διαπολιτισμική Εκπαιδευση- Μετανάστευση- Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας (Αλεξανδρούπολη, 7-9 Μαίου 2010). Τόμος ΙΙ, Α22. Xατζηδάκη, Α. (2011) Διδάσκοντας μέσω της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στις συμβατικές τάξεις: η φιλοσοφία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και οι πρακτικές των δασκάλων. Στο: Μελέτες για την ελληνική γλώσσα (Πρακτικά 31ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, Απριλίου 2010). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Α23. Kοντογιάννη, Δ. & Χατζηδάκη, Α. (2011) Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και επιμόρφωση: το παράδειγμα της επιμορφωτικής παρέμβασης στην περιφέρεια της Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ( ). Στο: Οικονομίδης, Β. (εισαγ.-επιμ.) Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (Πρακτικά συνεδρίου, Ρέθυμνο, Μαίου 2009, διοργάνωση Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Κρήτης, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας). Αθήνα: πεδίο Α24. Xατζηδάκη, Α. & Κατσαρού, Ε. (2011) Το σεμινάριο Διδάσκω και ερευνώ σε μια πολυπολιτισμική τάξη : μια πρόταση επιμόρφωσης σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Στο: Οικονομίδης, Β. (εισαγ.-επιμ.) Εκπαίδευση & Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (Πρακτικά συνεδρίου, Ρέθυμνο, Μαίου 2009, διοργάνωση Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Κρήτης, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδας). Αθήνα: πεδίο Α25. Ξενικάκη, Ι. & Χατζηδάκη, Α. (2011) Σχέση διγλωσσικής ανάπτυξης και γλωσσικής χρήσης σε μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στο: Μαλαφάντης, Κ.Δ., Ανδρεαδάκης, Ν., Καραγιώργος, Δ., Μανωλίτσης, Γ. και Οικονομίδης, Β. (επιμ.) Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα (Πρακτικά του 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Ρέθυμνο, Νοεμβρίου 2010). Αθήνα: διάδραση. Τόμος Α, Α26. Xατζηδάκη, Α. & Mαλιγκούδη, Χ. (2012) Γλωσσική πολιτική σε μεταναστευτικές οικογένειες: η περίπτωση των Αλβανών στην Ελλάδα. Στο: Ανδρουλάκης, Γ, Μητακίδου, Σ, και Τσοκαλίδου, Ρ. (επιμ.) Πρακτικά του 1 ου Διεθνούς Συνεδρίου Σταυροδρόμι Γλωσσών & Πολιτισμών. Μαθαίνοντας εκτός Σχολείου, οργάνωση: Πολύδρομο, Παιδαγωγική σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 8-10 Απρίλίου 2011). Α27. Σιταρένιου, Δ. & Χατζηδάκη, Α. (2012) Ο μηχανισμός της διόρθωσης στη συνομιλία κατά την εναλλαγή κωδίκων από δίγλωσσους μαθητές προσχολικής ηλικίας. Στο: Γαβριηλίδου, Ζ., Ευθυμίου Α., Θωμαδάκη Ευ. & Καμπάκη-Βουγιουκλή, Π. (επιμ.) Selected Papers of the 10 th ICGL (Διεθνές συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας), Κομοτηνή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Α28. Chatzidaki, A. (2012) Greek Teachers Practices with regard to Bilingual Pupils: Bridging or Widening the Gap? In: Karagiannidou, Evangelia/ Papadopoulou, Charis- Olga/Skourtou, Eleni (eds.) (2012): Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy. Proceedings of the 42nd Linguistics Colloquium in Rhodes Frankfurt a.m. a.o.: Peter Lang Verlag, A29. Χατζηδάκη, Α. (2013) Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά. Πρακτικά 13 ου Διεθνούς συνεδρίου εξ αποστάσεως μάθησης- Mεθοδολογίες Μάθησης (icodl13) (Aθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013). A30. Σπαντιδάκης, Ιω., Χατζηδάκη, Α, & Βασαρμίδου, Δ. (2013) Σχεδιασμός και υλοποίηση του περιβάλλοντος μάθησης της Ελληνικής Γλώσσας - Επίπεδο Β2. Πρακτικά 13 ου Διεθνούς συνεδρίου εξ αποστάσεως μάθησης-mεθοδολογίες Μάθησης (icodl13) (Aθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013).

4 A31. Kourtis-Kazoullis, V., Spantidakis, G., & A. Chatzidaki (2014) An electronic learning environment for Greek-language intercultural education in the Diaspora. ΙNTED conference, Valencia, March B. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Β1. Χατζηδάκη, Α. (1996γ) H Eλλάδα και οι Έλληνες μέσα από τα εγχειρίδια διδασκαλίας της Nέας Eλληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο: Mέθοδοι διδασκαλίας της Nέας Eλληνικής ως ξένης γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας Β2. Χατζηδάκη, Α. (1996δ) Συμμετοχή στο Eγχειρίδια διδασκαλίας της Nέας Eλληνικής ως ξένης γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας (ανάλυση τριών σειρών). Β3. Χατζηδάκη, Α. (1997) H ελληνική γλώσσα στο Bέλγιο. Στο: H γλωσσική εκπαίδευση των Eλλήνων μεταναστών στην Eυρώπη. Aθήνα: Κ.Ε.Γ./YΠ.E.Π.Θ Β4. Χατζηδάκη, Α. (1999δ) Η επιβίωση και η λειτουργικότητα των ελληνικών διαλέκτων της περιοχής της Μαριούπολης. Στο: Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής γλώσσας. Aθήνα: Κ.Ε.Γ./YΠ.E.Π.Θ Β5. Xατζηδάκη, Α. (2000γ) H διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις κανονικές τάξεις. Στο: Σκούρτου, Ελ. (επιμ.) Τετράδια Εργασίας Νάξου: Διγλωσσία. Ρόδος: Παν/μιο Αιγαίου-Π.Τ.Δ.Ε., ΕΠΕΑΕΚ Β6. Xατζηδάκη, Α. (2007β) Η εμπλοκή Αλβανών μεταναστών στην εκπαίδευση των παιδιών τους: μια εμπειρική έρευνα. Στο Χρ. Γκόβαρης, Ε. Θεοδωροπούλου & Αν. Κοντάκος (επιμ.) Η παιδαγωγική πρόκληση της πολυπολιτισμικότητας: Zητήματα θεωρίας και πράξης της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής. Αθήνα: Ατραπός Β7. Chatzidaki, A. & Katsarou, E. (2010) Teachers professional development for Intercultural Pedagogy: a case from Greece. In: Govaris, Ch. & S. Kaldi (eds) The Educational Challenge of Diversity in the International Context. Münster: Waxmann Verlag Γ. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά Γ1. Hatzidaki, Α. (1997a) The size-of-constituent constraint; evidence from Greek-French code-switching. Eφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 12, Γ2. Hatzidaki, A. (2000) Patterns of code alternation among second-generation Greeks in Brussels. Στο: Coperias, M.J., Redondo J., & J. Sanmartin (eds.) Aprendizaje y ensenanza de une segunda lengua. Quaderns de Filologia, Estudis Linguistics V. Valencia: Universitat de Valencia Γ3. Xατζηδάκη, Α. (2005) Mοντέλα διγλωσσικής συμπεριφοράς σε οικογένειες Αλβανών μαθητών: δεδομένα από εμπειρική έρευνα. Στο Α. Χατζηδάκη (επιμ.) «Δίγλωσσοι μαθητές στα ελληνικά σχολεία: διδακτικές παρεμβάσεις και θεωρητικά ζητήματα» (Θεματικό τεύχος για το 2005 του περιοδικού Επιστήμες Αγωγής), Γ4. Χατζηδάκη, Α. και Ξενικάκη, Ι. (2011) Διγλωσσική ικανότητα και γλωσσική επιλογή σε εφήβους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Επιστήμες Αγωγής 3/2011, Γ5. Chatzidaki, A. and Xenikaki, I. (2012a) Language choice among Albanian immigrant adolescents in Greece: The effect of the interlocutor s generation, Menon 1(1): Γ6. Chatzidaki, A. and Xenikaki, I. (2012b) Bilingual development among immigrant adolescents in Greece. Journal of Applied Linguistics/ Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, 27,

5 Γ7. Simos, P.G, Sideridis, G.D., Mouzaki, A., Chatzidaki, A., & Tzevelekou, M. (2012) Vocabulary growth in second language among immigrant school-aged children in Greece. Applied Psycholinguistics, doi: /s Γ8. Chatzidaki, A. and Maligkoudi, C. (2013) Family language policies among Albanian immigrants in Greece. Ιnternational Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 16(6): Δ. Επιμέλειες συλλογικών τόμων και πρακτικών συνεδρίων Βάμβουκας, Μιχ. & Α. Χατζηδάκη (επιμ.) Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. (Πρακτικά συνεδρίου του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, 6-8 Οκτωβρίου 2000). Αθήνα: Aτραπός. Ε. Διδακτικά εγχειρίδια- εκπαιδευτικό υλικό «Βήματα Μπροστά 1, 2, 3» (εγχειρίδια για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης γλώσσας Βιβλίο μαθητή, τετράδιο δραστηριοτήτων, οδηγίες για τον εκπαιδευτικό) Στ. Κατάρτιση Προγραμμάτων Σπουδών Συμμετοχή στο: Μ. Δαμανάκης (επιμ.) (2004) Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά. Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο. (συμμετοχή στη σύνταξη προγράμματος σπουδών για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Β1.1.,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα amouzaki@edc.uoc.gr Δημοτικής Εκπαίδευσης http://angelikimouzaki.weebly.com/ Πανεπιστήμιο Κρήτης Tel. +30 28310 77606 Γάλλος,

Διαβάστε περισσότερα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα

Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Βιογραφικό Σημείωμα 1 2010 Γουργιώτου Ευθυμία Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γουργιώτου Ευθυμία ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: Ελληνική ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Λαμία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-11-1962

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. Ημερομηνία γέννησης: 02-02-1969 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμ ο: ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: 02-02-1969 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΑΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Αθανάσιος Ημερομηνία γέννησης: 7 Φεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Κοζάνη Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. της Μαρίας Μπατσούτα. Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Μαρίας Μπατσούτα Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 Α. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ... Μεταπτυχιακός τίτλος Γνώση Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τόπος και ηµεροµηνία γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, 14 εκεµβρίου 1967 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου

Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου Καθηγήτρια Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή Ιανουάριος 2015 2 Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επάγγελμα: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές και διδακτικές εφαρμογές

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές και διδακτικές εφαρμογές Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό σεμινάριο Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης: Θεωρητικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 2011-2012 12 41 2 64 2 27 4 11 3 1 2012-2013 6 24 _ 32 1 31 9 5 11 1 Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιούπολη 74100 Ρέθυμνο Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημιούπολη 74100 Ρέθυμνο Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Μανωλίτσης Όνομα: Γεώργιος Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Προσωπικά στοιχεία

1. Προσωπικά στοιχεία 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Εμβαλωτής Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο γνωστικό Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μεικτές τάξεις»

«Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μεικτές τάξεις» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μεικτές τάξεις» ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ασημίνας Θ. Τσιμπιδάκη Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΗΜΙΝΑΣ Θ. ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ Επίκουρης Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς").

1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (λίαν καλώς). 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: E-mail: Παναγιώτης Αρβανίτης Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική με έμφαση στην επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Παιδαγωγική με έμφαση στην επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Μπρούζος Πατρώνυμο: Δημήτριος Ημερομηνία γέννησης: 12 Μαρτίου 1960 Τόπος γέννησης: Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας

Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ. Ελένη Ν. Νικολάου Λέκτορας ΡΟΔΟΣ, 2014 Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Υπηκοότητα: Νικολάου Ελένη Νικόλαος Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 12 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του. Ηλία Καρασαββίδη. Επίκουρου Καθηγητή

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του. Ηλία Καρασαββίδη. Επίκουρου Καθηγητή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα του Ηλία Καρασαββίδη Επίκουρου Καθηγητή Γνωστικό Αντικείμενο Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και υλοποίηση project για δίγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας βασισμένο στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο Ανδρεάδου Ευθυμία, Κοκκαλιάρη Ερμιόνη, Μοκαΐτη Φανή Νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Μαντζαρίδου Όνομα: Αρχοντούλα Όνομα Πατέρα: Χαράλαμπος Όνομα Μητέρας: Βασιλική Ημερ. Γέννησης: 17 / 04 / 1965 Τόπος Γέννησης: Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ email- ibambak@uowm.

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ email- ibambak@uowm. ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ email- ibambak@uowm.gr http://uowm.academia.edu/ifigeneiavamvakidou gr.linkedin.com/pub/ifigeneia-vamvakidou/32/a57/55

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές 1974-78: Πτυχίο (MAITRISE) στην Κλινική Ψυχολογία στο τμήμα Kλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων VII.

Σπουδές 1974-78: Πτυχίο (MAITRISE) στην Κλινική Ψυχολογία στο τμήμα Kλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου των Παρισίων VII. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανάργυρος Καραπέτσας Επικοινωνία Τηλ.: 24210 74678, Fax: 24210 74677, e-mail:akar@uth.gr Βαθμίδα Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γνωστικό αντικείμενο Νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λέκτορας Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης Βιογραφικό Σημείωμα Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα